Sáng 30/12, UBND huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố Quyết định công nhận xã Cao Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

Sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2015, xã Cao Phong tiếp tục đặt ra mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm cao, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể quan trọng của người dân. 

Lễ công bố quyết định công nhận Cao Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND xã Cao Phong Khổng Văn Đông cho biết, bám sát Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã cùng ra sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Trong quá trình thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, việc phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào dân vận khéo đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Vì vậy, các chương trình, chủ trương đề ra được cán bộ, đảng viên, người dân đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình.

Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, cùng với tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã Cao Phong đã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc. Hệ thống giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống.

Đến nay, xã Cao Phong đã hoàn thành 5/5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61,6 triệu đồng/năm vào cuối năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%. 100% đường trục xã, thôn và đường ngõ xóm được cứng hóa; gần 84% các tuyến đường trục xã, liên thôn, ngõ xóm có hệ thống chiếu sáng. Tỷ lệ rác thải được thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định đạt 86%. Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã được UBND huyện Sông Lô tuyên dương, khen thưởng.

Hạ Nhiên