Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 9/2021

Trong 10 ngày cuối tháng 9/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 753.051.142 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
9/21/21 10,000 IBVCB.1375735208.UNG HO MS 2021 256 BE Y.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21 10,000 IBVCB.1375732373.UNG HO MS 2021 255 QUAN TIEN THANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21 15,000 MBVCB.1375601398.giup 3ms 2021 254 2021 255 va 2021 256.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21 20,000 MBVCB.1377181449.NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho ma so 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 20,000 MBVCB.1377070419.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.255(em quan tien thanh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 20,000 MBVCB.1377065441.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.256(be le nhu y).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 20,000 677593.210921.152537.ung ho MS 2021 256 be le nhu y
9/21/21 20,000 MBVCB.1375691943.ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 30,000 MBVCB.1376661691.UH ms 2021.252 (Tran Tan Phat) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 30,000 MBVCB.1375819412.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.256 ( be Le Nhu Y ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 50,000 055477.210921.143700.Cc FT21264084980501
9/21/21 50,000 471598.210921.104358.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21 50,000 073453.210921.103543.Vietcombank;0011002643148;DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan UHNCHCCCL
9/21/21 50,000 254076.210921.100537.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21 50,000 MBVCB.1375780787.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 50,000 230615.210921.090618.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21 50,000 MBVCB.1375715025.ung ho ms 2021.covid.CT tu 0611000182231 DUONG THONG TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 50,000 851806.210921.083719.Ung ho MS 2021Covid19
9/21/21 50,000 MBVCB.1375618552.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 50,000 MBVCB.1375533578.Ung ho MS 2021.256.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 50,000 580658.210921.064636.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21 75,000 MBVCB.1375861765.Ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 75,000 MBVCB.1375859577.Ung ho MS 2021.255.CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 86,000 829428.210921.111407.Ung ho ms 2021.covid 19. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21264326706160
9/21/21 100,000 MBVCB.1375355249.ung ho MS 2021.255.CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 MBVCB.1377537906.Ung ho ms 2021.256 be Le Nhu Y.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 IBVCB.1377196674.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y) qua qua Bao VietNamNet.CT tu 0021000929016 PHAM QUANG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 465403.210921.184231.ung ho MS 2021 covid19
9/21/21 100,000 280634.210921.172019.MS 2021.256 FT21264768904100
9/21/21 100,000 251808.210921.165931.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quang Huy FT21264372020720
9/21/21 100,000 358612.210921.155106.MS 2021.256(le nhu y )
9/21/21 100,000 MBVCB.1376751070.Ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 694925.210921.154559.T ung ho Le Nhu Y MS 2021.256
9/21/21 100,000 MBVCB.1376642980.HUYNH DUC DUY ung ho ms :2021.256 ( Le Nhu Y).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 162605.210921.120342.Ung ho MS 2021. Covid19
9/21/21 100,000 925061.210921.115504.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.255 quan tien thanh
9/21/21 100,000 608049.210921.114506.Ung ho Ms 2021 COVID 19
9/21/21 100,000 872946.210921.111536.ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21 100,000 943413.210921.110042.Ms 2021 255 Quan Tien Thanh
9/21/21 100,000 MBVCB.1376062176.TA TUAN ANH chuyen tien.CT tu 1019661724 TA TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 MBVCB.1376037533.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 MBVCB.1376034315.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 MBVCB.1376030399.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.254 (Ta Van Minh).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 777425.210921.103601.xin dong gop long hao tam FT21264455686747
9/21/21 100,000 014448.210921.094837.ZP5VQJFKKD9H 210921000091340 MS 2021.256
9/21/21 100,000 586336.210921.093135.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21 100,000 IBVCB.1375791332.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011000985503 LE NGOC LAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 893793.210921.090902.Ung ho MS 2021 covid 19
9/21/21 100,000 680733.210921.085651.Ung ho MS 2021.256
9/21/21 100,000 247228.210921.084639.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21 100,000 638620.210921.084559.Ung ho MS 2021 Covid 19 FT21264295178816
9/21/21 100,000 008226.210921.082635.ZP5VQJFKJ81K 210921000059932 Ung ho MS2021. Covid19
9/21/21 100,000 IBVCB.1375643478.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0111001395850 PHAN THUY NHU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 165522.210921.081936.ung ho MS 2021 Vovid19
9/21/21 100,000 111527.210921.081800.Vinh Nam ung ho ms 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21 100,000 MBVCB.1375608534.Ung ho MS 2021.255 ( Quan Tien Thanh).CT tu 0021000412838 TRAN VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 MBVCB.1375603852.Ung ho MS 2021.256 ( be Le Nhu Y).CT tu 0021000412838 TRAN VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 601219.210921.080047.Ung ho ms 2021.covid19 FT21264418926395
9/21/21 100,000 MBVCB.1375595383.MS 2021.256 Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Le Nhu Y.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 102587.210921.072919.MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21 100,000 582039.210921.072440.UNG HO MS 2021256 FT21264512224089
9/21/21 100,000 MBVCB.1375513847.MS 2021.256.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 181569.210921.065437.Ghi ro ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh)
9/21/21 100,000 181521.210921.065339.ung ho MS 2021.253 (Phan Phuc Tuan)
9/21/21 100,000 MBVCB.1375496898.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)Vietnamnet 21/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 MBVCB.1375405954.ung ho MS 2021.253 (Phan Phuc Tuan).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 MBVCB.1375405138.ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 100,000 532383.210921.005321.MS 2021.251 FT21264741945137
9/21/21 100,000 532306.210921.005256.MS 2021.252 FT21264782014851
9/21/21 100,000 532174.210921.005212.MS 2021.253 FT21264073873936
9/21/21 100,000 531951.210921.005107.MS 2021.254 FT21264073870067
9/21/21 100,000 531823.210921.005032.MS 2021.255 FT21264698531037
9/21/21 100,000 985863.210921.001557.MS 2021.253 Phan Phuc Tuan
9/21/21 100,000 983931.210921.000716.MS 2021.255 Quan Tien Thanh
9/21/21 140,000 MBVCB.1376162489.Ung ho MS 2021 256 Be Le Nhu Y.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21 150,000 883135.210921.084046.MS 2021 256 BE LE NHU Y
9/21/21 180,000 MBVCB.1376166160.Ung ho MS 2021 255 Quan Tien Thanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21 200,000 674462.210921.214249.UNG HO MS 2021.256 BE LE NHU Y
9/21/21 200,000 MBVCB.1377418610.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0271001071690 PHAM THI THU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 238350.210921.194446.ung ho ms 2021.256 (le nhu y)
9/21/21 200,000 MBVCB.1377282320.NGUYEN DUC HUNG chuyen tien.CT tu 0451000456021 NGUYEN DUC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 916208.210921.174541.UNG HO MS2021.COVID19
9/21/21 200,000 MBVCB.1376968915.ung ho?MS 2021.256?(be Le Nhu).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 243107.210921.165322.Ung ho MS 2021 256 Be Le Nhu Y FT21264841654386
9/21/21 200,000 MBVCB.1376873716.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0491000016958 NGUYEN NGOC VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 MBVCB.1376810619.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0481000702232 TRAN VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 MBVCB.1376754590.Ung ho ms 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 MBVCB.1376632539.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0351000627570 TRAN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 MBVCB.1376580919.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 MBVCB.1376522133.Ung ho MS 2021.256 (Le Nhu Y).CT tu 0721000616082 TRAN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 MBVCB.1376471694.NGUYEN THI KIM XUAN chuyen tien tu thien 200k den Quy Vietnamnet.CT tu 0011003084152 NGUYEN THI KIM XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 587474.210921.134344.ung ho MS 2021 covid 19
9/21/21 200,000 MBVCB.1376436244.Ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0121000311311 VO QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 580538.210921.133730.Chuyen tien tu thien
9/21/21 200,000 521730.210921.132431.Ung ho MS2021 COVID 19 gia dinh Tieu Hoang Kha
9/21/21 200,000 IBVCB.1376347398.Ung ho Quan tien Thanh (ms: 2021.255).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 IBVCB.1376318638.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 464484.210921.123049.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21 200,000 297362.210921.113034.IBFT Ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21 200,000 950547.210921.111658.Ung ho MS 2021 covid19
9/21/21 200,000 843306.210921.105331.ung ho ms 2021.covid19
9/21/21 200,000 939893.210921.105255.Ung ho MS 2021 256 Le Nhu Y
9/21/21 200,000 813599.210921.103307.Chuyen tien ung ho ms 2021. covid 19
9/21/21 200,000 776096.210921.103125.ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21 200,000 737280.210921.100659.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21264718905074
9/21/21 200,000 MBVCB.1375916214.PHAM XUAN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0121001645818 PHAM XUAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 309767.210921.094931.ung ho ms 2021.256( Le Nhu Y)
9/21/21 200,000 MBVCB.1375868837.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms.2921.256 ( be le nhu y).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 MBVCB.1375855112.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms 2021. covid 19.CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 MBVCB.1375801525.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 890999.210921.092122.UNG HO MS 2021.COVID19-210921-09:21:18 890999
9/21/21 200,000 708058.210921.091743.ung ho MS 2021.254 Ta Van Minh
9/21/21 200,000 690250.210921.090443.ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21 200,000 163765.210921.090304.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21 200,000 163641.210921.090258.CAN QUOC TUAN ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21 200,000 838581.210921.085008.ung ho ms 2021.COVID19
9/21/21 200,000 276134.210921.084352.ung ho MS 2021.256 (be le nhu y)
9/21/21 200,000 224717.210921.084034.Ung ho MS 2021.256 Be LE NHU Y
9/21/21 200,000 IBVCB.1375684698.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0251002778438 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 650110.210921.082912.Chuyen tien Ung ho MS 2021. covid 19
9/21/21 200,000 154459.210921.081235.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21 200,000 MBVCB.1375626211.MS 2021.256.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 200,000 207836.210921.075940.IBFT Ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21 200,000 912354.210921.075424.Vietcombank;0011002643148;Ung Ho MS 2021 Covid19 Tieu Hoang Kha TX Ben Cat Binh Duong
9/21/21 200,000 MBVCB.1375562557.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.256 ( be LE NHU Y ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 250,000 MBVCB.1377229931.DANG VAN THANH ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071003821156 DANG VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 769939.210921.215007.MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21 300,000 028063.210921.212537.Ung ho MS 2021.254 chau Ta Van Minh
9/21/21 300,000 MBVCB.1377397955.C Thao ung ho Ms2021.256-be Le Nhu Y.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 MBVCB.1376829692.Nhaahn ung ho MS 2021.256.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 167134.210921.160120.Ung ho MS2021.256 be Le Nhu Y FT21264752103001
9/21/21 300,000 MBVCB.1376435970.Be Thien Phu , Khanh My ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0631003874491 DO XUAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 MBVCB.1376392004.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 0031000238546 NGUYEN XUAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 MBVCB.1376281560.GDPT ung ho MS.2021.Covid19.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 MBVCB.1376233133.Giup a Kha Binh Duong.CT tu 0531008889999 PHAM DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 304142.210921.094442.NGO DUC VANG chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21 300,000 MBVCB.1375843091.Ung ho MS2021. Covid19.CT tu 0121000741817 PHAM THI THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 MBVCB.1375786542.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 701891.210921.091323.ung ho ms 2021.256 be le nhu y
9/21/21 300,000 MBVCB.1375750917.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 MBVCB.1375729015.Ong ba KhaiTam gui chau Le Nhu Y, ms 2021.256 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 678913.210921.085545.Ung ho MS 2021. Covid 19
9/21/21 300,000 IBVCB.1375716086.ung ho MS2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 MBVCB.1375613487.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 300,000 858926.210921.074418.Vietcombank;0011002643148;giup do gd anh Tieu Hoang Kha vi covid 19 Ma so 2019 covyd 19
9/21/21 300,000 173246.210921.070230.Ms 2021 254 ta van Minh
9/21/21 350,000 IBVCB.1376660261.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 350,000 IBVCB.1376649949.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 400,000 MBVCB.1376108016.UNG HO MS 2021. 256 (be Le Nhu Y ).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 500,000 135669.200921.232425.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 Covid 19 My Huong
9/21/21 500,000 031317.210921.212934.Ung ho MS 2021.252 be Tran Tan Phat
9/21/21 500,000 025151.210921.212116.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21 500,000 MBVCB.1377340238.PHAN VAN MAI chuye tien quy ung ho covid.CT tu 0151000550037 PHAN VAN MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 500,000 304649.210921.173809.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y FT21264752460382
9/21/21 500,000 898657.210921.173226.Chuyen tien ung ho MS 2021.256 be Le Nhu y
9/21/21 500,000 MBVCB.1376955659.Giup do 2021.256.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 500,000 154399.210921.155546.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS 2021 254 TA VAN MINH
9/21/21 500,000 014767.210921.155226.UNG HO MS 2021.256 (BE LE NHU Y)-210921-15:52:47 014767
9/21/21 500,000 051762.210921.154655.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21 500,000 688647.210921.153821.Ung ho MS 2021.256 (Le Nhu Y)
9/21/21 500,000 MBVCB.1376526013.HAN ANH VU chuyen tien ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 500,000 MBVCB.1376491695.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0021000592791 TONG THI VAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 500,000 SHGD:10002489.DD:210921.BO:LE THI BICH THUY.Remark:995221092158132 ung ho MS 2021.covid 19
9/21/21 500,000 262593.210921.130942.NGUYEN THI LANH ung ho MS 2021 COVID19
9/21/21 500,000 IBVCB.1376314775.NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan ung ho MS 2021.255 Quan Tien Thanh.CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 500,000 152414.210921.112841.Ung ho MS2021.256 (Be le Nhu Y)
9/21/21 500,000 MBVCB.1375883128.NGUYEN VAN TOAN ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y ).CT tu 0491000046778 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 500,000 SHGD:10011971.DD:210921.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.253 Phan Phuc Tuan
9/21/21 500,000 SHGD:10011864.DD:210921.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.255 Quan Tien Thanh
9/21/21 500,000 614075.210921.093450.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021Covid19
9/21/21 500,000 304238.210921.093136.An Nhien ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21 500,000 MBVCB.1375803256.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0081001307043 NGUYEN PHAN BA NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 500,000 IBVCB.1375749818.KK covid19.CT tu 0111000126033 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21 500,000 285230.210921.084851.MS 2021.Covid19
9/21/21 500,000 SHGD:10000129.DD:210921.BO:PHAM THANH SON.Remark:[2100000013395719]UNG HO MS 2021.COVID19
9/21/21 500,000 884037.210921.084321.ung ho MS 2021 Covid 19
9/21/21 500,000 125171.210921.075043.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21 500,000 570754.210921.065341.MS 2021.256 be Le Nhu Y FT21264707204071
9/21/21 600,000 MBVCB.1375921726.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011001286794 DO THI THU GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 700,000 867311.210921.073631.MS 2021.256 (BE LE NHU Y)-210921-07:36:23 867311
9/21/21 800,000 948003.210921.121102.MS 2021.255 (QUAN TIEN THANH)-210921-12:10:56 948003
9/21/21 1,000,000 MBVCB.1377560159.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 1,000,000 067701.210921.194737.Ung ho MS 2021 Covid 19
9/21/21 1,000,000 MBVCB.1377294381.Trinh Bach Tuyet ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 1,000,000 232091.210921.164547.be mach ngoc nghi dinh gui tien ung ho gd anh tieu hoang kha binh duong ,de giup nuoi be FT21264779533447
9/21/21 1,000,000 081794.210921.150056.Ung ho MS 2021.Covid19. FT21264057424026
9/21/21 1,000,000 990950.210921.144333.UNG HO MS 2021 COVID 19 UNG HO GIA DINH ANH TIEU HOANG KHA O BINH DUONG-210921-14:43:35 990950
9/21/21 1,000,000 SHGD:10020818.DD:210921.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21 1,000,000 926459.210921.141557.ung ho MS 2021.256( be Le Nhu Y)
9/21/21 1,000,000 MBVCB.1375883746.LE KONG SON chuyen tien cho be le nhu y ms 2021.256.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 1,000,000 698290.210921.093739.Ung ho MS 2021.covid19 FT21264507806295
9/21/21 1,000,000 SHGD:10011731.DD:210921.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21 1,000,000 675931.210921.091938.Ck FT21264404635950
9/21/21 1,000,000 IBVCB.1375687232.ung ho ms 2021 Covid19.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 1,000,000 MBVCB.1375670006.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0021001945314 TRAN VAN NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 1,000,000 MBVCB.1375640417.DO THANH TU chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 1,000,000 100176.210921.080609.Ung ho a Kha
9/21/21 1,000,000 568036.210921.064329.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y FT21264777495334
9/21/21 1,500,000 879915.210921.173258.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021Covid19
9/21/21 2,000,000 MBVCB.1376873789.Ung ho MS 2021.256 ( be Le Nhu Y ).CT tu 2222686868 TRAN BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21 2,000,000 615456.210921.144354.LE DUC LONG chuyen khoan Ung ho MS 2021 Covid 19
9/21/21 2,000,000 204232.210921.092441.NGUYEN NGOC thuc ung ho chau ma so 2021.219
9/21/21 2,000,000 283215.210921.090920.ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21 3,000,000 841978.210921.112323.Ong Tu Van giup cho ms 2021 256 be Le Nhu Y FT21264626790414
9/21/21 3,000,000 SHGD:10011415.DD:210921.BO:VO HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21 5,000,000 757445.210921.095324.Ong Tu Van gop vao ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21 5,000,000 087139.210921.075008.MAI DUC HIEN chuyen khoan
9/22/21 5,000 MBVCB.1378494909.giup ms 2021257.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/21 5,500 219597.220921.090117.ung ho MS 2021 257
9/22/21 10,000 307008.220921.190625.Vietcombank;0011002643148;2021 157 uh gd anh tran van hung
9/22/21 10,000 237954.220921.185400.Vietcombank;0011002643148;2021 252 uh be tran tan phat
9/22/21 10,000 IBVCB.1377976582.UNG HO MS 2021 257 EM TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/21 15,000 068203.210921.222837.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
9/22/21 30,000 MBVCB.1378355821.UH ms 2021.247 (ba Duong Thi Chinh). Nam Mo Duoc Du Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 30,000 MBVCB.1377929599.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 40,000 147105.220921.081634.MS 2021 257
9/22/21 50,000 854225.220921.190445.PHAM LE KIEU VINH chuyen tien
9/22/21 50,000 IBVCB.1378839097.Ung ho em Dinh Anh Tuan , MS 2021.257.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/21 50,000 MBVCB.1378686654.Ung ho MS 2021.257 (Dinh Anh Tuan).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 50,000 MBVCB.1377818013.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 50,000 MBVCB.1377794909.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)Vietnamnet 22/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 60,000 258542.220921.152534.GD PHAM N TUNG UH MS 2021.256 (BE LE NHU Y)-220921-15:24:59 258542
9/22/21 60,000 257945.220921.152341.PNT UH MS 2021.257 (EM DINH ANH TUAN)-220921-15:23:09 257945
9/22/21 100,000 MBVCB.1379655639.NGUYEN TRONG CHANH chuyen tien ung ho ms 2021.257(em Dinh Anh Tuan).CT tu 0841000016448 NGUYEN TRONG CHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 100,000 721587.220921.162942.MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21 100,000 220309.220921.154316.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y FT21265460310020
9/22/21 100,000 519609.220921.134210.T ung ho Em Dinh Anh Tuan MS 2021.257
9/22/21 100,000 141208.220921.131412.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 covid
9/22/21 100,000 025113.220921.125718.ZP5VQKDEE8JM 210922000156697 MS 2021.257
9/22/21 100,000 243448.220921.091623.ung ho MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21 100,000 SHGD:10004056.DD:210922.BO:BUI THI TO HAI.Remark:Ungho ms2021covid19
9/22/21 100,000 110447.220921.082536.Vinh Nam ung ho ms 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21 100,000 187920.220921.080923.Ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
9/22/21 100,000 087756.220921.075852.Ms 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21 100,000 078150.220921.074500.NGUYEN XUAN THAI chuyen khoan ung ho MS 2021 Covid19
9/22/21 100,000 MBVCB.1377846692.MS 2021.257.CT tu 0831000040411 DUONG THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 100,000 MBVCB.1377821619.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0341006910250 MAI VAN CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 100,000 057979.220921.070648.Ung ho MS 2021 Covid19
9/22/21 100,000 671364.220921.063310.ung ho-nbsp;MS 2021.257-nbsp;em Dinh Anh Tuan
9/22/21 100,000 812940.220921.055544.ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21 100,000 674498.220921.054625.MS 2021.257 FT21265726833950
9/22/21 100,000 197202.220921.003118.MS 2021Covid19
9/22/21 100,000 786515.220921.002729.Chuyen tien Ung ho NCHCCCL, Truong Dinh Trung, 0903997277
9/22/21 100,000 240898.220921.001531.ung ho MS 2021 . 256 (Le Nhu Y)
9/22/21 140,000 MBVCB.1378748169.ung ho MS 2021.253 ( Phan Phuc Tuan).CT tu 0231000656792 NGUYEN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 140,000 MBVCB.1378743654.ung ho MS 2021.257 ( em Dinh Anh Tuan).CT tu 0231000656792 NGUYEN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 150,000 044074.220921.212904.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ung ho MS 2021 covid19
9/22/21 150,000 780579.220921.141552.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 253 255 va 256
9/22/21 200,000 157334.220921.214704.MS 2021.210 (Tran Van khac)
9/22/21 200,000 MBVCB.1379414261.TRAN THI TIEP chuyen tien ung ho covid.CT tu 0031000368477 TRAN THI TIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 200,000 IBVCB.1379347885.Ung ho MS2021.covid19.CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 200,000 444644.220921.184033.Ung ho MS 2021 co vid 19 FT21265230105021
9/22/21 200,000 MBVCB.1379292305.MS 2021 257? em Dinh Anh Tuan.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/21 200,000 071144.220921.163048.Ung ho 2021 256 be Le Nhu Y
9/22/21 200,000 MBVCB.1379021128.Ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 200,000 IBVCB.1378863584.MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/21 200,000 MBVCB.1378673839.Ung ho MS 2021.254 (Ta Van Minh).CT tu 0971000013114 LE THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 200,000 347988.220921.105217.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 COVID
9/22/21 200,000 808530.220921.094214.Ung ho MS 2021.COVID19 - GD ANH TIEU HOANG KHA FT21265493744644
9/22/21 200,000 960255.220921.093607.Tien Phuong chuyen tien ung ho gia dinh anh Dung
9/22/21 200,000 127227.220921.084121.ung ho ms 2021 257 dinh anh tuan
9/22/21 200,000 893006.220921.083711.Chuyen tien MS 2021. Covid 19
