Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 9/2020

Trong 10 ngày cuối tháng 9/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 637.269.083 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
9/21/2020 2,000 IBVCB.778818211.15.CT tu 0911000061963 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 10,000 213130.210920.213130.Tran Hoang Hai Anh ung ho be Ha Hoang Minh Tri
9/21/2020 20,000 674511.200920.224751.Ung ho em Hong bi ung thu
9/21/2020 20,000 Sender:01310005.DD:210920.SHGD:10012535.BO:DAO THI THAO VY.UNG HO MS 2020 230 NGUYEN VAN HONG
9/21/2020 20,000 813475.210920.053115.iung ho ms 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 25,000 Sender:01310012.DD:210920.SHGD:10010017.BO:BUI QUANG HUONG.UNG HO BAN HONG CO LEN
9/21/2020 30,000 IBVCB.778317832.Ung ho MS 2020 235 Be Nguyen Ngoc Son.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 30,000 IBVCB.778316540.Ung ho MS 2020 234 Em Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 30,000 IBVCB.778313856.Ung ho MS 2020 236 Em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 50,000 314416.200920.234944.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/21/2020 50,000 896527.200920.225537.MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20265605029660
9/21/2020 50,000 060564.200920.225511.MS 2020230 Nguyen Van Hong
9/21/2020 50,000 895641.200920.225131.Ung ho MS 2020.233 em Sung Thi Va FT20265450853090
9/21/2020 50,000 894805.200920.224811.Ung ho MS 2020.232 Nguyen Bao Lam FT20265433350491
9/21/2020 50,000 894091.200920.224520.Ung ho MS 2020.234 Ha Hoang Minh Tri FT20265209532985
9/21/2020 50,000 893324.200920.224230.Ung ho MS 2020 235 Nguyen ngoc Son FT20265539798023
9/21/2020 50,000 080705.210920.211902.ung ho MS 2020.230, em Nguyen Van Hong
9/21/2020 50,000 252925.210920.203832.TRAN PHUONG THANH Chuyen tien ung ho MS 2020.230 (anh Nguyen Van Hong)
9/21/2020 50,000 966293.210920.140257.Ung ho ms 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/21/2020 50,000 849438.210920.113714.Ung ho MS 2020.231
9/21/2020 50,000 540197.210920.112432.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 50,000 040470.210920.101441.MS 2020.236 FT20265484248045
9/21/2020 50,000 MBVCB.777649246.ung ho Ms 2020.230 (Nguyen Van Hong).CT tu 1016452622 BUI TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 50,000 Sender:01202021.DD:210920.SHGD:10001173.BO:NGO DAC TAI.995220092152992 UNG HO MS 2020.230, DOT GIAO DICH TRUOC CUNG UNG HO MS 2020.230
9/21/2020 50,000 159004.210920.085311.gui be dang ngoc chau 2020236
9/21/2020 50,000 Sender:79305001.DD:210920.SHGD:10001024.BO:LE THI THU THAO.UNG HO MS 2020230 EM NGUYEN VANHONG
9/21/2020 50,000 323026.210920.081229.2020236 ung ho dang thi ngoc chau
9/21/2020 50,000 924600.210920.080124.Ung ho MS 2020.236
9/21/2020 50,000 933061.210920.070211.E nguyen van hong FT20265695516943
9/21/2020 50,000 814131.210920.062027.MoMoT0985607323T7222797885T970436TUng ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/21/2020 50,000 933950.210920.053053.Ung ho MS 2020.236
9/21/2020 50,000 918287.210920.020809.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong Xin loi toi chi ung ho duoc so tien nay thoi FT20265000785085
9/21/2020 50,000 912857.210920.004333.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265023724365
9/21/2020 50,000 911840.210920.003349.MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20265446270946
9/21/2020 100,000 MBVCB.777293928.Ung ho MS 2020.230 (Nguyen Van Hong).CT tu 0721000638837 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 MBVCB.777291006.Ung ho MS 2020.230.CT tu 0921000715961 PHAN ANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 064673.200920.230455.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/21/2020 100,000 676484.200920.225743.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/21/2020 100,000 896786.200920.225648.MS 2020.230 FT20265793472761
9/21/2020 100,000 895811.200920.225216.Ms2020.230 nguyen Van Hong FT20265604671040
9/21/2020 100,000 058837.200920.225113.Ung ho ms 2020 231 be Le Thi Bich Cham Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/21/2020 100,000 033514.200920.223914.IBFTA 200920000099157 ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong
9/21/2020 100,000 700206.200920.223043.Le Ngoc Chien ung ho MS 2020 230 Nguyen Van Hong
9/21/2020 100,000 101905.210920.215334.UNG HO MS 2020.230 (E NGUYEN VAN HONG)
9/21/2020 100,000 IBVCB.778789104.Khiet va Mao t92 ung ho Ms 2020 229 gdinh chi Xanh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 100,000 IBVCB.778785962.Anh Tran t92 ung ho ms 2020 231 Le Thi Bich Cham.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 100,000 IBVCB.778785044.Doan Ly t92 ung ho Ms 2020 234 Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 100,000 IBVCB.778783141.gd chu Hy t92 ung ho Ms 2020236 Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 100,000 IBVCB.778781632.gd chu Hy t92 ung ho Ms 2020235 be Nguyen Ngoc Son.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 100,000 042260.210920.202429.ung ho em nguyen van hong
9/21/2020 100,000 454011.210920.200957.MS2020 230 EM NGUYEN VAN HONG
9/21/2020 100,000 723550.210920.194947.VINH NAM UNG HO MS 2020.236 EM DANG THI NGOC CHAU-210920-19:49:44 723550
9/21/2020 100,000 MBVCB.778615639.Ung Ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong).CT tu 1015083163 HO THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 991608.210920.191707.ung ho em Nguyen Van Hong MS2020.230
9/21/2020 100,000 230297.210920.190754.Tran Duc Khai chuyen tien ung ho ms 2020236 Dang Thi Ngoc Cham
9/21/2020 100,000 663244.210920.190439.MS 2020.230( em Nguyen Van Hong)
9/21/2020 100,000 452527.210920.184609.Ung ho MS 2020.231 FT20265820821959
9/21/2020 100,000 047627.210920.173011.ms 2020.231 Ung ho be LE THI BICH CHAM
9/21/2020 100,000 MBVCB.778435269.Ung ho ms 2020.231( be Le Thi Bich Cham).CT tu 0351000719131 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 396094.210920.172425.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265354523968
9/21/2020 100,000 Sender:01202002.DD:210920.SHGD:10007182.BO:TO CHAU HOANG UYEN.995220092160683 UNG HO MS2020.230
9/21/2020 100,000 811678.210920.161443.MS2020.235(be nguyen ngoc son)
9/21/2020 100,000 MBVCB.778289300.ma so 2020236 chau Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 100,000 NGUYEN VAN TAM NT-UNG HO MS 2020.232 BE NGUYEN BAO LAM
9/21/2020 100,000 LE THI BUONG NT-UNG HO MS 2020.233 EM SUNG THI VA
9/21/2020 100,000 748275.210920.150739.ung ho ms 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/21/2020 100,000 947737.210920.145342.MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham
9/21/2020 100,000 803589.210920.142631.ung ho be dang thi ngoc chau ms 2020236
9/21/2020 100,000 494216.210920.141046.Gia dinh Lymiukico ung ho em Dang T Ngoc Chau MS 2020 236
9/21/2020 100,000 912857.210920.135254.Ung ho E Dang thi ngoc Chau MS 2020.236
9/21/2020 100,000 198581.210920.134740.Ung ho MS2020.230 FT20265363250413
9/21/2020 100,000 IBVCB.777890454.UNG HO MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM).CT tu 0071000963329 LE THI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 MBVCB.777875238.MS 2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham ).CT tu 1012482204 NGUYEN DANG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 864217.210920.114312.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 230 em nguyen van hong
9/21/2020 100,000 625018.210920.113943.MS 2020230 Ung ho em nguyen van hong
9/21/2020 100,000 MBVCB.777806342.MS 2020.230.CT tu 0181003358215 NGUYEN THI PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 524798.210920.110335.nguyen duc viet ung ho ms2020.230 em nguyen van hong
9/21/2020 100,000 Sender:01202001.DD:210920.SHGD:10002417.BO:NGUYEN PHAM PHUC TRAN.995220092131197 MS 2020.231 BE LE THI BICH CHAM
9/21/2020 100,000 MBVCB.777749736.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS : 2020 . 236 ( Em Dang Thi Ngoc Chau ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 MBVCB.777724909.Ung ho MS 2020.230.CT tu 0281000513711 TRAN THI HOANG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 Sender:79310001.DD:210920.SHGD:10012561.BO:PHAM MINH NGUYET.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
9/21/2020 100,000 809361.210920.100820.MS2020.236(em Dangthi ngoc chau )
9/21/2020 100,000 452227.210920.100046.ung ho MS 2020.230
9/21/2020 100,000 Sender:01310001.DD:210920.SHGD:10014835.BO:TRAN THI XUAN THUY.MS 2020.236 UNG HO EM DANG THI NGOC CHAU
9/21/2020 100,000 Sender:01310012.DD:210920.SHGD:10004284.BO:NHAM NGOC HIEN.MS 2020.234, UNG HO HA HOANG MINH TRI
9/21/2020 100,000 362688.210920.084653.ung ho nguyen van hong MS2020330
9/21/2020 100,000 136247.210920.083910.Ung ho ma so 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 100,000 966613.210920.083839.Ung ho MS 2020.235, be Nguyen Ngoc Son FT20265700164541
9/21/2020 100,000 965426.210920.083640.Ung ho MS 2020.236, em Dang Thi Ngoc Chau FT20265437590005
9/21/2020 100,000 Sender:01201011.DD:210920.SHGD:10002970.BO:MAI AI NHI.UNG HO EM MS 2020.230 ( NGUYEN VAN HONG)
9/21/2020 100,000 Sender:79310001.DD:210920.SHGD:10011906.BO:NGUYEN DUC TUAN.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
9/21/2020 100,000 MBVCB.777482831.ung ho MS 2020.230 (Em Nguyen Van Hong).CT tu 1014710882 HUYNH NGOC THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 722355.210920.081858.Ung ho ms 2020 230 em nguyen van hong
9/21/2020 100,000 Sender:79307001.DD:210920.SHGD:10002695.BO:NGUYEN XUAN HUY.IBUNG HO MS 2020.231 (UNG HO BELE THI CHAM)
9/21/2020 100,000 621009.210920.075004.UNG HO MS 2020.230 ( EM NGUYEN VAN HONG)-210920-07:50:01 621009
9/21/2020 100,000 MBVCB.777403946.2020.236 ung ho em Dang thi ngoc chau.CT tu 0341007167219 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 030236.210920.061209.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so 228 va 230
9/21/2020 100,000 926069.210920.060120.Ung ho MS 2020.236 FT20265001550164
9/21/2020 100,000 420774.210920.053419.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/21/2020 100,000 MBVCB.777346412.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.236 (em Dang Thi Ngoc Chau)Vietnamnet 21/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 924367.210920.052445.Ung ho MS2020.236 em dang thi ngoc chau FT20265103062390
9/21/2020 100,000 MBVCB.777331458.MS2020.230(Nguyen Van Hong).CT tu 0441000774488 NGUYEN MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 100,000 016788.210920.022557.ung ho MS 2020 235 be Nguyen Ngoc Son
9/21/2020 100,000 012075.210920.012245.unghoms2020230
9/21/2020 100,000 915907.210920.012227.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20265698737251
9/21/2020 100,000 912138.210920.003629.Ung ho ms2020.230 em nguyen van hong FT20265789980842
9/21/2020 115,000 842982.210920.163250.Nguyen Duc Hai ung ho MS 2020 230
9/21/2020 150,000 Sender:48304001.DD:210920.SHGD:10000230.BO:TRAN THI PHUONG LOAN.2020.236 TAI NGOAI THUONGVIET NAM CN TP HCM
9/21/2020 150,000 958795.210920.082508.MS2020230emNguyenVanHong FT20265437543097
9/21/2020 150,000 038102.210920.064500.2020 236 em DANG THI NGOC CHAU
9/21/2020 150,000 922416.210920.041227.Ung ho e nguyen van hong 2020 230 FT20265699273956
9/21/2020 150,000 021882.210920.040854.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/21/2020 200,000 613496.200920.231530.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-200920-23:15:27 613496
9/21/2020 200,000 065879.200920.230806.Ung ho MS 2020 230
9/21/2020 200,000 MBVCB.777281261.MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0171003467272 NGUYEN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 MBVCB.778808749.MS M2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0451000504479 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 093910.210920.214130.Chuyen tien ung ho dang thi ngoc chau MS 2020.236
9/21/2020 200,000 554062.210920.212855.MS2020230 em Nguyen Van Hong FT20266161376005
9/21/2020 200,000 MBVCB.778712706.Diem Thuy ung ho MS 2020.230 (Em Nguyen Van Hong).CT tu 0071000928332 VO NGOC DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 MBVCB.778701348.Ung ho MS 2020.236 (em Dang Thi Ngoc Chau) .CT tu 0021002175713 NGUYEN DUY DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 131985.210920.202852.MS 2020.231 (ung ho be le thi bich cham)
9/21/2020 200,000 245356.210920.200650.ung ho MS 2020.236 (em Dang Thi Ngoc Chau)
9/21/2020 200,000 881932.210920.193019.ms 2020234 va ms 2020236 moi ma 100k
9/21/2020 200,000 MBVCB.778607287.Ung ho em MS 2020.230.CT tu 0011004420819 NGUYEN THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 905820.210920.190939.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 200,000 878895.210920.191331.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
9/21/2020 200,000 MBVCB.778575836.ms 2020 235.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 200,000 MBVCB.778572769.ms 2020 234.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 200,000 459569.210920.185611.MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20265130578063
9/21/2020 200,000 IBVCB.778493741.MS 2020.073 chi Nguyen Thi Bich.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 200,000 516273.210920.172244.ung ho ms 2020236 ung ho em dang thi ngoc chau
9/21/2020 200,000 380772.210920.170717.MS 2020.232 FT20265160503463
9/21/2020 200,000 MBVCB.778393477.CHU XUAN HIEN chuyen tien ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020. 230.CT tu 0071004278690 CHU XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 MBVCB.778386319.CHU XUAN HIEN chuyen tien ung ho gia dinh chi Hoa MS 223.CT tu 0071004278690 CHU XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 MBVCB.778254253.Ung ho MS 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 1101000001950 PHAN NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 IBVCB.778227695.ung ho MS 2020.236 (Em Dang Thi Ngoc Chau).CT tu 0021000264391 NGUYEN DUY TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 277682.210920.151934.Ung ho MS 2020.230 NGUYEN VAN HONG FT20265600832507
9/21/2020 200,000 275422.210920.151710.MS 2020 230 e Nguyen Van Hong FT20265031552979
9/21/2020 200,000 757037.210920.151534.Chuyen tien ung ho ma so 2020.236 Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 200,000 655109.210920.144955.chuc chuong trinh tiep tuc phat song
9/21/2020 200,000 931955.210920.142749.ung ho MS 2020.221
9/21/2020 200,000 704663.210920.142613.ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong
9/21/2020 200,000 929738.210920.142344.ung ho MS 2020.229 ( gia dinh chi xanh)
9/21/2020 200,000 IBVCB.778016908.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0531002549665 NGUYEN THE CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 652747.210920.132704.UNG HO MS : 2020.236 ( EM DANG THI NGOC CHAU)-210920-13:27:01 652747
9/21/2020 200,000 MBVCB.778009497.Ung ho MS 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 MBVCB.777973042.Ung ho MS2020.236 .CT tu 0081000878215 TRAN HUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 MBVCB.777935901.Ung ho MS 2020.230.CT tu 0261003481118 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 768915.210920.120513.Ung ho MS2020 230 e Nguyen Van Hong
9/21/2020 200,000 844324.210920.112916.UNG HO BE LE THI BICH CHAM (MS 2020.231)
9/21/2020 200,000 287522.210920.111257.Tran Kim Man ung ho MS 2020.230(em Nguyen Van Hong)
9/21/2020 200,000 086128.210920.110721.Ung ho ma so 2020 2036 em DANG THI NGOC CHAU FT20265030719489
9/21/2020 200,000 MBVCB.777779804.Ung ho MS 2020. 230.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 IBVCB.777757457.MS 2020 236.CT tu 0511003854699 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 200,000 MBVCB.777744287.(0902181090) Ung ho MS:2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0301000326310 LE QUYET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 330588.210920.102138.Ung ho MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/21/2020 200,000 326446.210920.101939.MS 2020 236 em dang thi ngoc chau
9/21/2020 200,000 465226.210920.101118.ung ho e Nguyen Van Hong. MS 2020.230
9/21/2020 200,000 307039.210920.101023.Ung ho MS 2020 236 Em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 200,000 MBVCB.777653160.LUONG XUAN TRUONG ung ho ma MS 2020.236(em Dang Thi Ngoc Chau).CT tu 0301000359862 LUONG XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 Sender:01310001.DD:210920.SHGD:10013537.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.MS 2020.236 DANG THI NGOC CHAU
9/21/2020 200,000 IBVCB.777647474.Ung ho MS 2020.236 - Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0581000765536 PHAM THI XUAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 Sender:01310001.DD:210920.SHGD:10010774.BO:VU HOANG ANH.UNG HO BE LE THI BICH CHAM MS 2020.231
9/21/2020 200,000 Sender:01310001.DD:210920.SHGD:10011328.BO:BUI THI TRUC HA.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
9/21/2020 200,000 IBVCB.777625388.Be MinhTri1i benh ung thu.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 200,000 IBVCB.777598902.Be Son benh Ung thu xuong.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 200,000 480791.210920.091928.Ung ho MS 2020 236 em DANG THI NGOC CHAU
9/21/2020 200,000 IBVCB.777548855.Gia dnh Chi Nguyen Thi Nga la ho ngheo.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 200,000 MBVCB.777538332.ung ho MS 2020.230 nguyen van hong.CT tu 0011004190635 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 364381.210920.084819.Ung ho MS 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 200,000 166134.210920.084321.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LY THI DAO chuyen khoan ung ho ma so 2020 236
9/21/2020 200,000 Sender:79305001.DD:210920.SHGD:10000691.BO:HANG VINH LUAN.UNG HO MS 2020 231 UNG HO BE LETHI BICH TRAM
9/21/2020 200,000 MBVCB.777480994.MS 2020.230( nguyen van hong ).CT tu 0451000428127 NGHIEM XUAN LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 951948.210920.081116.Ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong FT20265695780635
9/21/2020 200,000 MBVCB.777453940.Ung ho MS 2020 236 Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 946732.210920.075810.UNG HO MS 2020.230 FT20265726010644
9/21/2020 200,000 082277.210920.075740.MS 2020 230 em Nguyen van hong
9/21/2020 200,000 IBVCB.777439805.Nha ngheo.kho khan.CT tu 0071001211150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 200,000 066617.210920.073952.MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/21/2020 200,000 138228.210920.073709.ct MS2020236em Dang thi ngoc Chau
9/21/2020 200,000 135644.210920.072850.MoMo 0968567360 CT 0011002643148 7223609804
9/21/2020 200,000 618816.210920.070907.UNG HO MS 2020 236 DANG NGOC CHAU-210920-07:08:38 618816
9/21/2020 200,000 261809.210920.063841.ung ho MS 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 200,000 261204.210920.063649.ms 2020.182 ung ho em Ng Vu Phuong Linh
9/21/2020 200,000 255103.210920.061605.Chuyen tien ung ho MS 2020.236 ung ho em dang thi ngoc chau
9/21/2020 200,000 925678.210920.055522.MS 2020236 dang thi ngoc chau FT20265103178238
9/21/2020 200,000 MBVCB.777349792.be An Nhien chuyen tien ung ho chi Le Thi Bich Cham MS 2020.232.CT tu 0121002332357 NGO THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 200,000 912785.210920.004244.Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong FT20265621580248
9/21/2020 250,000 IBVCB.778103461. ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)..CT tu 0071001063785 NGUYEN NGOC HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 250,000 Sender:79307001.DD:210920.SHGD:10002666.BO:NGUYEN THI NGOC NU.IBMS 2020.231 (UNG HO BE LETHI BICH CHAM)
9/21/2020 250,000 218911.210920.062411.ung ho ms 2020.236 (dang thi ngoc chau)
9/21/2020 300,000 451049.200920.235033.ung ho MS 2020230
9/21/2020 300,000 MBVCB.777281512.Ung ho MS 2020.231.CT tu 0251002751248 LE HOAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 300,000 710605.210920.202422.UNG HO MA SO MS 2020236 DANG THI NGOC CHAU
9/21/2020 300,000 IBVCB.778676163.Ung ho MS 2020.236.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 300,000 368526.210920.191803.Ms 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/21/2020 300,000 MBVCB.778414441.2020.236 UH chau Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0021001758178 LE THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 300,000 461614.210920.154937.UNG HO BE NGUYEN NGOC SON-MS:2020-235
9/21/2020 300,000 286458.210920.152838.MS2020.230 EM NGUYEN VAN HONG FT20265168308338
9/21/2020 300,000 232262.210920.140915.Tran Thi Ngoc Tu chuyen tien ung ho MS2020.230 (Em Nguyen Van Hong)
9/21/2020 300,000 213075.210920.140643.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265449002275
9/21/2020 300,000 152696.210920.123409.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265777803043
9/21/2020 300,000 633520.210920.122742.MS 2020.236(Em Dang Thi Ngoc Chau)
9/21/2020 300,000 335339.210920.114130.ung h
9/21/2020 300,000 515101.210920.105408.Ung ho MS 2020 236 be dang ngoc chau
9/21/2020 300,000 MBVCB.777746120.MS 2020 236 E Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 300,000 IBVCB.777723380.HO NGHEO.CT tu 0071002056946 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 300,000 484840.210920.102801.MS 2020.236
9/21/2020 300,000 Sender:01202021.DD:210920.SHGD:10001135.BO:NGO DAC TAI.995220092152915 CHUYEN TIEN
9/21/2020 300,000 168580.210920.090305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em Chau MS 2020 236
9/21/2020 300,000 986663.210920.090808.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265070267080
9/21/2020 300,000 472999.210920.085956.ung ho MS 2020.236
9/21/2020 300,000 Sender:79305001.DD:210920.SHGD:10001087.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO MS 2020.231
9/21/2020 300,000 Sender:01202002.DD:210920.SHGD:10000514.BO:PHAM TIEN HAI.995220092127095 PHAM TIEN HAI BIDV UNG HO MS 2020.236
9/21/2020 300,000 059409.210920.072921.2020 236 ung ho chau Dang thi Ngoc Chau
9/21/2020 300,000 711308.210920.062134.Ung ho Ms 2020 230 Nguyen van Hong
9/21/2020 300,000 917168.210920.014503.Ms2020.230 nguyen van hong FT20265446532990
9/21/2020 400,000 MBVCB.778547965.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0301000388811 DAO THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 400,000 Sender:01201004.DD:210920.SHGD:10008251.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DAN TRI CT BANDOC UH CHO MS2020.226 THEO DSKC TUAN 2.9.2019
9/21/2020 400,000 Sender:01310001.DD:210920.SHGD:10002586.BO:PHAN THANH HA.MS 2020233 EM SUNG THI VA
9/21/2020 478,000 Sender:79321001.DD:210920.SHGD:10001927.BO:PHAM THUY LOAN.MS: 2020.236 (EM DANG THI NGOC CHAU)PHI TRONG
