Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2021

Trong 10 ngày cuối tháng 10/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 698.635.657 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
10/21/21 500,000 100223.201021.231138.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
10/21/21 500,000 MBVCB.1440612797.Ung ho Ms 2021.292 c Tran thi thu.CT tu 0361000272206 VO HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 678282.211021.223353.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.293 em Nguyen Van Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21295638995080
10/21/21 100,000 402776.211021.221124.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021 293 nguyen van tien
10/21/21 200,000 MBVCB.1443114996.ung ho: MS 2021.293?(Nguyen Van Tien).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 MBVCB.1443112116.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.291(gia di nhchi Nhung).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 MBVCB.1443108450.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.289(anh Le Van Phong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 MBVCB.1443106961.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.287(Van Thi Thuy).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 500,000 187630.211021.215517.Nguyen Thi Lam Binh ung ho Ms2021.292( Chi Tran Thi Thu). Mong 2 chau nha chi luon luon duoc yeu th
10/21/21 300,000 642981.211021.214659.MS 2021.293- Nguyen Van Tien - huyen Dong Son- tinh Thanh Hoa FT21295705029052
10/21/21 200,000 MBVCB.1443057314.ung ho MS 2021.293 (nguyen van tien).CT tu 0011004246930 DANG THI MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 348758.211021.212423.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 200,000 MBVCB.1442973778.ung ho MS2021.293 ( Nguyen Van Tien).CT tu 0021001487740 TRAN NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 600,000 IBVCB.1442968126.Ung ho MS 2021.293(Nguyen Van Tien).CT tu 0071002799695 BUI TINH VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 50,000 969332.211021.204337.Chuyen tien
10/21/21 1,000,000 MBVCB.1442935208.Ng.Ba Thien-dab-ung ho:MS 2021.293-Ng.Van Tien.CT tu 0071004676319 LY THI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 MBVCB.1442915101.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.292( Chi Tran Thi Thu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 150,000 MBVCB.1442906229.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.291( Gia dinh chi Nhung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 300,000 080635.211021.201945.Ung ho MS 2021 281 be DUONG LINH KIEU
10/21/21 200,000 MBVCB.1442900026.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.293(Nguyen Van Tien).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 300,000 079691.211021.201653.Ung ho MS 2021 293 NGUYEN VAN TIEN
10/21/21 1,000,000 806363.211021.200856.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 1,000 IBVCB.1442848474.aa.CT tu 1015120612 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 500,000 MBVCB.1442541120.ung ho ms 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 277700.211021.174932.Mot chut tam long ung ho chau Nguyen Van Tien MS 2021.293
10/21/21 300,000 MBVCB.1442479042.TRAN ANH TUAN ung ho MS2021.287(VAN THI THUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 MBVCB.1442452317.Ubg ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 217004.211021.163538.ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien
10/21/21 500,000 278415.211021.163400.Ung ho MS 2021.293 FT21294406549770
10/21/21 500,000 MBVCB.1442318607.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 1016572203 VU CONG HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 50,000 854082.211021.163226.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/21/21 300,000 274627.211021.163131.Ung ho MS 2021.293 nguyen van tien FT21294703956055
10/21/21 500,000 868034.211021.162519.MS 2021 293 (NGUYEN VAN TIEN)-211021-16:25:18 868034
10/21/21 200,000 MBVCB.1442262942.ung ho ma so MS 2021.293( Nguyen Van Tien).CT tu 0991000028988 VU VAN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 1,000,000 555110.211021.160730.MS 2021.293
10/21/21 500,000 MBVCB.1442230577.Ung ho MS 2021293 nguyen Van tien.CT tu 0491001494022 LE THI KIM BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 MBVCB.1442176366.Ung ho MS 2021.293 chau Tien.CT tu 0011004122413 TRAN THU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 2,000,000 MBVCB.1442159581.Ung ho MS 2021.286 (Bui Thi Loc).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 3,000,000 MBVCB.1442155192.Ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 1,000,000 MBVCB.1442149076.Ung ho MS 2021.288 (chu Chau Van Chung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 1,000,000 MBVCB.1442144857.Ung ho MA 2021.289 (anh Le Van Phong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 2,000,000 MBVCB.1442138290.Ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 IBVCB.1442134242.TKV gui MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)?.CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 2,000,000 MBVCB.1442127504.Ung ho MS 2021.292(chi Tran Thi Thu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 1,000,000 MBVCB.1442122028.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 600,000 SHGD:10002377.DD:211021.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.292 CHI TRAN THI THU
10/21/21 200,000 IBVCB.1442114773.TKV gui MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 IBVCB.1442108034.TKV gui MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 MBVCB.1442096314.Benh.CT tu 0631000417300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21 600,000 144225.211021.150455.Ung ho MS 2021.292 Tran Thi Thu FT21294490491172
10/21/21 200,000 158079.211021.145412.MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
10/21/21 200,000 SHGD:10022574.DD:211021.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:Ung ho Ms 2021.293 nguyen van tien
10/21/21 200,000 MBVCB.1442021991.MS 2021 293 nguyen van tien.CT tu 0991000024768 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21 200,000 104128.211021.143600.MS 2021.292 chi Tran Thi Thu FT21294607627936
10/21/21 250,000 087174.211021.142258.Ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294219470062
10/21/21 50,000 146332.211021.142102.Hoai Thu ung ho ms 2021.293 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/21/21 50,000 697097.211021.141742.T ung ho Nguyen van Tien MS 2021.293
10/21/21 200,000 MBVCB.1441936115.Dong gop tu thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 629057.211021.135923.Ung ho MS2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 300,000 MBVCB.1441876304.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 014254.211021.132021.Ung ho MS 2021.293 chau NGUYEN VAN TIEN FT21294420942216
10/21/21 50,000 IBVCB.1441783642.Giup ma so 2021 293 Nguyen Van Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21 300,000 SHGD:10017343.DD:211021.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.293 be Nguyen Van Tien
10/21/21 500,000 MBVCB.1441755890.NGUYEN NGOC TAN chuyen tien ung ho MS 2021.293.CT tu 0011004404777 NGUYEN NGOC TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 MBVCB.1441752324.MS 2021.293.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 300,000 432345.211021.125014.Ung ho ms 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 500,000 906139.211021.124621.Ung ho ma so 2021293 Nguyen Van Tien
10/21/21 500,000 531838.211021.124217.Ung ho MS 2021 293 chau Nguyen Van Tien
10/21/21 200,000 955793.211021.121854.Ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294637391437
10/21/21 10,000 IBVCB.1441656193.UNG HO MS 2021 293 NGUYEN VAN TIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21 100,000 947764.211021.121102.2021.293 nguyen van tien FT21294876455159
10/21/21 100,000 SHGD:10000755.DD:211021.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.293 chucbe Nguyen Van Tien mau khoe
10/21/21 210,000,000 /Ref:P14044510047{//}B/O:SAMSUNG ELECTRONICS VN CO., LTD , 00110026431480011002643148
10/21/21 1,000,000 869044.211021.110937.Ho tro MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 200,000 389686.211021.110850.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 10,000,000 863760.211021.110638.Ung ho MS 2021. 293 Nguyen Van Tien FT21294978356448
10/21/21 300,000 145226.211021.104804.ungr ho ma so 2021.293
10/21/21 300,000 141373.211021.104406.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 293 nguyen van tien
10/21/21 500,000 807039.211021.102636.Ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294066389366
10/21/21 200,000 MBVCB.1441366846.Lieu Thi ung ho MS2021.291(gia dinh Chi NHUNG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 IBVCB.1441342215.MS 2021 293 Nguyen Van Tien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21 500,000 MBVCB.1441329593.TRAN ANH TUAN ung ho MS2021.292(Chi TRAN THI THU), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 1,000,000 288751.211021.100806.Ung ho MS 2021 293
10/21/21 5,500 425740.211021.100743.ung ho MS 2021 293
10/21/21 300,000 MBVCB.1441299816.ms 2021 293 uh Nguyen Van Tien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21 500,000 MBVCB.1441298894.Vuong Ngoc Quy ung ho MS 2021.290(be NGUYEN HOANG THUAN THANG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 2,500,000 929802.211021.100025.Kolmakova E. V. dong vien MS 2021.292 chi Tran Thi Thu
10/21/21 500,000 MBVCB.1441264670.Tran Thien Phong ung ho MS2021.293(NNGUYEN VAN TIEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 MBVCB.1441222380.ung ho em nguyen van tien . MS 2021.293.CT tu 0581000742085 HUYNH THI KIM LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 60,000 743234.211021.093618.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)-211021-09:35:32 743234
10/21/21 50,000 MBVCB.1441213054.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.193 ( Nguyen Van Tien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 736522.211021.093408.MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294206156543
10/21/21 400,000 MBVCB.1441193190.Ong ba Khai Tam gui chau Nguyen Van Tien, ms 2021.293 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 500,000 MBVCB.1441143736.MS 2021293?Nguyen Van Tien.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21 900,000 814642.211021.090954.ung ho cac ma so 2021 291 - 2021 292 - 2021 293 moi ma so 300 ngan dong
10/21/21 1,000,000 SHGD:10007931.DD:211021.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021. 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 500,000 MBVCB.1441122878.MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 SHGD:10000091.DD:211021.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho be Tran Xuan Kieu va Tran Minh Tu MS 2021.292 chuchai be mau khoe
10/21/21 100,000 SHGD:10000074.DD:211021.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho be Hoang Thuan Thang MS 2021.290
10/21/21 196,800 SHGD:10008333.DD:211021.BO:NGUYEN THANH PHAT.Remark:Khan gia ung ho ct nchcccl
10/21/21 100,000 678484.211021.084605.MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294546088038
10/21/21 200,000 343959.211021.083850.Ung ho MS 2021.293 nguyen van tien
10/21/21 500,000 MBVCB.1441054799.MS 2021.293?(Nguyen Van Tien).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 517208.211021.083308.Ung ho MS 2021.293
10/21/21 200,000 MBVCB.1441035429.Ung ho MS 2021.293 nguyen van tien.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 500,000 MBVCB.1441023814.Giup do 2021.293.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 MBVCB.1441019542.ung ho ms 2021.293(nguyen van tien ).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 MBVCB.1441016510.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 5,000 MBVCB.1440970601.Tra Xuan Binh giup ms 2021293.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21 300,000 644480.211021.080500.Ung ho ms 2021.292 tran thi thu FT21294021257623
10/21/21 200,000 020158.211021.080251.MS 2021293
10/21/21 1,000,000 MBVCB.1440957113.NGUYEN HUU DINH chuyen tien ms 2021.293 ( nguyen van tien).CT tu 0011000599558 NGUYEN HUU DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 772325.211021.080013.Ung ho MS 2021.293 chau Nguyen Van Tien. Mong chau co gang.
10/21/21 100,000 152266.211021.075818.Vinh Nam ung ho ms 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 500,000 MBVCB.1440945129.Ung ho ma so 2021.293 ( nguyen van tien).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 300,000 MBVCB.1440943914.ung ho?MS 2021.293?(Nguyen Van Tien).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 300,000 826528.211021.075447.ung ho chau nguyen van tien MS 2021293
10/21/21 300,000 144814.211021.075252.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 55,000 091575.211021.074018.gui be 2021 293
10/21/21 300,000 749859.211021.073838.ung ho ms 2021.293 Nguyen Van Tien
10/21/21 100,000 089676.211021.073746.MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21 200,000 089361.211021.073713.MS 2021 293
10/21/21 150,000 266148.211021.072305.ung ho Nguyen van Tien MS 2021.293
10/21/21 50,000 720380.211021.072127.UNG HO MS 2021.293(NGUYEN VAN TIEN)-211021-07:21:26 720380
10/21/21 1,000,000 719934.211021.071727.DONG DUC HAO UNG HOMS 2021.293. NAM MO QUAN THE AM BO TAT-211021-07:17:26 719934
10/21/21 200,000 100472.211021.070837.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 285 286 289 va 290
10/21/21 200,000 MBVCB.1440856856.MS 2021. 293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0271000051317 NGUYEN THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 50,000 MBVCB.1440854029.Ung ho MS 2021.293.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 3,000,000 729754.211021.065839.Ong Tu Van dong vien MS 2021.293 Nguyen Van Tien
10/21/21 100,000 MBVCB.1440822442.ung ho Ms 2021.293(Nguyen van Tien).CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 200,000 607174.211021.063113.Chung tay giup do chau Nguyen Van Tien o Thanh Hoa bi ung thu mau MS 2021.293. Xin cam on. FT21294376352610
10/21/21 300,000 718721.211021.062458.ung ho MS 2021.293
10/21/21 1,000,000 819413.211021.061030.Ung ho MS 2021293 Nguyen Van Tien
10/21/21 500,000 712604.211021.055826.ungho MS 2021.293 nguyen van tien
10/21/21 500,000 MBVCB.1440776761.MS 2021.292 ( chi Tran Thi Thu ).CT tu 0071002748534 LY ANH KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21 100,000 768382.211021.012104.Ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/21/21 100,000 768252.211021.011841.Ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/22/21 2,500,000 651323.211021.235445.Kolmakova Ekaterina dong vien MS 2021.286 chi Bui Thi Loc
10/22/21 68,000 103156.211021.235338.UH MS 2021 280 anh Le Dinh Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/22/21 50,000 MBVCB.1443218599.Ms 2021 291 chi Nhung.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 2,500,000 650203.211021.235003.Kolmakova Ekaterina dong vien MS 2021.292 chi Tran Thi Thu
10/22/21 200,000 MBVCB.1443216796.Ms 2021 292 Tran Thi Thu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 50,000 MBVCB.1443216000.Ms 2021 293 Nguyen Van Tien.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 100,000 219427.211021.233537.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
10/22/21 100,000 MBVCB.1443186602.ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0081001227227 VU THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 100,000 MBVCB.1443183549.MS 2021.293 ( Nguyen Van Tien).CT tu 0081001245938 VU THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 200,000 251137.211021.230044.ung ho NCHCCCL PHAM DAI THANG 0915488721
10/22/21 1,000,000 067461.211021.225531.Ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/22/21 100,000 687291.211021.224815.MS 2021.293 NGUYEN VAN TIEN FT21295879480544
10/22/21 100,000 205321.221021.221502.UNG HO MS: 2021.293( NGUYEN VAN TIEN)-221021-22:15:01 205321
10/22/21 50,000 746036.221021.215237.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.094 chi Bui Thi Du. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21296530092640
10/22/21 100,000 236568.221021.211919.ung ho MS 2021293 (nguyen van tien)
10/22/21 400,000 MBVCB.1445689394.UNG HO MS 2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 300,000 MBVCB.1445653846.Nhaahn ung ho ms 2021.294.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 400,000 179244.221021.200005.2021.292 TRAN THI THU-221021-20:00:03 179244
10/22/21 100,000 MBVCB.1445582710.Un ho NCHCCCL LE VAN UT 0905198925 .CT tu 0231000544013 LE VAN UT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 200,000 MBVCB.1445438647.ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0441000703441 PHAM DUY THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 50,000 MBVCB.1445409164.ms 2021 294 bui thi du.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 400 MBVCB.1445312609.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.Ung ho tu thien
