Ngày 31/8, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) là một trong 7 dự án luật đầu tiên trình Quốc hội Khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 tới đây.

{keywords}
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

Ông đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về  sự cần thiết ban hành dự án Luật cũng như tính hợp hiến, khả thi, thống nhất trong hệ thống pháp luật...

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh mong muốn nhận được những ý kiến sâu sắc, trí tuệ, cởi mở với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ để xây dựng dự án Luật đạt chất lượng tốt nhất.

Trình bày tờ trình về dự thảo luật này, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Phạm Quốc Cương cho biết, qua 7 năm thực hiện, Pháp lệnh Cảnh sát cơ động đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần khắc phục để phù hợp với quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Do vậy, việc xây dựng Luật CSCĐ là cần thiết.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát cơ động để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát lại, chỉ quy định những nội dung mang tính đặc thù trong hoạt động của cảnh sát cơ động, những nội dung đã được quy định tại Luật Công an nhân dân thì không quy định lại, trường hợp cần thiết thì viện dẫn luật này. 

Đồng thời, không quy định lại nguyên tắc cảnh sát cơ động “đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước” bởi vì nguyên tắc này đã được đề cập trong Luật Công an nhân dân.

Bám sát vào 5 quan điểm chỉ đạo về đổi mới lập pháp

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị, việc xây dựng dự luật này cần phải bám sát vào 5 quan điểm chỉ đạo về đổi mới lập pháp.

Một là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thể chế kịp thời đường lối, chủ trương và vì mục tiêu vì con người theo phương châm là nhân dân, nhân đạo, nhân văn, bảo đảm quyền con người được pháp luật bảo đảm. 

Hai là, tạo lập hành lang pháp lý để điều chỉnh tất cả các hành vi của con người. 

Ba là tạo đột phá, chuyển từ cái tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và phát triển, có nghĩa là không phải thấy cái gì bất hợp lý là cấm, quản không được là cấm; giải quyết khó khăn từ thực tiễn, bảo đảm sự bao phủ của pháp luật, trong đó bao phủ trong điều kiện phát triển mới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

Bốn là, bảo đảm dân chủ, thực chất và sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào tham gia xây dựng luật. Năm là, tôn trọng luật pháp quốc tế, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

{keywords}
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án luật cần phải đạt được sự mẫu mực về quy trình làm luật, có sức sống, không làm theo kiểu luật khung, luật ống, cái nào rõ thì quy định, chưa rõ thì chỉ đạo thí điểm rồi mới đưa vào luật.

Vì vậy ông yêu cầu ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cho thuyết phục hơn về sự cần thiết, điều cốt lõi của dự thảo luật này cũng như đánh giá thật kỹ tác động của luật... 

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ băn khoăn khi dự thảo luật dùng từ “chuyên trách” với cảnh sát cơ động hay từ “biện pháp vũ trang”. Bởi như vậy là có xu hướng tuyệt đối hóa mọi mặt, trong khi lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng dùng rất nhiều biện pháp công tác của ngành công an, trong đó đặc trưng là biện pháp vũ trang chứ không phải chỉ có biện pháp vũ trang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu rà soát đầy đủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền, phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động trong trường hợp sử dụng, kể cả trường hợp cấp bách huy động như thế nào.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tinh thần xây dựng luật này là vì nước, vì dân, không phải "vì anh, vì tôi" nên bên cạnh việc đúng đường lối, quan điểm, đúng Hiến pháp, pháp luật cần bảo đảm phải tiết kiệm ngân sách trong điều kiện, khả năng của nền kinh tế.

Thu Hằng 

Chủ tịch Quốc hội: Tránh các 'vết xe đổ' trong xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Tránh các 'vết xe đổ' trong xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam có thể đón đầu bằng cách học hỏi được bài học thành công của các nước, tránh được thất bại, các “vết xe đổ” trong xây dựng pháp luật.