Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào "sức khỏe" của Samsung

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất vừa Tổng cục Hải quan công bố, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 1 - 15/12/2018 đạt 19,29 tỷ USD, trong đó nhiều mặt hàng như điện thoại, máy tính đều giảm.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 6,38 tỷ USD, giảm 20,1% (tương ứng giảm 1,61 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 11.

Cụ thể, so với nửa cuối tháng 11/2018, xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 12/2018 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 829 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 105 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 64 triệu USD.

Đối với nhập khẩu, so với nửa cuối tháng 11/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2018 cũng giảm ở một số nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện giảm 116 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 88 triệu USD.