Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2020

Trong 10 ngày cuối tháng 10/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 720.975.808 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
10/21/2020 2,000 IBVCB.820823798.a.CT tu 0721000668837 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 2,000 IBVCB.820733237.a.CT tu 0721000668907 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 50,000 186554.211020.162722.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan
10/21/2020 50,000 199401.211020.162613.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 263 co Nguyen Thi My Hanh
10/21/2020 50,000 IBVCB.820241215.Giup ma so 2020 264 gia dinh anh Cao Van Thang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2020 50,000 390604.211020.075054.ms.2020.mientrung
10/21/2020 100,000 MBVCB.819145392.Chia se.CT tu 0031000147381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2020 100,000 924418.201020.232046.Ung ho mien Trung 2020
10/21/2020 100,000 578254.211020.213326.Ung ho MS 2020 263 co Nguyen Thi My Hanh
10/21/2020 100,000 MBVCB.820693264.Ung ho MS 2020.247 (gia dinh ba Kiem).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 100,000 MBVCB.820685604.Ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 100,000 MBVCB.820677083.Ung ho MS 2020.174 (be Hoang Phuoc Loc).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 100,000 874047.211020.143618.ung ho MS 2020.207 gia dinh ong pham van Tap
10/21/2020 100,000 872930.211020.143511.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
10/21/2020 100,000 871352.211020.143338.ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/21/2020 100,000 135700.211020.134053.Ms 2020.mien Trung FT20295774534724
10/21/2020 100,000 MBVCB.819857592.giup do dong bao.CT tu 1031000011557 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2020 100,000 MBVCB.819747684.MS 2020.mienTrung.CT tu 0451001358883 NGUYEN MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 100,000 602973.211020.112546.VINH NAM UNG HO MS 2020.MIEN TRUNG-211020-11:25:40 602973
10/21/2020 100,000 IBVCB.819423199.Ung ho dong bao lu Mien Trung.CT tu 0281000181287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2020 100,000 910374.211020.085305.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.261 be Le Luu Thanh Truc FT20295835782475
10/21/2020 100,000 908816.211020.085049.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.262 be Lo Minh Tuan FT20295039654331
10/21/2020 100,000 907580.211020.084858.Ung ho MS 2020.263 co Nguyen Thi My Hanh FT20295097174601
10/21/2020 100,000 MBVCB.819270070.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 150,000 604136.211020.215823.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 259 262 va 263
10/21/2020 200,000 784392.211020.170310.IBFT MS. 2020. mien trung
10/21/2020 200,000 934976.211020.152650.Ung ho MS 2020.MIENTRUNG
10/21/2020 200,000 008812.211020.104833.Ung ho MS 2020 253 me con chi Chi FT20295551435801
10/21/2020 200,000 005330.211020.104445.ung ho MS 2020.mienTrung FT20295454468928
10/21/2020 200,000 861346.211020.064203.MS 2020.mienTrung FT20295446081811
10/21/2020 250,000 131609.211020.091258.MS 2020.mienTrung
10/21/2020 300,000 MBVCB.820665133.MS 2020.mienTrung.CT tu 1013941450 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 300,000 183002.211020.185037.MS 2020.261
10/21/2020 300,000 883463.211020.151832.MS 2020 259 ung ho be Pham Thi An Nhien
10/21/2020 300,000 215351.211020.125542.Ung ho ma so: 2020.259 (Be Pham Thi An Nhien)
10/21/2020 300,000 215196.211020.125420.ung ho MS: 2020.263 (Co NguyenThi My Hanh)
10/21/2020 300,000 215068.211020.125305.ung ho MS:2020.258 (Ong Phan Van Son)
10/21/2020 300,000 214913.211020.125148.ung ho MS: 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/21/2020 300,000 Sender:79307006.DD:211020.SHGD:10003189.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.MS2020.206(EM A CHAT), MS2020.213(EM NG PHUONG THAO), MS2020.218 (EM NG KHANH LE)
10/21/2020 300,000 MBVCB.819292986.Ms 2020.mientrung.CT tu 0061001059300 PHAN THI MY THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 400,000 Sender:79307006.DD:211020.SHGD:10003222.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.MS2020.222(BA NGO THI LIEN),MS2020.223(GD CHI HOA), MS.2020.229(GD CHI XANH), MS2020.255(GD CHI CHUC)
10/21/2020 500,000 232880.211020.215158.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI LAN ANH chuyen khoan ung ho mientrung
10/21/2020 500,000 IBVCB.820605538.Ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0721000606454 TRAN THE DIEM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 500,000 MBVCB.820032622.DO HUU QUANG chuyen tien ung ho dong bao mien trung bi bao lut, MS 2020.MienTrung.CT tu 0061001038662 DO HUU QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 500,000 Sender:01310012.DD:211020.SHGD:10011760.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.262 BE LO MINH TUAN
10/21/2020 500,000 IBVCB.819744489.ung ho dong bao mien Trung .CT tu 0011004026117 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2020 500,000 586294.211020.100659.VU THI HOA UNG HO MS 2020.MIENTRUNG-211020-10:06:50 586294
10/21/2020 500,000 959345.211020.095328.MS 2020.mienTrung FT20295355458369
10/21/2020 500,000 IBVCB.819492191.MS 2020.MIENTRUNG.CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 500,000 534824.211020.092533.UNG HO MS 2020 262 BE LO MINH TUAN
10/21/2020 500,000 IBVCB.819401682.Ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0071004159400 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 500,000 IBVCB.819272431.Vu Van Loi Ung ho Mien Trung.CT tu 0021002135502 VU VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 500,000 251832.211020.070918.Vietcombank 0011002643148 XIN CHIA XE DEN DONG BAO MIEN TRUNG DANG BI LU LUT
10/21/2020 500,000 MBVCB.819229425.MS 2020.mienTrung.CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2020 700,000 175971.211020.133849.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 264 gd anh Cao Van Thang
10/21/2020 1,000,000 524822.211020.154751.Ung ho cho MS 2020 mienTrung
10/21/2020 1,000,000 313586.211020.143428.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 mienTrung
10/21/2020 1,000,000 751978.211020.122929.Chuyen tien MS 2020 264 Cao Van Thang
10/21/2020 1,000,000 270718.211020.095446.Vietcombank 0011002643148 t Trung ung ho MS2020 263 N T M Hanh
10/21/2020 1,000,000 914760.211020.085902.Ung ho MS 2020.262 be Lo Minh Tuan FT20295630045822
10/21/2020 1,000,000 194533.211020.085743.MS 2020 mienTrung
10/21/2020 1,000,000 913666.211020.085725.Ung ho MS 2020.264 gia dinh em Cao Van Thang FT20295879184944
10/21/2020 2,000,000 013089.211020.085230.UNG HO MS2020.MIENTRUNG
10/21/2020 18,200,000 443328.211020.110307.MS 2020 mienTrung
10/22/2020 2,000 IBVCB.822295487.a.CT tu 0911000037619 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 2,000 IBVCB.822290747.a.CT tu 0071001320926 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 2,000 IBVCB.822214732.a.CT tu 0911000069365 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 2,000 IBVCB.822131337.a.CT tu 0911000067758 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 2,000 IBVCB.820942229.a.CT tu 0911000050406 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 50,000 IBVCB.821801053.Ung ho ma so MS 2020 265 chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2020 50,000 MBVCB.821738417.MS2020.265 gd chi hoa nghi xuan ha tinh.CT tu 0201000593881 NGUYEN THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 50,000 614628.221020.143015.UNG HO CHI HOA CO CHONG LA BO DOI
10/22/2020 50,000 694258.221020.132707.Ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 50,000 259291.221020.124652.NGUYEN THI HANG Chuyen tien
10/22/2020 50,000 390010.221020.100559.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi H
10/22/2020 50,000 Sender:01202021.DD:221020.SHGD:10002310.BO:NGUYEN THI TUYET HUONG.995220102252573 UNG HOMS 2020.265
10/22/2020 50,000 766607.221020.083041.MS 2020 265
10/22/2020 50,000 995692.221020.073444.Ung ho MS 2020.265
10/22/2020 80,000 Sender:01310012.DD:221020.SHGD:10003130.BO:DINH THI KIM LOAN.MS2020.MIENTRUNG
10/22/2020 100,000 MBVCB.820878219.Ung ho mien Trung qua bao Vietnamnet. MS 2020.mienTrung.CT tu 0021000359444 NGUYEN THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 100,000 933069.221020.212217.ung ho MS 2020.mien Trung
10/22/2020 100,000 172535.221020.211953.Ung ho c Nguyen Thi Hoa ma so 2020.265 FT20297030750204
10/22/2020 100,000 133364.221020.201233.Ung ho MS 2020 mien Trung FT20296082060030
10/22/2020 100,000 MBVCB.822042741.ung ho.CT tu 0211000283977 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2020 100,000 040520.221020.175000.MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa FT20296723660819
10/22/2020 100,000 MBVCB.821811829.HUYNH PHU PHUONG NGUYEN chuyen tien ung ho dien ngheo.CT tu 0071003083734 HUYNH PHU PHUONG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 100,000 IBVCB.821796384.MS 2020265(giup do gia dinh co giao Nguyen Thi Hoa).CT tu 0201000595817 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 100,000 MBVCB.821700272.Ung ho MS 2020.264.CT tu 0141000720216 NGUYEN XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 100,000 055748.221020.140936.ung ho ms 2020265 gia dinh chi nguyen thi hoa e co gang vuot qua noi dau nay
10/22/2020 100,000 830342.221020.132441.Ung ho MS 2020265 gia dinh c Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 100,000 571612.221020.123937.Ung ho MS 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 100,000 889897.221020.122028.IBFT ung ho MS 2020.265
10/22/2020 100,000 734724.221020.111111.MS 2020.265 ung ho gd chi nguyen thi hoa FT20296596496354
10/22/2020 100,000 512109.221020.104723.ung ho MS 2020034 gia dinh em Huy
10/22/2020 100,000 739380.221020.101332.UNG HO MS : 2020.265 ( GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA)-221020-10:13:31 739380
10/22/2020 100,000 MBVCB.821275908.Ung ho MS 2020.265.CT tu 0011004241778 PHAM CONG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 100,000 602206.221020.100711.ung ho MS 2020.mienTrung
10/22/2020 100,000 777750.221020.094830.Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa MS 2020265
10/22/2020 100,000 560353.221020.094036.Ung ho MS 2020.264
10/22/2020 100,000 559030.221020.093946.Ung ho MS 2020.263
10/22/2020 100,000 556480.221020.093818.Ung ho MS 2020.262
10/22/2020 100,000 554471.221020.093705.Ung ho MS 2020.261
10/22/2020 100,000 MBVCB.821196514.ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0351000638426 VU VAN CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 100,000 877901.221020.091238.MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 100,000 IBVCB.821135332.Ung ho MS 2020 265 Chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2020 100,000 721838.221020.083859.VINH NAM UNG HO MS 2020.265 GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA-221020-08:38:51 721838
10/22/2020 100,000 999686.221020.080052.Ung ho gia dinh chi Nguyen thi Hoa MS 2020.265
10/22/2020 100,000 875929.221020.071736.MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 100,000 MBVCB.821010471.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)Vietnamnet 22/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 100,000 303312.221020.070708.ung ho ma so MS 2020.265( gia dinh chi nguyen thi hoa)
10/22/2020 100,000 332497.221020.064720.Ung ho MS 2020.265
10/22/2020 100,000 039522.221020.062243.UH MS 2020265 gd Nguyen thi hoa
10/22/2020 150,000 531794.221020.165247.Ung ho Ms 2020265 gia dinh chi Nguyen thi hoa
10/22/2020 200,000 194935.211020.235939.Ung ho mien Trung
10/22/2020 200,000 202777.221020.222622.Ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa FT20297707830476
10/22/2020 200,000 MBVCB.822286917.NGUYEN THANH NGA chuyen tien.CT tu 0021000890008 NGUYEN THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 298100.221020.211722.ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa). nho quy bao chuyen dum.
10/22/2020 200,000 257823.221020.210820.Ung ho ma so 2020 265 ( gia dinh chi nguyen thi hoa) thon nam son xa cuong giap nghi xuan ha tinh
10/22/2020 200,000 IBVCB.822231167.Ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0011002432115 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 118664.221020.194845.Ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Hoa FT20296583128966
10/22/2020 200,000 341055.221020.194044.Ung ho gia dinh chi Nguyen thi Hoa MS 2020265
10/22/2020 200,000 144734.221020.192639.ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 200,000 138848.221020.191830.MS 2020.265
10/22/2020 200,000 948396.221020.191248.IBFT MS 2020.265
10/22/2020 200,000 266452.221020.185937.ung ho MS 2020.265 chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 200,000 621662.221020.180524.UNG HO MS 2020.265 (GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA)
10/22/2020 200,000 242772.221020.172848.MAI TRONG TRI Chuyen tien
10/22/2020 200,000 013975.221020.171514.Ung ho chi Hoa MS 2020.265 FT20296531180543
10/22/2020 200,000 401085.221020.171329.ung ho MS: 2020.265 (Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
10/22/2020 200,000 MBVCB.821912142.NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.265( gia dinh chi Nguyen thi Hoa).CT tu 0011002258263 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 720483.221020.163920.UNG HO GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA
10/22/2020 200,000 MBVCB.821814940.NGUYEN THI KIEM ung ho MS 2020.265(gia dinh chiNguyen Thi Hoa).CT tu 0311000666343 NGUYEN THI KIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 MBVCB.821802517.DINH THI PHUONG HUYNH chuyen tien ung ho MS 2020.265 ( gia dinh chi nguyen thi Hoa).CT tu 0371000496880 DINH THI PHUONG HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 MBVCB.821795397.NGUYEN NGOC DUNG chuyen tien MS 2020.265(gia ddinhf chij Nguyen thi Hoa).CT tu 0011002258997 NGUYEN NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 MBVCB.821775001.ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0071001713102 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 872552.221020.143017.Ung ho ma so 2020.265 gia dinh chi nguyen thi hoa FT20296606994640
10/22/2020 200,000 865330.221020.142125.Ms 2020.265 FT20296881821956
10/22/2020 200,000 IBVCB.821620757.MS 2020.265 - GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA.CT tu 0401001349454 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 MBVCB.821591396.Ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0161000474776 LA THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 596141.221020.130123.Ung ho MS 2020 mientrung
10/22/2020 200,000 778369.221020.125806.Chuyen tien toi MS 2020.265 gia dinhf chij Nguyeenx thij Hoa
10/22/2020 200,000 517192.221020.124348.Ung ho chi Nguyen Thi Hoa thon Nam Son xa Cuong Gian huyen Nghi Xuan tinh Ha Tinh
10/22/2020 200,000 563149.221020.123244.Ung ho MS 2020 264 gia dinh anh Cao Van Thang
10/22/2020 200,000 MBVCB.821468998.NGUYEN THANH LOC ung ho MS2020.265 ( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa ).CT tu 1016308000 NGUYEN THANH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 Sender:01310001.DD:221020.SHGD:10009388.BO:TRAN TIEN BINH.QUA VIETNAMNET GIUP MS 2020 265CHI NGUYEN THI HOA
10/22/2020 200,000 MBVCB.821427163.MS2020.265(gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0351000777973 VU VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 IBVCB.821395303.ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0041000196686 NGUYEN THIEN LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 Bac Huong Ha Noi ung ho MS: 2020.265 ( Gia Dinh Chi Nguyen Thi Hoa)
10/22/2020 200,000 820373.221020.111413.UNG HO MS 2020.264 GIA DINH ANHCAO VAN THANG FT20296206034090
10/22/2020 200,000 689906.221020.111035.Chuyen tien ms 2020.265
10/22/2020 200,000 231358.221020.110327.Tran Thi Sinh ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 200,000 MBVCB.821341693.BUI DINH TUAN chuyen tien ung ho MS2020.265.CT tu 1013989203 BUI DINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 TRAN THANH THAO (QUANG NGAI) CHUYEN TIEN UNG HO CO GIAO NGUYEN THI HOA THOM NAM SON, XA CUONG GIAN, HUYEN NGHI XUAN, TINH HA TINH
10/22/2020 200,000 LE VAN THANG NT - MS 2020 259 - BE :PHAM THI AN NHIEN
10/22/2020 200,000 Sender:79307005.DD:221020.SHGD:10007154.BO:LE THI HONG NHUNG.IBUNG HO MS 2020.MIENTRUNG
10/22/2020 200,000 263526.221020.102802.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 265
10/22/2020 200,000 078812.221020.102221.MS 2020.265 ung ho gia dinh chi nguyen thi Hoa
10/22/2020 200,000 334453.221020.101939.Ms 2020 265 ung ho gia dinh c nguyen thi hoa
10/22/2020 200,000 679715.221020.100643.MS 2020.265 chi Nguyen Thi Hoa FT20296187011296
10/22/2020 200,000 565780.221020.094355.Ung ho MS 2020.265
10/22/2020 200,000 779150.221020.093651.Ung ho MS 2020265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 200,000 MBVCB.821152238.Ms 2020.265 ( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 MBVCB.821151372.BUI THI NGOC HOANH chuyen tien MS 2020. 265 ( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa ).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 484558.221020.085907.Ung ho MS 2020.265
10/22/2020 200,000 160368.221020.084637.Ung ho MS 2020 265 chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 200,000 235433.221020.083731.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HONG VINH chuyen khoan ung ho MS 2020 265 gia dinh chi nguye
10/22/2020 200,000 248323.221020.083104.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 200,000 133844.221020.082854.ung ho chi nguyen thi hoa MS 2020 265
10/22/2020 200,000 606188.221020.082753.ISL20201022082711488-ung ho MS2020265 gd co giao Hoa
10/22/2020 200,000 405978.221020.081445.ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 200,000 371225.221020.074711.ung ho MS 2020.265
10/22/2020 200,000 MBVCB.821035351.Ung ho MS 2020 265( nguyen thi hoa).CT tu 0341005935929 DINH THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 MBVCB.821033377.Ung ho MS 2020.265(ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 585926.221020.073626.Uh MS 2020.265 chi Hoa FT20296616989200
10/22/2020 200,000 067054.221020.072552.2020 265 ung ho gd chi nguyen thi Hoa
10/22/2020 200,000 986835.221020.070947.MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
10/22/2020 200,000 577659.221020.070040.Ung ho 2020.265 FT20296616852101
10/22/2020 200,000 MBVCB.820981339.ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi nguyen thi hoa).CT tu 0481000546847 TRUONG NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 573474.221020.063301.Ung ho MS 2020.265 gia dinh co giao Nguyen Thi Hoa. Xin cam on. FT20296459091091
10/22/2020 200,000 774253.221020.062543.Ung ho MS2020.265 gia dinh ch Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 200,000 MBVCB.820963167.U h chi nguyen thi hoa MS 2020.265.CT tu 0551000296016 VI THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 200,000 568527.221020.052954.MS 2020.265 nguyen thi hoa FT20296007790770
10/22/2020 300,000 249762.221020.184132.MS 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 300,000 IBVCB.821849565.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 IBVCB.821817185.ung ho MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 MBVCB.821767722.DINH THI NGOC ANH chuyen tien ho tro Ms 2020.265 ( gia dinh chi nguyen thi hoa).CT tu 0311000498643 DINH THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 893037.221020.145423.MS 2020.264 gia dinh anh cao van thang FT20296375940381
10/22/2020 300,000 613998.221020.140917.MS 2020.265 GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA
10/22/2020 300,000 IBVCB.821584951.TRINH THI DIU chuyen khoan ung ho MS 2020.265 ( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa ).CT tu 0071005750340 TRINH THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 IBVCB.821537128.Ung ho MS 2020.265(gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0031000258537 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 Sender:79310001.DD:221020.SHGD:10008917.BO:DANG QUOC KIM.2020.265
10/22/2020 300,000 MBVCB.821363572.ms 2020 265.CT tu 0881000436142 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2020 300,000 712890.221020.104519.Ung ho MS 2020.265 FT20296205925964
10/22/2020 300,000 IBPS/SE:48304001.DD:221020.SH:10002143.BO:VO VAN HAI.MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/22/2020 300,000 IBVCB.821202099.Dong bao mien Trung bi lu lut.CT tu 0151000184918 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2020 300,000 IBVCB.821199580.Ung ho MS 2020.265 (Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0331003766861 NGUYEN LE UYEN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 IBVCB.821196257.Ung ho MS 2020.264 (Gia dinh anh Cao Van Thang).CT tu 0331003766861 NGUYEN LE UYEN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 298805.221020.092403.Nguyen Van Muoi chuyen tien ung ho Ms 2020265 (chi nguyen thi Hoa )
10/22/2020 300,000 839349.221020.091213.GiupMS2020.265 Giup gd chi Nguyen thi Hoa
10/22/2020 300,000 502832.221020.090834.Ung ho MS 2020.265 gd chi nguyen thi hoa
10/22/2020 300,000 773785.221020.085951.ung ho MS 2020265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 300,000 611713.221020.083623.Ung ho MS 2020.265 gd chi Nguyen Thi Hoa FT20296721802050
10/22/2020 300,000 431941.221020.083014.ung ho MS 2020.261
10/22/2020 300,000 MBVCB.821081539.Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa MS 2020 265.CT tu 0081001137664 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2020 300,000 277201.221020.080313.DAO HUONG GIANG Chuyen tien ung ho gia dinh co giao Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 300,000 715168.221020.073814.UNG HO CHI NGUYEN THI HOA O NAM SON, CUONG GIAN-221020-07:38:06 715168
10/22/2020 300,000 MBVCB.821034675.Ung ho MS 2020.265( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 687283.221020.070817.ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
10/22/2020 300,000 575330.221020.064658.Ung ho 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa FT20296186372981
