16 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư ứng cử ĐBQH khóa mới

Trong 205 ứng viên Trung ương có 16 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng nay (16/4), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách 205 ứng cử viên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

{keywords}
Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất cao thông qua danh sách 205 ứng cử viên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Minh Đạt

Danh sách được chia thành các khối, trong đó khối Đảng có 11 ứng viên, khối cơ quan Chủ tịch nước có 3 ứng viên, khối Chính phủ 15 ứng viên, khối Quốc hội 130 ứng viên, khối lực lượng vũ trang có 14 ứng viên, khối MTTQ và các đoàn thể có 29 ứng viên. Trong đó có 16 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư

16 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thuộc khối các cơ quan Đảng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính, thuộc khối Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thuộc khối Quốc hội

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, thuộc khối các cơ quan Đảng

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thuộc khối Quốc hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, thuộc khối Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, thuộc khối các cơ quan Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, thuộc khối các cơ quan Đảng

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, thuộc khối các cơ quan Đảng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, thuộc khối các cơ quan Đảng

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thuộc khối Chính phủ

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng trưởng Bộ Quốc phòng, thuộc khối Chính phủ

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, thuộc khối TAND

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam, thuộc khối Bộ Quốc phòng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, thuộc khối các cơ quan Đảng

4 Ủy viên Ban Bí thư gồm: Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Danh sách các ứng viên khối Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội

Khối Đảng 11 ứng viên:

Ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Khối cơ quan Chủ tịch nước 3 ứng viên:

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước

Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

{keywords}
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh: Nhật Bắc

Khối Chính phủ 15 ứng viên:

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương

Ông Đào Ngọc Dung,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội

Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư

Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

 Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch

 Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Công an

 Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp

 Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế

 Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

 Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

 Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Nội vụ.

Khối Quốc hội 130 ứng viên, trong đó có:

-       Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

-       Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội

-       Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội

-       Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội

-       Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

-       Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

-       Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội

-       Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

-       Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Dân nguyện.

-       Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại

-       Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu

-       Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường.

-       Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm, Ủy viên Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

-        Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai.

-       Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương, Tổng thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

-       Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cũng được giới thiệu ứng cử ở khối này.

-       Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

-       Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).

Thu Hằng

100 ứng viên ở Trung ương diện tái cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

100 ứng viên ở Trung ương diện tái cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

Trong 205 ứng viên Trung ương để bầu ĐBQH khóa XV có 100 người thuộc diện tái cử; 16 người có trình độ giáo sư, phó giáo sư chiếm 7,8%; 63 ứng viên có trình độ tiến sĩ, chiếm 30,7%.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

 

tin nổi bật

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương công nhận liệt sĩ với quân nhân Trần Đình Thi

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan khẩn trương xem xét đề nghị công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Trần Đình Thi.

Bộ Công an sẽ bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới

Bộ Công an đang lấy ý kiến của Ủy ban Quốc phòng - an ninh, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao để sửa đổi mẫu hộ chiếu mới, trong đó bổ sung mục “nơi sinh” trang nhân thân hộ chiếu.

Chủ tịch Quốc hội: Cần dày công hơn trong đánh giá tác động sửa Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ TN-MT dày công hơn nữa trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo rà soát hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Bộ trưởng Công an sẽ trả lời chất vấn về mẫu hộ chiếu mới

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; an ninh mạng,...

Chủ tịch Quốc hội: Sửa tiêu chí đơn vị hành chính không thể cảm tính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể các đơn vị hành chính phải đánh giá thấu đáo chứ không thể cảm tính được.

Sửa Luật Thủ đô, xin ý kiến Bộ Chính trị những chính sách đặc thù, vượt trội cho Hà Nội

Đảng Đoàn Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Thủ đô; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Hà Nội.

Thường vụ Quốc hội giám sát và cái kết hành trình 43 năm của một người mẹ

Hành trình 43 năm đi 'tìm lại tên cho con' của cụ Nguyễn Thị Mùi dần đi vào hồi kết có hậu. Mọi khúc mắc được tháo gỡ để công nhận Liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Trần Đình Thi.

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp dầu khí từ 25% xuống 20%

Ngày 26/7, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý sửa đổi Luật Dầu khí.

Ông Ngô Văn Tuấn sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đã có chủ trương đồng ý làm quy trình giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc vào 20/10 tới đây.

Không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 19/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany.

Chuẩn bị từ sớm, từ xa để trình Quốc hội sửa Luật Đất đai vào tháng 10

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, xây dựng các dự án luật thành công hay không thì phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, nhất là với dự án rất khó như Luật Đất đai để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới đây.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ lý giải việc chậm trả căn cước công dân gắn chip

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an lý giải nguyên nhân chậm trả căn cước công dân gắn chip cho người dân ở một số nơi.

Sớm khắc phục tình trạng sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra trong ngành y

Trước lo lắng của cử tri về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra, Ban Dân nguyện đề nghị khắc phục sớm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế để đảm bảo thuốc điều trị cho người dân.

Dùng hàng nghìn ha đất rừng và đất lúa để làm cao tốc Bắc - Nam

Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ chuyển mục đích sử dụng 1.054,63 ha rừng, 1.863,94 ha đất lâm nghiệp và 1.537,23 ha đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để làm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Chính thức giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng xuống 1.000 đồng/lít

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn với mức giảm cao nhất 1.000 đồng/lít.