10/22/21 500,000 153281.221021.181650.2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)-221021-18:16:32 153281
10/22/21 700,000 IBVCB.1445184709.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0071005209934 NGUYEN BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 10,000 IBVCB.1445112263.UNG HO MS 2021 294 CHI DU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 100,000 734983.221021.165907.MS 2021.293( nguyen van tien)
10/22/21 200,000 328462.221021.164144.Ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/22/21 200,000 IBVCB.1444870107.Ung ho MS2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0011000388460 LUU THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 200,000 189812.221021.161334.Ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du)
10/22/21 50,000 MBVCB.1444842954.ung ho NCHCCCL chuc anh chi nhieu suc khoe de giup moi ng .CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 50,000 109217.221021.155818.UNG HO MS 2021.285 (EM LOAN VAN CHIEN)-221021-15:57:18 109217
10/22/21 300,000 MBVCB.1444671256.ms 2021 294 uh chi Bui Thi Du.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 30,000 MBVCB.1444588543.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 20,000 MBVCB.1444500169.Ung ho chuong trinh NCHCCCL Do Thi Uyen 0326753969.CT tu 0451000505068 DO THI UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 200,000 782648.221021.140631.MS 2021. 294 chi Bui Thi Du
10/22/21 50,000 241281.221021.135714.BUI TRUNG NHAN Chuyen tien
10/22/21 1,000,000 MBVCB.1444384446.MS 2021.292 (TRAN THI THU).CT tu 0721000616082 TRAN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 2,000,000 401010.221021.135428.Ung ho MS 2021.294 ( chi Bui Thi Du )
10/22/21 175,000 ATM_FTF.10800347.532618.20211022.133616.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
10/22/21 50,000 IBVCB.1444312643.Giup ma so 2021 294 chi Bui Thi Du .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 50,000 149521.221021.130743.Cc FT21295991489290
10/22/21 100,000 453049.221021.115704.MS 2021 284 ung ho cu Pham Thi Luong
10/22/21 400,000 MBVCB.1444109227.ung ho ms 2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 200,000 652751.221021.115545.MS 2021 285 ung ho Loan Van Chien
10/22/21 1,000 IBVCB.1444010455.ss.CT tu 1018931514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 180,000 MBVCB.1443981602.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 500,000 221839.221021.105108.Cong Tran ung ho MS2021294 chi Bui Thi Du
10/22/21 50,000 407643.221021.104650.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021294 chi Bui Thi Du
10/22/21 50,000 452924.221021.102349.T ung ho chi Bui thi Du MS2021.294
10/22/21 300,000 931251.221021.101345.Ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
10/22/21 100,000 325737.221021.101130.Ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du). Tu MeoNgo 221021
10/22/21 500,000 928814.221021.100456.Ung ho MS 2021.293 FT21295423023238
10/22/21 5,000 MBVCB.1443744414.Tra Xuan Binh giup ms 2021294.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 50,000 009840.221021.095537.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.294 (BUI THI DU)-221021-09:54:38 009840
10/22/21 300,000 IBVCB.1443727661.unghoMS2021.293(Nguyen Van Tien).CT tu 0921000721442 VO HA QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 300,000 IBVCB.1443720138.unghoMS 2021.281(be Duong Linh Kieu).CT tu 0921000721442 VO HA QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 100,000 SHGD:10006891.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Tuong Phuc ung ho MS 2021.282 - gia dinh anh Cong
10/22/21 100,000 SHGD:10004179.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Ha An Tam ung ho MS 2021.287 - Van Thi Thuy
10/22/21 100,000 SHGD:10007875.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Co Hong Duc ung ho MS 2021.281 - be Duong Linh Kieu
10/22/21 100,000 SHGD:10004633.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Trinh Thi Thu Uyen ung ho MS 2021.284 - cu Pham Thi Luong
10/22/21 100,000 SHGD:10004715.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Huu Tin ung ho MS 2021.283 - be Phan Minh Khoa
10/22/21 200,000 267557.221021.093623.ung ho MS 2021.293
10/22/21 100,000 SHGD:10004155.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Vuong Thuy Bao Tram ung ho MS 2021.286 - chi Bui Thi Loc
10/22/21 100,000 SHGD:10003672.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:BS Luat Sadec ung ho MS 2021.288 - chu Chau Van Chung
10/22/21 100,000 SHGD:10003266.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Cao Thi Thuan ung ho MS 2021.292 - chi Tran Thi Thu
10/22/21 100,000 SHGD:10003673.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Co Loan Sadec ung ho MS 2021.289 - anh Le Van Phong
10/22/21 500,000 SHGD:10008023.DD:211022.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.293 chau Nguyen Van Tien
10/22/21 100,000 SHGD:10002552.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Nguyen Hung Thinh ung ho MS 2021.293 - Nguyen Van Tien
10/22/21 100,000 SHGD:10003365.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Cao Thi Thuan ung ho MS 2021.291 - gia dinh chi Nhung
10/22/21 100,000 SHGD:10003308.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Thao va Vo Cao Thanh ung ho MS 2021.290 - be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/22/21 50,000 002215.221021.092445.UNG HO MS 2021.294(CHI BUI THI DU)-221021-09:23:01 002215
10/22/21 100,000 Sender:79310001.DD:221021.SHGD:10004310.BO:LE TRUNG TRUC.TRAN THI VAN ANH UNG HO MS 2021.285 EM LOAN VAN CHIEN
10/22/21 40,000 MBVCB.1443623869.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.294 ( Chi Bui Thi Du ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 50,000 367511.221021.090752.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/22/21 5,000,000 SHGD:10000116.DD:211022.BO:TRAN THI TUYET OANH.Remark:UNG HO QUA BAO VIETNAMNET UNG HO MS 2021.293 NGUYEN VAN TIEN
10/22/21 50,000 MBVCB.1443586214.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 5,000,000 805762.221021.085737.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.294 chi Bui Thi Du
10/22/21 5,000,000 776203.221021.083406.Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/22/21 100,000 171979.221021.082807.Vinh Nam ung ho ms 2021 294 chi Bui Thi Du
10/22/21 500,000 IBVCB.1443463118.MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0181000296943 TRAN THANH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 200,000 IBVCB.1443453114.MS 2021 294 chi Bui Thi Du.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21 100,000 081968.221021.071038.Ung ho ma so 2021 294 Chi Bui Thi Du
10/22/21 20,000 292026.221021.071004.HO THI KIM HONG ung ho NCHCCCL
10/22/21 100,000 056545.221021.070307.Ung ho ma so 2021 294 chi Bui Thi Du
10/22/21 100,000 977156.221021.070024.UNG HO MS : 2021.294( CHI BUI THI DU)-221021-07:00:22 977156
10/22/21 100,000 758403.221021.060554.MS 2021.294 FT21295560638928
10/22/21 568,000 395713.221021.055606.UNG HO MA SO 2021.294 CHI BUI THI DU
10/22/21 50,000 753945.221021.051240.Ung ho MS 2021294 chi Bui Thi Du FT21295635408317
10/22/21 500,000 MBVCB.1443273637.ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0071000766861 NGUYEN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21 100,000 134157.221021.013447.Ung ho MS 2021 281 be Duong Linh Kieu
10/22/21 100,000 133759.221021.012434.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/23/21 1,000,000 487962.221021.235507.Ntd Ung ho MS 2021.294 (chi bui thi du)
10/23/21 1,000,000 487888.221021.235306.Ntd Ung ho MS 2021.292 (chi tran thi thu)
10/23/21 150,000 211722.221021.234903.2021.291 (GIA DINH CHI NHUNG)-221021-23:49:00 211722
10/23/21 5,000 234943.221021.233806.ung ho MS 2021.289 (anh Le Van Phong)
10/23/21 5,000 234601.221021.233712.ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)
10/23/21 5,000 234284.221021.233611.ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung)
10/23/21 10,000 234000.221021.233524.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
10/23/21 68,000 136481.221021.231901.UH MS 2021 281 be Duong Linh Kieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/23/21 100,000 623449.221021.231141.ung ho MS2021.292 Chi Tran Thi Thu
10/23/21 100,000 271082.221021.225106.ung ho MS 2021 . 293 (Nguyen Van Tien)
10/23/21 100,000 270684.221021.224926.ung ho MS 2021 . 294 (chi Bui Thi Du)
10/23/21 1,000,000 157595.231021.213829.Ung ho MS 2021.293 ngyen van Tien
10/23/21 50,000 757817.231021.212304.Ung ho MS 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 300,000 MBVCB.1447844449.UNG HO MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 50,000 708100.231021.203430.Ung ho MS 2021295 Nguyen Van Thanh FT21298738193060
10/23/21 200,000 759938.231021.203032.MS 2021.295 NGUYEN VAN THANH
10/23/21 100,000 025546.231021.201156.MS2021.295
10/23/21 100,000 313146.231021.200852.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 100,000 312821.231021.200635.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021294 chi bui thi Du
10/23/21 1,000,000 MBVCB.1447705225.ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 1,000,000 MBVCB.1447703264.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 1,500,000 MBVCB.1447340589.Ung ho ms2021.286/287/288/291/295 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 500,000 363382.231021.153517.UNG HO MS 2021.290-231021-15:34:59 363382
10/23/21 500,000 362372.231021.153159.UNG HO MS 2021.291-231021-15:31:43 362372
10/23/21 500,000 361018.231021.152829.UNG HO MS 2021.292-231021-15:27:01 361018
10/23/21 500,000 MBVCB.1447047595.2021 282 Gia Dinh Anh Cong.CT tu 0591000388128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 500,000 MBVCB.1447028418.Giup do 2021.295.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 500,000 776785.231021.132451.Vietcombank;0011002643148;BUI THANH SON ung ho MS 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 10,000 IBVCB.1446849757.UNG HO MS 2021 295 NGUYEN VAN THANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 30,000 MBVCB.1446838601.VN.CT tu 0341005890014 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 3,000,000 143236.231021.120427.Ong Tu Van giup cho ms 2021 295 Nguyen Van Thanh FT21296009424007
10/23/21 100,000 652474.231021.120158.MS 2021 294 chi Bui Thi Du
10/23/21 100,000 647164.231021.115932.MS 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 300,000 MBVCB.1446731127.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 50,000 IBVCB.1446723956.Giup ma so 2021 295 Nguyen Van Thanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 500,000 548761.231021.114809.UNG HO MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)
10/23/21 150,000 MBVCB.1446713259.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.294(chi Bui Thi Du).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 200,000 MBVCB.1446698204.VU THANH NGUYEN ck ung ho Ms 2021.295( nguyen van thanh).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 100,000 581306.231021.113741.Ung ho MS 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 500,000 MBVCB.1446691477.tre mo coi.CT tu 0071003883132 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 100,000 542793.231021.112355.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh). Tu Phuc Nho 231021
10/23/21 50,000 106539.231021.112123.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 100,000 606105.231021.111652.MS 2021.293
10/23/21 300,000 MBVCB.1446574357.MS 2021292 chi Tran Thi Thu o Giao Thuy Nam Dinh.CT tu 0011004023242 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 2,000,000 534389.231021.105215.MS 2021.292
10/23/21 50,000 278433.231021.103729.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.295 (NGUYEN VAN THANH)-231021-10:37:09 278433
10/23/21 5,500 390772.231021.100912.ung ho MS 2021 295
10/23/21 50,000 MBVCB.1446447611.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.295( Nguyen Van Thanh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 50,000 269189.231021.090817.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/23/21 500,000 MBVCB.1446318867.ung ho ms 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 200,000 MBVCB.1446297347.MS 2021.295.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 50,000 321618.231021.081913.T ung ho Nguyen van Thanh MS 2021.295
10/23/21 100,000 892377.231021.081731.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS2021295nguyenvan thanh
10/23/21 100,000 128040.231021.074737.Vinh Nam ung ho ms 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 5,000 MBVCB.1446127029.Tra Xuan Binh giup ms 2021295.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 300,000 MBVCB.1446115239.MS 2021295 Nguyen Van Thanh.CT tu 0031000147381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 1,000 IBVCB.1446107962.bb.CT tu 1022602698 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 500,000 MBVCB.1446106960.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 1,000 IBVCB.1446106231.cc.CT tu 1022448194 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21 100,000 671471.231021.055329.ung ho MS 2021.295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 200,000 MBVCB.1446092514.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.295 ( Nguyen Van Thanh o Quang Nam ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 200,000 MBVCB.1446090128.Ung ho?MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0441000652710 VU HONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21 50,000 667727.231021.054031.ung ho MS 2021.295 Nguyen Van Thanh
10/23/21 50,000 644354.231021.003238.MS 2021.293 Nguyen Van Tien
10/24/21 1,000,000 883562.231021.235457.KV UNG HO MS 2021.290 NGUYEN HOANG THUAN THANG. CHUC BE MAU KHOE.
10/24/21 1,500,000 883491.231021.235110.KV UNG HO MS 2021.292 CHI TRAN THI THU. CHUC 2 BE NHANH KHOI BENH.
10/24/21 1,000,000 883519.231021.234610.KV UNG HO MS 2021.295 NGUYEN VAN THANH. CHUC BE MAU HET BENH
10/24/21 50,000 840007.231021.233808.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.295 em Nguyen Van Thanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21298000807073
10/24/21 50,000 MBVCB.1449811897.ung ho NCHCCCL+ dau ten+sdt dau.CT tu 1016897628 DO THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 200,000 MBVCB.1449810620.MS 2021.296( chau Nguyen Trong Tan).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 200,000 MBVCB.1449798461.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh ms:2021.292 C TranThiThu.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 200,000 MBVCB.1449795314.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh Ms:2021.295 NguyenVanThanh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 200,000 MBVCB.1449789718.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh MS 2021.296 NguyenTrongTan.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 100,000 258666.241021.215549.MS 2021 296 NGUYEN TRONG TAN
10/24/21 2,000,000 MBVCB.1449771102.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 1,000,000 944656.241021.214402.MS 2021.293
10/24/21 2,000,000 MBVCB.1449752241.ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 20,000 426961.241021.212619.UH Ms 2021 296 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/24/21 200,000 MBVCB.1449686889.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 100,000 MBVCB.1449686820.ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 300,000 MBVCB.1449672705.UNG HO MS 2021.296 ( Nguyen Trong Tan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 100,000 633448.241021.203413.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.296 em Nguyen Trong Tan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21298993907920
10/24/21 100,000 624896.241021.193507.UNG HO MS : 2021.296( NGUYEN TRONG TAN)-241021-19:35:07 624896
10/24/21 100,000 624655.241021.193356.UNG HO MS : 2021.295( NGUYEN VAN THANH)-241021-19:33:57 624655
10/24/21 1,000,000 559549.241021.191921.MS 2021296 NGUYEN TRONG TAN FT21298511227053
10/24/21 68,000 323294.241021.191237.UH MS 2021 283 be Phan Minh Khoa Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/24/21 68,000 306662.241021.190321.UH MS 2021 282 gia dinh anh Cong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/24/21 200,000 712563.241021.190227.Ung ho Ms 2021.261 chi Le Thi Tam
10/24/21 500,000 636798.241021.160026.Ung ho MS 2021 296 be Nguyen Trong Tan
10/24/21 500,000 562283.241021.154127.A Quang Anh ung ho MS 2021.296 nguyen trong Tan
10/24/21 100,000 MBVCB.1449063302.Dang Van Nhat xin uh ma so MS 2021.294 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 100,000 986241.241021.151948.VietLV ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/24/21 200,000 567810.241021.151353.MS 2021.292 (TRAN THI THU)-241021-15:13:52 567810