9/21/2020 500,000 MBVCB.777296385.Ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong bi ung thu.CT tu 0541000306088 NGUYEN GIA HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 500,000 902668.200920.232821.Ung ho ma so MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265539965760
9/21/2020 500,000 531966.210920.204953.Ung ho MS 2020.236 dang thi ngoc chau FT20266668605133
9/21/2020 500,000 112334.210920.194417.ung ho MS 2020.236 ( DANG THI NGOC CHAU )
9/21/2020 500,000 MBVCB.778589699.NGUYEN DUY DAN chuyen tien ung ho be Chau Ms2020236.CT tu 0101001051716 NGUYEN DUY DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 500,000 MBVCB.778331493.Ung ho MS 2020.232(be Nguyen Bao Lam). Chuc be mau khoe va gia dinh hanh phuc.CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 500,000 Sender:01202001.DD:210920.SHGD:10005699.BO:CHAU KIM YEN.995220092159471 UNG HO MS 2020.236 DANG THI NGOC CHAU
9/21/2020 500,000 742435.210920.143030.Ung ho ma so 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 500,000 Sender:79307005.DD:210920.SHGD:10014380.BO:NGO THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.231 (UNG HOBE LE THI BICH CHAM)
9/21/2020 500,000 187766.210920.133155.DO TRUNG KIEN UNG HO CHAU DANG THI NGOC CHAU MS 2020.236 FT20265054803921
9/21/2020 500,000 Sender:01310001.DD:210920.SHGD:10018909.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.236 EM DANG THI NGOC CHAU
9/21/2020 500,000 118397.210920.114545.Ms 2020.230 ung ho em nguyen van hong FT20265072750186
9/21/2020 500,000 851674.210920.114102.MS 2020.231
9/21/2020 500,000 103122.210920.112710.GIUP CHAU DANG THI NGOC CHAU MS 2020.236 FT20265337501942
9/21/2020 500,000 839828.210920.112219.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/21/2020 500,000 510661.210920.104430.MS 2020.236 Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 500,000 Sender:79310001.DD:210920.SHGD:10012695.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.235 CHAU NGUYEN NGOC SON
9/21/2020 500,000 476853.210920.102118.Chuyen tien MS 2020 236 EM DANG THI NGOC CHAU
9/21/2020 500,000 IBVCB.777685984.ung ho be le thi bich cham ms 2020.231.CT tu 0401000087372 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 500,000 IBVCB.777681977.ung ho em sung thi va ms 2020.233.CT tu 0401000087372 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 500,000 258388.210920.094630.Ung ho MS 2020 236 Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 500,000 512912.210920.091832.Ung ho MS 2020236 Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 500,000 IBVCB.777572266.ung ho MS 2020.236 (Em Dang Thi Ngoc Chau).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 500,000 986855.210920.090821.Ung ho MS 2020.236 FT20265188887059
9/21/2020 500,000 Sender:01310012.DD:210920.SHGD:10003992.BO:NGUYEN VAN HANH.2020234 HA HOANG MINH TRI
9/21/2020 500,000 Sender:79310001.DD:210920.SHGD:10006993.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.234 BE HA HOANG MINH TRI
9/21/2020 500,000 856665.210920.082615.ung ho MS 2020.236 ( em Dang Thi Ngoc Chau )
9/21/2020 500,000 460813.210920.082309.Ung ho MS 2020.230 ( em nguyen van hong)
9/21/2020 500,000 Sender:79307001.DD:210920.SHGD:10002607.BO:TRAN THI ANH TUYET.IBUNG HO MS2020.234 HA HOANGMINH TRI BI UNG THU O AP BAC LAN, XA BA DIEM HOC MON
9/21/2020 500,000 IBVCB.777424176.ung ho MS 2020.236 (Em Dang Thi Ngoc Chau).CT tu 0071002716619 NGUYEN HONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 500,000 050894.210920.071443.Tang em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 500,000 682802.210920.070949.IBFT UH MS 2020.230 e Nguyen Van Hong
9/21/2020 500,000 046271.210920.070501.Ung ho MS 2020 236 Em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 500,000 618169.210920.064744.UNG HO MS 2020.236 (UNG HO DANG THI NGOC CHAU)-210920-06:47:43 618169
9/21/2020 500,000 515410.210920.052313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE QUOC HUNG chuyen khoan ung ho ms 2020236 dang
9/21/2020 500,000 IBVCB.777330069.MS 2020 234 em HOANG HA MINH TRI TP HCM.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 500,000 MBVCB.777328703.2020.230.CT tu 0491000041970 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 600,000 IBVCB.778189716.Ung ho MS 2020.233 - Sung Thi Va , MS 2020.234 - Ha Hoang Minh Tri, MS 2020.235 - Nguyen Ngoc Son.CT tu 0401001349454 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 1,000,000 912160.210920.205222.MS 2020.230
9/21/2020 1,000,000 IBVCB.778489744.Ung thu xuong.CT tu 0021001489210 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 1,000,000 181806.210920.173738.Ung ho chau Dang Thi Ngoc Chau MS 2020 236
9/21/2020 1,000,000 397640.210920.172618.Ung ho ms2020.230 nguyen van hong FT20265003908139
9/21/2020 1,000,000 MBVCB.777980487.Ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0891000619292 NGUYEN THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 1,000,000 IBVCB.777884551.Ung ho MS 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0011000719303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:210920.SHGD:10011322.BO:TRAN NHAN THANH.IBUNG HO MS 2020.236 (EM DANG THI NGOC CHAU)
9/21/2020 1,000,000 469185.210920.112927.Ung ho MS 2020 236 Em Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 1,000,000 950189.210920.103256.Co Huong, Q7 Ung ho MS2020. 236_Dang Thi Ngoc Chau
9/21/2020 1,000,000 Sender:79305001.DD:210920.SHGD:10002186.BO:NGUYEN THI THU HUONG.UNG HO MS 2020.236 (EM DANG THI NGOC CHAU)
9/21/2020 1,000,000 MBVCB.777600350.PHAN VAN BE BAY MS 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0601000508534 PHAN VAN BE BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 1,000,000 Sender:79307001.DD:210920.SHGD:10002631.BO:DO TRAN MONG THUY.IBMS 2020.234 (UNG HO HA HOANG MINH TRI).
9/21/2020 1,000,000 MBVCB.777439201.Mr Son chuyen ung ho em Nguyen Van Hong.CT tu 0881000450625 DOAN THI HOAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 2,000,000 392477.210920.172019.MS 2020.236 em dang ngoc chau FT20265308140046
9/21/2020 2,000,000 701863.210920.171351.A TRINH CTY PCCC HAI LONG Q.12 UNG HO E HA HOANG MINH TRI MS: 2020.234-210920-17:13:44 701863
9/21/2020 2,000,000 MBVCB.777841893.ung ho MS 2020236.CT tu 0511000481582 LE HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2020 5,000,000 Sender:79307001.DD:210920.SHGD:10002459.BO:NGUYEN VU TOAN.IBMS 2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)
9/21/2020 5,000,000 Sender:79307001.DD:210920.SHGD:10002447.BO:NGUYEN VU TOAN.IBMS 2020.215 ( UNG HO BE NGUYENNGOC KHANG)
9/21/2020 5,000,000 Sender:79307001.DD:210920.SHGD:10002458.BO:NGUYEN VU TOAN.IBMS 2020.217 (UNG HO BE DO PHUOC TAI)
9/21/2020 5,000,000 Sender:79307001.DD:210920.SHGD:10002452.BO:NGUYEN VU TOAN.IBUNG HO MS 2020.234 ( HA HOANGMINH TRI)
9/22/2020 1,000 IBVCB.779510294.asd.CT tu 0531002575888 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 1,000 IBVCB.779235648.asd.CT tu 0911000068221 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 2,000 IBVCB.779867645.a.CT tu 0441000814950 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 2,000 IBVCB.779433289.a.CT tu 0441000790321 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 2,000 IBVCB.779429743.a.CT tu 0911000057508 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 20,000 MBVCB.779040402.ung ho Ms 2020.237 (be Thuy Linh). chuc em mau khoi benh.CT tu 0721000641670 PHAM THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 30,000 IBVCB.779074826.Ung ho MS 2020 236 Em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 30,000 IBVCB.779069647.Ung ho MS 2020 237 Be Thuy Linh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 50,000 IBVCB.779850257.Giup ma so 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 50,000 IBVCB.779848348.Giup ma so 2020 237 be Thuy Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 50,000 182977.220920.161604.ms 2020.230
9/22/2020 50,000 585653.220920.152511.ms 2020.230 nguyen van hong
9/22/2020 50,000 650677.220920.141309.Ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 50,000 Sender:01309001.DD:220920.SHGD:10002823.BO:NGO THI HONG DIEP.UNG HO MA SO 2020 237
9/22/2020 50,000 281901.220920.121233.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020237 be Thuy Linh
9/22/2020 50,000 MBVCB.779390276.MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0261003485559 HUYNH CONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 50,000 MBVCB.779145006.chuyen tien ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0011004041390 DO THI NIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 50,000 113007.220920.091932.Ung ho Ms2020.237 be Thuy Linh ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/22/2020 50,000 IBVCB.779064056.ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 50,000 656166.220920.082317.Ung ho be Thuy Linh ms 2020.237 FT20266452125974
9/22/2020 50,000 094913.220920.080434.MS 2020 237
9/22/2020 50,000 064811.220920.071518.Ung ho MS 2020.237
9/22/2020 50,000 042391.220920.064540.Ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 50,000 624773.220920.061334.MS 2020.237 FT20266206138986
9/22/2020 60,000 199848.220920.091522.gui be mso 2020 237
9/22/2020 68,000 IBVCB.779275190.Ung ho ms 2020 237 be thuy linh.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 68,309 189230.220920.195134.MS 2020.236 chi Nguyen Thi Nga, Nam Mo Duoc So Luu Ly Quang Vuong Phat
9/22/2020 100,000 MBVCB.778866698.ung ho MS 2020.231 (be Le Thi Bich Cham).CT tu 0071001157940 LUONG NGUYEN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 599619.210920.233558.Ms 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20266468102485
9/22/2020 100,000 597199.210920.232305.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20266433483764
9/22/2020 100,000 276602.210920.230510.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/22/2020 100,000 MBVCB.778848771.Ung ho MS 2020.231 (chau: Le Thi Bich Cham ).CT tu 0211000422257 THACH QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 739981.210920.225855.UNG HO MS 2020.231 BE LE THI BICH CHAM-210920-22:58:52 739981
9/22/2020 100,000 MBVCB.780128777.ung ho MS 2020.230.CT tu 0491000181812 BUI THIEN SAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 862127.220920.215413.ung ho ms 2020230 em Nguyen Van Hong
9/22/2020 100,000 166131.220920.204046.MS 2020.237 ung ho be Thuy Linh FT20267364693312
9/22/2020 100,000 IBVCB.780005750.MS 2020.237 be Thuy Linh.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 MBVCB.779946426.PHAM DIEU HANG chuyen tien ung ho ms 2020.230 nguyen van hong.CT tu 0311000738159 PHAM DIEU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 816557.220920.171522.MS2020.237(be thuy linh )
9/22/2020 100,000 505770.220920.170657.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/22/2020 100,000 IBVCB.779790261.HO ANH TUAN ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 529432.220920.142419.Chuyen tien ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 100,000 MBVCB.779456877.DO THI THANH TUYEN chuyen tien cho be Manh. Ma so 2020.225.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 MBVCB.779453823.DO THI THANH TUYEN chuyen tien cho be Thuy Linh. Ma so 2020.237.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 995521.220920.124653.MS 2020 237
9/22/2020 100,000 460656.220920.123944.ung ho MS2020.237
9/22/2020 100,000 MBVCB.779404135.TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.237( be Thuy Linh).CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 MBVCB.779402015.Ung ho Hong vien phi .CT tu 1013106135 TRUONG QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 Sender:79202002.DD:220920.SHGD:10002558.BO:TRAN NGUYEN NGOC QUYEN.995220092254613 UNG HOMS 2020.237 UNG HO BE THUY LINH
9/22/2020 100,000 349311.220920.114837.ZP5MNJ673B9R 200922000044777 MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/22/2020 100,000 MBVCB.779320324.TRAN THI HOA chuyen tien.CT tu 0201000559677 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 396197.220920.111222.Chuyen tien ung ho ms 2020.236 dang thi ngoc chau
9/22/2020 100,000 MBVCB.779293751.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 325665.220920.110209.MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)
9/22/2020 100,000 MBVCB.779280704.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 868917.220920.105814.ung ho ms 2020.237
9/22/2020 100,000 Sender:01309001.DD:220920.SHGD:10001805.BO:NGUYEN THI THUY DUONG.MS 2020 230 EM NGUYEN VANHONG
9/22/2020 100,000 IBPS/SE:01202002.DD:220920.SH:10001266.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220092252584 - UNG HO MS2020.198
9/22/2020 100,000 950084.220920.102010.Vietcombank 0011002643148 MS2020229
9/22/2020 100,000 MBVCB.779215206.Be bi nao ung thuy.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 100,000 111605.220920.101754.MS2020.237
9/22/2020 100,000 286998.220920.100452.nho gui gdinh vc phun a sam va chi chiu thi huong bi nuoc cuon troi de lai bon be nho
9/22/2020 100,000 938211.220920.100437.Ms2020.237thuylinh chucconmaukhoe
9/22/2020 100,000 291081.220920.100047.Ung ho be Thuy Linh MS 2020.237
9/22/2020 100,000 014094.220920.095608.IBFTA 200922000027483 Ms 2020.237 ung ho be thuy linh
9/22/2020 100,000 551635.220920.094125.UNG HO MS2020.237 BE THUY LINH
9/22/2020 100,000 MBVCB.779148955.Ung ho MS 2020.237 ( be Thuy Linh ).CT tu 0301000333152 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 301458.220920.093438.Chuyen tien, ung ho MS 2020.235, be Nguyen Ngoc Son
9/22/2020 100,000 IBPS/SE:01310005.DD:220920.SH:10005662.BO:DO VAN QUYEN.UNG HO MS 2020 237 BE THUY LINH XINCAM ON
9/22/2020 100,000 IBPS/SE:01310005.DD:220920.SH:10004543.BO:DO DUY THANH.MS 2020.229
9/22/2020 100,000 113398.220920.092415.Ung ho MS2020.237 (be Thuy Linh)
9/22/2020 100,000 198589.220920.091439.Ung ho be Thuy Linh MS 2020 237
9/22/2020 100,000 276861.220920.091046.ung ho MS 2020.237
9/22/2020 100,000 844672.220920.090413.IBFT MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 100,000 074569.220920.085032.ung ho MS2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 100,000 257434.220920.084451.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2020 237 be thuy Linh
9/22/2020 100,000 139234.220920.083807.Ung ho MS2020228
9/22/2020 100,000 754602.220920.083550.VINH NAM UNG HO MS 2020.237 BE THUY LINH-220920-08:35:45 754602
9/22/2020 100,000 658072.220920.082657.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh FT20266007013674
9/22/2020 100,000 224512.220920.081806.ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 100,000 230321.220920.075702.Ung ho ms 2020.237 (be Thuy Linh)
9/22/2020 100,000 502326.220920.075520.MS 2020237 be Thuy Linh
9/22/2020 100,000 226496.220920.074158.MS 2020.237 (be Thuy Linh)
9/22/2020 100,000 MBVCB.778976573.Ms2020.237(be thuy linh).CT tu 0851000008294 LE HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 064820.220920.073037.MS 2020 237 be thuy linh
9/22/2020 100,000 635968.220920.072513.MS 2020.237 FT20266725895904
9/22/2020 100,000 635313.220920.072222.MS 2020.237 be Thuy Linh FT20266740161015
9/22/2020 100,000 MBVCB.778960701.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh)Vietnamnet 22/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 MBVCB.778955219.MS2020.237(be thuy linh).CT tu 0711000299549 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 829500.220920.070534.IBFT Ck be Thuy Linh.Huong Khe.Ha Tinh
9/22/2020 100,000 629827.220920.065434.2020.237 be thuy linh FT20266015412022
9/22/2020 100,000 001656.220920.065342.IBFTA 200922000009004 Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 100,000 040449.220920.063946.MS 2020 230 e NGUYEN VAN HONG
9/22/2020 100,000 034356.220920.061716.Ms 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 100,000 744872.220920.055829.UNG HO MS : 2020.237( BE THUY LINH)-220920-05:58:20 744872
9/22/2020 100,000 MBVCB.778878091.ung ho MS2020-231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 100,000 MBVCB.778878607.ung ho MS 2020-232 be Nguyen Bao Lan.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 150,000 MBVCB.778860589.ung ho?MS 2020.231? (Le Thi Bich Cham).CT tu 0021000274851 VU TIEN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 150,000 608600.220920.003704.Ung ho ma so 2020.230 em nguyen van hong FT20266482300048
9/22/2020 200,000 193649.210920.233613.MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/22/2020 200,000 593560.210920.230648.ms 2020.230 FT20266698810269
9/22/2020 200,000 IBVCB.778843453.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0351000969553 NGO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 181874.210920.224311.Ung Ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/22/2020 200,000 864764.220920.202513.MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-220920-20:25:01 864764
9/22/2020 200,000 IBVCB.780003736.Ung ho ma so 2020.237.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 200,000 VCBPAY.779902688.ung ho MS 2020 237 (be Thuy Linh).CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 MBVCB.779876534.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 978507.220920.175636.Ung ho MS2020.237
9/22/2020 200,000 716288.220920.175013.Ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/22/2020 200,000 IBVCB.779839619.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0071000688410 LE ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 248836.220920.170440.MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong)
9/22/2020 200,000 596491.220920.153601.ung ho MS 2020.237
9/22/2020 200,000 671674.220920.142544.Ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 350555.220920.142257.ZP5MNJ674JHQ 200922000062978 MS 2020.231
9/22/2020 200,000 874402.220920.134325.Ung ho MS2020.237 be thuy linh FT20266326559224
9/22/2020 200,000 129540.220920.124818.Ung ho Ms 2020.230 em nguyen van Hong
9/22/2020 200,000 533377.220920.123743.MS 2020237 ung ho be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 MBVCB.779404810.ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0021000343176 DAO QUANG HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 120228.220920.120228.Ung ho ms 2020.237 chuc chau mau binh phuc
9/22/2020 200,000 790700.220920.115859.UNG HO MS 2020.237-220920-11:58:54 790700
9/22/2020 200,000 Sender:79307005.DD:220920.SHGD:10010230.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.IBUNG HO MS 2020.237 (BE THUY LINH)
9/22/2020 200,000 421114.220920.114253.MS 2020.237be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 785701.220920.112801.UNG HO MS2020.237 (BE THUY LINH)-220920-11:27:39 785701
9/22/2020 200,000 926284.220920.110350.Vietcombank 0011002643148 giup be thuy linh ms 2020 237
9/22/2020 200,000 MBVCB.779279764.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0611001434851 NGUYEN VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 MBVCB.779267914.NGUYEN DINH DOAN chuyen tien.CT tu 0081001327924 NGUYEN DINH DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 314296.220920.104130.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh)
9/22/2020 200,000 557282.220920.103548.ung ho Ms 2020237
9/22/2020 200,000 IBVCB.779215679.MS 2020 234 Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 200,000 346332.220920.101900.ung ho ms 2020.237 be thuy linh
9/22/2020 200,000 343884.220920.101632.Chuyen tien ung ho MS 2020 237 be thuy linh
9/22/2020 200,000 117978.220920.101509.UH MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 948874.220920.100627.ung ho MS 2020.237
9/22/2020 200,000 IBVCB.779185282.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.235 cho be Nguyen Ngoc Son.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 IBVCB.779182899.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.234 cho Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 IBVCB.779179307.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.233 cho em Sung Thi Va.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 IBVCB.779176894.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.232 cho be Nguyen Bao Lam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 MBVCB.779170530.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.237.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 Sender:79310001.DD:220920.SHGD:10005603.BO:MAI HUONG LY.2020.237 BE THUY LINH
9/22/2020 200,000 705758.220920.093754.MS 2020.237 be thuy linh FT20266991053500
9/22/2020 200,000 303590.220920.093641.Chuyen tien, ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 704829.220920.093644.Ung ho MS 2020.230 FT20266400627664
9/22/2020 200,000 699327.220920.092921.Ung ho ms 2020.237 be thuy linh FT20266790763877
9/22/2020 200,000 Sender:48304001.DD:220920.SHGD:10001381.BO:TRINH XUAN THUONG.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYENVAN HONG). TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HOAN KIEM
9/22/2020 200,000 275770.220920.090945.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 944765.220920.090958.pham thi hanh tbinh ung ho ms 2020 237 be Thuy linh
9/22/2020 200,000 025691.220920.085714.Vietcombank 0011002643148 NGO THI HONG chuyen khoan MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 887794.220920.090223.Ung ho MS 2020.230
9/22/2020 200,000 IBVCB.779082419.Ung ho em: Dang Thi Ngoc Chau MS: 2020.236.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 941071.220920.085443.Ung ho be Thuy Linh MS2020 237
9/22/2020 200,000 IBVCB.779073266.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0011001972425 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 Sender:79305001.DD:220920.SHGD:10000800.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 237
9/22/2020 200,000 MBVCB.779063438.MS 2020237 be Thuy Linh.CT tu 0621000390775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 200,000 MBVCB.779056566.Ung ho MS2020 237 be Thuy Linh.CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 MBVCB.779049158.2020.237 (be Thuy Linh) .CT tu 0021000430409 BUI THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 MBVCB.779043377.Ung ho MS 2020.237 ( be thuy linh).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 MBVCB.779037997.MS 2020.237 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 MBVCB.779037184.ung ho ma so 2020.237.CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 658895.220920.082833.MS. 2020. 237 .be Thuy Linh FT20266281016991
9/22/2020 200,000 234219.220920.082809.MS 2020.237 Be thuy linh
9/22/2020 200,000 851715.220920.082810.MS 2020.237
9/22/2020 200,000 231989.220920.082554.ung ho MS2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 219101.220920.081227.ung ho ms 2020237
9/22/2020 200,000 251086.220920.074125.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET CK ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 191646.220920.073640.Chuyen tien ung ho be thuy linh, mong be nhanh khoe
9/22/2020 200,000 930470.220920.072527.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 200,000 633730.220920.071539.Ung ho ms 2020.237 Be Thuy Linh. Mong con mau khoe FT20266206372832
9/22/2020 200,000 925972.220920.071206.2020237ThuyLinh
9/22/2020 200,000 746808.220920.070727.UNG HO MS 2020. 237( BE THUY LINH)-220920-07:07:20 746808
9/22/2020 200,000 MBVCB.778952659.Ung ho MS 2020 237(be Thuy Linh).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 MBVCB.778949733.Ung ho MS 2020.237 (Be Thuy Linh).CT tu 0071001042396 NGUYEN LE BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 630606.220920.065907.Ung ho MS 2020 237 Thuy Linh FT20266740076227
9/22/2020 200,000 169236.220920.065310.MS 2020.237
9/22/2020 200,000 MBVCB.778933929.Ba Bui Thi Khuyen ung ho ma so: 2020.371(be Thuy Linh).CT tu 0491000017398 HOANG VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 200,000 625788.220920.062325.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh FT20266078595338
9/22/2020 200,000 035738.220920.062317.MS202037beThuyLinh
9/22/2020 200,000 745108.220920.061235.MS 2020.237-220920-06:12:34 745108
9/22/2020 200,000 609064.220920.004144.Ung ho MS 2020.230 e Nguyen Van Hong FT20266482310416
9/22/2020 212,345 587136.210920.224400.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong FT20266613230540
9/22/2020 300,000 740495.210920.231217.TIEN QUYEN GOP-210920-23:12:14 740495
9/22/2020 300,000 980379.210920.224106.CHAU KLINH-MHA CGIAY HA NOI UH MS 2020.236- EM DT NGOC CHAU. CHUC GD E CHONG ON DINH
9/22/2020 300,000 866830.220920.204754.MS 2020 236 ( EM DANG THI NGOC CHAU)-220920-20:47:42 866830
9/22/2020 300,000 MBVCB.780034025.MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 MBVCB.779953201.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0011002389833 DO KHAC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 939013.220920.150802.UNG HO BE THUY LINH MS 2020237 FT20266221002030
9/22/2020 300,000 Sender:01341001.DD:220920.SHGD:10000836.BO:NGUYEN HOANG THY KHANH.(2000000010244918)CK UNGHO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)
9/22/2020 300,000 801947.220920.143621.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/22/2020 300,000 902941.220920.142328.UNG HO MS 2020237 BE THUY LINH FT20266449060829
9/22/2020 300,000 IBVCB.779435635.UNG HO MS 2020 237 BE THUY LINH.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 300,000 810343.220920.115149.Ung ho MS.2020.237 FT20266938050021
9/22/2020 300,000 Sender:01310001.DD:220920.SHGD:10009212.BO:NGUYEN NGOC PHU.UNG HO MS 2020.237 (BE THUY LINH)
9/22/2020 300,000 MBVCB.779254409.Ung ho MS2002.237 (be Thuy Linh).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 270637.220920.102912.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 300,000 302079.220920.101958.MS 2020.237
9/22/2020 300,000 IBVCB.779174054.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.231 cho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 MBVCB.779166202.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 697331.220920.092647.MS 2020 237 be Thuy Linh FT20266237453073
9/22/2020 300,000 IBVCB.779123571.ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0451000316527 DANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 MBVCB.779120936.DAM THI CAM NHUNG chuyen tien ung ho MS 2020.237 (BE THUY LINH) .CT tu 0281000675192 DAM THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 694371.220920.092247.Ung ho ms 2020237 be thuy linh FT20266600600207
9/22/2020 300,000 275002.220920.090901.Chuyen tien ung ho MS 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/22/2020 300,000 683996.220920.090824.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh FT20266430601027
9/22/2020 300,000 255788.220920.084957.ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong
9/22/2020 300,000 254907.220920.082311.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/22/2020 300,000 MBVCB.779032179.ung ho MS2020 203 Em Nguyen Van Hong.CT tu 0541000337077 THAI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 226544.220920.082017.ung ho MS 2020.237
9/22/2020 300,000 204685.220920.075534.ung ho ms 2020.237 be thuy linh o ha tinh
9/22/2020 300,000 074556.220920.074307.ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 300,000 MBVCB.778970266.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien 2020.237 be Thuy Linh.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 300,000 610882.220920.072257.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms2020237
9/22/2020 300,000 925357.220920.070348.Ung ho MS 2020237 be Thuy Linh
9/22/2020 300,000 287070.220920.062308.NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2020.237 be thuy linh
9/22/2020 300,000 158450.220920.061808.ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 300,000 197190.220920.000000.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/22/2020 500,000 592697.210920.230323.Ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20266056736023
9/22/2020 500,000 403472.220920.214024.Ung ho MS 2020.231 be le thi bich cham
9/22/2020 500,000 171672.220920.205103.Ung ho MS 2020.037. Be Thuy Linh FT20267440020553
9/22/2020 500,000 MBVCB.780013146.TRAN LE THANH VUONG chuyen tien ung ho ms2020.237 be Thuy Linh.CT tu 0061000085811 TRAN LE THANH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 IBVCB.780010903.Ung ho ma so 235 be Nguyen Ngoc Son.CT tu 0071001117647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 500,000 553585.220920.190622.Ung ho ma so 2020.236 em dang thi ngoc chau
9/22/2020 500,000 843725.220920.171838.UNG HO MS 2020.237(BE THUY LINH)-220920-17:18:31 843725
9/22/2020 500,000 000456.220920.170340.UNG HO MS 2020.236 Em Dang Thi Ngoc Chau
9/22/2020 500,000 023290.220920.150506.Ung ho Em Dang Thi Ngoc Chau XA DUC THANH HUYEN YEN THANH TINH NGHE AN
9/22/2020 500,000 548268.220920.144527.Tran Ho Dieu Ky UH MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 500,000 MBVCB.779539203.Giup do 2020.237.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 807473.220920.140645.UNG HO BE THUY LINH-220920-14:06:42 807473
9/22/2020 500,000 877392.220920.134802.Ung ho be Thuy Linh ma so 2020237 FT20266282106189
9/22/2020 500,000 881818.220920.134215.IBFT Ung ho MS 2020.237
9/22/2020 500,000 873317.220920.134144.Ung ho be Thuy Linh MS 2020.237 FT20266414410293
9/22/2020 500,000 IBVCB.779465472.ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 395602.220920.130656.HUYNH THI THU MINH CHUYEN MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/22/2020 500,000 MBVCB.779373436.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0071000862201 DAO MAI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 IBVCB.779370277.Em Nguyen Van Hong bi benh nang.CT tu 0021000016620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 500,000 IBVCB.779365751.Tre bi benh nang.CT tu 0021000016620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 500,000 MBVCB.779363073.Ung ho MS2020.237(be Thuy Linh).CT tu 0021000592791 TONG THI VAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 473026.220920.115129.ung ho MS 2020 237
9/22/2020 500,000 256958.220920.112713.ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh)
9/22/2020 500,000 780901.220920.110142.UG HO MS 2020.237 BE THUY LINH-220920-11:01:39 780901
9/22/2020 500,000 UNG HO MS:2020-237 (BE THUYLINH)
9/22/2020 500,000 TANG TRUNG XUONG UNG HO MS:2020235(BE NGUYEN NGOC SON)
9/22/2020 500,000 MBVCB.779235649.MS 2020.237.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 529873.220920.102230.Ung ho MS 2020237 be Thuy Linh
9/22/2020 500,000 Sender:01310001.DD:220920.SHGD:10007842.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2020.237 BE THUYLINH
9/22/2020 500,000 MBVCB.779213009.ung ho MS2020.237 .CT tu 0991000004229 BUI SI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 257123.220920.094751.Ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 500,000 764689.220920.093558.UH BE LE THI BICH CHAM MS 2020.231-220920-09:35:54 764689
9/22/2020 500,000 842747.220920.093442.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
9/22/2020 500,000 Sender:01202001.DD:220920.SHGD:10000721.BO:TRAN THI THU HIEN.995220092251609 MS2020.237
9/22/2020 500,000 201461.220920.091618.ms 2020 237 be thuy linh
9/22/2020 500,000 MBVCB.779095919.nao ung thuy.CT tu 0011003115777 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2020 500,000 833848.220920.090507.ung ho ms2020 237 be Thuy Linh
9/22/2020 500,000 681511.220920.090444.Ung ho be Thuy Linh MS 2020 237 FT20266465162104
9/22/2020 500,000 IBVCB.779070921.Ung ho be Thuy Linh MS: 2020.237.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 MBVCB.779060520.MS2020237 ( be thuy linh).CT tu 0351000378666 HOANG THO ANH (THICH TAM QUAN) toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 839408.220920.082917.IBFT Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh.
9/22/2020 500,000 752935.220920.082344.MS 2020.237 ( BE THUY LINH)-220920-08:23:41 752935
9/22/2020 500,000 IBVCB.779024877.MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0071005412264 LY HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 108685.220920.081746.Ung ho MS 2020.237 ( be Thuy Linh)
9/22/2020 500,000 MBVCB.779010032.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 VCBPAY.778972430.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh.CT tu 0071002217490 NGUYEN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 MBVCB.778969579.MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 747136.220920.071447.MS 2020.237 BE THUY LINH-220920-07:14:41 747136
9/22/2020 500,000 631927.220920.070631.Ung ho ma so 2020.237 be Thuy Linh FT20266110227822
9/22/2020 500,000 MBVCB.778948124.Ung ho MS.2020.237 (Be Thuy Linh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 MBVCB.778943544.2020.237 be Thuy Linh.CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 745578.220920.063201.UNG HO MS 2020.237 (BE THUY LINH)-220920-06:31:59 745578
9/22/2020 500,000 MBVCB.778928582.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0611001676758 PHAM BA NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 500,000 921398.220920.035746.ung ho MS2020 230 em Nguyen Van Hong
9/22/2020 1,000,000 591779.210920.225938.Vo thi ngoc diem ung ho, MS, 2020.230 ,em nguyen van hong FT20266698790180
9/22/2020 1,000,000 563763.220920.150214.UH MS 2020.226 em Thuy va MS 2020.237 be Thuy Linh moi MS 500000d
9/22/2020 1,000,000 MBVCB.779578233.UH MS 2020.237 be thuy linh.CT tu 0011000999536 KIEU THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 1,000,000 890285.220920.140635.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh FT20266431603221
9/22/2020 1,000,000 571788.220920.135847.PHAM ANH TUAN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020237 be Thuy Linh
9/22/2020 1,000,000 Sender:79305001.DD:220920.SHGD:10003363.BO:DAM VI DAN.2020 237 BE THUY LINH
9/22/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:220920.SHGD:10010948.BO:HA XUAN CANH.IBHA XUAN LOC VA HA LO (USA): UNGHO MS 2020.236 (DANG THI NGOC CHAU): 500K VA MS 2020.231 (LE THI BICH CHAM): 500K
9/22/2020 1,000,000 435669.220920.120229.MS 2020.237
9/22/2020 1,000,000 796112.220920.113212.Ung ho MS 2020.237 FT20266991482009
9/22/2020 1,000,000 969862.220920.104618.MS2020 237
9/22/2020 1,000,000 Sender:01310001.DD:220920.SHGD:10007247.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2020.237 BE THUY LINH
9/22/2020 1,000,000 MBVCB.779113535.DINH MINH TUAN chuyen tien giup MS 2020.237(be thuy linh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 1,000,000 MBVCB.779095273.Mr Hoan 0903721387 ung ho MS 2020.236( em Dang Thi Ngoc Chau).CT tu 0721005114514 LE HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 1,000,000 228610.220920.082228.unh ho MS 2020 231 be Le Thi Bich Cham
9/22/2020 1,000,000 752699.220920.082148.UNG HO MS 2020.232 CHAU NGUYEN BAO LAM-220920-08:21:45 752699
9/22/2020 1,000,000 752434.220920.081934.UNG HO MS 2020.237 CHAU THUY LINH-220920-08:19:26 752434
9/22/2020 1,000,000 074529.220920.074529.MS
9/22/2020 2,000,000 823744.220920.152945.UNG HO MS 2020.237 (BE THUY LINH)-220920-15:29:34 823744
9/22/2020 2,000,000 IBVCB.779583921.ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0071004745967 PHAM TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 2,000,000 837156.220920.144440.Ung ho MS 2020.231 be Le Thi BichCham FT20266264145060
9/22/2020 2,000,000 826368.220920.143727.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh FT20266055052286
9/22/2020 2,000,000 815503.220920.115904.Ung ho MS 2020.237 FT20266099018928
9/22/2020 2,000,000 646376.220920.115819.Ung ho MS 2020.236 ( Em Dang Thi Ngoc Chau )
9/22/2020 2,000,000 MBVCB.779342640.ung ho MS 2020237(be Thuy Linh).CT tu 0181003505797 HA QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 2,000,000 744073.220920.102559.MS 2020236 -ung ho em Dang Thi Ngoc Chau FT20266030569900
9/22/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:220920.SHGD:10005521.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.236 (EM DANG THI NGOC CHAU) 1 TRIEU, MS 2020.237 (BE THUY LINH) 1 TRIEU
9/22/2020 2,000,000 MBVCB.778954893.NGUYEN HOANG SON chuyen tien ung ho MS 2020.237(be THUY LINH).CT tu 0531000267924 NGUYEN HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2020 2,000,000 924888.220920.065649.Ung ho MS 2020237 be Thuy Linh
9/22/2020 5,000,000 631638.220920.070459.MS 2020.237 FT20266725812763
9/23/2020 1,000 IBVCB.781313614.aaa.CT tu 0421000541495 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 1,000 IBVCB.781215073.aaa.CT tu 0881000477488 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 1,000 IBVCB.780299816.dg.CT tu 0531002577581 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 2,000 IBVCB.781067526.a.CT tu 0431000274098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2020 2,000 IBVCB.780986674.a.CT tu 0771000603704 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2020 2,000 IBVCB.780982523.a.CT tu 0911000057630 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2020 2,000 IBVCB.780753998.a.CT tu 0911000067472 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 2,000 IBVCB.780746843.a.CT tu 0721000668931 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 50,000 894104.220920.235940.Ung ho MS2020.230 em Nguyen Van Hong
9/23/2020 50,000 128353.230920.201506.ung ho MS 2020.230
9/23/2020 50,000 IBVCB.781181746.Giup ma so 2020 238 cac chau ba Hong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2020 50,000 IBVCB.780844578.ung ho ma so MS 2020 238 cac chau ba Hong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2020 50,000 066760.230920.145441.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020238 cac chau ba Hong
9/23/2020 50,000 197150.230920.143411.Ung ho ms 2020 238 ( cac chau ba Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/23/2020 50,000 188019.230920.141220.Ms 2020 238 cac chau ba Hong
9/23/2020 50,000 MBVCB.780763777.gui ve vung bi bao lu.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 50,000 176954.230920.123838.ung ho ms 2020.230 Nguyen Van Hong
9/23/2020 50,000 IBVCB.780314888.Ung ho MS 2020 238 Cac chau ba Hong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2020 50,000 965173.230920.081948.Ung ho 2020.230 em Nguyen Van Hong. Chuc em chong khoe manh, hanh phuc
9/23/2020 100,000 880856.220920.224120.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/23/2020 100,000 302359.230920.210429.gui gdinh co cha bi cam me ung thu co vo va hai con da mat do nghi quan
9/23/2020 100,000 777677.230920.202651.2020.237 be thuy linh mong con khoi benh FT20268372430908
9/23/2020 100,000 MBVCB.781259161.MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 MBVCB.781249701.MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 MBVCB.781194598.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.238 cac chau ba Hong.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 MBVCB.781190763.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.237 be THUY LINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 MBVCB.781188177.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.236 em DANG THI NGOC CHAU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 MBVCB.781185874.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.235 em NGUYEN NGOC SON.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 MBVCB.781181658.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.234 em HA HOANG MINH TRI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 MBVCB.781177882.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.233 em SUNG THI VA.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 357991.230920.162634.ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong
9/23/2020 100,000 595234.230920.155040.Gd Le Tan Thanh ung ho MS 2020.234 Ha Hoang Minh Tri. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20267
9/23/2020 100,000 202116.230920.152824.TTTPhuong ung ho Ms2020234 em Ha Hoang Minh Tri
9/23/2020 100,000 549073.230920.145559.Ung ho ma so 2020 224 be Leo Trieu Loc FT20267499122005
9/23/2020 100,000 547810.230920.145429.Ung ho ma so 2020 225 gia dinh be Manh FT20267079004409
9/23/2020 100,000 544548.230920.145026.Ung ho ma so 2020 228 gia dinh chi Tin FT20267711889100
9/23/2020 100,000 542187.230920.144739.Ung ho ma so 2020 229 gia dinh chi Xanh FT20267207955276
9/23/2020 100,000 539820.230920.144443.Ung ho ma so 2020 230 FT20267043486049
9/23/2020 100,000 538404.230920.144253.Ung ho ma so 2020 231 be Nguyen Thi Bich Cham FT20267667341048
9/23/2020 100,000 537014.230920.144116.Ung ho ma so 2020 232 be Nguyen Bao Lam FT20267624407013
9/23/2020 100,000 535939.230920.143955.Ung ho ma so 2020 233 em Sung Thi Va FT20267009656891
9/23/2020 100,000 534198.230920.143743.Ung ho ma so 2020 234 Ha Hoang Minh Tri FT20267093068301
9/23/2020 100,000 533256.230920.143628.Ung ho ma so 2020 235 be Nguyen Ngoc Son FT20267815889337
9/23/2020 100,000 531901.230920.143450.Ung ho ma so 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau FT20267537624026
9/23/2020 100,000 529089.230920.143112.Ung ho ma so 2020 238 cac chau ba Hong FT20267371202578
9/23/2020 100,000 188867.230920.141613.Ms 2020 237 be Thuy Linh
9/23/2020 100,000 182706.230920.134732.ung ho 2020 235 be Nguyen Ngoc Son
9/23/2020 100,000 182462.230920.134626.ung ho 2020 234 Ha Hoang Minh Tri
9/23/2020 100,000 182114.230920.134445.ung ho 2020 232 be Nguyen Bao Lam
9/23/2020 100,000 181851.230920.134323.ung ho ma so 2020 233 em Sung Thi Va
9/23/2020 100,000 743366.230920.133353.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong Nam Mo Duo
9/23/2020 100,000 MBVCB.780681135.ung ho MS 2020.230( em Nguyen Van Hong).CT tu 0051000544287 LE HONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 209173.230920.124813.MS 2020.237 chuc be Thuy Linh mau khoi benh
9/23/2020 100,000 454198.230920.122615.Ung ho MS 2020.230 FT20267054564823
9/23/2020 100,000 399910.230920.110730.Ung ho MS 2020.230,em NGUYEN VAN HONG. Mong em som binh phuc FT20267042775760
9/23/2020 100,000 149101.230920.104937.Ung ho ma so 2020 238 cac chau ba Hong
9/23/2020 100,000 743304.230920.103638.Ung ho cac chau ba Hong MS 2020.238
9/23/2020 100,000 072265.230920.102210.giup MS 2020.230 giup em Nguyen Van Hong
9/23/2020 100,000 294507.230920.084405.ung ho MS 2020.236 em dang thi ngoc chau FT20267814674714
9/23/2020 100,000 135233.230920.083653.Ung ho MS 2020.238
9/23/2020 100,000 887338.230920.082845.VINH NAM UNG HO MS 2020.238 CAC CHAU BA LE MY HONG-230920-08:28:08 887338
9/23/2020 100,000 885345.230920.081033.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-230920-08:10:31 885345
9/23/2020 100,000 MBVCB.780243664.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.238 (cac chau ba Hong)Vietnamnet 23/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 100,000 033934.230920.062730.MS 2020 230
9/23/2020 200,000 MBVCB.780164411.ung ho Ms 2020.230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0031000339119 TRAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 200,000 222593.220920.225729.Ung ho MS 2020.230 FT20267080603916
9/23/2020 200,000 417824.230920.213228.MS 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/23/2020 200,000 417781.230920.213011.MS 2020.234 ung ho Ha Hoang Minh Tri
9/23/2020 200,000 MBVCB.781189760.Ung ho ma so MS 2020.230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0011002411096 PHAM THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 200,000 357615.230920.162609.ms 2020.237 ung ho be Thuy Linh
9/23/2020 200,000 MBVCB.780961644.Ung ho MS2020.238 (cac chau ba Hong).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 200,000 202211.230920.152939.TTTPhuong ung ho Ms2020235 be Nguyen Ngoc Son
9/23/2020 200,000 201803.230920.152458.TTTPhuong ung ho Ms2020238 cac chau ba Hong
9/23/2020 200,000 IBVCB.780782001.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.237 cho be Thuy Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 200,000 IBVCB.780666202.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong.CT tu 0071000591801 NGUYEN THI HONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 200,000 IBVCB.780639422.MS.2020.231(ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0381000540846 NGUYEN THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 200,000 901692.230920.114628.ms 2020.238 (cac chau ba Hong)
9/23/2020 200,000 IBVCB.780575873.ms 2020238.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2020 200,000 MBVCB.780563709.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 200,000 404026.230920.111253.Ung ho MS 2020.234 FT20267306974764
9/23/2020 200,000 329463.230920.103439.Ung ho MS 2020 238 cac chau ba Hong
9/23/2020 200,000 177461.230920.095342.Ung ho MS 2020.238(cac chau ba Hong)
9/23/2020 200,000 972625.230920.094243.IBFT Ung ho MS 2020.230 em ng.van hong
9/23/2020 200,000 Sender:01204001.DD:230920.SHGD:11916065.BO:PHAM HAI CHAU.PHAM HAI CHAU UNG HO MS 2020.223GIA DINH CHI HOA
9/23/2020 200,000 219184.230920.090311.Ung ho MS 2020.238 (cac chau ba Hong)
9/23/2020 200,000 Sender:01359001.DD:230920.SHGD:10000017.BO:PHAM THI HUONG.BCIN:FT2026765002:CHUYEN CHO BEBAO CHAU
9/23/2020 200,000 MBVCB.780300057.Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0021001646487 MAI ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 200,000 MBVCB.780248364.Mong e som binh phuc.CT tu 0931004211984 PHAM THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 300,000 874477.220920.223606.GIUP DO MA SO 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-220920-22:35:59 874477
9/23/2020 300,000 IBVCB.781332718.MS 2020 238 con chau ba Hong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2020 300,000 761897.230920.161438.Vietcombank 0011002643148 Hoang Huy o Ha Noi 0972045489 ung ho be Thuy Linh
9/23/2020 300,000 480097.230920.131541.Nguyen thi phuong ung ho be le thi bich cham FT20267800401733
9/23/2020 300,000 IBVCB.780522480.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.238 (cac chau ba Hong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 300,000 IBVCB.780516236.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 300,000 704007.230920.035634.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 230
9/23/2020 400,000 IBVCB.780777995.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.236 cho em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 500,000 987518.230920.201425.MS 2020.237 (BE THUY LINH)-230920-20:14:20 987518
9/23/2020 500,000 985520.230920.195416.UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)-230920-19:53:58 985520
9/23/2020 500,000 205414.230920.160206.Vo xuan huong ung ho ms 2020.220
9/23/2020 500,000 915157.230920.121057.UNG HO MS 2020.238 (CAC CHAU BA HONG)-230920-12:10:50 915157
9/23/2020 500,000 284946.230920.101003.MS 2020 238 UH cac chau ba Hong mong gd vuot qua nghich canh
9/23/2020 500,000 IBVCB.780399378.Nguyen Thi Hanh chuyen khoan cho MS 2020.226 (Ung ho em Thuy).CT tu 0501000126195 TRAN LONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 500,000 319378.230920.092243.MS 2020.234 ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20267330500282
9/23/2020 500,000 NGUYEN THI LUA UNG HO MS 2020.235 BE NGUYEN NGOC SON
9/23/2020 500,000 032744.230920.090354.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020238 cac chau ba Hong
9/23/2020 500,000 686210.230920.084909.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/23/2020 500,000 IBVCB.780318662.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0721000558328 NGUYEN THI NHU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 1,000,000 MBVCB.780166368.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0071000727719 LE THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 1,000,000 848736.230920.163129.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
9/23/2020 1,000,000 376671.230920.103739.Giup be thuy linh ms 2020237 FT20267452626734
9/23/2020 1,000,000 VUONG VAN NGUYEN AUSTRALIA UNG HO MS 2020.235 BE NGUYEN VAN SON
9/23/2020 1,000,000 894788.230920.092108.MS 2020-236 EM DANG THI NGOC CHAU-230920-09:21:00 894788
9/23/2020 1,200,000 Sender:01202002.DD:230920.SHGD:10001004.BO:NGUYEN DINH THANH.995220092352035 UNG HO MS 2020.238 CAC CHAU BA HONG
9/23/2020 2,000,000 145471.230920.141811.NGUYEN NGOC THUC UNG HO CHAU DANG THI NGOC CHAU MA SO 2020236
9/23/2020 2,000,000 915385.230920.113808.200923000040296 HO TRO EM NGUYEN VAN HONG TRI BENH HIEM NGHEO ZP5MNK40OPBH
9/23/2020 2,000,000 MBVCB.780515283.DUONG THI GIANG chuyen tien MS 2020225 gd chau Manh.CT tu 0461003709433 DUONG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2020 5,000,000 Sender:79321001.DD:230920.SHGD:10000571.BO:NGUYEN KIM THANH.UNG HO BE THUY LINH BI NAO UNG THUYMS2020237
9/23/2020 20,000,000 144150.230920.124603.Vietcombank 0011002643148 Be Bich Cham MS 2020 231 ung ho MS 2020 234
9/23/2020 30,000,000 148546.230920.104722.MS 2020230 E Hong xin thuong niem A Di Da Phat
9/24/2020 2,000 IBVCB.782274384.a.CT tu 0911000057508 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 2,000 IBVCB.782250112.a.CT tu 0911000058360 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 2,000 IBVCB.782246065.a.CT tu 0371000520508 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 2,000 IBVCB.781890482.a.CT tu 0721000654621 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 2,000 IBVCB.781882544.a.CT tu 0911000065117 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 2,000 IBVCB.781696130.a.CT tu 0911000058391 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 2,000 IBVCB.781674364.a.CT tu 0531002595292 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 2,000 IBVCB.781665662.a.CT tu 0911000071199 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 20,000 106230.240920.185420.UNG HO MS 2020.230 ( EM NGUYEN VAN HONG )-240920-18:54:15 106230
9/24/2020 30,000 IBVCB.781564651.Ung ho MS 2020 239 Ba Do Thi Tuy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/2020 50,000 407187.240920.164807.Ms 2020 239 ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi
9/24/2020 50,000 162850.240920.123750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020239 ba Do Thi Tuy va 4 chau
9/24/2020 60,000 094352.240920.131306.Ung ho MS 2020.239 - ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi. FT20268667602900
9/24/2020 68,868 259544.240920.145608.MS 2020.239 ba Do Thi Tuy, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/24/2020 100,000 355056.240920.192404.Gd Le Tan Thanh ung ho MS 2020.239, ba Do Thi Tuy, 4 chau mo coi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong
9/24/2020 100,000 131759.240920.170943.ms 2020.230 em nguyen van hong
9/24/2020 100,000 167224.240920.161821.Vietcombank 0011002643148 MA THI DUNG chuyen khoan
9/24/2020 100,000 IBVCB.781934781.MS2020239 NAM MO DUOC SU LUU LUY QUANG VUONG PHAT .CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/2020 100,000 222609.240920.121310.ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong. Cau mong em bot dau don va manh me
9/24/2020 100,000 MBVCB.781817017.LY THI TRANG THY ct ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0281000422322 LY THI TRANG THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 100,000 340163.240920.112543.MS 2020239 Do Thi Tuy va 4 chau mo coi Mong gia dinh manh khoe
9/24/2020 100,000 151978.240920.095240.Ung ho ba Do thi Tuy MS 2020.239
9/24/2020 100,000 013756.240920.084508.VINH NAM UNG HO MS 2020.239 DO THI TUY-240920-08:44:56 013756
9/24/2020 100,000 007847.240920.074827.UNG HO MS 2020.239 DO THI TUY VA 4 CHAU MO COI-240920-07:48:05 007847
9/24/2020 100,000 MBVCB.781462138.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.239 (ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi)Vietnamnet 24/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 150,000 Sender:79310001.DD:240920.SHGD:10006313.BO:NGUYEN DINH SOAI.MS 2020.226 UNG HO EM THUY
9/24/2020 200,000 208977.240920.190237.MS 2020.230
9/24/2020 200,000 838704.240920.160904.MS 2020 225 GIA DINH BE MANH
9/24/2020 200,000 315122.240920.093657.ung ho ms 2020 239 va do thi tuy va 4 chau mo coi
9/24/2020 200,000 IBVCB.781522329.ung ho MS 2020.234 (Ung ho Ha Hoang Minh Tri).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 200,000 IBVCB.781518459.ung ho MS 2020.239 (Ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 200,000 IBVCB.781512224.LUONG VAN THANH chuyen ung ho MS 2020.239 (Ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi).CT tu 0071003459594 LUONG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 200,000 257719.240920.063358.ung ho MS.2020.230(e nguyen van hong)
9/24/2020 300,000 MBVCB.782512751.ung ho ma so 2020.239 ba do thi tuy va 4 chau.CT tu 0011003998056 DO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 300,000 325872.240920.183354.MS 2020.230 ung ho em nguyen van hong FT20268451327848
9/24/2020 300,000 Sender:79307005.DD:240920.SHGD:10015686.BO:MAI THI NGUYEN CHI.IBUNG HO MS 2020.238 (CAC CHAU BA HONG)
9/24/2020 300,000 887640.240920.114715.MS2020.239,ba Do thi tuy va 4 chau mo coi
9/24/2020 500,000 MBVCB.782559683.Tom C tang MS 2020.239 ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 500,000 NGUYEN VAN PHO-ANH NGUYEN ANH TUAN UNG HO MS2020.236 (EM DANG THI NGOC CHAU)
9/24/2020 500,000 0200970405092410353620200000222233.96459.104100.UNG HO MS2020236 EM DANG THI NGOC CHAU
9/24/2020 500,000 Sender:01310001.DD:240920.SHGD:10003624.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.237 BE THUYLINH
9/24/2020 500,000 Sender:01202002.DD:240920.SHGD:10000721.BO:TA THI KIM THU.121 UNG HO EM PHAM THI HUYEN MASO 2019.055
9/24/2020 500,000 IBPS/SE:01310001.DD:240920.SH:10002517.BO:NGUYEN QUOC CUONG.MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/24/2020 500,000 IBVCB.781561939.MS 2020 239.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/2020 500,000 010951.240920.082257.UH MS 2020.239( BA DO THI TUY VA 4 CHAU MO COI)-240920-08:22:54 010951
9/24/2020 500,000 677495.240920.071618.Chuyen tien ung ho MS 2020.239
9/24/2020 500,000 005073.240920.064902.UNG HO MS : 2020.239 ( BA DO THI TUY VA 4 CHAU MO COI)-240920-06:48:58 005073
9/24/2020 1,000,000 398212.240920.153802.Ung ho 2020.239( Ung ho Ba Do Thi Tuy va 4 Chau mo coi)
9/24/2020 1,000,000 MBVCB.781906996.ung ho MS 2020.239 (ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 1,000,000 Sender:48304001.DD:240920.SHGD:10003088.BO:VO THANH THAO.ONG TRAN NGOC TAM UNG HO MS 2020237 (BE THUY LINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/24/2020 1,000,000 MBVCB.781747777.VU HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh).CT tu 0451000517205 VU HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 1,000,000 Sender:48304001.DD:240920.SHGD:10001446.BO:CHUNG QUOC TUY.MS 2020.211 UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU TAI NGOAI THUONG VIET NAM 198 TRAN QUANG KHAI
9/24/2020 1,000,000 Sender:48304001.DD:240920.SHGD:10001310.BO:CHUNG QUOC TUY.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/24/2020 1,000,000 Sender:79307006.DD:240920.SHGD:10002488.BO:NGHIEM THANH PHUNG.NGHIEM THANH PHUNG UNG HO MS2020.225 ( GIA DINH BE MANH)
9/24/2020 1,000,000 706670.240920.081115.Chuyen tien ung ho MS 2020.236 em Dang Thi Ngoc Chau
9/24/2020 1,119,294 //Ref:TFMI414287950923{//}VAL:200923EUR42, /33B:EUR50, /Tlx:SW2009238962 /Pmnt:MS 2020.226(NG H EM THUY) /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIVN H
9/24/2020 1,119,294 //Ref:TFMI114276010923{//}VAL:200923EUR42, /33B:EUR50, /Tlx:SW2009238959 /Pmnt:MS 2020.221(HAI CON ANH AN). /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIVN
9/24/2020 1,119,294 //Ref:TFMI517593860923{//}VAL:200923EUR42, /33B:EUR50, /Tlx:SW2009238960 /Pmnt:MS 2020.231(UNG HO BE LE THI BICH CHAM) /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG
9/24/2020 2,000,000 IBVCB.782000318.CHU VAN AN ung ho MS2020.239 ba DO THI TUY VA 4 CHAU MO COI.CT tu 0191000003579 CHU VAN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2020 4,000,000 005151.240920.065056.UNG HOMS 2020.239 (BA DO THI TUY VA 4 CHAU MO COI)-240920-06:50:52 005151
9/25/2020 2,000 IBVCB.783943375.ast.CT tu 0911000058349 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 3,000 IBVCB.783595081.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020.237.CT tu 1016618070 TRAN HOANG HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 5,300 MBVCB.783585917.MS 2020 240.CT tu 1016618070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2020 20,000 258315.250920.052632.ung ho ms 2020.240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 30,000 IBVCB.782774144.Ung ho MS 2020 240 Anh Nguyen Van Thang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2020 50,000 IBVCB.783604335.Ung ho Ba Do Thi Tuy MS 2020.239.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2020 50,000 929965.250920.172314.UNG HO MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20269895670824
9/25/2020 50,000 319961.250920.144359.Ung ho ms 2020.240 anh Nguyen Van Thang ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/25/2020 50,000 317926.250920.142153.Ung ho ms 2020.239 ba Tuy va 4 chau mo coi (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/25/2020 50,000 619664.250920.135016.Ung ho MS 2020 240
9/25/2020 50,000 254201.250920.100712.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 50,000 Sender:01360002.DD:250920.SHGD:10000582.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.240 ANH NGUYEN VANTHANG
9/25/2020 50,000 059727.250920.072601.Ung ho MS2020 240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 50,000 MBVCB.782706962.Ung ho anh Nguyen van thang ms 2020.240.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 50,000 289012.250920.071227.MS 2020.240 Gia dinh ba Tran Thi Quy, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/25/2020 50,000 371356.250920.065955.2020240 ung ho nguyen van thang
9/25/2020 60,000 MBVCB.783242721.gui ung ho gdinh anh bi cay de tu vong o q10 nha co con nho 3,5tuoi.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 90,000 277106.250920.100512.UNG HO MS 2020.240 (ANH NGUYEN VAN THANG)
9/25/2020 100,000 MBVCB.783794712.MS 2020.239.CT tu 0581000748482 TRAN THI NHU DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 100,000 348102.250920.192759.MoMoT0902323605T7313255558T970436Tung ho NCHCCCL
9/25/2020 100,000 823333.250920.152308.Ung ho MS2020.237 FT20269087720634
9/25/2020 100,000 MBVCB.783222318.ung ho vung bao lut.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 100,000 756069.250920.110146.Ung ho 2020240 Nguyen Van Thang
9/25/2020 100,000 151265.250920.095209.UNG HO MS 2020.240 (ANH NGUYEN VAN THANG)-250920-09:51:42 151265
9/25/2020 100,000 MBVCB.782893238.Ung ho MS 2020.240.CT tu 0071000953960 LUU HANH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 100,000 240420.250920.094301.2020 240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 100,000 302905.250920.091707.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020240
9/25/2020 100,000 118716.250920.082726.Vinh Nam ung ho MS 2020 240 Nguyen van Thang
9/25/2020 100,000 IBVCB.782743911.ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang).CT tu 0481000861127 NGUYEN THI THUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 100,000 073807.250920.074541.MS 2020 240 anh nguyen van thang
9/25/2020 100,000 500549.250920.073532.Gd Le Tan Thanh ung ho MS 2020.240 anh Nguyen Van Thang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20
9/25/2020 100,000 475112.250920.072813.ung ho ba tran thi quy ms 2020240
9/25/2020 100,000 MBVCB.782688809.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang)Vietnamnet 25/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 100,000 130803.250920.060614.UNG HO MS : 2020.240 ( ANH NGUYEN VAN THANG)-250920-06:06:11 130803
9/25/2020 100,000 230586.250920.055755.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 100,000 130441.250920.052308.UNG HO MS 2020.240 (ANH NGUYEN VAN THANG)-250920-05:19:31 130441
9/25/2020 100,000 482246.250920.042817.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong FT20269070461044
9/25/2020 175,000 ATM_FTF.10800347.294924.20200925.134651.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
9/25/2020 179,746 MBVCB.782684705.MS 2020240 anh Nguyen Van Thang .CT tu 0061001175039 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2020 200,000 822991.250920.202709.NGUYEN THU HANG UNG HO MS 2020240 NGUYEN VAN THANG
9/25/2020 200,000 861633.250920.170205.Ung ho Hoang Minh Tri ma so 2020.234 Phan Quang Huy, Thu Duc, HCM.
9/25/2020 200,000 857002.250920.165700.Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh. Anh Huy Thu Duc, HCM
9/25/2020 200,000 MBVCB.783494623.uh MS2020240 a Nguyen Van Thang.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 200,000 MBVCB.783176376.ung ho 2020240 anh Nguyen Van Thang.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 200,000 MBVCB.783175504.ung ho 2020232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 200,000 IBVCB.783151300.MS 2020 096 be Ho Thu Tuong Vy.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2020 200,000 IBVCB.783133895.MS 2020240.CT tu 0911000048917 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2020 200,000 MBVCB.783130170.kho khan.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2020 200,000 766710.250920.111522.Ung ho MS 2020.240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 200,000 MBVCB.783027485.Ung ho MS 2020.240 ( anh Nguyen Van Thang ) .CT tu 0381000561464 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 200,000 MBVCB.783009047.DO MANH PHUONG chuyen tien MS2020.240( anh nguyen van Thang ).CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 200,000 MBVCB.782997089.giup do a thang ms 2020.240.CT tu 0231000693038 VO VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 200,000 MBVCB.782927326.MS 2020.240 ( gui A Nguyen Van Thang).CT tu 0381000377667 NGO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 200,000 Sender:01310005.DD:250920.SHGD:10003723.BO:DANG THI NGOC HUONG.UNG HO MS 2020.240 NGUYEN VAN THANG
9/25/2020 200,000 208193.250920.083247.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 200,000 838039.250920.082741.ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang)
9/25/2020 200,000 697226.250920.074947.ung ho ms 2020 227 be thuy linh
9/25/2020 200,000 MBVCB.782692263.Ba Bui Thi Khuyen ung ho ma so: 2020.240 (anh Nguyen Van Thang).CT tu 0491000017398 HOANG VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 200,000 358574.250920.060034.Chuyen tien ung ho MS 2020.240 ung ho anh nguyen van thang
9/25/2020 200,000 029974.250920.055538.ung ho MS 2020 240 a Nguyen Van Thang
9/25/2020 200,000 MBVCB.782667741.NGUYEN KHANH chuyen tien ung ho ms 2020240(anh nguyen van thang).CT tu 0371003964434 NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 300,000 066589.250920.221742.Ung ho anh Nguyen Van Thang ma so 2020.240
9/25/2020 300,000 IBVCB.783558548.MS2020 240 Anh Nguyen Van Thang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2020 300,000 892835.250920.160826.2020 240 anh nguyen van Thang
9/25/2020 300,000 MBVCB.783016879.PHAN THANH TAM ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 300,000 492623.250920.094751.ung ho ms 2020.240
9/25/2020 300,000 MBVCB.782859050.BUI THI THANH chuyen tien Bao VietNamNet MS 2020.240 anh Nguyen Van Thang.CT tu 0801000260676 BUI THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 300,000 242998.250920.085035.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 240 anh thang
9/25/2020 300,000 701952.250920.085518.Ung ho a nguyen van thang 2020240
9/25/2020 400,000 Sender:79307006.DD:250920.SHGD:10001522.BO:NGUYEN THI NGOC LAN.UNG HO MS 2020.229 (GIA DINH CHI XANH)
9/25/2020 400,000 Sender:79307006.DD:250920.SHGD:10001512.BO:NGUYEN THI NGOC LAN.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)
9/25/2020 500,000 458996.240920.232010.MS 2020.239 FT20269046685027
9/25/2020 500,000 572530.250920.141517.Ung ho MS 2020240 Nguyen Van Thang
9/25/2020 500,000 572404.250920.140910.Ung ho MS 2020239 ba Do Thi Tuy
9/25/2020 500,000 Sender:01204001.DD:250920.SHGD:11001540.BO:VU THI HANH.UNG HO MS 2020.240 (ANH NGUYEN VANTHANG)
9/25/2020 500,000 MBVCB.783141165.Ung ho MS 2020.240- Nguyen van Thang.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 500,000 538072.250920.103551.ung ho ma so 2020.240
9/25/2020 500,000 MBVCB.782915903.HOANG THI LE XUAN chuyen tien.CT tu 0251001278776 HOANG THI LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 500,000 MBVCB.782880768.Ung ho MS 2020.236(em Dang Thi Ngoc Chau).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 500,000 Sender:01310012.DD:250920.SHGD:10003801.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.240 ANH NGUYEN VAN THANG
9/25/2020 500,000 536302.250920.085507.MS 2020.240 Nguyen Van Thang FT20269361206988
9/25/2020 500,000 MBVCB.782800893.MS 2020 240 anh Nguyen Van Thang.CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 500,000 MBVCB.782795271.TRINH THUY HIEN chuyen tien MS 2020.239 ba Do thi Tuy va 4 chau mo coi.CT tu 0071000829920 TRINH THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 500,000 418375.250920.082547.Chuyen tien ung ho MS 2020.240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 500,000 236204.250920.075220.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 240 anh Nguyen Van Thang
9/25/2020 500,000 058781.250920.072419.MS 2020 240 anh Nguyen van Thang
9/25/2020 500,000 494047.250920.070608.Ung ho MS 2020.240 - anh Nguyen Van Thang FT20269063324712
9/25/2020 500,000 008197.250920.064211.Ung ho MS2020.240 Nguyen Van Thang
9/25/2020 500,000 810768.250920.062025.MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang)
9/25/2020 1,000,000 MBVCB.783963847.Ung ho MS 2020.240 (anh nguyen van thang).CT tu 0781006699999 YEN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 1,000,000 503469.250920.140102.ung ho ma so 2020240 gia dinh anh nguyen Viet Thang
9/25/2020 1,000,000 MBVCB.783245589.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.240(anh nguyen van thang).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 1,000,000 482519.250920.115816.Xin giup anh Nguyen Van Thang MS 2020 240
9/25/2020 1,000,000 445008.250920.085706.ung ho MS 2020.240 Ung ho Nguyen Van Thang
9/25/2020 1,000,000 522020.250920.083115.Uong Hong Son ung ho MS 2020.234 ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20269191184510
9/25/2020 1,000,000 MBVCB.782760849.Ung ho MS 2020.240 Nguyen Van Thang.CT tu 0011004242409 LUONG LO KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 1,000,000 502061.250920.074108.0011002643148 FT20269050968083
9/25/2020 1,000,000 131855.250920.065340.UNG HO MS 2020.240 ANH NGUYEN VAN THANG NAM DAN , NGHE AN-250920-06:53:38 131855
9/25/2020 1,000,000 342957.250920.002352.Tran Thu Nguyen ung ho MS 2020.235 be Nguyen Ngoc Son
9/25/2020 1,500,000 590389.250920.100638.Ung ho MS 2020.240 FT20269234012290
9/25/2020 2,000,000 MBVCB.783515530.ung ho MS 2020.240?(anh Nguyen Van Thang). mong anh binh an. .CT tu 0391000296100 LE NHU THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2020 2,000,000 729657.250920.142451.ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang)
9/25/2020 2,000,000 176405.250920.121414.UNG HO MS 2020.240 (ANH NGUYEN VAN THANG)-250920-12:14:08 176405
9/25/2020 2,000,000 610275.250920.120300.ung ho MS 2020.240 Nguyen van Thang
9/25/2020 2,000,000 654032.250920.112500.Kolmakova Ekaterina ung ho MS.2020.240 Anh Nguyen Van Thang FT20269042492528
9/25/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:250920.SHGD:10005609.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.240 (ANH NGUYEN VAN THANG)
9/25/2020 2,000,000 Sender:79303008.DD:250920.SHGD:10001246.BO:NGUYEN THI KIM MAI.UNG HO MS 2002.234 HA HOANGMINH TRI
9/25/2020 2,100,000 185438.250920.132909.UNG HO MS 2020.234,235,236,237,238,239,240 MOI TH 300.000-250920-13:29:05 185438
9/25/2020 3,000,000 611931.250920.103256.Ung ho MS 2020 240 anh. Nguyen Van Thang FT20269052265070
9/25/2020 5,000,000 285539.250920.111239.ONG TRINH DINH THAI UNG HO MS 2020.240 (ANH NGUYEN VAN THANG)
9/25/2020 10,000,000 010809.250920.192549.Ung ho MS 2020.273 be Thuy Linh FT20269363361191
9/26/2020 1,000 IBVCB.785015065.ada.CT tu 0721000664275 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 1,000 IBVCB.784024545.123.CT tu 0721000666849 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 1,000 IBVCB.784022284.23.CT tu 0911000067470 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 1,000 IBVCB.784022118.sad.CT tu 0531002595630 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 2,000 IBVCB.785049576.15.CT tu 0911000068939 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 20,000 376124.260920.051650.ung ho ms 2020.241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 30,000 IBVCB.784128707.Ung ho MS 2020 241 Be Le Ngoc Diep.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/2020 50,000 673206.260920.083244.Ung ho ms 2020.241 be Le Ngoc Diepl
9/26/2020 50,000 IBVCB.784587180.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 50,000 303600.260920.093919.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 50,000 353576.260920.062954.Ung ho ms 2020 241 be Le Ngoc Diep ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/26/2020 100,000 040980.260920.212207.ung ho MS 2020 241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 100,000 517024.260920.183611.Ung ho ma so 2020.240 nguyen van thang FT20270440345006
9/26/2020 100,000 MBVCB.784758185.TO THI THAM chuyen tien ung ho MS 2020.230 (Nguyen Van Hong).CT tu 0031000149158 TO THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 100,000 ATM_FTF.10600152.003740.20200926.163308.9704366614432442014.FrAcc:0071001241262.ToAcc:0011002643148.GD:48 TANG NHON PHU HCM VN
9/26/2020 100,000 831572.260920.154126.MS2020.241( be le ngoc diep)
9/26/2020 100,000 313738.260920.141521.UNG HO MS : 2020.241( BE LE NGOC DIEP)-260920-14:14:37 313738
9/26/2020 100,000 384863.260920.131407.The Moon ung ho MS2020.241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 100,000 851305.260920.110314.MS2020241 Le Ngoc Diep
9/26/2020 100,000 097933.260920.104630.Ung ho MS 2020.241
9/26/2020 100,000 583716.260920.085212.ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep)
9/26/2020 100,000 076882.260920.082447.Vinh Nam ung ho MS 2020 241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 100,000 020335.260920.074127.Ung ho be Le ngoc Diep MS 2020.241
9/26/2020 100,000 151784.260920.070612.Gd Le Tan Thanh ung ho MS 2020.238 cac chau ba Hong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT202709
9/26/2020 100,000 318570.260920.062712.IBFT Be Le Ngoc Diep.Giao Thuy.Nam Dinh.
9/26/2020 100,000 MBVCB.784039817.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep)Vietnamnet 26/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 100,000 608282.260920.055329.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 100,000 139578.260920.021747.Ung ho ms 2020240 FT20270437005539
9/26/2020 100,000 584887.260920.122247.Ung ho ms 2020.240 anh Nguyen Van Thang
9/26/2020 150,000 122373.260920.064323.ung ho ms2020.241 be le ngoc diep
9/26/2020 200,000 602976.260920.213749.Ho tro be Le Ngoc Diep MS 2020.241 FT20272956301057
9/26/2020 200,000 356577.260920.204659.UNG HO MS 2020.240 A MGUYEN VAN THANG-260920-20:46:49 356577
9/26/2020 200,000 558083.260920.195654.MS 2020.241 be Le Ngoc Diep FT20272297091715
9/26/2020 200,000 602662.260920.191931.Ung ho MS 2020.241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 200,000 530376.260920.171602.ung ho MS 2020 241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 200,000 394398.260920.160646.Ung ho Ms 2020.241
9/26/2020 200,000 MBVCB.784620500.MS2020.241(be le ngoc diep ).CT tu 0831000058342 PHAM QUANG TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 200,000 367560.260920.104115.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 200,000 284879.260920.104550.ung ho MS 2020.241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 200,000 262409.260920.101659.ung ho MS 2020.241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 200,000 302013.260920.092510.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020 241 be le ngoc diep
9/26/2020 200,000 165105.260920.081717.MS 2020.241 Le Ngoc Diep FT20270470198107
9/26/2020 200,000 835257.260920.074006.HOANG THI OANH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ms 2020241
9/26/2020 200,000 378990.260920.052401.Vietcombank 0011002643148 TRAN QUANG TIN Ung ho MS 2020 241 Be LE NGOC DIEP
9/26/2020 200,000 587339.260920.051443.Ung ho MS 2020.241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 300,000 MBVCB.785052819.Ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep). Chuc gia dinh chau som binh an .CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 300,000 MBVCB.784940584.Ung ho ma so 2020.241 ( be Le Ngoc Diep).CT tu 0041000255848 HOANG THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 300,000 438952.260920.162615.MS 2020.241 FT20270296309075
9/26/2020 300,000 239495.260920.151814.ung ho MS 2020.241 ( be Le Ngoc Diep)
9/26/2020 300,000 MBVCB.784306645.Ung ho MS 2020.241 be Le Ngoc Diep.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 300,000 842447.260920.092305.NGUYEN THI THANH THUY UNG HO MS 2020241 be Le Ngoc diep
9/26/2020 300,000 118654.260920.091120.MS 2020 240 Anh Nguyen Van Thang
9/26/2020 300,000 MBVCB.784112084.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2020.241 be Le Ngoc Diep.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 300,000 151625.260920.070458.Ung ho MS 2020.241 FT20270190960897
9/26/2020 300,000 034468.260920.070401.Ung ho MS 2020 240 Nguyen Van Thang
9/26/2020 300,000 033420.260920.070003.Ung ho MS 2020 237 be Thuy linh
9/26/2020 300,000 265077.260920.065503.UNG HO MS 2020.241-260920-06:53:56 265077
9/26/2020 300,000 MBVCB.784046280.2020.241.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 500,000 047694.260920.212956.Ung ho MS 2020 241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 500,000 798790.260920.204018.Ung ho ms 2020 238 cac chau ba Hong
9/26/2020 500,000 471362.260920.192618.Ung ho MS2020 216 (ung ho be Bui Quynh Han)
9/26/2020 500,000 MBVCB.784223621.Ms 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0251001772380 TRAN BUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 500,000 270832.260920.094007.ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep)
9/26/2020 500,000 191001.260920.092357.Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20270241210549
9/26/2020 500,000 945357.260920.082707.UNG HO MS 2020 241 BE LE NGOC DIEP
9/26/2020 500,000 MBVCB.784066415.LE HONG TRUC chuyen tien ung ho Ms 2020.241 (be LE NGOC DIEP).CT tu 0281000462433 LE HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 500,000 MBVCB.784039568.MS 2020.241 ( be Le Ngoc Diep).CT tu 0281001780620 TRUONG TRAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 600,000 148009.260920.062655.MS 2020-241 chau Le Ngoc Diep FT20270204006070
9/26/2020 1,000,000 858827.260920.130436.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2020241 be Le Ngoc Diep
9/26/2020 1,000,000 244593.260920.105605.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20270981824219
9/26/2020 1,000,000 285176.260920.103806.UNG HO MS 2020.240 (ANH NGUYEN VAN THANG)-260920-10:37:02 285176
9/26/2020 1,000,000 284222.260920.103256.MS 2020.240-260920-10:32:25 284222
9/26/2020 1,000,000 MBVCB.784219945.ung ho MS 2020.241 be LE NGOC DIEP.CT tu 0041000184133 TRUONG CONG QUANG TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2020 1,000,000 MBVCB.784033383.Ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2020 1,000 IBVCB.785938374.ada.CT tu 0331000516248 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2020 1,000 IBVCB.785147532.ada.CT tu 0721000669036 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2020 50,000 155265.270920.210225.Chuyen tien
9/27/2020 50,000 153478.270920.205818.ung ho MS 2020.241
9/27/2020 50,000 674788.270920.171157.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/27/2020 100,000 845521.270920.145856.Ung ho MS 2020.240 anh Nguyen Van Thang FT20272409982806
9/27/2020 100,000 384169.270920.104203.MS2020.214 (NINH GIA BAO) CHUC BE MAU KHOE-270920-10:41:55 384169
9/27/2020 100,000 MBVCB.785149916.Ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2020 200,000 037638.270920.214859.MS 2020.241 Be Le Ngoc Diep FT20272793700707
9/27/2020 200,000 IBVCB.785824605.ung ho MS 2020.240.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2020 200,000 IBVCB.785819965.ung ho MS 2020.241.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2020 200,000 MBVCB.785563492.MS 2020.240 NGUYEN VAN THANG.CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2020 200,000 954474.270920.144416.Chuyen tien ung ho MS 2020.241 be le ngoc diep
9/27/2020 200,000 MBVCB.785436599.2020.241 Ung ho be Ngoc Diep.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2020 200,000 422554.270920.120500.TTTPhuong ung ho Ms2020241 be Le Ngoc Diep
9/27/2020 200,000 MBVCB.785208648.chuyen tien ung ho MS 2020.238.CT tu 0071001967122 LE KHAC MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2020 300,000 039883.270920.215514.Ung ho ms 2020.236 em dang thi ngoc chau FT20272210020120
9/27/2020 300,000 268838.270920.214354.ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep)
9/27/2020 500,000 690207.260920.222630.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, tu MS.2020.232 den MS.2020.241. Cam on Vietnamnet.
9/27/2020 500,000 MBVCB.785280449.MS 2020 241 be Le Ngoc Diep.CT tu 1016394511 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2020 500,000 IBVCB.785258428.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0181003387014 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2020 500,000 MBVCB.785111840.NCHCCCL THANHNHAN 0902582402 .CT tu 0721000598541 LE THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2020 530,000 886109.270920.165505.ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020 230
9/27/2020 1,000,000 MBVCB.785593267.ung ho MS 2020.239 (Ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi).CT tu 0071002526071 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 1,000 IBVCB.785964824.qwe.CT tu 0921000726824 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 1,000 IBVCB.787126049.aaaa.CT tu 0721000651547 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 1,000 IBVCB.786005858.ada.CT tu 0911000058950 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 1,000 IBVCB.786002970.ada.CT tu 0371000518362 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 1,000 IBVCB.785981883.ada.CT tu 0331000516248 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 2,000 IBVCB.785950621.aaa.CT tu 0531002577581 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 30,000 IBVCB.786312562.Ung ho MS 2020 242 Em Nguyen Thi Kieu Trang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 50,000 IBVCB.786996458.Giup ma so 2020 242 em Nguyen Thi Kieu Trang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 50,000 IBVCB.786993254.Giup ma so 2020 241 be Le Ngoc Diep .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 50,000 IBVCB.786991818.Giup ma so 2020 240 anh Nguyen Van Thang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 50,000 IBVCB.786989311.Giup ma so 2020 239 ba Do Thi Tuy va 4 chau.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 50,000 524569.280920.125634.MS 2020.241 be Le Ngoc Diep
9/28/2020 50,000 785012.280920.121003.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020242 em Nguyen Thi Kieu Trang
9/28/2020 50,000 261544.280920.095321.gui e ms 2020 242 trang
9/28/2020 50,000 442550.280920.090308.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 242 em Nguyen Thi Kieu Trang
9/28/2020 50,000 048500.280920.072318.Ung ho MS2020 242 Nguyen thi kieu trang
9/28/2020 50,000 764205.280920.072037.Ung ho MS 2020.242
9/28/2020 50,000 217880.280920.055339.MS2020.242
9/28/2020 100,000 448269.280920.154947.MS 2020.241 FT20272208449430
9/28/2020 100,000 495372.280920.125826.UNG HO MS 2020.242 (NGUYEN THI KIEU TRANG,QUE O HAI DUONG,UNG THU X.HAM)-280920-12:58:20 495372
9/28/2020 100,000 774619.280920.104409.Ung ho E Nguyen thi kieu Trang MS 2020.242
9/28/2020 100,000 MBVCB.786262272.TRAN THI THANH BINH chuyen tien MS 2020.241( be le ngoc diep).CT tu 0831000005133 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 100,000 Sender:01310005.DD:280920.SHGD:10009843.BO:HUYNH LE TRUC LY.UNG HO MS 2020.241 BE LE NGOCDIEP
9/28/2020 100,000 Sender:01310005.DD:280920.SHGD:10009313.BO:HUYNH LE TRUC LY.UNG HO MS 2020.240 ANH NGUYENVAN THANG
9/28/2020 100,000 Sender:79333001.DD:280920.SHGD:10001313.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.236 UH EM DANG THI NGOC CHAU
9/28/2020 100,000 Sender:79333001.DD:280920.SHGD:10001312.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.239 UH BA DO THI TUYVA 4 CH AU MO COI
9/28/2020 100,000 108407.280920.082717.Vinh Nam ung ho MS 2020 242 Nguyen thi Kieu Trang
9/28/2020 100,000 441408.280920.060254.UNG HO MS : 2020.242 ( EM NGUYEN THI KIEU TRANG)-280920-06:02:47 441408
9/28/2020 100,000 MBVCB.786019881.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.242 (em Nguyen Thi Kieu Trang)Vietnamnet 28/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 150,000 087467.280920.170341.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 235 236 va 237
9/28/2020 150,000 Sender:01310001.DD:280920.SHGD:10009404.BO:NGUYEN THU HOAI.NGUYEN CHAU ANH XA CONG HOA,QUOC OAI,HA NOI UNG HO MS 2020.241 BE LE NGOC DIEP
9/28/2020 200,000 060250.270920.230844.Ung ho MS 2020.241 be Le Ngoc Diep FT20272679472600
9/28/2020 200,000 797049.280920.175706.Chuyen tien MS 2020.241 be Le Ngoc Diep
9/28/2020 200,000 010277.280920.163148.Ung ho MS2020 240 anh Nguyen Van Thang
9/28/2020 200,000 TRAN THI NGOC PHUONG UNG HO MS 2020.203 (EM VANG A THUY)
9/28/2020 200,000 TRAN THI NGOC PHUONG UNG HO MS 2020.204,UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
9/28/2020 200,000 037328.280920.150213.UNG HO MS2020 230
9/28/2020 200,000 MBVCB.786608724.Ung ho ms 2020-242 ng thi kieu trang.CT tu 0881000447459 TO VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 200,000 MBVCB.786395390.Uh MS 2020.240 a Nguyen van Thang .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 200,000 IBVCB.786332633.MS 2020 242 em Nguyen Thi Kieu Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 200,000 939237.280920.085051.NGUYEN QUOC HUY ung ho MS 2020242
9/28/2020 200,000 119368.280920.083449.Ung ho MS 2020 242 KIEU TRANG FT20272043686884
9/28/2020 200,000 Sender:79307001.DD:280920.SHGD:10002487.BO:NGUYEN VIET PHU.IB UNG HOMS 2020.240(ANH NGUYENVAN THANG)
9/28/2020 200,000 MBVCB.786083294.MS 2020.242.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 300,000 MBVCB.787257412.Ung ho MS 2020.242 (em Nguyen Thi Kieu Trang) cau mong em mau lanh benh.CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 300,000 595733.280920.143236.ung ho MS 2020.236 em dang thi ngoc chau
9/28/2020 300,000 427348.280920.105659.ung ho ms 2020.242 em nguyen thi kieu trang
9/28/2020 300,000 971585.280920.101800.Ung ho ms 2020 242 chau nguyen thi kieu trang
9/28/2020 300,000 MBVCB.786083439.Ung ho ms 2020.242 em Kieu Trang.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 300,000 091495.280920.070821.Ung ho MS 2020.242 FT20272227056906
9/28/2020 500,000 IBVCB.787173811.MS 2020 242 NGUYEN THI KIEU TRANG tinh Hai Duong.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2020 500,000 848526.280920.003906.Du hoc Vinahure ung ho gia dinh chau Manh MS 2020.225
9/28/2020 500,000 466826.280920.113752.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho chi Nguyen Thi Xanh, MS 2020.229
9/28/2020 500,000 Sender:79604002.DD:280920.SHGD:10006921.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS2020.241UNG HO BE LE NGOC DIEP CHARGEDETAILS OUR
9/28/2020 500,000 Sender:01604001.DD:280920.SHGD:10006928.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.237UNG HOBE THUY LI NH CHARGEDETAILS OUR
9/28/2020 500,000 Sender:01310005.DD:280920.SHGD:10013768.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.241 BE LE NGOC DIEP
9/28/2020 500,000 Sender:01310012.DD:280920.SHGD:10013742.BO:NGUYEN THANH VINH.UNG HO MS 2020.241
9/28/2020 500,000 Sender:01311001.DD:280920.SHGD:10000069.BO:HOANG NGOC BINH.UNG HO MS 2020241 BE LE NGOC DIEP
9/28/2020 500,000 446415.280920.063424.MS 2020.242 ( em Nguyen thi Kieu Trang )
9/28/2020 800,000 086525.280920.062822.Ung ho MS2020.242 em Nguyen Thi Kieu Trang FT20272085929005
9/28/2020 1,000,000 MBVCB.786266357.TRINH HUE KHANH chuyen tien ung ho MS2020.242 ( nguyen thi kieu trang ).CT tu 0071000714824 TRINH HUE KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2020 1,000,000 Sender:01310012.DD:280920.SHGD:10004548.BO:TRAN THI THIEN HUONG.UNG HO MS 2020241 BE LE NGOC DIEP
9/28/2020 1,000,000 533451.280920.082224.IBFT ung ho MS 2020.237 be thuy linh
9/28/2020 2,000,000 MAI TRUNG MINH UNG HO EM DANG THI NGOC CHAU MS: 2020.236
9/28/2020 2,000,000 MBVCB.786127641.DUONG THI MY HUE chuyen tien ung ho MS 2020.242 ( Em Nguyen Thi Kieu Trang.CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 1,000 IBVCB.788584558.ada.CT tu 0531002595975 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 1,000 IBVCB.788485433.ada.CT tu 0371000518598 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 30,000 IBVCB.787487675.Ung ho Ma so 2020 243 Be Kieu Phuong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 50,000 IBVCB.788570693.Giup ma so 2020 243 be Kieu Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 50,000 566535.290920.191703.Ung ho ms 2020.242 be Nguyen Thi Kieu Trang (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/29/2020 50,000 566076.290920.190839.Ung ho ms 2020.243 be Kieu Phuong (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/29/2020 50,000 562207.290920.120854.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020243 be Kieu Phuong
9/29/2020 50,000 405875.290920.110052.Ung ho Ms2020 243 be Kieu Phuong
9/29/2020 50,000 MBVCB.787426160.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.243 be Kieu Phuong.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 80,000 490055.290920.200916.ung ho chau bi bong
9/29/2020 100,000 IBVCB.788613675.MS 2020.243 (Be Kieu Phuong).CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 100,000 704823.290920.202657.Vietcombank 0011002643148 MS 2020243
9/29/2020 100,000 284096.290920.201127.Ung ho MS 2020 243 be kieu phuong 9 thang tuoi FT20274517144412
9/29/2020 100,000 MBVCB.788177153.Ung ho MS2020.243(be kieu phuong).CT tu 0451000453877 NGUYEN NGOC QUYET SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 100,000 211967.290920.130631.ung ho 2020 243 be Kieu Phuong
9/29/2020 100,000 211640.290920.130456.ung ho 2020 241 be Le Ngoc Diep
9/29/2020 100,000 211385.290920.130337.ung ho 2020 237 be Thuy Linh
9/29/2020 100,000 211087.290920.130151.ung ho 2020 242 nguyen thi kieu trang
9/29/2020 100,000 271108.290920.121007.Ung ho be Kieu Phuong MS 2020.243
9/29/2020 100,000 922773.290920.113325.Ung ho MS 2020.243 be Kieu Phuong FT20273808917002
9/29/2020 100,000 182126.290920.105756.ung ho be kieu phuong
9/29/2020 100,000 256812.290920.094123.Ms 2020243
9/29/2020 100,000 800676.290920.085603.Ung ho ms 2020.243.be Kieu Phuong FT20273388161243
9/29/2020 100,000 159242.290920.084839.Vinh Nam ung ho MS 2020 243 be Ban Thi Kieu Phuong
9/29/2020 100,000 136781.290920.074924.Ung ho MS 2020.243 be Kieu Phuong
9/29/2020 100,000 764349.290920.073732.MS 2020.243 FT20273239344032
9/29/2020 100,000 500902.290920.062855.Ung ho MS 2020243 be Kieu Phuong
9/29/2020 100,000 718965.290920.062553.Ung ho ms2020.243 be Kieu Phuong
9/29/2020 100,000 MBVCB.787383324.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.243 (be Kieu Phuong)Vietnamnet 29/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 150,000 234579.290920.081944.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020236 em Dang thi ngoc Chau
9/29/2020 200,000 MBVCB.788600905.Ung ho MS 2020.238 (ung ho cac chau ba Hong).CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 500443.290920.171237.MS 2020.243 be Kieu Phuong
9/29/2020 200,000 319219.290920.140707.ms 2020.243 be Kieu Phuong
9/29/2020 200,000 663670.290920.135555.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2020 243 be Kieu Phuong
9/29/2020 200,000 994051.290920.133321.Ung ho MS 2020.243.be kieu phuong FT20273439314272
9/29/2020 200,000 IBVCB.787873905.Ung ho MS 2020 243 Be Kieu Phuong.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 200,000 MBVCB.787871681.Gd Ly Vinh ung ho MS 2020. 243 be Kieu Phuong.CT tu 0021000357397 DUONG THI HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 911889.290920.130806.Ung ho MS 2020 243 ( be Kieu Phuong)
9/29/2020 200,000 290934.290920.130256.ung ho ms 2020.243 ( be Kieu Phuong)
9/29/2020 200,000 MBVCB.787859043.LE MINH PHUNG chuyen tien MS 2020.243 be Kieu Phuong.CT tu 0071001273815 LE MINH PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 IBVCB.787828020.ung ho ma so 2020 243.CT tu 0121000188676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 200,000 680709.290920.121925.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO THI BICH NGOC ung ho be Phuong MS 2020243
9/29/2020 200,000 619619.290920.111950.UNG HO MS 2020.243-290920-11:19:06 619619
9/29/2020 200,000 MBVCB.787721917.Ung ho be Kieu Phuong Ms 2020.243.CT tu 0111000346757 LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 MBVCB.787704233.ung ho MS 2020.243 (be Kieu Phuong).CT tu 0011003451842 NGUYEN MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 703820.290920.105401.NGUYEN CT UNG HO BE KIEU PHUONG MS 2020.243 (BE KIEU PHUONG)
9/29/2020 200,000 MBVCB.787660252.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.243.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 154674.290920.101922.Chuyen tien ung ho be Bui Quynh Han
9/29/2020 200,000 603910.290920.095722.UNG HO MS 2020.243 (BE KIEU PHUONG)-290920-09:57:14 603910
9/29/2020 200,000 196954.290920.091100.ms 2020243 ung ho be kieu phuong
9/29/2020 200,000 MBVCB.787523947.bong nang.CT tu 0071000704550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 200,000 MBVCB.787521538.ung ho ms 2020.243 (be kieu phuong).CT tu 0711000219339 NGUYEN BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 652137.290920.084405.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020243
9/29/2020 200,000 131081.290920.082959.Ung ho MS 2020 243 be Kieu Phuong
9/29/2020 200,000 MBVCB.787437032.ung ho MS 2020.243?(Be Kieu Phuong).CT tu 0931004199156 CHU HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 MBVCB.787436281.NGUYEN THI HAI LINH chuyen tien ung ho be KIEU PHUONG (MS 2020.243).CT tu 0081001196630 NGUYEN THI HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 MBVCB.787430900.ung ho MS 2020.243?(Be Kieu Phuong).CT tu 0031000305665 VU THI LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 200,000 994736.290920.061855.ung ho MS 2020.243 be Kieu Phuong
9/29/2020 300,000 MBVCB.788594910.Ung ho MS 2020.243 (be Kieu Phuong). Chuc be chong khoe, an toan va vui ve.CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 300,000 IBVCB.787878921.Giup MS 2020 243 be Kieu Phuong .CT tu 0011002562743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 300,000 242904.290920.120404.ung ho ms 2020.243 be kieu phuong o tuyen quang
9/29/2020 300,000 MBVCB.787785745.MS 2020.243?(Be Kieu Phuong).CT tu 0811000004050 NGO THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 300,000 495556.290920.115402.Ung ho MS 2020 242 e NTKieu Trang
9/29/2020 300,000 Sender:01201004.DD:290920.SHGD:10003610.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DAN TRI CT BANDOC UH CHO MS2020.233(EM SUNG THI VA)T3/9/2020
9/29/2020 300,000 Sender:01201011.DD:290920.SHGD:10003600.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DAN TRI CT BANDOC UH CHO MS2020.232(BE NGUYEN BAO LAM)T3/9/2020
9/29/2020 300,000 868976.290920.100336.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020243 KIEU PHUONG
9/29/2020 300,000 256036.290920.094057.Ung ho MS 2020 243 Be kieu phuong
9/29/2020 300,000 103730.290920.092553.Ung ho MS 2020.243 Be Kieu Phuong
9/29/2020 300,000 IBVCB.787491609.MS 2020.243- BE KIEU PHUONG .CT tu 0381000445620 PHAN THI NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 300,000 MBVCB.787461523.ms 2020 240 uh anh Nguyen Van Thang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 300,000 118344.290920.064114.ung ho MS 2020.243 (Be Kieu Phuong)
9/29/2020 300,000 580983.290920.060140.GIUP MS : 2020.243 ( BE KIEU PHUONG)-290920-06:00:29 580983
9/29/2020 300,000 677915.290920.033510.MoMoT0903757789T7358691723T970436TUng ho ma so MS 2020241 be Le Ngoc Diep
9/29/2020 500,000 IBVCB.788539387.Ung ho MS 2020 243 be Kieu Phuong.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2020 500,000 /Ref:PALPM00QTFT{//}/Ref:PALPM00QTFT{//}LP VNM00QTFT UNG HO MS 2020.243 BE KIEU PHUONG DVC:MS PHAM THI HOA PHUONG
9/29/2020 500,000 /Ref:PALPM00QTFF{//}/Ref:PALPM00QTFF{//}LP VNM00QTFF UNG HO MS 2020.241 BE LE NGOC DIEP DVC:MS PHAM THI HOA PHUONG
9/29/2020 500,000 MBVCB.788065202.Ung ho MS 2020.243 (Be Kieu Phuong).CT tu 0011000653076 PHAM TAT THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 500,000 349218.290920.150545.Ung ho MS 2020.243 (be Kieu Phuong)
9/29/2020 500,000 763946.290920.150126.ung ho MS 2020 243 be Kieu Phuong
9/29/2020 500,000 319440.290920.140725.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/29/2020 500,000 537149.290920.130040.Ungho ms 2020.243 be kieu phuong
9/29/2020 500,000 492584.290920.115203.Ung ho MS 2020 243 be Kieu Phuong
9/29/2020 500,000 MBVCB.787761863.Giup do 2020.243.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 500,000 815313.290920.091813.Ung ho MS 2020-243 be Kieu Phuong FT20273408868860
9/29/2020 500,000 917224.290920.090953.MS 2020.243 be Kieu Phuong
9/29/2020 500,000 633837.290920.085808.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020243 be Kieu Phuong
9/29/2020 500,000 236881.290920.084148.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 243 be Kieu Phuong
9/29/2020 500,000 787078.290920.083358.Ung ho be kie phuong ma so 2020243 FT20273041951610
9/29/2020 500,000 IBVCB.787454482.ung ho MS 2020.243 (Be Kieu Phuong).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 500,000 143837.290920.081050.MS 2020243 be Kieu Phuong
9/29/2020 500,000 030782.290920.080010.Anh em Kien Anh ung ho MS 2020.243 be Kieu Phuong
9/29/2020 500,000 MBVCB.787415039.Ung ho MS 2020.243 (be Kieu Phuong).CT tu 0451000243793 NGUYEN THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2020 500,000 513445.290920.071636.Ung ho MS 2020.243 (Be Kieu Phuong)
9/29/2020 500,000 752273.290920.062956.QUYNHHUY UNG HO BE KIEU PHUONG MS 2020.243 FT20273072136201
9/29/2020 600,000 Sender:01201003.DD:290920.SHGD:10003893.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UH CHO MS 2020.231(LE THI BICH CHAM) T3/9/2020
9/29/2020 600,000 186987.290920.105443.Chuyen tien
9/29/2020 900,000 585738.290920.075851.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.241,242,243 MOI TH 300.000-290920-07:58:41 585738
9/29/2020 994,500 081630.290920.081630.Ung ho MS 2020.243 be Kieu Phuong
9/29/2020 1,000,000 992009.290920.152400.2020 243 be kieu phuong
9/29/2020 1,000,000 643939.290920.141300.UNG HO BE KIEU PHUONG BI BONG MA SO 2020.243-290920-14:12:46 643939
9/29/2020 1,000,000 909809.290920.113112.MS 2020.243
9/29/2020 1,000,000 904869.290920.095315.UNG HO BE NGUYEN KHANH LE MS 2020.218
9/29/2020 1,000,000 828394.290920.093629.Co Huyen 0977480292 ung ho MS 2020 243 Be Kieu Phuong FT20273032108240
9/29/2020 1,000,000 792219.290920.084241.Ung ho MS 2020.243 Be Kieu Phuong FT20273043709293
9/29/2020 1,119,582 //Ref:TFMI214276750928{//}VAL:200928EUR42, /33B:EUR50, /Tlx:SW2009288394 /Pmnt:MS 2020.236(EM DANG THI NGOC CHAU) /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIVN
9/29/2020 1,500,000 PHAN CHAU VIEN GUI MS2020.234, MS2020.235, MS2020.236, MS2020.237, MS2020.239 MOI NGUOI 300.000VND
9/29/2020 2,000,000 Sender:79317002.DD:290920.SHGD:10000469.BO:CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH.CT UNG HO MA SO:2020243(BE KIEUPHUONG ME LA TRIEU THI HOA,DC:THONNA DEO,XA DA VI,HUYEN NA HANG,TINHTUYEN QUANG,DT:0964938776 BI BONG)
9/29/2020 5,000,000 031845.290920.142709.Ung ho MS 2020.233 -Sung Thi Va
9/30/2020 2,000 IBVCB.790248223.a.CT tu 0911000056345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 2,000 IBVCB.790242917.a.CT tu 0911000067657 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 2,000 IBVCB.790240714.a.CT tu 1012423007 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 2,000 IBVCB.790210133.a.CT tu 0431000274098 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 2,000 IBVCB.790070297.a.CT tu 0911000058950 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 20,000 904841.300920.100133.ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 30,000 MBVCB.789503263.ung ho Ms 2020.244 em Le Thi Mai Linh.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 30,000 973274.300920.110918.ms.2020.244 be le thi mai linh
9/30/2020 30,000 IBVCB.788782831.Ung ho MS 2020 244 Em Le Thi Mai Linh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 50,000 MBVCB.790101346.NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho MS 2020.244 ( E Le Mai Linh).CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 50,000 IBVCB.789934557.Giup ma so 2020 244 em Le Thi Mai Linh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 50,000 MBVCB.789512028. ung ho Ms 2020.243 be Kieu Phuong.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 50,000 IBVCB.789322310.Ung ho ma so MS 2020 244 em Le Thi Mai Linh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 50,000 622873.300920.130136.Ung ho ms 2020.244 Le Thi Mai Linh FT20274973521076
9/30/2020 50,000 573705.300920.114518.Ms 2020.244 FT20274340900840
9/30/2020 50,000 649701.300920.110256.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 50,000 MBVCB.788858732.HOANG VAN QUE chuyen tien MS 2020.244( em Le thi Mai Linh).CT tu 0341005830223 HOANG VAN QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 50,000 769081.300920.073045.2020240 ung ho nguyen van thang
9/30/2020 50,000 038393.300920.065631.Ung ho MS 2020.244
9/30/2020 100,000 995108.300920.212036.Ung ho ms2020.123 FT20275896452932
9/30/2020 100,000 485964.300920.203123.Ung ho em Le Thi Mai Linh MS 2020 244
9/30/2020 100,000 MBVCB.789995003.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.243 be KIEU PHUONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 100,000 MBVCB.789991750.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.242 em NGUYEN THI KIEU TRANG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 100,000 MBVCB.789987162.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.241 be LE NGOC DIEP.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 100,000 808448.300920.164846.Ung ho MS 2020.234 FT20274388360508
9/30/2020 100,000 795052.300920.150305.Ung ho MS2020 243 be Kieu Phuong
9/30/2020 100,000 759202.300920.135555.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so 2020 244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 100,000 721181.300920.122818.ung ho ms 2020.244( em le thi mai linh)
9/30/2020 100,000 532973.300920.105612.Ung ho MS 2020.243 Be Kieu Phuong FT20274070800703
9/30/2020 100,000 530682.300920.105328.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh FT20274604239707
9/30/2020 100,000 668402.300920.105129.Ung ho E Le thi mai Linh MS 2020.244
9/30/2020 100,000 381698.300920.100104.ung ho chau le thi mai linh ms 2020244
9/30/2020 100,000 626635.300920.092457.ung ho ma so 2020 244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 100,000 729064.300920.091830.UNG HO MS 2020.244 (EM LE THI MAI LINH)-300920-09:18:21 729064
9/30/2020 100,000 Sender:79307005.DD:300920.SHGD:10003627.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2020.241(BE LENGOC DIEP)
9/30/2020 100,000 113451.300920.081811.Vinh Nam ung ho MS 2020 244 Le Thi Mai Linh
9/30/2020 100,000 353285.300920.081215.Ung ho MS 2020244 Le Thi Mai Linh
9/30/2020 100,000 352954.300920.081019.Ung ho MS 2020240 Nguyen Van Thang
9/30/2020 100,000 352571.300920.080805.Ung ho MS 2020241 Le Ngoc Diep
9/30/2020 100,000 352160.300920.080534.Ung ho MS 2020243 Kieu Phuong
9/30/2020 100,000 MBVCB.788734857.NGUYEN TUYET VAN chuyen tien ung ho MS 2020.244 (LE THI MAI LINH).CT tu 0021000861677 NGUYEN TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 100,000 MBVCB.788721941.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)Vietnamnet 30/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 100,000 MBVCB.788715886.ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 100,000 712238.300920.062128.UNG HO MS : 2020.244 ( EM LE THI MAI LINH)-300920-06:21:18 712238
9/30/2020 100,000 740949.300920.055543.ung ho ms2020.244 chau le thi mai linh
9/30/2020 100,000 386810.300920.053901.Ms 2020.244 le thi mai linh FT20274190639399
9/30/2020 100,000 MBVCB.788688208.ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 0351000053270 NGUYEN TRONG HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 110,000 MBVCB.788770048.ung ho ma so 2020.244 (em le thi mai linh).CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 150,000 722280.300920.000418.ms 2020.243 ung ho be kieu phuong
9/30/2020 190,000 Sender:01348002.DD:300920.SHGD:10001222.BO:MR NGUYEN DUY KHIEM.NGUYEN DUY KHIEM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET UNG HO MS 2020.244 EM LE THI MAI LINH
9/30/2020 200,000 MBVCB.790275499.NGUYEN THI NGOC KIM chuyen tien ung ho MS 2020.244 em Le thi Mai Linh.CT tu 0011000034551 NGUYEN THI NGOC KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 200,000 958203.300920.211422.UNG HO MS 2020.244 em LE THI MAI LINH
9/30/2020 200,000 985863.300920.210422.Ung ho MS 2020.242 em nguyen thi kieu trang FT20275453737584
9/30/2020 200,000 MBVCB.789846928.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho 2020.242 ( em Nguyen Thi Kieu Trang ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 200,000 MBVCB.789844075.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2020.244 ( em Le Thi Mai Linh ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 200,000 MBVCB.789775907.MS 2020.242 (em Nguyen Thi Kieu Trang).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 200,000 Sender:79307005.DD:300920.SHGD:10020142.BO:PHAM NGOC MINH.IBUNG HO MS 2020.234 (UNG HO HAHOANG MINH TRI)
9/30/2020 200,000 772124.300920.160913.Ung ho MS 2020244 . Em Le Thi Mai Linh FT20274053631141
9/30/2020 200,000 286613.300920.140435.Ung ho MS 2020.243 ( be Kieu Phuong )
9/30/2020 200,000 Sender:01348002.DD:300920.SHGD:10001540.BO:MS HA THI BAO YEN.HA THI BAO YEN CK UNG HO MS 2020.244 LE THI MAI LINH
9/30/2020 200,000 070497.300920.131905.ung ho MS2020.232
9/30/2020 200,000 843082.300920.113143.IBFT ung ho be Kieu Phuong MS 2020.243
9/30/2020 200,000 842080.300920.112756.IBFT Ung ho 2 con Anh An MS 2020.221
9/30/2020 200,000 242516.300920.110245.ung hoMS 2020.241(be Le Ngoc Diep)
9/30/2020 200,000 149879.300920.110143.ung ho ms 2020.244 (em le thi mai linh)
9/30/2020 200,000 664289.300920.104435.ung ho MS 2020.244 ( e le thi mai linh)
9/30/2020 200,000 MBVCB.788986893.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.244.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 200,000 502693.300920.102012.ung ho ms 2020.244 le thi mai linh FT20274239950426
9/30/2020 200,000 102229.300920.093109.ung ho chau Le Thi Mai Linh Ha Tinh mua ban hoc
9/30/2020 200,000 865905.300920.092626.Chuyen tien ung ho ma so 2020.244 Le Thi Mai Linh
9/30/2020 200,000 204273.300920.091504.Ung ho MS 2020 244 em Le Thi Mai Linh Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
9/30/2020 200,000 Sender:79310001.DD:300920.SHGD:10006432.BO:LY THUY THUC VY.MS 2020.244 UNG HO EM LE THI MAI LINH
9/30/2020 200,000 189371.300920.090636.Ung ho MS 2020 244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 200,000 Sender:01310012.DD:300920.SHGD:10004965.BO:MAI HUONG LY.MS 2020.244 LE THI MAI LINH
9/30/2020 200,000 IBVCB.788823101.Mo coi cha me.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 200,000 361030.300920.084756.ung ho MS 2020 244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 200,000 MBVCB.788811982.NGUYEN THAO TAM chuyen tien ung ho MS 2020.244 (em L Th Mai Linh).CT tu 0281000837442 NGUYEN THAO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 200,000 MBVCB.788808098.MS 2020.243.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 200,000 145213.300920.083936.Ung ho MS 2020 244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 200,000 MBVCB.788781300.PHAM VU HONG MINH ung ho be MS 2020.244.CT tu 0281001162596 PHAM VU HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 200,000 801274.300920.081838.ung ho MS2020244 em LE THI MAI LINH
9/30/2020 200,000 391430.300920.063557.UnghoMS2020.244emLeThiMaiLinh FT20274676074290
9/30/2020 200,000 821521.300920.062931.Ung ho 2020 244
9/30/2020 200,000 744873.300920.061846.Ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 200,000 032679.300920.060616.Ung ho MS 2020 244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 200,000 386809.300920.053905.Ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh FT20274386065670
9/30/2020 250,000 102640.300920.161011.PHAM THI DUYEN CT
9/30/2020 250,000 392889.300920.064718.Ung ho ms 2020.244 be Le Thi Mai Linh FT20274371211562
9/30/2020 300,000 536075.300920.221534.Chuyen tien ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh.
9/30/2020 300,000 IBVCB.789903098.PHI VIET HANH chuyen khoan-charity-MS 2020.243 (be Kieu Phuong).CT tu 0181373468542 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 300,000 IBVCB.789896287.PHI VIET HANH chuyen khoan-charity-ung ho MS 2020.242 (em Nguyen Thi Kieu Trang).CT tu 0181373468542 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 300,000 IBVCB.789597594.Be Cham bi u nao.CT tu 0421000524393 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 300,000 IBVCB.789113716.Ung ho MS2020.244 (chau Le Thi Mai Linh).CT tu 0021001672865 PHAM THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 300,000 683911.300920.111813.MS 2020.234 Ung ho Ha Hoang Minh Tri
9/30/2020 300,000 351101.300920.111049.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LUU TUAN NGHIA chuyen khoan ung ho MS 2020244 Le
9/30/2020 300,000 460745.300920.092756.MS 2020.244 em LE THI MAI LINH FT20274957323086
9/30/2020 300,000 MBVCB.788781888.Ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 300,000 774824.300920.074155.ung ho ms 2020.244 em le thi mai linh
9/30/2020 400,000 Sender:01310012.DD:300920.SHGD:10007943.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.232 BE NGUYEN BAO LAM
9/30/2020 400,000 MBVCB.788938111.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien Ung ho MS 2020 . 244 be Le Thi Mai Linh.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 400,000 Sender:01307001.DD:300920.SHGD:10003472.BO:NGUYEN VAN VINH.IBUNG HO MS 2020.244 ( LE THI MAI LINH)
9/30/2020 433,000 Sender:79327001.DD:300920.SHGD:10000753.BO:DO NGOC DUYEN.016TEL4202740004 : UNG HO MS 2020.244 LE THI MAI LINH 200.000 VND, MS 2020.241 LE NGOC DIEP 200.000 VND
9/30/2020 500,000 707833.290920.231916.UNG HO MA SO 2020.243 BE KIEU PHUONG-290920-23:19:08 707833
9/30/2020 500,000 MBVCB.790138379.TONG VAN TUAN chuyen ms 2020.244.CT tu 0071001579973 TONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 500,000 711194.300920.183023.MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
9/30/2020 500,000 705755.300920.145316.Ung ho MS 2020.240 anh Nguyen Van Thang FT20274182490104
9/30/2020 500,000 VCBPAY.789178519.Unng ho MS 2020.244 .CT tu 0011000492117 NGUYEN CHI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 500,000 MBVCB.789105662.Giup do Ms 2020. 244- em Le Thi Mai Linh.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 500,000 685602.300920.112125.MS 2020.228 Ung ho gia dinh chi Tin
9/30/2020 500,000 532043.300920.105502.Ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh FT20274894401403
9/30/2020 500,000 390234.300920.105439.Ms 2020 244 le mai linh le chi trung tang chau linh
9/30/2020 500,000 731807.300920.093226.MS 2020244 EM LE THI MAI LINH-300920-09:32:19 731807
9/30/2020 500,000 Sender:01310001.DD:300920.SHGD:10006535.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MS 2020.244 LE THI MAI LINH
9/30/2020 500,000 854365.300920.091456.QT CK UNG HO BE LE THI MAI LINH MS 2020.244
9/30/2020 500,000 450231.300920.091418.Ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh FT20274666814375
9/30/2020 500,000 583660.300920.090936.Ungho ms2020.240 anh nguyen van thang
9/30/2020 500,000 583454.300920.090712.Ungho ms2020.244 be le thi mai linh
9/30/2020 500,000 443451.300920.090453.Ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh FT20274361247010
9/30/2020 500,000 Sender:79310001.DD:300920.SHGD:10004674.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.243 BE KIEUPHUONG
9/30/2020 500,000 Sender:01310012.DD:300920.SHGD:10003849.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS 2020.240 ANH NGUYEN VAN THANG
9/30/2020 500,000 MBVCB.788807626.Nguy Trung ( usa) chuyen be le thi mai linh MS 2020.244.CT tu 0721000552981 QUACH MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 500,000 130714.300920.083029.Ung ho MS 2020 244 Le Thi Mai Linh
9/30/2020 500,000 MBVCB.788780638.LE HUU DUONG chuyen tien ung ho cho em le thi mai linh ms 2020.244.CT tu 0581000528869 LE HUU DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 500,000 MBVCB.788729878.MS 2020.244 ( Le thi mai Linh ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 500,000 IBVCB.788719844.Cu ba L T Xin giup chau Mai Linh MS 2020.244.CT tu 0421003829612 HOANG THO VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 500,000 MBVCB.788711983.MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 500,000 492393.300920.064431.2. Ung ho qua Bao VietNamNet: ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
9/30/2020 500,000 788879.300920.063103.IBFT ungho MS2020.244 em le thi mai linh
9/30/2020 500,000 481480.300920.054950.ung ho ma so 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
9/30/2020 700,000 MBVCB.790201322.MS.2020.244 (ung ho em Le Thi Mai Linh).CT tu 0071000962331 NGUYEN TRONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 1,000,000 MBVCB.790209033.Ung ho MS 2020.244, em Le thi Mai Linh.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 1,000,000 IBVCB.789752765.Ung ho ma so 2020.244 (Le Thi Mai Linh).CT tu 0011001188229 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 1,000,000 Sender:48304001.DD:300920.SHGD:10007605.BO:NGUYEN BICH QUYEN.UNG HO MS: 2020.234 (UNG HO HA HOANG MINH TRI)
9/30/2020 1,000,000 IBVCB.789567316.Ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh.CT tu 0151000528825 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 1,000,000 IBVCB.789561185.Ung ho MS 2020 231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0151000528825 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 1,000,000 IBVCB.789551239.ung ho MS 2020 232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0151000528825 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 1,000,000 IBVCB.789539517.Ung ho MS 2020 241.CT tu 0151000528825 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 1,000,000 IBVCB.789532991.Ung ho MS 2020 240.CT tu 0151000528825 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 1,000,000 IBVCB.789507589.Hoan canh kho khan.CT tu 0151000528825 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 1,000,000 IBVCB.789492944.hoan canh kho khan.CT tu 0151000528825 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2020 1,000,000 MBVCB.789405276.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.244(em le thi mai linh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 1,000,000 788587.300920.144851.ung ho MS2020225 Gia dinh be Manh
9/30/2020 1,000,000 MBVCB.789048667.Ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 1,000,000 893317.300920.095119.ung ho MS 2020.244 Le Thi Mai Linh
9/30/2020 1,000,000 MBVCB.788911810. MS 2020.244 (lethimailinh.CT tu 0691000297333 LE TRONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 1,000,000 /Ref:P3080773450Y20{//}/Ref:P3080773450Y20{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2020.243 BE KIEU PHUONG DVC:LE THI MINH TAM
9/30/2020 1,000,000 IBPS/SE:01355002.DD:300920.SH:10000036.BO:TRUONG VAN THONG.UNG HO MS 2020.244 (EM LE THIMAI LINH)
9/30/2020 1,000,000 820690.300920.084003.Chuyen tien MS 2020.244, em Le Thi Mai Linh.
9/30/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:300920.SHGD:10000246.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP BE KIEU TRANG VAKIEU PHUONG .MS 2020 242,243 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/30/2020 1,000,000 400846.300920.073009.Ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh FT20274371377740
9/30/2020 1,000,000 500742.300920.055135.Le thi hien 1989 ho do loc ha ht ung ho MS 2020244 em le thi mai linh
9/30/2020 1,000,000 MBVCB.788691324.Minh & Lanh ung ho MS 2020.244 (Le Thi Mai Linh).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 1,600,000 MBVCB.790137686.Cty Hoa Dau Viet Nam Vnpetro - ung ho ma so 2020.244.CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:300920.SHGD:10009793.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.243 (BE KIEU PHUONG) 1 TRIEU, MS 2020.244 (EM LE THI MAI LINH) 1 TRIEU
9/30/2020 2,000,000 899315.300920.095629.Chuyen tien MS 2020.244 em Le Mai Linh
9/30/2020 5,000,000 616889.300920.132501.Ung ho MS 2020 244 em Le Thi Mai Linh
9/30/2020 20,000,000 NGUYEN THI KHANH LINH NT- CTY HUONG VIET UNG HO MS 2020.244 (EM LE THI MAI LINH)

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-09-2020 01:35:15 100,000 LPT ung ho MS 2020235 be Nguyen Ngoc Son; thoi gian GD:20/09/2020 23:34:27
21-09-2020 01:36:22 20,000 Ung ho MS2020.235 (be Nguyen Ngoc Son). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:20/09/2020 23:48:58
21-09-2020 01:39:00 100,000 ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong); thoi gian GD:21/09/2020 00:29:46
21-09-2020 01:39:16 100,000 CT DEN:002834514379 Vietinbank 114000161718 goi nha bao VN giup be bi ung thu cam on; thoi gian GD:21/09/2020 00:34:04
21-09-2020 01:44:15 100,000 CT DEN:026518239426 Chuyen tien
21-09-2020 05:28:09 100,000 CT DEN:210074710034 Ung ho ms 2020 236 em dang thi ngoc chau
21-09-2020 05:52:25 200,000 CT DEN:026522250415 Ung ho MS 2020.230
21-09-2020 06:41:10 500,000 ms 2020.236 dang thi ngoc chau
21-09-2020 07:13:48 20,000 CT DEN:026507050361 MS 2020 230
21-09-2020 07:16:49 500,000 CT DEN:210074714483 Giup em Dang Thi Ngoc Chau MS 2020 236
21-09-2020 07:39:04 50,000 CT DEN:026507940864 Ung ho MS 2020.230 Em Nguyen Van Hong FT20265577452168
21-09-2020 07:53:48 100,000 ma so 2020.236
21-09-2020 08:12:26 100,000 So GD goc: 10004499 Ung ho MS 2020.235
21-09-2020 08:12:56 500,000 So GD goc: 10002742 Ung ho MS 2020.234 Ha Hoang Minh Tri
21-09-2020 08:14:01 150,000 So GD goc: 10002688 IBUNG HO MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)
21-09-2020 08:16:47 500,000 So GD goc: 10000208 MS 2020.230 UNG HO EM NGUYEN VAN HONG - BAO VIETNAMNET
21-09-2020 08:22:22 200,000 MS 2020.236 (Em Dang Thi Ngoc Chau)
21-09-2020 08:24:28 300,000 CT DEN:081835929612 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020236 em Dang Thi Ngoc Chau
21-09-2020 08:26:20 100,000 CT DEN:026508938148 5095914
21-09-2020 08:26:58 100,000 So GD goc: 10006513 TC:507892110.MBVCB.777367839.NGUYEN THI THANH PHUONG ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong).CT tu 0831000060755 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
21-09-2020 08:29:22 2,000,000 ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020.230
21-09-2020 08:33:44 100,000 CT DEN:082828790543 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho em Hong
21-09-2020 08:55:14 50,000 CT DEN:026508533136 MS2020236 dang bgoc chau
21-09-2020 09:03:10 100,000 So GD goc: 995220092152464 995220092152464 - MS 2020.230 Nguyen Van Hong
21-09-2020 09:11:34 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
21-09-2020 09:23:35 30,000 So GD goc: 10001425 quyen gop em Nguyen Van Hong
21-09-2020 09:30:04 500,000 CT DEN:026509003622 Ung ho 2020.230 em nguyen van hong FT20265937519030
21-09-2020 09:30:24 100,000 CT DEN:026509003854 MS2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265030361045
21-09-2020 09:33:18 150,000 ung hoMS 2020.236(Em Dang Thi Ngoc Chau)
21-09-2020 09:38:59 50,000 CT DEN:026500092445 MBVCB.777625136.054879.ung ho em ung thu xuong .CT tu 0141000892588 NGUYEN THI HAU toi 114000161718
21-09-2020 09:41:23 100,000 CT DEN:026509622552 CAU MONG EM VUOT QUA DUOC BENH TAT 210920 09 41 22 622552
21-09-2020 10:04:48 2,000,000 ung ho ma so 2020236 em Dang Thi Ngoc Chau thuong em qua
21-09-2020 10:13:14 1,000,000 Duong Thi Chau Tran ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
21-09-2020 10:17:47 200,000 CT DEN:026510042941 C Huong ung ho chau Chau o Yen Thanh FT20265415080141
21-09-2020 10:28:31 100,000 2020.230 em nguyen van hong
21-09-2020 10:41:10 200,000 So GD goc: 10001043 ung ho ms 2020.231 (ung ho be le thi bich cham)
21-09-2020 10:51:19 200,000 Trinh Do gui  ung ho MS 2020236 (Dang Thi Ngoc Chau)
21-09-2020 11:10:20 100,000 So GD goc: 10016997 ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong
21-09-2020 11:17:05 50,000 LPT ung ho MS 2020236 Em Dang Thi Ngoc Chau
21-09-2020 11:53:12 200,000 ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
21-09-2020 13:01:51 200,000 UNG HO MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong)
21-09-2020 13:23:07 500,000 CT DEN:026513651874 MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM 210920 13 23 05 651874
21-09-2020 13:26:35 300,000 Ung ho MS 2020 230 - em Nguyen Van Hong
21-09-2020 14:20:17 300,000 CT DEN:026514968087 Ung ho MS 2020.236 Em Dang Thi Ngoc Chau
21-09-2020 16:14:04 100,000 CT DEN:026516330685 Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265460512037
21-09-2020 16:31:04 200,000 CT DEN:026509844855 ung ho MS 2020.230
21-09-2020 17:10:27 300,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.236 (Em Dang Thi Ngoc Chau)
21-09-2020 17:19:49 200,000 CT DEN:026510041692 Ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
21-09-2020 18:04:48 150,000 mong em som khoe
21-09-2020 18:06:46 200,000 CT DEN:026518710518 MS 2020.230 UNG HO EM NGUYEN VAN HONG 210920 18 06 44 710518
21-09-2020 18:34:40 150,000 STA ungho ms2020.236 (em Dang Thi Ngoc Chau)
21-09-2020 18:57:53 50,000 CT DEN:026518717374 UNG HO MS2020.230 EM NGUYEN VAN HONG 210920 18 57 26 717374
21-09-2020 19:58:34 500,000 co Tuoi ung ho chau Ng Van Hong ma so 2020230
21-09-2020 20:47:47 200,000 CT DEN:026513059463 ung ho ms 2020.230 em Nguyen Van Hong
21-09-2020 21:47:04 100,000 LE XUAN HUNG Chuyen tien ho tro MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
21-09-2020 22:11:34 50,000 Ung ho MS 2020.230
21-09-2020 22:18:51 500,000 Ung ho MS 2020.236 (em Dang Thi Ngoc Chau) chuc con luon manh gioi
21-09-2020 22:55:37 60,000 ung ho MS2020 230 em Nguyen Van Hong
21-09-2020 22:56:43 200,000 CT DEN:026515535901 MS 2020231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
22-09-2020 01:21:14 100,000 CT DEN:026523642739 ung ho MS2020 230 em Nguyen Van Hong; thoi gian GD:21/09/2020 23:21:16
22-09-2020 06:03:33 300,000 Ung ho MS 2020.237 (Be Thuy Linh)Le Dinh Quang chuyen tien
22-09-2020 06:55:42 150,000 ung ho ms 2020.237 (be thuy linh)
22-09-2020 07:19:48 50,000 CT DEN:071412249200 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan be thuy linh 2020237
22-09-2020 07:43:16 200,000 ung ho ms 2020.237 be thuy linh
22-09-2020 07:45:40 500,000 ung ho MS 2020237 ( be Thuy Linh )
22-09-2020 08:08:58 150,000 VO THI THUY TRANG Chuyen tien
22-09-2020 08:12:58 50,000 ung ho be linh ms 2020.237.200k
22-09-2020 08:13:14 200,000 Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh)
22-09-2020 08:16:10 200,000 ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh)
22-09-2020 08:20:02 20,000 CT DEN:026608752487 UNG HO MS2020.237 THUY LINH 220920 08 19 59 752487
22-09-2020 08:20:24 300,000 Ung ho MS 2020.237 (be Thuy Linh)
22-09-2020 08:29:09 200,000 DUONG T ANH THU CT BE THUY LINH BENH viem mangnao NAO UNG THUY
22-09-2020 08:31:02 300,000 MS 2020.237. be thuy linh
22-09-2020 08:39:04 200,000 CT DEN:026608664864 Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh FT20266336854634
22-09-2020 08:53:42 500,000 CT DEN:026601830595 Ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
22-09-2020 08:57:36 100,000 CT DEN:026608170041 Ung ho MS 2020 230
22-09-2020 08:57:48 1,000,000 ung ho ma so 2020237 be Thuy Linh thuong be nhieu lam
22-09-2020 09:10:12 500,000 ung ho MS 2020.237 (be thuy linh)
22-09-2020 09:18:38 500,000 Dang Tuan Vien chuyen tien ung ho MS 2020.237 be Thuy Linh
22-09-2020 09:21:29 1,000,000 So GD goc: 10005826 Ung ho ms 2020 237. Be Thuy Linh. Cam on Vietnamnet.
22-09-2020 09:22:14 200,000 CT DEN:091637909578 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 2 be Van va Minh ung ho MS 2020 237
22-09-2020 09:25:23 200,000 DO THI HOAN  ung ho be Thuy Linh  MS  2020.237
22-09-2020 09:45:09 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
22-09-2020 09:50:39 200,000 CT DEN:026600037967 MBVCB.779166072.061275.ung ho hoan canh em NguyenVanHong mong e khoe manh .CT tu 0791000015232 PHA
22-09-2020 09:53:20 200,000 CT DEN:026609717661 Ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong FT20266077990902
22-09-2020 10:01:03 100,000 CT DEN:026603327898 Ung ho chau Thuy Linh 2020.237
22-09-2020 10:10:17 500,000 So GD goc: 222220092269004 150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MA SO 2020.233 EM SUNGTHI VA
22-09-2020 10:15:25 100,000 ma so 2020.237
22-09-2020 10:18:35 1,000,000 CT DEN:026603856456 Ung ho MS 2020.237
22-09-2020 10:28:55 1,994,500 CT DEN:026600053568 MBVCB.779230959.079793.Ung ho be Thuy Linh MS 2020.237.CT tu 0491000164474 NGUYEN TRAN LAC THU toi 1
22-09-2020 10:44:22 1,000,000 CT DEN:026610777694 UNG HO MS 2020237 BE THUY LINH 220920 10 44 20 777694
22-09-2020 10:44:36 500,000 Ba Nguyen Thi Mui ung ho be Thuy Linh MS 2020237
22-09-2020 11:00:26 500,000 CT DEN:026611122235 ung ho ma so 2020.237
22-09-2020 11:03:33 100,000 PHAM VIET THANG Chuyen tien ung ho MS 2020.237 (beThuy Linh)
22-09-2020 11:09:30 300,000 CT DEN:026604393544 Chuyen tien ung ho MS2020.237 be Thuy Linh
22-09-2020 11:19:58 100,000 CT DEN:026604402434 MS 2020.237 be Thuy Linh
22-09-2020 11:24:47 200,000 CT DEN:026611785172 MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM 220920 11 24 43 785172
22-09-2020 11:51:10 500,000 So GD goc: 10004378 TC:507889345.MBVCB.779337652.MS 2020.230 - em Nguyen Van Hong.CT tu 1016413341 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
22-09-2020 11:58:44 100,000 Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
22-09-2020 12:08:18 300,000 So GD goc: 995220092254742 995220092254742 - Ung ho MS 2020.237
22-09-2020 12:28:05 3,000,000 MS 2020.237 Be Thuy Linh
22-09-2020 12:47:53 100,000 CT DEN:200922559233 ung ho ms 2020.237 be Thuy Linh
22-09-2020 13:56:02 500,000 CT DEN:026606404762 Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
22-09-2020 14:09:15 300,000 CT DEN:140352290970 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh
22-09-2020 15:20:27 500,000 ung ho MS 2020.236 (Em Dang Thi Ngoc Chau)
22-09-2020 15:33:54 100,000 CT DEN:026608456373 Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
22-09-2020 16:58:24 300,000 CT DEN:165239311665 Vietinbank 114000161718 ung ho Ma 2020 237 be Thuy Linh Huong khe Ha Tinh
22-09-2020 17:39:27 300,000 CT DEN:026617711671 MoMoT0982367220T7250936112T970415TMS 2020231
22-09-2020 19:55:30 300,000 CT DEN:026612354824 ung ho ms 2020235 be Nguyen Ngoc son
22-09-2020 20:29:40 200,000 CT DEN:026620536786 UNG HO MS 2020.230
22-09-2020 21:28:43 50,000 LPT ung ho MS 2020237 be Thuy Linh
23-09-2020 01:03:37 100,000 CT DEN:026600081194 MBVCB.780150458.077678.ung ho e Nguyen Van Hong ung thu.CT tu 0351000968393 DINH TRUNG DUC toi 11400; thoi gian GD:22/09/2020 22:42:56
23-09-2020 01:09:00 100,000 ung ho MS 2020.230 nguyen van hong; thoi gian GD:22/09/2020 23:30:27
23-09-2020 06:14:10 100,000 CT DEN:026706253652 MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20267483451715
23-09-2020 08:24:03 500,000 UNG HO MS 2020.238 (CAC CHAU BA HONG)
23-09-2020 12:55:27 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.238; cac chau ba Hong
23-09-2020 14:04:16 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
23-09-2020 14:10:33 100,000 CT DEN:026714513565 Ung ho MS 2020.228 GD chi Tin FT20267665720578
23-09-2020 14:12:10 20,000 TRA XUAN BINH UNG HO 4MS: 2020.233, 2020.234, 2020.235 ,2020.236
23-09-2020 14:37:34 200,000 CT DEN:026714534056 Ung ho MS 2020.218 Ung ho be Nguyen Khanh Le FT20267264115991
23-09-2020 15:39:20 100,000 CT DEN:026715585644 Gia dinh co Hong Loan kinh ung ho MS 2020 237 be Thuy Linh FT20267743533289
23-09-2020 15:39:40 200,000 CT DEN:026715203236 ung ho MS 2020.238 cac chau ba Hong
24-09-2020 01:18:21 100,000 LPT ung ho MS 2020238 cac chau ba Hong; thoi gian GD:23/09/2020 23:45:35
24-09-2020 08:27:54 500,000 CT DEN:026808119329 Nguyen Dinh Dong tro duyen be Thuy Linh MS 2020 237 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-09-2020 08:53:13 100,000 Le Duc Anh chuyen tien
24-09-2020 10:00:16 300,000 MS 2020.236 ( e dang thi ngoc chau )
24-09-2020 11:23:50 2,000,000 ung ho ma so 2020239 ba Do Thi Tuy thuong ba va cac chau lam
24-09-2020 12:39:53 100,000 ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
25-09-2020 04:53:19 200,000 CT DEN:026821189624 IBFT Ung ho ban Nguyen van Hong
25-09-2020 07:12:11 2,000,000 ung ho ma 2020.240
25-09-2020 07:18:06 200,000 Le Xuan Truong chuyen tien ung ho anh nguyen van thang MS 2020.240
25-09-2020 08:16:43 100,000 ma so 2020.240
25-09-2020 08:31:58 200,000 CT DEN:026901083139 ung ho anh Nguyen van Thang ms 2020 .240
25-09-2020 08:41:03 50,000 ung ho MS 2020240 anh Nguyen Van Thang
25-09-2020 08:50:47 100,000 Le Bich Ngoc chuyen tien ung ho MS 2020. 240
25-09-2020 09:25:44 200,000 CT DEN:026904459799 MS 2020.240 anh Nguyen Van Thang
25-09-2020 09:32:25 250,000 CT DEN:026909147744 MS 2020.240 A NGUYEN VAN THANG 250920 09 32 21 147744
25-09-2020 09:50:49 1,000,000 CT DEN:026909577676 Ms 2020.240 anh nguyen van thang FT20269416079727
25-09-2020 09:53:51 500,000 ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang)
25-09-2020 10:56:50 500,000 ung ho MS2020.225 (gia dinh be manh)
25-09-2020 11:17:35 600,000 CT DEN:026904574870 Chuyen tien ung ho 2 ma si 2020.336 va 240 cho a Thang va chau Chau
25-09-2020 11:43:49 300,000 CT DEN:026911459772 Ung ho qua Bao VietNaung ho MS 2020 240 anh Nguyen Van Thang
25-09-2020 11:55:22 100,000 Le Duc Anh chuyen tien
25-09-2020 12:27:12 500,000 CT DEN:026905625899 Nha chau Tran Quang Hoang Duong ung ho anh Nguyen Van Thang MS 2020.240
25-09-2020 14:23:46 1,000,000 LUONG CHI CONG Chuyen tien ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang)
25-09-2020 14:46:55 200,000 Ung ho ma so 2020.231 (be Le Thi Bich Cham)
25-09-2020 15:25:30 50,000 LPT ung ho MS 2020239  Ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi
25-09-2020 15:27:34 100,000 LPT ung ho MS 2020240 anh Nguyen Van Thang
25-09-2020 16:30:02 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
25-09-2020 16:33:41 100,000 ung ho MS 2020.240 (a nguyen van thang)
25-09-2020 21:48:25 200,000 STA ungho ms2020.239 (ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi)
25-09-2020 21:50:34 200,000 STA ungho ms2020.240 (anh Nguyen Van Thang)
25-09-2020 23:14:14 100,000 ung hoMS 2020.240(anh Nguyen Van Thang)
26-09-2020 02:10:19 200,000 ung ho MS 2020.240; thoi gian GD:26/09/2020 00:13:37
26-09-2020 02:15:01 1,000,000 CT DEN:027000052497 MBVCB.784012905.090774.Em Nguyen Van Hong.CT tu 0721000658311 NGUYEN QUANG LUAT toi 114000161718 BAO; thoi gian GD:26/09/2020 01:57:21
26-09-2020 05:27:37 300,000 CT DEN:027005353210 CT MS 2020. 241 be Le Ngoc Diep
26-09-2020 05:43:16 500,000 CT DEN:260075670029 Giup em Le Ngoc Diep MS 2020 241
26-09-2020 07:05:25 300,000 ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep)
26-09-2020 07:05:50 300,000 ung ho Ms 2020.241 be le ngoc diep
26-09-2020 07:35:17 200,000 CT DEN:073007291755 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ma so 2020 241 be le ngoc hiep
26-09-2020 07:46:12 200,000 Do Viet Dung chuyen tien ung ho Ma so2020225 gia dinh be Manh
26-09-2020 07:53:38 100,000 Ung ho  MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep)
26-09-2020 08:15:28 400,000 ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep)
26-09-2020 08:37:20 250,000 MS 2020.241(be Le Ngoc Diep)
26-09-2020 08:39:11 50,000 ung ho MS 2020.240 anh Nguyen Van Thang
26-09-2020 09:21:15 200,000 CT DEN:091532300992 Vietinbank 114000161718 Thuong ung ho be Le Ngoc DiepMS 2020241
26-09-2020 09:56:19 1,000,000 ung ho MS 2020.241 ( be Le Ngoc Diep )
26-09-2020 10:12:53 50,000 LPT ung ho MS 2020241 be Le Ngoc Diep
26-09-2020 11:18:01 500,000 CT DEN:260075711641 BAC LE VAN VAN UNG HO CHAU LE NGOC DIEP MS 2020 241
26-09-2020 11:37:22 100,000 CT DEN:027004122254 ung ho MS 2020.241 be Le Ngoc Diep
26-09-2020 14:04:32 100,000 ung ho ms 2020.241 le ngoc diep
26-09-2020 14:05:34 500,000 CT DEN:027014351709 Ung ho MS 2020.241 be Le Ngoc Diep FT20270675603069
26-09-2020 14:39:38 200,000 ms 2020.241 le ngoc diep
26-09-2020 14:40:58 200,000 PHAM THI THEU ung ho MS 2020.241 be le ngoc diep
26-09-2020 17:03:15 600,000 MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep )
26-09-2020 19:36:42 100,000 CT DEN:027019925647 Ung ho MS 2020 230 em Ng Van Hong
27-09-2020 01:53:16 0 VAT
27-09-2020 01:53:16 0 IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 09/2020
27-09-2020 07:33:48 50,000 Quoc Nhu ung ho MS 2020. 235 (be Nguyen Ngoc Son)
27-09-2020 07:36:10 50,000 Quoc Nhu ung ho Ms 2020.236 (em Dang Thi Ngoc Chau)
27-09-2020 19:06:45 150,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.240(anh Nguyen Van Thang)
27-09-2020 22:16:01 50,000 CT DEN:027122993156 Ung ho ban bi ung thu Mong ban vui khoe
28-09-2020 00:59:35 50,000 CT DEN:270075929159 Ung ho MS2020 241 be Le Ngoc Diep Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/09/2020 23:26:57
28-09-2020 06:04:53 200,000 CT DEN:027204476406 MS 2020.242 em Nguyen Thi Kieu Trang
28-09-2020 06:30:33 200,000 Ung ho MS 2020.242 (em Nguyen Thi Kieu Trang)
28-09-2020 06:43:30 300,000 Ung ho MS 2020.242(Em Nguyen Thi Kieu Trang)Le Dinh Quang chuyen tien
28-09-2020 06:55:16 100,000 ung ho MS 2020242 em Nguyen Thi Kieu Trang
28-09-2020 08:52:28 100,000 Hoang Quyen ung ho em MS 2020.242 (em Nguyen Thi Kieu Trang)
28-09-2020 08:55:03 1,000,000 So GD goc: 10004200 VIETNAMNET: UNG HO MS 2020.241 (BE LE NGOC DIEP)
28-09-2020 09:04:28 200,000 CT DEN:027202090343 MS 2020.230 NVHong
28-09-2020 10:16:40 50,000 CT DEN:027203806456 ms 2020 240 Nguyen Van Thang
28-09-2020 11:11:46 100,000 CT DEN:027211237570 Ungho MS 2020239 ba do thi tuy va 4 chau mo coi FT20272470842542
28-09-2020 11:25:46 200,000 Ung ho MS 2020242 NG THI KIEU TRANG
28-09-2020 13:56:52 200,000 Ung ho MS 2020241 be Le Ngoc Diep
28-09-2020 16:30:58 200,000 CT DEN:027209718280 Chuyen tien nguyen van thang
28-09-2020 17:03:33 20,000 TRA XUAN BINH UNG HO 4MS: 2020.237.,2020.238,2020.239,2020.240
29-09-2020 06:12:34 300,000 CT DEN:027306033259 Mong chau som binh phuc
29-09-2020 06:48:09 500,000 CT DEN:290076137324 ung ho be kieu phuong MS 2020 243
29-09-2020 07:00:13 666,666 Cty tnhh cai zi mei viet nam MS: 2020.243 ung ho be kieu phuong. Trieu Thi Hoa. Adress: thon Na Deo; x. Da Vi; h.Na Hang ;Tuyen Quang. Tel: 096493
29-09-2020 07:25:28 300,000 MS 2020.243(Be Kieu Phuong)
29-09-2020 07:54:08 200,000 ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang)
29-09-2020 07:55:40 200,000 ung ho MS 2020.238 (Cac chau ba Hong)
29-09-2020 08:18:31 200,000 CT DEN:027301015936 ung ho MS 2020243 be Kieu Phuong
29-09-2020 08:37:35 10,000 UNG HO 2 MS: 2020.242,2020.243
29-09-2020 08:51:51 300,000 ung hoMS 2020.243(Be Kieu Phuong)
29-09-2020 08:57:28 200,000 CT DEN:027300064206 MBVCB.787513110.041547.Be Kieu Phuong MS 2020243 .CT tu 0441000712178 NGUYEN THI HA toi 1140001617
29-09-2020 09:27:20 2,000,000 So GD goc: 10005943 Ung ho ms 2020.243 be kieu phuong
29-09-2020 10:05:20 500,000 CT DEN:027303141152 Ung ho MS 2020.243 be Kieu Phuong huyen Na Hang tinh Tuyen Quang
29-09-2020 10:15:47 100,000 CT DEN:027310607512 UNG HO MS 2020.243 BE KIEU PHUONG 290920 10 15 45 607512
29-09-2020 10:32:39 200,000 So GD goc: 10002974 ung ho MS 2020.243 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-09-2020 10:45:14 2,000,000 UNG HO BE KIEU PHUONG (ME LA TRIEU THI HOA) MS 2020243
29-09-2020 11:24:29 500,000 ung ho MS 2020.243 (be Kieu Phuong)
29-09-2020 11:56:41 1,000,000 ung ho ma MS 2020.243
29-09-2020 14:08:00 1,000,000 ung ho ma so 2020243 be Kieu Phuong thuong be qua
29-09-2020 14:49:16 100,000 Le Duc Anh chuyen tien
29-09-2020 15:02:40 100,000 TaThao Saigon ung ho MS 2020243 Be Kieu Phuong
29-09-2020 16:59:16 500,000 Ha Hanh Hoa chuyen tien ung ho MS 2020 243 ( be Kieu Phuong)
29-09-2020 21:40:16 40,000 CO  MUON UH MS 2020.231.LE T BICH CHAM.
30-09-2020 01:41:44 121,385 Tra lai tai khoan DDA
30-09-2020 01:45:25 100,000 LPT ung ho MS 2020243 Be Kieu Phuong; thoi gian GD:29/09/2020 23:01:59
30-09-2020 06:46:16 500,000 CT DEN:027406712894 UNG HO MS2020.244 EM LE THI MAI LINH 300920 06 46 15 712894
30-09-2020 07:35:20 100,000 tran trong thang ung ho ms 2020.244(em le thi mai linh)
30-09-2020 07:41:05 300,000 ung ho MS 2020.244(em le thi mai linh )
30-09-2020 07:56:11 500,000 MS 2020.244
30-09-2020 08:11:33 50,000 CT DEN:027401795184 ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh
30-09-2020 08:14:49 500,000 ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
30-09-2020 08:32:47 200,000 CT DEN:027401813777 MS 2020.240 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
30-09-2020 08:34:27 200,000 CT DEN:027401815386 MS 2020.221 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
30-09-2020 08:36:06 200,000 CT DEN:027401816698 MS 2020.234 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
30-09-2020 08:36:37 200,000 CT DEN:027401817400 MS 2020.238 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
30-09-2020 08:39:39 200,000 So GD goc: 10002301 Ms 2020 241 be Le Ngoc Diep
30-09-2020 08:41:07 200,000 CT DEN:027401513506 xin ung ho be Le thi mai Linh thon Tien Chau xa Thach Chau huyen Loc Ha Ha Tinh
30-09-2020 09:07:09 200,000 Le Phuc Thang ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
30-09-2020 09:08:46 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.244 (Em Le Thi Mai Linh)
30-09-2020 09:09:12 200,000 CT DEN:027409446496 MDA Ung ho MS 2020.243 be Kieu Phuong. Cau nguyen cho be va MDQS FT20274050199005
30-09-2020 09:09:20 15,000 TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS 2020.244
30-09-2020 09:09:49 500,000 Ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
30-09-2020 09:16:56 10,000 UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
30-09-2020 09:25:55 100,000 CT DEN:027400055881 MBVCB.788876723.030857.MS 2020.244.CT tu 0691000380110 LE VAN LIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET C
30-09-2020 09:57:46 100,000 ung ho ma so 2020.244 em Le Thi Mai Linh
30-09-2020 10:44:22 500,000 CT DEN:103851347209 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN TUONG VINH chuyen khoan ung ho MS 2020244 e
30-09-2020 11:12:23 1,000,000 ung ho MS 2020243 Be Kieu Phuong
30-09-2020 11:23:32 150,000 CT DEN:027411555715 Ung ho MS2020.244 em Le Thi Mai Linh FT20274407560866
30-09-2020 11:59:17 100,000 CT DEN:115346655337 Vietinbank 114000161718 NGUYEN BA TRAN KHANH DUY chuyen khoan ung ho em Le Thi Mai Linh
30-09-2020 16:06:49 1,000,000 ung ho MS2020237 be Thuy Linh
30-09-2020 16:47:09 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.244; em Le Thi Mai Linh
30-09-2020 21:49:44 200,000 CT DEN:300076558828 iris ung ho ms 2020 240 anh nguyen van thang
30-09-2020 21:51:14 200,000 CT DEN:300076559107 iris ung ho ms 2020 242 em nguyen thi kieu trang
30-09-2020 21:52:25 200,000 CT DEN:300076559320 iris ung ho ms 2020 241 be le ngoc diep
30-09-2020 22:39:33 50,000 LPT ung ho MS 2020244 em Le Thi Mai Linh

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
21/9/20 Chị Hoàng      1,000,000 2020.230
22/9/20 Minh Đức, Hồng Đưc      6,000,000 2020.230,236,235,234,233,229,228,227,222,221,217,231
22/9/20 Bạn đọc      1,000,000  2020.236,237 
22/9/20 Anh Ba         200,000 2020.237
22/9/20 Anh Bích      1,000,000 2020.234
23/9/20 Anh Hùng Q3      1,000,000 2020.237
28/9/20 Nguyễn văn Thông 72/2D Trần Quốc Tuấn, P1, Gò Vấp      1,000,000 2020.241,240
28/9/20 Chú Lê Phương Hà         500,000 2020.226
29/9/20 Lê Thành Lý 53 Lê Đại Hành P6, Q11      1,000,000 2020.241
30/9/20 Cô Châu         300,000 2020.244

Ban Bạn đọc

Báo VietNamNet đóng gần 340 triệu đồng viện phí cho Thùy Dương

Báo VietNamNet đóng gần 340 triệu đồng viện phí cho Thùy Dương

Đó là số tiền do bạn đọc ủng hộ cho em Võ Thị Thùy Dương qua tài khoản của Báo VietNamNet từ ngày 28/8/2020 đến hết ngày 8/9/2020.

tin nổi bật

Không còn mẹ trên đời, bố mất đột ngột, hai đứa trẻ bơ vơ không nơi bấu víu

Mẹ qua đời do ung thư, mới đây người bố, chỗ dựa cuối cùng của hai anh em Bách - Đan lại đột tử. Tương lai các em đang trở nên hết sức mịt mù.

Mẹ ốm liệt giường, 5 đứa trẻ ở Hà Tĩnh được ủng hộ hơn 65 triệu đồng

Hai lần gặp tai nạn dẫn đến tổn thương não khiến người bố sức khỏe yếu, nay mẹ lại mắc bệnh ung thư di căn, 5 đứa trẻ lít nhít, lem luốc sống chật vật trong căn nhà xuống cấp 4 được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ hơn 65 triệu đồng.

Bị ung thư vú, cô giáo vùng cao sợ con thơ lâm cảnh mồ côi

Chưa nguôi nỗi đau con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh, chị Siêng đã "chết lặng" khi nhận được thông báo bản thân mắc bệnh ung thư giai đoạn 3.

Trao hơn 54 triệu đồng đến em Phạm Minh Tuấn mắc bệnh u nguyên bào thần kinh

Vừa qua, đại diện báo VietNamNet đã trao số tiền 54.315.500 đồng đến em Vũ Minh Tuấn bị u nguyên bào thần kinh. Đây là tấm lòng bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ em chữa bệnh.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 5/2022

Trong 10 đầu tháng 5/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 572,640,604 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Người đàn ông khóc cạn nước mắt chứng kiến vợ con lần lượt qua đời do ung thư

Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi tính mạng của vợ và con trai út của anh Tiến. Giờ đây, đến lượt người con thứ của anh cũng phát hiện mắc bệnh ung thư xương.

Gần 2500 runner chạy bộ gây quỹ ủng hộ 29 ca phẫu thuật nụ cười

Tham gia giải chạy CMC Speed Up, gần 2500 runner trên khắp mọi miền đất nước chạy được xấp xỉ 430 ngàn km sau 30 ngày, gây quỹ tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hầm ếch.

Trao 83 triệu đồng tới bé gái mồ côi mẹ bị suy thận

Ít lâu sau sự ra đi đột ngột của mẹ, Hoài Anh phát hiện bị suy thận. Nhà quá nghèo, bố em không cách nào xoay xở tiền để lo thuốc thang, chạy chữa cho con. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc ủng hộ bé Hoài Anh 83 triệu đồng.

Cha ngã dập đốt sống cổ, con gái làm đến kiệt sức cũng không lo đủ viện phí

“Tôi chỉ cầu mong ông ấy vượt qua vận hạn lần này. Dù ông ấy ngồi xe lăn tôi cũng mừng lắm rồi, không dám ước ao sẽ khỏe mạnh như xưa”, bà Tư khẩn cầu.

Trao hơn 43 triệu đồng đến em Trần Nguyễn Khánh Hiền mắc bệnh ung thư xương

Số tiền 43.547.222 đồng đã được đại diện báo VietNamNet trao tận tay đến bé Trần Nguyễn Khánh Hiền mắc căn bệnh ung thư ung thư xương.

Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai 4 tuổi đau đớn ngày đêm gọi mẹ

Rời xa mẹ từ khi mới 4 tháng tuổi, bé Võ ngày đêm khát sữa, chỉ biết rúc vào ngực bà nội để bú giả suốt mấy năm trời cho đến lúc mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 4/2022

Trong 10 cuối tháng 4/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 504.628.676 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bé gái sống mòn mỏi vì căn bệnh hiểm nghèo không tiền chạy chữa

Tống Mỹ Anh (10 tuổi) bị ung thư xương đã nhiều năm nay. 5 năm trước, bé đã được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ 1 lần, nhưng vì thời gian chữa bệnh quá lâu, một lần nữa gia đình lại cầu cứu.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 4/2022

Trong 10 giữa tháng 4/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 540.330.012 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Được nhiều bạn đọc thương xót, cô Trần Thị Kim Phượng vẫn không qua khỏi

Sau khi hoàn cảnh của cô Trần Thị Kim Phượng được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Đáng tiếc, bệnh tình của cô quá nặng, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi.