Bên cạnh cuộc đua tích hợp chatbot AI vào các sản phẩm tiêu dùng như công cụ tìm kiếm, các công ty như Microsoft và Alphabet cũng đang nhắm tới lĩnh vực kinh doanh công nghệ cho khách hàng trên đám mây.

Amazon cũng đã nhảy vào cuộc đua AI tạo sinh 

Tuy nhiên, Amazon Web Services (AWS), nhà cung cấp điện toán đám mây lớn nhất thế giới, với bộ công nghệ AI độc quyền vừa ra mắt, đang cho thấy cách tiếp cận khác so với các đối thủ.

Theo đó, AWS sẽ cung cấp dịch vụ có tên Bedrock, cho phép khách hàng doanh nghiệp tuỳ chỉnh cái gọi là mô hình nền tảng - các công nghệ AI cốt lõi giúp thực hiện những tác vụ như phản hồi truy vấn bằng hội thoại văn bản hoặc tạo hình ảnh từ lời nhắc, bằng chính dữ liệu của khách hàng, để tạo ra một ứng dụng độc nhất. Cách tiếp cận này tương đồng với OpenAI, công ty đang có dịch vụ tương tự cho phép người dùng tạo ra chatbot tuỳ chỉnh dựa trên mô hình đằng sau ChatGPT.

Với Bedrock, người dùng được tiếp cận với mô hình nền tảng độc quyền của Amazon có tên Amazon Titan, nhưng nó cũng có 1 danh sách các mô hình do những công ty khác cung cấp. Tuỳ chọn bên thứ ba đến từ startup AI21 Labs, Anthropic và Stability AI.

Khách hàng có thể chạy thử các công nghệ nêu trên mà không cần xử lý vấn đề máy chủ trung tâm cung cấp năng lượng cho chúng.

Theo Reuters