10/24/21 200,000 564329.241021.145756.MS 2021.294 ( BUI THI DU)-241021-14:57:57 564329
10/24/21 237,700 777506.241021.143857.MQuan TAnh ung ho MS 2021 296
10/24/21 200,000 MBVCB.1448925587. MS 2021.296.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 140,000 MBVCB.1448884121.Ung ho MS 2021 294 Bui Thi Du.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 180,000 MBVCB.1448882269.Ung ho MS 2021 295 Nguyen Van Thanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 100,000 205115.241021.135400.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 277
10/24/21 180,000 MBVCB.1448879735.Ung ho MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 100,000 201390.241021.135308.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 294
10/24/21 100,000 197571.241021.135207.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma 2021 296
10/24/21 5,000,000 190298.241021.130613.Ong Tu Van giup dong vien ms 2021 296 be Nguyen Trong Tan FT21298968044938
10/24/21 50,000 IBVCB.1448714707.Giup ma so 2021 296 Nguyen Trong Tan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 200,000 MBVCB.1448693266.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.296(Nguyen Trong Tan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 1,100,000 107593.241021.113321.Ung ho NCHCCCL Huong Ngo FT21298156644455
10/24/21 600,000 859066.241021.113113.ung ma so 2021 295 va 2021 296
10/24/21 300,000 MBVCB.1448641053.ms 2021 296 uh Nguyen Trong Tan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 88,000 MBVCB.1448549414.MS 2021.295.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 1,000,000 903975.241021.103732.UNG HO MS 2021.296 (NGUYEN TRONG TAN)
10/24/21 200,000 508883.241021.103718.UNG HO MS 2021.296(NGUYEN TRONG TAN)-241021-10:36:15 508883
10/24/21 50,000 MBVCB.1448492631.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 200,000 324198.241021.100604.MS 2021 296
10/24/21 300,000 680247.241021.100038.ms 2021.296 nguyen trong tan
10/24/21 100,000 MBVCB.1448462352.?MS 2021296.CT tu 0891000623784 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 40,000 205250.241021.095445.MS 2021 296
10/24/21 50,000 252467.241021.094251.T ung ho Nguyen trong Tan MS 2021.296
10/24/21 100,000 983771.241021.092950.Ung ho MS 2021.295 chau NGUYEN VAN THANH FT21298100446123
10/24/21 200,000 807325.241021.091933.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan MS 2021 295 cho nguyen van thanh
10/24/21 200,000 771710.241021.091320.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan MS 2021 296 nguyen trong tan
10/24/21 1,000,000 MBVCB.1448356046.tu thien.CT tu 0491000051426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 100,000 625120.241021.090425.MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/24/21 1,000 IBVCB.1448354541.ss.CT tu 1022213021 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 1,000,000 961565.241021.090402.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan FT21298011503612
10/24/21 500,000 MBVCB.1448331624.ung ho ms 2021.296(Nguyen Trong Tan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 500,000 667824.241021.083259.Ban Doan Trang ung ho Ma so 2021.296 (em NguyenTrong Tan)
10/24/21 200,000 MBVCB.1448297235.Ho My Quynh giup do chau Nguyen Van Thanh MS:2021.295.CT tu 0281000292210 HUYNH HUE BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 200,000 MBVCB.1448294909.Huynh Hue Mi giup do chau Nguyen Van Thanh MS: 2021.295.CT tu 0281000292210 HUYNH HUE BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 200,000 MBVCB.1448289447.Ung ho nchcccl thy 0353180492.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21 5,000 MBVCB.1448278264.Tra Xuan Binh giup ms 2021296.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 200,000 168372.241021.081036.MS 2021.295
10/24/21 200,000 168153.241021.080907.MS 2021.296
10/24/21 50,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651
10/24/21 100,000 115651.241021.075033.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan
10/24/21 100,000 110363.241021.074512.ungho2021295
10/24/21 100,000 076905.241021.074050.Vinh Nam ung ho ms 2021 296 Nguyen Trong Tan
10/24/21 200,000 IBVCB.1448234029.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21 100,000 MBVCB.1448200811.Ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 10,000 907968.241021.235329.ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan)
10/25/21 200,000 MBVCB.1449867645.MS 2021.281.CT tu 0011004300537 TO THI THU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 200,000 MBVCB.1449865751.Ung ho MS 2021.296.CT tu 0021000715728 TO THI THU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 100,000 279909.241021.230412.ung ho MS 2021 . 294 (chi Bui Thi Du)
10/25/21 100,000 279575.241021.230240.ung ho MS 2021 . 295 (Nguyen Van Thanh)
10/25/21 100,000 279261.241021.230126.ung ho MS 2021 . 296 (Nguyen Trong Tan)
10/25/21 300,000 MBVCB.1449820657.Ung ho hoan canh ms 2021.296.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 200,000 MBVCB.1452630789.Ung ho ms 2021.296.CT tu 0071000634075 TRUONG THI HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 300,000 932126.251021.221434.Toi ung ho NCHCCCL FT21299033044570
10/25/21 60,000 871343.251021.210730.Ung ho MS 2021.288 chu Chau Van Chung FT21299091586707
10/25/21 50,000 862962.251021.205935.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21298660006342
10/25/21 100,000 992317.251021.203550.Ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/25/21 200,000 746582.251021.184306.Ung ho MS 2021 295 nguyen van thanh
10/25/21 50,000 908505.251021.184111.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.296 (NGUYEN TRONG TAN)-251021-18:40:49 908505
10/25/21 50,000 907660.251021.183833.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.297 (NGUYEN VAN DUY)-251021-18:38:00 907660
10/25/21 300,000 MBVCB.1452117495.UNG HO MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 50,000 527664.251021.055958.Ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/25/21 50,000 IBVCB.1451960715.Giup ma so 2021 297 Nguyen Van Duy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 200,000 560167.251021.165527.MS 2021.296 ung ho be Nguyen Trong Tan FT21298960097193
10/25/21 1,000,000 857499.251021.165422.UNG HO MS 2021.292 GUI CHI TRAN THITHU TU PHAN VAN UT TRAN THI SUONG FT21298075630186
10/25/21 2,600,000 SHGD:10011340.DD:211025.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO MOI MA SO 500.000: 297;296;295;294; MA SO 292:600.000
10/25/21 200,000 286548.251021.160341.Bui Thi Thanh ung ho chuong trinh NCHCCCL
10/25/21 300,000 929074.251021.160138.ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/21 50,000 446969.251021.154707.Ung ho NCHCCCL Gia dinh ViDuRay 0934914191 FT21298024852535
10/25/21 300,000 961011.251021.154214.Vietcombank;0011002643148;MS 2021297 Nguyen Van Duy
10/25/21 500,000 418091.251021.152701.ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21298452470515
10/25/21 200,000 853606.251021.152508.ung ho ma so 2021183 Nguyen Van Tuan Anh
10/25/21 5,500 085733.251021.145603.ung ho MS 2021 297
10/25/21 5,000,000 354168.251021.144520.Ung ho MS 2021.296 nguyen trong tan FT21298608330983
10/25/21 10,000 IBVCB.1451266721.UNG HO MS 2021 297 NBE DUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 10,000 IBVCB.1451264618.UNG HO MS 2021 296 BE TAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 300,000 296789.251021.140027.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21298025503765
10/25/21 1,000 IBVCB.1451210311.ast.CT tu 1018251436 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 100,000 598953.251021.132230.MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/25/21 100,000 MBVCB.1451112562.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 200,000 IBVCB.1451079243.MS 2021 297 Nguyen Van Duy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 100,000 SHGD:10026378.DD:211025.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Minh Tri ung ho MS 2021.280 - anh Le Dinh Thu
10/25/21 500,000 SHGD:10029457.DD:211025.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.297 em Nguyen Van Duy
10/25/21 2,000,000 151710.251021.115902.MS 2021.296 Nguyen Trong Tan FT21298740513103
10/25/21 200,000 945338.251021.112255.Ung ho MS 2021.296
10/25/21 50,000 398585.251021.112145.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/21 500,000 MBVCB.1450725706.Ms 2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 40,000 MBVCB.1450716475.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4266: Anh Giang A Denh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 200,000 846229.251021.105259.ung ho MS 2021.297
10/25/21 400,000 SHGD:10008169.DD:211025.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.295 Nguyen Van Thanh
10/25/21 3,000,000 MBVCB.1450468845.MS 2021 296 Con oi chong khoe nhe.CT tu 0451001664851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 50,000 IBVCB.1450348885.ung ho ma so MS 2021 297 Nguyen Van Duy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 50,000 IBVCB.1450341016.ung ho ma so MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 100,000 780869.251021.095344.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/21 50,000 IBVCB.1450336185.ung ho ma so MS 2021 295 Nguyen Van Thanh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 3,000,000 779855.251021.095225.Ong Tu Van dong vien MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/21 50,000 IBVCB.1450329408.ung ho ma so MS 2021 294 chi Bui Thi Du.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 5,000 MBVCB.1450325850.Tra Xuan Binh giup ms 2021297.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 100,000 MBVCB.1450291914.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 100,000 MBVCB.1450284976.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Van).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 50,000 160590.251021.093252.;0011002643148;ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
10/25/21 50,000 MBVCB.1450279503.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 50,000 124217.251021.092737.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 296 Nguyen Trong Tan
10/25/21 100,000 277490.251021.091545.MS 2021 297 Nguyen Van Duy
10/25/21 200,000 MBVCB.1450221593.MS 2021 297? Nguyen Van Duy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 50,000 909238.251021.090426.Cc FT21298958536971
10/25/21 1,000 IBVCB.1450203544.ast.CT tu 1022559421 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 400,000 699185.251021.085743.MS 2021.297 Nguyen Van Duy. Mong Duy mau khoe lai. Tks VN net.
10/25/21 50,000 080145.251021.085215.ung ho MS 2021296 Nguyen Trong Tan
10/25/21 300,000 IBVCB.1450127709.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 50,000 880284.251021.082627.MS 2021297 N V Duy
10/25/21 200,000 MBVCB.1450110667.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 0691000389867 CONG THI TU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 200,000 861988.251021.081814.2021.296 FT21298603557060
10/25/21 500,000 MBVCB.1450092337.Ung ho MS 2021.297 ( nguyen van duy ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 100,000 141673.251021.080518.Vinh Nam ung ho ms 2021 297 Nguyen Van Duy
10/25/21 300,000 MBVCB.1450066576.Ung ho ms 2021.297 (nguyen van duy).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 500,000 328050.251021.072758.MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/25/21 1,000,000 059654.251021.071511.MS 2021 297 Nguyen Van Duy
10/25/21 500,000 MBVCB.1450009898.ung ho ms2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 300,000 MBVCB.1449998408.Ong ba Khai Tam gui chau Nguyen Van Duy,ms 2021.297 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 500,000 MBVCB.1449999020.giup do 2021.297.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 100,000 583100.251021.055347.ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/21 4,538,426 850931.251021.053505.IBFTA 98707446-OANH THUY TRAN
10/25/21 1,000,000 304382.251021.052756.MS 2021.297 ung ho em Nguyen Van Duy
10/25/21 100,000 MBVCB.1449954340.ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 200,000 MBVCB.1449951598.ung ho MS 2021.291 .CT tu 0071001120876 VO DANG AI KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21 200,000 MBVCB.1449926920.MS 2021 264 4chi em mo coi.CT tu 0081001340472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21 1,000,000 555075.251021.001056.Ung ho MS 2021. 296 Nguyen Trong Tan
10/26/21 50,000 MBVCB.1452692452.Ung ho MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1452689933.Ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1452686632.Ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1452685488.Ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1452677909.Ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1452675928.Ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1452674891.Ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1452672741.Ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 500,000 165084.261021.213914.Viet Thang chia se chau be ung thu 4 tuoi
10/26/21 200,000 568149.261021.213526.MS 2021.292 ung ho chi Tran Thi Thu
10/26/21 100,000 074313.261021.212707.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.298 gd co Dang Kim Loan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21300057907551
10/26/21 100,000 070944.261021.212345.Ung ho MS 2021.298 co Dang Kim Loan FT21300057903358
10/26/21 100,000 984430.261021.211014.Ung ho MS2021.293 Nguyen Van Tien
10/26/21 200,000 MBVCB.1454806017.ms 2021 298.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 200,000 908385.261021.185832.Ms 2021. 297 Nguyen Van Duy FT21299183890748
10/26/21 500,000 IBVCB.1454571043. chuyen khoan ung ho ms 2021.298 co DANG KIM LOAN.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 10,000 IBVCB.1454511070.UNG HO MS 2021 298 CO LOAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 150,000 578156.261021.181439.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 292 295 va 296
10/26/21 300,000 809120.261021.173837.Ms 2021 298 dang kim loan FT21299486364405
10/26/21 200,000 790969.261021.172542.Ung ho MS 2021.298 Co Dang Kim Loan FT21299132234341
10/26/21 100,000 717721.261021.170318.Ung ho MS 2021.293 ( Nguyen Van Tien )
10/26/21 350,000 IBVCB.1454325392.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 350,000 IBVCB.1454321538.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 762625.261021.050016.Ung ho MS 2021.298 co Dang Kim Loan
10/26/21 300,000 IBVCB.1454315810.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 100,000 464219.261021.164831.ung ho MS 2021.296 (nguyen trong tan)
10/26/21 10,000 683117.261021.163443.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/26/21 10,000 681471.261021.163321.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
10/26/21 10,000 679651.261021.163148.ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
10/26/21 500,000 IBVCB.1454221394.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 200,000 MBVCB.1454214577.Ung ho MS 2021.298 Co Dang Thi Loan ( TP Bien hoa, Dong Nai).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 200,000 MBVCB.1454200711.Giup do MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 20,000 156809.261021.160642.NCHCCCL - 0942142142 - COSY-261021-16:05:45 156809
10/26/21 1,000,000 IBVCB.1454162702.ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 200,000 154586.261021.160005.MS 2021.298 ( CO DANG KIM LOAN)-261021-16:00:06 154586
10/26/21 300,000 MBVCB.1454131588.ms 2021 298 uh co Dang Kim Loan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 500,000 MBVCB.1454068938.Ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 500,000 618319.261021.151720.Ung ho MS 2021 296 Nguyen Trong Tan
10/26/21 100,000 060439.261021.145823.ung ho MS 2021 289 Co dang kim loan
10/26/21 500,000 022815.261021.144241.Ung ho ma so 4267 chi Phan Thi Hoa Lai con gai thu 2 cua ba Nguyen Thi Lien
10/26/21 3,000,000 MBVCB.1453915649.DUONG THI MY HUE chuyen tien Ung ho MS 2021.297 ( Nguyen Van Duy).CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 500,000 118372.261021.142510.UNG HO MS 2021.298(CODANG KIMLOAN)-261021-14:25:10 118372
10/26/21 50,000 IBVCB.1453862993.Giup ma so 2021 298 co Dang Kim Loan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 100,000 737291.261021.141231.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021298 co Dang Kim Loan
10/26/21 100,000 736639.261021.140911.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021297 Nguyen Van Duy
10/26/21 100,000 736125.261021.140646.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021296 Nguyen Trong Tan
10/26/21 500,000 MBVCB.1453830993.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 625545.261021.135138.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021298 co Dang Kim Loan
10/26/21 200,000 778562.261021.135116.Ung ho MS 2021.298
10/26/21 50,000 615081.261021.135006.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021297 Nguyen Van Duy
10/26/21 200,000 779094.261021.135000.Ung ho MS 2021.297
10/26/21 200,000 IBVCB.1453793123.TKV gui MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1453778380.Ung ho MS.2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 5,500 804781.261021.125212.ung ho MS 2021 298
10/26/21 100,000 329589.261021.114343.Unghonchcccl Nga 0905044038 FT21299500409894
10/26/21 50,000 061442.261021.112422.UNG HO MS 2021.297(NGUYEN VAN DUY)-261021-11:23:18 061442
10/26/21 50,000 059702.261021.111826.UNG HO MS 2021.298(CO DANG KIM LOAN)-261021-11:18:27 059702
10/26/21 40,000 MBVCB.1453434496.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.298( co Dang Kim Loan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 300,000 266446.261021.105745.Ung ho MS 2021 296 Nguyen Trong Tan FT21299786059934
10/26/21 1,000,000 757412.261021.104408.Ung ho: MS 2021.297-MS 2021.296-MS 2021.298-MS 2021.295
10/26/21 100,000 MBVCB.1453369148.Ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 100,000 962951.261021.102103.ung ho MS2021.291 gia dinh chi Nhung
10/26/21 1,000 MBVCB.1453318768.v.CT tu 1016401425 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 200,000 IBVCB.1453289447.MS 2021 298 co Dang Kim Loan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 5,000 MBVCB.1453286516.Tra Xuan Binh giup ms 2021298.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 300,000 MBVCB.1453278149.ung ho MS 2021.295 ( Nguyen Van Thanh).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 150,000 MBVCB.1453275720.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.298(co Dang Kim Loan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 3,000,000 936875.261021.100326.Ong Tu Van giup do MS 2021.298 co Dang Kim Loan
10/26/21 200,000 282174.261021.091816.NGUYEN CONG HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.298(co Dang Kim Loan)
10/26/21 150,000 191773.261021.090646.gui mso 2021 294 295 298
10/26/21 200,000 IBVCB.1453097042.VU THI THU HUONG ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0451000229343 VU THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 MBVCB.1453078826.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.298 (co Dang Thi Loan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 1,000,000 119042.261021.085053.MS 2021.298 ( Dang Kim Loan)
10/26/21 50,000 005364.261021.083445.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.298 (CO DANG KIM LOAN)-261021-08:34:21 005364
10/26/21 200,000 MBVCB.1452979012.GD DUONG MO ung ho MS 2021.298 (Co giao Dang Kim Loan) Bao Vienamnet. Chuc Co som het binh!.CT tu 0071003685383 DUONG MO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 100,000 111947.261021.080754.Vinh Nam ung ho ms 2021 298 co Dang Kim Loan
10/26/21 500,000 MBVCB.1452954008.LE QUANG HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0541001468966 LE QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 200,000 998415.261021.080458.UNG HO MS 2021.298 CO DANG KIM LOAN-261021-08:04:59 998415
10/26/21 500,000 MBVCB.1452950370.ung ho MS 2021.298 (Dang kim Loan).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 600,000 MBVCB.1452931264.ung ho ms 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 100,000 091131.261021.074609.MS 2021 298 co Dang Kim Loan
10/26/21 1,000 IBVCB.1452883350.hh.CT tu 1022529558 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 200,000 404723.261021.070739.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
10/26/21 200,000 681278.261021.065936.ung ho ms 2021298 co dang kim loan
10/26/21 500,000 403376.261021.061454.MS 2021.298 ung ho co Dang Kim Loan
10/26/21 300,000 MBVCB.1452827761.Ung ho hoan canh ms 2021.298.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 1,000 IBVCB.1452826278.ff.CT tu 1022660685 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 1,000 IBVCB.1452824425.ss.CT tu 1013144228 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21 100,000 060675.261021.054823.Nguyen Thi Chat giup ma so 2021.298
10/26/21 100,000 MBVCB.1452814608.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2021.298 ( Co Dang Kim Loan).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21 50,000 434676.261021.050344.Ung ho NCHCCCL Phuong 0969950137
10/27/21 68,000 123725.261021.235558.UH MS 2021 284 cu Pham Thi Luong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/27/21 300,000 411482.261021.231706.ung ho ms 2021.298 ung ho co dang kim loan
10/27/21 1,000,000 310790.261021.231031.Ntd Ung ho MS 2021.296 (nguyen trong tan)
10/27/21 800,000 310564.261021.230633.Ntd Ung ho MS 2021.297 (nguyen van duy)
10/27/21 800,000 310448.261021.230436.Ntd Ung ho MS 2021.298 (co dang kim loan)
10/27/21 50,000 269537.271021.220518.Ung ho MS 2021.299 FT21301062009840
10/27/21 100,000 504938.271021.215554.UNG HO MS 2021-299 CHI EM THUY LINH-271021-21:55:54 504938
10/27/21 50,000 MBVCB.1457227445.Ung ho MS 2021.299 (Chi em Thuy Linh).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 100,000 904036.271021.213349.Be Duy Anh vs Tue Duy ung ho MS 2021.295
10/27/21 100,000 900238.271021.212919.MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21 200,000 494946.271021.211643.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
10/27/21 100,000 MBVCB.1457183065.ung ho NCHCCCL + 0981555252.CT tu 0291000361411 MAI THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 1,000,000 MBVCB.1457163221.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 1,000,000 MBVCB.1457158452.Ung ho MS 2021.298(co Dang Kim Loan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 50,000 469747.271021.192204.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.299 (CHI EM THUY LINH)-271021-19:21:35 469747
10/27/21 200,000 MBVCB.1456930578.MS 2021299 chi em Thuy Linh .CT tu 0091000344024 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 300,000 MBVCB.1456914399.Nhaahn ung ho ms 2021.299.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 200,000 736515.271021.190550.ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21 100,000 105466.271021.183748.MS 2021.297(Nguyen Van Duy)
10/27/21 200,000 MBVCB.1456837119.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0071003826303 TRAN VAN NHO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 300,000 023505.271021.181356.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300084103210
10/27/21 50,000 993891.271021.174848.Ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh FT21300754220323
10/27/21 10,000 IBVCB.1456720876.UNG HO MS 2021 299 CHI EM LINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 100,000 628231.271021.173808.Chuyen tien ung ho ms 2021.299 chi em thuy linh
10/27/21 500,000 635555.271021.173711.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh
10/27/21 1,000,000 942710.271021.171034.ung ho MS 2021.299 chau thuy linh FT21300013821422
10/27/21 400,000 918525.271021.165352.Ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh FT21300294059451
10/27/21 50,000 322721.271021.165313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021299 chi em Thuy Linh
10/27/21 100,000 MBVCB.1456585002.ung ho chi e thuy linh.CT tu 0201000690812 LE THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 1,000 IBVCB.1456579753.sdg.CT tu 1018247409 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 500,000 802696.271021.155240.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 1,000,000 397712.271021.153409.UNG HO MS 2021.299 (CHI EM THUY LINH)-271021-15:34:08 397712
10/27/21 300,000 IBVCB.1456351443.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.298 cho co Dang Kim Loan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 200,000 IBVCB.1456347669.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.297 cho Nguyen Van Duy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 200,000 IBVCB.1456344538.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.296 cho Nguyen Trong Tan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 200,000 IBVCB.1456340848.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.295 cho Nguyen Van Thanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 2,000,000 769276.271021.151423.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh FT21300262243319
10/27/21 200,000 IBVCB.1456335222.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.294 cho chi Bui Thi Du.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 100,000 857050.271021.151338.Chuyen tien MS 2021.298 co Dang Kim Loan
10/27/21 200,000 IBVCB.1456331039.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.293 cho em Nguyen Van Tien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 200,000 IBVCB.1456324902.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.292 cho chi Tran Thi Thu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 200,000 IBVCB.1456319261.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.291 cho gia dinh chi Nhung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 200,000 385494.271021.150117.2021.296 NGUYEN TRONG TAN-271021-15:01:16 385494
10/27/21 200,000 385001.271021.145950.2021.290 BE NGUYEN HOANG THUAN THANG-271021-14:59:50 385001
10/27/21 500,000 SHGD:10021484.DD:211027.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho chi em Hoang Thuy Linh,duong Hai Thuong Lan Ong, Tan Giang, Ha Tinh. MS 2021.299
10/27/21 100,000 772582.271021.142644.ung ho quy
10/27/21 1,000,000 MBVCB.1456185224.Ung ho MS 2021.299.CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 500,000 446092.271021.141523.IBFT Ung ho NCHCCCL Le Anh 0989268132
10/27/21 100,000 367027.271021.140915.UNG HO MS 2021 299 (CHI EM THUY LINH )-271021-14:07:30 367027
10/27/21 500,000 SHGD:10005894.DD:211027.BO:NGUYEN THANH THAO MINH.Remark:IB MS 2021. 299 ( CHI EM THUY LINH)
10/27/21 200,000 360348.271021.134921.MS 2021.299 ( CHI EM THUY LINH)-271021-13:49:20 360348
10/27/21 1,500,000 919656.271021.131027.Ung ho MS 2021229 chi em Thuy Linh
10/27/21 500,000 MBVCB.1456043019.Ms 2021.299 (chi em thuy Linh).CT tu 0071003198535 PHAM VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 100,000 391760.271021.130007.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh). Tu Dieu Van 271021
10/27/21 300,000 389284.271021.124418.UNG HO MS 2021.273 (PHAN THI MY NA)
10/27/21 300,000 389111.271021.124322.UNG HO MS 2021.275 (GIA DINH ANH TUOI)
10/27/21 300,000 389016.271021.124224.UNG HO MS 2021.281 (BE DUONG LINH KIEU)
10/27/21 300,000 388867.271021.124135.UNG HO MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)
10/27/21 300,000 388642.271021.124032.UNG HO MS 2021.280 (ANH LE DINH THU)
10/27/21 200,000 587341.271021.123749.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300323340210
10/27/21 500,000 209347.271021.123233.MS 2021.298(co Dang Kim Loan)
10/27/21 500,000 634417.271021.122957.MS 2021.291 ( gia dinh chi Nhung)
10/27/21 500,000 499258.271021.122639.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 100,000 385382.271021.122114.ung ho MS2021.299(chi em Thuy Linh)
10/27/21 200,000 SHGD:10010576.DD:211027.BO:LE QUANG DINH.Remark:IB UNGHOMASO2021.299 EN HOANGTHUYLINH
10/27/21 50,000 IBVCB.1455912832.Giup ma so 2021 299 chi em Thuy Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 100,000 MBVCB.1455896867.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 300,000 366266.271021.115512.NHAT TRAM ung ho MS 2021.299 (chi em Hoang Thuy Linh)
10/27/21 500,000 603669.271021.114356.Chuyen tien ung ho ma so 2021.299
10/27/21 50,000 624515.271021.114307.MS 2021 299
10/27/21 200,000 965163.271021.112759.ung ho ms 2021.295 Nguyen Van Thanh
10/27/21 200,000 441721.271021.112714.ung ho ms 2021.296 Trong Tan
10/27/21 200,000 581486.271021.112615.ung ho ms 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21 50,000 516482.271021.112309.ung ho ms 2021.252 tran tan phat
10/27/21 50,000 516410.271021.112140.ung ho ms 2021.254 ta van minh
10/27/21 300,000 492409.271021.112027.Ung ho MS 2021.299 chi e Thuy Linh FT21300067075651
10/27/21 50,000 516128.271021.112015.ung ho ms 2021.281 be duong linh kieu
10/27/21 50,000 516003.271021.111809.ung ho ms 2021.293 nguyen van tien
10/27/21 100,000 515774.271021.111621.ung ho ms 2021.299 chi em thuy linh
10/27/21 100,000 546110.271021.111018.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 299
10/27/21 300,000 478064.271021.111007.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh o Ha Tinh FT21300308882508
10/27/21 500,000 295037.271021.104339.ung ho MS 2021.299
10/27/21 100,000 456885.271021.103400.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 100,000 789345.271021.103159.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Thao chuyen khoan ung ho MS 2021 298 co Loan
10/27/21 5,000 MBVCB.1455674114.Tra Xuan Binh giup ms 2021299.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 400,000 MBVCB.1455630271.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho Chi em Thuy Linh MS 2021.299 (thong qua Bao Vietnamnet).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 100,000 673374.271021.101542.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh
10/27/21 300,000 270718.271021.100640.MS 2021 299
10/27/21 2,300,000 TRAN THI KIM THANH UNG HO NCHCCCL TRAN THI TUYET NHUNG SACRAMENTO NHO CHUYEN
10/27/21 10,000,000 371154.271021.095025.Ong Tu Van giup cho ms 2021 299 chi em Thuy Linh FT21300557496294
10/27/21 200,000 370626.271021.095000.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300653972969
10/27/21 500,000 SHGD:10010867.DD:211027.BO:NGUYEN VAN LUONG.Remark:Ghi ro ung ho MS 2021. 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 100,000 241707.271021.094823.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 500,000 SHGD:10010880.DD:211027.BO:NGUYEN VAN LUONG.Remark:Ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien
10/27/21 300,000 MBVCB.1455532048.ung ho ms 2021.299(chi em Thuy Linh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 300,000 IBVCB.1455527312.MS 2021 299 chi em Thuy Linh.CT tu 0021000890503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 10,000,000 350653.271021.093431.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300381659036
10/27/21 10,500 303131.271021.093038.ung ho MS 2021 299
10/27/21 500,000 930134.271021.093023.Ung ho MS 2021 299 Thuy Linh
10/27/21 300,000 MBVCB.1455494853.ms 2021 299 uh chi em Thuy Linh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 200,000 IBVCB.1455480254.MS 2021 299 chi em Thuy Linh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 1,000,000 MBVCB.1455437162.Ung ho MS 2021.299 (Chi em Thuy Linh).CT tu 0711000266091 TRAN QUANG NGHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 100,000 MBVCB.1455429380.Ung ho MS 2021.299 chi em thuy linh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 100,000 804241.271021.085803.MS2021.299
10/27/21 40,000 MBVCB.1455413582.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.299( Chi Em Thuy Linh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 1,000,000 MBVCB.1455396360.ung ho MS 2021 299.CT tu 0491000082288 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21 200,000 MBVCB.1455386078.MS2021-299(chi em Thuy Linh).CT tu 0061000126289 THAI DOAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 1,000 IBVCB.1455379554.dnmdn.CT tu 1022552807 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 2,000,000 317221.271021.084035.IBFT Ung ho NCHCCCL Phong Le 0914245256
10/27/21 200,000 288968.271021.083851.UNG HO MS 2021.299 CHI EM THUY LINH-271021-08:38:23 288968
10/27/21 200,000 003532.271021.083708.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
10/27/21 500,000 SHGD:10008435.DD:211027.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.298 co Dang Kim Loan
10/27/21 1,000,000 SHGD:10008565.DD:211027.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021. 299 Chi em Thuy Linh
10/27/21 50,000 MBVCB.1455342350.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 50,000 920750.271021.082310.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 100,000 325776.271021.082101.MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
10/27/21 50,000 284995.271021.082059.UNG HO MS 2021.299(CHI EM THUY LINH)-271021-08:20:59 284995
10/27/21 300,000 MBVCB.1455313454.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 200,000 806924.271021.080844.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 500,000 140348.271021.080807.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 300,000 738842.271021.080116.Ung ho MS 2021.299 Chi em Thuy Linh
10/27/21 100,000 786833.271021.074646.Dieu ly cho MS 2021.298 (co Dang Kim liene)
10/27/21 100,000 111961.271021.074447.Vinh Nam ung ho ms 2021 299 chi em Hoang Thuy Linh