10/22/2020 300,000 044052.221020.063819.2020 265 ung ho chi nguyen thi hoa
10/22/2020 300,000 MBVCB.820976396.Ung ho MS 2020.265 (NguyenThiHoa).CT tu 0071001133708 HUYNH THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 300,000 264625.221020.055455.ung ho ms 2020 265 gia dinh chi hoa
10/22/2020 350,000 158231.221020.205354.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20297058108146
10/22/2020 350,000 758552.221020.122739.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, tu MS.2020.259 den MS.2020.265. Cam on Vietnamnet.
10/22/2020 400,000 946567.221020.093159.chuyen tien
10/22/2020 500,000 443481.221020.224453.Ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Hoa)
10/22/2020 500,000 IBVCB.822314945.Giup ma so 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2020 500,000 418423.221020.212807.Ung ho MS 2020.265 .Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 MBVCB.822186027.UH MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0031000638764 DUONG PHUONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 097500.221020.191531.UH MS 2020.265 giia dinh chI Nguyen Thi Hoa FT20296012826834
10/22/2020 500,000 907247.221020.184411.MS 2020265 gia dinh chi NGUYEN THI HOA
10/22/2020 500,000 MBVCB.821852304.ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0021000552766 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 MBVCB.821827753.Ung ho MS: 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0011005888888 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 866914.221020.153703.Ung ho MS 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 MBVCB.821716202.Ung ho MS 2020265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0041000215074 DINH THI BICH LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 371189.221020.144327.MS 2020.265 (Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
10/22/2020 500,000 Sender:79303008.DD:221020.SHGD:10007618.BO:TRAN THI THUY TRANG.MA SO 2020.265 GIA DINH CHINGUYEN THI HOA
10/22/2020 500,000 IBVCB.821663357.PHAM THI THANH HUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.265( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0421000500010 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 227923.221020.142442.Ong Bui Ngoc Hai-BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang)
10/22/2020 500,000 227563.221020.142013.ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2020.244 (Em Le Thi Mai Linh)
10/22/2020 500,000 227181.221020.141610.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2020.250 (Nguyen Thi Hien Thai)
10/22/2020 500,000 226909.221020.141327.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2020.255 (gd chi Chuc)
10/22/2020 500,000 MBVCB.821616221.Ung ho MS 2020. 265. Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 793412.221020.132251.ung ho ma so 2020 265 gia dinh chi nguyen thi hoa
10/22/2020 500,000 MBVCB.821508409.NGUYEN THO LAM chuyen tien ung ho ms2020.265.CT tu 0451000466471 NGUYEN THO LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 513269.221020.115633.ung ho MS 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 409995.221020.115006.ung ho MS 2020261 be Le Luu Thanh Truc
10/22/2020 500,000 751875.221020.113155.Ung ho ms 2020265 FT20296439007962
10/22/2020 500,000 695040.221020.111531.ung ho MS 2020.265
10/22/2020 500,000 MBVCB.821386456.Ung ho MS: 2020.265( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0071003279196 NGUYEN VAN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 IBVCB.821366330.NGUYEN THI TUYET MINH chuyen khoan ung ho MS2020.mienTrung.CT tu 0381000396408 NGUYEN THI TUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 MBVCB.821360935.Ung ho Ms 2020.265 ( gd c Nguyen Thi Hoa).CT tu 0041000255848 HOANG THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 LE VAN THANG NT UNG HO MS 2020 MIEN TRUNG
10/22/2020 500,000 IBVCB.821325548.BUI TRUNG NHUT chuyen khoan ung ho MS 2020.mientrung.CT tu 0041000390630 BUI TRUNG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 739499.221020.101421.UNG HO MS: 2020.265 (GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA)-221020-10:14:05 739499
10/22/2020 500,000 324055.221020.095134.ung ho MS 2020265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 Sender:79303008.DD:221020.SHGD:10002606.BO:HUYNH THI THANH TRUC.HUYNH THI THANH TRUC UNG HO MS2020.265 GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA
10/22/2020 500,000 006376.221020.094129.MS 2020.265 ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 507935.221020.094020.Ung ho MS 2020265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 Sender:01310005.DD:221020.SHGD:10006177.BO:VO THI QUYEN.UNG HO MS 2020.265 GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA
10/22/2020 500,000 221243.221020.092103.Ung ho gia dinh chi nguyen thi Hoa
10/22/2020 500,000 Sender:79310001.DD:221020.SHGD:10004506.BO:VO THI THU HA.MS 2020.265
10/22/2020 500,000 502325.221020.090817.Chuyen tien ung ho MS 2020. 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 IBVCB.821141126.Gui giup chi Nguyen Thi Hoa, thon Nam Son, xa Cuong Gian, huyen Nghi Xuan, tinh Ha Tinh. SDT: 0977832523.CT tu 0491001910715 LE XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 236234.221020.084415.Vietcombank 0011002643148 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa MS 2020 265
10/22/2020 500,000 707729.221020.083630.MS 2020.265?(gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
10/22/2020 500,000 377634.221020.082854.Vietcombank 0011002643148 DO THAI HOA ung ho MS 2020 265 gd chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 IBVCB.821100305.MS 2020.265 (Nguyen Thi Hoa ).CT tu 0371000445080 DANG THI MINH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 MBVCB.821100209.Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0071001037174 TA THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 MBVCB.821093500.HUNG ung ho MS 2020.265 ( gd chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 Sender:79204017.DD:221020.SHGD:17723237.BO:TRAN PHUONG THUC.UNG HO GIA DINH CHI NGUYEN THIHOA MS: 2020265
10/22/2020 500,000 380063.221020.075645.ung ho ms 2020.265 gd nguyen thi hoa
10/22/2020 500,000 365558.221020.074017.Chuyen tien ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 500,000 652669.221020.074003.Ung ho MS 2020-265 Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa vo dong chi Nguyen Cao Cuong
10/22/2020 500,000 MBVCB.821034963.NGUYEN CANH TUNG transfer, ung ho Chi Nguyen Thi Hoa, Nghi Xuan HT.CT tu 0101000425927 NGUYEN CANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 MBVCB.821034653.Ung ho MS 2020.265.CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 581392.221020.071820.Ung ho MS 2020.265 FT20296788879860
10/22/2020 500,000 MBVCB.821011799.NGUYEN THE HUNG chuyen tien ung ho MS 2020.265?(gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0031000681487 NGUYEN THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 MBVCB.821007637.ung ho chi nguyen thi hoa MS 2020.265 .CT tu 0201000691953 HOANG VAN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 302518.221020.064441.ung ho nguyen thi hoa ms 2020.265
10/22/2020 500,000 MBVCB.820987129.MS 2020.265 (UNG HO GD CHI HOA).CT tu 0111000230173 VAN NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 500,000 571794.221020.061834.Ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa FT20296037037051
10/22/2020 500,000 MBVCB.820910096.ung ho 2020 mien trung.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 600,000 627152.221020.090010.Chau Tran Phuong Chi, HN, ung ho MS 2020.265 co giao Hoa FT20296204741837
10/22/2020 1,000,000 MBVCB.822065602.PHAM MANH HUNG chuyen tien ung ho ma so. MS 2020265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0231000111999 PHAM MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 041901.221020.175149.nhon phat tu chua sung quang conhe 2 ung ho, 2020 mien trung FT20296296020060
10/22/2020 1,000,000 MBVCB.821694149.NGUYEN THI ANH LOAN chuyen tien.CT tu 0461000613449 NGUYEN THI ANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 887383.221020.144753.Ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa FT20296598234933
10/22/2020 1,000,000 784149.221020.144715.UNG HO GD NGUYEN THI HOA MS 2020.265-221020-14:46:58 784149
10/22/2020 1,000,000 Sender:01202001.DD:221020.SHGD:10003995.BO:HO VAN LOC.CHAU HO MINH ANH UNG HO MS2020.265 GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA
10/22/2020 1,000,000 MBVCB.821633684.Ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0101000415815 NGO THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 MBVCB.821578385.MS 2020.259.CT tu 0011004339820 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 IBVCB.821561107.VU QUANG HOAI ung ho MS2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0071000732905 VU QUANG HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 MBVCB.821497516.THAI THI NHI HONG chuyen tien ho tro gia dinh chi Nguyen Thi Hoa, MS 2020.265.CT tu 0011004036868 THAI THI NHI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 888472.221020.121007.IBFT giup do co giao nguyen thi hoa
10/22/2020 1,000,000 Sender:01341001.DD:221020.SHGD:10000477.BO:TRAN HUU THU.(2000000010404501)UNG HO MS 2020.265 GIA DINH CH NGUYEN THI HOA
10/22/2020 1,000,000 228658.221020.105518.ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
10/22/2020 1,000,000 676743.221020.105204.MoMoT0938587913T7711960750T970436Tung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa MS 2020265
10/22/2020 1,000,000 MBVCB.821284787.TRAN NGUYEN SON ung ho ma so 2020265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0141000731078 TRAN NGUYEN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 MBVCB.821246676.TRAN THANH TUNG chuyen tien.CT tu 0761002357959 TRAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 649689.221020.093028.Ung ho MS 2020265 gia dinh chi Nguyen thi Hoa FT20296673303592
10/22/2020 1,000,000 729901.221020.092536.NGUYEN PHONG NHAT TPHCM UNG HO GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA MS 2020.265-221020-09:25:31 729901
10/22/2020 1,000,000 Sender:01202001.DD:221020.SHGD:10000229.BO:HOANG THI HUONG.995220102250898 UNG HO MS 2020.265 GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA GIAO VIEN
10/22/2020 1,000,000 109388.221020.081044.Ung ho MS 2025 265 gia dinh c Nguyen Thi Hoa
10/22/2020 1,000,000 651853.221020.072510.Ung ho MS 2020-265 Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa vo dong chi Nguyen Cao Cuong
10/22/2020 1,000,000 MBVCB.820993600.Gia dinh be Gia Huy, Q1, TP.HCM giup do MS 2020.265 (gia dijnh chj Nguyen Thi Hoa).CT tu 0071001191009 NGUYEN HONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 1,000,000 575838.221020.065019.MS 2020265 nguyn thi hoa FT20296905732000
10/22/2020 2,000,000 252196.211020.223611.Le Cong BP Quang Ninh ung ho mien Trung
10/22/2020 2,000,000 0200970405102211011320200000565229.57260.113727.GD ONG NGUYEN CONG HOA VA BA PHAN THI LIEN UNG HO GD CHI NGUYEN THI HOA MS 2020 265
10/22/2020 2,000,000 Sender:01310005.DD:221020.SHGD:10004340.BO:NGUYEN DUY MANH.UNG HO MS 2020.MIEN TRUNG
10/22/2020 2,000,000 405285.221020.083254.ung ho MS2020 265 gd chi NGUYEN THI HOA
10/22/2020 2,000,000 069542.221020.072927.Ung ho MS 2020 265
10/22/2020 3,000,000 766998.221020.130212.UNG HO MS 2020.265-221020-13:01:39 766998
10/22/2020 5,000,000 IBVCB.821353895.MS 2020265 Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0021000312301 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2020 5,000,000 MBVCB.821193166.LUU VAN DONG chuyen tien . Ung ho MS 2020.265 ( GD chi Nguyen thi Hoa ).CT tu 0701000396406 LUU VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2020 7,700,000 983203.221020.163755.TT CTY TNHH DTTM VA DV BACH LOC UNG HO MIEN TRUNG 2020 FT20296014574740
10/22/2020 20,000,000 Sender:01310005.DD:221020.SHGD:10005619.BO:DO THI NINH.UNG HO MS 2020 MIEN TRUNG
10/23/2020 1,000 IBVCB.822555165.asdf.CT tu 1016684393 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 1,000 IBVCB.822525606.asf.CT tu 1016412029 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 1,000 IBVCB.822507743.asdf.CT tu 1016377769 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 2,000 IBVCB.823656679.ast.CT tu 0721000668908 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 2,000 IBVCB.823578144.a.CT tu 0911000040844 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 20,000 MBVCB.822457500.PHUNG DINH THANH chuyen tien.CT tu 0121000685541 PHUNG DINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 30,000 340113.231020.081433.MS 2020.266
10/23/2020 50,000 IBVCB.823498846.Giup ma so 2020 266 gia dinh chi Tuyet .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2020 50,000 IBVCB.822537851.Ung ho MS 2020 266 Gia dinh chi Tuyet.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2020 50,000 129819.231020.065420.Ung ho MS 2020.266
10/23/2020 100,000 425329.231020.204550.ung ho MS 2020 217 ba Do phuoc Tai
10/23/2020 100,000 423611.231020.204428.ung ho MS 2020 222 gd ba Ngo thi Lien
10/23/2020 100,000 420665.231020.204216.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
10/23/2020 100,000 418931.231020.204054.ung ho MS 2020 225 be Manh
10/23/2020 100,000 416625.231020.203905.ung ho MS 2020 230 em Nguyen van Hong
10/23/2020 100,000 414973.231020.203748.ung ho MS 2020 243 be Kieu Phuong
10/23/2020 100,000 412833.231020.203614.ung ho MS 2020 244 em Le thi Mai Linh
10/23/2020 100,000 410888.231020.203447.ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/23/2020 100,000 641961.231020.134322.ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa MS 265
10/23/2020 100,000 290990.231020.133022.Ung ho MS 2020.266 ( gia dinh chi Tuyet )
10/23/2020 100,000 IBVCB.822930259.Ms 2020.263 ung ho co Hanh.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 100,000 492205.231020.110054.Vietcombank 0011002643148 LUU THI AN ung ho MS 2020 265 gd chi Nguyen Thi Hoa co liet sy moi hi sin
10/23/2020 100,000 MBVCB.822674761.MS 2020.266 (gia dinh chi Tuyet, Quang Binh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 100,000 MBVCB.822592903.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 100,000 MBVCB.822588392.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 100,000 MBVCB.822583632.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.266 (gia dinh chi Tuyet).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 100,000 Sender:79310001.DD:231020.SHGD:10003552.BO:NGUYEN THI THU VAN.UNG HO MS 2020.265 GD CHI NGUYEN THI HOA
10/23/2020 100,000 855258.231020.081944.VINH NAM UNG HO MS 2020.266 GIA DINH CHI NGUYEN THI TUYET-231020-08:19:43 855258
10/23/2020 100,000 495304.231020.081820.Ung ho gia dinh chi Tuyet MS 2020. 266
10/23/2020 100,000 264028.231020.075107.ms 2020-266 ung ho gia dinh chi Tuyet FT20297315979526
10/23/2020 100,000 MBVCB.822407293.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.266 (gia dinh chi Tuyet)Vietnamnet 23/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 175,000 ATM_FTF.10800347.313557.20201023.134031.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
10/23/2020 200,000 MBVCB.823617660.chung tay cho nhung niem hp vo bo ben .CT tu 0411001037119 BUI THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 200,000 MBVCB.823475073.MS 2020.266.CT tu 0381000471393 NGUYEN DINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 200,000 906239.231020.170121.Ung ho MS 2020212
10/23/2020 200,000 574409.231020.150529.MS 2020.mienTrung FT20297436409253
10/23/2020 200,000 480924.231020.130123.UNG HO 2020.262 BE LO MINH TUAN FT20297687578907
10/23/2020 200,000 499227.231020.121036.Vietcombank 0011002643148 TRAN DINH THAO ung ho ms 2020265
10/23/2020 200,000 Sender:01202002.DD:231020.SHGD:10002519.BO:NGUYEN THI THAI.UNG HO MS2020.104 (UNG HO CHA CON ANH LONG)
10/23/2020 200,000 IBVCB.822779287.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.261 cho be Le Luu Thanh Truc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 200,000 IBVCB.822775850.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.262 cho be Lo Minh Tuan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 200,000 IBVCB.822770609.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.258 cho ong Phan Van Son.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 200,000 Sender:01317001.DD:231020.SHGD:10000063.BO:DUONG THI THU GIANG.DUONG THI THU GIANG UNG HOMS 2020( UNG HO GIA DINH CAO VAN THANG).
10/23/2020 200,000 Sender:01317001.DD:231020.SHGD:10000061.BO:DUONG THI THU GIANG.DUONG THI THU GIANG UNG HOMS 2020MIEN TRUNG
10/23/2020 200,000 320209.231020.092948.Ung ho ms 2020266 gia dinh chi tuyet FT20297316243530
10/23/2020 200,000 316845.231020.092532.Ung ho MS 2020.266 gia dinh chi tuyet FT20297560105002
10/23/2020 200,000 401618.231020.092055.Chuyen tien ung ho ma so 2020.266
10/23/2020 200,000 MBVCB.822567288.MS 2020.266 (gia dinh chi Tuyet).CT tu 0021001628072 TRAN BICH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 200,000 853544.231020.080341.MS 2020.266 ( GIA DINH CHI TUYET )-231020-08:02:46 853544
10/23/2020 200,000 321473.231020.074731.Chuyen tien ung ho MS 2020. mien Trung
10/23/2020 200,000 MBVCB.822452481.Ung ho MS 2020.266?(gia dinh chi Tuyet).CT tu 0931004199156 CHU HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 200,000 IBVCB.822450981.MS 2020.266 (gia dinh chi Tuyet).CT tu 0271000597138 NGUYEN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 200,000 029900.231020.063308.MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
10/23/2020 200,000 028786.231020.062321.ung ho?MS 2020.266?(gia dinh chi Tuyet)
10/23/2020 300,000 MBVCB.823676395.La Bao Quan ck ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0721000633552 LA BAO QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 300,000 329049.231020.221749.Ung ho MS 2020.253( me con chi Chi)
10/23/2020 300,000 328969.231020.221500.Ung ho MS 2020.254 ( ung ho em Nguyen Van Hien)
10/23/2020 300,000 IBVCB.823349823.Ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0031000193402 DONG THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 300,000 730077.231020.154302.MS2020.265 ung ho gd chi Nguyen Thi Hoa
10/23/2020 300,000 517303.231020.135803.Ung ho MS 2020264 gia dinh em Cao Van Thang FT20297396656150
10/23/2020 300,000 483193.231020.103531.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 266 Gia dinh chi Tuyet
10/23/2020 300,000 Sender:79310001.DD:231020.SHGD:10004186.BO:DOAN KHAC HOANG.MS 2020.MIENTRUNG
10/23/2020 300,000 319929.231020.074440.ms2020.261 ung ho le luu thang truc
10/23/2020 300,000 318663.231020.074217.ms2020.265 ung ho nguyen thi hoa
10/23/2020 300,000 956763.231020.070638.Gia dinh Nguyen Thi Huong 0419R 2 Sanh B Royal city 72 Nguyen trai thanh xuan Ha Noi ung ho Ma so 2020256 co nguyen thi muoi
10/23/2020 300,000 956582.231020.070359.gia dinh Nguyen Thi Huong 0419 R2 Sanh B Royal city 72 Nguyen trai thanh xuan Ha Noi ung ho Ma so 2020263 co nguyen thi my hanh
10/23/2020 300,000 956398.231020.070116.Gia dinh Nguyen Thi Huong 0419 R2 sanh B Royal city 72 Nguyen trai thanh xuan Ha Noi ung ho
10/23/2020 500,000 MBVCB.823657467.Tom C tang MS 2020.264 gd bac Cao Van Thang.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 500,000 MBVCB.823656490.Thanh Hien ung ho MS 2020.265 chi NGuyen Thi Hoa.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 500,000 560437.231020.203555.ung ho MS 2020265
10/23/2020 500,000 948457.231020.200419.ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen thi Hoa
10/23/2020 500,000 772548.231020.190853.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20297015033406
10/23/2020 500,000 843138.231020.184641.Ung ho gd chi Tuyet MS 2020.266
10/23/2020 500,000 IBVCB.823360429.Vo chien sy doan 337 hy sinh.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2020 500,000 MBVCB.823078220.VU THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)..CT tu 0081000406507 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 500,000 642575.231020.141605.Chuyen tien ung ho ms 2020 266 gia dinh chi tuyet
10/23/2020 500,000 670696.231020.134751.Ung ho MS2020.257.Gia dinh anh Chien
10/23/2020 500,000 MBVCB.822863914.TRAN DUC LE - MS 2020.mienTrung.CT tu 0451001405994 TRAN DUC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 500,000 MBVCB.822736278.MS 2020 Mien Trung.CT tu 0151000526037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2020 500,000 345107.231020.100048.Ung ho ms 2020.mienTrung FT20297552572324
10/23/2020 500,000 263409.231020.094921.ung ho ms 2020.264 gia dinh cao van thang ( Quang Binh)
10/23/2020 500,000 151605.231020.094718.ung ho MS2020.265
10/23/2020 500,000 MBVCB.822622015.Ung ho MS 2020.266 (gia dinh chi Tuyet).CT tu 0021001238023 VU DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 500,000 Sender:01310005.DD:231020.SHGD:10005228.BO:ONG THI Y.UNG HO MS 2020.266 GIA DINH CHI TUYET
10/23/2020 500,000 335469.231020.090217.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020266 gia dinh chi Tuyet
10/23/2020 500,000 MBVCB.822543750.Ung ho 2020.mienTrung.CT tu 0451001414981 NGUYEN GIANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 500,000 158761.231020.084902.Ung ho ma so 2020 265 Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/23/2020 500,000 346507.231020.082210.Ung ho MS 2020.266 gia dinh chi Tuyet
10/23/2020 500,000 446812.231020.081416.2020266 ung ho gd chi Tuyet
10/23/2020 600,000 IBVCB.823066919.MS2020.MIENTRUNG.CT tu 0161001632575 NGUYEN VAN TRAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 1,000,000 540824.231020.212004.CK tu 015438700001 den 0011002643148. ND:ung ho MS 2020 mien trung
10/23/2020 1,000,000 IBVCB.823170340.Ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0071004483636 NGUYEN VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 1,000,000 MBVCB.822687677.ung ho ma so 2020266 gia dinh chi nguyen thi tuyet.CT tu 0011004247945 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2020 1,000,000 871962.231020.100328.UNG HO MS 2020.266 (GIA DINH CHI TUYET)-231020-10:03:19 871962
