Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Dũng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, ngay sau đó huyện đã bắt tay vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Nhờ đó diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thiết chế nông thôn được đầu tư đồng bộ, hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

W-ntm-yen-dung-1-1.jpg
Năm 2023 huyện Yên Dũng phấn đấu có thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao (Lão Hộ, Trí Yên, Đồng Việt); 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Cảnh Thuỵ và Lãng Sơn).  Tính đến nay, huyện đã có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 75% tổng số xã, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 12,5%.
W-ntm-yen-dung-2-1.jpg
Có 40 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 31% tổng số thôn, mỗi xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có tối thiểu 1 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm.
W-ntm-yen-dung-3-1.jpg
Huyện Yên Dũng đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 4.673, 69ha đất nông nghiệp, thực hiện 33 cánh đồng mẫu sản xuất lúa với tổng diện tích trên 1.116ha.
W-ntm-yen-dung-4-1.jpg
Năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển xây dựng nông thôn mới của huyện là hơn 32,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 47 hạng mục công trình.
W-ntm-yen-dung-5-2.jpg
Toàn huyện Yên Dũng đã cứng hóa, cải tạo, nâng cấp được 664,09km đường giao thông.
W-ntm-yen-dung-6-1.jpg
Đường nông thôn được bê tông hóa tại huyện Yên Dũng.
W-ntm-yen-dung-7-1.jpg
Huyện Yên Dũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào; giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
W-ntm-yen-dung-8-1.jpg
Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo và tạo mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt chương trình OCOP, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất. 
W-ntm-yen-dung-9-1.jpg
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
W-ntm-yen-dung-10-1.jpg
Rau quả được ứng dụng công nghệ mới trong nhà màn cho chất lượng, hiệu quả cao.
W-ntm-yen-dung-11-1.jpg
Mô hình trang trại nuôi gà hiện đại tại huyện Yên Dũng.
W-ntm-yen-dung-12-1.jpg
Mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao của HTX Rau sạch Yên Dũng tại xã Tiến Dũng (Yên Dũng - Bắc Giang). Với những kết quả đã đạt được, huyện Yên Dũng quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.