9/22/21 200,000 MBVCB.1377825157.UNG HO MS 2021. Covid19.CT tu 0231000602612 THAN THI MY SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 300,000 568495.220921.203935.MS 2021.256 FT21266646833090
9/22/21 300,000 MBVCB.1379560669.Ung ho MS2021.257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 300,000 478609.220921.142254.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 Covid 19
9/22/21 300,000 726990.220921.123456.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/22/21 300,000 725405.220921.123130.Minh hung Binh Duong Ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21 300,000 538502.220921.114328.PHAN TRUNG PHUC chuyen khoan ung ho MS 2021 255
9/22/21 300,000 MBVCB.1378068548.Ung ho MS 2021.256(be le nhu y ).CT tu 0111000453506 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 300,000 MBVCB.1378010275.Ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 300,000 MBVCB.1377976447.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0111000662335 DANG MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 500,000 VCBPAY.1377652430.Ung ho MS 2021.covid.CT tu 0121000130173 LAM THI DAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 500,000 858678.220921.210409.ung ho MS 2021.covid.19
9/22/21 500,000 554831.220921.202545.MS 2021 257 UH Em Dinh Anh Tuan FT21265211023381
9/22/21 500,000 MBVCB.1378681494.ung ho MS 2021.257?(em Dinh Anh Tuan).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 500,000 SHGD:10013713.DD:210922.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK ung ho Ms 2021.Covid 19
9/22/21 500,000 SHGD:10012545.DD:210922.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:QM ung ho Ms 2021.257. Em Dinh Anh Tuan
9/22/21 500,000 173544.220921.115304.ung ho ms 2021.covid19
9/22/21 500,000 293551.220921.112029.ung ho ma so 2021 256 va 2021 257 moi ma so 250 ngan dong
9/22/21 500,000 MBVCB.1378243164.UNG HO MS 2021.COVID19.CT tu 0071001101567 NGUYEN NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 500,000 MBVCB.1378148918.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071005200381 TRAN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 500,000 IBVCB.1378072249.Q.Ngoc giup do em Dinh Anh Tuan MS:2021.257.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 500,000 MBVCB.1378036580.Ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 500,000 SHGD:10007873.DD:210922.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21 500,000 150744.220921.081917.Ung ho MS 2021 covid19
9/22/21 1,000,000 747222.210921.222701.Ung ho MS 2021.Covid19
9/22/21 1,000,000 249008.220921.151415.Ung ho MS 2021.Covid19
9/22/21 1,000,000 MBVCB.1378675873.Ung ho MS 2021.256?(be Le Nhu Y).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 1,000,000 SHGD:10012551.DD:210922.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21 1,000,000 MBVCB.1377971797.DAO XUAN TRUONG chuyen tien.CT tu 1014854855 DAO XUAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21 1,500,000 778434.210921.234738.Kolmakova E. V. ung ho MS 2021.Covid19
9/22/21 1,500,000 893427.220921.214820.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/22/21 2,000,000 776021.210921.233940.Chuyen tien LD 21200
9/22/21 3,000,000 966314.220921.094018.co Phuong ung ho MS 2021.Covid 19
9/22/21 3,000,000 779923.220921.091741.Ong Tu Van giup dong vien ms 2021 257 em Dinh Anh Tuan FT21265096482279
9/22/21 5,000,000 964513.220921.093911.Ong Tu Van ung ho MS 2021.Covid 19
9/23/21 5,000 MBVCB.1381342011.giup ms 2021258.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/21 5,500 334191.230921.101053.ung ho MS 2021 258
9/23/21 10,000 IBVCB.1381719507.UNG HO MS 2021 258 CHI DUONE.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/21 15,000 064224.230921.020653.ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
9/23/21 20,000 MBVCB.1381362426.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.258 chi thanh thi duone.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 20,000 MBVCB.1381356589.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.257 em dinh anh tuan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 30,000 MBVCB.1380408954.UH ms 2021.249 (gia dinh anh Cao Van Thanh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 30,000 MBVCB.1380160775.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 50,000 353891.230921.190000.ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 50,000 350589.230921.185802.Ung ho MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/23/21 50,000 564606.230921.185135.UNG HO MS 2021.257(EM DINH ANH TUAN)-230921-18:51:35 564606
9/23/21 50,000 359523.230921.171614.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021257 em Dinh Anh Tuan
9/23/21 50,000 396978.230921.135209.LE LONG HUNG chuyen tien
9/23/21 50,000 950688.230921.105918.Cc FT21266082070048
9/23/21 50,000 MBVCB.1380140967.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 50,000 219825.230921.091306.NGUYEN THI TAM chuyen khoan
9/23/21 80,000 419871.230921.102414.GD PHAM N TUNG UH MS 2021.258 (CHI THACH THI DUONE)-230921-10:23:49 419871
9/23/21 100,000 MBVCB.1379765330.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y ).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 100,000 MBVCB.1381444560.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 100,000 MBVCB.1380947665.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 100,000 MBVCB.1380933037.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.258 chi Thach Thi Duone. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 100,000 MBVCB.1380903773.MS 2021.258.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 100,000 637382.230921.131954.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/23/21 100,000 050206.230921.122706.MS 2021.258 -chi thach thi duong FT21266494260867
9/23/21 100,000 354956.230921.115618.Ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone)
9/23/21 100,000 292527.230921.115108.ung ho ms 2021.258 chi thach thi duone
9/23/21 100,000 991753.230921.113256.Ung ho ms 2021.258 chi thach thi duone FT21266096987036
9/23/21 100,000 335129.230921.103345.Ung ho MS 2021.258: Chi Thach Thi Duone. Tu STN
9/23/21 100,000 406737.230921.094158.UNG HO MS 2021-257 DINH ANH TUAN-230921-09:41:57 406737
9/23/21 100,000 558004.230921.092029.ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 100,000 MBVCB.1380086015.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0511000441025 NGUYEN CHAU QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 100,000 147972.230921.082835.MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 100,000 388090.230921.082834.UNG HO MS 2021.COVID19-230921-08:28:34 388090
9/23/21 100,000 124809.230921.081059.Vinh Nam ung ho ms 2021 258 chi Thach Thi Duong
9/23/21 100,000 378458.230921.064012.ung ho MS 2021258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 100,000 MBVCB.1379882504.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone)Vietnamnet 23/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 100,000 976953.230921.060403.Chuyen tien ung ho chi Thach thi Duone
9/23/21 200,000 675314.220921.230421.MS 2021.Covid19 FT21266739959791
9/23/21 200,000 MBVCB.1381508888.Giup do MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 200,000 MBVCB.1381442827.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.257 (2 bo con em Dinh Anh Tuan).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 200,000 467239.230921.183315.Ung ho ms 2021.258 chi thach thi duone FT21266098349833
9/23/21 200,000 MBVCB.1380883085.MS 2021.258 ( chi Thach Thi Duone).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 200,000 606521.230921.142745.ung ho MS 2021.258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 200,000 MBVCB.1380680422.ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0281000339202 LY THANH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 200,000 MBVCB.1380660023.Ung ho MS 2021.258 ( chi Thach thi Duocne).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 200,000 IBVCB.1380411999.MS 2021 258 chi Thach Thi Duone.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/21 200,000 970223.230921.111458.Ung ho MS 2021.258 FT21266009202110
9/23/21 200,000 283920.230921.110322.ung ho MS 2021.258 (chi thach thi duone).
9/23/21 200,000 090065.230921.105130.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 258
9/23/21 200,000 797607.230921.092504.Ms 2021.256 be nhu y
9/23/21 200,000 164633.230921.092034.Ung ho MS 2021.258 chi thach thi duong
9/23/21 200,000 555613.230921.091320.Ung ho MS 2021 258 Thach Thi Duone
9/23/21 200,000 595558.230921.082921.Ung ho MS2021.258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 200,000 SHGD:10000394.DD:210923.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 258 THACH THI DUONE
9/23/21 200,000 384506.230921.081126.Ung ho MS 2021258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 200,000 569306.230921.075628.Chuyen tien ung ho ms 2021.258
9/23/21 200,000 026989.230921.033507.Ung ho ms2021 Covid 19
9/23/21 300,000 602804.230921.221312.UNG HO MS 2021.258 ( CHI THACH THI DUONE)-230921-22:11:57 602804
9/23/21 300,000 625017.230921.161839.MS 2021.258 CHI THACH THI DUONE
9/23/21 300,000 MBVCB.1380814710.ms 2021 258 uh Thach Thi Duone.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/21 300,000 MBVCB.1380683512.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!UH Ms2021.256 Be LeNhuY.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 300,000 611687.230921.114809.UNG HO MA SO 2021 258
9/23/21 300,000 MBVCB.1380214873.Ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 300,000 MBVCB.1380112864.ung ho MS 2021.258 chi Thach Thi Duone.CT tu 0961000020000 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 300,000 826365.230921.091413.DO TRUNG KIEN UNG HO CHI TTDUONe MS2021.258 FT21266371450818
9/23/21 300,000 SHGD:10006951.DD:210923.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/23/21 300,000 380419.230921.073629.UNG HO MS 2021.258 CHI THACH THI DUONE-230921-07:36:05 380419
9/23/21 300,000 047905.230921.060654.MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 400,000 SHGD:10018629.DD:210923.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 500,000 MBVCB.1381525988.NGUYEN NGOC ANH ung ho MS 2021.258 ( Thach Thi Duone).CT tu 0011001511320 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 500,000 MBVCB.1381481330.Giup do 2021.258.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 500,000 621372.230921.171839.NGUYEN MINH LUAT ung ho MS 2021.covid 19
9/23/21 500,000 MBVCB.1380994829.Ms 2021.257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 500,000 MBVCB.1380895397.MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 500,000 MBVCB.1380888107.MS 2021.257 ( em Dinh Anh Tuan).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 500,000 516986.230921.114005.Ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 500,000 950042.230921.105847.Ung ho ms 2021.covid FT21266700604035
9/23/21 500,000 163288.230921.083913.Ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 500,000 MBVCB.1379905421.That nghiep do Covid.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/21 1,000,000 291791.230921.190638.NGUYEN QUANG DIEN chuyen tien Ung ho MS 2021. covid 19
9/23/21 1,000,000 940069.230921.154611.UNG HO MS 2021 258
9/23/21 1,000,000 808302.230921.112502.Ung ho MS 2021.258 chi Thach Thi Duone
9/23/21 1,000,000 567613.230921.075434.Chuyen tien ung ho em Hang MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
9/23/21 1,000,000 676746.230921.050556.Ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/23/21 1,000,000 676510.230921.050245.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/23/21 1,200,000 590665.230921.213454.Ba Rymar Alla dong vien MS 2021.255 Quan Tien Thanh
9/23/21 1,500,000 591079.230921.213400.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.255 Quan Tien Thanh
9/23/21 2,000,000 593388.230921.213648.Chuyen tien uh MS 2021 COVID19
9/23/21 2,000,000 SHGD:10004857.DD:210923.BO:PHAN THAI DUC.Remark:UNG HO MS 2021.256 - LE NHU Y
9/23/21 2,000,000 MBVCB.1379903875.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071000293153 VO THAI KHUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 5,000,000 MBVCB.1381666103.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21 50,000 162752.230921.091842.T ung ho chi Thach thi Duong MS2021.258
9/24/21 5,500 299559.240921.095630.ung ho MS 2021 259
9/24/21 10,000 IBVCB.1382901732.UNG HO MS 2021 259 EM TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21 10,000 MBVCB.1382298623.Theo su sap xep cua quy.CT tu 0121000796194 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21 20,000 MBVCB.1382761330.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.260 em nguyen thi mai khanh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 20,000 255236.240921.103648.ung ho NCHCCCL HO THI KIM HONG Chuyen tien
9/24/21 30,000 MBVCB.1383526571.UH ms 2021.250 (be Tran Bao Ngoc) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 50,000 690278.240921.214659.Cc FT21268006090758
9/24/21 50,000 611748.240921.201702.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.259 em Tran Van Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21267109931340
9/24/21 50,000 334526.240921.162046.Cc FT21267670569105
9/24/21 50,000 747726.240921.151414.UNG HO MS 2021.260(NGUYEN THI MAI KHANH)-240921-15:14:13 747726
9/24/21 50,000 587064.240921.142246.Ung ho MS 2021259 Em Tran Van Tuan
9/24/21 50,000 MBVCB.1382732076.Ung ho MS 2021.259 (Tran Van Tuan).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 50,000 MBVCB.1382730369.Ung ho MS 2021.258 (Thach Thi Duone).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 50,000 071662.240921.123132.Cc FT21267506090320
9/24/21 50,000 212602.240921.093313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021259 em Tran Van Tuan
9/24/21 50,000 013061.240921.091757.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
9/24/21 50,000 002872.240921.090619.LE LONG HUNG chuyen tien
9/24/21 50,000 MBVCB.1382013259.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.259 ( em Tran Van Tuan) .CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 50,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651
9/24/21 50,000 MBVCB.1381927488.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan)Vietnamnet 24/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 50,000 MBVCB.1381902968.Ung ho MS 2021.259.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 80,000 690242.240921.114512.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.259 (EM TRAN VAN TUAN)-240921-11:44:46 690242
9/24/21 100,000 204552.230921.225323.ung ho MS 2021 . 257 ( em Dinh Anh Tuan)
9/24/21 100,000 203885.230921.225040.ung ho MS 2021 . 258 (Thach Thi Duone)
9/24/21 100,000 MBVCB.1383719206.Ung ho Ma So 2021.257(em Dinh Anh Tuan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 100,000 MBVCB.1383716110.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.252(Tran Tan Phat).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 100,000 IBVCB.1383694006.MS 2021 256 be Le Nhu Y .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21 100,000 MBVCB.1383638118.CT giup do be Ng Thi Mai Khanh MS 2021. 260.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 100,000 631303.240921.203721.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21267204248442
9/24/21 100,000 631073.240921.203707.UNG HO MS 2021.260 NGUYEN THI MAI KHANH FT21267088720048
9/24/21 100,000 MBVCB.1383469820.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 100,000 212040.240921.192810.MS 2021258
9/24/21 100,000 619151.240921.192445.ung ho ms 2021260 nguyen thi mai khanh
9/24/21 100,000 601989.240921.190851.Ung ho MS 2021.covid19
9/24/21 100,000 MBVCB.1383359355.Ung ho MS 2021.260 nguyen thi mai khanh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 100,000 446550.240921.174233.Ung ho em Nguyen Thi Mai Khanh, khu pho 4, thi tran Tan Tuc, TP.HCM FT21267200690175
9/24/21 100,000 388065.240921.165823.Ung ho MS2021256 FT21267204457497
9/24/21 100,000 379842.240921.165235.Ung ho MS2021260 FT21267901609533
9/24/21 100,000 872758.240921.164233.ung ho em mai khanh MS 2021.260
9/24/21 100,000 281711.240921.152748.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THI MINH TU chuyen khoan
9/24/21 100,000 306813.240921.111634.MS 2021 259 Em Tran Van Tuan
9/24/21 100,000 139308.240921.111642.Ung ho MS 2021.259 (em Tran van Tuan)
9/24/21 100,000 279545.240921.111108.ms 2021.260( nguyen thi mai khanh)
9/24/21 100,000 MBVCB.1382309237.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0851000027297 VU THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 100,000 MBVCB.1382296385.Ung ho MS 2021.260( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0851000027297 VU THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 100,000 MBVCB.1382296171.ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0281000339202 LY THANH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 100,000 092825.240921.103505.T ung ho Tran van Tuan MS 2021.259
9/24/21 100,000 368541.240921.103032.Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 100,000 760222.240921.101957.MS2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21 100,000 811237.240921.083202.Ung Ho 2021.255 FT21267212410083
9/24/21 100,000 808772.240921.082841.Ung Ho MS 2021.259 FT21267917328999
9/24/21 100,000 115292.240921.080517.Vinh Nam ung ho ms 2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21 100,000 233089.240921.054840.Nguyen Thi Hoai Lien gui ung ho a.
9/24/21 100,000 756851.240921.053510.MS 2021.259 FT21267075006987
9/24/21 175,000 ATM_FTF.10800545.073401.20210924.134326.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
9/24/21 200,000 889061.230921.231622.Ung Ho MS 2021.Covid19
9/24/21 200,000 MBVCB.1383756981.MS 2021 259 em Tran Van Tuan.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21 200,000 137818.240921.222108.ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 200,000 577765.240921.213927.IBFT ung ho MS2021.covid19
9/24/21 200,000 597374.240921.200225.Ung ho MS 2021 260 nguyen thi mai khanh FT21267619779039
9/24/21 200,000 916282.240921.185537.ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 200,000 464127.240921.182228.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 200,000 143830.240921.171143.MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 200,000 454991.240921.155126.Vietcombank;0011002643148;MS 2001 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 200,000 MBVCB.1382919666.Ung ho MS 2021.257.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 200,000 840512.240921.150220.Ung ho ma so MS 2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21 200,000 MBVCB.1382693212.ms 2021 256 be Le Nhu Y.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 200,000 MBVCB.1382690883.ms 2021 258 chi Thach Thi Duone.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 200,000 133348.240921.133849.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21267135737891
9/24/21 200,000 MBVCB.1382620337.Ung ho MS 2021.260 Nguyen thi Mai Khanh.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 200,000 934620.240921.131427.Ung ho MS 2021260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 200,000 IBVCB.1382601562.DINH THI THUY LINH chuyen khoanMS2021 259 TRAN VAN TUAN.CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 200,000 275742.240921.105325.Nguyen thi Hue ung ho Ms 2021252 tran tan phat
9/24/21 200,000 SHGD:10001737.DD:210924.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/24/21 200,000 MBVCB.1382249832.Ung ho MS 2021.260?(Nguyn Th Mai Khanh).CT tu 1016280905 TRAN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 200,000 IBVCB.1382225719.nguoi ngheo mat nha do lu lut, dong dat..CT tu 1020524753 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21 250,000 MBVCB.1383104370.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-258 (chi Thach thi Duone).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 300,000 MBVCB.1383793469.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0441000796983 NGO THUY TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 300,000 887987.230921.231307.Unh Ho Ms 2021.258
9/24/21 300,000 824033.230921.231152.UNG HO MS 2021.COVID 19
9/24/21 300,000 620250.240921.202547.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21267476128970
9/24/21 300,000 IBVCB.1383454900.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0071001885152 NGUYEN DOAN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 300,000 MBVCB.1383364107.Nhaahn ung ho MS 2021.260.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 300,000 843848.240921.162240.Ung ho MS2021.258 Thach Thi Duone
9/24/21 300,000 583812.240921.160119.UNG HO MS 2021.257 (EM DINH ANH TUAN)
9/24/21 300,000 579527.240921.154432.ung ho MS 2021.258
9/24/21 300,000 IBVCB.1382795373.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 300,000 MBVCB.1382549637.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0241004072050 DANG GIA LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 300,000 995081.240921.120152.ung ho ms 2021.259 em tran van tuan
9/24/21 300,000 MBVCB.1382346440.Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 300,000 MBVCB.1382296387.UNG MS 2021.260 ( NGUYEN THI MAI KHANH).CT tu 0011001665176 THAI HUY NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 300,000 SHGD:10009680.DD:210924.BO:DO NGOC ANH.Remark:Ung ho MS 2021.260 Ng Thi Mai Khanh
9/24/21 300,000 MBVCB.1382206420.ms 2021 259 uh em Tran van Tuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21 400,000 MBVCB.1383467932.Ung ho Ms 2021.260( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0531002483011 NGUYEN NGOC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 400,000 MBVCB.1381895189.Ong ba KhaiTam gui chau Tran Van Tuan, ms 2021.259 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 766128.240921.223015.Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 500,000 MBVCB.1383711439.ung ho?MS 2021.260?(Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0341000613705 PHAM VAN QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 700410.240921.213736.ung ho MS 2021. 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 500,000 573156.240921.212038.IBFT Ung ho MS 2021.260
9/24/21 500,000 836394.240921.211528.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/24/21 500,000 680663.240921.202310.MS 2021.260 ho tro em Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 500,000 MBVCB.1383554295.Ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duon).CT tu 0321000874033 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 187259.240921.183237.Ung ho ms 2021.260( nguyen thi mai khanh)
9/24/21 500,000 782829.240921.165808.MS 2021. 260 (NGUYEN THI MAI KHANH)-240921-16:57:42 782829
9/24/21 500,000 435731.240921.165745.ung ho MS 2021259 tran van tuan
9/24/21 500,000 IBVCB.1382801049.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.259 (Em Tran Van Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 427054.240921.144537.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2021.260
9/24/21 500,000 SHGD:10016451.DD:210924.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.259 em Tran Van Tuan
9/24/21 500,000 760343.240921.142212.TRAN NGOC THANH chuyen khoan cho MS 2021260 nguyen thi mai khanh
9/24/21 500,000 MBVCB.1382732370.ung ho MS 2021.260 ( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 MBVCB.1382685841.HO BAO SON ck ung ho MS2021.covid19.CT tu 0441000643120 HO BAO SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 575989.240921.122029.Ung ho MS 2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21 500,000 MBVCB.1382393652.MS 2021.255 (quan tien thanh).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 MBVCB.1382392404.Mo coi do Covid.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21 500,000 MBVCB.1382390920.MS 2021.253 (phan phuc tan).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 680340.240921.111236.UNG HO MS 2021.260 ( NGUYEN THI MAI KHANH)-240921-11:12:36 680340
9/24/21 500,000 806299.240921.092705.ung ho MS 2021.259
9/24/21 500,000 200997.240921.091907.ung ho MS 2021 259 Em Tran Van Tuan
9/24/21 500,000 SHGD:10000746.DD:210924.BO:LE MINH HAI1153093.Remark:ung ho MS 2021.259 em Tran Van Tuan (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
9/24/21 500,000 061200.240921.073252.Ung ho MS 2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21 500,000 MBVCB.1381915812.Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0011000880935 CAO HOANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 500,000 244041.240921.071138.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho ms2021.259 em tran van tuan
9/24/21 1,000,000 MBVCB.1381737577.NGUYEN THI THANH LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.258?(chi Thach Thi Duone).CT tu 0071000771582 NGUYEN THI THANH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 1,000,000 061477.240921.205303.Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21 1,000,000 603574.240921.152601.Gia dinh Anh Trung P207 CT1B1 KDT XA LA HA DONG HN HO TRO CAC CHAU MO COI TP HCM do dich Covid
9/24/21 1,000,000 725302.240921.140152.UNG HO MS 2021.260-240921-14:01:51 725302
9/24/21 1,000,000 573677.240921.122659.Chuyen tien ung ho MS 2001.260 Nguyen Thi Mai Khanh tu Luu Thi Phien
9/24/21 1,000,000 416060.240921.105419.Ung ho ms 2021260 nguyen thi mai khanh
9/24/21 1,000,000 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2021-252 UNG HO BE TRAN TAN PHAT, HAI DUONG
9/24/21 1,000,000 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2021-250 TRAN VAN HANH VA LE THI LUYEN, TINH DONG NAI
9/24/21 1,000,000 287115.240921.081436.IBFT Ba Phuong ung ho ms 2021.covid19
9/24/21 1,500,000 SHGD:10000143.DD:210924.BO:MAI NGOC NHUNG.Remark:Ung ho MS 2021.257 Dinh Anh Tuan ChargeDetails OUR
9/24/21 1,500,000 SHGD:10000134.DD:210924.BO:MAI NGOC NHUNG.Remark:Ung ho MS 2021.253 Phan Phuc Tuan ChargeDetails OUR
9/24/21 2,000,000 622010.240921.070238.GOI CHO TIEU HOANG KHA ,THI XA BEN CAT BINH DUONG-240921-07:02:15 622010
9/24/21 3,400,000 SHGD:10001915.DD:210924.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO MOI MA SO 259,256,255,254,253:500.000; MA SO 258:300.000, 257:600.000
9/24/21 3,700,000 MBVCB.1382149335.Ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone)..CT tu 0071003681251 CHAU THI DAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21 5,000,000 177717.240921.173741.Ung ho MS 2021.260 - Nguyen thi Mai Khanh
9/24/21 10,000,000 SHGD:10000855.DD:210924.BO:NGUYEN LAN HUONG.Remark:Ung ho ma so MS 2021 tu 250 den 260moi nguoi 500 ngan
9/25/21 5,500 445445.250921.110822.ung ho MS 2021 261
9/25/21 10,000 805719.250921.221313.Vietcombank;0011002643148;2021 257 uh em dinh anh tuan
9/25/21 10,000 IBVCB.1384768360.UNG HO MS 2021 261 CHI TAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/21 10,000 MBVCB.1384015439.giup 2ms 2021260 va 2021261.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/21 30,000 MBVCB.1384091334.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 50,000 288360.250921.162645.ung ho ms 2021 260 nguyen thi mai khanh
9/25/21 50,000 MBVCB.1384824469.Ung ho MS 2021.261 (Le Thi Tam).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 50,000 957510.250921.132344.UNG HO MS 2021.261(LE THI TAM)-250921-13:23:20 957510
9/25/21 50,000 666798.250921.131812.NGUYEN THI TAM chuyen khoan
9/25/21 50,000 065879.250921.120125.MS 2021 261 chi le thi tam FT21268520413001
9/25/21 50,000 060718.250921.115644.Cc FT21268506044010
9/25/21 50,000 035799.250921.095526.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/21 50,000 914578.250921.092151.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
9/25/21 50,000 871891.250921.091336.Cc FT21268077057515
9/25/21 50,000 886898.250921.082443.ung ho MS 2021.260 . Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 50,000 MBVCB.1383902756.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)Vietnamnet 25/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 80,000 069888.250921.211831.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.261 (CHI LE THI TAM)-250921-21:18:02 069888
9/25/21 90,000 IBVCB.1384086411.Ung ho ms: 2021.261 Le Thi Tam- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 100,000 376316.250921.212121.Ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21 100,000 MBVCB.1385358653.NGUYEN THAC CHINH chuyen tien ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh.CT tu 0301000401575 NGUYEN THAC CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 100,000 537900.250921.191821.Ung ho MS 2021-253-Phan Phuc Tuan FT21270619608425
9/25/21 100,000 535719.250921.191600.Ung ho MS 2021-254-Ta Van Minh FT21270901309747
9/25/21 100,000 533335.250921.191330.Ung ho MS 2021-255-be Quan Tien Thanh FT21270067098731
9/25/21 100,000 531026.250921.191108.Ung ho MS 2021-256-be Le Nhu Y FT21270242666442
9/25/21 100,000 529087.250921.190908.Ung ho MS 2021-258-chi Thach Thi Duone FT21270002623374
9/25/21 100,000 527246.250921.190719.Ung ho MS 2021-261-chi Le Thi Tam FT21270072729078
9/25/21 100,000 511437.250921.185140.Ung ho MS 2021.258 Thach Thi Duone FT21268067405344
9/25/21 100,000 996226.250921.171254.Chuyen tien ung ho MS 2021.259 Tran van Tuan
9/25/21 100,000 991869.250921.170939.Chuyen tien ung ho MS 2021.261 LE Thi Tam
9/25/21 100,000 297113.250921.165116.Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 100,000 248372.250921.164514.ung ho ma so 2021260 ( nguyen thi mai khanh)
9/25/21 100,000 MBVCB.1384814391.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 100,000 MBVCB.1384775709.Ung ho Ms 2021.261 ( Chi Le Thi Tam).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 100,000 MBVCB.1384761405.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 100,000 341397.250921.141604.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2021 260 nguyen thi mai khanh
9/25/21 100,000 131158.250921.125200.Giup MS 2021.261
9/25/21 100,000 411103.250921.124157.Ms 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21 100,000 387027.250921.121231.MS 2021.261(chi Le Thi Tam)
9/25/21 100,000 191885.250921.110630.Ung ho MS 2021 Covid 19
9/25/21 100,000 966671.250921.101151.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/25/21 100,000 672611.250921.092702.ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam). Tu Dieu Hop
9/25/21 100,000 882069.250921.092452.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/21 100,000 867228.250921.082105.T ung ho Le Thi Tam MS 2021.261
9/25/21 100,000 119295.250921.080851.MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21 100,000 110214.250921.080040.Vinh Nam ung ho ms 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21 100,000 818504.250921.080053.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21268832405316
9/25/21 100,000 816795.250921.075714.Ung ho Ms 2021261chi Le Thi Tam FT21268105000067
9/25/21 100,000 816360.250921.075619.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam bi bong FT21268970406362
9/25/21 100,000 867638.250921.075546.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 100,000 131003.250921.072331.ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 100,000 MBVCB.1383894388.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.259( Tran Van Tuan).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 100,000 MBVCB.1383885604.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021.261 ( chi Le ThiTam ).CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 150,000 873574.250921.152451.Ung ho MS 2021 260 nguyen thi mai khanh
9/25/21 150,000 MBVCB.1383894803.HUYNH DUC DUY ung ho : ms2021.261 ( Le Thi Tam).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 697118.240921.232440.MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 200,000 236394.250921.224705.LE VAN CHINH chuyen tien ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 200,000 MBVCB.1385619121.MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 175213.250921.102712.ung ho MS 2021 233 Do Thanh Tai
9/25/21 200,000 MBVCB.1385601549.Ung ho MS 2021.260.CT tu 0121000853322 BUI XUAN BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 811330.250921.212951.ung ho MS2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 200,000 MBVCB.1385513372.Ung ho NCHCCCL+LE NGOC HUNG+0793106852.CT tu 0071000868267 LE NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 791541.250921.210530.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 200,000 MBVCB.1385420865.ung ho MS 2021.261 (Le Thi Tam).CT tu 0311000645184 LE THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 MBVCB.1385369566.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 385373.250921.194239.HUYNH BAO NGUYEN ung ho MS 2021 2061 Chi LE THI TAM
9/25/21 200,000 MBVCB.1385294068.Ung Ho MS 2021.261 (Chi Le Thi Tam).CT tu 0041000819532 VO THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 190418.250921.175120.ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21 200,000 MBVCB.1384842445.Ck Ung Ho MS: 2021.260(Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0231000588228 THACH HOANG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 IBVCB.1384781438.ung ho MS 2021.261.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 518248.250921.145129.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 260 em Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 200,000 177643.250921.135714.Ung ho MS 2021.261 - chi le thi tam FT21268618512000
9/25/21 200,000 478027.250921.133417.UNG HO MS 2021.261 LE THI TAM
9/25/21 200,000 IBVCB.1384571819.MS 2021 261 chi Le Thi Tam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/21 200,000 MBVCB.1384551952.Trinh Bach Tuyet ung ho MS 2021.261 ( chi Le Thi Tam.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 742936.250921.131112.ung ho MS 2021.261
9/25/21 200,000 227220.250921.125843.Ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21 200,000 121035.250921.125457.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam FT21268860168624
9/25/21 200,000 977170.250921.125303.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/25/21 200,000 929822.250921.124309.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021261 Le Thi Tam
9/25/21 200,000 904929.250921.120546.Ung ho be .nguyen thi mai khanh
9/25/21 200,000 015011.250921.111737.Ung ho ms 2021 261 FT21268273382911
9/25/21 200,000 191514.250921.110523.Ung ho ms 2021 255 Quang Tien Thanh
9/25/21 200,000 465738.250921.110440.ms 2021.261
9/25/21 200,000 190680.250921.110315.Ung ho ms 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/25/21 200,000 974065.250921.104404.MS2021.261 Le Thi Tam- ban Bai Say. Xa Muong Sang. Moc Chau. Tinh Son La FT21268889106468
9/25/21 200,000 188663.250921.104027.Ung ho MS 2021.261 (chi Le thi tam)
9/25/21 200,000 895972.250921.094432.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 cho do ngoc quyet o huyen mocj chau
9/25/21 200,000 888300.250921.092959.Ung ho MS 2021.261 - chi Le Thi Tam FT21268832730036
9/25/21 200,000 898546.250921.084021.Chuyen tien Ung ho MS 2010.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 200,000 MBVCB.1383991655.MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0021002068576 LE NGOC CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 083414.250921.080947.DANG BA SAU ung ho MS 2021 261 Le Thi Tam
9/25/21 200,000 MBVCB.1383986843.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.261 ( chi LE THI TAM o Son La ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 200,000 678905.250921.072210.Ung ho MS 2021261
9/25/21 200,000 837883.250921.070627.MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
9/25/21 200,000 672949.250921.005143.DANG VAN THANH UNG HO MS 2001.260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/25/21 300,000 MBVCB.1385524988.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 1015109784 NGUYEN THI KIEU THOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 300,000 MBVCB.1385521634.Ung ho MS2021.240.CT tu 1015109784 NGUYEN THI KIEU THOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 300,000 796152.250921.211002.MS 2021261 chi Le Thi Tam cau mong chi mau khoi benh
9/25/21 300,000 MBVCB.1385483677.Ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 300,000 765487.250921.171446.UNG HO MS 2021.261 (CHI LE THI TAM)
9/25/21 300,000 698734.250921.164402.UNG HO MS 2021 260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/25/21 300,000 344184.250921.162847.Ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam FT21268098952350
9/25/21 300,000 306320.250921.160939.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/25/21 300,000 MBVCB.1384722804.ms 2021 261 uh chi Le Thi Tam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/21 300,000 761349.250921.133232.Chuyen tien MS 2012.261 le thi tam
9/25/21 300,000 MBVCB.1384478980.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021 . Covid 19 .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 300,000 699866.250921.122210.Chuyen tien ung ho ms 2021.261 Le Thi Tam
9/25/21 300,000 MBVCB.1384448312.UH MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh.CT tu 0021000338149 PHAN MY NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 300,000 635398.250921.112138.ung ho MS 2021.260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/25/21 300,000 848436.250921.084715.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam FT21268408230969
9/25/21 300,000 143370.250921.083937.Ung ho MS 2021 261 Le Thi Tam
9/25/21 300,000 129695.250921.070903.MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21 300,000 181464.250921.070759.LUONG VAN KHUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/21 300,000 MBVCB.1383920611.Ung ho ms 2021.261(le thi tam).CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 300,000 MBVCB.1383911278. MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.261 (le thi tam).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 300,000 234198.250921.060719.DO THI HOA chuyen tien ung ho ms 2021.261( chi le thi tam)
9/25/21 300,000 MBVCB.1383837567.MS2021.260(Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0071001036756 HOANG DUC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 400,000 IBVCB.1385368406.Ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0081000374928 PHAM VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 500,000 967094.250921.210507.UNG HO MS 2021.260 (NGUYEN THI MAI KHANH)
9/25/21 500,000 592200.250921.201444.ms 2021.261 FT21270769658081
9/25/21 500,000 495294.250921.200927.MS 2021.261 CHI LE THI TAM
9/25/21 500,000 266835.250921.200548.NGUYEN LE HUAN chuyen tien
9/25/21 500,000 642399.250921.183640.MS2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/21 500,000 MBVCB.1384899607.Ung ho MS 2021.260 ( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 500,000 943253.250921.153043.UNG HO MS 2021.260 (NGUYEN THI MAI KHANH)
9/25/21 500,000 976486.250921.144312.UNG HO MS 2021.260(NGUYEN THI MAI KHANH)-250921-14:43:10 976486
9/25/21 500,000 MBVCB.1384607156.Ung ho MS 2021.261.CT tu 0181003561616 DOAN TAN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 500,000 141327.250921.130416.Ung ho MS 2021.260(Nguyen Thi Mai Khanh)
9/25/21 500,000 115277.250921.121948.Ung ho ms 2021260(Nguyen Thi Mai Khanh)
9/25/21 500,000 085315.250921.121939.Ung ho MS 2021.260 FT21268379850026
9/25/21 500,000 560827.250921.120922.Ms 2021 261 Le Thi Tam
9/25/21 500,000 287623.250921.110402.Gia dinh chau Khoi Ngo Tien Cat Viet Tri Phu Tho ung ho MS 2021 261 Chi Le Thi Tam
9/25/21 500,000 MBVCB.1384309818.Giup do 2021.261.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 500,000 389397.250921.104102.Ung ho Ms 2021 261 chi Le thi Tam
9/25/21 500,000 950054.250921.103026.MS 2021.261- giup chi Le Thi Tam
9/25/21 500,000 922714.250921.090617.Chuyen tien ung ho MS 2021.260 Nguyen thi mai Khanh
9/25/21 500,000 IBVCB.1384023835.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0071001022532 DO THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 500,000 251673.250921.074841.ung ho MS 2021.251 ( Vu The Viet)
9/25/21 500,000 251415.250921.074745.ung ho MS 2021.253 ( Phan Phuc Tuan)
9/25/21 500,000 251115.250921.074647.ung ho MS 2021.257 ( Dinh Anh Tuan)
9/25/21 500,000 250294.250921.074345.ung ho MS 2021.233 ( Do Thanh Tai)
9/25/21 500,000 249873.250921.074208.Ung ho MS 2021.261 ( chi Le Thi Tam)
9/25/21 500,000 MBVCB.1383946467.ung ho MS 2021.261?(chi Le Thi Tam).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 500,000 IBVCB.1383921111.NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 500,000 794218.250921.064417.MS 2021 261 chi Le Thi Tam FT21268048842296
9/25/21 500,000 789252.250921.060710.Nguyen Tat Thinh Ung ho MS 2021.261 LE THI TAM FT21268408400306
9/25/21 500,000 787047.250921.054033.MS 2021.261Chi Le Thi Tam FT21268104500001
9/25/21 500,000 005791.250921.053405.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 261 Chi Le Thi Tam dien thoai 0357577998 Moc Chau Son La
9/25/21 1,000,000 MBVCB.1383808787.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0111000132402 DINH CONG TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,000,000 854508.240921.234217.PIKA MIRA UNG HO MS.2021.256 LE NHU Y-240921-23:42:05 854508
9/25/21 1,000,000 854295.240921.233824.PIKA MIRA UNG HO MS.2021.258 CHI THACH THI DUONE-240921-23:38:00 854295
9/25/21 1,000,000 IBVCB.1385515021.Hoang Ngoc Nam - Ung ho MS 2021.261 (chi LE THI TAM).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,000,000 MBVCB.1385400263.UNG HO MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,000,000 691293.250921.192726.Chuyen tien ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21 1,000,000 MBVCB.1385249139.MS 2021.261 (Le thi Tam).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,000,000 015413.250921.170450.UNG HO MS 2021.261 (CHI LE THI TAM)-250921-17:04:25 015413
9/25/21 1,000,000 MBVCB.1384645993.HOANG PHUONG NAM chuyen tien ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0081000091325 HOANG PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,000,000 MBVCB.1384615052.LE THANH BINH UNG HO MS 2021.260 ( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0111000256026 LE THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,000,000 MBVCB.1384532549.NGUYEN THUY HUYNH chuyen tien ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0111001410813 NGUYEN THUY HUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,000,000 MBVCB.1384306283.Ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,000,000 901606.250921.095000.MS 2021.260 Nguyen thi mai khanh
9/25/21 1,000,000 250813.250921.074543.ung ho MS 2021.Covid
9/25/21 1,000,000 MBVCB.1383898107.ung ho chi Le Thi Tam, MS 2021.261.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21 1,500,000 567390.250921.102454.Kolmakova Ekaterina dong vien ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/25/21 1,500,000 560813.250921.102019.Kolmakova Ekaterina ung ho cho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/21 2,000,000 297019.250921.175822.TRAN VAN BINH chuyen tien ung ho MS 2021261 (chi Le Thi Tam)
9/25/21 3,000,000 586472.250921.104052.ong Tu Van giup do be Ngan Anh Tuyet
9/25/21 5,000,000 855112.250921.072759.ung ho MS 2021.261
9/26/21 5,000 MBVCB.1386519904.giup ms 2021262.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 10,000 IBVCB.1386503819.UNG HO MS 2021 262 CO HANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 20,000 636416.260921.103701.ung ho MS2021.263
9/26/21 30,000 MBVCB.1386944247.UH MS 2021.253 (Phan Phuc Tuan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 30,000 MBVCB.1386931269.UH MS 2021.251 (Vu The Viet) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 30,000 MBVCB.1386174919.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4237: Be Nguyen Thi Mai Khanh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 30,000 MBVCB.1386168367.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 30,000 142158.260921.111352.UNG HO MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)-260921-11:13:51 142158
9/26/21 50,000 915318.260921.220341.Ung ho MS 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 50,000 963197.260921.212248.MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21 50,000 383777.260921.203825.MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21 50,000 246093.260921.191022.UNG HO MS 2021.262(GIA DINH CO VO THI HANH)-260921-19:10:21 246093
9/26/21 50,000 356002.260921.175553.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.262 gd co Vo Thi Hanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21270060900301
9/26/21 50,000 MBVCB.1386701661.Ung ho MS 2021.262 (Vo Thi Hanh).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 50,000 534087.260921.153038.Ms 2021 258 chi Thach Thi Duong
9/26/21 50,000 192387.260921.151015.LX UNG HO MS.2021.262(GD VO THI HANH)-260921-15:10:11 192387
9/26/21 50,000 282379.260921.144814.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
9/26/21 50,000 954451.260921.105516.Ung ho NCHCCCL FT21270686629463
9/26/21 50,000 455202.260921.104131.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 262
9/26/21 50,000 MBVCB.1385984839.Ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 50,000 MBVCB.1385779059.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)Vietnamnet 26/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 50,000 MBVCB.1385777419.MS 2021.262?(ung ho co Vo Thi Hanh).CT tu 0181003455133 TRAN HAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 50,000 928041.260921.052806.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
9/26/21 50,000 775220.260921.052626.Ung ho MS 2021262 gia dinh co Vo Thi Hanh FT21270104769308
9/26/21 50,000 927224.260921.052407.MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
9/26/21 60,000 133326.260921.103935.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.262 (GIA DINH CO VO THI HANH)-260921-10:38:46 133326
9/26/21 100,000 781610.250921.230905.ISL20210925230827532-ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/26/21 100,000 779183.260921.220544.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2021 264 bon chi em mo coi
9/26/21 100,000 755560.260921.215807.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho 2021 263 nguyen thi tra giang
9/26/21 100,000 912622.260921.213402.LUU THI MINH NGUYET UNG HO MS 2021263 Nguyen thi tra Giang
9/26/21 100,000 884861.260921.200940.Nguyen Hang ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21 100,000 MBVCB.1386912095.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.261( chi Le Thi Tam).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 MBVCB.1386895237.ung ho MS 2021.263.CT tu 0491000067551 PHAM HUY THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 572709.260921.173606.Ung ho MS 2021260 be Mai Khanh
9/26/21 100,000 181046.260921.173127.ung ho NCHCCCL rose
9/26/21 100,000 576525.260921.172936.MS2021.258
9/26/21 100,000 256116.260921.165320.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
9/26/21 100,000 228721.260921.161046.MS 2021 261 LE THI TAM
9/26/21 100,000 576800.260921.160607.Ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21 100,000 MBVCB.1386629075.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0071001383155 LE CHIEN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 MBVCB.1386611205.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 MBVCB.1386608948.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 MBVCB.1386605898.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 MBVCB.1386603882.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.259 (Em Tran Van Tuan).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 886600.260921.154510.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL
9/26/21 100,000 534725.260921.153301.ung ho MS 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 100,000 889624.260921.152936.UNG HO MS 2021.263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21 100,000 450031.260921.141324.MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 100,000 621351.260921.134147.MS 2021 263
9/26/21 100,000 612025.260921.133423.ung ho MS 2021 264 bon chi em mo coi
9/26/21 100,000 MBVCB.1386376419.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0061001063998 NGUYEN THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 066997.260921.125248.Ung ho 2021.264 4 chi em mo coi FT21270382986035
9/26/21 100,000 527069.260921.122915.MS 2021 264
9/26/21 100,000 926495.260921.121037.MS2021.263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21 100,000 MBVCB.1386260350.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh.CT tu 0021001448940 LE THI NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 949181.260921.120306.UNG HO MS 2021.263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21 100,000 511667.260921.115449.PHAM VIET BAO ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 100,000 856653.260921.113806.ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh). Tu Phuc Nho 260921
9/26/21 100,000 992483.260921.113156.Ung ho MS 2021.263. Nguyen thi tra giang FT21270267890095
9/26/21 100,000 979793.260921.111932.Ung ho MS 2021260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21270636313940
9/26/21 100,000 131989.260921.103351.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.263 (NGUYEN THI TRA GIANG)-260921-10:33:27 131989
9/26/21 100,000 254882.260921.102447.ung ho 4 chi em mo coi
9/26/21 100,000 278895.260921.101124.Vietcombank;0011002643148;ung ho be Nguyen Thi Mai Khanh Ms 2021260
9/26/21 100,000 604846.260921.100827.Chuyen tien ung ho Ms 2021.264 4 chi em mo coi
9/26/21 100,000 IBVCB.1386036492.HO ANH TUAN Ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 240630.260921.100021.ung ho MS2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21 100,000 803783.260921.095205.T ung ho Nguyen Thi Tra Giang MS 2021.263
9/26/21 100,000 011050.260921.095027.ZP5VQO4KVEJ4 210926000066469 ung ho MS 2021.264 bon chi e mo coi
9/26/21 100,000 010697.260921.094502.ZP5VQO4KVD37 210926000064655 MS 2021.261
9/26/21 100,000 797414.260921.094416.T ung ho gia dinh co Vo Thi Hanh MS 2021.262
9/26/21 100,000 788797.260921.093338.Ms 2021.263
9/26/21 100,000 943707.260921.091109.IBFT UHo 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21 100,000 188623.260921.090612.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 100,000 764391.260921.090051.ung ho ms 2021.263 (nguyen thi tra giang)
9/26/21 100,000 974764.260921.085122.Chuyen tien ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21 100,000 MBVCB.1385887658.Ung ho MS 2021.263.CT tu 0201000607434 HA THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 135078.260921.082543.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 100,000 956616.260921.082603.Ms 2021.263
9/26/21 100,000 107534.260921.075943.Vinh Nam ung ho ms 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21 100,000 MBVCB.1385820559.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0021001472270 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 MBVCB.1385800136.MS 2021.262.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 721627.260921.072823.NGO DUC VANG chuyen tien ung ho MS 2021-263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 100,000 369402.260921.072722.16975437328-0978021612-ung ho MS 2021 263
9/26/21 100,000 058498.260921.072251.MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21 100,000 811607.260921.060455.ung ho MS 2021262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21 100,000 405803.260921.060041.MS 2021.262 ( gd co vo thi hanh )
9/26/21 100,000 776338.260921.054258.MS 2021.262 FT21270554286968
9/26/21 100,000 928615.260921.053051.ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung)
9/26/21 100,000 927654.260921.052547.MS 2021.255 (Quan Tien Thanh)
9/26/21 100,000 MBVCB.1385736528.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.255 Quan Tien Thanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 100,000 MBVCB.1385705179.Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan o Thanh Hoa).CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 150,000 069153.260921.125526.Ung ho ms 2021.263 nguyen tra giang FT21270963830984
9/26/21 160,000 MBVCB.1386551959.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0031000158201 LE VAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 934720.260921.205501.MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21 200,000 114708.260921.200915.Giup MS 2021. 261. Nguyen dem cong duc nay hoi huong Gia Tien noi ngoai doi ben tu theo Duc Phat, h
9/26/21 200,000 726526.260921.200104.ms 2021.261 chi Le Thi Tam
9/26/21 200,000 725563.260921.195935.ms 2021.262 ung ho co Vo Thi Hanh
9/26/21 200,000 205971.260921.192034.Ung ho ms 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 200,000 343887.260921.174427.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270740594640
9/26/21 200,000 340063.260921.174055.Ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi FT21270447233320
9/26/21 200,000 270805.260921.171633.ung ho ms 2021.260 ( nguyen thi mai khanh)
9/26/21 200,000 882165.260921.162250.ck
9/26/21 200,000 975500.260921.155855.ung ho MS 2021.264( 4 chi em mo coi )
9/26/21 200,000 887968.260921.152818.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 200,000 181331.260921.141709.MS 2021.261-260921-14:16:42 181331
9/26/21 200,000 180142.260921.141633.ung ho MS 2021.263 Nguyen thi Tra Giang
9/26/21 200,000 821102.260921.140835.MS 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21 200,000 158304.260921.132619.Ung ho MS 2021.263 ( Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21 200,000 487566.260921.121211.Ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21 200,000 898318.260921.120439.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21 200,000 MBVCB.1386215298. ung ho MS 2021.263(Nguen Thi Tra Giang).CT tu 1014811067 LE THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 MBVCB.1386214875.NGUYEN DUC HAO ung ho MS 2021. 263 (Nguyen Thi Tra Giang) .CT tu 0081001094438 NGUYEN DUC HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 476566.260921.113204.MS 2021263 ung ho NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21 200,000 987117.260921.112642.Ung ho ms 2021.263 FT21270168264432
9/26/21 200,000 IBVCB.1386188385.MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 200,000 379813.260921.110042.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 200,000 954623.260921.105526.Ung ho MS2021.263 nguyen thi tra giang FT21270382545053
9/26/21 200,000 948660.260921.104955.Ung ho ma so 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270050043588
9/26/21 200,000 947601.260921.104854.Ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang FT21270546026986
9/26/21 200,000 065041.260921.103052.ung ho MS 2021 262 Vo Thi Hanh
9/26/21 200,000 IBVCB.1386039556.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 MBVCB.1386039688.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0581000546779 LE TAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 MBVCB.1386020114.ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0381000453691 PHAN THANH TRUC UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 196935.260921.095735.Vietcombank;0011002643148;Ho Khanh Chi lop 11XH2 truong THPT Gia Dinh Quan Binh Thanh HCM ung ho ma so 2021 264 Bon chi em mo coi
9/26/21 200,000 891467.260921.095506.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270823730083
9/26/21 200,000 566403.260921.093143.Ung ho MS 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21 200,000 MBVCB.1385938861.ung ho MS 2021.262 ( gia dinh co Vo Thi Hanh ).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 212603.260921.090925.Ung ho MS 2021.254_Ong chau Ta Van Minh
9/26/21 200,000 MBVCB.1385887006.ung ho MS 2021.263.CT tu 0451001630338 DO DINH HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 970194.260921.084342.ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 200,000 828213.260921.083838.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270484938285
9/26/21 200,000 949702.260921.083152.Ung ho MS 2021264(4 chi em mo coi)
9/26/21 200,000 959763.260921.083136.Ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi
9/26/21 200,000 MBVCB.1385857309.UNG HO MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang ) - TP Ha Tinh - Tinh Ha Tinh.CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 817871.260921.082126.Ung ho MS 2021.263 FT21270484877878
9/26/21 200,000 741097.260921.081948.Doan Van Manh chuyen tien MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21 200,000 813618.260921.081329.Ung ho ma so 2021.263, em nguyen thi tra giang, chuc em thanh cong FT21270076203603
9/26/21 200,000 102675.260921.081138.UNG HO MA SO 2021.264 (4 CHI EM MO COI)-260921-08:11:37 102675
9/26/21 200,000 MBVCB.1385842077.ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang thon quyet tien, xa dong mon, tp ha tinh.CT tu 0071000918179 LE THI NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 200,000 942652.260921.080423.ung ho MS 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21 200,000 077835.260921.080146.Linh Hai quan ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 200,000 MBVCB.1385799615.UNG HO MS?2021263 Nguyen Thi Tra Giang.CT tu 0381000586592 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 200,000 790234.260921.071203.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21270522002717
9/26/21 200,000 788898.260921.070717.Ung ho MS 2021.262 - gia dinh co Vo Thi Hanh FT21270641589901
9/26/21 200,000 MBVCB.1385754143.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.262 ( chi VO THI HANH o THU DUC ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 250,000 271686.260921.142550.MS 2021.263
9/26/21 250,000 158879.260921.084505. Ung ho MS2021 covid19
9/26/21 260,000 MBVCB.1386295545.Uh ms 2021 263.CT tu 0011004112266 DANG THI TRANG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 300,000 593006.260921.222553.MS 2021.259 FT21270764477204
9/26/21 300,000 729608.260921.200324.ms 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/26/21 300,000 709833.260921.194437.MS 2021.264 4 chi em mo coi
9/26/21 300,000 674343.260921.190655.Chuyen tien ung ho ma so2021.262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21 300,000 181598.260921.173205.Ung ho ma so 2021.262(gia dinh co Vo Thi Hanh)
9/26/21 300,000 305055.260921.170935.Ung ho ms 2021.264 FT21270095538021
9/26/21 300,000 287499.260921.165349.Ung ho MS 2021.261 FT21270618508777
9/26/21 300,000 215345.260921.164609.UNG HO MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)-260921-16:46:08 215345
9/26/21 300,000 122685.260921.162811.MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21 300,000 MBVCB.1386666663.MS 2021.264(4 chi em mo coi) .CT tu 0011000942727 PHAM VAN DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 300,000 MBVCB.1386643700.Ung ho ms 2021.261 Chi Le Thi Tam.CT tu 0011002358235 NGHIEM THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 300,000 MBVCB.1386606871.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 300,000 147817.260921.150651.MS 2021.263 ( Nguyen Thi Tra Giang) ung ho chau Giang
9/26/21 300,000 180485.260921.141217.UNG HO MS 2021.263-260921-14:12:16 180485
9/26/21 300,000 MBVCB.1386370007.NL MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0011004408189 NGUYEN LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 300,000 486452.260921.120247.Ung ho ma so MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 300,000 989906.260921.112924.Ung ho ma so 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270426391439
9/26/21 300,000 673305.260921.111209.Chuyen tien Ung ho MS 2021.263 Nguyn Thi Tra Giang
9/26/21 300,000 222868.260921.103706.Ung ho ms 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 300,000 430154.260921.103702.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI HOANG chuyen khoan
9/26/21 300,000 MBVCB.1386071375.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0011002417625 DANG THI PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 300,000 881856.260921.094514.Ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi FT21270686371874
9/26/21 300,000 109352.260921.085409.UNG HO MS 2021.264(4 CHI EM MO COI)-260921-08:54:08 109352
9/26/21 300,000 957997.260921.082918.Chuyen tien ung ho MS 2021.264 la 4 chi em mo coi
9/26/21 300,000 935645.260921.075226.Chuyen tien ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 300,000 946034.260921.063948.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21 300,000 000027.260921.001331.CK nhanh - ung ho ma so 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21 400,000 MBVCB.1387153217.Ung ho MS.2021.264 ( 4 chi em mo coi).CT tu 0921000718514 DO THI THIEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 400,000 941543.260921.111432.ung ho ms 2011.263 nguyen thi tra giang
9/26/21 500,000 837447.260921.221821.Chuyen tien ung ho MS 2021264 bon chi em mo coi
9/26/21 500,000 579401.260921.220409.MS 2021.263 ung ho Nguyen Thi Tra Giang FT21270764398229
9/26/21 500,000 816156.260921.214304.Chuyen tien ung ho MS 2021260 nguyen thi mai khanh
9/26/21 500,000 MBVCB.1387210689.ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0071003591438 NGUYEN TRAN THUY AI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 940202.260921.210015.MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21 500,000 301900.260921.203232.ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/26/21 500,000 753193.260921.202748.Tran Thi Thanh Hang, DH Thu Dau Mot ung ho, MS 2021.262, gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21 500,000 485682.260921.201043.MS 2021.259 FT21270345565770
9/26/21 500,000 484719.260921.200939.MS 2021.261 FT21270001990100
9/26/21 500,000 483624.260921.200830.Ung ho MS 2021.262 FT21270096301017
9/26/21 500,000 816777.260921.200934.MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21 500,000 MBVCB.1386960829.Giup do 2021.260.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 815241.260921.184628.Ung ho MS 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 500,000 319936.260921.183219.ms 2021.264 nho chuyen 4 chi em
9/26/21 500,000 024600.260921.173422.ung ho NCHCCCL
9/26/21 500,000 581710.260921.173417.ung ho NCHCCCL Nga 0767077568
9/26/21 500,000 280155.260921.165241.Vietcombank;0011002643148;Ho tro em MS 2021 263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21 500,000 MBVCB.1386599731.Ung ho MS 2021 261 Do Ngoc Quyet.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 500,000 MBVCB.1386562018.DOAN DUC THANG chuyen tien ung ho MS 2021.263.CT tu 0121000785036 DOAN DUC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 142650.260921.143823.DOAN NGOC ANH ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
9/26/21 500,000 042334.260921.143613.IBFT ung ho MS 2021.264 -4 chi em mo coi
9/26/21 500,000 834572.260921.142835.Ung ho MS 2021.264, 4 chi em mo coi o 160B, QL 1A, phuong Tan Phu, Thu Duc, con ong Vo Van Duc
9/26/21 500,000 968142.260921.134656.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21 500,000 MBVCB.1386394323.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0011003582898 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 094211.260921.132706.Ung ho 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270829129767
9/26/21 500,000 066980.260921.125247.Ung ho MS 2021-263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270592276951
9/26/21 500,000 808264.260921.125051.ung ho MS 2021 261 chi Le thi Tam
9/26/21 500,000 046925.260921.122933.MS 2021.263 FT21270349955960
9/26/21 500,000 778486.260921.114035.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;HO THI MINH NGUYET chuyen khoan ung ho MS 2021 264 bon chi em mo coi
9/26/21 500,000 857932.260921.105256.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21 500,000 456551.260921.104125.Vietcombank;0011002643148;BUI THI THU PHUONG ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21 500,000 933765.260921.103543.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270146376201
9/26/21 500,000 MBVCB.1386062971.ung ho MS 2021.263.CT tu 1014319826 DINH NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 MBVCB.1386043733.MS 2021 260.CT tu 0451001664851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 500,000 260931.260921.100809.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;UH MS 2021 261 Le Thi Tam
9/26/21 500,000 MBVCB.1386038278.Giup do 2021.264.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 MBVCB.1386015856.MS 2021 263.CT tu 0451001664851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 500,000 803515.260921.093233.ung ho MS 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 500,000 216701.260921.091709.Ung ho MS 2021.263 ( NGUYEN THI TRA GIANG)
9/26/21 500,000 855684.260921.091558.Ung ho MS 2021.264, 4 chi em mo coi FT21270504539632
9/26/21 500,000 MBVCB.1385936353.ung ho MS 2021 262.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21 500,000 215313.260921.091429.Ung ho MS2021.263 (nguyen thi tra giang)
9/26/21 500,000 770604.260921.090929.M.LUAT ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi - bao dang 26.09.2021)
9/26/21 500,000 208035.260921.090019.NGUYEN NGHIA chuyen tien Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 500,000 432549.260921.085841.UNG HO MS 2021 263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21 500,000 441110.260921.085237.Ung ho ms2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 500,000 MBVCB.1385867072.Ung ho MS 2021.264 (4 ce mo coi).CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 814281.260921.081443.Ung ho MS 2021.264 FT21270084399256
9/26/21 500,000 816519.260921.080124.NGUYEN DANH SON UNG HO MS 2021261 LE THI TAM
9/26/21 500,000 MBVCB.1385818342.VU VIET GIAP chuyen tien ung ho MS?2021.263 nguyen thi tra giang.CT tu 0501000065512 VU VIET GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 MBVCB.1385813948.Ung ho MS 2021.262 (ung ho gia dinh Co Vo Thi Hanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 500,000 800415.260921.074351.Ung ho em tra giang MS 2021.263 FT21270629528725
9/26/21 500,000 717321.260921.070922.MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21 500,000 404779.260921.065519.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 263 Ng Th Tra Giang
9/26/21 500,000 779188.260921.061323.Ung ho GD vo thi Hanh MS 2021.262 FT21270545007988
9/26/21 500,000 263824.260921.053909.Ung ho MS 2021.262 ( gia dinh co Vo Thi Hanh )
9/26/21 1,000,000 874966.250921.235349.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21 1,000,000 308071.260921.222646.ung ho MS 2021264 4 chi em mo coi
9/26/21 1,000,000 290042.260921.204841.Quang Huy ung ho MS 2021.264 ( 4 chi em mo coi)
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1386857913.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0081001142486 KHIEU KIM CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 090649.260921.150847.ung ho 4 chi em mo coi MS 2021.264
9/26/21 1,000,000 444685.260921.143847.Ung ho MS2021263 nguyen thi tra giang
9/26/21 1,000,000 055934.260921.142910.Ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21 1,000,000 178771.260921.140312.MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)-260921-14:03:12 178771
9/26/21 1,000,000 587988.260921.131513.Ung ho MS 2021 263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21 1,000,000 976272.260921.125208.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 1,000,000 084674.260921.115707.Chuyen tien ung ho MS 2021.264 cho 4 chi em mo coi
9/26/21 1,000,000 304826.260921.114331.Ma so 2021263 Nguyen Thi Tra Giang Bac Sam tang
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1386162658.TRAN MANH CUONG ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0021002020921 TRAN MANH CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 141437.260921.111055.DONG DUC HAO UNG HO MS 2021.264-260921-11:10:54 141437
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1386158857.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0081000167434 DO VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 372961.260921.105653.BUI KHANH VAN chuyen khoan cho 4 chi em mo coi MS 2021 264
9/26/21 1,000,000 977034.260921.105204.IBFT Ung ho MS 2021.263
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1386030224.Giup do 2021.263.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1386019052.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0531000269930 NGUYEN THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 224965.260921.092808.UH MS 2021 263 nguyen thi tra Giang
9/26/21 1,000,000 121330.260921.085751.PHAM NHU HUNG ung ho Nguyen thi Tra Giang ms 2021263
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1385860698.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 104500.260921.082510.UNG HO MS 2021.263 NGUYEN THI TRA GIANG-260921-08:24:44 104500
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1385855944.Ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1385850684.Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 MBVCB.1385849078.CHU MINH KHAI chuyen tien ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,000,000 924533.260921.072506.ung ho MS2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 1,000,000 415107.260921.065206.Ung ho ms2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21 1,500,000 MBVCB.1385843091.Ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 1,500,000 101459.260921.080209.UNG HO MS 2021.263 ( NGUYEN THI TRA GIANG)-260921-08:02:07 101459
9/26/21 2,000,000 868239.260921.150641.co Phuong Chuyen tien giup do gia dinh co Vo Thi Hanh Ms 2021.262
9/26/21 2,000,000 MBVCB.1386529147.LE VAN BANG ung ho MS 2021.263 ( Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0371000463550 LE VAN BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 2,000,000 144516.260921.092100.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang hoc y
9/26/21 2,000,000 MBVCB.1385847177.Ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 2,000,000 814888.260921.010937.Ung Ho MS 021261(Chi Le Thi Tam )
9/26/21 4,000,000 MBVCB.1386761389.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0071000282669 NGUYEN KIM HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21 5,000,000 169288.260921.131344.UNG HO M A SO 2021264(4 CHI EM MO COI)-260921-13:13:43 169288
9/26/21 5,000,000 971216.260921.084537.Ong Tu Van ung ho cho MS 2021.262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/27/21 5,000 MBVCB.1388171159.giup ms 2021263.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21 5,500 757250.270921.132735.ung ho MS 2021 265
9/27/21 10,000 663042.270921.204641.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 covid 19
9/27/21 10,000 IBVCB.1388647622.UNG HO MS 2021 263 DANG VAN HOAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21 20,000 MBVCB.1389403446.UH ms 2021.254 (Ta Van Minh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 20,000 229652.270921.162125.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 2/9/2021 - MS 2021.243 (GIA DINH CHI NGA)
9/27/21 20,000 377242.270921.120519.NCHCCCL-0942142142-270921-12:04:19 377242
9/27/21 30,000 MBVCB.1388083441.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.263( Dang Van Hoai ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 50,000 359359.270921.195340.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 263 Dang van Hoai
9/27/21 50,000 MBVCB.1389102691.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 50,000 MBVCB.1388896200.ms 2021 263.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21 50,000 324879.270921.172520.NCHCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
9/27/21 50,000 040742.270921.125807.MS 2021.263 D. V. Hoai FT21270407529452
9/27/21 50,000 029581.270921.124636.MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270446237606
9/27/21 50,000 270195.270921.122546.TRAN NGOC DAT Chuyen tien
9/27/21 50,000 IBVCB.1388043040.ung ho ma so MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21 50,000 IBVCB.1388038760.ung ho ma so MS 2021 263 Dang Van Hoai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21 50,000 IBVCB.1388035096.ung ho ma so MS 2021 261 chi Le Thi Tam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21 50,000 IBVCB.1388030705.ung ho ma so MS 2021 259 em Tran Van Tuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21 50,000 MBVCB.1387814253.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 50,000 MBVCB.1387812341.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 50,000 MBVCB.1387810058.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 50,000 MBVCB.1387806048.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 50,000 SHGD:10006836.DD:210927.BO:BUI LAM TUNG.Remark:Ung ho MS 2021.260
9/27/21 50,000 101351.270921.082235.MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21 50,000 MBVCB.1387425396.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)Vietnamnet 27/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 50,000 665815.270921.055134.Ung ho MS 2021263 Dang Van Hoai FT21270191603848
9/27/21 60,000 329765.270921.094734.PNT UH MS 2021.263 (DANG VAN HOAI)-270921-09:46:59 329765
9/27/21 100,000 618356.260921.232138.MS 2021.255 quan tien thanh FT21270082687804
9/27/21 100,000 541949.270921.215135.UNG HO MS 2021. 256 ( BE LE NHU Y )-270921-21:51:08 541949
9/27/21 100,000 541483.270921.214828.UNG HO MS 2021.263 (DANG VAN HOAI )-270921-21:47:19 541483
9/27/21 100,000 916330.270921.184748.Ung ho MS 2021 263 Dang Van Hoai
9/27/21 100,000 MBVCB.1388896848.DAM THI HUONG chuyen tien MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 1020940136 DAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 359049.270921.171140.Vietcombank;0011002643148;LO VAN TINH chuyen khoan
9/27/21 100,000 229610.270921.162122.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 2/9/2021 - MS 2021.245 (EM NGUYEN THI LIEN)
9/27/21 100,000 260183.270921.155532.Ung ho MS 2021.251 Vu The Viet FT21270759020078
9/27/21 100,000 257192.270921.155331.Ung ho MS 2021.243 Gia dinh chi Nga FT21270602481507
9/27/21 100,000 255925.270921.155242.Ung ho MS 2021.249 Cao Van Thanh FT21270429356272
9/27/21 100,000 254222.270921.155134.Ung ho MS 2021.253 Phan Phuc Tuan FT21270390759183
9/27/21 100,000 252755.270921.155037.Ung ho MS 2021.257 Dinh Anh Tuan FT21270740168482
9/27/21 100,000 232416.270921.153652.Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai FT21270610083616
9/27/21 100,000 MBVCB.1388441084.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.263 ( Dang Hoai Nam ).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 995700.270921.145540.Ung ho MS 2021.265
9/27/21 100,000 995224.270921.145506.Ung ho MS 2021.264
9/27/21 100,000 993808.270921.145435.Ung ho MS 2021.263
9/27/21 100,000 992474.270921.145338.Ung ho MS 2021.262
9/27/21 100,000 992072.270921.145305.Ung ho MS 2021.261
9/27/21 100,000 779528.270921.134151.ung ho MS 2021 263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/27/21 100,000 049026.270921.130652.MS201263NGUYENTHITRAGIANG FT21270650031062
9/27/21 100,000 272176.270921.122912.ung ho ms2021.260
9/27/21 100,000 832448.270921.122647.ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21 100,000 MBVCB.1387978229.ung ho ms 2021.263 Dang Van Hoai.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 MBVCB.1387817555.PHAM BA PHONG chuyen tien ung ho ma so MS 2021.263.CT tu 0901000087367 PHAM BA PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 SHGD:10001999.DD:210927.BO:LUONG DUC TOAN0899118.Remark:Ung ho MS 2021.261(chi Le Thi Tam) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
9/27/21 100,000 236409.270921.100309.Ung ho NCHCCCL tran chi hoan 0915964715
9/27/21 100,000 SHGD:10003020.DD:210927.BO:LE HOANG MINH.Remark:IBUNG HO MS 2021.263 (NGUYEN THI TRA GIANG)
9/27/21 100,000 SHGD:10020879.DD:210927.BO:TRAN VI CHAU.Remark:Cau cho moi nguoi manh khoe nhe, nam mo a di da phat
9/27/21 100,000 SHGD:10018504.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Ha An Tam ung ho MS 2021.251 - Vu The Viet
9/27/21 100,000 /Ref:PALPM10WO60{//}/Ref:PALPM10WO60{//}LP VNM10WO60 UNG HO MS 2021.260NGUYEN THI MAI KHANH DVC:MR NGUYEN HUY HOANG
9/27/21 100,000 SHGD:10014293.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Van Anh ung ho MS 2021.261 - chi Le Thi Tam
9/27/21 100,000 SHGD:10018086.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Huynh Minh Tan ung ho MS 2021.253 - Phan Phuc Tuan
9/27/21 100,000 SHGD:10018127.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Nguyen Cam Tu ung ho MS 2021.252 - Tran Tan Phat
9/27/21 100,000 MBVCB.1387623439.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 SHGD:10007240.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Minh Tri ung ho MS 2021.256 - be Le Nhu Y
9/27/21 100,000 SHGD:10014069.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Vuong Thuy Bao Tram ung ho MS 2021.254 - Ta Van Minh
9/27/21 100,000 SHGD:10006825.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Nguyen Hung Thinh ung ho MS 2021.259 - em Tran Van Tuan
