Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2021

Trong 10 ngày đầu tháng 7/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 604.905.541 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
1/7/2021 5,000 090734.010721.075148.Ung ho MS 2021 172 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/7/2021 10,000 IBVCB.1224468856.UNG HO MS 2021 172 BE DUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 10,000 IBVCB.1224465727.UNG HO MS 2021 170 TRAN TUAN HUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 10,000 IBVCB.1224464893.UNG HO MS 2021 171 BE TUAN NAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 10,000 MBVCB.1223863815.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.172.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 10,000 MBVCB.1223188772.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.171.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 10,000 MBVCB.1223188513.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.170.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 10,000 MBVCB.1223188311.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.169.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 10,000 MBVCB.1223188086.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.168.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 10,000 MBVCB.1223187218.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.167.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 10,000 MBVCB.1223187039.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.166.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 20,000 MBVCB.1224243817.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.171(be tuan nam).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 20,000 MBVCB.1224235704.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.172(be vo van duc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 20,000 Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quynh - 0918556498
1/7/2021 20,000 MBVCB.1223317630.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0361000328593 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 20,000 082530.010721.074056.VU THI HOAI ung ho NCHCCCL thang 7 nam 2021
1/7/2021 50,000 855828.010721.201935.ms2021.172 be vo van duc
1/7/2021 50,000 526185.010721.142409.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 172
1/7/2021 50,000 397551.010721.135422.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
1/7/2021 50,000 564376.010721.132943.ung ho 2021 168 Ta Xuan Truong
1/7/2021 50,000 IBVCB.1223886230.Giup ma so 2021 172 be Vo Van Duc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 50,000 396212.010721.114651.Ung ho quy NCHCCCL - Thuy Ha - 0983464090 FT21182708825828
1/7/2021 50,000 859834.010721.104555.Ung ho ms 2021172 Be VO VAN DUC
1/7/2021 50,000 529963.010721.102311.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
1/7/2021 50,000 660046.010721.092408.ung ho 2021.172 Vo Van Duc
1/7/2021 50,000 436751.010721.090429.MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
1/7/2021 50,000 056047.010721.064926.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 50,000 359033.010721.062638.ung ho MS 2021 172 be vo van duc CK bao vietnamnet
1/7/2021 50,000 MBVCB.1223248866.ung ho : Ms 2021.172 ( be Vo Van Duc).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 50,000 MBVCB.1223236053.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.172 (chau Vo Van Duc)Vietnamnet 01/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 50,000 791593.010721.052923.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
1/7/2021 60,000 SHGD:10000788.DD:210701.BO:DO BUI UYEN NHI.Remark:995221070152327 ung ho MS 2021.172
1/7/2021 60,000 205244.010721.085533.Be Nguyen Dang quan nho ung ho MS 2021.172 FT21182183565486
1/7/2021 68,000 MBVCB.1223453070.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 70,000 903627.010721.135020.MS 2021.172 be vo van duc
1/7/2021 80,000 137077.010721.083535.Ung ho ma so MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 100,000 MBVCB.1224886078.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 907302.010721.212005.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021 100,000 904980.010721.211718.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 100,000 MBVCB.1224723065.MS 2021.172 (be vo van duc).CT tu 0281000475850 HUYNH VAN NGO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 908390.010721.194303.Uh chi Nguyen Thi Ngu xom 4 Hoa Hai Huong Khe Ha Tinh FT21182336041471
1/7/2021 100,000 MBVCB.1224583865.MS 2021.172.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 753535.010721.182346.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021 100,000 369388.010721.180715.MS 2021.172 BE VO VAN DUC-010721-18:09:55 369388
1/7/2021 100,000 043983.010721.165523.IBFT Ung ho chu ong trinh nchcccl
1/7/2021 100,000 989021.010721.151928.nguyen duc viet ung ho ms 2021.172 vo van duc
1/7/2021 100,000 596389.010721.151624.Ung ho MS 2021.172 FT21182500400520
1/7/2021 100,000 MBVCB.1224056232.ung ho ms2021.172(vo van duc).CT tu 0221002631989 NGUYEN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 743430.010721.141936.T ung ho be Vo van Duc MS 2021.172
1/7/2021 100,000 619347.010721.141503.Ung ho MS 2021 172
1/7/2021 100,000 577701.010721.134208.ung ho ms 2021 172 be vo van duc
1/7/2021 100,000 555765.010721.132038.Ung ho Be Vo Van Duc MS 2021 172
1/7/2021 100,000 549581.010721.131433.gui ms 2021 170 va 2021 171 va 2021 172
1/7/2021 100,000 454422.010721.124918.Ung ho MS 2021.172 be vo van duc FT21182702803820
1/7/2021 100,000 872476.010721.111951.Ung ho MS 2021172
1/7/2021 100,000 MBVCB.1223708746.ms 2021.172.CT tu 0141000742223 HOANG THE CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 MBVCB.1223652704.ms 2021 171 be tuan nam.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 100,000 MBVCB.1223653080.ung ho NCHCCCL Em chuc anh chi nhieu suc khoe de giup do dc nhieu gia dinh nua a.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 MBVCB.1223650144.ms 2021 172 vo van duc.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 100,000 MBVCB.1223646264.ms 2021 167 nguyen huyen thuong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 100,000 MBVCB.1223602751.ung ho MS 2021.173 (be Vo Van Duc).CT tu 0641000035370 NGUYEN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 MBVCB.1223574135.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc) huyen Huong Khe, tinh Ha Tinh.CT tu 0021001395512 NGUYEN DUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 842947.010721.100303.ung ho MS 2021 172 Be Vo van Duc
1/7/2021 100,000 146006.010721.092754.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 172 Vo Van Duc
1/7/2021 100,000 828601.010721.092442.La Kim Lien ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 100,000 118672.010721.082013.Vinh Nam ung ho ms 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 100,000 582642.010721.080810.DINH THI HUONG GIANG chuyen tien MS2021172
1/7/2021 100,000 411343.010721.080542.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398 222
1/7/2021 100,000 062090.010721.080017.MS 2021 171 Be Tuan Nam
1/7/2021 100,000 061208.010721.075826.MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 100,000 204685.010721.074843.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.172(BE VO VAN DUC)-010721-07:48:20 204685
1/7/2021 100,000 137179.010721.062325.Ung ho MS 2021.172 - Be Vo Van Duc FT21182549078772
1/7/2021 100,000 992985.010721.055527.ung ho ms 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 150,000 280686.010721.140035.Phan Thi Thanh Nhan chuyen tien ung ho MS 2001.172(be vo van Duc)
1/7/2021 150,000 IBVCB.1223636069.MS2921.172 Vo Van Duc.CT tu 0021000867738 MAI THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 150,000 SHGD:10011667.DD:210701.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.172
1/7/2021 150,000 MBVCB.1223421099.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 150,000 MBVCB.1223365674.Ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc.CT tu 0011000671555 VU TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 197,800 611802.010721.083558.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 200,000 MBVCB.1224865489.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0011003460206 TRAN THANH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 200404.010721.213337.VU THI LE ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 200,000 133394.010721.211351.ung ho MS 2021.172
1/7/2021 200,000 828503.010721.194714.ung ho ms 2021.172 vo van duc
1/7/2021 200,000 MBVCB.1224662621.Ung ho MS 2021.172( be Vo Van Duc).CT tu 0181003327199 BUI NGUYEN CHIET GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 875457.010721.190900.Ung ho MS 2021.172 FT21182610230681
1/7/2021 200,000 672058.010721.170752.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 200,000 554437.010721.155844.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
1/7/2021 200,000 MBVCB.1224046906.DUONG THUC MS 2021.172 (be Vo Van Duc) .CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223896783.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.170( Tran Tuan Hung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 413178.010721.120308.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21182560001805
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223801683.Ung ho MS 2021.172.CT tu 0691000381800 PHAM HOANG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223686810.Ms 2021.172.CT tu 0151000566558 HA NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 948899.010721.105521.IBFT Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 200,000 204708.010721.105244.ung ho be Vo Van Duc
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223656537.ms 2021.172.CT tu 0021002068576 LE NGOC CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 748729.010721.104334.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223622634.LE THI HONG LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.172 (Be Vo van duc).CT tu 0951004194342 LE THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 143910.010721.101408.Ung ho MS 2021.172 (be vo van duc)
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223549568.MS2021.170 tran tuan hung.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223547321.MS 2021.172 vo van duc.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223541030.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 242688.010721.094605.Ung ho Ms 2021 172
1/7/2021 200,000 185663.010721.093451.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;2021 171 be Tuan Nam
1/7/2021 200,000 664363.010721.092841.ms 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 200,000 126821.010721.092450.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be Vo Van Duc ms 2021172
1/7/2021 200,000 065452.010721.091349.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be duc MS 2021172
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223449118.Trieu Mai Lan ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223429188.MS 2021.172 ( be Vo Van Duc).CT tu 0201000652038 LE THI MY THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223422932.MS 2021 172 be Vo Van Duc.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 200,000 912316.010721.084632.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;HOANG THI YEN chuyen khoan ung ho MS 2021 172
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223393409.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0071000736769 DIEP HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 616036.010721.083939.ung ho be Vo Van Duc MS 2021.172
1/7/2021 200,000 813279.010721.083859.Ung ho MS2021172 be vo van duc
1/7/2021 200,000 594075.010721.081253.ung ho MS2021.172
1/7/2021 200,000 MBVCB.1223331488.MS 2021.172.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 202300.010721.072444.UNG HO MS : 2021.172( BE VO VAN DUC)-010721-07:27:10 202300
1/7/2021 200,000 240239.010721.071836.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 250,000 MBVCB.1224121594.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-172 (be Vo van Duc).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 250,000 IBVCB.1223177144.Ung ho MS 2021.171(be Tuan Nam).CT tu 0071004460526 VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 250,000 IBVCB.1223176569.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0071004460526 VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 815926.010721.221051.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms 2021172 vo van duc nguyenhachuyenkhoan
1/7/2021 300,000 MBVCB.1224566483.Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly + Lan Phuong + 0979497729.CT tu 0351001218448 NGUYEN THI LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 316833.010721.170334.UNG HO MS 2021.172 ( BE VO VAN DUC)- CHUC BE CHONG BINH PHUC
1/7/2021 300,000 MBVCB.1224293564.Ung ho MS 2021 171 Be Tuan Nam.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 300,000 MBVCB.1224291506.Ung ho MS 2021 172 Vo Van Duc.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 300,000 IBVCB.1224099591.Giup MS2021 172 be VO Van Duc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223957240.Ung ho NCHCCCL Tien Pham 0774752093.CT tu 1016294385 PHAM THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223894334.gui be Vo Van Duc. MS 2021.172.CT tu 0461000448587 TRAN THI HONG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223890644.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.172( be Vo Van Duc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 266340.010721.114850.UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)-010721-11:51:30 266340
1/7/2021 300,000 812978.010721.114618.MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 300,000 377927.010721.113022.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21182075536040
1/7/2021 300,000 IBVCB.1223743488.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223711318.MS 2021.172 (Be Vo Van Duc)-VO CHONG LOC PHUONG LONG AN UNG HO.CT tu 0071001125375 LUONG HUYNH TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 774888.010721.110646.MS2021.172 Vo Van Duc
1/7/2021 300,000 253567.010721.110538.UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)-010721-11:09:08 253567
1/7/2021 300,000 334847.010721.105337.Ung ho ms 2021.172 chau vo van duc FT21182755063058
1/7/2021 300,000 869203.010721.105151.Chu Huong UH MS2021172 be VoVanDuc
1/7/2021 300,000 868666.010721.104827.Chu Huonh UH MS2021162 TruongVanTuan
1/7/2021 300,000 868268.010721.104614.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH MS2021167 MeConChiHa
1/7/2021 300,000 867733.010721.104303.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH MS2021167 NguyenHuyenThuong
1/7/2021 300,000 867221.010721.103945.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH MS2021171 be TuanNam
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223641168.Ung ho MS 2021.172(be Vo Van Duc).CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223577658.NGUYEN HUU TAI chuyen tien ung ho MS 2021.172 (be VO VAN DUC).CT tu 0071001918366 NGUYEN HUU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 710525.010721.100939.Ung ho MS. 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223575487.Ung ho be Duc MS 172.CT tu 0071000625625 TRAN THI VU THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 691476.010721.095252.ung ho MS 2021.172 be VO VAN DUC
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223483476.Ung ho MS 2001.172 (be VO VAN DUC).CT tu 1021488888 LE THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 220954.010721.091215.Ung ho ma so 2021172 be V V Duc FT21182679025876
1/7/2021 300,000 249757.010721.091010.ung ho MS 2021. 172 be vo van duc
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223392610.MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 1021000013892 LA VAN CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 IBVCB.1223390391.MS 2021 172 be Vo Van Duc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 300,000 616078.010721.083944.ung ho ms 2021.172 be vo van duc
1/7/2021 300,000 SHGD:10001708.DD:210701.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021 300,000 175074.010721.081639.0904246998 ung ho ma so 2021.172 be Vo Van Duc FT21182034055518
1/7/2021 300,000 MBVCB.1223306839.Ong ba Khai Tam gui chau Vo Van Duc-ms 2021.172.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 157614.010721.074105.Ung ho MS 2021.172 FT21182010004966
1/7/2021 300,000 049714.010721.073324.Ung ho MS 2021 172 BE VO VAN DUC
1/7/2021 300,000 391438.010721.071119.ung ho ms 2021.172( Vo Van Duc)
1/7/2021 350,000 799347.010721.082449.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 172
1/7/2021 500,000 038238.010721.221413.098 2286879 ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21183336500957
1/7/2021 500,000 MBVCB.1224890423.Ma so 2021 172? em Vo Van Duc.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 500,000 MBVCB.1224650162.MS 2021.172 -Ung ho.CT tu 0011000057049 NGUYEN DIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 914793.010721.135155.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 500,000 041335.010721.134312.UNG HO MS 2021.170 (BE TRAN TUAN HUNG)
1/7/2021 500,000 041149.010721.134027.UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)
1/7/2021 500,000 788289.010721.125026.ms 2021 172 vo van duc
1/7/2021 500,000 490024.010721.124006.Ung ho MS 2021.172( be Vo Van Duc)
1/7/2021 500,000 140223.010721.123824.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 172 be Vo Van Duc Huong Khe Ha Tinh
1/7/2021 500,000 233617.010721.115003.MS 2021.172
1/7/2021 500,000 IBVCB.1223739490.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 409502.010721.112327.Ung ho MS 2021 172
1/7/2021 500,000 IBVCB.1223723795. ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223714779.ung ho be Vo Van Duc. MS 2021.172.CT tu 0071000968739 HUYNH HUU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 227147.010721.105928.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223677443.Ung ho be Tuan Nam MS 2021.171.CT tu 0081000125195 BUI THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 327752.010721.104722.Ung ho ms 2021.172 vo van duc FT21182028085673
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223599810.MAC THUY QUYNH chuyen tien ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0011004130381 MAC THUY QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 721657.010721.101924.ung ho MS2021.172
1/7/2021 500,000 SHGD:10012898.DD:210701.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.Remark:Ung ho chau Duc MS 2021.172. Thuong ba ba chau nhieu.
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223547622.Ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 191104.010721.093544.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN VAN QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021172 Be Vo Van Duc
1/7/2021 500,000 223117.010721.092257.UNG HO MS 2021.172 BE VO VAN DUC-010721-09:22:57 223117
1/7/2021 500,000 222965.010721.092239.UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)-010721-09:24:52 222965
1/7/2021 500,000 SHGD:10004853.DD:210701.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223424883.Ung ho MS: 2021.172(Be Vo Van Duc).CT tu 0201000655631 PHAN THI HA PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 629070.010721.085352.Ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc
1/7/2021 500,000 628221.010721.085248.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021 500,000 619332.010721.084318.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223391406.Ung ho MS 2021.172 ( be Vo Van Duc). Mong con khoe manh va binh an..CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223385080.UNG HO VO VAN DUC MS 2021.172.CT tu 0021000343114 HOANG NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 627824.010721.083522.Ung ho MS 2021 172 Vo Van Duc
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223360245.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0201000562790 LE HUU PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223357055.DO THI THUY DUNG ung ho be Vo Van Duc 10t Huong Khe, Ha Tinh (nho VNnet gui giup vi k thay MS).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 600053.010721.082117.ung ho MS 2021.172 chau Vo Van Duc
1/7/2021 500,000 006920.010721.074619.ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
1/7/2021 500,000 044198.010721.071636.Ung ho ma 2021 172 vo van Duc
1/7/2021 500,000 144597.010721.070120.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21182678539705
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223266304.Ung ho ms 2021.172 be vo van duc.CT tu 0071000747113 PHAN THI TUNG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 MBVCB.1223259562.Ung ho MS 2021.172.CT tu 0011000067720 DANG THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 IBVCB.1223248327.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 500,000 205041.010721.062329.Ung ho MS 2021.172 (be VO VAN DUC)
1/7/2021 700,000 MBVCB.1223714881.UNG HO MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 417016.010721.221609.UNG HO MS 2021.161 (NGUYEN VAN LOC)-010721-22:15:36 417016
