DN không ký hợp đồng, từ chối cung cấp gạo

Ngày 13/4, hàng loạt đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải ra thông báo hủy kết quả trúng thầu các gói thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia. Lý do đều là nhà thầu không đến ký hợp đồng, từ chối cung cấp gạo.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo hủy kết quả trúng thầu các gói thầu cung cấp 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

Lý do hủy thầu là tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bao gồm Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai, Công ty TNHH Thương mại Chương Tho, Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam Ninh.

{keywords}
Việc mua gạo dự trữ đang rất khó khăn do nhà thầu không ký hợp đồng dù trúng thầu.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo hủy thầu và hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020 với tổng cộng 4.500 tấn gạo.

Trong đó, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (1.500 tấn), Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai (2.200 tấn), Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng (800 tấn) là nhà thầu vi phạm do Nhà thầu không đến hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc Nhà thầu từ chối thương thảo hợp đồng.

Do vậy, Cục Dự trữ đã thu hồi tiền bảo đảm dự thầu nộp ngân sách theo quy định tổng số tiền là gần 600 triệu đồng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên cũng phải ra thông báo hủy kết kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 10.500 tấn gạo Nam bộ nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020. Lý do là các nhà thầu từ chối ký hợp đồng. Đó là các công ty: Công ty TNHH Phát Tài, Công ty CPLT Cao Lạng, Công ty CPLT Hà Tĩnh, Công ty CP XNK lương thực Thành Sang, Công ty CPLT Hà Nam Ninh, Công ty CPLT Thanh Nghệ Tĩnh.

Tổng số tiền bảo đảm dự thầu được thu nộp vào ngân sách nhà nước là trên 1,7 tỷ đồng.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo hủy thầu đối với 6 gói thầu thuộc dự án mua 8.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

Lý do tương tự là các nhà thầu từ chối hoàn thiện ký kết hợp đồng cung cấp gạo gồm Công ty CP lương thực Cao Lạng, Công ty CP lương thực Yên Bái, Công ty TNHH TM Chương Tho, Công ty CPLT Hà Nam Ninh, Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần TM Minh Khai.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020. Lý do tương tự như các gói thầu kể trên, nhà thầu từ chối hoàn thiện ký kết hợp đồng cung cấp gạo.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực TP.HCM thông báo hủy thầu 6 gói thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 với khối lượng do Các nhà thầu từ chối hoàn thiện ký kết hợp đồng hoặc không có nhà thầu trúng thầu (giá dự thầu vượt giá gói thầu và không tham gia chào lại giá).

{keywords}
Thông báo hủy kết quả trúng thầu của Cục dự trữ nhà nước  khu vực TP.HCM

Trước đó, ngày 10/4, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên cũng ra thông báo về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 với tổng cộng 5.700 tấn gạo do nhà thầu từ chối ký hợp đồng. Cục Dự trữ nhà nước đã thu tiền bảo lãnh dự thầu gói thầu của các nhà thầu nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 798 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong ít ngày, các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phải hủy bỏ kết quả trúng thầu hơn 46.000 tấn gạo do các nhà thầu không ký hợp đồng cung cấp gạo. Lý do là giá gạo thế giới tăng cao hơn giá các doanh nghiệp trúng thầu cung cấp gạo cho Cục dự trữ nhà nước, nên các doanh nghiệp đã không ký hợp đồng cung cấp gạo.

Kiến nghị dừng xuất khẩu gạo cấp thấp đến hết 15/6

Tổng cục Dự trữ nhà nước cho hay đến ngày 14/4, mới chỉ mua được 7.700 tấn gạo trong tổng số 190 nghìn tấn Thủ tướng giao.

Trong văn bản gửi Bộ Công Thương ngày 10/4, Bộ Tài chính đã nêu những khó khăn trong việc mua dự trữ gạo quốc gia.

Bộ Tài chính lý giải chỉ tiêu kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa thường. Trước tình hình xuất khẩu tăng nên các doanh nghiệp đã trúng thầu cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia (đến ngày 4/3 đã trúng thầu 178.000/190.000 tấn kế hoạch) và có tình trạng kéo dài thời gian ký hợp đồng cũng như không thực hiện thương thảo hợp đồng.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ tạm dừng xuất khẩu gạo cấp thấp đến hết ngày 15/6. Sau khi dự trữ quốc gia đã mua đủ số lượng gạo dự trữ theo kế hoạch được giao thì tiếp tục điều hành xuất khẩu linh hoạt, phù hợp thực tế.

Bộ Tài chính đề nghị chỉ cho xuất khẩu đối với gạo nếp, gạo đồ, gạo hữu cơ và gạo thơm; đồng thời giám sát việc dừng xuất khẩu gạo cấp thấp đến hết ngày 15/6.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Bộ NN-PTNT chỉ đạo Vinafood 1 và các công ty thành viên của Vinafood 1 ưu tiên ký ngay hợp đồng đối với số lượng gạo đã trúng thầu tại Cục dữ trữ Nhà nước khu vực theo kết quả đấu thầu.

Tuy nhiên, ý kiến này chưa được Bộ Công Thương tiếp thu. Ngay trong ngày 10/4, Bộ Công Thương đã ra quyết định cấp hạn ngạch xuất khẩu gạo với tổng khối lượng là 400 nghìn tấn trong tháng 4/2020.

Lương Bằng

Hạn ngạch xuất khẩu gạo: Hải quan cam kết không có sự can thiệp

Hạn ngạch xuất khẩu gạo: Hải quan cam kết không có sự can thiệp

 Tổng cục Hải quan cho biết tờ khai đăng ký xuất khẩu gạo trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước ngay sau khi người khai hải quan gửi thông tin tờ khai hải quan đến hệ thống, "không có sự can thiệp của công chức hải quan".