Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 3/2021

Trong 10 ngày đầu tháng 3/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 926.560.287 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
3/1/2021 3,000 IBVCB.1015452545.fdfdf.CT tu 1017681953 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 20,000 297856.010321.125124.Ung ho ms 2021..048 chi Tinh
3/1/2021 20,000 MBVCB.1015437699.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.048 (chi tinh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 20,000 141366.010321.085844.Ung ho MS 2021 048 Chi Tinh Cau mong van su binh an
3/1/2021 50,000 256221.010321.205544.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 50,000 MBVCB.1016232227.nguyen thi hoa ,kinh mon,hai duong ung ho chi tinh MS 2021.048.CT tu 0491000143939 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 50,000 IBVCB.1016154586.Giup ma so 2021 048 chi Tinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/1/2021 50,000 SHGD:10031676.DD:210301.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021.048 chi Tinh .Hai Duong
3/1/2021 50,000 103917.010321.125039.Chuyen tien ung ho ma so 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 50,000 IBVCB.1015442435.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 50,000 079646.010321.112203.Ung ho 2021.048 chi Tinh FT21060179650474
3/1/2021 50,000 115930.010321.101526.NCHCCCL Nguyen Ngoc Luan 01151167612
3/1/2021 50,000 266232.010321.093512.MoMoT0903833338T10338056798T970436Tung ho MS 2021048
3/1/2021 50,000 263409.010321.091551.Ung ho Chi Tinh MS2021. 048. Mong gia dinh chi duoc gap may man
3/1/2021 50,000 SHGD:10022665.DD:210301.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021.049. Chi Le Thi Hang
3/1/2021 50,000 MBVCB.1014940741.PHAM LUONG DUNG chuyen tien.CT tu 0901000019851 PHAM LUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 50,000 MBVCB.1014936414.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 50,000 305513.010321.064859.Ung ho MS 2021.048
3/1/2021 50,000 055931.010321.051300.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
3/1/2021 60,000 Sender:79334001.DD:010321.SHGD:10002721.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2021.050 (DO NHAT HOANG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
3/1/2021 100,000 642333.010321.223539.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1016364092.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2021.048 chi Tinh.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 562562.010321.214636.Ung Ho MS 2021.048
3/1/2021 100,000 647150.010321.214618.Ung ho MS 2021.048 thanh kinh phan uu gia dinh chi Tinh FT21061924890171
3/1/2021 100,000 269172.010321.214023.ung ho MS 2021048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 641323.010321.213650.MS 2021 048 C Tinh FT21061896350408
3/1/2021 100,000 MBVCB.1016341984.Ung ho MS 2021.048.CT tu 0011004381677 TA VIET TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 MBVCB.1016340495.Ung ho MS 2022.048.CT tu 0011004381677 TA VIET TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 634281.010321.212602.MS 2021.048 Ung ho chi tinh FT21061168360547
3/1/2021 100,000 247825.010321.211010.UNG HO MS 2021.047
3/1/2021 100,000 247791.010321.210654.UNG HO MA SO 2021.048
3/1/2021 100,000 IBVCB.1016294157.nguyen ngoc phi ung ho Ghi ro ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 373620.010321.202503.MoMoT0978021612T10363000143T970436Tung ho MS 2021 050
3/1/2021 100,000 371917.010321.201352.MoMoT01654064212T10362632016T970436Tung ho MS 2021 048 chi tinh
3/1/2021 100,000 577449.010321.200731.Ung ho MS2021.048 FT21060047445011
3/1/2021 100,000 543267.010321.195034.IBFT Uh ms 2021.48 chi tinh
3/1/2021 100,000 247021.010321.194341.Chuyen tien ung ho MS 2021.044 anh Thien
3/1/2021 100,000 427840.010321.183305.ms2021..048 chi tinh
3/1/2021 100,000 816064.010321.182443.2021.048 chi tinh
3/1/2021 100,000 403333.010321.181555.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021048 Chi Tinh
3/1/2021 100,000 390794.010321.162249.Ung ho MS2021 048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 799307.010321.160311.MS 2021048 ung ho chi tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1015793570.LE THI NGOC ANH chuyen tien MS 2021.048.CT tu 0451000332013 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 SHGD:10038937.DD:210301.BO:HA PHUONG THAO.Remark:ung ho ms2021.048 (chi Tinh)
3/1/2021 100,000 287285.010321.151207.Ung ho ms 2021.048 chi tinh FT21060125770021
3/1/2021 100,000 183536.010321.151009.Ms 2021 050 Do Nhat Hoang
3/1/2021 100,000 320850.010321.150928.MS2021 048 chi tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1015672558.Ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 MBVCB.1015602938.MS 2021048.CT tu 0341007065908 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/1/2021 100,000 216876.010321.140605.Ung ho ms2021.048. chi Tinh FT21060809186260
3/1/2021 100,000 149698.010321.123130.TTTPhuong ung ho Ms2021.048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 456990.010321.121848.ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 085443.010321.112341.T ung ho chi Tinh MS 2021.048
3/1/2021 100,000 058776.010321.103825.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 048 Chi Tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1015219817.THUY DUNG ung ho MS2021.048 (chi Tinh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 015947.010321.101952.MS2021048 c Tinh FT21060882575436
3/1/2021 100,000 951252.010321.100325.ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 100032.010321.095433.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 SHGD:10024416.DD:210301.BO:KHONG DOAN DUY.Remark:Ung ho ma so 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1015114661.Chia buon cung gia dinh chi Tinh.CT tu 0251002710250 PHAM NGUYEN DU TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 177572.010321.092347.Ms 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1015080924.ung ho MS2021.048 (chi Tinh).CT tu 0451000348991 NGUYEN THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 001404.010321.092053.Nho quy bao ung ho MS 2021048 chi Tinh xin cam on
3/1/2021 100,000 905563.010321.092040.Ung ho me con chi Le Thi Hang o Huong Khe Ha Tinh MS 2021.049
3/1/2021 100,000 967381.010321.091919.UNG HO MS 2021.047( EM TRUONG THI NGOC HAN)-010321-09:19:41 967381
3/1/2021 100,000 MBVCB.1015071155.Ung ho MS2021.048( C. Tinh).CT tu 0691000396135 HOANG THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 966249.010321.091357.UNG HO MA SO 2021.050 (DO NHAT HOANG)-010321-09:14:22 966249
3/1/2021 100,000 297093.010321.090306.Ung ho MS 2021.048 Chi Tinh
3/1/2021 100,000 077192.010321.090222.Minhphuong Vu UH MS 2021043 be Dang Phuong Nhu
3/1/2021 100,000 260853.010321.090035.chuyen khoan.
3/1/2021 100,000 SHGD:10006936.DD:210301.BO:LE MINH KHUONG.Remark:Ung ho em Ngoc han MS 2021.047
3/1/2021 100,000 970496.010321.084225.ung ho MS 2021.048
3/1/2021 100,000 044013.010321.082912.Vinh Nam ung ho ms 2021 048 Vu Thi Tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1014980479.LE NGUYEN THUC chuyen tien.CT tu 0051000119105 LE NGUYEN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 074598.010321.080121.ung ho chi Tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1014956783.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0541000217488 TRINH THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 952248.010321.074259.UNG HO MS 2021.048-010321-07:43:24 952248
3/1/2021 100,000 056731.010321.073602.ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 MBVCB.1014935110.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.049 ( chi Le Thi Hang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 MBVCB.1014934619.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 899110.010321.072628.Ung ho MS 2021.047 TRUONG THI NGOC HAN FT21060616549070
3/1/2021 100,000 898534.010321.072357.Ung ho MS 2021.048 CHI TINH FT21060060372700
3/1/2021 100,000 896552.010321.071436.MS 2021.048 chi tinh FT21060821606087
3/1/2021 100,000 MBVCB.1014915158.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0011004240857 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 100,000 646258.010321.064910.Ma thi Ha ck ung ho em Vu Thi Tnh ma so 2021 048
3/1/2021 100,000 MBVCB.1014899812.ung ho MS 2021048 chi Tinh.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/1/2021 100,000 033750.010321.062536.Ung ho MS2021 048
3/1/2021 100,000 032097.010321.061336.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 100,000 888514.010321.060852.Ung ho MS 2021.048 FT21060292027420
3/1/2021 100,000 011192.010321.010333.ung ho 2021 050 Do Nhat Hoang
3/1/2021 150,000 MBVCB.1015665866.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 150,000 125100.010321.132242.Ung ho MS2021.048 chi Tinh
3/1/2021 150,000 948027.010321.090549.Ung ho ms2021.048 chi Tinh FT21060633743935
3/1/2021 150,000 909336.010321.080150.Ung ho MS 2021048. Xa Cong Lac, huyen Tu KY, Tinh Hai Duong FT21060110762707
3/1/2021 150,000 864943.010321.001017.Ung ho MS 2021.50 - Do Nhat Hoang FT21060939800684
3/1/2021 200,000 668784.010321.222748.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh FT21061813900840
3/1/2021 200,000 575301.010321.221501.MS 2021.048
3/1/2021 200,000 124061.010321.221204.2021.048 ( CHI TINH )-010321-22:12:11 124061
3/1/2021 200,000 MBVCB.1016371022.goa phu.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/1/2021 200,000 569559.010321.220105.ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 MBVCB.1016367343.tai nan .CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/1/2021 200,000 267528.010321.213222.ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 619124.010321.210357.Ung ho ms2021.047 FT21061980841022
3/1/2021 200,000 535792.010321.210038.Chuyen tien MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 975282.010321.205245.Vietcombank;0011002643148;TRUONG KIM CHI chuyen khoan ung ho ms 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 IBVCB.1016284417.MS 2021.049 (chi Le Thi Hang). Mong gia dinh Chi duoc an lanh.CT tu 0051000320688 NGUYEN THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 IBVCB.1016278787.Chuc Em som binh phuc.CT tu 0051000320688 NGUYEN THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 054029.010321.204521.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 048 Chi Tinh
3/1/2021 200,000 516901.010321.203338.ung ho MS2021.048
3/1/2021 200,000 577862.010321.200803.MS2021.148-Chi Tinh FT21060619090111
3/1/2021 200,000 0200970488030119482920213058008317.23291.194830.UNG HO ANH NV.QUYNH TU KY HAI DUONG 0966684175
3/1/2021 200,000 143879.010321.194657.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
3/1/2021 200,000 MBVCB.1016192578.2021.048 Ung ho chi Tinh.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 MBVCB.1016190996.2021.049 Ung ho Le Thi Hang.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 528297.010321.190401.ung ho ma so 2021048 chi Tinh FT21060824053053
3/1/2021 200,000 522161.010321.190125.Ung ho chi Tinh o Hai Duong ma so 2021048
3/1/2021 200,000 522166.010321.174909.NGUYEN THI NHAN CHUYEN KHOAN unghoMS2021.048chiTinh
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015961562.Ung ho Ma So 2021.048 ( Chi Tinh ).CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 759770.010321.170835.NGUYEN VAN TU UNG HO MS2021.043 BE DANG PHUOGN NHU
3/1/2021 200,000 065175.010321.162703.ung ho MS 2021048 chi tinh
3/1/2021 200,000 202535.010321.161456.ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 351389.010321.160630.MS 2021.044 FT21060051443121
3/1/2021 200,000 741986.010321.153318.Ung ho Ms 2021 049 chi Le Thi Hang
3/1/2021 200,000 245241.010321.152840.MS2021.048
3/1/2021 200,000 242184.010321.152556.Chuyen tien ung ho MS 2021.048 chi tinh
3/1/2021 200,000 298493.010321.152146.Unghoms2021050donhathoang FT21060185112367
3/1/2021 200,000 IBVCB.1015712677.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.050 cho Do Nhat Hoang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015707421.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021.048 ( chi Tinh ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 IBVCB.1015704412.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.046 cho em Tran Trung Truc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 IBVCB.1015700148.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.045 cho em Dang Thanh Xuan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 386059.010321.150322.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;HA THI NHUNG chuyen khoan
3/1/2021 200,000 632074.010321.143239.ung ho nu y ta tinh
3/1/2021 200,000 010698.010321.140110.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Le Thi Hang Ms2021
3/1/2021 200,000 010556.010321.135955.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Tinh Ms2021048
3/1/2021 200,000 554810.010321.135924.Vietcombank 0011002643148 Ung ho 2021048 Chi tinh
3/1/2021 200,000 091792.010321.135841.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Do Nhat Hoang Ms202
3/1/2021 200,000 027846.010321.135431.UNG HO MS 2021.048 (CHI TINH)-010321-13:54:22 027846
3/1/2021 200,000 193122.010321.133957.Ung ho MS2021.048 chi Tinh o Hai Duong FT21060090026878
3/1/2021 200,000 160110.010321.133941.ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang)
3/1/2021 200,000 549324.010321.133801.MS 2021 048 chuyen chi Tinh
3/1/2021 200,000 128350.010321.132733.Chuyen tien tu thien MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015479595.NGUYEN HIEN BUU TRAN chuyen tien ung ho MS 2021.048(chi Tinh).CT tu 0151000470683 NGUYEN HIEN BUU TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 003139.010321.123659.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2021048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015442188.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh - Tu Ky, Hai Duong).CT tu 0341000001354 MAI XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 134995.010321.122405.MS 2021.048 FT21060950036569
3/1/2021 200,000 052735.010321.121444.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho anh Nguyen Xuan Thien Ms2021044
3/1/2021 200,000 077732.010321.121418.MS 2020.189. ung ho be nguyen viet anh
3/1/2021 200,000 SHGD:10001162.DD:210301.BO:dang ngoc nam.Remark:ung ho?ms 2021.050?(do nhat hoang)
3/1/2021 200,000 429054.010321.115738.ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 IBVCB.1015315463.MS 2021 048 chi Tinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/1/2021 200,000 371337.010321.111933.Giup do gia dinh em Tinh o Tu Ky Hai Duong
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015302401.Ung ho MS 2021.048.CT tu 0851000001991 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015298803.Ung ho MS 2021.48 (chi Tinh).CT tu 0011002025436 LE QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 013986.010321.110244.Chuyen tien ung ho ms 2021.048
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015270470.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 062420.010321.104658.Ung ho MS 2021.048(chi Tinh - Hai Duong)
3/1/2021 200,000 280724.010321.104621.ung ho MS 2021.048 ( chi Tinh)
3/1/2021 200,000 037471.010321.104104.Ung ho MS 2021.048 - chi Tinh FT21060724833968
3/1/2021 200,000 532719.010321.102103.Vietcombank 0011002643148 tam long nho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 SHGD:10023194.DD:210301.BO:HUYNH THI MAI XUAN.Remark:MS 2021048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 IBVCB.1015161461.Ung ho MS 2021.048 ( chi Tinh).CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 035716.010321.095115.Ung ho MS 2021.048. Chi Tinh
3/1/2021 200,000 984100.010321.094717.Ung ho MS 2021048 chi Tinh FT21060727500199
3/1/2021 200,000 928951.010321.094237.ung ho MS2021.048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 IBPS/SE:01310005.DD:010321.SH:10017773.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO CHAU DO NHAT HOANG 2021.050
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015108763.ung ho MS 2021.84( chi Tinh).CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 073265.010321.093122.Vietcombank 0011002643148 ms 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 SHGD:10018339.DD:210301.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.050 DO NHAT HOANG
3/1/2021 200,000 959508.010321.091937.Ho tro MS 2021.048 chi Tinh FT21060110564275
3/1/2021 200,000 891914.010321.090718.ung ho ms 2021048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 321304.010321.090720.Ubg ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 065992.010321.090656.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 946688.010321.090407.Ung ho ma so 2021.048 chi tinh hai duong FT21060922247430
3/1/2021 200,000 964133.010321.090353.UNG HO MS2021.048CHI TINH-010321-09:03:51 964133
3/1/2021 200,000 076835.010321.090100.Minhphuong Vu UH MS 2021049 chi Le thi hang
3/1/2021 200,000 IBVCB.1015042790.LE QUOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2021.048 (chi Tinh). Chi Vu Thi Tinh, xa Cong Lac, huyen Tu Ky, tinh Hai Duong.CT tu 0491000410243 LE QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 076222.010321.085849.UH MS 2021050 do nhat hoang
3/1/2021 200,000 879044.010321.085423.ung ho MS 2021.048 Chi Tinh
3/1/2021 200,000 MBVCB.1015030900.ung ho MS 2021.048.CT tu 0381003048531 TRAN CONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 961551.010321.085017.UNG HO MS : 2021.048 ( CHI TINH)-010321-08:50:16 961551
3/1/2021 200,000 917835.010321.082023.Ung ho MS 2021 048 - Chi Tinh FT21060469270570
3/1/2021 200,000 038124.010321.081557.Ung ho MS 2021 048
3/1/2021 200,000 226241.010321.081114.Ung ho ms 2021.048 (chi Tinh)
3/1/2021 200,000 064113.010321.080213.ung ho MS 2021048 chi Tinh
3/1/2021 200,000 074138.010321.080043.Ung ho MS 2021 050 Do Nhat Hoang
3/1/2021 200,000 MBVCB.1014954960.PHAM DANG TIEN ung ho ma so 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 MBVCB.1014916129.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)Vietnamnet 01/03/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 MBVCB.1014912236.MS2021.048.CT tu 0071001190114 TRAN HONG KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 040872.010321.065815.ung ho ms 2021048 chi tinh hai duong
3/1/2021 200,000 MBVCB.1014911875.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0331000404215 NGUYEN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 057957.010321.064535.Ung ho MS 2021048 chi Tinh o Hai Duong
3/1/2021 200,000 IBVCB.1014902207.MS 2021.048(chi Tinh).CT tu 0711002119907 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 200,000 034408.010321.062941.ung ho Vu Thi Tinh xa Cong Lac Tu Ky Hai Duong
3/1/2021 200,000 948504.010321.061556.UNG HO MS 2021.048 ( CHI TINH)-010321-06:16:11 948504
3/1/2021 200,000 888438.010321.060736.Ung ho ms 2021.048 chi tinh FT21060940025484
3/1/2021 250,000 IBVCB.1014883567.ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 250,000 IBVCB.1014882731.ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 331027.010321.215723.Ung ho MS 2021.048 _chi Tinh
3/1/2021 300,000 325010.010321.213511.ung ho?MS 2021.047?(em Truong Thi Ngoc Han)
3/1/2021 300,000 MBVCB.1016308694.CHU DUC HIEN chuyen tien.CT tu 0081000118797 CHU DUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 MBVCB.1016244438.Ung ho MS 2021.048 em Tinh.CT tu 0021001695940 NGUYEN DUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 591397.010321.193058.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 300,000 498783.010321.182918.Ung ho ma so MS 2021.049 chi Le Thi Hang FT21060023376398
3/1/2021 300,000 MBVCB.1016043192.ung ho ms 2021048 chi Tinh.CT tu 0011000557273 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/1/2021 300,000 400110.010321.164811.Ung ho ms 2021048 FT21060032863599
3/1/2021 300,000 763950.010321.154445.ung ho y ta Vu Thi Tinh xa Cong Lac huyen Tu Ky tinh Hai Duong
3/1/2021 300,000 IBVCB.1015709468.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.049 cho chi Le Thi Hang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 IBVCB.1015697160.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.042 cho anh Dang Quang Trung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 IBVCB.1015693935.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.044 cho anh Thien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 230876.010321.132254.ung ho MS 2021.047(em Truong Thi Ngoc Han)
3/1/2021 300,000 MBVCB.1015451599.GDPT ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 993646.010321.110641.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 048 Vu Thi Tinh
3/1/2021 300,000 MBVCB.1015211116.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0491001552690 NGUYEN THI NGUYET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 997947.010321.100201.Ung ho chi Tinh cuc htqt FT21060905170615
3/1/2021 300,000 IBVCB.1015142159.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 IBVCB.1015135233.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 095010.010321.095010.Gui em Vu Thi Tinh
3/1/2021 300,000 SHGD:10024643.DD:210301.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 300,000 IBVCB.1015129764.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 977283.010321.093933.Ung ho MS 2021.048 Vu thi tinh FT21060911902087
3/1/2021 300,000 971174.010321.093545.UNG HO MS 2021.048 (CHI TINH)-010321-09:35:56 971174
3/1/2021 300,000 MBVCB.1015097736.ung ho MS 2021.048 ( chi tinh).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 MBVCB.1015081505.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0121000441426 MAI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 MBVCB.1015078276.Ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 164370.010321.091440.MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 300,000 MBVCB.1014989966.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0141000842623 HOANG TUNG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 300,000 909098.010321.080108.Ung ho MS 2021.049 FT21060922009351
3/1/2021 300,000 827190.010321.075221.MS 2021. 048
3/1/2021 300,000 221251.010321.074450.DAO THI DUNG Chuyen tien ung ho MS2021.048 c Tinh
3/1/2021 300,000 057936.010321.073809.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 300,000 056727.010321.073602.ung ho c Tinh hai duong ms 2021 048
3/1/2021 300,000 187610.010321.073026.Ung ho MS 2021048 (y ta Tinh)
3/1/2021 300,000 799911.010321.063913.Chuyen tien ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 300,000 MBVCB.1014903761.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh Tu Ky Hai Duong).CT tu 0451000299119 NGUYEN NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 400,000 SHGD:10011603.DD:210301.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.049 chi Le Thi Hang
3/1/2021 400,000 IBVCB.1015030320.HOANG NGOC BINH chuyen khoan ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu HOANG NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 657029.010321.220343.MS 2021 048 chi Tinh FT21061405954094
3/1/2021 500,000 805686.010321.214521.Ntd Ung ho MS 2021.049 (chi le thi hang)
3/1/2021 500,000 616198.010321.205938.Chi Hue ung ho MS 2021048 FT21061594849729
3/1/2021 500,000 292086.010321.204717.ung ho 2021.049 ( chi Le Thi Hang)
3/1/2021 500,000 MBVCB.1016277390.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0011002949169 TRUONG TRUONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 291504.010321.204502.Ung ho MS 2021.048 ( chi Tinh)
3/1/2021 500,000 375899.010321.204032.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 MBVCB.1016240967.ung ho ms 2021.048 (chi tinh).CT tu BACH CONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 MBVCB.1016239010.Ung ho NCHCCCL.CT tu VU DINH QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 575097.010321.200425.Ung ho chi Tinh MS 2021.048 FT21060258695665
3/1/2021 500,000 IBVCB.1016213461.NGUYEN THI THIET ung ho MS 2021.048 (Chi Tinh).CT tu 0501000015819 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 MBVCB.1016207082.ung ho MS 2021.048(chi Tinh) kinh vieng huong hon chi.CT tu 0011002477214 TO DIEU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 459463.010321.173656.BAC LE VAN VAN UH GIA DINH CHI TINH MS 2021 048
3/1/2021 500,000 MBVCB.1015933977.Minh Khue Mai Khoi ung ho ms 2021.048 chi Tinh.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 727355.010321.163616.Ung ho ms.2021.048chi tinh
3/1/2021 500,000 MBVCB.1015871009.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh.CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 330602.010321.160904.Ung ho 2021.040 be phan le na
3/1/2021 500,000 MBVCB.1015816413.Ung ho MS2021.048.CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 MBVCB.1015797005.DO KHAC TOAN chuyen tien ung ho Vu thi Tinh MS 2021.048.CT tu 0071002846834 DO KHAC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 327180.010321.151609.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 IBVCB.1015707079.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.047 cho em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 045216.010321.150235.T03.2021 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-010321-15:01:55 045216
3/1/2021 500,000 732928.010321.144842.chuyen giup gia dinh chi le thi hang MS2021.049
3/1/2021 500,000 181888.010321.132605.MisaTrumpPutin ung ho MS 2021048 c Tinh FT21060572333328
3/1/2021 500,000 SHGD:10031215.DD:210301.BO:NGUYEN VAN HAO.Remark:Ung ho MS2021.048
3/1/2021 500,000 MBVCB.1015469427.UNG HO MS 2021.048 (CHI TINH).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 757818.010321.113323.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 003170.010321.111828.Ung ho MS 2021.043 be Dang Nhu Phuong
3/1/2021 500,000 003140.010321.111704.Ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang
3/1/2021 500,000 440289.010321.111501.IBFT Ung ho MS 2021.048 - c Tinh
3/1/2021 500,000 051411.010321.105420.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh FT21060907703332
3/1/2021 500,000 TANG TRUNG XUONG : UNG HO MS: 2021.049( CHI LE THI HANG
3/1/2021 500,000 018195.010321.103119.UNG HO MA SO 2021.048 (CHI TINH) NAM MO ADI DA PHAT
3/1/2021 500,000 MBVCB.1015208161.DUONG QUYNH GIAO chuyen tien ung ho MS 2021.048 ( chi Tinh).CT tu 0011000774497 DUONG QUYNH GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 SHGD:10022775.DD:210301.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.050 be Do Nhat Hoang
3/1/2021 500,000 327407.010321.093423.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 915079.010321.092943.MS 2021.050
3/1/2021 500,000 IBVCB.1015091073.MS 2021 048.CT tu 0441003887038 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/1/2021 500,000 909967.010321.092455.ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 908683.010321.092338.MS 2021.049
3/1/2021 500,000 907103.010321.092211.MS 2021.048
3/1/2021 500,000 IBPS/SE:79202002.DD:010321.SH:10000165.BO:NGUYEN VAN NGHIA.995221030150974 - CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021 048
3/1/2021 500,000 081304.010321.091549.ung ho MS 2021048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 MBVCB.1015065941.NGUYEN THI MINH HAU chuyen tien ho tro 2021048(chi tinh).CT tu 0341001917266 NGUYEN THI MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 658689.010321.085743.giup chi Tinh . MS 2021.048
3/1/2021 500,000 300832.010321.085603.Ung ho MS 2021 047 Ung ho em Truong Thi Ngoc Han
3/1/2021 500,000 MBVCB.1014997068.Ung ho MS 2021.048 (Chi Tinh - Hai Duong).CT tu 0021001307240 DANG THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 096432.010321.082401.MS 2021048 Chi Tinh
3/1/2021 500,000 585725.010321.082237.ung ho MS 2021.040(Phan Thi Le Na)
3/1/2021 500,000 SHGD:10000551.DD:210301.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho em Dang Thanh Xuan, Phuc Khanh, Bao Yen, Lao Cai. MS MS 2021.045
3/1/2021 500,000 226247.010321.081115.Vo Thi Diep Anh chuyen tien ms2021.048(chi Tinh)
3/1/2021 500,000 075616.010321.080238.Hai chau Khoi Ngo dia chi Tien Cat Viet Tri Phu Tho ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 021650.010321.071607.MS 2021 048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 803594.010321.065507.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 500,000 MBVCB.1014905700.Ung ho MS 2021.048 ( chi Tinhfn ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 MBVCB.1014903765.Ung ho Ms 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0181003594633 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 500,000 248242.010321.063739.Giup gia dinh chi Vu Thi Tinh MS 2021.048
3/1/2021 500,000 798351.010321.063059.ung ho gia dinh y ta Tinh o Tu Ky, Hai Duong
3/1/2021 777,000 263679.010321.211348.NCHCCCL Trang 702
3/1/2021 1,000,000 805341.010321.214116.Ntd Ung ho MS 2021.050 (do nhat hoang)
3/1/2021 1,000,000 608632.010321.204914.MS 2021.048 chi Tinh FT21060131400571
3/1/2021 1,000,000 375634.010321.203833.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
3/1/2021 1,000,000 435016.010321.184231.kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.048. Chi Tinh
3/1/2021 1,000,000 MBVCB.1016050799.ung ho MS 2021.048 (Chi Tinh).CT tu 0021000359542 NGUYEN HOANG LINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 IBVCB.0103210214102004.ung ho MS 2021 046 Tran Trung Tuu 500 ngan va 2021 050 Do Nhat Hoang
3/1/2021 1,000,000 MBVCB.1015984147.NGUYEN NGOC HIEN chuyen tien ung ho gd chau Tinh 2021.048.CT tu 0451000422621 NGUYEN NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 438257.010321.171248.Nguyen Trong Hieu ung ho MS 2021 048 c Tinh
3/1/2021 1,000,000 MBVCB.1015873425.Ung ho MS 2021.048( chi Tinh).CT tu 0041000255848 HOANG THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 359077.010321.161305.Ung ho MS 2021.048 chi tinh FT21060521766693
3/1/2021 1,000,000 186293.010321.154235.ung ho Ms 2021.048 ( chi Tinh)
3/1/2021 1,000,000 MBVCB.1015758620.Ung ho ma so 2021.048 gia dinh anh Nguyen Van Quynh. .CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 NGUYEN THI HONG- MR DOAN VAN VUONG UNG HO MS 2021.46 (EM TRAN TRUNG TRUC)
3/1/2021 1,000,000 MBVCB.1015650057.ung ho MS 2021.048(chi tinh).CT tu 0071001665958 LU QUOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 IBVCB.1015631073.Xin ung ho chong con chi y ta Tinh (Tu Ky, Hai Duong).CT tu 0011004120487 NGUYEN MAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 030939.010321.140742.UNG HO MS 2021.048( CHI TINH)-010321-14:07:52 030939
3/1/2021 1,000,000 MBVCB.1015494277.Nguyen Hoang Thao ung ho ma so 2021.048 anh Nguyen Van Quynh - Hai Duong.CT tu 0011004296084 NGUYEN HOANG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 084824.010321.122341.Chuyen tien ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 1,000,000 137699.010321.112855.Cong Ty In Nhanh Lam Son (46 Dong Nai, P.15, Q.10, TP.HCM) ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang
3/1/2021 1,000,000 685919.010321.105558.UNG HO MS 2021.048 (CHI TINH)
3/1/2021 1,000,000 994704.010321.104421.ung ho MS2021.048 chi tinh
3/1/2021 1,000,000 MBVCB.1015156909.NGUYEN THI NHUNG chuyen tien ung ho chi Tinh MS:2021.048(chi Tinh).CT tu 0481000797979 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 IBVCB.1015152274.Ung ho MS 2021.048 chi Vu Thi Tinh Hai Duong.CT tu 0011001188229 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 IBVCB.1015138158.Nguyen Tung Lam - quan Tan Binh, thanh pho HCM ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0031000122074 TRAN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 966913.010321.091700.UH MA SO 2021-048 (MS. VU THI TINH)-010321-09:17:02 966913
3/1/2021 1,000,000 281967.010321.090749.Ung ho ms 2021.048 chi Tinh
3/1/2021 1,000,000 MBVCB.1015055088.NGUYEN VAN THO chuyen tien uh MS 2021.048 (Chi Tinh - Tu Ky, Hai Duong).CT tu 0011004055111 NGUYEN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 1,000,000 SHGD:10005804.DD:210301.BO:DO THANH LOAN.Remark:DO THANH LOAN UNG HO CHI TINH MS 2021.048
3/1/2021 1,000,000 911524.010321.080712.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh FT21060291287298
3/1/2021 1,000,000 743257.010321.080441.Vietcombank;0011002643148;LE TU HY chuyen khoan ung ho MS 2021048 chi Tinh
3/1/2021 1,500,000 263631.010321.100412.Ung ho NCHCCCL+ Nhom co Man+ 0368530644
3/1/2021 1,500,000 794149.010321.055928.ung ho MS 2021.048
3/1/2021 2,000,000 942511.280221.231139.UNG HO MS 2021.049 (CHI LE THI HANG)-280221-23:12:04 942511
3/1/2021 2,000,000 258224.010321.153954.Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
3/1/2021 2,000,000 IBVCB.1015649585.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 2,000,000 798217.010321.063014.ung ho chi tinh hai duong
3/1/2021 2,000,000 MBVCB.1014893261.MS 2021.048 (Chi Tinh).CT tu 0081000350474 TRAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 3,000,000 MBVCB.1014993531.Ung ho Chi vu thi Tinh - hai duong Maso 2021.048.CT tu 0531000265470 NGUYEN THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 5,000,000 550097.010321.173736.TRAN PHUONG Thao ung ho Ms 2021048 chi Tinh
3/1/2021 5,000,000 MBVCB.1015532165.GD Kim Nguyen ho tro MS 2021.048?(chi Tinhh).CT tu 0071005756346 NGUYEN XUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/1/2021 5,000,000 GIUP EM TRAN TRUNG TRUC O QUAN TAN PHU TPHCM BI TAI NAN MA SO 2021.046 DUOC CHUA BENH
3/1/2021 5,000,000 GIUP EM TRUONG NGOC HAU 16T DUOC CHUA TRI BENH SUY TIM MA SO 2021.047
3/1/2021 5,000,000 MBVCB.1015026623.Ung ho MS 2021.048 (Chi Tinh).CT tu 0181002862837 VO DUY TAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 5,001 IBVCB.1016759667.dfvb.CT tu 0441000791947 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 10,000 040809.020321.065100.ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu Cau mong van su binh an
3/2/2021 50,000 264206.020321.215449.gui ms 2021 051
3/2/2021 50,000 IBVCB.1017840676.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 50,000 274693.020321.195703.Tran Van Trong gui tien ung ho MS 2021.050 ( Do Nhat Hoang ).
3/2/2021 50,000 350795.020321.193147.Ung ho giao chau giao thuy FT21061096084306
3/2/2021 50,000 MBVCB.1017679762.Ms 2021051Ngo Minh Phu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 50,000 IBVCB.1017014776.Giup ma so 2021 051 Ngo Minh Phu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 50,000 950866.020321.120233.MS 2021.051 Minh Phu FT21061061304678
3/2/2021 50,000 178824.020321.110608.UNG HO MS 2021.050(DO NHAT HOANG)-020321-11:06:21 178824
3/2/2021 50,000 MBVCB.1016751256.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 50,000 149692.020321.090108.UNG HO MS 2021.051(NGO MINH PHU)-020321-09:01:33 149692
3/2/2021 50,000 SHGD:10006241.DD:210302.BO:NGUYEN THI THU ANH.Remark:Ung ho ms 2021.048 chi tinh
3/2/2021 50,000 484365.020321.074729.Ung ho MS 2021.051
3/2/2021 50,000 MBVCB.1016524672.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho Ms 2021.051( ngo minh phu).CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 100,000 MBVCB.1016425154.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 100,000 586007.020321.210755.ung ho MS 2021 050 Do Nhat Hoang
3/2/2021 100,000 358918.020321.194240.Ung ho be Do Nhat Hoang FT21061940352733
3/2/2021 100,000 257176.020321.185715.UNG HO MS 2021.051 NGO MINH PHU
3/2/2021 100,000 MBVCB.1017656830.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.050 Do Nhat Hoang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 100,000 MBVCB.1017626673.ms 2021 046 tran Trung truc.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 100,000 MBVCB.1017624605.ms 2021 045 dang thanh xuan.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 100,000 MBVCB.1017620302.ms 2021 047 truong thi ngoc han.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 100,000 472796.020321.182334.Ung ho ma so 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 100,000 MBVCB.1017618356.ms 2021 049 le thi hang.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 100,000 MBVCB.1017615350.ms 2021 050 do nhat hoang.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 100,000 MBVCB.1017575152.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0031000325815 LUU THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 100,000 438811.020321.172256.Ung ho MS2021 051 Be Ngo Minh Phu
3/2/2021 100,000 113312.020321.151722.NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT21061725766449
3/2/2021 100,000 140767.020321.134245.TTTPhuong ung ho Ms2021.051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 100,000 022266.020321.134134.MS 2021.048 Chi tinh FT21061480472337
3/2/2021 100,000 014032.020321.133045.MS 2021.051 Ngo minh phu FT21061058261104
3/2/2021 100,000 IBPS/SE:79334001.DD:020321.SH:10001948.BO:LE THI ANH TU0815253.UNG HO MS 2021.051 (NGO MINH PHU) (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
3/2/2021 100,000 989688.020321.125550.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.051 em Ngo Minh Phu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21061032001140
3/2/2021 100,000 913896.020321.124646.ung ho MS 2021.048 CHI TINH
3/2/2021 100,000 IBVCB.1016933387.Ung ho MS2021.051 .CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 100,000 862937.020321.102845.MS 2021.051 FT21061490087861
3/2/2021 100,000 400627.020321.102329.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021051 ngo minh phu
3/2/2021 100,000 333196.020321.100339.ung ho gia dinh anh ngo quoc huy ms 2021 051
3/2/2021 100,000 107005.020321.095907.MS 2021 049
3/2/2021 100,000 707750.020321.085500.Ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 100,000 465382.020321.085221.ung ho ngo minh phu-2021.051 ,mong con mau binh phuc
3/2/2021 100,000 100013.020321.082504.Vinh Nam ung ho ms 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 100,000 754217.020321.081557.Ung ho MS 2021.051 FT21061046271410
3/2/2021 100,000 651742.020321.074202.Chuyen tien ung ho MS2021.051
3/2/2021 100,000 651398.020321.074118.Chuyen tien ung ho MS2021.038
3/2/2021 100,000 596389.020321.073338.T ung ho Ngo Minh Phu MS 2021.051
3/2/2021 100,000 637189.020321.070721.MS 2021.051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 100,000 MBVCB.1016520046.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.051 (chau Ngo Minh Phu)Vietnamnet 2/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 150,000 MBVCB.1017643820.Ung ho MS 2021.049 ( chi Le Thi Hang)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 150,000 MBVCB.1017636941.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 150,000 562722.020321.003250.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
3/2/2021 200,000 695722.010321.235416.Ung ho NCHCCCL HairoinSalon 0706388338 FT21061134772900
3/2/2021 200,000 417698.010321.232218.Ung ho MS 2021.048 (Chi Tinh)
3/2/2021 200,000 MBVCB.1016412180.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0081001195145 DANG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 448151.020321.215016.Gd Min Min ung ho 2021.050 Do Nhat Hoang FT21062652703170
3/2/2021 200,000 255547.020321.214447.ung ho ms 2021 023 be Tho Van Minh
3/2/2021 200,000 970335.020321.213605.ung ho Ms 2021048
3/2/2021 200,000 437095.020321.213202.Ung ho MS 2021048 chi tinh FT21062015185305
3/2/2021 200,000 333028.020321.211229.Ung ho Ms 2021.048 chi Tinh
3/2/2021 200,000 293919.020321.211017.Lai Thi Thoa chuyen tienms2021048 chi tinh
3/2/2021 200,000 388334.020321.202213.Ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu FT21061896161428
3/2/2021 200,000 751052.020321.202057.Bac Ha Hai Phong ung ho chau Ngo Minh Phu - MS 2021051
3/2/2021 200,000 747437.020321.200932.MS 2021.048 (chi Tinh)
3/2/2021 200,000 MBVCB.1017751372.UH 2021.051 Ngo Minh Phu.CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 MBVCB.1017737308.MS 2021.051.CT tu 0691002922028 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 902973.020321.192933.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021050 Do Nhat Hoang
3/2/2021 200,000 465028.020321.174858.ung ho MS 2021048 chi tinh
3/2/2021 200,000 MBVCB.1017558389.ung ho chau Ngo Minh Phu.CT tu 0021000257163 HAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 190447.020321.171516.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
3/2/2021 200,000 182596.020321.161958.Ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu FT21061939061627
3/2/2021 200,000 MBVCB.1017368122.NGUYEN KIEU BANG TAM chuyen tien ung ho MS 2021.047 ( Em TruongThi Ngoc Han).CT tu 0011000725750 NGUYEN KIEU BANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 SHGD:10018831.DD:210302.BO:NGO THI THANH TAM.Remark:Ung hon MS 2021.048
3/2/2021 200,000 SHGD:10007980.DD:210302.BO:VUONG LIEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.048(CHI TINH)
3/2/2021 200,000 233839.020321.125725.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
3/2/2021 200,000 IBVCB.1016933322.MS 2021 051 Ngo Minh Phu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 200,000 MBVCB.1016834098.LE THI HONG LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.48 (chi tinh).CT tu 0951004194342 LE THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 286609.020321.102824.Ung ho Ms 2021.048
3/2/2021 200,000 129104.020321.102157.MS 2021 chi Tinh
3/2/2021 200,000 777258.020321.100608.MS 2021.051
3/2/2021 200,000 MBVCB.1016785837.DANG HOAI GIANG chuyen tien ung ho MS 2021.048 ( chi Tinh).CT tu 0541000291123 DANG HOAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 764912.020321.095334.ung ho MS 2021.051 Ngo minh phu
3/2/2021 200,000 076839.020321.093515.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021048chi Tinh
3/2/2021 200,000 480716.020321.092838.Ung ho MS2021.045
3/2/2021 200,000 480230.020321.092730.Ung ho MS2021.051
3/2/2021 200,000 789562.020321.090810.Ung ho ms 2021.048 chi Tinh FT21061403266072
3/2/2021 200,000 640898.020321.090749.MS 2021.048 (chi Tinh)
3/2/2021 200,000 MBVCB.1016661591.MS 2021.051.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 091227.020321.084211.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 Em Truong Thi Ngoc Han
3/2/2021 200,000 897636.020321.083626.Vietcombank;0011002643148;PHAM HAI CHAU ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 200,000 763825.020321.083255.UNG HO MS 2021.051 Ngo Minh Phu FT21061611448664
3/2/2021 200,000 IBVCB.1016627514.C Phuong ung ho MS 2021051(Ngo Minh Phu).CT tu 0011003033569 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 SHGD:10000736.DD:210302.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 051
3/2/2021 200,000 673536.020321.081537.Ung Ho MS 2021.048 chi Tinh
3/2/2021 200,000 746810.020321.075949.Ung ho MS 2021.051 FT21061057125151
3/2/2021 200,000 661275.020321.075858.ung ho be Ngo Minh Phu .MS 2021.051
3/2/2021 200,000 050954.020321.072036.ung ho Ngo Minh Phu
3/2/2021 200,000 641968.020321.072008.ung ho MS 2021.051
3/2/2021 200,000 MBVCB.1016550141.MS2021.051 Ngo Minh Phu.CT tu 0071001190114 TRAN HONG KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 200,000 725905.020321.062622.MS 2021.051 Ngo Minh Phu FT21061902304653
3/2/2021 200,000 035033.020321.062312.Ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 200,000 501035.020321.060812.Ung ho MS 2021051
3/2/2021 200,000 724160.020321.060558.Ung ho ms 2021.051 ngo minh phu FT21061978801011
3/2/2021 200,000 722830.020321.054355.ung ho ms 2021.049 chi le thi hang FT21061054020611
3/2/2021 200,000 722460.020321.053625.ung ho ms 2021.048 chi Tinh FT21061633066074
3/2/2021 200,000 698198.020321.000631.ung ho MS 2021.048 chi Tinh FT21061594794983
3/2/2021 300,000 MBVCB.1016431388.ung ho MS 2021.048( chi Tinh).CT tu 0091000001791 NGUYEN THI LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 992464.010321.224652.Ung ho ma so 2021.048 ( Chi Tinh)
3/2/2021 300,000 750580.020321.214903.IBFT MS 2021. 051 Ngo minh phu
3/2/2021 300,000 443227.020321.214154.Ung ho MS 2021.050 Do Nhat Hoang FT21062197890117
3/2/2021 300,000 429550.020321.212031.Ung ho ma so 2021.050 Do Nhat Hoang FT21062453376897
3/2/2021 300,000 258115.020321.204915.MS 2021.048 chi Tinh
3/2/2021 300,000 386088.020321.201911.Ung ho MS 2021051 NGO MINH PHU FT21061061114630
3/2/2021 300,000 MBVCB.1017535659.Chuyen giup y ta hai duong.CT tu 0021000890008 NGUYEN THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 IBVCB.1017467718.bi benh.CT tu 0071001864923 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 300,000 162579.020321.160158.MS2021.047-TRUONG THI NGOC HAN-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21061375084311
3/2/2021 300,000 MBVCB.1017322538.PHAN THANH TAM ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 224772.020321.145805.XIN GUI , CHIA SE CUNG GIA DINH MS 2021.051(NGO MINH PHU)-020321-14:58:35 224772
3/2/2021 300,000 611470.020321.144229.ung ho MS 2021.051
3/2/2021 300,000 006173.020321.131949.Ung ho Ngo Minh Phu MS 2021.051 FT21061741040496
3/2/2021 300,000 483660.020321.125919.Ung ho MS 2021 051 e Ngo Minh Phu
3/2/2021 300,000 SHGD:10000278.DD:210302.BO:BUI DUC TRUONG.Remark:Ung ho be Ngo Minh Phu 2021 051Mongcon binh an va khoe manh
3/2/2021 300,000 945398.020321.115605.LE THI HANG MS 2021 049 FT21061183590361
3/2/2021 300,000 IBVCB.1016872423.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 MBVCB.1016822042.Ung ho NCHCCCL Thiet 0972952882.CT tu 0021001221258 VU DINH THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 MBVCB.1016778775.Ung ho ms 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0091000567689 VO HUYNH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 MBVCB.1016764916.Ung ho MS 2021.049 ( chi Le Thi Hang).CT tu 0011001721980 TRAN TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 MBVCB.1016762632.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0011001721980 TRAN TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 096430.020321.093822.Ung ho MS 2021 050 Do Nhat Hoang
3/2/2021 300,000 094941.020321.093632.Ung ho MS 2021 048 Chi Tinh
3/2/2021 300,000 SHGD:10008019.DD:210302.BO:HUYNH THI MAI XUAN.Remark:MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 300,000 MBVCB.1016636632.NGUYEN HUU QUYNH CHAU chuyen tien ung ho ma so 2021.051 ( Ngo Minh Phu ).CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 300,000 UNG HO MA SO 2021.049 CHI LE THI HANG
3/2/2021 300,000 672791.020321.081441.ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 300,000 074433.020321.075855.ung ho gd chi Tinh 2021 048
3/2/2021 300,000 296929.020321.073740.2021 048
3/2/2021 300,000 732270.020321.070944.MS 2021.051 NGO MINH PHU FT21061402920111
3/2/2021 300,000 636987.020321.070642.Ung ho cho chau Phu o Hai Phong, MS 2021.051 Ngo Minh Phu. Chuc chau mau binh phuc.
3/2/2021 300,000 248664.020321.064150.Ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 300,000 229643.020321.063535.ung ho 2021.051(ngo minh phu)
3/2/2021 300,000 726625.020321.063313.Ung no Ms 2021.051 Ngo Minh Phu FT21061072821021
3/2/2021 300,000 IBVCB.1016514210.Giup MS2021 048 Chi Tinh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 300,000 MBVCB.1016472623.Nguyen Thi Lien Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh Hai Duong).CT tu 0611001955999 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 400,000 MBVCB.1016678735.UNG HO MS 2021 051 Ngo Minh Phu.CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/2/2021 500,000 204089.020321.220016.ung ho ms 2021.050(DO NHAT HOANG)
3/2/2021 500,000 MBVCB.1017907497.Ung ho MS 2021.051 ( ngo minh phu ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 500,000 201451.020321.214531.Ung ho MS 2021.050 Do Nhat Hoang
3/2/2021 500,000 555051.020321.201551.Gd be Lam Nam ung ho MS 2021 048 Chi Tinh
3/2/2021 500,000 333896.020321.190939.Ung ho MS 2021048 Chi Tinh FT21061014751469
3/2/2021 500,000 255271.020321.155233.Ung ho ms 2021.051 ngo minh phu
3/2/2021 500,000 125384.020321.152826.Ung ho MS 2021.048 Chi Tinh FT21061084058565
3/2/2021 500,000 MBVCB.1016936991.Ung ho MS 2021.051.CT tu 0021001695739 BUI VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 500,000 371125.020321.112718.VIETTEL 400300 LIENNH 210302 210302077217591 400201 Chuyen nu y ta tai nan khi chong dich
3/2/2021 500,000 111919.020321.111919.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/2/2021 500,000 405288.020321.105826.Vietcombank 0011002643148 Vi Thi Thuy ck cho MS 2021 045 Dang Thanh Xuan
3/2/2021 500,000 176725.020321.105707.UNG HO MS 2021.051( NGO MINH PHU)-020321-10:57:29 176725
3/2/2021 500,000 165750.020321.105305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Vi Thi Thuy ck cho MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 500,000 403345.020321.104324.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 048 chij Tinhf
3/2/2021 500,000 877194.020321.104323.Ung ho MS 2021.051 FT21061011726961
3/2/2021 500,000 MBVCB.1016804673.Ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 500,000 397519.020321.095927.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 500,000 MBVCB.1016744209.Ung ho MS 2021.051( Ngo Minh Phu).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 500,000 264620.020321.092928.ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu)
3/2/2021 500,000 249802.020321.085322.Chuyen tien UH MS 2021.048 C tinh
3/2/2021 500,000 530431.020321.084748.MS 2021.046 em TRAN TRUNG TRUC
3/2/2021 500,000 530342.020321.084540.MS 2021.044 anh THIEN
3/2/2021 500,000 530290.020321.084416.MS 2021.047 em TRUONG THI NGOC HAN
3/2/2021 500,000 057520.020321.084349.Ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 500,000 104961.020321.084337.Ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/2/2021 500,000 SHGD:10005421.DD:210302.BO:VU TIEU NGOC.Remark:Ung ho Ms 2021.048 chi tinh
3/2/2021 500,000 SHGD:10001385.DD:210302.BO:NGUYEN QUANG LUAN.Remark:MS 2021.048
3/2/2021 500,000 239492.020321.080316.Vo Thi Diep Anh chuyen tien ms2021.051 (ngo minh phu) chuc con mau khoe nha.
3/2/2021 500,000 IBVCB.1016587961.Ung ho MS 2021.051( Ngo Minh Phu).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 500,000 135538.020321.065613.UNG HO MS 2021.051 ( CHAU NGO MINH PHU )-020321-06:56:05 135538
3/2/2021 500,000 727505.020321.064004.Ung ho ms 2021.051 FT21061902360390
3/2/2021 500,000 MBVCB.1016530748.THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.048( Chi Tinh).CT tu 0081000260073 PHI THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 500,000 MBVCB.1016522077.MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 500,000 MBVCB.1016505412.DINH THI QUE ANH chuyen tien ung ho ms 2021.048 chi tinh.CT tu 0451000487762 DINH THI QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 500,000 017329.020321.015900.Ung ho NCHCCCL BA 0913486986
3/2/2021 500,000 709054.020321.012103.MS 2021048 Chi Tinh FT21061663429124
3/2/2021 500,000 286848.020321.010450.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/2/2021 600,000 MBVCB.1017339419.MS 2021.040(PHAN THI LE NA)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 700,000 SHGD:10003608.DD:210302.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0915427798
3/2/2021 900,000 296117.020321.072933.ung ho MS 2021 41 42 51 moi th 300k
3/2/2021 1,000,000 219634.010321.233606.nguoi gui 1 nguoi Viet Nam
3/2/2021 1,000,000 686566.010321.231434.Ung ho ms 2021.048 Chi Tinh FT21061511030013
3/2/2021 1,000,000 812075.010321.230521.MS 2021.048 (Chi Tinh)
3/2/2021 1,000,000 115434.020321.195616.Ms 2021.051 Ung Ho Ngo Van Phu
3/2/2021 1,000,000 091199.020321.185914.2021 051 ngo minh phu
3/2/2021 1,000,000 MBVCB.1017516796.Ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0031000209068 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 1,000,000 779198.020321.161631.Ung ho MS2021 048 chi tinh
3/2/2021 1,000,000 197636.020321.124317.UNG HO MS 2021.051 (NGO MINH PHU)-020321-12:43:16 197636
3/2/2021 1,000,000 172735.020321.111640.MS 2021.051 ngo minh phu
3/2/2021 1,000,000 SHGD:10003450.DD:210302.BO:HUYNH KHAC LE.Remark:ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
3/2/2021 1,000,000 134229.020321.085330.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/2/2021 1,000,000 MBVCB.1016582847.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.051(ngo minh phu).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 1,000,000 MBVCB.1016519914.Ung ho chau bi benh :MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 1,000,000 MBVCB.1016475257.DAO DINH NGAN chuyen tien cho con chi y ta TINH o Hai duong.CT tu 0591000190562 DAO DINH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/2/2021 2,000,000 IBPS/SE:79334001.DD:020321.SH:10002795.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO 1,000,000 CHO MS 2021.023 ( BE THO VAN MINH ) VA 1,000,000 CHO MS 2021.051 ( NGO MINH PHU) (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
3/2/2021 2,000,000 SHGD:10000275.DD:210302.BO:DINH QUANG KHUYEN.Remark:[2100000011182571]ONG TRINH DINH THAI CT UNG HO MS 2021.048 (CHI TINH)
3/2/2021 2,000,000 687420.020321.090856.Ung ho MS 2021.051 ( Ngo Minh Phu )
3/2/2021 2,300,000 127793.020321.155630.NGUYEN THI THANH YEN UNG HO NCHCCCL SDT 0904774054
3/3/2021 1,000 IBVCB.1019379987.asd.CT tu 0911000071378 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000 IBVCB.1018118002.a.CT tu 0911000053780 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 5,001 IBVCB.1018263120.adas.CT tu 0911000070999 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 10,000 IBVCB.1018080738.Ung ho MS 2021 Chau Hoang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 10,000 IBVCB.1018079336.Ung ho MS 2021 048 Chi Tinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 10,000 IBVCB.1018078454.Ung ho MS 2021 051 Chau Phu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 10,000 IBVCB.1018076367.Ung ho MS 2021 052 Ba Toi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 20,000 MBVCB.1017938236.MS 2021.051 ( ngo minh phu ).CT tu 0221000039413 PHAM VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 20,000 SHGD:10014643.DD:210303.BO:Y THI Y BINH.Remark:BDT NCHCCCL
3/3/2021 20,000 068427.030321.074202.ung ho MS 2021 052 ba Dam Thi Toi Cau mong van su binh an
3/3/2021 50,000 583841.020321.235439.ISL20210302235439459-ung ho MS 2021.050 Do Nhat Hoang
3/3/2021 50,000 IBVCB.1019845442.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 50,000 682690.030321.204256.Ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu)
3/3/2021 50,000 447936.030321.191314.UNG HO MS 2021.052(BA DAM THI TOI)-030321-19:13:26 447936
3/3/2021 50,000 MBVCB.1018946273.gui ms 2021 052.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 50,000 135128.030321.152206.The Moon ung ho MS2021.052 (dam thi toi)
3/3/2021 50,000 134252.030321.151938.The Moon ung ho MS 2021.051(ngo minh phu)
3/3/2021 50,000 877308.030321.124659.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 50,000 IBVCB.1018475922.Giup ma so 2021 052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 50,000 579295.030321.102343.MS 2021.052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 50,000 579382.030321.101541.MS 2021052 Dam Thi Toi giau ten
3/3/2021 50,000 560078.030321.100332.ung ho MS2021052 ba dam thi toi
3/3/2021 50,000 MBVCB.1018230130.NCHCCCL_ Em Yen _ Chuc anh chi nhieu suc khoe de giup do duoc nhieu nguoi.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 50,000 504931.030321.090641.Ung ho MS 2021.050
3/3/2021 50,000 MBVCB.1018092900.Ung ho MS 2021.052.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 50,000 532841.030321.064718.Ms 2021.052 ba Dam Thi Toi FT21062030820909
3/3/2021 50,000 MBVCB.1018055689.Ung ho MS 2021.052 (Ba Don Thi Toi).CT tu 0231000113345 NGUYEN BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 50,000 038802.030321.061318.ung ho ba dam thi toi ms 2021 052
3/3/2021 50,000 526482.030321.053646.Giup do nguoi kho khan MS 2021.052 FT21062468760965
3/3/2021 100,000 260349.030321.221017.Ung ho MS 2021.047 Em Truong Thi Ngoc Han FT21063845318797
3/3/2021 100,000 243129.030321.212722.ms 2021 051
3/3/2021 100,000 MBVCB.1019729158.ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu MAI YEN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 742848.030321.193404.T ung ho ba Dam Thi Toi MS 2021.052
3/3/2021 100,000 364425.030321.183729.ung ho NCHCCCL VINH 0949262996
3/3/2021 100,000 895375.030321.181510.IBFT 2021.505 ung ho Do Nhat Hoang
3/3/2021 100,000 968067.030321.160223.Ung ho ms 2021.052 FT21062507296300
3/3/2021 100,000 IBVCB.1018878618.MS 2021052 BA DAM THI TOI.CT tu 0261003461470 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 100,000 528758.030321.153215.Ung ho NCHCCCL nguyen huu Trung 0818977847
3/3/2021 100,000 272081.030321.151555.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.042 (ANH DANG QUANG TRUNG) THEO KET CHUYEN TUAN 3/2/2021
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018786522.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung hoMS 2021 046 em Tran Trung Truc.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 653621.030321.145344.Ung ho ma so 2021 052 Dam Thi Toi
3/3/2021 100,000 892887.030321.145113.Ung ho MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi FT21062407959979
3/3/2021 100,000 880177.030321.143829.Ung ho MS 2021.052 Dam thi toi FT21062231397084
3/3/2021 100,000 643263.030321.141902.Ung ho MS2021 048 Chi Tinh
3/3/2021 100,000 285773.030321.141644.Ung ho MS2021 052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018577984.MS 2021.052.CT tu 0281000240009 DANG TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 372654.030321.112250.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 050 va 051
3/3/2021 100,000 589402.030321.104757.Ung ho MS 2021017 chu Ma Tai Hinh
3/3/2021 100,000 588709.030321.104541.Ung ho MS 2021020 Nhu Y Diem Phuc
3/3/2021 100,000 IBVCB.1018384899.MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0011002740910 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 286645.030321.104438.Ung Ho Ms 2021052 ( Ba Dam Thi Toi)
3/3/2021 100,000 870553.030321.104310.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021052 Dam Thi Ton
3/3/2021 100,000 587997.030321.104327.Ung ho MS 2021022 be Tran Nhat Anh
3/3/2021 100,000 586404.030321.103835.Ung ho MS 2021023 Be Tho Van Minh
3/3/2021 100,000 585754.030321.103641.Ung ho MS 2021025 chi Truong Thi Hue
3/3/2021 100,000 584191.030321.103049.Ung ho MS 2021030 Be Nguyen Le Truc Giang
3/3/2021 100,000 582736.030321.102622.Ung ho MS 2021035 Be Nguyen Thanh Hieu
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018343758.ung ho MS 2021 052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 100,000 581388.030321.102223.Ung ho MS 2021036 gia dinh be Truong Pham Hung
3/3/2021 100,000 580118.030321.101823.Ung ho MS 2021051 Ngo Minh Phu
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018333507.ung ho MS2021.052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0371000435597 NGUYEN HAI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018317887.ung ho ms 2021.048 ( chi Tinh).CT tu 0711000240355 NGUYEN VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 576918.030321.100713.Ung ho MS 2021049 chi Le Thi Hang
3/3/2021 100,000 576123.030321.100430.Ung ho MS 2021052 Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 100,000 234491.030321.095600.Ung ho ma so 2021 052 ba dam thi toi
3/3/2021 100,000 266368.030321.094755.Ng Thu Trang ung ho MS 2021.052
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018250307.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 329519.030321.092720.UNG HO BA DAM THI TOI.MS 2021.052-030321-09:27:33 329519
3/3/2021 100,000 323902.030321.090047.UNG HO MS 2021.052 ( BA DAM THI TOI)-030321-09:00:59 323902
3/3/2021 100,000 053904.030321.083058.Vinh Nam ung ho ms 2021 052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018140595.Giup MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 939571.030321.081041.ung ho MS 2021 052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018079288.Ba Dam Thi Toi.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018073521.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.052 ba Dam Thi Toi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018072238.NGUYEN NGOC OANH chuyen tien ung ho ba Dam Thi Toi ms 2021 052.CT tu 0181003396035 NGUYEN NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 047477.030321.065523.MS 2021 052 ba dam thi toi
3/3/2021 100,000 019857.030321.063656.Ung ho MS 2021 052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 100,000 MBVCB.1018052453.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)Vietnamnet 3/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 100,000 411725.030321.054556.Chuyen tien ung ho ma so 2021.052 ba Dam Thi To
3/3/2021 100,000 526683.030321.054107.MS 2021.052 ba Dam Thi Toi FT21062893180457
3/3/2021 100,000 223265.030321.052332.PHAM THI THUY HANG Chuyen tien ung ho hai cu gia neo don
3/3/2021 150,000 051739.030321.194145.ung ho MS 2021.050 do nhat hoang
3/3/2021 150,000 MBVCB.1018760470.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 490751.020321.233909.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;UnghoMS2021 050 donhathoang
3/3/2021 200,000 489656.020321.224646.Vietcombank;0011002643148;MS 2021048?chi Tinh
3/3/2021 200,000 300855.020321.224314.UNG HO MS 2021.051 (NGO MINH PHU)-020321-22:43:34 300855
3/3/2021 200,000 259417.030321.220823.Ung ho MS 2021.049 Chi Le Thi Hang FT21063483000723
3/3/2021 200,000 257412.030321.220421.Ung Ho MS 2021.048 Chi Tinh FT21063962154609
3/3/2021 200,000 814051.030321.213601.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh
3/3/2021 200,000 IBVCB.1019788003.PHAM THI TRUONG chuyen khoan MS 2021.052 (ba Dam Thi Tot).CT tu 0491000044590 PHAM THI TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 163006.030321.201656.Ms2021 050
3/3/2021 200,000 MBVCB.1019772685.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 052393.030321.194237.Chuyen tien ung ho MS2021.052 Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 742664.030321.193345.MS 2021.051 (Ngo Minh Phu)
3/3/2021 200,000 MBVCB.1019711227.?ung ho?MS 2021.052?.CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 034198.030321.191808.ung ho ms 2021.052
3/3/2021 200,000 MBVCB.1019457261.MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 656228.030321.171922.Ung ho MS 2021.050 do nhat hoang
3/3/2021 200,000 655307.030321.171802.Ung ho MS 2021.052 ba dam thi toi
3/3/2021 200,000 023594.030321.165515.MS 2021.052 FT21062950048080
3/3/2021 200,000 IBVCB.1018900006.UNG HO_DO NHAT HOANG (MS:2021.050).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 367506.030321.155538.Ung ho MS 2021 052
3/3/2021 200,000 907838.030321.155006.Vietcombank;0011002643148;2021 050 do nhat hoang
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018825044.MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 593766.030321.151822.ISL20210303151822717-Ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu)
3/3/2021 200,000 272028.030321.151548.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN) THEO KET CHUYEN TUAN 3/2/2021
3/3/2021 200,000 IBVCB.1018786860.UNG HO MS 2021.052 ( BA DAM THI TOI ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 648529.030321.145219.Ung ho MS 2021 052 Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 391838.030321.144209.UNG HO MS : 2021.51( NGO MINH PHU)-030321-14:42:13 391838
3/3/2021 200,000 835987.030321.141632.MS 2021.052
3/3/2021 200,000 734616.030321.134510.ung ho MS 2021.052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 058809.030321.005456.Ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)
3/3/2021 200,000 058524.030321.005400.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
3/3/2021 200,000 368384.030321.123602.UNG HO MS 2021.052 ( BA DAM THI TOI ) -030321-12:35:21 368384
3/3/2021 200,000 IBVCB.1018519169.MS 2021 052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 200,000 198648.030321.120635.Ung ho MS 2021.051 ( Ngo Minh Phu)
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018515628.ung ho MS 2021.052 ( ba dam thi toi ).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 723762.030321.114051.Vietcombank 0011002643148 LE CANH TUONG HAN chuyen khoan UNG HO MS 2021 048 CHI TINH
3/3/2021 200,000 735392.030321.113843.Ung ho MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi FT21062528765575
3/3/2021 200,000 734849.030321.113807.ung ho MS 2021.052 - dam thi toi FT21062169200045
3/3/2021 200,000 369626.030321.112053.Ung ho MS 2021052 Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018393567.GDPT ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 279615.030321.102505.VIETTEL 400300 LIENNH 210303 210303078085116 400201 MS 2021 52 BA DAM THI TOI
3/3/2021 200,000 IBVCB.1018334718.MS 2021052 cu ba Dam Thi Toi.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 200,000 IBVCB.1018329453.chuyen khoan ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0071002891494 HUYNH CONG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 836251.030321.101316.Ung ho ms 2021.052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 256966.030321.101056.Ung ho MS 2021 052 Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 644377.030321.100500.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh FT21062305165269
3/3/2021 200,000 640636.030321.100056.MS 2021 052 FT21062110100674
3/3/2021 200,000 335514.030321.095506.UNG HO MS 2021.052 (BA DAM THI TOI)-030321-09:55:05 335514
3/3/2021 200,000 SHGD:19567932.DD:210303.BO:Tran Thi Phuc.Remark:TRAN THI PHUC HA LONG QUANG NINH UNG HO MS 2021.051 (NGO MINH PHU)
3/3/2021 200,000 262905.030321.093811.Le Thi Thanh Huyen chuyen tien MS 2021.052( dam t to)
3/3/2021 200,000 534929.030321.093800.ung ho MS 2021.052 ba DamThiToi
3/3/2021 200,000 198009.030321.093146.Ung ho MS 2021 052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 528609.030321.093129.NCHCCCL MinhAnh 0989949698
3/3/2021 200,000 612859.030321.093008.Ung ho ma so 2021052 ba dam thi toi FT21062807604217
3/3/2021 200,000 327178.030321.091623.MS 2021.052( BA DAM THI TOI)-030321-09:16:51 327178
3/3/2021 200,000 599008.030321.091407.Ung ho MS 2021 052 ba Dam Thi Toi FT21062429003780
3/3/2021 200,000 SHGD:10000834.DD:210303.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 052
3/3/2021 200,000 682367.030321.090505.UNG HO MS 2021048 C TINH