1/7/2021 1,000,000 830844.010721.182700.Ung ho MS 2021.169 be dang thi quyen tran FT21182336218418
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1224415835.Ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0071001362201 LUC VI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 483446.010721.162429.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1224225448.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 530114.010721.154013.Doan Trang ung ho Maso: 2021.172( Be Vo Van Duc)
1/7/2021 1,000,000 323281.010721.153503.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.168 TA XUAN TRUONG-010721-15:37:08 323281
1/7/2021 1,000,000 321937.010721.153059.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.169 BE DANG THI QUYEN TRAN-010721-15:30:22 321937
1/7/2021 1,000,000 321055.010721.152754.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.170 (TRAN TUAN HUNG)-010721-15:27:41 321055
1/7/2021 1,000,000 319666.010721.152403.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.171 (BE TUAN NAM)-010721-15:23:27 319666
1/7/2021 1,000,000 597707.010721.151726.Pika Mira ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21182412560240
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1224112435.ung ho MS 2021172 be vo van duc.CT tu 1012972589 NGUYEN CONG TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1224009793.MS 2021.172.CT tu 0821000188492 TRAN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1223683330.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0991000039689 PHAM HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 320330.010721.104058.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc FT21182256040565
1/7/2021 1,000,000 630407.010721.093902.CT UNG HO MS 2021 172 BE VO VAN DUC
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1223507191.MS 2021.172 (Be Vo Van Duc).CT tu 0071001990878 HOANG PHUNG BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1223483344.PHAM THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0071000067438 PHAM THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1223481657.TRAN THANH DINH ung ho MS 2021.156 SUNG MI DIA.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1223396550.Ms 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0041000256170 VU THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 140806.010721.083828.Ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
1/7/2021 1,000,000 212324.010721.083706.UNG HO MA SO 2021.172( BE VO VAN DUC)-010721-08:36:52 212324
1/7/2021 1,000,000 212099.010721.083627.UNG HO MA SO 2021.171 ( BE TUAN NAM)-010721-08:39:58 212099
1/7/2021 1,000,000 211890.010721.083517.UNG HO MA SO 2021.170 ( BE TRAN TUAN HUNG)-010721-08:37:30 211890
1/7/2021 1,000,000 604903.010721.082752.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021 1,000,000 MBVCB.1223305029.Ung ho MS 2021169.CT tu 0121000562379 LE MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 2,000,000 416880.010721.221446.UNG HO MS 2021.164 (ME CON CHI HA)-010721-22:14:23 416880
1/7/2021 2,000,000 MBVCB.1224250230.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0611001436303 NGUYEN DINH QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 2,000,000 957408.010721.155015.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021 2,000,000 903586.010721.130743.Ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
1/7/2021 2,000,000 MBVCB.1223337635.Ung ho MS 2021.169 ( Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 2,000,000 MBVCB.1223333286.Ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 3,000,000 202717.010721.103623.DUONG MINH DANH ung ho MS 2021172 Be Vo Van Duc
1/7/2021 10,000,000 609958.010721.083401.Ong Tu Van giup do MS 2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021 5,000 763080.020721.154247.Ung ho MS 2021 173 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
2/7/2021 10,000 IBVCB.1225946686.UNG HO MS 2021 173 BE GIA BAO.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 20,000 563570.020721.133230.Ung ho NCHCCCL NNA sdt 619
2/7/2021 20,000 MBVCB.1225251664.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.173(be pham van gia bao).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 20,000 095530.020721.052625.Ung ho NCHCCCL Hoai Thu 0326181864
2/7/2021 30,000 MBVCB.1226406698.Ms 4151nguyen thi toi.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 50,000 684044.020721.213713.Vietcombank;0011002643148;Ung ho Gia Bao MS 2021173
2/7/2021 50,000 995429.020721.173938.ung ho 2021 159 Nguyen Quang Liem
2/7/2021 50,000 MBVCB.1225418693.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 50,000 308979.020721.102639.ung ho 2021 161 Nguyen Van Loc
2/7/2021 50,000 MBVCB.1225065378.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao)Vietnamnet 02/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 68,000 MBVCB.1225130798.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.173 (Be Pham Gia Bao). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 100,000 222445.010721.225631.Ung ho NCHCCCL Dinh
2/7/2021 100,000 056670.010721.224603.MS 2021.172 be Vo van duc FT21183710087303
2/7/2021 100,000 649398.020721.221429.UNG HO MS 2021.173 (BE PHAM VAN GIA BAO)-020721-22:16:57 649398
2/7/2021 100,000 MBVCB.1226681814.MS 2021.173( be Pham Van Gia Bao).CT tu 0041000127445 NGUYEN THI BICH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 100,000 362126.020721.215157.Ung ho MS 2021172
2/7/2021 100,000 825535.020721.203249.MS 2021 172 be Vo Van Duc
2/7/2021 100,000 MBVCB.1226247221.MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0071005813358 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 100,000 707892.020721.165242.Ung ho ms 2021.173 Pham van gia bao FT21183158473675
2/7/2021 100,000 207300.020721.163813.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.102 (be Nguyen thi Thuy Van) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021 100,000 207042.020721.163749.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.105 (TRAN HOAI AN) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021 100,000 597725.020721.161054.ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 100,000 725454.020721.160054.Ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao). Tu gia dinh bac Sinh
2/7/2021 100,000 567191.020721.154620.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.172 vo van duc
2/7/2021 100,000 968834.020721.150716.ung ho MS 2019. 011 em Nguyen The Thanh
2/7/2021 100,000 474277.020721.133537.MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183506510031
2/7/2021 100,000 876589.020721.132329.Chuyen tien ung ho ms 2021.172 Vo van duc
2/7/2021 100,000 340820.020721.131031.Ung ho MS2021 173 Pham Van Gia Bao
2/7/2021 100,000 191847.020721.122905.Ms 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 100,000 492402.020721.112758.LX UNG HO MS 2021.172(VO VAN DUC)-020721-11:30:02 492402
2/7/2021 100,000 462788.020721.104109.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 173 be pham van gia bao
2/7/2021 100,000 336760.020721.091924.T ung ho be Pham Van Gia Bao MS 2021.173
2/7/2021 100,000 452435.020721.090943.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.173(BE PHAM VAN GIA BAO)-020721-09:09:01 452435
2/7/2021 100,000 MBVCB.1225233324.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2021.173 ( Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 100,000 MBVCB.1225218041.MS 2021.173.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 100,000 117505.020721.082221.Vinh Nam ung ho ms 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 100,000 036598.020721.065313.MS 2021 173 Be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 100,000 432983.020721.064244.UNG HO MS : 2021.173( BE PHAM VAN GIA BAO)-020721-06:43:00 432983
2/7/2021 100,000 616050.020721.064018.MS 2021.169(dang thi quyen tran)
2/7/2021 100,000 239186.020721.034823.Ung ho MS 2021.172 (be vo van duc)
2/7/2021 100,000 128988.020721.012619.Ung ho be ms2021.172 ( be vo van duc)
2/7/2021 150,000 292720.020721.162714.IBFT Ung ho MS 2021172
2/7/2021 175,000 TU THIEN
2/7/2021 200,000 MBVCB.1224968416.MS 2021.172?(be Vo Van Duc).CT tu 0111000200189 NGUYEN THI HONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 MBVCB.1224962213.Mong chau mau khoe.CT tu 0201000411413 LE NGOC TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 MBVCB.1226619099.MS2021.172(be Vo Van Duc).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 918085.020721.200537.Ung ho NCHCCCL Thanh Huyen 0395276666 FT21183960164600
2/7/2021 200,000 851894.020721.185728.Ung ho MS 2021.173 chau Pham Van Gia Bao FT21183508302045
2/7/2021 200,000 IBVCB.1226163935.MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 200,000 207156.020721.163800.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.155 (ANH PHAM MINH DUAN) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021 200,000 752870.020721.163247.Ung ho MS2021.173
2/7/2021 200,000 MBVCB.1226082153.UH 2201.171 be tuan nam.CT tu 0111001236488 SAM LAC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 265136.020721.162102.Ung ho MS 2021 173
2/7/2021 200,000 MBVCB.1226015237.Ung ho ms2021.173.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 558477.020721.154626.UNG HO MS 2021.173, BE PHAM VAN GIA BAO-020721-15:45:35 558477
2/7/2021 200,000 597725.020721.153000.Trung Tien ung ho MS 2021.168 FT21183108039215
2/7/2021 200,000 589538.020721.152330.Trung Tien ung ho MS 2021.172 FT21183758340876
2/7/2021 200,000 560384.020721.145941.Ung ho MS 2021.173 FT21183346355980
2/7/2021 200,000 539319.020721.145300.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS2021172 Be Vo Van Duc
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225870579.TRAN NGOC LAN ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0451001983030 TRAN NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225786252.Ung ho MS 2021.173 ( Be Pham Van Gia Bao ).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 IBVCB.1225761691.MS 2021173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0731000670702 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225660228.ung ho MS 2021.173 ( be Pham Van Gia Bao ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 488173.020721.111400.MS 2021.173 (BE PHAM VAN GIA BAO)-020721-11:13:21 488173
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225406111.A TOAN ung ho MS 2021.172 VO VAN DUC.CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 259866.020721.100250.MS 2021. 173 be Pham Van Gia Bao FT21183334084044
2/7/2021 200,000 257953.020721.100108.MS 2021. 172 be Vo Van Duc FT21183602400145
2/7/2021 200,000 212589.020721.095733.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 200,000 684064.020721.094701.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225322636.Ung ho nchcccl thy 0335180492.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 488264.020721.091752.Ung ho MS 2021.173
2/7/2021 200,000 288781.020721.091207.LE THANH THU THAO chuyen tien ung ho ms 2021.171 (be tuan nam)
2/7/2021 200,000 612412.020721.083252.MS 2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225181413.Ung ho ms 2021.173 (be Pham Gia Bao).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 606831.020721.082555.ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225155560.MS 2021.173.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225146555.ung ho MS 2021.173.CT tu 0491001532861 DO THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 200,000 150075.020721.080225.MS 2021.169 FT21183060532730
2/7/2021 200,000 261090.020721.070046.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 200,000 096958.020721.061752.ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 200,000 MBVCB.1225013956.MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0201000560889 LE THI VIET PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 250,000 IBVCB.1225958410.MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 250,000 MBVCB.1225361976.benh suy than.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 250,000 165338.020721.095118.ung ho ms 2021.173 pham van gia bao
2/7/2021 250,000 112820.020721.040324.Ung ho MS 2021.172 FT21183344106482
2/7/2021 300,000 256433.020721.215407.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 300,000 943765.020721.203234.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183708223610
2/7/2021 300,000 MBVCB.1226542033.Ung ho ms 2021.173 (be pham van gia bao).CT tu 1012576090 GIAP THI NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 300,000 MBVCB.1226494027.Ms 2021.173 be pham van gia bao .CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 300,000 MBVCB.1226200404.MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0511000402930 NGUYEN VAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 300,000 030093.020721.171710.ZP5VK7GU69VS 210702000186794 ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 300,000 207287.020721.163812.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.150 (GIA DINH ANH LAI) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021 300,000 SHGD:10005990.DD:210702.BO:NGUYEN VAN THANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.173 ( BE PHAM VAN GIA BAO)
2/7/2021 300,000 246053.020721.153047.Ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 300,000 MBVCB.1225633486.ms 2021 173 uh be Gia Bao.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 300,000 SHGD:10003281.DD:210702.BO:NGUYEN NGOC HA.Remark:MS: 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/7/2021 300,000 MBVCB.1225437743.LY MINH DINH chuyen tien ms 2021 173 be pham van gia bao.CT tu 0071002990479 LY MINH DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 300,000 IBVCB.1225402234.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 300,000 680260.020721.094411.ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 300,000 188384.020721.085627.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183257065776
2/7/2021 300,000 MBVCB.1225142436.Ung Ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao.CT tu 0011003156771 NGUYEN VIET TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 300,000 125314.020721.064229.Ms 2021.173 FT21183178474518
2/7/2021 300,000 IBVCB.1225073597.GIup MS2021 173 Be Pham Van Gia Bao.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 500,000 633610.020721.203745.NGUYEN THI VIET UNG HO BE (VO VAN DUC ) MS :2021172-020721-20:37:30 633610
2/7/2021 500,000 747881.020721.182013.ung ho MS 2021.144 ba Chi em mo coi
2/7/2021 500,000 747560.020721.181925.ung ho MS 2021.154 bon Chi em mo coi
2/7/2021 500,000 746634.020721.181843.ung ho MS 2021.168 be Xuan Truong
2/7/2021 500,000 744851.020721.181739.ung ho MS 2021.169 be Quyen Tran
2/7/2021 500,000 745691.020721.181647.ung ho MS2021.171 be Tuan Nam
2/7/2021 500,000 742913.020721.181527.ung ho MS2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021 500,000 293027.020721.173659.ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
2/7/2021 500,000 787436.020721.170503.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021 500,000 207276.020721.163810.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021 500,000 238563.020721.144447.ung ho MS 2021.173
2/7/2021 500,000 698319.020721.141759.ung ho MS 2021.171 CHau Tuan Nam
2/7/2021 500,000 697632.020721.141447.ung ho MS 2021.172 chau Vo Van Duc
2/7/2021 500,000 484925.020721.134749.Ung ho ms 2021.172 FT21183010168080
2/7/2021 500,000 IBVCB.1225557759.ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0071000795231 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 500,000 Dinh Ho Pha Ung ho ma so 2021.167
2/7/2021 500,000 DUONG VAN HUNG CT UNG HO MA SO: 2021.172 - BE VO VAN DUC
2/7/2021 500,000 IBVCB.1225415427.MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 500,000 MBVCB.1225278170.Ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0531008889999 PHAM DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 500,000 957247.020721.091237.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 500,000 MBVCB.1225248279.Ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 500,000 SHGD:10007782.DD:210702.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2012.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 500,000 175099.020721.084056.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183167059870
2/7/2021 500,000 269056.020721.082747.ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 500,000 602616.020721.082049.Ung ho MS 2021.173 be PHAM VAN GIA BAO
2/7/2021 500,000 MBVCB.1225151609.HO Tro chau gia bao.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 500,000 546355.020721.074514.Vietcombank;0011002643148;TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 500,000 139364.020721.073621.Ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao FT21183827350583
2/7/2021 500,000 IBVCB.1225091857.MS 2021 171 be TUAN NAM tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 500,000 MBVCB.1225090828.Ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao).CT tu 0491000087900 PHUNG THU NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 500,000 IBVCB.1225090036.MS 2021 172 be VO VAN DUC tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021 700,000 628560.020721.155332.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183252474639
2/7/2021 800,000 MBVCB.1226502495.UNG HO MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 1,000,000 665127.020721.151608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;GD Giang Khiet HN ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam
2/7/2021 1,000,000 MBVCB.1225643721.Be Khue ung ho MS.2021.172( be Vo Van Duc ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 1,000,000 SHGD:10006172.DD:210702.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
2/7/2021 1,000,000 MBVCB.1225272435.DANG MINH LAN urng ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0071004268801 DANG MINH LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 1,000,000 SHGD:10007597.DD:210702.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021.173
2/7/2021 1,000,000 143860.020721.083819.MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao)
2/7/2021 1,000,000 SHGD:10000180.DD:210702.BO:NGUYEN THI KIM HONG.Remark:NGUYEN THI KIM HONG UNG HO BE PHAN VAN GIA BAO MS2021.173
2/7/2021 1,000,000 608731.020721.082911.Lai Minh Hung ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
2/7/2021 1,000,000 MBVCB.1225176702.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.173(be phan van gia bao).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 1,000,000 MBVCB.1225006541.Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0011004050974 NGUYEN HUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 1,000,000 MBVCB.1225005282.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0011004050974 NGUYEN HUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 1,100,000 170840.020721.111928.Ung ho ms 2021 172 be Vo Van Duc
2/7/2021 2,000,000 651430.020721.151335.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;GD Giang Khiet HN ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong
2/7/2021 2,000,000 MBVCB.1225297433.Ung ho MS 2021.173 ( be Pham Van Gia Bao).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021 3,000,000 SHGD:10001212.DD:210702.BO:LE QUOC HIEU.Remark:Ms 2021.151 be nguyen van kha tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
2/7/2021 3,000,000 SHGD:10001202.DD:210702.BO:LE QUOC HIEU.Remark:Ms 2021.163 ung ho ba le thi von tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/7/2021 5,000,000 663762.020721.092839.Ong Tu Van ung ho MS2021.173, be Pham Van Gia Bao chua benh
3/7/2021 1,000 IBVCB.1227467924.aa.CT tu 1020687535 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 1,000 IBVCB.1227428840.aa.CT tu 0721000664222 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 5,100 491189.030721.122934.Ung ho MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 20,000 003201.030721.000832.Ung ho NCHCCCL Nguyen Viet Quang 0964678968
3/7/2021 30,000 721546.030721.065011.Ung ho ms 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 50,000 IBVCB.1227537617.Giup ma so 2021 174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021 50,000 IBVCB.1227423186.Giup ma so 2021 173 be Pham Van Gia Bao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021 50,000 863490.030721.121808.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 50,000 IBVCB.1227036464.Ung ho NCHCCCL Nhu Trang 0905305699.CT tu 0041000657017 LE PHAM THI NHU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 50,000 MBVCB.1226953666.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.174 (be Nguyen Truong Hoai An)Vietnamnet 03/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 50,000 MBVCB.1226912819.ung ho : ms 2021.174( be Hoai An).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 68,000 MBVCB.1227004844.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 MBVCB.1228242334.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.165(gia dinh ba Huong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 MBVCB.1228239518.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.160(be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 617424.030721.174305.T ung ho Nguyen truong Hoai An MS 2021.174
3/7/2021 100,000 805132.030721.173430.UNG HO MS 2021.174(BE NGUYEN TRUONG HOAI AN)-030721-17:37:12 805132
