Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Twitter các ông trùm công nghệ cũng bị hack, cẩn trọng với tài sản trực tuyến

Twitter các ông trùm công nghệ cũng bị hack, cẩn trọng với tài sản trực tuyến

Vụ Twitter của những người có tầm ảnh hưởng nhất đến trính trị, giải trí hay thậm chí các "ông trùm" công nghệ của Mỹ bị hack cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề bảo mật và an toàn nhất là với tài sản trực tuyến.