10/23/2020 1,000,000 MBVCB.822597190.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.mientrung.CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 1,000,000 IBVCB.822580628.Ung ho ms 2020 262 be Lo Minh Tuan.CT tu 0011002985181 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2020 1,000,000 243744.231020.084312.Hoang Anh Tuan ung ho MS 2020.266( gia dinh chi Tuyet)
10/23/2020 1,000,000 MBVCB.822473810.HA THI SON MS: 2020.264 gd anh Thang.CT tu 0911000028299 HA THI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2020 1,000,000 984843.231020.073602.IBFT 2020.265 UH gia dinh Nguyen Thi Hoa
10/23/2020 2,000,000 804307.231020.151036.Ung ho MS 2020 265 gia dinh chi Nguyen thi Hoa
10/23/2020 2,000,000 MA UNG HO : MS2020.266 ( CHI TUYET )
10/23/2020 2,000,000 231626.231020.005736.Ung ho MS 2020.265 FT20297787559522
10/23/2020 3,055,271 / /Ref:K030295759235{//}VAL:201023VND3057471, /57:BFTVVNVX /BEN: /Pmnt:MS 2020 mienTrung MS 2020 mienTrung //06269238071484 DINH DAN UNIT 2207 10 PERKINS LANE SOUTHPORT QLD 4215 Australia/VCBFee:2000(+VAT:200)VND/
10/23/2020 30,000,000 886411.231020.111449.CLB GFC UNG HO DON BIEN PHONG MIEN TRUNG-231020-11:14:49 886411
10/24/2020 2,000 IBVCB.824646705.a.CT tu 0911000067472 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 2,000 IBVCB.824637352.a.CT tu 0331000516223 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 2,000 IBVCB.823755390.a.CT tu 0371000519172 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 20,000 890767.241020.052912.Ung ho ms 2020.267 em Nam Khanh
10/24/2020 25,000 917768.241020.110132.MS 2020.266 (GIA DINH CHI TUYET)
10/24/2020 25,000 917633.241020.110021.MS 2020.265 (GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA)
10/24/2020 25,000 917512.241020.105901.MS 2020.264 (GIA DINH ANH CAO VAN THANG)
10/24/2020 25,000 917017.241020.105507.UNG HO MS 2020.263 (CO NGUYEN THI MY HANH)
10/24/2020 25,000 916554.241020.105204.UNG HO MS 2020.262 (BE LO MINH TUAN)
10/24/2020 25,000 916271.241020.105023.UNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)
10/24/2020 25,000 915980.241020.104813.UNG HO MS 2020.258 (ONG PHAN VAN SON)
10/24/2020 50,000 IBVCB.824762623.Giup ma so 2020 267 em Nam Khanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2020 50,000 MBVCB.824357089.NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho MS 2020.267( E Nam Khanh).CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 50,000 276385.241020.120526.MS 2020.267 em Nam Khanh
10/24/2020 50,000 917310.241020.105718.UNG HO MS 2020.MIENTRUNG
10/24/2020 50,000 446338.241020.103540.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 mien Trung
10/24/2020 50,000 583101.241020.102249.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 50,000 286954.241020.092317.Ung ho MS 2020.267
10/24/2020 50,000 IBVCB.823875285.Ung ho MS 2020 267 Em Nam Khanh.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2020 50,000 335030.241020.083040.Ung ho ms 2020267 em Nam Khanh (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/24/2020 50,000 203885.241020.082900.Bui Thi Nga chuyen tien ung ho MS 2020267 e Nam Khanh
10/24/2020 100,000 IBVCB.823701143.Ung ho lu lut mien trung.CT tu 0121000703303 PHAM CONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 MBVCB.824716071.VU THI MAI chuyen tien ung ho MS 2020.Mien Trung.CT tu 0341007141743 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 IBVCB.824450626.NGUYEN THI LAN ANH ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0451000223072 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 MBVCB.824431117.Ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 MBVCB.824361060.MS 2020.267.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 735170.241020.153356.Ung ho MS 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 100,000 482757.241020.105326.MS 2020 267 chau Nam Khanh
10/24/2020 100,000 021538.241020.102754.UNG HO MS 2020.MIENTRUNG-241020-10:26:57 021538
10/24/2020 100,000 MBVCB.823897896.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.267 be Nam Khanh con me Trieu Thi Dung.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 148284.241020.084824.Ung ho ma so 2020 267 e nam Khanh
10/24/2020 100,000 004096.241020.084030.VINH NAM UNG HO MS 2020.267 EM NGUYEN HUY NAM KHANH-241020-08:40:12 004096
10/24/2020 100,000 004689.241020.083724.Ung ho Em Nam Khanh MS 2020.267
10/24/2020 100,000 120879.241020.083302.Chuyen tien tu nguyen van phuong ung ho ms 2020267 ung ho em nam khanh
10/24/2020 100,000 IBVCB.823851243.MS2020 267.CT tu 0061000598391 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2020 100,000 MBVCB.823831197.2020.267(be Nam Khanh).CT tu 0061001001472 PHAM THE QUYNH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 MBVCB.823828411.Ung ho 2020 Mien Trung.CT tu 0051000096214 VO DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 445785.241020.070425.Vietcombank 0011002643148 ms 2020267
10/24/2020 100,000 MBVCB.823782910.HA THI KIEU chuyen tien.CT tu 0061000998975 HA THI KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 039386.241020.062142.MS2020267 em Nam khanh
10/24/2020 100,000 MBVCB.823779953.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)Vietnamnet 24/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 100,000 554687.241020.054750.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 100,000 032544.241020.052934.Ung ho MS 2020 267 em nam khanh
10/24/2020 150,000 332491.241020.070601.Ung ho cho e Nam Khanh bi Ung thu
10/24/2020 200,000 IBVCB.824704213.ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0071004357424 CAO TRI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 632229.241020.183915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 MBVCB.824532529.Ung ho MS 2020.267?(em Nam Khanh).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 627182.241020.173741.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 267 ung ho em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 242314.241020.161958.2020.mienTrung FT20298091599370
10/24/2020 200,000 MBVCB.824390852.MS 2020.mientrung.CT tu 0121000802078 DO VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 MBVCB.824359755.ung ho 2020267 em Nam Khanh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 MBVCB.824358643.ung ho 2020265 chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 393014.241020.151545.ung ho ms 2020.267 em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 MBVCB.824237431.NGUYEN HONG LONG chuyen tien.CT tu 0761002346294 NGUYEN HONG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 233728.241020.110346.ung ho be lo minh tuan tinh son la
10/24/2020 200,000 341516.241020.104712.Ung ho MS 2020 267 Em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 344744.241020.104311.MS 2020.267 (em Nam Khanh)
10/24/2020 200,000 315967.241020.103202.ung ho MS 2020265
10/24/2020 200,000 261848.241020.100008.HN ung ho gd chi Hoa ms2020265
10/24/2020 200,000 259533.241020.095847.HN ung ho gd ch Tuyet ms 2020266
10/24/2020 200,000 014399.241020.094726.UNG HO MS 2020.267 ( EM NAM KHANH)-241020-09:47:24 014399
10/24/2020 200,000 038165.241020.094459.Giup MS 2020.267 em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 MBVCB.823916922.Ung ho MS 2020.267 em nam khanh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 008292.241020.090952.UNG HO MS : 2020.267 ( EM NAM KHANH)-241020-09:09:42 008292
10/24/2020 200,000 179382.241020.090923.MS 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 579245.241020.085408.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em nam khanh ms2020267
10/24/2020 200,000 MBVCB.823860768.MS 2020.267.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 897073.241020.082521.MoMoT0907218413T7736566176T970436TMS2020267 em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 115166.241020.082407.ung ho MS2020267
10/24/2020 200,000 993677.241020.080636.ung ho ms 2020.267( be Nam Khanh)
10/24/2020 200,000 MBVCB.823835802.2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0571000036016 HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 163293.241020.075817.Ma so 2020267 em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 998443.241020.073745.MS 2020.267 (ING HO BE NAM KHANH)-241020-07:37:43 998443
10/24/2020 200,000 930052.241020.072217.Ms 2020.267 FT20298851198348
10/24/2020 200,000 MBVCB.823802380.Ung ho MS 2020.267( em Nam Khanh).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 MBVCB.823789052.MS 2020267 ( em Nam Khanh ).CT tu 0071001300841 VO MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 922626.241020.063601.MS 2020.267 em Nam Khanh FT20298500308395
10/24/2020 200,000 069446.241020.063309.Chuyen tien ung ho ms 2020.267
10/24/2020 200,000 MBVCB.823779755.Ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 MBVCB.823778550.ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0281000293877 DO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 960295.241020.060606.Ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 035947.241020.060232.MS 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 200,000 MBVCB.823776189.ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 MBVCB.823770243.MS 2020.267.CT tu 0541000217567 TRAN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 200,000 917393.241020.051426.MS 2020.267 chau Nam Khanh FT20298338409993
10/24/2020 300,000 955809.231020.233333.MS 2020.mienTrung
10/24/2020 300,000 MBVCB.824618070.Ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0011004050924 NGUYEN THI HOP PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 474689.241020.165835.Chuyen tien
10/24/2020 300,000 204963.241020.155841.ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)
10/24/2020 300,000 MBVCB.824333872.LE THI THU chuyen tien - 2020.267 em Nam Khanh.CT tu 0121000296886 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 MBVCB.824140721.MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0011002418759 PHAM NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 MBVCB.823973717.ung ho mien Trung.CT tu 0691000344086 NGUYEN THANH KIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 137571.241020.094728.IBFT NGUYEN TAN DUC ung ho
10/24/2020 300,000 MBVCB.823921266.Ung ho ms 2020.267 em Nam Khanh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 176176.241020.090716.Ung ho MS 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 300,000 115167.241020.082333.2020 265 em Nam Khanh
10/24/2020 300,000 MBVCB.823836947.PHAM THI THANH BINH chuyen tien MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0071000678751 PHAM THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 MBVCB.823824131.Ung ho ms 2020.267 em khanh.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 MBVCB.823806124.MS 2020.267 (em Nam Khanh) chuc be mau khoi benh.CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 MBVCB.823785836.MS 2020.267(Em Nam Khanh).CT tu 0071004358008 BUI QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 300,000 068859.241020.063029.ung ho MS 2020.267
10/24/2020 300,000 921511.241020.062559.UnghoMs2020.267emNamKhanh FT20298313606838
10/24/2020 300,000 976728.241020.061332.ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)
10/24/2020 300,000 MBVCB.823777968.Ung ho MS 2020.267 ( em Nam Khanh).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 MBVCB.824676014.Tom C tang MS 2020.267 em Nam khanh.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 974270.241020.193446.ung ho ms 2020.267 em Nam Khanh
10/24/2020 500,000 110101.241020.192131.MS 2020 267 Em Nam Khanh
10/24/2020 500,000 346386.241020.190908.Ung ho ms 2020.267 em Nam Khanh FT20298316154054
10/24/2020 500,000 626164.241020.181708.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI HOAI chuyen khoan ung ho MS 2020265 gd chi Nguyen Thi Hoa
10/24/2020 500,000 IBVCB.824530813.UnghoMS2020267.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 692047.241020.173136.Ung ho ms 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 500,000 IBVCB.824295674.Ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0011001412134 HONG LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 IBVCB.824205455.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 621009.241020.130235.ung ho MS 2020.267 UNG HO BE NAM KHANH
10/24/2020 500,000 001125.241020.095210.Ung ho MS 2020-267 -em Nam Khanh- FT20298745080389
10/24/2020 500,000 014219.241020.090758.Ungho ms 2020 267 be nam khanh
10/24/2020 500,000 MBVCB.823888601.ung ho MS 2020.267.CT tu 0011004224240 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 150677.241020.085006.Ung ho MS 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 500,000 993493.241020.083032.MS 2020.267
10/24/2020 500,000 MBVCB.823848340.MS 2020.267 Nam Khanh.CT tu 0571000023693 NGO TRUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 MBVCB.823841849.MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 084703.241020.075428.Ma 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 500,000 332779.241020.072301.Ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)
10/24/2020 500,000 MBVCB.823803240.MS 2020.267 ( ung ho em NAM KHANH).CT tu 0111000230173 VAN NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 500,000 924980.241020.065326.Ung ho be Man Khanh MS 2020.267 FT20298180704046
10/24/2020 500,000 073337.241020.064849.Ung ho Ma so 2020.267 Em Nam Khanh
10/24/2020 500,000 996111.241020.063843.UNG HO MS 2020.267( EM NAM KHANH )-241020-06:38:42 996111
10/24/2020 500,000 MBVCB.823785282.Nghia Lo ung ho chau Nam Khanh MS 2020267.CT tu 0261003458073 NGUYEN DANG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 800,000 237174.241020.104545.CAO MINH HA Chuyen tien
10/24/2020 1,000,000 MBVCB.824404913.Ung ho chau Nam Khanh, Hiep Hoa, Bac Giang, ma so 2020.267.CT tu 0011001621615 NGUYEN THI MINH KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 1,000,000 155245.241020.155245.Ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh
10/24/2020 1,000,000 MBVCB.824312408.Ung ho MS2020 267 em Nam Khanh sdt 0389743645.CT tu 0071002705547 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2020 1,000,000 MBVCB.824293176.Ung ho MS 2020 Mien Trung.CT tu 0071002705547 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2020 1,000,000 359142.241020.142818.ung ho MS 2020.267
10/24/2020 1,000,000 190487.241020.102652.Ms 2020 267 em Nam Khanh
10/24/2020 1,000,000 001820.241020.095311.Ung ho MS2020.Mientrung FT20298025390386
10/24/2020 1,000,000 MBVCB.823918547.Ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0271000106789 TRAN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 2,000,000 121672.241020.200050.ung ho MS 2020.267 ,em Nam Khanh.
10/24/2020 2,000,000 MBVCB.824363143.Be Khue ung ho MS 2020.267 ( em Nam Khanh).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 2,000,000 MBVCB.824152139.MS2020.267 ung ho em Nam Khanh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 2,000,000 MBVCB.823772273.Ung ho maso 2020.267 em Nam Khanh .CT tu 0531000265470 NGUYEN THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 5,000,000 MBVCB.824605007.Ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0511003873037 TRAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2020 5,000,000 053370.241020.141859.MS 2020.214 (BE NINH GIA BAO)-241020-14:18:50 053370
10/24/2020 5,000,000 000958.241020.081150.MS2020.267 (EM NAM KHANH)-241020-08:11:09 000958
10/25/2020 1,000 IBVCB.825401150.asd.CT tu 1016412029 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 2,000 IBVCB.825623611.a.CT tu 1015256323 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 20,000 MBVCB.825546755.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.268(gia dinh chi le).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 50,000 IBVCB.825653918.Giup ma so 2020 268 gia dinh chi Le.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2020 50,000 IBVCB.825160104.Ung ho ma so MS 2020 267 em Nam Khanh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2020 100,000 670037.241020.222802.Chuyen tien ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh
10/25/2020 100,000 179202.251020.195743.UNG HO MS : 2020.268 ( GIA DINH CHI LE)-251020-19:57:41 179202
10/25/2020 100,000 MBVCB.825470018.Ung ho chi Hoa.CT tu 0711000258486 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2020 100,000 111796.251020.083304.Vinh Nam ung ho MS 2020 268 gia dinh chi Phan Thi Le
10/25/2020 100,000 MBVCB.824936900.Ung ho ?MS 2020.266 Gia dinh chi Tuyet.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 100,000 MBVCB.824934068.Ung ho MS 2020.268 gia dinh chi Le.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 100,000 481500.251020.071038.Gd Le Tan Thanh ung ho MS 2020.268 chi Phan Thi Le. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2030058
10/25/2020 100,000 MBVCB.824884053.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.268 (gia dinh chi Le)Vietnamnet 25/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 200,000 455402.241020.235713.Ung ho mien trung FT20300017492081
10/25/2020 200,000 900952.251020.185039.201025000081238 Chuyen giup gia dinh Nguyen Thi Hoa ms 2020 265 ZP5MQJ3RK1AU
10/25/2020 200,000 267908.251020.163024.ung ho MS 2020.268
10/25/2020 200,000 MBVCB.825349078.ung ho MS 2020.267 (em nam khanh).CT tu 1001000287202 DUONG DINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 200,000 287519.251020.145521.IBFT Gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/25/2020 200,000 MBVCB.825290347.ung ho MS 2020.268?(gia dinh chi le).CT tu 1001000287202 DUONG DINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 200,000 668293.251020.144210.Ms 2020.265 FT20300638803412
10/25/2020 200,000 MBVCB.825213376.Ung ho MS 2020.268 (gia dinh chi Le).CT tu 0011000889397 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 200,000 022261.251020.111552.Tan loc ung ho ms 2020.267 be Nam Khanh
10/25/2020 200,000 810242.251020.094857.Chuyen tien ung ho ms 2020.268
10/25/2020 200,000 MBVCB.824881943.gui MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0671004116564 NGUYEN VINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 300,000 444174.241020.225833.Ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh FT20300012887970
10/25/2020 300,000 287325.251020.145321.IBFT Em Nam Khanh
10/25/2020 300,000 486204.251020.120104.ung ho chuong trinh NCHCCCL
10/25/2020 300,000 MBVCB.824890230.VO THI KIM LOC chuyen tien ung ho MS 2020.268 (gia dinh chi Le).CT tu 0581000749437 VO THI KIM LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 300,000 476812.251020.062859.Ung ho MS 2020.268 FT20300304953240
10/25/2020 500,000 445936.241020.230557.Ung ho 2020.267 em Nam Khanh FT20300959762883
10/25/2020 500,000 735991.251020.164713.Ms 2020.mienTrung FT20300006030084
10/25/2020 500,000 496267.251020.081713.Ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh FT20300585523487
10/25/2020 500,000 IBVCB.824868627.MS 2020 267 em NAM KHANH tinh Bac Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2020 500,000 463367.251020.010737.UNG HO MS 2020. mien Trung FT20300500182700
10/25/2020 500,000 MBVCB.824837398.MS 2020.267 em Nam Khanh.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 800,000 813710.251020.095427.UH Vo Thi Thuy Duong MS 2020 212
10/25/2020 800,000 811706.251020.095115.UH chi Chuc ninh binh ms 2020255
10/25/2020 1,000,000 018010.251020.103218.Ung ho MS.2020 mien trung
10/25/2020 1,000,000 807544.251020.094442.UH chi thao ms2020250
10/25/2020 1,000,000 525513.251020.093324.MS2020.265 FT20300669423092
10/25/2020 1,000,000 MBVCB.824996061.Ung ho MS 2020.268?(gia dinh chi Le).CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2020 2,000,000 366515.251020.135735.ung ho MS 2020265
10/25/2020 6,000,000 MBVCB.825444821.Ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0071002418467 NGUYEN CONG KIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 1,000 IBVCB.826762949.asd.CT tu 0721000668907 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 1,000 IBVCB.826607181.asd.CT tu 0331000515930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 1,000 IBVCB.826151633.asd.CT tu 0531002578454 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 1,000 IBVCB.826146043.asd.CT tu 0721000667331 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 2,000 IBVCB.827139444.a.CT tu 0441000810505 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 20,000 091104.261020.052549.Ung ho ms 2020.269 chi Nguyen thi khanh Hien
10/26/2020 30,000 IBVCB.825941600.Ung ho MS 2020 268 Gia dinh chi Le.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/2020 50,000 IBVCB.827032701.Giup ma so 2020 269 chi Nguyen Thi Khanh Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/2020 50,000 599807.261020.171434.Ms 2020 269 chi Nguyen Thi Khanh Hien
10/26/2020 50,000 IBPS/SE:79310001.DD:261020.SH:10009613.BO:LE THI THUY.UNG HO MS 2020267 EM NAM KHANH
10/26/2020 50,000 788708.261020.122224.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 268 gia dinh chi Le
10/26/2020 50,000 760185.261020.122033.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 269 chi Nguyen Thi Khanh Hien
10/26/2020 50,000 245009.261020.115137.UNG HO MS 2020.269 CHI NGUYEN THI KHANH HIEN-261020-11:51:14 245009
10/26/2020 50,000 IBVCB.825939613.Ung ho MS 2020 269 Chi Khanh Hien.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/2020 100,000 MBVCB.826869469.MS 2020.239 (ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 100,000 853351.261020.172055.NCHCCCL Nguyen Gia Tue 0975734567
10/26/2020 100,000 593023.261020.165123.ung ho ma so 2020 267 em Nam Khanh
10/26/2020 100,000 MBVCB.826418977.ung ho MS 2020.mien trung.CT tu 0121000813773 MAI NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 100,000 043274.261020.100433.Ung ho MS 2020269 chi Nguyen Thi Khanh Huyen FT20300020230122
10/26/2020 100,000 204615.261020.082905.VINH NAM UNG HO MS 2020.269 NGUYEN THI KHANH HIEN-261020-08:28:58 204615
10/26/2020 100,000 204193.261020.082558.UNG HO MS : 2020.269 ( CHI NGUYEN THI KHANH HIEN)-261020-08:25:49 204193
10/26/2020 100,000 455894.261020.082124.Ms 2020 267 em Nam Khanh
10/26/2020 100,000 094928.261020.080419.Ung ho Em Nam Khanh 2020 267
10/26/2020 100,000 758675.261020.080008.Ung ho Nguyen thi khanh Huyen MS 2020.269
10/26/2020 100,000 745791.261020.075340.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MAI THI TRINH chuyen khoan ung ho MS 2020 269
10/26/2020 100,000 939330.261020.062403.Ms 2020.269. co Khanh Hien co len FT20300671469050
10/26/2020 100,000 MBVCB.825801702.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.269 (chi Nguyen Thi Khanh Hien)Vietnamnet 26/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 100,000 253202.261020.055240.ung ho ms 2020.269 chi nguyen thi khanh hien
10/26/2020 100,000 720559.261020.054722.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 269 chi Nguyen Thi Khanh Hien
10/26/2020 100,000 936090.261020.052515.Ung ho MS 2020.269 FT20300903877726
10/26/2020 200,000 041515.261020.214747.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, tu MS.2020.266 den MS.2020.269. Cam on Vietnamnet.
10/26/2020 200,000 815177.261020.164324.ung ho em Nam Khanh MS2020.267
10/26/2020 200,000 686480.261020.145108.MS2020.265gia dinh chi nguyen thi Hoa
10/26/2020 200,000 Sender:01310005.DD:261020.SHGD:10010403.BO:MAI HUONG LY.MS 2020.267 EM NAM KHANH
10/26/2020 200,000 MBVCB.826056006.ung ho MS 2020.269 (chi Nguyen Thi Khanh Hien).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 200,000 Sender:79334001.DD:261020.SHGD:10000689.BO:NGUYEN THI THUY HUONG0932332.UNG HO EM NAM KHANH MS 2020 267 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/26/2020 200,000 369204.261020.091016.Chuyen tien ung ho ms 2020.269
10/26/2020 200,000 775201.261020.082209.Ung ho MS2020.269 nguyen thi khanh hien
10/26/2020 200,000 MBVCB.825890308.2020.265 Ung ho Nguyen Thi Hoa.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 200,000 723625.261020.081305.Vietcombank 0011002643148 PHAM HAI CHAU chuyen khoan MS 2020 265 ung ho gia dinh chi Nguyen Thi H
10/26/2020 200,000 958121.261020.080021.MS 2020.268 - gia dinh c Le FT20300671823334
10/26/2020 200,000 774104.261020.064358.Ung ho MS2020.269 Ng T Khanh Hien
10/26/2020 200,000 951949.261020.064221.ung ho c MS 2020.269 ng thi Khanh Hien
10/26/2020 300,000 679979.261020.220629.MS 2020 267 em Nam Khanh
10/26/2020 300,000 686170.261020.202147.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho em Le Thi Mai Linh Ms
10/26/2020 300,000 LE THI PHUONG THUY CT UNG HO MS.2020.261( BE LE LUU THANH TRUC)
10/26/2020 300,000 101044.261020.110929.Ung ho Ms 2020.mientrung FT20300650430380
10/26/2020 300,000 IBVCB.826162515.ung ho MS 2020.269 (Chi Nguyen Thi Khanh Hien).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 300,000 IBVCB.826158110.Ma so 3891: Chi Luu Thi Le Nguyen ?, phuong Hoa Hiep Trung, Thi xa Dong Hoa, tinh Phu Yen..CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 300,000 Sender:01310005.DD:261020.SHGD:10010532.BO:DANG QUOC KIM.2020.267
10/26/2020 300,000 057794.261020.102055.Ung ho MS 2020.269 FT20300278167914
10/26/2020 300,000 Sender:01310012.DD:261020.SHGD:10013629.BO:NGUYEN THI THAO.UH MS 2020.65 GD CHI NGUYEN THIHOA
10/26/2020 300,000 254172.261020.060044.ung ho ma so 2020.269 Nguyen Thi Khanh Hien
10/26/2020 500,000 601523.261020.102335.Ung ho MS 2020.269 -Chi Nguyen Thi Khanh Hien
10/26/2020 500,000 MBVCB.826950481.Ung ho MS 2020.269 (chi Nguyen Thi Khanh Hien).CT tu 0531000265669 VO HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 500,000 333402.261020.154853.Ung ho MS 2020.269 Nguyen Thi Khanh Hien FT20300197360273
10/26/2020 500,000 658335.261020.152926.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020269 Chi Nguyen Thi Khanh Hien
10/26/2020 500,000 585111.261020.125417.ung ho MS2020.268 gia dinh chi Le
10/26/2020 500,000 130178.261020.114219.Ung ho MS 2020269 Chi Nguyen Thi Khanh Hien
10/26/2020 500,000 Sender:79310001.DD:261020.SHGD:10020632.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.267 EM NAM KHANH
10/26/2020 500,000 063884.261020.110628.NGUYEN THI CUC UNG HO MS 2020.265 CHI NGUYEN THI HOA
10/26/2020 500,000 Sender:79310001.DD:261020.SHGD:10006013.BO:PHAN THI PHUONG THUY.UNG HO MIEN TRUNG
10/26/2020 500,000 Sender:01310012.DD:261020.SHGD:10022464.BO:NGHIEM THI HONG THANH.UNG HO MS 2020.267 EM NAMKHANH
10/26/2020 500,000 435619.261020.102907.Ung ho MS 2020.269 (Chi Nguyen Thi Khanh Hien)
10/26/2020 500,000 IBVCB.826017640.Ung ho MS 20202629 Be Lo Minh Tuan.CT tu 0611001461529 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/2020 500,000 990688.261020.085913.Ung ho ms 2020.267 em Nam Khanh FT20300650047296
10/26/2020 500,000 MBVCB.825810752.Ung ho MS 2020.265.CT tu 0071001837695 TRAN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 500,000 MBVCB.825805741.Ung ho MS 2020.269 Nguyen thi khanh Hien.CT tu 0031000907851 DOAN THI PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 700,000 915806.261020.212840.Ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)
10/26/2020 1,000,000 MBVCB.826380526.ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 1,000,000 MBVCB.826096899.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.269(chi nguyen thi khanh hien).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 1,000,000 MBVCB.826027309.BUI LE ANH TUAN ung ho ms 2020.269 Nguyen Thi Khanh Hien.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2020 1,000,000 005807.261020.091911.Nguyen Dinh Dai - p6a8 to 3 dich vong hau cau giay ha noi - sdt 0976776684 - ung ho MS 2020 - 257 ch
10/26/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:261020.SHGD:10000475.BO:NGUYEN THI BICH NHA2067102.UNG HO MS 2020.267 (EM NAM KHANH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/26/2020 1,000,000 Sender:01307001.DD:261020.SHGD:10002980.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.267 (EM NAM KHANH)
10/26/2020 1,000,000 034664.261020.061336.UNG HO MS 2020 269 NGUYEN THI KHANH HUYEN
10/26/2020 2,000,000 UNG HO MS2020.266 GIA DINH CHI TUYET
10/26/2020 2,000,000 /Ref:P2610178714{//}/Ref:P2610178714{//}BTV.OW2010269286777, NGUYEN ANH HANG UNG HO MS2020265 GIA DINH CHI NGUYEN THI HOA DVC:NGUYEN ANH HANG 272B PASTEUR F8 QUAN 3 5000
10/26/2020 2,000,000 IBPS/SE:01311001.DD:261020.SH:10000465.BO:DO TAT THANH.MS 2020269
10/26/2020 3,000,000 IBVCB.826993257.Ung Ho MS 2020 mien trung.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 1,000 IBVCB.827877248.gdsg.CT tu 0911000040844 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 1,000 IBVCB.827865882.dhfh.CT tu 0501000219607 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 1,000 IBVCB.827732289.aaa.CT tu 0911000070999 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 50,000 IBVCB.828340175.Giup ma so 2020 270 be Cao Duc Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 50,000 IBVCB.827912838.Ung ho ma so MS 2020 270 be Cao Duc Bao.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 50,000 753337.271020.143045.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 270 be Cao Duc Bao
10/27/2020 50,000 IBVCB.827468089.Ung ho MS 2020 270 Be Cao Duc Bao.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 100,000 MBVCB.828347222.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.270 be CAO DUC BAO.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 100,000 MBVCB.828344395.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.269 chi NGUYEN THI KHANH HIEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 100,000 MBVCB.828340681.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 100,000 903130.271020.195624.Vietcombank 011002643148 ung ho MS 2020270 be Cao Duc Bao
10/27/2020 100,000 765284.271020.145924.ung ho be cao bao duc
10/27/2020 100,000 MBVCB.827702802.MS 2020 270.CT tu 0071001769906 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 100,000 406473.271020.122235.UNG HO MS : 2020.270 ( BE CAO DUC BAO-271020-12:22:27 406473
10/27/2020 100,000 405374.271020.121446.UNG HO MS : 2020.270( BE CAO DUC BAO)-271020-12:14:44 405374
10/27/2020 100,000 269096.271020.101527.Chuyen tien ung ho MS2020.270
10/27/2020 100,000 745115.271020.093847.Ung ho MS 2020.270 .be Cao Duc Bao FT20301403726108
10/27/2020 100,000 364765.271020.084034.VINH NAM UNG HO MS 2020.270 BE CAO DUC BAO-271020-08:40:26 364765
10/27/2020 100,000 MBVCB.827327746.ung ho MS 2020.270(be Cao Duc Bao).CT tu 0081001209450 NGUYEN TAT THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 100,000 306742.271020.072416.Ung ho be Cao duc Bao MS 2020.270
10/27/2020 100,000 MBVCB.827251055.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.270 (be Cao Duc Bao)Vietnamnet 27/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 100,000 110388.271020.063914.Ung ho MS 2020.270 be Cao Duc Bao
10/27/2020 100,000 679390.271020.060914.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 270 be Cao Duc Bao
10/27/2020 150,000 406483.271020.201244.MS 2020 267 em Nam Khanh
10/27/2020 150,000 IBVCB.827702996.ung ho MS 2020.270 (be Cao Duc Bao).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 200,000 235674.271020.204111.Ms 2020 270 Cao duc Bao FT20302175404260
10/27/2020 200,000 762851.271020.204021.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THANH NGAN MS 2020253 me con chi Chi
10/27/2020 200,000 835965.271020.203937.ung ho ma so 2020 270 be Cao Duc Bao
10/27/2020 200,000 422713.271020.202410.ung ho MS 2020 270 chau Cao Duc Bao
10/27/2020 200,000 372777.271020.194915.Ung ho be Cao Duc Bao MS 2020 270
10/27/2020 200,000 Sender:01202021.DD:271020.SHGD:10004404.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MS 2020.257 GIA DINH ANH CHIEN
10/27/2020 200,000 939979.271020.140816.Ms 2020,269 FT20301930209950
10/27/2020 200,000 MBVCB.827676767.MS 2020.270.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 200,000 IBVCB.827662710.MS 2020.254 (em Nguyen Van Hien).CT tu 0071005607756 LE THI KHUE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 200,000 IBVCB.827654110.MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0071005607756 LE THI KHUE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 200,000 IBVCB.827647421.MS 2020.269 (Chi Nguyen Thi Khanh Hien).CT tu 0071005607756 LE THI KHUE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 200,000 IBVCB.827644263.MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0071005607756 LE THI KHUE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 200,000 IBVCB.827626999.MS 2020.270 (be Cao Duc Bao).CT tu 0071005607756 LE THI KHUE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 200,000 384448.271020.104756.Ung ho MS2020 270 be Cao Duc Bao
10/27/2020 200,000 Sender:01310005.DD:271020.SHGD:10014342.BO:PHAM THI KIM KHANH.UNG HO MS 2020.270 BE CAO DUC BAO
10/27/2020 200,000 379490.271020.100018.UNG HO MS 2020.270-271020-10:00:06 379490
10/27/2020 200,000 733437.271020.092358.MS 2020.270 be Cao Duc Bao FT20301848636457
10/27/2020 200,000 685651.271020.090901.Kieu Huong Ung ho MS 2020 270 be Cao Duc Bao
10/27/2020 200,000 494548.271020.082348.UH MS 2020.270 be Cao Duc Bao
10/27/2020 200,000 702548.271020.071028.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em nam khanh 2020267
10/27/2020 300,000 IBVCB.827908953.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.269 (Chi Nguyen Thi Khanh Hien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 300,000 MBVCB.827641068.TK ung ho MS 2020.270 be Cao Duc Bao.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 300,000 233169.271020.093103.Ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan
10/27/2020 300,000 732543.271020.092242.Ms 2020.267 em Nam Khanh FT20301403670218
10/27/2020 300,000 145399.271020.080219.ung ho ms 2020.270 be cao duc bao o quang binh
10/27/2020 300,000 670819.271020.071844.Ms 2020.270 - cao duc bao FT20301188091345
10/27/2020 300,000 030656.271020.061537.2020 270 be Cao duc Bao
10/27/2020 400,000 IBVCB.827902311.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 400,000 IBVCB.827895271.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.268 (gia dinh chi Le).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 500,000 IBVCB.828093582.Ung ho ma so 2020 269 chi Nguyen Thi Khanh Hien.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 500,000 IBVCB.828090250.Ung ho ma so 2020 270 be Cao Duc Bao.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 500,000 MBVCB.828010722.VU THI THANH THAO chuyen tien ung ho MS 2020.269 ( chi Nguyen Thi Khanh Hien ) .CT tu 0031000220632 VU THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 500,000 IBVCB.827913615.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.270 (be Cao Duc Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 500,000 Sender:01202021.DD:271020.SHGD:10004377.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MS 2020259 BE PHAM THI AN NHIEN
10/27/2020 500,000 Sender:01321001.DD:271020.SHGD:10001201.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2020 270 BE CAO DUC BAO HUYEN MINH HOA TINH QUANG BINH
10/27/2020 500,000 Sender:48304001.DD:271020.SHGD:10002738.BO:NGUYEN TIEN DIEP.MS 2020.270(CHAU CAO DUC BAO)TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/27/2020 500,000 Sender:79310001.DD:271020.SHGD:10009899.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.270 BE CAO DUC BAO
10/27/2020 500,000 479995.271020.082515.Ungho 2020 - 270 be cao ducbao
10/27/2020 500,000 665375.271020.064838.Ung ho MS 2020.270 chau Cao Duc Bao FT20301108610400
10/27/2020 500,000 MBVCB.827226865.ung ho MS 2020.270 be Cao Duc Bao .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 600,000 362413.271020.082446.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.270,271 MOI TH 300.000-271020-08:24:43 362413
10/27/2020 1,000,000 MBVCB.827681796.ung ho MS 2020.270 (be Cao Duc Bao).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2020 1,000,000 791705.271020.103513.Nguyen Dinh Dai - P6a8 to 3 dich vong hau cau giay ha noi - sdt 0976776684 - ung ho MS 2020 - 255 gi
10/27/2020 1,000,000 MBVCB.827327602.ung ho nguoi ngheo.CT tu 0071002969156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2020 1,500,000 PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2020,264, MS 2020,265 , MS 2020 ,267 MS 2020 ,268 , MS 2020 ,269 MOI NGUOI 300 000 VND
10/27/2020 2,000,000 535592.271020.154056.Chuyen tien ung ho cho gia dinh ma so 2020 mien trung
10/27/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:271020.SHGD:10011059.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.269 (CHI NGUYEN THI KHANH HIEN) 1 TRIEU, MS 2020.270 (BE CAO DUC BAO) 1 TRIEU
10/27/2020 2,000,000 Sender:01604003.DD:271020.SHGD:10000707.BO:MAI NGOC NHUNG.UNG HO BE CAO DUC BAO MS 2020.270UN G HO BE CAO DUC BAO MS 2020.270 CHARGEDETAILS OUR
10/27/2020 2,100,000 362232.271020.082343.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.263,264,265,266,267,268,269MOI TH 300.000-271020-08:23:35 362232
10/28/2020 1,000 IBVCB.828764399.asd.CT tu 1016745713 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 50,000 IBVCB.829687686.Giup ma so 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 50,000 963322.281020.135647.Ung ho 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 50,000 834424.281020.122845.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 50,000 826932.281020.111708.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uh 2020 271
10/28/2020 50,000 Sender:01202002.DD:281020.SHGD:10001741.BO:NGUYEN THI TUYET HUONG.995220102852577 UNG HOMS 2020.271
10/28/2020 50,000 MBVCB.828819410.gui be tran luu nhu quynh 2020 271.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 50,000 IBVCB.828780782.Ung ho MS 2020 271 Be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 50,000 IBVCB.828712495.ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 50,000 IBVCB.828710582.ung ho MS 2020.270 (be Cao Duc Bao).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 50,000 756229.281020.082241.Ung ho MS 2020.271
10/28/2020 50,000 MBVCB.828599259.MS 2020 271 Be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 100,000 207960.281020.215735.ms 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 100,000 015524.281020.185610.ung ho ma so 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 100,000 MBVCB.829333616.Ung ho ma so 2020 271 be Nhu Quynh.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 100,000 MBVCB.829304894.MS2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 975175.281020.155350.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 100,000 MBVCB.829097986.Ung.ho.be.Nhu.Quynh.CT tu 0351001013516 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 956573.281020.124347.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020271 ung ho chau tran luu nhu quynh
10/28/2020 100,000 MBVCB.828998148.MS 2020271.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 100,000 950357.281020.115512.Vietcombank 0011002643148 MS 2020271
10/28/2020 100,000 MBVCB.828952108.Ung ho MS: 2020.271(be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 1012894578 CU TRUONG QUYNH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 422524.281020.112237.Ms 2020 271 ung ho be tran luu nhu quynh
10/28/2020 100,000 857798.281020.100650.Ung ho be Tran luu nhu Quynh MS 2020.271
10/28/2020 100,000 MBVCB.828798037.MS 2020.271( be Tran Luu Quynh Nhu).CT tu 0441000774675 DANG THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 MBVCB.828793611.ung ho MS 2020.271 (em Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 189725.281020.094854.Ms2020.271 be Tran luu nhu quynh
10/28/2020 100,000 MBVCB.828731485.gui ung ho vung lu lut.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 IBVCB.828708687.ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 375782.281020.090000.Ung ho be MS 2020.271 FT20302463416807
10/28/2020 100,000 157669.281020.085343.Ung ho ms 2020271 tran luu nhu quynh
10/28/2020 100,000 510485.281020.085151.VINH NAM UNG HO MS 2020.271 TRAN LUU NHU QUYNH-281020-08:51:43 510485
10/28/2020 100,000 MBVCB.828685215.MS 2020.271 tran luu nhu quynh.CT tu 0111000337229 NGUYEN QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 953112.281020.083338.Chuyen tien ung ho MS 2020.271 tran luu nhu quynh
10/28/2020 100,000 947053.281020.082617.ungho MS2020.271 TRAN LUU NHU QUYNH
10/28/2020 100,000 505172.281020.080843.UNG HO MS : 2020.271 ( BE TRAN LUU NHU QUYNH)-281020-08:08:29 505172
10/28/2020 100,000 926880.281020.080019.Ung ho MS 2020.271 ung ho be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 100,000 638219.281020.075548.IBFT MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 100,000 168894.281020.072404.ck un ho be tran luu nhu quynh 2020271
10/28/2020 100,000 MBVCB.828601111.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh)Vietnamnet 28/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 MBVCB.828600205.Ung ho ms 2020.271.CT tu 0221000013280 VU TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 MBVCB.828579214.ung ho MS 2020.271.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 100,000 884136.281020.055725.ung ho ms 2020.271 be tran luu nhu quynh
10/28/2020 100,000 325204.281020.055342.Ung ho MS 2020.271 Be Tran Luu Nhu Quynh FT20302547453703
10/28/2020 150,000 848732.281020.200333.Ung ho MS 2020.271 be TRAN LUU NHU QUYNH FT20303545660636
10/28/2020 150,000 668056.281020.154506.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20302488210183
10/28/2020 150,000 IBVCB.828894009.Ung ho MS 2020.271(be tran luu nhu quynh).CT tu 0381002773452 TRUONG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 150,000 Sender:48304001.DD:281020.SHGD:10000116.BO:TRAN THI PHUONG LOAN.MS 2020.271 BE NHU QUYNH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HCM
10/28/2020 150,000 MBVCB.828630412.Ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 150,000 078760.281020.075017.ung ho MS 2020 271 be TRAN LUU NHU QUYNH
10/28/2020 200,000 094745.281020.223824.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DANG THI YEN NHI UNG HO BE TRAN LUU NHU QUYNH MS
10/28/2020 200,000 MBVCB.829664062.ung ho MS 2020.271.CT tu 0671000419002 LE MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 617040.281020.195929.UNG HO MS 2020.271 BE TRAN LUU NHU QUYNH.-281020-19:59:26 617040
10/28/2020 200,000 275230.281020.195244.ung ho ms 2020 mien trung
10/28/2020 200,000 415399.281020.195249.UNG HO MS 2020 271 BE TRAN LUU NHU QUYNH
10/28/2020 200,000 302033.281020.154320.MS 2020271 Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 200,000 IBVCB.829210064.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.270 cho be Cao Duc Bao.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 IBVCB.829206816.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.269 cho chi Nguyen Thi Khanh Hien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 IBVCB.829203868.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.267 cho em Nam Khanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 617496.281020.144530.Ung ho ms 2020.270.be cao duc bao FT20302037692499
10/28/2020 200,000 177316.281020.130806.ung ho MS2020.271
10/28/2020 200,000 MBVCB.828994013.VU HAI TRANG chuyen tien ung ho MS 2020.271 (Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0021001982213 VU HAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 410086.281020.111524.Ung ho MS2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 200,000 IBVCB.828879904.ung ho MS 2020 271 be TRAN LUU NHU QUYNH .CT tu 0251002461418 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 200,000 458999.281020.105015.Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh FT20302401779795
10/28/2020 200,000 IBVCB.828829228.MS 2020 270 be Cao Duc Bao.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 200,000 MBVCB.828798642.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 001192.281020.095501.Ung ho be MS 2020.271 (Be Tran Luu Nhu Quynh)
10/28/2020 200,000 020731.281020.094625.Chuyen tien ung ho MS 2020.270 be Cao Duc Bao
10/28/2020 200,000 MBVCB.828768013.VU THI BICH HAO ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0631000517416 VU THI BICH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 MBVCB.828741585.Ung ho MS 2020.270 chau Cao Duc Bao.CT tu 0011002434539 NGUYEN HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 510075.281020.084850.UNG HO BE MS 2020.270 (CAO DUC BAO)-281020-08:48:47 510075
10/28/2020 200,000 754373.281020.084745.UNG HO MS 2020.271 (BE TRAN LUU NHU QUYNH)