3/3/2021 200,000 SHGD:10000187.DD:210303.BO:BUI THE TUAN.Remark:BUI THE TUAN UNG HO CHI TINH UNG HO MS2021.048(CHI TINH)
3/3/2021 200,000 322762.030321.085506.2021.052-030321-08:55:05 322762
3/3/2021 200,000 498814.030321.084708.Vietcombank;0011002643148;u ng ho MS 2021052 ba Dam thi tot
3/3/2021 200,000 679683.030321.084024.Ung ho MS 2021052 cho ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 054831.030321.083234.Nguyen Van Vy ung ho MS 2021 048 chi Tinh
3/3/2021 200,000 IBVCB.1018148414.Ung ho MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi.CT tu 0111000899726 LE THI HONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018144353.Ung ho MS2021.051(Ngo Minh Phu).CT tu 0011004183979 NGUYEN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018126909.Bi benh mau bam sinh.CT tu 0781000451380 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 200,000 989538.030321.080301.MS 2021.052
3/3/2021 200,000 704399.030321.080137.MS 2021.052 ( Dam thi toi)
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018114086.MS 2021.052 ( ba Dam Thi Toi).CT tu 0371003959735 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 988869.030321.075640.ung ho MS 2021.052( ba Dam Thi Toi) con chuc ba mau khoe
3/3/2021 200,000 549347.030321.075556.Ung ho MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi FT21062104801051
3/3/2021 200,000 547849.030321.075146.Ung ho MS 2021.052 ba Dam Thi Toi FT21062135086208
3/3/2021 200,000 231213.030321.073918.MS 2021.052
3/3/2021 200,000 438276.030321.073720.Chuyen tien ung ho MS 2021.052 ba dam thi toi
3/3/2021 200,000 542075.030321.073307.MS2021.052 BA DAM THI TOI. MONG CO CHU BINH AN. FT21062116722253
3/3/2021 200,000 426480.030321.070732.Chuyen tien ung ho
3/3/2021 200,000 426309.030321.070708.MS 2021.052 ba dam thi toi
3/3/2021 200,000 239807.030321.070136.ung ho ms 2021.052( Ba Dam Thi Toi)
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018072184.Ho tro ba Toi tien vien phi.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018065892.THUY DUNG ung ho MS2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 419213.030321.064033.ung ho MS 2021.052
3/3/2021 200,000 225482.030321.063555.ung ho MS 2021.052
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018060480.MS 2021.052 (Ba TOI).CT tu 0081000745533 PHAM CONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 530134.030321.062631.MS 2021.040 FT21062569520791
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018058177.MS 2021.052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0281000256282 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 529326.030321.061827.MS 2021.047 FT21062785097780
3/3/2021 200,000 528968.030321.061430.Ung ho MS 2021.052 ba Dam Thi Toi FT21062940054481
3/3/2021 200,000 038941.030321.061416.MS 2021 052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018053312.Chau Dung MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi) .CT tu 0011004444868 HOANG THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 698209.030321.055447.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 052
3/3/2021 200,000 411998.030321.054916.MS 2021.052 Ba DAM THI TOI
3/3/2021 200,000 698109.030321.054002.Vietcombank 0011002643148 2021 052
3/3/2021 200,000 MBVCB.1018048530.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.052 (ba Dam thi toi).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 200,000 525641.030321.051938.Ung ho MS 2021052 Ba Dam Thi Toi FT21062187830108
3/3/2021 200,000 087236.030321.040040.ung ho ms 2021051 ngo minh phu chuc chau mau het benh
3/3/2021 300,000 639136.020321.111801.MS 2021.048 chi Tinh
3/3/2021 300,000 MBVCB.1017957892.Ung ho Ms 2021.051.CT tu 0801000281418 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 MBVCB.1019875074.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0021001394084 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 945590.030321.172425.uh MS2021044 anh thuan
3/3/2021 300,000 866369.030321.154233.IBFT UNG HO NCHCCCL
3/3/2021 300,000 271921.030321.151530.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.041 9CHU DINH VAN PHUONG) THEO KET CHUYEN TUAN 3/2/2021
3/3/2021 300,000 161245.030321.141951.dam thi Toi. MS2021.052
3/3/2021 300,000 582910.030321.141022.ung ho MS 2021 051
3/3/2021 300,000 239475.030321.134514.ung ho MS 2021.052 Dam Thi Toi
3/3/2021 300,000 602751.030321.113258.Nguyen Thi Bich Thoa Quy Nhu chua he Co Cuoi chia ly thang 2 2021
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018438670.UNG HO MS 2021.48 (CHI TINH).CT tu 0561003731877 DAO LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018435230.UNG HO MS 2021.049 (CHI LE THI HANG).CT tu 0561003731877 DAO LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018378212.Ung ho ms 2021.052 ba Dam thi Toi.CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 IBVCB.1018337451.Giup MS2021 052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 300,000 502806.030321.101223.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021052 ba Dam thi Toi
3/3/2021 300,000 639748.030321.095955.Ung ho MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi FT21062597038915
3/3/2021 300,000 543219.030321.094613.Ung ho MS 2021.052
3/3/2021 300,000 616833.030321.093438.MS 2021.052, Ba DAM THI TOI-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21062230361290
3/3/2021 300,000 614337.030321.093150.Ung ho MS 2021 052 ba Dam Thi Toi FT21062596701309
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018237473.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0011002562743 TRUONG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 477708.030321.083602.MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018107077.MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 545662.030321.074524.MS 2021.052 mong ba chong khoi benh FT21062656615711
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018102758.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0031000199402 DONG THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 928907.030321.074519.MS 2021.050 do nhat hoang
3/3/2021 300,000 231086.030321.073832.Ung ho MS 2021.052( Ba Dam Thi Toi)
3/3/2021 300,000 540501.030321.072654.Ung ho MS 2021.052 FT21062094847930
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018077710.NTLam ung ho ba Dam Thi Toi.CT tu 0861000085172 NGUYEN TIEN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018060543.LE HONG HAI chuyen tien giup ba Dam Thi Toi ( ms 2021.052).CT tu 0081000153144 LE HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 300,000 308727.030321.060231.UNG HO MS 2021.052 ( BA DAM THI TOI)-030321-06:02:38 308727
3/3/2021 300,000 482987.030321.054100.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021052 ba Dam thi Toi
3/3/2021 300,000 MBVCB.1018046379.BUI DINH TE chuyen tien ng h MS 2021.052.CT tu 0951005006789 BUI DINH TE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 467315.030321.214221.UNG HO MS 2021.052 (BA DAM THI TOI)-030321-21:42:20 467315
3/3/2021 500,000 466381.030321.213331.MS 2021.052 (BA DAM THI TOI)-030321-21:33:59 466381
3/3/2021 500,000 IBVCB.1019882426.NGUYEN THI THIET ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0501000015819 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 465525.030321.212611.UNG HO MS 2021.052(BA DAM THI TOI)-030321-21:26:13 465525
3/3/2021 500,000 595963.030321.210541.ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc
3/3/2021 500,000 081792.030321.202152.Ung ho MS 2021.052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 500,000 IBVCB.1019610513.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0021001832838 TRAN HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 MBVCB.1019142176.Ung ho qua bao Vietnam net MS 2021052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0371003875819 BACH THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 200858.030321.162524.ung ho gia dinh chi Tinh
3/3/2021 500,000 IBVCB.1018956882.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018897502.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 IBVCB.1018811665.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0011003545247 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018793785.BUI VIET HOAI transfer ung ho MS 2021.052( ba Dam thi Toi).CT tu 0031000125787 BUI VIET HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 669243.030321.150419.Ung ho Ms 2021 048 chi tinh
3/3/2021 500,000 129854.030321.140051.Ung ho MS 2021 052 Dam Thi Toi
3/3/2021 500,000 822047.030321.133339.Ung ho ms 2021.052 ba Dam Thi Toi FT21062529654449
3/3/2021 500,000 469400.030321.130646.Ung ho MS 2021.048 (Chi Tinh)
3/3/2021 500,000 745102.030321.114935.Ung ho MS 2021052 ba Dam Thi Toi FT21062450020574
3/3/2021 500,000 647021.030321.113731.Chuyen tien ho tro ba Dam Thi Toi MS 2021.052
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018462454.NGUYEN THI THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0111000278345 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 IBVCB.1018405725.MS 2021 050 ung ho be Do Nhat Hoang.CT tu 0071000795231 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018372846.MS 2021.052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0541001626083 VU THI THU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 IBVCB.1018335165.PHAN THI THANH CAM chuyen khoan ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0081000080433 PHAN THI THANH CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 336896.030321.100125.UNG HO MS 2021.052 BA DAM THI TOI-030321-10:01:24 336896
3/3/2021 500,000 TANG TRUNG XUONG :UNG HO MS :2021.052- BA DAM THI TOI
3/3/2021 500,000 SHGD:10010105.DD:210303.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018283943.Ung ho ba Dam Thi Toi (MS 2021.052).CT tu 0121001717244 PHAM THUY ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 SHGD:10007903.DD:210303.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 500,000 IBVCB.1018259694.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0281000161348 NGUYEN THI MAI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 195140.030321.092956.ung ho MS 2021 052 Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 500,000 SHGD:10001865.DD:210303.BO:TRAN THAO NGUYEN.Remark:IBUNG HO MS 2021.052(BA DAM THI TOI)
3/3/2021 500,000 SHGD:10008361.DD:210303.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.052 - Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 500,000 156068.030321.090101.UH MS 2021.052 - Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 500,000 IBPS/SE:01310005.DD:030321.SH:10004859.BO:TRAN TO NGA.UNG HO MS 2021.051-NGO MINH PHU
3/3/2021 500,000 IBVCB.1018188798.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 493050.030321.085330.MS 2120052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018177864.KhaiTam gui chi Dam Thi Toi-ms 2021.052.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 995388.030321.084219.Ung ho ms 2021.052( ba Dam thi Toi
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018163159.Ung ho MS 2021.052( ba Dam Thi Toi).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018157727.Giup do 2021.052.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018157079.Ho tro MS 2021.052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0011000554587 PHAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 472577.030321.082952.MS 2021. 052
3/3/2021 500,000 236296.030321.080845.ung ho ms 2021.052( ba Dam thi Toi)
3/3/2021 500,000 096395.030321.075459.ung ho Ms2021 052 ba Dam thi Toi
3/3/2021 500,000 IBVCB.1018089387.MS 2021 045 em DANG THANH XUAN tinh Lao Cai.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 500,000 IBVCB.1018088068.MS 2021 em NGO MINH PHU Hai Phong.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018069391.Ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0071001589920 TRUONG HOANG THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018059437.Ung ho MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi.CT tu 0071000719167 LE NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 039966.030321.062116.MS2021052MSDamThiToi
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018056087.ung ho ba Dam Thi Toi MS 2021.052.CT tu 0331003919812 NGUYEN SY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 234330.030321.061648.Vietcombank 0011002643148 0961368388 chuyen khoan
3/3/2021 500,000 039359.030321.061655.MS 2021 052
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018049505.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0071002292636 NGUYEN MAU LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 500,000 MBVCB.1018046346.MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi) .CT tu 0041001152053 NGUYEN CHANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1019861015.MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0031000342746 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1019711096.MS2021.052.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1019637517.2021.048( Chi Tinh).CT tu 0011000662917 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 998519.030321.180606.Ung ho MS 2021 052 Ba Dam Thi Toi
3/3/2021 1,000,000 IBVCB.1019305844.Ung ho MS 2021.052 Dam Thi Toi.CT tu 0071001344098 TRUONG THI TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1019158754.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0181001283021 MAI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 IBVCB.1019118692.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0011002515136 TRUONG QUOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1019059933.Ung ho MS 2021.052 (ba dam thi toi).CT tu 0251002008742 DINH PHU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1018906505.Ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1018903354.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0261003493885 LY TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 265832.030321.153044.Nguyen thi tuyet loan ung ho ms 2021052 Dam thi toi
3/3/2021 1,000,000 927863.030321.152449.Ung ho MS 2021 052 Ba Dam Thi Toi FT21062638083542
3/3/2021 1,000,000 091811.030321.135110.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi)
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1018636918.PHAN THI TUNG LINH ung ho ms 2021.052 ba dam thi toi.CT tu 0071000747113 PHAN THI TUNG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 IBVCB.1018598636.Ung ho MS 2021.052 ( Ba Dam Thi Toi).CT tu 0451001669750 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 IBVCB.1018373846.Ms. 2021.049 le thi hang, huong khe ha tinh.CT tu 0591001719377 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/3/2021 1,000,000 342797.030321.102659.UNG HO MS 2021.048( CHI TINH ) ( VU THI TINH , HAI DUONG )-030321-10:26:58 342797
3/3/2021 1,000,000 578907.030321.101407.ung ho ma so 2021 051 va 2021 052 moi ma so 500 ngan dong
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1018286362.Ung ho Dam Thi Toi MS 2021052.CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1018287045.UNG HO MS 2021.052 BA DAM THI TOI.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 108730.030321.094940.chau Doan Trang ung ho MS 2021.052( Ba Dam Thi Toi )
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1018277023.ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Doi).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 567050.030321.093507.Ung ho MS 2021052 ba Dam Thi Toi
3/3/2021 1,000,000 330930.030321.093410.NHAT TRUONG VINH UNG HO MS 2021.048 BAO VN NET-030321-09:33:54 330930
3/3/2021 1,000,000 SHGD:10009561.DD:210303.BO:LE THI NGOC YEN.Remark:NCHCCCL
3/3/2021 1,000,000 108507.030321.090738.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 052 ho tro bac DAM THI TOI
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1018208378.HO THU HUONG chuyen tien ung ho MS2021.052 Dam .CT tu 0071000962732 HO THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 246031.030321.084616.ung ho MS 2021.052 ( Ba Dam Thi Toi)
3/3/2021 1,000,000 320506.030321.084233.UNG HO MS 2021052-030321-08:42:41 320506
3/3/2021 1,000,000 IBVCB.1018128965.PHAM THI MY HOA chuyen khoan Giup ong Nguyen Van Liet (To 9, Khu Pho Giong Ao, Thi Tran Can Thanh, Huyen Can Gio).CT tu 0071001331904 PHAM THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 IBVCB.1018120146.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 MBVCB.1018113766.LE THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.052(ba Dam Thi Toi).CT tu 0011002594118 LE THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 UNG HO MS 2021.052 (BA DAM THI TOI)
3/3/2021 1,000,000 074856.030321.075028.Ung ho Ba Dam Thi Toi MS 2021052
3/3/2021 1,000,000 IBVCB.1018094244.Ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0441003880009 VU VAN KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 144264.030321.073126.MS 2021.052
3/3/2021 1,000,000 538648.030321.071858.Ung ho ms 2021052 ba dam thi toi FT21062291109836
3/3/2021 1,000,000 VCBPAY.1018082289.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 1,000,000 418485.030321.063700.ung ho ms 2051052 ba Dam thi Toi
3/3/2021 1,000,000 140813.030321.054648.MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi)
3/3/2021 1,000,000 016358.030321.053730.MS 2021 052 ba Dam thi Toi
3/3/2021 1,000,000 526036.030321.052744.TrandaigiangNguyenThiBeNga Honson UHMS 2021.052 Mrs Dam Thi Toi FT21062533939387
3/3/2021 2,000,000 151976.030321.133306.ung Ho Liet MS 2021.052 ba Tot
3/3/2021 2,000,000 SHGD:10007909.DD:210303.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.051 (NGO MINH PHU) 1 TRIEU, MS 2021.052 (BA DAM THI TOI) 1 TRIEU
3/3/2021 2,000,000 SHGD:10001100.DD:210303.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.047 EM TRUONG THI NGOC HAN
3/3/2021 2,000,000 SHGD:10001107.DD:210303.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.050 DO NHAT HOANG
3/3/2021 2,000,000 SHGD:10001104.DD:210303.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.043 BE DANG PHUONG NHU
3/3/2021 2,000,000 SHGD:10001106.DD:210303.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.045 EM DANG THANH XUAN
3/3/2021 3,000,000 SHGD:10009865.DD:210303.BO:LE QUOC HIEU.Remark:Ung ho tran trung truc, ms 2021.046 tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
3/3/2021 3,000,000 MBVCB.1018284145.Ung ho maso 2021.052 ba Dam thi Toi .CT tu 0531000265470 NGUYEN THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/3/2021 5,000,000 677500.030321.081500.NGUYEN THI VINH KHOA CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho ms 2021051 ngo minh phu mong con nhanh khoe
3/4/2021 2,000 IBVCB.1020016877.dfgdf.CT tu 0151000608528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 2,000 IBVCB.1020012015.AST.CT tu 0531002594430 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 10,000 IBVCB.1021426221.Ung ho MS 2021 053 Gia dinh chi Ly.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 10,000 026472.040321.060842.unh ho MS 2021 053 gia dinh chi Ly Kinh chuc van su binh an
3/4/2021 20,000 MBVCB.1020265462.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.053 (gia dinh chi li).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 40,000 574896.040321.203552.2021 053 gia dinh chi Ly mong chi nhanh khoi benh
3/4/2021 50,000 473160.030321.225224.UNG HO MS 2021.049(CHI LE THI HANG)-030321-22:52:23 473160
3/4/2021 50,000 IBVCB.1021357666.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 50,000 657576.040321.171559.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 50,000 586893.040321.163631.UNG HO MS 2021.047 (EM TRUONG THI NGOC HAN)-040321-16:36:34 586893
3/4/2021 50,000 IBVCB.1020789125.Giup ma so 2021 053 gia dinh chi Ly .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 50,000 MBVCB.1020729423.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 50,000 216391.040321.122448.MS 2021 052
3/4/2021 50,000 SHGD:10000475.DD:210304.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 50,000 IBVCB.1020395471.Ung ho ma so MS 2021 053 gia dinh chi Ly.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 50,000 IBVCB.1020391178.Ung ho ma so MS 2021 052 Ba dam Thi Toi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 50,000 IBVCB.1020388019.Ung ho ma so MS 2021 051 Ngo Minh Phu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 50,000 IBVCB.1020385051.ung ho ma so MS 2021 050 Do Nhat Hoang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 50,000 503168.040321.094110.UNG HO MS 2021.053(GIA DINH CHI LY)-040321-09:41:21 503168
3/4/2021 50,000 215584.040321.072807.2021053giadinhchi Ly
3/4/2021 50,000 MBVCB.1020073831.Ung ho MS 2021.053.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 60,000 082101.040321.192455.MS 2021 044
3/4/2021 70,000 578539.040321.185925.TRAN HOANG OANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021.052 (BA DAM THI TOI)
3/4/2021 100,000 MBVCB.1019985847.BIEN THU NGAN chuyen tien ung ho be Dang Phuong Nhu - MS 2021.043.CT tu 0071004191033 BIEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 MBVCB.1019983133.BIEN THU NGAN chuyen tien ung ho em Ngoc Han - MS 2021.047.CT tu 0071004191033 BIEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 MBVCB.1019982524.BIEN THU NGAN chuyen tien ung ho ba Dam Thi To - MS 2021 052.CT tu 0071004191033 BIEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 645906.030321.231512.Ung ho MS 2021 052 ba Dam Thi Toi
3/4/2021 100,000 281321.040321.222758.Chuyen tien ung ho MS 2021.053 gd chi Ly
3/4/2021 100,000 405261.040321.215102.UH ba toi ms.2021052
3/4/2021 100,000 018100.040321.211524.Ung ho MS 2021.053 FT21064294017178
3/4/2021 100,000 974445.040321.201333.UH MS 2021 053 chi ly FT21064180429496
3/4/2021 100,000 MBVCB.1021160297.Ung ho ms: 2021.053 gia dinh chi Ly.CT tu 0071003591438 NGUYEN TRAN THUY AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 777469.040321.161456.Ung Ho MS 2021 053 ung ho gia dinh chi Ly
3/4/2021 100,000 737548.040321.154338.Ung ho MS 2021. 052 ba Dam Thi Toi FT21063519231206
3/4/2021 100,000 576699.040321.144238.MS 2021.053?(gia dinh chi Ly)
3/4/2021 100,000 867690.040321.142607.ung ho ba dam thi toi ms2021052
3/4/2021 100,000 876544.040321.011938.Ung ho MS 2021.052 ba Dam Thi Toi
3/4/2021 100,000 876253.040321.011751.Ung ho MS 2021.047 Truong Thi Ngoc Han
3/4/2021 100,000 543558.040321.115636.MS 2021.053 FT21063786153054
3/4/2021 100,000 371188.040321.113009.Ung ho MS2021 053 gd chi Ly
3/4/2021 100,000 527030.040321.112723.UNG HO MS 2021. 053 GD CHI LY-040321-11:27:52 527030
3/4/2021 100,000 SHGD:10009073.DD:210304.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho 2021.045
3/4/2021 100,000 SHGD:10009217.DD:210304.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho 2021.043
3/4/2021 100,000 SHGD:10009123.DD:210304.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho 2021.039
3/4/2021 100,000 607938.040321.102741.Vietcombank 0011002643148 ms 2021052 ba dam thi toi
3/4/2021 100,000 073237.040321.102151.Vietcombank;0011002643148;ms 2021053 gia dinh chi ly
3/4/2021 100,000 MBVCB.1020342379.MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0011004016718 NGUYEN DINH LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 SHGD:10008222.DD:210304.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.053 GIA DINH CHI LY
3/4/2021 100,000 423847.040321.094918.Ms 2021.053 ung ho giup do gia dinh chi Ly FT21063938997411
3/4/2021 100,000 798628.040321.093231.Ung ho ms 2021053 gia dinh chi ly
3/4/2021 100,000 128931.040321.090553.TTTPhuong ung ho Ms2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 100,000 108496.040321.083505.Vinh Nam ung ho ms 2021 053 gia dinh chi Hoang Thi Ly
3/4/2021 100,000 711226.040321.081633.MS2021.053(gia dinh chi ly)
3/4/2021 100,000 SHGD:10000011.DD:210304.BO:LE KIEU TRANG.Remark:995221030439996 - Ung ho MS 2021.052
3/4/2021 100,000 704979.040321.074816.ung ho MA 2021.053 ( gia dinh chi Ly)
3/4/2021 100,000 483712.040321.073716.UNG HO MS 2021.052 (GIA DINH CHI LY)-040321-07:37:15 483712
3/4/2021 100,000 254646.040321.073204.Ung ho MS 2021.053 (Gia dinh chi Ly)
3/4/2021 100,000 253033.040321.070303.ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)
3/4/2021 100,000 MBVCB.1020072910.LE DINH THIEN chuyen tien MS 2021053(gia dinh chi ly).CT tu 0911000010049 LE DINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 903576.040321.065338.T ung ho gia dinh chi Ly MS 2021.053
3/4/2021 100,000 128262.040321.065338.ms 2021.053
3/4/2021 100,000 601550.040321.064144.ISL20210304064122482-ms 2021.053 (gia dinh chi Ly)
3/4/2021 100,000 MBVCB.1020056067.Huynh Tam Bds Ung ho2021.053( gia dinh chij ly).CT tu 0261003481500 HUYNH THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 376376.040321.062032.Ung ho MS 2021 053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 100,000 IBVCB.1020054936.TRAN NHO THAI chuyen ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)?Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET.CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 988424.040321.060328.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 100,000 MBVCB.1020051239.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)Vietnamnet 4/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 MBVCB.1020049001.DANG HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 100,000 129628.040321.054640.ung ho MS 2021 053
3/4/2021 100,000 000130.040321.054108.ZP5V8KRJF6FN 210304000017194 MS 2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 100,000 192395.040321.053222.Chuyen tien ung ho MS 2021.053
3/4/2021 150,000 MBVCB.1020730797.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 695820.030321.223513.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
3/4/2021 200,000 015510.040321.211131.ung ho gia dinh chi Ly Nghe an FT21064940232722
3/4/2021 200,000 MBVCB.1021330816.ung ho MS 2021.053(gia dinh chi Ly).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 871950.040321.202121.Ung ho MS 2021.053 Gia dinh chi Ly
3/4/2021 200,000 930170.040321.191322.MS 2021 051 Ngo Minh Phu FT21063530259034
3/4/2021 200,000 496981.040321.183550.Tuyen tran ung ho MS2021 052
3/4/2021 200,000 916293.040321.171847.Ung ho NCHCCCL BE HOANG DUC DANG KHOA SDT ME 0938833265
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020983464.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi ly.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 262928.040321.164100.Cho em ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly- Ha Tinh)
3/4/2021 200,000 IBVCB.1020950854.MS2021.048.CT tu 0301000394083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020924732.Ung ho GD chi Ly MS 2021.053.CT tu 0071000964590 TRUONG THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 IBVCB.1020897711.Ung ho MS 2014.014( gd ong An).CT tu 0081001085010 NGUYEN MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 885766.040321.021022.Ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/4/2021 200,000 067492.040321.130239.(IB247) Ung ho MS 2021.053 Chi Ly
3/4/2021 200,000 IBVCB.1020524992.MS 2021 053 gia dinh chi Ly.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 200,000 075157.040321.120245.ung ho ms2021053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 200,000 527344.040321.112903.UNG HO MS 2021.052 (BA DAM THI TOI)-040321-11:28:17 527344
3/4/2021 200,000 506962.040321.111627.MS2021.053 gia dinh chi ly FT21063080836762
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020423549.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.053 gia dinh chi Ly.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020302382.Ung ho MS 2021.052.CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020294799.Ung ho MS 2021.053.CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 SHGD:10006039.DD:210304.BO:NGUYEN PHUONG ANH.Remark:Ung ho ms 2021.048 chi Tinh
3/4/2021 200,000 792744.040321.091144.ung ho MS 2021052 ba Dam thi Tot
3/4/2021 200,000 140749.040321.084955.Em Thu ung ho ma 2021048 chi Vu Thi Tinh
3/4/2021 200,000 IBVCB.1020182491.UNG HO MS 2021 048 CHI TINH.CT tu 0441000646464 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020178372.Ung ho MS 2021.053.CT tu 0441000766544 LAM THI TU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020165053.Ung ho MS : 2021.053 gd chi Ly.CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020162098.ms 2021 052.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020157231.ms 2021 053.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020155279.ung ho ma so 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 774286.040321.082957.ung ho MS 2021053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020148848. chuyen tien ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 961939.040321.082320.IBFT Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020141796. chuyen tien MS 2021.053 (gd chi Ly).CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 041611.040321.081514.Ms 2021 053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 200,000 351394.040321.081203.MS2021.053 FT21063569913498
3/4/2021 200,000 228293.040321.081123.ung ho MS 2021.053
3/4/2021 200,000 407163.040321.080337.MS 2021.053
3/4/2021 200,000 709006.040321.070314.MS 2021.053 ung ho gia dinh chi ly
3/4/2021 200,000 329156.040321.065251.Ung ho MS 2021.053 chi Ly FT21063981517371
3/4/2021 200,000 327272.040321.063940.Ung ho MS2021053 gia dinh chi Ly FT21063168197645
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020058300.Ms 2021 . 053.CT tu NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 197975.040321.062638.Ung ho MS 2021.053
3/4/2021 200,000 251604.040321.062040.ung ho MS 2021.053( gia dinh chi Ly)
3/4/2021 200,000 323990.040321.060526.Ung ho MS 2021.048 FT21063357943239
3/4/2021 200,000 194674.040321.060223.ung ho MS2021053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 200,000 194126.040321.055605.ung ho ma so 2021.053 gia dinh chi ly
3/4/2021 200,000 024677.040321.055230.ung ho MS 2021 053
3/4/2021 200,000 323021.040321.054936.MS2021.052 GIA DINH CHI LY. MONG CHI HOI PHUC DE CAC CHAU CON CO ME. FT21063036832325
3/4/2021 200,000 193534.040321.054907.ung ho ms 2021.053 gd chi Ly
3/4/2021 200,000 322500.040321.054016.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 053 gia dinh chi ly
3/4/2021 200,000 111172.040321.053630.UNG HO MS 2021.033 - EM NGOC TU
3/4/2021 200,000 111160.040321.053131.UNG HO MS 2021.038 - BE TRUONG TAN PHAT
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020046478.NGUYEN NGOC DAI chuyen tien Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly) Bao vietnamnet .CT tu 0351001159272 NGUYEN NGOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 200,000 111155.040321.052736.UNG HO MS 2021.049 - CHI LE THI HANG
3/4/2021 200,000 111149.040321.052408.UNG HO MS 2021.053 - GIA DINH CHI LY
3/4/2021 200,000 111144.040321.052057.UNG HO MS 2021.044 - ANH THIEN
3/4/2021 200,000 214569.040321.051329.MS 2021.053 GIA DINH CHI LY
3/4/2021 200,000 MBVCB.1020041533.MS 2021052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0011000910435 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 250,000 MBVCB.1020222811.Ung ho MS 2021.052.CT tu NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 286895.030321.231620.Ung ho MS 2021052 ba Dam Thi Toi FT21063098046110
3/4/2021 300,000 MBVCB.1021465427.MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 068428.040321.225104.Ung Ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han FT21064296890408
3/4/2021 300,000 881932.040321.203431.MS 2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 300,000 006824.040321.184849.Le Thi Hai Yen 0906161628 ung ho MS 2021.053 Gia dinh chi Ly
3/4/2021 300,000 IBVCB.1020965548.ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 MBVCB.1020890933.MS 2021053 Gia dinh chi LY.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 300,000 MBVCB.1020755708.bi benh.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 300,000 632013.040321.135641.Ung ho MS 2021051 Ngo Minh Phu FT21063728321573
3/4/2021 300,000 630635.040321.135500.Ung ho MS 2021053 Gia dinh chi Ly FT21063563461870
3/4/2021 300,000 626819.040321.135025.Ung ho MS 2021047 Em Truong Thi Ngoc Han FT21063180109358
3/4/2021 300,000 625056.040321.134819.Ung ho MS 2021045 Em Dang Thanh Xuan FT21063597552519
3/4/2021 300,000 MBVCB.1020515279.Ung ho MS 2021.053(gia dinh chi Ly).CT tu 0071000896519 TRAN PHAN BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 IBVCB.1020449403.MS2021 051 NGO MINH PHU.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 300,000 SHGD:10001709.DD:210304.BO:NGUYEN THI NGOC QUYNH.Remark:995221030453092 - Chuyen tien ung ho ma so 2021.053
3/4/2021 300,000 IBPS/SE:01310005.DD:040321.SH:10010344.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MS 2021053 GIA DINH CHI LY
3/4/2021 300,000 513342.040321.102557.UNG HO MS : 2021.053( GIA DINH CHI LY)-040321-10:26:31 513342
3/4/2021 300,000 091671.040321.082043.ung ho gia dinh chi Ly
3/4/2021 300,000 349260.040321.080721.Ung ho ma so 2021 053 gia dinh chi Ly FT21063727120758
3/4/2021 300,000 MBVCB.1020111912.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi ly.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 MBVCB.1020103261.ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 336097.040321.072752.UnghoMS2021.053giadinhchiLy FT21063134998403
3/4/2021 300,000 022419.040321.070942.Ung ho MS 2021 053
3/4/2021 300,000 MBVCB.1020070547.Ung ho MS 2021.053(gia dinh chi Ly).CT tu HUYNH VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 MBVCB.1020054611.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 MBVCB.1020050615.Ung ho MS 2021 053(gia dinh chi Ly).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 300,000 IBVCB.1020049813.Giup MS2021 053 chi Hoang Thi Ly.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 300,000 358953.040321.054001.ms 2021.053 ( gia dinh chi Ly)
3/4/2021 300,000 242954.040321.052121.Vietcombank 0011002643148 ung ho gia dinh chi ly
3/4/2021 400,000 MBVCB.1020954439.Linh Ha ck Dam Thi Toi ma so 2021.052.CT tu 0091000052384 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 400,000 MBVCB.1020320338.MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.053 gd chi Ly.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 400,000 SHGD:10006450.DD:210304.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 400,000 042917.040321.071404.Ung ho MS 2021 053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 400,000 710740.040321.062300.ung ho ms 2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 450,000 MBVCB.1021108612.MS 2021.050(DO NHAT HOANG) -Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 328170.030321.235129.Ung ho MS 2021 052 ung ho ba Dam Thi Toi
3/4/2021 500,000 MBVCB.1021457622.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0441000767559 NGUYEN TRAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 486146.040321.181926.MS 2021 053 ung ho gia dinh chi Ly
3/4/2021 500,000 885478.040321.181550.MS 2021.053 FT21063035091460
3/4/2021 500,000 852566.040321.173549.Ung ho MS 2021.053 FT21063618501670
3/4/2021 500,000 MBVCB.1021061707.MS 2021.053.CT tu 0611001460385 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 SHGD:10019541.DD:210304.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gia dinh chi Ly, Cao Phong, Duc Linh,Vu Quang, Ha Tinh.MS 2021.053
3/4/2021 500,000 638696.040321.155021.Cong ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020810920.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020700408.ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 IBVCB.1020607026.Ung ho MS 2021 053 gia dinh chi Ly.CT tu 0181002122636 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020567572.Ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0081001208418 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 SHGD:10004319.DD:210304.BO:NGUYEN THI OANH.Remark:UNG HO MS2021.053 (GIA DINH CHI LY)
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020382495.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho ba DAM THI TOI tri benh (MS 2021.052).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020372311.LUU NGOC TRONG chuyen tien ung ho ms 2021047 em truong thi ngoc han.CT tu 0251002750197 LUU NGOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 510529.040321.102243.ung ho MS 2021050 Do Nhat Hoang
3/4/2021 500,000 341436.040321.101907.Vietcombank 0011002643148 MS 2021053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 500,000 510092.040321.101617.ung ho MS 2021053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020334303.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho gia dinh Chi Ly tri benh (MS 2021.053).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020305055.MS2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 SHGD:10007733.DD:210304.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.053. - gia dinh chi Ly
3/4/2021 500,000 SHGD:10005762.DD:210304.BO:LE HOANG PHUONG NGA.Remark:Ung ho MS.2021.052 ba Dam Thi Toi
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020211628.Ung ho MS 2021.045.CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020189790.Ung ho MS 2021.052 (2 cu gia neo don).CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020156400.TRAN THI DIEU HUONG chuyen tien ms 2021.053 ( gd chi Ly) .CT tu 0071002401326 TRAN THI DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 249130.040321.082028.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021053 gia dinh chi LY
3/4/2021 500,000 238736.040321.080937.MS2021053, gia dinh chi ly
3/4/2021 500,000 341417.040321.074642.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly FT21063218840917
3/4/2021 500,000 773909.040321.073415.gia dinh chi Ly MS 2021 053
3/4/2021 500,000 MBVCB.1020066748.ung ho MS 2021.053?(gia nha chi Ly).CT tu 0071000962942 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 017712.040321.063449.MS 2021 053
3/4/2021 500,000 IBVCB.1020053368.NGUYEN QUOC QUYEN ck ung ho MS 2021.052.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 500,000 404455.040321.060737.Ung ho MS 2021.053 Gia dinh chi Ly
3/4/2021 500,000 025370.040321.055951.MS 2021 053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 500,000 322940.040321.054824.Ung ho MS.2021.053 Gia dinh chi Ly FT21063937003598
3/4/2021 500,000 193238.040321.054459.Chuyen tien ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 500,000 193016.040321.054212.UNG HO MS 2021.053 gia dinh chi LY
3/4/2021 500,000 356260.040321.052812.Giup MS2021.053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 1,000,000 843459.040321.172555.UNG HO MS 2021.053 GIA DINH CHI LY FT21063046761440
3/4/2021 1,000,000 MBVCB.1020999697.Ung ho : MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 SHGD:10005202.DD:210304.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.053 (GIA DINH CHI LY)
3/4/2021 1,000,000 SHGD:12625246.DD:210304.BO:Duong Thi Thanh Truc.Remark:MS 202147 (em Truong Thi Ngoc Han)
3/4/2021 1,000,000 SHGD:10006267.DD:210304.BO:PHAN DINH BINH.Remark:Ung ho tu thien ms 2021.053 gia dinh chi ly
3/4/2021 1,000,000 MBVCB.1020804029.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 MBVCB.1020685166.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu LE THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 SHGD:10007476.DD:210304.BO:NGUYEN THI THUY VI.Remark:IBHOANG HUY BAO DONG GOP PHAN NHO GIUP DO GIA DINH CHI LY, MA SO 2021.053. CHUC C MAU BINH PHUC
3/4/2021 1,000,000 833916.040321.121556.Ninh Hop ung ho MS2021053gia dinh chi ly
3/4/2021 1,000,000 370522.040321.112947.MS 2021 053
3/4/2021 1,000,000 MBVCB.1020371593.UH ms 2021.053 gd c Ly hatinh.CT tu 0011000999536 KIEU THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 119762.040321.102424.2021 053 gia dinh chi ly
3/4/2021 1,000,000 119620.040321.101934.2021 052 dam thi toi
3/4/2021 1,000,000 MBVCB.1020207844.Ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Tu).CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 MBVCB.1020199035.ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 SHGD:10000589.DD:210304.BO:NGO KIM THUY.Remark:NGO KIM THUY UNG HO MS2021.037- BE NGOC HIEN
3/4/2021 1,000,000 274521.040321.085242.ung ho ma so 2021.052, ba Dam Thi Toi
3/4/2021 1,000,000 MBVCB.1020183283.ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 IBVCB.1020152189.Ung ho MS 2021053 gia dinh chi Ly.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021 1,000,000 IBVCB.1020140572.Ung ho ms 2021.052( ba Doan thi Toi ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 IBVCB.1020136843.Ung ho ms 2021.046( be Tran trung Truc).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 IBVCB.1020134810.Ung ho ms 2021.013( gd ong Ngo trong Tuan ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 IBVCB.1020132693.UNg ho ms 2021.022( be Tran nhat anh ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 327613.040321.080926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Kkta gui ms 2021 052 Dam Thi Toi Cam on Vietnamn
3/4/2021 1,000,000 IBVCB.1020126326.Ung ho ms 2021.016( be Tran trong Hieu).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 IBVCB.1020123576.Ung ho ms 2020.300( be Dao dang Quang).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 IBVCB.1020120950.Ung ho ms 2021.012 ( be Nguyen duy Anh ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 484041.040321.074053.UNG HO MS 2021053-040321-07:41:05 484041
3/4/2021 1,000,000 338581.040321.073713.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly FT21063935266139
3/4/2021 1,000,000 MBVCB.1020071511.ung ho MS 2021.053 ( gia dinh chi Ly ).CT tu 0371000483218 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 1,000,000 201525.040321.064419.Chuyen tien ung ho MS 2021.053 gia dinh chi ly
3/4/2021 1,000,000 480065.040321.060541.UNG HO MS 2021.053 ( GIA DINH CHI LY )-040321-06:05:42 480065
3/4/2021 1,000,000 322297.040321.053621.Ms 2021 053 gia dinh chi ly FT21063010688803
3/4/2021 1,000,000 192019.040321.052532.MS 2021.053
3/4/2021 1,200,000 850902.040321.101219.UNG HO MS2021049 MS2021051 MS2021050 MS2021047
3/4/2021 1,400,000 IBVCB.1020129201.Ung ho ms 2020.039( ba Do thi Tuy va 4 chau mo coi ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 2,000,000 121047.040321.081839.Ung ho MS 2021 053 gia dinh chi Ly
3/4/2021 2,000,000 IBVCB.1020117342.Ung ho ms 2020.174. ( be Hoang phuoc Loc).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 2,000,000 MBVCB.1020022266.ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0611001436303 NGUYEN DINH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 2,000,000 IBVCB.1020008725.Thu va Hang ung ho Ms2021052 ( ba Dam Thi Toi.CT tu 0071002404140 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021 4,533,800 373320.030321.223848.000453380000
3/4/2021 5,000,000 292146.030321.233700.Ung ho ma so 2021.050 Do Nhat Hoang FT21063523215665
3/4/2021 5,000,000 DANG THI KHUYEN UH MS2021.014 :1TRIEU;MS2021.061:1TRIEU;MS2021.050:1TRIEU;MS2021.049:1TRIEU;MS2021.045:1TRIEU
3/5/2021 1,000 IBVCB.1023090367.ww.CT tu 1015120612 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 1,000 IBVCB.1022047609.aa.CT tu 0531002577193 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 1,000 IBVCB.1021747102.aa.CT tu 0911000069162 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 1,000 IBVCB.1021689481.csd.CT tu 1019334331 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 10,000 041640.050321.063107.ung ho MS 2021 054 ba Dang Thi Gai Kinh chuc van su binh an
3/5/2021 50,000 832710.050321.222129.UNG HO MS 2021.054(BA DANG THI GAI)-050321-22:22:04 832710
3/5/2021 50,000 IBVCB.1023030694.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.054 (ba Dang Thi Gai). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 50,000 IBVCB.1022410722.Giup ma so 2021 054 ba Dang Thi Gai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/5/2021 50,000 386487.050321.145840.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 50,000 457072.050321.140516.Ung ho MS 2021.051 FT21064851930729
3/5/2021 50,000 887663.050321.104526.DANG DINH HOA CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2021054 ba dang thi gai
3/5/2021 50,000 MBVCB.1021603360.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.054 (ba Dang Thi Gai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 076140.040321.231617.UNG HO MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han FT21064303471849
3/5/2021 100,000 389229.050321.210833.ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu
3/5/2021 100,000 576941.050321.205854.Phuong Thuy ung ho MS 2021.051, Ngo Minh Phu
3/5/2021 100,000 812477.050321.205048.Ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu bi ung thu
3/5/2021 100,000 880538.050321.204921.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.053 gd chi Ly. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21065307366057
3/5/2021 100,000 871114.050321.203735.Ung ho ms 2021 051 Ngo Minh Phu FT21064180517786
3/5/2021 100,000 963212.050321.195811.Vietcombank 0011002643148 Ung ho gia dinh chi Ly 2021053
3/5/2021 100,000 MBVCB.1022863507.Ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 MBVCB.1022861470.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 659885.050321.175727.Ck MS 2021.047 E Truong Thi Ngoc Han
3/5/2021 100,000 687793.050321.171556.NCHCCCL bui thi anh hoa 0935156507 FT21064042051364
3/5/2021 100,000 621263.050321.162145.Ung ho MS 2021.054 ba Dang Thi Gai FT21064490204076
3/5/2021 100,000 MBVCB.1022483302.NCHCCCL TRAN THI HOP 0906889091.CT tu 0071002565037 TRAN THI HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 IBVCB.1022463664.ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0071004361804 TRINH THI KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 116757.050321.152551.Ung ho ms 2021 053 gia dinh chi Ly
3/5/2021 100,000 729003.050321.140422.UNG HO MS 2021.050 DO NHAT HOANG-050321-14:04:23 729003
3/5/2021 100,000 788228.050321.140102.Chuyen tien
3/5/2021 100,000 IBVCB.1022201994.NGUYEN THI MY CHAU chuyen khoan. ung ho ma so MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0531000271109 NGUYEN THI MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 200836.050321.113245.Ung ho MS2021 054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 100,000 MBVCB.1021961784.Ung ho MS 2021.054.CT tu 0181003573460 HA SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 MBVCB.1021950975.ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu.CT tu 0381000336850 NGUYEN VO NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 IBVCB.1021899800.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 IBVCB.1021893996.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.042 anh Dang Quang Trung.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 IBVCB.1021889945.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 MBVCB.1021881725.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 MBVCB.1021874342.ung ho MS 2021 ba Dang Thi Gai.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/5/2021 100,000 MBVCB.1021804188.MS 2021.054.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 576490.050321.091325.T ung ho ba Dang thi Gai MS 2021.054
3/5/2021 100,000 873462.050321.090430.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2021 054 BA DANG THI GAI
3/5/2021 100,000 055862.050321.083325.Vinh Nam ung ho ms 2021 054 Dang Thi Gai
3/5/2021 100,000 655070.050321.081323.UNG HO MS2021.053 (GIA DINH CHI LY)-050321-08:13:25 655070
3/5/2021 100,000 129713.050321.074142.Ung ho ba dang thi gai o nam dinh FT21064520060319
3/5/2021 100,000 MBVCB.1021595706.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.054 (ba Dang Thi Gai)Vietnamnet 5/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 100,000 634937.050321.063106.Vietcombank;0011002643148;MS2021 054 ung ho ba Dang Thi Gai
3/5/2021 110,000 MBVCB.1022223071.gui ms 2021 53 va 2021 54.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 309093.040321.232539.ung ho NS 2021 052 ba Dam Thi Toi
3/5/2021 200,000 MBVCB.1023104746.ung ho MS 2021.53(gia dinh chi Ly).CT tu 0071001125469 LUU LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 MBVCB.1023101704.ung ho MS 2021.054(ba Dang Thi Gai).CT tu 0071001125469 LUU LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 255055.050321.200754.ung ho MS 2021.054 (ba Dang Thi Gai)
3/5/2021 200,000 168758.050321.194936.ms 2021 053 gia dinh chi Ly
3/5/2021 200,000 038398.050321.184958.MS 2021.047 EM TRUONG THI NGOC HAN
3/5/2021 200,000 652504.050321.175020.Ck ung ho MS 2021.053 gdinh Chi Ly
3/5/2021 200,000 649402.050321.174719.Ck ung ho MS 2021.051 Dang Thi Gai
3/5/2021 200,000 683439.050321.171207.MS 2021 053 gia dinh chi Ly FT21064530370336
3/5/2021 200,000 295998.050321.161338.MS 2021.053
3/5/2021 200,000 IBVCB.1022505077.Ung ho MS 2021.054 (ba Dang Thi Gai.CT tu 0081000432343 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 869706.050321.153503.MS 2021.052 ( BA DAM THI TOI )
3/5/2021 200,000 868914.050321.153410.MS 2021.054 ( ba dang thi gai )
3/5/2021 200,000 MBVCB.1022281449.ung ho ms 2021.053,(gia dinh chi ly).CT tu 0501000209414 LE THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 IBVCB.1022269267.MS 2021 054 ba Dang Thi Gai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/5/2021 200,000 439609.050321.134718.Ung ho MS2021054 ba Dang Thi Gai FT21064727739310
3/5/2021 200,000 MBVCB.1022088015.Ung ho MS 2021.054 ( ba Dang Thi Gai).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 SHGD:10002391.DD:210305.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221030553705 - Chuyen tien ung ho ms 2021.054 ba dang thi gai
3/5/2021 200,000 207110.050321.093603.Ung ho ms 2021.048 chi tinh FT21064220733450
3/5/2021 200,000 MBVCB.1021754164.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.053.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 085511.050321.085714.ung ho MS2021.054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 200,000 083710.050321.085528.ung ho MS 2021054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 200,000 082656.050321.085424.ung ho MS 2021052 ba Dam Thi Toi
3/5/2021 200,000 081625.050321.085316.ung ho MS 2021051 Ngo Minh Phu
3/5/2021 200,000 079727.050321.085125.ung ho MS 2021047 chau Ngoc Han
3/5/2021 200,000 139796.050321.080727.ung ho MS 2021.054 ba Dang Thi Gai FT21064118039280
3/5/2021 200,000 081652.050321.075401.Ung ho MS2021 054
3/5/2021 200,000 MBVCB.1021618130.UNg ho MS2021.054(ba DangTHi Gai).CT tu 0121000794339 DANG THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 IBVCB.1021611148. ung ho MS 2021.054 (ba Dang Thi Gai).CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 123328.050321.071839.Ung ho Ms 2021.054 ba Dang Thi Gai FT21064250668346
3/5/2021 200,000 MBVCB.1021574574.Ung ho Ms.054(Dang Thi Gai).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 200,000 207010.050321.061754.unghoMS2021054 ba dang thi Gai
3/5/2021 200,000 113176.050321.061207.Ms 2021 054 ba dang thi gai FT21064956787210
3/5/2021 200,000 992729.050321.060343.ung ho ms 2021.054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 200,000 206437.050321.060250.ung ho MS2021053 gia dinh chi Ly
3/5/2021 200,000 647658.050321.055114.UNG HO MS 2021.054 (BA DANG THI GAI)-050321-05:51:20 647658
3/5/2021 250,000 MBVCB.1022122576.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 300,000 481133.040321.231950.Ung ho MS 2021.044 anh Thien
3/5/2021 300,000 207154.050321.211351.Vo Thi Diep Anh chuyen tien ms 2021.053 gia dinh chi Ly chuc chi nhanh binh phuc
3/5/2021 300,000 505040.050321.204601.Vietcombank 0011002643148 Ung ho chi Tinh ms2021048
3/5/2021 300,000 276425.050321.194522.IBFT MS 2021.054 ba dang thi gai
3/5/2021 300,000 656746.050321.175423.Ck ung ho MS 2021.046 E TRAN TRUNG TRUC
3/5/2021 300,000 032592.050321.172516.Ung ho MS 2021 053 gia dinh chi Ly
3/5/2021 300,000 023468.050321.172030.Ung ho MS 2021 054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 300,000 MBVCB.1022339052.bi benh.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/5/2021 300,000 475538.050321.120151.ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
3/5/2021 300,000 245132.050321.111611.ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu
3/5/2021 300,000 MBVCB.1021911542.ms 2021 053 uh gia dinh chi Ly.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/5/2021 300,000 MBVCB.1021863886.MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.054 ba Gai.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 300,000 937774.050321.100708.ung ho MS 2021.053
3/5/2021 300,000 166295.050321.100506.ung ho ms 2021.053
3/5/2021 300,000 163687.050321.100257.ung ho ms 2021.054
3/5/2021 300,000 131827.050321.074746.Ung ho Ba DANG THI GAI ma 2021.054 FT21064520085700
3/5/2021 300,000 996645.050321.062846.Cong ung ho MS 2021.054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 300,000 033729.050321.053229.ms 2021 054
3/5/2021 400,000 825829.050321.212155.UNG HO NCHCCCL - CAM ON MOI NGUOI TRONG CHUONG TRINH RAT NHIEU-050321-21:22:04 825829
3/5/2021 500,000 VCBPAY.1021476251.MS 2021-53.CT tu 0011000492117 NGUYEN CHI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 500,000 662448.050321.180001.Ck MS 2021.051 NGO MINH PHU
3/5/2021 500,000 IBVCB.1022500750.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.054 (ba Dang Thi Gai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 500,000 MBVCB.1022262355.Ung ho MS 2021.054 ( ba Gai ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 500,000 901282.050321.141104.ung ho ms 2021.054 ba dang thi gai
3/5/2021 500,000 SHGD:10002986.DD:210305.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:995221030581309 UNG HO MS 2021.053 - GIA DINH CHI LY
3/5/2021 500,000 596918.050321.134123.Ung ho MS2021054 ba Dangj thi Gai
3/5/2021 500,000 384949.050321.123751.MS 2021.054 Ba Dang thi Gai FT21064364838591
3/5/2021 500,000 450044.050321.122911.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 053 gia dinh chi Ly
3/5/2021 500,000 345833.050321.121506.ms 2021053 gia dinh chi ly
3/5/2021 500,000 SHGD:10011901.DD:210305.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.053 Me con chi Ly
3/5/2021 500,000 SHGD:10011775.DD:210305.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.Remark:Ung ho hai cu MS 2021.052 Dam Thi Toi
3/5/2021 500,000 151317.050321.103524.Ung ho MS 2021 050 Do Nhat Hoang
3/5/2021 500,000 883624.050321.102120.Ung ho MS 2021.053 - gia dinh chi Ly
3/5/2021 500,000 SHGD:10006629.DD:210305.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 500,000 896003.050321.084035.ung ho MS 2021.051 ( Ngo Minh Phu))
3/5/2021 500,000 IBVCB.1021661949.MS2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0011001331124 PHAM THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 500,000 MBVCB.1021657917.Ung ho MS2021.044(anh Thien).CT tu 0711000219150 PHAM XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 500,000 SHGD:10000712.DD:210305.BO:HOANG THANH TUNG.Remark:IBUNG HO MS 2021.054 (DANG THI GAI)
3/5/2021 500,000 MBVCB.1021639375.UNG HO TRUONG HOP CO MA SO 2021045.CT tu 0091000650319 NGUYEN THANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 500,000 042775.050321.081107.MS 2021.054 Dang Thi Gai
3/5/2021 500,000 MBVCB.1021631213.UNG HO TRUONG HOP CO MA SO 2021046.CT tu 0091000650319 NGUYEN THANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 500,000 MBVCB.1021579905.Giup do 2021.054.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 500,000 038649.050321.061657.Nguyen manh giau dc binh minh thanh oai hn ung ho MS 2021 054 ba Dang thi gai
3/5/2021 500,000 993690.050321.061103.MS 2021.054 Nguyen Thi Gai
3/5/2021 500,000 978653.050321.010956.MS 2021.053 ung ho Chi Ly
3/5/2021 550,000 100050.050321.090950.MS 2021.054 Ba Dang Thi Gai
3/5/2021 1,000,000 MBVCB.1022968696.Ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0121000562379 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 1,000,000 MBVCB.1022275524.UNG HO MS 2021.053 (gd chi Ly).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 1,000,000 901463.050321.130004.TRAN THI THUY TRANG 346 Ben Van Don CC Gold View P1 Q4 HCM CK BAO VIETNAMNET ung ho MS 2021052 Ba Dam Thi Toi
3/5/2021 1,000,000 IBVCB.1021912107.UNG HO MS 2021.052 ( Ba Dam Thi Toi ).CT tu 0011002228148 NGUYEN KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 1,000,000 SHGD:10002814.DD:210305.BO:TRAN DOAN CHIEN.Remark:Ung ho MS 2021.052 - Ba Dam Thi Toi
3/5/2021 1,000,000 SHGD:10002395.DD:210305.BO:LE THI ANH THU.Remark:Ung ho ma 2021.052 ba dam thi toi
3/5/2021 1,000,000 181377.050321.055219.Ct ung ho MS 2021.054 ba Dang Thi Gai
3/5/2021 1,000,000 MBVCB.1021521650.THAO,HIEN giup ba Dam thi Toi ms 2021.052.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 1,000,000 MBVCB.1021507798.Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0071000803278 BUI THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 1,500,000 445855.050321.143045.Ung ho MS2021.052 ba Dam Thi Toi 500k va MS2021.053 gd chi Ly 500k va MS2021.054 ba Dang Thi Gai 500k
3/5/2021 2,000,000 SHGD:10020385.DD:210305.BO:VU THI MAI HONG.Remark:Ung ho MS2021.053, gia dinh chi Ly
3/5/2021 2,000,000 MBVCB.1021948438.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021-054 (Dang Thi Gai).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/5/2021 5,000,000 250121.050321.143233.Huynh Thi Thuy Hang chuyen tien ung ho MS2021.053(gia dinh chi ly)
3/5/2021 10,000,000 338928.050321.093206.NCHCCCL TRAN THI PHUONG THAO 17122122595
3/6/2021 1,000 IBVCB.1024453293.ss.CT tu 0441000792669 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 1,000 IBVCB.1023761611.aa.CT tu 0911000053780 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 1,000 IBVCB.1023613541.aa.CT tu 0501000222520 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 1,000 IBVCB.1023447478.aa.CT tu 0331000516089 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 1,000 IBVCB.1023441804.aaa.CT tu 0501000219607 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 1,000 IBVCB.1023299265.aa.CT tu 0911000057615 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 10,000 IBVCB.1024113005.Ung ho MS 2021 054 Ba Gai.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 10,000 IBVCB.1024108307.Ung ho MS 2021 055 Chi Minh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 20,000 MBVCB.1023512932.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.054(ba dang thi gai).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 20,000 MBVCB.1023508261.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.055(thai phu pham thi minh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 50,000 IBVCB.1024429591.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 50,000 964658.060321.191426.UNG HO MS 2021.055(THAI PHU PHAM THI MINH)-060321-19:14:30 964658
3/6/2021 50,000 491405.060321.172738.Ung ho ms 2021.051 ngo minh phu FT21065285024251
3/6/2021 50,000 MBVCB.1024023564.gui c ms 2021 055.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 50,000 IBVCB.1023871444.Giup ma so 2021 055 thai phu Pham Thi Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 50,000 063617.060321.085640.Ung ho MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh. FT21065220638643
3/6/2021 50,000 944479.060321.072452.MS2021.055thaiphuPhamThiMinh
3/6/2021 50,000 026860.060321.071009.Ung ho MS2021 055 thai phu pham thi minh
3/6/2021 50,000 808350.060321.064155.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021055
3/6/2021 50,000 010552.060321.062523.Ms 2021.055 thai phu Pham Thi Minh FT21065382138476
3/6/2021 50,000 596629.060321.053443.Ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh)
3/6/2021 100,000 957731.050321.224939.MS2021.051 FT21065938365470
3/6/2021 100,000 009291.060321.222840.Ung ho ma so 2021 043 be Dang Phuong Nhu
3/6/2021 100,000 009285.060321.222715.Ung ho ma so 2021 046 em Tran Trung Truc
3/6/2021 100,000 009273.060321.222447.Ung ho ma so 2021 049 chi Le Thi Hang
3/6/2021 100,000 009268.060321.222236.Ung ho ma so 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
3/6/2021 100,000 009260.060321.222053.Ung ho ma so 2021 052 ba Dam Thi Toi
3/6/2021 100,000 009250.060321.221918.Ung ho ma so 2021 053 gia dinh chi Ly
3/6/2021 100,000 009241.060321.221725.Ung ho ma so 2021 054 ba Dang Thi Gai
3/6/2021 100,000 730012.060321.210923.MS2021.055(pham thi Minh)
3/6/2021 100,000 MBVCB.1024350635.ung ho?MS 2021.054?(ba dang Thi Gai).CT tu 0621003689957 LE THANH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 100,000 090502.060321.192949.ung ho chi Tinh MS 2021 048
3/6/2021 100,000 579176.060321.191912.Ung ho MS 2021.055 Thai phu Pham Thi Minh FT21065388045850
3/6/2021 100,000 577110.060321.191615.Ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu FT21065111421830
3/6/2021 100,000 576372.060321.191510.Ung ho MS 2021.054 ba Dang Thi Gai FT21065937666610
3/6/2021 100,000 574814.060321.191304.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly FT21065111409446
3/6/2021 100,000 341715.060321.154552.Ung ho MS2021 055 Pham Thi Minh
3/6/2021 100,000 IBVCB.1023907408.DoanHyMao T31 ung ho Ms 2021 045 Dang Thanh Xuan.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 100,000 IBVCB.1023901444.TranNgocAnh T3 ung ho Ms 2021 048 chi TINH.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 100,000 IBVCB.1023893022.HY TRINH T31 Ung ho Ms 2021 053 Gia dinh chi LY.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 100,000 IBVCB.1023889049.LKDoan T31 ung ho Ms 2021 054 ba Dang Thi Gai.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 100,000 IBVCB.1023885934.gd Khiet T31 ung ho Ms 2021 052 Dam Thi Toi.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 100,000 IBVCB.1023882476.gd chu Hy T31 ung ho Ms 2021 055 Nguyen Thi Minh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 100,000 191596.060321.123628.ung ho MS 2021.055
3/6/2021 100,000 295131.060321.115825.Ung ho ms 2021 051
3/6/2021 100,000 397146.060321.113013.Ung ho ma so 2021 055
3/6/2021 100,000 216271.060321.112743.ung ho ms 2021055
3/6/2021 100,000 356550.060321.111427.T ung ho thai phu Pham Thi Minh MS 2021.045
3/6/2021 100,000 884975.060321.111057.UNG HO MS 2021.053( GIA DINH CHI LY)-060321-11:11:28 884975
3/6/2021 100,000 MBVCB.1023429403.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021.055( thai phu Pham Thi Minh ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 100,000 175667.060321.091111.Vinh Nam ung ho ms 2021 055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 100,000 MBVCB.1023386906.MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0251002765770 LE THI THANH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 100,000 334539.060321.083922.IBFT ung ho MS 2021.055 thai phu Minh
3/6/2021 100,000 601076.060321.074406.ung ho MS 2021.055 ( thai phu Pham Thi Minh)
3/6/2021 100,000 022424.060321.072949.ung ho MS 2021 051 mong e som khoi benh FT21065093128041
3/6/2021 100,000 598352.060321.065432.Ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh)
3/6/2021 100,000 050075.060321.065229.Nchcccl 3267990 Ngan
3/6/2021 100,000 808538.060321.064708.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021055 thai phu Minh
3/6/2021 100,000 620062.060321.064500.NGUYEN THI NHAN CHUYEN KHOAN unghothaiphuPhamThiMinh
3/6/2021 100,000 000186.060321.060604.ZP5V8MN6QD96 210306000019419 MS 2021.055
3/6/2021 100,000 MBVCB.1023254608.thai phu benh TTP.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 100,000 596899.060321.055854.Ma thi Ha ck ung ho Thai phu Pham thi Minh ma so 2021 055
3/6/2021 100,000 854731.060321.055924.Ung ho MS 2021.055 thai phu PHAM THI MINH
3/6/2021 100,000 000058.060321.052803.ZP5V8MN6Q8QH 210306000015889 Ung ho MS 2021.055 thai phu Pham Thi Min
3/6/2021 150,000 MBVCB.1023749865.Ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 407371.060321.203749.ung ho ms 2021 048
3/6/2021 200,000 MBVCB.1024315311.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.054 ba Dang Thi Gai.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 MBVCB.1024293193.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 308324.060321.190949.Ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu)
3/6/2021 200,000 307441.060321.184704.Ung ho MS 2021.055 (Thai phu Pham Thi Minh)
3/6/2021 200,000 IBVCB.1024149503.ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 936439.060321.161901.UNG HO MS 2021.055(PHAM THI MINH)-060321-16:19:03 936439
3/6/2021 200,000 857975.060321.151144.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2021 048 chi Tinh
3/6/2021 200,000 059930.060321.150447.Y VAN UNG HO THAI PHU MS 2021.055 PHAM THI MINH
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023846261.MS 2021.055 ( thai phu Pham Thi Minh ).CT tu 0071000930325 TRUONG MINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023823757.Ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0181001131662 BUI THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 310323.060321.130808.MS 2021 055 Thai phu Pham T Minh
3/6/2021 200,000 221241.060321.115333.MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh FT21065669020109
3/6/2021 200,000 IBVCB.1023612539.MS 2021 055 thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 200,000 168754.060321.105636.UNG HO MS 2021.55 THAI PHU PHAM THI MINH FT21065753908664
3/6/2021 200,000 204776.060321.105219.ung ho MS 2021.055 (thai phu pham thi minh)
3/6/2021 200,000 339579.060321.105155.Ung ho MS 2021 055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023504174.ung ho NCHCCCL HO THI THU CUC 0354626470 .CT tu 1011000634155 HO THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023504749.Ung ho chau Ngo Minh Phu.MS 2021.051 .CT tu 0081001209810 DONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023396226.MS 2021.055(thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 856911.060321.085710.UNG HO MS : 2021.055( THAI PHU PHAM THI MINH)-060321-08:57:17 856911
3/6/2021 200,000 890540.060321.082330.2021.055 Pham thi minh
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023341025.MS 2021.055.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 233850.060321.080848.Ung ho MS 2021.055 thai phu pham thi minh
3/6/2021 200,000 252944.060321.075913.MS2021.055
3/6/2021 200,000 002622.060321.075810.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS2021 055
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023301892.ung ho MS 2021.055 ( thai phu Pham thi Minh ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 600304.060321.073245.ung ho MS 2021.055( thai phu Pham Thi Minh)
3/6/2021 200,000 062295.060321.072112.Ung ho MS2021 055 thai phu pham thi minh
3/6/2021 200,000 247201.060321.071925.ung ho ma so 2021.055 thai phu pham thi minh
3/6/2021 200,000 599159.060321.071222.ung ho MS:2021.055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023279531.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.053 Gia dinh chi Ly. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023275608.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.055 chi Pham Thi Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 844782.060321.065649.UNG HO MS 2021.051 ( NGO MINH PHU)-060321-06:57:13 844782
3/6/2021 200,000 082629.060321.062959.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 055 pham thi minh
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023259616.Ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham thi Minh).CT tu 0011004164778 NGHIEM THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 009539.060321.061511.Ung ho ms 2021055 Thai phu Pham Thi Minh CHUC CHI MAU KHOI BENH FT21065095827834
3/6/2021 200,000 009283.060321.061214.MS 2021 thai phu pham thi minh FT21065095815503
3/6/2021 200,000 MBVCB.1023254317.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh)Vietnamnet 6/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 200,000 920804.060321.054856.Ung ho MS 2021.053 Gia dinh chi Ly
3/6/2021 200,000 007489.060321.054708.Ung ho MS 2021.055 FT21065094479119
3/6/2021 200,000 236245.060321.005851.ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)
3/6/2021 300,000 977291.050321.235351.UNG HO BA DANG THI GAI FT21065020003497
3/6/2021 300,000 MBVCB.1023968238.ms 2021 055 uh thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 300,000 232427.060321.120714.MS 2021.055 FT21065204060056
3/6/2021 300,000 MBVCB.1023663721.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0631003690099 HA NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 300,000 IBVCB.1023636739.Ung ho MS2021.055 (thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 300,000 313800.060321.103714.ung ho thai phu Pham Thi Minh MS2021 055
3/6/2021 300,000 348364.060321.094902.IBFT MS2021.052 dam thi toi
3/6/2021 300,000 081325.060321.091950.Nguyen Khai Gia HS lop 10A5 truong THPT Uong Bi ung ho MS 2021.051 ban Ngo Minh Phu FT21065049548036
3/6/2021 300,000 080534.060321.091853.Nguyen Khai Gia HS lop 10A5 truong THPT Uong Bi ung ho MS 2021.053 gia dinh co Ly FT21065163223790
3/6/2021 300,000 MBVCB.1023296550.Ung ho MS 2021.055 Pham Thi Minh.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 300,000 725708.060321.071516.OngBa Khai Tam gui gia dinh chi Ly- ms 2021.053.
3/6/2021 300,000 971577.060321.055605.HOANG THI THU VAN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho thai phu Pham Thi Minh MS 2021055
3/6/2021 300,000 807234.060321.054036.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI ANH DAO chuyen khoan ung ho MS 202105
3/6/2021 300,000 IBVCB.1023246142.Giup MS2021 055 Thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 400,000 118454.060321.110329.UHCTNCHCCCL TrangLe.0902952192
3/6/2021 400,000 518722.060321.070913.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan ung ho MS 2021055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 500,000 MBVCB.1024368477.Ung ho Ms 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0541000334386 TRINH THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 MBVCB.1024084564.Ung ho MS 2021.055.CT tu 0421003707617 SU VI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 IBVCB.1023869586.Ung ho MS 2021.055 ( thai phu Pham Thi Minh ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 MBVCB.1023816435.MS 2021.055 ( thai phu PHAM THI MINH).CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 249306.060321.133307.Dong ung ho MS2021.052 Ba Dam Thi Toi
3/6/2021 500,000 655285.060321.130508.chau Doan Trang ung ho Ma so 2021.054( Ba Dang Thi Gai)
3/6/2021 500,000 300087.060321.121915.ung ho ma so 2021 055
3/6/2021 500,000 644000.060321.115054.Doan Trang ung ho Ma so 2021.053( gia dinh chi Ly)
3/6/2021 500,000 641783.060321.113629.Ban Doan Trang ung ho Ma so 2021.047( Ban Truong Thi Ngoc Han)
3/6/2021 500,000 218367.060321.113435.Ung ho NCHCCCL + Tram + 0989801833
3/6/2021 500,000 640307.060321.112905.chau Doan Trang ung ho Ma so 2021.052( Ba Dam Thi Toi)
3/6/2021 500,000 MBVCB.1023609020.unh ho MS 2021.055 thai phu Pham thi minh.CT tu 0071001214773 LE VINH DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 262113.060321.100557.ms2021051 200k ms2021052 100k ms2021047 200k
3/6/2021 500,000 MBVCB.1023481155.Ms 2021.055 (thai phu pham thi minh).CT tu 0181002264846 NGUYEN NHU XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 866836.060321.094755.UNG HO MS 2021.055 (THAI PHU PHAM THI MINH)-060321-09:47:55 866836
3/6/2021 500,000 277565.060321.092515.ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh)
3/6/2021 500,000 246046.060321.091243.Ung ho ms 2021 055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 500,000 IBVCB.1023383869.MS 2021 053 gia dinh chi LY tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 500,000 IBVCB.1023380483.MS 2021 054 ba DANG THI GAI tinh Nam Dinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 500,000 256115.060321.085129.Ung ho MS 2021 055 (thai phu Pham Thi Minh)
3/6/2021 500,000 141030.060321.084633.Ung ho MS 2021 047 MS 2021 048 MS 2021 053 MS 2021 054 MS 2021 055
3/6/2021 500,000 130554.060321.083851.BAC LE VAN VAN UNG HO CHI PHAM THI MINH MA SO 2021 055
3/6/2021 500,000 333482.060321.083355.IBFT MS 2021-055 thai phu pham thi minh
3/6/2021 500,000 047687.060321.083158.Ung ho MS 2021.055 , thai phu Pham Thi Minh FT21065021348706
3/6/2021 500,000 MBVCB.1023321928.ho tro gia dinh chi ly.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 MBVCB.1023318473.NGUYEN HUU QUYNH CHAU chuyen tien giup ms 2021.055 ( thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 030917.060321.072812.ung ho MS 2021 055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 500,000 MBVCB.1023285978.ung ho ms 2021.055 thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0071000765130 TRUONG THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 223837.060321.071323.ung ho thai phu pham thi minh MS 2021 055
3/6/2021 500,000 246362.060321.071118.Sunny ung ho MS 2021.055.chuc me con chi Minh mau khoi benh.
3/6/2021 500,000 859738.060321.064808.Thai san Pham Thi Minh.Cho Ray
3/6/2021 500,000 808551.060321.064712.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 500,000 013430.060321.064736.MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh FT21065940951526
3/6/2021 500,000 221477.060321.064011.Ung ho MS 2021051 Ngo Minh Phu
3/6/2021 500,000 858356.060321.063943.MS 2021.054
3/6/2021 500,000 858225.060321.063814.MS 2021.055
3/6/2021 500,000 808211.060321.063659.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 500,000 347193.060321.062223.Ma so 2021 055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 500,000 MBVCB.1023255956.NGUYEN THI THU SANG chuyen tien ung ho MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0071003977977 NGUYEN THI THU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 500,000 MBVCB.1023254330.NGUYEN THI THU NHUNG chuyen tien ung ho thai phu Pham Thi Minh MS 2021.055.CT tu 0331003650451 NGUYEN THI THU NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 700,000 MBVCB.1023557148.ung ho MS 2021.053.CT tu 0071001214773 LE VINH DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/6/2021 1,000,000 369597.060321.163648.Ung ho MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh tai benh vien Cho Ray
3/6/2021 1,000,000 937107.060321.162248.UNG HO MS 2021.052 BA DAM THI TOI-060321-16:22:17 937107
3/6/2021 1,000,000 323219.060321.140832.MS2021 046 chi Le Thi Hang
3/6/2021 1,000,000 888379.060321.112649.UNG HO MS 2021.055 (PHAM THI MINH)-060321-11:26:44 888379
3/6/2021 1,000,000 625192.060321.101423.chau Doan Trang ung ho Ma so 2021.055( Thai phu Pham Thi Minh)
3/6/2021 1,000,000 083803.060321.092252.Ong Nguyen Binh Linh ung ho MS 2021.055 Thai phu Pham Thi Minh. FT21065633803785
3/6/2021 1,000,000 992724.060321.084152.Chuyen tien ung ho ms 2021.051 ngo minh phu
3/6/2021 1,000,000 053201.060321.084109.ung ho dang phuong nhu FT21065006417676
3/6/2021 1,000,000 016629.060321.070538.Ung ho MS 2021.055 thai phu Pham thi Minh FT21065162828042
3/6/2021 1,000,000 IBVCB.1023267365.Bi benh la dang mang thai dang nguy kich.CT tu 0121000005637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/6/2021 1,000,000 597387.060321.062451.MS 2021.055 ( thai phu Pham Thi Minh )
3/6/2021 1,000,000 009989.060321.061948.Ung ho ms 2021.055 thai phu pham thi minh FT21065079830552
3/6/2021 1,000,000 854454.060321.055732.MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 1,500,000 285753.060321.093655.Ung ho MS2021.051 Ngo Minh Phu
3/6/2021 1,500,000 576890.060321.081511.GA282106576890
3/6/2021 2,000,000 275148.060321.144254.Chuyen tien ung ho MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh
3/6/2021 10,000,000 491368.060321.104347.C Loan Da Nang ung ho thai phu Pham Thi Minh
3/7/2021 10,000 397752.070321.123444.Ungho MS 2021 055 thai phu Pham Thi Minh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
3/7/2021 10,000 393001.070321.123001.ung ho Ma so MS 2021 056 chi Tran Thi Thanh Thu NAM MO QUAN THE AM BO TAT
3/7/2021 50,000 IBVCB.1025578302.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.056 (Chi Tran Thi Thanh Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 50,000 556728.070321.183804.Ms 2021 056 chi Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 50,000 IBVCB.1025213039.Giup ma so 2021 056 chi Tran Thi Thanh Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021 50,000 MBVCB.1025192553.gui cho ms 2021 056.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 50,000 MBVCB.1024910946.Ms 2021052.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021 50,000 MBVCB.1024822916.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.056.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 50,000 MBVCB.1024662891.Ung ho MS 2021.056.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 50,000 182203.070321.063327.MoMoT0938248086T10536527722T970436Tung ho MS 2021 056 tran thi thanh thu
3/7/2021 50,000 303123.070321.055611.Ung ho MS 2021.056 chi Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 80,000 126204.070321.053136.Ung ho chi Thanh Thu ms 2021.056 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
3/7/2021 100,000 244402.070321.210754.ma so 2021.048 chi Tinh
3/7/2021 100,000 733408.070321.195835.MS 2021.056(tran Thi Thanh thu)
3/7/2021 100,000 555946.070321.183404.Ms 2021 055 thai phu Pham Thi Minh
3/7/2021 100,000 131854.070321.181914.T ung ho chi Tran Thi Thanh Thu MS 2021.056
3/7/2021 100,000 MBVCB.1025201529.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.054 ba Dang Thi Gai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 MBVCB.1025142610.MS 2021.056.CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 MBVCB.1024911960.MS 2021.055 tp Pham Thi Minh.CT tu 0591000211200 LUONG THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 875004.070321.105717.Ung ho MS 2021.056 FT21067470195062
3/7/2021 100,000 874039.070321.105551.Ung ho MS 2021.056 chi Tran Thi Thanh Thu FT21067067829604
3/7/2021 100,000 MBVCB.1024787469.MS 2021.056.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 917684.070321.094955.ung ho ms 2021.056(chi tran thanh thu)
3/7/2021 100,000 827585.070321.094659.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21067011515604
3/7/2021 100,000 MBVCB.1024720864.NCHCCCL Moc Thanh Tra 0906909971.CT tu 0261003471538 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 049405.070321.083135.Vinh Nam ung ho ms 2021 056 Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 100,000 MBVCB.1024646334.MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0511000441025 NGUYEN CHAU QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 776405.070321.063625.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 056 chi Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 100,000 MBVCB.1024631017.Ung ho MS 2021.056 (Tran thi thanh Thu).CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 MBVCB.1024628037.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu)Vietnamnet 7/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 757815.070321.060638.MS 2021-056 Chi Tran Thi Thanh Thu FT21067664399541
3/7/2021 100,000 995232.070321.055250.UNG HO CHI TRAN THI THANH THU MS 2021.056-070321-05:52:47 995232
3/7/2021 100,000 602449.070321.054651.Vietcombank 0011002643148 Ms2021 056 ung ho Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 100,000 755965.070321.053134.Ung ho MS 2021.056 FT21067664265378
3/7/2021 100,000 737495.070321.005331.Ung ho MS 2021.055 FT21067078713634
3/7/2021 110,000 412308.070321.190751.MQuan TAnh QBao QDat ung ho MS 2021 056
3/7/2021 150,000 871030.070321.121149.Chuyen tien uh ms 2021.051 ngominhphu
3/7/2021 150,000 757696.070321.060437.Ung ho MS 2021.056 FT21067134687011
3/7/2021 200,000 323918.070321.220525.Ung ho NCHCCCL Ngoc Dung 0934053426 FT21067385340000
3/7/2021 200,000 MBVCB.1025446108.Gia Minh ung ho: ms 2021.056 (tran thi thanh thu).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 560661.070321.185956.ms 2021 053 gia dinh c Ly
3/7/2021 200,000 IBVCB.1025314803.MS 2021 056 chi Tran Thi Thanh Thu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021 200,000 MBVCB.1025237881.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.051 be Ngo Minh Phu.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 527632.070321.160839.MS 2021 055 thai phu Pham Thi Minh
3/7/2021 200,000 220035.070321.152916.ungho MS2021056 tran thi thanh Nhu
3/7/2021 200,000 MBVCB.1025162247.Ung ho c Thu MS 2021.056.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 514555.070321.150937.Ung ho ms2021051 ngo minh phu
3/7/2021 200,000 IBVCB.1025096904.VU TRONG HACH chuyen khoan ung ho MS 2021.056 (Chi TRAN THI THANH THU).CT tu 0081000298086 VU TRONG HACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 037644.070321.133712.UNG HO MS 2021.056 (CHI TRAN THI THANH THU)-070321-13:37:14 037644
3/7/2021 200,000 MBVCB.1024965674.ung ho MS 2021051(NGO MINH PHU).CT tu 0451000200274 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 MBVCB.1024921135.Ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 525761.070321.113144.IBFT MS 2021.056
3/7/2021 200,000 586562.070321.112643.UNG HO MS 2021.056 chi TRAN THI ANH THU
3/7/2021 200,000 478868.070321.111703.ms 2021 055 ung ho chut long thanh giup san phu
3/7/2021 200,000 016995.070321.104029.MS 2021.056 EM TRAN THI THANH THU-070321-10:40:37 016995
3/7/2021 200,000 777953.070321.100153.ung ho ms 2021.056 chi Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 200,000 776287.070321.095935.MS2021.055 thai phu Pham Thi Minh
3/7/2021 200,000 004065.070321.085552.UNG HO MS : 2021.056 ( CHI TRAN THI THANH THU)-070321-08:55:48 004065
3/7/2021 200,000 MBVCB.1024642154.ung ho MS 2021.056 ( Tran thi thanh Thu ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 MBVCB.1024633203.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.056 chi Tran Thi Thanh Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 842429.070321.061702.ung ho MS 2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu)
3/7/2021 200,000 019706.070321.051908.MS 2021 056 Chi Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 220,000 595696.070321.191751.IBFT ung ho MS 2021.056
3/7/2021 250,000 812884.070321.092239.Ms 2021.055 - Thai phu Pham Thi Minh FT21067251026239
3/7/2021 250,000 811400.070321.091959.Ms 2021.056 - Chi Tran Thi Thanh Thu FT21067960602047
3/7/2021 300,000 990502.070321.135333.ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
3/7/2021 300,000 990315.070321.135250.ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)
3/7/2021 300,000 990073.070321.135159.MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh)
3/7/2021 300,000 MBVCB.1024984597.ung ho MS 2021.055 (thai phu pham thi minh ).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 300,000 875236.070321.121834.Chuyen tien ung ho ms 2021.055 Pham Thi Minh thai phu
3/7/2021 300,000 250592.070321.102822.ung ho chau hau
3/7/2021 300,000 617118.070321.102223.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI LAN ANH chuyen khoan ung ho ngo van phu 51
3/7/2021 300,000 194153.070321.092153.MS 2021.056 ung ho chi Tran thi thanh thu
3/7/2021 300,000 IBVCB.1024750257.Ung ho MS 2021.051.CT tu 0101000030785 NGUYEN MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 300,000 004560.070321.090046.MS 2021.056 (CHI TRAN THI THANH THU)-070321-09:00:48 004560
3/7/2021 300,000 000275.070321.080344.CK nhanh - Chuyen tien ung ho c. Tran Thi Thanh Thu MS 2021.056
3/7/2021 300,000 303694.070321.072144.Ungho MS2021.056 chi Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 500,000 318034.070321.215518.Ung ho MS 2021.055 FT21067530862007
3/7/2021 500,000 222537.070321.193125.Ungho ms2021.048 chi tinh FT21067403242115
3/7/2021 500,000 057925.070321.154755.MS 2021.053 Ung ho gia dinh chi Ly FT21067106365604
3/7/2021 500,000 MBVCB.1025164886.Ms 2021056 tran thi thanh thuy.CT tu LE QUOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 500,000 MBVCB.1025162711.Ms 2021055 pham thi minh.CT tu LE QUOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 500,000 039384.070321.152144.Ms 2021054 dang thi gai FT21067239321405
3/7/2021 500,000 IBVCB.1024972733. chuyen khoan ung ho ms 2021.054 ba DANG THI GAI.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 500,000 929711.070321.113827.Vietcombank 0011002643148 Minh Tu ung ho MS 2021051 Ngo Minh Phu
3/7/2021 500,000 MBVCB.1024917800.NGUYEN THUY LIEN chuyen tien ung ho MS2021.055 (Thai phu PHAM THI MINH).CT tu 0371003718265 NGUYEN THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 500,000 841169.070321.112623.Chuyen tien ung ho MS2021.55
3/7/2021 500,000 886623.070321.111353.Ung ho MS 2021.056 Chi Tran Thi Thanh Thu FT21067067903009
3/7/2021 500,000 851151.070321.102251.Ung ho MS 2021.056, chi Tran Thi Thanh Thu FT21067037752090
3/7/2021 500,000 612555.070321.093146.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 054 ba Dang Thi Gai
3/7/2021 500,000 MBVCB.1024686939.Thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0491001906003 LE HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 500,000 MBVCB.1024682827.ho tro nguyen thi thanh thu.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 500,000 MBVCB.1024642692.Ung ho MS 2021. 056.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 500,000 080086.070321.062107.Vietcombank;0011002643148;Chi Pham Thi Thinh Ninh Binh ung ho em Tran Thi Thanh Thu que Phu Tho MS 2021 56
3/7/2021 700,000 MBVCB.1024519811.MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0071000854772 HUYNH YEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 1,000,000 MBVCB.1024554407.UNG HO MS 2021.055 THAI PHU PHAM THI MINH.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 1,000,000 616308.070321.212603.IBFT Ung ho MS 2021.056 Tran Thi Anh Thu
3/7/2021 1,000,000 845246.070321.201025.MS2021.055 -thai phu pham thi minh
3/7/2021 1,000,000 MBVCB.1024883261.UNG HO MS 2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 1,000,000 MBVCB.1024770591.Ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong).CT tu 0421000477689 NGUYEN ANH DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 1,000,000 080599.070321.093514.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021055?thai phu Pham Thi Minh
3/7/2021 1,000,000 917276.070321.093333.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021056Chi Tran Thi Thanh Thu
3/7/2021 1,000,000 666241.070321.060742.UNG HO MS 2021.056 CHI TRAN THI THANH THU
3/7/2021 1,000,000 995130.070321.054049.UNG HO NGUYEN THI THANH THU MS 2021.056-070321-05:40:44 995130
3/8/2021 10,000 102786.080321.075211.ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien NAM MO QUAN THE AM BO TAT
3/8/2021 20,000 532063.080321.160856.ung ho Ms 2021045
3/8/2021 30,000 734251.080321.204720.2021 057 anh em Tai Lien mong 2 em cham ngoan hoc tot
3/8/2021 30,000 MBVCB.1027203169.Ms 2021057 Tai Lien.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 50,000 IBVCB.1027420079.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 699802.080321.195723.MS 2021 056 tran thi thanh thu
3/8/2021 50,000 ATM_FTF.10600346.121902.20210308.192903.9704368614107226013.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148.GD:A29/20 QL 5 BINH HUNG BC HCM VN
3/8/2021 50,000 IBVCB.1026990962.Giup ma so 2021 057 anh em Tai Lien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 50,000 MBVCB.1026625757.NGUYEN NGOC BINH ung ho MS 2021.057.CT tu 0451000300696 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 394644.080321.130438.Ung ho Ms2021.057
3/8/2021 50,000 146571.080321.100451.UNG HO MS 2021.057(ANH EM TAI-LIEN)-080321-10:05:23 146571
3/8/2021 50,000 511442.080321.093419.Nguyen Thi Thai An ung ho MS 2021056 Chi Tran Thi Thanh Thu FT21067378360679
3/8/2021 50,000 509076.080321.093215.Nguyen Thi Thai An ung ho MS 2021057 anh em Tai - Lien FT21067110449327
3/8/2021 50,000 MBVCB.1026020151.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 MBVCB.1026018349.Ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 MBVCB.1025998143.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.057 (anh em Tai-Lien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 MBVCB.1025996432.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 MBVCB.1025994739.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 MBVCB.1025832864.NCHCCCL trinhthiluom camon.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 356606.080321.070201.2021057giadinhchi Ly
3/8/2021 50,000 MBVCB.1025802481.TRAN THANH THY ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien).CT tu 0181002457004 TRAN THANH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 50,000 337921.080321.055232.ung ho ms 2021.057 anh em Tai Lien
3/8/2021 100,000 MBVCB.1027491518.UNG HO NCHCCCL mong gop chut suc nho de CT mai lan toa .CT tu VU THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 MBVCB.1027403229.LUU THI NGOC HUYEN ung ho MS 2021 - 057 anh em Tai Lien cam on Bao.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 784904.080321.195310.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2anh em tai lien ms 2021 057
3/8/2021 100,000 202902.080321.172009.ms 2021.057 anh em Tai Lien
3/8/2021 100,000 244867.080321.161845.UNG HO MS 2021.045 ( EM DANG THANH XUAN)-080321-16:18:50 244867
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026854128.Ung ho MS 2021.057.CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 835348.080321.143028.Ung ho ms 202157 ae tai lien FT21067892651690
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026582987.THUY DUNG ung ho MS2021.057 (anh em Tai - Lien).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 655002.080321.140152.T ung ho anh em Tai-lien MS 2021-057
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026548409.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS2021.050(Do Nhat Hoang).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026545808.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.049(chi Le Thi Hang).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026542610.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026542581.ung ho MS 2021.057 ( anh em Tai - Lien).CT tu 0971000012816 LE DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026413195.MS 2021.055 ( Thai phu Pham Thi Minh).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026411105.MS 2021.056 ( chi Tran Thi Thanh Thu).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 610763.080321.105147.Ung ho MS 2021.057
3/8/2021 100,000 407483.080321.103823.ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 100,000 MBVCB.1026180370.ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien)-LongHoa9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 SHGD:10019482.DD:210308.BO:NGUYEN THI NGAN.Remark:Ung ho MS 2021.054 dangthigai
3/8/2021 100,000 SHGD:10001009.DD:210308.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho chi Tran Thi Thanh Thu ms 2021/056
3/8/2021 100,000 129493.080321.084551.ung ho MS 2021057 anh em Tai Lien
3/8/2021 100,000 145542.080321.082509.Vinh Nam ung ho ms 2021 057 anh em Ha Huy Tai Ha Thi Lien
3/8/2021 100,000 MBVCB.1025832928.LE TRUNG HIEU chuyen tien MS 2021.057.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 616003.080321.064408.ung ho MS 2021057 anh em Tai Lien
3/8/2021 100,000 834987.080321.063245.Vietcombank;0011002643148;Ms2021 057 ung ho anh em Tai Lien
3/8/2021 100,000 343865.080321.062337.ung ho ms 2021.057 anh em TAI.Lien
3/8/2021 100,000 050494.080321.061952.Ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 100,000 MBVCB.1025806472.ung ho MS 2021.057.CT tu 0581000775159 PHAM TRAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 MBVCB.1025800870.TRINH HOANG AN chuyen tien.CT tu 0171003481014 TRINH HOANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 043807.080321.054546.Bac huong Ck
3/8/2021 100,000 MBVCB.1025801462.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.057 (anh em Tai-Lien)Vietnamnet 8/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 100,000 MBVCB.1025770733.Ung ho MS 2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 101,865 602774.070321.231842.ung ho ms 2021055 thai phu pham thi minh
3/8/2021 200,000 MBVCB.1027443215.Ung ho MS 2021.057 anh em tai lien.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 298012.080321.210037.UNG HO MS 2021.056(CHI TRAN THI THANH THU)(-080321-21:00:35 298012
3/8/2021 200,000 MBVCB.1027373867.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.057 anh em Tai-Lien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 MBVCB.1027242447.LUONG VAN THANH chuyen tien : MS 2021. 057 ( anh em Tai - Lien).CT tu 0071003459594 LUONG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 MBVCB.1027047145.TAO CHIEU HUY chuyen tien ms 2021045 giup em dang thanh xuan ( lao cai ).CT tu 0061001121379 TAO CHIEU HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 SHGD:11707610.DD:210308.BO:DO THI DUYEN.Remark:UNG HO MS:2021.054 ( BA DANG THI GAI)
3/8/2021 200,000 MBVCB.1026820598.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.057 ( anh em Tai Lien o Nghi Son Thanh Hoa).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 IBVCB.1026800735.MS 2021 057 anh em Tai Lien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 200,000 895057.080321.151706.Ung ho MS 2021.057 FT21067601456282
3/8/2021 200,000 839575.080321.143254.Ung ho MS 2021.057
3/8/2021 200,000 MBVCB.1026576724.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 MBVCB.1026572538.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 MBVCB.1026567236.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 MBVCB.1026563596.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 436854.080321.132019.ms 2021.057( anh em tai-lien)
3/8/2021 200,000 602492.080321.125353.Ung ho MS 2021.055 ( thai phu Pham Thi Minh )
3/8/2021 200,000 MBVCB.1026207153.ung ho MS 2021.057 ( anh em tai-lien).CT tu 0351000976019 DOAN VAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 380126.080321.102516.ung ho hoan canh kho khan
3/8/2021 200,000 SHGD:10026137.DD:210308.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:ms 2021 057 ung ho anh em Tai Lien
3/8/2021 200,000 341286.080321.101703.ung ho MS 2021.057 - anh em Tai Lien
3/8/2021 200,000 SHGD:10016089.DD:210308.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.Remark:MS 2021.055 ung ho Pham Thi Minh
3/8/2021 200,000 416710.080321.092746.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)
3/8/2021 200,000 870166.080321.092010.ung ho MS 2021.057( anh em Tai Lien
3/8/2021 200,000 MBVCB.1025966350.Ung ho MS 2021.057.CT tu 0911000034292 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 200,000 405383.080321.081201.MS 2021.057 anh e Tai Lien
3/8/2021 200,000 502958.080321.075437.MS 2021057
3/8/2021 200,000 MBVCB.1025876091.bo me mat gia dinh kho khan.CT tu 0081001041760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 200,000 098708.080321.074809.ung ho ms 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 200,000 IBVCB.1025864854.UH MS 2021057 Anh em Tai Lien.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 200,000 850685.080321.071605.ung ho MS 2021.057(( anh em Tai -Lien))
3/8/2021 200,000 378857.080321.062301.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN VAN THAI chuyen khoan
3/8/2021 200,000 050824.080321.062106.ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 200,000 050457.080321.061944.Chuyen MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 200,000 395689.080321.053855.Ung ho ms 2021.057 anh em tai - lien FT21067300929304
3/8/2021 200,000 MBVCB.1025797294.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.057 (anh em Tai-Lien).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 250,000 538499.080321.095733.MS 2021-057 anh em Tai Lien FT21067923159692
3/8/2021 250,000 615908.080321.064250.ung ho MS 2021055 thai phu Pham Thi Minh
3/8/2021 250,000 615718.080321.063919.ung ho MS 2021056 Chi Tran Thi Thanh Thu
3/8/2021 300,000 831738.080321.205034.IBFT MS 2021.057 anh em Tai-Lien
3/8/2021 300,000 668553.080321.202955.Ung ho MS 2021.057 anh em Tai Lien
3/8/2021 300,000 MBVCB.1026453987.ms 2021 057 anh em Tai Lien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 300,000 482367.080321.111258.Ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 300,000 SHGD:10029117.DD:210308.BO:LE THANH TRUNG.Remark:Ung ho ms 2021.057 anh em Tai Lien
3/8/2021 300,000 MBVCB.1026087900.Ung ho MS 2021.053 ( gia dinh chi Ly).CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 300,000 314943.080321.094654.Chuyen tien ung ho ms 2021.056 chi tran thi thanh thu
3/8/2021 300,000 314918.080321.094541.Chuyen tien ung ho ms 2020.055 chi pham thi minh
3/8/2021 300,000 SHGD:10021132.DD:210308.BO:DANG QUOC KIM.Remark:Ms 2021.056
3/8/2021 300,000 616528.080321.065237.ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 300,000 IBVCB.1025808141.Giup MS2021 057 hai anh em Tai Lien.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 400,000 MBVCB.1026678521.MS2021.053(GIA DINH CHI LY)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025737939.ms 2021 056 chi Tran Thi Thanh Thu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 500,000 MBVCB.1027451881.Giup do 2021.057.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 MBVCB.1027229496.Hao ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0221000456868 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 141839.080321.183726.Chau Cao Binh Ung ho ma so 2021.054 ba Dang Thi Gai FT21067182001637
3/8/2021 500,000 839961.080321.143415.Ung ho MS2021037 be ngoc hien FT21067196398340
3/8/2021 500,000 005815.080321.135054.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
3/8/2021 500,000 005730.080321.134437.Ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu
3/8/2021 500,000 005714.080321.134327.Ung ho MS 2021.042 anh Dang Quang Trung
3/8/2021 500,000 318065.080321.121707.Hua Hien chuyen tien ung ho MS 2021.057 anh em Tai Lien
3/8/2021 500,000 705725.080321.121439.MS 2021.057 anh em Tai Lien
3/8/2021 500,000 MBVCB.1026395712.TRUONG HOAI NHI chuyen tien.CT tu 0161001729134 TRUONG HOAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 677866.080321.115239.Ung ho MS 2021048 gia dinh chi Tinh FT21067007031961
3/8/2021 500,000 TANF TRUNG XUONG : UNG HO MS:2021.057-ANH EM TAI-LIEN
3/8/2021 500,000 686825.080321.105605.MS 2021057 anh em Tai Lien
3/8/2021 500,000 MBVCB.1026201852.chi Thuy Sen Vu Truyen thong NHNN gui MS 2021.057.CT tu 0451001410877 TRAN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 IBVCB.1026184135.ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien).CT tu 0121000793701 NGUYEN DUC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 IBVCB.1026162015.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 IBVCB.1026106318.Ung ho MS 2021.057( anh em Tai-Lien)..CT tu 0881000439230 NGUYEN THI THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 228549.080321.091221.Ung ho MS 2021 057 Anh em Tai Lien
3/8/2021 500,000 IBVCB.1026001888.MS 2021 057 anh em Tai Lien.CT tu 0041000044303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 500,000 /Ref:PALPM10867B{//}/Ref:PALPM10867B{//}LP VNM10867B UNG HO MS 2021.052 BA DAM THI TOI DVC:MR PHAM NGUYEN MAI
3/8/2021 500,000 127481.080321.085334.UNG HO MS2021.055 ( THAI PHU PHAM THI MINH-080321-08:54:12 127481
3/8/2021 500,000 175328.080321.084404.Ung ho MS 2021 057 Ung ho Anh em Tai Lien
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025894409.cho 2chau tai lien.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025856891.2021,057.CT tu 0361000263102 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025849443.Ung ho MS 2021.057 anh em Lien Tai.CT tu 0071001103319 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025841049.TRAN THI HUE chuyen tien UH MS2021.057 anh em Tai Lien.CT tu 0291000284159 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 142780.080321.064749.Ung ho MS 2021.057 anh em Tai - Lien
