Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 3/2022

Trong 10 cuối tháng 3/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 480.879.646 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21/3/2022 1,000 IBVCB.1846582122.ast.CT tu 1020876288 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 1,000 IBVCB.1846577939.ast.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 5,000 MBVCB.1846401348.Tra Xuan Binh giup ms 2022067.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 10,000 IBVCB.1845212180.UNG HO MS 2022 066 ANH HAU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 10,000 IBVCB.1845210696.UNG HO MS 2022 065 CHI THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 10,000 IBVCB.1845210090.UNG HO MS 2022 064 CHI THU HA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 10,000 IBVCB.1845208453.UNG HO MS 2022 063 BE THAO MY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 10,000 IBVCB.1845207086.UNG HO MS 2022 062 CHI HOAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 10,000 IBVCB.1845205199.UNG HO MS 2022 061 CHI THUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 20,000 MBVCB.1848120851.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.067( Bo con anh Cong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 20,000 324999.210322.184420.HO THI KIM HONG Chuyen tien
21/3/2022 20,000 MBVCB.1847062234.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.067 bo con anh cong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 20,000 MBVCB.1846653551.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.067( Bo Con Anh Cong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 20,000 013347.210322.100840.ZP68C5TF6TCE 220321000076126 ung ho NCHCCCL
21/3/2022 20,000 SHGD:10023849.DD:220321.BO:NGUYEN THI TUYET HOA.Remark:Ung ho NCBGCCCL 0968149798
21/3/2022 50,000 MBVCB.1846990043.Ung ho MS 2022.067 (bo con anh Cong).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 50,000 004592.210322.135820.Ung ho bo con a cong 2022.067
21/3/2022 50,000 601119.210322.133550.ung ho MS 2022.067 (bo con anh Cong)
21/3/2022 50,000 769843.210322.131353.ung ho ms 2022 067 bo con anh Cong
21/3/2022 50,000 IBVCB.1846535387.Giup ma so 2202.067 bo con anh Cong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 50,000 630940.210322.115710.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022067 bo con anh Cong
21/3/2022 50,000 667590.210322.104110.Ung ho MS 2022 067 Bo con anh Cong
21/3/2022 50,000 954110.210322.102028.ung ho ma so 2022.067
21/3/2022 50,000 285352.210322.101615.IBFT My ung ho MS 2022.067 bo con a Cong
21/3/2022 50,000 MBVCB.1845919050.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 50,000 MBVCB.1845452808.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 937847.210322.183137.Ung ho MS 2022.067 (bo con anh Cong). Nguoi gui: STN21322
21/3/2022 100,000 833917.210322.181425.MS2022.065(Truong thi Thuy)
21/3/2022 100,000 833879.210322.181152.MS2022.063(Nguyen Thao My)
21/3/2022 100,000 833846.210322.180916.MS 2022.061(Nguyen Thi Thuyen)
21/3/2022 100,000 IBVCB.1847626203.ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0071002995561 NGUYEN HAI QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 041331.210322.175401.VCB;0011002643148;Tran ngoc tuyet nhung
21/3/2022 100,000 MBVCB.1847582743.NGUYEN THI NGAN ung ho bo con anh Cong.CT tu 1014325982 NGUYEN THI NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 352126.210322.164342.ung ho MS 2022.067 (bo con anh cong)
21/3/2022 100,000 MBVCB.1847117098.PHAN THI AN chuyen tien ung ho bo con anh cong .CT tu 0201000713605 PHAN THI AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 650540.210322.154342.Chuyen tien bui tam ung ho ms 2022067
21/3/2022 100,000 534219.210322.152908.Ung ho MS 2022 067
21/3/2022 100,000 MBVCB.1846950139.Chuyen a Cong o Ha Tinh.CT tu 0581000784437 TRUONG HOANG HUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 MBVCB.1846845044.MS 2022.067 (bo con anh Cong).CT tu 0201000652038 LE THI MY THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 572181.210322.142053.MS 2022.066
21/3/2022 100,000 MBVCB.1846807391.DUONG NAM chuyen tien.CT tu 0841000008415 DUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 093142.210322.141223.Ung ho MS 2022.067 FT22080533800010
21/3/2022 100,000 109792.210322.135345.MS 2022.062
21/3/2022 100,000 919908.210322.134834.ung ho MS 2022.067
21/3/2022 100,000 MBVCB.1846715180.Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0491001509784 TRAN VAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 068462.210322.134357.Ung ho MS 2022.067 Bo con anh Cong FT22080600087737
21/3/2022 100,000 MBVCB.1846528783.ms: 2022.067.ung ho anh cong.CT tu 0201000587218 LE HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 689212.210322.121449.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 067 bo con anh Cong
21/3/2022 100,000 MBVCB.1846313648.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho MS 2022.067 bo con anh Cong.CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 118326.210322.113158.VCB;0011002643148;PHAM VAN DIEN chuyen khoan MS 2022 067 ung ho anh cong chua benh
21/3/2022 100,000 MBVCB.1846243233.MS 2022.067.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 021123.210322.110541.CK nhanh - Nguyen Trung Hieu ung ho MS 2022 067 Bo con Anh Cong
21/3/2022 100,000 420064.210322.110340.VCB;0011002643148;MS 2022 067 bo con anh Cong
21/3/2022 100,000 116860.210322.110039.ung ho MS 2022067 Bo con anh Cong
21/3/2022 100,000 496590.210322.104816.VCB;0011002643148;ung ho MS2022 067 bo con a Cong
21/3/2022 100,000 479462.210322.104759.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 067 bo con anh cong
21/3/2022 100,000 MBVCB.1846092051.MS 2022.067.CT tu 0041000233643 NGUYEN THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 502061.210322.102338.Ung ho MS 2022.067
21/3/2022 100,000 917431.210322.100400.MS 2022.064.ung ho ngo thi thu ha
21/3/2022 100,000 MBVCB.1845923442.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 MBVCB.1845913628.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 335611.210322.094528.ung ho MS 2022067 LAM DUC THUAN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 154214.210322.092813.T ung ho bo con Anh Cong MS 2022.067
21/3/2022 100,000 332340.210322.092212.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 067 Bo con anh Cong
21/3/2022 100,000 MBVCB.1845678373.Ung Ho MS 2022.067(Bo Con anh Cong).CT tu 0041000819532 VO THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 100,000 MBVCB.1845671010.MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0061001136211 LUU VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 130,000 524504.210322.220230.Ung ho ma so MS 2022 067 bo con a Cong FT22081577359242
21/3/2022 150,000 354658.210322.103831.ung ho MS 2022 067 bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 417575.210322.224151.Ung ho MS 2022067 bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 939505.210322.222125.ung ho MS 2022067 Bo Con Anh Cong
21/3/2022 200,000 657547.210322.212417.VCB;0011002643148;Ms2022067 ung ho a Cong
21/3/2022 200,000 912082.210322.210447.Ms 2022 067 bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 161304.210322.181820.TTTP ung ho Ms2022.067 bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 MBVCB.1847591261.Ung ho MS 2022.067 (ung ho bo con anh Cong).CT tu 1024150076 DIEP XUAN GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 MBVCB.1847419424.ung ho MS 2022.067(bo con anh Cong).CT tu 0901000141666 NGUYEN THI THUY HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 784888.210322.164307.nguyenhoachuyentien
21/3/2022 200,000 036495.210322.164228.TRAN DONG DUC chuyen tien ung ho MS 2022067 bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 IBVCB.1847261473.DINH THI THUY LINH chuyen khoanMS2002067 ( Bo con anh Cong).CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 MBVCB.1847238613.ung ho MS 2022.067 bo con anh cong.CT tu 0081001154940 LE HUY BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 362529.210322.151909.UNG HO MS 2022.067 (BO CON ANH CONG)-210322-15:19:09 362529
21/3/2022 200,000 532921.210322.151532.VCB;0011002643148;NGUYEN LUONG BINH chuyen khoan MS 2022 067 bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 SHGD:10004668.DD:220321.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 067 ANH CONG
21/3/2022 200,000 MBVCB.1846669440.Ung ho MS 2022.067- bo con a Cong.CT tu 0301005629999 VU THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 163712.210322.132923.VCB;0011002643148;Ung ho Ms 2022 064 chi Ngo thi thu Ha
21/3/2022 200,000 MBVCB.1846516113.ung ho MS 2022.067 ( Bo Con Anh Cong).CT tu 0281000322659 NGUYEN THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 441228.210322.122638.Ung ho MS 2022.067(bo con anh cong)
21/3/2022 200,000 992241.210322.122241.MS 2022 067 Bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 MBVCB.1846461817.JD ung ho ms 2022.066 anh Tran Van Hau.CT tu 0821000155374 DINH DUC HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 MBVCB.1846456073.JD ung ho ms 2022.067 bo con anh Cong.CT tu 0821000155374 DINH DUC HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 754063.210322.115922.MS2022 067bo con anh cong
21/3/2022 200,000 674573.210322.114644.Ung ho MS 2022.067 Bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 623923.210322.114032.Ung ho MS 2022 067 bo con anh CONG
21/3/2022 200,000 816512.210322.110949.PHAN THI HUONG phong Nn Dien Chau NA ht bo con a Cong MS 2022067
21/3/2022 200,000 112955.210322.110255.ung ho bo con anh Cong , Loc Ha, Ha Tinh FT22080967806532
21/3/2022 200,000 930897.210322.105947.Ung ho MS 2022.067-Bo con anh Cong FT22080799085700
21/3/2022 200,000 MBVCB.1846081291.Ung ho MS 2022.067 (bo con a Cong).CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 088716.210322.101237.Ton That Truong Son chuyen tien ung ho MS 2022067
21/3/2022 200,000 932034.210322.101040.ung ho MS 2022.067
21/3/2022 200,000 884375.210322.094759.Chuyen tien ung ho MS 2022.067
21/3/2022 200,000 636092.210322.094356.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 067 Bo con anh cong
21/3/2022 200,000 MBVCB.1845901569.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.067 ( BO CON ANH CONG o Ha Tinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 200,000 206912.210322.092945.UNG HO MS 2022 .067 BO CON ANH CONG-210322-09:29:19 206912
21/3/2022 200,000 565799.210322.092605.VCB;0011002643148;MAI VAN LONG chuyen khoan ung ho MS 2022067 anh cong
21/3/2022 200,000 SHGD:10000935.DD:220321.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.063chuc em Nguyen Thao My mau khoe
21/3/2022 200,000 SHGD:10000937.DD:220321.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.064chuc Co Ngo Thi Thu Ha mau khoe
21/3/2022 200,000 192597.210322.085724.UNGHOMASO2022.067 BOCONANHCONG-210322-08:57:23 192597
21/3/2022 200,000 IBVCB.1845682142.MS 2022 067.CT tu 0451001650103 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 200,000 259089.210322.082405.MS 2022 067 Bo con anh Cong
21/3/2022 200,000 704367.210322.082048.ung ho MS 2022.067
21/3/2022 250,000 IBVCB.1846161719.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 300,000 IBVCB.1847863386.NGO THI LE DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022067( bo con anh Cong).CT tu 0011000785495 NGO THI LE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 300,000 518687.210322.181735.IBFT MS 2022.067 bo con anh Cong
21/3/2022 300,000 542779.210322.054603.Ung ho MS 2022.067 bo con anh Cong
21/3/2022 300,000 MBVCB.1847442152.Ung ho anh Cong: MS 2022.067.CT tu 0611001925193 LUONG HUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 300,000 MBVCB.1846860353.Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0411000793307 TRAN THI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 300,000 083089.210322.140116.DO TRUNG KIEN UNG HO BO CON A CONG MS2022.067 FT22080012072428
21/3/2022 300,000 MBVCB.1846406427.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.067( bo con anh Cong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 300,000 MBVCB.1846207008.Ung ho MS 2022.067 chuc anh cong mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 300,000 IBVCB.1846169938.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 300,000 IBVCB.1846154884.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 300,000 229071.210322.101533.MS 2022.067 (BO CON ANH CONG)-210322-10:15:32 229071
21/3/2022 300,000 240109.210322.095701.ung ho ma so 2022.067 ( bo con anh Cong)
21/3/2022 300,000 506447.210322.095220.Ung ho MS 2022 067 bo con anh Cong
21/3/2022 300,000 126278.210322.084144.Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
21/3/2022 300,000 211427.210322.081936.Ung ho MS 2022 067 anh Ngo Duc Cong
21/3/2022 400,000 455633.210322.155030.ung ho MS 2022067 bo con anh cong
21/3/2022 480,000 MBVCB.1845788173.Ung ho NCHCCCL co Kieu Nguyet 0938359148.CT tu 0621000411842 TRAN THI ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 500,000 171359.210322.220611.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022067 bo con anh Cong
21/3/2022 500,000 930658.210322.215257.ung ho ms 2022 067 bo con anh Cong
21/3/2022 500,000 872487.210322.172652.MS 2022.067
21/3/2022 500,000 MBVCB.1847264743.ms 2022 067 uh bo con anh Cong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/3/2022 500,000 932707.210322.145345.UNG HO MS 2022.067 (BO CON ANH CONG)
21/3/2022 500,000 805725.210322.131316.Chuyen tien ung ho MS 2022.067 Bo con anh Cong
21/3/2022 500,000 037927.210322.130405.Ung ho Ms 2022.067 bo con anh cong FT22080202154962
21/3/2022 500,000 007365.210322.122757.MS 2022 067 bo con anh cong
21/3/2022 500,000 701943.210322.120220.MS 2022 067 Bo Con Anh Cong
21/3/2022 500,000 824792.210322.104518.Pham Chi Lang va Tran Thi Hong ung ho MS 2022.067 (bo con anh Ngo Duc Cong, nha o thon Dai yen, xa Thach my, huyen Loc ha, Ha tinh)
21/3/2022 500,000 993384.210322.104016.Chuyen tien ung ho bo con anh Cong ms 2022067
21/3/2022 500,000 089435.210322.100333.Ung ho MS2022067 Bo con anh cong
21/3/2022 500,000 907256.210322.095843.Ung ho bo con anh Cong MS 2022.067
21/3/2022 500,000 IBVCB.1845916032.Phap An chuyen khoan ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0441003673731 NGUYEN XUAN XOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 500,000 MBVCB.1845828474.NGUYEN ANH TUAN ck ung ho MS 2022.064.CT tu 0011002444504 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 500,000 113094.210322.091553.MS 2022 067 Bo con anh Cong
21/3/2022 500,000 MBVCB.1845775777.ung ho MS 2022067 (bo con anh Cong).CT tu 0071004575534 TRAN VAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 500,000 MBVCB.1845731458.MS 2022.067 bo con anh Cong.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 500,000 773694.210322.083912.MS 2022.061 ( Chi Nguyen Thi Thuyen )
21/3/2022 500,000 SHGD:10025975.DD:220321.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.066 anh Tran Van Hau
21/3/2022 500,000 797394.210322.083240.Giup do gia dinh Cong MS 2022.067 FT22080259249490
21/3/2022 500,000 254688.210322.082157.Ung ho MS 2022 067 Bo con anh Cong
21/3/2022 1,000,000 507421.210322.213438.Ung ho MS 2022.066 anh Tran Van Hau FT22081720050029
21/3/2022 1,000,000 845447.210322.213322.MS 2022.067 Bo con anh Cong
21/3/2022 1,000,000 626093.210322.191534.ung ho MS 2022.067 bo con anh Cong
21/3/2022 1,000,000 MBVCB.1847642855.UNG HO MS 2022.067 (bo con anh Cong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 1,000,000 130940.210322.170933.Ung ho MS 2022.067 bo con anh Cong
21/3/2022 1,000,000 376319.210322.171117.Ung ho MS 2022-067 (Bo con anh Cong)
21/3/2022 1,000,000 LE NGUYET HUONG/ ONG NGUYEN QUANG BICH UNG HO MS 2022.063
21/3/2022 1,000,000 MBVCB.1846583884.Giup bo con anh cong.CT tu 0331003901591 NGUYEN THI THU VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 1,000,000 MBVCB.1846105111.Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0071001167530 NGUYEN HUY TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 1,000,000 211504.210322.100433.GOI MS 2022.067 BO CON ANH CONG
21/3/2022 1,000,000 IBVCB.1845944400.Pham T Huyen Chau ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong). Xin cam on. .CT tu 0071003031495 CAO THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 1,000,000 MBVCB.1845854372.MS 2022.067 Bo con anh Cong.CT tu 0011001016068 PHAM THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 1,000,000 459277.210322.081908.Ung ho MS 2022 067 bo con Anh Cong
21/3/2022 1,500,000 556485.200322.230526.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.066 anh Tran Van Hau
21/3/2022 2,000,000 166070.210322.144221.Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
21/3/2022 2,000,000 MBVCB.1846582808. ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau).CT tu 0381000395160 NGO THI MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/3/2022 3,500,000 SHGD:10004936.DD:220321.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000
21/3/2022 10,000,000 731223.210322.083940.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.067 Bo con anh Cong
22/3/2022 5,000 MBVCB.1849498768.Tra Xuan Binh giup ms 2022068.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/3/2022 20,000 851488.220322.154702.ung ho NCHCCCL; NGUYEN THI MY PHUONG; SN 1965
22/3/2022 20,000 MBVCB.1849292089.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.068( Chau Khanh Hien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 20,000 MBVCB.1848952337.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.068 be khanh hien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 30,000 MBVCB.1851146161.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.068(chau Khanh Hien).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 50,000 382505.220322.193747.T ung ho chau Khanh Hien MS 2022.068
22/3/2022 50,000 958287.220322.163918.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022068 chau Khanh Hien
22/3/2022 50,000 IBVCB.1850388294.Giup ma so 2022.068 chau Khanh Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/3/2022 50,000 885293.220322.133153.MS2022.068 FT22081522166195
22/3/2022 50,000 MBVCB.1849401049.S 2022 068 Khanh Hien.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/3/2022 50,000 SHGD:10010638.DD:220322.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2022.067 bo con anh Cong
22/3/2022 50,000 555719.220322.064211.nbnam ung ho ms 2022.067 bo con anh nong
22/3/2022 70,000 952797.210322.235521.MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
22/3/2022 100,000 453626.220322.213810.ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien FT22082077299395
22/3/2022 100,000 993087.220322.194313.VCB;0011002643148;Chinh ung ho
22/3/2022 100,000 //SAL2022081S068003166001//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE 005599 NGAY 18.03.2021
22/3/2022 100,000 325152.220322.161632.Ung ho MS2022 068 chau Khanh Hien
22/3/2022 100,000 265727.220322.155831.Ung ho nchcccl Nguyen Luong 0393375088 FT22081524587731
22/3/2022 100,000 965536.220322.155020.ung ho MS 2022.068 Chau Khanh Hien