10/27/21 300,000 MBVCB.1455264583.Ong ba Khai Tam gui 2chi em chau Thuy Linh,ms 2021.299 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 500,000 IBVCB.1455244873.ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 100,000 057908.271021.065831.MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21 500,000 MBVCB.1455225767.giup do 2021.298.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 500,000 MBVCB.1455225012.giup do 2021.299.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 500,000 000493.271021.064809.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21 200,000 691756.271021.063418.ms 2021 299. con hoi huong cong duc nay ve Tay Phuong Cuc Lac. nguyen cau cho tat ca chung sinh thoat kho duoc vui, xa bo bao than dong sanh tinh do
10/27/21 100,000 MBVCB.1455194849.ung ho Anh em Thuy Linh .Ms2021.299.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21 100,000 271441.271021.055537.UNG HO CHI EM HOANG THUY LINH MS 2021-299-271021-05:54:31 271441
10/27/21 50,000 187268.271021.054802.Hoai Thu ung ho chi em Thuy Linh ms 2021.299 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/27/21 2,000,000 208589.271021.054148.ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300914048170
10/27/21 1,000,000 490938.271021.053910.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21 200,000 393691.271021.051738.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho chi em thuy linh 2021 299
10/27/21 68,000 000447.271021.000102.UH MS 2021 285 em Loan Van Chien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/28/21 200,000 MBVCB.1457336108.Ung ho Ms 2021 299 chi em Thuy Linh.CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 50,000 405159.281021.223450.Cc FT21302390847195
10/28/21 50,000 944663.281021.223032.T ung ho chi Vu Thi Bich Thuy MS 2021.300
10/28/21 15,000,000 MBVCB.1459509683.ung ho MS2021.292 chi Tran Thi Thu.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 10,000,000 MBVCB.1459502489.Ung ho Ms2021.296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 1,000 IBVCB.1459448042.qwe.CT tu 1021606848 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21 20,000 951777.281021.213015.Vietcombank;0011002643148;chuyen khoan ung ho NCHCCCL
10/28/21 1,000,000 688248.281021.212951.Ntd Ung ho MS 2021.300 (vu thi bich thuy)
10/28/21 500,000 304781.281021.203639.Ung ho MS 2021.293-Nguyen Van Tien FT21301144811763
10/28/21 50,000 840216.281021.201513.PHAM NGOC HA chuyen tien
10/28/21 50,000 596058.281021.200955.PHAM NGOC HA Chuyen tien
10/28/21 50,000 268553.281021.200240.Cc FT21301472219666
10/28/21 10,000 739964.281021.182510.ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
10/28/21 5,000 739220.281021.182419.ung ho MS 2021.300 (Chi Vu Thi Bich Thuy)
10/28/21 300,000 MBVCB.1459033621.UNG HO MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 200,000 735321.281021.180457.MS 2021.300 ( VU THI BICH THUY)-281021-18:03:50 735321
10/28/21 200,000 172260.281021.175237.MS2021.300(chi Vu Thi Bich Thuy)
10/28/21 50,000 069753.281021.170957.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.300 chi Vu Thi Bich Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21301225503659
10/28/21 50,000 040363.281021.164952.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.299 gd em Hoang Thuy Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21301662601515
10/28/21 20,000 695730.281021.160654.NCHCCCL - 0942142142 -281021-16:06:27 695730
10/28/21 300,000 MBVCB.1458682287.TRAN ANH TUAN ung ho MS2021.296(NGUYEN TRONG TAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 500,000 MBVCB.1458681666.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 200,000 212295.281021.034916.Ung ho MS 2021.293 -NGUYEN VAN TIEN
10/28/21 300,000 MBVCB.1458653264.TRAN ANH TUAN ung ho MS2021.295(NGUYEN VAN THANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 100,000 314498.281021.152945.Ms 2021 299 chi em Thuy Linh
10/28/21 500,000 MBVCB.1458611347.Tran Anh Tuan ung ho MS2021.298(co DANG KIM LOAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 300,000 309651.281021.151812.Ung ho 2021 299 chi em THUY LINH
10/28/21 400,000 MBVCB.1458581594.Tran Anh Tuan ung ho MS 2021.300(CHI VU THI BICH THUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 150,000 119052.281021.151513.ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/28/21 1,000,000 627672.281021.151439.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 297 co Dang Kim Loan
10/28/21 50,000 672521.281021.150551.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.300 (CHI VU THI BICH THUY)-281021-15:05:27 672521
10/28/21 10,000 IBVCB.1458522844.UNG HO MS 2021 300 CHI THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21 50,000 IBVCB.1458479988.Giup ma so 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21 50,000 307202.281021.142702.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21 200,000 617916.281021.140623.Ung ho ma so 2021 285 em Loan Van Chien
10/28/21 600,000 MBVCB.1458371119.MS 2021271 MS 2021276 MS 2021299 moi hoan canh 200.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21 5,000 MBVCB.1458160706.Tra Xuan Binh giup ms 2021300.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21 40,000 MBVCB.1458155111.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.300 ( Chi Vu Thi Bich Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 1,000 IBVCB.1458146968.sdf.CT tu 1021611971 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 200,000 IBVCB.1458078423.MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21 350,000 IBVCB.1458060381.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.300 (Chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 500,000 IBVCB.1458049683.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 100,000 MBVCB.1458035979.Bn mo 19 lan kho khan.CT tu 0021000246723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21 100,000 560520.281021.105904.Ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy). Tu Phuc Hoat 281021
10/28/21 500,000 385169.281021.105512.Duong Ha chuyen tien ung ho
10/28/21 50,000 655989.281021.105203.MAC THI THAM 0985038094 NCHCCCL
10/28/21 500,000 MBVCB.1457905020.Mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21 5,500 354723.281021.094820.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 2/10/2021 MS 2021 288 CHU CHAU VAN CHUNG
10/28/21 1,000,000 IBPS/SE:01310012.DD:281021.SH:10007218.BO:NGUYEN BAO CHUNG.UNG HO MS 2021.299 CHI EM THUYLINH
10/28/21 50,000 560064.281021.092021.UNG HO MS 2021.300(CHI VU BICH THUY)-281021-09:20:20 560064
10/28/21 5,500 282937.281021.091824.ung ho MS 2021 300
10/28/21 50,000 MBVCB.1457677650.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.230 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 200,000 097886.281021.084535.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/28/21 500,000 145368.281021.083916.Ung ho MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21 200,000 169724.281021.081840.NGUYEN HONG NHUNG chuyen khoan
10/28/21 500,000 684316.281021.081258.ung ho MS 2021.252 (Tran Tan Phat)
10/28/21 100,000 109642.281021.080658.Vinh Nam ung ho ms 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21 200,000 SHGD:10000642.DD:211028.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 300 VU THI BICH THUY
10/28/21 200,000 612629.281021.080008.Ung ho MS 2021.300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21 100,000 129689.281021.074831.MS 2021 300 Chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21 1,000 IBVCB.1457559001.fd.CT tu 1021646363 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 2,500,000 593342.281021.072938.Kolmakova E.V. giup do cho MS 2021.300 Chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21 500,000 513034.281021.071741.UNG HO MA SO 2021.300 CHI VU THI BICH THUY
10/28/21 5,000,000 805496.281021.071625.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021300 chi vu bich thuy
10/28/21 300,000 MBVCB.1457514566.ung ho ms 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 500,000 MBVCB.1457488705.MS 2021.300?(Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 500,000 370446.281021.063436.Ung ho MS2021.299,chi em Thuy Linh,Ha Tinh FT21301493087888
10/28/21 100,000 367048.281021.061541.MS 2021.300 VU THI BICH THUY FT21301137203523
10/28/21 200,000 565133.281021.055954.ung ho MS 2021.300
10/28/21 100,000 573316.281021.055459.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021 300 chi VU THI BICH THUY-VNPT2021102830274028
10/28/21 100,000 MBVCB.1457467598.Ung ho .Chi Vu Thi Bich Thuy .Ms 2021.300.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21 500,000 359200.281021.044918.ung ho MS 2021.299 chi em THUY LINH FT21301000504418
10/28/21 68,000 000316.281021.000047.UH MS 2021 286 chi Bui Thi Loc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/29/21 200,000 799094.281021.234625.MS 2021.299-281021-23:45:19 799094
10/29/21 500,000 465801.281021.233352.ung ho chi em Thuy Linh MS 2021 299
10/29/21 200,000 061727.291021.224230.ZP5VTO29RTRC 211029000315013 Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
10/29/21 150,000 072061.291021.222656.2021.299 CHI EM THUY LINH-291021-22:26:55 072061
10/29/21 100,000 628964.291021.215626.ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/29/21 1,000,000 MBVCB.1461672985.ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 100,000 556165.291021.204222.ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/29/21 1,000,000 MBVCB.1461670466.ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 1,000,000 MBVCB.1461664719.MS 2021.301.CT tu 0021001301134 VU DINH THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 20,000 MBVCB.1461666890.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 1,000,000 MBVCB.1461665998.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 100,000 MBVCB.1461614026.MS 2021.301.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 500,000 MBVCB.1461609761.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0071000864876 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 500,000 000837.291021.185235.Ung ho quy tu thien FT21302804902015
10/29/21 100,000 IBVCB.1461395710.MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 100,000 331762.291021.183931.2021.297 FT21302094922139
10/29/21 500,000 MBVCB.1461371202.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0071000864876 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 100,000 832501.291021.182434.MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/29/21 100,000 720510.291021.181409.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21 50,000 400537.291021.181105.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21 200,000 029014.291021.180152.Ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
10/29/21 50,000 281902.291021.175711.Cc FT21302077259672
10/29/21 500,000 MBVCB.1461264409.benh hiem ngheo.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 200,000 339194.291021.173701.UNG HO MS 2021.301 (TRAN TUYET MAI)
10/29/21 100,000 847352.291021.172956.Ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai). Tu Phuc Hoat 291021
10/29/21 200,000 651451.291021.171144.Ung ho MS 2021.301
10/29/21 100,000 629658.291021.165340.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21 200,000 MBVCB.1461110069.MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0441000681023 NGUYEN ANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 300,000 993651.291021.165150.MS2021.301-291021-16:51:48 993651
10/29/21 100,000 624738.291021.164935.MS 2021.301
10/29/21 50,000 691590.291021.164939.Ms2021 299
10/29/21 200,000 331317.291021.164314.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
10/29/21 50,000 MBVCB.1461072570.Ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0721000639916 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 100,000 159364.291021.163609.Ung ho NCHCCCL Phi Hau 0938950564 FT21302824892100
10/29/21 100,000 MBVCB.1461054577.MS 2021.301.CT tu 0021000285775 TRAN THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 200,000 599334.291021.162926.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21 100,000 0200970423102916265520215b6b596277.33300.162655.Ung ho MS 2021.297 em Nguyen Van Duy
10/29/21 200,000 02009704231029162551202135bf594958.33281.162552.Ung ho MS 2021.301 be Tran Tuyet Mai
10/29/21 10,000,000 DANG THI KHUYEN-UNG HO MS2021.275:1TR,2021.292:1 TR,2021.290:1 TR,2021.283:1TR,2021.284:1TR,2021.295:2 TR,2021.294:1TR,2021.296:1TR,2021.297:1 TR
10/29/21 200,000 121133.291021.161232.Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai FT21302177089712
10/29/21 100,000 576467.291021.161105.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
10/29/21 250,000 103403.291021.160139.MS 2021.298 FT21302107906558
10/29/21 250,000 102589.291021.160110.MS 2021.292 FT21302701077484
10/29/21 100,000 MBVCB.1460927081.ms 2021 299 chi em thuy linh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 150,000 MBVCB.1460922066.ms 2021 293 nguyen van tien.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 200,000 085921.291021.155046.Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai FT21302239445217
10/29/21 150,000 MBVCB.1460917970.ms 2021 292 tran thi thu.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 500,000 584911.291021.154302.Chuyen tien MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 200,000 MBVCB.1460897134.MS 2021.301?(Tran Tuyet Mai).CT tu 0441000681023 NGUYEN ANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 200,000 755932.291021.153636.Ung ho MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 100,000 963939.291021.153029.UNG HO MS 2021.301 ( TRAN TUYET MAI )-291021-15:29:34 963939
10/29/21 200,000 051837.291021.152907.MS 2021.301 Tran Tuyet Mai FT21302454024187
10/29/21 200,000 MBVCB.1460835512.Ms 2021301.CT tu 0421000507537 TU CAM TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 100,000 702562.291021.151844.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21 300,000 IBVCB.1460781342.MS 2021 301 TRAN TUYET MAI.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 300,000 182300.291021.150401.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru 0339310545
10/29/21 1,000 IBVCB.1460755550.sdg.CT tu 1022529558 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 1,000 IBVCB.1460752292.sdg.CT tu 1022529367 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 500,000 IBVCB.1460723983.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 200,000 IBVCB.1460721706.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.299 cho chi em Thuy Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 300,000 176340.291021.144212.Ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy)
10/29/21 200,000 IBVCB.1460717949.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.300 cho chi Vu Thi Bich Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 5,000 MBVCB.1460676395.Tra Xuan Binh giup ms 2021301.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 100,000 SHGD:10003481.DD:211029.BO:NGUYEN HOANG PHUC.Remark:UNG HO MS 2021.300 CHI VU THI BICH THUY
10/29/21 100,000 882764.291021.140643.Ung ho ma so 2021 301 tran tuyet mai
10/29/21 100,000 SHGD:10003530.DD:211029.BO:NGUYEN HOANG PHUC.Remark:UNG HO MS 2021.301 TRAN TUYET MAI
10/29/21 500,000 009151.291021.133941.Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
10/29/21 50,000 825623.291021.133850.Ung ho MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 500,000 009114.291021.133845.Ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
10/29/21 500,000 009050.291021.133733.Ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/29/21 100,000 876600.291021.131501.Ung ho NCHCCCL FT21302489328005
10/29/21 50,000 916196.291021.130140.UNG HO MS 2021.301(TRAN TUYET MAI)-291021-13:01:39 916196
10/29/21 10,000 IBVCB.1460460999.UNG HO MS 2021 301 TRAN TUYET MAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 1,000,000 262089.291021.124305.NGUYEN DANH SON UNG HO MS 2021301 TRAN TUYET MAI
10/29/21 50,000 IBVCB.1460445750.Giup ma so 2021 301 Tran Tuyet Mai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 200,000 MBVCB.1460428833.ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai.CT tu 0451000270061 TRAN VAN NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 400,000 MBVCB.1460381644.TRAN HONG NHUNG chuyen tien UH MS 2021.301 ( Tran tuyet mai ).CT tu 0021000264538 TRAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 100,000 571467.291021.113225.Ung ho MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 100,000 570474.291021.113001.Ung ho MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/29/21 300,000 756269.291021.112906.Chuyen giup chau nguyen van tien FT21302290150783
10/29/21 20,000 283627.291021.112220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THI CONG
10/29/21 200,000 209657.291021.104548.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
10/29/21 5,500 381504.291021.100834.ung ho MS 2021 301
10/29/21 420,000 MBVCB.1460020162.ung ho ms2021.301(Tran Tuyet Mai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 50,000 IBVCB.1459995001.ung ho ma so MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 50,000 IBVCB.1459989657.ung ho ma so MS 2021 299 chi em Thuy Linh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 50,000 IBVCB.1459986841.ung ho ma so MS 2021 297 Nguyen Van Duy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 50,000 IBVCB.1459981560.ung ho ma so MS 2021 298 co Dang Kim Loan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 50,000 846574.291021.093442.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.301 (TRAN TUYET MAI)-291021-09:34:21 846574
10/29/21 50,000 IBVCB.1459978019.ung ho ma so MS 2021 296 Ngueyn Trong Tan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 200,000 MBVCB.1459965351.MS 2021.301.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 50,000 MBVCB.1459952648.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 100,000 009244.291021.090917.ZP5VTO29DA6B 211029000052743 MS 2021.301
10/29/21 500,000 SHGD:10010615.DD:211029.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.301 be Tran Tuyet Mai
10/29/21 200,000 IBVCB.1459899392.MS 2021 301 Tran Tuyet Mai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21 100,000 MBVCB.1459841988.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.231 (Tran Tuyen Mai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 500,000 494605.291021.083437.ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 200,000 910310.291021.083219.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.301 tran tuyet mai
10/29/21 500,000 910183.291021.083210.Chuyen tien ung ho ms2021.300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/29/21 500,000 530860.291021.082520.Ung ho MS 2021.301 - Tran Tuyet Mai FT21302830697006
10/29/21 100,000 122448.291021.075832.Vinh Nam ung ho ms 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 500,000 502932.291021.073613.Ung ho ms2021299 chi em thuy linh FT21302814802947
10/29/21 500,000 MBVCB.1459713196.giup do 2021.301.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21 100,000 066039.291021.064928.MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 200,000 842489.291021.064453.ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 500,000 810353.291021.061743.UNG HO MS 2021.301 ( TRAN TUYET MAI)-291021-06:17:45 810353
10/29/21 100,000 618586.291021.061243.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 297
10/29/21 100,000 617365.291021.061155.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 298
10/29/21 100,000 615933.291021.061102.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 301
10/29/21 100,000 613604.291021.060917.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 300
10/29/21 50,000 831250.291021.055340.Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/29/21 100,000 047707.291021.055300.ung ho MS 2021 301 tran tuyet mai
10/29/21 1,000,000 655130.291021.052449.Ung ho MS 2021.301 chau Tran Tuyet Mai
10/29/21 100,000 747379.291021.052315.Em chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li a.
10/29/21 100,000 448818.291021.002815.TT ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21302729061083
10/29/21 100,000 448378.291021.002624.TT ung ho MS 2021.300 Chi Vu Thi Bich Thuy FT21302700732652
10/30/21 500,000 MBVCB.1461900466.Ung ho ma so 2021.301 Tran Tuyet Mai.CT tu 1019710886 PHAM ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1461896469.Ung ho ma so 2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 1019710886 PHAM ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 500,000 838260.301021.214721.Bui Thi Thao ung ho MS 2021. 302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
10/30/21 300,000 836664.301021.214457.Bui Thi Thao ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
10/30/21 200,000 MBVCB.1463947201.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.282.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463945390.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021. 283.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463943897.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.284.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463941905.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.285.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463938094.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.291.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463915840.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.292.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463912012.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.294.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463909530.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.295.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463907513.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.296.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463905536.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.297.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463902557.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.298.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463900490.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.299.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463897696.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.300.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463894271.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.301.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1463892061.Nguyen Se Ha ung ho MS 2021.302.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 556313.301021.202515.ung ho MS 2021 302 be Kim Phuong FT21305034422493
10/30/21 300,000 MBVCB.1463788121.ms 2021 302 uh Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21 50,000 543379.301021.201247.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21305657608629
10/30/21 100,000 648086.301021.194314.NGUYEN DANH NGHIA Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/30/21 100,000 MBVCB.1463708424.MS 2021.301.CT tu 0541000242124 LUONG THI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 1,000,000 IBVCB.1463675355.Hoang Ngoc Nam ung ho MS 2021.302 (Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 500,000 592692.301021.191416.MS 2021 302 nguyen thi kim phuong
10/30/21 500,000 MBVCB.1463642093.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 300,000 322486.301021.190019.ung ho truong hop MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 50,000 680976.301021.185118.Chuyen tien ung ho Ms 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 500,000 292532.301021.182810.UNG HO MS 2021.302 (BE NGUYEN THI KIM PHUONG)-301021-18:28:10 292532
10/30/21 100,000 MBVCB.1463486791.Ung ho MS 2021.302 (Be Nguyen Thi Kim Phuong)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 500,000 279520.301021.174059.UNG HO MS 2021.301 (TRAN TUYET MAI)-301021-17:39:50 279520
10/30/21 3,300,000 816832.301021.173338.Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 200,000 IBVCB.1463248560.DINH THI THUY LINH chuyen khoan Ung ho MS 2021302 ( nguyen thi kim phuong).CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 IBVCB.1463180345.MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21 200,000 462323.301021.152158.TRINH THI THUY LAN ung hoMS 2021302be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 200,000 171323.301021.150832.Ung ho MS 2021.298 .co Dang Thi Kim Loan FT21303374258544
10/30/21 100,000 951376.301021.145708.Ung ho NCHCCCL
10/30/21 200,000 205836.301021.140628.UNG HO MS : 2021.302( BE NGUYEN THI KIM PHUONG)-301021-14:06:29 205836
10/30/21 200,000 380525.301021.133343.ung ho ms 2021.302 ( Nguyen Thi Kim Phuong)
10/30/21 100,000 974726.301021.133055.Ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong). Tu Phuc Quan 301021
10/30/21 50,000 IBVCB.1462848208.Giup ma so 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21 40,000 MBVCB.1462757067.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 50,000 177384.301021.123652.UNG HO MS 2021.302(BE NGUYEN KIM PHUONG)-301021-12:36:42 177384
10/30/21 100,000 965999.301021.120034.UNG HO 2021.297 NGUYEN VAN DUY FT21303107008808
10/30/21 50,000 957766.301021.115346.Ms 2021.301 FT21303581007065
10/30/21 100,000 606661.301021.115317.ung ho nchcccl . tran thi thanh xuan. sdt 0397366355
10/30/21 100,000 597598.301021.114729.Ung ho NCHCCCL 0982704711
10/30/21 500,000 959275.301021.114511.Ung ho MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 200,000 943946.301021.114232.Ung ho MS2021.299 FT21303290205296
10/30/21 300,000 942996.301021.114148.Ung ho MS2021.302 FT21303040443742
10/30/21 100,000 933970.301021.113445.MS 2021. 302 be Nguyen Thi Kim Phuong FT21303140420489
10/30/21 100,000 162506.301021.113441.UNG HO MS 2021.297-301021-11:34:20 162506
10/30/21 50,000 259777.301021.112910.T ung ho Nguyen thi kim Phuong MS 2021.302
10/30/21 300,000 MBVCB.1462580174.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 50,000 632136.301021.111626.Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 1,000 IBVCB.1462544128.ww.CT tu 1022319434 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21 5,500 475534.301021.105347.ung ho MS 2021 302
10/30/21 200,000 IBVCB.1462494279.UH MS2021301.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21 100,000 954732.301021.103647.Chuyen tien ung ho ms 2021.302 nguyen thi kim phuong
10/30/21 10,000 185554.301021.102403.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
10/30/21 10,000 184374.301021.102303.ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
10/30/21 1,000,000 MBVCB.1462374157.Uh M S 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 136626.301021.095440.CO NU VA CHU TRINH UNG HO MS: 2021.293(NGUYEN VAN TIEN)-301021-09:54:38 136626
10/30/21 2,000,000 892762.301021.095204.Kolmakova Ekaterina dong vien cho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 10,000 IBVCB.1462350647.UNG HO MS 2021 302 BE PHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21 100,000 502274.301021.094156.MS 2021.302 ( be Nguyen Thi Kim Phuong)
10/30/21 300,000 785779.301021.094133.Ms 2021.302 FT21303942562180
10/30/21 200,000 863314.301021.092914.ung ho ma so MS 2021.302
10/30/21 300,000 MBVCB.1462275264.Ung ho MS 2021.302 (b Nguyen T Kim Phuong).CT tu 0011000456021 HA LE YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 IBVCB.1462223311.ung ho MS 2021302 be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0531002467571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21 100,000 MBVCB.1462199025.Ung ho MS 2021.302 nguyen thi kim phuong.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 IBVCB.1462175369.BUI VAN TOAN chuyen khoan.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 5,000,000 789707.301021.082201.Ong Tu Van giup do be Nguyen Thi Kim Phuong MS 2021.302
10/30/21 300,000 MBVCB.1462128103.ung ho ms2021.302(be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 200,000 MBVCB.1462110227.MS 2021.302.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 100,000 MBVCB.1462108493.MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 100,000 106776.301021.073654.Vinh Nam ung ho ms 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 100,000 MBVCB.1462098425.Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0071004944170 LY DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 100,000 102755.301021.073210.MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 500,000 MBVCB.1462068185.giup do 2021.302.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 300,000 966002.301021.070059.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 302 be nguyen thi kim phuong
10/30/21 100,000 662783.301021.062128.MS 2021.302 FT21303176144260
10/30/21 5,000 MBVCB.1462035583.Tra Xuan Binh giup ms 2021302.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21 150,000 723045.301021.054938.ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21 300,000 MBVCB.1462024712.MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 1012944732 LE MINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21 100,000 565619.301021.001807.ung ho MS 2021 . 300 ( chi Vu Thi Bich Thuy)
10/30/21 100,000 593717.301021.001630.ung ho MS 2021 . 301 (Tran Tuyet Mai)
10/31/21 100,000 152164.301021.235258.ung ho MS 2021 . 298 ( co Dang Kim Loan)
10/31/21 100,000 277645.301021.235030.ung ho MS 2021 . 302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
10/31/21 100,000 925303.301021.233609.Ung ho Ms 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/31/21 100,000 528113.301021.223356.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021301 Tran thi tuyet Mai
10/31/21 350,000 MBVCB.1464019826.Ung ho MS 2021.299.CT tu 0011004153139 PHAM HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 100,000 527838.301021.223042.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021300 chi Thuy
10/31/21 200,000 527645.301021.222820.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021299 hai em Linh va Hieu
10/31/21 100,000 MBVCB.1465958227.ung ho MS 2021.299?(chi em Thuy Linh).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 200,000 MBVCB.1465950418.Ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 500,000 507797.311021.215432.UNG HO MA SO 2021.303(GIA DINH BA NGAU)
10/31/21 1,000,000 625490.311021.214617.Ung ho MS 2021 302 be Nguyen Kim Phuong
10/31/21 1,000,000 622738.311021.214432.Ung ho MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/21 100,000 458306.311021.213704.Ms 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/31/21 100,000 457388.311021.213350.Ms 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/21 500,000 071734.311021.211336.IBFT ung ho gd ba ngau ms 2021.303
10/31/21 50,000 571913.311021.204049.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.303 gd ba Ngau. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21305497734333
10/31/21 200,000 IBVCB.1465633431.MS 2021 303 gia dinh Ba Ngau.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/21 100,000 416641.311021.192050.ung ho MS 2021 293
10/31/21 5,000,000 860083.311021.190258.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2021.287 Van Thi Thuy
10/31/21 300,000 MBVCB.1465567838.UNG HO MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 300,000 MBVCB.1465560805.UNG HO MS 2021.303 ( gia dinh ba Ngau).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 10,000,000 828351.311021.183429.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.303 gia dinh ba Ngau
10/31/21 100,000 425752.311021.182847.Uh MS 2021.302 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21305071662280
10/31/21 100,000 521391.311021.175056.UNG HO MS: 2021.303( GIA DINH BA NGAU)-311021-17:49:46 521391
10/31/21 100,000 780138.311021.171752.Ung ho MS 2021.303 gia dinh ba Ngau
10/31/21 68,000 030953.311021.165344.UH MS 2021 287 Van Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/31/21 500,000 296700.311021.163905.TRAN THI SE ung ho NCTCCCL 0783174464 FT21305263960750
10/31/21 100,000 644062.311021.160654.VietLV Ung ho MS 2021.303 gdinh ba Ngau
10/31/21 200,000 621823.311021.154936.va Dao Quoc Hung ung ho MS 2021.303 GD ba Ngau
10/31/21 200,000 442590.311021.153243.Vietcombank;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/31/21 100,000 997127.311021.144810.Chuyen tien ung ho MS 2021.302 be nguyen kim phuong
10/31/21 50,000 845789.311021.144023.NCHCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
10/31/21 300,000 733473.311021.143410.Ung ho MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/21 50,000 457803.311021.133740.UNG HO MS 2021.303(GIA DINH BA NGAU)-311021-13:37:39 457803
10/31/21 500,000 903351.311021.130625.MS 2021.301
10/31/21 100,000 576081.311021.130615.MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/21 50,000 IBVCB.1464848755.Giup ma so 2021 303 gia dinh ba Ngau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/21 40,000 MBVCB.1464841127.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.303 (gia dinh Ba Ngau).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 500,000 864312.311021.122455.MS 2021.303
10/31/21 50,000 436757.311021.120238.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.303 (BA NGAU)-311021-12:02:17 436757
10/31/21 50,000 436291.311021.120041.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.302 (NGUYEN THI KIM PHUONG)-311021-12:00:18 436291
10/31/21 100,000 205696.311021.105147.Ung ho MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau).
10/31/21 5,000 094539.311021.104537.ung ho MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau)
10/31/21 500,000 898157.311021.104157.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021. 299 chi em Thuy Linh
10/31/21 100,000 203135.311021.104158.Vinh Nam ung ho ms 2021 303 gia dinh ba Nguyen Thi Ngau
10/31/21 100,000 963247.311021.102232.TUNG 0385682729
10/31/21 300,000 MBVCB.1464540123.Ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0341005788837 NGUYEN HONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 200,000 MBVCB.1464525958.MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 250,000 MBVCB.1464498287.MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 200,000 448954.311021.093823.MS 2021.296 be Nguyen Trong Tan
10/31/21 200,000 446834.311021.093433.MS 2021.297
10/31/21 5,000 MBVCB.1464441262.Tra Xuan Binh giup ms 2021303.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/21 50,000 970437.311021.090400.PHAM NGOC HA Chuyen tien
10/31/21 200,000 627655.311021.085650.MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/21 300,000 MBVCB.1464349264.ung ho ms2021.303(gia dinh ba Ngau).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 300,000 178942.311021.074409.ung ho MS 2021.303( gia dinh ba Ngau)
10/31/21 200,000 177517.311021.072035.ung ho ms 2021.298 co dang kim loan
10/31/21 150,000 MBVCB.1464213638.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.303( gia dinh ba Ngau).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 200,000 MBVCB.1464145063.NCHCCCL LE ANH THU 0909155969.CT tu 0381000612145 LE ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21 2,000,000 MBVCB.1464099086.ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0071002780295 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-10-2021 06:19:03 20,000 Ung ho MS2021.293 (Nguyen Van Tien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-10-2021 06:55:54 100,000 ms 2021.293 ( nguyen van tien )
21-10-2021 09:17:34 500,000 ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien); huyen Dong Son; tinh Thanh Hoa
21-10-2021 11:04:23 75,000 LPT ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 11:13:52 1,000,000 ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 12:16:46 300,000 ung ho ms 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 14:00:25 100,000 Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 14:02:15 100,000 Ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung)
21-10-2021 14:29:19 200,000 So GD goc: 995221102160149 995221102160149 ung ho MS 2021.293nguyen van tien
21-10-2021 15:40:27 100,000 Ms 2021 292( tran thi thu)
21-10-2021 15:41:35 300,000 CT DEN:129408523983 UH MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)
21-10-2021 16:28:31 300,000 CT DEN:129409270042 0904246998 ung ho ma so 2021.293 FT21294841334595
21-10-2021 16:43:20 1,500,000 ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 21:54:52 200,000 TRAN THI LAN  ung ho ms 2021.293 (nguyen van tien
22-10-2021 06:11:16 50,000 ms 2021.294 ( chi hui thi du )
22-10-2021 07:34:14 200,000 ung ho ms 2021.294
22-10-2021 09:11:58 50,000 STA ungho ms2021.294 (chi Bui Thi Du)
22-10-2021 09:13:03 100,000 ung ho MS 2021293(Nguyen van Tien)
22-10-2021 09:37:47 200,000 ung ho ms 2021.294 god bless u
22-10-2021 10:05:48 200,000 CT DEN:129503903045 HT 2021.293 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
22-10-2021 11:10:41 500,000 Giang chuyen tien ung ho chi Du ma so 2021294
22-10-2021 12:45:42 1,000,000 CT DEN:129505615824 IBFT Nguyen Van Cong MS 2021.282
22-10-2021 12:46:41 1,000,000 CT DEN:129505616187 IBFT Be Phan Minh Khoa MS 2021.283
22-10-2021 13:39:43 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021. 294
22-10-2021 14:39:00 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
22-10-2021 20:50:52 100,000 ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du)
22-10-2021 22:02:42 400,000 CT DEN:129522203584 UNG HO MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)-221021-22:01:49 203584
23-10-2021 00:42:33 10,000 Ung ho MS2021.294 (chi Bui Thi Du). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/10/2021 23:44:05
23-10-2021 08:12:05 200,000 ung ho ms 2021.295 nguyen van thanh
23-10-2021 09:35:49 50,000 ms 2021.295 ( nguyen van thanh )
23-10-2021 09:48:47 65,000 LPT ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du)
23-10-2021 09:52:12 65,000 LPT ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
23-10-2021 10:29:20 1,000,000 ung ho ma so 2021.295 be Nguyen Van Thanh thuong be lam
23-10-2021 14:10:52 10,000 Ung ho MS2021.295 (Nguyen Van Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23-10-2021 14:38:53 1,400,000 ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
23-10-2021 21:29:25 50,000 ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
23-10-2021 22:34:35 50,000 CT DEN:129715092435 STA ungho ms2021.295 (Nguyen Van Thanh)
24-10-2021 08:41:08 300,000 ung ho ma so 2021.296 (nguyen trong tan)
24-10-2021 08:46:08 100,000 Qua tang MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
24-10-2021 10:57:56 300,000 UH MS 2021.296(NGUYEN TRONG TAN)
24-10-2021 11:26:57 80,000 LPT ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan)
24-10-2021 13:55:51 10,000 Ung ho MS2021.296 (Nguyen Trong Tan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-10-2021 16:02:09 100,000 ms 2021.296 ( nguyen trong tan )
24-10-2021 17:09:25 500,000 CT DEN:129770079087 DANG VAN TAM bac Van ung ho chau mau khoe
24-10-2021 17:36:25 100,000 MS 2021.295( Nguyen Van Thanh)
24-10-2021 18:42:22 50,000 CT DEN:129811567186 STA ungho ms2021.296 (Nguyen Trong Tan)
24-10-2021 18:43:31 50,000 CT DEN:129811567901 STA ungho ms2021.281 (be Duong Linh Kieu)
25-10-2021 06:18:41 1,000,000 ung ho ma so 2021.297 em Nguyen Van Duy thuong em lam
25-10-2021 06:18:52 20,000 Ung ho MS2021.297 (Nguyen Van Duy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-10-2021 06:33:29 300,000 ung ho ma so 2021.297 (Nguyen Van Duy)
25-10-2021 07:15:06 100,000 ms 2021.297 ( nguyen van duy )
25-10-2021 08:25:57 2,000,000 ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan)
25-10-2021 08:27:33 2,000,000 ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
25-10-2021 09:59:51 100,000 CT DEN:129802827637 Ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy). Mong em som binh phuc.
25-10-2021 11:54:03 500,000 So GD goc: 10028403 MBVCB.1450624962.ung ho MS 2021.295(nguyen van thanh).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-10-2021 12:04:21 500,000 CT DEN:250173165775 MS 2021297 Nguyen Van Duy
25-10-2021 13:45:40 100,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021296 nguyen trong tan
25-10-2021 14:39:41 250,000 So GD goc: 10049291 IBVCB.1448329303.MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-10-2021 14:46:00 250,000 So GD goc: 10053851 IBVCB.1448325665.MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-10-2021 18:30:40 500,000 CT DEN:129811608719 ung ho MS 2021293
25-10-2021 19:44:31 500,000 ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan); huyen Luc Nam; tinh Bac Giang
25-10-2021 23:58:54 75,000 LPT ung ho ms 4266 anh Giang A Denh
25-10-2021 23:59:56 75,000 LPT ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
26-10-2021 01:59:20 500,000 CT DEN:129917791091 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;NGUYEN THANH TRUNG chuyen khoan; thoi gian GD:26/10/2021 00:24:44
26-10-2021 06:18:52 10,000 Ung ho MS2021.298 (co Dang Kim Loan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-10-2021 07:20:28 200,000 MS 2021_295 Nguyen Van Thanh
26-10-2021 07:23:36 200,000 MS 2021_293 Nguyen Van Tien
26-10-2021 07:35:26 100,000 ho tro MS. 2021.298 (Dang Kim Loan)
26-10-2021 07:48:12 200,000 ung ho ma so 2021.298
26-10-2021 09:20:55 200,000 CT DEN:129902182206 ung ho ms 2021.296 be Nguyen Trong Tan
26-10-2021 09:40:27 100,000 CT DEN:129902206189 DT ung ho MS 2021.298 co Dang Kim Loan
26-10-2021 09:47:08 20,000 LE DUC ANH chuyen tien
26-10-2021 10:16:42 100,000 CT DEN:129903252205 DT ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
26-10-2021 10:21:53 100,000 CT DEN:129903258778 DT ungnho MS 2021.289 anh Le Van Phong
26-10-2021 10:34:53 100,000 CT DEN:129903274437 DT ung ho MS 2021.288 chu Chau Van Chung
26-10-2021 10:48:00 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.298
26-10-2021 10:49:10 100,000 CT DEN:129903290313 DT ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
26-10-2021 11:50:40 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du)
26-10-2021 12:58:42 500,000 So GD goc: 10029939 MBVCB.1453702949.NGUYEN NGOC TUNG chuyen tien nung ho MS 2021.298(dang kim loan).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-10-2021 14:13:22 50,000 ms 2021.298 ( co dang kim loan )
26-10-2021 16:14:22 100,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.298 co dang kim loan
26-10-2021 16:15:54 65,000 LPT ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
26-10-2021 18:12:47 200,000 LE MINH TAM Chuyen tien ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
26-10-2021 18:41:47 1,000,000 ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
26-10-2021 20:00:40 50,000 CT DEN:130013229928 STA ungho ms2021.298 (Dang Kim Loan)
27-10-2021 00:46:27 500,000 ung ho MS 2021.296( nguyen trong tan); thoi gian GD:26/10/2021 23:08:15
27-10-2021 05:44:00 100,000 ung ho ms 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 06:07:20 100,000 ms 2021.299 ( chi em thuy linh )
27-10-2021 06:08:54 2,000,000 ung ho ma so 2021.299 chi em Thuy Linh thuong gia dinh em qua
27-10-2021 06:18:20 20,000 Ung ho MS2021.299 (chi em Thuy Linh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-10-2021 07:28:31 3,000,000 CT DEN:130000095692 Ung ho MS2021 299 chi em Thuy Linh
27-10-2021 08:42:25 200,000 ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 09:09:19 200,000 CT DEN:130002864884 Ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh
27-10-2021 10:26:16 1,000,000 Nguyen Trong Toan chuyen tien ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 10:35:33 100,000 CT DEN:130003429406 Gia dinh co Hong Loan ung ho ms 2021 295 be Thanh FT21300704607786
27-10-2021 10:37:33 100,000 CT DEN:130003432238 Gia dinh co Hong Loan ung ho ms 2021 283 be Khoa FT21300919101400
27-10-2021 10:45:13 200,000 Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 11:56:22 100,000 CT DEN:130004657106 STA ungho ms2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 12:38:32 200,000 Ung ho em Linh MS 2021.299
27-10-2021 13:13:49 200,000 CT DEN:130006700635 HT 2021.299 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
27-10-2021 13:17:25 500,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.299
27-10-2021 13:20:04 50,000 CT DEN:130006706706 Ung ho MS 2021.299
27-10-2021 13:29:15 200,000 LE QUANG HOP ung ho MS 2021.299
27-10-2021 14:13:05 150,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.299 chi em thuy linh
27-10-2021 15:11:12 65,000 LPT ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 16:28:27 500,000 ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh); phuong Tan Giang; TP Ha Tinh
27-10-2021 21:42:47 100,000 CT DEN:130014911575 MS 2021.299
27-10-2021 22:23:56 200,000 ms 2021.299 chi e thuy linh God bless u
27-10-2021 22:25:28 100,000 ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
28-10-2021 05:41:32 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.300
28-10-2021 05:56:01 50,000 ms 2021.300 ( chi vu thi bich thuy )
28-10-2021 06:23:35 10,000 Ung ho MS2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-10-2021 08:08:27 3,000,000 CT DEN:130101408982 Ong Tu Van giup do ms2021.300 vu thi bich thuy FT21301078859205
28-10-2021 08:51:33 300,000 NGUYEN THI MINH THANH chuyen tien giup chi em Thuy linh MS 2021 299
28-10-2021 08:53:48 300,000 NGUYEN THI MINH THANH chuyen tien giup chi Dang kim Loan MS 2021 298
28-10-2021 08:56:15 300,000 NGUYEN THI MINH THANH chuyen tien giup em Nguyen van Duy MS 2021 300
28-10-2021 09:58:14 50,000 CT DEN:130102300115 STA ungho ms2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy)
28-10-2021 14:42:56 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.300 (Chi VU THI BICH THUY)
28-10-2021 14:44:27 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.297 (NGUYEN VAN DUY)
28-10-2021 14:45:37 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.296 (NGUYEN TRONG TAN)
28-10-2021 14:46:35 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)
28-10-2021 14:47:32 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.292 (Chi TRAN THI THU)
28-10-2021 14:48:37 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do)
28-10-2021 16:21:38 200,000 LE THE HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
28-10-2021 22:49:37 300,000 Ung ho  MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
28-10-2021 22:52:46 300,000 Ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan)
28-10-2021 22:56:06 300,000 Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
28-10-2021 23:00:16 500,000 Ung ho MS 2021.292 (Tran Thi Thu)
29-10-2021 06:04:37 1,000,000 ung ho ma so 2021.301 be Tran Tuyet Mai thuong be
29-10-2021 06:19:53 10,000 Ung ho MS2021.301 (Tran Tuyet Mai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-10-2021 07:24:33 300,000 ung ho ms 2021.301 (tran tuyet mai)
29-10-2021 08:32:51 50,000 Luong Van Cat so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
29-10-2021 08:59:38 100,000 Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.301
29-10-2021 09:13:02 3,000,000 CT DEN:130202577343 Ong Tu Van giup do ms2021.301 Tran Tuyet Mai FT21302536353723
29-10-2021 10:25:03 200,000 CT DEN:130203613084 Chuyen tien ung ho MS 2021.301
29-10-2021 10:35:06 1,000,000 NTP ung ho MS 2021.300 (Chi Vu thi Bich Thuy) _ Hai phong.
29-10-2021 10:54:30 200,000 UNG HO MS 2021.301(TRAN TUYET MAI)
29-10-2021 10:59:38 100,000 ms 2021.301 ( tran tuyet mai )
29-10-2021 11:12:37 100,000 Ung ho MS 2021.301( Tran Tuyet Mai)
29-10-2021 11:29:49 50,000 CT DEN:130204098411 STA ungho ms2021.301 (Tran Tuyet Mai)
29-10-2021 12:23:41 200,000 CT DEN:130221473771 Ung ho MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
29-10-2021 13:29:54 65,000 CT DEN:290174611821 LPT ung ho ms 2021 300
29-10-2021 13:31:16 65,000 CT DEN:290174612240 LPT ung ho ms 2021 301 Tran Tuyet Mai
29-10-2021 14:36:23 300,000 CT DEN:211029819852 Ung ho chau Tran Tuyet Mai MS 2021.301
29-10-2021 15:17:51 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.301 Tran Tuyet Mai
29-10-2021 15:29:19 100,000 CT DEN:130208561893 ct ung ho chau Mai, ms2021.301
29-10-2021 15:49:43 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021 301
29-10-2021 16:44:48 300,000 CT DEN:130209332828 Ung ho MS 2021.297
29-10-2021 17:29:12 600,000 Ung ho  MS 2021.297
29-10-2021 17:55:05 200,000 CT DEN:130210010565 MBVCB.1461278362.010565.ung ho MS 2021.297 (nguyen van duy).CT tu 0041000189295 NGUYEN DUC ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-10-2021 17:59:54 200,000 Ung ho MS 2021.297 ( Nguyen Van Duy)
29-10-2021 18:00:00 200,000 CT DEN:130210802620 ung ho MS 2021.297 nguyen van duy
29-10-2021 18:12:21 100,000 CT DEN:130211027286 MBVCB.1461318779.027286.Ung ho MS2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 1016187328 NGUYEN HUU DUC HUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-10-2021 18:22:20 200,000 CT DEN:130211728485 MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
29-10-2021 18:54:11 2,000,000 CT DEN:130211862080 ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
29-10-2021 20:41:57 100,000 CT DEN:130213863869 MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
29-10-2021 21:54:20 1,000,000 CT DEN:130214273018 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021. 301 Tran Tuyet Mai
30-10-2021 07:39:05 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.302
30-10-2021 08:43:39 300,000 ung ho ms 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
30-10-2021 09:04:53 500,000 ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
30-10-2021 09:17:52 500,000 ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
30-10-2021 09:34:21 300,000 ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
30-10-2021 09:43:01 65,000 CT DEN:300174906074 LPT ung ho ms 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
30-10-2021 11:00:54 250,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms2021.302 be K.Phuong
30-10-2021 11:01:51 250,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.301 be T.Mai
30-10-2021 11:14:17 200,000 CT DEN:130304013344 MBVCB.1462563365.013344.ms 2021.297 (nguyen van duy).CT tu 0041000209604 LE NGUYEN DUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
30-10-2021 11:45:41 100,000 CT DEN:130304855180 STA ungho ms2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
30-10-2021 11:59:16 20,000 Ung ho MS2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-10-2021 14:28:17 500,000 ung ho MS 2021.302 (be nguyen thi kim phuong)
30-10-2021 17:52:33 100,000 ms 2021.302 ( be nguyen thi kim phuong )
30-10-2021 19:51:10 300,000 CT DEN:130312520684 MS 2021.302 FT21305335234372
30-10-2021 20:26:41 300,000 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
30-10-2021 20:53:10 500,000 ung ho MS 2021.299
31-10-2021 01:38:09 143,831 Tra lai tai khoan DDA
31-10-2021 07:45:54 200,000 CT DEN:130400839378 Vietinbank;114000161718;MS 2021302 be Kim Phuong
31-10-2021 07:48:14 100,000 ung ho  MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau)
31-10-2021 10:11:46 200,000 gia dinh ba ngau MS 2021.303
31-10-2021 10:20:03 65,000 CT DEN:310175247311 LPT ung ho ms 2021 303 gia dinh ba Ngau
31-10-2021 12:56:49 30,000 NGUYEN HOANG HAI ung ho ms 2021.303
31-10-2021 13:11:47 50,000 LE DUC ANH chuyen tien

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
0510/21 Nguyễn Quang Bích       1,000,000 2021.276
22/10/21 Nguyễn Quang Bích       1,000,000 2021.292
25/10/2021 Gia Hiến + Nguyễn Văn Tiến          400,000 2021.293; 2021.267
25/10/21 Xuân Huy -Tạ Văn Minh, Nguyễn Văn Tiến, Trần Văn Hùng       1,200,000 2021.254,267,293,157
25/10/21 Kiều Yến, Khánh Nhựt, Nguyễn Văn Tiến, Trần Văn Hùng       1,200,000 2021.293,267,157

Ban Bạn đọc

Mắc ung thư hiếm gặp, đứa trẻ thổn thức mong được đến trường

Mắc ung thư hiếm gặp, đứa trẻ thổn thức mong được đến trường

Sỹ Lương cao 1m47 nhưng chỉ nặng chưa đầy 20kg. Mặc cơ thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương, cậu bé vẫn khao khát sớm được chữa khỏi bệnh để tiếp tục đến trường.

tin nổi bật

Con trai hiếu thảo mong được chữa khỏi ung thư để chăm sóc cha

Long phát hiện bản thân có dấu hiệu bất thường khi mẹ em cũng đang bị căn bệnh ung thư hành hạ.

Anh K' Kin bị sốt xuất huyết được bạn đọc ủng hộ gần 32 triệu đồng

Anh K' Kin đã ổn định sức khỏe và được xuất viện về nhà. Gia đình anh Kin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

Bị bò húc chấn thương, người phụ nữ nghèo rơi vào nguy kịch

Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, vừa qua, trong lúc chăm bê con mới sinh, chị Nguyệt bị bò mẹ húc trúng cằm, hất văng. Chị ngã đập đầu xuống đường, rơi vào nguy kịch.

Bé Chu Yến Như bị tim bẩm sinh đã được phẫu thuật thành công

Sau nhiều ngày điều trị, bé Chu Yến Như ở Cao Bằng bị bệnh tim thông liên nhĩ đã được các bác sĩ Khoa Nội can thiệp tim mạch Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật thành công.

Nữ sinh nghèo đạt 29 điểm nguy cơ không được vào đại học

Dù đã xuất sắc đạt 29,25 điểm (khối C19) và 28,75 (khối C00) nhưng em Nguyễn Thị Thúy ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nguy cơ không được tới giảng đường vì gia đình không có tiền cho con theo học.

Anh Nguyễn Thiện Từ được bạn đọc ủng hộ hơn 46 triệu đồng

Sức khỏe của anh Nguyễn Thiện Từ vẫn chưa ổn định, phải đi bệnh viện tái khám và điều trị liên tục. Người mẹ già 74 tuổi đã sức cùng lực kiệt. May mắn nhờ có tấm lòng của bạn đọc hảo tâm, anh Từ mới được tiếp tục điều trị bệnh.

Lương thợ phụ ít ỏi, con gái khẩn khoản xin cứu cha bị nhiễm trùng uốn ván

Gần 3 tháng ông Vượng nằm viện do bị uốn ván, vợ của ông vẫn chưa quay lại.

Trao thêm 27 triệu đồng tới nữ sinh Hoài Na ở Hà Tĩnh

Sau khi nhận được số tiền hơn 86 triệu đồng từ lần trao thứ nhất, mới đây em Nguyễn Thị Hoài Na, ở xã Kim Hoa (Hương Sơn-Hà Tĩnh) lại tiếp tục được bạn đọc VietNamNet ủng hộ thêm số tiền gần 27 triệu đồng.

Hành trang nhập viện của người mẹ nghèo có con trai cùng mắc bệnh ung thư

Bị bệnh ung thư buồng trứng, bà Thân phải trải qua 2 lần phẫu thuật cùng hàng chục đợt điều trị hóa chất. Trong lúc gia đình đang chắt chiu từng đồng thì mới đây, con trai bà cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Em Hoàng Thị Linh bị dị dạng mạch máu não được ủng hộ gần 30 triệu đồng

Từ một nữ sinh ấp ủ ước mơ học thật giỏi, thi đỗ Đại học rồi tìm kiếm công việc ổn định phụ giúp cha mẹ, căn bệnh hiểm nghèo ập đến khiến Hoàng Thị Linh phải chấp nhận sống cuộc đời thực vật.

Bị ung thư di căn hỏng một mắt, bé trai gặp nhiều hiểm nguy

Mùng 1 Tết năm 2022, bên mắt trái của Thành Đạt bị sưng đỏ. Sinh sống ở quê nghèo, lại học ít, cha mẹ con chỉ nghĩ rằng bụi bay vào mắt nên chần chừ, vài ngày sau mới đưa đi khám, chẳng ngờ căn bệnh ung thư đã di căn.

Trao hơn 34 triệu đồng đến bé Nguyễn Minh Khôi bị não úng thủy

Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ bé Nguyễn Minh Khôi hơn 34 triệu đồng chữa bệnh. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với gia đình bé trong lúc khó khăn.

Địa Ốc Xanh Toàn Cầu: Nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các địa phương trên cả nước.

Mong ước có một chiếc xe lăn của người phụ nữ tật nguyền mê hội hoạ

Vượt lên trên số phận, chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “vẽ” lại cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh.

Bạn đọc ủng hộ bé Phan Tấn Tú bị u não hơn 33 triệu đồng

Anh Phan Văn Từ, cha của bé Phan Tấn Tú cho biết, hiện tại con đang ở Huế để xạ trị. Ngoài tiền viện phí, con phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.