Xem điểm chuẩn, điểm nhận hồ sơ xét tuyển các trường ĐH phía Bắc năm 2018

 Các trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo diện xét, tuyển thằng và điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia 2018.

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo diện xét, tuyển thằng và điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia 2018.

Thi sinh xem điểm chuẩn trúng tuyển, điểm nhận hồ sơ xét tuyển các trường ĐH phía Bắc dưới đây: 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG 

Thứ tự

Tên trường

Xem điểm chuẩn xét tuyển thẳng

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển thi THPT quốc gia

1

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

 

Tại đây 

2

Trường ĐH Hà Nội 

 

 

3

Học viện Bưu chính Viễn Thông

Tại đây 

 

4

Học viện Bưu chính Viễn Thông - Cơ sở 2

 

 

5

Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội

 

 

6

Trường ĐH Dược Hà Nội 

 

 

7

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Tại đây 

8

Học viện Hành chính Quốc gia

 

 

9

Học viện Ngoại giao 

 

 

10

Học viện Tài chính

 

Tại đây 

11

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

 

 

12

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 

 

 

13

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 

 Tại đây

14

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Tại đây 

15

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

 

 

16

Trường ĐH Luật Hà Nội

 Tại đây

 

17

Trường ĐH Mỏ Địa chất

 

 

18

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

 

 

19

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

 

 

20

Học viện Ngân hàng 

 

 

21

Trường ĐH Ngoại thương

 

Tại đây 

22

Trường ĐH Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội

 

 Tại đây

23

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

 

Tại đây 

24

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

 

Tại đây 

25

Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

 

 Tại đây

26

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

 

Tại đây 

27

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG Hà Nội 

 

Tại đây 

28

Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội

 

 Tại đây

29

Khoa Y dược – ĐHQG Hà Nội

 

 Tại đây

30

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Tại đây 

 

31

Trường ĐH Thuỷ lợi

 

 

32

Trường ĐH Thương mại 

 

 

33

Trường ĐH Văn hoá Hà Nội

 

 

34

Trường ĐH Y Hà Nội

 

 

35

Trường ĐH Y khoa Vinh

 

 

36

Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội

 

 

37

Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung

 

 

38

Trường ĐH Xây Dựng

 

 

39

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

 

 

40

Trường ĐH Y dược Hải Phòng 

 

 

41

Trường ĐH Y dược Thái Bình

 

 

42

Trường ĐH Y tế Công cộng

 

 

43

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

 

 

44

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 

 

 

45

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

 

 

46

Trường ĐH Công đoàn 

 

Tại đây 

47

Trường ĐH Giao thông Vận tải

 

 

48

Trường ĐH Điện Lực Hà Nội

 

 

48

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

 

49

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

 

 

50

Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

 

 

51

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

 

 

52

Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

 

 

53

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

 

 

54

Trường ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên 

 

 

55

Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

 

 

56

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 

 

 

57

Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng

 

 

58

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 

 

59

Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng

 

 

60

Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

 

 

61

Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

 

 

62

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

 

 

63

Trường ĐH Luật - ĐH Huế 

 

 

64

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

 

 

65

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

 

 

66

Trường ĐH Nông lâm – ĐH Huế

 

 

67

Trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế

 

 

68

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

 

 

69

Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế

 

 

70

Trường ĐH Y dược – ĐH Huế

 

 

71

Trường ĐH Hải Phòng

 

 

72

Trường ĐH Vinh

 

 

73

Trường ĐH Hà Tĩnh

 

 

74

Trường ĐH Duy Tân

 

 

75

Trường ĐH Công nghiệp Vinh

 

 

76

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

 

77

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

 

 

78

Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang

 

 

79

Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

 

 

80

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 

 

81

Trường ĐH Đại Nam

 

 

82

Trường ĐH Tài chính Quản trị Kinh doanh

 

 

83

Trường ĐH Hà Hoa Tiên

 

 

84

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

 

 

85

Trường ĐH Tài chính Kế Toán

 

 

86

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

87

Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội

 

 

88

Trường ĐH Hải Dương

 

 

89

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 

 

90

Trường ĐH Lao động Xã hội 

 

 

91

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

 Tại đây

92

Trường ĐH Hoa Lư

 

 

93

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội 

 

 

94

Trường ĐH Quảng Bình

 

 

95

Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

 

 

96

Trường ĐH Quy Nhơn

 

 

97

Trường ĐH Quảng Nam

 

 

98

Trường ĐH Thành Tây

 

 

99

Trường ĐH Thái Bình

 

 

100

Trường ĐH Thăng Long

 

 

101

Trường ĐH Lương Thế Vinh

 

 

102

Trường ĐH Việt Bắc

 

 

103

Trường ĐH Văn hoá Du lịch Nghệ thuật Thanh Hoá

 

 

104

Trường ĐH Trưng Vương

 

 

105

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân

 

 

106

Trường ĐH Lâm nghiệp

 

 

107

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

 

 