22/3/2022 100,000 919705.220322.141543.Ung ho NCHCCCL FT22081122273918
22/3/2022 100,000 173601.220322.132307.Ung ho MS 2022.068 (Chau Khanh Hien)
22/3/2022 100,000 MBVCB.1849735768.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/3/2022 100,000 755189.220322.121034.MS 2022 068 chau Khanh Hien
22/3/2022 100,000 MBVCB.1849293339.HO THI TAM chuyen tien 2022067.CT tu 1019090249 HO THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 100,000 064759.220322.102430.ung ho bo con anh cong ms 2022067
22/3/2022 100,000 MBVCB.1849204058.ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 100,000 MBVCB.1849124945.ms 2022067.CT tu 0451000392904 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/3/2022 100,000 SHGD:10014305.DD:220322.BO:PHAN THANH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2022.068 .chau Khanh HIEN
22/3/2022 100,000 731551.210322.235716.Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
22/3/2022 150,000 130071.220322.102110.ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien)
22/3/2022 150,000 MBVCB.1849033740.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 200,000 MBVCB.1851190170.ung ho NCHCCCL+Long+0934769797.CT tu 0381000321163 LE PHUOC LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 200,000 442501.220322.173722.VCB;0011002643148; MS 2022068 chau Khanh Hien
22/3/2022 200,000 327311.220322.173559.ms 2022.068 chau khanh hien FT22081104055863
22/3/2022 200,000 622570.220322.164214.Chuyen tien ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien
22/3/2022 200,000 MBVCB.1850443835.MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0011004070930 LAI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 200,000 287892.220322.163318.MS2022. 068- be Khanh Hien- huyen Yen Dung- tinh Bac Giang FT22081003790125
22/3/2022 200,000 781233.220322.163028.MS 2022.068 (CHAU KHANH HIEN)-220322-16:30:27 781233
22/3/2022 200,000 129094.220322.162027.Ung ho MS 2022.061 ( chi Nguyen Thi Thuyen)
22/3/2022 200,000 123662.220322.161653.Ung ho MS 2022.068 ( chau Khanh Hien)
22/3/2022 200,000 256424.220322.154328.Ung ho MS 2022.061 Chi Nguyen Thi Thuyen FT22081602773649
22/3/2022 200,000 255209.220322.154125.Ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My FT22081820009088
22/3/2022 200,000 254017.220322.153928.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22081810921067
22/3/2022 200,000 253121.220322.153805.Ung ho MS 2022.065 chi Truong Thi Thuy FT22081000724372
22/3/2022 200,000 252053.220322.153620.Ung ho MS 2022.68 chau Khanh Hien FT22081790915112
22/3/2022 200,000 SHGD:10001021.DD:220322.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.067chuc ba chi Ngo Hien Linh va Ngo Tuan Anh mau khoe
22/3/2022 200,000 SHGD:10001022.DD:220322.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.068chuc chi Tran Nguyen Khanh Hien mau khoe
22/3/2022 200,000 MBVCB.1849924275.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1014678098 TRAN THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 200,000 166670.220322.140803.Ung ho MS 2022.064- chi Ngo Thi Thu Ha
22/3/2022 200,000 851687.220322.130509.ung ho ms 2022.068 ( Chau Khanh Hien)
22/3/2022 200,000 MBVCB.1849656966.MS 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 200,000 774711.220322.121925.ung ho MS 2022 068 chau Khanh Hien
22/3/2022 200,000 967297.220322.111859.ung ho MS 2022.067 bo con anh Cong
22/3/2022 200,000 628283.220322.111708.VCB;0011002643148;MS 2022068 chau Khanh Hien
22/3/2022 200,000 882595.220322.103545.MS 2022.068
22/3/2022 200,000 739511.220322.103018.Ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien FT22081808960336
22/3/2022 200,000 MBVCB.1849218217.Ung ho ms 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 200,000 548097.220322.100533.ung ho MS 2022 068 chau Khanh Hien
22/3/2022 200,000 115774.220322.093233.ung ho ms 2022-068 chau khanh hien
22/3/2022 200,000 MBVCB.1849023485.Ung ho MS 2022.068.CT tu 0061000325960 LE VAN CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 200,000 663133.220322.091942.Ung ho MS 2022.068 Chau Khanh Hien
22/3/2022 200,000 628286.220322.084916.ung ho ms 2022065 ung ho chi truong thi thuy
22/3/2022 200,000 162151.220322.083922.VCB;0011002643148;NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2022068
22/3/2022 200,000 MBVCB.1848888270.MS 2022.068.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 200,000 346903.220322.071958.Ung ho MS 2022.067 ( Bo con anh Cong)
22/3/2022 200,000 MBVCB.1848534508.MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0071003380047 LE CAO BACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 300,000 888917.220322.213441.MS 2022.068 (CHAUKHANH HIEN)-220322-21:34:40 888917
22/3/2022 300,000 822358.220322.161028.KH ung ho ma so 2022.068 - ChauKhanh Hien FT22081100379375
22/3/2022 300,000 MBVCB.1849848092.ung ho ms 2022.068(chau Khanh Hien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 300,000 623315.220322.122201.Chuyen tien ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien.
22/3/2022 300,000 MBVCB.1849517018.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.068(chau Khanh Hien), Tien Phong, Yen Dung, Bac Giang.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 300,000 MBVCB.1849292624.DO NGOC TAI ung ho ms 2022.068 chau khanh hien.CT tu 0451000362339 DO NGOC TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 300,000 684693.220322.085455.ung ho ms 2022.068 be Khanh Hien
22/3/2022 300,000 MBVCB.1848487778.ung ho ms 2022.067(bo con anh Cong)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 300,000 MBVCB.1848485852.ung ho ms 2022.066(anh Tran Van Hau)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 300,000 MBVCB.1848481137.ung ho ms 2022.065(chi Truong Thi Thuy)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 350,000 MBVCB.1850249698.Ung ho ms 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 350,000 MBVCB.1850244220.Ung ho ms 2022.068 chau Khanh Hien.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 350,000 960713.220322.150048.MS 2022.068 - chau Khanh Hien FT22081100775006
22/3/2022 350,000 IBVCB.1849432097.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 360,000 686335.220322.085538.ung ho ms 2020.067 bo con anh Cong
22/3/2022 400,000 MBVCB.1850467415.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2022.068(chau Khanh Hien).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 400,000 547166.220322.093023.ung ho MS 2022.067 va 068
22/3/2022 500,000 MBVCB.1851356880.ung ho bo con anh cong.CT tu 9432686868 NGUYEN THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 500,000 757493.220322.155245.NGUYEN DANH SON HN UNG HO MS 2022068 chau Khanh Hien
22/3/2022 500,000 MBVCB.1850246620.Ung ho ms 2022.063 be Nguyen Thao My.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 500,000 710207.220322.133228.ung ho chau MS2022.068
22/3/2022 500,000 SHGD:10001779.DD:220322.BO:LE NGOC THUY TIEN1000517.Remark:ung ho MS 2022 068 ( be Khanh Hien ) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
22/3/2022 500,000 SHGD:10001778.DD:220322.BO:LE NGOC THUY TIEN1000517.Remark:ung ho MS 2022 065 ( Truong Thi Thuy ) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
22/3/2022 500,000 MBVCB.1849664138.Ung ho ms 2022 068 chau khanh hien.CT tu 0921000713843 NGO QUOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 500,000 360144.220322.112920.VCB;0011002643148;2022 068 ung ho chau khanh hien
22/3/2022 500,000 IBVCB.1849458501.MS 2022 068.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/3/2022 500,000 928396.220322.105857.ung ho MS 2022.068, chau Khanh Hien
22/3/2022 500,000 MBVCB.1849362133.ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 0031000291025 LE HUY DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 500,000 MBVCB.1849316731.ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 500,000 602523.220322.102312.NGUYEN MINH TUAN chuyen khoan MS2022068
22/3/2022 500,000 548032.220322.100532.Ms 2022 068 chau khanh hien
22/3/2022 500,000 063696.220322.094537.Kiet chuyen uh ms 2022065 chi truong thi thuy FT22081000870720
22/3/2022 500,000 062311.220322.094320.Kiet chuyen uh ma so 2022068 chau k hien FT22081055379665
22/3/2022 500,000 MBVCB.1849099911.DANG MY AN UNG HO MS 2022.068 chau KHANH HIEN.CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 500,000 048752.220322.091911.ung ho ma so 2022.068 chau Khanh Hien FT22081609427106
22/3/2022 500,000 599287.220322.091622.MS 2022.064-220322-09:16:22 599287
22/3/2022 500,000 SHGD:10000514.DD:220322.BO:NGUYEN THANH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong) tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
22/3/2022 500,000 MBVCB.1848898636.MS 2022.068 (chau?Khanh Hien).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 500,000 SHGD:10008074.DD:220322.BO:NGUYEN HONG QUAN.Remark:Ung ho MS 2022.067 Bo con anh Cong
22/3/2022 500,000 IBVCB.1848672647.MS 2022 065 chi TRUONG THI THUY tinh Ha Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/3/2022 1,000,000 287625.220322.220824.Ntd Ung ho MS 2022.063 (be nguyen thao my)
22/3/2022 1,000,000 287290.220322.220523.Ntd Ung ho MS 2022.068 (chau khanh hien)
22/3/2022 1,000,000 108602.220322.165706.Gui cho Chau Khanh Hien tri benh
22/3/2022 1,000,000 601742.220322.132241.Chu Tien Thanh 123 Au Co Ha Noi ung ho Ma so 2022.068
22/3/2022 1,000,000 988193.220322.122948.VCB;0011002643148;DUONG NGOC NAM ck ug ho ms2022068 Khanh hien
22/3/2022 1,000,000 MBVCB.1849411201.NGUYEN DANG DO chuyen tien MS 2022.067( bo con anh cong).CT tu 0011001238219 NGUYEN DANG DO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 1,000,000 517140.220322.110051.UNG HO MS 2022 068 CHAU KHANH HIEN
22/3/2022 1,000,000 MBVCB.1849051409.Ung ho ma so 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 1,000,000 MBVCB.1848974834.ung ho MS 2022.067(bo con anh Cong).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 1,000,000 MBVCB.1848908023.Ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/3/2022 1,000,000 562876.220322.054142.Ung ho MS 2022.067 Bo con anh Con. Ha Tinh
22/3/2022 5,000,000 106181.220322.114330.TAP THE AB GROUP UNG HO MS 2022063 BE NGUYEN THAO MY CON ANH NGUYEN QUANG NGHI DIA CHI THON XUAN TUY XA TRIEU DO HUYEN TRIEU PHONG QUANG TRI SDT 0376479623
22/3/2022 5,000,000 662135.220322.090524.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2022 068 chau Khanh Hien FT22081505322855
23/3/2022 1,000 IBVCB.1852730068.tkty.CT tu 1018419579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/3/2022 20,000 MBVCB.1853888549.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.069 ( em Tran Thi Thu Huong ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 20,000 MBVCB.1853857718.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3869 co ton nu thu nga .CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 20,000 MBVCB.1853845110.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.069 em tran thi thu huong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 20,000 MBVCB.1853837495.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.059 gia dinh chi huong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 20,000 MBVCB.1852110958.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.069( Em Tran Thi Thu Huong ).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 50,000 MBVCB.1853953288.ms 2022 060 Ng Ng Han.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/3/2022 50,000 MBVCB.1853949171.ms 2022 069.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/3/2022 50,000 218393.230322.193452.2022.067 BO CON ANH CONG-230322-19:34:51 218393
23/3/2022 50,000 730620.230322.190931.MAI NGOC DAI chuyen khoan
23/3/2022 50,000 595485.230322.190325.T ung ho gia dinh chi Huong MS 2022.059
23/3/2022 50,000 592097.230322.190047.T ung ho gia dinh chi Huong MS 2022.069
23/3/2022 50,000 375278.230322.185413.ms 2022 059 ung ho gd c Huong tinh Nam Dinh
23/3/2022 50,000 035551.230322.165201.ZP68C7P2PQRT 220323000183823 MS 2022.069 Em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 50,000 IBVCB.1852901138.Giup ma so 2022. 059 gia dinh chi Huong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/3/2022 50,000 183703.230322.145451.CK tu 020554600001 den 0011002643148. ND:Ung ho NCHCCCL Duyen 0901314007
23/3/2022 50,000 127301.230322.135140.Ung ho Ms 2022 069 Em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 50,000 SHGD:10001991.DD:220323.BO:CHU VAN AN.Remark:995222032354494 Ung ho NCHCCCL
23/3/2022 50,000 911460.230322.111511.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022069 em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 100,000 MBVCB.1854136084.MS 2022.067 (Bo con anh Cong).CT tu 0641000888999 HA DUY MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 102899.230322.220330.Em ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li a.
23/3/2022 100,000 MBVCB.1854005572.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.068(chau Khanh Hien).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 MBVCB.1854002648.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma Do 2022.067(Bo con anh Cong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 340326.230322.181106.Le Huu Tin ung ho MS 2022.067 - Bo con anh Cong FT22082405607222
23/3/2022 100,000 338375.230322.180702.ung ho ms 2022.067 bo con anh Cong FT22082002043124
23/3/2022 100,000 337327.230322.180504.ung ho ms 2022.068 chau Khanh Hien FT22082044200795
23/3/2022 100,000 335468.230322.180125.Trinh Thi Thu Uyen ung ho MS 2022.068 - chau Khanh Hien FT22082802080098
23/3/2022 100,000 335212.230322.180057.ung ho ms 2022.069 em Tran Thi Thu Huong FT22082183002704
23/3/2022 100,000 330198.230322.175206.Nguyen Cam Tu ung ho MS 2022.069 - em Tran Thi Thu Huong FT22082649846209
23/3/2022 100,000 315702.230322.172748.Tran Trung Tri ung ho MS 2022.060 - be Vo Nguyen Ngoc Han FT22082808481183
23/3/2022 100,000 311875.230322.172133.Vo Thi Ut ung ho MS 2022.059-gia dinh chi Huong FT22082104006800
23/3/2022 100,000 MBVCB.1853029656.Ung ho Ms 2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 0011001712663 NGUYEN BA TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 632029.230322.151947.ung ho NCHCCCL Nguyen Van Khanh 0967725028
23/3/2022 100,000 279659.230322.144841.ung ho MS 2022 067
23/3/2022 100,000 MBVCB.1852750047.MS 2022.059.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 984363.230322.140527.Chuyen tien ung ho ms 2022.059 gia dinh chi huong
23/3/2022 100,000 MBVCB.1852739481.MS 2022.069.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 MBVCB.1852700592.HOANG VAN THUY chuyen tien ung ho ms2022069 em tran thi thu huong.CT tu 0561000499581 HOANG VAN THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 774489.230322.122724.MS 2022 059 gia dinh chi Huong
23/3/2022 100,000 629756.230322.114136.ung ho MS 2022 . 047 (Nguyen Kim Phong)
23/3/2022 100,000 724302.230322.114014.ung ho MS 2022 . 059 ( gia dinh chi Huong)
23/3/2022 100,000 105977.230322.113906.ung ho MS 2022 . 069 ( Tran Thi Thu Huong)
23/3/2022 100,000 653878.230322.102936.Ung ho MS 2022.069 Em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 100,000 013906.230322.102825.ZP68C7P2I0V1 220323000072217 MS 2022.069 em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 100,000 553087.230322.101529. MS 2022 069 Em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 100,000 MBVCB.1852117943.Ung ho Ms 2022.069 Em TranThi Thu Huong.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 486975.230322.100605.Ung ho MS 2022.069 FT22082432020356
23/3/2022 100,000 MBVCB.1851974687.chay than man.CT tu 0021001475957 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/3/2022 100,000 440649.230322.090841.Ung ho MS 2022.068 Khanh Hien FT22082963922573
23/3/2022 100,000 IBVCB.1851907168.Ung ho MS 2022.064 (Chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0421000528340 LE THI HOANG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 100,000 438803.230322.090615.Ung ho MS 2022.069 Tran Thi Thu Huong FT22082306808985
23/3/2022 100,000 035312.230322.090251.Ung Ho MS 2022.069 Em Tran Thi Thu Huong FT22082727055840
23/3/2022 100,000 238558.230322.081754.Nhom VIEN GACH NHO ung ho ma so 066 va 067
23/3/2022 100,000 237310.230322.081717.Nhom VIEN GACH NHO ung ho ma so 062 va 065
23/3/2022 150,000 MBVCB.1852257522.Gia dinh mong em Tran Thi Thu Huong tiep tuc dieu tri MS 2022.069 .CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 150,000 MBVCB.1852253851.Gia dinh ung ho chau Khanh Hien MS 2022.068.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 150,000 405147.220322.231215.Ms 2022 068 chau Khanh Hien
23/3/2022 200,000 775010.230322.202926.Ung ho MS 2022069 em Huong mong em som khoe manh
23/3/2022 200,000 773048.230322.202428.Ung ho MS 2022068 em Hien mong em som lanh benh
23/3/2022 200,000 MBVCB.1853209982.ung ho ms 2022.059(gd chi Huong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 200,000 SHGD:10001290.DD:220323.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.069chuc chi Tran Thi Thu Huong mau khoe
23/3/2022 200,000 753724.230322.153658.ung ho MS 2022.057 chau nguyen huu truyen FT22082165102044
23/3/2022 200,000 IBVCB.1852824933.MS 2022 059 gia dinh chi Huong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/3/2022 200,000 SHGD:10002787.DD:220323.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 069 TRAN THI THU HUONG
23/3/2022 200,000 MBVCB.1852681835.Ung ho MS 2022.069 e Tran Thu Huong.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 200,000 066693.230322.131753.UNG HO MS 2022.069 (EM TRAN THI THU HUONG)-230322-13:17:53 066693
23/3/2022 200,000 037745.230322.114942.UNG HO MS 2022.069-230322-11:49:41 037745
23/3/2022 200,000 MBVCB.1852383023.MS 2022.069.CT tu 0181003494700 TRAN HOANG MEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 200,000 520506.230322.110456.ung ho ms 2022 069 e tran thi thu huong
23/3/2022 200,000 087759.230322.103837.Ung ho MS 2022.069 em Tran Thi Thu Huong FT22082788034005
23/3/2022 200,000 973547.230322.101634.Thuy ck tien ung ho bo con anh cong 2022.067
23/3/2022 200,000 863331.230322.100621.ung ho MS 2022.069 (Em Tran Thi Thu Huong)
23/3/2022 200,000 MBVCB.1851546398.Ung ho MS 2022.062 ( gia dinh chi Hoai ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 200,000 MBVCB.1851545452.Ung ho MS 2022.067 ( bo con anh Cong ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 200,000 MBVCB.1851542120.Ung ho MS 2022.068 ( Chau Khanh Hien ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 300,000 699949.230322.195014.ms2022 059 ung ho gd chi Huong
23/3/2022 300,000 MBVCB.1853771058.Ung ho MS2022.069-Em Tran Thi Thu Huong.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 300,000 MBVCB.1852641604.Ung ho ms 2022.043 (Gia dinh ong Ty).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 300,000 MBVCB.1852626508.Ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 300,000 528865.230322.104332. ung ho MS 2022 069 Em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 300,000 338201.230322.102305.UNG HO MS 2022.065 (CHI TRUONG THI THUY)
23/3/2022 300,000 336266.230322.101631.UNG HO MS 2022.060 (BE VO NGUYEN NGOC HAN)
23/3/2022 300,000 335918.230322.101522.UNG HO MS 2022.063 (BE NGUYEN THAO MY)
23/3/2022 300,000 335551.230322.101407.UNG HO MS 2022.048 (BE MY DUYEN)
23/3/2022 300,000 335234.230322.101259.UNG HO MS 2022.067 (BO CON ANH CONG)
23/3/2022 300,000 334993.230322.101201.UNG HO MS 2022.054 (ANH LE VAN DUC)
23/3/2022 300,000 334726.230322.101100.UNG HO MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA)
23/3/2022 300,000 334447.230322.100951.UNG HO MS 2022.061 (CHI NGUYEN THI THUYEN)
23/3/2022 300,000 333958.230322.100810.UNG HO MS 2022.068 (CHAU KHANH HIEN)
23/3/2022 300,000 MBVCB.1851984787.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.059( gia dinh chi Huong) Xuan Phu, Xuan Truong, Nam Dinh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 300,000 339360.220322.230031.Ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien FT22082301985273
23/3/2022 360,000 596543.230322.095928.ung ho ms 2022.059 gd chi Huong
23/3/2022 400,000 NGO HIEU VIET MS 2022.057- 2022.064
23/3/2022 500,000 242035.230322.195722.VCB;0011002643148;Ungho MS 2020 059 giadinh chi Huong
23/3/2022 500,000 925705.230322.184641.MS 2022.067 bo con anh Cong FT22082005902988
23/3/2022 500,000 MBVCB.1853194769.ung ho ms 2022.069(em Tran Thi Thu Huong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 500,000 022115.230322.143533.MS 2022 069 em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 500,000 742442.230322.111730.Ung ho MS 2022.067 Bo con anh Cong
23/3/2022 500,000 618226.230322.101057.ung ho ms2022.609 e Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 500,000 MBVCB.1852007339.ms 2022 069 uh Tran Thi Thu Huong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/3/2022 500,000 MBVCB.1851828204.Ung ho be TRUONG PHU THIEN MS 2022.055.CT tu 0071000774774 TRINH THI NGOC VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 500,000 SHGD:10011324.DD:220323.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien
23/3/2022 500,000 194543.230322.081813.ung ho MS 2022.069 (em TRAN THI THU HUONG)
23/3/2022 800,000 890622.230322.120858.MS 2022 059 gia dinh chi Huong
23/3/2022 800,000 887144.230322.120742.MS 2022 069 em Tran Thi Thu Huong
23/3/2022 800,000 883747.230322.120627.MS 2022 068 chau Khanh Hien
23/3/2022 1,000,000 378518.230322.132200.Ung ho ms 2022.069 (em Tran Thi Thu Huong)
23/3/2022 1,000,000 595117.230322.121159.Giup chau khanh hien FT22082898030103
23/3/2022 1,000,000 805570.230322.113828.Cty Quang Minh ung ho MS2022068 chau Khanh Hien
23/3/2022 1,000,000 941967.230322.105842.UNG HO MS 2022.048 BE MY DUYEN
23/3/2022 1,000,000 936588.230322.105510.Ung ho MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen
23/3/2022 1,000,000 MBVCB.1852174147.Ngo nhu la Ung ho nchcccl.CT tu 0251002762510 NGUYEN BA LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/3/2022 1,000,000 661287.230322.055341.Ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien. Bac Giang
23/3/2022 2,000,000 986873.230322.143959.Ung ho MS 2022.068 ( chau Khanh Hien )
23/3/2022 3,000,000 445444.230322.091510.Ong Tu Van giup cho ms 2022 069 em Tran Thi thu Huong FT22082412788002
23/3/2022 20,000,000 UNG HO 2 MA SO: 2022.060; 2022.066 MOI MA SO 10 TRIEU VND. (NGUYEN BACH TRANG NOP TM)
24/3/2022 1,000 IBVCB.1855020584.a.CT tu 9816762434 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 2,222 535893.240322.101555.ung ho MS 2022 069 NAM MO A DI DA PHAT
24/3/2022 2,222 532619.240322.101453.ung ho MS 2022 068 NAM MO A DI DA PHAT
24/3/2022 2,222 528170.240322.101324.ung ho MS 2022 067
24/3/2022 2,222 523907.240322.101202.ung ho MS 2022 067
24/3/2022 2,555 542040.240322.101751.ung ho MS 2022 070 NAM MO A DI DA PHAT
24/3/2022 10,000 IBVCB.1856939399.UNG HO MS 2022 068 BE HIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 10,000 IBVCB.1856938895.UNG HO MS 2022 069 ANH CONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 10,000 IBVCB.1856937287.UNG HO MS 2022 069 EM HUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 10,000 IBVCB.1856935752.UNG HO MS 2022 070 2 ANH EM UQANG BAC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 10,000 MBVCB.1854864289.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022069 va 2022070.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 10,000 848972.230322.232510.ung ho MS 2022.058 (Ba Pham Thi Hoa)
24/3/2022 10,000 848592.230322.232429.ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
24/3/2022 10,000 847910.230322.232312.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
24/3/2022 10,000 847401.230322.232211.ung ho MS 2022.063 be thao my
24/3/2022 10,000 846471.230322.232021.ung ho MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy)
24/3/2022 10,000 845791.230322.231903.ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau)
24/3/2022 10,000 845332.230322.231811.ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
24/3/2022 10,000 844844.230322.231717.MS 2022.068 (chau Khanh Hien)
24/3/2022 10,000 844431.230322.231631.MS 2022.059 (gia dinh chi Huong)
24/3/2022 10,000 843892.230322.231540.MS 2022.069 (Em Tran Thi Thu Huong)
24/3/2022 20,000 MBVCB.1856596520.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.070 hai em quang,bac.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 20,000 MBVCB.1854563051.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.070(Hai anh em Quang va Bac).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 50,000 835918.240322.224643.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.070 anh em Quang, Bac. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22084444124800
24/3/2022 50,000 604850.240322.203411.nbnam ung ho ms 2022.059 gia dinh chi huong
24/3/2022 50,000 605071.240322.203315.nbnam ung ho ms 2022.069 em tran thi thu huong
24/3/2022 50,000 603365.240322.203223.nbnam ung ho ma so 2022.070 hai anh em quang va bac
24/3/2022 50,000 IBVCB.1855535389.Giup ma so 2022.070 hai anh em Quang va Bac .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 50,000 430900.240322.132541.2022.064 CHI NGO THI THU HA-240322-13:25:41 430900
24/3/2022 50,000 430096.240322.132321.2022.068 CHAU KHANH HIEN-240322-13:23:21 430096
24/3/2022 50,000 992924.240322.111933.ung ho 2022.070
24/3/2022 50,000 102175.240322.102142.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022070 hai anh em Quang va Bac
24/3/2022 50,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651
24/3/2022 50,000 116573.240322.053337.Ung ho MS 2022069 em Tran Thi Thu Huong FT22083806014697
24/3/2022 100,000 374372.240322.204922.UNG HO NCHCCCL TRI 0984479517 FT22083044031088
24/3/2022 100,000 201984.240322.203928.Ung ho MS 2022 070 hai anh em Quang va Bac
24/3/2022 100,000 633391.240322.164707.Ung ho MS 2022.069 (Em Tran Thi Thu Huong). Nguoi gui: Tue Nha
24/3/2022 100,000 527419.240322.163527.VCB;0011002643148;HA THI HIEN chuyen khoan ung ho 2 chau Quang va Bac MS 2020 070
24/3/2022 100,000 445487.240322.140430.UNG HO MS 2022.061( CHI NGUYEN THI THUYEN )-240322-14:04:29 445487
24/3/2022 100,000 443051.240322.135816.UNG HO MS 2022.070( 2 AE QUANG VA BAC)-240322-13:58:15 443051
24/3/2022 100,000 MBVCB.1855381806.2022070 Quang Bac.CT tu 0091000344024 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 100,000 MBVCB.1855127146.ung ho.CT tu 0011001002163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 100,000 657492.240322.114346.Ung ho MS 2022 070
24/3/2022 100,000 473878.240322.111753.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 070 em Quang va Bac
24/3/2022 100,000 099220.240322.105453.Nguyen Hung Thinh ung ho MS 2022.061-chi Nguyen Thi Thuyen FT22083706741602
24/3/2022 100,000 097449.240322.105157.Vo Cao Thanh ung ho MS 2022.062-gia dinh chi Hoai FT22083390352935
24/3/2022 100,000 327833.240322.104853.MS 2022.077
24/3/2022 100,000 094866.240322.104734.Tran Thi Thao ung ho MS 2022.063-be Nguyen Thao My FT22083307093681
24/3/2022 100,000 093250.240322.104451.Cao Thi Thuan ung ho MS 2022.064-chi Ngo Thi Thu Ha FT22083772930041
24/3/2022 100,000 151350.240322.104411.T ung ho hai A E Quang va Bac MS 2022.070
24/3/2022 100,000 090004.240322.103919.Cao Thi Thuan ung ho MS 2022.065-chi Truong Thi Thuy FT22083917169851
24/3/2022 100,000 081719.240322.102458.Le Tuong Phuc ung ho MS 2022.066-anh Tran Van Hau FT22083280014069
24/3/2022 100,000 053276.240322.093516.Ma so 2022.070-2 anh em Quang va Bac FT22083657506830
24/3/2022 100,000 889615.240322.092913.Ung ho MS 2022 070 hai anh em QUANG va BAC
24/3/2022 100,000 519642.240322.092614.ung ho MS 2022.070 (Hai anh em Quang va Bac)
24/3/2022 100,000 685082.240322.082418.Chuyen tien ung ho ms 2022.070 anh em Quang Bac
24/3/2022 100,000 144749.240322.080734.Ung ho ms 2022-067 bo con a Cong FT22083766076172
24/3/2022 100,000 MBVCB.1854406864.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.069 (em Tran Thi Thu Huong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 100,000 296750.240322.062520.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.067 (ANH CONG)-240322-06:25:01 296750
24/3/2022 100,000 296513.240322.062226.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.068 (KHANH HIEN)-240322-06:22:04 296513
24/3/2022 100,000 296327.240322.061918. GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.069 TRAN THI THU HUONG)-240322-06:18:58 296327
24/3/2022 150,000 046232.240322.215356.MS 2022070 Hai anh em Quang va Bac
24/3/2022 200,000 MBVCB.1856872420.MS 2022.070 ( hai anh em quang va bac).CT tu 0201000560491 NGUYEN THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 200,000 412185.240322.201012.VCB;0011002643148;VO THI HANG chuyen khoan ung ho MS 2022070
24/3/2022 200,000 183998.240322.195343.unghomaso2022070 haianhemquangvabac
24/3/2022 200,000 MBVCB.1855867226.TRAN THI MAI PHUONG Ung ho ms 2022.070(AE be Quang & Bac ).CT tu 0011004444960 TRAN THI MAI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 200,000 466652.240322.145924.Ung ho MS 2022.070 hai anh em Quang va Bac FT22083505038014
24/3/2022 200,000 417606.240322.124225.MS 2022.070 ( HAI ANH EM QUANG VA BAC)-240322-12:42:24 417606
24/3/2022 200,000 285180.240322.110548.Ung ho MS 2022.070 Hai anh em Quang va Bac FT22083908468506
24/3/2022 200,000 MBVCB.1854890013.MS 2022.070 (hai anh em quang va bac).CT tu 0341006861023 BUI HUYEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 200,000 IBVCB.1854762125.MS 2022 070 hai anh em Quang va Bac.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 200,000 764340.240322.091716.Chuyen tien ung ho MS 2022.070 anh, em Quang Bac
24/3/2022 200,000 175680.240322.085958.Ung ho MS 2022.069 Tran thi Thu Huong FT22083330876451
24/3/2022 200,000 002475.240322.085916.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.070
24/3/2022 200,000 158012.240322.083322.Ung ho MS 2022.070 Quang va Bac FT22083617806077
24/3/2022 200,000 MBVCB.1854339236.NGUYEN DUY LINH chuyen tien ung ho MS 2022.035 (be Le Tran Tien Cuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 200,000 MBVCB.1854338673.NGUYEN DUY LINH chuyen tien ung ho MS 2022.041 (em Huynh Thi Ngoc Thuyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 200,000 MBVCB.1854337546.NGUYEN DUY LINH chuyen tien ung ho MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 200,000 MBVCB.1854337262.NGUYEN DUY LINH chuyen tien ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 250,000 MBVCB.1855412741.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.070( anh em Quang va Bac), Dau Lien, Hong Linh, Ha Tinh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 250,000 MBVCB.1855201788.Ung ho NCHCCCL nhom ban VT.CT tu 0481000616649 PHAM THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 300,000 MBVCB.1855877171.Ung ho ms2022.070.CT tu 0201000653333 NGUYEN NHAT MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 300,000 230126.240322.150825.Ung ho MS2022.069- Tran Thi Thu Huong- huyen Hoa Thanh- tinh Tay Ninh FT22083205746318
24/3/2022 300,000 264388.240322.132146.Ung ho MS 2022 070 hai anh em Quang va Bac
24/3/2022 300,000 MBVCB.1855347181.MS 2022.064 (chi NGO THI THU HA).CT tu 0631000488743 NGUYEN THANH LIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 300,000 073154.240322.101039.ung ho MS 2022070, hai chau Quang va Bac FT22083044433078
24/3/2022 300,000 663591.240322.092423.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
24/3/2022 300,000 MBVCB.1854555274.ung ho ms 2022.070(hai anh em Quang va Bac).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 500,000 MBVCB.1856523425.Ung ho MS 2022.070 ( Hai anh em Quang vaf Bac).CT tu 9975393614 LE THIEN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 500,000 790407.240322.194541.ung ho MS 2022.070 ( hai anh em Quang va Bac)
24/3/2022 500,000 753294.240322.173030.Chuyen tien ung ho anh em Quang va Bac ms 2022070
24/3/2022 500,000 537029.240322.172939.UNG HO MS 2022.065 (CHI TRUONG THI THUY).-240322-17:29:39 537029
24/3/2022 500,000 672838.240322.164951.MS 2022.070 Hai anh em Quang va Bac
24/3/2022 500,000 139557.240322.125319.LE MAI ANH Chuyen tien ung ho truong hop MS 2022070 hai chau Quang va Bac
24/3/2022 500,000 183868.240322.112126.Ung ho MS 2022.070 (2 ae Quang va Bac)
24/3/2022 500,000 MBVCB.1855018980.ms 2022 070 uh anh em Quang Bac.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 500,000 706070.240322.111414.ung ho MS 2022 070 Hai anh em Quang va Bac
24/3/2022 500,000 MBVCB.1854965564.NGUYEN THI HOAN chuyen tienung ho MS 2022.070 hai anh em Quang va Bac.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 500,000 IBVCB.1854885444.ung ho MS 2022.070 (Hai anh em Quang va Bac).CT tu 0101000696154 LE KIEN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 500,000 MBVCB.1854739694.MS 2022068 chau Khanh Hien.CT tu 0181003477010 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 500,000 MBVCB.1854726179.MS 2022041 be Huynh Thi Ngoc Thuyen.CT tu 0181003477010 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 500,000 MBVCB.1854719833.MS 2022033 be Pham Nguyen Tuyet Anh.CT tu 0181003477010 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 500,000 MBVCB.1854708143.MS 2022035 be Le Tran Tien Cuong.CT tu 0181003477010 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/3/2022 500,000 MBVCB.1854631669.TRAN TAN DAT chuyen tien ung ho MS 2022.069 (Tran thi thu Huong).CT tu 0331000401639 TRAN TAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 500,000 MBVCB.1854336566.NGUYEN DUY LINH chuyen tien ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 500,000 MBVCB.1854335633.NGUYEN DUY LINH chuyen tien ung ho MS 2022.069 (Em Tran Thi Thu Huong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 500,000 823889.230322.233115.MS 2022 067 Bo con anh Cong
24/3/2022 900,000 024603.240322.142707.Ung ho MS 2022 063 MS 2022 064 ms 2022 065
24/3/2022 1,000,000 013533.240322.175329.Ung ho MS 2022.068 be Khanh Hien
24/3/2022 1,000,000 MBVCB.1854859423.Ung ho MS 2022.070 (2 anh em Quang Bac).CT tu 0011001544993 DAO THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 1,000,000 148576.240322.081548.Ung ho bo con Anh Cong MS 2022.067 FT22083471890984
24/3/2022 1,000,000 218972.240322.081421.ms 2022 070 hai anh em Quang va Bac
24/3/2022 1,500,000 238527.240322.101501.Ung ho MS 2022-070 hai anh em Quang va Bac FT22083706098405
24/3/2022 2,000,000 MBVCB.1854794511.ung ho MS 2022.069 (Em Tran Thi Thu Huong).CT tu 0381000395160 NGO THI MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 2,000,000 344465.240322.094226.UNG HO MS 2022.070-240322-09:42:26 344465
24/3/2022 2,000,000 MBVCB.1854579121.NGUYEN HOAI NAM ung ho MS 2022.070 (2 em Quang va Bac).CT tu 0351000727628 NGUYEN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 6,200,000 MBVCB.1854739254.giup MS 2022.064 ( Ngo thi Thu Ha) tu Diep Mai, Tuyet Yen, Anh va Tu.CT tu 0071004464748 PHAN THI MINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/3/2022 10,000,000 680025.240322.082035.Ong Tu Van giup do hai anh em Quang va Bac MS 2020.070
25/3/2022 195 533139.250322.111422.Nguyen Manh Linh chuyen tien
25/3/2022 1,000 IBVCB.1859668679.dfdfdf.CT tu 0071000768140 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 1,000 IBVCB.1859488596.dv.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 1,000 IBVCB.1857884679.tyjtyj.CT tu 1026779421 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 5,000 MBVCB.1858049073.Tra Xuan Binh giup ms 2022071.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/3/2022 20,000 MBVCB.1859677580.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.071( chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 20,000 MBVCB.1857916972.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.071 co nguyen thi yen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 20,000 MBVCB.1857532789.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.071( Chi Nguyen Thi Yen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 20,000 SHGD:10005231.DD:220325.BO:DANG HAO VAN.Remark:NCHCCCL Dang Hao Van 0349526747
25/3/2022 50,000 916849.250322.205829.ung ho ms 2022.057 chau nguyen huu truyen
25/3/2022 50,000 913440.250322.205556.nbnam ung ho ms 2022.060 be vo nguyen ngoc han
25/3/2022 50,000 910153.250322.205339.nbnam ung ho ms 2022.064 chi ngo thi thu ha
25/3/2022 50,000 IBVCB.1858539842.Giup ma so 2022.071 chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/3/2022 50,000 157533.250322.135739.Le kieu trang 0963588142 Ung ho NCHCCCL
25/3/2022 50,000 984409.250322.132534.nbnam ho ms 2022.065 chi truong thi thuy
25/3/2022 50,000 979593.250322.132157.nbnam ho ms 2022.068 chau khanh huyen
25/3/2022 50,000 977070.250322.131922.nbnam ung ho ms 2022.071 chi nguyen thi yen
25/3/2022 50,000 542345.250322.111957.T ung ho Nguyen thi Yen MS 2022. 071
25/3/2022 50,000 077841.250322.092437.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 071 chi Nguyen Thi Yen
25/3/2022 50,000 835311.250322.061835.MS 2022.067 Bo con anh cong
25/3/2022 100,000 895331.250322.204700.MS2022.069 (em Tran Thi Thu Huong)
25/3/2022 100,000 895299.250322.204446.MS2022.070(Hai anh em Quang va Bac)
25/3/2022 100,000 IBVCB.1859233178.MS 2022.070 (Hai anh em Quang va Bac).CT tu 0011004077505 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/3/2022 100,000 IBVCB.1859217927.MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0011004077505 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/3/2022 100,000 MBVCB.1859119921.Ms 2022.071 Nguyen thi Yen.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 974289.250322.171120.Chuyen tien ung ho 2 chau bac va quang MS 2022 070 bac gui 2 chau can gao
25/3/2022 100,000 148717.250322.165417.ung ho MS 2022 . 071 (Nguyen Thi Yen)
25/3/2022 100,000 MBVCB.1858316470.Ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 102692.250322.124920.Ung ho MS2022 071 chi Nguyen Thi Yen
25/3/2022 100,000 MBVCB.1857959951.Ung ho MS2022.062 (gia dinh chi Hoai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 MBVCB.1857953091.ung ho MS2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 MBVCB.1857947594.Ung ho MS2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 MBVCB.1857944062.Ung ho MS2022.071 (chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 999486.250322.100144.MS 2022.071 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT22084947032047
25/3/2022 100,000 MBVCB.1857470666.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.071 (Chi Nguyen Thi Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 MBVCB.1857461043.VUONG TRAN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2022.071.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 849019.250322.065436.Chuyen tien ung ho MS 2022.070 Hai anh em Quang va Bac
25/3/2022 100,000 MBVCB.1857123313.PHAN THI THUAN TRANG ung ho bo con anh cong.CT tu 1013338222 PHAN THI THUAN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 100,000 MBVCB.1857021704.ms 2022 070 Quang Bac.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/3/2022 100,000 607519.240322.232209.ms 2022 070 ung ho anh em Quang va Bac
25/3/2022 150,000 415762.250322.192431.ung ho MS 2022.067 bo con anh Cong FT22084043905378
25/3/2022 175,000 ATM_FTF.10800545.028765.20220325.133004.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
25/3/2022 200,000 MBVCB.1859896981.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms:2022.067(BoConAnhCong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 200,000 MBVCB.1859892893.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!Uhms:2022.063(NguyenThaoMy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 200,000 MBVCB.1859888708.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms:2022.070(Quang va Bac).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 200,000 476678.250322.194015.Ung ho NCHCCCL
25/3/2022 200,000 729940.250322.190314.Chuyen tien ung ho
25/3/2022 200,000 IBVCB.1858975726.MS 2022 071 chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/3/2022 200,000 468833.250322.143642.Ung ho NCHCCCL SONG THAN 0907.516.919
25/3/2022 200,000 690845.250322.114810.VCB;0011002643148;HOANG THI DUYEN chuyen khoan ung ho MS2022064 ngo thi thu Ha
25/3/2022 200,000 737607.250322.102902.UNG HO MS 2022.070( HAI ANH EM QUANG VA BAC)-250322-10:29:01 737607
25/3/2022 200,000 660209.250322.100922.Chuyen tien ung ho MS 2022.071 NGUYEN THI YEN
25/3/2022 200,000 617442.250322.094849.Chuyen tien ung ho MS 2022.071 chi Nguyen Thi Yen
25/3/2022 200,000 438415.250322.094855.Ung ho MS 2022 067 Bo con anh cong
25/3/2022 200,000 SHGD:10000742.DD:220325.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 071 NGUYEN THI YEN
25/3/2022 200,000 MBVCB.1857364278.Ung ho MS 2022.070(Hai anh em Quang va Bac).CT tu 0011002025436 LE QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 200,000 MBVCB.1857296071.Ung ho ms 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 200,000 443036.250322.000513.MS 2022.070 Hai anh em Quang, Bac FT22084168888186
25/3/2022 250,000 MBVCB.1857486134.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.071(chi Nguyen Thi Yen) co phuc, Tran Yen, Yen Bai.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 300,000 MBVCB.1858726594.ung ho ms 2022.071(chi NguyenThi Yen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 300,000 414102.250322.123334.VCB;0011002643148;2022 071 ung ho chi nguyen thi yen
25/3/2022 300,000 968415.250322.092651.Ms 2002 071 chi nguyen thi yen FT22084870600612
25/3/2022 400,000 130634.250322.063959.ung ho MS 2022 069 Em Tran Thi Thu Huong
25/3/2022 500,000 585139.250322.174023.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.071 nguyen thi yen
25/3/2022 500,000 305269.250322.162723.ung ho chi Nguyen Thi Yen MS 2022.71 FT22084902397998
25/3/2022 500,000 802134.250322.130757.UNG HO MS 2022.071(CHI NGUYEN THI YEN)-250322-13:07:56 802134
25/3/2022 500,000 MBVCB.1858159850.ms 2022 071 uh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/3/2022 500,000 MBVCB.1857446510.Giup do 2022.071.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 500,000 SHGD:10007248.DD:220325.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.069 em Tran Thi Thu Huong
25/3/2022 500,000 086214.250322.073630.Ms 2022 070 2 ae quang bac
25/3/2022 1,000,000 434050.250322.175028.Ung ho MS2022.067. Bo con anh Cong FT22084980860550
25/3/2022 1,000,000 MBVCB.1857941910.ung ho MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/3/2022 1,000,000 051111.250322.091415.ung ho MS 2022-068 (chau Khanh Hien)
25/3/2022 1,000,000 838847.250322.070618.Ung ho MS 2022.070 chau Quang chau Bac. Ha Tinh
25/3/2022 2,000,000 719542.250322.085234.ung ho MS 2022071 Nguyen Thi Yen
25/3/2022 3,000,000 959889.250322.084904.Ong Tu Van giup do MS 2022.071 chi Nguyen Thi Yen
26/3/2022 1,000 MBVCB.1861344089.Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/3/2022 1,000 IBVCB.1860972437.fnfbh.CT tu 1023551733 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/3/2022 1,001 IBVCB.1860975184.gh.CT tu 0691000408703 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/3/2022 10,000 MBVCB.1861824696.TT.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/3/2022 30,000 119475.260322.135346.ung ho NCHCCCL
26/3/2022 50,000 321829.260322.215100.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.071 chi Nguyen Thi Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22087476861292
26/3/2022 50,000 306897.260322.212435.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.069 em Tran Thi Thu Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22087317100267
26/3/2022 93,000 685286.260322.104838.Ung ho MS 2022 070 hai anh em Quang Bac
26/3/2022 100,000 334480.260322.215002.UNG HO NCHCCCL +QUEENIE+0792725371-260322-21:50:02 334480
26/3/2022 100,000 266237.260322.163327.ung ho ms 2022.070 anh em Quang va Bac FT22085167243311
26/3/2022 100,000 265085.260322.163117.ung ho ms 2022.071 chi Nguyen Thi Yen FT22085885784296
26/3/2022 100,000 MBVCB.1861293679.ung ho MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen)- LongHoa 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/3/2022 100,000 678880.260322.104631.Ung Ho MS 2022 071 Nguyen Thi Yen
26/3/2022 100,000 677008.260322.001927.Ung ho MS 2022.070 Hai anh em Quang va Bac FT22085721857904
26/3/2022 100,000 675757.260322.001255.Ung ho MS 2022.069 Tran Thi Thu Huong FT22085852083838
26/3/2022 150,000 174676.260322.221203.ung ho MS 2022 071 chi Nguyen Thi Yen
26/3/2022 150,000 710882.250322.234704.Ms 2022 071 chi Nguyen Thi Yen
26/3/2022 200,000 593826.260322.181953.VCB;0011002643148;ung ho chi NGUYEN THI YEN MS 2022 071
26/3/2022 200,000 497412.260322.181817.VCB;0011002643148;ung ho chau KHANH HIEN MS 2022 068
26/3/2022 200,000 MBVCB.1860785098.Ung ho MS 2022.068 ( chau Khanh Hien ).CT tu 1031000002586 PHAM NGOC HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/3/2022 200,000 MBVCB.1860777389.Ung ho MS 2022.059.CT tu 1031000002586 PHAM NGOC HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/3/2022 231,000 MBVCB.1860035034.NCHCCCL phamduyen 0942941073.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/3/2022 500,000 067711.260322.130622.MS2022.070
26/3/2022 500,000 346343.260322.090304.IBFT Ba Phuong giup Ms 2022.071 NgThYen
26/3/2022 500,000 939292.260322.082958.Ung ho MS 2022.071 chi Nguyen Thi Yen. Yen Bai
26/3/2022 500,000 IBVCB.1860229666.MS 2022 071 chi NGUYEN THI YEN tinh Yen Bai.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 1,000 IBVCB.1863234803.aa.CT tu 1018188134 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 1,000 IBVCB.1863226077.aa.CT tu 1018915091 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 5,000 MBVCB.1864412377.giup 2022072.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 10,000 IBVCB.1864732825.UNG HO MS 2022 072 CHI TIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 10,000 IBVCB.1864731978.UNG HO MS 2022 071 CHI YEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 10,000 114148.270322.101956.MS 2022.072 (ch Thuy tien)
27/3/2022 20,000 MBVCB.1863571289.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.072 ( Chi Thuy Tien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 20,000 MBVCB.1863144205.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2022.072 chi thuy tien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 30,000 512837.270322.160528.UNG HO MS 2022.066 (ANH TRAN VAN HAU)-270322-16:05:27 512837
27/3/2022 30,000 512394.270322.160349.UNG HO MS 2022.072 (CHI THUY TIEN)-270322-16:03:48 512394
27/3/2022 30,000 550342.270322.102610.Ung ho ms 2021 320 Tran Thien Phuc
27/3/2022 50,000 930461.270322.221010.UnghoNCHCCCL NHATANH0367143752 FT22087940281207
27/3/2022 50,000 559473.270322.202352.Chuyen tien MS2022.070
27/3/2022 50,000 893366.270322.190250.nbnam ho ms 2022.072 chi thuy tien
27/3/2022 50,000 120751.270322.162935.Ung ho MS 2022072 chi Thuy Tien
27/3/2022 50,000 IBVCB.1863689644.Giup ma so 2022.072 chi Thuy Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 50,000 989537.270322.131949.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022072
27/3/2022 50,000 557240.270322.120655.Ung ho MS 2022072 chi Thuy Tien FT22087861062089
27/3/2022 50,000 201874.270322.113856.Ung ho MS 2022072
27/3/2022 50,000 822081.270322.062035.Ung ho MS 2022.070 hai anh em Quang va Bac
27/3/2022 80,000 479986.270322.140413.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.072 (THUY TIEN)-270322-14:03:50 479986
27/3/2022 100,000 916278.270322.205610.MS2022.072(Thuy Tien)
27/3/2022 100,000 916266.270322.205407.MS2022.068(Nguyen Khanh Hien)
27/3/2022 100,000 330130.270322.175153.ung ho ma so 2022061 chi Nguyen Thi Thuyen
27/3/2022 100,000 MBVCB.1864057337.MS 2022.069.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 100,000 489031.270322.143948.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.070 (QUANG BAC)-270322-14:37:44 489031
27/3/2022 100,000 487218.270322.143258.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.071 (NGUYEN THI YEN)-270322-14:32:35 487218
27/3/2022 100,000 129788.270322.023028.Ung ho MS 2022.072
27/3/2022 100,000 622614.270322.140951.Ung ho MS 2022.072 chi Thuy Tien FT22087705002688
27/3/2022 100,000 MBVCB.1863559201.Ms 2022 072 chi Thuy Tien.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 100,000 MBVCB.1863329255.Ung ho MS2022.072 (chi Thuy Tien).CT tu 0861001688688 HO DUC LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 100,000 556585.270322.111030.Ung ho MS2022 072 chi Thuy Tien
27/3/2022 100,000 MBVCB.1863206557.ung ho MS 2022.070 (Hai anh em Quang va Bac) LongHoa 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 100,000 909712.270322.100253.MS 2022.071(Nguyen Thi Yen)
27/3/2022 100,000 IBVCB.1863005730.theo tieu chi cua quy.CT tu 0291000035412 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 100,000 928154.270322.092015.T ung ho chi Thuy Tien MS 2022.072
27/3/2022 150,000 326151.270322.092428.Ms 2022 072 chi Thuy Tien
27/3/2022 200,000 657135.270322.220737.VCB;0011002643148;MS 2022072 chi Thuy Tien NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
27/3/2022 200,000 259345.270322.142910.ung ho ms 2022.072(Chi Thuy Tien)
27/3/2022 200,000 620753.270322.140613.Ms 2022.072chi thuy tien FT22087247990513
27/3/2022 200,000 899733.270322.135659.ung ho ms 2022.072 chi thuy tien
27/3/2022 200,000 MBVCB.1863556100.Ms 2022 067 bo con anh Cong.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 200,000 147633.270322.132556.MS 2022.072 chi thuy tien FT22087287277308
27/3/2022 200,000 205773.270322.115018.Ung ho MS 2022 072 chi THUY TIEN
27/3/2022 200,000 IBVCB.1863210605.MS 2022 072 chi Thuy Tien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 200,000 509840.270322.105020.MS 2022.072 FT22087286799935
27/3/2022 200,000 MBVCB.1862979958.Ung ho Ms 2022.072 (chi thuy tien).CT tu 0071003591438 NGUYEN TRAN THUY AI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 200,000 157694.270322.093348.ung ho MS 2022072 chi Thuy Tien
27/3/2022 200,000 454187.270322.091824.Ung ho MS 2022.072 chi thuy tien FT22087348543701
27/3/2022 200,000 104465.270322.000132.Ung ho MS 2022 069 e Tran Thi Thu Huong
27/3/2022 300,000 MBVCB.1864463363.UNG HO MS 2022.072 (chi Thuy Tien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 300,000 MBVCB.1864165889.PHI VIET HANH charity MS 2022.072 (chi Thuy Tien).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/3/2022 300,000 257806.270322.142740.ung ho ma so 2022.072
27/3/2022 300,000 739278.270322.113734.Co Huong Royalcity Ha noi ung ho MS 2022.063 Be Nguyen Thao My
27/3/2022 300,000 729046.270322.113034.ung ho MS2022.072 Thuy Tien
27/3/2022 300,000 700804.270322.111127.ms2022 072 chi thuy tien
27/3/2022 300,000 013258.270322.103944.ZP68CBG9ANBR 220327000139829 MS 2022.072 chi Thuy Tien. NAM MO DUOC S
27/3/2022 300,000 723412.260322.232959.ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
27/3/2022 500,000 945870.270322.224918.MS 2022.072 Ung ho Nguyen Thuy Tien-Khu Pho 6-Thi tran Gio Linh-Huyen Gio Linh-Tinh Quang Tri FT22087650041069
27/3/2022 500,000 893716.270322.212414.Ung ho NCHCCCL Vu thi Dien 0906012898
27/3/2022 500,000 266962.270322.150934.MS 2022 072 chi Thuy Tien
27/3/2022 500,000 838779.270322.125843.Chuyen tien ung ho chi Thuy tien ms 2022072
27/3/2022 500,000 540752.270322.110313.MS 2022 072 chi Thuy Tien
27/3/2022 500,000 MBVCB.1862986701.ms 2022072 chi Thuy Tien.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 500,000 MBVCB.1862912196.MS 2022072 chi Thuy Tien.CT tu 0011004237410 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/3/2022 1,000,000 005952.270322.063515.Ung ho MS 2022.069 em Tran Thi Thu Huong. Tay Ninh
27/3/2022 1,500,000 606302.270322.205822.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.072 chi Thuy Tien
28/3/2022 5,000 MBVCB.1865452082.Giup ms 2022073.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 10,000 336528.280322.113949.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 1/3/2022 - MS 2022 040 CHAU DUNG
28/3/2022 20,000 MBVCB.1866748477.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.073 gd chau gia huy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 30,000 002135.280322.224945.UNG HO MS 2022.073 (GIA DINH CHAU GIA HUY)-280322-22:49:44 002135
28/3/2022 40,000 MBVCB.1865496114.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.073 ( gia Dinh Chau Gia Huy ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 50,000 816760.280322.200308.nbnam ung ho ms 2022.073 gia dinh chau gia huy
28/3/2022 50,000 MBVCB.1866687549.Mong chuong trinh Nchcccl co the giup do cac gia dinh don tu.CT tu 0021000418329 NGUYEN THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 50,000 174795.280322.133254.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022073 gia dinh chau Gia Huy
28/3/2022 50,000 SHGD:10020636.DD:220328.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2022.072 chi Thuy Tien
28/3/2022 100,000 109640.280322.223853.MS 2022.072 chi Thuy Tien
28/3/2022 100,000 155419.280322.193833.ung ho MS 2021.343 (Le Van Chinh)
28/3/2022 100,000 511300.280322.183250.ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien). Nguoi gui: Van Nha90
28/3/2022 100,000 801709.280322.175953.T ung ho gia dinh chau Gia Huy MS 2022.073
28/3/2022 100,000 590297.280322.174658.Chuyen tien ung ho MS 2022.072 chi Thuy Tien
28/3/2022 100,000 540729.280322.164238.MS 2022 072 chi Thuy Tien
28/3/2022 100,000 MBVCB.1866713833.Ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy).CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 100,000 234399.280322.123036.Ung ho NCHCCCL Trang Phuc Thang Bom 0909300300 FT22087001387698
28/3/2022 100,000 888344.280322.114054.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 2/3/2022 - MS 2022 041 EM HUYNH THI NGOC THUYEN
28/3/2022 100,000 150139.280322.113922.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 1/3/2022 - MS 2021 205 ME CON CHI VUONG
28/3/2022 100,000 770570.280322.111926.ung ho MS 2022.070 hai anh em Quang va Bac
28/3/2022 100,000 747990.280322.110809.ung ho MS 2022.073 gia dinh chau Gia Huy
28/3/2022 100,000 MBVCB.1865269741.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.073 ( gia dinh chau GIAHUY o Quang Nam ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 100,000 353203.280322.091325.ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy)
28/3/2022 100,000 MBVCB.1865222176.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho Mas 2022.073 (gia dinh chau gia Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 150,000 MBVCB.1865227498.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 180,000 MBVCB.1865947576.Ung ho MS 2022 039 Be Tran Minh Hoai.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 180,000 MBVCB.1865935156.Ung ho MS 2022 044 Bui Thi Phuong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 180,000 MBVCB.1865928022.Ung ho MS 2022 072 chi Thuy Tien.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 180,000 MBVCB.1865918456.Ung ho MS 2022 054 anh Le Van Duc.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 180,000 MBVCB.1865913561.Ung ho MS 2022 062 gia dinh chi Hoai.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 180,000 MBVCB.1865901192.Ung ho MS 2022 073 gia dinh chau Huy.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 200,000 750585.280322.232823.Ung ho MS 2022.072 chi Thuy Tien FT22088174120812
28/3/2022 200,000 MBVCB.1866140837.Ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien).CT tu 0691000299769 NGUYEN THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 200,000 867087.280322.000434.Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
28/3/2022 200,000 SHGD:10031442.DD:220328.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2022.073 em Gia Huy
28/3/2022 200,000 859460.280322.115616.ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien)
28/3/2022 200,000 856191.280322.115241.Ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy)
28/3/2022 200,000 MBVCB.1865740074.ung ho ms 2022.072 (chi thuy tien).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 200,000 IBVCB.1865569967.MS 2022 073 gia dinh chau Gia Huy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 200,000 271805.280322.100750.NGUYEN QUOC HUY ung ho MS 2022073
28/3/2022 200,000 679788.280322.091255.UNG HO MS 2022.073 GIA DINH CHAU HUY-280322-09:12:27 679788
28/3/2022 200,000 MBVCB.1865150585.MS 2022 073 gia dinh chau Gia Huy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 200,000 MBVCB.1865082304.Ung ho MS 2022.073 ( Gia ddinhf chau Gia Huy).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 250,000 750052.280322.114112.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 2/3/2022 - MS 2022 055 BE TRUONG PHU THIEN
28/3/2022 270,000 MBVCB.1865908815.Ung ho MS 2022 067 Bo con anh Cong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/3/2022 300,000 318922.280322.122614.ung ho MS 2022072
28/3/2022 300,000 MBVCB.1865702484.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.073( gia dinh chau Huy), xa Tien Phong, Tien Phuoc, Quang Nam.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 300,000 MBVCB.1865590581.Ung ho MS 2022.073( gia dinh chau Gia Huy).CT tu 0491000007889 NGUYEN THI XUAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 300,000 MBVCB.1865503165.Ong ba KhaiTam gui chau Gia Huy,ms 2022.073 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 300,000 879280.280322.083131.ung ho ms2022.073 gd chau Gia Huy
28/3/2022 300,000 MBVCB.1864963461.?ung ho?MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 300,000 443322.280322.010808.Ms 2022 072 chi Thuy Tien
28/3/2022 350,000 IBVCB.1865642270.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 350,000 IBVCB.1865631217.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 400,000 779353.280322.154219.ung ho Ms 2022.070 anh em Quang Bac
28/3/2022 400,000 777169.280322.154105.ung ho Ms 2022.072 chi Thuy Tien
28/3/2022 400,000 226395.280322.112924.ung ho MS 2022.072 va 073
28/3/2022 400,000 886061.280322.083541.ung ho ms2022.067 bo con a Cong
28/3/2022 500,000 800480.280322.195244.MS 2022.070
28/3/2022 500,000 707443.280322.101159.UNG HO NCHCCCL NGUYEN HUU HUONG 0986860447-280322-10:11:59 707443
28/3/2022 500,000 997087.280322.100957.VCB;0011002643148;GD Truong Hien UH MS 2022072
28/3/2022 500,000 SHGD:10023498.DD:220328.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.072 Thuy Tien
28/3/2022 500,000 678253.280322.090918.MS 2022.054 ANH LE VAN DUC-280322-09:08:59 678253
28/3/2022 500,000 677784.280322.090813.MS 2022.062 - GIA DINH CHI HOAI-280322-09:07:55 677784
28/3/2022 500,000 677365.280322.090712.MS 2022.067 - BO CON ANH CONG-280322-09:06:42 677365
28/3/2022 500,000 676785.280322.090540.MS 2022.073-280322-09:05:12 676785
28/3/2022 500,000 001947.280322.085921.Ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han
28/3/2022 500,000 020936.280322.082141.ung ho MS 2022.073 gia dinh chau Gia Huy FT22087480512959
28/3/2022 500,000 064905.280322.045526.Ung ho MS 2022.072 chi Thuy Tien. Quang Tri
28/3/2022 700,000 Ung ho MS 2002.072 ( ch Thuy Tien)
28/3/2022 1,000,000 MBVCB.1865921187.Ung ho MS2022.067.CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/3/2022 2,900,000 SHGD:10003354.DD:220328.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MA SO 073:500.000; 072:600.000; 071:400.000; 070:500.000; 069: 400.000; 068:500.000
28/3/2022 3,000,000 928791.280322.090132.Chuyen tien ung ho MS 2022.073 gia dinh chau Gia Huy tinh Quang Nam
29/3/2022 2,500 382394.290322.090940.ung ho MS 2022 072 NAM MO A DI DA PHAT
29/3/2022 2,500 380334.290322.090853.ung ho MS 2022 071 NAM MO A DI DA PHAT
29/3/2022 5,000 MBVCB.1868785559.Giup ms 2022074.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 20,000 MBVCB.1870393460.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.074 ( chau Bui Quang Huy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 20,000 MBVCB.1869391374.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.074 chau bui quang huy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 20,000 998836.290322.123104.Ung ho NCHCCCL Do Thanh Ha
29/3/2022 20,000 MBVCB.1868612281.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.074 ( Chau Bui Quang Huy ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 45,000 017834.290322.112744.ZP68CDBSKM87 220329000103400 ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 50,000 561233.290322.193646.ung ho ms 2022.074 chau bui quang huy
29/3/2022 50,000 IBVCB.1869261914.Giup ma so 2202.074 chau Bui Quang Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 50,000 IBVCB.1868379180.ung ho ma so MS 2022 074 chau Bui Quang Huy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 50,000 IBVCB.1868373647.ung ho ma so MS 2022 073 gia dinh chau Gia Huy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 50,000 IBVCB.1868368196.ung ho ma so MS 2022 072 chi Thuy Tien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 50,000 IBVCB.1868362652.ung ho ma so MS 2022 071 chi Nguyen Thi Yen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 50,000 IBVCB.1868357736.ung ho ma so MS 2022 070 hai anh em Quang va Bac.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 50,000 IBVCB.1868352427.ung ho ma so MS 2022 069 em Tran Thi Thu Huong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 50,000 MBVCB.1868255856.Ung ho MS 2022.074 ( chau Bui Quang Huy ).CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 100,000 MBVCB.1870575375.ms 2022 074.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 100,000 MBVCB.1870275869.Ung ho Ma So 2022.070(Hai anh em Quang va Bac).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 100,000 246351.290322.162633.UNG HO MA SO 2022.073 ( GIA HUY ) TIEN PHUOC, QUANG NAM-290322-16:26:33 246351
29/3/2022 100,000 976181.290322.144616.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 074
29/3/2022 100,000 027036.290322.140813.ZP68CDBSP31I 220329000168398 MS2022.074
29/3/2022 100,000 598864.290322.125254.IBFT Ung ho ms 2022.072
29/3/2022 100,000 482847.290322.124122.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022073
29/3/2022 100,000 670457.290322.110430.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 074 con anh Bui quang thanh
29/3/2022 100,000 MBVCB.1868333047.mo tim va nao.CT tu 0021001475957 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 100,000 002058.290322.085642.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 074 Bui Quang Huy
29/3/2022 100,000 MBVCB.1868048943.Ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 100,000 721116.290322.081315.Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 100,000 MBVCB.1868040907.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 100,000 536605.290322.000535.ung ho ms 2022.072 chi Thuy Tien FT22088810670201
29/3/2022 100,000 536397.290322.000409.ung ho ms 2022.073 gia dinh chau Gia Huy FT22088854946823
29/3/2022 100,000 MBVCB.1867773081.MS 2022. 072 (Thuy Tien) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 100,000 MBVCB.1867772278.MS 2023. 070 (Quang va Bac).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 100,000 MBVCB.1867771148.MS2022.069 (Tran Thi Thu Huong).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 150,000 929430.290322.193047.Ms 2022 074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 150,000 MBVCB.1868252663.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 200,000 279252.290322.204752.Ms 2022 074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 200,000 421356.290322.200509.MS 2022.074 Bui Quang Huy FT22088849552393
29/3/2022 200,000 745893.290322.044410.Ung ho MS 2022.074 Chau Bui Quang Huy
29/3/2022 200,000 932376.290322.162004.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.074
29/3/2022 200,000 MBVCB.1868997943.MS 2022.074.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 200,000 MBVCB.1868927417.Ung ho ms 2022.074 (Bui Quang Huy).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 200,000 MBVCB.1868851281.MS 2022.072 (chi Thuy Tien).CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 200,000 MBVCB.1868846652.MS 2022.073 (chau Gia Huy).CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 200,000 MBVCB.1868843157.MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 200,000 MBVCB.1868817754.MS 2022.074.CT tu 1013134823 LE XUAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 200,000 127794.290322.113331.UNG HO MS 2022.074-290322-11:33:31 127794
29/3/2022 200,000 128270.290322.113321.ung ho ms 2022.074 FT22088798700387
29/3/2022 200,000 590782.290322.111553.Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 200,000 589284.290322.111505.ung ho MS 2022.070 hai anh em Quang va Bac
29/3/2022 200,000 994468.290322.104053.Ung ho MS 2022 074 chau BUI QUANG HUY
29/3/2022 200,000 SHGD:10001235.DD:220329.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 074 BUI QUANG HUY
29/3/2022 200,000 507763.290322.084407.LE BINH AN ung ho ms 2022.074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 200,000 MBVCB.1868105552.MS 2022.074.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 200,000 895554.290322.001747.Ung ho MS 2022 073 gia dinh chau Gia Huy
29/3/2022 250,000 MBVCB.1868562018.benh U nao .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 300,000 MBVCB.1870515491.PHI VIET HANH charity MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 300,000 MBVCB.1869006430.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.074(chau Bui Quang Huy)Na Nghiu, Song Ma, Son La.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 300,000 159455.290322.133734.MS 2022074 Bui Quang Huy ung ho adidaphat
29/3/2022 300,000 SHGD:10015594.DD:220329.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 300,000 100850.290322.113243.Ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
29/3/2022 300,000 974669.290322.113206.Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy FT22088187785690
29/3/2022 300,000 MBVCB.1868553193.MS 2022.074 Ung ho chau Bui Quang Huy.CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 300,000 701905.290322.103931.MS 2022.074
29/3/2022 300,000 MBVCB.1868235084.Lieu Thi ung ho MS 2022.067 (Bo Con ANH CONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 300,000 151472.290322.085911.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
29/3/2022 300,000 830346.290322.084518.MS 2022 074 chau Bui Quang Huy FT22088080734231
29/3/2022 360,000 903880.290322.100517.ung ho ms 2022.074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 400,000 MBVCB.1869995523.Ong ba KhaiTam gui chau Bui Quang Huy,ms 2022.074 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 400,000 IBVCB.1868402814.MS 2022 074 chau Bui Quang Huy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 500,000 361744.290322.215912.MS2022.073
29/3/2022 500,000 623706.290322.201631.Ung ho ma so 2022.071 chi nguyen thi yen
29/3/2022 500,000 619252.290322.201353.Ung ho ma so 2022.074 chau bui quang huy
29/3/2022 500,000 MBVCB.1870086909.ung ho ms 2022.072(chi Thuy Tien)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 MBVCB.1870074444.ung ho ms 2012.073(gd chau Gia Huy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 239885.290322.164704.Ung ho ma so MS 2022.074 Bui Quang Thanh FT22088313378744
29/3/2022 500,000 MBVCB.1869224994.NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho chau buu quang huy.CT tu 0411000686368 NGUYEN THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 MBVCB.1869123477.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien nho Bao Vietnamnet ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy) chua benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 850223.290322.141127.MS 2022.074
29/3/2022 500,000 MBVCB.1869033409.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2022.074 (Bui Quang Huy).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 MBVCB.1868919934.Ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 MBVCB.1868724566.UNG HO MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 MBVCB.1868679904.Giup do ma so 2022.074.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 537468.290322.113537.VCB;0011002643148;Chuyen khoan ung ho MS 2022 074
29/3/2022 500,000 680181.290322.113119.ung ho ma so 2022 074 chau bui quang huy
29/3/2022 500,000 969631.290322.112624.ung ho ms 2022.074 chau Bui Quang Huy FT22088808691440
29/3/2022 500,000 MBVCB.1868575934.ms 2022 074 uh chau Bui Quang Huy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 500,000 MBVCB.1868524279.ms 2022074 chau Bui Quang Huy.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 500,000 962858.290322.103615.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.074 bui quang huy
29/3/2022 500,000 954091.290322.103059.Chuyen tien ung ho chau Bui Quang Huy ms 2022074
29/3/2022 500,000 089401.290322.102932.ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy FT22088910003147
29/3/2022 500,000 162179.290322.100602.VCB;0011002643148;2022 074 ung ho chau bui quang huy
29/3/2022 500,000 MBVCB.1868283406.ung ho ms 2022.074(chau Bui Quang Huy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 358719.290322.091918.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 074 chau Quang Huy
29/3/2022 500,000 808707.290322.091304.ung ho MS 2022.74 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 500,000 MBVCB.1868191761.Vuong Ngoc Quy ung ho MS 2022.074( chau BUI QUANG HUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 500,000 547355.290322.085638.ung ho MS 2022074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 500,000 IBVCB.1867975284.MS 2022 073 gia dinh chau GIA HUY tinh Quang Nam.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 500,000 IBVCB.1867967129.MS 2022 072 chi THUY TIEN tinh Quang Tri.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/3/2022 500,000 135146.290322.071426.ung ho MS 2022 073 gia dinh chau Gia Huy
29/3/2022 500,000 031218.290322.065510.MS 2022057 . CHI KHANH GIANG UNG HO CHAU NGUYEN HUU TRUYEN-290322-06:55:09 031218
29/3/2022 500,000 166033.290322.054915.Ung ho MS 2022.073 gia dinh chau Gia Huy. Quang Nam
29/3/2022 500,000 609868.290322.001312.ung ho MS 2022.073 gia dinh chau Gia Huy
29/3/2022 800,000 631307.290322.211319.MS 2022 069 em Tran Thi Thu Huong
29/3/2022 800,000 621331.290322.210934.MS 2022 072 chi Thuy Tien
29/3/2022 1,000,000 IBVCB.1870552675.Ung ho NCHCCCL- HO THI HONG HUYEN - 0934377234.CT tu 0271001004030 HO THI HONG HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 1,000,000 906411.290322.144155.Chuyen tien ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
29/3/2022 1,000,000 MBVCB.1869015504.Ung ho ms2022.074 (bui quang huy ).CT tu 0271000106789 TRAN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 1,000,000 SHGD:10015710.DD:220329.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022063 be Thao My
29/3/2022 1,000,000 SHGD:10015742.DD:220329.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022073 chau Gia Huy
29/3/2022 1,000,000 MBVCB.1868600254.Ung ho MS 2022.074( chau Bui quang Huy).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 1,000,000 MBVCB.1868557874.Ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0451001950357 NGUYEN VIET BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 1,200,000 IBVCB.1868571734.MS 2022.060 , MS 2022.063, MS 2022.068, MS 2022.069.CT tu 0181003553634 NGUYEN KIM PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 2,000,000 703066.290322.170017.ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
29/3/2022 2,000,000 MBVCB.1868990556.MS 2022.074.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/3/2022 2,000,000 612265.290322.122118.Ung ho MS 2022.074 (Chau Bui Quang Huy)
29/3/2022 3,000,000 889467.290322.161413.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN T3/3/2022 - MS 2022 059 GIA DINH CHI HUONG
29/3/2022 5,000,000 346431.290322.210604.: GHI RO UNG HO MS 2022.074 (CHAU BUI QUANG HUY)-290322-21:06:04 346431
30/3/2022 1,000 IBVCB.1871583154.asdf.CT tu 9708962392 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 5,000 MBVCB.1871159251.Tra Xuan Binh giup ms 2022075.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/3/2022 20,000 MBVCB.1873223805.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.075(chau Le Thi An.CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 20,000 MBVCB.1872623519.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.075 em le thi an.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 20,000 MBVCB.1871695903.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.075 ( chau Le Thi An ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 50,000 291801.300322.231701.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.075 em Le Thi An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22090604442342
30/3/2022 50,000 IBVCB.1873386696.Giup ma so 2022.075 chau Le Thi An .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/3/2022 50,000 522480.300322.195718.MS 2022.075.hung hoai duc
30/3/2022 50,000 542212.300322.081950.T ung ho chau Le Thi An MS 2022.075
30/3/2022 50,000 882548.300322.062836.Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
30/3/2022 85,000 MBVCB.1872714810.HSN UngHo Maso MS 2022075 Chau Le Thi An.CT tu 0021001848937 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/3/2022 100,000 714789.300322.203223.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.073 (GIA HUY)-300322-20:32:04 714789
30/3/2022 100,000 712877.300322.202640.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.075 ( LE THI AN)-300322-20:26:17 712877
30/3/2022 100,000 457716.300322.193057.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022067 cho anh quang em trai anh cong
30/3/2022 100,000 286693.300322.192806.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022070 cho hai anh em quang va bac
30/3/2022 100,000 169418.300322.192609.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022073 cho gia dinh chau gia huy
30/3/2022 100,000 979612.300322.161805.Ung ho MS 2022.075 chau Le Thi An FT22089457102851
30/3/2022 100,000 131194.300322.132502.Ung ho MS2022 075 Le Thi An
30/3/2022 100,000 948869.300322.105802.ung ho MS 2022 . 075 (Le Thi An)
30/3/2022 100,000 435553.300322.104728.Ung ho MS 2022 075 chau LE THI AN
30/3/2022 100,000 951374.300322.095716.MS2022.074(Bui Quang Huy)
30/3/2022 100,000 951320.300322.095436.MS2022.073(gd chau Gia Huy)
30/3/2022 100,000 557090.300322.091049.ms 2022.075 le thi an, mong chau mau het benh
30/3/2022 100,000 037098.300322.090121.Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy FT22089306065005
30/3/2022 100,000 892455.300322.065441.Chuyen tien ung ho MS 2022.074 chau Bui Qung Huy
30/3/2022 100,000 MBVCB.1870679548.ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 150,000 713827.300322.202927.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.074 (BUI QUANG HUY)-300322-20:29:10 713827
30/3/2022 150,000 028985.300322.192348.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022074 cho chau bui quang huy
30/3/2022 150,000 863336.300322.192103.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022 075 chau le thi an
30/3/2022 150,000 MBVCB.1871461357.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 150,000 706694.300322.105545.Vien gach nho ung ho cac ma so 071 072 va 074
30/3/2022 200,000 MBVCB.1873514692.Nhaahn ung ho ms 2022.075.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 200,000 MBVCB.1873217145.Ung ho MS 2022.74(chau Bui Quang Huy).CT tu 0271000014029 NGUYEN THI BICH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 200,000 203066.300322.203032.IBFT Ung ho MS 2022.074
30/3/2022 200,000 MBVCB.1872412066.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2022 075 ( chau Le Thi An ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 200,000 MS 2022.075 CHAU LE THI AN
30/3/2022 200,000 532971.300322.130654.MS 2022.075 ( CHAU LE THI AN)-300322-13:06:54 532971
30/3/2022 200,000 442415.300322.110033.ung ho MS 2022 075 chau Le Thi An
30/3/2022 200,000 696218.300322.102007.ung ho MS 2022.075
30/3/2022 200,000 060119.300322.094345.Ung ho MS 2022.074 be Bui Quang Huy, huyen Song Ma, tinh Son La FT22089000863537
30/3/2022 200,000 MBVCB.1871067124.MS 2022.075.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 200,000 IBVCB.1871064946.MS 2022 075 chau Le Thi An.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/3/2022 200,000 SHGD:10004536.DD:220330.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:Ung ho Ms 2022 074 chau Bui Quang Huy
30/3/2022 200,000 MBVCB.1870951024.chuyen tien ung ho MS 2022.075 ( chau Le Thi An ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 200,000 551417.300322.082949.ung ho ms 2022.075(Chau Le Thi An)
30/3/2022 200,000 480479.300322.042102.ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
30/3/2022 200,000 MBVCB.1870617933.MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0071001378612 VO NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 300,000 494240.300322.215748.Ung ho MS 2022.074 FT22089076138300
30/3/2022 300,000 491814.300322.215212.Ung ho MS 2022.069 FT22089228608237
30/3/2022 300,000 356321.300322.192649.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru
30/3/2022 300,000 341893.300322.172613.Ung ho MS 2022.075 chau LE THI AN FT22089585620345
30/3/2022 300,000 707140.300322.164441.MS 2022 075 chau Le Thi An
30/3/2022 300,000 123684.300322.152303.Ung ho ma so 2022.074 chau Bui Quang Huy
30/3/2022 300,000 581451.300322.150650.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2022.074 (CHAU BUI QUANG HUY)-300322-15:06:49 581451
30/3/2022 300,000 MBVCB.1871528447.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.075(Chau Le Thi An), Ky Son, Ky Anh, Ha Tinh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 300,000 582422.300322.083012.Ung ho MS 2022.075. Chau Le Thi An. FT22089146270460
30/3/2022 300,000 MBVCB.1870731660.Gui MS 2022.072 (chi Thuy Tien_Quang Tri).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 350,000 IBVCB.1872365326.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 350,000 IBVCB.1872353150.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 400,000 MBVCB.1871280719.ms 2022 075 uh chau Le Thi An.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/3/2022 500,000 MBVCB.1872644970.nguoi kho khan benh nang.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/3/2022 500,000 121953.300322.172841.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022073 gia dinh chau Gia Huy
30/3/2022 500,000 909732.300322.160308.Ban Doan Trang ung ho Ma so 2022.075( Ban Le thi An)
30/3/2022 500,000 MBVCB.1872027370.NGUYEN THI KIEU OANH chuyen tien ung ho ma so 2022.075 chau Le Thi An.CT tu 0021001790370 NGUYEN THI KIEU OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 500,000 MBVCB.1871960812.ms 2022 075 chau Le Thi An.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/3/2022 500,000 MBVCB.1871774449.Ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 500,000 MBVCB.1871679665.MS 2022.075 (chu?Le Thi An).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 500,000 MBVCB.1871498236.Ung ho MS.2022.074 chau Bui Quang Huy.CT tu 0071003067662 TRAN HA BAO NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 500,000 109262.300322.110205.ung ho ma so 2022.075 be Le Thi An FT22089101238006
30/3/2022 500,000 SHGD:10009103.DD:220330.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
30/3/2022 500,000 330423.300322.000322.Ung ho MS 2022 074 chau Bui Quang Huy
30/3/2022 600,000 710581.300322.201950.UNG HO NCHCCCL, PHAM DINH THAO, NGUYEN DOAN THAO VY, 0378288888-300322-20:19:49 710581
30/3/2022 600,000 709158.300322.201532.UNG HO NCHCCCL, PHAM THI THU HIEN, ANDY TRAN 0356012345-300322-20:15:32 709158
30/3/2022 600,000 708646.300322.201352.UNG HO NCHCCCL,TRAN HONG THU, PHAM TRUNG HIEU 0918260949-300322-20:13:52 708646
30/3/2022 900,000 411477.300322.100237.Ung ho MS 2022 072 MS 2022 073 ms 2022 074
30/3/2022 900,000 362218.300322.081145.Ung ho MS 2022 069 MS 2022 070 ms 2022 071
30/3/2022 900,000 361711.300322.081002.Ung ho MS 2022 066 MS 2022 067 ms 2022 068
30/3/2022 1,000,000 397487.300322.185644.Ung ho MS 2022.075 chau Le Thi An FT22089136661565
30/3/2022 1,000,000 644243.300322.171737.Hai Minh ung ho LeThiAn MS2022075
30/3/2022 1,000,000 176828.300322.164812.Ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An)
30/3/2022 1,000,000 892552.300322.145358.Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy FT22089366017578
30/3/2022 1,000,000 MBVCB.1871720391.ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0081000946683 NGUYEN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 1,000,000 MBVCB.1871046002.ung ho ms 2022.075(chau Le Thi An).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/3/2022 1,000,000 404919.300322.072026.UNG HO MA SO 2022.074 ( BE BUI QUANG HUY)-300322-07:20:25 404919
30/3/2022 1,000,000 260180.300322.065658.Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy. Son La
30/3/2022 1,500,000 992340.300322.084313.Kolmakova Ekaterina dong vien cho MS 2022.075 chau Le Thi An
30/3/2022 2,000,000 882293.300322.174334.Ung ho MS 2022.075 ( chau Le Thi An )
30/3/2022 5,000,000 990530.300322.084225.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.075 chau Le Thi An
31/3/2022 5,000 MBVCB.1874558483.Tra Xuan Binh giup ms 2022076.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 20,000 MBVCB.1876596193.NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho MS 2022.076 ( CHU PHAM VAN HOA).CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 20,000 MBVCB.1875112710.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.076 chu pham van hoa.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 20,000 MBVCB.1874519813.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.076 ( Chu Pham Van Hoa ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 40,000 952219.310322.145408.ms 2022 076 ung ho chu Pham Van Hoa
31/3/2022 50,000 MBVCB.1876774418.UNG HO NCHCCCL Nguyen Anh Phuong 0938852885.CT tu 0331000463209 NGUYEN ANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 50,000 651345.310322.213141.ung ho ms 2022.076 chu pham van hoa
31/3/2022 50,000 784442.310322.151944.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022076 chu Pham Van Hoa
31/3/2022 50,000 IBVCB.1874798354.Giup ma so 2202.076 chu Pham Van Hoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 50,000 318209.310322.133510.T ung ho chu Pham Van Hoa MS 2022.076
31/3/2022 50,000 218386.310322.121939.Ung ho NCHCCCL-Na - 0779543920
31/3/2022 50,000 MBVCB.1873566861.ms 2022 075 Le thi an.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 80,000 084488.310322.220632.gui mso 2022 051 va 052
31/3/2022 100,000 IBVCB.1876726909.MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0461000532329 BUI THI LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 100,000 MBVCB.1876547323.nguoi lao dong.CT tu 0561000536535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 100,000 MBVCB.1876221962.Ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0261003465150 TRAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 100,000 815053.310322.192019.ung ho MS 2022.076 chu Pham Van Hoa
31/3/2022 100,000 298023.310322.153057.Ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)
31/3/2022 100,000 MBVCB.1875177535.ung ho MS 2022.076.CT tu 0521000717925 NGUYEN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 100,000 214285.310322.134458.MS 2022.075. Tuyen Q5 ung ho. Cam on Bao VNN. FT22090564689878
31/3/2022 100,000 212823.310322.134233.MS 2022.076. Tuyen Q5 ung ho. Cam on Bao VNN. FT22090341000007
31/3/2022 100,000 947475.310322.131403.Ung ho MS 2022 076 Chu Pham Van Hoa
31/3/2022 100,000 MBVCB.1874681681.ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 100,000 247671.310322.114812.MS 2022.076 ung ho chu Pham Van Hoa - 604 D16 kdt Dang Xa Chuc chu chong khoe
31/3/2022 100,000 590836.310322.102014.ung ho MS 2022.076 Chu Pham Van Hoa
31/3/2022 100,000 967795.310322.101646.MS2022.075(Le thi An)
31/3/2022 100,000 967580.310322.100649.MS 2022.076(chu Pham van Hoa)
31/3/2022 100,000 MBVCB.1874127703.MS 2022 076 Pham Van Hoa.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 100,000 MBVCB.1874053338.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 100,000 925170.310322.092400.Ung ho MS 2022.075 chau Le Thi An
31/3/2022 100,000 MBVCB.1873958112.Ung ho MS 2022.076 chu pham van hoa.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 100,000 859504.310322.084551.MS 2022.076 chu pham van hoa
31/3/2022 100,000 766293.310322.082714.ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)
31/3/2022 100,000 MBVCB.1873672454.Ung ho MS 2022.075 chau Le Thi An.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 100,000 810821.310322.002635.Ung ho MS 2022 075 chau Le Thi An
31/3/2022 150,000 MBVCB.1873994255.VUONG TRAN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 180,000 MBVCB.1874656312.Ung ho MS 2022 076 Chu Pham Van Hoa.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 180,000 MBVCB.1874651734.Ung ho MS 2022 075 Chau Le Thi An.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 180,000 MBVCB.1874648271.Ung ho MS 2022 064 Chi Ngo Thi Thu Hoai.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 200,000 MBVCB.1876509959.MS 2022070 hai anh em Quang va Bac.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 200,000 296660.310322.212144.Ung ho MS 2022072 gia dinh chi Tien
31/3/2022 200,000 295258.310322.211906.Ung ho MS 2022071 chi Yen mong chi som duoc lanh benh
31/3/2022 200,000 301230.310322.210658.ung ho MS 2022.076
31/3/2022 200,000 197132.310322.194147.Gui chu Pham Van Hoa Ms 2022076
31/3/2022 200,000 540047.310322.180249.Ung ho ms 2022076
31/3/2022 200,000 MBVCB.1875735289.VIET THI BICH THANH chuyen tien ung ho ma so 2022076 chu Pham Van Hoa.CT tu 1016464753 VIET THI BICH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 268842.310322.174442.ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)
31/3/2022 200,000 MBVCB.1875728494.VIET THI BICH THANH chuyen tien ung ho ma so 2022074 chau bui quang huy.CT tu 1016464753 VIET THI BICH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 560795.310322.172746.ung ho MS 2022.076
31/3/2022 200,000 093003.310322.161453.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022076 Chu Pham Van Hoa
31/3/2022 200,000 530105.310322.154319.ung ho chu Pham Van Hoa MS 2022.076
31/3/2022 200,000 707239.310322.153122.ms 2022. 075
31/3/2022 200,000 697193.310322.152802.MS 2022. 076
31/3/2022 200,000 MBVCB.1875132702.ung ho MS 2022.077 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 MBVCB.1875110313. ANH HUNG ung ho MS 2022.074 ( chau Bui Quang Huy ) ..CT tu 0721000650125 PHAM HUNG ANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 IBVCB.1874920927.MS2022076 chu Pham Van Hoa.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 200,000 MBVCB.1874909246.PHAN TRONG NGHIA chuyen tien MS 2022.076 (chu Pham van Hoa).CT tu 0071001168288 PHAN TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 921562.310322.132442.MS 2022.076-310322-13:24:41 921562
31/3/2022 200,000 105499.310322.130542.MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)
31/3/2022 200,000 892161.310322.124822.Hai ung ho MS 2022 076 chu Pham Van Hoa
31/3/2022 200,000 MBVCB.1874667804.MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0451001954856 TA QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 MBVCB.1874573394.Uh MS 2022.074 chau Bui Quang Huy, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 132013.310322.112438.Ung ho MS 2022.076 chu Pham Van Hoa FT22090936903094
31/3/2022 200,000 628711.310322.112317.ISL20220331112310891-Ms 2002.076 chu Pham Van Hoa
31/3/2022 200,000 590196.310322.105257.MS 2022 076 chu pham van hoa
31/3/2022 200,000 MBVCB.1874233124.Ung ho MS 2022.076 (Chu PHAM VAN HOA).CT tu 0441000652710 VU HONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 581860.310322.101557.Chuyen tien ung ho Ms 2022.076 Chu Pham Van Hoa
31/3/2022 200,000 IBVCB.1874174766.MS 2022 076 chu Pham Van Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 200,000 SHGD:10001685.DD:220331.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 076 PHAM VAN HOA
31/3/2022 200,000 055830.310322.092947.MS 2022 076 chu Hoa FT22090601848909
31/3/2022 200,000 MBVCB.1873997665.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.072(ChiThuyTien).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 MBVCB.1873994975.ung ho ms 2022.076(chu pham van hoa).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 880426.310322.091432.ms 2022.076
31/3/2022 200,000 897271.310322.090837.Ung ho Ms 2022.076 chu PHAM VAN HOA
31/3/2022 200,000 MBVCB.1873907531.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms:2022.073(GDchauGiaHuy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 043586.310322.084713.UH CT NCHCCCL
31/3/2022 200,000 MBVCB.1873899794.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms:2022.076(PhamVanHoa).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 200,000 IBVCB.1873623374.MS2022 073 gia dinh chau Gia Huy.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 250,000 MBVCB.1875909358.Ung ho MS 2022.076 chu PHAM VAN HOA.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 250,000 MBVCB.1875726562.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.076(chu Pham Van Hoa) Phu Huu, Nhon Trach, Dong Nai.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 300,000 298571.310322.212511.Ung ho ung ho MS 2022073 gia dinh cua Huy mong 2 em manh me
31/3/2022 300,000 293095.310322.211511.Ung ho MS 2022070 hai anh em Quang Bac Mong hai em lon khon thanh nguoi
31/3/2022 300,000 735854.310322.202335.Ung ho ma so 2022 076 chu pham viet hoa
31/3/2022 300,000 IBPS/SE:01307001.DD:310322.SH:10004651.BO:MAI TRUONG QUANG.IB TRUONG QUANG UNG HO MS 2022.076 (CHU PHAM VAN HOA)
31/3/2022 300,000 914354.310322.171442.UNG HO ANH PHAM VAN HOA
31/3/2022 300,000 493948.310322.155117.IBFT Htro MS 2022.076 Chu Pham Van Hoa
31/3/2022 300,000 MBVCB.1875260514.PHI VIET HANH charity MS 2022.075 (chau Le Thi An).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 300,000 MBVCB.1875235305.MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 300,000 MBVCB.1875228944.MS 2022.074 (chu Bui Quang Huy).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 300,000 206557.310322.133126.ung ho MS 2022.075 chau Le Thi An FT22090168907346
31/3/2022 300,000 204643.310322.132754.ung ho MS 2022.072 chi Thuy Tien FT22090584833006
31/3/2022 300,000 026265.310322.132649.Giup MS2022076 Chu Pham Van Hoa
31/3/2022 300,000 MBVCB.1874499949.ung ho ms 2022.076(chu Pham Van Hoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 300,000 126553.310322.111642.Ung ho MS 2022.076- chu Pham Van Hoa,xa Phu Huu, Nhon Trach, Dong Nai FT22090108818017
31/3/2022 300,000 IBVCB.1874021388.Que Ngoc ung ho MS:2022.076 chu Pham Van Hoa.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 350,000 IBVCB.1875145113.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 400,000 MBVCB.1875218314.MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 500,000 301463.310322.213036.Ung ho MS 2022076 chu Pham Van Hoa
31/3/2022 500,000 279096.310322.204930.Ung ho MS 2022072 chi Thuy Tien
31/3/2022 500,000 MBVCB.1875519412.Tri ck ms 2022.074 Bui quang Huy.CT tu 0011000999536 KIEU THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 500,000 MBVCB.1875239693.Ung ho MS 2022.076 (chu PHAM VAN HOA).CT tu 0071002475489 NGUYEN THI HOANG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 500,000 MBVCB.1875102657.HANH chuyen tien ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0391000904028 NGUYEN THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 500,000 062000.310322.142623.MoMoT0932258338T22541591804T970436TUng ho MS 2202076 chu Pham Van Hoa
31/3/2022 500,000 914266.310322.132735.Chuyen tien ung ho MS 2022.076 Chu Pham Van Hoa
31/3/2022 500,000 MBVCB.1874770458.UNG HO MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0421003817186 LE VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 500,000 202388.310322.132345.ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy FT22090848157979
31/3/2022 500,000 914280.310322.130417.UNG HO MS 2022.076 ( CHU PHAM VAN HOA)-310322-13:04:16 914280
31/3/2022 500,000 MBVCB.1874709018.ms 2022 076 uh chu Pham Van Hoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 500,000 SHGD:10015778.DD:220331.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2022.076 chu Pham Van Hoa
31/3/2022 500,000 954999.310322.114100.Tran Tien Dung ung ho MS 2022076 chu pham van hoa
31/3/2022 500,000 733169.310322.113052.MS 2022.076 Pham Van Hoa
31/3/2022 500,000 566871.310322.105419.Ung ho ms 2022.076 chu pham van hoa
31/3/2022 500,000 MBVCB.1874317455.Ms 2022.074 ( chau Bui Quang Huy).CT tu 0421003890548 TRINH THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 500,000 MBVCB.1874273265.ung ho MS 2022 072 chi Thuy Tien.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 500,000 MBVCB.1874266956.ung ho MS 2022 067 bo con anh Cong.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/3/2022 500,000 627236.310322.103815.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.076 pham van hoa
31/3/2022 500,000 626168.310322.103728.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.075 le thi an
31/3/2022 500,000 IBVCB.1874104566.ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0281000237402 NGUYEN THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 500,000 195327.310322.085858.MS 2022 076 chu Pham Van Hoa
31/3/2022 500,000 835330.310322.082939.Ung ho MS 2022.076
31/3/2022 600,000 902020.310322.122758.UNG HO NCHCCCL , PHAM DINH NHAN,PHAM THAO ANH 0369595979-310322-12:27:58 902020
31/3/2022 1,000,000 379271.310322.052609.Ung ho MS 2022.076
31/3/2022 1,000,000 213604.310322.134348.Anh chuyen ung ho ms 2022.075 chau Le Thi An FT22090967620337
31/3/2022 1,000,000 567284.310322.121214.Ung ho NCHCCCL Chanh 0946823xxx FT22090421065606
31/3/2022 1,000,000 961459.310322.094317.Chuyen tien ung ho MS 2022076 ong Pham Van Hoa
31/3/2022 1,000,000 326029.310322.090526.VCB;0011002643148;NGO TRONG HA Ung ho MS 2022 076 Pham Van Hoa
31/3/2022 1,000,000 195060.310322.082620.Gd Nguyen Huy Hung(Ha Noi) ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)
31/3/2022 1,000,000 MBVCB.1873830309. MS 2022.076 (chu Pham Van Hoa).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 1,000,000 SHGD:10001219.DD:220331.BO:NGUYEN MINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2022.075 Chau Le Thi An
31/3/2022 1,000,000 364433.310322.045033.Ung ho MS 2022.075 chau Le Thi An. Ha Tinh
31/3/2022 2,000,000 MBVCB.1875897567.Ung ho MS 2022.069 (em Tran Thi Huong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 2,000,000 MBVCB.1875890726.Ung ho MS 2022.070 (2 anh em Quang Va Bac).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 2,000,000 MBVCB.1875885514.Ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 2,000,000 MBVCB.1875862821.Ung ho MS 2022.076 (chu Pham Van Hoa).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 2,000,000 122864.310322.135523.Giup chu Pham Van Hoa MS 2022 076 Chuc chu mau khoe lai
31/3/2022 2,000,000 SHGD:10001608.DD:220331.BO:BUI HUU PHUOC0083793.Remark:Ung ho MS 2022.076 ( PHAM VAN HOA) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
31/3/2022 3,000,000 MBVCB.1875875751.Ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/3/2022 3,000,000 043125.310322.174239.VO CHONG CO TAM UNG HO MS 2022.076 CHU PHAM VAN HOA-310322-17:42:39 043125
31/3/2022 3,000,000 859663.310322.084602.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.076 Chu Pham Van Hoa

