Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 11/2021

Trong 10 ngày đầu tháng 11/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 535.903.500 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/1/21 5,000 MBVCB.1466477370.Tra Xuan Binh giup ms 2021304.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 5,500 267009.011121.090823.ung ho MS 2021 304
11/1/21 10,000 762128.011121.220639.PHAN THI PHUONG chuyen tien
11/1/21 10,000 IBVCB.1467934280.UNG HO MS 2021 303 BA NGAU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 10,000 IBVCB.1467931304.UNG HO MS 2021 304 BE DUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 20,000 489301.011121.220237.PHAN THI PHUONG Chuyen tien
11/1/21 20,000 771242.011121.172854.MS 2021297 ban Hoang cung lop dai hoc ung ho Duy
11/1/21 20,000 773457.011121.122824.MS 2021 295
11/1/21 20,000 532956.011121.122723.MS 2021 304
11/1/21 20,000 Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quynh - 0918556498
11/1/21 20,000 063614.011121.061138.VU THI HOAI ung ho NCHCCCL thang 11 nam 2021
11/1/21 40,000 MBVCB.1466673126.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.304(be Vo Tran Duyen Duyen).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 50,000 930689.011121.215750.Cc FT21306028970320
11/1/21 50,000 263334.011121.214007.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021297?Nguyen Van Duy
11/1/21 50,000 903105.011121.213113.Ung ho NCHCCCL FT21306153363723
11/1/21 50,000 876196.011121.210712.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21306058177050
11/1/21 50,000 739483.011121.172300.PHAM NGOC HA Chuyen tien
11/1/21 50,000 IBVCB.1467015788.Giup ma so 2021 304 be Vo Tran Duyen Duyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 50,000 693785.011121.115418.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.304 (VO TRAN DUYEN DUYEN)-011121-11:53:48 693785
11/1/21 50,000 MBVCB.1466400037.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 50,000 494282.011121.050453.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
11/1/21 68,000 848727.011121.192312.UH MS 2021 288 chu Chau Van Chung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/1/21 100,000 217717.011121.223338.Ung ho MS 2021 297
11/1/21 100,000 027440.011121.222106.MS 2021 297 NGUYEN VAN DUY
11/1/21 100,000 MBVCB.1468522629.MS 2021 296.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 100,000 762445.011121.220710.LE CANH SON chuyen tien MS 2021.297 (Nguyen Van Duy
11/1/21 100,000 760509.011121.220432.Em Le Viet Anh ptit ung ho anh Duy MS 2021.297
11/1/21 100,000 577888.011121.214301.Chuyen tien MS 2021.303 gia dinh ba Ngau
11/1/21 100,000 803987.011121.211415.NGUYEN THI THU HANG uh NCHCCCL 0772377253
11/1/21 100,000 018526.011121.210056.Ung ho NCHCCCL
11/1/21 100,000 843440.011121.195654.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 100,000 843172.011121.195522.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021303 gia dinh ba Ngau
11/1/21 100,000 783712.011121.195252.Ung ho NCHCCCL Lan Huong FT21305477830563
11/1/21 100,000 278814.011121.193735.MS 2021.297
11/1/21 100,000 084221.011121.182651.Vietcombank;0011002643148;MS 2021297 ung ho ban Nguyen Van Duy
11/1/21 100,000 601793.011121.164237.ung ho MS 2021.304
11/1/21 100,000 SHGD:10039441.DD:211101.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Thao va Vo Cao Thanh ung ho MS 2021.294 - chi Bui Thi Du
11/1/21 100,000 SHGD:10000196.DD:211101.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho gia dinh ba Ngau ms 2021/303
11/1/21 100,000 SHGD:10000129.DD:211101.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho gia dinh ba Ngau ms2021/303
11/1/21 100,000 153090.011121.101230.Le Duc Nghia ung ho be Nguyen Thi Kim Phuong _ Ms 2021 302
11/1/21 100,000 MBVCB.1466408997.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 100,000 MBVCB.1466405415.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 100,000 857993.011121.085605.ung ho ma so ms2021.303 (gia sinh ba Ngau)
11/1/21 100,000 110711.011121.080613.Vinh Nam ung ho ms 2021 304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 100,000 607991.011121.073743.UNG HO MA SO 2021.296(BE NGUYEN TRONG TAN)-011121-07:37:43 607991
11/1/21 100,000 097338.011121.071848.MS 2021 304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 100,000 602172.011121.064207.UNG HO MS 2021.304(BE VO TRAN DUYEN DUYEN)-011121-06:40:53 602172
11/1/21 100,000 MBVCB.1466129043.Ung ho MS 2021.303 gia dinh ba Ngau - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 100,000 911550.011121.045506.MS2021.301 TRAN TUYET MAI
11/1/21 200,000 950518.011121.222041.MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21306612031444
11/1/21 200,000 340409.011121.215818.Vietcombank;0011002643148;MS 2021303 gia dinh ba Ngau
11/1/21 200,000 889599.011121.212639.UNG HO NCHCCCL-HO THI KIM PHUOC-0985020893-011121-21:25:29 889599
11/1/21 200,000 467500.011121.211651.MS2021 297 Nguyen Van Duy chuc em mau khoe
11/1/21 200,000 463512.011121.211408.Ung ho NCHCCCL Thanh 0359667686
11/1/21 200,000 074661.011121.210237.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Nguyen Trung AT04 ung ho Nguyen Van Duy
11/1/21 200,000 680914.011121.195839.Vietcombank;0011002643148;MS 2021297 ung ho Nguyen Van Duy
11/1/21 200,000 805301.011121.170422.UNG HO MS 2021.303 ( GIA DINH BA NGAU)-011121-17:03:11 805301
11/1/21 200,000 731748.011121.161202.pham thi hanh tbinh tang ms 2021303 gd ba ngau
11/1/21 200,000 461587.011121.161134.Phong ung ho ma so 2021. 301 FT21305047073325
11/1/21 200,000 IBVCB.1467435308.xin gui MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 200,000 IBVCB.1467426511.Xin gui MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 200,000 716697.011121.130735.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
11/1/21 200,000 674798.011121.122916.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 200,000 670254.011121.122532.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
11/1/21 200,000 MBVCB.1466957952.Ung ho MS 2021.303 gia dinh ba Ngau.CT tu 0691000389867 CONG THI TU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 200,000 664159.011121.122114.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2021.303 gia dinh ba Ngau
11/1/21 200,000 658542.011121.121704.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
11/1/21 200,000 SHGD:10037319.DD:211101.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.301 TRAN TUYET MAI
11/1/21 200,000 691660.011121.114844.UNGHOMASO2021.296 NGUYENTRONGTAN-011121-11:48:43 691660
11/1/21 200,000 IBVCB.1466647083.MS 2021 304 be Vo Tran Duyen Duyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 200,000 569327.011121.102328.Ung ho MS 2021304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 200,000 SHGD:10024589.DD:211101.BO:DO VAN TOAN.Remark:Ung ho NCHCCCL Do Hong Ngoc
11/1/21 200,000 994623.011121.091249.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan 2021303 ba ngau
11/1/21 200,000 815277.011121.082800.Ung ho MS 2021.304.be vo tran duyen duyen FT21305150744093
11/1/21 200,000 MBVCB.1466247989.MS 2021.304.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 200,000 805043.011121.074315.ung ho ms 2021.304(vo tran duyen duyen)
11/1/21 200,000 757914.011121.061438.MS 2021 304 be Vo Tran Duyen Duyen FT21305600019509
11/1/21 250,000 899680.011121.221254.2021.302 BE NGUYEN THI KIM PHUONG-011121-22:12:54 899680
11/1/21 300,000 600397.011121.220805.ung ho MS2021.254 Ta Van Minh
11/1/21 300,000 MBVCB.1468446662.Ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0071002193969 PHAM LE VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 300,000 MBVCB.1468291501.MS 2021 297 Nguyen Van Duy.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 300,000 311505.011121.190217.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/1/21 300,000 671184.011121.170626.MS 2021.304 (BE VO TRAN DUYEN DUYEN). CHUC CON CHONG KHOE
11/1/21 300,000 MBVCB.1466834666.ms 2021 303 uh gia dinh ba Ngau.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 300,000 MBVCB.1466807032.Ung ho MS 2021.304?(be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 300,000 417416.011121.111824.Ung ho ms 2021 304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 300,000 990657.011121.104134.ung ho ms 2021.304 FT21305066336062
11/1/21 300,000 MBVCB.1466432035.Ong ba KhaiTam gui gia dinh ba Ngau, ms 2021.303 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 300,000 MBVCB.1466421693.Ong ba KhaiTam gui chau Vo Tran Duyen Duyen,ma 2021.304 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 300,000 MBVCB.1466362006.ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0331003801969 LUU QUANG DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 300,000 MBVCB.1466187301.ung ho ms 2021.304(Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 300,000 MBVCB.1466144212.Ung ho MS 2021-303 (Gia dinh ba Ngau).CT tu 9903789642 NGUYEN QUOC DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 300,000 753329.011121.053533.MS 2021.304 FT21305880710684
11/1/21 350,000 IBVCB.1466830156.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 350,000 IBVCB.1466825968.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 350,000 605825.011121.072106.UNG HO MS 2021.302 ( BE NGUYEN THI KIM PHUONG )-011121-07:21:08 605825
11/1/21 500,000 596278.011121.220232.ung ho MS2021.303 gia dinh ba ngau
11/1/21 500,000 IBVCB.1468103875.Gia Dinh Ba Ngau MS 2021 303.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 500,000 IBVCB.1468097581.Be Vo Tran Duyen Duyen MS 2021 304.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 500,000 IBVCB.1468091501.Be Nguyen Kim Phuong MS 2021 302.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 500,000 716087.011121.190141.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21305247679066
11/1/21 500,000 203920.011121.153259.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
11/1/21 500,000 MBVCB.1467089872.Ung ho MS 2021.304 (Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0161000429363 NGUYEN HOANG THUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 500,000 MBVCB.1467083764.giup do 2021.303.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 500,000 MBVCB.1467082060.giup do 2021.304.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 500,000 MBVCB.1466826520.ms 2021 304 uh Vo Tran Duyen Duyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/21 500,000 IBVCB.1466820663.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 500,000 381421.011121.100257.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Tran Thi Nham 0989825139
11/1/21 500,000 IBVCB.1466455318.ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 500,000 MBVCB.1466453782.ung hu ms 2021.304(be vo tran duyen duyen).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 500,000 SHGD:10034321.DD:211101.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 500,000 MBVCB.1466449933.VU THI BICH THAO ung ho MS 2021.304 Vo Tran Duyen Duyen.CT tu 0041000256170 VU THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 500,000 813271.011121.090506.MS 2021.299
11/1/21 600,000 IBVCB.1466695041.ung ho Chuong trinh NCHCCCL . Phan Thanh Hai . 0908855405.CT tu 0121001458159 PHAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 1,000,000 963249.011121.223713.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21306405632577
11/1/21 1,000,000 709353.011121.202539.BUI NGOC DUNG Chuyen tien ung ho nchcccl
11/1/21 1,000,000 702595.011121.200203.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021304?be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 1,000,000 678989.011121.183535.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21305958440780
11/1/21 1,000,000 521044.011121.181043.NGO VAN TUAN ung ho Nguyen Van Duy
11/1/21 1,000,000 562258.011121.171147.MS 2021297 Nguyen Van Duy FT21305550494208
11/1/21 1,000,000 MBVCB.1467763013.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 0011004016686 DAO THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 1,000,000 MBVCB.1467384794.Lai van dao ung ho MS 2021.304 (be Vo tran Duyen Duyen).CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 1,000,000 946757.011121.135613.Cty Quang Minh ung ho MS 2021302 Be Nguyen Thi Kim Phuong
11/1/21 1,000,000 SHGD:10002260.DD:211101.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621103081365)ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
11/1/21 1,000,000 MBVCB.1466606172.ung ho?MS 2021.304?(Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0201000115126 PHAM CHU TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 1,000,000 887112.011121.101031.Tran quan ung ho ma so 2021267 5 em be mo coi
11/1/21 1,000,000 MBVCB.1466465984.Ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duten Duyen).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 2,000,000 723495.011121.190706.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21305669192115
11/1/21 3,000,000 514075.011121.164256.MS 2021297 Thay Dang Minh Tuan ung ho Nguyen Van Duy FT21305560366405
11/1/21 3,000,000 MBVCB.1466549480.Ung ho ms2021.304 Vo Tran Duyen Duyen.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/21 3,000,000 783258.011121.084202.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/1/21 3,500,000 SHGD:10006059.DD:211101.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU, MOI MA SO 500.000: 304; 303; 302; 301; 300; 299; 298
11/2/21 5,000 MBVCB.1469056579.Tra Xuan Binh giup ms 2021305.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 5,000 923183.021121.084405.ung ho MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau)
11/2/21 6,500 801524.021121.125739.ung ho MS 2021 305
11/2/21 10,000 IBVCB.1469648631.UNG HO MS 2021 305 BA NUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 15,000 922409.021121.084310.ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen)
11/2/21 20,000 519022.011121.230104.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021297?Nguyen Van Duy
11/2/21 20,000 SHGD:10011257.DD:211102.BO:PHAM VAN KHOI.Remark:Ung ho MS 2021297 nguyen van duy
11/2/21 20,000 LU THI HUONG MAI chuyen tien giup quy NCHCCCL
11/2/21 20,000 905420.021121.050445.Ung ho NCHCCCL Hoai Thu 0326181864
11/2/21 40,000 MBVCB.1469604937.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.305 ( Ba Doan Thi Nuong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 50,000 993081.011121.232746.ung ho MS 2021.297 FT21306353401794
11/2/21 50,000 802574.011121.231043.MS 2021.297 Cau chuc cho em mau khoi benh Nguyen Van Duy
11/2/21 50,000 969625.011121.224617.Ung ho MS 2021.297 FT21306093058692
11/2/21 50,000 159898.021121.214820.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.305 ba Doan Thi Nuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21307567920032
11/2/21 50,000 631279.021121.190354.MS 2021.297
11/2/21 50,000 952892.021121.185444.Cc FT21306983860150
11/2/21 50,000 633409.021121.170311.ung ho MS 2021.297
11/2/21 50,000 242229.021121.160806.NGUYEN LONG DONG chuyen khoan
11/2/21 50,000 349231.021121.150239.T ung ho gia dinh ba Ngan MS 2021.303
11/2/21 50,000 347221.021121.150100.T ung ho Vo Tran Duyen Duyen MS 2021. 304
11/2/21 50,000 342709.021121.145715.T ung ho Doan thi Huong MS 2021.305
11/2/21 50,000 583556.021121.144105.Ung ho MS 2021305 ba Doan Thi Nuong FT21306736033806
11/2/21 50,000 066555.021121.143715.GD PHAM NGUYEN KY VINH ANOTHONY UH MS 2021.305 (DOAN THI NUONG)-021121-14:36:52 066555
11/2/21 50,000 IBVCB.1469619068.Giup ma so 2021 305 ba Doan Thi Nuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 50,000 659131.021121.111539.Vietcombank;0011002643148;MS 2021297?Nguyen Van Duy
11/2/21 50,000 307723.021121.102708.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 297 NGUYEN VAN DUY
11/2/21 50,000 MBVCB.1468745542.Ung ho MS 2021.305.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 68,000 738923.021121.191248.UH MS 2021 289 anh Le Van Phong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/2/21 100,000 001492.011121.234833.Ung ho MS 2021.297 nguyen van duy FT21306812044480
11/2/21 100,000 700574.011121.230715.ung ho MS 2021 . 302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
11/2/21 100,000 731265.011121.230601.ung ho MS 2021 . 303 (gia dinh ba Ngau)
11/2/21 100,000 677425.011121.230433.ung ho MS 2021 . 304 (be Vo Tran Duyen Duyen)
11/2/21 100,000 513961.011121.225830.Vietcombank;0011002643148;MS 2021297 Nguyen Van Duy
11/2/21 100,000 MBVCB.1470329774.ngheo kho.CT tu 1013855663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 100,000 742053.021121.162511.Ung ho MS 2021.295 nguyen van thanh FT21306334228993
11/2/21 100,000 IBVCB.1469899199.Ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 858853.021121.133027.MS 2021 297
11/2/21 100,000 MBVCB.1469510627.Ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Nguyen Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 020721.021121.121702.Ung ho MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
11/2/21 100,000 573485.021121.111444.MS 2021 305 Ba Doan Thi Nuong
11/2/21 100,000 543941.021121.110302.Ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
11/2/21 100,000 597380.021121.105612.Ung ho MS 2021.305 (ba Doan Thi Nuong). Tu Phuc Hoat 021121
11/2/21 100,000 MBVCB.1469215907.MS 2021.297.CT tu 1016533890 NGUYEN LE DIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 569901.021121.091907.Ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen)
11/2/21 100,000 MBVCB.1468967419.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.305 (Ba Doan Thi Nuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 MBVCB.1468912714.T Dung ung ho MS2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 MBVCB.1468907356.T Dung ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 MBVCB.1468891300.T Dung ung ho MS2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 166100.021121.082001.Vinh Nam ung ho ms 2021 305 ba Doan Thi Nuong
11/2/21 100,000 104982.021121.080440.gui 2021 304 305
11/2/21 100,000 MBVCB.1468822812.MS2021. 303 (gia dinh ba Ngau).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 MBVCB.1468820050.MS 2021. 304 (Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 MBVCB.1468816459.MS 2021.305 (ba Doan Thi Nuong).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 100,000 099113.021121.072535.Ung ho ban Nguyen Van Duy
11/2/21 100,000 876928.021121.064853.ung ho MS 2021 305 ba Doan Thi Nuong
11/2/21 100,000 MBVCB.1468701803.ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 110,000 MBVCB.1469247910.MS 2021.297.CT tu 0211000409122 PHAM QUOC DOANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 140,000 MBVCB.1469317321.Ung ho MS 2021 288 Chu Chau Van Chung.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 150,000 036802.021121.033025.Ung ho ma so 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen FT21306107665850
11/2/21 180,000 MBVCB.1469320947.Ung ho MS 2021 283 Be Phan Minh Khoa.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 180,000 MBVCB.1469314082.Ung ho MS 2021 302 Be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 180,000 MBVCB.1469310463.Ung ho MS 2021 304 Be Vo Tran Duyen Duyen.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 180,000 MBVCB.1469298440.Ung ho MS 2021 290 Be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 180,000 MBVCB.1469295013.Ung ho MS 2021 298 Co Dang Kim Loan.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 180,000 MBVCB.1469291932.Ung ho MS 2021 305 Ba Doan Thi Nuong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 200,000 MBVCB.1470993159.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh Ms:2021.296 NguyenTrongTan.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 200,000 MBVCB.1470990042.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh Ms:2021.299 ChiEmThuyLinh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 200,000 MBVCB.1470985325.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh ms:2021.301 TranTuyetMai.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 200,000 MBVCB.1470982043.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh Ms:2021.304 BeVoTranDuyenDuyen.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 200,000 968482.021121.210223.MS 2021.297 Nguyen Van Duy