3/7/2021 100,000 MBVCB.1227879485.ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 654456.030721.171051.MS2021.174 FT21184209605911
3/7/2021 100,000 572909.030721.163246.Chuyen tien ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
3/7/2021 100,000 553324.030721.161244.ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
3/7/2021 100,000 MBVCB.1227573493.MS 2021.174.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 040487.030721.135409.ung ho MS 2021173 Be Pham Van Gia Bao
3/7/2021 100,000 491286.030721.122939.MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 100,000 707274.030721.103058.MS 2021.173(BE PHAM VAN GIA BAO)-030721-10:30:58 707274
3/7/2021 100,000 IBVCB.1227183225.NCHCCCL.CT tu 0071000896546 NGUYEN THI NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 100,000 094105.030721.083518.Vinh Nam ung ho ms 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 100,000 385558.030721.010846.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
3/7/2021 100,000 287076.030721.005819.ung ho MS 2021 . 173 (be Pham Van Gia Bao)
3/7/2021 100,000 285497.030721.004058.ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
3/7/2021 150,000 147876.030721.074149.NHH ung ho MS 2021.173 FT21184183293064
3/7/2021 200,000 075871.020721.235206.Ung ho ct NCHCCCL FT21184573098719
3/7/2021 200,000 MBVCB.1226792568.Ung ho MS 2021.173- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 MBVCB.1226787525.Ung ho MS 2021.171 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 MBVCB.1226779249.Ung ho MS 2021.172 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 895204.030721.213052.Ung ho MS 2021.172 - be Vo Van Duc. Chuc con som hoi phuc. FT21186575439642
3/7/2021 200,000 MBVCB.1228232659.ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0011004182280 NGUYEN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 212289.030721.201335.Ung Ho NCHCCCL Oanh 0397381478
3/7/2021 200,000 IBVCB.1228033415.ung ho MS 2021.173.CT tu 0481000709697 HA THI PHUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 974039.030721.180201.Ung ho MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 200,000 MBVCB.1227877228.ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 652354.030721.170854.MS2021.171 FT21184812229284
3/7/2021 200,000 546157.030721.161944.IBFT Ms 2021.172. Vo van duc
3/7/2021 200,000 462976.030721.155708.MS 2021 174 nguyen truong hoai an
3/7/2021 200,000 143497.030721.151149.Ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
3/7/2021 200,000 IBVCB.1227630185.MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021 200,000 349211.030721.133912.Ms2021 172 be vo van duc
3/7/2021 200,000 MBVCB.1227480537.ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 227303.030721.123832.Ung ho MS 2021.173 ( Be Pham Van Gia Bao
3/7/2021 200,000 867359.030721.121912.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 169 be DANG THI QUYEN TRAN
3/7/2021 200,000 273058.030721.115054.Ung ho ms 2021172 be vu van duc
3/7/2021 200,000 447024.030721.105254.Ung ho MS 2021173 Be Pham Van Gia Bao
3/7/2021 200,000 025394.030721.104624.Ung ho MS 2021173 Be Pham Van Gia Bao
3/7/2021 200,000 MBVCB.1227199426.van chuyen Trang Nam ung ho be Le Quang Hao MS2021.103.CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 200,000 694488.030721.094452.VY UNG HO MS : 2021.174( NGUYEN TRUONG HOAI AN)-030721-09:48:25 694488
3/7/2021 200,000 177996.030721.083950.Ung ho MS 2021.174 FT21184856955390
3/7/2021 200,000 097717.030721.080457.HUONG TRA UNG HO MS 2021 174 UNG HO BE NGUYEN TRUONG HOAI AN
3/7/2021 200,000 MBVCB.1226933960.Be bi ung thu gan MS 2012 174.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021 200,000 669154.030721.065017.UNG HO MS: 2021.174( NGUYEN TRUONG HOAI AN)-030721-06:54:28 669154
3/7/2021 200,000 801579.030721.012236.Ung Ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao)
3/7/2021 300,000 795768.020721.225942.ung ho ms 2021.103 (Le Quang Hao)
3/7/2021 300,000 042263.020721.223501.Ung ho MS 2021.173 be pham van gia bao FT21184702000602
3/7/2021 300,000 171762.030721.191749.Ong nguyen Cong Huy ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
3/7/2021 300,000 770976.030721.151844.MS 2021.103 LE QUANG HAO-030721-15:18:23 770976
3/7/2021 300,000 159325.030721.080840.MS.2021.173 be Pham Gia Bao FT21184099050918
3/7/2021 350,000 263004.030721.143721.ung ho MS 2021. 169 (be Dang Thi Huyen Tran)
3/7/2021 500,000 313108.030721.220510.MS 2021 174 Nguyen Tr H An
3/7/2021 500,000 680041.030721.173411.Cty viettech ung ho ms 2021.172 be vo van duc FT21184062679894
3/7/2021 500,000 594449.030721.161659.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21184730859188
3/7/2021 500,000 690160.030721.153628.Ung ho MS 2021.173 be Pham van gia Bao
3/7/2021 500,000 279411.030721.102747.Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An FT21184508105038
3/7/2021 500,000 621676.030721.075449.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI LE chuyen khoan ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
3/7/2021 500,000 MBVCB.1226970357.Giup do ms 2021.174.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 500,000 000813.030721.003615.ZP5VK8ENG0PC 210703000004829 Ung ho ms 2021.103
3/7/2021 1,000,000 079149.030721.211618.Ung ho MS 2021172 Xin dung neu ten
3/7/2021 1,000,000 793140.030721.203917.Chuyen tien ung ho MS 2021.174
3/7/2021 1,000,000 169207.030721.192742.Ung ho MS 2021-103 (Le Quang Hao)
3/7/2021 1,000,000 MBVCB.1228056050.Ung ho MS 2021.103 (Le Quang Hao).CT tu 0431000270205 TRUONG THAO LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 1,000,000 598762.030721.111550.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 1,000,000 458722.030721.110542.Ung ho MS 2021.164 Me con chi Ha
3/7/2021 1,000,000 MBVCB.1226816125.Ung ho MS 2021.173 ( be Gia Bao ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021 2,000,000 455734.030721.110248.Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 2,500,000 613491.030721.074142.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021 10,000,000 338751.030721.112327.Ong Tu Van giup cho ms 2021 174 Nguyen Truong Hoai An FT21184233507181
4/7/2021 2,000 IBVCB.1228908642.sdfwe.CT tu 1018540910 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 50,000 630935.030721.235032.Ms 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
4/7/2021 50,000 556339.040721.191413.ung ho MS 2021 164 Me Con Chi Ha
4/7/2021 50,000 555955.040721.190822.ung ho MS 2021 174 Nguyen Thuong Hoai An
4/7/2021 50,000 MBVCB.1229132902.UNG HO MS 2021 174 NGUYEN TRUONG HOAI AN.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/7/2021 50,000 MBVCB.1229066331.Ung ho NCHCCCL + YEN + 0984162496.CT tu 0341002052488 DANG THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 50,000 IBVCB.1229033808.Giup ma so 2021 175 anh Vo Bach Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/7/2021 50,000 MBVCB.1228520994.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.175 (anh Vo Bach Minh)Vietnamnet 04/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 68,000 MBVCB.1228583497.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.175 (Anh Vo Bach Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 100,000 862969.030721.233130.UNG HO 2021 -173 PHAM VAN GIA BAO-030721-23:33:59 862969
4/7/2021 100,000 862542.030721.232415.UNG HO 2021-174 NGUYEN TRUONG HOAI AN-030721-23:26:21 862542
4/7/2021 100,000 267072.040721.203539.MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
4/7/2021 100,000 553928.040721.190306.MS 2021.171 FT21186970004242
4/7/2021 100,000 553544.040721.190242.MS 2021.172 FT21186700510653
4/7/2021 100,000 552060.040721.190105.MS 2021.173 FT21186936464095
4/7/2021 100,000 551737.040721.190043.MS 2021.174 FT21186909561739
4/7/2021 100,000 551278.040721.190014.MS 2021.175 FT21186513329305
4/7/2021 100,000 977511.040721.175739.UNG HO MS 2021.175(ANH VO BACH MINH)-040721-18:01:25 977511
4/7/2021 100,000 434460.040721.165220.Ung ho MS 2021.164 me con chi ha FT21186053897943
4/7/2021 100,000 224769.040721.142743.MS 2021.173 ( PHAM VAN GIA BAO)
4/7/2021 100,000 221506.040721.141558.ung ho MS 2021.163
4/7/2021 100,000 746660.040721.135719.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
4/7/2021 100,000 744535.040721.135324.ung ho MS 2021.175 anh Vo Bach Minh
4/7/2021 100,000 228896.040721.120009.MS 2021 175 Anh Vo Bach Minh
4/7/2021 100,000 219031.040721.095302.MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
4/7/2021 100,000 MBVCB.1228658295.ung ho : ms2021.175( anh Vo Bach Minh).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 100,000 074462.040721.082940.Vinh Nam ung ho ms 2021 175 anh Vo Bach Minh
4/7/2021 100,000 923839.040721.082136.T ung ho Anh Vo Bach Minh MS 2021.175
4/7/2021 100,000 MBVCB.1228573549.Ung ho MS2021172 ( be VO VAN DUC).CT tu 0201000608832 DANG THI HOAI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 100,000 875474.040721.071052.UNG HO MS : 2021.175( ANH VO BACH MINH)-040721-07:10:42 875474
4/7/2021 100,000 525991.040721.070712.Ung ho MS 2021 175 Anh Vo Bach Minh
4/7/2021 100,000 IBVCB.1228521656.NGUYEN THI NGOC XUYEN chuyen khoan uho be tuan nam MS 2021.171.CT tu 0421000417916 NGUYEN THI NGOC XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 100,000 212791.040721.011620.MS2021.172(UHVOVANDUC)
4/7/2021 193,400 037101.040721.203103.MQuan TAnh ung ho MS 2001 174
4/7/2021 200,000 862563.030721.232353.UNG HO MS 2021.173(BE PHAM VAN GIA BAO)-030721-23:28:04 862563
4/7/2021 200,000 862390.030721.232127.MS 2021.174 (NGUYEN TRUONG HOAI AN)-030721-23:21:30 862390
4/7/2021 200,000 330053.030721.222409.Ung ho MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
4/7/2021 200,000 564869.040721.221301.ung ho be Hoang Van Duc
4/7/2021 200,000 MBVCB.1229483642.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0071004712532 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 200,000 546437.040721.183922.Ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
4/7/2021 200,000 426367.040721.164347.Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21186207999384
4/7/2021 200,000 422365.040721.163937.Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An FT21186980231071
4/7/2021 200,000 747805.040721.161448.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021175 Anh Vo Bach Minh
4/7/2021 200,000 310526.040721.142015.Linh br giup MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21186868668313
4/7/2021 200,000 221331.040721.141518.ung ho MS 2021.166
4/7/2021 200,000 221106.040721.141431.ung ho MS 2021.168
4/7/2021 200,000 220591.040721.141241.ung ho MS 2021.170
4/7/2021 200,000 220166.040721.141114.ung ho MS 2021.171
4/7/2021 200,000 219832.040721.140953.Ung ho MS 2021.173
4/7/2021 200,000 219556.040721.140858.ung ho MS 2021.175
4/7/2021 200,000 218810.040721.140617.Ung ho MS 2021.174
4/7/2021 200,000 MBVCB.1229010025.Ung ho MS 2021.174- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 200,000 IBVCB.1229004257.MS 2021 175 anh Vo Bach Minh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/7/2021 200,000 MBVCB.1228964583.NGUYEN THI SANG ung ho MS 2021.175 Vo Bach Minh.CT tu 0031000596765 NGUYEN THI SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 200,000 MBVCB.1228959329.NGUYEN THI SANG ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0031000596765 NGUYEN THI SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 200,000 IBVCB.1228871234.Anh Vo Bach Minh MS 2021 175.CT tu 0381000494200 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/7/2021 200,000 838810.040721.103636.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;VO THI THU HIEN chuyen khoan ung ho be Duc MS 2021172
4/7/2021 200,000 589922.040721.100352.Ung ho ma so 2021. 175 anh Vo Bach Minh
4/7/2021 200,000 110965.040721.095246.Ung ho NCHCCCL thuy linh 0931918586 FT21186206564504
4/7/2021 200,000 MBVCB.1228678316.DO THI HOA LIEN chuyen tien den MS2021171 (BE TUAN NAM).CT tu 0251002777195 DO THI HOA LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 200,000 MBVCB.1228648307.PHAN NGOC NHU Y chuyen tien.CT tu 0371000456198 PHAN NGOC NHU Y toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 300,000 010390.040721.211706.UNG HO NCHCCCL NGUYEN CAO THANG- 0908270150-040721-21:19:36 010390
4/7/2021 300,000 256095.040721.200559.ung ho MS 2021.171 (Be TuanNam)
4/7/2021 300,000 748252.040721.161638.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021174 Nguyen Truong Hoai An
4/7/2021 300,000 256904.040721.125443.ung ho ms 2021 171 be tuan nam FT21186868347707
4/7/2021 300,000 255415.040721.125227.ung ho ms 2021 172 be vo van duc FT21186648101131
4/7/2021 300,000 MBVCB.1228564228.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 500,000 360131.040721.152449.MS 2021 174
4/7/2021 500,000 105906.040721.120439.Ung ho ms 2021.175 (anh vo bach minh)
4/7/2021 500,000 029153.040721.071625.Ung ho MS 2021.175 Anh Vo Bach Minh FT21186919019933
4/7/2021 1,000,000 MBVCB.1229348395.Ung ho MS 2021.169 be dang thi quyen tran.CT tu 0921000714662 DINH LE PHU PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 1,000,000 MBVCB.1228937994.ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 1,000,000 MBVCB.1228936108.ung ho MS 2021.175 (anh Vo Bach Minh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021 3,500,000 966754.040721.081834.Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 2021.175 Anh Vo Bach Minh
4/7/2021 5,000,000 574963.040721.094327.Ong Tu Van ung ho MS 2021.175 Anh Vo Bach Minh
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230527534.adf.CT tu 1018916412 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230523769.asdf.CT tu 1020271755 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230502321.asdf.CT tu 1020620863 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230487652.asdf.CT tu 1020595610 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230470231.asdf.CT tu 1019997559 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230464033.fd.CT tu 1020903255 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230436294.asdf.CT tu 1018856115 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230420509.asdf.CT tu 1018900529 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230385462.asdf.CT tu 1020688324 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000 IBVCB.1230381820.asdf.CT tu 1020881959 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 5,100 080360.050721.074927.Ung ho MS 2021 176
5/7/2021 10,000 IBVCB.1231064931.UNG HO MS 2021 176 BUI QUANG HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 10,000 IBVCB.1231062875.UNG HO MS 2021 175 ANH MINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 10,000 IBVCB.1231058658.UNG HO MS 2021 174 NGUYEN TRUONG HOAI AN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 20,000 MBVCB.1231355834.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.176(em bui quang huy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 20,000 875753.050721.050512.Ung ho ms 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
5/7/2021 30,000 MBVCB.1229834783. chuyen tien ma so 2021.173, 174, 175.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 50,000 428158.050721.200639.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 170
5/7/2021 50,000 427301.050721.200610.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 168
5/7/2021 50,000 IBVCB.1230596518.Giup ma so 2021 176 Bui Quang Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 50,000 MBVCB.1230548316.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.175 (Anh Vo Bach Minh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 50,000 764499.050721.124140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021176 Bui Quang Huy
5/7/2021 50,000 603363.050721.120517.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 50,000 009033.050721.100405.13658880717-0906548986-970436-ung ho MS2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 50,000 575348.050721.094431.ung ho MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
5/7/2021 50,000 517400.050721.090221.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 159 anh Nguyen Quang Liem
5/7/2021 50,000 493277.050721.085808.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021161 be Nguyen Van Loc
5/7/2021 50,000 MBVCB.1229889381.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.176 (em Bui Quang Huy)Vietnamnet 05/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 68,000 MBVCB.1229977008.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 86,000 MBVCB.1231297006.Ung ho NCHCCCL. Kinh chuc anh chi manh khoe va giup duoc them nhieu dai gia dinh doan tu voi nhau..CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1231783741.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.171 be TUAN NAM.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1231781926.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.172 VO VAN DUC.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1231779317.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.173 PHAM VAN GIA BAO.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1231778144.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.174 NGUYEN TRUONG HOAI AN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1231773705.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.175 VO BACH MINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1231770935.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1231428044.Ung ho NCHCCCL + LuuDinhCuong + 0384218214.CT tu 0081000741805 LUU THI DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1231320876.Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy). Chuc em Bui Quang Huy mau chong khoi benh, khoe manh. .CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 873021.050721.162747.ung ho MS 2021.176
5/7/2021 100,000 773466.050721.152143.ung ho MS 2021.168 ta xuan truonv
5/7/2021 100,000 767637.050721.151721.ung ho MS 2021.169
5/7/2021 100,000 765657.050721.151622.ung ho MS 2021.164
5/7/2021 100,000 760438.050721.151208.ung ho MS 2021.170 tran tuan hung
5/7/2021 100,000 771457.050721.150627.ung ho MS2021176
5/7/2021 100,000 775016.050721.150221.ms 2021 172 duc
5/7/2021 100,000 203229.050721.141309.Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy FT21186525000423
5/7/2021 100,000 MBVCB.1230660034.TRAN THI NGOC ANH chuyen tien MS 2021.172 Be Vo van duc.CT tu 0011003658503 TRAN THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1230548965.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1230547475.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 920980.050721.114816.MS 2021 173 be PHAM VAN GIA BAO
5/7/2021 100,000 097644.050721.112711.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.174(NGUYEN TRUONG HOAI AN)-050721-11:26:52 097644
5/7/2021 100,000 095851.050721.112200.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.176(BUI QUANG HUY)-050721-11:21:16 095851
5/7/2021 100,000 088375.050721.110058.UNG HO 2021-176 BUI QUANG HUY-050721-11:00:41 088375
5/7/2021 100,000 MBVCB.1230263591.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 893068.050721.100743.ung ho MS 2021.176
5/7/2021 100,000 MBVCB.1230161678.DIEP ung ho ms 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 MBVCB.1230144225.DIEP ung ho ms 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 100,000 008063.050721.094300.ZP5VKAAAU10T 210705000048919 MS 2021.176
5/7/2021 100,000 850973.050721.093237.ung ho MS 2021.176 Bui quang huy
5/7/2021 100,000 205216.050721.092235.MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 100,000 072145.050721.082128.Vinh Nam ung ho ms 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 100,000 729674.050721.055312.ung ho ms 2012.176 Bui Quang Huy
5/7/2021 100,000 036866.050721.054557.MS 2021 176
5/7/2021 150,000 166222.050721.134107.Ung ho ms 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21186000946782
5/7/2021 150,000 MBVCB.1230472691.MS2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0071000915569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 150,000 781285.050721.113734.T ung ho Bui Quang Huy MS 2021.176
5/7/2021 150,000 070079.050721.081839.Ung ho ma so MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 200,000 IBVCB.1231620525.Ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0071000809583 DO THUY TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 067381.050721.081715.Ung ho MS 2021.176 chau Bui Quang Huy
5/7/2021 200,000 647294.050721.165654.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 200,000 100364.050721.164053.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 176 bui quang huy
5/7/2021 200,000 334483.050721.155446.Ung ho MS 2021.156 ( SUNG MI DIA )
5/7/2021 200,000 797939.050721.153958.ung ho ms 2021.176 bui quang huy
5/7/2021 200,000 774968.050721.152245.ung ho MS 2021.171 be tuan nam
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230791277.MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0271000397561 PHAM HONG LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 591010.050721.142713.ung ho MS 2021 173 be PHAM VAN GIA BAO
5/7/2021 200,000 417069.050721.140635.HOANG MANH CHIEN chuyen khoan ung ho ho MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 200,000 IBVCB.1230605155.MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 200,000 962418.050721.125303.IBFT ung ho MS2021.176 Bui Quang Huy
5/7/2021 200,000 110143.050721.124015.Ung ho MS 2021.176 FT21186077060246
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230535027.Ung ho MS 2021.176 Chau Bui Quang Huy.CT tu 0181006556688 LE ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 073646.050721.120352.Ms 2021.176 FT21186281060377
5/7/2021 200,000 492367.050721.115704.MS 2021 176
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230455846.DOAN THI MAU DON chuyen tien ung ho MS 2021.176(Bui Quang Huy).CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 768302.050721.112542.Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230340847.Ung ho Bui Quang Huy ms 2021.176.CT tu 0301000401471 CHU THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 193366.050721.105058.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 176 bui quang huy
5/7/2021 200,000 940178.050721.101343.Ung ho MS 2021.174 FT21186959031079
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230155848.VO VAN DINH ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 222482.050721.093209.MS 2021 176
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230107743.Ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0481000854661 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230086705.MS 2021.176.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230085464.MS 2021.174.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 MBVCB.1230054418. MS2021-176(bui quang huy).CT tu 0061000126289 THAI DOAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 159588.050721.085512.ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 200,000 SHGD:10000906.DD:210705.BO:VO HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
5/7/2021 200,000 MBVCB.1229931884.Ung ho ms 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 200,000 201288.050721.063958.ung ho ms 2021.173 be pham van gia bao
5/7/2021 250,000 IBVCB.1231103945.MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 250,000 IBVCB.1231085091.MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 250,000 IBVCB.1231072539.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 250,000 IBVCB.1231046735.MS 2021 162 Truong Van Tuan.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 250,000 IBVCB.1231034320.MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 250,000 IBVCB.1231024569.MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 300,000 MBVCB.1231414959.Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0351000789105 QUACH NINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 300,000 906619.050721.172831.ung ho MS 2021.176
5/7/2021 300,000 MBVCB.1231097685.Unh Ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 300,000 748609.050721.150333.ung ho MS 2021.172 be vo van duc
5/7/2021 300,000 741761.050721.145853.ung ho MS 2021.176 bui quang huy
5/7/2021 300,000 255082.050721.143157.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho anh Bui Quang Thanh Ms2021 176
5/7/2021 300,000 SHGD:10041015.DD:210705.BO:NGUYEN THI HONG THUY.Remark:Ung ho MS2021.172 be Vo Van Duc
5/7/2021 300,000 MBVCB.1230582406.Ung ho MS 2021.176?chau Bui Quang Huy.CT tu 0011000052773 NGUYEN TAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 300,000 022963.050721.111932.Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy FT21186868097615
5/7/2021 300,000 MBVCB.1230134055.ms 2021 176 uh Bui Quang Huy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 300,000 IBVCB.1230124739.MS2021.103.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 300,000 219127.050721.090511.MS 2021.176-B.Q.HUY
5/7/2021 300,000 797715.050721.084142.LAI MINH HUNG ung ho MS 2021.175 Anh Vo Bach Minh
5/7/2021 300,000 795270.050721.083854.LAI MINH HUNG Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
5/7/2021 300,000 130112.050721.083548.Ung ho em Ms 2021 176
5/7/2021 300,000 825409.050721.082633.Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy. FT21186401206068
5/7/2021 300,000 784517.050721.064028.Ung ho em BUI QUANG HUY MS 2021 176 FT21186051607040
5/7/2021 300,000 MBVCB.1229875443.NGUYEN THI SANG Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0031000596765 NGUYEN THI SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 350,000 MBVCB.1229948062.Ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 400,000 588565.050721.134354.ung ho Ms 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 400,000 SHGD:10002952.DD:210705.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0915427798
5/7/2021 500,000 266130.050721.174038.ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
5/7/2021 500,000 055068.050721.173621.Gd Nguyen Ngoc Loi Phap Danh Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021176 Bui Quang Huy
5/7/2021 500,000 415391.050721.163759.Ung ho MS 2021. 172 Vo Van Duc FT21186410504047
5/7/2021 500,000 880079.050721.163112.ung ho MS2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021 500,000 IBVCB.1230942600.MS 2021 172 Vo Van Duc.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 500,000 IBVCB.1230860327.VO QUANG THONG o Bien Hoa, ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0121000928300 VO QUANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 500,000 0200970423070513581020215c0b885687.22499.135809.ung ho Ms 2021.176 (Bui Quang Huy)
5/7/2021 500,000 MBVCB.1230653491.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.176 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 500,000 MBVCB.1230599628.Ung ho MS 2021.176 bui quang huy .CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 500,000 MBVCB.1230487692.UNG HO MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 500,000 569972.050721.115616.ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
5/7/2021 500,000 MBVCB.1230343257.UnghoMS2021.176.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 500,000 MBVCB.1230249260.Chi hoi Thien Nguyen gui ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha o Hoa Binh).CT tu 0181000925359 LAM THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 500,000 MBVCB.1230223978.Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0071005412264 LY HUU THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 500,000 MBVCB.1230222091.MS 2021.176(BUI QUANG HUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 500,000 SHGD:10029616.DD:210705.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.176 chau Bui Quang Huy
5/7/2021 500,000 265098.050721.085954.DOAN DINH HUY Chuyen tien ung ho ms 2021.176 ( bui quang huy )
5/7/2021 500,000 173758.050721.085938.MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
5/7/2021 500,000 784535.050721.064033.Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy FT21186025457520
5/7/2021 1,000,000 MBVCB.1231453066.Ung ho MS 2021.129 (Ng Ha Khanh Vy).CT tu 0071001362201 LUC VI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000,000 IBVCB.1231059779.MS 2121 154 4 chi e mo coi.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 1,000,000 345476.050721.143532.UNG HO MS 2021.175 ANH VO BACH MINH
5/7/2021 1,000,000 SHGD:10009086.DD:210705.BO:NGUYEN THI PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.176. BUI QUANG HUY/ung ho mo tim MS
5/7/2021 1,000,000 MBVCB.1230599469.Ung ho MS2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0011000911459 BUI NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 1,000,000 /Ref:PALPM10M6Z8{//}/Ref:PALPM10M6Z8{//}LP VNM10M6Z8 MS 2021.174, NGUYEN TRUONG HOAI AN DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
5/7/2021 1,000,000 788588.050721.070047.Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An FT21186268965338
5/7/2021 1,200,000 741425.050721.070219.ba Rymar Alla ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
5/7/2021 1,650,000 003402.050721.202325.ISL20210705202316095-NAP SA7C7D
5/7/2021 2,000,000 MBVCB.1230203924.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.176(Bui quang Huy).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 2,500,000 IBVCB.1230462079.ung ho MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021 2,500,000 740899.050721.070137.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
5/7/2021 3,000,000 SHGD:10004408.DD:210705.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.169 BE DANG THI QUYEN TRAN
5/7/2021 5,000,000 MBVCB.1231058796.Ung ho MS 2021.176 bui quang huy.CT tu 0011002447951 LE THI MAI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 5,000,000 MBVCB.1230157267.Duc Anh (Hoang Cau-HN) ung ho MS2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0011004107553 HO PHUONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021 10,000,000 SHGD:10000670.DD:210705.BO:DINH QUANG KHUYEN.Remark:[2100000012383445]ONG TRINH DINH THAI CT UNG HO MS 2021.176 (BUI QUANG HUY)
5/7/2021 10,000,000 822757.050721.090636.ong Tu Van giup do Bui Quang Huy MS 2021.176
5/7/2021 18,000,000 GIUP DO BENH NHAN NGHEO CO MA SO: 2021.160, 2021.163, 2021.166, 2021.169, 2021.173, 2021.175 (MOI TRUONG HOP 3TR VND, TONG CONG 18TR VND)
5/7/2021 18,000,000 GIUP DO BENH NHAN NGHEO CO MA SO: 2021.150, 2021.151, 2021.154, 2021.155, 2021.156, 2021.157 (MOI TRUONG HOP 3TR VND, TONG CONG 18TR VND)
6/7/2021 5,100 311871.060721.101328.Ung ho MS 2021 177
6/7/2021 10,000 IBVCB.1232964076.UNG HO MS 2021 177 CAO ANH TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 20,000 MBVCB.1232269786.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.177(be cao anh tuan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 20,000 490774.060721.070134.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
6/7/2021 50,000 MBVCB.1232916851.gui mso 2021 177.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 50,000 IBVCB.1232667669.Giup ma so 2021 177 Cao Anh Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 50,000 SHGD:10000542.DD:210706.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 50,000 IBVCB.1232241540.NGUYEN HONG PHONG chuyen khoan. ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0121001168338 NGUYEN HONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 50,000 006400.060721.091933.Ung ho MS 2011 177 Cao Anh Tuan FT21187640041864
6/7/2021 50,000 SHGD:10000056.DD:210706.BO:BUI KHAC THINH.Remark:995221070650223 Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 50,000 907377.060721.061906.Ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan FT21187730028001
6/7/2021 50,000 MBVCB.1231936829.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.177 (chau Cao Anh Tuan)Vietnamnet 06/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 68,000 MBVCB.1232125304.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 096746.060721.175352.MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 100,000 953308.060721.162736.unh ho ma so 2021.172 Vo Van Duc
6/7/2021 100,000 MBVCB.1232776149.gui mso 2021 173; 174;175.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 423040.060721.142503.NGUYEN VAN TIEN chuyen khoan ung ho MS 2021 171 be tuan Nam
6/7/2021 100,000 519840.060721.135924.Ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan). Mong phep mau se den voi con.
6/7/2021 100,000 395695.060721.132710.UNG HO MS: 2021.177( CAO ANH TUAN)-060721-13:27:00 395695
6/7/2021 100,000 200641.060721.125047.Le Duc Nghia Chuyen tien ung ho MS 2021.172
6/7/2021 100,000 299970.060721.124842.Le Duc Nghia Chuyen tien ung ho MS 2021.171
6/7/2021 100,000 392333.060721.002656.ung ho?MS 2021.172?(be Vo Van Duc)
6/7/2021 100,000 391632.060721.002530.ung ho?MS 2021.176?(Bui Quang Huy)
6/7/2021 100,000 390789.060721.002351.ung ho?MS 2021.177?(Cao Anh Tuan)
6/7/2021 100,000 MBVCB.1232429170.NGUYEN THANH HIEU ung ho be Cao Anh Tuan (MS 2021.177).CT tu 0021000725858 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 358329.060721.105628.UNG HO MS 2021.177( CAO ANH TUAN)-060721-10:59:13 358329
6/7/2021 100,000 120063.060721.105322.Unghoms 2021.177 cao anh tuan FT21187755876691
6/7/2021 100,000 135806.060721.103355.MS 2021.172
6/7/2021 100,000 134710.060721.103034.MS 2021.177
6/7/2021 100,000 649609.060721.091830.MS 2021.154 ( bon chi em mo coi)
6/7/2021 100,000 124547.060721.091204.Ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 100,000 964440.060721.083743.ms 2021.177 cao anh tuan FT21187658662892
6/7/2021 100,000 088731.060721.083326.Vinh Nam ung ho ms 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 100,000 MBVCB.1232033705.ung ho : ms 2021.177( ( Cao Anh Tuan).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 307408.060721.073503.UNG HO MS 2021.177(CAO ANH TUAN)-060721-07:35:21 307408
6/7/2021 100,000 303868.060721.064409.MS 2021.176 ( BUI QUANG HUY )-060721-06:48:09 303868
6/7/2021 100,000 853962.060721.055256.ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 100,000 039417.060721.053321.ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 200,000 MBVCB.1231860629.Ung ho ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 847780.060721.215353.Ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan FT21188995499640
6/7/2021 200,000 248618.060721.172642.Ung ho MS 0221.176 (Bui Quan Huy)
6/7/2021 200,000 636389.060721.172004.Ung ho Ms 2021 176 Bui Quang Huy
6/7/2021 200,000 437061.060721.154356.UNG HO MS 2021.176 (BE BUI QUANG HUY), CAM ON-060721-15:43:07 437061
6/7/2021 200,000 435599.060721.153931.UNG HO MS 2021.177 (BE CAO ANH TUAN), CAM ON-060721-15:38:17 435599
6/7/2021 200,000 IBVCB.1232641995.MS 2021 177 Cao Tuan Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 200,000 360852.060721.130803.Ung ho MS2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 200,000 MBVCB.1232589722.mo u nao.CT tu 0071000763564 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 200,000 318577.060721.121113.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
6/7/2021 200,000 686010.060721.115140.ung ho ms 2021.177
6/7/2021 200,000 MBVCB.1232317902.ung ho MS 2021.177 (cao anh tuan).CT tu 0201000605425 TRAN HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 574946.060721.101202.ung ho MS 2021.177 cao anh tuan
6/7/2021 200,000 MBVCB.1232247068.ung ho ms2021.174(nguyen truong hoai an).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 MBVCB.1232243342.ung ho ms2021.176(bui quang huy).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 MBVCB.1232239245.ung ho ma so:Ms2021.177(cao anh tuan).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 SHGD:10015690.DD:210706.BO:NGUYEN THI THU HIEN.Remark:Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 200,000 SHGD:10015533.DD:210706.BO:NGUYEN THI THU HIEN.Remark:Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
6/7/2021 200,000 992695.060721.094633.ms 2021.177 cao anh tuan
6/7/2021 200,000 594106.060721.094626.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.177
6/7/2021 200,000 MBVCB.1232106587.MS 2021.177( CAO ANH TUAN).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 095587.060721.084151.ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 200,000 912439.060721.082706.ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 200,000 MBVCB.1232039911.MS 2021.177 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 MBVCB.1232018971.Ung ho ms 2021.177 .CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 MBVCB.1231999796.ung ho MS 2021.177 ( cao anh tuan ).CT tu 0041000290794 DINH TAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 MBVCB.1231975556.MS 2021.177.CT tu 0211000539398 TRINH TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 429175.060721.070147.ms 2021 174 nguyen truong hoai an
6/7/2021 200,000 428884.060721.065403.ms 2021177 Ha Anh Tuan
6/7/2021 200,000 851734.060721.052808.UNG HO MS 2021.177 CAO ANH TUAN
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231862820.Ung ho ms 2021.162 Truong Van Tuan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231862103.Ung ho ms 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231861912.Ung ho ms 2021.166 Tran Le Phuong Vy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231860819.Ung ho ms 2021.168 Ta Xuan Truong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231859574.Ung ho ms 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231859376.Ung ho ms 2021.170 Tran Tuan Hung.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231858628.Ung ho ms 2021.171 be Tuan Nam.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231858379.Ung ho ms 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231858116.Ung ho ms 2021.173 Pham Van Gia Bao.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231857861.Ung ho ms 2021.174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231856445.Ung ho ms 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 402357.060721.204552.IBFT ung ho MS 2021.177
6/7/2021 300,000 MBVCB.1233434743.Ung ho MS 2021.177 (CAO ANH TUAN).CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1232879494.ms 2021 177 uh Cao Anh Tuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 300,000 MBVCB.1232556469.LAM TRIET HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan.CT tu 0891000618809 LAM TRIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1232526489.UNG HO MS 2021.175 (anh Vo Bach Minh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 MBVCB.1232523892.UNG HO MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 557608.060721.095612.ung ho ms 2021.176 chau bui quang huy
6/7/2021 300,000 319468.060721.084558.DONG GOP QUY COVID 19-060721-08:45:58 319468
6/7/2021 300,000 MBVCB.1232078416.ung ho MS 2021.177 (cao anh tuan).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 879521.060721.073632.ms 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 300,000 178674.060721.070905.MS 2021 177 CAO ANH TUAN
6/7/2021 300,000 853844.060721.055145.ung ho be Anh Tuan con chi Duong thi Hoa Phuong huyen Ky Anh Ha Tinh
6/7/2021 300,000 IBVCB.1231936188.Giup MS2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 300,000 IBVCB.1231935853.Giup MS2021 177 Be Cao Anh Tuan.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231931886.benh ung thu.CT tu 0811000001192 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 300,000 MBVCB.1231930360.MS 2021.177?(Cao Anh Tun).CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 400,000 SHGD:10016031.DD:210706.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 400,000 MBVCB.1231871876.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 500,000 769318.060721.171017.Ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 500,000 159850.060721.112546.Ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan FT21187755999749
6/7/2021 500,000 150998.060721.112435.Ung ho MS 2021.174( Nguyen Truong Hoai An)
6/7/2021 500,000 SHGD:10008422.DD:210706.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.177 (CAO ANH TUAN)
6/7/2021 500,000 MBVCB.1232365203.Ms 2021 177 Duong Thi Hoa Phuong.CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 500,000 366792.060721.104258.TDDK ung ho Nguyen Tan Dat MS 2021 134
6/7/2021 500,000 224660.060721.104145.TDDK ung ho Luong Bao Quoc MS 2021 135
6/7/2021 500,000 139463.060721.104549.Ung ho MS 2021.176 ( Bui Quang Huy)
6/7/2021 500,000 362566.060721.104033.TDDK ung ho Pham Minh Nhat MS 2021 140
6/7/2021 500,000 220864.060721.103825.TDDK ung ho Bui Ngoc Diem My MS 2021 142
6/7/2021 500,000 218598.060721.103634.TDDK ung ho 3 chi em MS 2021 144
6/7/2021 500,000 097687.060721.103526.Ung ho MS 2021.177 FT21187310056821
6/7/2021 500,000 216140.060721.103413.TDDK ung ho MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 500,000 133489.060721.102700.Ung ho MS 2021.177 ( Cao Tuan Anh )
6/7/2021 500,000 MBVCB.1232266120.ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 500,000 IBVCB.1232230329.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 500,000 IBVCB.1232226093.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 500,000 MBVCB.1232210736.Ung ho ma so 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0071003879448 NGUYEN DONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 500,000 282267.060721.093723.ung ho ms 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
6/7/2021 500,000 279329.060721.093250.ung ho ms 2021.177 ( Cao Anh Tuan)
6/7/2021 500,000 971886.060721.084600.Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan FT21187700968092
6/7/2021 500,000 889068.060721.073230.UNG HO MA SO 2021.177 CAO ANH TUAN
6/7/2021 500,000 IBVCB.1231965290.MS 2021 176 BUI QUANG HUY tinh Son La.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 500,000 907025.060721.061645.Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan FT21187189184616
6/7/2021 500,000 479104.060721.052342.Ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan)
6/7/2021 500,000 155622.060721.033818.ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
6/7/2021 600,000 NGUYEN THI LOAN NOP TIEN UNG HO
6/7/2021 1,000,000 881868.060721.165224.MS 2021.174 (NGUYEN TRUONG HOAI AN)
6/7/2021 1,000,000 906783.060721.121836.2021 177 cao anh tuan
6/7/2021 1,000,000 487074.060721.115249.MS 2021 171 be tuan nam
6/7/2021 1,000,000 759266.060721.113258.UNG HO MS 2021 177 CAO ANH TUAN
6/7/2021 1,000,000 488831.060721.112506.ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan)
6/7/2021 1,000,000 MBVCB.1232246345.MS 2021.177( Cao anh Tuan).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 1,000,000 907236.060721.083619.Vietcombank;0011002643148;Ma so 2021 173 Pham Van Gia Bao
6/7/2021 1,000,000 Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814
6/7/2021 1,000,000 174129.060721.054701.ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan
6/7/2021 1,500,000 IBVCB.1231882168.2021.169 2021.165 2021.176 2021.158 2021.163.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 2,500,000 SHGD:10001140.DD:210706.BO:LE THI THANH PHUONG.Remark:UNG HO MS 2021.170 TRAN TUAN HUNG 500K MS 2021.173 BE PHAM VAN GIA BAO 500K MS 2021.174 NGUYEN TRUONG HOAI AN 500K MS 2021.175 ANH VO BACH MINH 500K MS 2021.176 BUI QUANG HUY 500K
6/7/2021 5,000,000 963130.060721.091946.Ong Tu Van ung ho MS 2021.177, chau Cao Anh Tuan chua benh
7/7/2021 1,000 IBVCB.1233744959.a.CT tu 1021443357 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 2,000 IBVCB.1234568164.jkm.CT tu 1017681953 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 5,000 663326.070721.133746.ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 50,000 389477.070721.202637.ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
7/7/2021 50,000 IBVCB.1235429375.ung ho ma so MS 2021 178 Truong Thi Thuy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 50,000 IBVCB.1235425785.ung ho ma so MS 2021 177 Cao Anh Tuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 50,000 IBVCB.1235423353.ung ho ma so MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 50,000 IBVCB.1235420640.ung ho ma so MS 2021 175 anh Vo Bach Minh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 50,000 IBVCB.1234683641.Giup ma so 2021 178 Truong Thi Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 50,000 705929.070721.103120.Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 50,000 308204.070721.095222.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 50,000 MBVCB.1233879684.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy)Vietnamnet 07/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 68,000 MBVCB.1234082120.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 100,000 475727.060721.233212.Ms 2021 176 Bui Quang Huy
7/7/2021 100,000 475318.060721.232826.Ms 2021 177 Cao Anh Tuan
7/7/2021 100,000 232439.070721.220745.ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy)
7/7/2021 100,000 MBVCB.1235147146.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 100,000 990343.070721.161716.T ung ho Truong Thi Thuy MS 2021.178
7/7/2021 100,000 258910.070721.124100.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.162 (TRUONG VAN TUAN) THEO KET CHUYEN TUAN 4/6/2021
7/7/2021 100,000 254060.070721.104543.MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 100,000 583970.070721.103529.UNG HO MS 2021.178(TRUONG THI THUY)-070721-10:35:31 583970
7/7/2021 100,000 022376.070721.084510.Ung ho NCHCCCL -Trang- 0908286577 FT21188003036019
7/7/2021 100,000 116579.070721.083751.Vinh Nam ung ho ms 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 100,000 551643.070721.083555.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.178(TRUONG THI THUY) -070721-08:34:33 551643
7/7/2021 100,000 007599.070721.082317.ZP5VKC5U9ROL 210707000068336 MS 2021.178
7/7/2021 100,000 539748.070721.063635.MS 2021.177 (CAO ANH TUAN)-070721-06:36:35 539748
7/7/2021 133,333 225263.070721.102049.MS 2021 178
7/7/2021 200,000 877682.060721.232034.ung ho ms 2021.153 chi Hoang Thi Vi
7/7/2021 200,000 MBVCB.1235283994.DO THI HOA LIEN chuyen tien ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0251002777195 DO THI HOA LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 200,000 142867.070721.183742.ung ho ms 2021.178 (Truong Thi Thuy)
7/7/2021 200,000 606401.070721.172205.Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy FT21188008512490
7/7/2021 200,000 IBVCB.1235027326.MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran tinh Tien Giang.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 200,000 IBVCB.1235013716.MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang Mo Cay Nam BT.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 200,000 624623.070721.163225.ung ho ms2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 200,000 578993.070721.155550.ung ho ma so 2021 . 178 Truong Thi Thuy.
7/7/2021 200,000 606751.070721.124737.Ung ho NCHCCCL TRONG 0968377584
7/7/2021 200,000 821481.070721.121838.ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 200,000 720591.070721.104334.MS 2021. 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 200,000 686484.070721.100425.ung ho MS : 2021.103, Le Quang Hao
7/7/2021 200,000 543039.070721.073141.UNGHOMS2021.170 TRANTUANHUNG-070721-07:31:25 543039
7/7/2021 300,000 897155.070721.210431.MS 2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 300,000 613477.070721.172753.Uh MS 2021.176 FT21188394723301
7/7/2021 300,000 640316.070721.164459.Chuyen tien ung ho MS 2021.178, TRUONG THI THUY
7/7/2021 300,000 MBVCB.1234440911.UNG HO MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 300,000 MBVCB.1234221592.MS 2021.178.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 300,000 IBVCB.1234180989.MS 2021 178 Truong Thi Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 300,000 MBVCB.1234179509.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 300,000 098196.070721.081438.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 300,000 IBVCB.1233883778.GIup MS2021 178 Truong Thi Thuy.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 500,000 754045.070721.205700.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 500,000 099549.070721.175507.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru 0339310546
7/7/2021 500,000 700025.070721.175126.ung ho chau Cao Anh Tuan MS 2021 177
7/7/2021 500,000 MBVCB.1234627147.DO NGOC THUY ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy) .CT tu 0881000483173 DO NGOC THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 500,000 341692.070721.133150.ung ho MS 2021 177
7/7/2021 500,000 MBVCB.1234556653.NGUYEN THI THUY LINH ung ho MS 2021.178(Truong Thi Thuy).CT tu 0491000102267 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 500,000 167249.070721.121528.Ungho ms 2021.178 truong thi thuy
7/7/2021 500,000 224495.070721.112253.Ung ho NCHCCCL TRAN THI THANH HA 0909530304
7/7/2021 500,000 SHGD:10007960.DD:210707.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.177 chau Cao Anh Tuan
7/7/2021 500,000 MBVCB.1234037436.ung ho?MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 500,000 MBVCB.1234036692.Giup do 2021.178.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 500,000 IBVCB.1233923974.MS 2021 177 CAO ANH TUAN tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021 600,000 567418.070721.111510.Gd Nguyen Ngoc Loi Phap Danh Nguyen Tam ung ho MS 2021178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 1,000,000 751269.070721.204645.ung ho MS 2021178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 1,000,000 413393.070721.145413.Ung ho MS 2021.178 truong thi thuy FT21188530682072
7/7/2021 1,000,000 MBVCB.1234403376.ung ho co truong thi thuy MS 2021.178 xin cam on .CT tu 1016195040 PHAM THI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 1,000,000 737508.070721.105729.Chuyen tien ung ho MS 2021.178 truong thi thuy
7/7/2021 1,000,000 210769.070721.105732.ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 1,000,000 SHGD:10010428.DD:210707.BO:LE THI ANH THU.Remark:Ung ho ms 2021.178 co truong thi thuy
7/7/2021 1,000,000 930336.070721.053726.MS 2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/2021 2,000,000 MBVCB.1234102414.Ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021 10,000,000 048810.070721.091448.Ong Tu Van giup cho ms 2021 178 Truong thi Thuy FT21188403002907
8/7/2021 1,000 IBVCB.1237105304.15.CT tu 0041000389286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 1,000 IBVCB.1235835433.ww.CT tu 1021177972 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000 IBVCB.1235812748.vv.CT tu 1019565342 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 2,000 IBVCB.1236789712.onijnoi.CT tu 1020821873 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 5,100 263510.080721.095627.Ung ho Ma so MS 2021 179
8/7/2021 10,000 IBVCB.1236999695.UNG HO MS 2021 179 BE HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 10,000 IBVCB.1236997294.UNG HO MS 2021 178 CHI THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 10,000 494075.080721.081706.Vietcombank;0011002643148;uh be huy
8/7/2021 20,000 MBVCB.1237385941.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.179(be le tran huy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 50,000 926920.070721.231426.Ung ho NCHCCCL FT21189847203818
8/7/2021 50,000 MBVCB.1236872869.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.178 Truong Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 50,000 MBVCB.1236791928.NGUYEN THI KIM ANH chuyen tien ung ho le tran huy ms 2021.179.CT tu 0201000673479 NGUYEN THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 50,000 MBVCB.1236662171.HA VAN CHUNG chuyen tien.CT tu 0521000283486 HA VAN CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 50,000 418727.080721.143720.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021179 be Tran Le Huy
8/7/2021 50,000 IBVCB.1236498687.Giup ma so 2021 179 be Le Tran Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 50,000 070387.080721.132131.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
8/7/2021 50,000 056549.080721.131740.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 179 Le Tran Huy
8/7/2021 50,000 376843.080721.110107.Ung ho MS 2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021 50,000 224928.080721.094350.MS 2021.179 (be Tran Le Huy)
8/7/2021 50,000 MBVCB.1235820535.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.179 (chau Le Tran Huy)Vietnamnet 08/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 50,000 254941.080721.005851.ung ho NCHCCCL. chuc chuong trinh vuot qua mua dich Covid
8/7/2021 68,000 MBVCB.1235855328.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 100,000 212030.080721.233058.ung ho MS 2021 . 179 (be Le Tran Huy)
8/7/2021 100,000 961011.080721.181609.LX UNG HO MS 2021.179(BE LE TRAN HUY)-080721-18:18:14 961011
8/7/2021 100,000 924722.080721.161616.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.179(BE LE TRAN HUY)-080721-16:14:48 924722
8/7/2021 100,000 828056.080721.144721.Ung ho MS 2021.179 (Le Tran Huy)
8/7/2021 100,000 935319.080721.134720.Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy). Tu Nghiem Truong Giang.
8/7/2021 100,000 599499.080721.134302.Ung ho MS2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021 100,000 596966.080721.134105.MS 2021 179 Be Le Tran Huy
8/7/2021 100,000 MBVCB.1236307320.MS 2021.179.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 100,000 893104.080721.103427.ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy)
8/7/2021 100,000 297229.080721.101558.MS 2021 179 Be Le Tran Huy
8/7/2021 100,000 MBVCB.1236125126.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 100,000 563221.080721.095642.Ung ho giup do Be Le Tran Huy
8/7/2021 100,000 651419.080721.091549.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.179 be le tran huy
8/7/2021 100,000 648532.080721.091238.Chuyen tien ung ho ms2021179
8/7/2021 100,000 006774.080721.084412.ZP5VKD3NUNAL 210708000049123 MS 2021.179
8/7/2021 100,000 MBVCB.1235956574.ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0101001088278 NGUYEN THI THANH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 100,000 094382.080721.084204.Vinh Nam ung ho ms 2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021 100,000 617871.080721.083652.Ung ho be Vo Van Duc ms 2021.172
8/7/2021 100,000 489313.080721.082742.T ung ho Le Tran Huy MS 2021.179
8/7/2021 100,000 589170.080721.075220.ung ho MS 2021.179 Be Le Tran Huy
8/7/2021 100,000 786615.080721.071802.UNG HO MS: 2021.179( BE LE TRAN HUY)-080721-07:17:46 786615
8/7/2021 100,000 692811.080721.064125.ung ho MS 2021179 be Le Tran Huy
8/7/2021 100,000 MBVCB.1235815093.ung ho : ms2021 .178 ( Truong Thi Thuy).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 120,000 MBVCB.1236767937.Co chut it xin ung ho ma so 2021.174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0301000401471 CHU THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 MBVCB.1237571190.MS 2021 179?em Le Tran Huy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 200,000 776174.070721.223715.ms 2021 178 truongthithuy
8/7/2021 200,000 550982.080721.222108.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hien 0906618892
8/7/2021 200,000 900995.080721.220217.Chau Bao an ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy FT21190898017625
8/7/2021 200,000 899964.080721.220055.Bao an ung ho Ms 2021.179 Le Tran Huy FT21190222733497
8/7/2021 200,000 MBVCB.1237089360.Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy.CT tu 0251001154292 TRAN VI KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 MBVCB.1237038229.Ung ho MS 2021.179 Be Le Tran Huy.CT tu 0181006556688 LE ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 MBVCB.1237019416.MS 2021 177 CAO ANH TUAN.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 200,000 634091.080721.172639.Ung ho MS 2021 179
8/7/2021 200,000 019512.080721.172511.Ung ho MS 2021 172
8/7/2021 200,000 MBVCB.1236842262.NGUYEN BA TRI chuyen tien ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0011001712663 NGUYEN BA TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 864259.080721.154819.IBFT ung ho MS2021.178
8/7/2021 200,000 IBVCB.1236655837.MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 IBVCB.1236611741.NGUYEN XUAN HIEU chuyen khoan ung ho be LE TRAN HUY, MS 2021.179.CT tu 0341006859469 NGUYEN XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 SHGD:10018761.DD:210708.BO:NGUYEN THI THU HIEN.Remark:Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
8/7/2021 200,000 MBVCB.1236440800.ung ho : ms 2021.179 ( Le Tran Huy) .CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 858731.080721.122734.UNG HO MS2021.179 ( BE LE TRAN HUY)-080721-12:29:40 858731
8/7/2021 200,000 234830.080721.110509.Tong Thu ung ho MS 2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021 200,000 MBVCB.1236236680.Ung ho MS 2021.179 ( be Le Tran Huy.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 IBVCB.1236222262.MS2021179 be Le Tran Huy.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 200,000 280893.080721.103540.Vietcombank;0011002643148;NGO KIM DEP chuyen khoan ung ho chuong trinhNCHCCCL
8/7/2021 200,000 MBVCB.1236161099.ung ho MS 2021.179 (be Huy).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 200,000 SHGD:10002036.DD:210708.BO:TRAN THI DIEM THUY.Remark:ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/7/2021 200,000 696973.080721.100052.ubg ho ms 2021.179 le tran huy
8/7/2021 200,000 IBVCB.1236081837.MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 200,000 665179.080721.092758.ms 2021.179 le tran huy
8/7/2021 200,000 624092.080721.084348.ung ho MS 2021.179 Be Le Tran Huy
8/7/2021 200,000 MBVCB.1235947548.MS 2021.179.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 240,000 947930.080721.225925.Ung ho NCHCCCL DUONG VAN DUY 0962057777
8/7/2021 250,000 711143.080721.153525.MS 2021.175 ANH VO BACH MINH.711143
8/7/2021 250,000 MBVCB.1236703186.Ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0671004082963 NGUYEN NGOC THIEN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 300,000 897652.080721.215751.Bao an ung ho MS 2021.173 Pham Van Gia Bao FT21190653732892
8/7/2021 300,000 828311.080721.193750.Ung ho MS 2021179 be Le Tran Huy
8/7/2021 300,000 729471.080721.174252.ung ho NCHCCCL Pham Thi To 0968283366
8/7/2021 300,000 MBVCB.1237023324.MS 2021 171 BE TUAN NAM.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 300,000 MBVCB.1237016240.MS 2021 179 Le Tran Huy.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 300,000 MBVCB.1236870274.MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0851000032576 NGUYEN THAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 300,000 IBVCB.1236772099.Ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 300,000 MBVCB.1236585741.ms 2021 179 uh Le Tran Huy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 300,000 IBVCB.1236584642.MS 2021 178 TRUONG THI THUY.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 300,000 MBVCB.1236573882.MS 2021.179 (Le Tran Huy).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 300,000 MBVCB.1236171273.Ms 2021 179 Be Le Tran Huy.CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 300,000 MBVCB.1236164417.ung ho MS 2021.178 (chi Thuy).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 300,000 587012.080721.102134.Ung ho MS 2121.179(be Le Tran Huy)
8/7/2021 300,000 011807.080721.095137.Ms 2021.179 le tran huy
8/7/2021 300,000 MBVCB.1236041905.ung ho ms 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0331003801969 LUU QUANG DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 300,000 654489.080721.091800.U.ho Sung Mi Dia
8/7/2021 300,000 633016.080721.085416.ung ho ms 2021.179 chau tran le huy
8/7/2021 300,000 031036.080721.082820.Ung ho MS 2021.179 FT21189694481759
8/7/2021 300,000 MBVCB.1235931623.ung ho?MS 2021.179?(Be Le Tran Huy).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 300,000 IBVCB.1235920004.MS 2021 179 be Le Tran Huy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021 300,000 MBVCB.1235894312.Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy.CT tu 0531000293722 NGUYEN NGOC DUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 500,000 907509.080721.221146.Ung ho MS 2021.179 - be Le Tran Huy - mong con mau khoe FT21190273397200
8/7/2021 500,000 905931.080721.220927.Ung ho MS 2021.177 -Be Cao Anh Tuan mong con mau khoe FT21190039706966
8/7/2021 500,000 MBVCB.1236866187.Ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0041000375250 TRAN CAO DIEM TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 500,000 MBVCB.1236595857.TRUONG DINH TUNG chuyen tien.CT tu 0121000683231 TRUONG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 500,000 656860.080721.142209.Ung ho MS2021 164 me con chi Ha
8/7/2021 500,000 406652.080721.142110.Ung ho MS2021 177 Cao Anh Tuan
8/7/2021 500,000 320998.080721.141834.Vietcombank;0011002643148;KKTA ung ho ms 2021 179 Le Tran Huy
8/7/2021 500,000 916366.080721.141416.Giup do MS 2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021 500,000 714559.080721.123504.ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
8/7/2021 500,000 MBVCB.1236388120.UNG HO MS 2021.179 ( be Le Tran Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 500,000 805358.080721.113039.ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
8/7/2021 500,000 080774.080721.092657.MS 2021.179 Be Le Tran Huy FT21189607319017
8/7/2021 500,000 Sender:79334001.DD:080721.SHGD:10001256.BO:TRAN VAN KIEM0515693.MS 2021.179 BE LE TRAN HUY(VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/7/2021 500,000 747963.080721.090617.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Tran Thao ung ho MS2021179 be Le Tran Huy
8/7/2021 500,000 SHGD:10006670.DD:210708.BO:NGUYEN NGUYEN THU TRANG.Remark:Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
8/7/2021 500,000 622012.080721.084050.MS 201 179 Le Tran Huy
8/7/2021 500,000 697060.080721.080801.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2021179 Be Le Tran Huy CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1235720588.ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1235719710.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1235719804.ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1236732376.ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1236602573.ung ho Le Tran Huy MS 2021.179.CT tu 0011000928004 TRAN THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 344294.080721.134251.Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy FT21189012001993
8/7/2021 1,000,000 342704.080721.134108.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21189513069309
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1236504082.OB Gian Khuong 128 Vu Trong Phung ung ho MS 2021 Vacxin covid.CT tu 0991000028963 DO THI NGAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 835753.080721.121630.Nguyen Thi Duyen UH MS 2021.178 ,Truong Thi Thuy
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1236331293.THU 0902174312 UNG HO NCHCCCL.CT tu 0011002105174 NGUYEN KHAC THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 IBVCB.1236185724.MS 2021.179 Be Le Tran Huy.CT tu 0071000876207 DANG THI TU LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 SHGD:10003850.DD:210708.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1235907655.ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 MBVCB.1235901003.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.179(be le tran huy).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 1,000,000 020004.090721.000829.MS 2021.179 BE LE TRAN HUY-090721-00:12:34 020004
8/7/2021 2,000,000 MBVCB.1237140492.Ung ho MS 2021.179 ( be Le Tran Huy).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021 2,000,000 SHGD:10000032.DD:210708.BO:HOANG VIET THANG.Remark:GIA DINH ONG DE UN THANG VAN UNG HO 500K/ 1 MS: 2021.173; 2021.172; 2021.168; 2021.169
9/7/2021 5,100 228357.090721.093850.Ung ho Ma so MS 2021 180 Be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 10,000 IBVCB.1238765567.UNG HO MS 2021 180 BE CHAU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021 10,000 564897.090721.102827.Vietcombank;0011002643148;ms 2021177
9/7/2021 50,000 037423.090721.170410.ung ho MS 2021 173 be pham van gia bao
9/7/2021 50,000 012869.090721.165423.ung ho MS 2021 177 be cao anh tuan
9/7/2021 50,000 023536.090721.164022.NCHCCCL Nguyen Ngoc Luan 01151167612
9/7/2021 50,000 IBVCB.1238735841.Giup ma so 2021 180 be Le Phan Quynh Chau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021 50,000 MBVCB.1238731247.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 50,000 MBVCB.1238728426.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 50,000 MBVCB.1238725734.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 50,000 679061.090721.141958.gui ms 2021 180
9/7/2021 50,000 MBVCB.1238459179.ung ho NCHCCCL Nga 0984229725.CT tu 0351000850986 NGUYEN THI THANH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 50,000 MBVCB.1238441873.NGUYEN THI HOA DT 0909374867 chuyen ung ho NCHCCCL .CT tu 0411000933073 NGUYEN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 50,000 240246.090721.122522.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 50,000 MBVCB.1238218208.Ung ho MS 2021.180 (be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 50,000 MBVCB.1238215067.Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 50,000 995062.090721.062923.Ung ho MS 2021180 Be Le Phan Quynh Chau FT21190302077080
9/7/2021 60,000 030445.090721.221104.Ung ho NCHCCCL Minh Phuong 0965036276
9/7/2021 68,000 MBVCB.1237792660.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 100,000 712865.090721.222534.ung ho ms 2021177 cao anh tuan mo tim
9/7/2021 100,000 MBVCB.1238723454.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 100,000 MBVCB.1238689086.MS 2021.173.CT tu 0041000238861 NGUYEN HOANG MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 100,000 163835.090721.113107.Ms 2021 179 be Le Tran Huy
9/7/2021 100,000 163594.090721.113020.Ms 2021 180 be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 100,000 MBVCB.1238183996.Ung ho MS 2021180 Be Quynh Chau.CT tu 0011004071291 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021 100,000 212010.090721.103754.MS 2021 178 Truong Thi Thuy
9/7/2021 100,000 210009.090721.103602.MS 2021 171 be Tuan Nam
9/7/2021 100,000 761347.090721.102301.Ung ho MS 2021.175
9/7/2021 100,000 760943.090721.102234.Ung ho MS 2021.174
9/7/2021 100,000 760434.090721.102202.Ung ho MS 2021.180
9/7/2021 100,000 759389.090721.102134.Ung ho MS 2021.179
9/7/2021 100,000 758629.090721.102103.Ung ho MS 2021.178
9/7/2021 100,000 757508.090721.101949.Ung ho MS 2021.177
9/7/2021 100,000 755926.090721.101913.Ung ho MS 2020.176
9/7/2021 100,000 062873.090721.101351.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HOMS 2021.180 (BE LE PHAN QUYNH CHAU)-090721-10:13:12 062873
9/7/2021 100,000 IBVCB.1238010243.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 100,000 MBVCB.1237884985.LE THI MINH NGHIA chuyen tien ung ho ma so 2021.180.CT tu 0011004351130 LE THI MINH NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 100,000 397840.090721.090014.T ung ho Le phan Quynh Chau MS 2021.180
9/7/2021 100,000 052339.090721.074204.Vinh Nam ung ho ms 2021 180 be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 100,000 059884.090721.071407.MS 2021 180 Be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 200,000 303537.090721.180423.MS 2021 179 Be Le Tran Huy
9/7/2021 200,000 854671.090721.173908.MS 2021.180 be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 200,000 648318.090721.172257.UH NCHCCCL Minh 0983254686 FT21190434791900
9/7/2021 200,000 IBVCB.1239018704.MS 2021 180 be Le Phan Quynh Chau.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021 200,000 256639.090721.151139.ung ho MS 2021.180 (be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 200,000 IBVCB.1238662301.ung ho Cao Anh Tuan (MS:2021.177).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 200,000 568675.090721.144058.ung ho MS 2021.180 be Phan Le Quynh Chau
9/7/2021 200,000 309457.090721.124739.Ung ho MS 2021 180 be Le Phan Quynh Chau FT21190090795001
9/7/2021 200,000 MBVCB.1238334837.MS 2021.180.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 200,000 350007.090721.104150.Ung ho MS 2021 179 be Le Tran Huy
9/7/2021 200,000 732690.090721.095951.ung ho MS 2021.180 Be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 200,000 237345.090721.094349.ung ho ms 2021 180
9/7/2021 200,000 121119.090721.093147.Ung ho be quynh chau ma so 2021 180
9/7/2021 200,000 046622.090721.091350.MS 2021.180( BE LE PHAN QUYNH CHAU)-090721-09:17:43 046622
9/7/2021 200,000 046619.090721.091405.UNG HO MS : 2021.180( BE LE PHAN QUYNH CHAU)-090721-09:13:19 046619
9/7/2021 200,000 IBVCB.1237702542.Ung ho ma MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 200,000 151612.090721.041938.ung ho ms 2021 .177 cao anh tuan
9/7/2021 300,000 MBVCB.1238793480.Ung ho MS 2021.180?be Le Phan Quynh Chau.CT tu 0011000052773 NGUYEN TAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 300,000 148528.090721.104843.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021179 Be Le Tran Huy
9/7/2021 300,000 166456.090721.103759.Ung ho ms2021179 be le tran huy FT21190530075996
9/7/2021 300,000 482501.090721.102756.PHAM HONG HAI ung ho MS 2021.180 Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 300,000 480734.090721.102616.PHAM HONG HAI ung ho MS 2021.179
9/7/2021 300,000 479544.090721.102508.PHAM HONG HAI unh ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
9/7/2021 300,000 IBVCB.1238014088.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.176 cho Bui Quang Huy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 300,000 IBVCB.1238008574.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.175 cho anh Vo Bach Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 300,000 IBVCB.1238004936.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.174 cho Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 300,000 IBVCB.1237999196.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.173 cho be Pham Van Gia Bao.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 300,000 IBVCB.1237995020.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.172 cho be Vo Van Duc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 300,000 IBVCB.1237983623.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.171 cho be Tuan Nam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 300,000 681874.090721.091706.ung ho ms 2021.180 be le phan quynh chau
9/7/2021 300,000 MBVCB.1237897690.Suy than.CT tu 0011001130322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021 300,000 SHGD:10002969.DD:210709.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
9/7/2021 300,000 MBVCB.1237722346.NGUYEN TRINH ANH chuyen tien Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy.CT tu 0021001347725 NGUYEN TRINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 300,000 990321.090721.054821.Ung ho NCHCCCL Huynh Anh Tuan 0906443389 FT21190607710449
9/7/2021 400,000 MBVCB.1238123928.MS 2021.180?be Le Phan Quynh Chau. dt me. 0778039330.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 500,000 MBVCB.1239347806.Ung ho: MS 2021.179?(Be Le Tran Huy).CT tu 0071001713102 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 500,000 MBVCB.1239019870.Ung ho MS 2021.180.CT tu 0011000519680 NGUYEN ANH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 500,000 148344.090721.153413.UNG HO MS 2021.180 ( BE LE PHAN QUYNH CHAU )-090721-15:34:33 148344
9/7/2021 500,000 334600.090721.145119.Giup tu thien Le Huy Tran MS 2021-179
9/7/2021 500,000 335607.090721.145048.Ms 2021.179
9/7/2021 500,000 MBVCB.1238477729.Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0071000982026 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 500,000 943278.090721.132809.ung ho MS 2021.180 be le phan quynh chau
9/7/2021 500,000 IBPS/SE:01359001.DD:090721.SH:10000360.BO:NGUYEN THUY DIEP.BCIN:UNG HO( MS 2021.145 ) (NGUYEN LE DIEM QUYNH)
9/7/2021 500,000 IBVCB.1238017396.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.178 cho Truong Thi Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 500,000 685731.090721.092031.ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
9/7/2021 500,000 SHGD:10010471.DD:210709.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
9/7/2021 500,000 MBVCB.1237862636.ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 500,000 032871.090721.082607.Mrs. Do Kien Anh ung ho MS 2021.180 - be Le Phan Quynh Chau, Buon Ma Thuot FT21190352817544
9/7/2021 500,000 IBVCB.1237807671.so4157 Hoang thi Tha Dia chi Dong du.CT tu 0011004232527 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021 500,000 MBVCB.1237745522.UNG HO MS 2021.180 (be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 1,000,000 259845.090721.210012.NGUYEN DUYEN HAI chuyen tien Ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau)
9/7/2021 1,000,000 MBVCB.1239270329.Ho tro MS 2021.171 (be Tuan Nam) .CT tu 0071001362201 LUC VI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021 1,000,000 732640.090721.182700.Ung ho MS 2021.176-be Bui Quang Huy FT21190730796689
9/7/2021 1,000,000 642770.090721.164518.UNG HO MS 2021.172(500K VO VAN DUC) VA MS 2021.156(SUNG MI DA 500K)
9/7/2021 1,000,000 850006.090721.134003.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
9/7/2021 1,000,000 052574.090721.065635.MS 2021 180 be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021 2,000,000 154890.090721.102836.ung ho NCHCCCL Hanh 0945231539 FT21190098441865
9/7/2021 5,000,000 703619.090721.093645.Ong Tu Van giup MS2021.180, be Le Phan Quynh Chau chua benh
9/7/2021 5,000,000 SHGD:10007386.DD:210709.BO:HO THI LIEN HUONG.Remark:ung ho ms 2021.179 be le tran huy
10/7/2021 1,000 IBVCB.1241122708.15.CT tu 1017612676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 2,000 IBVCB.1241195720.NJBI9.CT tu 1020765394 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 2,000 IBVCB.1241171228.hnlkj.CT tu 1020995186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 10,000 MBVCB.1240496529.p.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 10,000 IBVCB.1240227248.UNG HO MS 2021 181 HA TUAN ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 20,000 609277.100721.110746.ung ho NCHCCCL Hoa 0979035380
10/7/2021 50,000 790179.090721.223508.ung ho MS 2021.128 be vo thi xuan thao
10/7/2021 50,000 214711.100721.183847.NGUYEN QUANG HUY Chuyen tien
10/7/2021 50,000 212632.100721.183427.TRUONG THUY DUY Chuyen tien
10/7/2021 50,000 316802.100721.183002.NGUYEN THI THAO 0962635490
10/7/2021 50,000 264512.100721.165330.CHAU HAI MY Chuyen tien
10/7/2021 50,000 263848.100721.165207.NGUYEN THI KIEU TRANG Chuyen tien
10/7/2021 50,000 372747.100721.155452.UNG HO MS 2021.179( BE LE TRAN HUY)-100721-15:59:18 372747
10/7/2021 50,000 372262.100721.155255.UNG HO MS 2021.173 ( BE PHAM VAN GIA BAO)-100721-15:57:21 372262
10/7/2021 50,000 371808.100721.155156.UNG HO MS 2021 .171 ( BE TUAN NAM )-100721-15:51:09 371808
10/7/2021 50,000 371189.100721.154855.UNG HO MS 2021.172( BE VO VAN DUC )-100721-15:48:58 371189
10/7/2021 50,000 370796.100721.154728.UNG HO MS 2021.178( TRUONG THI THUY)-100721-15:51:22 370796
10/7/2021 50,000 398314.100721.152644.Ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 50,000 IBVCB.1240541625.Giup ma so 2021 181 Ha Tuan Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 50,000 873109.100721.115711.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021171 be tuan nam
10/7/2021 50,000 142448.100721.084523.Ung ho MS 2021.181 Ha Tuan Anh FT21191118256660
10/7/2021 50,000 NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
10/7/2021 50,000 MBVCB.1240031882.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.181 (chau Ha Tuan Anh)Vietnamnet 10/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 50,000 326749.100721.053947.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup MS 2021 181
10/7/2021 60,000 207934.100721.100052.Be Minh Quan ung ho MS 2021.181 FT21191519256146
10/7/2021 68,000 MBVCB.1240063944.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.181(Ha Tuan Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 225366.090721.235823.ung ho MS 2021 . 180 ( Le Phan Quynh Chau )
10/7/2021 100,000 293436.100721.220328.ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam)
10/7/2021 100,000 872624.100721.220035.MS 2021.181 Ha Tuan Anh FT21193960281251
10/7/2021 100,000 446493.100721.213335.UNG HO MS 2021.181(HA TUAN ANH)-100721-21:33:05 446493
10/7/2021 100,000 899371.100721.191754.Vietcombank;0011002643148;Tran Thi Ngoc Anh TRAN THI NGOC CHAU chuyen khoan
10/7/2021 100,000 548463.100721.161734.Ung ho MS 2021180 be Phan Quynh ChauChau FT21191313753220
10/7/2021 100,000 160141.100721.160141.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 181 ha tuan anh
10/7/2021 100,000 800496.100721.152249.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.181 ha tuan anh
10/7/2021 100,000 777980.100721.145724.Diep te ung ho chuong trinh nhu chua hue co cuoc chia ly
10/7/2021 100,000 MBVCB.1240752768.Ms 2021.179( be Le Tran Huy).CT tu 0041000127445 NGUYEN THI BICH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 065055.100721.144458.ung ho ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
10/7/2021 100,000 MBVCB.1240735317.MS 2021.181(Ha Tuan Anh).CT tu 0031000306299 DINH VAN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 MBVCB.1240641103.Ung ho MS 2021.181 (Ha Tuan Anh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 251858.100721.133212.Ung ho MS2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 100,000 MBVCB.1240559453.ung ho : ms2021.181 ( Ha Tuan Anh).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 MBVCB.1240420372.MS 2021.172 (BE VO VAN DUC).CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 399905.100721.105542.T ung ho Ha Tuan Anh MS 2021.181
10/7/2021 100,000 305771.100721.105150.MS 2021.179 (LE TRAN HUY)-100721-10:51:20 305771
10/7/2021 100,000 303743.100721.104451.UNG HO MS 2021.181(HA TUAN ANH)-100721-10:44:05 303743
10/7/2021 100,000 377602.100721.103310.MS 2021.181
10/7/2021 100,000 993718.100721.101750.MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 100,000 913715.100721.094841.ung ho MS 2021.180 be Le Phan Quynh Chau
10/7/2021 100,000 925410.100721.093444.ung ho ms 2021 181
10/7/2021 100,000 MBVCB.1240109485.MS 2021.181.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 791533.100721.083047.Vinh Nam ung ho ms 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 100,000 MBVCB.1240094758.MS 2021.181(Ha Tuan Anh).CT tu 0121002485840 NGUYEN HOANG THUY LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 704472.100721.080458.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung hoj MS 2021181 Ha Anh Tuan
10/7/2021 100,000 MBVCB.1240062538.MS 2021.181 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Ha Tuan Anh.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 187384.100721.075243.TTTP ung ho Ms2021.172 Vo Van Duc
10/7/2021 100,000 187267.100721.075123.TTTP ung ho Ms2021.177 Cao Anh Tuan
10/7/2021 100,000 187132.100721.074956.TTTP ung ho Ms2021.181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 100,000 097019.100721.064912.MS 2021 181 FT21191607939869
10/7/2021 100,000 263114.100721.064412.UNG HO MS : 2021.180( HA TUAN ANH)-100721-06:44:12 263114
10/7/2021 100,000 MBVCB.1239981350.Ung ho MS2021.181(Ha Tuan Anh).CT tu 0071004758866 DANG THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 MBVCB.1239954844.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 MBVCB.1239952700.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 MBVCB.1239952551.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 100,000 MBVCB.1239953370.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro Ms 2021.180 be Le Phan Quynh Chau.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 200,000 MBVCB.1241011630.ung ho MS 2021.181(Ha Tuan Anh).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 200,000 328214.100721.143805.LE VAN THANG chuyen khoan ung ho MS 2021 180
10/7/2021 200,000 084795.100721.143658.LE VAN THANG chuyen khoan ung ho MS 2021 178
10/7/2021 200,000 462996.100721.135054.IBFT ung ho MS 2021.181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 200,000 867433.100721.115620.Vietcombank;0011002643148;NONAME ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 200,000 MBVCB.1240381084.MS2021.177.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 200,000 MBVCB.1240377441.MS2021.179.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 200,000 941798.100721.103429.Ung ho MS 2021.181
10/7/2021 200,000 MBVCB.1240240005.DANG THI THU HONG chuyen tien ung ho MS 2021.181.CT tu 0011001015237 DANG THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 200,000 IBVCB.1240202508.MS 2021 181 Ha Tuan Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 200,000 316485.100721.092339.Ung ho MS 2021.181 (HA TUAN ANH )
10/7/2021 200,000 951001.100721.091538.Ung ho NCHCCCL
10/7/2021 200,000 881226.100721.085159.MS 2021.181(HA ANH TUAN)
10/7/2021 200,000 429242.100721.084210.Ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 200,000 135998.100721.083507.Ung ho Chau Ha Tuan Anh ms 2021 181 FT21191474672273
10/7/2021 200,000 279196.100721.083337.ung ho ms 2021.181(Ha Tuan Anh)
10/7/2021 200,000 MBVCB.1240085767.ung ho MS 2021.181(Ha Tuan Anh) cha la Ha Van Tao.CT tu 0531002537934 PHAN QUOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 200,000 MBVCB.1240081465.Ung ho ms 2021.181.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 200,000 240576.100721.061634.MS 2021.181
10/7/2021 200,000 860571.100721.060040.Chuyen tien ung ho MS 2021 Ha anh Tuan
10/7/2021 200,000 829499.100721.053057.ms2021182
10/7/2021 200,000 858475.100721.052708.MS 2021.181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 250,000 MBVCB.1240680412.Ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 300,000 455760.100721.210316.Ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
10/7/2021 300,000 451764.100721.205818.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
10/7/2021 300,000 MBVCB.1241051477.DANG HUYNH BICH VAN chuyen tien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 300,000 804439.100721.152735.Ung ho NCHCCCL Le Linh
10/7/2021 300,000 571547.100721.142917.MS 2021.181(Ha Tuan Anh)
10/7/2021 300,000 121627.100721.080814.MS 2021.181 Ha Tuan Anh FT21191958126090
10/7/2021 300,000 863942.100721.061823.ung ho ms 2021.181 ha anh tuan
10/7/2021 300,000 087630.100721.053115.UH ms 2021 181 chau Ha Anh Tuan FT21191259021007
10/7/2021 300,000 081918.100721.034325.Ms.2021.178 truong thi thuy nho cac ac gui den co FT21191096224024
10/7/2021 500,000 853863.100721.213247.Ung ho ma so 2021.172 Be Vo Van Duc FT21193580145226
10/7/2021 500,000 851644.100721.212944.Ung ho ma so 2021.168 Ta Xuan Truong FT21193504437547
10/7/2021 500,000 850551.100721.212815.Ung ho 2021.171 Be Tuan Nam FT21193561851228
10/7/2021 500,000 491717.100721.212711.Ung ho ms 2021.181( Ha Tuan Anh)
10/7/2021 500,000 MBVCB.1241454154.Ung ho MS 2021.181.Ha Tuan Anh.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 500,000 248812.100721.162034.NGUYEN DUC THANH UNG HO MA 2021.178 Truong Thi Thuy
10/7/2021 500,000 MBVCB.1240797729.UH vacxin.CT tu 0351000734365 MAN THI HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 500,000 360762.100721.150536.MS 2021.181(HA TUAN ANH-100721-15:05:36 360762
10/7/2021 500,000 196693.100721.141912.Ungho ms 2021.180 le phan quynh chau
10/7/2021 500,000 196345.100721.141727.Ungho ms 2021.181 ha tuan anh
10/7/2021 500,000 MBVCB.1240574985.ung ho ma so 2021.181 Ha tuan anh.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 500,000 289875.100721.095201.UNG HO MS 2021.181(HA TUAN ANH)-100721-09:51:44 289875
10/7/2021 500,000 443700.100721.093945.MS 2021 177 CAO ANH TUAN
10/7/2021 500,000 442468.100721.093514.MS 2021 181 HA TUAN ANH
10/7/2021 500,000 177645.100721.092855.Ung ho 2021.181 FT21191732103815
10/7/2021 500,000 776469.100721.080514.Ung ho MS 2021 181
10/7/2021 500,000 MBVCB.1240014951.MS2021.181.CT tu 0011001002686 DANG ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 500,000 415699.100721.070818.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021181 Ha Tuan Anh
10/7/2021 500,000 IBVCB.1239994326.Giup do MS 2021.181 HA TUAN ANH.CT tu 0151000188989 LE THI NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 600,000 IBVCB.1240397049.MA 2021 177 BE CAO ANH TUAN.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 600,000 IBVCB.1240374401.MS 2021 180 BE LE PHAN QUYNH CHAU.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021 1,000,000 MBVCB.1241148363.ung ho nchcccl + Thoa +0944272534.CT tu 0401000276895 TRAN MINH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 1,000,000 MBVCB.1240795164.DAO DINH NGAN chuyen tien ung hoj MS 2021.181 HA ANH TUAN.CT tu 0591000190562 DAO DINH NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021 1,000,000 362588.100721.151319.MS 2021.177 (CAO ANH TUAN)-100721-15:17:28 362588
10/7/2021 1,000,000 361877.100721.151019.MS 2021.180 (BE LE PHAN QUYNH CHAU)-100721-15:10:02 361877