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025806294.Ung ho MS 2021.057 (AE Tai- Lien).CT tu 0341005788837 NGUYEN HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025805535.ung ho ms 2021057 ( anh em tai - lien).CT tu 0381000530407 NGUYEN TRONG BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 044750.080321.055306.ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025802263.Ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien).CT tu 0251001507939 LE KE DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 500,000 935074.080321.054102.Ms 2021.057 anh em Tai - Lien
3/8/2021 500,000 MBVCB.1025799014.ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien) .CT tu 0321000623899 TRAN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 600,000 IBVCB.1027326739.Ung ho tu thien.CT tu 1013650639 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 700,000 MBVCB.1025714050.MS2021.056.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 1,000,000 281428.080321.190855.UNG HO MS 2021.051 NGO MINH PHU-080321-19:08:32 281428
3/8/2021 1,000,000 MBVCB.1026358004.TRAN THANH DINH ung ho MS 2021.057 anh em TAI-LIEN.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 1,000,000 SHGD:10032010.DD:210308.BO:NGUYEN DUC MINH.Remark:Ung ho ms 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 1,000,000 MBVCB.1026171638.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.057(anh em Tai -Lien).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 1,000,000 MBVCB.1026152494.mat bo me.CT tu 0071000601332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/8/2021 1,000,000 SHGD:10001681.DD:210308.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-053( Giup Chi Ly, Ha Tinh)
3/8/2021 1,000,000 SHGD:10001660.DD:210308.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-051( Giup Ngo Minh Phu, Hai Phong)
3/8/2021 1,000,000 SHGD:10001682.DD:210308.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-052( Giup ba Dam thi Tot , Can Gio)
3/8/2021 1,000,000 SHGD:10000457.DD:210308.BO:LE THI THANH PHUONG.Remark:MS 2021.047 EM TRUONG THI NGOC HAN 500K + MS 2021.055 THAI PHU PHAM THI MINH 500K
3/8/2021 1,000,000 083002.080321.084917.Ung ho ma so 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 1,000,000 635744.080321.084457.Ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 1,000,000 344781.080321.062657.ung ho MS2021048 chi Tinh
3/8/2021 1,000,000 MBVCB.1025802824.NGUYEN DUY TRUY chuyen tien ung ho anh em Taj Lien oLam Quang Tan Truong Nghi Son Thanh Hoa.CT tu 0211000416342 NGUYEN DUY TRUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 1,000,000 377603.080321.005804.MS 2021.050 Do Nhat Hoang FT21067286322355
3/8/2021 1,500,000 VU THI THUC; MS 2021.056 TRAN THI THANH NHU;MS 2021.055 THAI PHU PHAM THI MINH;2021.054 BA DANG THI GAI
3/8/2021 2,000,000 DANG THI PHUONG UNG HO TIEN MA SO 2021.056,2021.057 MOI MA SO 1 TRIEU DONG
3/8/2021 2,000,000 161967.080321.105741.UNG HO NCHCCCL. LAN-080321-10:58:06 161967
3/8/2021 2,000,000 SHGD:10004194.DD:210308.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.054 (BA DANG THI GAI) 1 TRIEU, MS 2021.055 (THAI PHU PHAM THI MINH) 1 TRIEU
3/8/2021 2,000,000 682330.080321.070538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/8/2021 2,000,000 112679.080321.070542.UNG HO MS 2021.057(ANH EM TAI, LIEN)-080321-07:06:20 112679
3/8/2021 2,000,000 MBVCB.1025829979.MS 2021.057 ( anh em TAI - LIEN ).CT tu 0511003902320 HO VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/8/2021 2,000,000 345349.080321.062901.ung ho MS2021057 anh em Tai Lien
3/8/2021 3,000,000 /Ref:PALPM1086P0{//}/Ref:PALPM1086P0{//}LP VNM1086P0 XINCHIA DEU MOI HOANCANH.CAM ON VNNMS2021.040 PHAN THI LE NA,MS 2021.054 DANG THI GAI,MS 2021.056 TRAN THI THANH THU DVC:MR DAU MINH TUAN
3/8/2021 3,000,000 110069.080321.052516.MS 2021.057 ( ANH EM TAI LIEN )-080321-05:25:16 110069
3/9/2021 1,000 IBVCB.1028900547.sdgdsgds.CT tu 0911000056903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 1,000 IBVCB.1028249935.aa.CT tu 0531002577193 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 5,000 MBVCB.1027634821.gop.CT tu 0441004013226 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 10,000 IBVCB.1028030962.Ung ho MS 2021 058 Anh em Thoan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 10,000 IBVCB.1028027386.Ung ho MS 2021 057 Anh em Tai Lien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 10,000 IBVCB.1028024437.Ung ho MS 2021 056 Chi Thu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 15,000 076873.090321.074255.ung ho MS 2021 058 anh em Do Van Thoan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
3/9/2021 50,000 IBVCB.1029040784.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 50,000 IBVCB.1028712950.Ung ho ma so MS 2021 058 anh em Do Van Thoan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 50,000 IBVCB.1028710001.Ung ho ma so MS 2021 057 anh em Tai Lien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 50,000 995105.090321.171314.ung ho MS 2021 058 anh em do van thoan
3/9/2021 50,000 IBVCB.1028701186.Ung ho ma so MS 2021 056 chi Tran Thi Thanh Thu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 50,000 IBVCB.1028697312.Ung ho ma so MS 2021 055 thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 50,000 IBVCB.1028475719.Giup ma so 2021 058 anh em Do Van Thoan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 50,000 705772.090321.144312.ung ho MS 2021 049 le thi hang
3/9/2021 50,000 760059.090321.142755.Ung ho MS 2021.058 anh em Do Van Thoan. FT21068060005200
3/9/2021 50,000 SHGD:10000655.DD:210309.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.058 anh em Do Van Thoan
3/9/2021 50,000 361555.090321.105034.UNG HO MS 2021.058(ANH EM DO VAN THOAN)-090321-10:51:05 361555
3/9/2021 50,000 279254.090321.100623.ms 2021 057 ung ho em Tai Lien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
3/9/2021 50,000 MBVCB.1027759294.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 50,000 384280.090321.060229.ung ho MS 2021.058
3/9/2021 100,000 341545.080321.230203.Ung ho MS 2021.054 ba Dang Thi Gai FT21068606734777
3/9/2021 100,000 338572.080321.225431.Ung ho MS 2021.056 chi Tran Thi Thanh Thu FT21068261788613
3/9/2021 100,000 337681.080321.225219.Ung ho MS 2021.057 anh em Tai Lien FT21068749585830
3/9/2021 100,000 302713.090321.221527.Ung ho MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh
3/9/2021 100,000 648263.090321.212302.MS2021 058 anh em Do Van Thoan
3/9/2021 100,000 152065.090321.212301.Ung ho MS 2021.051 Ngo Minh Phu FT21069081902028
3/9/2021 100,000 149792.090321.211948.Ung ho MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi FT21069296546878
3/9/2021 100,000 MBVCB.1029016879.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0161000352724 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 MBVCB.1029013692.Ung ho ma so 4306: Nha an toan, song an tam..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 MBVCB.1028995845.Ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 057743.090321.192024.Ung ho MS 2021.057 anh em Tai-Lien FT21068130093470
3/9/2021 100,000 580339.090321.175819.Giup do MS 2021.058
3/9/2021 100,000 859626.090321.155650.Ung ho MS 2021.058 Anh em Do Van Thoan FT21068096547625
3/9/2021 100,000 MBVCB.1028486841.Ms 2021.058 .anh em Do Van Thoan.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 529868.090321.151725.Ms 2021056 Tran Thu Thanh Thu
3/9/2021 100,000 529747.090321.151552.Ms 2021055 thai phu Pham Thi Minh
3/9/2021 100,000 529619.090321.151415.Ma so 2021052 Ba Dam Thi Toi
3/9/2021 100,000 761508.090321.142922.MS 2021.057 .Anh Em Tai Lien FT21068540969042
3/9/2021 100,000 MBVCB.1028319562.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.045(em Dang Thanh Xuan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 618839.090321.113920.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.058 anh em Do Van Thoan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21068604397270
3/9/2021 100,000 240630.090321.102734.T ung ho anh em Do van Thoan MS 2021.058
3/9/2021 100,000 141212.090321.102308.Vinh Nam ung ho ms 2021 058 anh em Do Van Thoan
3/9/2021 100,000 929048.090321.093855.UNG HO MS 2021.058 ANH EM DO VAN THOAN
3/9/2021 100,000 155276.090321.085021.ung ho MS 2021 058
3/9/2021 100,000 MBVCB.1027780483.uh Do van Thoan MS.2021.058. ong troi se co mat giup do cac chau. adidaphat..CT tu 0011000560705 NGUYEN NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 MBVCB.1027770898.MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 321537.090321.072613.UNG HO MS 2021.057 (AE TAI-LIEN)-090321-07:26:09 321537
3/9/2021 100,000 MBVCB.1027655392.MS 2021.057 anh em Tai - Lien.CT tu 1111000478449 HOANG NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 388422.090321.062529.Chuyen tien ung ho ma so 2021.058 anh em Do Van Thoan
3/9/2021 100,000 MBVCB.1027638075.ung ho MS 2021.058(anh em Don Van thoan).CT tu 0231000113345 NGUYEN BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 MBVCB.1027637673.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan)Vietnamnet 9/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 100,000 139894.090321.040346.ung ho ms 2021.049 (chi le thi hang)
3/9/2021 100,000 139709.090321.040100.ung ho ms 2021,048 (chi tinh)
3/9/2021 100,000 139581.090321.035703.ms 2021.055 thai phu pham thi minh
3/9/2021 100,000 IBVCB.1027600099.Ung ho MS 2021.029 (e Do Xuan Nhuong).CT tu 0011004341053 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 150,000 MBVCB.1027818796.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so Ms 2021.058(anh em Do Van Thoan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 200,000 340627.080321.225939.Ung ho MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh FT21068953012616
3/9/2021 200,000 045414.090321.175950.Ung ho MS 2021.045 em Dang Thanh Xuan
3/9/2021 200,000 527543.090321.164834.ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan)
3/9/2021 200,000 804941.090321.162020.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 058
3/9/2021 200,000 871425.090321.160655.Ung ho MS 2021.052 - Ba Dam Thi Toi FT21068724850126
3/9/2021 200,000 071431.090321.160247.Ung ho MS 2021058
3/9/2021 200,000 798420.090321.150344.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh FT21068184190176
3/9/2021 200,000 795838.090321.150124.Ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc FT21068538990939
3/9/2021 200,000 IBVCB.1028340167.MS 2021 058 anh em Do Van Thoan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 200,000 IBPS/SE:01310005.DD:090321.SH:10015696.BO:LUU TRI DUNG.MS 2021.057 ANH EM TAI LIEN
3/9/2021 200,000 933510.090321.130009.IBFT MS 2021.058
3/9/2021 200,000 IBVCB.1028175728.Ung ho MS 2021 052 Mrs Dam Thi Toi.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 200,000 IBVCB.1028122396.Ung ho MS 2021.058(anh em Do Van Thoan).CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 200,000 IBVCB.1028050256.Ung ho MS:2021.058.CT tu 0451001497994 LE XUAN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 200,000 632850.090321.110321.MS 2021.058 anh em Do Van Thoan
3/9/2021 200,000 143825.090321.072018.ung ho MS 2021.058( anh em Do Van Thoan)
3/9/2021 200,000 397245.090321.065947.MS 2021.058 FT21068024240007
3/9/2021 200,000 803692.090321.063610.ung ho Ms 2021.058
3/9/2021 200,000 389805.090321.060349.Ung ho ms 2021.058 anh em Do Van Thoan FT21068722808450
3/9/2021 200,000 017795.090321.054825.Ung ho MS 2021 058 anh em do van thoan
3/9/2021 200,000 MBVCB.1027636680.Ung ho MS 2021.058( anh em do van thoan).CT tu 0301000307508 VU DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 220,000 IBVCB.1028185156.Ung ho MS 2021 054 Ba Dang Thi Gai.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 300,000 450009.090321.172505.UNG HO MS 2021.058( ANH EM DO VAN THOAN)-090321-17:25:39 450009
3/9/2021 300,000 946309.090321.171344.Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han FT21068873646638
3/9/2021 300,000 MBVCB.1028656047.Ung ho ms2021.055 Pham Thi Minh.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 300,000 MBVCB.1028655430.Ung ho ms2021.050 Do Nhat Hoang.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 300,000 915316.090321.140734.Ung ho MS2021.058
3/9/2021 300,000 400034.090321.140704.UNG HO ANH EM DO VAN THOAN MS 2021.058-090321-14:07:06 400034
3/9/2021 300,000 630310.090321.115125.MS 2021-058 FT21068938161079
3/9/2021 300,000 198684.090321.112905.Ung ho MS 2021 058 anh em Do Van Thoan
3/9/2021 300,000 329815.090321.094807.Chuyen tien ung ho ms 2021.058 em do van thoan
3/9/2021 300,000 IBVCB.1027848557.Ung thu xuong.CT tu 0351000863533 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 300,000 IBVCB.1027845542.MS2021058 Mo coi bo me khong ai cham soc.CT tu 0351000863533 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 300,000 MBVCB.1027772945.Ung ho MS 2021 058 chi Nguyen Thi Luyen.CT tu 0031000305947 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 300,000 239998.090321.083326.ung ho anh em Do van Thoan. ma so 2021058
3/9/2021 300,000 163263.090321.082108.Ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Tot)
3/9/2021 300,000 437321.090321.080844.Chuyen tien ung ho em do van thoan MS 2021.058
3/9/2021 300,000 508490.090321.072724.Ung ho MS 2021.045- em Dang Thanh Xuan
3/9/2021 400,000 308040.090321.163905.Ung ho MS 2021058
3/9/2021 500,000 MBVCB.1027521938.MS 2021.057?(anh em Tai- Lien).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 500,000 199453.090321.210734.Chuyen tien ung ho MS 2021.058 anh em do van thoan
3/9/2021 500,000 767980.090321.072249.Ung ho MS2021.046
3/9/2021 500,000 767703.090321.072111.Ung ho MS2021.052
3/9/2021 500,000 767428.090321.071929.Ung ho MS2021.057
3/9/2021 500,000 766703.090321.071458.Ung ho MS2021.058
3/9/2021 500,000 334365.090321.150727.ung ho ms 2021.058 anh em do van thoan
3/9/2021 500,000 SHGD:10000610.DD:210309.BO:NGUYEN THI NGOC DIEP.Remark:--NGUYEN THI NGOC DIEP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021.048 (CHI TINH)-
3/9/2021 500,000 MBVCB.1028237845.UNG HO MS 2021.057 ( anh em Tai - Lien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 500,000 512806.090321.122641.Ung ho ms MS 2021 058 anh em Do Van Thoan
3/9/2021 500,000 IBVCB.1028180183.Ung ho MS 2021 053 gia dinh Chi Ly.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 500,000 109241.090321.113503.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban Quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2021.044 (Anh Thien)
3/9/2021 500,000 109006.090321.113403.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban Quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2021.042 (Anh Dang Quang Trung)
3/9/2021 500,000 108738.090321.113301.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban Quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2021.046 (Em Tran Trung Truc)
3/9/2021 500,000 108488.090321.113145.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban Quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2021.045 (Em Dang Thanh Xuan)
3/9/2021 500,000 108249.090321.113047.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban Quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2021.047 (Em Truong thi Ngoc Han)
3/9/2021 500,000 107458.090321.112750.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban Quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2021.049 (Chi Le Thi Hang)
3/9/2021 500,000 103073.090321.111007.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban Quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)
3/9/2021 500,000 102565.090321.110753.Ong Bui Ngoc Hai-PTB Ban Quan ly Khu kinh te HP ung ho MS 2021.053 (Gd chi Ly)
3/9/2021 500,000 577221.090321.105926.Ung ho MS 2021.058 anh em Do Van Thoan FT21068260318130
3/9/2021 500,000 272422.090321.100120.DOAN DINH HUY Chuyen tien toi ma so 2021 ;anh em do van thoan
3/9/2021 500,000 MBVCB.1027905141. ho tro em do van thoan .CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 500,000 IBVCB.1027899321.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 500,000 482375.090321.085325.ung ho MS 2021.058 anh em Do Van Thoan
3/9/2021 500,000 SHGD:10005460.DD:210309.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.055 chi Pham Thi Minh
3/9/2021 500,000 410964.090321.074958.Ung ho 2021.058 chau Thoan quang binh FT21068929580860
3/9/2021 500,000 870944.090321.073756.IBFT ung ho MS 2021.058
3/9/2021 500,000 MBVCB.1027649630.TRAN THI NGOC LOC chuyen tien MS 2021058 anh em do van thoan.CT tu 0081000745643 TRAN THI NGOC LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 600,000 402387.090321.072234.Ung ho ms 2021.058 anh em Do Van Thoan FT21068943896738
3/9/2021 1,000,000 258879.090321.180600.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN ANH DUC chuyen khoan ung ho anh em Do van T
3/9/2021 1,000,000 409192.090321.160729.Ung ho Ma so 2021 057 anh em Tai Lien
3/9/2021 1,000,000 MBVCB.1028403367.ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 1,000,000 232298.090321.135540.Ung ho MS 2021 058 Do Van Thoan
3/9/2021 1,000,000 MBVCB.1028223818.UNG HO MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 1,000,000 172514.090321.105909.MS 2021 057 tai lien
3/9/2021 1,000,000 MBVCB.1027989165.Ung ho MS 2021.058 .CT tu 0011004339820 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 1,000,000 186504.090321.091855.ung ho MS 2021.058
3/9/2021 1,000,000 149359.090321.081940.Doan Trang ung ho MS 2021.058( anh em Do Van Thoan )
3/9/2021 1,000,000 IBVCB.1027697033.Ung ho MS 2021057 anh em Tai Lien.CT tu 0101001062406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2021 1,000,000 868732.090321.072036.IBFT Ms 2021058- do van thoan
3/9/2021 1,200,000 702279.090321.132504.ung ho Ms 2021.055 056 057 FT21068091713403
3/9/2021 2,000,000 MBVCB.1028936298.ms 2021.058( anh em Do Van Thoan).CT tu 0541000289257 BUI THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 2,000,000 MBVCB.1027858217.CK tu thien MS 2021 058 ( chau Do Van Thoan).CT tu 0011000928004 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 5,000,000 MBVCB.1028837922.UH MS 2021 046 Em Tran Trung Truc .CT tu 0981000408364 HOANG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 5,000,000 MBVCB.1028835915.UH MS 2021 046 Em Tran Trung Truc .CT tu 0981000408364 HOANG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2021 5,000,000 MBVCB.1027655535.Mo coi cha me.CT tu 0071002764671 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 10,000 082343.100321.074908.ung ho MS 2021 059 be Nguyen Duy Duc NAM MO QUAN THE AM BO TAT
3/10/2021 20,000 MBVCB.1030418082.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.058(anh em do van thoan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 20,000 MBVCB.1030406900.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.059(be nguyen duy duc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 20,000 718958.100321.120339.MS 2021.057 ANH EM TAI - LIEN
3/10/2021 20,000 718505.100321.120158.UNG HO MS 2021.058 ANH EM DO VAN THOAN
3/10/2021 20,000 717733.100321.115827.UNG HO MS 2021.059 BE NGUYEN DUY DUC
3/10/2021 50,000 MBVCB.1029202535.?2021058?anh em Vn Thoan.CT tu 0021000238789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 50,000 218049.090321.234508.Ms 2021057 anh em Tai Lien FT21069931835540
3/10/2021 50,000 441537.100321.204304.MS 2021.058. hung.hoai.duc
3/10/2021 50,000 768228.100321.203901.Ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan)
3/10/2021 50,000 767827.100321.203643.Ung ho MS 2021.057 (anh em Tai - Lien)
3/10/2021 50,000 618663.100321.160119.UNG HO MS 2021.059(BE NGUYEN DUY DUC)-100321-16:01:42 618663
3/10/2021 50,000 IBVCB.1030122451.Giup ma so 2021 059 be Nguyen Duy Duc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 50,000 737703.100321.140541.2021.058 anh em Do Van Thoan
3/10/2021 50,000 SHGD:10016541.DD:210310.BO:PHAM THI THU TRANG.Remark:ung ho NCHCCCL
3/10/2021 50,000 569524.100321.123518.MS2021.059 BE NGUYEN DUY DUC CUA IT LOG NHIEU,MONG CON MAU KHOE-100321-12:35:21 569524
3/10/2021 50,000 374576.100321.111722.Ung ho MS 2021059 be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 50,000 IBVCB.1029395947.MS 2021058 anh em Do Van Thoan.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 50,000 IBVCB.1029392960.MS 2021059 be Nguyen Duy Duc.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 50,000 MBVCB.1029204460.Ung ho ms 2021.055 thai phu Pham Thi Minh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 100,000 MBVCB.1029158579.ung ho ma so 2021.058.CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 100,000 450779.100321.220453.ung ho MS 2021 059
3/10/2021 100,000 118936.100321.215823.UngHoMs2021.059 be nguyen duy duc FT21070240007529
3/10/2021 100,000 443352.100321.211121.gui ma so 2021 057 va 2021 058
3/10/2021 100,000 IBVCB.1030922815.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.059 (Be Nguyen Duy Duc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 100,000 372986.100321.202352.Ung ho MS2021 059 be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 100,000 352457.100321.170128.Ms 2021 057 anh em Tai Lien
3/10/2021 100,000 641317.100321.142858.MS 2021.059 be nguyen duy duc FT21069048259580
3/10/2021 100,000 063475.100321.131742.T ung ho be Nguyen duy Duc MS 2021.059
3/10/2021 100,000 MBVCB.1029930384.Ung ho MS 2021.059( Be Nguyen Duy Duc).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 100,000 519875.100321.121227.Ung ho MS 2021.059 be Pham Duy Duc FT21069060500481
3/10/2021 100,000 463121.100321.111624.Ung ho MS 2021.059 be Nguyen Duy Duc. FT21069025101803
3/10/2021 100,000 MBVCB.1029692186.THUY DUNG ung ho MS 2021.059 (be Nguyen Duy Duc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 100,000 439589.100321.105519.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.059 be Nguyen Duy Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21069049909595
3/10/2021 100,000 167662.100321.104510.Ung ho Ms 2021 059 be nguyen duy duc
3/10/2021 100,000 SHGD:10001883.DD:210310.BO:LE DO TUAN QUOC.Remark:Ung ho ms 2021.058 (anh em DO VAN THOAN) tai NGOAI THUONG VIET NAM 198 Tran Quang Khai
3/10/2021 100,000 360315.100321.094244.Ung ho ms 2021058 em do van thoan FT21069179283797
3/10/2021 100,000 347066.100321.092957.Ung ho ms 2021059 be nguyen duy duc FT21069110439940
3/10/2021 100,000 SHGD:10000646.DD:210310.BO:TRAN VAN PHONG.Remark:995221031051589 - Chuyen tien ung ho ms 2021.059 nguyen duy duc
3/10/2021 100,000 SHGD:17746369.DD:210310.BO:Pham Thi Huong.Remark:Pham Thi Huong ung ho anh Nguyen Ngoc Huan - Khu 6, xa Minh Coi, Ha Hoa, Phu Tho
3/10/2021 100,000 MBVCB.1029445980.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.059 (be Nguyen Duy Duc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 100,000 MBVCB.1029398430.MS 2021.059 (Be Nguyen Duy Duc).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 100,000 130473.100321.083215.Vinh Nam ung ho ms 2021 059 be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 100,000 276197.100321.075651.Ung ho MS 2021.059 be Nguyen Duy Duc FT21069238068875
3/10/2021 100,000 275665.100321.075537.Ung ho MS 2021.058 anh em Do Van Thoan FT21069850656356
3/10/2021 100,000 749672.100321.064407.MS 2021.059( be nguyen duy duc)
3/10/2021 100,000 043501.100321.062851.ung ho be Nguyen Duy Duc MS 2021 059
3/10/2021 100,000 MBVCB.1029265447.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.059 (be Nguyen Duy Duc)Vietnamnet 10/3/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 100,000 MBVCB.1029263834.DANG HOANG HAI chuyen tien ung ho MS2021.059 (be nguyen duy Duc ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 150,000 IBVCB.1030966288.Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 IBVCB.1030980977.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 IBVCB.1030974348.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 MBVCB.1030826874.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.058 anh em Do Van Thoan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 141667.100321.192540.MS 2021.059
3/10/2021 200,000 IBVCB.1030147496.MS 2021 059 be Nguyen Duy Duc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 200,000 IBVCB.1030095795.Ung ho MS 2021.051 (Ngo Minh Phu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 IBVCB.1030090689.Ung ho MS 2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 IBVCB.1030087808.Benh.CT tu 0051000355372 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 200,000 MBVCB.1029974716.Ung ho MS 2021.053 ( gia dinh chi Ly).CT tu 0461000533652 NGUYEN THANH THUONG HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 MBVCB.1029970978.Ung ho MS 2021.058 ( anh em Do Van Thoan).CT tu 0461000533652 NGUYEN THANH THUONG HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 343955.100321.131429.Ung ho MS 2021.059 Nguyen Duy Duc
3/10/2021 200,000 565334.100321.121143.UNG HO MS 2021.059 ( BE NGUYEN DUY DUC )-100321-12:10:53 565334
3/10/2021 200,000 634376.100321.120925.ms 2021.052
3/10/2021 200,000 500682.100321.115146.MS 2021.059 FT21069193125004
3/10/2021 200,000 204610.100321.101850.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.058
3/10/2021 200,000 200617.100321.100939.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.059
3/10/2021 200,000 489489.100321.100725.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Le 0983484606
3/10/2021 200,000 639586.100321.095800.UNG HO MS 2021.059 be NGUYEN DUY DUC
3/10/2021 200,000 IBVCB.1029483155.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.056 cho chi Tran Thi Thanh Thu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 SHGD:10009291.DD:210310.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.058 anh em Do Van Thoan
3/10/2021 200,000 160005.100321.085221.Ung ho Be Duy Duc 2021 059
3/10/2021 200,000 072278.100321.085139.Ung ho ma so 2021 053 gia dinh chi ly
3/10/2021 200,000 750171.100321.084609.ung ho be Duy Duc( MS 2021 059)
3/10/2021 200,000 MBVCB.1029396554.ung ho MS 2021.059.CT tu 0491001532861 DO THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 MBVCB.1029356933.MS 2021.059.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 MBVCB.1029310050.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.059 be Nguyen Duy Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 799021.100321.063929.ung ho ms 2021.059 ( be nguyen duy duc)
3/10/2021 200,000 MBVCB.1029270507.ms 2021.059 be nguyen duy duc.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 200,000 857789.100321.060914.Vietcombank 0011002643148 Ung ho 2021 059
3/10/2021 200,000 250583.100321.060158.Ung ho ms 2021.059 be nguyen duy duc FT21069817327769
3/10/2021 300,000 738704.100321.205625.ung ho MS 2021.059. (be Nguyen Duy Duc)
3/10/2021 300,000 IBVCB.1030276201.Ung ho MS 2021.057 ( anh em Tai - Lien ).CT tu 0541000255103 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 300,000 809830.100321.152855.Ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
3/10/2021 300,000 798790.100321.152339.Ung ho MS 2021 059 Be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 300,000 IBVCB.1030064956.Ung ho MS 2021.055 (thai phu Pham Thi Minh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 300,000 MBVCB.1029811138.MS2021.059(BE NGUYEN DUY DUC)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 300,000 MBVCB.1029786933.ms 2021 059 uh be Nguyen Duy Duc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 300,000 940459.100321.104322.ung ho MS2021.059 Nguyen Duy Duc
3/10/2021 300,000 939197.100321.104154.ung ho MS2021.058 anh em Do Van Thoan
3/10/2021 300,000 937394.100321.103946.ung ho MS2021.057 anh em Tai-Lien
3/10/2021 300,000 935917.100321.103806.ung ho MS2021.056 Tran Thi Thanh Thu
3/10/2021 300,000 934569.100321.103632.ung ho MS2021.055 Pham Thi Minh
3/10/2021 300,000 933561.100321.103521.Ung ho MS2021.054 Dang Thi Gai
3/10/2021 300,000 391268.100321.101145.Ung ho MS 2021.059 be Nguyen Duy Duc FT21069438127346
3/10/2021 300,000 416601.100321.100653.ms 2021. 053 gd chi Ly
3/10/2021 300,000 415172.100321.100431.ms 2021.057 2 em Tai Lien
3/10/2021 300,000 SHGD:10009400.DD:210310.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.059 Be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 300,000 IBVCB.1029480965.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.055 cho thai phu Pham Thi Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 300,000 IBVCB.1029478502.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.053 cho gia dinh chi Ly.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 300,000 IBVCB.1029474987.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.054 cho ba Dang Thi Gai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 300,000 IBVCB.1029470672.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.052 cho ba Dam Thi Toi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 300,000 IBVCB.1029465769.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.051 cho Ngo Minh Phu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 300,000 384878.100321.090756.Ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan)
3/10/2021 300,000 519337.100321.085807.SDT 0934218679 UNG HO MS 2021.058 (ANH EM DO VAN THOAN)-100321-08:57:37 519337
3/10/2021 300,000 307171.100321.084621.Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly FT21069700000354
3/10/2021 300,000 305094.100321.084345.Ung ho MS 2021.057 anh em Tai-Lien FT21069159490530
3/10/2021 300,000 425910.100321.082807.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021059 be Duy Duc
3/10/2021 300,000 299651.100321.063503.ung ho ms 2021.059 be nguyen duy duc
3/10/2021 300,000 MBVCB.1029267306.Ung ho MS 2021.059 be Nguyen Duy Duc.CT tu 0031000148629 DO VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 400,000 IBVCB.1030085313.Ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 400,000 MBVCB.1029787026.MS2021.055(PHAM THI MINH)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 400,000 MBVCB.1029423071.Ung ho MS 2021.058 va 2021.059 moi hc 200k. PHAM VIET CUONG 0934455669.CT tu 0451001660783 PHAM VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 400,000 MBVCB.1029388139.ung ho MS 2021.059(be Nguyen Duy Duc).CT tu NGUYEN THI DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 500,000 309420.100321.222112.Tran Trung Truc MS 2021.046
3/10/2021 500,000 173344.100321.195413.ms 2020.299 pham my hoa
3/10/2021 500,000 MBVCB.1030318641.ung ho?MS 2021.056?(Ch Trn Th Thanh Th).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 500,000 837210.100321.152433.Xin gui den anh em Tai Lien. Mong hai con binh an.
3/10/2021 500,000 IBVCB.1030111275.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ng ho MS 2021.059 (Be Nguyen ?Duy Duc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 500,000 IBVCB.1030056736.Ung ho MS 2021.059 (be Nguyen Duy Duc). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 500,000 SHGD:10016080.DD:210310.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK gui Ms 2021.059, be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 500,000 SHGD:10001682.DD:210310.BO:THAN THI MONG TUYEN.Remark:GIUP CHI TINH
3/10/2021 500,000 IBVCB.1029580914.Ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0011004146982 HOANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 500,000 328943.100321.094732.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2021059 be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 500,000 446250.100321.093444.unghoms2021.059benguyenduyduc
3/10/2021 500,000 333792.100321.092648.Ung ho MS 2021.057 ( anh em Tai - Lien)
3/10/2021 500,000 SHGD:10007997.DD:210310.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.059 be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 500,000 299003.100321.083552.Ung ho MS 2021.059 Be Nguyen Duy Duc FT21069316997146
3/10/2021 500,000 MBVCB.1029277891.ung ho ma so 2021 059 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 500,000 251598.100321.061230.Ung ho MS 2021.059 Be Nguyen Duy Duc FT21069422419947
3/10/2021 500,000 224160.100321.001316.MS 2021.055 Ung ho thai phu Pham Thi Minh FT21069133177280
3/10/2021 1,000,000 247445.100321.094548.MS 2021 059 be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 1,000,000 939951.100321.084936.ung ho MS 2021 059 be Nguyen Duy Duc
3/10/2021 1,000,000 867054.100321.081914.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021058anh em Do Van Thoan
3/10/2021 1,000,000 MBVCB.1029283396.MS 2021 059.CT tu 0011004097954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/10/2021 3,000,000 MBVCB.1030527910.Ung ho ms 2021.059 Nguyen Duy Duc. .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/10/2021 3,000,000 DANG THI KHUYEN UH MS 2021.053 CHILY 1.000.000VND;MS2021.055 THAI PHU PHAM THI MINH ;1TR; MS2021.058 ANHEM DO VAN THOAN 1TR