11/2/21 200,000 605368.021121.194858.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
11/2/21 200,000 MBVCB.1470593366.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.305( ba Doan Thi Nuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 200,000 516850.021121.171710.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
11/2/21 200,000 IBVCB.1469874003.Ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 200,000 311322.021121.143044.Ung ho MS 2021.297
11/2/21 200,000 MBVCB.1469619116.Ung ho MS 2021.305 Ba Doan Thi Nuong.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 200,000 429963.021121.123323.DHTung Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21306148708004
11/2/21 200,000 MBVCB.1469493704.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien MS 2021. 305 (Ba Doan Thi Nuong ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 200,000 327774.021121.103423.Ung ho ma so MS 2021 305 ba Doan Thi Nuong
11/2/21 200,000 975337.021121.101927.2021.303 GIA DINH BA NGAU-021121-10:19:25 975337
11/2/21 200,000 569227.021121.091653.Ung ho MS 2021.305 (Ba Doan Thi Nuong)
11/2/21 200,000 IBVCB.1468955004.MS 2021 305 ba Doan Thi Nuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 200,000 MBVCB.1468899088.T Dung ung hp MS2021.303 (gia dinh ba Ngau).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 300,000 268547.011121.233629.Ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
11/2/21 300,000 MBVCB.1470965905.Ms2021 301 be Tran Tuyet Mai.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 300,000 MBVCB.1470837750.UNG HO MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 300,000 783287.021121.184024.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.302 nguyen thi kim phuong
11/2/21 300,000 MBVCB.1469984027.ung ho ms2021.305(ba Doan Thi Nuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 300,000 IBVCB.1469881477.Ung ho MS 2021.301 ( Tran Tuyet Mai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 300,000 IBVCB.1469869356.Ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 300,000 334250.021121.145016.Ung ho MS 2021.297 (Nguyen van Duy)
11/2/21 300,000 101529.021121.130932.Ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
11/2/21 300,000 196787.021121.123738.MS 2021.297 ( Nguyen Van Duy)
11/2/21 300,000 SHGD:10016882.DD:211102.BO:NGUYEN KHA CAM MINH.Remark:Ung ho MS 2019.014 Gia dinh cu Vo Thi Nhan
11/2/21 300,000 136630.021121.085704.Ung Ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21306502073451
11/2/21 300,000 SHGD:10008852.DD:211102.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/2/21 300,000 Ung ho NCHCCCL fb Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
11/2/21 350,000 399245.021121.195133.MS 2021.302 BE NGUYEN THI KIM PHUONG
11/2/21 350,000 399137.021121.194907.MS 2021.299 CHI EM THUY LINH
11/2/21 500,000 318688.021121.204953.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 304 VO TRAN DUYEN DUYEN
11/2/21 500,000 686474.021121.163902.ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
11/2/21 500,000 SHGD:10019724.DD:211102.BO:NGUYEN THI HONG HANH.Remark:995221110263644 Chuyen tien ung ho chi em Thuy linh MS 2021.299
11/2/21 500,000 091132.021121.153644.UNG HO MS : 2021.305( BA DOAN THI NUONG)-021121-15:35:32 091132
11/2/21 500,000 896375.021121.145931.Nguyen Duc Thanh P307 B5 Phuong nghia tan cau giay ung ho MS 2021.304 be Tran Duyen Duyen
11/2/21 500,000 277249.021121.145612.Nguyen Duc Thanh P 307 B5 nhia tan cau giay Ha Noi ung ho MS2021.303 ba Ngau
11/2/21 500,000 733632.021121.130243.ung ho MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
11/2/21 500,000 732168.021121.130046.ung ho MS 2021 304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/2/21 500,000 400899.021121.120913.MS 2021.297 - Nguyen Van Duy FT21306837233452
11/2/21 500,000 391819.021121.113513.ung ho MS 2021.305 ( ba DOAN THI NUONG)
11/2/21 500,000 IBVCB.1469043898.Ung ho MS 2021302 Be Nguyen thi Kim Phuong.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 500,000 IBVCB.1469035909.Ung ho MS 2021298 Co Dang Kim Loan.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 500,000 IBVCB.1469025450.Ung ho MS 2021299 Chi em Thuy Linh.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 500,000 IBVCB.1469010140.ung ho MS 2021292 chi tran Thi Thu.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 500,000 IBVCB.1469001308.Ung ho MS 2021303 gia dinh Ba Ngau.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/21 500,000 SHGD:10013913.DD:211102.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.305 ba Doan Thi Nuong
11/2/21 500,000 MBVCB.1468921817.Ung ho MS 2021.305.CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/21 600,000 166216.021121.222622.MS2021.305 (ba Nuong). MS2021.304 (be Duyen). MS2021.302 (be Phuong). 200.000d/nguoi
11/2/21 1,000,000 324999.021121.111307.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21306088103047
11/2/21 1,200,000 132446.021121.114032.ung ho MS 2021.297
11/2/21 3,000,000 057637.021121.141405.MS 2021.303-021121-14:14:03 057637
11/3/21 1,000 IBVCB.1471961020.15.CT tu 1022319434 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/21 5,000 MBVCB.1471439805.Tra Xuan Binh giup ms 2021306.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/21 5,500 254295.031121.090542.ung ho MS 2021 306
11/3/21 10,000 IBVCB.1472544523.UNG HO MS 2021 306 BE TOAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/21 20,000 776216.031121.211210.LY NGOC DUNG chuyen tien
11/3/21 30,000 863641.031121.202948.ung ho MS 2021.306
11/3/21 40,000 MBVCB.1471400518.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.306( be Do Tran Toan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 465499.031121.204547.LUU THI KIEU LINH Chuyen tien
11/3/21 50,000 MBVCB.1472815552.Ung ho MS 2021.305 (ba Doan Thi Nuong)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 689088.031121.164618.PHAM NGOC HA Chuyen tien
11/3/21 50,000 997841.031121.164220.MS 2021.305.Ba Doan Thi Nuong. FT21307807554240
11/3/21 50,000 MBVCB.1472314066.Ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 MBVCB.1472299783.Ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 MBVCB.1472293760.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 MBVCB.1472286792.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 311655.031121.122522.GD PNT UH MS 2021.306 (DO TRAN TOAN)-031121-12:25:03 311655
11/3/21 50,000 160210.031121.115752.NCHCCCL Pham Huynh Tuong Van ung ho chuong trinh. chuc chuong trinh luon giu duoc su tu te;nhan van
11/3/21 50,000 IBVCB.1471855042.Giup ma so 2021 306 be Tran Do Toan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/21 50,000 MBVCB.1471523089.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 260947.031121.085550.UNG HO MS 2021.306(BE DO TRAN TOAN)-031121-08:55:51 260947
11/3/21 50,000 MBVCB.1471208295.Ung ho MS 2021.299.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 MBVCB.1471207152.Ung ho MS 2021.306.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 50,000 014619.031121.004850.NGUYEN MINH THUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
11/3/21 68,000 747154.031121.192619.UH MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/3/21 100,000 MBVCB.1471003046.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.302 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 100,000 430422.031121.215459.ung ho MS 2021 . 306 (be Do Tran Toan)
11/3/21 100,000 822213.031121.215336.ung ho MS 2021 . 305 (ba Doan Thi Nuong)
11/3/21 100,000 372946.031121.213749.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.306 be Do Tran Toan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21308278124605
11/3/21 100,000 682431.031121.205757.ung ho MS 2021.304 Vo Tran Duyen Duyen
11/3/21 100,000 747747.031121.204209.MS 2021.297-Nguyen Van Duy
11/3/21 100,000 642683.031121.184109.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 ma so gom 300 va 304
11/3/21 100,000 MBVCB.1472812835.Ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 100,000 131628.031121.130349.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021306 be Do Tran Toan
11/3/21 100,000 131385.031121.130150.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021305 ba Doan Thi Nuong
11/3/21 100,000 664019.031121.124000.Ung ho NCHCCCL -Trang- 0908286577 FT21307257519683
11/3/21 100,000 MBVCB.1471914205.ung ho MS2021.296 ( Nguyen Trong Tan).CT tu 0151000449580 PHAM BIEN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 100,000 MBVCB.1471904998.ung ho MS 2001.301 ( Tran Tuyet Mai).CT tu 0151000449580 PHAM BIEN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 100,000 398540.031121.115755.ung ho MS 2021 306 be Do Tran Toan
11/3/21 100,000 MBVCB.1471764752.MS 2021.297(UNG HO NGUYEN VAN DUY).CT tu 0481000877753 PHAM TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 100,000 422312.031121.095153.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 3/10/2021 - MS 2021 293 (NGUYEN VAN TIEN)
11/3/21 100,000 117678.031121.081410.Vinh Nam ung ho ms 2021 306 be Do Tran Toan
11/3/21 100,000 101544.031121.072600.MS 2021 306 be Do Tran Toan
11/3/21 100,000 288224.031121.063202.MS 2021.306 FT21307956046024
11/3/21 150,000 063670.031121.053223.ung ho MS 2021 306 be Do Tran Toan
11/3/21 180,000 432666.031121.094712.Ung.ho.MS.2021.306.be.Do.Tran.Toan FT21307606854580
11/3/21 200,000 842967.031121.215527.NGUYEN HUU HOA chuyen tien ung ho MS 2021.306 be Do Tran Toan
11/3/21 200,000 600593.031121.200116.Ung ho MS 2021297 Nguyen Van Duy
11/3/21 200,000 820762.031121.195639.diep te goi ung ho chuong trinh nchcccl
11/3/21 200,000 435860.031121.182034.MS 2021.304 ( BE VO TRAN DUYEN DUYEN)-031121-18:20:34 435860
11/3/21 200,000 MBVCB.1472546903.ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 200,000 MBVCB.1472314764.Ung ho MS 2021 086.CT tu 0451000252532 NGUYEN THI NGOC LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 200,000 191923.031121.145337.Ung ho MS 2021306 be Do Tran Toan
11/3/21 200,000 786583.031121.142411.Ung Ho MS 2021.305 Ba Doan Thi Nuong FT21307240201019
11/3/21 200,000 646156.031121.122449.Ung ho MS 2021.306 be Do Tran Toan FT21307059341741
11/3/21 200,000 638251.031121.121032.Ung ho be Do Tran Toan MS 2021 306
11/3/21 200,000 SHGD:10010320.DD:211103.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.306 DO TRAN TOAN
11/3/21 200,000 IBVCB.1471385233.MS 2021 306 be Do Tran Toan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/21 200,000 957930.031121.083253.Ung ho ma so MS 2021.306 (be Do Tran Toan)
11/3/21 200,000 MBVCB.1471312779.MS 2021.306.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 200,000 MBVCB.1471177991.Ung ho ms 2021.306.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 200,000 MBVCB.1471160297.Be Do Tran Hoan.CT tu 0441000807046 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/21 240,000 757575.031121.205220.Ung ho NCHCCCL Doan Thi Thai 0337345127
11/3/21 300,000 629911.021121.233413.MS 2021.304
11/3/21 300,000 MBVCB.1473298643.ung ho ms2021.306(be Do Tran Toan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 300,000 489919.031121.213756.UNG HOMS 2021.306 (BE DO TRAN TOAN)-031121-21:37:53 489919
11/3/21 300,000 295520.031121.202839.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21307675451203
11/3/21 300,000 MBVCB.1472601217.ms 2021 305 uh ba Doan Thi Nuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/21 300,000 808364.031121.091018.MS 2021.306 u.ho be Do Tran Toan
11/3/21 300,000 MBVCB.1471404668.Ung ho: MS 2021.305 ( Ba Doan Thi Nuong) .CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 300,000 MBVCB.1471320864.Ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0461003839135 HA HUU QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 300,000 755662.031121.062208.Ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan)
11/3/21 400,000 IBVCB.1472089043.NGUYEN XUAN HIEU chuyen khoan ung ho ms 2021.305 ba Nuong, ms2021.306 be Toan, moi nguoi 200k.CT tu 0341006859469 NGUYEN XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 500,000 MBVCB.1472578963.HO CONG DUNG chuyen tien ung ho ms2021.304 be vo tran duyen duyen .CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 500,000 IBVCB.1472315813.ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 500,000 MBVCB.1472128818.giup do 2021.305.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 500,000 MBVCB.1471438823.TRAN NGUYEN SON chuyen tien ung ho ma so 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0141000731078 TRAN NGUYEN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 500,000 MBVCB.1471437859.Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 500,000 106482.031121.091251.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN QUANG HANH chuyen khoan
11/3/21 500,000 SHGD:10008584.DD:211103.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
11/3/21 500,000 MBVCB.1471342349.Ung ho ms 2021.306 ( be Do Tran Hoan).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 500,000 SHGD:10000016.DD:211103.BO:NGUYEN THUY DIEP.Remark:BCIN:Ung ho MS 2021.305 (Ba Doan Thi Nuong)
11/3/21 500,000 675779.031121.054652.UH MS 2021.305 Ba Doan Thi Nuong
11/3/21 500,000 675581.031121.054446.UH MS 2021.304 Be Vo Tran Duyen Duyen
11/3/21 500,000 675390.031121.054248.UH MS 2021.303 Gia dinh Ba Ngau
11/3/21 500,000 002574.031121.052032.ZP5VVSVL82OH 211103000019217 ung ho 2021306 do tran toan
11/3/21 800,000 SHGD:10005669.DD:211103.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
11/3/21 1,000,000 225275.021121.231854.Ung ho MS 2021 297 FT21307010204594
11/3/21 1,000,000 MBVCB.1472552023.MS 2021.305.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 1,000,000 Sender:01310012.DD:031121.SHGD:10015961.BO:TRAN QUOC DUNG.UNG HO MS 2021.306 BE DO TRAN TOAN
11/3/21 1,000,000 MBVCB.1471708406.trao tang tim yeu thuong.CT tu 1015127506 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/21 1,000,000 240888.031121.093051.Vietcombank;0011002643148;pt Thai Binh gui Co TRAN TUYET MAI Ms 2021 301
11/3/21 1,000,000 MBVCB.1471346765.Ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 1,000,000 MBVCB.1471292664.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 1,000,000 MBVCB.1471289197.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 1,000,000 MBVCB.1471287082.ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 1,000,000 MBVCB.1471285034.ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 1,000,000 709176.031121.073017.Ung ho MS 2021.306 be Do Tran Toan
11/3/21 1,000,000 676080.031121.054038.Ung ho MS.2021.306 Be Do Tran Toan
11/3/21 2,000,000 MBVCB.1473223090.Quy khan cap Cty VNPETRO ung ho ma so 2021.305 gd chu Minh.CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 2,000,000 MBVCB.1473217886.Quy khan cap Cty VNPETRO ung ho ma so MS2021.303 gd chu Ng Van Phon.CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/21 2,000,000 662915.031121.130739.Ung ho MS 2021.305 ( ba Doan Thi Nuong )
11/3/21 2,000,000 811683.031121.112547.Ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan)
11/3/21 2,000,000 677848.031121.080734.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Tran Hue Duc ung ho chau Vo Tran Duyen Duyen MS 2021 304 tri benh
11/3/21 5,000,000 368461.031121.095140.BAO DTDT CT TOI MS 2021 269 (CHI BUI THI HOA) THEO KET CHUYEN TUAN 5/9/2021 - BI HOAN NGAY 19/10/2021
11/3/21 10,000,000 999000.031121.111627.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.306 be Do Tran Toan
11/4/21 1,000 IBVCB.1475464246.gds.CT tu 1020300186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 1,000 IBVCB.1474562697.gsg.CT tu 1022243121 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 1,000 IBVCB.1474146098.hh.CT tu 1022370072 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 5,000 MBVCB.1473623480.Tra Xuan Binh giup ms 2021307.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 5,500 256897.041121.090505.ung ho MS 2021 307
11/4/21 10,000 IBVCB.1475039761.UNG HO MS 2021 307 EM HANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 10,000 418074.041121.151334.ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan)
11/4/21 10,000 417069.041121.151247.ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang)
11/4/21 20,000 MBVCB.1475510600.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.307(em Bui Thuy Hang).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 30,000 MBVCB.1475509271.Ung ho NCHCCCL + Do Khanh Ly + 0969089463.CT tu 1019661723 DO KHANH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 30,000 MBVCB.1473634481.Ung ho MS 2021.307.CT tu 0441003935732 DO DIEU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 40,000 MBVCB.1473863226.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.307( em Bui Thuy Hang ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 50,000 931927.041121.195620.PHAM NGOC HA Chuyen tien
11/4/21 50,000 842955.041121.184936.PHAM NGOC HA Chuyen tien
11/4/21 50,000 764630.041121.162845.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 50,000 180431.041121.161045.UNG HO NCHCCCL
11/4/21 50,000 IBVCB.1474251888.Giup ma so 2021 307 em Bui Thuy Hang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 50,000 586908.041121.105048.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.307 (EM BUI THUY HANG)-041121-10:50:09 586908
11/4/21 50,000 MBVCB.1473915553.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 50,000 448515.041121.100137.ung ho MS 2021.307( Em Bui Thuy Hang)
11/4/21 50,000 035044.041121.093214.T ung ho em Bui thuy Hang MS 2021.307
11/4/21 50,000 539249.041121.083416.UNG HO MS 2021.307(EM BUI THUY HANG)-041121-08:34:16 539249
11/4/21 50,000 504626.041121.053828.Ung ho MS 2021307 em Bui Thuy Hang FT21308542408044
11/4/21 100,000 MBVCB.1475734116.Ms 2021.302 ( be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 100,000 MBVCB.1475732396.Ms 2021.301 ( be Tran Tuyet Mai).CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 100,000 MBVCB.1475727633.Ms 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 100,000 565783.041121.221949.ung ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 100,000 243152.041121.181743.MS 2021.306( be do tran toan) ug Ho be
11/4/21 100,000 692677.041121.160446.UNG HO MS: 2021.307( EM BUI THUY HANG)-041121-16:04:46 692677
11/4/21 100,000 MBVCB.1474709888.Ung ho MS 2021.139.CT tu 0761002365649 DINH KHAC TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 100,000 746051.041121.145839.Ung ho MS 2021 307 bui thuy hang
11/4/21 100,000 616103.041121.140254.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 100,000 324061.041121.134004.ung ho MS 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 100,000 756955.041121.104211.Ms 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 100,000 SHGD:10000109.DD:211104.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.306 ungho gia dinh chi Vi Thi Dung
11/4/21 100,000 SHGD:10000055.DD:211104.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.295 chucbe Nguyen Van Thanh mau khoe
11/4/21 100,000 SHGD:10000103.DD:211104.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.299 ho tro be Hoang Thuy Linh va be Hoang Xuan Hieu
11/4/21 100,000 SHGD:10000082.DD:211104.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.296 chucbe Nguyen Trong Tan mau khoe
