Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Long; xóa tư cách chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Đọc.

Lý do 2 ông này đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng. 

Trước đó, ngày 5/10, tại phiên họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.  Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, quy chế làm việc. Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng trực thuộc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vi phạm phải thi hành kỷ luật, một số đảng viên bị khởi tố hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Đọc, ông Nguyễn Đức Long đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; ký và để cấp dưới ký một số văn bản có nội dung vi phạm quy định.

Việc này được xác định là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Đọc, ông Nguyễn Đức Long gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn Đức Long.

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long.