10/28/2020 200,000 MBVCB.828659372.MS 2020.271.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 MBVCB.828649380.Gia dinh Duy Tran ho tro MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh), cau mong con mau het benh).CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 201758.281020.081406.LE VAN CANH Chuyen tien ma so 2020271
10/28/2020 200,000 505013.281020.080703.UNG HO MS : 2020.271( BE TRAN LUU NHU QUYNH)-281020-08:07:01 505013
10/28/2020 200,000 MBVCB.828636068.BUI THI NGOC HOANH chuyen tien MS 2020. 271 ( be Tran Luu Nhu Quynh ).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 345575.281020.075928.Ung ho ms 2020.271 be tran luu nhu quynh FT20302283333016
10/28/2020 200,000 921342.281020.075130.Chuyen tien ung ho MS 2020.270 ung ho be cao duc bao
10/28/2020 200,000 078320.281020.074942.chuyen tien cho be tran luu nhu quynh ms 2020 271
10/28/2020 200,000 914795.281020.073955.ung ho MS 2020.271 Be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 200,000 MBVCB.828599248.Ung ho MS 2020 271(be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 673584.281020.070036.ISL20201028070036219-Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 200,000 MBVCB.828578412.Ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 886112.281020.061104.ung ho MS 2020.271
10/28/2020 200,000 MBVCB.828574405.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2020. 271 ( Be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 200,000 325728.281020.060240.MS2020.271 be tran luu nhu quynh FT20302032342564
10/28/2020 250,000 MBVCB.829643264.benh .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 300,000 211061.281020.222216.ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh)
10/28/2020 300,000 534890.281020.210329.Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 300,000 VCBPAY.829642990.ungho mien trung MS 2020.CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 300,000 510065.281020.190346.ung ho MS 2020 271 be tran luu nhu quynh
10/28/2020 300,000 071189.281020.181756.Vietcombank 0011002643148 VO TRANG ung ho MS 2020 271
10/28/2020 300,000 771420.281020.175307.Ms 2020.271 FT20302547174487
10/28/2020 300,000 598162.281020.172100.MS 2020.271 (TRAN LUU NHU QUYNH)-281020-17:19:56 598162
10/28/2020 300,000 MBVCB.829333959.Uh Ms 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich TT Tien Hai Thai Binh uh.CT tu 1031000363636 LE HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 300,000 MBVCB.829318016.MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0071003956207 LE THI DIEU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 300,000 904257.281020.160433.ung ho ma so 2020.271 Be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 300,000 488676.281020.112808.Ung ho gia dinh chi Le MS 2020.268 FT20302527677453
10/28/2020 300,000 487942.281020.112711.Ung ho chi Dung MS 2020.267 FT20302545932766
10/28/2020 300,000 408991.281020.111449.2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 300,000 432665.281020.101646.MS 2020.271- be Tran Luu Nhu Quynh FT20302092602930
10/28/2020 300,000 392570.281020.092420.Ung ho MS 2020.271 FT20302299313246
10/28/2020 300,000 381341.281020.090825.Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh FT20302033033936
10/28/2020 300,000 649251.281020.090559.IBFT MS 271 Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 300,000 MBVCB.828709226.MS 2020.271 BE TRAN LUU NHU QUYNH, khu pho Hoa Hiep 3, p. Hoa Hiep Trung, Thi xa Dong Hoa, Phu Yen.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 300,000 170411.281020.090134.ungho MS 2020271 be tran luu nhu quynh
10/28/2020 300,000 372094.281020.085408.Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh FT20302926016387
10/28/2020 300,000 808539.281020.085030.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 300,000 967137.281020.084901.MS2020.271 be Tran luu nhu quynh
10/28/2020 300,000 136224.281020.083932.Ung ho MS 2020 271
10/28/2020 300,000 926861.281020.080019.Chuyen tien ung ho ms 2020.271 be tran luu nhu quynh
10/28/2020 300,000 988870.281020.074420.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 300,000 920445.281020.071602.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN VAN NHA UH ma so 2020 271 Tran Luu Nhu Quyn
10/28/2020 400,000 IBVCB.829212326.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.271 cho be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 400,000 906666.281020.072242.ung ho MS 2020.271
10/28/2020 500,000 MBVCB.829729360.ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0021001141840 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 500,000 713744.281020.200834.ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 500,000 MBVCB.829581944.MS 2020.271 (GIUP BE TRAN LUU NHU QUYNH).CT tu 0331000438959 NGUYEN THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 500,000 494092.281020.195546.ung ho MS 2020.270 ung ho be cao duc bao
10/28/2020 500,000 797329.281020.183638.MS 2020.271 FT20302182670005
10/28/2020 500,000 126717.281020.181715.MS 2020 271 Be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 500,000 940429.281020.181114.ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh)
10/28/2020 500,000 754260.281020.172811.Ung ho MS 2020.271 be Nhu Quynh FT20302571979356
10/28/2020 500,000 377342.281020.170514.Ung ho MS2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 500,000 521414.281020.170235.Canh Trang ung ho MS 2020.271
10/28/2020 500,000 MBVCB.829281267.ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 500,000 Sender:79323001.DD:281020.SHGD:10001520.BO:TRAN THI LE HOA.TRAN THI LE HOA UNG HO EM NAM KHANHMS 2020.267
10/28/2020 500,000 580348.281020.130348.Ungho ms 2020.271 be tran luu quynh nhu
10/28/2020 500,000 580246.281020.130209.Ungho ms 2020.270 be cao duc bao
10/28/2020 500,000 IBVCB.828828813.Ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 500,000 IBVCB.828825871.Ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 500,000 MBVCB.828779141.Ung ho ms:2020.271 be tran luu nhu quynh.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 500,000 226211.281020.094725.ung ho MS 2020.271(tran luu nhu quynh)
10/28/2020 500,000 998515.281020.090408.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 500,000 810079.281020.090306.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 271
10/28/2020 500,000 927940.281020.084458.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM THi NGOC DUNG ung ho be MS 2020 271 TRAN LU
10/28/2020 500,000 365809.281020.084327.MS 2020.270 be Cao Duc Bao FT20302974062217
10/28/2020 500,000 Sender:01310012.DD:281020.SHGD:10005135.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.267 EM NAM KHANH
10/28/2020 500,000 MBVCB.828656997.Ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0181000383180 HOANG PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 500,000 804797.281020.081320.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 271 be TRAN LUU NHU QUYNH
10/28/2020 500,000 350711.281020.081301.Chuyen em tran luu nhu quynh ms 2020 271 FT20302283389098
10/28/2020 500,000 200217.281020.080606.MS 2020.271 ( ung ho be Tran Luu Nhu Huynh)
10/28/2020 500,000 089916.281020.080239.MS 2020 270
10/28/2020 500,000 922497.281020.074914.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 500,000 MBVCB.828608134.Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0441000780027 NGUYEN THI LAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 500,000 MBVCB.828584819.Chuyen tien ung ho Ms 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0071002980477 HA TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 500,001 IBVCB.828832486.MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0501000205864 NGUYEN XUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 1,000,000 MBVCB.829618845.VU NHU HA chuyen tien ung ho MS 2020.271 (ung ho be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0011004455001 VU NHU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 1,000,000 MBVCB.829530911.MS 2020.270 Giup ( be Cao duc Bao ) .CT tu 0371000434159 NGUYEN HUU PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 1,000,000 Sender:48304001.DD:281020.SHGD:10006933.BO:NGUYEN NGO DAC DZUNG.UNG HO BE CAO DUC BAO (MS:2020.270)
10/28/2020 1,000,000 Sender:01360002.DD:281020.SHGD:10000637.BO:LE THI THANH THUY.UNG HO MS 2020.271
10/28/2020 1,000,000 Sender:79307006.DD:281020.SHGD:10003894.BO:LE THI HANG.CD NH VCB TRAN QUANG KHAI, UNG HO BE TRAN LUU NHU QUYNH MSO: 2020.171, ST 1TR
10/28/2020 1,000,000 MBVCB.828824117.Ung ho MS 2020 271 Be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0481000656354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 1,000,000 MBVCB.828774260.Ung ho ms 2020.270 (be Cao Duc Bao).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 1,000,000 MBVCB.828767870.Ung ho ms 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 1,000,000 355910.281020.082435.Ung ho ms 2020.271 be tran luu nhu quynh FT20302926005155
10/28/2020 1,000,000 MBVCB.828645279.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.271(be tran luu nhu quynh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 1,000,000 346523.281020.080217.MS 2020 .271 be tran luu nhu quynh FT20302835495155
10/28/2020 1,000,000 MBVCB.828626865.MS 2020.271 ( Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 1,000,000 MBVCB.828615616.chuyen tien ung ho MS 2020.271 (TRAN LUU NHU QUYNH).CT tu 0181001045531 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 1,500,000 MBVCB.828749331.be bi di dang mach mau .CT tu 0351000626150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2020 2,000,000 MBVCB.829613154.DUONG THI MY HUE chuyen tien ung ho MS 2020.271 ( Be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 2,000,000 Sender:01310005.DD:281020.SHGD:10020644.BO:LE THI THUY NGA.UNG HO MS 2020.271
10/28/2020 2,000,000 MBVCB.828895282.MS2020.271 ung ho be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2020 2,000,000 228759.281020.095613.Nguyen Ngoc Thuc cho chau le thi mai linh ma so 2020244
10/28/2020 2,000,000 228187.281020.095417.nguyen ngoc thuc chuyen tien ung ho chau nguyen van thang ms 2020240
10/28/2020 2,000,000 Sender:01310005.DD:281020.SHGD:10008086.BO:LE THI ANH THU.UNG HO MS 2020.270
10/28/2020 2,000,000 Sender:01310005.DD:281020.SHGD:10008024.BO:LE THI ANH THU.UNG HO MS 2020.271
10/28/2020 3,000,000 406343.281020.174153.Kachia cung Minhka va Anka ho tro MS 2020.271 . be Tran Luu Nhu Quynh
10/28/2020 3,000,000 216106.281020.125909.UNG HO Be Tran Luu Nhu Quynh MS 2020.271
10/29/2020 20,000 440737.291020.052405.Ung ho ms 2020..272 be Toan Khoa
10/29/2020 30,000 IBVCB.830540698.ung ho MS 2020 272 be Toan Khoa.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 50,000 IBVCB.830897577.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 50,000 IBVCB.830710983.Giup ma so 2020 272 be Toan Khoa.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 50,000 IBVCB.830345101.Ung ho Ma so LD200177 Chi Dang Thi Hang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 50,000 IBVCB.830343910.Ung ho MS 2020 272 Be Toan Khoa.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 50,000 Sender:01360002.DD:291020.SHGD:10000596.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.272 BE TOAN KHOA
10/29/2020 50,000 163261.291020.124012.MS 2020.272 be Toan Khoa FT20303127978201
10/29/2020 50,000 Sender:79334001.DD:291020.SHGD:10001591.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2020.271 UNG HO BE TRAN LUU NHU QUYNH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/29/2020 50,000 Sender:79334001.DD:291020.SHGD:10001491.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2020.272 UNG HO BE TOAN KHOA (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/29/2020 50,000 118694.291020.083051.gui cho e maso 2020 272
10/29/2020 50,000 MBVCB.829862997.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.272 (be toan khoa).CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 50,000 870280.291020.070454.Ung ho MS 2020.272
10/29/2020 50,000 603339.291020.055649.ung honms 2020.272 be Toan Khoa
10/29/2020 50,000 012154.291020.054001.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms2020 272 be Toan Khoa
10/29/2020 80,000 122641.291020.123505.Ms 2020 272 be Toan Khoa
10/29/2020 100,000 458477.281020.234425.Ung ho MS 2020 271
10/29/2020 100,000 MBVCB.830878103.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.272 be TOAN KHOA.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 MBVCB.830876296.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.271 be TRAN LUU NHU QUYNH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 MBVCB.830523528.ung ho MS 2020.271(be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 851318.291020.154838.IBFT MS 2020.271
10/29/2020 100,000 MBVCB.830467211.Ung ho MS 2020.272 be (Toan Khoa).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 Sender:79310001.DD:291020.SHGD:10019665.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.272 BE TOAN KHOA
10/29/2020 100,000 336160.291020.113421.Ung ho be Toan Khoa MS 2020.272
10/29/2020 100,000 510082.291020.102358.Ung ho MS 2020271
10/29/2020 100,000 509967.291020.102212.Ung ho Ma so 2020272
10/29/2020 100,000 645410.291020.084320.VINH NAM UNG HO MS 2020.272 BE NGUYEN TRAN TAM TOAN KHOA-291020-08:43:12 645410
10/29/2020 100,000 IBVCB.829866935.HOANG NGOC QUANG chuyen khoan ung ho Chi Tran Thi Yen.CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 MBVCB.829828275.MS2020.271.CT tu 0831000082730 NGO QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 MBVCB.829827000.MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0481000918374 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 MBVCB.829826649.MS2020.272.CT tu 0831000082730 NGO QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 MBVCB.829805399.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.272 (em Toan Khoa)Vietnamnet 29/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 100,000 098612.291020.054005.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 272 be Toan Khoa
10/29/2020 100,000 953536.291020.053925.Ung hoMS 2020.267 Nam Khanh FT20303630193961
10/29/2020 100,000 953431.291020.053652.Ung ho MS2020.270 cao duc bao FT20303870310778
10/29/2020 200,000 422910.291020.220202.Ms 2020 272
10/29/2020 200,000 MBVCB.830902764.NGUYEN MANH HA chuyen tien.CT tu 0011002093838 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 200,000 215480.291020.184821.ung ho MS 2020 mien Trung
10/29/2020 200,000 IBVCB.830632918.ms2020 271 tran luu nhu quynh.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 200,000 Sender:79333001.DD:291020.SHGD:10002436.BO:LE NGUYEN THUY QUYNH.QUYNH UNG HO MS 2020.271 (BE TRAN L UU NHU QUYNH)
10/29/2020 200,000 MBVCB.830259591.ms 2020271 be Nhu Quynh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 200,000 MBVCB.830256963.ms 2020272 be Toan Khoa.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 200,000 053812.291020.120647.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI LUONG ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/29/2020 200,000 417598.291020.112454.Ung ho MS2020 272 be Toan Khoa
10/29/2020 200,000 IBVCB.830032128.MS 2020 272 be Toan Khoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 200,000 MBVCB.829990435.MS 2020.272.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 200,000 IBVCB.829981035.Ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0021001722121 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 200,000 696411.291020.091424.Chuyen tien ung ho 2020.272 be toan khoa
10/29/2020 200,000 182497.291020.091354.ung ho MS 2020 272 BE TOAN KHOA
10/29/2020 200,000 MBVCB.829871171.ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0061000819756 NGUYEN THI LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 200,000 MBVCB.829872044.Ung ho MS 2020.272( be Toan Khoa).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 200,000 MBVCB.829854506.BUI THI NGOC HOANH chuyen tien MS 2020. 272 ( be Toan Khoa ).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 200,000 777425.291020.072038.IBFT Ung ho be Toan Khoa.Tien Giang
10/29/2020 200,000 055350.291020.071729.2020 272 Be Toan Khoa
10/29/2020 200,000 637835.291020.071607.MS2020.272 UH BE TOAN KHOA-291020-07:16:01 637835
10/29/2020 200,000 MBVCB.829822256.BUI CONG HIEP chuyen tien -MS 2020 272 (be Toan Khoa ).CT tu 0081000292035 BUI CONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 250,000 IBPS/SE:79339002.DD:291020.SH:10000140.BO:NGUYEN THI MINH CHAU.UNG HO MS: 2020.272 BE TOANKHOA
10/29/2020 300,000 IBVCB.830492703.giup do MS2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh). Nam Mo A Di Da Phat..CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 300,000 139836.291020.120134.Tran luu nhu quynh MS 2020 271 FT20303410101043
10/29/2020 300,000 672197.291020.111249.UNG HO MS : 2020.372 ( BE TOAN KHOA)-291020-11:12:44 672197
10/29/2020 300,000 MBVCB.829930944.NGUYEN MINH THANG chuyen tien ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0021002317449 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 300,000 Sender:01307001.DD:291020.SHGD:10001122.BO:TRAN THI HUYEN LINH.IBUNG HO MS 2020.271 ( BE TRAN LUU NHU QUYNH )
10/29/2020 300,000 659784.291020.083108.MS.2020.272 be Toan Khoa
10/29/2020 300,000 654995.291020.082444.be Toan Khoan MS2020.272
10/29/2020 300,000 MBVCB.829825374.LE THI DUNG chuyen tien ms 2020.272 ung ho be toan khoa nhanh som khoi benh.CT tu 0281000444003 LE THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 300,000 958275.291020.064420.Ung ho be Toan Khoa MS 2020.272 FT20303152231011
10/29/2020 400,000 IBVCB.830461432.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 400,000 Sender:79502001.DD:291020.SHGD:10000957.BO:NGUYEN THUY LINH.UNG HO MS 2020.271 (BE TRAN LUU NHU QUYNH) BAO VIETNAMNET
10/29/2020 500,000 290361.281020.234730.Ung ho Maso: 2020.269 ( chi NguyenThi Khanh Hien)
10/29/2020 500,000 290269.281020.234423.Ung ho Maso: 2020.271( Be Tran Luu Nhu Quynh)
10/29/2020 500,000 758755.291020.202559.UNG HO MS 2020.272 (BE TOAN KHOA)-291020-20:25:54 758755
10/29/2020 500,000 IBVCB.830467269.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 500,000 176151.291020.153226.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI HOAI chuyen khoan ung ho MS 2020 Mien Trung
10/29/2020 500,000 MBVCB.830328934.MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 500,000 462699.291020.134844.201029000070351 Chuyen qua ZaloPay ZP5MQMR28M3G
10/29/2020 500,000 642123.291020.130400.Ungho ms 2020.272 be toan khoa
10/29/2020 500,000 Sender:01310001.DD:291020.SHGD:10016439.BO:BUI HUONG GIANG.MK UNG HO MS 2020.271, BE TRANLUU NHU QUYNH
10/29/2020 500,000 212929.291020.003329.MS 2020.272?(be Toan Khoa)
10/29/2020 500,000 069023.291020.103023.Ung ho ms 2020 271 Tran Luu Nhu Quynh FT20303796022134
10/29/2020 500,000 IBVCB.829986385.Ung ho ma so 2020-262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0121001779385 NGUYEN THI NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 500,000 Sender:79334001.DD:291020.SHGD:10000646.BO:PHAM NGOC THUY TRANG0471675.UNG HO TRAN LUU NHUQUYNH MS 2020.271 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/29/2020 500,000 MBVCB.829809486.Ung ho MS 2020.272 be toan khoa.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 500,000 IBVCB.829797098.ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 500,000 IBVCB.829796012.ung ho MS. 2020.mienTrung.CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 1,000,000 242561.291020.212658.Tran Quoc An chuyen tien ung ho ms 2020.272 (be Toan Khoa)
10/29/2020 1,000,000 450586.291020.152959.Ung ho MS 2020.271 (be Nhu Quynh)
10/29/2020 1,000,000 TRAN THI LANH UNG HO BE TRAN LUU NHU HUYNH UNG HO MS 2020271
10/29/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:291020.SHGD:10013147.BO:TRAN DU PHONG.IBUNG HO MS 2020.272 (BE TOAN KHOA)
10/29/2020 1,000,000 Sender:01310001.DD:291020.SHGD:10005925.BO:HO THI LAN ANH.UNG HO MS 2020.269
10/29/2020 1,000,000 959012.291020.065014.MS 2020.272 be Toan khoa FT20303298841610
10/29/2020 1,000,000 042390.291020.064300.ung ho MS2020 265 gia dinh chi nguyen thi hoa
10/29/2020 1,000,000 IBVCB.829803351.NGUYEN THI BICH LOC ck ho tro Toan Khoa MS2020.272.CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2020 1,500,000 IBVCB.830576708.Ung ho MS 2020 mien Trung.CT tu 0071003912663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2020 2,000,000 TRAN VAN NGOC UNG HO MS.2020.270 (BE CAO DUC BAO)
10/29/2020 2,000,000 TRAN VAN NGOC UNG HO MS 2020.271 (BE TRAN LUU NHU QUYNH)
10/29/2020 2,000,000 TRAN VAN NGOC UNG HO MS 2020.272 (BE TOAN KHOA)
10/29/2020 2,000,000 Sender:79303008.DD:291020.SHGD:10000962.BO:MACH HUE MAN.UNG HO MS 2020 271 BE TRAN LUU NHUQUYNH
10/29/2020 3,000,000 439698.291020.152309.CONG TY CPDTPT NAM PHUC UNG HO MS 2020.mienTrung
10/29/2020 5,000,000 988581.291020.083647.Nguyen anh tra my ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh FT20303343981998
10/30/2020 50,000 IBVCB.832378328.Giup ma so 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 50,000 060106.301020.150216.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/30/2020 50,000 562449.301020.141016.gh chu Hy t103 ung ho ms 2020.266 gia dinh chi Tuyet
10/30/2020 50,000 IBVCB.831386742.Ung ho ma so MS 2020 272 be Toan Khoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 50,000 712937.301020.103332.MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20304008601615
10/30/2020 50,000 Sender:01321001.DD:301020.SHGD:10000165.BO:TRAN DUY THUC.MA SO 2020 273
10/30/2020 50,000 447442.301020.093326.MS 2020.273 (Ung ho Xuan Mai va Xuan Lan)
10/30/2020 50,000 634678.301020.085035.Ung ho ms 2020.273 Cau chuc em khoe manh binh an FT20304080343356
10/30/2020 50,000 IBVCB.831137961.Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 50,000 004718.301020.082228.Ung ho MS 2020.273
10/30/2020 100,000 MBVCB.832243693.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.273 be XUAN MAI va XUAN LAN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 100,000 546702.301020.122636.Ung ho MS 2020 273 XM va XL