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-03-2022 01:05:42 20,000 Ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:21/03/2022 00:40:49
21-03-2022 08:33:15 50,000 nguyen hoang hai ung ho ms 2022.067
21-03-2022 09:00:08 200,000 So GD goc: 10004527 MBVCB.1841499144.Ungho.MS2022.064.CT tu 0351000959409 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
21-03-2022 09:22:23 200,000 NGUYEN TRANG NHUNG chuyen tien MS 2022.067
21-03-2022 09:33:06 100,000 ung ho MS 2022.067 (bo con anh Cong)
21-03-2022 10:06:11 500,000 ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
21-03-2022 10:16:21 500,000 CT DEN:208003944708 Chuyen tien ung ho MS 2022.067 Bo con anh Cong
21-03-2022 10:27:51 500,000 CT DEN:208003969107 MS2022.067 BO CON ANH CONG
21-03-2022 10:34:12 200,000 CT DEN:208010644094 MS 2022 067
21-03-2022 10:35:47 100,000 ms 2022.067 ( bo con anh cong )
21-03-2022 10:37:46 300,000 CT DEN:208003016291 MBVCB.1846112319.016291.MS 2022.067(bo con anh cong).CT tu 0481000818194 LE THI THANH THAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
21-03-2022 10:41:44 150,000 STA ungho ms2022.067 (bo con anh Cong)
21-03-2022 11:10:34 500,000 TRAN THI TAM phu yen ung ho MS 2022.067( bo con anh Cong)
21-03-2022 11:11:27 500,000 CT DEN:208004942513 Ung ho ma so 2022.067 bo con anh Cong FT22080503139487
21-03-2022 11:16:23 500,000 CT DEN:208004947495 Ung ho ma so 2022.048 chau My Duyen FT22080825944861
21-03-2022 11:18:05 500,000 CT DEN:208004949253 Ung ho ma so 2022.061 chi Thuyen FT22080635835557
21-03-2022 12:55:55 5,000,000 ung ho MS 2022.067 ( BO con Anh Cong)
21-03-2022 13:12:34 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
21-03-2022 13:19:44 5,000,000 CT DEN:208006049565 Ong Tu Van giup do ms2022.066 Tran Van Hau FT22080550824276
21-03-2022 13:57:59 200,000 So GD goc: 10039418 Ung ho MS 2022067 bo con Anh Cong
21-03-2022 14:14:39 100,000 Ung ho GD chi Hoai; MS 2022.062
21-03-2022 14:19:09 100,000 Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong).
21-03-2022 14:21:49 200,000 CT DEN:118829413026 ICB;114000161718;NGUYEN KIM HANH chuyen khoan ung ho MS 2022 067 Bo con Anh Cong
21-03-2022 14:31:03 100,000 CT DEN:104176729228 ICB;114000161718;VU THI DUONG chuyen khoan MS 2022 067
21-03-2022 14:34:35 300,000 ung ho MS 2022 067 bo con anh Cong
21-03-2022 15:04:18 200,000 CT DEN:532194859749 ICB;114000161718;giupmot phannho cho bo con ah cong
21-03-2022 15:29:06 500,000 ung ho MS 2022.067 (bo con anh Cong)
21-03-2022 16:15:13 200,000 Nguyen Phuong Thao ung ho MS 2022.067(Bo con anh Cong)
21-03-2022 17:03:58 20,000 CT DEN:208010824898 MS 2022.067 Bo con anh Cong
21-03-2022 17:52:37 200,000 CT DEN:208010232419 Ms 2022064 ngo thi thu ha
21-03-2022 19:38:32 85,000 LPT ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
21-03-2022 21:06:20 500,000 CT DEN:208014805832 Ung ho ma so 2022.067 Bo con anh Cong
21-03-2022 22:39:54 100,000 ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
22-03-2022 01:10:29 50,000 Ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/03/2022 00:09:20
22-03-2022 04:52:10 500,000 ung ho MS 2022.067 (Bo con anh Cong)
22-03-2022 06:59:16 50,000 CT DEN:208123028033 MBVCB.1848663367.028033.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
22-03-2022 07:47:42 500,000 CT DEN:220231990156 ung ho MS 2022067 Bo con anh Cong
22-03-2022 09:13:23 100,000 MS 2022 068 chau Khanh Hien
22-03-2022 09:25:37 300,000 CT DEN:208102052207 MS 2022.067 bo con anh Cong FT22081519062633
22-03-2022 09:44:40 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
22-03-2022 10:48:38 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.068 be khanh hien
22-03-2022 10:59:23 100,000 CT DEN:411002739349 ICB;114000161718;ung ho MS 2022067 bo con anh Cong
22-03-2022 11:13:11 500,000 CT DEN:277326811308 ICB;114000161718;DO LE KHANH chuyen khoan ung ho MS 2022 068 Chau Khanh Hien
22-03-2022 12:16:29 300,000 So GD goc: 10002195 UNG HO MS 2022 068 CHAU KHANH HIEN
22-03-2022 12:20:19 300,000 So GD goc: 10002199 UNG HO MS 2022 067 BO CON ANH CONG
22-03-2022 12:22:49 300,000 So GD goc: 10002204 UNG HO MS 2022 065 CHI TRUONG THI THUY
22-03-2022 12:26:15 500,000 CT DEN:208105841061 Chuyen Bo con anh cong FT22081593235790
22-03-2022 12:34:27 200,000 CT DEN:208105640064 MS 2022.067 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
22-03-2022 13:23:10 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2022.068; chau Khanh Hien
22-03-2022 14:09:49 100,000 Ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien
22-03-2022 14:10:46 100,000 Ung ho MS 2022.067 Bo con anh Cong
22-03-2022 15:44:29 200,000 ung ho be TRAN NGUYEN KHANH HIEN; BAC GIANG
22-03-2022 18:27:22 500,000 ma so 2022 068 chau Khanh Hien
22-03-2022 18:51:48 300,000 CT DEN:208111857967 ung ho MS2022.067
22-03-2022 20:00:09 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.067. bo con anh CONG
22-03-2022 20:00:51 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.063. be NGUYEN THAO MY
22-03-2022 20:01:46 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.061. chi NGUYEN THI THUYEN
22-03-2022 20:02:27 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.048. be MY DUYEN
22-03-2022 21:55:11 100,000 ms 2022.068 ( chau khanh hien )
23-03-2022 00:49:28 90,000 LPT ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien); thoi gian GD:22/03/2022 22:54:55
23-03-2022 01:02:23 500,000 CT DEN:208217143313 NGUYEN QUOC THANG chuyen tien ung ho MS 2022.067 Bo con anh Cong; thoi gian GD:23/03/2022 00:04:30
23-03-2022 01:03:43 50,000 Ung ho MS 2022.068 (chau Khanh Hien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/03/2022 00:14:39
23-03-2022 07:14:26 400,000 ma so 2022 066 anh tran van hau
23-03-2022 08:56:45 50,000 CT DEN:208201094607 MBVCB.1851876657.094607.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.069 (em Tran Thi Thu Huong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
23-03-2022 09:05:53 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
23-03-2022 09:14:39 100,000 ung ho MS 2022.069 (em Tran Thi Thu Huong)
23-03-2022 09:17:04 50,000 ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong)
23-03-2022 09:18:45 100,000 ung ho MS 2022.048 (be My Duyen)
23-03-2022 09:20:09 100,000 ung ho MS 2022.044 (em Bui Thi Phuong)
23-03-2022 11:20:34 100,000 STA ungho ms2022.069 (em Tran Thi Thu Huong)
23-03-2022 12:19:26 100,000 ms 2022.069 ( em tran thi thu huong )
23-03-2022 14:47:25 500,000 CT DEN:230232616054 Giup do MS 2022 059 gia dinh chi Huong
23-03-2022 20:12:56 50,000 MS 2022.068 ( chau Khanh Hien )
23-03-2022 22:49:42 90,000 LPT ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong)
23-03-2022 22:50:47 90,000 LPT ung ho MS 2022.069 (Em Tran Thi Thu Huong)
24-03-2022 00:51:19 50,000 Ung ho MS 2022.069 (Em Tran Thi Thu Huong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:24/03/2022 00:07:53
24-03-2022 07:30:18 2,000,000 ung ho ma so 2022.069 em Tran Thi Thu Huong thuong em qua
24-03-2022 08:34:20 200,000 CT DEN:208301698008 HT 2022.070 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
24-03-2022 08:56:22 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
24-03-2022 09:56:20 500,000 CT DEN:208309068386 ung ho Ms 2022070
24-03-2022 10:00:52 50,000 ung ho MS 2022.070(Hai anh em Quang va Bac)
24-03-2022 11:30:52 2,000,000 THCS PVT GO VAP ung ho MS 2022.070(2 anh em Quang va Bac)
24-03-2022 12:23:44 100,000 ms 2022.070 ( hai anh em quanh va bac )
24-03-2022 14:40:52 300,000 CT DEN:208307449960 MS 2022.070 anh em Quang va Bac FT22083853380579
24-03-2022 15:02:29 75,000 LPT ung ho MS 2022.070 (Hai anh em Quang va Bac)
24-03-2022 15:03:17 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.070 ( hai anh em Quang vs Bac)
24-03-2022 15:33:50 200,000 Chung tay ung ho MS 2022.070 (Hai anh em Quang va Bac)
25-03-2022 01:17:17 50,000 Ung ho MS 2022.070 (Hai anh em Quang va Bac). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/03/2022 00:11:31
25-03-2022 03:10:09 150,000 STA ungho ms2022.070 (hai anh em Quang va Bac)
25-03-2022 06:02:48 50,000 CT DEN:208423070486 MBVCB.1857108476.070486.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.070 (hai anh em Quang va Bac).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-03-2022 09:20:25 200,000 CT DEN:208402051182 Hieu Nhu-Hoa Than ung ho MS 2022.068 chau Khanh Hien FT22084666095505
25-03-2022 12:52:55 300,000 ung ho ms 2022.070 hai anh em Quang va Bac
25-03-2022 13:03:04 100,000 ms 2022.071 ( chi nguyen thi yen )
25-03-2022 13:57:36 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
25-03-2022 15:16:39 100,000 LE DUC THUAN ung ho MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen)
25-03-2022 15:40:45 500,000 So GD goc: 995222032557005 995222032557005 Chuyen tien ung hoMS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
25-03-2022 15:51:39 85,000 LPT ung ho MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen)
25-03-2022 17:02:01 100,000 UH ms2022.071 chi Yen
25-03-2022 20:57:49 100,000 CT DEN:208413895453 Ung ho MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen). Nguoi gui: Pham Nha90
26-03-2022 01:37:07 20,000 Ung ho MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:26/03/2022 00:27:15
26-03-2022 08:26:44 50,000 CT DEN:208501091370 MBVCB.1860321350.091370.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.071 (chi Nguyen Thi Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-03-2022 15:26:04 100,000 CT DEN:208508041476 Unghoquangvabac FT22085044920506
26-03-2022 18:05:50 200,000 ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
26-03-2022 21:03:07 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.071
27-03-2022 09:00:03 50,000 CT DEN:208602062492 MBVCB.1862883125.062492.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
27-03-2022 10:24:21 50,000 ung hoMS 2022.072 (chi Thuy Tien)
27-03-2022 10:32:06 500,000 Ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien)
27-03-2022 11:14:18 100,000 ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien)
27-03-2022 11:31:01 500,000 ms 2022.072
27-03-2022 12:16:22 500,000 mot chut tam long cho Ns 2022 072( chi Thuy Tien)
27-03-2022 12:21:58 2,000,000 ung ho ma so 2022.072 chi Thuy Tien thuong gia canh chi qua
27-03-2022 12:47:03 90,000 LPT ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien)
27-03-2022 14:38:25 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
27-03-2022 15:03:25 100,000 ms 2022.072 ( chi thuy tien )
28-03-2022 00:45:09 100,000 ung ho ma so 2022.072; thoi gian GD:27/03/2022 23:04:50
28-03-2022 01:12:58 20,000 Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-03-2022 07:06:22 50,000 CT DEN:208700005754 MBVCB.1864962801.005754.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
28-03-2022 08:52:05 300,000 CT DEN:208701911028 ung ho ms 2022.073 gia huy
28-03-2022 08:56:57 500,000 CT DEN:208701919692 Ung ho MS 2022.067 bo con anh Cong tinh Ha Tinh
28-03-2022 08:58:16 100,000 ung ho ms 2022.072 (chi thuy tien)
28-03-2022 10:17:10 200,000 ung ho MS 2022.073 chau Gia Huy
28-03-2022 11:34:17 5,000,000 CT DEN:208704187176 Ong Tu Van giup do ms 2022.073 gia dinh chau Gia Huy FT22087589445803
28-03-2022 12:20:45 100,000 ung ho ma so 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy)
28-03-2022 13:43:31 200,000 CT DEN:208706997462 Chuyen tien ung ho chau Huy hoc sinh truong nguyen binh khiem
28-03-2022 17:02:10 200,000 Ung ho MS 2022.070 (Hai anh em Quang va Bac)
28-03-2022 17:43:46 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy)
28-03-2022 19:38:14 100,000 ms 2022.073 ( gia dinh chau huy )
28-03-2022 20:48:09 50,000 CT DEN:046071899258 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 063
29-03-2022 01:10:02 20,000 Ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:29/03/2022 00:46:43
29-03-2022 08:13:17 300,000 So GD goc: 10000036 UNG HO MS 2022 059 GIA DINH CHI HUONG
29-03-2022 08:13:17 600,000 So GD goc: 10000046 UNG HO MS 2022 070 HAI ANH EM QUANG VA BAC
29-03-2022 08:13:20 300,000 So GD goc: 10000448 UNG HO MS 2022 072 CHI THUY TIEN
29-03-2022 08:31:20 150,000 ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
29-03-2022 11:23:23 500,000 Giup MS 2022.074 (Chau Bui Quang Huy)
29-03-2022 12:09:46 100,000 ms 2022.074 ( chau bui quang huy )
29-03-2022 12:46:42 200,000 Ung ho MS 2022.074 ( chau Bui Quang Huy )
29-03-2022 12:58:56 500,000 ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
29-03-2022 13:12:14 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
29-03-2022 13:16:11 200,000 CT DEN:208806770377 Chuyen tien ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
29-03-2022 14:47:27 200,000 CT DEN:208807914903 ung ho MS 2022.074chau Bui Quang Huy
29-03-2022 15:09:13 100,000 MS 2022.074(chau bui quang huy)
29-03-2022 16:51:06 200,000 CT DEN:222916118934 Ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien)
29-03-2022 16:59:06 100,000 CT DEN:208809702740 Ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy). Nguoi gui: Thuy Sinh o HBT HN
29-03-2022 18:45:28 300,000 mot chut gop cho Ms 2022 074( chau Bui Quang Huy)
29-03-2022 19:05:32 90,000 LPT ung ho MS 2022.073 (gia dinh chau Gia Huy)
29-03-2022 19:06:38 90,000 LPT ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
29-03-2022 19:32:26 200,000 CT DEN:208812554129 Ung ho MS 2022. 073 gia dinh chau Gia Huy
29-03-2022 21:37:59 300,000 ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
29-03-2022 22:48:47 200,000 CT DEN:447609146127 ICB;114000161718;PHAM HONG CONG chuyen khoan ung ho chuon trinh nhu chua he co cuoc chia ly
30-03-2022 00:50:18 20,000 Ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:30/03/2022 00:18:51
30-03-2022 05:27:23 50,000 STA ungho ms2022.074 (chau Bui Quang Huy)
30-03-2022 10:56:33 1,000,000 CT DEN:208910482035 GIUP BENH NHAN MS 2022 _74, 2022-75-300322-10:56:32 482035
30-03-2022 11:13:09 1,000,000 ung ho ma so 2022.075 chau Le Thi An thuong chau qua
30-03-2022 12:44:42 150,000 ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An)
30-03-2022 12:45:26 150,000 ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
30-03-2022 13:56:02 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
30-03-2022 14:00:37 500,000 Ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An)
30-03-2022 17:00:39 100,000 ms 2022.075 ( chau le thi an )
30-03-2022 22:05:16 1,000,000 CT DEN:208915261343 MS 2022.057 - chau Nguyen Huu Truyen FT22089804047440
30-03-2022 22:41:59 5,000,000 CT DEN:208915278806 Ong Tu Van giup do ms 2022.055 be Truong Phu Thien FT22089089262277
31-03-2022 01:59:49 76,007 Tra lai tai khoan DDA
31-03-2022 06:24:29 20,000 Ung ho MS 2022.075 (chauLe Thi An). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31-03-2022 06:35:36 50,000 STA ungho ms2022.075 (chau Le Thi An)
31-03-2022 06:37:36 50,000 STA ungho ms2022.072 (chi Thuy Tien)
31-03-2022 07:11:45 50,000 CT DEN:209000037762 MBVCB.1873710600.037762.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
31-03-2022 08:19:37 100,000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.076 Pham Van Hoa
31-03-2022 08:34:46 100,000 MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa). chuc chu mau khoe
31-03-2022 08:38:12 100,000 ms 2022.076 ( chu pham van hoa )
31-03-2022 09:49:16 500,000 CT DEN:209009830907 UNG HO MS 2022.076 (CHU PHAM VAN HOA)-310322-09:49:15 830907
31-03-2022 10:04:54 100,000 MS 2022.076 ( chu Pham van Hoa )
31-03-2022 10:27:58 100,000 So GD goc: 10007262 IB MS 2022.076 (CHU PHAM VAN HOA)
31-03-2022 10:33:01 500,000 ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An)
31-03-2022 10:42:36 50,000 NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho ms 2022.076
31-03-2022 11:36:00 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.076
31-03-2022 11:39:25 200,000 Ung ho Ms 2022.076 ( chu Pham Van Hoa )
31-03-2022 12:07:50 100,000 ung ho MS 2022.067 (chu Pham Van Hoa)
31-03-2022 15:47:54 50,000 CT DEN:209015991302 UNG HO MS 2022.064 CHI NGO THI THU HA-310322-15:47:53 991302
31-03-2022 15:50:39 50,000 CT DEN:209015992742 UNG HO MS 2022.073 GIA DINH CHAU GIA HUY-310322-15:50:38 992742
31-03-2022 15:52:49 50,000 CT DEN:209015993888 UNG HO MS 2022.060 BE VO NGUYEN NGOC HAN-310322-15:52:48 993888
31-03-2022 17:42:59 100,000 CT DEN:013897299188 ICB;114000161718;PHAM NGOC QUYNH chuyen khoan
31-03-2022 20:55:18 300,000 MS 2022.076(chu pham van hoa)
31-03-2022 21:20:55 100,000 CT DEN:209009939959 Ung ho ms 2022 076
31-03-2022 21:32:26 100,000 MS 2022.076 chu PHAM VAN HOA

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Liệt giường 5 tháng do hậu Covid-19, sản phụ khóc ròng nhớ con thơ

Nằm trên giường bệnh, nghe chồng nhắc đến con gái nhỏ, chị lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa trẻ tội nghiệp phải xa mẹ từ khi còn đỏ hỏn, chị cũng thèm khát biết mấy được ôm con trong vòng tay.

Anh Phùng Văn Long bị tai nạn giao thông đã được xuất viện về nhà

Qua điện thoại, nghe  cô Đặng Thị Lan vui mừng thông báo, con trai cô đã được xuất viện về nhà. Đây là giây phút mong đợi nhất của gia đình và niềm vui bất ngờ của nhiều bạn đọc VietNamNet

Khao khát sống của người cha nghèo mắc bệnh ung thư

Gia đình vốn quá nghèo, đến cái ăn còn chật vật. Vậy nên khi phát hiện bị ung thư tuyến nước bọt, anh Thanh chỉ ngậm ngùi xin về nhà chờ chết vì chẳng có tiền đóng viện phí.

Trao 37 triệu đồng tới gia đình có cha chấn thương sọ não, con liệt hai chân

Con trai gặp tai nạn liệt hai chân chưa được bao lâu thì chồng cũng gặp nạn chấn thương sọ não, chị Nguyễn Thị Lam ở Hà Tĩnh kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng tới gia đình chị Lam.

Con mắc bệnh u lympho hiểm ác, cha nghèo người dân tộc Mông tìm kiếm sự giúp đỡ

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn những người xung quanh có chút lạ lẫm. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, con cũng chỉ có thể nhích người về phía bố, thở từng hơi yếu ớt.

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.

Trao hơn 65 triệu đồng đến bé Nguyễn Phúc Khang mắc bệnh ung thư võng mạc

“Số tiền lớn quá, vợ chồng tôi chữa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn Báo VietNamNet, cảm ơn các nhà hảo tâm. Có tiền rồi con tôi có thêm cơ hội sống".

Trao hơn 25 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Tuyết ở Nghệ An

Chồng bị tâm thần lại mắc thêm một loạt bệnh hiểm nghèo, chị Tuyết chưa khi nào vơi bớt nỗi vất vả, một mình gồng gánh chăm lo cho cả gia đình.

Bị bỏng điện cao thế, "trụ cột" của gia đình phải cắt cụt cả 2 cánh tay

Trong lúc đi làm thợ sơn mưu sinh nuôi gia đình, anh Quân không may bị bỏng điện cao thế dẫn đến hoại tử cả 2 tay, kèm theo đó là một loạt những vết bỏng khác trên cơ thể.

Vợ ung thư, chồng bị cây đè gãy chân, gia đình lâm vào cảnh điêu đứng

Để kiếm tiền cho vợ chữa bệnh ung thư, anh Quang ra sức làm lụng. Bất ngờ, anh bị cây đổ đè vào người làm gãy chân khiến tình cảnh gia đình càng thêm khó khăn gấp bội.

Bạn đọc ủng hộ em Lê Gia Trường bị bỏng điện gần 80 triệu đồng

Vừa qua, PV VietNamNet đã tới Viện bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 57.826.168 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Lê Gia Trường bị bỏng điện

Tấm phao cứu sinh cuối cùng của người tài xế nghèo bị xe đè gãy chân

Vết thương ở cẳng chân trái liên tục bị nhiễm trùng khiến anh Hải, tài xế xe ba gác phải nằm viện điều trị dài ngày. Chỗ xương bị gãy còn đang đợi để ghép mà gia đình đã kiệt quệ.