3/10/2021 3,000,000 MBVCB.1029744363.Ung ho MS 2021.059 be Nguyen Huy Duc.CT tu 0041001151873 DO THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-03-2021 02:21:43 20,000 Ung ho MS2021.050 (Do Nhat Hoang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/03/2021 00:46:41
01-03-2021 06:28:37 200,000 Pham Thi Kim Lien ung ho c Tinh ms 2021048
01-03-2021 06:29:54 1,000,000 ung ho ma so 2021048 chi Tinh thuong gia dinh chi lam
01-03-2021 06:30:32 200,000 ho tro gd Chi Vu Thi Tinh
01-03-2021 07:11:16 300,000 Ung ho MS 2021.048(Chi Tinh)Le Dinh Quang chuyen tien
01-03-2021 07:19:04 200,000 CT DEN:106000897430 Ung ho MS 202104 C Tinh FT21060165827434
01-03-2021 07:19:07 100,000 CT DEN:106000066119 MBVCB.1014923785.080153.NGUYEN THI NU chuyen tien.CT tu 0731000600153 NGUYEN THI NU toi 114000161718
01-03-2021 07:23:37 50,000 CT DEN:106000898454 Ung ho MS 2021.048 Chi Tinh FT21060301838243
01-03-2021 07:30:14 200,000 CT DEN:106000899944 MS 2021.048 ung ho chi Tinh FT21060363797750
01-03-2021 07:33:38 200,000 chuyen tien ung ho MS 2021.048 ( Chi Tinh )
01-03-2021 07:34:30 200,000 Huong ung ho chi Tinh Hai Duong
01-03-2021 07:48:36 100,000 so dt 0915060789 ung ho ma so 2021048  chi Tinh; (cong lac; tu ky; hai duong)
01-03-2021 07:54:19 200,000 Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 08:03:56 500,000 Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 08:08:43 200,000 NGUYEN DO KIEU THU Chuyen tien chi Tinh MS 2021.048
01-03-2021 08:18:26 1,000,000 CT DEN:106001844743 Chuyen tien ung ho chi Tinh MS 2021048
01-03-2021 08:22:24 500,000 Ung ho MS2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 08:27:34 200,000 ung ho MS 2021.048 chi Tinh
01-03-2021 08:29:58 500,000 CT DEN:106008958032 UNG HO MS 2001.048 (CHI TINH)-010321-08:30:12 958032
01-03-2021 08:50:01 200,000 Vu Thi Hong Luong ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang)
01-03-2021 08:50:19 50,000 LPT ung ho MS 2021048 chi Tinh
01-03-2021 08:51:42 100,000 CT DEN:106008198544 Chuyen tien lien ngan hang
01-03-2021 08:54:11 1,000,000 CO DUNG UNG HO MS 2021.041 (CHU DINH VAN PHUONG)
01-03-2021 08:55:21 200,000 CT DEN:106000092753 MBVCB.1015035058.011241.ung ho ms 2021 048 chi Tinh.CT tu 0021000338149 PHAN MY NGOC toi 11400016171
01-03-2021 09:12:42 1,000,000 So GD goc: 10003222 MBVCB.1014903348.HOANG TRONG KHANG HUY chuyen tien.CT tu 0581000766387 toi 114000161718 bao vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-03-2021 09:14:45 500,000 GUI CHI LE THI HANG 
01-03-2021 09:24:04 100,000 So GD goc: 995221030120305 995221030120305 - MS 2021.048 CHI TINH
01-03-2021 09:26:00 100,000 So GD goc: 995221030120334 995221030120334 - MS2021.050 DO NHAT HOANG
01-03-2021 09:27:58 100,000 So GD goc: 995221030120364 995221030120364 - MS.2021.049 LE THI HANG
01-03-2021 09:31:12 50,000 So GD goc: 10012064 Giup chau NGOC HAN
01-03-2021 09:52:50 2,000,000 So GD goc: 10000491 UNG HO MS2021.049( CHI LE THI HANG) NGUOI UNG HO CHI LE THI HANG LA BA NGUYEN THIEN THANH
01-03-2021 10:02:02 200,000 CT DEN:106000025157 MBVCB.1015158074.049219.Ung ho gia dinh chi Tinh.CT tu 0881000446098 VO THI CHINH DONG toi 114000161
01-03-2021 10:15:14 200,000 CT DEN:106010115712 Ung ho MS 2021 048 kinh vieng huong hon chi Tinh
01-03-2021 10:25:27 200,000 DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2021.050 (DO NHAT HOANG)
01-03-2021 10:34:45 200,000 Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 10:56:39 500,000 So GD goc: 10028909 Ung ho ms 2021.048 chi Tinh. Cam on quy bao.
01-03-2021 10:56:46 1,000,000 CT DEN:106010130075 Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh- y ta huyen Tu Ky, tinh Hai Duong)
01-03-2021 11:12:13 300,000 CT DEN:111140994247 Vietinbank 114000161718 CHAU THI KIM DA ung ho MS 2021 48 Chi Tinh
01-03-2021 11:17:47 500,000 CT DEN:106004028663 Chuyen tien ung ho MS 2021048 chi Tinh
01-03-2021 11:28:08 200,000 CT DEN:106004693501 ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 11:47:10 50,000 So GD goc: 995221030155158 995221030155158 - Ung ho.MS 2021.047.em Truong Thi Ngoc Han
01-03-2021 11:53:10 50,000 So GD goc: 995221030155222 995221030155222 - Ung ho.MS 2021.041.Chu Dinh Van Phuong
01-03-2021 12:39:16 300,000 2021.048(chi tinh)
01-03-2021 13:37:30 20,000 TRA XUAN BINH UNG HO 4MS 2021.047,2021.048,2021.049,2021.050
01-03-2021 13:38:09 500,000 So GD goc: 8503OTT211002539 UNG HO NU Y TA NGHEO TU NAN KHI DI CHONG DICH COVID19
01-03-2021 13:51:18 500,000 ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 13:53:04 300,000 ms 2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 13:57:28 500,000 CT DEN:106006152074 ung ho gia dinh em Vu Thi Tinh Hai Duong
01-03-2021 14:51:13 500,000 CT DEN:010109177703 ung ho MS 2021048 chi Tinh
01-03-2021 14:55:59 1,000,000 Pham Ngoc Hoa chuyen tien ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang
01-03-2021 15:52:36 50,000 CT DEN:106008327320 MoMoT0902966387T10353219192T970415T2021 048 chi tinh
01-03-2021 16:26:08 100,000 Giap Duy Hung chuyen tienunghoMs2021.048(Chi Tinh) Tu KyHD
01-03-2021 16:29:24 50,000 ms 2021.048 ( chu tinh )
01-03-2021 16:58:50 400,000 NV Minh ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 17:08:10 1,000,000 ung ho ma so  2021048  chi Tinh
01-03-2021 18:50:34 200,000 Ung ho MS 2021048
01-03-2021 19:10:06 1,000,000 CT DEN:106012533261 Ung ho MS 2021.048 Chi TINH FT21060530803100
01-03-2021 20:47:48 200,000 Duy Tuan ung ho MS 2021.048
01-03-2021 20:48:14 500,000 Nguyen Van Dung chuyen tien cho MS 2021.048 (chi Tinh)
01-03-2021 21:43:28 500,000 CT DEN:106021121220 MS2021.048(CHI TINH)-010321-21:43:54 121220
01-03-2021 22:39:47 200,000 ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
02-03-2021 02:36:51 20,000 Ung ho MS2021.048 (chi Tinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-03-2021 06:48:24 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.051
02-03-2021 07:02:29 300,000 CT DEN:106100730873 NCHCCCL Nguyen Thi Quynh Huong 0847763360 FT21061562021153
02-03-2021 07:45:24 1,000,000 CT DEN:106100741631 ung ho ms 2021.051 chau ngo minh phu FT21061111948265
02-03-2021 08:12:20 200,000 ung ho MS2021.051 Ngo Minh Phu
02-03-2021 08:22:20 200,000 CT DEN:106108096932 Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
02-03-2021 08:47:41 150,000 ung hoMS 2021.051(Ngo Minh Phu)
02-03-2021 09:01:01 300,000 Vu Dinh Doanh ung ho MS 2021.048(chi tinh)
02-03-2021 09:15:11 200,000 Nguyen Van Truong chuyen tien ung ho 2021.048  (Chi Tinh)
02-03-2021 09:18:13 100,000 CT DEN:091733092343 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
02-03-2021 09:20:45 100,000 CT DEN:106102056630 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021 049 chi Le Thi Hang
02-03-2021 09:31:03 300,000 CT DEN:106102093040 ung ho ms 2021.051 Ngo Minh Phu
02-03-2021 09:58:49 200,000 HOANG HONG SON Chuyen tien ho tro Ms 2021.048 (chi tinh)
02-03-2021 10:01:07 100,000 ungho ms 2021.051 ngo minh phu
02-03-2021 10:03:02 100,000 ungho ms 2021.048 chi tinh
02-03-2021 10:04:03 100,000 ungho ms 2021.050 do nhat hoang
02-03-2021 10:12:31 1,000,000 ung ho MS 2021.051 (be Ngo Minh Phu)
02-03-2021 10:17:33 300,000 ung ho ma so 2021.051 (ngo minh phu)
02-03-2021 10:28:10 100,000 ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
02-03-2021 10:35:22 50,000 ms 2021.051 ( ngo minh phu )
02-03-2021 10:37:41 1,000,000 UNG HO MS 2021.048 ( CHI TINH)
02-03-2021 11:00:42 500,000 NguyenVietPhuong chuyen tu thien mst 2021.051
02-03-2021 11:12:13 500,000 ung ho chuong trinh NCHCCCL
02-03-2021 11:38:56 200,000 CT DEN:106104930403 Uh ms 2021051 Ngo minh phu FT21061941063057
02-03-2021 12:27:48 300,000 CT DEN:106112218015 Ung ho MS 2021 051
02-03-2021 12:53:31 500,000 Binh Hien tang MS 2021.051 ngo Minh Phu
02-03-2021 12:54:14 500,000 BInh HIen tang MS 2021.050 Do Nhat Hoang
02-03-2021 13:12:56 300,000 TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2021.051 ( Ngo Minh Phu )
02-03-2021 13:13:19 100,000 LPT ung ho MS 2021051 Ngo Minh Phu
02-03-2021 13:17:08 200,000 CT DEN:106106811193 MS 2021.051 ( ngo minh phu )
02-03-2021 15:22:16 300,000 CT DEN:152159656001 Vietinbank 114000161718 CK UNG HO MA 2021 051 Ngo Minh Phu dt 0989816016
02-03-2021 15:37:49 100,000 CT DEN:106115711049 chia se nen nhang tram chuc chi yen giac ngan thu
02-03-2021 15:57:44 100,000 Toan Vu camera u-h Vu Thi Tinh;Tu Ky;Hai Duong MS2021.048
02-03-2021 16:51:53 50,000 Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718
02-03-2021 16:53:25 200,000 NGO TIEN LONG Chuyen tien cho MS 2021.048
02-03-2021 16:56:36 200,000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2021.046
02-03-2021 18:09:17 100,000 CT DEN:106111288189 Ung ho MS 2021.048 FT21061160101654
02-03-2021 19:08:48 100,000 ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang)
02-03-2021 19:51:54 150,000 CT DEN:106212741764 STA ungho ms2021.051 (Ngo Minh Phu)
02-03-2021 19:54:27 100,000 CT DEN:106212742574 STA ungho ms2021.048 (chi Tinh)
02-03-2021 20:26:53 100,000 Ung ho chau Do Nhat Hoang 2021.050
02-03-2021 20:58:00 100,000 ung ho MS 2021.050 DO NHAT HOANG
02-03-2021 21:11:44 1,000,000 ung ho ma so 2021051 Ngo Minh Phu thuong be qua
02-03-2021 22:06:24 100,000 CT DEN:106115457167 Ung ho be Do Nhat Hoang FT21062788221975
02-03-2021 22:07:33 100,000 CT DEN:020109517294 UNG HO CHI TINH
03-03-2021 01:39:22 50,000 CT DEN:106123312616 Ung ho MS 2021 048 chi Tinh; thoi gian GD:02/03/2021 23:11:55
03-03-2021 01:48:05 20,000 Ung ho MS2021.051 (Ngo Minh Phu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:03/03/2021 00:25:55
03-03-2021 02:28:27 200,000 Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho Do Nhat Hoang; MS 2021.050
03-03-2021 05:11:35 200,000 Nguyen Thi Hong chuyen tien
03-03-2021 05:27:27 200,000 Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)
03-03-2021 05:28:05 100,000 Pham Tuan Anh chuyen tien ung ho ms 2021.052(ba dam thi toi)
03-03-2021 05:50:33 200,000 Ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)
03-03-2021 05:53:22 1,000,000 2021.052 (ung ho ba dam thi toi)
03-03-2021 06:43:23 200,000 MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)
03-03-2021 06:51:56 200,000 CT DEN:106206046551 MS 2021 052
03-03-2021 07:04:21 1,000,000 ung ho ma so 2021052 ba Dam Thi Toi thuong ong ba lam
03-03-2021 07:20:27 100,000 CT DEN:106200431096 ung ho chau Do Nhat Hoang
03-03-2021 07:26:33 200,000 CT DEN:106200017883 MBVCB.1018089495.078497.Ms 2021.052. Ung ho Dam Thi Toi.CT tu 0261003463705 LE VAN HUNG toi 11400016
03-03-2021 08:17:36 100,000 CT DEN:106201462751 u ho ba . Dam Thi Toi
03-03-2021 08:31:12 100,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi)
03-03-2021 08:32:20 100,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2021.051
03-03-2021 08:58:40 2,000,000 N chuyen tien ung ho ba Dam thi Toi MS 2021.052
03-03-2021 09:11:22 100,000 CT DEN:091107494964 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms2021 052 ung ho ba Dam Thi Toi
03-03-2021 09:12:00 1,000,000 chuyen tien ung ho MS2021048 chi tinh
03-03-2021 09:22:13 500,000 CT DEN:106202519570 ms 2021.047 Trg Thi Ngoc Han
03-03-2021 09:39:08 200,000 ung ho MS 2021.052 ba Dam Thi Toi. Chuc ba som binh phuc
03-03-2021 09:44:47 994,500 CT DEN:106202540932 Chuyen tien Ung ho MS 2021.052, Ba Dam Thi Toi
03-03-2021 09:50:14 500,000 NGUYEN VAN NAM Chuyen tien MS 2021.052 (Ba Dam Thi Toi)
03-03-2021 09:54:38 300,000 Nguyen Thi Tuyet Mai chuyen tien ung ho 2021.048 ( chi Tinh)
03-03-2021 10:07:39 200,000 CT DEN:106203987361 Ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)
03-03-2021 10:14:38 1,000,000 CT DEN:106203515012 UNG HO MS 2021.052 (BA DAM THI TOI)
03-03-2021 10:20:20 200,000 Vu Thi Hoa chuyen tien ung ho ms 2021.052( ba dam thi toi)
03-03-2021 10:23:02 200,000 Vu Thi Hoa chuyen tien ung ho ms 2021.047 ( em truong thi ngoc han )
03-03-2021 10:41:18 500,000 ung ho ms2021.052 ba Dam Thi Toi
03-03-2021 10:46:08 100,000 So GD goc: 995221030324156 995221030324156 - Ung ho ms 2021.052 ba Dam Thi Toi
03-03-2021 12:20:09 100,000 CT DEN:106205769747 Ung ho MS 2021.050 do nhat hoang FT21062820790036
03-03-2021 13:08:33 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 20201.051, 2021.052
03-03-2021 13:25:05 500,000 CT DEN:132442188515 Vietinbank 114000161718 A Giang ung ho ba Dam Thi Toi MS 2012 052
03-03-2021 13:42:29 8,817,120 CT0021026281M001 DO THANH HA 5 TELOK BLANGAH CRESCENT  10-446 MOUNT FABER GREEN SINGAPORE 090005 UNG HO MS 2021.052 (BA DAM THI TOI)  QUA BAO VIETNAMNET.OTHR-OTHER
03-03-2021 13:46:23 500,000 ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)
03-03-2021 13:48:01 300,000 So GD goc: 10008243 IBVCB.1018653619.Ung ho ms 2021.052 ba Dam Thi Toi.CT tu 0401001347652 toi 114000161718 bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-03-2021 13:50:44 500,000 ung ho MS 2021.051 ( Ngo Minh Phu)
03-03-2021 15:09:19 150,000 ung ho MS2021 052 ba Dam Thi Toi
03-03-2021 15:19:05 500,000 CT DEN:106215695274 NGUYEN THI KIM HAN chuyen tien MS 2021052 Ba Dam Thi Toi
03-03-2021 15:28:18 200,000 ung ho MS 2021.052 ba dam thi toi
03-03-2021 15:29:00 200,000 Ung ho MS 2021.048( chi Tinh)
03-03-2021 16:25:55 1,000,000 Ung ho MS 2021.052 (Ba Dam thi Toi ). Can gio_ TP.HCM
03-03-2021 16:27:30 100,000 CT DEN:106209133332 Ung ho ms2021051
03-03-2021 19:48:40 200,000 CT DEN:106200082146 MBVCB.1019741500.098485.Ung ho MS2021.052(ba Dam Thi Toi).CT tu NGUYEN TRONG NHAN toi 114000161718
03-03-2021 20:09:45 200,000 ung hoMS 2021.047(em Truong Thi Ngoc Han)
03-03-2021 21:23:35 100,000 CT DEN:106221544936 MS 2021052 Ba Dam Thi Toi
03-03-2021 22:30:11 50,000 ung ho ma so 2021.048 ( chi tinh)
03-03-2021 22:39:36 50,000 LPT ung ho MS 2021052 Ba Dam Thi Toi
04-03-2021 01:34:33 20,000 Ung ho MS2021.052 (ba Dam Thi Toi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:04/03/2021 00:23:15
04-03-2021 05:39:41 300,000 Ms2021.053(ung ho gia dinh c ly)
04-03-2021 05:56:15 500,000 Truongdtg ung ho MS 2021.053
04-03-2021 06:30:30 100,000 Tran Thi Hong Le Ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)
04-03-2021 07:02:42 200,000 CT DEN:106307038481 MS 2021 053 gia dinh ch Ly
04-03-2021 07:31:54 100,000 ung ho MS 2021.053 ( gia dinh chi Ly)
04-03-2021 07:52:59 500,000 ung ho MS2021.053 (gia dinh chi Ly)
04-03-2021 07:56:45 500,000 CT DEN:106307485395 UNG HO MS 2021-053 ( GIA DINH CHI LY)-040321-07:56:52 485395
04-03-2021 07:59:06 100,000 MS 2021.053 mong chi ly mau khoi benh
04-03-2021 08:19:01 200,000 UNG HO GIA DINH C LY HA TINH MS 2021053
04-03-2021 08:21:53 300,000 CT DEN:106301248278 Chuyen tien ung ho gia dinh chi Ly 2021.053
04-03-2021 08:34:42 300,000 ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
04-03-2021 08:35:34 200,000 Chuyen tien ung ho MS2021.053 gia dinh chi Ly
04-03-2021 08:51:21 50,000 ms 2021.053 ( gia dinh chi ly )
04-03-2021 08:51:28 100,000 CT DEN:106301273315 Chuyen tien ng h em nguyn vn thn
04-03-2021 08:52:29 100,000 CT DEN:106301376106 Ung ho 2021.053 gd chi ly FT21063135204727
04-03-2021 09:22:31 500,000 CT DEN:106302400118 Ms 2021.053 gd chi ly FT21063480341162
04-03-2021 09:23:29 500,000 CT DEN:106302400891 Ms 2021.051 ngo minh phu FT21063429041859
04-03-2021 10:00:50 500,000 CT DEN:106303338894 Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly, huyen Vu Quang, Ha Tinh
04-03-2021 10:16:35 50,000 Quoc Nhu ung ho MS 2021. 053 (gia dinh chi Ly)
04-03-2021 10:17:42 500,000 Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
04-03-2021 10:23:56 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.053
04-03-2021 10:31:02 100,000 CT DEN:106300052749 MBVCB.1020363242.096699.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0851000035738 NGUYEN THI HUYEN MY toi 11
04-03-2021 10:47:33 100,000 So GD goc: 995221030452825 995221030452825 - Ung ho MS 2021.053 Gia dinh chi Ly
04-03-2021 11:31:26 50,000 MS 2021.050 ( Do Nhat Hoang)
04-03-2021 11:46:35 100,000 CT DEN:106304073749 Vietinbank;114000161718;ung ho ma so MS 2021 053 gia dinh chi Ly
04-03-2021 11:49:34 1,000,000 PHUNG DANH NGUYEN UH MS 2021052 BA DAM THI TOI
04-03-2021 12:35:46 200,000 CT DEN:106305010068 IBFT Ung ho MS2021.053
04-03-2021 14:58:23 500,000 MS 2021.052 ba DAM THI TOI
04-03-2021 16:18:55 200,000 CT DEN:106300019544 MBVCB.1020935795.091902.MS 2021.047 TRUONG THI NGOC HAN.CT tu 0511000395597 PHAM THI QUYNH GIAO toi
04-03-2021 17:18:03 500,000 CT DEN:106310836150 Ms 2021.050 do nhat hoang FT21063379990002
04-03-2021 17:39:55 200,000 CT DEN:106317136070 Ghi ro ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)
04-03-2021 20:35:05 1,000,000 ung ho MS2021053 gia dinh chi ly
04-03-2021 20:39:25 50,000 LPT ung ho MS 2021053 gia dinh chi Ly
04-03-2021 20:39:40 1,000,000 CT DEN:106313096594 IBFT Ung ho MS 2021 052 Ba Dam Thi Toi
04-03-2021 20:48:36 100,000 NGUYEN LE MINH ung ho MS 2021.053(gia dinh chi Ly)
04-03-2021 20:51:28 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.048(chi Tinh)
04-03-2021 20:55:45 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.052(Ba Dam Thi Toi)
04-03-2021 20:59:06 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.047(em Truong Thi Ngoc Han)
04-03-2021 21:05:44 500,000 Ung ho Ms 2021.052  Ba Dam Thi Toi
04-03-2021 21:36:46 100,000 CT DEN:106314031733 ung ho MS 2021.053 FT21064080045053
04-03-2021 21:49:12 500,000 Ung ho MS 2021.053( gia dinh Chi Ly)
04-03-2021 21:53:16 300,000 Ung ho MS 2021.048( chi Tinh)
05-03-2021 01:49:25 20,000 Ung ho MS2021.053 (gia dinh chi Ly). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:05/03/2021 01:00:08
05-03-2021 02:13:30 50,000 CT DEN:106400084345 MBVCB.1021533080.081758.MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi 11
05-03-2021 02:17:39 20,000 CT DEN:106400084445 MBVCB.1021533360.081870.MS 2021.053 (gia dinh chi Ly).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi 1
05-03-2021 02:19:01 20,000 CT DEN:106400084474 MBVCB.1021534481.081911.MS 2021.049 (chi Le Thi Hang).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi 1
05-03-2021 02:20:29 20,000 CT DEN:106400084509 MBVCB.1021534223.081956.MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG to
05-03-2021 02:22:48 20,000 CT DEN:106400084577 MBVCB.1021534375.082031.MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG t
05-03-2021 02:24:58 20,000 CT DEN:106400084628 MBVCB.1021535506.082092.MS 2021.051 (Ngo Minh Phu).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi 1140
05-03-2021 02:28:01 20,000 CT DEN:106400084707 MBVCB.1021535689.082185.MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HON
05-03-2021 02:29:37 20,000 CT DEN:106400084734 MBVCB.1021535244.082221.MS 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG to
05-03-2021 02:32:35 20,000 CT DEN:106400084782 MBVCB.1021536420.082271.MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG to
05-03-2021 02:33:23 20,000 CT DEN:106400084794 MBVCB.1021536009.082286.MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG
05-03-2021 05:49:18 200,000 Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho gia dinh chi Ly; MS 2021.053
05-03-2021 07:42:47 100,000 ung ho MS 2021.047
05-03-2021 07:58:15 300,000 ms 2021.053(gd chi Ly)
05-03-2021 09:04:45 200,000 ung ho ms 2021.053 gd chi ly. God bless you
05-03-2021 09:07:29 200,000 CT DEN:106402283035 HTMS 2021.053 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
05-03-2021 09:11:34 200,000 CT DEN:106402148481 IBFT Nho chuyen cho Ba DANG THI GAI a
05-03-2021 09:17:02 200,000 CT DEN:106402283210 HTMS 2021.049 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
05-03-2021 09:19:42 200,000 CT DEN:106402283273 HTMS 2021.046 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
05-03-2021 10:43:58 200,000 LE THI THANH Chuyen tien ung ho MS 2021053 gd chi Ly
05-03-2021 10:52:09 200,000 NGUYEN VAN DUNG Chuyen tien ungho MS 2021053 (gia dinh chi ly)
05-03-2021 11:37:02 500,000 LUONG CHI CONG Chuyen tien ung ho MS 2021.054
05-03-2021 11:39:34 200,000 CT DEN:106404268454 ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
05-03-2021 11:46:30 100,000 Giup MS 2021052 Ba Dam Thi Toi
05-03-2021 11:50:23 100,000 Giup MS 2021053 gia dinh chi Ly
05-03-2021 12:54:23 100,000 MS 2021.054 ba Dang Thi Gai
05-03-2021 13:07:27 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2021053,2021054
05-03-2021 14:23:26 2,000,000 CONG TY ABC UNG HO TU THIEN MS2021.048(VU THI TINH)
05-03-2021 14:49:07 50,000 LPT ung ho MS 2021054 ba Dang Thi Gai
05-03-2021 15:35:48 200,000 Ung ho MS 2021.053
05-03-2021 15:41:18 100,000 CT DEN:106408569064 Ung ho MS 2021.050 Do Nhat Hoang FT21064942739205
05-03-2021 15:49:04 1,000,000 GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS2021:049,MS 2021: 052, MS 2021: 053, MS2021:054
05-03-2021 18:48:02 100,000 CT DEN:106400042006 MBVCB.1022810275.098711.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS2021.052 ba Dam Thi Toi.CT tu 033
05-03-2021 20:29:55 200,000 DO THI THU HANG Chuyen tien
05-03-2021 21:22:37 3,000,000 MS 2021.054 (Dang Thi Gai)
05-03-2021 21:34:25 200,000 CT DEN:106414800930 Ung ho ms 2021 052 ba dam thi toi
05-03-2021 22:46:13 100,000 MS 2021.050( DO NHAT HOANG)
06-03-2021 01:48:10 20,000 Ung ho MS2021.054 (ba Dang Thi Gai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/03/2021 01:14:31
06-03-2021 01:51:10 40,000 CT DEN:106500053718 MBVCB.1023221694.027900.Ung ho MS 2021.054 (ba Dang Thi Gai).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HON
06-03-2021 05:35:56 50,000 CT DEN:106422596651 Ung ho MS 2021.052 (ba Dam Thi Toi)
06-03-2021 06:05:57 1,000,000 CT DEN:106423008773 MS 2021.055 THAI PHU PHAM THI MINH FT21065293441200
06-03-2021 06:15:14 500,000 Bao VietNamnet
06-03-2021 06:30:55 500,000 CT DEN:106506843910 MS 2021.055 ( THAI PHU PHAM THI MINH)-060321-06:31:27 843910
06-03-2021 06:40:57 100,000 CT DEN:064028438935 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2021 055 thai phu Pham thi Minh
06-03-2021 06:46:42 50,000 ms 2021.054 ( ba dang thi gai )
06-03-2021 06:48:19 50,000 ms 2021.055 ( thai phu pham thi minh )
06-03-2021 06:52:15 150,000 CT DEN:106423014165 Thai phu PHAM THI MINH FT21065006010776
06-03-2021 06:59:19 300,000 CT DEN:106523934229 MS2021.055 thai phu Pham Thi Minh
06-03-2021 07:08:23 200,000 Huynh Thi Thanh chuyen tien ung ho thai phu Pham Thi Minh
06-03-2021 07:13:27 100,000 CT DEN:106500018348 Gui ung ho benh nhan ms 2021005 dang dieu tri vien cho ray FT21065385641194
06-03-2021 08:17:57 100,000 PHAM THI BICH HUE Chuyen tien ung ho MS 2021.055 (thai phu pham thi minh
06-03-2021 09:09:29 300,000 CT DEN:106500097121 MBVCB.1023403695.077511.LE THI NGA ung ho thai phu pham thi minh MS 2021055.CT tu 0121000889606 LE T
06-03-2021 09:54:51 100,000 CT DEN:106509244095 MS 2021 053 Gia dinh chi Ly
06-03-2021 10:23:09 200,000 ung ho ms 2021.055
06-03-2021 10:27:09 500,000 CT DEN:106503141378 Ung ho ms 2021.049 chi Le this hang FT21065020977210
06-03-2021 10:41:59 100,000 LPT ung ho MS 2021055 thai phu Pham Thi Minh
06-03-2021 11:41:51 200,000 TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2021.055 ( thai phu Pham Thi Minh)
06-03-2021 13:02:44 100,000 CT DEN:106506288638 ung ho MS202 055 thai phu Pham Thi Minh
06-03-2021 14:09:14 500,000 ung ho MS 2021.055 (chi Pham Thi Minh)
06-03-2021 15:26:27 300,000 CT DEN:106508310129 ung ho MS 2021.055
06-03-2021 16:17:49 200,000 Ung ho MS 2021.055( Thai phu Pham Thi Minh)
06-03-2021 16:33:12 300,000 CT DEN:106509442349 Ung ho MS 2021 053.gia dinh chi Ly FT21065958901986
06-03-2021 17:53:22 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
06-03-2021 18:16:40 200,000 ung ho ms 2021.053 ( gia dinh chi Ly)
06-03-2021 19:03:29 2,000,000 Ung ho MS 2021.055 ( thai phu Pham thi Minh ) _ dang dieu tri tai BV Cho Ray.
06-03-2021 20:48:03 500,000 CT DEN:106520108748 Ung ho ms 2021.055
06-03-2021 20:49:01 500,000 CT DEN:106520108896 Ung ho ms 2021.053
06-03-2021 21:15:50 1,000,000 Ung ho MS 2021.055
06-03-2021 22:00:50 100,000 CT DEN:220030514545 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI HUE chuyen khoan
07-03-2021 01:21:14 300,000 CT DEN:106516711962 Ung ho MS 2021.055 thai phu Pham Thi Minh FT21067380076770; thoi gian GD:06/03/2021 23:03:35
07-03-2021 03:19:52 10,000 Ung ho MS2021.055 (thai phu Pham Thi Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong phat
07-03-2021 05:36:52 500,000 ung ho MS 2021.056
07-03-2021 05:56:44 100,000 CT DEN:106600037410 MBVCB.1024623812.068454.Ung ho MS (2021.056) tran thi thanh thu.CT tu 0451000259017 NGUYEN VAN HOA t
07-03-2021 06:35:16 200,000 DO NGUYEN DUY THONG Chuyen tien ung ho MS 2021.056
07-03-2021 06:35:19 200,000 CT DEN:106623849079 STA ungho ms2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu)
07-03-2021 06:49:09 200,000 CT DEN:106623856072 STA ungho ms2021.055 (thai phu Pham Thi Minh)
07-03-2021 07:01:11 200,000 CT DEN:106600040732 MBVCB.1024641052.072264.ung ho MS 2021 056.CT tu 0111000264229 PHAM THANH NHUT toi 114000161718 BAO
07-03-2021 07:15:09 50,000 LPT ung ho MS 2021056 Chi Tran Thi Thanh Thu
07-03-2021 07:40:05 1,000,000 CT DEN:106600771039 Ung Ho MS 2021.052 Ba Dam Thi Toi FT21067283036683
07-03-2021 09:04:05 500,000 ung ho MS 2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu)
07-03-2021 09:08:33 200,000 Ung ho MS 2021.056 ( chi Tran Thi Thanh Thu)
07-03-2021 09:24:28 50,000 ms 2021.056 ( chi tran thi thanh nhu )
07-03-2021 11:21:46 100,000 CT DEN:106611022332 MS 2021.055-070321-11:21:44 022332
07-03-2021 12:10:06 100,000 CT DEN:120951626402 Vietinbank 114000161718 MS2021055Pham Thi Minh
07-03-2021 12:53:15 200,000 CT DEN:106605948700 2021.055 thai phu pham thi minh FT21067912516101
07-03-2021 13:18:53 30,000 CT DEN:106613439948 ung ho MS 2021 051 Ngo Minh Phu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-03-2021 15:12:27 500,000 MS 2021.056 ( chi Tran Thi Thanh Thu )
07-03-2021 18:07:49 100,000 Ung ho MS 2021.055
07-03-2021 18:21:27 200,000 Ung Ho MS 2021.055 thai phu Pham T Minh
08-03-2021 02:27:30 10,000 Ung ho MS2021.056 (chi Tran Thi Thanh Thu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-03-2021 04:47:24 300,000 ung ho dang phuong nhu
08-03-2021 05:39:53 300,000 JUNSU UNG HO MS 2021.057 (anh em Tai  Lien)
08-03-2021 05:51:24 300,000 Ung ho MS 2021.057(Anh em Tai va Lien)Le Dinh Quang chuyen tien
08-03-2021 06:45:16 2,000,000 ung ho ma so 2021057 hai anh em Tai Lien thuong may em qua
08-03-2021 07:05:19 200,000 ung ho MS 2021.057 (anh em Tai  Lien)
08-03-2021 07:26:13 500,000 MS 2021057 Anh Em Tai Lien
08-03-2021 07:38:09 300,000 CT DEN:106707090226 anh em Tai Lien
08-03-2021 07:45:35 500,000 Ung ho MS 2021.057 (anh em Tai Lien)
08-03-2021 08:10:49 100,000 CT DEN:106708124195 Ung ho MS 2021 057 anh em Tai Lien
08-03-2021 08:14:20 500,000 CT DEN:080110627139 MS 2021057 anh em Tai Lien
08-03-2021 08:37:25 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
08-03-2021 09:22:27 300,000 ung ho MS 2021057 anh em Tai - Lien
08-03-2021 09:56:27 500,000 Dao Ngoc Hung ung ho MS 2021.057 (anh em Tai Lien)
08-03-2021 10:40:20 100,000 ung ho MS 2021.055. MONG HAI ME CON VUOT QUA KHO KHAN DE ME TRON CON VUONG
08-03-2021 11:07:41 500,000 CT DEN:106704356343 Ung ho MS 2021.057 anh em Tai Lien
08-03-2021 11:16:27 500,000 ung ho ms 2021.057
08-03-2021 11:46:25 300,000 CT DEN:106704670963 Ung ho MS 2021.056 Chi Tran Thi Thanh Thu FT21067033835988
08-03-2021 11:49:29 300,000 CT DEN:106704674346 Ung ho MS 2021.057 anh em Tai - Lien FT21067747309775
08-03-2021 11:51:58 300,000 CT DEN:106704677074 Ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly FT21067008119980
08-03-2021 11:54:32 50,000 CT DEN:106704679938 Ung ho ba Dang Thi Gai FT21067614007008
08-03-2021 11:57:43 300,000 CT DEN:106704683379 Ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang FT21067562050303
08-03-2021 12:28:44 50,000 ms 2021.057 ( anh em tai lien )
08-03-2021 13:31:17 15,000 TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2021.055.,2021.056,2021.057
08-03-2021 14:21:55 200,000 CT DEN:106707824930 MS 2021055 thai phu Pham Thi Minh FT21067599865243
08-03-2021 15:28:31 300,000 UNG HO MA SO 2021.057 ANH EM TAI LIEN
08-03-2021 16:26:52 500,000 UNG HO MS: 2021048 CHI TINH
08-03-2021 16:36:12 300,000 CT DEN:106716098759 MS 2021050
08-03-2021 16:55:17 500,000 CT DEN:106709027780 Ms 2021.056 chi tran thi thanh thu FT21067360066654
08-03-2021 17:07:51 500,000 CT DEN:170717221174 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ms 2021057 ae Tai Lien
08-03-2021 18:25:14 500,000 ung ho MS 2021056 ( chi Tran Thi Thanh Thu )
08-03-2021 19:45:21 300,000 Ung ho MS 2021.057( anh em Tai Lien)
08-03-2021 20:10:00 100,000 ung ho MS 2021.053 (gia dinh chi Ly)
08-03-2021 21:49:29 50,000 LPT ung ho MS 2021057 anh em Tai - Lien
08-03-2021 22:04:37 100,000 CT DEN:220421240736 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2021057 anh em Tai Lien
08-03-2021 22:05:18 100,000 ZP5V8OIQK49I 210308000264728 MS 2021057 anh em Tai  Lien
09-03-2021 01:41:30 20,000 Ung ho MS2021.057 (anh em Tai Lien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-03-2021 05:28:29 200,000 Ms 2021.058 ( ung ho DO VAN THOAN )
09-03-2021 06:17:44 500,000 gui ung ho em Nguyen Van Thoan xa Bo Trach ;Tinh Quang Binh
09-03-2021 06:39:36 100,000 tang ms 2021.058 (anh em Do van Thoan)
09-03-2021 07:02:42 2,000,000 ung ho ma so 2021058 anh em Do Van Thoan thuong cac em qua
09-03-2021 07:03:26 200,000 ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan)
09-03-2021 07:57:30 200,000 Huynh Quoc Bao ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan)
09-03-2021 08:20:51 200,000 CT DEN:106801328247 HTMS 2021.058 tu Le Thi Phuong Thang BIDV Ha Tinh
09-03-2021 09:28:31 100,000 So GD goc: 10009399 MS 2021.058 anh em Do Van Thoan
09-03-2021 11:11:58 1,000,000 ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan)
09-03-2021 11:29:38 500,000 Nguyen Phu Ha chuyen tien MS 2021.058 ( anh em Do Van Thoan )
09-03-2021 12:13:05 200,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.058(anh em Do Van Thoan)
09-03-2021 12:15:05 300,000 CT DEN:106805649571 Giup thi Thanh thu FT21068950810937
09-03-2021 12:48:20 500,000 Vu Van Xung chuyen tien ung ho ma so 2021.058 ( anh em Do Van Thoan)
09-03-2021 12:54:49 500,000 Pham Thi Tuyet Nhung chuyen tien ung ho MS 2021.055 ( thai phu Pham Thi Minh )
09-03-2021 12:56:43 200,000 DO THI THU HA ung ho MS 2021.058 a e Do Van Thoan
09-03-2021 14:36:44 200,000 CT DEN:106814693919 cho ms 2021058
09-03-2021 14:51:06 200,000 ung ho ms 2021.048
09-03-2021 15:11:09 100,000 CT DEN:106815757188 MS 2021 058
09-03-2021 16:14:39 50,000 ms 2021.058 (do van thoan)
09-03-2021 16:16:46 500,000 Ung ho MS 2021058 Anh em Do Van Thoan
09-03-2021 16:56:32 500,000 UNG HO BA DANG THI GAI , MS 2021.054
09-03-2021 16:58:13 500,000 UNG HO PHAM THI MINH, MS 2021.055
09-03-2021 17:14:01 300,000 CT DEN:106810999643 ung ho MS2021.058 anh em Do Van Thoan
09-03-2021 19:38:19 100,000 LPT ung ho MS 2021058 anh em Do Van Thoan
09-03-2021 19:56:34 20,000 CT DEN:106800062536 MBVCB.1028950836.082495.MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG t
09-03-2021 20:48:06 200,000 CT DEN:106813025879 IBFT ung ho MS2021050 Do Nhat Hoang
09-03-2021 20:49:53 200,000 Vu Thi Hong Luong ung ho MS 2021.058 (anh em Do Van Thoan)
09-03-2021 22:13:59 100,000 ZP5V8PGK8K4B 210309000240003 MS 2021058 anh em o Van Thoan
10-03-2021 01:34:27 20,000 Ung ho MS2021.058 (anh em Do Van Thoan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:10/03/2021 00:55:44
10-03-2021 02:03:50 1,000,000 NCHCCCL Tran Thi Minh Phuong
10-03-2021 05:33:56 200,000 CT DEN:106822248611 MS 2021.059 FT21069300908811
10-03-2021 06:21:42 500,000 ung ho MS 2021.059 (NGUYEN DUY DUC)
10-03-2021 07:25:38 100,000 gui chau Nguyen Duy Duc
10-03-2021 07:33:35 500,000 UNG HO MS 2021.059
10-03-2021 08:26:18 200,000 MS 2021.059 nguyen duc duy
10-03-2021 09:11:55 200,000 CT DEN:106902329493 UH ms 2021 059 be Nguyen Duy Duc FT21069957353615
10-03-2021 09:21:00 200,000 MS 2021.059 (Be Nguyen Duy Duc)
10-03-2021 09:43:45 100,000 ung ho MS 2021.059 (be Nguyen Duy Duc)
10-03-2021 09:48:59 200,000 So GD goc: 10001898 MS 2021.058 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
10-03-2021 09:52:24 500,000 Ung ho MS 2021 059 Be Nguyen Duy Duc
10-03-2021 10:09:40 500,000 Nguyen Viet Phuong chuyen tu thien ms 2021.059
10-03-2021 11:09:25 1,000,000 UNG HO MS 2021.048 CHI TINH
10-03-2021 11:19:22 200,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.059 be Nguyen Duy Duc
10-03-2021 11:42:55 500,000 CT DEN:106904491602 Ms 2021.058 anh em do van thoan FT21069184405779
10-03-2021 11:43:29 500,000 CT DEN:106904492140 Ms 2021.059 be nguyen duy duc FT21069050086651
10-03-2021 15:54:21 100,000 So GD goc: 995221031056605 995221031056605 - Ung ho MS 2021.059 Be Nguyen Duy Duc
10-03-2021 16:20:37 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
10-03-2021 16:29:47 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2021.058,2021.059
10-03-2021 17:51:32 200,000 CT DEN:106910175116 MS 2021.059
10-03-2021 19:49:06 50,000 UH MS 2021.054(ba Dang Thi Gai)
10-03-2021 20:11:31 200,000 ung ho ma so 2021.507(anh em tai lien
10-03-2021 21:22:47 300,000 ung hoMS 2021.058(anh em Do Van Thoan)
10-03-2021 21:30:08 100,000 LPT ung ho MS 2021059 Be Nguyen  Duy Duc
10-03-2021 21:49:32 200,000 CT DEN:106914112809 Ung ho MS 2021.059 Be Nguyen Duy Duc FT21070206026998