11/4/21 100,000 SHGD:10000083.DD:211104.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.301 chucbe Tran Tuyet Mai mau khoe
11/4/21 100,000 SHGD:10000198.DD:211104.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.296 chucbe Nguyen Trong Tan mau khoe
11/4/21 100,000 142928.041121.080117.Vinh Nam ung ho ms 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 100,000 094645.041121.073346.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
11/4/21 100,000 065296.041121.070019.MS 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 100,000 MBVCB.1473517770.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.304 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 100,000 614868.041121.055033.Ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen
11/4/21 100,000 MBVCB.1473487452.Ung ho Ms.2021.307 .em Bui Thuy Hang.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 673240.041121.223742.IBFT ung ho ms 2021.307 em bui thuy hang
11/4/21 200,000 MBVCB.1475720332.Ms 2021.305 ( ba Doan Thi Nuong).CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 MBVCB.1475717204.Ms 2021.303 ( gia dinh ba Ngau).CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 MBVCB.1475683350.Nhaahn ung ho ms 2021.307.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 528948.041121.201220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 307 e Bui Thuy Hang
11/4/21 200,000 MBVCB.1475439473.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.307( em Bui Thuy Hang).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 765429.041121.192133.Ung ho MS 2021.305
11/4/21 200,000 187970.041121.183941.ung ho MS 2021 305 Ba Doan Thi Nuong
11/4/21 200,000 204261.041121.174521.ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang)
11/4/21 200,000 581067.041121.172519.MS.2021.307 ung ho e Bui Thuy Hang
11/4/21 200,000 704091.041121.163204.UNGHOMASO2021.303 GIADINHBANGAU-041121-16:32:07 704091
11/4/21 200,000 201386.041121.155840.ung ho chau Hang Thanh Thuy Phu Tho MS 2021307
11/4/21 200,000 993003.041121.140052.Ung MS 2021.307 em Bui Thuy Hang FT21308180196678
11/4/21 200,000 967195.041121.133955.Ung ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang FT21308701653859
11/4/21 200,000 MBVCB.1474310814.MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0041000284011 NGUYEN VAN CHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 818172.041121.113336.Ung ho MS 2021.307 Em Bui Thuy Hang FT21308667703859
11/4/21 200,000 MBVCB.1473670939.MS 2021.307.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 MBVCB.1473663154.MS 2021.307.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 SHGD:10000740.DD:211104.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 307 BUI THUY HANG
11/4/21 200,000 MBVCB.1473639010.Ung ho ms 2021.307 (bui thuy hang).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 200,000 IBVCB.1473632567.MS 2021 307 em bui Thuy Hang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 200,000 Ung ho NCHCCCL Doan Hong Minh 0904369643
11/4/21 200,000 954643.041121.080230.ung ho ms 2021.307(Bui Thuy Hang)
11/4/21 250,000 MBVCB.1473895157.benh ung thu xuong.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 300,000 MBVCB.1475222728.Ung ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 300,000 MBVCB.1475029018.Ung ho NCHCCCL thy 0856836222.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 300,000 MBVCB.1474052457.Ung ho ms 2021.296.CT tu 0611001962577 NGUYEN THANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 300,000 MBVCB.1473825100.ms 2021 307 uh em Bui Thuy Hang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 400,000 MBVCB.1475685707.UNG HO MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 500,000 936147.041121.163200.Chuyen tien ung ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 500,000 728680.041121.132423.ung ho ms 2021.307
11/4/21 500,000 589460.041121.122820.Chuyen tien ung ho MS.2021.304
11/4/21 500,000 587443.041121.122643.Chuyen tien ung ho MS.2021.303
11/4/21 500,000 MBVCB.1473999789.MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang).CT tu 0581007979799 VO QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 500,000 MBVCB.1473549900.ung ho ms2021.307(em Bui Thuy Hang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 1,000,000 139725.031121.231209.Chuc Diep Canada ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
11/4/21 1,000,000 770954.041121.162928.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 1,000,000 MBVCB.1474639705.ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 1,000,000 125197.041121.151322.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THANH DINH ung ho MS2021303 Gia dinh ba Ngau
11/4/21 1,000,000 MBVCB.1474402817.Ung ho : MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/21 1,000,000 /Ref:PALPM1125N8{//}/Ref:PALPM1125N8{//}LP VNM1125N8 UNG HO MS 2021.304 BE VO TRAN DUYENDUYEN DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
11/4/21 1,000,000 /Ref:PALPM1125N4{//}/Ref:PALPM1125N4{//}LP VNM1125N4 UNG HO MS 2021.305 BA DOAN THI NUONGDVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
11/4/21 1,000,000 /Ref:PALPM1125MT{//}/Ref:PALPM1125MT{//}LP VNM1125MT UNG HO MS 2021.302 BE NGUYEN THI KIMPHUONG DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
11/4/21 1,000,000 572180.041121.083417.Ung ho NCHCCCL Duyen Truyen 0797379315 FT21308910801409
11/4/21 1,000,000 174478.041121.062843.Ung ho Ms 2021.307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 1,000,000 509927.041121.062436.Ung ho gia dinh anh Bui thanh Hoa FT21308245056150
11/4/21 1,500,000 664063.041121.075520.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.307 em Bui Thuy Hang
11/4/21 3,000,000 IBVCB.1475027956.ung ho MS 2021 307 em Bui Thuy Hang.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/21 3,000,000 660567.041121.075052.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang
11/5/21 5,000 MBVCB.1476517071.Tra Xuan Binh giup ms 2021308.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 5,500 080288.051121.070713.ung ho MS 2021 308
11/5/21 10,000 IBVCB.1477601565.UNG HO MS 2021 208 ANH MUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 20,000 124132.051121.192946.ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
11/5/21 20,000 803471.051121.161805.Ung ho NCHCCCL Nhu Phuong 0794725518
11/5/21 20,000 636350.051121.011256.Vietcombank;0011002643148;Le Phuong Nga 0788813878
11/5/21 40,000 MBVCB.1476678252.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.308 ( Anh Vu Van Mung ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 50,000 170035.051121.211124.Cc
11/5/21 50,000 160518.051121.203457.Cc
11/5/21 50,000 747091.051121.202503.PHAN NGOC HOANG TRINH chuyen khoan
11/5/21 50,000 761287.051121.201531.Cc FT21309811251110
11/5/21 50,000 MBVCB.1477662795.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0351001069455 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 50,000 MBVCB.1477497480.Ms 2021 308.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 50,000 MBVCB.1477493969.Ms 2021 307 Bui Thuy Hang.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 50,000 581971.051121.174616.MS2021.297 Nguyen Van Duy-SV Pham Phan Minh Hieu QT03 FT21309544920872
11/5/21 50,000 IBVCB.1476985258.Giup ma so 3021 308 anh Vu Anh Mung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 50,000 702258.051121.145757.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 50,000 780840.051121.133440.Dinh Huu Nam ung ho MS2021 297 Nguyen Van Duy
11/5/21 50,000 930092.051121.124213.PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.308 (ANH VU ANH MUNG)-051121-12:41:54 930092
11/5/21 50,000 917264.051121.105715.Ung ho MS 2021.292 chi Tran Thi Thu
11/5/21 50,000 182987.051121.104259.T ung ho Anh Vu Anh Mung MS 2021.308
11/5/21 50,000 MBVCB.1476156864.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.308 (Anh Vu Anh Mung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 50,000 IBVCB.1476095550.ung ho ma so MS 2021 308 anh Vu Anh Mung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 50,000 IBVCB.1476092151.ung ho ma so MS 2021 307 em Bui Thuy Hang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 50,000 IBVCB.1476087421.ung ho ma so MS 2021 305 ba Doan Thi Nuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 50,000 IBVCB.1476083453.ung ho ma so MS 2021 306 be Do Tran Toan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 50,000 040800.051121.083023.Ung ho MS 2021.308 Anh Vu Anh Mung
11/5/21 50,000 882960.051121.082711.Be Minh Quan ung ho MS 2021.308 FT21309080015965
11/5/21 50,000 843943.051121.082251.UNG HO MS 2021.308(ANH VU VAN MUNG)-051121-08:22:53 843943
11/5/21 50,000 875048.051121.081615.Ung ho MS 2021.308 FT21309275440284
11/5/21 68,000 000298.051121.000033.UH MS 2021 291 gia dinh chi Nhung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/5/21 80,000 265770.051121.140811.Ung Ho MS 2021.308 Anh Vu Anh Mung FT21309333817350
11/5/21 80,000 809322.051121.015008.Ung Ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang FT21309605771600
11/5/21 100,000 621577.041121.225345.ung ho MS 2021 . 307 (em Bui Thuy Hang)
11/5/21 100,000 894244.051121.223842.MS 2021.308 - Vu Anh Mung FT21310032029981
11/5/21 100,000 282345.051121.223723.Ck Vu Anh Mung ma so 2021308
11/5/21 100,000 848536.051121.214023.Ms 2021.301 FT21310522074514
11/5/21 100,000 245207.051121.212731.MS 2021 VO TRAN DUYEN DUYEN
11/5/21 100,000 770979.051121.202408.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.308 anh Vu Anh Mung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21309081393891
11/5/21 100,000 MBVCB.1477656858.123.CT tu 1016486046 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 100,000 MBVCB.1477480744.MS 2021.305 Nguyen Thi Minh Yen ung ho ba Doan Thi Nuong.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 100,000 917061.051121.165321.MS 2021.308(Vu anh mung)
11/5/21 100,000 MBVCB.1476866648.Ung ho MS 20121.308 (Anh Vu Van Mung)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 100,000 MBVCB.1476849263.Ung ho MS2021.308 (anh Vu Van Mung).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 100,000 943421.051121.132958.UNG HO MS 2021.307 (BUI THUY HANG)-051121-13:29:57 943421
11/5/21 100,000 941921.051121.132455.UNG HO MS 2021.305( BA DOAN THI NUONG)-051121-13:24:54 941921
11/5/21 100,000 278501.051121.104906.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 100,000 009538.051121.102236.UH MS 2021.308. Vu Van Mung. FT21309904017056
11/5/21 100,000 076384.051121.101912.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021308
11/5/21 100,000 476043.051121.095754.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 100,000 475760.051121.095631.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021307 em Bui Thuy Hang
11/5/21 100,000 903584.051121.095340.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2021308 Anh Vu Anh Mung
11/5/21 100,000 294496.051121.094816.Ung ho MS 2021.308 (Anh Vu Van Mung). Tu Phuc Nho 051121
11/5/21 100,000 157065.051121.094454.Ms 2021 308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 100,000 743231.051121.092942.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 308 Vu Anh Mung
11/5/21 100,000 MBVCB.1476175508.MS 2021.308.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 100,000 294467.051121.081335.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI HAI chuyen khoan
11/5/21 100,000 142592.051121.081012.Vinh Nam ung ho ms 2021 308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 100,000 UNG HO NCHCCCL VU LAN HUONG 0378440859
11/5/21 100,000 210149.051121.075556.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 302
11/5/21 100,000 202759.051121.075414.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 307
11/5/21 100,000 192324.051121.075141.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 308
11/5/21 100,000 065224.051121.070622.MS 2021 308 Anh Vu Anh Mung
11/5/21 100,000 MBVCB.1475954953.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.308 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 100,000 829046.051121.062327.UNG HO ANH VU VAN MUNG MS 2021-308-051121-06:23:29 829046
11/5/21 100,000 831276.051121.061946.MS 2021.308 FT21309149542000
11/5/21 150,000 119318.051121.222414.2021.307 EM BUI THUY HANG-051121-22:24:14 119318
11/5/21 175,000 ATM_FTF.10800347.540726.20211105.134206.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
11/5/21 200,000 557238.041121.235758.Vietcombank;0011002643148;PHAN THI HIEU ung ho MS 2021 307 em Bui Thuy Hang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/5/21 200,000 MBVCB.1477851738.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms 2021.308( anh vu van mung).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 200,000 955543.051121.202624.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 307 cho bui thuy hang
11/5/21 200,000 746094.051121.200145.MS2021308AnhVuAnhMung FT21309081302000
11/5/21 200,000 IBVCB.1477152749.MS 2021 308 anh Vu Anh Mung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 200,000 MBVCB.1477013617.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.308( anh Vu Anh Mung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 200,000 272807.051121.145042.pham thi hanh tbinh tang ms 2021308 vu anh mung
11/5/21 200,000 725017.051121.144220.Ung ho MS 2021.305 Ba Doan Thi Nuong
11/5/21 200,000 608971.051121.142143.ung ho MS 2021 308 Anh Vu Anh Mung
11/5/21 200,000 912063.051121.105324.ung ho ms 2021.308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 200,000 MBVCB.1476302989.Ung ho MS 2021305 Ba Doan Thi Nuong.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 200,000 050694.051121.083556.ung ho ms 2021.308(Vu Anh Mung)
11/5/21 200,000 165555.051121.082610.ung ho MS 2021 306 be Do Tran Toan
11/5/21 200,000 161244.051121.082313.ung ho MS 2021 308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 200,000 156682.051121.082002.ung ho MS 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/5/21 200,000 872673.051121.081239.ung ho MS 2021 308 Anh Vu Anh Mung FT21309663080448
11/5/21 200,000 MBVCB.1475987627.Ung ho ms 2021.308 (anh vu anh mung).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 200,000 848213.051121.072253.Bria Ung ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang FT21309150507510
11/5/21 200,000 847559.051121.072117.Bria Ung ho MS 2021.308 Anh Vu Anh Mung FT21309337950858
11/5/21 200,000 052264.051121.060206.Ung ho MS 2021 308 Vu Anh Mung
11/5/21 250,000 MBVCB.1475951963.MS 2021.308 (Anh Vu Anh Mung).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 300,000 IBVCB.1477120391.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 300,000 306306.051121.103321.UNG HO MS 2021.302 (BE NGUYEN THI KIM PHUONG)
11/5/21 300,000 305960.051121.103146.UNG HO MS 2021.298 (CO DANG KIM LOAN)
11/5/21 300,000 305746.051121.103054.UNG HO MS 2021.305 (BA DOAN THI NUONG)
11/5/21 300,000 305374.051121.103028.UNG HO MS 2021.307 (EM BUI THUY HANG)
11/5/21 300,000 SHGD:10011874.DD:211105.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 300,000 279396.051121.092819.Ung ho MS 2021 305 MS 2021 307 MS 2021 308
11/5/21 300,000 719723.051121.092612.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;M S 2021 308 vu anh muong
11/5/21 300,000 229063.051121.085742.LE NGOC THANG ung ho MS 2021.307 (em bui thuy hang)
11/5/21 300,000 420152.051121.083224.MS 2021.308 ung ho A Vu Anh Mung
11/5/21 300,000 046924.051121.083106.Ung ho ms 2021 308 Vu Anh Mung
11/5/21 300,000 MBVCB.1476066283.ms 2021 308 uh Vu Anh Mung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/21 350,000 IBVCB.1477133067.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.308 (Anh Vu Anh Mung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 350,000 IBVCB.1477126192.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 500,000 MBVCB.1477911929.ung ho ms2021.308(anh Vu Anh Mung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 500,000 761653.051121.195322.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho be Hoang Le Dai Phuc Ms2020 126
11/5/21 500,000 957342.051121.112728.Chuyen tien ung ho MS 2021.305 ba Doan Thi Nuong
11/5/21 500,000 MBVCB.1476417653. MS 2021.308 ung ho anh Vu Anh Mung.CT tu 0061000118472 NGUYEN KIM DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 500,000 MS2021.305 DOAN THI NUONG
11/5/21 500,000 853015.051121.101019.Chuyen tien ung hoMS 2021.302be Nguyen Thi Kim Phuong
11/5/21 500,000 SHGD:10012894.DD:211105.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho GD em Bui Thuy Hang, Dong Trung, Thanh Thuy,Phu Tho. MS 2021.307
11/5/21 500,000 846567.051121.100626.ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
11/5/21 500,000 SHGD:10001993.DD:211105.BO:HA NGOC THUY1604800.Remark:MS 2020.111( ung ho gd em Hue , Quang Ngai) . ngan hang 198 Tran Quang Khai , Ha Noi (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
11/5/21 500,000 SHGD:10002088.DD:211105.BO:NGUYEN THI THANH LAN0501215.Remark:ung ho 2021.308 (anh Vu van Mung) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
11/5/21 500,000 IBPS/SE:79202002.DD:051121.SH:10000957.BO:NGUYEN THI HONG HANH.995221110551916 CHUYEN TIENUNG HO ANH VU VAN MUNG MS2021.308
11/5/21 500,000 138492.051121.085639.Ung ho MS 2021 305 ba Doan Thi Nuong
11/5/21 500,000 144895.051121.085413.hong hai ung ho MS 2021.306 (be do tran toan)
11/5/21 500,000 MBVCB.1476120873.MS 2021.308 anh Vu Anh Mung.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 500,000 564050.051121.085103.hong hai ung ho MS 2021.307 (em bui thuy hang)
11/5/21 500,000 132562.051121.083730.Ung ho ma so 2021 308 anh Vu Van Mung
11/5/21 500,000 SHGD:10009336.DD:211105.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.308 Vu Anh Mung
11/5/21 500,000 866842.051121.080306.Ung ho MS 2021.308 - A Vu Anh Mung FT21309920618051
11/5/21 500,000 844400.051121.071249.duy thanh - thuong tin ung ho MS 2021.308 Vu anh mung FT21309404104325
11/5/21 600,000 SHGD:10003247.DD:211105.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.307. CHUC EM BUI THU Y HANG NHIEU SUC KHOE
11/5/21 1,000,000 MBVCB.1477597582.UNG HO MS 2021.308 (anh Vu Anh Mung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 1,000,000 567114.051121.175936.Chuyen tien ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen.
11/5/21 1,000,000 MBVCB.1476843368.Ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang).CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/21 1,000,000 SHGD:10010030.DD:211105.BO:LE DUNG.Remark:Ung ho MS2021308 Anh Vu Anh Mung
11/5/21 1,000,000 SHGD:10007580.DD:211105.BO:TRAN CONG BINH.Remark:MS 2021.308 Anh Vu Anh Mung
11/5/21 1,000,000 266939.051121.055525.Ung ho MS 2021.308 anh Vu Anh Mung
11/5/21 2,000,000 784853.051121.133652. MS 2021 308 Anh Vu Anh Mung
11/5/21 2,000,000 431737.051121.123151.ung ho MS 2021.308 VU ANH MUNG
11/5/21 2,500,000 727451.051121.082225.Kolmakova E.V. giup do cho MS 2021.308 Anh Vu Anh Mung
11/5/21 5,000,000 721707.051121.081714.Ong Tu Van giup do anh Vu Anh Mung MS 2021.308
11/6/21 1,000 IBVCB.1479503442.sdvsdv.CT tu 1021332279 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 5,000 MBVCB.1478325987.Tra Xuan Binh giup ms 2021309.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/21 5,500 234473.061121.085906.ung ho MS 2021 309
11/6/21 20,000 068142.061121.080355.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
11/6/21 40,000 MBVCB.1478938452.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.309( ba Nguyen Thi Ba).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 50,000 889713.051121.225443.Ung ho MS 2021.295 Nguyen Van Thanh
11/6/21 50,000 615265.061121.192351.ung ho 2020.126 Le Hoang Dai Phuc
11/6/21 50,000 910877.061121.123642.PHAM NGOC HA Chuyen tien
