UBND TP. Vũng Tàu vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho bổ nhiệm chức danh quản lý thuộc UBND TP. Vũng Tàu quản lý.

Trong 31 cá nhân được bổ nhiệm, có 12 người bổ nhiệm làm hiệu trưởng, 19 người được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố. 
 

 Trao quyết định bổ nhiệm cho các viên chức quản lý trúng tuyển chức danh hiệu trưởng (Ảnh: Báo Bà Rịa Vũng Tàu)

UBND TP. Vũng Tàu trước đó đã tổ chức Kỳ thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Thành phố này có nhu cầu tuyển 42 chỉ tiêu trong đó 13 chỉ tiêu hiệu trưởng và 29 chỉ tiêu phó hiệu trưởng.
 
Tất cả có 98 ứng viên đăng ký tham dự kỳ thi. Trong đó có 28 ứng viên đăng ký thi vào vị trí hiệu trưởng, 70 ứng viên đăng ký thị vị trí phó hiệu trưởng.

Kỳ thi tuyển viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục gồm có 2 vòng thi: Thi viết và bày đề án.