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
1/3/2021 Chị Minh Lan Quận 8         600,000 2021.045,046,047
1/3/2021 Ông Nguyễn Phú Thạnh    10,000,000 2021.047,046
1/3/2021 Lê Văn Huân 14 Ngô Gia Tự P9, Q10      5,000,000 2021.044
1/3/2021 Nguyễn Đức Hào Q10      1,000,000 2021.048
3/3/2021 Trần Nguyễn Tường Linh      1,000,000  2021.051 
3/3/2021 Quách Phương Trang               100USD 2021.037
2/3/2021 Anh Thiện         300,000 2021.053
5/3/2021 Thái Ngọc Thanh      2,000,000 2021.047
5/3/2021 Bùi Công Khanh      3,000,000 2021.048,050,051
8/3/2021 Nguyễn Hền Lương         600,000 2021.054,052

Ban Bạn đọc

Mẹ già đơn thân đau đáu nỗi lo con trai bại não, nhiễm chất độc da cam

Mẹ già đơn thân đau đáu nỗi lo con trai bại não, nhiễm chất độc da cam

Gần 30 năm nuôi con bại não, nhiễm chất độc da cam, giờ đã ở ngoài tuổi 60, cô Trần Thị Hoành chỉ đau đáu rằng, sau này khi cô “nhắm mắt xuôi tay”, ai sẽ lo cho con.

tin nổi bật

Trao hơn 43 triệu đồng đến gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 43.988.508 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Doãn Thị Thu Hằng có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.

Sản phụ tội nghiệp phải xa con 10 tháng vì Covid-19 vẫn gặp nguy hiểm

Chị Dương Ánh Nguyệt, sản phụ bị di chứng hậu Covid-19 vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Số tiền hơn 32 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ chưa đủ so với quá trình điều trị kéo dài của chị.

Người mẹ nghèo cuối đời chỉ mong hai con được vào trại tâm thần

“Sống nay, chết mai chẳng biết đâu mà lần, tôi chỉ thương cho hai đứa con gái bị bệnh tâm thần không biết sẽ thế nào khi mà bát cơm cũng chẳng tự xúc ăn được”, bà Hứa Thị Thanh nói trong nước mắt.

Bé Trường Phát được ủng hộ hơn 76 triệu đồng

Bé Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg, đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ Trường Phát số tiền hơn 76 triệu đồng.

Mang âm nhạc đến Bệnh viện để xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Sáng 7/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng với các nhóm thiện nguyện đã tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến Bệnh viện - Xoa dịu nỗi đau bệnh tật”.

Cha già bệnh tật và con trai cần mổ tim, người phụ nữ đơn thân khẩn cầu giúp đỡ

Bản thân mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm nhưng chị Thường vẫn cố gắng chăm sóc người con bị bệnh tim và phụng dưỡng cha già suy phổi.

Cụ ông bị ung thư dạ dày được bạn đọc ủng hộ hơn 35 triệu đồng

Ông Mười may mắn được phát hiện bệnh ung thư dạ dày sớm. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị hóa trị, đồng thời đánh giá khả năng phục hồi của ông tốt.

Cụ bà vét sạch túi còn hơn 100 nghìn đồng xin cứu cháu rể gặp tai nạn giao thông

Mẹ mất, cha còn đang làm lụng cật lực để lo cho người anh trai bị tai nạn giao thông trước đó. Khi Tiến gặp nạn, em chỉ có thể cậy nhờ nhà vợ.

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc"

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc, một trẻ em thành công có giá trị cho gia đình, cộng đồng và quốc gia, mở ra cơ hội đóng góp điều đó ở trong tương lai”, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh.

Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật

Ngày 4-5/8/2022 Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) họp sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”.

Giấc mơ đánh mất của nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Trần Đức Dương ấp ủ giấc mơ thi vào ngành quân đội, trở thành sĩ quan, vơi bớt gánh nặng cho gia đình nghèo. Không ngờ, căn bệnh ung thư xương ập đến, chôn vùi tương lai của em.

Trao hơn 30 triệu đồng đến em Hoàng Tuấn Dũng mắc 2 bệnh ung thư

Cùng lúc mắc 2 căn bệnh ung thư, em Hoàng Tuấn Dũng phải bỏ dở việc học. Mong ước trở thành sinh viên Đại học đang xa dần khi căn bệnh ngày một nặng thêm.

Khánh thành “ngôi nhà cuối đời” cho gia đình cựu binh nghèo ở Hải Dương

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Kiên (67 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn vừa được Báo VietNamNet, Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương xây tặng ngôi nhà khang trang.

Cụ ông bị tiểu đường biến chứng suy thận, vợ còng lưng xin giúp chi phí chữa bệnh

Ngồi trên giường bệnh, ông Lê Văn Cọp thừ người, để mặc cho bà Quí săn sóc. Trận ốm nặng này, ông đã tiêu tốn tới 20 triệu đồng, khiến người vợ lưng còng của ông phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới có được.