108

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

 

109

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

 

 

110

Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh

 

 

111

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

 

 

112

Trường ĐH Thành Đô

 

 

113

Trường ĐH Hùng Vương

 

 

114

Trường ĐH Tân Trào

 

 

115

Trường ĐH Tây Bắc

 

 

116

Trường ĐH Kinh Bắc

 

 

117

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

 

 

118

Trường ĐH Xây dựng miền Trung

 

Tại đây 

119

Trường ĐH Hồng Đức

 

 

 120

 Trường ĐH Lâm nghiệp

 

 Tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lê Huyền

Bộ Giáo dục yêu cầu Hà Giang kiểm tra bất thường về điểm thi THPT quốc gia 2018

Bộ Giáo dục yêu cầu Hà Giang kiểm tra bất thường về điểm thi THPT quốc gia 2018

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 vừa có công văn yêu cầu tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát về dấu hiệu bất thường liên quan đến điểm thi của địa phương này.

Nghi vấn điểm thi bất thường ở Hà Giang: "Ho một tiếng cũng đã có biên bản"

Nghi vấn điểm thi bất thường ở Hà Giang: "Ho một tiếng cũng đã có biên bản"

Một số ý kiến đang hướng sự nghi ngại về công tác chấm thi của tỉnh Hà Giang vì phổ điểm thi khác với quy luật thường lệ khi số bài thi điểm trên 9 nhiều hơn hẳn số có điểm từ 8 - dưới 9.

tin nổi bật

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có 233 bài đăng tạp chí Wos/Scopus trong 2 năm

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết từ năm 2021-2022, nhà trường có 233 bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí quốc tế Wos/Scopus, 123 bài báo quốc tế khác và 309 bài báo đăng tạp chí trong nước.

5 đoàn kiểm tra việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT tại 10 tỉnh

Bộ GD-ĐT cho biết đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 10 sở GD-ĐT, hiện nay đang hoàn thiện dự thảo thông báo kết quả kiểm tra.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội lên tiếng về luận án tiến sĩ áo ngực

PGS.TS Phan Thanh Thảo, Viện trưởng Viện Dệt may - Da giầy và thời trang (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), khẳng định luận án tiến sĩ về áo nịt ngực là đề tài chuyên ngành về công nghệ dệt, may có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn.

Học sinh giỏi ngủ quên trong phòng thi tốt nghiệp được học dự bị đại học

Nam học sinh giỏi ngủ quên trong phòng thi tốt nghiệp THPT 2022 của Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau dẫn tới trượt tốt nghiệp được học dự bị đại học.

Nhiều trường đại học hàng đầu tiếp tục xét tuyển bổ sung

Học viện An ninh nhân dân, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và nhiều trường đại học khác tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung sau khi .

Trao 30 giải cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam

Ngày 3/10, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết về Kỹ năng lao động với chủ đề “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam - Skilling up Việt Nam”.

Luận án tiến sĩ ở Trường ĐH Bách Khoa về áo nịt ngực

Luận án tiến sĩ về áo nịt ngực của một nghiên cứu sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đang khiến nhiều người tò mò.

Một trường học ở TP.HCM bị phạt 45 triệu đồng vì chống 'lệnh' Sở GD-ĐT

Trường THCS-THPT Đào Duy Anh bị phạt 45 triệu đồng vì tổ chức hoạt động khi chưa được phép, tuyển sinh lớp 10 khi chưa được cấp chỉ tiêu.

Thực hư tấm biển 'sinh viên không để ô tô trong sân trường' xôn xao mạng xã hội

Mới đây, một thông báo được cho của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội yêu cầu 'sinh viên không để xe ô tô trong sân trường" khiến nhiều người trầm trồ và thắc mắc liệu có phải sinh viên trường này rất “có điều kiện”?

Chuyển đổi số tiết kiệm chi phí cho người học đại học

Tại hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”, các chuyên gia nhận định hiện nay, chuyển đổi số được xem là xu hướng tất yếu, thậm chí là vấn đề sống còn.

Lần đầu tiên trên 80% thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay đến thời điểm này trên 80% thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến - tỉ lệ cao nhất từ trước tới nay.

Hiệu phó trường nông lâm dặn '10 điều tân sinh viên 2022 cần nhớ nằm lòng'

Hiện đang là thời điểm nhập học của sinh viên khóa mới năm 2022. TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, khuyên các tân sinh viên 10 điều phải nhớ, đặc biệt cách tránh xa tín dụng đen.

Một loạt ngành đào tạo có hơn 60% sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành

Tính trung bình, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành cho tất cả các ngành đào tạo là 21.43%. Không ít ngành tỷ lệ này cao hơn 60%.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng tích luỹ tài sản được hơn 2.000 tỷ đồng

Sau 25 năm thành lập, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tích lũy và đóng góp vào tài sản nhà nước gần 2.200 tỷ đồng.

Thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc thành lập Trường ĐH Luật là trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội.