Cuối cùng, đúng 12h30 (giờ Paris) ngày 22/1/1973, tại Trung tâm các Hội nghị quốc tế Clebe, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và cố vấn Henry Kissinger ký tắt.

Ngày 27/1/1973, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký chính thức.