10/30/2020 100,000 IBVCB.831399063.Ung ho ma so MS 2020 MienTrung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 100,000 MBVCB.831386279.ung ho MS 2020 273 Xuan Mai Xuan Lan.CT tu 0011004071291 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 100,000 309027.301020.104345.Ms 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/30/2020 100,000 489843.301020.102512.MS 2020.273 ung ho be xuan mai va xuan lan
10/30/2020 100,000 MBVCB.831196176.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 100,000 288245.301020.090310.TRAN THI BACH NGOC Chuyen tien ung ho chau Xuan Mai; Xuan Lan. MS 2020.273
10/30/2020 100,000 787721.301020.085228.VINH NAM UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN-301020-08:52:19 787721
10/30/2020 100,000 635412.301020.085148.Ung ho ms 2020.273 xuan mai, xuan lan FT20304572908798
10/30/2020 100,000 594806.301020.084015.Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan-VNPT2020103034173882
10/30/2020 100,000 617400.301020.081723.Ung ho MS2020.273 FT20304080217725
10/30/2020 100,000 685229.301020.080837.Ung ho Xuan Mai va Xuan Lan MS 2020.273
10/30/2020 100,000 352933.301020.075439.Chuyen tien ung ho MS2020.273
10/30/2020 100,000 MBVCB.831082009.Ung ho MS 2020.273 (xuan mai va xuan lan).CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 100,000 598676.301020.070927.Ung ho MS 2020.272 BE TOAN KHOA FT20304918060016
10/30/2020 100,000 052549.301020.070324.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so 267 va 270
10/30/2020 100,000 235629.301020.061608.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/30/2020 100,000 MBVCB.831044979.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)Vietnamnet 30/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 100,000 314096.301020.052506.MS 2020.273
10/30/2020 100,003 539097.301020.131659.MS 2020 273 ung ho xuan mai
10/30/2020 150,000 563312.301020.141240.gd chu Hy t103 ung ho ms 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
10/30/2020 150,000 562048.301020.140907.gh chu hy t103 ung ho ms 2020.269 Nguyen Thi Khanh Huyen
10/30/2020 150,000 634183.301020.084936.UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN FT20304785798580
10/30/2020 200,000 750894.301020.215638.TTTPhuong ung ho Ms2020.273 be Xuan Mai Xuan Lan
10/30/2020 200,000 071512.301020.212438.MS 2020.272
10/30/2020 200,000 104592.301020.204621.ung ho ms 2020.273( ung ho xuan mai xuan lan)
10/30/2020 200,000 770237.301020.162933.Tran T Minh Tam ung ho MS 2020.273 BE XUAN MAI VA XUAN LAN
10/30/2020 200,000 MBVCB.831847919.Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0451000213905 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 IBVCB.831734540.MS 2020 273 be Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 200,000 MBVCB.831724455.MS 2020.273.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 635073.301020.132724.Chuyen tien ung ho ms 2020.273
10/30/2020 200,000 MBVCB.831572152.MS 2020 273 xuan mai va xuan lan.CT tu 0121002364706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 200,000 MBVCB.831564182.MS 2020273.CT tu 0011000052773 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 200,000 IBVCB.831491189.Ung ho MS 2020.269 (chi Nguyen Thi Khanh Hien).CT tu 0071000836227 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 490664.301020.115004.Ung ho MS2020 273 be Xuan Mai va Xuan Lan
10/30/2020 200,000 237726.301020.114245.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho Ms 2020.273
10/30/2020 200,000 IBVCB.831373850.MS 2020.273 (Xuan Mai, Xuan Lan).CT tu 0071000703210 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 200,000 MBVCB.831372155.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.273.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 MBVCB.831344318.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 MBVCB.831337660.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 711830.301020.103210.Ung ho ms 2020273 xuan mai va xuan lan FT20304516362060
10/30/2020 200,000 MBVCB.831270034. ung ho ms 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0251001509399 PHAM THI HONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 793436.301020.092532.UNG HO MS: 2020.273 ( XUAN MAI VA XUAN LAN)-301020-09:25:23 793436
10/30/2020 200,000 294080.301020.092331.Do Thi Hang chuyen tien ung ho MS 2020.273( xuan Mai va Xuan Lan)
10/30/2020 200,000 792988.301020.092301.UNG HO MS : 3020.273( XUAN MAI VA XUAN LAN)-301020-09:22:46 792988
10/30/2020 200,000 MBVCB.831200856.Ms 2020.273.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 IBVCB.831192762.Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 200,000 IBVCB.831178149.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan) Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET.CT tu 0461003716473 PHAM TUYEN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 MBVCB.831172044. ung ho Ms 2020.273.CT tu 0471000308086 LE VIET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 633131.301020.084759.Ung ho MS 2020.271 FT20304595273402
10/30/2020 200,000 391127.301020.084432.Chuyen tien ung ho ms 2020.273
10/30/2020 200,000 245639.301020.084227.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020273 xuan mai va xuan lan
10/30/2020 200,000 373849.301020.082412.ung ho ms 2020.273 xuan mai va xuan lan
10/30/2020 200,000 MBVCB.831115716.MS 2020.269 (chi Khanh Hien).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 MBVCB.831114273.NGUYEN MINH MAN chuyen tien ung ho MS 2020.273 Xuan Mai Xuan Lan.CT tu 1013575763 NGUYEN MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 MBVCB.831112536.MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 347524.301020.074430.ung ho ma so 2020.273 xuanmai, xuanlan
10/30/2020 200,000 432182.301020.073452.ung ho MS 2020.273 em Xuan Mai Xuan Lan
10/30/2020 200,000 MBVCB.831086424.ms 2020.273.CT tu 0061000108241 NGUYEN HUU KHANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 238203.301020.072513.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020273 Xuan mai Xuan lan
10/30/2020 200,000 MBVCB.831074477.Ung ho MS 2029.273( chau Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 200,000 052266.301020.070242.Ung ho MS 2020 273 xuan mai va xuan lan
10/30/2020 200,000 777099.301020.064950.UNG HO MS 2020273( XUAN LAN,XUAN MAI)-301020-06:49:44 777099
10/30/2020 200,000 776156.301020.061018.MS 2020.273 ( XUAN MAI VA XUAN LAN )-301020-06:09:31 776156
10/30/2020 200,000 589965.301020.054403.MS 2020 273 Xuan Mai Xuan Lan FT20304598432103
10/30/2020 200,000 033091.301020.053535.ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/30/2020 200,000 775608.301020.052442.UNG HO MS 2020.273( UNG HO XUAN MAI VA XUAN LAN )-301020-05:24:28 775608
10/30/2020 250,000 721826.301020.104341.MS 2020-273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20304516400607
10/30/2020 250,000 MBVCB.831006824.benh ung thu mau.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 300,000 831920.301020.131441.Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Huynh. Cau mong con binh an va mau binh phuc suc khoe FT203040751
10/30/2020 300,000 556497.301020.113453.Hua Hien ck MS2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/30/2020 300,000 MBVCB.831399798.TRAN DINH CHUNG VietNamNet: MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0041000209859 TRAN DINH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 300,000 508843.301020.110203.ung ho MS 2020.273 ( Xuan Mai va Xuan Lan)
10/30/2020 300,000 MBVCB.831316247.PHAN THANH TAM ung ho MS2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 300,000 Sender:01310001.DD:301020.SHGD:10013715.BO:NGUYEN THI PHUONG HOA.ONG TUAN UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN
10/30/2020 300,000 887687.301020.100929.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI NGA MS 2020273
10/30/2020 300,000 800092.301020.100000.MS 2020.273 ( XUAN MAI VA XUAN LAN)-301020-09:59:24 800092
10/30/2020 300,000 Sender:01310001.DD:301020.SHGD:10010309.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN
10/30/2020 300,000 MBVCB.831178344.NGUYEN HUU YEN chuyen tien giup do MS 2020.273 (Xuan mai, xuan lan).CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 300,000 352279.301020.075325.Chuyen tien ung ho ms 2020.273 xuan mai va xuan lan
10/30/2020 300,000 047372.301020.065034.Ung ho MS 2020 273 Xuan Lan va Xuan Mai
10/30/2020 300,000 594864.301020.064340.Ung ho MS 2020.273 FT20304708134233
10/30/2020 400,000 MBVCB.832324622.Ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 500,000 MBVCB.832251873.TRAN HANH NGUYEN chuyen tien ung ho ba con mien Trung MS 2020.mienTrung.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 500,000 MBVCB.832194394.ung ho dong bao bi lu lut.CT tu 0021000675730 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2020 500,000 774603.301020.145028.Ghi ro ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/30/2020 500,000 839140.301020.133805.NCHCCCL TEN-301020-13:39:06 839140
10/30/2020 500,000 906239.301020.125517.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/30/2020 500,000 706105.301020.124407.Ungho ms 2020.273 xuan mai xuan lan
10/30/2020 500,000 Sender:79305001.DD:301020.SHGD:10005653.BO:DAO THI THUY PHUONG.MS 2020.273 (XUAN MAI VA XUAN LAM)
10/30/2020 500,000 509416.301020.110325.ms 2020273 ung ho
10/30/2020 500,000 Sender:48304001.DD:301020.SHGD:10002377.BO:DONG XUAN QUY.UNG HO MS 2020.273 (XUAN MAI VA XUAN LAN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
10/30/2020 500,000 691742.301020.100807.Ung ho ms 2020.273 xuan mai va xuan lan FT20304647900325
10/30/2020 500,000 Sender:01310001.DD:301020.SHGD:10009921.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.273 XUAN MAIVA XUAN LAN
10/30/2020 500,000 Sender:01310001.DD:301020.SHGD:10008798.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.GIUP MS2020272 TOAN KHOA
10/30/2020 500,000 Sender:79310001.DD:301020.SHGD:10004087.BO:NGUYEN DUC TAM.KIEN LAM UNG HO MS 2020.272
10/30/2020 500,000 MBVCB.831219063.HOANG THIEN NGA chuyen toi MS 2020.273 Xuan Mai.CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 500,000 MBVCB.831078292.Ung ho MS 2020.273 ( x.mai; X. Lan) .CT tu 0011004372536 DONG THI ANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 500,000 038068.301020.061523.Ung ho ms 2020 273 Xuan mai va Xuan Lan
10/30/2020 500,000 MBVCB.831046294.ung ho MS 2020.273 ( xuan mai va xuan lan).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 500,000 MBVCB.831043144.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 600,000 949491.301020.110432.IBFT ung ho MS 2020.273 xuan mai xuanlan
10/30/2020 1,000,000 MBVCB.831663837.ung ho MS 2020.271 ( be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 1,000,000 MBVCB.831416383.DINH MINH TUAN chuyen tien giup MS 2020.273(xuan mai va xuan lan).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 1,000,000 MBVCB.831383134.(Ninh Gia Bao)MS 2020.214?.CT tu 0281000040406 CAP DO VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:301020.SHGD:10007680.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.273 (XUAN MAIVA XUAN LAN)
10/30/2020 1,000,000 783358.301020.082047.UNG HO MS 2020 266 ( GIA DINH CHI TUYET )-301020-08:21:49 783358
10/30/2020 1,000,000 980350.301020.081143.ung ho MS 2020.271(be Tran Luu Nhu Quynh)
10/30/2020 1,000,000 MBVCB.831116533.ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 1,000,000 MBVCB.831113081.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 1,000,000 MBVCB.831068655.MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 1,000,000 800102.301020.053721.UNG HO CHI NGUYEN THANH XUAN
10/30/2020 2,000,000 MBVCB.831867430.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0021000332305 HOANG QUOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2020 2,000,000 120463.301020.154732.UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/30/2020 2,000,000 120359.301020.154429.UNG HO MA SO 2020.267 EM NAM KHANH
10/30/2020 2,000,000 120179.301020.153842.TRAN TAN TAM UNG HO MS 2020.268 GIA DINH CHI LE
10/30/2020 2,000,000 473602.301020.100857.UNG HO MS 2020.272 BE TOAN KHOA
10/30/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:301020.SHGD:10002297.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBUNG HO MS 2020.272 ( BE TOAN KHOA )
10/30/2020 2,000,000 763109.301020.085835.MS2020 273 Xuan Mai Xuan Lan
10/30/2020 3,000,000 677705.301020.140141.ms 2020 273 xuan mai xuan lan
10/30/2020 3,000,000 DANG THI PHUONG NOP TM- UNG HO TIEN MA SO 2020.270, 2020.271, 2020.272, MOI MA SO 1 TRIEU
10/30/2020 5,000,000 783135.301020.082007.MS 2020.273-301020-08:20:05 783135
10/31/2020 20,000 669257.311020.055542.Ung ho ms 2020.274 vo chong ba Oanh
10/31/2020 30,000 IBVCB.832675018.Ung ho MS 2020 274 Vo chong ba Oanh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2020 50,000 IBVCB.833549721.Giup ma so 2020 274 vo chong ba Oanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2020 50,000 MBVCB.832757765.NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho MS 2020- 274 ( Vo chong ba Oanh).CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 50,000 198188.311020.092032.Ung ho ba Dang thi oanh
10/31/2020 100,000 MBVCB.833589564.Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0071001023565 NGUYEN NGOC ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 100,000 769920.311020.213404.MoMoT0968269526T7839795944T970436TMS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/31/2020 100,000 556340.311020.212924.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
10/31/2020 100,000 528244.311020.201452.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
10/31/2020 100,000 784065.311020.194908.Ung ho ms 2020.273 xuan mai va xuan lan FT20307401102578
10/31/2020 100,000 298250.311020.193758.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
10/31/2020 100,000 754895.311020.185736.Ung ho MS.2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20305643302465
10/31/2020 100,000 MBVCB.833370754.Ms 273.2020 xuan mai va xuan lan.CT tu 0021000352932 BUI DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 100,000 MBVCB.833362572.MS 2020273.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2020 100,000 095796.311020.183236.UNG HO MS 2020.273 (XUAN MAI VA XUAN LAN)
10/31/2020 100,000 MBVCB.833313759.MS 2020.273 (XUANMAI VA XUANLAN).CT tu 0181003537765 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 100,000 552766.311020.171606.Ung ho MS 2020.273 . Xuan Mai va Xuan Lan.
10/31/2020 100,000 MBVCB.833241462.MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0531002495656 TRAN HUU THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 100,000 MBVCB.833176353.ms 2020 267 em nam khanh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2020 100,000 MBVCB.833174737.ms 2020 273 xuan mai va xuan lan.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2020 100,000 989997.311020.160750.MS2020.272(be toan khoa )
10/31/2020 100,000 233351.311020.151133.ung ho MS 2020.273 chuc be xuan mai mau khoe
10/31/2020 100,000 MBVCB.833083983.MS 2020.274 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Vo chong ba Oanh.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 100,000 987230.311020.124953.UNG HO MS 2020.274 ( VO CHONG BA OANH )-311020-12:49:42 987230
10/31/2020 100,000 986520.311020.124431.UNG HO MS 2020.273 ( XUAN MAI VA XUAN LAN )-311020-12:44:25 986520
10/31/2020 100,000 304956.311020.114542.Ung ho be Luu Nhu Quynh ms 2020.271
10/31/2020 100,000 286404.311020.090657.NGUYEN THI THANH QUY
10/31/2020 100,000 MBVCB.832635099.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.274 vo chong ba Oanh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 100,000 944374.311020.084324.UNG HO MS : 2020.274 ( VO CHONG BA OANH)-311020-08:43:17 944374
10/31/2020 100,000 942195.311020.082541.VINH NAM UNG HO MS 2020.274 VO CHONG BA DANG THI OANH-311020-08:26:42 942195
10/31/2020 100,000 204722.311020.082545.Ung ho vo chong ba Oanh MS 2020.274
10/31/2020 100,000 MBVCB.832547546.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.274 (vo chong ba Oanh)Vietnamnet 31/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 200,000 855966.311020.222805.Ung ho MS 2020.274 vo chong ba Oanh FT20307097755071
10/31/2020 200,000 831179.311020.214120.201031000113567 Ung ho ms 2020.73 xuan mai va xuan lan ZP5MQOMLN0PR
10/31/2020 200,000 712238.311020.213952.ms 2020.273 xuan mai xuan lan
10/31/2020 200,000 IBVCB.833524411.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0381000617506 TRUONG QUOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 200,000 MBVCB.833517227.tai nan giao thong.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2020 200,000 816841.311020.205412.Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai Xuan Lan FT20307024424291
10/31/2020 200,000 288763.311020.205059.ung ho MS 2020 273 Xuan Mai Xuan Lan
10/31/2020 200,000 MBVCB.833472953.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0201000642704 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 200,000 047610.311020.201103.UNG HO MS 2020.273 (XUAN MAI VA XUAN LAN-311020-20:10:53 047610
10/31/2020 200,000 815609.311020.194154.Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/31/2020 200,000 626449.311020.191052.MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan chuc chi va chau suc khoe
10/31/2020 200,000 040615.311020.190429.UNG HO MS 2020.273 (XUAN MAI VA XUAN LAN)-311020-19:03:44 040615
10/31/2020 200,000 IBVCB.833360356.ung ho MS 2020.273 , Xuan Mai Xuan Lan.CT tu 0251002666950 LE ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 200,000 804622.311020.181608.ung ho MS 2020 273 xuan mai xuan lan
10/31/2020 200,000 060549.311020.180621.ung ho MS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/31/2020 200,000 162869.311020.175441.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/31/2020 200,000 682454.311020.170634.Ung ho MS.2020.273 Xuan Mai Xuan Lan FT20305442006630
10/31/2020 200,000 999213.311020.164922.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
10/31/2020 200,000 792346.311020.164707.ung ho MS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/31/2020 200,000 IBVCB.832873069.MS 2020 079 be Ha Vy.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2020 200,000 MBVCB.832861953.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 200,000 448416.311020.112229.Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh FT20305079298462
10/31/2020 200,000 446830.311020.112031.Ung ho MS 2020.272 be Toan Khoa FT20305033086395
10/31/2020 200,000 944007.311020.084101.UNG HO MS : 2020.274 ( VO CHONG BA OANH)-311020-08:40:56 944007
10/31/2020 200,000 MBVCB.832598285.MS 2020 274.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2020 200,000 235384.311020.080012.ung hoMS 2020.274(vo chong ba Oanh)
10/31/2020 200,000 830774.311020.072907.UNG HO MS 2020.264
10/31/2020 200,000 005599.311020.062302.Ung ho Xuan Mai Xuan Lan
10/31/2020 250,000 583904.311020.180024.Ung ho MS.2020.273 Xuan Mai Xuan Lan
10/31/2020 250,000 297181.311020.062447.Ung ho 2020.274 vo chong ba Oanh FT20305560403010
10/31/2020 300,000 MBVCB.833504651.MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 300,000 780780.311020.194307.Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20307511097117
10/31/2020 300,000 634224.311020.180448.Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
10/31/2020 300,000 014975.311020.175221.ms 2020.273 ( xuan mai va xuan lan )
10/31/2020 300,000 152371.311020.172728.IBFT MS 2020.273 Xuan Mai Xuan Lan
10/31/2020 300,000 284156.311020.103154.MS 2020.274.vo chong ba oanh
10/31/2020 300,000 165821.311020.073425.Chuyen tien ung ho ms 2020.274 vo chong ba oanh
10/31/2020 500,000 273543.301020.235942.MS 2020.273 xuan mai va xuan lan FT20305445447420
10/31/2020 500,000 IBVCB.833546540.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0041000117407 HAU CONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 500,000 039124.311020.211926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212
10/31/2020 500,000 MBVCB.833479060.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0071000804463 DUONG THANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 500,000 IBVCB.833453323.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)?Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET.CT tu 0181003346134 DANG HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 500,000 MBVCB.833430708.Tom C tang MS 2020.272 be Toan Khoa.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 500,000 MBVCB.833429152.Tom C tang MS 2020.273 gd be Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 500,000 MBVCB.833428490.Tom C tang MS 2020.274 gd ba Oanh.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 500,000 MBVCB.833333471.MS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0251002677438 PHAM HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 500,000 031919.311020.175035.UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN-311020-17:50:24 031919
10/31/2020 500,000 255143.311020.163318.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
10/31/2020 500,000 IBVCB.833174666.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 1013007620 PHAM TRI HUYEN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 500,000 013769.311020.155312.MS 2020.273-311020-15:53:08 013769
10/31/2020 500,000 339086.311020.114724.ung ho MS 2020 273
10/31/2020 500,000 MBVCB.832569522.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 700,000 MBVCB.833438545.MS 2020.271, be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 1,000,000 796970.311020.201341.Ung ho MS 2020.273 FT20307427295896
10/31/2020 1,000,000 492136.311020.184409.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
10/31/2020 1,000,000 493957.311020.180505.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lam
10/31/2020 1,000,000 MBVCB.832873523.MS 2020.273.CT tu 0021000241588 HOANG VAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2020 5,000,000 049840.311020.203326.MS 2020. 188 (BE NGUYEN DAI THANH TAM)-311020-20:33:19 049840
10/31/2020 5,000,000 847971.311020.202940.MS 2020. 198 (GIA DINH ANH DUC)
10/31/2020 5,000,000 847887.311020.202454.MS 2020.208 (BE KHANH DUY)
10/31/2020 7,000,000 847915.311020.202700.MS 2020. 211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
10/31/2020 10,000,000 847813.311020.202239.MS 2020.203 (EM VANG A THUY)x

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-10-2020 07:23:00 2,000,000 MS 2020.mienTrung
21-10-2020 07:31:07 150,000 STA ungho ms2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang)
21-10-2020 07:50:26 100,000 NGUYEN THE DAP Chuyen tien
21-10-2020 08:11:13 200,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang)
21-10-2020 08:45:28 200,000 ung ho be Thanh Truc; MS 2020.261
21-10-2020 09:24:36 400,000 ung ho ms2020.262( be lo minh tuan) 200.000d ung ho ms2020.264( gia dinh anh cao van thang):200.000d
21-10-2020 12:27:19 200,000 CT DEN:029512596997 Ung ho MS 2020 mienTrung
21-10-2020 13:19:06 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
21-10-2020 13:20:52 2,000,000 ung ho MS2020.mien trung
21-10-2020 13:57:13 200,000 Thai Thi An Hoa chuyen tien ung ho MS 2020.264 gia dinh anh Cao Van Thang
21-10-2020 13:57:18 2,000,000 ung ho ma so 2020.mien trung rang len
21-10-2020 14:18:57 500,000 CT DEN:029500060016 MBVCB.820032462.082078.NGO MANH HAI chuyen tien ung ho lu lut mien trung.CT tu 0021000402408 NGO MAN
21-10-2020 14:44:21 300,000 MS 2020264 gia dinh anh Cao Van Thang
21-10-2020 14:48:41 500,000 So GD goc: 10007148 MS 2020.mienTrung tai CONG THUONG VN CN DONG DA
21-10-2020 17:16:47 100,000 CT DEN:029517176137 MS 2020.mienTrung
21-10-2020 21:59:01 150,000 CT DEN:029521513460 MDA Ung ho MS 2020.153 me con chi Chi. Xin hh cho MDQS FT20296608463214
21-10-2020 22:00:33 150,000 CT DEN:029522514211 MDA Ung ho MS 2020.251 em Pham Minh Khang. Xin hh cho MDQS. A Di Da Phat. FT20296409093690
21-10-2020 22:01:53 150,000 CT DEN:029522514807 CKM ung ho MS 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai FT20296973990753
22-10-2020 06:15:34 200,000 Chuyen tien ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen thi Hoa)
22-10-2020 06:50:10 200,000 Nguyen Van Hoang chuyen tien ung ho chi Hoa Ha Tinh
22-10-2020 07:01:03 200,000 CT DEN:029607052915 ung ho ms 2020 265 gia dinh chi nguyen thi hoa
22-10-2020 07:05:57 500,000 Nguyen Thi Huong ungho MS2020265( gia dinh chi nguyen thi Hoa )
22-10-2020 07:23:03 500,000 CT DEN:029600748071 MS 2020 265 gdinh Nguyen Thi Hoa
22-10-2020 07:24:17 300,000 ung ho MS 2020 265 gia dinh nguyen thi Hoa
22-10-2020 07:39:28 1,000,000 CT DEN:073854366345 Vietinbank 114000161718 DOAN VAN CONG MS 2020265
22-10-2020 07:51:42 2,000,000 Pham Thanh Son vit quay ( huynh ky sai gon) chuyen cho chi nguyen thi hoa
22-10-2020 07:53:09 500,000 ung ho MS 2020.265 (c Nguyen Thi Hoa)
22-10-2020 08:03:27 100,000 CT DEN:029601194595 Ung ho Ms 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
22-10-2020 08:06:04 500,000 Nguyen  Anh Tung ung ho MS 2020. mien Trung
22-10-2020 08:08:28 100,000 CT DEN:029608596998 Ms 2020.265 ung ho gia dinh Chi NGUYEN THI HOA FT20296415487337
22-10-2020 08:13:13 200,000 CT DEN:029601403085 Chuyen tien ung ho MS 2020.265 GD Nguyen Thi Hoa . Tinh Ha Tinh
22-10-2020 08:13:45 500,000 Tran Thi Tam chuyen tien ung ho MS 2020.265(nguyen thi hoa)
22-10-2020 08:17:50 200,000 Phan Thi Thanh Mai ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
22-10-2020 08:41:44 300,000 ung ho MS 2020.265 ( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
22-10-2020 08:49:29 500,000 CT DEN:029601464472 ung ho MS 2020.265 Nguyen Thi Hoa
22-10-2020 08:50:19 200,000 MS 2020.265 Nguyen Thi Hoa
22-10-2020 09:05:15 50,000 CT DEN:029609323155 MoMoT0944610555T7710506431T970415TMS2020265 xin chia buon den gia dinh co giao
22-10-2020 09:07:18 100,000 Pham Lan Ngoc chuyen tien ung ho chi Hoa
22-10-2020 09:18:10 500,000 Ung ho MS 2020.265 (gd chi Hoa )
22-10-2020 09:28:25 1,000,000 Giup MA 2020265
22-10-2020 09:38:45 100,000 CT DEN:029609656394 Gia dinh Hong Loan kinh ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan FT20296403408878
22-10-2020 09:40:40 100,000 CT DEN:029609658016 Gia dinh Hong Loan kinh ung ho MS 2020 251 be Pham Minh Khang FT20296613677592
22-10-2020 09:51:26 300,000 Ha ung ho gd chi Nguyen Thi Hoa;ma so 2020.265
22-10-2020 09:51:36 666,666 Cty tnhh cai zi mei Ung ho be kieu phuong .Ghi ro ung ho MS 2020.243 dia chi :Chi Trieu Thi Hoa. Dia chi: thon Na Deo; Da Vi ;Na Hang Tuyen Quang.
22-10-2020 10:19:51 4,000,000 MS 2020 MIEN TRUNG 
22-10-2020 10:29:24 1,000,000 CT DEN:102915337476 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Gui chi Hoa
22-10-2020 10:36:49 500,000 Ung ho MS 2020.265 (chi Nguyen Thi Hoa)
22-10-2020 10:57:22 200,000 CT DEN:105648396659 Vietinbank 114000161718 MS 2020 265 ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
22-10-2020 12:12:00 100,000 CT DEN:029605746655 Ung ho gd chi Hoa 2020.265
22-10-2020 12:21:22 200,000 CT DEN:029617783833 ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
22-10-2020 12:41:39 100,000 Ghi ro ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
22-10-2020 13:08:53 200,000 CT DEN:029600087693 MBVCB.821541771.066001.TRAN VAN TIN chuyen tien.CT tu 0251002774718 TRAN VAN TIN toi 114000161718 BA
22-10-2020 13:18:54 100,000 Nguyen Thi Hong Cam chuyen tien ung ho Nguyen Thi Hoa MS 2020.265
22-10-2020 13:33:56 200,000 ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
22-10-2020 13:34:38 200,000 CT DEN:029600095667 MBVCB.821571848.075324.MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa .CT tu 0211000430938 VU THI LAN ANH
22-10-2020 14:09:05 100,000 ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
22-10-2020 14:23:04 200,000 Ung ho gia dinh co giao Hoa  .Ma so  2020.265
22-10-2020 14:55:39 150,000 MS 2020mienTrung
22-10-2020 15:23:46 500,000 CT DEN:220080860062 Anh Phan Chi Dung ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa MS 2020265 Nam Son Cuong Gian Nghi Xuan Ha Tinh
22-10-2020 16:18:40 2,000,000 CT DEN:029616851432 MS 2020.mienTrung ung ho khac phuclu lut mien Trung FT20296701800880
22-10-2020 16:30:54 200,000 MS 2020265. gd chi Nguyen Thi Hoa
22-10-2020 16:32:27 1,000,000 CTY ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN MS2020.153 TRAN DUC DUY PHAU THUAT TIM BAM SINH
22-10-2020 17:35:41 500,000 ungho MS 2020.264(gd a Cao Van Thang)
22-10-2020 19:54:36 200,000 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa Ha Tinh MS 2020265
22-10-2020 20:01:41 500,000 CT DEN:029713916031 ung ho ms 2020.265
22-10-2020 22:31:00 1,000,000 CT DEN:029622204459 Giup do gia dinh chi hoa thon nam son xa cuong gian huyen nghi xuan ha tinh FT20297449366797
23-10-2020 08:30:01 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.265, 2020.266
23-10-2020 08:36:14 100,000 CT DEN:029708284431 Ung ho dong bao mien trung FT20297700249088
23-10-2020 08:37:20 300,000 So GD goc: 995220102351275 995220102351275 - Ung ho MS 2020.264 gia dinh a Cao Van Thang
23-10-2020 08:41:22 300,000 So GD goc: 995220102351332 995220102351332 - Ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
23-10-2020 08:53:22 2,000,000 ung ho MS 2020.mienTrung
23-10-2020 10:30:03 500,000 CT DEN:029703469615 ung ho chi thom quang binh
23-10-2020 11:08:29 1,500,000 So GD goc: 10006482 MS2020 MIEN TRUNG
23-10-2020 12:27:17 50,000 LPT ung ho MS 2020264 gia dinh anh Cao Van Thang
23-10-2020 12:28:51 100,000 LPT ung ho MS 2020265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa
23-10-2020 12:29:41 100,000 LPT ung ho MS 2020266 gia dinh chi Tuyet
23-10-2020 12:30:29 200,000 LPT ung ho MS 2020mienTrung
23-10-2020 14:30:43 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
23-10-2020 15:48:06 500,000 GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS2020:265 ( GD CHI NGUYEN THI HOA )
23-10-2020 21:23:06 100,000 ung ho MS 2020.265 ( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
24-10-2020 06:01:39 500,000 CT DEN:240081157253 Ung ho MS 2020 267 em Nam Khanh
24-10-2020 06:01:48 100,000 VU XUAN VAN Chuyen tien UNG Ho MS 2020.267
24-10-2020 06:12:30 50,000 CT DEN:029806920221 Ung ho me trieu thi dung con khanh FT20298917020526
24-10-2020 06:24:28 50,000 CT DEN:029800054730 MBVCB.823781394.025717.ung ho ms 2020.267 em nam khanh .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU toi 11400
24-10-2020 06:38:52 500,000 Tran Thi Khuyen chuyen tien ma so 2020.267 giup em Nam Khanh
24-10-2020 06:59:41 100,000 TRAN TRONG THANG ung ho ms 2020.267 em nam khanh
24-10-2020 07:10:48 300,000 ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)
24-10-2020 07:12:11 50,000 CT DEN:071141571840 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan 2020 267 e nam khanh
24-10-2020 07:17:08 100,000 CT DEN:029807997389 UNG HO MS 2020.267 EM NAM KHANH 241020 07 17 07 997389
24-10-2020 07:18:29 100,000 TA THI HAI Chuyen tien ung ho ms 2020267 ( em Nam Khanh)
24-10-2020 07:50:06 1,000,000 ung ho MS 2020267  em nam khanh
24-10-2020 08:17:57 500,000 CT DEN:029800632826 ISL20201024081725141 xuan dao hoang tram phuoc thanh ung ho ms 2020.267
24-10-2020 08:27:33 200,000 MS 2020267 em Nam Khanh
24-10-2020 08:39:49 250,000 MS 2020.267(em Nam Khanh)
24-10-2020 09:03:17 500,000 ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)
24-10-2020 09:16:57 100,000 ung hoMS 2020.267(em Nam Khanh)
24-10-2020 09:19:47 100,000 Doan Quang Ha chuyen tien ung ho em Nam Khanh MS2020 267
24-10-2020 09:50:10 500,000 CT DEN:029809014873 UNG HO MS 2020.267 EM NAM KHANH 241020 09 50 09 014873
24-10-2020 10:00:41 200,000 DO XUAN BAY Chuyen tien ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)
24-10-2020 10:55:54 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
24-10-2020 11:53:26 200,000 Ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh)
24-10-2020 13:40:37 200,000 Ung ho MS 2020.265 chi Nguyen Thi Hoa
24-10-2020 15:57:00 100,000 LPT ung ho MS 2020267 em Nam Khanh
24-10-2020 16:40:38 250,000 ung ho MS 2020.mienTrung
24-10-2020 19:23:08 2,000,000 ung ho ma so 2020267 em Nam Khanh thuong em va me lam
24-10-2020 19:24:20 500,000 ms 2020. mien trung
25-10-2020 01:48:54 200,000 CT DEN:029823448783 Me NaNa 0374678198 uh em nguyen van hien MS 2020.254 FT20300993091130; thoi gian GD:24/10/2020 23:19:02
25-10-2020 01:53:11 100,000 CT DEN:029900002217 ms 2020 267 uh be nam khanh; thoi gian GD:25/10/2020 00:09:13
25-10-2020 06:43:27 100,000 ung ho MS 2020.268 (gia dinh chi Le)
25-10-2020 13:28:04 1,000,000 ung ho ma so 2020268 gia dinh chi Le rang len chi nhe
25-10-2020 18:38:17 200,000 STA ungho ms2020.267 (em Nam Khanh)
25-10-2020 21:03:26 1,000,000 Nguyen Hong Quan ung ho MS 2020.267  em Nam Khanh
25-10-2020 21:41:24 50,000 Ung ho MS2020.268 (gia dinh chi Le). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-10-2020 05:36:03 500,000 Nguyen Van Duc ung ho chi Nguyen Thi Khanh Hien Ms 2020.269
26-10-2020 06:32:52 100,000 LPT ung ho MS 2020268 gia dinh chi Le
26-10-2020 06:33:35 100,000 LPT ung ho MS 2020269 Chi Nguyen Thi Khanh Hien
26-10-2020 06:35:12 1,999,999 MS2020.269 ung ho c nguyen thi khanh hien 0915404135
26-10-2020 06:49:09 200,000 BUI THI KIM THUY Chuyen tienung ho MS 2020.269 (Chi Nguyen Thi Khanh Hien)
26-10-2020 06:58:34 500,000 Nguyen Van Khanh ung ho ma so 2020269
26-10-2020 06:59:53 2,000,000 CT DEN:029923755100 ung ho ms 2020 mien trung
26-10-2020 07:19:15 200,000 Ung ho MS 2020.269 (chi Nguyen Thi Khanh Hien)
26-10-2020 07:21:31 100,000 ung ho chi Khanh Hien ma 2020269
26-10-2020 07:50:40 500,000 ung ho Ms 2020.269 Nguyen Thi Khanh Hien
26-10-2020 08:10:16 100,000 ma do 2020.269
26-10-2020 09:35:12 200,000 CT DEN:030002396243 MS 2020.267 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
26-10-2020 09:52:21 2,000,000 GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS 2020 , 262, MS2020, 263 , MS2020,264, MS2020,267
26-10-2020 09:54:08 500,000 BUI KHOI HUNG   UNG HO MS2020.MIENTRUNG
26-10-2020 10:13:42 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO "" NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
26-10-2020 10:14:21 1,000,000 Dang Thi Tuyet chuyen tien ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
26-10-2020 10:14:34 15,000 TRA XUAN BINH UNG HO 3MS : 2020.267, 2020.268, 2020.269
27-10-2020 02:55:13 0 VAT
27-10-2020 02:55:13 0 IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 10/2020
27-10-2020 06:18:55 200,000 LPT çng hÙ MS 2020.270 (bé Cao ?éc B£o)
27-10-2020 08:31:49 68,868 CT DEN:030108363452 MS 2020.267 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 271020 08 31 47 363452
27-10-2020 09:32:20 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.270
27-10-2020 10:13:31 500,000 ung ho MS2020.267 (em Nam Khanh)
27-10-2020 10:14:48 500,000 ung ho MS2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa)
27-10-2020 10:29:39 1,000,000 So GD goc: 10002532 IBUNG HO BE CAO DUC BAO MS 2020.270
27-10-2020 13:00:48 500,000 CT DEN:030106474404 Ung ho Ma So 2020.266.Gia dinh chi Tuyet
27-10-2020 13:12:23 500,000 CT DEN:270081741554 ung ho be Cao Duc Bao MS 2020 270
27-10-2020 15:19:28 500,000 CT DEN:030108553315 MS 2020.270 be Cao Duc Bao
27-10-2020 15:23:43 50,000 ung ho MS 2020270 be Cao Duc Bao
27-10-2020 15:25:50 500,000 CT DEN:030108557209 MS 2020.267 em Nam Khanh
27-10-2020 19:33:33 200,000 MS2020.mienTrung
28-10-2020 06:18:03 50,000 CT DEN:030223887359 Chuyen tien
28-10-2020 07:48:10 100,000 Le Thi Loan ung ho MS 2020.271
28-10-2020 07:53:59 200,000 ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).
28-10-2020 07:56:48 500,000 CT DEN:030207504093 UNG HO MS 2020.271 BE TRAN LUU NHU QUYNH 281020 07 56 48 504093
28-10-2020 08:03:21 100,000 Vu Cuong ung ho MS 2020.271 be Luu Nhu Quynh
28-10-2020 08:05:57 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
28-10-2020 08:16:04 50,000 CT DEN:030208351998 ung ho MS 2020 271 be Tran luu Nhu Quynh FT20302070968609
28-10-2020 08:53:51 200,000 CT DEN:030208157623 Ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh
28-10-2020 08:55:49 100,000 ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh)
28-10-2020 09:13:27 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.271
28-10-2020 09:29:05 200,000 ung ho MS2020. 271 be tran luu nhu quynh
28-10-2020 09:33:04 700,000 CT DEN:030202176468 Ung ho chau Luu nhu quynh ms 2020271
28-10-2020 10:39:10 300,000 NGUYEN THI MEN ung ho 2020.271 tran luu nhu quynh
28-10-2020 11:55:09 200,000 So GD goc: 10014711 TC:507846.MBVCB.828959477.TONG DUY MINH ung ho be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0411001092357 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
28-10-2020 14:19:04 200,000 UNG HO BAO VIETNAMNET BE: TRAN LUU NHU QUYNH MA SO 2020.271
28-10-2020 15:42:24 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.271; be Tran Luu Nhu Quynh
28-10-2020 16:31:46 500,000 ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh)
28-10-2020 17:46:50 100,000 CT DEN:030217262888 ung Ho ma so 2020.271 be tran Luu NHu Quynh
28-10-2020 19:07:03 200,000 CT DEN:190646994166 Vietinbank 114000161718 Ung ho em Nam Khanh
28-10-2020 20:17:45 1,000,000 MS 2020 271 Be Tran Luu Nhu Quynh
28-10-2020 20:51:46 300,000 CT DEN:030200053206 MBVCB.829638904.069343.Ung ho ms 2020.271 be tran luu nhu quynh.CT tu 0331000486741 TRAN THI THANH N
28-10-2020 22:28:00 200,000 NGUYEN QUANG DAO Chuyen tien
29-10-2020 01:15:16 100,000 LPT ung ho MS 2020271 be Tran Luu Nhu Quynh; thoi gian GD:28/10/2020 23:08:15
29-10-2020 05:53:33 500,000 ung ho ms 2020.272 ( be Toan Khoa )
29-10-2020 06:17:03 1,000,000 ung ho ma so 2020272 be Toan Khoa thuong be lam
29-10-2020 06:17:14 100,000 LPT ung ho MS 2020272 be Toan Khoa
29-10-2020 06:21:41 100,000 ma so 2020.271
29-10-2020 06:35:24 200,000 CT DEN:030306618255 Ct ung ho MS 2020.272 be Toan Khoa
29-10-2020 07:33:27 400,000 CT DEN:030300714614 2020.272 be Toan Khoa
29-10-2020 07:42:57 100,000 DO NGUYEN DUY THONG Chuyen tien ung ho MS 2020.272
29-10-2020 08:35:16 100,000 CT DEN:030308987786 Ung ho be MS 2020.272 be Toan Khoa FT20303390584175
29-10-2020 08:49:10 500,000 So GD goc: 10000331 TC:507883755.IBVCB.829909247.MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0331000401585 toi 114000161718 BAO VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
29-10-2020 08:54:44 200,000 CT DEN:030301085408 ung ho MS 2020 271
29-10-2020 09:09:25 300,000 Ung ho ms 2020.272 ( be Toan Khoa )
29-10-2020 10:05:45 300,000 Thai Duy Hiep ung ho MS 2020.272 ( be Toan Khoa)
29-10-2020 10:39:16 200,000 Bich  Ngoc gui MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh
29-10-2020 10:45:07 200,000 UNG HO MS 2020272 BE TOAN KHOA
29-10-2020 11:47:36 100,000 Chau Thao ung ho co Khanh Hien MS 2020269
29-10-2020 11:53:11 2,000,000 ung ho be tran luu nhu quynh. ms 2020.271
29-10-2020 11:57:49 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
29-10-2020 14:25:39 100,000 MS 2020.272 (be Toan Khoa)
29-10-2020 17:46:01 100,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa)
29-10-2020 17:57:06 200,000 NCHCCCL  NGUYEN BINH  0332683681
29-10-2020 18:18:02 200,000 Ung ho Ms 2020.270 (Be Cao Duc Bao)
30-10-2020 05:38:52 300,000 ung ho MS 2020.mienTrung
30-10-2020 05:40:50 500,000 Ung ho MS 2020.273(Xuan Lan va Xuan Mai)Le Dinh Quang chuyen tien
30-10-2020 06:36:10 1,000,000 ung ho ma so 2020273 be Xuan Mai va Xuan Lan thuong be
30-10-2020 07:58:31 200,000 Tran Hung chuyen tien ung ho ms 2020 .273 (xuan lan xuan mai)
30-10-2020 08:28:16 1,000,000 MS 2020.273(xuan mai va xuan lan)
30-10-2020 08:44:23 100,000 Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
30-10-2020 08:44:32 300,000 CT DEN:084411245875 Vietinbank 114000161718 ung hoMS 2020273Xuan Mai va Xuan Lan
30-10-2020 08:50:20 200,000 Ung ho MS 2020.273
30-10-2020 08:50:44 160,000 CT DEN:030401396590 Quynh Trang NA UH MS 2020.273 chauvXuan Mai
30-10-2020 09:07:40 200,000 LPT ung ho MS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan
30-10-2020 09:19:45 50,000 MS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-10-2020 09:59:14 300,000 CT DEN:095841257120 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020273 xuan mai xuan lan
30-10-2020 10:32:19 110,000 So GD goc: 10014684 Ung ho ms2020.273 xuanmai va xuan lan
30-10-2020 11:25:54 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.273; Xuan Mai va Xuan Lan
30-10-2020 11:32:56 200,000 CT DEN:030400004028 MBVCB.831425184.095208.NGUYEN NGOC TAN cho MS 2020.273 Xun Mai v Xun Lan .CT tu 0421000458143 NGUYE
30-10-2020 13:05:12 1,000,000 Nguyen Quoc Thong chuyen tien ung ho MS 2020.273 ( Xuan mai va Xuan lan )
30-10-2020 14:52:19 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2020.272, 2020.273
30-10-2020 15:48:23 300,000 CT DEN:030400013679 MBVCB.831849602.024422.Ung ho MS 2020.273 mong e khoe manh.CT tu 0341007098470 DINH QUANG HUNG toi 1
30-10-2020 16:22:25 5,000,000 CAO THI MAI HUONG CT TNHH NHT UNG HO MS2020.273 (XUAN MAI VA XUAN LAN)
30-10-2020 16:36:13 300,000 Nguyen Thi Binh Tho chuyen tien ung ho MS 2020.273( Xuan Mai va Xuan Lan)
30-10-2020 19:09:40 200,000 ung hoMS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan)
30-10-2020 21:05:46 200,000 STA ungho ms2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
30-10-2020 21:07:26 150,000 STA ungho ms2020.272 (be Toan Khoa)
30-10-2020 22:49:07 200,000 CT DEN:030400070710 MBVCB.832448871.006474.NGUYEN PHI DIEP chuyen tien Ms 2020271 Be Tran luu nhu huynh.CT tu 0181003019
31-10-2020 02:44:16 50,000 Ung ho MS2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:31/10/2020 00:11:38
31-10-2020 09:32:17 100,000 CT DEN:030509115371 Ung ho MS 2020.227 Ung ho anh Danh Thol
31-10-2020 09:35:02 500,000 ung ho MS 2020.274 ( vo chong ba Oanh )
31-10-2020 10:11:35 200,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.273
31-10-2020 17:40:23 200,000 CT DEN:030510570099 le thi tam brvt ung ho ms 2020.274 vo chong ba oanh
31-10-2020 17:41:09 200,000 ung ho ms 2020.273 (Xuan Mai Xuan Lan)
31-10-2020 17:48:24 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
31-10-2020 18:23:25 100,000 ung ho ms 2020.273
31-10-2020 18:34:32 100,000 ung ho MS 2020.273 ( Xuan Mai va Xuan Lan)
31-10-2020 18:59:50 100,000 CT DEN:030511619722 ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan
31-10-2020 19:11:42 100,000 CT DEN:030519801457 Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
26/10/20 CB CNV VP Báo VietNamNet tại HCM      7,200,000 2020.MienTrung
26/10/20 Chị Lê Thành Lý      2,000,000 2020.265, 2020.Mien Trung
26/10/20 Trần Thị Ngọc Mỹ      1,000,000 2020.267
28/10/20 Hưng + Trực      1,500,000 2020.267 (1000000), 2020.268 (500000)
30/10/20 Bảo Dương      2,000,000 2020.273

Ban Bạn đọc

Cuộc đời bi thảm của nữ sinh bị bỏ rơi từ khi mới chào đời

Cuộc đời bi thảm của nữ sinh bị bỏ rơi từ khi mới chào đời

Ngày cất tiếng khóc chào đời, Tú Anh bị chính người mẹ đẻ bỏ lại gốc cây trong tình trạng vẫn còn nguyên dây rốn. 

tin nổi bật

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.

Trao hơn 65 triệu đồng đến bé Nguyễn Phúc Khang mắc bệnh ung thư võng mạc

“Số tiền lớn quá, vợ chồng tôi chữa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn Báo VietNamNet, cảm ơn các nhà hảo tâm. Có tiền rồi con tôi có thêm cơ hội sống".

Trao hơn 25 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Tuyết ở Nghệ An

Chồng bị tâm thần lại mắc thêm một loạt bệnh hiểm nghèo, chị Tuyết chưa khi nào vơi bớt nỗi vất vả, một mình gồng gánh chăm lo cho cả gia đình.

Bị bỏng điện cao thế, "trụ cột" của gia đình phải cắt cụt cả 2 cánh tay

Trong lúc đi làm thợ sơn mưu sinh nuôi gia đình, anh Quân không may bị bỏng điện cao thế dẫn đến hoại tử cả 2 tay, kèm theo đó là một loạt những vết bỏng khác trên cơ thể.

Vợ ung thư, chồng bị cây đè gãy chân, gia đình lâm vào cảnh điêu đứng

Để kiếm tiền cho vợ chữa bệnh ung thư, anh Quang ra sức làm lụng. Bất ngờ, anh bị cây đổ đè vào người làm gãy chân khiến tình cảnh gia đình càng thêm khó khăn gấp bội.

Bạn đọc ủng hộ em Lê Gia Trường bị bỏng điện gần 80 triệu đồng

Vừa qua, PV VietNamNet đã tới Viện bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 57.826.168 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Lê Gia Trường bị bỏng điện

Tấm phao cứu sinh cuối cùng của người tài xế nghèo bị xe đè gãy chân

Vết thương ở cẳng chân trái liên tục bị nhiễm trùng khiến anh Hải, tài xế xe ba gác phải nằm viện điều trị dài ngày. Chỗ xương bị gãy còn đang đợi để ghép mà gia đình đã kiệt quệ.

Trao hơn 29 triệu đồng đến bé Nguyễn Ngọc Võ bị u nguyên bào thần kinh

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Nguyễn Ngọc Võ bị u nguyên bào thần kinh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình có thêm động lực chữa bệnh cho bé.

Mang trên mình 4 khối u, goá phụ nghèo khẩn thiết xin giúp đỡ

Chồng qua đời chưa được bao lâu, bà Vui phát hiện mắc chứng u đa tủy xương. Dù đã cầm cố hết tài sản, gia đình bà vẫn không đủ tiền chữa bệnh.

Trao hơn 30 triệu đồng đến em Lê Duy Tuấn mắc bệnh ung thư xương

Vừa qua, PV báo VietNamNet đã tới bệnh viện trao số tiền 30.731.500 đồng do bạn đọc ủng hộ qua báo tới tận tay em Lê Duy Tuấn mắc bệnh ung thư xương.

Nghịch cảnh góa phụ nghèo có con lớn tâm thần, con nhỏ đuối nước tử vong

Chồng mất, người con đầu bị tâm thần, đứa thứ hai đuối nước tử vong cách đây ít hôm, người phụ nữ bất hạnh khóc cạn nước mắt cho hoàn cảnh bi đát của gia đình mình.

Cụ ông liệt giường cười hạnh phúc khi được bạn đọc ủng hộ gần 100 triệu đồng

Vừa qua, phóng viên VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp để trao gần 100 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho ông Lê Thanh Minh. Cụ ông vẫn nằm liệt giường, gầy hom hem, cười hạnh phúc.