11/6/21 50,000 MBVCB.1478857364.VU THI THU HUONG ung ho MS 2021.309 (ba NGUYEN THI BA).CT tu 0021000238494 VU THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 50,000 254107.061121.110656.T ung ho ba Nguyen thi Ba MS 2021.309
11/6/21 50,000 IBVCB.1478736600.Giup ma so 2021 309 ba Nguyen Thi Ba .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/21 50,000 175176.061121.092814.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.309 (BA NGUYEN THI BA)-061121-09:27:50 175176
11/6/21 50,000 918486.061121.090325.PHAM NGOC HA Chuyen tien
11/6/21 50,000 941735.061121.003842.ung ho NCHCCCL FT21310672669252
11/6/21 68,000 499806.061121.182708.UH MS 2021 292 chi Tran Thi Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/6/21 100,000 909290.061121.215451.ung ho MS 2021 309 ba Nguyen thi Ba
11/6/21 100,000 357221.061121.214739.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2021 309 nguyen thi Ba
11/6/21 100,000 IBVCB.1480106409.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 100,000 928238.061121.205915.Ung ho NCHCCCL FT21312705452071
11/6/21 100,000 139491.061121.192819.Ung ho NCHCCCL Trinh Minh My Hanh 0778002866
11/6/21 100,000 MBVCB.1479518904.MS 2021.309 Nguyen Thi Ba.CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 100,000 422236.061121.162123.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 304 be vo tran duyen duyen
11/6/21 100,000 397178.061121.161739.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021309 nguyen thi ba
11/6/21 100,000 IBVCB.1479396876.Ung ho ms 2021.309 ba Nguyen Thi Ba - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 100,000 256572.061121.133238.UNG HO MS: 2021.309(BA NGUYEN THI BA)-061121-13:32:38 256572
11/6/21 100,000 951265.061121.132626.MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 100,000 729845.061121.123757.MS 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 100,000 194816.061121.123634.The Moon ung ho MS2021.309(nguyen thi ba)
11/6/21 100,000 111383.061121.123132.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021309 ba Ng Thi Ba
11/6/21 100,000 486777.061121.122027.Ung ho MS2021 309 Nguyen Thi Ba
11/6/21 100,000 MBVCB.1478872084.Ung ho ba MS 2021.309.CT tu 0021000798089 NGUYEN HAI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 100,000 223446.061121.113756.MS.2021.309 (NGUYEN THI BA)-061121-11:37:55 223446
11/6/21 100,000 MBVCB.1478719798.benh hau covit nang.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/21 100,000 190940.061121.101129.UNG HO 2021-309 NGUYEN THI BA-061121-10:11:29 190940
11/6/21 100,000 487293.061121.093143.Ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba). Tu Phuc Nho 061121
11/6/21 100,000 508929.061121.092229.DO MINH NHIEN chuyen tien
11/6/21 100,000 081722.061121.091743.MS 2021.306 FT21310245705582
11/6/21 100,000 081297.061121.091720.MS 2021.300 FT21310075404949
11/6/21 100,000 080704.061121.091650.MS 2021.301 FT21310886848407
11/6/21 100,000 080288.061121.091629.MS 2021.302 FT21310534627426
11/6/21 100,000 079749.061121.091601.MS 2021.303 FT21310110304402
11/6/21 100,000 079209.061121.091534.MS 2021.304 FT21310642805870
11/6/21 100,000 078658.061121.091507.MS 2021.305 FT21310008801133
11/6/21 100,000 077910.061121.091429.MS 2021.307 FT21310045714064
11/6/21 100,000 077428.061121.091405.MS 2021.308 FT21310382970504
11/6/21 100,000 076917.061121.091341.MS 2021.309 FT21310245689382
11/6/21 100,000 MBVCB.1478488654.HUYNH DUC DUY ung ho : 2021.308( Vu Anh Mung) .CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 100,000 120149.061121.083723.Ung ho m s 2021.309. Nguyen dem cong duc nay hoi huong ve khap ca Phap gioi, chung sinh,muon loai k
11/6/21 100,000 135201.061121.075434.Vinh Nam ung ho ms 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 100,000 329101.061121.073031.Ung ho MS 2021 309
11/6/21 100,000 971791.061121.060209.MS 2021.309 FT21310603890129
11/6/21 100,000 100101.061121.060152.MS 2021.309
11/6/21 100,000 044560.061121.053936.ung ho MS 2021 309 ba nguyen thi Ba
11/6/21 100,000 044010.061121.053412.TO VAN TRAN chuyen khoan MS 2001 309
11/6/21 150,000 591177.061121.145116.Lam Viet ung ho ma so 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 200,000 692825.061121.173449.Ung ho NCHCCCL FT21310771460575
11/6/21 200,000 IBVCB.1479341234.Ung ho MS 2021.309, Ba Nguyen Thi Ba.CT tu 0441003962556 TRAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 200,000 675680.061121.144813.Ung ho ms 2021 301 Tran Tuyet Mai
11/6/21 200,000 672980.061121.144626.Ung ho ms 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 200,000 710929.061121.143223.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 255 Quang Tien Thanh
11/6/21 200,000 619193.061121.141544.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 200,000 MBVCB.1479176061.Ung ho?MS 2021.309?.CT tu 0691000416076 PHAM XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 200,000 428892.061121.134145.Ung ho MS 2021.309 Nguyen Thi Ba
11/6/21 200,000 234310.061121.121051.MS 2021.308 ( VU ANH MUNG)-061121-12:10:50 234310
11/6/21 200,000 256996.061121.110936.MS 2021.309 nguyen thi ba
11/6/21 200,000 791398.061121.110731.ms2021 309 nguyen thi ba
11/6/21 200,000 901117.061121.105048.MS 2021 309 nguyen thi ba
11/6/21 200,000 179251.061121.103325.Ung ho MS 2021.309 FT21310502428736
11/6/21 200,000 307620.061121.102801.Ung ho MS 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 200,000 MBVCB.1478657088.Ung ho MS 2021 309 Ba Nguyen Thi Ba.CT tu 0421003707617 SU VI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 200,000 077447.061121.091406.Ung ho MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba FT21310600909757
11/6/21 200,000 IBVCB.1478482769.MS 2021 309 ba Nguyen Thi Ba.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/21 200,000 547532.061121.083452.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021309 nguyen thi ba
11/6/21 200,000 066433.061121.080118.ung ho ms 2021.309(Nguyen Thi Ba)
11/6/21 200,000 556667.061121.075650.vo tuan kiet ung ho MS 2021.309
11/6/21 200,000 MBVCB.1478312626.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba) Vietnamnet 6/11/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 200,000 060224.061121.060454.unghoMS2021309unghobaNguyenThiBa
11/6/21 200,000 468603.061121.052525.Ung ho MS2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 200,000 MBVCB.1478236577.Ung ho Ms 2021.309 (ba nguyen thi ba).CT tu 0061000451219 NGUYEN VIEN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 200,000 773267.061121.013756.ung ho nchcccl hang 0965032829 em rat yeu chuong trinh
11/6/21 250,000 MBVCB.1479478922.MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 250,000 072394.061121.090937.Ung ho MS 2021-308 anh Vu Anh Mung FT21310241275225
11/6/21 250,000 071402.061121.090846.Ung ho MS 2021-309 ba Nguyen Thi Ba FT21310275635008
11/6/21 300,000 MBVCB.1480207068.DAO MINH PHONG ung ho MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba. 313 Au Duong Lan, P2, Q8 TpHCM.CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 300,000 MBVCB.1480165426.MS 2021 309?ba Nguyen Thi Ba .CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/21 300,000 MBVCB.1479536348.ung ho ms2021.309(ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 300,000 MBVCB.1479368598.Ung ho Ms2021.309 Nguyen thi ba chuc mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 300,000 MBVCB.1479252103.Ung ho MS2020.126 (be Le Hoang Dai Phuc).CT tu 0011001712461 PHAM THI QUYNH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 300,000 568111.061121.143111.Ung ho MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 300,000 421301.061121.140405.Ung ho ba Nguyen Thi Ba. MS. 2021.309 FT21310570009694
11/6/21 300,000 MBVCB.1478983526.Ung ho MS2021.309-Ba Nguyen Thi Ba.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 300,000 580430.061121.113554.ung ho MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 300,000 231144.061121.111155.Ung ho MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba FT21310389739483
11/6/21 300,000 490127.061121.094305.MS 2021.309-nguyen thi ba
11/6/21 300,000 134343.061121.092213.ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba)
11/6/21 300,000 MBVCB.1478353637.MS 2021.309-ung ho vien phi ba BA.CT tu 0011002080685 NGUYEN LINH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 400,000 792372.061121.204642.MS 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 400,000 879521.061121.074931.ung ho MS 2021 .309( nguyen thi ba)
11/6/21 500,000 MBVCB.1479568183.UNG HO MS 2021.309 BA NGUYEN THI BA.CT tu 0071000997747 NGUYEN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 500,000 MBVCB.1479559487.Ma so: 2021.309.CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 500,000 695221.061121.161042.ung ho MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 500,000 635329.061121.152547.ung hoMS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/6/21 500,000 MBVCB.1479224890.LUU THAI QUAN ung ho MS 2021.309 (Ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0461000574654 LUU THAI QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 500,000 987718.061121.140517.Chuyen tien ms 2021.309. ba nguyen thi ba
11/6/21 500,000 MBVCB.1479138657.LE QUANG HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.309.CT tu 0541001468966 LE QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 500,000 146494.061121.091842.IBFT UNG HO MS 2021.309 NGUYEN THI BA
11/6/21 500,000 MBVCB.1478496941.HOANG THIEN NGA chuyen tien giups do MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 500,000 628418.061121.090537.Chuyen tien ung ho Nguyen Van Tien MS 2021.293
11/6/21 500,000 625887.061121.090433.Chuyen tien ung ho chi Bui Thi Du MS 2021.294
11/6/21 500,000 624734.061121.090247.Chuyen tien ung ho chi Vu thi bich Thuy MS 2021.300
11/6/21 500,000 622584.061121.090120.Chuyen tien ung ho be Do tran Toan MS 2021.306
11/6/21 500,000 165087.061121.085741.MS 2021.306 ( BE DO TRAN TOAN)-061121-08:57:18 165087
11/6/21 500,000 677254.061121.085523.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/6/21 500,000 IBVCB.1478338163.MS 2021 307 em BUI THUY HANG tinh Phu Tho.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/21 500,000 MBVCB.1478328242.Ong ba KhaiTam gui ba Nguyen Thi Ba,ms 2021.309 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 1,000,000 MBVCB.1480008403.UNG HO MS 2021.309(ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 1,000,000 115958.061121.195034.Ho tro bac Nguyen Thi Ba MS 2021.309 Chuc bac mau hoi phuc va vui ve hanh phuc
11/6/21 1,000,000 758453.061121.182837.Ung ho Ms 2021.306 be do tran toan FT21310472803667
11/6/21 1,000,000 MBVCB.1479367129.ung ho ms 2021.305( ba Doan thi Nuong).CT tu 0541000289257 BUI THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 1,000,000 MBVCB.1479339004.Ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 1,000,000 MBVCB.1479145202.Ung ho MS 2021.309( Ba Nguyen thi Ba).CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 1,000,000 407465.061121.135100.Ms 2021309 ba Nguyen Thi Ba FT21310450836676
11/6/21 1,000,000 MBVCB.1478899034.ung ho?MS 2021.309.CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 1,000,000 MBVCB.1478623430.Ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 1,000,000 MBVCB.1478618928.Ung ho MS 2021.255 ( Quan Tien Thanh).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 1,000,000 Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814
11/6/21 2,000,000 MBVCB.1478885621.Ung ho MS 2021.309.CT tu 1019303601 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/21 2,000,000 118279.061121.082956.ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba)
11/6/21 2,000,000 999830.061121.073911.Ung ho MS 2021.309 FT21310485741708
11/6/21 5,000,000 265990.061121.140657.GHI RO UNG HO MS 2021.308 (ANH VU ANH MUNG)-061121-14:06:59 265990
11/6/21 5,000,000 265327.061121.140449.GHI RO UNG HO MS 2021.309 (BA NGUYEN THI BA)-061121-14:04:48 265327
11/7/21 1,000 IBVCB.1480413839.ast.CT tu 1022353945 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 1,000 IBVCB.1480412598.ast.CT tu 9789205266 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 1,000 IBVCB.1480413212.ast.CT tu 1022660685 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 1,000 IBVCB.1480410616.ast.CT tu 1022806004 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 5,000 MBVCB.1480749276.Tra Xuan Binh giup ms 2021310.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/21 7,000 628808.071121.202135.ung ho MS 2021.308 (Anh Vu Anh Mung)
11/7/21 10,000 628109.071121.202049.ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba)
11/7/21 20,000 MBVCB.1480258213.Ung ho ba Nguyen Thi Ba Ms 2021.309.CT tu 1014529016 PHAN QUYNH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 20,000 624767.071121.201712.ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa)
11/7/21 20,000 314652.071121.064755.Ung ho NCHCCCL TIEN 0981541774
11/7/21 30,000 MBVCB.1481640659.MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa) Binh an.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 40,000 MBVCB.1480581447.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.310(Chi Dinh Thi Thoa). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 50,000 IBVCB.1481139219.Giup ma so 2021 310 chi Dinh Thi Thoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/21 50,000 068822.071121.093137.T ung ho chi Dinh thi Thoa MS 2021.310
11/7/21 100,000 MBVCB.1482024509.Ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 100,000 MBVCB.1482023557.Ung ho MS 2021.303 Gia dinh ba Ngau.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 100,000 MBVCB.1481990889.Hoang Hai Anh ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh).CT tu 0441000719215 HOANG HAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 100,000 596222.071121.200918.UNG HO MS: 2021.310( CHI DINH THI THOA)-071121-20:09:21 596222
11/7/21 100,000 826966.071121.193934.Ung Ho MS 2021.309 Ba Nguyen Thi Ba FT21312873926124
11/7/21 100,000 862061.071121.163136.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021310 Chi Dinh Thi Thoa
11/7/21 100,000 861857.071121.163019.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021309 ba Nguyen Thi Ba
11/7/21 100,000 MBVCB.1481174482.MS 2021.310 ( Dinh Thi Thoa ).CT tu 0011001560489 TRAN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 100,000 400877.071121.125005.Ung ho NCHCCCL FT21312263984029
11/7/21 100,000 717447.071121.122712.Ung ho MS 2021.310
11/7/21 100,000 715682.071121.122643.Ung ho MS 2021.309
11/7/21 100,000 716682.071121.122600.Ung ho MS 2021.308
11/7/21 100,000 716351.071121.122531.Ubg ho MS 2021.307
11/7/21 100,000 714995.071121.122502.Ung ho MS 2021.306
11/7/21 100,000 934222.071121.111401.MS 2021.310(Dinh thi Thoa)
11/7/21 100,000 MBVCB.1480593944.ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa)-BaLong9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 100,000 076100.071121.072505.Vinh Nam ung ho ms 2021 310 chi Dinh Thi Thoa
11/7/21 100,000 MBVCB.1480373763.Ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 100,000 MBVCB.1480374026.Ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 150,000 MBVCB.1480408578.ung ho MS 2021.310 ( chi Dinh thi Thoa ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 150,000 MBVCB.1480409100.ung ho MS 2021.309 ( ba Nguyen thi Ba ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 200,000 MBVCB.1480260030.Ung ho ba Nguyen Thi Ba Ms2021.309.CT tu 1014529016 PHAN QUYNH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 200,000 071557.071121.163236.LE THI THU chuyen khoan ung ho Nhu chua he co cuoc chia Ly 0972893994
11/7/21 200,000 513045.071121.141541.MS 2021.310 (CHI DINH THI THOA)-071121-14:15:45 513045
11/7/21 200,000 MBVCB.1480683440.MS 2021.310 (Chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0011003915540 LE NGOC SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 200,000 IBVCB.1480456376.MS 2021 310 chi Dinh Thi Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/21 200,000 MBVCB.1480374754.Ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 200,000 MBVCB.1480373430.Ung ho MS 2021.308 (anh Vu Anh Mung).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 300,000 MBVCB.1481834349.UNG HO MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 300,000 408658.071121.190444.Ung ho NCHCCCL Nala 0917815722
11/7/21 300,000 MBVCB.1481210299.ms 2021 310 uh Dinh Thi Thoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/21 300,000 473160.071121.141616.Uh MS 2021.306 be Do Tran Toan FT21312983860099
11/7/21 300,000 MBVCB.1481158965.MS 2021.310?(chi dinh Thi Thoa).CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 300,000 MBVCB.1480681886.ung ho ms2021.310(chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 300,000 MBVCB.1480674835.ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 300,000 280517.071121.075149.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 310 cho chij dinh thi thoa
11/7/21 300,000 119985.071121.073912.Gui MS 2021.310 chi Dinh Thi Thoa FT21312959002574
11/7/21 300,000 118931.071121.073641.MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba FT21312303043231
11/7/21 300,000 844622.071121.071526.Ung ho 100k cho ba Nguyen Thi Ba MS 2021.309 va 200k cho chi Dinh Thi Thoa MS 2021.310
11/7/21 300,000 989409.071121.065458.MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa)
11/7/21 500,000 402533.061121.223103.UNG HO MA SO 2021.309 ( BA NGUYEN THI BA)-061121-22:31:01 402533
11/7/21 500,000 611907.071121.212401.UNG HO MS 2021.310 (EM DINH THI THOA)-071121-21:23:08 611907
11/7/21 500,000 198538.071121.170939.Ung ho MS2017.237 ( Nguyen Van Duong ) Bang Doan-Doan Hung - Phu Tho.
11/7/21 500,000 658822.071121.113234.MS 2021.310
11/7/21 500,000 363786.071121.113030.MS 2021 310 chi Dinh Thi Thoa
11/7/21 500,000 IBVCB.1480835427. chuyen khoan ung ho ms 2021.309 ba NGUYEN THI BA.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 500,000 MBVCB.1480639710.Ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 500,000 435936.071121.083945.UNG HO MS 2021.310 (CHI DINH THI THOA)-071121-08:39:02 435936
11/7/21 500,000 MBVCB.1480553467.Ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa).CT tu 9903951556 NGUYEN HAI DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 1,000,000 MBVCB.1480310443.ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0071002780295 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 1,000,000 MBVCB.1481583358.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.310 chi Dinh Thi Thoa.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 1,000,000 MBVCB.1480607138.NGUYEN XUAN TUAN ung ho MS 2021.309?(ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0011002294812 NGUYEN XUAN TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/21 1,000,000 119112.071121.073708.Ung ho ba Nguyen Thi Ba - MS 2021.309 FT21312319006086
11/7/21 2,000,000 986621.071121.165239.Chuyen tien ung ho MS 2021.308 Anh Vu Anh Mung
11/7/21 5,000,000 251187.071121.102249.Ong Tu Van giup dong vien ms 2021 310 chi Dinh thi Thoa FT21312827000933
11/8/21 1,000 IBVCB.1483024899.sxsxs.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 5,000 MBVCB.1482390370.Tra Xuan Binh giup ms 2021311.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 5,500 602361.081121.112006.ung ho MS 2021 311
11/8/21 10,000 IBVCB.1482176356.UNG HO MS 2021 310 CHI THOA.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 10,000 IBVCB.1482175941.UNG HO MS 2021 309 BA BA.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 10,000 IBVCB.1484075245.UNG HO MS 2021 311 BE QUYNH HUONG.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 20,000 MBVCB.1484439511.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.311(be Nguyen Ha Quynh Huong ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 20,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Bao Tram 0919729288