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
10/7/2021 300,000 CT DEN:119113824385 Ung ho MS 2021.181 Ha Tuan Anh FT21193428457403
01-07-2021 02:49:54 10,000 Ung ho MS2021.171 (be Tuan Nam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/07/2021 00:46:46
01-07-2021 05:38:05 200,000 MS 2021.172 giup be Vo Van Duc
01-07-2021 05:42:02 200,000 MS 2021.169 giup Dang Thi Quyen Tran
01-07-2021 07:30:50 100,000 ms 2021.172 ( be vo van duc )
01-07-2021 07:34:20 300,000 MS 2021.172(be Vo Van Duc)
01-07-2021 07:58:46 300,000 ung ho ms 2021.172 ( be Vo van Duc)
01-07-2021 08:02:21 200,000 ung ho ms 2021.171 (be Tuan Nam)
01-07-2021 08:22:21 100,000 ungho MS 2021.172 Be vo van Duc
01-07-2021 08:24:32 100,000 Ung ho MS 2021.172
01-07-2021 08:27:43 300,000 Ung ho MS 2021.172(Be Vo Van Duc)LE DINH QUANG chuyen tien
01-07-2021 08:41:58 300,000 CT DEN:118201193457 Ung ho ms 2021.172vo van duc FT21182828198403
01-07-2021 09:19:15 500,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.172 be V.V.Duc
01-07-2021 09:36:39 200,000 ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
01-07-2021 10:01:06 500,000 CT DEN:118210234032 UNG HO MS 2021.172 EM VO VAN DUC-010721-10:03:44 234032
01-07-2021 10:26:55 100,000 MS 2021.172(be Vo Van Duc)
01-07-2021 10:31:04 100,000 CT DEN:118203097806 MBVCB.1223623142.097806.TRAN HUNG chuyen tien.CT tu 0951002552358 TRAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-07-2021 10:32:51 200,000 MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
01-07-2021 10:39:40 300,000 NGUYEN PHUONG THAO ung ho ma so 2021.172 be Vo Van Duc
01-07-2021 10:50:18 150,000 CT DEN:118210249096 OANH CK CU TRAN THI TRI-010721-10:50:15 249096
01-07-2021 10:54:52 50,000 CT DEN:118203336255 Ung ho be DUC - MS 2021.172 - LE DUC LAM FT21182583367069
01-07-2021 10:57:26 500,000 CT DEN:118210028427 UNG HO MS 2021.172 BE VO VAN DUC
01-07-2021 10:57:41 200,000 ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc
01-07-2021 11:34:24 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho MS 2021 172 Vu Van Duc
01-07-2021 11:43:34 200,000 ung ho MS 2021 172 be Vo Van D_uc, tai BankPlus REQID 210701212944652
01-07-2021 11:49:22 500,000 ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
01-07-2021 13:24:15 100,000 NGUYEN QUOC HOAN chuyen tien ung ho MS 2021.172(be vo van duc)
01-07-2021 13:26:52 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
01-07-2021 13:42:23 100,000 CT DEN:118206351184 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho be Vo Van Duc MS2021 172
01-07-2021 13:46:21 50,000 LPT ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
01-07-2021 14:33:23 500,000 So GD goc: 10001149 IB UNG HO MS 2021.165 (GIA DINH BA HUONG)
01-07-2021 14:36:54 500,000 DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2021.172 ( be vo van duc )
01-07-2021 14:49:06 200,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho s 2021.172; be Vo Van Duc
01-07-2021 14:57:03 200,000 ms2021.171 be tuan nam
01-07-2021 15:08:36 200,000 ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
01-07-2021 15:53:12 300,000 Ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam
01-07-2021 15:54:43 300,000 Ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
01-07-2021 16:33:03 1,000,000 ung ho MS 2021.172(be Vo Van Duc)
01-07-2021 16:35:17 1,000,000 ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
01-07-2021 16:36:49 500,000 ZP5VK6J4GR7Q 210701000190862 MS 2021.169
01-07-2021 16:38:16 1,000,000 ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
01-07-2021 16:40:25 1,000,000 ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von)
01-07-2021 16:42:50 1,000,000 MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
01-07-2021 18:02:40 500,000 CT DEN:118218368314 UNG HO MS 2021.172 ( BE VO VAN DUC)-010721-18:06:45 368314
01-07-2021 20:19:20 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.172
01-07-2021 20:20:30 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.170
01-07-2021 20:24:45 100,000 CT DEN:118213035657 MBVCB.1224747465.035657.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 1019574955 NGUYEN THI THUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-07-2021 21:28:18 200,000 STA ungho ms2021.172 (be Vo Van Duc)
01-07-2021 21:57:41 100,000 CT DEN:118221414796 UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)-010721-21:57:39 414796
02-07-2021 01:31:31 20,000 Ung ho MS2021.172 (be Vo Van Duc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/07/2021 01:06:14
02-07-2021 06:36:29 200,000 CT DEN:118330033248 Ung ho be Pham Gia Bao MS 2021 173
02-07-2021 08:57:49 200,000 MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 09:12:30 300,000 ung ho ms 2021.173 (be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 09:20:43 300,000 ung ho MS 2021.173 (Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 09:34:03 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.171
02-07-2021 09:34:41 200,000 ung ho MS 2021173 Pham Van Gia Bao
02-07-2021 09:36:09 200,000 ung ho MS 2021170 Tran Tuan Hung
02-07-2021 09:37:48 200,000 ung ho MS 2021169 Dang Thi Huyen Tran
02-07-2021 09:45:22 500,000 CT DEN:118309090972 UNG HO MA SO 2021.173 BE PHAM VAN GIA BAO
02-07-2021 10:26:34 200,000 CT DEN:118303726748 HTMS 2021.172 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
02-07-2021 10:31:40 2,000,000 ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
02-07-2021 11:00:15 300,000 LE THI DA THAO Chuyen tien ung ho MS 2021.173
02-07-2021 11:40:23 1,000,000 ung ho ma so 2021.173 be Pham Van Gia Bao thuong be qua
02-07-2021 11:45:56 100,000 PHAM TAN VINH Chuyen tien cho PhamvangiaBao MS2021.173
02-07-2021 13:53:08 300,000 ung ho MS 2021.173 (be Pham Gia Bao)
02-07-2021 16:28:35 150,000 LPT ung ho MS 2021173 Be Pham Van Gia Bao
02-07-2021 16:29:31 100,000 ms 2021. 173 ( be pham van gia bao )
02-07-2021 17:04:41 250,000 STA ungho ms2021.173 (be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 17:32:41 100,000 CT DEN:118317981695 gui chau Duc bi me tam than chem o Ha Tinh
02-07-2021 18:33:59 500,000 ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)
02-07-2021 18:57:29 1,000,000 ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 19:20:23 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.173(Be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 19:40:14 100,000 CT DEN:118312823108 Chuyen tien ho tro MS 2021.173
02-07-2021 21:27:46 100,000 CT DEN:118314681231 MS 2021 173 Pham Van Gia Bao NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
02-07-2021 21:30:21 200,000 MS 2021.172(be Vo Van Duc)
03-07-2021 00:39:51 200,000 bs Ninh ung ho ms2021.172 chau vo van duc Ha tinh; thoi gian GD:02/07/2021 23:58:34
03-07-2021 01:16:29 10,000 Ung ho MS2021.173 (be Pham Van Gia Bao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-07-2021 06:49:06 300,000 ung ho MS 2021.174
03-07-2021 09:03:30 50,000 LPT ung ho MS 2021174 Nguyen Truong Hoai An
03-07-2021 09:24:19 500,000 NGUYEN THI MY DIEP chuyen tien ung ho MS 2021.174 ( Nguyen Truong Hoai An)
03-07-2021 09:52:57 150,000 STA ungho ms2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
03-07-2021 10:53:29 300,000 ung ho ms 2021.174( be Nguyen truong hoai An)
03-07-2021 11:50:56 300,000 CT DEN:118404819053 Ung ho chau Gia Bao
03-07-2021 12:02:36 100,000 CT DEN:118405001081 MBVCB.1227379651.001081.NGUYEN THI LINH ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0821000106155 NGUYEN THI LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-07-2021 12:19:28 500,000 ung ho be MS 2021.173 pham van gia bao
03-07-2021 12:35:25 100,000 ms 2021. 174 ( nguyen truong hoai an )
03-07-2021 13:26:44 500,000 NGUYEN XUAN MUNG ms 2021.174 nguyen truong hoai an
03-07-2021 15:34:54 300,000 PHAM TRONG NAM Chuyen tien ung ho phong chong Covid
03-07-2021 16:02:32 200,000 CT DEN:118409718660 Vietinbank;114000161718;PHUNG THI HA chuyen khoan
03-07-2021 16:07:27 500,000 CT DEN:118440761951 Bac Van hung ho cac chau mau khoe
03-07-2021 16:57:15 100,000 CT DEN:118409911042 Ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An). Tu Phuc Nho
04-07-2021 01:49:24 10,000 Ung ho MS2021.174 (Nguyen Truong Hoai An). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-07-2021 07:44:15 100,000 CT DEN:118500953539 ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
04-07-2021 09:33:42 200,000 CT DEN:118502073634 MBVCB.1228676226.073634.MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0881000471545 NGUYEN HUYNH QUOC THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-07-2021 10:28:09 150,000 CT DEN:118503065106 STA ungho ms2021.175 (anh Vo Bach Minh)
04-07-2021 11:43:29 50,000 ms 2021.175 ( anh vo bach minh )
04-07-2021 12:53:30 100,000 CT DEN:118505096390 ung ho MS 2021.175 (Anh Vo Bach Minh)
04-07-2021 16:20:33 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
04-07-2021 19:56:51 50,000 Ung ho be Pham Van Gia Bao (MS 2021.173) PHAM HAI ANH Chuyen tien
04-07-2021 20:09:54 50,000 LPT ung ho MS 2021175 Anh Vo Bach Minh
04-07-2021 21:31:26 300,000 Ung ho MS 2021.175 (Anh Vo Bach Minh)
04-07-2021 21:31:45 300,000 CT DEN:118514451481 MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao)
04-07-2021 21:32:52 300,000 Ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
04-07-2021 21:40:47 300,000 CT DEN:118514457175 MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
05-07-2021 02:12:53 10,000 Ung ho MS2021.175 (anh Vo Bach Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-07-2021 05:54:04 500,000 CT DEN:050140851093 ung ho MS 2021176 Bui Quang Huy
05-07-2021 06:46:32 200,000 CT DEN:118623737618 Ung ho MS 2021.176
05-07-2021 06:53:29 50,000 ms 2021.176 ( bui quanh huy )
05-07-2021 07:06:41 300,000 chuyen em huy ban quyet tien;xa na nghiu; huyen song ma;tinh son la
05-07-2021 08:03:31 600,000 So GD goc: 10003077 IBMS 2021.172, UNG HO BE VO VAN DUC
05-07-2021 08:49:48 100,000 CT DEN:118601844831 MS2021173 BePhamVanGiaBao FT21186804050050
05-07-2021 09:02:41 200,000 So GD goc: 10008013 MS 2021.173
05-07-2021 09:51:05 100,000 CT DEN:118602016336 MBVCB.1230161166.016336.TRAN HUNG chuyen tien MS 2021.176(bui quang huy).CT tu 0951002552358 TRAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-07-2021 09:52:21 1,000,000 CT DEN:118602913623 ung ho ms 2021.176 chau bui quang huy FT21186570395075
05-07-2021 10:45:28 500,000 ung ho MS 2021.176 ( Bui Quang Huy)
05-07-2021 10:47:33 500,000 ung ho MS 2021.174( Nguyen Truong Hoai An)
05-07-2021 11:12:03 200,000 ung ho MS 2021.175 (anh Vo Bach Minh)
05-07-2021 13:23:20 100,000 CT DEN:118606085974 MBVCB.1230611073.085974.MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao.CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-07-2021 13:27:08 1,000,000 ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
05-07-2021 14:07:38 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.176 ; Bui Quang Huy
05-07-2021 14:30:24 100,000 CT DEN:118607225049 Gia dinh chi Hong Loan kinh ung ho MS 2021 171 be Tuan Nam FT21186640006070
05-07-2021 14:43:02 62,508 CT DEN:118607241700 Gia dinh chi Hong Loan kinh ung ho MS 2012 172 be Duc FT21186086820963
05-07-2021 14:49:34 200,000 So GD goc: 995221070559539 995221070559539 ung ho ms 2021.176bui quang huy
05-07-2021 14:58:30 100,000 ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
05-07-2021 15:15:45 500,000 ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao)
05-07-2021 15:16:49 200,000 Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
05-07-2021 15:17:27 500,000 ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
05-07-2021 16:00:46 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.176
05-07-2021 18:42:29 100,000 CT DEN:118611383368 Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy). Tu Nghiem Quynh Phuong
05-07-2021 19:29:46 100,000 ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
05-07-2021 21:34:23 100,000 Giup MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
05-07-2021 21:37:42 100,000 Giup MS2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
05-07-2021 21:51:50 100,000 CT DEN:118714081758 STA ungho ms2021.176 (Bui Quang Huy)
06-07-2021 00:50:06 50,000 LPT ung ho MS 2021176 Bui Quang Huy; thoi gian GD:05/07/2021 23:09:19
06-07-2021 00:58:37 10,000 Ung ho MS2021.176 (Bui Quang Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/07/2021 00:13:16
06-07-2021 01:21:52 200,000 MS 2021.176 ( Bui Quang Huy)
06-07-2021 08:03:51 500,000 Ung ho MS 2021.177(Cao Anh Tuan)LE DINH QUANG chuyen tien
06-07-2021 08:30:43 150,000 So GD goc: 10003926 MBVCB.1231933071.DUONG QUANG KIEU chuyen tien UH MS2021.177.CT tu 0651000620958 toi 114000161718 Bao vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-07-2021 09:01:05 500,000 ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan) chuc con mau khoe
06-07-2021 09:28:52 1,000,000 CT DEN:118702972418 ung ho ms 2021.177
06-07-2021 09:31:01 300,000 LE THI KIM CHUNG Chuyen tien ung ho MS2021.177 (Cao Anh Tuan)
06-07-2021 09:58:24 50,000 ms 2021.177 ( cao anh tuan )
06-07-2021 10:27:38 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.177
06-07-2021 10:32:20 100,000 CT DEN:118703598745 Ct ung ho chau Tuan, ms 2021.177
06-07-2021 11:26:25 1,000,000 CT DEN:118704488953 Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
06-07-2021 12:20:50 150,000 CT DEN:118705022700 MBVCB.1232541778.022700.Ung ho Ms 2021.117.CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-07-2021 12:37:57 300,000 ung ho ms 2021.177( be cao anh tuan)
06-07-2021 13:55:39 300,000 CT DEN:118706298593 Ung ho ms 2021.177 Cao Anh Tuan FT21187509800902
06-07-2021 14:40:03 200,000 ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan)
06-07-2021 15:17:35 200,000 CT DEN:118708862837 Chuyen tien ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
06-07-2021 16:48:05 40,000 TRA XUAN BINH GIUP 8 MA SO 2021.170+2021.171+2021.172+2021.173+2021.174+2021.175+2021.176+2021.177
06-07-2021 16:48:47 50,000 LPT ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan
07-07-2021 01:12:42 10,000 Ung ho MS2021.177 (Cao Anh Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:07/07/2021 00:09:54
07-07-2021 07:59:50 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.176(Bui Quang Huy)
07-07-2021 08:35:37 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
07-07-2021 09:32:04 1,000,000 ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy)
07-07-2021 10:56:21 150,000 ms 2021.178 ( truong thi thuy )
07-07-2021 12:06:19 200,000 So GD goc: 995221070758125 995221070758125 ung ho MS 2021.178Truong Thi Thuy
07-07-2021 12:42:09 200,000 CT DEN:118805840703 HTMS 2021.178 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
07-07-2021 13:41:21 150,000 CT DEN:118806094392 STA ungho ms2021.178 (Truong Thi Thuy)
07-07-2021 14:01:13 100,000 CT DEN:118807740316 Ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy). Tu Nghiem Quynh Phuong.
07-07-2021 17:29:53 100,000 ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy)
07-07-2021 17:31:56 100,000 ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
07-07-2021 17:47:59 400,000 CT DEN:118810636976 Ms 2021.177 cao anh tuan FT21188633980426
07-07-2021 17:48:30 400,000 CT DEN:118810637541 Ms 2021.176 bui quang huy FT21188556363065
07-07-2021 17:49:12 400,000 CT DEN:118810638317 Ms 2021.174 nguyen truong hoai an FT21188910421660
07-07-2021 17:50:02 400,000 CT DEN:118810639298 Ms 2021.173 be pham van gia bao FT21188906235650
07-07-2021 21:18:47 50,000 LPT ung ho MS 2021178 Truong Thi Thuy
07-07-2021 22:42:05 200,000 CT DEN:118815064576 MBVCB.1235668389.064576.MS 2021.178 (Truong Thi Thuy) .CT tu 0411000970560 NGUYEN TUAN TUOI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-07-2021 01:58:12 20,000 Ung ho MS2021.178 (Truong Thi Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:08/07/2021 01:37:29
08-07-2021 07:14:42 1,000,000 ung ho MS 2021.179 (Le Tran Huy)
08-07-2021 07:17:28 1,000,000 ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan)
08-07-2021 07:50:30 100,000 NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.179 ( be Le Tran Huy)
08-07-2021 08:25:29 100,000 CT DEN:118901487986 Ung ho ms 2021.179 (Quang Minh Thpt Tay Ho)
08-07-2021 09:01:33 10,000,000 ong Tu Van ho tro ms 2021.179 be Le Tran Huy
08-07-2021 09:12:00 200,000 CT DEN:118902648216 ung ho ms 2021.179 Le Tran Huy
08-07-2021 09:21:10 50,000 ms 2021.179 ( be le tran huy )
08-07-2021 10:54:52 200,000 Ung ho MS 2021178 Truong Thi Thuy
08-07-2021 11:08:23 150,000 CT DEN:118904665342 STA ungho ms2021.179 (be Le Tran Huy)
08-07-2021 12:51:13 500,000 CT DEN:118905863108 ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy thi xa Buon Ho tinh Dak Lak
08-07-2021 13:13:33 200,000 ZP5VKD3O449B 210708000131484 mong nhanh het dich
08-07-2021 13:39:25 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
08-07-2021 13:55:58 1,000,000 Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy)
08-07-2021 14:19:29 200,000 CT DEN:080141918153 Thuy Duong ung ho MS2021178 Truong Thi Thuy
08-07-2021 14:20:40 200,000 CT DEN:080141918517 Thuy Duong ung ho MS2021179 Be Le Tran Huy
08-07-2021 15:28:39 250,000 CT DEN:118908710747 MS 2021.163 BA LE THI VON.710747
08-07-2021 16:17:41 100,000 MS 2021.178( truong thi thuy)
08-07-2021 16:49:41 100,000 ung ho MS 2021.179 Le Tran Huy
08-07-2021 20:13:32 100,000 LPT ung ho MS 2021179 Be Le Tran Huy
08-07-2021 20:20:13 200,000 CT DEN:118913829290 MS 2021 179 LE TRAN HUY NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
08-07-2021 20:25:29 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.179
09-07-2021 00:56:01 10,000 Ung ho MS2021.179 (be Le Tran Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/07/2021 00:16:21
09-07-2021 06:02:55 500,000 ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
09-07-2021 07:09:22 100,000 CT DEN:119000345256 ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau)
09-07-2021 07:19:49 50,000 ms 2021.180 ( be le phan huynh chau )
09-07-2021 07:40:43 100,000 ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy)
09-07-2021 08:36:54 1,000,000 ung ho ma so 2021.180 be Le Phan Quynh Chau thuong hai me con lam
09-07-2021 08:45:35 200,000 NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho be Le Phan Quynh Chau MS 2021.180
09-07-2021 08:48:21 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
09-07-2021 09:57:09 100,000 CT DEN:119002180962 ung ho MS 2021.180 (be Le Phan Quynh Chau). Tu Phuc Hoat
09-07-2021 15:46:33 1,000,000 CT DEN:119008262369 Ung ho MS2021.179(Be Le Tran Huy)
09-07-2021 16:55:45 100,000 LPT ung ho MS 2021180 Be Le Phan Quynh Chau
09-07-2021 19:14:47 200,000 CT DEN:119012016494 MBVCB.1239359142.016494.NGUYEN THI NGOC DUYEN ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy.CT tu 0331000474269 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-07-2021 21:01:06 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.180
09-07-2021 21:01:52 300,000 CT DEN:119014016056 MBVCB.1239624970.016056.Ung ho MS 2021.180.CT tu 0251002742432 BUI DUY CUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-07-2021 21:18:03 500,000 NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho be le phan quynh chau ms2021.180
10-07-2021 00:49:56 500,000 CT DEN:119001078380 Ms 2021 180 be Le Phan Quynh Chau; thoi gian GD:09/07/2021 23:21:50
10-07-2021 00:59:16 10,000 Ung ho MS2021.180 (be Le Phan Quynh Chau). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:10/07/2021 00:21:16
10-07-2021 05:09:48 200,000 CT DEN:119122857063 MS 2021.181 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
10-07-2021 05:17:06 500,000 ung ho ms 2021.181
10-07-2021 06:42:00 300,000 CT DEN:119123433244 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10-07-2021 07:36:06 300,000 ung ho MS 2021.181
10-07-2021 08:36:18 500,000 ung ho MS 2021.180 (Le Phan Quynh Chau)
10-07-2021 08:38:07 500,000 ung ho MS 2021.181 (Ha Tuan Anh)
10-07-2021 08:50:48 100,000 ung ho MS 2021.181 (Ha Anh Tuan)
10-07-2021 08:51:47 500,000 ung ho ms 2021.171(be tuan nam)
10-07-2021 08:53:09 500,000 ung ho ms 2021.156(sung mi dia)
10-07-2021 08:54:22 500,000 ung ho ms 2021.142(bui ngoc diem my)
10-07-2021 09:05:25 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.181; Ha Tuan Anh
10-07-2021 09:21:06 1,000,000 ung ho ms 2021.178(truong thi thuy)
10-07-2021 09:22:14 500,000 ung ho ms 2021.177(cao anh tuan)
10-07-2021 09:25:08 500,000 ung ho ms 2021.176(bui quang huy)
10-07-2021 09:26:26 500,000 ung ho ms 2021.174(nguyen truong hoai anh)
10-07-2021 09:36:46 500,000 CT DEN:119109136959 Ung ho ms 2021.180
10-07-2021 09:37:30 500,000 CT DEN:119109137136 Ung ho ms 2021.179
10-07-2021 09:41:39 500,000 TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
10-07-2021 09:56:11 100,000 HOANG THI HUE chuyen tien ung ho MS 2021.181( Ha Tuan Anh)
10-07-2021 09:59:49 20,000 LE DUC ANH chuyen tien
10-07-2021 10:10:32 200,000 LE XUAN VAN ck MS 2021.181(Ha Anh Tuan)
10-07-2021 10:43:45 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.181
10-07-2021 11:12:09 50,000 LPT ung ho MS 2021181Ha Tuan Anh
10-07-2021 16:25:26 200,000 ung ho ms 2021.181 (ha tuan anh)
10-07-2021 16:53:17 50,000 ms 2021.181 ( ha tuan anh )
10-07-2021 17:32:26 50,000 ung ho MS 2021181 Ha Tuan Anh
10-07-2021 19:44:02 500,000 ung ho MS 2021.181 (Ha Anh Tuan)

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền  Mã số ủng hộ 
2/7/21 Anh Hưng + Trực 1.500.000  2021.171,170,169
2/7/21 Nguyễn Quang Bích  1.000.000  2,021,171
5/7/21 Nguyễn Văn Thông 1.500.000  2021.174,169,168
6/7/21 Nguyễn Huỳnh Đan Thoại (28/6 B Huỳnh Văn bánh, P15, QPN ) 200.000  2,021,169

Ban Bạn đọc

Con trai hiếu thảo tai nạn, mẹ tập tễnh bán vé số chẳng đủ sức lo

Con trai hiếu thảo tai nạn, mẹ tập tễnh bán vé số chẳng đủ sức lo

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ Thanh đã phải theo chân mẹ rong ruổi khắp các nẻo đường để bán vé số. Lớn lên, em đi làm mướn phụ giúp cha mẹ, nhưng tai họa cứ liên tiếp ập đến với chàng trai hiếu thảo.

 

tin nổi bật

Bệnh nhân khóc xin bác sĩ cho về nhà "chờ chết"

Mỗi lần mua thuốc, làm xét nghiệm với chi phí từ vài trăm hoặc vài triệu đồng, bác sĩ đều phải nói trước với gia đình bà Tươi vài ngày để chuẩn bị. Thấy các con trầy trật vì mình, đã nhiều lần bà đòi xuất viện.

"Biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp con tôi tiếp tục điều trị bệnh ung thư"

Người góa phụ mừng rỡ khi được thông báo số tiền bạn đọc ủng hộ cho con trai, bé Trần Hoài Phi. Căn bệnh ung thư đã hành hạ cậu bé suốt 6 năm ròng, những tưởng đã hết cơ hội chạy chữa vì cạn tiền.

Mặt biến dạng do khối u, bé gái đau đớn khóc cả ngày lẫn đêm

Mắc bệnh u bạch huyết bẩm sinh nên dù mới 1 tuổi, bé Mơ đã phải gánh chịu nhiều đau đớn, khuôn mặt biến dạng khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa.

Trao hơn 18 triệu đồng tới gia đình có con gái mắc bệnh não

Sau cái chết đột ngột của con trai, vợ chồng anh Quý chưa nguôi nỗi đau thì một lần nữa nhận tin dữ khi con gái duy nhất phát hiện mắc bệnh viêm màng não. Bạn đọc báo VietNamNet gửi về ủng hộ gia đình anh số tiền hơn 18 triệu đồng.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2022

Trong 10 ngày cuối tháng 10/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 679,159,452 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Ôm di ảnh của mẹ, hai đứa trẻ ngơ ngác nương nhờ bà ngoại nghèo khó

Mẹ đột ngột qua đời, hai đứa trẻ Nguyễn Hoàng Vũ (9 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thiên (2 tuổi) ôm di ảnh và thi hài của mẹ từ Phan Thiết về Đức Thọ (Hà Tĩnh) để nương nhờ bà ngoại nghèo khó.

Bé Chíp có mẹ trầm cảm đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc

Sinh con khi còn quá trẻ, người mẹ đơn thân 17 tuổi đổ bệnh trầm cảm. Bé Chíp chưa đầy tháng đã chịu cảnh bơ vơ trong căn nhà rách nát. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ bé Chíp số tiền hơn 70 triệu đồng.

Bị tai nạn chấn thương sọ não, thanh niên mồ côi cha đang rất cần giúp đỡ

Mồ côi cha khi mới 5 tuổi, Đông sớm cùng anh trai bươn trải khắp nơi, kiếm tiền chăm sóc ông nội bị liệt. Mới đây, em bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào nguy kịch.

Trao hơn 35 triệu đồng tới người phụ nữ bị liệt nửa người ở Hà Tĩnh

Gia đình anh Nguyễn Đình Luận ở Hà Tĩnh vô cùng khó khăn khi vợ bị liệt nửa người, chồng ngã giàn giáo gãy chân, sức khỏe yếu. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gia đình anh số tiền hơn 35 triệu đồng.

Người phụ nữ bế tắc vì không có tiền chữa hậu di chứng bỏng xăng

May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng hậu quả để lại là cơ thể chị Lê Thị Tâm chằng chịt những vết sẹo, mất đi 81% sức lao động.

Trao hơn 50 triệu đồng tới gia đình anh Thế ở Hà Tĩnh

Trong lúc đi phụ hồ, anh Thế gặp tai nạn lao động, phải cắt cụt cánh tay. Vợ anh mắc bệnh khớp vẫn hàng ngày dò dẫm nhặt ve chai kiếm sống. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ anh Thế số tiền hơn 50 triệu đồng.

Báo VietNamNet hỗ trợ xây nhà cho bà ngoại 60 tuổi còng lưng phụ quán cơm, nuôi 3 cháu nhỏ

Ngày 2/12, Báo VietNamNet phối hợp với Ngân hàng SeABank cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Quận ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ô Môn… khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước cho gia đình ông Đào Rương (63 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm).

Khởi công xây dựng 'Ngôi nhà mơ ước' cho vợ chồng già bán vé số chăm cháu ngoại mồ côi

Ngày 2/12, Báo VietNamNet phối hợp với Ngân hàng SeABank cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Quận ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ô Môn… khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước cho gia đình bà Phạm Thị Được ở phường Châu Văn Liêm.

Người đàn ông bị liệt "mơ" 20 triệu đồng viện phí

Anh Võ Văn Tuấn đang đợi tiền để được phẫu thuật do bị áp xe, lở loét phần ụ ngồi. Vợ anh mới xin đi làm lại sau đợt thất nghiệp dài nên chẳng cách nào lo nổi 20 triệu đồng viện phí.

Người phụ nữ mắc bệnh lạ xúc động nhận hơn 75 triệu đồng bạn đọc ủng hộ

Bày tỏ lòng cảm kích và xúc động sau khi được bạn đọc báo VietNamNet gửi tặng hơn 75 triệu đồng để chữa bệnh, người phụ nữ nghèo, mắc bệnh nan y ở TT-Huế cúi đầu cảm tạ, gửi lời tri ân đến độc giả của báo.