9/27/21 100,000 SHGD:10017947.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:co Hong Duc ung ho MS 2021.262 - gia dinh co Vo Thi Hanh
9/27/21 100,000 SHGD:10006847.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Vo Cao Thanh ung ho MS 2021.257 - em Dinh Anh Tuan
9/27/21 100,000 SHGD:10004414.DD:210927.BO:NGUYEN THU HOAI.Remark:Nguyen Chau Anh ung ho MS. 2021 261 chi Le Thi Tam
9/27/21 100,000 SHGD:10006817.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Trinh Thi Thu Uyen ung ho MS 2021.255 - Quan Tien Thanh
9/27/21 100,000 SHGD:10006469.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Thao ung ho MS 2021.258 - chi Thach Thi Duone
9/27/21 100,000 514361.270921.083724.T ung ho Dang van Hoai MS 2021.263
9/27/21 100,000 719919.270921.082845.MS 2021.264 -4 chi em mo coi FT21270601019557
9/27/21 100,000 135360.270921.081502.Vinh Nam ung ho ms 2021 263 Dang Van Hoai
9/27/21 100,000 101150.270921.074704.MS 2021 264
9/27/21 100,000 MBVCB.1387474215.MS 2021.265.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 280393.270921.073458.LUONG KIEU SON chuyen tien MS 2021.262( Gia dinh co Vo Thi Hanh
9/27/21 100,000 085352.270921.072948.MS 2021 265 Dang Van Hoai
9/27/21 100,000 667273.270921.060530.MS 2021.263 FT21270561050791
9/27/21 100,000 897752.270921.055402.ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21 100,000 897181.270921.054627.Chuyen tien ung ho MS 2021263 Dang van Hoai
9/27/21 100,000 030372.270921.044249.ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21 100,000 MBVCB.1387352225.Ung ho MS2021.258 (Thach Thi Duone).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 MBVCB.1387351598.Ung ho MS2021.256 (Le Nhu Y).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 MBVCB.1387350780.Ung ho MS2021.259 (Tran Van Tuan).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 MBVCB.1387350553.Ung ho MS2021.261 (Le Thi Tam).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 100,000 MBVCB.1387350887.Ung ho MS 2021. 262 (Vo Thi Hanh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 MBVCB.1389361469.u ng ho ?MS 2021.263 (Dang Van Hoai ).CT tu 0801000265332 CAO HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 675352.270921.214128.MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21271856601023
9/27/21 200,000 211774.270921.203915.Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21 200,000 MBVCB.1389196082.MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0071001378612 VO NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 031453.270921.185502.ung ho MS 2021.264 ( 4 chi em mo coi)
9/27/21 200,000 MBVCB.1388921490.Ung ho MS 2021.261.CT tu 0531002495883 NGUYEN MINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 696448.270921.163144.ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21 200,000 897698.270921.161237.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21 200,000 MBVCB.1388598062.DANG HUYNH BICH VAN chuyen tien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 SHGD:10005211.DD:210927.BO:NGUYEN THI NHU QUYNH.Remark:995221092762048 Ung ho NCHCCCL
9/27/21 200,000 666818.270921.151247.Ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/27/21 200,000 574164.270921.151232.Chuyen tien ung ho ma so2021263 nguyen thi tra gian
9/27/21 200,000 964327.270921.150941.Ung ho MS 2021 263 em Dang Van Hoa
9/27/21 200,000 IBVCB.1388428406.Ung ho MS 2021.260 ( Nguyen Thi Mai Khanh)..CT tu 0071001692231 PHAM THE HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 094265.270921.135210.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270228434193
9/27/21 200,000 MBVCB.1388102967.Ung ho MS 2021.264.CT tu 0141000860990 TRAN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 MBVCB.1388068646.MS 2021.259(Em TRAN VAN TUAN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 236260.270921.113324.ung ho MS 2021.263 (Nguyen thi Tra Giang)
9/27/21 200,000 738945.270921.111130.MS 2021.261
9/27/21 200,000 IBVCB.1387857199.MS 2021 263 Dang Van Hoai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21 200,000 653294.270921.095453.ung ho MS2021.261 Le Thi Tam
9/27/21 200,000 145090.270921.095902.ung ho Dang Van Hoai
9/27/21 200,000 985311.270921.093704.ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)
9/27/21 200,000 SHGD:10001421.DD:210927.BO:NGUYEN TRUONG MINH.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19
9/27/21 200,000 SHGD:10018336.DD:210927.BO:NGUYEN NGOC VU.Remark:Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21 200,000 SHGD:10000824.DD:210927.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 262 VO THI HANH
9/27/21 200,000 775986.270921.082725.Vietcombank;0011002643148;Ms2021 264 4 chi em mo coi
9/27/21 200,000 MBVCB.1387531189.MS 2021.263.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 582850.270921.080434.ung ho MS 2021 265 Dang Van Hoai
9/27/21 200,000 301712.270921.080018.UNGHOMASO2021.264 4CHIEMMOCOI-270921-08:00:18 301712
9/27/21 200,000 301447.270921.075859.UNG HO MS 2021.263(DANG VAN HOAI)-270921-07:58:30 301447
9/27/21 200,000 542362.270921.074150.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho 4 chi em mo coi
9/27/21 200,000 901975.270921.062223.Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21 200,000 318653.270921.061909.Vietcombank;0011002643148;MS 2021263 ung ho Dang Van Hoai
9/27/21 200,000 MBVCB.1387382059.Ung ho MS 2021.262 (gia dinh co vo thi hanh).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 200,000 MBVCB.1387381654.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 300,000 MBVCB.1389136206.MS 2021.263.CT tu 0451000515909 DUONG MINH KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 300,000 774178.270921.172535.ung ho ms 2021.261 chi le thi tam
9/27/21 300,000 MBVCB.1388775136.MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 300,000 858751.270921.161846.Ung ho Ma So 2021 261 chi LE THI TAM
9/27/21 300,000 857927.270921.161654.Ung ho Ma So 2021 262 gia dinh co VO THI HANH
9/27/21 300,000 856910.270921.161439.Ung ho MS 2021 263 DANG VAN HOAI
9/27/21 300,000 970763.270921.160313.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/27/21 300,000 939979.270921.141444.Tran Duc Minh HN ung ho ms 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21 300,000 135659.270921.122407.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/27/21 300,000 SHGD:10002507.DD:210927.BO:DUONG QUANG HAO.Remark:995221092757847 Ung ho MS 2021.263
9/27/21 300,000 MBVCB.1387949885.Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai.CT tu 0451000213905 DO THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 300,000 MBVCB.1387580903.MS 2021.263 ( Dang Van Hoai).CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 300,000 SHGD:10003612.DD:210927.BO:NGUYEN TAN QUYNH.Remark:Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/27/21 300,000 MBVCB.1387491516.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 300,000 960715.270921.064714.ung ho MS 2021.260 (NGUYEN THI MAI KHANH)
9/27/21 400,000 MBVCB.1387554765.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai) LE THI ANH HONG chuyen tien.CT tu 0251002020951 LE THI ANH HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 482,553 860295.270921.162208.Ung ho Ma So 2021 257 em DINH ANH TUAN
9/27/21 500,000 449464.260921.230631.MS 2021.264 4 chi em mo coi
9/27/21 500,000 714156.270921.204945.um ho MS2021 261le thi tam
9/27/21 500,000 IBVCB.1389110930.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0181002578993 TRAN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 500,000 SHGD:12726098.DD:210927.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO MS 2021-257 EM DINH ANH TUAN
9/27/21 500,000 SHGD:12723875.DD:210927.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO CHI LE THI TAM MS 2021261
9/27/21 500,000 SHGD:10005233.DD:210927.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:995221092762180 UNG HO MS 2021.263, NGUYEN THI TRA GIANG
9/27/21 500,000 051779.270921.152322.ung ho MS 2021263( nguyen thi tra giang)
9/27/21 500,000 197946.270921.151310.Ung ho MS2021.264 4 chi em mo coi FT21270832076089
9/27/21 500,000 SHGD:10033890.DD:210927.BO:NGUYEN VAN LUONG.Remark:Ung ho MS 2021.262 gia dinh chi Vo Thi Hanh
9/27/21 500,000 092327.270921.135025.ung ho MS 2021. 264 4 chi em mo coi FT21270973043984
9/27/21 500,000 MBVCB.1388250361.Giup do 2021.263.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 500,000 029971.270921.124659.Ung ho MS 2021.264 Bon chi em mo coi FT21270050483283
9/27/21 500,000 779190.270921.114041.ung ho MS2021 264 bon chi em mo coi
9/27/21 500,000 SHGD:10021117.DD:210927.BO:TRAN NGUYEN ANH TAI.Remark:Ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi
9/27/21 500,000 628375.270921.095501.Tran Thi Cam Le ung ho MS 2021.264 .4 chi em mo coi
9/27/21 500,000 SHGD:10002871.DD:210927.BO:NGUYEN HUU HOP0512011.Remark:Ungho MS 2021.263 (Dang Van Hoai) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
9/27/21 500,000 SHGD:10002473.DD:210927.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621092613954)ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
9/27/21 500,000 SHGD:10023351.DD:210927.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21 500,000 SHGD:10022781.DD:210927.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21 500,000 574281.270921.075039.ung ho MS 2021 . 264 ( 4 chi e mo coi)
9/27/21 500,000 899234.270921.060651.ung ho ms 2022.263 Dang Van Hoai
9/27/21 500,000 890607.270921.035547.Ung ho MS 2021.Covid 19
9/27/21 1,000,000 MBVCB.1389283626.LE VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2021 Covid 19 TK Bao VietNamnet.CT tu 1022771152 LE VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 1,000,000 MBVCB.1389280443.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0041000171980 DOAN THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 1,000,000 223065.270921.192047.Hugh uh MS 2021.256
9/27/21 1,000,000 166409.270921.151157.Ung Ho MS 2021.261 LE THI TAM
9/27/21 1,000,000 917387.270921.135429.Chuyen tien ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang
9/27/21 1,000,000 733284.270921.110618.MS 2021.263 DANG VAN HOAI
9/27/21 1,000,000 345295.270921.103142.UNGHO MS 2021.264(4CHIEMMOCOI)-270921-10:31:39 345295
9/27/21 1,000,000 MBVCB.1387765483.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0071000883469 TO MINH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 1,000,000 SHGD:10001641.DD:210927.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621092613953)ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
9/27/21 1,000,000 SHGD:10009186.DD:210927.BO:LE THI ANH THU.Remark:Gui ms 2021.261 chi le thi tam
9/27/21 1,000,000 478348.270921.072439.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 259 Em Tran Van Tuan
9/27/21 2,000,000 224066.270921.192622.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/27/21 2,000,000 868179.270921.184341.Chuyen tien ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/27/21 2,000,000 214709.270921.152449.Ung ho MS2021.261 chi Le Thi Tam FT21270062702262
9/27/21 2,000,000 981280.270921.122401.ung ho 4 chi em mo coi MS 2021264
9/27/21 2,000,000 MBVCB.1387796766.ms.2021. 264. e chi em mo coi. o vo van duc. 160B. quoc lo 1A. thu duc.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21 3,000,000 933179.260921.230520.Ung ho ma so 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21 3,000,000 SHGD:10001223.DD:210927.BO:PHAN THAI DUC.Remark:UNG HO MS 2021.260 - NGUYEN THI MAI KHANH
9/27/21 5,000,000 781641.270921.092959.Ong Tu Van giup cho ms 2021 263 Dang Van Hoai FT21270817927050
9/27/21 5,000,000 0200888899092707594920210001651766.96103.075949.ung ho MS 2021.264 (4 chi em mocoi)
9/28/21 1,000 IBVCB.1390620627.sdvsdvsdv.CT tu 1019315650 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 5,000 MBVCB.1390393524.giup ms 2021266.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 5,500 363762.280921.101439.ung ho MS 2021 266
9/28/21 10,000 726546.280921.212232.Vietcombank;0011002643148;2021 261 uh gd chi le thi tam
9/28/21 10,000 IBVCB.1390734151.UNG HO MS 2021 266 ANH DONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 10,000 292560.280921.005836.Vietcombank;0011002643148;2021 253 uh be phan phuc tuan
9/28/21 20,000 MBVCB.1389969961.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.266(gia dinh anh dong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 20,000 MBVCB.1389962701.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.267(5 be mo coi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 30,000 MBVCB.1389700182.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.266( Gia dinh Anh Dong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 30,000 MBVCB.1389681723.UH ms 2021.255 (Quan Tien Thanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 50,000 406118.280921.164048.Cc FT21271225094302
9/28/21 50,000 384294.280921.162519.Cc FT21271067097080
9/28/21 50,000 040681.280921.160947.Ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/28/21 50,000 826058.280921.151835.LE LONG HUNG chuyen tien
9/28/21 50,000 863990.280921.145200.MS 2021 266
9/28/21 50,000 MBVCB.1390051117.MS 2021.266.CT tu 0371000431920 TRINH DANG BIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 50,000 MBVCB.1389740248.MS 2021.267.CT tu 9977275184 LE DINH VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 50,000 MBVCB.1389623373.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 50,000 723610.280921.073536.Ms 2021.267 ung ho 5 be mo coi
9/28/21 50,000 694212.280921.055253.ung ho MS 2021.266 gd anh Dong
9/28/21 60,000 587083.280921.091235.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.266 (GIA DINH ANH DONG)-280921-09:11:41 587083
9/28/21 69,000 MBVCB.1389670200.ung ho MS 2021.263( Dang Van Hoai).CT tu 0231000656792 NGUYEN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 100,000 MBVCB.1389425882.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 100,000 982055.270921.230622.Ung ho ma so 2021263 nguyen thi tra giang
9/28/21 100,000 257964.280921.224800.ung ho MS 2021 . 265 (Dang Van Hoai)
9/28/21 100,000 257538.280921.224606.ung ho MS 2021 . 266 (gia dinh anh Dong)
9/28/21 100,000 144556.280921.213856.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong)
9/28/21 100,000 683842.280921.204706.Ung ho MS 2021.266 gd anh Dong FT21272112021664
9/28/21 100,000 MBVCB.1391173004.ung ho ms2021.260 nguyen thi mai khanh.CT tu 0181003537093 NGUYEN QUOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 100,000 199953.280921.172010.ung ho MS 2021266 gia dinh anh Dong
9/28/21 100,000 MBVCB.1390717985.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.266( gd anh Dong).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 100,000 377365.280921.162027.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi FT21271854435003
9/28/21 100,000 754393.280921.135211.Ung ho ms 2021 263 dang van hoai
9/28/21 100,000 MBVCB.1390304530.PGT ung ho MS2021.266.CT tu 1015503482 PHAM GIA TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 100,000 566234.280921.114252.MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21 100,000 058852.280921.102925.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021266 gia dinh anh Dong
9/28/21 100,000 643356.280921.101245.IBFT MS 2021.266 ANH DONG
9/28/21 100,000 604133.280921.100700.UNG HO MS 2021.266(GIA DINH ANH DONG)-280921-10:06:58 604133
9/28/21 100,000 MBVCB.1389745390.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 100,000 452737.280921.085547.T ung ho gia dinh anh Dong MS 2021.266
9/28/21 100,000 098408.280921.081727.Vinh Nam ung ho ms 2021 266 gia dinh anh Nguyen Van Dong
9/28/21 100,000 064476.280921.073212.MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/28/21 100,000 263270.280921.065907.MS 2021.259
9/28/21 100,000 262732.280921.065815.MS 2021.263
9/28/21 100,000 676636.280921.064154.Ung ho MS 2021.267 . 5 be mo coi
9/28/21 100,000 785651.280921.060900.Ung ho MS 2021 - 266 gd em Dong FT21271910524678
9/28/21 140,000 MBVCB.1389640916.Ung ho MS 2021 261 Chi Le Thi Tam.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 140,000 MBVCB.1389636357.Ung ho MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 180,000 MBVCB.1390403050.Ung ho MS 2021 267 Nam be mo coi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 180,000 MBVCB.1389628723.Ung ho MS 2021 263 Dang Van Hoai.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 180,000 MBVCB.1389622982.Ung ho MS 2021 266 Gia dinh Anh Dong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 200,000 249225.280921.221906.Ung ho Ma so 2021.266 ( gd a Dong chi Chau)
9/28/21 200,000 630345.280921.195415.Ung ho MS 2021.266 - Gia dinh anh Dong FT21271999686958
9/28/21 200,000 735138.280921.173239.UNG HO MS 2021.267(5 BE MO COI)-280921-17:32:09 735138
9/28/21 200,000 394140.280921.163214.Gui MS 2021.267 chuyen 5 be mo coi FT21271492150025
9/28/21 200,000 SHGD:17752911.DD:210928.BO:Nguyen Ngoc Thanh.Remark:UNG HO MA SO 2021.260 EM NGUYEN THI MAI KHANH
9/28/21 200,000 493297.280921.132714.Ms 2021 267 5 be mo coi
9/28/21 200,000 MBVCB.1390260669.Ung ho MS 2021.264( 4 chi em mo coi).CT tu 0611001913755 PHAM XUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 200,000 MBVCB.1390217038.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 200,000 IBVCB.1390133419.MS 2021 266 gia dinh anh Dong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 200,000 MBVCB.1389879610.ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0071000706305 DUONG TUAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 200,000 841416.280921.093636.ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21 200,000 811643.280921.091248.ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21 200,000 MBVCB.1389649740.MS 2021.266.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 200,000 039976.280921.055514.MS 2021 266 gia dinh a dong
9/28/21 200,000 002238.280921.053345.ZP5VQQ087VFJ 210928000017820 UNG HO MS 2021.264 .4 CHI EM MO COI
9/28/21 300,000 695468.280921.205915.Ms 2021.267 nam tre mo coi FT21272873078525
9/28/21 300,000 635735.280921.195929.Ung ho MS 2021.261 - chi Le Thi Tam FT21271367603845
9/28/21 300,000 MBVCB.1391006905.Nhaahn ung ho MS 2021.266.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 300,000 252662.280921.164350.NGUYEN HUU HOA ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam
9/28/21 300,000 IBVCB.1390693072.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.265 (Dang Van Hoai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 300,000 864974.280921.160947.pham tien hai bidv ung ho 2021.266
9/28/21 300,000 466983.280921.155748.ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
9/28/21 300,000 MBVCB.1390545824.ms 2021 266 uh gia dinh anh Dong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 300,000 219121.280921.103420.ung ho MS 2021263
9/28/21 300,000 611590.280921.102915.UNG HO MS 2021.267 (5 BE MO COI)-280921-10:28:45 611590
9/28/21 300,000 775994.280921.084136.Chuyen tien ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21 300,000 122972.280921.083951.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN NHA UYEN giup 5 tre mo coi MS 2021267
9/28/21 300,000 813404.280921.074817.Ung ho MS. 2021.266 gd a Dong FT21271685975222
9/28/21 400,000 SHGD:10006438.DD:210928.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.256 be Le Nhu Y
9/28/21 500,000 602622.280921.205424.Ung ho MS 2021 266 gia dinh a Dong
9/28/21 500,000 730244.280921.203705.ung ho ms 2021 264 4chi em mo coi
9/28/21 500,000 727179.280921.203417.ung ho ms 2021 267 5dua tre mo coi
9/28/21 500,000 547221.280921.202618.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
9/28/21 500,000 419351.280921.202305.UNG HO - MS 2021. 266 (GIA DINH ANH DONG)
9/28/21 500,000 MBVCB.1391152341.NGUYEN THI HOAN chuyen tien ung ho MS 2021.266 - Gia dinh anh Dong.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 500,000 200726.280921.171244.ung ho ma so 2021267 5 be mo coi
9/28/21 500,000 946832.280921.170915.Chuyen tien ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi me
9/28/21 500,000 IBVCB.1390700031.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 500,000 655357.280921.153706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM HUNG chuyen khoan cho MS 2021 266
9/28/21 500,000 MBVCB.1390549972.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0011004225055 DO LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 500,000 305030.280921.152829.Ung ho ma 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang. Thon Quyet Tien, xa Dong Mon, TP Ha Tinh FT21271060034209
9/28/21 500,000 744187.280921.144534.ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21 500,000 SHGD:10022288.DD:210928.BO:PHAM THI HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
9/28/21 500,000 202674.280921.140157.Uh ms 2021.261 gd c Tam FT21271586506085
9/28/21 500,000 666629.280921.133113.ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/28/21 500,000 661922.280921.132648.ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/28/21 500,000 MBVCB.1390256100.NGUYEN THI LE HA chuyen tien ung ho MS 2021.267 ( 5 be mo coi ).CT tu 0121001938572 NGUYEN THI LE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 500,000 MBVCB.1390247364.BUI THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi) .CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 500,000 MBVCB.1390200289.Ung ho MS 2021 267 Nam be mo coi.CT tu 0481000854661 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 500,000 435318.280921.122827.ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/28/21 500,000 MBVCB.1390100806.Ms 2021.267 Ung ho 5 be mo coi chuc cac em hoc gioi.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 500,000 522685.280921.112712.Tran Thu ung ho MS 2021 267 5 be mo coi
9/28/21 500,000 354777.280921.112558.Tran Thu ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/28/21 500,000 SHGD:10001663.DD:210928.BO:HA VAN CHUONG.Remark:995221092855056 Chuyen tien Ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
9/28/21 500,000 010025.280921.105538.Ung ho ms 2021.266 gia dinh anh Dong FT21271742112030
9/28/21 500,000 IBVCB.1389974524.MS 2021267 5 be mo coi.CT tu 0071000747291 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21 500,000 398607.280921.102855.ung ho MS2021.267 ( 5 be mo coi )
9/28/21 500,000 049602.280921.100631.Ung ho 2021267 5 be mo coi
9/28/21 500,000 149160.280921.094929.MS 2021.263 ( Dang Van Hoai )
9/28/21 500,000 843439.280921.093807.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21 500,000 904969.280921.093309.DO TRUNG KIEN UNG HO GD A DONG MS2021.266 FT21271792964398
9/28/21 500,000 892738.280921.092243.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi FT21271794234032
9/28/21 500,000 MBVCB.1389720920.MS 2021.266 ung ho gia dinh anh dong.CT tu 0331003901591 NGUYEN THI THU VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 500,000 MBVCB.1389698092.ung ho ms. 2021.267 ( 5 be moi coi).CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 500,000 727523.280921.071737.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 267 5 be mo coi
9/28/21 500,000 791812.280921.064457.Ung ho MS 2021.267 - 5 be mo coi FT21271006061000
9/28/21 500,000 790956.280921.064052.Ung ho MS 2021.267-5 chau mo coi FT21271903230600
9/28/21 500,000 296702.280921.060627.TRAN THI AI chuyen tien ung ho MS 2021.267; 5 tre mo coi
9/28/21 700,000 584310.280921.202002.ung ho MS 2021. 267 5 be mo coi
9/28/21 1,000,000 896220.270921.234438.DO THU TRANG UH MS2021 264 4 ce mo coi
9/28/21 1,000,000 248842.280921.190955.DANG THI THU NGAN Chuyen tien
9/28/21 1,000,000 424746.280921.150529.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS 2021 267 5 BE MO COI
9/28/21 1,000,000 MBVCB.1390159945.MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0071000965505 PHAM TRAN DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 1,000,000 MBVCB.1390156494.MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0071000965505 PHAM TRAN DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 1,000,000 468239.280921.111026.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
9/28/21 1,000,000 149821.280921.095124.MS 2021.266 ( gia dinh anh Dong)
9/28/21 1,000,000 873173.280921.090510.UNG HO MS 2021.267 - 5 BE MO COI FT21271082340705
9/28/21 1,000,000 870608.280921.090243.UNG HO MS 2021.264 - 4 CHI EM MO COI FT21271050599310
9/28/21 1,000,000 757228.280921.082111.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21 1,000,000 MBVCB.1389548766.Giup do 2021.267.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 1,000,000 669419.280921.060202.Ung ho ms 2021.266 gia dinh a Dong
9/28/21 1,100,000 382900.280921.100708.Trinh ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/28/21 2,000,000 157966.280921.193448.Vu Hoai Chan HN ung ho MS 2021.267 ( 5 chau mo coi )
9/28/21 2,000,000 360990.280921.152910.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
9/28/21 2,000,000 MBVCB.1390234097.VU THI KIM VAN chuyen tien tu thien MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21 2,000,000 797930.280921.070855.Ung ho MS 2021.267 cho 5 be mo coi FT21271502050268
9/28/21 2,000,000 796168.280921.070258.Ung ho MS 2021.223 ong Bui Van Chi va chau H FT21271433780637
9/28/21 3,000,000 460540.280921.130002.ung ho MS 2021.264 ( 4 chi em mo coi )
9/28/21 5,000,000 853265.280921.094547.Ong Tu Van ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
9/28/21 5,000,000 002072.280921.090209.Ung ho MS 2021.267 - 5 be mo coi
9/28/21 10,000,000 702565.280921.074732.MS 2021.267/ 5 be mo coi
9/29/21 1,000 IBVCB.1391471479.aa.CT tu 1021934285 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 1,000 IBVCB.1391470653.aa.CT tu 1018247409 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 5,000 MBVCB.1393002342.giup ms 2021268.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/21 5,500 209438.290921.085916.ung ho MS 2021 268
9/29/21 10,000 152876.290921.200836.Vietcombank;0011002643148;2021 256 uh gia dinh be le nhu y
9/29/21 10,000 019880.290921.194548.Vietcombank;0011002643148;2021 266 uh gia dinh anh dong
9/29/21 10,000 IBVCB.1392444607.UNG HO MS 2021 268 BE THACH DO.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/21 10,000 248518.290921.002703.ung ho MS 2021.265 (Dang Van Hoai)
9/29/21 10,000 248369.290921.002610.ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
9/29/21 10,000 248211.290921.002516.ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)
9/29/21 20,000 447491.290921.124524.Ung ho MS 2021 266
9/29/21 30,000 MBVCB.1391606086.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.268 ( Be Thach Do ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 50,000 288531.290921.204728.Ungho NCHCCCL 0985038094
9/29/21 50,000 896238.290921.151055.Ung ho MS 2021 266 gia dinh Anh Dong
9/29/21 50,000 264319.290921.151005.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 3/9/2021 - MS 2021.249 (GIA DINH ANH CAO VAN THANH)
9/29/21 50,000 MBVCB.1392426535.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 50,000 MBVCB.1392257858.Ung ho MS 2021.268 (be Thach Do).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 50,000 348044.290921.100724.MS 2021267 ungho5 be mo coi
9/29/21 50,000 874856.290921.094517.MS2021 266 gia dinh anh Dong
9/29/21 50,000 MBVCB.1391532382.Ung ho MS 2021.268.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 50,000 164804.290921.063304.Ung ho 2021.266 a Dong
9/29/21 60,000 844497.290921.095130.GD PNT UH MS 2021.268 (BE THACH DO)-290921-09:51:03 844497
9/29/21 100,000 MBVCB.1393326264.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.268 ( Be Thach Do).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 100,000 966689.290921.205201.ung ho MS2021.259 e Tran Van Tuan
9/29/21 100,000 525404.290921.175317.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021268 Be Thach Do
9/29/21 100,000 283031.290921.174925.ms2021.268
9/29/21 100,000 559040.290921.164328.ung ho MS 2021.268 (be Thach Do). Tu Phuc Nho
9/29/21 100,000 085611.290921.162539.Ung ho MS 2021266 gia dinh ong dong
9/29/21 100,000 719750.290921.161546.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 266 gia dinh a Dong
9/29/21 100,000 388146.290921.155335.ung ho MS 2021 261 chi le thi tam FT21272998890070
9/29/21 100,000 MBVCB.1392327274.Ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 100,000 646885.290921.124019.ung ho MS 2021 266
9/29/21 100,000 556955.290921.123015.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong)
9/29/21 100,000 765070.290921.120455.ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/29/21 100,000 130890.290921.115528.Ung ho MS 2021264 Bon chi em mo coi FT21272076084515
9/29/21 100,000 396673.290921.114316.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/29/21 100,000 449627.290921.104600.T ung ho be Thach Do MS 2021.268
9/29/21 100,000 195227.290921.093323.Ms 2021.266 ( gia dinh anh Dong)
9/29/21 100,000 466494.290921.092251.MS 2021268 Be Thach Do
9/29/21 100,000 954579.290921.083526.Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/29/21 100,000 MBVCB.1391632751.NGUYEN THI ANH chuyen tien toi MS 2021266 A Dong, Ha Tinh.CT tu 0071000866652 NGUYEN THI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 100,000 140264.290921.081503.Vinh Nam ung ho ms 2021 268 be Thach Do
9/29/21 100,000 802981.290921.080645.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021 covitd19
9/29/21 100,000 168258.290921.072049.MS 2021.266( Gia dinh anh Dong)
9/29/21 100,000 059562.290921.071421.MS 2021 268 Be Thach Do
9/29/21 100,000 MBVCB.1391543584.VO TIEN DUNG chuyen tien 2021.268 (be Thach Do)Vietnamnet 29/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 100,000 MBVCB.1391527790.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.265 Dang Van Hoai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 100,000 MBVCB.1391521771.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.256 be Le Nhu Y. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 100,000 441862.290921.054059.ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh dong)
9/29/21 150,000 053511.290921.061200.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 259 261 va 265
9/29/21 200,000 685004.290921.222102.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 266 GIA DINH ANH DONG
9/29/21 200,000 648979.290921.220605.Vietcombank;0011002643148;?ung ho?MS 2021268?Be Thach Do
9/29/21 200,000 795340.290921.220302.Ung ho MS2021268 be Thach Do FT21273800761006
9/29/21 200,000 788324.290921.215250.Ung ho MS 2021. 268 - Be Thach Do FT21273603889168
9/29/21 200,000 400195.290921.213752.Ung ho MS 2021.268
9/29/21 200,000 173915.290921.212205.HO VAN LUONG chuyen khoan ung ho Ma so 2021267 5 be mo coi
9/29/21 200,000 MBVCB.1392338255.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 200,000 204787.290921.131233.Ung ho Ms 2021.265 Dang Van Hoai FT21272800858363
9/29/21 200,000 MBVCB.1392133812.MS 2021.268.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 200,000 IBVCB.1391976417.MS 2021 268 be Thach Do.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/21 200,000 857692.290921.103109.UNG HO MS 2021.268(BE THACH DO)-290921-10:30:59 857692
9/29/21 200,000 035715.290921.095047.ung ho MS 2021 268 Be Thach Do
9/29/21 200,000 180312.290921.092732.PHAM TUAN ANH chuyen khoan Ms 2021 268 be Thach do
9/29/21 200,000 SHGD:10000510.DD:210929.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 268 THACH DO
9/29/21 200,000 MBVCB.1391573469.tran anh tu chuyen tien MS 2021266 gia dinh anh dong chuyen khoan bao viet nam net.CT tu 0981000403170 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 200,000 301695.290921.000934.Ms 2021 267 5 be mo coi
9/29/21 300,000 291864.290921.205334.ung ho MS 2021.268 be thach do
9/29/21 300,000 MBVCB.1393177665.ms 2021 268 uh be Thach Do.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/21 300,000 MBVCB.1393138435.UNG HO MS 2021.268 (be Thach Do).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 300,000 IBVCB.1393065443.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0071001885152 NGUYEN DOAN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 300,000 228304.290921.190518.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/29/21 300,000 510434.290921.171232.Ung ho MS 2021 213 LUONG VAN THANH
9/29/21 300,000 508018.290921.170634.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/29/21 300,000 270004.290921.151742.ung ho gd a Dong;c Chau MS 2021.266
9/29/21 300,000 SHGD:10018205.DD:210929.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/29/21 300,000 199041.290921.130553.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam FT21272066350052
9/29/21 300,000 410349.290921.122701.ung ho ma so 2021 268 be Thach Do
9/29/21 300,000 102248.290921.113020.Ung ho MS 2021.266 anh Nguyen Van Dong chi Nguyen Thu Bich Chau FT21272034709882
9/29/21 300,000 MBVCB.1391869500.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh dong).CT tu 0421000517676 LE PHUNG HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 300,000 924510.290921.090247.ung ho Ms 2021.268 FT21272050909089
9/29/21 300,000 059593.290921.071427.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/29/21 500,000 249540.290921.221054.ung ho MS 2021.266( gia dinh anh dong)
9/29/21 500,000 206532.290921.212110.LE THUY THAO VY chuyen tien ung ho Ms 2021.266 gia dinh anh Dong
9/29/21 500,000 672468.290921.211625.ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/29/21 500,000 731825.290921.204843.Ung ho Ms 2021.268, Be Thach Do FT21273810123616
9/29/21 500,000 599168.290921.184151.Phuong minh ung ho FT21272172602161
9/29/21 500,000 544309.290921.175041.MS 2021.266 ung ho gd a Dong FT21272910455502
9/29/21 500,000 567818.290921.172423.ung ho MS 2021.268 (be THACH DO)
9/29/21 500,000 651165.290921.165513.Ung ho MS 2021.264
9/29/21 500,000 MBVCB.1392686368.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0021002256158 TRAN THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 500,000 464976.290921.152107.MS 2021 266 ung ho gia dinh anh Dong
9/29/21 500,000 522817.290921.141121.MS 2021263( Nguyen thi tra Giang)
9/29/21 500,000 912914.290921.134955.2021266 ( GIA DINH ANH DONG)-290921-13:49:55 912914
9/29/21 500,000 704732.290921.115422.ung ho ms2021.covid19
9/29/21 500,000 704675.290921.114811.ung ho ms 2021.253 phan phuc tuan
9/29/21 500,000 671437.290921.104723.Chuyen tien
9/29/21 500,000 MBVCB.1391822435.MS 2021.268?be Thach Do. dt. nguyen thi thuy loan 0972469954.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 500,000 MBVCB.1391820826.MS 2021.268 ( be Thach Do).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21 500,000 417578.290921.094632.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI LAN chuyen khoan ung ho ma so 2021263 nguyen thi tra giang
9/29/21 500,000 000806.290921.090701.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/29/21 500,000 SHGD:10006526.DD:210929.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/29/21 500,000 312200.290921.064454.ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/29/21 1,000,000 056555.290921.221214.ZP5VQQU2DJ7Q 210929000316075 Ms 2021.266 .gia dinh anh Dong
9/29/21 1,000,000 269136.290921.201345.ung ho MS 2021.267(5 be mo coi)
9/29/21 1,000,000 009789.290921.192353.UNG HO MS 2021.267 ( 5 BE MO COI)-290921-19:23:52 009789
9/29/21 1,000,000 144709.290921.171449.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so 2021266 gia dinh anh Dong
9/29/21 1,000,000 966753.290921.164020.UNG HO MS 2021.266 (GIA DINH ANH DONG)-290921-16:40:17 966753
9/29/21 1,000,000 951010.290921.155447.UNG HO BENH NHAN MS 2021.265 (DANG VAN HOAI)-290921-15:53:45 951010
9/29/21 1,000,000 SHGD:10000842.DD:210929.BO:TRAN VAN DONG.Remark:Ung ho MS 2021.259 Em tran van tuan
9/29/21 1,000,000 943549.290921.082352.co Phuong giup do be Thach Do MS 2021.268
9/29/21 1,000,000 096728.290921.073520.Chuyen khoan cho chau MS 2021 268 Be Thach Do
9/29/21 2,000,000 829883.290921.090024.UNG HO MS 2021.266 (GIA DINH ANH DONG)-290921-08:59:53 829883
9/29/21 2,000,000 848144.290921.064439.Ung ho 2021 264. 04 chi em mo coi FT21272815552530
9/29/21 2,000,000 845265.290921.063025.Ung ho 2021 267 05 be mo coi FT21272687685050
9/29/21 3,000,000 940835.290921.082033.Ong Tu Van dong vien ung ho MS 2021.268 Be Thach Do
9/30/21 6,000 202604.300921.085419.ung ho MS 2021 269
9/30/21 10,000 639086.300921.221745.Vietcombank;0011002643148;2021 257 uh gd em dinh anh tuan
9/30/21 10,000 IBVCB.1394889379.UNG HO MS 2021 269 CHI HOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 20,000 759854.300921.192153.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
9/30/21 20,000 243403.300921.191109.LUU THANH GIOI Chuyen tien
9/30/21 20,000 241906.300921.190853.LUU THANH GIOI Chuyen tien
9/30/21 30,000 MBVCB.1393378489.UH MS 2021.256 (be Le Nhu Y) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 30,000 000630.300921.205952.MS 2021.262
9/30/21 30,000 MBVCB.1394037554.UH ms 2021.257 (em Dinh Anh Tuan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 30,000 MBVCB.1393864004.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.269 ( Chi Bui Thi Hoa ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 50,000 761751.300921.210928.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
9/30/21 50,000 257552.300921.193227.LUU THI KIEU LINH Chuyen tien
9/30/21 50,000 256736.300921.193111.LUU THI KIEU LINH Chuyen tien
9/30/21 50,000 659766.300921.192757.LUU THI KIEU LINH chuyen tien
9/30/21 50,000 632753.300921.190340.LUU THANH GIOI chuyen tien
9/30/21 50,000 MBVCB.1395003194.Ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thhi Hoa)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 50,000 285615.300921.174148.HUYNH THI TRUC PHUONG Chuyen tien
9/30/21 50,000 MBVCB.1394461129.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 50,000 IBVCB.1394367519.Ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 50,000 IBVCB.1394359227.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 50,000 086421.300921.103507.Cc FT21273909564330
9/30/21 50,000 239481.300921.092630.CHAU TUE MINH Chuyen tien
9/30/21 50,000 227727.300921.090830.HUYNH THI TRUC PHUONG Chuyen tien
9/30/21 50,000 968419.300921.090357.Ung ho MA 2021.269 Bui Thi Hoa
9/30/21 50,000 MBVCB.1393636621.Ung ho MS 2021.269 (Bui Thi Hoa).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 50,000 895862.300921.064052.Ung ho MS 2021269 cho Bui Thi Hoa FT21273824017506
9/30/21 60,000 165299.300921.133817.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.269 (CHI BUI THI HOA)-300921-13:37:52 165299
9/30/21 100,000 271036.300921.230418.ung ho MS 2021 . 268 (be Thach Do)
9/30/21 100,000 270637.300921.230246.ung ho MS 2021 . 269 (chi Bui Thi Hoa)
9/30/21 100,000 MBVCB.1395527926.UNG HO NCHCCCL VU LAN HUONG 0378440859.CT tu 0491000113551 VU THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 MBVCB.1395471600.Ung ho ma so MS2021 268 be Thach Do.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 100,000 MBVCB.1395420463.ung ho MS 2021.237.CT tu 0721000576184 TRAN TUAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 MBVCB.1395380086.MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0491001556016 LUU THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 MBVCB.1395026019.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.256(be Le Nhu y).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 MBVCB.1395021364.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.266(gia dinh anh Dong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 MBVCB.1395017252.DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho Ma So 2021.261(chi Le Thi Tam).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 MBVCB.1395014014.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so 2021.253(Phan Phuc Tuan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 514465.300921.162049.ung ho ms 2021.266 gd anh Dong FT21273403493087
9/30/21 100,000 187006.300921.144651.UNG HO MS 2021.269(CHI BUI THI HOA)-300921-14:46:44 187006
9/30/21 100,000 222355.300921.141649.ms 2021.272( tran khoa dang truong)
9/30/21 100,000 565503.300921.141545.Ung ho MS2021 268 Be Thach Do
9/30/21 100,000 MBVCB.1394241292.MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0511000441025 NGUYEN CHAU QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 694628.300921.131044.Ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa). Tu Phuc Hoat
9/30/21 100,000 617148.300921.125420.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.269 bui thi hoa
9/30/21 100,000 MBVCB.1394050697.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2021.270 ( Chi Tang Thi Truc Ly).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 864730.300921.113203.Ung ho MS 2021.269 - chi Bui ThiHoa FT21273271205457
9/30/21 100,000 110019.300921.082750.MS 2021 269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21 100,000 107345.300921.082455.Vinh Nam ung ho ms 2021 269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21 100,000 297786.300921.081418.ung ho ms 2021.269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21 100,000 925547.300921.080337.Ung ho MS 2021.270 Tang Thi Truc Ly FT21273211087948
9/30/21 100,000 MBVCB.1393480495.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)Vietnamnet 30/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 100,000 271303.300921.063910.TRAN XUAN NHAT Chuyen tien ung ho MS 2021.266(gia dinh anh Dong)
9/30/21 100,000 036036.300921.031644.Ung ho MS 2021 266
9/30/21 100,000 884677.300921.002352.ISL20210930002322409-ung ho MS 2021.266(Gia dinh anh Dong)
9/30/21 150,000 393888.300921.145848.Ung ho MS2021.270 Tang Thi Truc Ly FT21273202957125
9/30/21 150,000 IBVCB.1394337295.Ung ho MS 2021 267 nam be mo coi.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 150,000 MBVCB.1393974446.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.269(chi Bui Thi Hoa).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 MBVCB.1393357023.PHAM THI CUC chuyen tien ung ho?MS 2021.266?(gia dinh anh Dong).CT tu 0041000187148 PHAM THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 MBVCB.1393355019.HUYNH THI KIEU DIEM ung ho MS 2021.266 (gia dinh a Dong).CT tu 0271001022849 HUYNH THI KIEU DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 046131.290921.225722.UNG HO MS 2021.268 ( BE THACH DO )-290921-22:57:22 046131
9/30/21 200,000 824782.290921.225202.Ms2021266 FT21273078225215
9/30/21 200,000 MBVCB.1395098164.MS 2021.270( Tang Thi Truc Ly ).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 904850.300921.163513.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021.269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21 200,000 514224.300921.162040.MS 2021.268 be Thach Do FT21273478980134
9/30/21 200,000 MBVCB.1394267045.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 MBVCB.1394262178.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 IBVCB.1394089328.MS 2021 269 chi Bui Thi Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 200,000 908195.300921.104433.ung ho ms 2021.272
9/30/21 200,000 SHGD:10008686.DD:210930.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
9/30/21 200,000 SHGD:10000690.DD:210930.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 269 BUI THI HOA
9/30/21 200,000 307078.300921.094714.Ung ho NCHCCCL Ngoc Thao 0966899277
9/30/21 200,000 422229.300921.093552.MS 2021267 5 BE MO COI
9/30/21 200,000 104272.300921.085628.ung ho ms 2021.269 (Chi Bui Thi HOA)
9/30/21 200,000 535524.300921.084816.Ung ho MS 2021266 gd anh Dong
9/30/21 200,000 298139.300921.081507.ung ho ms 2021.266 gia dinh a Dong
9/30/21 200,000 297454.300921.081331.ung ho ms 2021.268 be Thach Do
9/30/21 200,000 MBVCB.1393530043.MS 2021.269.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 047222.300921.064448.Duong Thanh Tinh DHKT va QTKD TN ung ho MS 2021 270 Tang Thi Truc Ly
9/30/21 200,000 MBVCB.1393475786.DANG TUAN ANH chuyen tien cho chi em chau Tran khoa Dang Truong, MS 2021.266.CT tu 0141000058280 DANG TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 MBVCB.1393418453.Ung ho MS 2021.261(Chi Tam).CT tu 0071000838980 TRAN LAM HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 200,000 857004.300921.002259.Ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong FT21273032424501
9/30/21 200,000 MBVCB.1393396554.Ung ho MS 2021.266.CT tu 0061000451219 NGUYEN VIEN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 250,000 MBVCB.1395369619.Vo Thi Ngoi chuyen tien ung ho MS 2021.269 ( Chi Bui Thi Hoa) .CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 300,000 821623.290921.235645.Ung ho MS 2021 268 be thach do
9/30/21 300,000 236079.290921.223813.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho ms 2021.268 ung ho be thach do
9/30/21 300,000 IBVCB.1395252728.MS 2021 269 BUI THI HOA.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 300,000 MBVCB.1395165619.Ung ho MS 2021.covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 300,000 MBVCB.1394972107.ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 300,000 219686.300921.165553.ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/30/21 300,000 897275.300921.163043.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021.268 Be Thach Do
9/30/21 300,000 299935.300921.155843.Ung ho MS 2021.272 (Tran Khoa Dang Truong)
9/30/21 300,000 455035.300921.154216.Ung ho ms 2021.269 FT21273609743705
9/30/21 300,000 641634.300921.150757.MS 2021 270 Tang Thi Truc Ly
9/30/21 300,000 323017.300921.140237.Ung ho ma so 2021 270 Tang Thi Truc Ly FT21273253472312
9/30/21 300,000 188298.300921.115307.Ung ho ms 2021.268 Be Thach Do FT21273562031073
9/30/21 300,000 IBVCB.1394035413.PHAN QUE ANH ung ho MS: 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 300,000 IBVCB.1394027388.PHAN QUE ANH ung ho MS:2021.262 (gia dinh co VO MY HANH) .CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 300,000 765806.300921.110954.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021266
9/30/21 300,000 MBVCB.1393774020.C Thao ung ho MS2021.268 (Be Thach Do).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 300,000 MBVCB.1393552585.HUA XUAN SINH chuyen tien ung ho MS 2021.266.CT tu 0611003454595 HUA XUAN SINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 300,000 MBVCB.1393540446.Mo coi cha me do Covid.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 300,000 MBVCB.1393416484.Ung ho MS 2021.266(gd anh Dong).CT tu 0071000838980 TRAN LAM HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 400,000 SHGD:10011039.DD:210930.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.268 be Thach Do
9/30/21 500,000 219333.300921.220227.ubg ho MS 2021.269 ( chi Bui Thi Hoa)
9/30/21 500,000 865913.300921.205529.UNG HO MS 2021.260 NGUYEN THI MAIKHANH FT21274577087027
9/30/21 500,000 MBVCB.1395117793.UNG HO MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 MBVCB.1395110690.Ung ho MS 2021.269(chi Bui Thi Hoa).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 389084.300921.180350.UH MS 2021 266 Gia dinh anh Dong
9/30/21 500,000 MBVCB.1394874795.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0011004455001 VU NHU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 MBVCB.1394840754.Giup do MS 2021.269.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 MBVCB.1394798359.Ung ho MS 2021.270.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 MBVCB.1394288535.Giup do 2021.269.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 MBVCB.1394286751.Ung ho MS2021.267(5 be mo coi) .CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 998883.300921.115207.PN Anka ung ho MS 2021.272 Tran Khoa Dang Truong
9/30/21 500,000 MBVCB.1394036186.MS 2021.272 (Tran Khoa Dang Truong).CT tu 0441003979789 PHAM TUAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 726493.300921.112033.Giup MS 2021 270 chi Tang thi truc Ly
9/30/21 500,000 887482.300921.103019.Chuyen tien ung ho MS 2021.272 Tran Khoa Dang Truong
9/30/21 500,000 SHGD:12810504.DD:210930.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO MS 2021.269 (CHI BUI THI HOA)
9/30/21 500,000 215483.300921.095127.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21 500,000 681973.300921.093929.Ung ho ms 2021 272 Tran Khoa Dang Truong mong con co gang vuot qua noi dau
9/30/21 500,000 283865.300921.093620.Ung ho MS 2021 272
9/30/21 500,000 MBVCB.1393710357.ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 898324.300921.092319.Ung ho MS 2021 261 chi Le thi Tam
9/30/21 500,000 898262.300921.092131.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/30/21 500,000 MBVCB.1393675246.ung ho 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0101000675530 LE THI PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 500,000 979043.300921.090756.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21273208771410
9/30/21 500,000 764626.300921.084338.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS 2021 269 chi BUI THI HOA
9/30/21 500,000 240202.300921.083605.TRIEU KIM TU chuyen tien ung ho MS 2021.270 Tang thi Truc Ly
9/30/21 500,000 649435.300921.080029.Ung ho gd anh Dong MS 2021266
9/30/21 500,000 893694.300921.062934.Ung ho MS 2021 270 Tang Thi Truc Ly FT21273530460450
9/30/21 500,000 890204.300921.060536.Ung ho NCHCCCL Huynh Anh Tuan 0906443389 FT21273063024550
9/30/21 500,000 000180.300921.020051.Ung ho MS 2021.264 cho 4 chi em mo coi
9/30/21 600,000 MBVCB.1393811892.Ung ho ms2021.262/263 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 800,000 987633.290921.235728.Ung ho MS 2021.268 (be Thach Do)
9/30/21 1,000,000 IBVCB.1393340993.MS 2021268 be thach do.CT tu 0071001006997 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21 1,000,000 MBVCB.1394488242.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0331003690019 PHAN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 1,000,000 112576.300921.150540.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021272 Tran Khoa Dang Truong
9/30/21 1,000,000 424934.300921.143142.IBFT Ba Phuong ung ho ms 2021.269
9/30/21 1,000,000 MBVCB.1394208583.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.269 chi Bui Thi Hoa.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 1,000,000 MBVCB.1393827784.Ung ho ms 2021.272 ( tran khoa dang truong) .CT tu 0331003798290 PHAN QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 1,000,000 036006.300921.095626.Ung ho MS 2021.272 chi em con Tran Khoa Dang Truong FT21273132662510
9/30/21 1,000,000 IBVCB.1393718934.LY VINH PHUOC chuyen khoan ung ho MS 2021.270.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 1,000,000 671961.300921.091404.UNG HO MA SO 2021 265 VA 2021 266. MOI MA SO 500 NGAN DONG
9/30/21 1,000,000 SHGD:10000325.DD:210930.BO:MAI XUAN HUNG.Remark:4 chi em mo coi/UNG HO MS 2021.2
9/30/21 1,000,000 066869.300921.074749.UNG HO MS 2021.267 (5 BE MO COI)-300921-07:46:52 066869
9/30/21 1,500,000 219898.300921.161605.T07+T08+T09.2021 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-300921-16:14:47 219898
9/30/21 2,000,000 MBVCB.1393827228.NGUYEN VAN HA chuyen tien ung ho MS 2021272(Tran Khoa Dang truong).CT tu 0801000196680 NGUYEN VAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21 2,000,000 539562.300921.095140.Ung ho MS 2021.269 ( chi Bui Thi Hoa )
9/30/21 2,500,000 755360.300921.084820.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.265 Dang Van Hoai
9/30/21 3,000,000 652088.300921.023832.Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/30/21 5,000,000 101397.300921.101045.UNG HO MS 2021272(TRAN KHOA DANG TRUONG)-300921-10:10:44 101397

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
30-09-2021 21:31:26 200,000 CT DEN:127314899199 CKM ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi FT21274863892598
30-09-2021 19:23:04 500,000 Ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 18:20:08 500,000 MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly)
30-09-2021 17:22:51 700,000 ung ho MS 2021.269 (Bui Thi Hoa)
30-09-2021 15:39:30 50,000 ung ho MS 2021.270 (Tang thi Truc Ly)
30-09-2021 15:22:14 300,000 CT DEN:127308427202 Ung ho MS. 2021.270 Tang Thi Truc Ly. FT21273242690073
30-09-2021 15:16:48 20,000 LE DUC ANH chuyen tien
30-09-2021 14:38:13 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.270
30-09-2021 13:45:28 200,000 ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 12:14:53 300,000 MS 2021.270 tang thi truc ly
30-09-2021 11:39:05 200,000 Ung ho MS 2021.267( 5 be mo coi)
30-09-2021 11:00:18 150,000 CT DEN:127304768281 STA ungho ms2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 10:58:53 100,000 CT DEN:127303767174 STA ungho ms2021.268 (be Thach Do)
30-09-2021 10:55:00 100,000 CT DEN:127303764001 STA ungho ms2021.267(5 be mo coi)
30-09-2021 10:53:51 100,000 CT DEN:127303763102 STA ungho ms2021.270 (Tang Thi Truc Ly)
30-09-2021 10:41:08 200,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.268 be Thach Do
30-09-2021 10:40:03 200,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms2021.269 chi B.T.Hoa
30-09-2021 10:18:37 200,000 Ung ho MS 2021.272( Tran Khoa Dang Truong)
30-09-2021 10:14:18 500,000 ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa); huyen Van Ho; tinh Son La
30-09-2021 10:04:59 120,000 ung hoMS 2021.269(chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 09:44:46 60,000 LPT ung ho ms 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 09:44:32 100,000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2021.270 ( Tang Thi Truc Ly )
30-09-2021 09:08:19 2,000,000 So GD goc: 10009174 Ms 2021.269
30-09-2021 08:37:48 200,000 Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly)
30-09-2021 08:31:01 5,000,000 ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 tiep suc chong dich
30-09-2021 08:25:41 200,000 Ung ho MS 2021.266
30-09-2021 08:14:40 1,000,000 CT DEN:127301069280 ung ho MS 2021.265 (Dang Van Hoai
30-09-2021 07:53:18 500,000 Ung ho MS 2021.269 Bui Thi Hoa
30-09-2021 06:36:35 300,000 CT DEN:213006110969 Ung ho MS 2021.270(Tang thi truc ly)
30-09-2021 06:34:14 100,000 ms 2021.269 ( chi bui thi hoa )
30-09-2021 06:29:31 200,000 ung ho ms 2021.269
30-09-2021 01:29:47 20,000 Ung ho MS2021.268 (be Thach Do). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:30/09/2021 01:09:59
30-09-2021 01:07:44 124,089 Tra lai tai khoan DDA
29-09-2021 22:40:40 300,000 CT DEN:127215613340 ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
29-09-2021 21:17:44 200,000 CT DEN:127214509637 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;MS 3021266 gd a dong
29-09-2021 21:14:58 50,000 ung ho MS 2021.261(chi Le Thi Tam)
29-09-2021 20:43:04 12,000 CT DEN:127213047988 MBVCB.1393159029.047988.NGUYEN THI THAM chuyen tien MS2021266.CT tu 0591000251520 NGUYEN THI THAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-09-2021 20:14:01 1,000,000 CT DEN:127213856019 ung ho gd anh Dong MS 2021.266
29-09-2021 18:06:15 500,000 CT DEN:127220922567 Bac len van Van ung ho chau mau khoe
29-09-2021 16:30:19 200,000 CT DEN:127209438847 Ung ho MS 2021 268 be Thach Do FT21272277555938
29-09-2021 16:22:30 20,000 LE DUC ANH chuyen tien
29-09-2021 16:07:54 200,000 So GD goc: 10000181 MS 2021.228 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-09-2021 14:10:54 300,000 Ung ho MS 2021.266
29-09-2021 13:15:02 500,000 ung ho MS 2021.263 mong chau Giang vao DH Y
29-09-2021 12:28:51 500,000 CT DEN:127205300687 ung ho MS 2021267
29-09-2021 12:19:04 200,000 CT DEN:212912141980 Ung ho MS 2021.268 (be Thach Do)
29-09-2021 10:27:35 200,000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.266 ( gia dinh anh Dong)
29-09-2021 10:25:56 200,000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.260( Nguyen Thi Mai Khanh)
29-09-2021 10:24:14 200,000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.261 chi le thi tam
29-09-2021 09:23:43 1,000,000 ung ho MS 2021.268 (be Thach Do)
29-09-2021 09:16:00 100,000 ms 2021.268 ( be thach do )
29-09-2021 08:57:54 200,000 CT DEN:127201457273 ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
29-09-2021 08:30:49 50,000 Ung ho MS 2021.268 (be Thach Do)
29-09-2021 08:14:39 200,000 So GD goc: 10000180 MS 2021.266 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-09-2021 07:36:26 60,000 LPT ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do)
29-09-2021 06:29:40 200,000 ung ho ms 2021.268
29-09-2021 01:47:10 100,000 CT DEN:127218869188 STA ung ho ms2021.266 (gia dinh anh Dong)
29-09-2021 01:28:12 50,000 Ung ho MS2021.266 (gia dinh anh Dong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-09-2021 00:51:36 500,000 Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi); thoi gian GD:28/09/2021 23:13:47
28-09-2021 22:47:29 100,000 ung ho ms 2021.254(ta van minh)
28-09-2021 22:12:17 100,000 ung ho MS 2021.265 dang van hoai
28-09-2021 20:51:38 500,000 ung ho MS 2021.166 (gia dinh anh Dong)
28-09-2021 18:48:08 500,000 ung ho MS 2021 266
28-09-2021 18:26:08 100,000 MS 2021.266 ung ho gia dinh chi Chau
28-09-2021 17:24:06 200,000 tien tu thien
28-09-2021 16:37:55 300,000 CT DEN:127116107036 cho ms 2021266 gia dinh anh Dong
28-09-2021 16:21:23 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.266; gia dinh anh Dong
28-09-2021 15:34:10 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.256 (be LE NHU Y)
28-09-2021 15:32:56 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.263 (DANG VAN HOAI)
28-09-2021 15:31:55 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.261 (chi LE THI TAM)
28-09-2021 15:30:20 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.262 (gia dinh co VO THI HANH)
28-09-2021 15:28:50 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
28-09-2021 14:01:30 50,000 ms 2021.266 ( gia dinh anh dong )
28-09-2021 13:43:46 500,000 CT DEN:280164121317 ung ho MS 2021267 5 be mo coi
28-09-2021 12:35:32 200,000 TRAN THI TAM ung ho ms 2021.267 5 be mo coi
28-09-2021 12:27:10 200,000 ung ho ms 2021.267 (5 be mo coi)
28-09-2021 12:21:19 100,000 CT DEN:127111426571 Ung ho MD 2021 267 5 be mo coi
28-09-2021 11:53:10 150,000 ms 2021.267
28-09-2021 11:44:26 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.266
28-09-2021 11:42:58 500,000 ung ho MS 2021.266 (gia dinh a Dong)
28-09-2021 11:39:30 500,000 ung ho ms 2021.267 (5 be mo coi)
28-09-2021 11:36:50 200,000 chuc cac chau luon khoe manh
28-09-2021 11:04:20 500,000 MS 2021.266 GIA DINH ANH DONG
28-09-2021 10:20:07 5,000,000 CT DEN:127103963670 Ong Tu Van giup do nhung nguoi lao dong ms2021.covid19 dong FT21271717804394
28-09-2021 09:31:04 200,000 CT DEN:127102902466 Ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong FT21271997562605
28-09-2021 09:26:09 60,000 LPT ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong)
28-09-2021 08:59:37 500,000 ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
28-09-2021 06:05:28 500,000 ung ho MS 2021.266
28-09-2021 06:03:48 1,000,000 ung ho ma so 2021.266 gia dinh anh Dong thuong anh chi qua
28-09-2021 05:26:09 100,000 ung ho ma so MS 2021 226 gia dinh anh dong
28-09-2021 01:41:44 20,000 Ung ho MS2021.263 (Dang Van Hoai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/09/2021 00:35:17
27-09-2021 15:04:00 500,000 TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2021 Covid 19
27-09-2021 14:38:12 120,000 ung hoMS 2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 14:14:50 500,000 CT DEN:127007018514 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;DO LE KHANH ung ho MS 2021 263 DANG VAN HOAI
27-09-2021 14:04:27 300,000 ung ho MS 2021. 263 Nguyen Thi Tra Giang
27-09-2021 12:13:54 2,000,000 ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 11:02:11 100,000 CT DEN:127004704963 STA ungho ms2021.262(gia dimh co Vo Thi Hanh)
27-09-2021 11:00:56 100,000 CT DEN:127004703984 STA ungho ms2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 10:50:33 200,000 Ung ho 2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 10:18:16 60,000 LPT ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 10:17:36 60,000 LPT ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)
27-09-2021 09:18:10 500,000 So GD goc: 10002574 IB GIUP DO MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)
27-09-2021 07:50:57 500,000 CT DEN:270163673443 ung ho MS 2021263 Dang Van Hoai
27-09-2021 06:40:55 100,000 ms 2021.263 ( dang van hoai )
27-09-2021 06:29:37 200,000 ung ho ms 2021.263 Dang Van Hoai
27-09-2021 05:44:58 100,000 Ung ho MS 2021.263 (DangvanHoai)
27-09-2021 01:52:49 0 VAT
27-09-2021 01:52:49 0 Thu phi duy tri dich vu IB 09/2021
27-09-2021 00:52:58 20,000 Ung ho MS2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/09/2021 00:32:11
26-09-2021 22:38:56 100,000 MS 2021.263
26-09-2021 21:46:54 100,000 CT DEN:126914376942 ung ho MS 2021.covid19
26-09-2021 19:40:05 300,000 MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang) Chi Thao Linh K56F1 tmu chuc em hoc tot
26-09-2021 19:10:44 200,000 Ung ho MS 2021.264( 4 chi em mo coi)
26-09-2021 18:28:13 200,000 CT DEN:126911635881 Tran thi thuy chuyen tien
26-09-2021 17:59:03 100,000 MS 2021.264(4 chi em mo coi)
26-09-2021 16:57:09 200,000 ung ho MS 2021 .260 Nguyen Thi Mai Khanh
26-09-2021 15:39:46 300,000 BUI DUC NHAT ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 15:31:52 200,000 ung ho ma so 2021.263 nguyen thi tra giang
26-09-2021 15:12:34 100,000 MS2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 14:52:40 50,000 Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi )
26-09-2021 14:49:26 2,000,000 CT DEN:126907062676 MBVCB.1386505232.062676.NGUYEN DUC THIEN chuyen tien ung ho em.CT tu 0021000414263 NGUYEN DUC THIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-09-2021 14:41:09 500,000 Nghia Thom tien ung ho MS 2021258 Thach Thi Duong
26-09-2021 14:08:17 200,000 CT DEN:126907176472 STA ungho ms2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 13:16:14 1,000,000 Ung ho ms 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 13:14:02 50,000 16984993035-0923271043-ung ho MS 2021 264 bon chi em mo coi
26-09-2021 12:30:45 500,000 CT DEN:126917132618 Ngan An ung ho chi Giang di hoc Y Ha Noi
26-09-2021 12:18:10 200,000 TRINH QUANG DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 11:40:29 500,000 CT DEN:126911448639 Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 11:00:55 200,000 MS 2021.264 ung ho 4 chi em mo coi
26-09-2021 10:56:29 500,000 CT DEN:126903955648 Ung ho ma so 2021.264 la 4 be mo coi FT21270502674246
26-09-2021 10:52:50 60,000 LPT ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
26-09-2021 10:37:23 200,000 ung ho ms 2021.263 ng thi tra giang God bless u
26-09-2021 09:40:46 500,000 ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 09:38:05 1,000,000 ung ho Ms 2021.262 (gia dinh co vo thi hanh)
26-09-2021 09:26:48 1,000,000 CT DEN:126990221743 NGUYEN DUY KIEN Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 09:20:32 5,000,000 ung ho MS 2021.216 (chi Le Thi Tam)
26-09-2021 09:14:20 100,000 Ung ho MS 2021.264 ( 4 chi em mo coi)
26-09-2021 09:03:46 250,000 CT DEN:126990126305 Ung ho 2021 263 Nguyen thi tra Giang
26-09-2021 08:52:06 200,000 CT DEN:126908109004 UNG HO MS 2021. 264 ( 4 CHI EM MO COI )-260921-08:52:05 109004
26-09-2021 08:47:37 200,000 CT DEN:260163430195 UHNCHCCCL To Dinh Phuong 0852459024
26-09-2021 08:45:47 100,000 CT DEN:126901010264 STA ungho ms2021.264 (4 chi em mo coi)
26-09-2021 08:28:27 200,000 CT DEN:126901715029 Vietinbank;114000161718;DO MINH KY chuyen khoan MS 2021 264 4 chi em mo coi
26-09-2021 08:19:33 500,000 Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
26-09-2021 08:12:43 300,000 CT DEN:126901645335 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;NGUYEN SY VINH ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 07:03:12 200,000 CT DEN:126900716072 ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 06:52:54 1,000,000 CT DEN:126906095896 UNG HO MS 2021.263 (NGUYEN THI TRA GIANG)-260921-06:52:38 095896
26-09-2021 06:24:35 100,000 ms 2021.262 ( gia dinh co vo thi hanh )
26-09-2021 06:17:27 500,000 MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)
26-09-2021 01:34:46 10,000 Ung ho MS2021.261 (chi Le Thi Tam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-09-2021 00:47:39 200,000 CT DEN:126816728160 Ung ho MS 2021.261 chi le thi tam FT21270902132994; thoi gian GD:25/09/2021 23:25:51
26-09-2021 00:47:20 200,000 CT DEN:126816727497 Ung ho MS 2021.259em tran van tuan FT21270114445907; thoi gian GD:25/09/2021 23:24:10
26-09-2021 00:44:54 30,000 CT DEN:126881649923 Ms 2021 61 chi Le Thi Tam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/09/2021 23:11:15
25-09-2021 20:18:56 100,000 16965111532-0923271043-ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
25-09-2021 20:15:34 500,000 CT DEN:126813553477 Giup do chi Nguyen Thi Hoi
25-09-2021 19:26:57 300,000 NGUYEN KHANH TINH Chuyen tien MS 2021.260 (Mai Khanh)
25-09-2021 19:18:34 200,000 Ung ho MS 2021.260 (Nguyen thi mai Khan).
25-09-2021 19:08:50 100,000 CT DEN:126812528774 Ung ho ma so MS 2021.261 FT21270002622007
25-09-2021 16:54:17 200,000 CT DEN:126809377046 Ung ho MS 2021.261, chi Le Thi Tam FT21268890393270
25-09-2021 16:18:09 1,000,000 TA QUANG THIEN ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
25-09-2021 15:48:27 300,000 ung ho MS 2021.261(chi Le Thi Tam)
25-09-2021 15:39:27 500,000 CT DEN:126815991347 UNG HO MS 2021.261 CHO CHI LE THI TAM-250921-15:39:20 991347
25-09-2021 12:43:15 200,000 CT DEN:126805054332 MBVCB.1384483123.054332.Ung ho ma so MS 2021.261.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-09-2021 12:31:24 60,000 LPT ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
25-09-2021 12:12:14 200,000 CT DEN:126805710088 MS 2021.261 ( Chi Le Thi Tam)
25-09-2021 11:51:33 400,000 2021260 giup do Nguyen Thi Mai Khanh
25-09-2021 10:40:08 200,000 CT DEN:126803996932 ung ho MS 2021.261(chi Le Thi Tam)
25-09-2021 10:10:48 200,000 ung ho ms 2021.261 (le thi tam)
25-09-2021 10:00:07 300,000 ung ho ma so 2021.261 (le thi tam)
25-09-2021 09:55:23 100,000 ms 2021.261 ( chi le thi tam )
25-09-2021 09:28:02 200,000 CT DEN:126802946971 HT 2021.259 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
25-09-2021 09:03:16 200,000 CT DEN:126802920500 ung ho MS 2021.260
25-09-2021 06:18:41 2,000,000 ung ho ma so 2021.261 chi Le Thi Tam thuong chi qua
25-09-2021 00:54:08 20,000 Ung ho MS2021.259 (em Tran Van Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/09/2021 00:33:24
24-09-2021 22:24:29 100,000 ung hoMS 2021.260(Nguyen Thi Mai Khanh)
24-09-2021 19:53:51 100,000 ung ho MS 2021.260 (nguyen thi mai Khanh)
24-09-2021 17:54:38 200,000 Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
24-09-2021 17:34:39 1,000,000 CT DEN:126710494373 IBFT Anh Van Ngan MS 2021-239
24-09-2021 17:29:19 1,000,000 CT DEN:126710492122 IBFT Em Thanh Tai MS 2021 - 233
24-09-2021 17:27:56 1,000,000 CT DEN:126710491625 IBFT Chi Ha MS 2021 - 238
24-09-2021 15:48:08 1,000,000 CONG TY CO PHAN ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN MA SO 2021.249 ( CAO VAN THANH)
24-09-2021 15:43:31 2,000,000 CT DEN:126715757722 UNG HO MS 2021.258 CHI THACH THI DUONE-240921-15:43:30 757722
24-09-2021 13:10:13 200,000 Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
24-09-2021 12:57:50 100,000 CT DEN:126717855221 STA ungho ms2021.259 (em Tran Van Tuan)
24-09-2021 12:52:57 100,000 CT DEN:126717853052 STA ungho ms2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
24-09-2021 12:12:00 500,000 CT DEN:126712697746 GIUP E MAI KHANH MS 2021-260-240921-12:11:51 697746
24-09-2021 11:50:37 50,000 LPT ung ho ms 4235 ba Huynh Thi Kim Vui
24-09-2021 11:49:39 50,000 LPT ung ho MS 2021.259 (Em Tran Van Tuan)
24-09-2021 10:23:32 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.259
24-09-2021 09:40:06 50,000 ms 2021.259 ( em tran van tuan )
24-09-2021 09:33:29 500,000 ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan);huyen Hau Loc; tinh Thanh Hoa
24-09-2021 09:31:58 5,000,000 CT DEN:126702865778 Ong Tu Van dong gop ung ho ms2021.covid19 FT21267389969693
24-09-2021 09:11:40 100,000 CT DEN:126702712324 STA ung ho ms2021.258 (chi Thach Thi Duone)
24-09-2021 08:39:40 500,000 So GD goc: 10000730 ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
24-09-2021 06:34:55 200,000 ung ho ms 2021.258
24-09-2021 06:30:54 200,000 ung ho ms 2021.259 (e tran van tuan)
24-09-2021 00:52:12 20,000 Ung ho MS2021.258 (chi Thach Thi Duone). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-09-2021 00:42:12 500,000 ung ho MS 2021.256; thoi gian GD:23/09/2021 23:48:25
24-09-2021 00:34:12 50,000 NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.258 chi Thach Thi Duone; thoi gian GD:23/09/2021 22:52:42
24-09-2021 00:33:28 50,000 NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.256 be Le Nhu Y; thoi gian GD:23/09/2021 22:48:57
23-09-2021 14:45:06 200,000 CT DEN:126660554360 Ung ho MS 2021 Covid19
23-09-2021 14:33:01 1,000,000 CT DEN:126614488905 UNG HO MS 2021.255 (QUAN TIEN THANH); MS 2021.256 (BE LE NHU Y)-230921-14:33:00 488905
23-09-2021 14:29:01 1,000,000 gd Tom C tang MS 2021. 254 Ta Van Minh
23-09-2021 14:28:19 1,000,000 gd Tom C tang MS 2021. 255 Quan Tien Thanh
23-09-2021 14:27:46 1,000,000 gd Tom C tang MS 2021.256 be Le Nhu Y
23-09-2021 14:27:11 1,000,000 gd Tom C tang MS 2021. 257 Dinh anh Tuan
23-09-2021 14:26:21 1,000,000 Tom C tang MS 2021.258 chi Thach Thi Duong
23-09-2021 11:00:23 50,000 LPT ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone)
23-09-2021 10:15:03 50,000 CT DEN:126603993225 IBFT ung ho MS 2021.257 em Tuan
23-09-2021 10:13:03 50,000 CT DEN:126603992397 IBFT ung ho MS 2021.258 chi Duong
23-09-2021 10:09:50 3,000,000 CT DEN:126603889589 Ong Tu Van giup do Ms2021.258 Thach Thi Duong FT21266092007300
23-09-2021 09:52:40 50,000 ms 2021.258 ( chi thach thi duong )
23-09-2021 08:36:33 500,000 CT DEN:126601956084 IBFT Ung ho MS 2021.Covid 19
23-09-2021 06:47:37 500,000 TRUONG THI THANH HUYEN chuyen tien ung ho chi Thach Duone
23-09-2021 06:24:21 300,000 ung ho ms 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
23-09-2021 00:47:38 20,000 Ung ho MS2021.257 (em Dinh Anh Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/09/2021 00:26:03
22-09-2021 22:41:46 2,000,000 CT DEN:126551164475 Ung ho MS 2021 Covid19
22-09-2021 19:51:15 1,000,000 Ung ho MS 2021.Covid19
22-09-2021 19:34:37 1,000,000 CT DEN:126500566290 Ung ho MS 2021.covid19
22-09-2021 18:59:38 1,000,000 Anh Toan Dong Nai ung ho MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan
22-09-2021 14:32:55 100,000 CT DEN:126507076171 MBVCB.1378747547.076171.Ms 2021.257 (Dinh Anh Tuan).CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
22-09-2021 14:12:52 300,000 ung ho MS 2021.256(be Le Nhu Y)
22-09-2021 12:46:16 100,000 ung ho 2021.255
22-09-2021 12:02:36 800,000 ung ho MS 2021.256 (Le Nhu Y)
22-09-2021 12:00:21 1,500,000 ung ho MS 2021.257 (Dinh An Tuan)
22-09-2021 10:43:18 50,000 LPT ung ho ms 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
22-09-2021 10:27:08 300,000 ung ho MS 2021.257(em Dinh Anh Tuan)
22-09-2021 09:49:07 100,000 CT DEN:126502450381 STA ung ho ms2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
22-09-2021 09:24:06 1,000,000 Ung ho ma so 2021. Covid19
22-09-2021 09:19:19 100,000 CT DEN:126502704737 Vietinbank;114000161718;Hoang Thi Mai Lan Ung ho MS 2021 Covid 19
22-09-2021 08:49:19 100,000 ms 2021.257 ( em dinh anh tuan )
22-09-2021 08:35:13 50,000 ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
22-09-2021 08:10:52 200,000 CT DEN:126508018267 MS 2021257 ung ho e Anh Tuan
22-09-2021 02:37:09 500,000 Ung ho MS 2021.covid19
22-09-2021 00:58:31 20,000 Ung ho MS2021.256 (be Le Nhu Y). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22-09-2021 00:43:27 300,000 Ung ho Ms 2021 Covid 19; thoi gian GD:22/09/2021 00:26:40
21-09-2021 19:46:24 200,000 ung ho chau Le Nhu Y Ms 2021.265
21-09-2021 19:04:34 100,000 CT DEN:210162129733 GD Phi Van UNG HO MS 2021 COVID19
21-09-2021 19:01:55 200,000 CT DEN:126412559142 ung ho ms2021.covid19
21-09-2021 18:57:37 100,000 ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 18:25:37 500,000 ung ho ms 2021.252(tran tan phat)
21-09-2021 18:13:41 50,000 Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 16:48:29 1,000,000 Phan Thi Lan chuyen tien ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 15:37:43 500,000 CT DEN:210162047583 ung ho MS 2021256 be Le Nhu Y
21-09-2021 13:44:17 100,000 CT DEN:126406907088 STA ungho ms2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 13:19:02 300,000 CT DEN:126406545837 VU HUYEN TRANG ung ho MS 2021.Covid 19
21-09-2021 13:18:18 100,000 ung ho ms 2021.covid19
21-09-2021 12:59:00 150,000 ung ho MS 2021.256( be Le Nhu Y)
21-09-2021 11:50:50 100,000 CT DEN:126404459863 ung ho MS 2021.254 (Ta Van Minh)
21-09-2021 11:45:14 200,000 CT DEN:126411515529 Ung ho MS2021covid19
21-09-2021 11:19:35 500,000 Ung ho MS 2021.Covid19
21-09-2021 11:19:23 200,000 Ung ho MS 2021.Covid19
21-09-2021 11:07:47 100,000 CT DEN:212111145473 Ung ho MS 2021.Covid19
21-09-2021 10:58:24 1,000,000 CT DEN:126410924382 UNG HO TIEU HOANG KHA, TX BEN CAT, TINH BINH DUONG-210921-10:58:14 924382
21-09-2021 10:56:25 100,000 Ung ho MS2021Covis19
21-09-2021 10:13:37 100,000 CT DEN:126403859902 Ung ho MS 2021.256 (be Le Ngu Y). Cam on Vietnamnet nhieu
21-09-2021 09:47:44 300,000 ung ho MS 2021.256
21-09-2021 09:34:47 300,000 DO THI CANH Chuyen tien  ung ho MS 2021. Covid 19
21-09-2021 09:32:16 300,000 CT DEN:126402691423 Ung ho ms2021.covid9 FT21264284870161
21-09-2021 09:31:45 100,000 ms 2021.256 ( be le nhu y )
21-09-2021 09:10:22 100,000 ung ho MS 202.256 (be Le Y Nhi)
21-09-2021 09:06:24 50,000 LPT ung ho ms 2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 08:25:15 200,000 CT DEN:126401046079 MBVCB.1375653064.046079.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 0511003902081 HUYNH MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
21-09-2021 08:11:44 5,000,000 CT DEN:126401722492 Ung ho MS 2021. Covid 19
21-09-2021 07:57:12 200,000 Tiep suc day lui dai dich cung Vietnamnet
21-09-2021 07:48:07 50,000 CT DEN:126400875692 Vietinbank;114000161718;2021 covid 19
21-09-2021 07:34:32 200,000 CT DEN:126440107282 ung ho MS 2021 covid 19
21-09-2021 07:15:05 100,000 ung ho ms 2021.256 be Le Nhu Y
21-09-2021 06:30:40 300,000 ung ho ms 2021.256 le nhu y
21-09-2021 05:00:47 10,000 Ung ho MS2021.255 (Quan Tien Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-09-2021 00:57:31 200,000 Ung ho MS 2021.255 Quan Tien Thanh; thoi gian GD:21/09/2021 00:08:35
21-09-2021 00:55:49 500,000 CT DEN:126316060563 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:20/09/2021 23:52:37

Ban Bạn đọc

Trao hơn 35 triệu đồng đến anh Đoàn Văn Ngân bị rối loạn đông máu

Trao hơn 35 triệu đồng đến anh Đoàn Văn Ngân bị rối loạn đông máu

Mới đây, Báo VietNamNet đã trao số tiền 35.510.500 đồng đến anh Đoàn Văn Ngân mắc bệnh rối loạn đông máu. Đây là tấm lòng do bạn đọc báo ủng hộ anh.

tin nổi bật

Địa Ốc Xanh Toàn Cầu: Nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các địa phương trên cả nước.

Mong ước có một chiếc xe lăn của người phụ nữ tật nguyền mê hội hoạ

Vượt lên trên số phận, chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “vẽ” lại cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh.

Bạn đọc ủng hộ bé Phan Tấn Tú bị u não hơn 33 triệu đồng

Anh Phan Văn Từ, cha của bé Phan Tấn Tú cho biết, hiện tại con đang ở Huế để xạ trị. Ngoài tiền viện phí, con phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.

Trao hơn 43 triệu đồng đến gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 43.988.508 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Doãn Thị Thu Hằng có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.

Sản phụ tội nghiệp phải xa con 10 tháng vì Covid-19 vẫn gặp nguy hiểm

Chị Dương Ánh Nguyệt, sản phụ bị di chứng hậu Covid-19 vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Số tiền hơn 32 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ chưa đủ so với quá trình điều trị kéo dài của chị.

Người mẹ nghèo cuối đời chỉ mong hai con được vào trại tâm thần

“Sống nay, chết mai chẳng biết đâu mà lần, tôi chỉ thương cho hai đứa con gái bị bệnh tâm thần không biết sẽ thế nào khi mà bát cơm cũng chẳng tự xúc ăn được”, bà Hứa Thị Thanh nói trong nước mắt.

Bé Trường Phát được ủng hộ hơn 76 triệu đồng

Bé Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg, đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ Trường Phát số tiền hơn 76 triệu đồng.

Mang âm nhạc đến Bệnh viện để xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Sáng 7/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng với các nhóm thiện nguyện đã tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến Bệnh viện - Xoa dịu nỗi đau bệnh tật”.

Cha già bệnh tật và con trai cần mổ tim, người phụ nữ đơn thân khẩn cầu giúp đỡ

Bản thân mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm nhưng chị Thường vẫn cố gắng chăm sóc người con bị bệnh tim và phụng dưỡng cha già suy phổi.

Cụ ông bị ung thư dạ dày được bạn đọc ủng hộ hơn 35 triệu đồng

Ông Mười may mắn được phát hiện bệnh ung thư dạ dày sớm. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị hóa trị, đồng thời đánh giá khả năng phục hồi của ông tốt.

Cụ bà vét sạch túi còn hơn 100 nghìn đồng xin cứu cháu rể gặp tai nạn giao thông

Mẹ mất, cha còn đang làm lụng cật lực để lo cho người anh trai bị tai nạn giao thông trước đó. Khi Tiến gặp nạn, em chỉ có thể cậy nhờ nhà vợ.

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc"

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc, một trẻ em thành công có giá trị cho gia đình, cộng đồng và quốc gia, mở ra cơ hội đóng góp điều đó ở trong tương lai”, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh.

Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật

Ngày 4-5/8/2022 Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) họp sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”.

Giấc mơ đánh mất của nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Trần Đức Dương ấp ủ giấc mơ thi vào ngành quân đội, trở thành sĩ quan, vơi bớt gánh nặng cho gia đình nghèo. Không ngờ, căn bệnh ung thư xương ập đến, chôn vùi tương lai của em.