11/8/21 30,000 IBVCB.1483552974.Ung ho ms 2021 311 be nguyen ha quynh huong.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 40,000 MBVCB.1483117202.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.311( be Nguyen Ha Quynh Huong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 40,000 461040.081121.102756.MS 2021 311
11/8/21 50,000 912314.081121.200727.LX UH MS 2021.311(BE QUYNH HUONG)-081121-20:07:25 912314
11/8/21 50,000 520166.081121.193906.ung ho MS 2021 311 be nguyen ha quynh huong
11/8/21 50,000 681375.081121.184604.Ung ho MS 2021.311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 50,000 651701.081121.163706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 50,000 813916.081121.153900.UNG HO MS 2021.311(BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-081121-15:38:58 813916
11/8/21 50,000 MBVCB.1483408523.MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 50,000 744481.081121.123216.GD PHAM NGUYEN KY VINH ANTHONY UH MS 2021.310 (CHI DINH THI THOA)-081121-12:31:54 744481
11/8/21 50,000 743608.081121.122941.PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-081121-12:29:08 743608
11/8/21 50,000 IBVCB.1482870450.Giup ma so 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 50,000 977706.081121.101336.ung ho ma so MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/8/21 50,000 647651.081121.095115.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 311 giup be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 50,000 202940.081121.093731.MS 2021.311 Quynh Huong FT21312006561944
11/8/21 50,000 914622.081121.092401.T ung ho be Nguyen Ha Quynh MS 2021.311
11/8/21 50,000 SHGD:10017292.DD:211108.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/8/21 50,000 378444.081121.091723.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN CHI chuyen khoan ungho mss2021311 be nguyen ha quynh huong
11/8/21 50,000 MBVCB.1482496977.MS 2021.311.CT tu 0021000307330 HOANG QUOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 50,000 MBVCB.1482443879.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 50,000 MBVCB.1482305606.Ung ho MS 2021.311.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 50,000 068615.081121.061733.Ung ho MS 2021310 chi Dinh Thi Hoa FT21312741296860
11/8/21 60,000 851656.081121.170735.Ung ho ms 2021.311 FT21312012365208
11/8/21 68,000 820820.071121.233349.Uh MS 2021 293 Nguyen Van Tien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/8/21 70,000 MBVCB.1482539898.ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 164220.071121.223743.MS 2021.309 NGUYEN THI BA
11/8/21 100,000 MBVCB.1484564357.MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 122251.081121.204155.ung ho MS 2021311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 100,000 975616.081121.201713.Ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong). Tu Phuc Hoat 081121
11/8/21 100,000 408325.081121.191530.Ung ho MS 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 100,000 957308.081121.183758.ms 2021.311
11/8/21 100,000 225907.081121.175546.Vietcombank;0011002643148;ma so 2021 310 dinh thi thoa
11/8/21 100,000 199321.081121.174545.ung hoMS 2021.311(Be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/8/21 100,000 MBVCB.1483705729.ung ho MS 2021 311 Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 100,000 821456.081121.154153.ung ho MS 2021.309
11/8/21 100,000 424108.081121.153703.Ungho Ms 2021. 311
11/8/21 100,000 112901.081121.131621.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN ANH TUNG chuyen khoan ung ho nchcccl 0943126276
11/8/21 100,000 MBVCB.1483096061.Ung ho MS 2021.311?(Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 MBVCB.1483075789.PHAN CONG HAN chuyen tien cho be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0011001830802 PHAN CONG HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 366009.081121.112719.Ung ho MS 2021.311 FT21312811986297
11/8/21 100,000 SHGD:10010436.DD:211108.BO:CHU VAN AN.Remark:995221110859237 Ung ho chuong trinh NCHCCCL
11/8/21 100,000 MBVCB.1482886679.Ms 2021.309 ( Nguyen Thi Ba ).CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 090109.081121.105620.MS 2021309 ba Nguyen Thi Ba
11/8/21 100,000 490244.081121.103835.Ung ho Ma so 2021 311 nguyen ha quynh huong
11/8/21 100,000 252626.081121.101148.Ung ho ma so 2021-311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21312001119153
11/8/21 100,000 MBVCB.1482619129.MS 2021311?Be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0061001005872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 100,000 171358.081121.091330.MS 2021.311 FT21312190865201
11/8/21 100,000 330224.081121.091109.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 309 ba Ng Thi Ba
11/8/21 100,000 024411.081121.085448.ZP6001KLLSEO 211108000048013 MS 2021.311
11/8/21 100,000 MBVCB.1482453209.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong .CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 MBVCB.1482447114.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 MBVCB.1482441121.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 624256.081121.081817.VietLV Ung ho MS 2021.311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 100,000 847461.081121.081652.ung ho ma so MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang)
11/8/21 100,000 846676.081121.081600.ung ho ma so MS2021.310 (chi Dinh Thi Thoa)
11/8/21 100,000 146630.081121.081104.Vinh Nam ung ho ms 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 100,000 MBVCB.1482387680.Ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 100,000 603552.081121.075835.ung ho MS 2021.311
11/8/21 100,000 680357.081121.075655.DOAN TAT HA chuyen tien MS 2021.311 (Nguyen Ha Quynh Huong)
11/8/21 100,000 642960.081121.070022.UNG HO MS 2021.311( NGUYEN HA QUYNH HUONG )-081121-07:00:21 642960
11/8/21 100,000 MBVCB.1482265127.ung ho MS 2021.310 chi Dinh Thi Thoa - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 150,000 653184.081121.084301.ung ho MS 2021.311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 150,000 099291.081121.080215.2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 200,000 932095.081121.221153.Ung ho MS 2021.311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 200,000 192457.081121.214808.MS2021.311
11/8/21 200,000 208261.081121.214712.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21313345948802
11/8/21 200,000 MBVCB.1484485281.Ung ho hoan canh ms 2021.311.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1484175944.MS 2021.311.CT tu 0381000392590 NGUYEN CHI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1484069056.Ms 2021 310 Dinh Thi Thoa.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 200,000 MBVCB.1484068033.LOAN HO ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0071001211150 HO THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1483841756.MS 2021 311.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 200,000 MBVCB.1483768032.Ms 2021 311 Nguyen Ha quynh huong.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 200,000 173911.081121.160839.H. Giang uh ms 2001.309 nguyen thi ba
11/8/21 200,000 844527.081121.154148.ung ho MS 2021 311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 200,000 819572.081121.154050.Ung Ho MS 2021 311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 200,000 810761.081121.153616.ung ho MS2021311
11/8/21 200,000 792030.081121.152442.Chuyen tien ung ho MS 2021.331 Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 200,000 MBVCB.1483500295.Ung ho MS 2021.311 nguyen ha quynh huong.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 VO DUY LAM UNG HO BE NGUYEN THI KIM PHUONG MS 2021.302
11/8/21 200,000 237069.081121.133915.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI TRANG TINH chuyen khoan Ung ho NCHCCCL Tinh va Hien 0905439544
11/8/21 200,000 353362.081121.132402.Ung ho MS 2021311 be nguyen ha quynh huong
11/8/21 200,000 406355.081121.115552.ung ho ms 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21312700600024
11/8/21 200,000 196120.081121.111944.Chi Thao chuyen tien ung ho MS 2021 311 Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 200,000 MBVCB.1482864513.MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 546275.081121.105910.ung ho MS 2021 311 be Nguyen ha quynh huong
11/8/21 200,000 186151.081121.105736.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 311 cho ha thif quynh
11/8/21 200,000 671386.081121.105032.ung ho MS 2021.311 be nguyen ha quynh huong
11/8/21 200,000 837369.081121.104013.ung ho ms 2021.311
11/8/21 200,000 817184.081121.101843.ung ho be MS 2021.311 NGUYEN HA QUYNH HUONG
11/8/21 200,000 MBVCB.1482713222.ung ho MS 2021.311.CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1482705532.MS 2021.311.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1482644612.UNG HO MS 2021.311 BE NHQ HUONG.CT tu 0851000006911 NGUYEN QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 702567.081121.091831.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.
11/8/21 200,000 IBVCB.1482565227.MS 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 200,000 177400.081121.091816.MS 2021.311 FT21312712232719
11/8/21 200,000 893930.081121.090613.ung ho ms 2021.311(Nguyen Ha Quynh Huong)
11/8/21 200,000 591658.081121.084852. ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/8/21 200,000 999621.081121.082325.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 200,000 MBVCB.1482428439.ct giup do be Nguyen Ha Quynh Huong, MS 2021.311.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1482406662.giup chau Quynh Huong.CT tu 0071001864923 DANG THI BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1482334641.ung ho MS 2021.311 ( be Huong).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1482314584.MS 2021.311 _be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1482313956.MS2021-311(nguyen ha quynh huong).CT tu 0061000126289 THAI DOAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 MBVCB.1482311125.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.311( be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 200,000 088496.081121.010645.Ung ho 2021 310 chi Dinh Thi Thoa
11/8/21 300,000 540880.081121.211219.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021. 311 be Nguyen Ha Quynh Huong. BAO VIETNAMNET
11/8/21 300,000 IBVCB.1483661038.xin gui MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 300,000 799613.081121.152916.Chuyen tien ung ho MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/8/21 300,000 890755.081121.143634.Ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/8/21 300,000 SHGD:10046732.DD:211108.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 300,000 MBVCB.1483150065.khoi u canh tay.CT tu 0071000673588 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 300,000 994092.081121.122322.ms 2021.311 be nguyen ha quynh huong
11/8/21 300,000 MBVCB.1482890350.ms 2021 311 uh be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 300,000 MBVCB.1482692901.Ong ba KhaiTam gui chau Nguyen Ha Quynh Huong,ms 2021.311 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 300,000 144687.081121.085052.Ung ho MS 2021.311 FT21312700480908
11/8/21 300,000 MBVCB.1482448615.MS 2021.311.CT tu 0071000764576 NGUYEN HUU QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 350,000 SHGD:10001102.DD:211108.BO:nguyen bach duy.Remark:ms 2021.310 (chi dang thi hoa)
11/8/21 400,000 MBVCB.1484540923.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0531002187635 NGUYEN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 400,000 MBVCB.1484489227.ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 400,000 SHGD:10047827.DD:211108.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 IBVCB.1482160586.ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0541001697551 TRINH ANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 MBVCB.1484302077.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.311 be Quynh Huong.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 955636.081121.163557.NGUYEN XUAN HOAI ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/8/21 500,000 821059.081121.155441.UNG HO MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-081121-15:54:39 821059
11/8/21 500,000 MBVCB.1483397002.ung ho MS 2021.311 (Be NGUYEN HA QUYNH HUONG).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 MBVCB.1483294074.Ung ho MS 2021.311.CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 004773.081121.132106.Ung ho MS 2021311
11/8/21 500,000 SHGD:10043382.DD:211108.BO:LE BINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 075595.081121.120403.UNG HO MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)
11/8/21 500,000 207364.081121.114351.Giup MS 2021 311 chau Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 386463.081121.114132.Ms 2021 309 Nguyen thi Ba FT21312457079246
11/8/21 500,000 752607.081121.110511.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 MBVCB.1482877801.Ung ho be Nguyen Ha Quynh Huong MS 2021.31.CT tu 0081000214297 LE THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 029943.081121.103734.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THANH CUONG chuyen khoan ung ho MS 2021311 be NGUYEN HA QUYNH HUONG
11/8/21 500,000 MBVCB.1482706983.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0181003064201 NGUYEN NGOC THI THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 651543.081121.100638.Ung ho MS 2021 311 Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 SHGD:10032640.DD:211108.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 SHGD:10009947.DD:211108.BO:TRAN CONG BINH.Remark:MS 2021.309 ba NGUYEN THI BA
11/8/21 500,000 709361.081121.092241.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 SHGD:10002003.DD:211108.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/8/21 500,000 SHGD:10030112.DD:211108.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 110144.081121.090353.MS 2011311 (be Nguyen Ha Quynh Huong). Mong chau binh an
11/8/21 500,000 158490.081121.090250.Ung ho MS 2021.311 FT21312410339083
11/8/21 500,000 677989.081121.090200.MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Duong
11/8/21 500,000 SHGD:10000370.DD:211108.BO:NGUYEN HUY NGOC.Remark:IBUNG HO MS: 2021.309 (BA NGUYEN THI BA)
11/8/21 500,000 664403.081121.085150.Chuyen tien ms 2021.311 be nguyen ha quynh huong
11/8/21 500,000 580968.081121.083449.chuyen cho e Nguyen Ha Quynh Huong ms 2021.311
11/8/21 500,000 MBVCB.1482378463.DAU THANH AN NHU ung ho ms 2021.311 be Nguyen Ha Quynh HUong.CT tu 0071000765370 DAU THANH AN NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 595513.081121.074719.ung ho ms 2021.311
11/8/21 500,000 MBVCB.1482356937.Ung ho MS 2021.311 (Le Ha Quynh Huong).CT tu 0331003685466 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 103027.081121.073636.Ung ho ma so 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 500,000 MBVCB.1482340161.ung ho Ms 2021.311( be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 MBVCB.1482334565.ung ho ms2021.311(be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 500,000 IBVCB.1482218743.MS2021 310 chi Dinh Thi Thoa.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/21 700,000 345628.081121.111335.Ung ho chi Dinh Thi Thoa ms 2021310 FT21312008401094
11/8/21 1,000,000 219784.081121.215958.Ms 2021.299 FT21313038818719
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1484371995.ung ho MS 2021.311.CT tu 0021001301134 VU DINH THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 1,000,000 079705.081121.195553.Ung ho MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Huong FT21312350701740
11/8/21 1,000,000 390510.081121.182916.ung ho be Nguyen Ha Quynh Huong Ms 2021 311
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1483861808.Ung ho be Huong MS2021.311.CT tu 0071001398863 TRAN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 1,000,000 SHGD:10024000.DD:211108.BO:TRAN VIET CUONG.Remark:995221110865013 Chuyen tien ung ho MS 2021.311 be nguyen ha quynh huong
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1483699631.ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0711000266091 TRAN QUANG NGHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 1,000,000 752554.081121.160928.Ung ho MS 2021.308 anh vu anh mung FT21312345708439
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1483645094.ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1483562792.ung ho MS 2021.311 ( be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 1,000,000 758165.081121.131757.BUI VAN PHUONG UNG HO MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-081121-13:17:56 758165
11/8/21 1,000,000 SHGD:10005056.DD:211108.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG) VA MS 2021.310 (CHI DINH THI THOA)
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1483038527.MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 1,000,000 714341.081121.111307.MS 2021.311 NG HA QUYNH HUONG HO TRO BI UNG THU-081121-11:13:05 714341
11/8/21 1,000,000 SHGD:10001024.DD:211108.BO:CAO QUANG ANH.Remark:Ung ho MS 2021308 anh Vu Anh Mung
11/8/21 1,000,000 177780.081121.091834.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21312982850000
11/8/21 1,000,000 SHGD:10002149.DD:211108.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/8/21 1,000,000 120417.081121.084145.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;THAI HONG VAN chuyen khoan ung ho MS 2021 311 Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1482441560.Ung ho MS 2021.311 (Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1482372659.MS 2021.310?(chi dinh Thi Thoa).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 1,000,000 MBVCB.1482285935.ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 2,000,000 140849.081121.214645.Ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/8/21 2,000,000 701802.081121.104405.UNG HO MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-081121-10:44:09 701802
11/8/21 2,000,000 MBVCB.1482680936.Ung ho ms 2021.311 (be Nguyen Ha quynh Huong).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 2,000,000 MBVCB.1482673879.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2021.311( Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 3,000,000 MBVCB.1482627383.Ms2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong. .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/21 3,900,000 SHGD:10002236.DD:211108.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO MOI MA SO 500.000: 311; 309; 308; 307; 305; UNG HO MA SO 310:800.000; MA SO 306:600.000
11/8/21 5,000,000 965211.081121.182917.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21312499616350
11/8/21 10,000,000 581004.081121.072523.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/8/21 20,000,000 UNG HO BENH NHAN NGHEO MANG MA SO 1) 2021.305 VA 2) 2021.298 MOI MA SO 10 TRIEU DONG
11/9/21 5,000 MBVCB.1485453684.Tra Xuan Binh giup ms 2021312.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 5,500 231357.091121.085209.ung ho MS 2021 312 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
11/9/21 10,000 IBVCB.1486019766.UNG HO MS 2021 312 DANG THANH TRUC.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 10,000 402989.091121.150816.ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc)
11/9/21 28,000 MBVCB.1484996481.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.A
11/9/21 40,000 MBVCB.1485075583.nguyen hong Thao ung ho MS 2021.312( Dang Thanh Truc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 40,000 MBVCB.1485068277.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.312( Dang Thanh Truc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 50,000 162067.091121.192628.Cc
11/9/21 50,000 798358.091121.191230.ms 2021 312 em Dang Thanh Truc
11/9/21 50,000 448358.091121.183658.PHAM NGOC HA Chuyen tien
11/9/21 50,000 836192.091121.143301.Ck FT21313168144935
11/9/21 50,000 692817.091121.122744.Ung ho MS 2021312 Dang Thanh Truc FT21313765099615
11/9/21 50,000 IBVCB.1485573148.Giup ma so 2021 312 Dang Thanh Truc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 50,000 665457.091121.120425.Ung ho NCHCCCL Gia dinh ViDuRay 0934914191 FT21313226805164
11/9/21 50,000 054498.091121.115643.GD PHAM NGUYEN KY VINH ANTHONY UH MS 2021.312 (DANG THANH TRUC)-091121-11:56:14 054498
11/9/21 50,000 187896.091121.112613.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/9/21 50,000 918440.091121.104830.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021312 Dang Thanh Truc
11/9/21 50,000 SHGD:10012054.DD:211109.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.310 chi Dinh Thi Thoa
11/9/21 50,000 403629.091121.085316.Ung ho NCHCCCL Lan Huong FT21313577625499
11/9/21 50,000 983038.091121.084951.UNG HO MS 2021.312(DANG THANH TRUC)-091121-08:49:49 983038
11/9/21 50,000 117401.091121.084144.ung ho MS2021.309
11/9/21 50,000 922832.091121.074708.T ung ho Dang Thanh Truc MS 2021.312
11/9/21 50,000 052578.091121.064308.ung ho em Truc MS2021 312
11/9/21 68,000 627944.091121.181550.UH MS 2021 294 chi Bui Thi Du Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/9/21 100,000 449870.081121.230330.ung ho 2021 . 310 (chi Dinh Thi Thoa)
11/9/21 100,000 574824.081121.230201.ung ho MS 2021 . 311
11/9/21 100,000 MBVCB.1486976339.ung ho MS 2021.311 (Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 100,000 378992.091121.213057.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU ung ho ms 2021 311 nguyen ha quynh huong
11/9/21 100,000 366940.091121.210048.MS 2021.311 ung ho be nguyen ha quynh huong FT21314462516705
11/9/21 100,000 315499.091121.201629.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21313796433000
11/9/21 100,000 956904.091121.200658.MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Huong
11/9/21 100,000 644332.091121.191901.Ung ho MS 2021.311
11/9/21 100,000 MBVCB.1486609904.Bi ung thu.CT tu 0071001469000 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 100,000 879019.091121.170658.MS 2021297 Nguyen Nguyen Loc ung ho ban Nguyen Van Duy
11/9/21 100,000 816116.091121.144702.ung ho NCHCCCL Hoa 0944162036
11/9/21 100,000 501646.091121.100843.MS 2021 311 Be Nguyen Ha Quynh Huong FT21313386416084
11/9/21 100,000 MBVCB.1485208662.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 100,000 003787.091121.094736.UNG HO MS : 2021.312( DANG THANH TRUC)-091121-09:47:33 003787
11/9/21 100,000 MBVCB.1485092378.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 100,000 123663.091121.090604.Ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc). Tu Phuc Nho 091121
11/9/21 100,000 397324.091121.084729.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc FT21313674009867
11/9/21 100,000 114823.091121.081547.Vinh Nam ung ho ms 2021 312 Dang Thanh Truc
11/9/21 100,000 563124.091121.060139.ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc
11/9/21 100,000 999261.091121.032907.ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/9/21 100,000 289038.091121.001642.Ung ho NCHCCCL chau My Hoa 0862282732 FT21313622613744
11/9/21 200,000 783641.091121.201525.ung ho ms 2021.311
11/9/21 200,000 780446.091121.201321.ung ho ms 2021.305 ba nuong
11/9/21 200,000 478739.091121.200324.ung ho MS 2021.311
11/9/21 200,000 191036.091121.183622.Ung ho Nguyen Ha Quynh Huong. Ms 2021.311 FT21313020189901
11/9/21 200,000 IBVCB.1486425866.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.311 cho be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 IBVCB.1486421497.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.310 cho chi Dinh Thi Thoa.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 IBVCB.1486417934.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.309 cho ba Nguyen Thi Ba.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 IBVCB.1486413194.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.308 cho anh Vu Anh Mung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 IBVCB.1486410111.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.307 cho em Bui Thuy Hang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 IBVCB.1486404131.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.305 cho ba Doan Thi Nuong).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 MBVCB.1486359053.Ung ho ms 2021.311 ( be Quynh Huong) .CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 108694.091121.150219.ZP6002IFIT6M 211109000168277 MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/9/21 200,000 175387.091121.141403.Vietcombank;0011002643148; MS 2021 312 Dang Thanh Truc
11/9/21 200,000 IBVCB.1485701670.MS 2021 312 Dang Thanh Truc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 200,000 633082.091121.125932.be Huong
11/9/21 200,000 571801.091121.125232.ung ho MS 2021.312
11/9/21 200,000 MBVCB.1485635273.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.312( Dang Thanh Truc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 555937.091121.123943.Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
11/9/21 200,000 SHGD:10000784.DD:211109.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 312 DANG THANH TRUC
11/9/21 200,000 SHGD:10005503.DD:211109.BO:NGO VIET TUAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.311 BE NGUYEN HA QUYNH HUONG
11/9/21 200,000 IBVCB.1485157808.BUI VAN TOAN chuyen khoan.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 MBVCB.1485149124.MS 2021.312.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 200,000 279561.091121.091937.IBFT MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Huong
11/9/21 200,000 122984.091121.082308.Ung ho NCHCCCL Trong 0968377584
11/9/21 200,000 127526.091121.075144.Ung ho MS 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/9/21 200,000 377917.091121.071023.Ung ho MS 2021/311/ Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/9/21 200,000 MBVCB.1484795046.Ung ho ms 2021.312 (dang thanh truc).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 240,000 967624.091121.024824.Ung ho NCHCCCL - Hoang Kym Chau - choangbel gmail.com
11/9/21 300,000 MBVCB.1487018467.UNG HO MS 2021.312 ( Dang Thanh Truc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 300,000 361361.091121.205547.TBYT Vi Dan thuong goi be Huong MS 2021.311 FT21314892550067
11/9/21 300,000 IBVCB.1486399040.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.304 cho be Vo Tran Duyen Duyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 300,000 020760.091121.171906.Ung ho ms 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/9/21 300,000 004198.091121.162406.Linh br giup MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21313509266126
11/9/21 300,000 202899.091121.143213.UNG HO MS 2021.301 (TRAN TUYET MAI)
11/9/21 300,000 201380.091121.142736.UNG HO MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)
11/9/21 300,000 MBVCB.1485804121.ms 2021 312 uh Dang Thanh Truc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 300,000 803713.091121.140810.Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21313511757480
11/9/21 300,000 652233.091121.140516.ms 2021.312( dang thanh truc)
11/9/21 300,000 075404.091121.130546.MS 2021.312 (DANG THANH TRUC)-091121-13:05:46 075404
11/9/21 300,000 MBVCB.1485087618.TRAN THI BICH NGA chuyen tien ung ho MS 2021.311 ( be NGUYEN HA QUYNH HUONG ) .CT tu 0421000538271 TRAN THI BICH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 300,000 IBVCB.1484978908.TKV xin gui MS 2021.312 (Dang Thanh Truc).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 300,000 MBVCB.1484795099.Ung ho MS 2021.311.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 350,000 577945.091121.174451.ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
11/9/21 400,000 MBVCB.1487055712.ung ho ms2021.312(Dang Thanh Truc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 400,000 SHGD:10020115.DD:211109.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.307 em Bui Thuy Hang
11/9/21 400,000 988212.091121.090539.UNG HO MS 2021. 304 (VO TRAN DUYEN DUYEN- 200K); MS 2021.311(N.H.Q.H-200K)-091121-09:05:39 988212
11/9/21 500,000 MBVCB.1487036380.MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0181003637398 BUI QUANG DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 500,000 MBVCB.1486832829.ung ho MS 2021 311 be NGUYEN HA QUYNH HUONG.CT tu 0081000106656 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 500,000 301914.091121.200503.Ung ho MS 2021.311 FT21313323359173
11/9/21 500,000 184206.091121.183054.MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong FT21313700979851
11/9/21 500,000 689212.091121.151149.Tang chau Nguyen Ha Quynh Huong MS 2021311
11/9/21 500,000 MBVCB.1485401973.Ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 500,000 MBVCB.1485202055.DANG MY AN UNG HO MS 2021.311 BE NGUYEN HA QUYNH HUONG.CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 500,000 SHGD:10000888.DD:211109.BO:HO CONG DUNG1400657.Remark:ung ho MS 2021.311 be NGUYEN HA QUYNH HUONG (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
11/9/21 500,000 MBVCB.1485042478.Tran Phuong ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc).CT tu 0011000469205 TRAN NAM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 500,000 MBVCB.1484970437.Ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc).CT tu 0041000326256 TRAN QUOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 500,000 IBVCB.1484869503.MS 2021 310 chi DINH THI THOA tinh Yen Bai.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 500,000 IBVCB.1484863766.MS 2021 311 be NGUYEN HA QUYNH HUONG tinh Phu Yen.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/21 1,000,000 540446.091121.220741.ung ho MS 2021.311( be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/9/21 1,000,000 MBVCB.1486996397.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.312 be Dang Thanh Truc.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 1,000,000 992879.091121.185821.Ung ho MS 2021.311 be NGUYEN HA QUYNH HUONG
11/9/21 1,000,000 156060.091121.180658.Ung ho MS 2021.302 nguyen thi kim phuong FT21313460033918
11/9/21 1,000,000 767643.091121.161024.ung ho ma so MS 2021.312 (Dang Thanh Truc)
11/9/21 1,000,000 MBVCB.1486013868.LE KONG SON chuyen tien chau Truc MS 2021.312.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 1,000,000 127064.091121.120145.ung ho be nguyen ha quynh huong. ms 2021311
11/9/21 1,000,000 IBVCB.1485457351.MS2021.311 ( Be NGUYEN HA QUYNH HUONG).CT tu 0071004829085 DO THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 1,000,000 MBVCB.1485239734.ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 1,000,000 MBVCB.1485237258.ung ho MS 2021.311 ( Be Nguyen Ha Quynh Phuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 1,000,000 MBVCB.1485233234.ung ho MS 2021.312 ( Dang Thanh Truc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 1,000,000 138413.091121.100155.giup do MS 2021.311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/9/21 1,000,000 MBVCB.1484945887.ung ho MS 2021.311 ( Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 1,000,000 378114.091121.072224.Ung ho ma so 2021311
11/9/21 1,800,000 MBVCB.1485508274.Ung ho ms2021.302/303/304/305/306/312 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/21 2,000,000 666364.091121.141336.ung ho MS 2021.312
11/9/21 2,000,000 651237.091121.140238.ung ho MS 2021.144
11/9/21 3,000,000 591994.091121.111131.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2021 312 Dang Thanh Truc FT21313301066202
11/10/21 1,000 IBVCB.1489454728.ada.CT tu 1022579214 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 1,000 IBVCB.1489428499.ada.CT tu 1021934285 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 1,000 IBVCB.1489425071.ada.CT tu 1022356680 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 1,000 IBVCB.1489418395.ada.CT tu 1021067058 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 1,000 IBVCB.1489413013.ada.CT tu 0151000608529 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 5,000 MBVCB.1487351802.Tra Xuan Binh giup ms 2021313.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/21 5,500 356610.101121.094757.ung ho MS 2021 313 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
11/10/21 10,000 IBVCB.1489190942.UNG HO MS 2021 313 ANH TAN.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/21 20,000 966896.101121.211639.O Banh My ung ho NCHCCCL Bui Hoang Mai 0915539762
11/10/21 20,000 MBVCB.1489599571.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 20,000 MBVCB.1489574276.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 40,000 MBVCB.1488089034.nguyen hong thao ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 40,000 MBVCB.1488081618.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.313( Anh Ho Xuan Tan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 50,000 959563.101121.211155.Chuyen tien ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc
11/10/21 50,000 826475.101121.193235.PHAM NGOC HA chuyen tien
11/10/21 50,000 087324.101121.173133.Ung ho NCHCCCL
11/10/21 50,000 619359.101121.164120.ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan)
11/10/21 50,000 618039.101121.164002.ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/10/21 50,000 840372.101121.162117.ung ho MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan.
11/10/21 50,000 236768.101121.161405.Ung ho MS 2021.313.Anh Ho Xuan Tan. FT21314192229223
11/10/21 50,000 495403.101121.123100.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 50,000 353613.101121.115710.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.313 (ANH HO XUAN TAN)-101121-11:56:42 353613
11/10/21 50,000 IBVCB.1487851332.UGiup ma so 2021 313 anh Ho Xuan Tam .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/21 50,000 083123.101121.100848.T ung ho anh Ho xuan Tan MS 2021.313
11/10/21 50,000 279769.101121.091639.Ung ho gia dinh anh Ho Xuan Tan Ms 2021 313
11/10/21 50,000 MBVCB.1487403457.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 50,000 NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
11/10/21 50,000 275790.101121.075623.UNG HO MS 2021.313(ANH HO XUAN TAN)-101121-07:56:20 275790
11/10/21 50,000 525258.101121.052835.Ung ho MS 2021313 anh Ho Xuan Tan FT21314376584698
11/10/21 80,000 614663.101121.163649.ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc)
11/10/21 100,000 473030.091121.231014.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21314390029398
11/10/21 100,000 985666.101121.214036.MS 2021.313( Ho xuan tan )
11/10/21 100,000 796050.101121.193937.ung ho NCHCCCL , Quynh
11/10/21 100,000 532871.101121.191650.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21314796209017
11/10/21 100,000 369413.101121.172735.Ung Ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc FT21314165788564
11/10/21 100,000 IBVCB.1488867883.MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0021000383264 NGUYEN TU PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 100,000 SHGD:10001147.DD:211110.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.312 chucem Dang Thanh Truc mau khoe
11/10/21 100,000 SHGD:10001138.DD:211110.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.310 chucchi Dinh Thi Thoa mau khoe
11/10/21 100,000 SHGD:10001142.DD:211110.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.311 chucbe Nguyen Ha Quynh Huong mau khoe
11/10/21 100,000 961176.101121.140256.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 ma so gom 310 va 311
11/10/21 100,000 385461.101121.133139.UNG HO MS : 2021.313( ANH HO XUAN TAN)-101121-13:31:38 385461
11/10/21 100,000 967642.101121.122029.Chuyen tien MS 2021.309 ba Nguyen Thi Ba
11/10/21 100,000 356072.101121.105012.Ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan). Tu Phuc Nho 101121
11/10/21 100,000 345145.101121.104257.MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 100,000 653226.101121.085613.Chuyen tien ung ho MS 2021.313 Ho Xuan Tan
11/10/21 100,000 MBVCB.1487392758.ung ho ms 2021.313 anh Ho Xuan Tan.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 100,000 906575.101121.083347.ung ho truong hop 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
11/10/21 100,000 MBVCB.1487363177.MS 2021.313.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 100,000 110641.101121.081423.Vinh Nam ung ho ms 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 100,000 265002.101121.060651.UNG HOMS 2021.307(EM BUI THUY HANG)-101121-06:06:50 265002
11/10/21 100,000 264850.101121.060230.UNG HOMS 2021.313(ANH HO XUAN TAN)-101121-06:02:35 264850
11/10/21 100,000 986603.101121.055807.ung ho MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 150,000 MBVCB.1488602982.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.313( anh Ho Xuan Tan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 150,000 345306.101121.113613.2021.309 BA NGUYEN THI BA-101121-11:36:09 345306
11/10/21 150,000 344543.101121.113220.2021.311 BE NGUYEN HA QUYNH HUONG-101121-11:32:24 344543
11/10/21 200,000 MBVCB.1489986795.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh ms:2021.311.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 200,000 MBVCB.1489962306.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh MS m:2021.313 a HoXuanTan.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 200,000 MBVCB.1489892202.Ung ho MS2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0531002480503 NGUYEN THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 200,000 706354.101121.212058.Ung ho MS 2021.313 Anh Ho Xuan Tan FT21315647339000
11/10/21 200,000 MBVCB.1489446045.ung ho MS2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0011001347076 LAI THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 200,000 387479.101121.173807.MS 2021.313 FT21314295304961
11/10/21 200,000 438786.101121.163214.Ung ho MS2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/10/21 200,000 IBVCB.1488773409.MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0041000190899 NGUYEN THI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 200,000 143774.101121.152053.Ung ho ms 2021.311 Be Nguyen Ha Quynh Huong FT21314009029887
11/10/21 200,000 135741.101121.151613.Ung ho MS 2021.313 Anh Ho Xuan Tan FT21314873047040
11/10/21 200,000 991411.101121.133749.Ung ho MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan FT21314449580110
11/10/21 200,000 MBVCB.1488074449.Ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 200,000 385420.101121.095855.Ung ho MS 2021 311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/10/21 200,000 214274.101121.093013.Ung ho MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 200,000 IBVCB.1487496729.MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/21 200,000 325959.101121.072955.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 250,000 478761.091121.232323.MS 2021.312 FT21314228238120
11/10/21 250,000 525527.101121.053255.MS 2021.311 FT21314282166105
11/10/21 300,000 MBVCB.1489575233.ung ho ms 2021.313 (anh Tan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 300,000 526591.101121.191234.ung ho ms 2021.299 FT21314364047988
11/10/21 300,000 282658.101121.190514.MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 300,000 663257.101121.175615.Ung ho MS 2021 313 Anh Ho Xuan Tan
11/10/21 300,000 123235.101121.174745.Ung ho MS 2021 313 Anh Ho Xuan Tan
11/10/21 300,000 MBVCB.1488209404.PHI VIET HANH ung ho MS 2021.313 Ho Xuan Tan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 300,000 MBVCB.1488172665.ms 2021 313 uh Ho Xuan Tan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/21 300,000 170727.101121.090158.MS 2021 308 Anh Vu Anh Mung
11/10/21 300,000 556405.101121.074442.Ung ho ms 2021313 FT21314172200072
11/10/21 400,000 MBVCB.1489620073.UNG HO MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 500,000 923602.091121.223633.MS2021 312 Dang Thanh Truc
11/10/21 500,000 MBVCB.1489591163.ho tro anh ho xuan tan nghe an.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 500,000 834201.101121.195943.MS 2021.313
11/10/21 500,000 432766.101121.144323.MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 500,000 SHGD:10005121.DD:211110.BO:NGUYEN CONG CHI.Remark:UNG HO NCHCCCL + NGUYEN CONG CHI + 0913859445
11/10/21 500,000 MBVCB.1488260281.Ung ho MS 2021.313 Ho Xuan Tan.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 500,000 876796.101121.132156.Ung ho MS 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/10/21 500,000 745670.101121.121530.Ung ho MS 2021 313 a Ho Xuan Tan
11/10/21 500,000 188832.101121.105000.Ung ho MS 2021.311
11/10/21 500,000 SHGD:10009033.DD:211110.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 500,000 SHGD:10000151.DD:211110.BO:TU LAP VE.Remark:Ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
11/10/21 500,000 902743.101121.082221.UNG HO MS 2021313 HO XUAN TAN
11/10/21 500,000 657251.101121.075744.Ung ho MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/10/21 500,000 392444.101121.074507.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 313 Anh Ho Xuan Tam
11/10/21 500,000 390774.101121.074454.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 308 anh Vu Van Mung
11/10/21 1,000,000 IBVCB.1487086624.Hoang Ngoc Nam- ung ho MS 2021.311 (Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 1,000,000 544927.101121.202259.UNG HO MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-101121-20:22:57 544927
11/10/21 1,000,000 687792.101121.161948.chu hung hue lo TT1BT02.12 Ecorivers ecopark hai duong ung ho MS2021311 Be nguyen ha quynh huong
11/10/21 1,000,000 MBVCB.1488250226.Ung ho MS 2021.308 (anh Vu Anh Mung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 1,000,000 MBVCB.1488012471.ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 1,000,000 MBVCB.1487527545.TRAN THI HOAN chuyen tien.CT tu 0141009000832 TRAN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/21 2,000,000 MBVCB.1488240898.Ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-11-2021 01:29:25 50,000 ms 2021.303 ( gia dinh ba ngau ); thoi gian GD:31/10/2021 23:57:20
01-11-2021 01:34:42 20,000 Ung ho MS2021.303 (gia dinh ba Ngau). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/11/2021 00:48:37
01-11-2021 08:40:49 500,000 ung ho ms 2021.304( be Vo Tran Duyen Duyen)
01-11-2021 09:21:37 500,000 ung ho MS 2021.304 (be Tran Duyen Duyen)
01-11-2021 09:36:04 300,000 CT DEN:130502858698 Chuyen tien ung ho MS 2021.303 gia dinh ba Ngau
01-11-2021 10:47:47 300,000 Ung ho MS 2021.304 (Be Vo Tran Duyen Duyen)LE DINH QUANG chuyen tien
01-11-2021 10:56:33 500,000 ung ho MS 2021.304( be Vo Tran Duyen Duyen)
01-11-2021 11:00:37 500,000 ung ho MS 2021.303( gia dinh Ba Ngau)
01-11-2021 11:02:32 500,000 ung ho MS 2021.302( be Nguyen Thi Kim Phuong)
01-11-2021 11:40:45 30,000 NGUYEN HOANG HAI ung ho ms2021.304
01-11-2021 11:59:49 100,000 ms 2021.304 ( be vo tran duyen duyen )
01-11-2021 12:03:52 200,000 CT DEN:130517270817 ung ho chau,
01-11-2021 12:33:44 1,000,000 ung ho MS 2021.304(be Vo Tran Duyen Duyen)
01-11-2021 12:36:36 1,000,000 ung hoMS 2021.297(Nguyen Van Duy)
01-11-2021 12:38:36 1,000,000 ung hoMS 2021.292(chi Tran Thi Thu)
01-11-2021 12:40:51 1,000,000 ung hoMS 2021.286(chi Bui Thi Loc)
01-11-2021 12:43:05 1,000,000 ung hoMS 2021.281(be Duong Linh Kieu)
01-11-2021 12:45:30 1,000,000 ung hoMS 2021.265 (Dang Van Hoai)
01-11-2021 12:46:57 1,000,000 ung hoMS 2021.257(em Dinh Anh Tuan)
01-11-2021 18:05:45 500,000 CT DEN:010175787591 ung ho MS 2021303 gia dinh ba Ngau
01-11-2021 18:10:22 600,000 ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen)
01-11-2021 19:27:50 100,000 CT DEN:130612631860 STA ungho ms2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen)
01-11-2021 19:29:19 150,000 CT DEN:130612633068 STA ungho ms2021.303 (gia dinh ba Ngau)
01-11-2021 20:09:36 100,000 LE DUC THUAN ung ho MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau).
01-11-2021 20:30:12 300,000 CT DEN:130520874252 UNG HO MS 2021.304 (BE VO TRAN DUYEN DUYEN)-011121-20:30:12 874252
01-11-2021 21:00:44 65,000 LPT ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen)
01-11-2021 21:59:23 50,000 ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen)
02-11-2021 01:23:50 20,000 Ung ho MS2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/11/2021 00:36:53
02-11-2021 04:21:26 500,000 NGUYEN THI HAI chuyen tien
02-11-2021 08:18:17 500,000 CT DEN:130601885192 ung ho MS 2021303
02-11-2021 08:46:41 50,000 CT DEN:020175933443 Ung ho ms 2021 297 Nguyen Van Duy
02-11-2021 08:50:11 3,000,000 ong Tu Van ho tro ma so 2021.305 ba Doan Thi Nuong
02-11-2021 09:24:20 100,000 ung ho ms 2021.297 ( nguyen van duy)
02-11-2021 10:13:10 100,000 ms 2021.305 ( ba doan thi nuong )
02-11-2021 10:50:02 65,000 LPT ung ho MS 2021.305  (Ba Doan Thi Nuong)
02-11-2021 11:33:07 100,000 CT DEN:130611004488 MS.2021.303 ( GIA DINH BA NGAU )-021121-11:33:06 004488
02-11-2021 11:35:20 100,000 CT DEN:130611005327 MS.2021.301 ( TRAN TUYET MAI )-021121-11:35:20 005327
02-11-2021 11:37:29 100,000 CT DEN:130611006082 MS.2021.304 ( BE VO TRAN DUYEN DUYEN )-021121-11:37:28 006082
02-11-2021 12:06:00 300,000 ung ho ms 2021.305
02-11-2021 12:25:49 100,000 CT DEN:130617074082 STA ungho ms2021.305 (ba Doan Thi Nuong)
02-11-2021 12:26:20 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen
02-11-2021 12:27:57 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.299 em Hoang Thuy Linh
02-11-2021 12:29:14 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho 2021.303 gia dinh ba Ngau
02-11-2021 13:15:52 250,000 CT DEN:130660832315 Ung ho MS 2021 305 ba doan thi nuong
02-11-2021 18:17:33 100,000 CT DEN:130660609407 MS 2021 297 Nguyen Van Duy
02-11-2021 20:32:03 500,000 CT DEN:130620190678 GUP GIA DINH BA NGAU 2021 -303-021121-20:32:02 190678
03-11-2021 00:52:14 10,000 Ung ho MS2021.305 (ba Doan Thi Nuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:03/11/2021 00:19:28
03-11-2021 02:04:40 200,000 CT DEN:130719015379 MBVCB.1471121597.015379.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy) - em la sinh vien nen khong co nhieu tien..CT tu 1020954232 TRUONG VAN RONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-11-2021 05:22:25 500,000 CT DEN:130770053745 2021 306
03-11-2021 05:31:19 2,000,000 ung ho ma so 2021.306 be Do Tran Toan thuong be lam
03-11-2021 06:37:28 300,000 Ung ho MS 2021.305 (Ba Doan Thi Nuong)
03-11-2021 06:39:51 300,000 Ung ho MS 2021.304 (be Vo Tran Duyen Duyen)
03-11-2021 06:43:04 300,000 Ung ho MS 2021.306 ( be Do Tran Toan)
03-11-2021 07:53:57 500,000 CT DEN:130700318227 Ung ho MS 2021.306 be Do Tran Toan FT21307007670472
03-11-2021 08:01:21 300,000 CT DEN:130701322542 Ung ho MS 2021.304 be Vo Tran Duyen Duyen FT21307010669761
03-11-2021 08:02:15 300,000 ung ho ma so 2021.306
03-11-2021 08:03:52 300,000 CT DEN:130701324176 Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong FT21307228976789
03-11-2021 08:35:44 50,000 ms 2021.306 ( be do tran toan )
03-11-2021 08:58:22 500,000 So GD goc: 10012668 MBVCB.1470569863.Ms 2021.302(nguyen thi kiem phuong).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-11-2021 10:06:41 500,000 So GD goc: 10012352 MBVCB.1470563322.Ms 2021.303(gia dinh ba ngau).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-11-2021 10:49:05 130,000 LPT ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan)
03-11-2021 11:11:54 300,000 LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2021.306( be Do Tran Toan)
03-11-2021 11:50:40 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.304
03-11-2021 13:09:02 50,000 CT DEN:130706895008 STA ungho ms2021.306 (be Do Tran Toan)
03-11-2021 14:09:37 500,000 Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
03-11-2021 16:00:10 500,000 So GD goc: 10014309 IBUNG HO MA SO 2021.301 TRAN TUYET MAI
03-11-2021 16:16:50 10,000 ung ho ma so 2021.305. mong 2 cu nhieu suc khoe. nam mo a di da phat
03-11-2021 21:25:02 100,000 CT DEN:130714787944 MS 2021.305 (Ba Doan Thi Nuong)
03-11-2021 21:46:11 1,000,000 ung ho MS 2021.305 (ba Doan Thi Nuong)
03-11-2021 22:01:22 50,000 ung ho MS 2021.306 (be Do Tran Toan)
04-11-2021 01:13:47 10,000 Ung ho MS2021.306 (be Do Tran Toan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-11-2021 06:06:43 500,000 MS 2021.307
04-11-2021 07:39:15 300,000 ung ho ma so 2021.307( em Bui Thuy Hang)
04-11-2021 09:28:59 120,000 ung hoMS 2021.307(em Bui Thuy Hang)
04-11-2021 10:31:00 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
04-11-2021 11:27:20 500,000 CT DEN:040176779234 Ung ho MS 2021 283 Be Phan Minh Khoa
04-11-2021 11:33:55 500,000 NGUYEN NGOC TUNG chuyen tien
04-11-2021 12:49:50 70,000 LPT ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang)
04-11-2021 13:36:44 100,000 ms 2021.307 ( em buon thuy hang )
04-11-2021 14:10:14 300,000 ung ho MS 2021.307 bui thuy hang
04-11-2021 14:16:10 200,000 So GD goc: 10019318 TTTP ung ho Ms2021.307 em Bui Thuy Hang
04-11-2021 14:31:00 200,000 So GD goc: 10020444 TTTP ung ho Ms2021.306 be Do Tran Toan
04-11-2021 17:46:12 1,000,000 ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang)
04-11-2021 20:13:34 500,000 CT DEN:130813843813 Ung ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang tinh Phu Tho
05-11-2021 00:53:07 20,000 Ung ho MS2021.307 (em Bui Thuy Hang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:05/11/2021 00:07:00
05-11-2021 05:39:27 100,000 MS 2021.308
05-11-2021 07:25:00 3,790,000 CT DEN:130990074974 MS 2021 297 Nguyen Van Duy
05-11-2021 07:43:31 500,000 CT DEN:210507122695 Ung ho ms 2021.307
05-11-2021 07:44:23 500,000 CT DEN:210507122754 Ung ho ms 2021.306
05-11-2021 07:55:21 300,000 ung ho ma so 2021.308 (Anh Vu Anh Mung)
05-11-2021 10:19:18 500,000 CT DEN:130910361660 UNG HO MS 2021.308 ANH VU ANH MUNG
05-11-2021 11:52:22 100,000 CT DEN:130904566202 STA ungho ms2021.308 (anh Vu Anh Mung)
05-11-2021 11:59:42 50,000 CT DEN:130904571288 STA ungho ms2021.307 (em Bui Thuy Hang)
05-11-2021 12:45:42 100,000 ung ho MS 2021.308(Anh Vu Anh Mung)
05-11-2021 13:12:26 200,000 Ms 2021.299 (chi em Thuy Linh)
05-11-2021 14:05:31 50,000 ms 2021.308 ( anh vu anh mung )
05-11-2021 14:18:06 500,000 CT DEN:130907520794 ung ho MS 2021306
05-11-2021 14:39:24 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
05-11-2021 15:06:26 100,000 CT DEN:130990974932 Ung ho MS 2021 308
05-11-2021 18:46:14 70,000 LPT ung ho MS 2021.308 (Anh Vu Anh Mung)
05-11-2021 20:05:30 100,000 CT DEN:130913750212 Mong chuong trinh se doan tu duoc nhieu gia dinh. Luon luon theo doi. 0965345338 Nguyen Van Sy FT21309058402840
06-11-2021 00:45:06 20,000 Ung ho MS2021.308 (Anh Vu Anh Mung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/11/2021 00:14:59
06-11-2021 06:05:51 1,000,000 ung ho ma so 2021.309 ba Nguyen Thi Ba thuong ba qua
06-11-2021 10:02:47 50,000 ms 2021.309 ( ba nguyen thi ba )
06-11-2021 13:04:06 200,000 CT DEN:131006270456 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 309
06-11-2021 14:11:24 300,000 Ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba)
06-11-2021 15:37:31 50,000 NGUYEN HOANG HAI ung ho ms 2021.309
06-11-2021 16:18:07 500,000 ms 2021.309(nguyen thi ba)
06-11-2021 16:21:29 500,000 MS 2021.308(vu anh mung)
06-11-2021 16:40:00 200,000 CT DEN:131009617530 MS 2021.309 FT21310242092790
06-11-2021 17:36:56 300,000 Ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Nguyet Ba)
06-11-2021 18:20:30 500,000 CT DEN:131018346765 UNG HO MS 2021.309 (BA NGUYEN THI BA)-061121-18:20:27 346765
06-11-2021 19:31:55 100,000 CT DEN:131112664574 STA ungho ms2021.309 (ba Nguyen Thi Ba)
06-11-2021 19:33:05 100,000 CT DEN:131112665313 STA ung ho ms2021.308 (anh Vu Anh Mung)
06-11-2021 19:41:43 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
06-11-2021 20:10:07 100,000 ung ho MS 2021.308 (Anh Vu Anh Mung)
06-11-2021 20:37:02 500,000 CT DEN:131013904990 Ung ho ba nguyen thi ba FT21312330360690
06-11-2021 21:45:00 200,000 Ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba)
07-11-2021 01:05:50 10,000 Ung ho MS2021.309 (ba Nguyen Thi Ba). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:07/11/2021 00:16:00
07-11-2021 10:13:45 200,000 ung ho ma so 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa)
07-11-2021 13:50:31 70,000 LPT ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba)
07-11-2021 13:52:58 70,000 LPT ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa)
07-11-2021 16:11:01 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.310
07-11-2021 17:22:03 100,000 ms 2021.310 ( chi dinh thi thoa )
07-11-2021 20:18:02 500,000 ung ho MS 2021.309 (ba Nguyen Thi Ba)
07-11-2021 20:35:13 1,000,000 ung ho MS 2021.310 (chi Dinh Thi Thoa)
07-11-2021 21:49:55 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.310(chi Dinh Thi Thoa)
07-11-2021 21:57:35 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.307(em Bui Thuy Hang)
08-11-2021 01:29:02 20,000 Ung ho MS2021.310 (chi Dinh Thi Thoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-11-2021 06:46:37 100,000 CT DEN:131123782167 ung Ho MS 2021-311 be nguyen Ha Quynh Huong
08-11-2021 07:13:17 1,000,000 PHAN THI HONG MINH chuyen tien ung ho ma so 2021.311 be nguyen ha quynh huong
08-11-2021 07:27:50 100,000 2021.311
08-11-2021 08:01:31 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.311
08-11-2021 08:12:09 500,000 DO THI BICH THUY chuyen tien ung ho ms 2021.311 be Nguyen ha quynh Huong
08-11-2021 08:30:35 500,000 ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 08:32:41 200,000 ung ho ms 2021.311. chau Nguyen ha quynh huong
08-11-2021 08:55:15 2,000,000 CT DEN:131201668800 ung ho ms 2021.311 be nguyen ha quynh huong
08-11-2021 09:00:11 100,000 CT DEN:131201676117 ung ho MS2021.311 nguyen ha quynh huong
08-11-2021 09:11:00 200,000 So GD goc: 10018820 TTTP ung ho Ms2021.309 Nguyen Thi Ba
08-11-2021 09:13:55 200,000 ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 09:19:08 200,000 CT DEN:131202485907 ung ho ma so 2021.311 nguyen ha quynh huong
08-11-2021 09:32:13 500,000 So GD goc: 10030677 ung ho ma so 2001.311 be nguyen ha quynh huong
08-11-2021 09:51:51 150,000 CT DEN:210809128643 ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh) - Anh Quan Van Nong, o thon Noong Tuong, xa Tan My, huyen Chie
08-11-2021 09:52:47 100,000 ms 2021.311 ( be nguyen ha huynh huong )
08-11-2021 09:58:49 100,000 MS 2021.311(be Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 10:06:10 500,000 CT DEN:080178159258 ung ho MS 2021311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
08-11-2021 10:13:53 200,000 NGUYEN VAN LY chuyen tien ung ho MS 2021.311 (be Nguyen ha Quynh Huong)
08-11-2021 10:21:27 1,000,000 ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 10:44:03 1,000,000 Ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 10:46:39 100,000 UNG HO MS 2021.311( Be Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 11:37:11 200,000 Mong be chong khoe.Ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 12:44:21 50,000 CT DEN:131217794703 STA ungho ms2021.311 (Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 12:45:50 50,000 CT DEN:131217795724 STA ungho ms2021.310 (chi Dinh Thi Thoa)
08-11-2021 13:27:19 100,000 CT DEN:131213875003 ung ho ma so 2021 311
08-11-2021 13:32:08 500,000 ung ho ma so 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
08-11-2021 16:16:27 2,000,000 LE TIEN LIEM chuyen tien ung ho MS 2021311 be nguyen ha quynh huong
08-11-2021 16:20:15 100,000 CT DEN:131216327017 MS 2021 310
08-11-2021 22:23:27 500,000 ung ho MS 2021.311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
09-11-2021 00:40:30 20,000 Ung ho MS2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/11/2021 00:01:55
09-11-2021 02:36:55 100,000 CT DEN:131302954913 MS.2021.310 ( CHI DINH THI THOA )-091121-02:36:54 954913
09-11-2021 02:39:24 100,000 CT DEN:131302954954 MS.2021.306 ( BE DO TRAN TOAN )-091121-02:39:24 954954
09-11-2021 02:40:54 100,000 CT DEN:131302954973 MS.2021.309 ( BA NGUYEN THI BA )-091121-02:40:53 954973
09-11-2021 08:06:38 200,000 ung ho ms 2021.312 (dang thanh truc)
09-11-2021 09:25:16 500,000 MS 2021.312(dang thanh truc)
09-11-2021 10:41:59 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
09-11-2021 11:03:48 50,000 CT DEN:131304521428 STA ungho ms2021.312 (Dang Thanh Truc)
09-11-2021 11:10:13 1,000,000 Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.311(be Nguyen Ha Quynh Huong)
09-11-2021 11:23:16 200,000 CT DEN:131311607807 ung ho ms2021 311 em Nguyen Ha Quynh Huong
09-11-2021 11:27:32 100,000 CT DEN:131304906675 MS 2021.311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
09-11-2021 11:32:15 100,000 ms 2021.312 ( dang thanh truc )
09-11-2021 11:35:48 32,000  TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS2021.312
09-11-2021 12:07:29 2,000,000 So GD goc: 10003247 IBMS 2021.311 NGUYEN HA QUYNH HUONG
09-11-2021 13:14:09 1,000,000 ung ho MS  2021.312 (Dang Thanh Truc)
09-11-2021 13:25:11 500,000 ung ho ms 2021.310( chi Dinh thi Thoa)
09-11-2021 13:26:09 500,000 ung ho ms 2021.311( be Nguyen Ha Quynh Huong)
09-11-2021 15:01:31 100,000 HOANG HONG SON Chuyen tien ho  tro Be  Quynh Huong MS 2011. 311
09-11-2021 16:03:25 150,000 ungho ms 2021.213 dang thanh truc
09-11-2021 16:04:28 150,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.311 be nguyen ha quynh huong
09-11-2021 16:05:22 150,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.306 be do tran toan
09-11-2021 21:51:04 300,000 CT DEN:131314037858 MBVCB.1486999961.037858.Chuyen tien ung ho MS 2021.311( be Nguyen Ha Quynh Huong ).CT tu 0721000631706 NGUYEN THI BICH CHIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
10-11-2021 05:07:53 50,000 ms 2021.313 ( anh ho xuan tan )
10-11-2021 06:16:38 10,000 Ung ho MS2021.313 (anh Ho Xuan Tan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-11-2021 07:55:59 300,000 ung ho ma so 2021.313 (anh Ho Xuan Tan)
10-11-2021 08:27:32 200,000 CT DEN:131401617307 gui chi MS 2021.310 Dinh thi Thoa, mong chi mau khoe
10-11-2021 08:31:20 100,000 So GD goc: 995221111051767 995221111051767 MS 2021.313 HO XUANTAN
10-11-2021 08:32:21 100,000 So GD goc: 995221111051795 995221111051795 MS 2021.312 DANG THANH TRUC
10-11-2021 08:32:24 5,000,000 ong Tu Van ho tro ms 2021.313 gia dinh anh Ho Xuan Tan
10-11-2021 08:42:16 2,000,000 ung ho ms 2021.312 Dang Thanh Truc
10-11-2021 08:43:17 2,000,000 ung ho ms 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
10-11-2021 08:49:53 100,000 CT DEN:131401203053 MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Huong
10-11-2021 08:50:49 100,000 CT DEN:131401203752 MS 2021.313 Ho Xuan Tan
10-11-2021 09:02:06 200,000 NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan
10-11-2021 10:29:25 200,000 Ung ho Ms 2021.313 (anh Ho Xuan Tan)
10-11-2021 10:55:19 100,000 CT DEN:131403838699 Chuyen tienMS2021.311be Nguyen ha quynh huong
10-11-2021 13:16:26 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.311
10-11-2021 13:28:30 50,000 ung ho MS 2021;313 (anh Ho Xuan Tan)
10-11-2021 13:34:20 50,000 ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong)
10-11-2021 14:51:56 50,000 CT DEN:131407878847 IBFT Nguyen Van Phung ung ho NCCCL
10-11-2021 18:09:34 50,000 CT DEN:131511702742 STA ungho ms2021.313 (anh Ho Xuan Tan)

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
17/11/21 Nguyễn Trịnh Phương Thảo      1,000,000 2021.320
19/11/21 Vũ Đình Cảnh 581/36 B Trường Chinh, TS Nhì, Tân Phú, HCM      1,000,000 2021.298
19/11/21 Chị Minh Thanh, bé Bột, Nguyễn Hậu      2,500,000 2021.321

Ban Bạn đọc

Bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Văn Thành hơn 26 triệu đồng

Bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Văn Thành hơn 26 triệu đồng

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 26.173.500 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Nguyễn Thị Phấn có con mắc căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống tổn thương da, khớp.

tin nổi bật

Bị ung thư di căn hỏng một mắt, bé trai gặp nhiều hiểm nguy

Mùng 1 Tết năm 2022, bên mắt trái của Thành Đạt bị sưng đỏ. Sinh sống ở quê nghèo, lại học ít, cha mẹ con chỉ nghĩ rằng bụi bay vào mắt nên chần chừ, vài ngày sau mới đưa đi khám, chẳng ngờ căn bệnh ung thư đã di căn.

Trao hơn 34 triệu đồng đến bé Nguyễn Minh Khôi bị não úng thủy

Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ bé Nguyễn Minh Khôi hơn 34 triệu đồng chữa bệnh. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với gia đình bé trong lúc khó khăn.

Địa Ốc Xanh Toàn Cầu: Nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các địa phương trên cả nước.

Mong ước có một chiếc xe lăn của người phụ nữ tật nguyền mê hội hoạ

Vượt lên trên số phận, chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “vẽ” lại cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh.

Bạn đọc ủng hộ bé Phan Tấn Tú bị u não hơn 33 triệu đồng

Anh Phan Văn Từ, cha của bé Phan Tấn Tú cho biết, hiện tại con đang ở Huế để xạ trị. Ngoài tiền viện phí, con phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.

Trao hơn 43 triệu đồng đến gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 43.988.508 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Doãn Thị Thu Hằng có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.

Sản phụ tội nghiệp phải xa con 10 tháng vì Covid-19 vẫn gặp nguy hiểm

Chị Dương Ánh Nguyệt, sản phụ bị di chứng hậu Covid-19 vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Số tiền hơn 32 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ chưa đủ so với quá trình điều trị kéo dài của chị.

Người mẹ nghèo cuối đời chỉ mong hai con được vào trại tâm thần

“Sống nay, chết mai chẳng biết đâu mà lần, tôi chỉ thương cho hai đứa con gái bị bệnh tâm thần không biết sẽ thế nào khi mà bát cơm cũng chẳng tự xúc ăn được”, bà Hứa Thị Thanh nói trong nước mắt.

Bé Trường Phát được ủng hộ hơn 76 triệu đồng

Bé Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg, đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ Trường Phát số tiền hơn 76 triệu đồng.

Mang âm nhạc đến Bệnh viện để xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Sáng 7/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng với các nhóm thiện nguyện đã tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến Bệnh viện - Xoa dịu nỗi đau bệnh tật”.

Cha già bệnh tật và con trai cần mổ tim, người phụ nữ đơn thân khẩn cầu giúp đỡ

Bản thân mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm nhưng chị Thường vẫn cố gắng chăm sóc người con bị bệnh tim và phụng dưỡng cha già suy phổi.

Cụ ông bị ung thư dạ dày được bạn đọc ủng hộ hơn 35 triệu đồng

Ông Mười may mắn được phát hiện bệnh ung thư dạ dày sớm. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị hóa trị, đồng thời đánh giá khả năng phục hồi của ông tốt.

Cụ bà vét sạch túi còn hơn 100 nghìn đồng xin cứu cháu rể gặp tai nạn giao thông

Mẹ mất, cha còn đang làm lụng cật lực để lo cho người anh trai bị tai nạn giao thông trước đó. Khi Tiến gặp nạn, em chỉ có thể cậy nhờ nhà vợ.

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc"

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc, một trẻ em thành công có giá trị cho gia đình, cộng đồng và quốc gia, mở ra cơ hội đóng góp điều đó ở trong tương lai”, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh.