Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2021

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 593.077.502 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/11/21 1,000 IBVCB.1492220457.ada.CT tu 1022562304 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 1,000 IBVCB.1491619206.g.CT tu 1021162036 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 5,000 MBVCB.1490527801.Tra Xuan Binh giup ms 2021314.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 5,500 429544.111121.094943.ung ho MS 2021 314
11/11/21 10,000 IBVCB.1492070315.UNG HO MS 2021 314 DANG THIEN TAN.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 40,000 804044.111121.140326.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 4/10/2021 - MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
11/11/21 40,000 MBVCB.1490640448.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 50,000 671748.111121.180406.MS 2021.314( Dang Thien Tan)
11/11/21 50,000 MBVCB.1491713683.MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 50,000 MBVCB.1491709849.MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 50,000 725444.111121.130723.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.314 (DANG THIEN TAN)-111121-13:07:08 725444
11/11/21 50,000 236940.111121.114653.Ung ho NCHCCCL Trinh Thi Ngoc Diem 0396227440 FT21315797045957
11/11/21 50,000 IBVCB.1490927573.Giup ma so 2021 314 Dang Thien Tan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 50,000 632665.111121.105500.T ung ho be Dang Thien Tan MS 2021.314
11/11/21 50,000 IBVCB.1490412591.ung ho ma so MS 2021 309 ba Nguyen Thi Ba.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 50,000 IBVCB.1490409210.ung ho ma so MS 2021 310 chi Dinh Thi Thoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 50,000 IBVCB.1490404237.ung ho ma so MS 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 50,000 IBVCB.1490399939.ung ho ma so MS 2021 312 Dang Thanh Truc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 50,000 IBVCB.1490395222.ung ho ma so MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 50,000 692599.111121.055405.Ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc
11/11/21 100,000 MBVCB.1492321690.Ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 MBVCB.1492316993.Ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 797106.111121.183336.Ung ho MS2021314 Dang Thien Tan FT21315865205784
11/11/21 100,000 MBVCB.1491650125.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so 2021.313(anh Ho Xuan Tan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 MBVCB.1491646885.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so 2021.302(be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 MBVCB.1491641183.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.311(be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 503506.111121.143018.ung ho MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/11/21 100,000 501532.111121.142549.ung ho MS 2021 312 Dang Thanh Truc
11/11/21 100,000 500785.111121.142403.Ung ho MS 2021 314 Dang Thien Tan
11/11/21 100,000 MBVCB.1491129387.LE KHAC NAM chuyen tien.MS 2021.314 ( Dang thien tan).CT tu 0021002260594 LE KHAC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 779233.111121.115444.Vinh Nam ung ho ms 2021 314 Dang Thien Tan
11/11/21 100,000 MBVCB.1490639108.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 542337.111121.090313.Ung ho MS 2021.314 (be Dang Thien Tan). Tu Phuc Nho 111121
11/11/21 100,000 030853.111121.085841.ZP6004E2U2EV 211111000214810 MS 2021.313
11/11/21 100,000 MBVCB.1490425193.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.313 ( anh Ho Xuan Tan).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 Ung ho NCHCCCL PHAN LINH CHI 0912426013
11/11/21 100,000 MBVCB.1490311869.MS: 2021.313(anh Ho Xuan Tan).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 100,000 318247.111121.050248.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
11/11/21 200,000 MBVCB.1490009685.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh ms:2021.312 DangThanhTruc.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 200,000 740851.111121.215203.MS 2021.314
11/11/21 200,000 898659.111121.212626.UNG HO NCHCCCL+BAO+0358599275-111121-21:29:07 898659
11/11/21 200,000 892471.111121.210419.MS 2021.313 ( HO XUAN TAN)-111121-21:04:29 892471
11/11/21 200,000 MBVCB.1492242032.Ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 200,000 411419.111121.180131.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 313 cho ho xuan tan
11/11/21 200,000 MBVCB.1492037500.ung ho ms 2021.314(Dang Thien Tan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 200,000 391100.111121.175846.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021314 cho dinhj thien tan tuyen quang
11/11/21 200,000 658688.111121.165309.Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan FT21315957688630
11/11/21 200,000 114790.111121.162946.ung ho ms 2021.314(Dang Thien Tan)
11/11/21 200,000 372249.111121.155841.Vietcombank;0011002643148;HOANG KIM TRUNG chuyen khoan ung ho MS 2021314 dang thien tan
11/11/21 200,000 048571.111121.133909.MS 2021 314
11/11/21 200,000 IBVCB.1491214269.MS 2021 314 Dang Thien Tan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 200,000 888189.111121.123230.Vietcombank;0011002643148;MS 2021311 ung ho be Quynh Huong
11/11/21 200,000 MBVCB.1490788417.MS 2021 309 Nguyen Thi Ba.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 200,000 MBVCB.1490783386.MS 2021 311 Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 200,000 MBVCB.1490775161.MS 2021 314 Dang Thien Tan.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 200,000 SHGD:10001387.DD:211111.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 314 DANG THIEN TAN
11/11/21 200,000 MBVCB.1490468855.MS 2021 312 Dang Thanh Truc.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 200,000 MBVCB.1490459371.chay than.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 200,000 MBVCB.1490330725.MS 2021311 be nguyen ha quynh huong.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21 200,000 604370.111121.070452.UNGHOMS2021.311 BENGUYENHAQUYNHHUONG-111121-07:04:58 604370
11/11/21 300,000 769302.111121.094906.Ung ho ms 2021314 Dang Thien Tan
11/11/21 300,000 MBVCB.1492314713.PHI VIET HANH charity MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 300,000 164554.111121.145406.Ung ho MS 2021.308 (anh Vu Anh Mung)
11/11/21 300,000 707840.111121.092221.Ung ho NCHCCCL
11/11/21 300,000 637613.111121.092104.ANH HOANG TUAN CUONG UNG HO MS2021.314(DANG THIEN TAN)-111121-09:21:09 637613
11/11/21 400,000 MBVCB.1492075182.Ong ba Khai Tam gui chau Dang Thien Tan, ms 2021.314 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 400,000 150301.111121.142048.Ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)
11/11/21 500,000 MBVCB.1490072226.PHAM MINH THANH chuyen tien ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0511000451495 PHAM MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 500,000 MBVCB.1492710966.NGUYEN DANG TUAN ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan.CT tu 0301000355820 NGUYEN DANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 500,000 MBVCB.1491252148.giup do 2021.314.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 500,000 MBVCB.1490514156.ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 500,000 SHGD:10002297.DD:211111.BO:HOANG THANH TUNG.Remark:IBUNG HO MS 2021.312 (DANG THANH TRUC)
11/11/21 1,000,000 664776.111121.165656.Ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc FT21315073307414
11/11/21 1,000,000 MBVCB.1490987319.ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 1,000,000 SHGD:10001695.DD:211111.BO:TRINH ANH TUAN.Remark:Giup MS 2021.314 (Dang Thien Tan) con Dang T May tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
11/11/21 1,500,000 MBVCB.1492740046.ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 2,000,000 MBVCB.1492454981.ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 2,000,000 794076.111121.144913.Ung ho MS 2021.308 Anh Vu Anh Mung
11/11/21 2,500,000 904133.111121.183243.Kolmakova E.V. dong vien cho MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/11/21 3,000,000 MBVCB.1492452374.ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21 12,000,000 NGUYEN BACH TRANG NT // UNG HO BENH NHAN NGHEO CO CAC MA SO 2021-309,2021-310,2021-311,2021-312 , MOI MA SO 3 TRIEU VND TONG CONG 12 TRIEU VND
11/11/21 12,000,000 NGUYEN BACH TRANG NT // UNG HO BENH NHAN NGHEO CO CAC MA SO 2021-302, 2021-303, 2021-304, 2021-308, MOI MA SO 3 TRIEU VND TONG CONG 12 TRIEU VND
11/12/21 1,000 IBVCB.1492829927.aa.CT tu 1020328191 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 5,000 MBVCB.1493491174.Tra Xuan Binh giup ms 2021315.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 6,500 906258.121121.133821.ung ho MS 2021 315
11/12/21 10,000 IBVCB.1494387162.UNG HO MS 2021 315 ANH TUE.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 11,002 MBVCB.1492826089.ung ho de lam tu thien cuu giup n ngheo.CT tu 1017355532 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 20,000 722999.121121.080358.Ung ho NCHCCCL Huong 0936577753
11/12/21 30,000 IBVCB.1494473160.Ms 2021 315 bo con anh tin.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 40,000 MBVCB.1493734575.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.315(Cha Con Anh Tue).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 50,000 IBVCB.1494300769. ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0121001168338 NGUYEN HONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 50,000 229513.121121.153231.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021315 cha con anh Tue
11/12/21 50,000 662298.121121.153016.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/12/21 50,000 IBVCB.1493708737.Giup ma so 2021 315 cha con anh Tue .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 50,000 MBVCB.1493564462.Chuyen tien nchcccl.CT tu 0251002704874 NGUYEN VAN CHO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 50,000 SHGD:10004262.DD:211112.BO:TRINH HOANG YEN.Remark:995221111255482 MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/12/21 50,000 SHGD:10004224.DD:211112.BO:TRINH HOANG YEN.Remark:995221111255417 MS 2021. 312 Dang Thanh Truc
11/12/21 50,000 SHGD:10004211.DD:211112.BO:TRINH HOANG YEN.Remark:995221111255466 MS 2021. 313 anh Ho Xuan Tan
11/12/21 50,000 287942.121121.093554.Ung ho MS 2021.315 FT21316608000605
11/12/21 50,000 782441.121121.090633.PHAM NGOC HA chuyen tien
11/12/21 50,000 926766.121121.081312.ms 2021.315
11/12/21 50,000 937852.121121.074032.UNG HO MS 2021.315(CHA CON ANH TUE)-121121-07:43:14 937852
11/12/21 68,000 159880.121121.215530.UH MS 2021 296 Nguyen Trong Tan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/12/21 68,000 297299.121121.092211.UH MS 2021 295 Nguyen Van Thanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/12/21 100,000 937723.121121.225016.ung ho MS 2021 . 315 (cha con anh Tue)
11/12/21 100,000 282804.121121.222916.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.315 cha con anh Tue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21317911213901
11/12/21 100,000 173579.121121.221529.ISL20211112221529628-Ung ho MS 2021-315 Cha con anh Tue
11/12/21 100,000 173559.121121.221418.ISL20211112221418112-Ung ho MS 2021-314 Dang Thien Tan
11/12/21 100,000 173549.121121.221152.ISL20211112221152078-Ung ho MS 2021-312 Dang Thanh Truc
11/12/21 100,000 173514.121121.221025.ISL20211112221025726-Ung ho MS2021-313 Anh Ho Xuan Tan
11/12/21 100,000 MBVCB.1495273822.ung ho NCHCCCL .CT tu 0291000361411 MAI THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 173477.121121.220849.ISL20211112220849026-Ung ho MS 2021-311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/12/21 100,000 606761.121121.203306.T ung ho cha con anh Tue MS 2021.315
11/12/21 100,000 958761.121121.201518.Chuyen tien tu ViettelPay
11/12/21 100,000 014043.121121.201324.Ung ho ma so 2021 299 chi em Thuy Linh
11/12/21 100,000 013973.121121.200831.Ung ho ma so 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
11/12/21 100,000 013931.121121.200558.Ung ho ma so 2021 303 gia dinh ba Ngau
11/12/21 100,000 013907.121121.200408.Ung ho ma so 2021 305 ba Doan Thi Nuong
11/12/21 100,000 013865.121121.200206.Ung ho ma so 2021 306 be Do Tran Toan
11/12/21 100,000 013842.121121.200025.Ung ho ma so 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/12/21 100,000 013807.121121.195831.Ung ho ma so 2021 308 anh Vu Anh Mung
11/12/21 100,000 013777.121121.195522.Ung ho ma so 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/12/21 100,000 013752.121121.195303.Ung ho ma so 2021 310 chi Dinh Thi Thoa
11/12/21 100,000 013731.121121.195111.Ung ho ma so 2021 312 Dang Thanh Truc
11/12/21 100,000 013698.121121.194843.Ung ho ma so 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/12/21 100,000 013670.121121.194638.Ung ho ma so 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21 100,000 822066.121121.191924.Ung ho NCHCCCL BuiTienAnh 0375702665
11/12/21 100,000 301379.121121.161419.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue)
11/12/21 100,000 969446.121121.145822.LUONG KIEU SON ung ho MS 2021.315( Cha con anh Tue)
11/12/21 100,000 MBVCB.1493806709. Ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! .CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 831073.121121.125837.mong cho nhung manh doi don coi tim duoc nguoi than coi nguon
11/12/21 100,000 999024.121121.124316.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.315 (CHA CON ANH TUE)-121121-12:42:45 999024
11/12/21 100,000 MBVCB.1493736551.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 IBVCB.1493712153.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 MBVCB.1493508131.VU THI MAI ung ho MS 2021.315 ( cha con anh Tue).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 760375.121121.094019.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue). Tu Phuc Nho 121121
11/12/21 100,000 MBVCB.1493194875.ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0271000051317 NGUYEN THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 SHGD:10010987.DD:211112.BO:PHAM THI TO.Remark:Pham Thi To 0968283366 Ung ho NCHCCCL
11/12/21 100,000 174929.121121.090138.Ung ho NCHCCCL nguyen duc viet 0398219802
11/12/21 100,000 MBVCB.1493050991.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho MS 2021. 315( Cha con anh Tue).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 MBVCB.1493038896.MS 2021315.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 100,000 132381.121121.082438.Vinh Nam ung ho ms 2021 315 cha con anh Luong Huu Tue
11/12/21 100,000 MBVCB.1492997233.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 MBVCB.1492900569.MS 2021.315 ( Cha con anh Tue).CT tu 1014319826 DINH NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 100,000 719442.121121.004055.Ung ho ms 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/12/21 200,000 MBVCB.1495331185.ms 2021 314.CT tu 0021000964582 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 200,000 MBVCB.1494997676.GDPT ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 094226.121121.192805.Ung ho MS 2021.313 Anh Ho Xuan Tan FT21316755028201
11/12/21 200,000 090211.121121.192442.Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue FT21316947956599
11/12/21 200,000 756367.121121.185236.MS 2021 315
11/12/21 200,000 522283.121121.173639.Ckms2021315 Cha con anh tue
11/12/21 200,000 865195.121121.163919.Dang Thi Le Thanh ung ho MS 2021.315 cha con a Tue FT21316606701704
11/12/21 200,000 892550.121121.142051.Ms 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21 200,000 644867.121121.133919.Ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21 200,000 005898.121121.132047.Cha con anh Tue
11/12/21 200,000 561739.121121.130231.MS 2021.315 FT21316611268252
11/12/21 200,000 005361.121121.130145.MS 2021.315 ( CHA CON ANH TUE)-121121-13:01:03 005361
11/12/21 200,000 MBVCB.1493731057.MS 2021.315.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 853651.121121.122215.ung ho ms 2021.315 cha con anh Tue
11/12/21 200,000 106516.121121.112959.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/12/21 200,000 MBVCB.1493490690.Ung ho Ms2021208( hoang van nghia).CT tu 0071005696309 LE THI HONG TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 353761.121121.103924.ung ho MS 2021 315 Cha con anh Tue
11/12/21 200,000 MBVCB.1493366364.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh ms : 2021.309 Ba NguyenThiBa.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 MBVCB.1493356999.c Huong Uh ms2021.313 c Phan Thi An.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 MBVCB.1493336949.ch Huong uh ms :2021.315 Cha Con a Tue .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 655043.121121.101400.Chuyen tien MS 2021.315
11/12/21 200,000 MBVCB.1493291047.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0071001302475 NGUYEN VINH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 320958.121121.100001.MS 2021.315 cha con a Tue FT21316668009194
11/12/21 200,000 448454.121121.095540.ma so 2021.315 cha con anh Tue
11/12/21 200,000 302171.121121.094636.MS 2021315 Cha con anh Tue FT21316230970569
11/12/21 200,000 MBVCB.1493217823.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien MS 2021.315 ( cha con anh Tue ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 SHGD:10000747.DD:211112.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 315 CHA CON ANH TUE
11/12/21 200,000 203450.121121.083929.Ung ho MS 2021 315 cha con a Tue
11/12/21 200,000 218480.121121.083536.ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue FT21316253507070
11/12/21 200,000 IBVCB.1493044488.MS 2021 315 cha con anh Tue.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 200,000 946387.121121.075940.ung ho MS 2021.315( cha con anh Tue)
11/12/21 200,000 708328.121121.073510.ung ho ms 2021.315(cha con a Tue)
11/12/21 200,000 158375.121121.063505.Ung ho MS 2021.314 chau DANG THIEN TAN FT21316702230639
11/12/21 200,000 MBVCB.1492869894.MS 2021.315(cha con anh tue).CT tu 0761002365892 PHAM NHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 200,000 MBVCB.1492807465.PHAM VAN TU chuyen tien.CT tu 0731000697812 PHAM VAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 300,000 MBVCB.1495261568.PHI VIET HANH charity ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 300,000 052772.121121.202947.pham thi hanh tbinh tang ms2021315 cha con a tue
11/12/21 300,000 MBVCB.1494991464.ung ho ms 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 300,000 993247.121121.180635.Gui MS 2021.315 Cha con anh Tue FT21316926109672
11/12/21 300,000 990610.121121.180433.Gui MS 2021.314 Dang Thien Tan FT21316157112122
11/12/21 300,000 IBVCB.1494348293.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 300,000 120674.121121.150702.TRINH VAN XUE chuyen khoan ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21 300,000 053820.121121.150649.UNG HO MS 2021.311(BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-121121-15:06:28 053820
11/12/21 300,000 MBVCB.1493780102.Ms 2021.284 cu Pham Thi Luong.CT tu 0011004408189 NGUYEN LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 300,000 503284.121121.120037.MS 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21 300,000 468855.121121.102906.Ung ho MS 2021 309
11/12/21 300,000 654362.121121.101408.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.315 cha con anh tue
11/12/21 300,000 020097042311121009462021fd84859061.3767.100900.MS 2021.315 (cha con anh Tue)
11/12/21 300,000 930540.121121.081641.Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue
11/12/21 350,000 IBVCB.1494369869.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 350,000 IBVCB.1494364946.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 350,000 IBVCB.1494358244.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 500,000 197965.121121.222148.ung ho ms 2021 315
11/12/21 500,000 069350.121121.210538.Ung ho NCHCCCL
11/12/21 500,000 151037.121121.201802.Ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue FT21316907150198
11/12/21 500,000 IBVCB.1494198387.ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 500,000 IBVCB.1494187399.ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 500,000 580632.121121.144244.ung ho MS2021.315 cha con anh Tue
11/12/21 500,000 176086.121121.144029.MS2021.297 Nguyen Quang Hung ung ho Nguyen Van Duy
11/12/21 500,000 173001.121121.140145.TTTP ung ho Ms2021.315 Cha con anh Tue
11/12/21 500,000 MBVCB.1493803579.Ung ho?MS 2021.315?(Cha con anh Tu), nho VNN chuyen giup, xin cam on.CT tu 0021001687078 TRAN KHAC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 500,000 770735.121121.101918.Ung ho MS 2021.315 ( cha con anh Tue)
11/12/21 500,000 003126.121121.101231.Ung ho MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Huong
11/12/21 500,000 003094.121121.101118.Ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc
11/12/21 500,000 003059.121121.100930.Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/12/21 500,000 212448.121121.092040.MS 2021 315 Cha con anh Tue
11/12/21 500,000 MBVCB.1493113294.giup do 2021.315.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 500,000 SHGD:10009309.DD:211112.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.314 chau Dang Thien Tan
11/12/21 500,000 101062.121121.082354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 315 Cha con anh Tue
11/12/21 500,000 MBVCB.1493031319.ho tro cha con anh tue , ha tinh.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 500,000 MBVCB.1492989271.ms 2021 315 uh cha con anh Tue.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 600,000 126758.121121.175611.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.315-121121-17:56:17 126758
11/12/21 1,000,000 MBVCB.1495236341.UNG HO MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 1,000,000 MBVCB.1495088009.Ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 1,000,000 418841.121121.204057.Ung ho NCHCCCL Thao 0983466631
11/12/21 1,000,000 IBVCB.1494374576.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21 1,000,000 SHGD:10004261.DD:211112.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.315 ( CHA CON ANH TUE)
11/12/21 1,000,000 063762.121121.152915.2021.315 CHA CO ANH TUE-121121-15:28:43 063762
11/12/21 1,000,000 594376.121121.145043.ho tro Ms 2021315cha con anh Tue
11/12/21 1,000,000 655513.121121.142258.MS 2021.314 Dang Thien Tan FT21316730072854
11/12/21 1,000,000 654187.121121.142201.MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan FT21316043080104
11/12/21 1,000,000 652098.121121.142031.MS 2021.315 Cha con anh Tue FT21316610318415
11/12/21 1,000,000 SHGD:10000108.DD:211112.BO:CAM THI BICH NGOC.Remark:(43221111100025) CAM THI BICH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2021 230 (VU QUOC CUONG. CUONG BEO)
11/12/21 1,000,000 SHGD:10000091.DD:211112.BO:CAM THI BICH NGOC.Remark:(43221111100026) CAM THI BICH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2021-308 (ANH VU ANH MUNG)
11/12/21 1,000,000 995866.121121.090723.Ung ho cha con anh Tue MS 2021.315
11/12/21 1,000,000 743307.121121.071429.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021315
11/12/21 1,200,000 127853.121121.175922.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.311,312,313,314 MOI TH 300.000-121121-17:59:32 127853
11/12/21 2,000,000 402351.121121.164308.Cty Quang Minh ung ho MS2021315 cha con Anh Tue
11/12/21 2,000,000 878861.121121.110253.NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2021.315(cha con anh Tue)
11/12/21 2,000,000 IBVCB.1493055985.Cha con anh Tue .CT tu 0071002318220 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21 2,500,000 150929.121121.053812.Ungho MS 2021.315 cha con anh Tue FT21316400108008
11/12/21 3,000,000 681760.121121.102938.Ong Tu Van dong vien cho MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/12/21 5,000,000 057746.121121.151410.MS 2021.315 (CHA CON ANH TUE)-121121-15:14:04 057746
11/12/21 10,000,000 168258.121121.201434.GHI RO UNG HO MS 2021.315 (CHA CON ANH TUE)-121121-20:14:45 168258
11/12/21 10,000,000 336482.121121.101102.Ong Tu Van giup cho ms 2021 315 cha con snh Tue FT21316142002068
11/12/21 20,000,000 243247.121121.085936.Ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue o Can Loc Ha Tinh FT21316896009570
11/12/21 22,300,000 194938.121121.220846.MS 2021.315 (CHA CON ANH TUE)-121121-22:08:44 194938
11/13/21 1,000 IBVCB.1496560503.asdf.CT tu 1023592509 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 1,000 IBVCB.1496547184.asdf.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 1,000 IBVCB.1496538686.asdf.CT tu 1023551733 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 1,000 IBVCB.1496529090.asdf.CT tu 1023354549 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 1,000 IBVCB.1496481788.asdf.CT tu 1023691062 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 1,000 IBVCB.1496479187.asdf.CT tu 1023421300 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 2,000 IBVCB.1496627623.asdf.CT tu 1023740600 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 5,000 MBVCB.1495740260.Tra Xuan Binh giup ms 2021316.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21 10,000 359404.131121.165505.ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)
11/13/21 10,000 IBVCB.1496352911.UNG HO MS 2021 316 LUONG THAI KIET.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21 20,000 MBVCB.1497195176.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.316(be Luong Thai Kiet).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 40,000 MBVCB.1496188943.thai vu thai va nguyen hong thao ung ho MS 2021.316( Be Luong Thai Kiet ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 40,000 MBVCB.1496182021.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.316( Be Luong Thai Kiet ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 50,000 391822.131121.170248.LX UH MS 2021.315(ATUE)-131121-17:02:45 391822
11/13/21 50,000 129404.131121.140259.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021316 be Luong Thai Kiet
11/13/21 50,000 307044.131121.121117.GD PHAM NGUYEN KY VINH ANTHONY UH MS 2021.316 (LUONG THAI KIET)-131121-12:11:03 307044
11/13/21 50,000 MBVCB.1496056531.Ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 50,000 IBVCB.1495891641.Giup ma so 2021 316 be Luong Thai Kiet .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21 50,000 874234.131121.090541.T ung ho be Luong thai Kiet MS 2021.316
11/13/21 50,000 241364.131121.085816.UNG HO MS 2021.316 BE LUONG THAI KIET-131121-08:58:15 241364
11/13/21 50,000 363410.131121.054531.Ung ho MS 2021316 be Luong Thai Kiet FT21317881579417
11/13/21 100,000 524628.121121.225309.ung ho MS 2021 . 314 (Dang Thien Tan)
11/13/21 100,000 923603.121121.225156.ung ho MS 2021 . 313 (anh Ho Xuan Tan)
11/13/21 100,000 910353.131121.221812.ung ho MS 2021 . 316 (be Luong Thai Kiet)
11/13/21 100,000 657851.131121.220827.ung ho MS 2021.306 be Do Tran Toan
11/13/21 100,000 321239.131121.215839.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.316 be Luong Thai Kiet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21319049722800
11/13/21 100,000 261391.131121.205104.Ung ho CTNCHCCCL FT21319783646611
11/13/21 100,000 739759.131121.200520.ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
11/13/21 100,000 082086.131121.180044.MS2021.316 FT21317092085295
11/13/21 100,000 MBVCB.1496801119.Ung ho ms 2021.316 Be LUONG THAI KIET.CT tu 0181001958394 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 100,000 258494.131121.164335.Ung ho NCHCCCL Phuong Nguyen 0945873997
11/13/21 100,000 348132.131121.144333.UNG HO MS 2021.316(BE LUONG THAI KIET)-131121-14:43:33 348132
11/13/21 100,000 Ung ho NCHCCCL-VI THI TU ANH-0382061073
11/13/21 100,000 091147.131121.074744.Vinh Nam ung ho ms 2021 316 be Luong Thai Kiet
11/13/21 100,000 910615.131121.063704.Chuyen tien ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue
11/13/21 100,000 364490.131121.055752.MS 2021.316 FT21317056380734
11/13/21 100,000 901809.131121.055353.ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet
11/13/21 200,000 101265.131121.181758.Thanh Tuyen ung ho MS2021.310 Dinh Thi Hoa FT21317798313467
11/13/21 200,000 MBVCB.1496414599.MS?2021 316? Luong Thai Kiet.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21 200,000 IBVCB.1496380948.MS 2021 316 be Luong Thai Kiet.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21 200,000 332682.131121.134757.MS 2021.306-131121-13:47:55 332682
11/13/21 200,000 960197.131121.133526.ung ho MS 2021.311(Be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/13/21 200,000 532189.131121.101356.Ung ho MS 2021.309 FT21317266920089
11/13/21 200,000 238683.131121.094636.Ung ho NCHCCCL
11/13/21 200,000 485572.131121.093611.Ung ho ms 2021.316 be luong thai kiet FT21317735862076
11/13/21 200,000 MBVCB.1495715189.MS 2021.316.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 200,000 MBVCB.1495680722.HONG HUNG chuyen tien ung ho Ms 2021.316 Luong The Kiet Chuc Chau Mau Lanh Benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 200,000 842114.131121.082731.Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue
11/13/21 200,000 MBVCB.1495524159.Ung ho MS?2021.316?(Be Luong Thai Kiet).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 210,000 685503.131121.121701.Ung ho tu thien MS 2021.315 cha con anh TUE FT21317604899211
11/13/21 300,000 MBVCB.1497457177.UNG HO MS 2021.316 (be Luong Thai Kiet).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 300,000 956442.131121.141956.Chuyen tien ung ho ms 2021.316
11/13/21 300,000 MBVCB.1495740713.MS 2021.315.CT tu 2323888888 NGUYEN DUY TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 300,000 418316.131121.082800.2021.316 luong thai kiet FT21317000001002
11/13/21 300,000 056165.131121.053929.ung ho ms 2021 316 be luong thai kiet
11/13/21 350,000 214367.131121.030544.MS 2021. 315 ( CHA CON ANH TUE )-131121-03:05:42 214367
11/13/21 400,000 376472.131121.200822.MS 2021316 Be Luong Thai Kiet
11/13/21 400,000 952677.131121.141551.Chuyen tien ung ms 2021.252
11/13/21 500,000 268917.121121.234020.ung ho MS 2021 315 Cha con anh Tue
11/13/21 500,000 266552.131121.205619.Ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet FT21319193416205
11/13/21 500,000 264995.131121.205445.Ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue FT21319438191867
11/13/21 500,000 743098.131121.171409.MS 2021.315
11/13/21 500,000 MBVCB.1496387829.UNG HO MS 2021 316 BE LUONG THAI KIET.CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21 500,000 595285.131121.092346.Chuyen tien ung ho MS2021.316
11/13/21 500,000 MBVCB.1495630311.Ung ho MS2021315(cha con anh Tue).CT tu 0011001632310 PHAM VU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 500,000 927289.131121.071936.MS2021.315 . Cha con anh Tue
11/13/21 500,000 MBVCB.1495523633.ms 2021316 luong thai kiet.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21 1,000,000 848533.121121.231659.ung ho, MS 2021.315, Cha con anh Tue
11/13/21 1,000,000 157212.131121.173719.ung ho MS 2021.316 (be Luong Thai Kiet)
11/13/21 1,000,000 906526.131121.131758.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 316 be Luong Thai Kiet
11/13/21 1,000,000 722517.131121.125313.Chi Hai ung ho be Luong Thai Kiet MS 2021.316 FT21317404032315
11/13/21 1,500,000 IBVCB.1495395246.Hoang Ngoc Nam - ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 2,000,000 IBVCB.1495459955.Ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21 5,000,000 685262.131121.102847.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.316 Be Luong Thai Kiet
11/14/21 5,000 MBVCB.1497936104.Tra Xuan Binh giup ms 2021317.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21 5,500 844095.141121.142758.ung ho MS 2021 317
11/14/21 7,000 973468.141121.115605.ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)
11/14/21 10,000 IBVCB.1499396212.UNG HO MS 2021 317 BE TUONG.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21 10,000 MBVCB.1498352300.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.317.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 10,000 972616.141121.115512.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong)
11/14/21 20,000 804309.141121.203045.MS 2021.312 DANG THANH TRUC
11/14/21 20,000 804146.141121.202932.MS 2021.313 ANH HO XUAN TAN
11/14/21 20,000 803184.141121.202108.MS 2021.314 DANG THIEN TAN
11/14/21 20,000 802881.141121.201838.MS 2021.316 BE LUONG THAI KIET
11/14/21 20,000 802669.141121.201639.MS 2021.317 BE LY THANH TUONG
11/14/21 40,000 MBVCB.1498332945.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.317( be Ly Thanh Tuong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 50,000 791612.141121.205359.ung ho NCHCCCL
11/14/21 50,000 678849.141121.205351.Ms 2021 317 be Ly Thanh Tuong
11/14/21 50,000 803016.141121.201942.MS 2021.315 CHA CON ANH TUE
11/14/21 50,000 IBVCB.1498477263.Giup ma so 2021 317 be Ly Thanh Tuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21 50,000 722432.141121.125748.Ung ho NCHCCCL.Trang.093.838.1097 FT21319030873434
11/14/21 50,000 496170.141121.092637.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.317 (BE LY THANH TUONG)-141121-09:26:12 496170
11/14/21 50,000 787580.141121.082355.T ung ho Ly thanh Tuong MS 2021.317
11/14/21 50,000 413724.141121.052338.Ung ho MS 2021317 be Ly Thanh Tuong FT21319182363683
11/14/21 100,000 058518.131121.234731.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 316
11/14/21 100,000 866860.141121.213844.MS 2021.315 Ba con anh Tue
11/14/21 100,000 253783.141121.213528.Ung ho ma so 2021.315 cha con a Tue FT21319901661966
11/14/21 100,000 664581.141121.204021.PHAM HOANG ANH chuyen khoan
11/14/21 100,000 990260.141121.153935.Vinh Nam ung ho ms 4287 chi Dang Thi Be Ut
11/14/21 100,000 583937.141121.153359.UNG HO MS 2021.317(BE LY THANH TUONG)-141121-15:34:05 583937
11/14/21 100,000 825933.141121.145732.Ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet FT21319013408494
11/14/21 100,000 823259.141121.145447.Ung ho MS 2021.317 be Ly Thanh Tuong FT21319947050866
11/14/21 100,000 821663.141121.145310.MS 2021.315 FT21319004005783
11/14/21 100,000 566574.141121.141639.MS 2021.317 BE LY THANH CUONG, XIN HAY CHUYEN TAN TAY BE-141121-14:19:24 566574
11/14/21 100,000 MBVCB.1497921170.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 100,000 MS 2021.316
11/14/21 100,000 115065.141121.074224.Vinh Nam ung ho ms 2021 317 be Ly Thanh Tuong
11/14/21 150,000 627867.141121.183130.2021.312 DANG THANH TRUC-141121-18:31:36 627867
11/14/21 150,000 627505.141121.183001.2021.315 CHA CON ANH TUE-141121-18:29:58 627505
11/14/21 150,000 627352.141121.182922.2021.314 DANG THIEN TAN-141121-18:29:18 627352
11/14/21 150,000 MBVCB.1498285726.MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 200,000 MBVCB.1497645225.ung ho ms 2021.316(be Luong Thai Kiet).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 200,000 MBVCB.1497611399.NCHCCCL 0962352986.CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 200,000 MBVCB.1499587896. MS 2021 317 be Ly Thanh Tuong.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21 200,000 MBVCB.1499581046.MS 2021 315 cha con anh Tue.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21 200,000 IBVCB.1499545057.MS 2021 314 be Dang Thien Tan.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21 200,000 815644.141121.183656.MS 2021315 Cha con anh Tue
11/14/21 200,000 MBVCB.1498660749.ung ho ms 2021.317(be Ly Thanh Tuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 200,000 MBVCB.1498633404.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho na so 2021.317(be Ly Thanh Tuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 200,000 MBVCB.1498338120.Ung ho MS 2021.316 ( Be Luong Thai Kiet).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 200,000 MBVCB.1498268961.MS 2021.317.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 200,000 IBVCB.1498253156.MS 2021 317 be Ly Thanh Tuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21 200,000 844305.141121.094009.ms 2021 315 cho anh tue
11/14/21 200,000 MBVCB.1497805691.THAI DOAN LONG chuyen tien.CT tu 0061000126289 THAI DOAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 250,000 936747.141121.091831.Ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/14/21 300,000 211114002078166:VIETTEL 400300 LIENNH 211114 211114002078166 NULL phan thi hieu uh ly thanh tuong ms 2021 317
11/14/21 300,000 MBVCB.1498537963.PHI VIET HANH charity MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 300,000 MBVCB.1498527027.PHI VIET HANH charity MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 300,000 MBVCB.1498311222.ms 2021 316 uh Luong Thai Kiet.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21 300,000 477021.141121.084553.Ung ho ma so 2021.315 cha con anh Tue bi bong FT21319007133299
11/14/21 500,000 MBVCB.1497638505.ung ho MS 2021.316.CT tu 0531002564758 DANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 500,000 IBVCB.1499488171.Ung ho NCHCCCL Le Minh Tam 10A Hoan Kiem Ha Noi.CT tu 0721000538294 LE MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 500,000 730391.141121.200307.ung ho MS2021.317, be Ly Thanh Tuong
11/14/21 500,000 MBVCB.1499293789.UNG HO MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 500,000 581986.141121.175952.gia dinh a Huynh giup MS 2021.317 be Ly Thanh Tuong
11/14/21 500,000 838903.141121.102014.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/14/21 500,000 MBVCB.1498061222.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0071000993121 TRAN VAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21 500,000 413866.141121.052531.Ung ho MS 2021.315 FT21319557054041
11/14/21 1,000,000 146196.141121.194749.Ung ho NCHCCCL Man Hong Singapore FT21319005003055
11/14/21 1,000,000 869065.141121.153928.Ung ho Ms 2021.314 Dang Thien Tan FT21319468315560
11/14/21 2,000,000 409257.141121.040259.Ung ho NCHCCCL Nga Simmons 002525480826 FT21319750888502
11/14/21 3,000,000 875022.141121.092536.Ong Tu Van giup do be Ly Thanh Tuong MS 2021.317
11/15/21 1,000 MBVCB.1502010248.Tuy duyen.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 1,000 IBVCB.1499933511.ss.CT tu 1022558009 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 1,000 IBVCB.1499923730.ast.CT tu 1021332279 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 5,000 MBVCB.1499951024.Tra Xuan Binh giup ms 2021318.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 5,500 203853.151121.083428.ung ho MS 2021 318
11/15/21 10,000 IBVCB.1502398911.UNG HO MS 2021 318 CHI THANH BINH.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 20,000 660560.151121.080620.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
11/15/21 40,000 MBVCB.1501592876.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.318 (Chi Nguyen Thi Thanh Binh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 50,000 391828.151121.191918.Ung ho NCHCCCL FT21319899962177
11/15/21 50,000 434027.151121.191756.DIEP KIM PHUC chuyen khoan
11/15/21 50,000 930449.151121.171751.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 1/11/2021 - MS 2021.308 (ANH VU ANH MUNG)
11/15/21 50,000 MBVCB.1501016739.ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 50,000 675144.151121.141426.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 50,000 089888.151121.124724.Ung ho NCHCCCL, chuc co chi anh chu trong ekip luon manh khoe
11/15/21 50,000 IBVCB.1500335928.Giup ma so 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 50,000 753070.151121.100905.UNG HO MS 2021.318(CHI NGUYEN THANH BINH)-151121-10:09:16 753070
11/15/21 50,000 MBVCB.1500210248.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 50,000 MBVCB.1500205816.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 50,000 783790.151121.094703.T ung ho chi Nguyen thi Thanh Binh MS 2021.318
11/15/21 50,000 739752.151121.093546.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.318 (CHI NGUYEN THI THANH BINH)-151121-09:35:23 739752
11/15/21 50,000 368764.151121.055251.Ung ho MS 2021318 chi Nguyen Thi Thanh Binh FT21319997762000
11/15/21 68,000 958643.151121.185045.UH MS 2021 297 Nguyen Van Duy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/15/21 100,000 680410.141121.224106.UNGHONCTCCCL-141121-22:41:05 680410
11/15/21 100,000 611709.151121.222238.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21320161249059
11/15/21 100,000 136660.151121.220645.Ung ho ms 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 100,000 568167.151121.213555.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.317 em Ly Thanh Tuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21320416755320
11/15/21 100,000 286483.151121.212555.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 317
11/15/21 100,000 280482.151121.212457.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 313
11/15/21 100,000 265718.151121.212236.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 318
11/15/21 100,000 992911.151121.203630.ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 100,000 451539.151121.200308.Uhnchcccl FT21319025420305
11/15/21 100,000 819402.151121.180213.MS 2021 318 chi Nguyen Thanh Binh
11/15/21 100,000 279445.151121.180101.MS 2021 315 cha con anh Tue
11/15/21 100,000 596514.151121.165043.Lam Viet ung ho ma so 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 100,000 486750.151121.154917.giup ly thanh tuong ms 2021.317
11/15/21 100,000 MBVCB.1500889008.ung ho ms 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 100,000 861968.151121.134553.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.318 chi Nguyen thi Thanh Binh FT21319267608400
11/15/21 100,000 993386.151121.134248.ung ho MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 100,000 855226.151121.134054.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.317 em Thanh Tuong FT21319767840983
11/15/21 100,000 851644.151121.133751.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.316 em Thai Kiet FT21319281319855
11/15/21 100,000 849126.151121.133538.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.314 em Dang Thien Tan FT21319329394599
11/15/21 100,000 847078.151121.133358.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.313 anh Tan FT21319390184229
11/15/21 100,000 MBVCB.1500741210.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 100,000 MBVCB.1500731583.MS 2021.318 (c Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 100,000 414991.151121.113258.Ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh). Tu Phuc Hoat 151121
11/15/21 100,000 757854.151121.102107.UNG HO MS : 2021.317( BE LY THANH TUONG)-151121-10:21:06 757854
11/15/21 100,000 MBVCB.1500215733.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 100,000 087323.151121.070707.Vinh Nam ung ho ms 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 100,000 MBVCB.1499749530.ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 150,000 MBVCB.1500783070.Ung ho NCHCCCL +Ngoc Diem, 0916656420.CT tu 0371000494497 TRAN THI NGOC DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 676219.151121.221846.MS 2021.318
11/15/21 200,000 MBVCB.1502391444.Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan.CT tu 0111000217942 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 MBVCB.1501317262.Ung ho NCHCCCL + Dang Van Tam + 0989102886.CT tu 0421000525362 DANG VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 MBVCB.1501157008.ung ho ms 2021.318(chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 618627.151121.144311.HO VAN DUNG Chuyen tien
11/15/21 200,000 872875.151121.135423.Ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh FT21319451363130
11/15/21 200,000 MBVCB.1500634287.KITO GIAO UNGHO MS 2021.313 ( ho xuan tan o nghe an ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 MBVCB.1500628228.KITO GIAO UNGHO MS 2021.318 ( nguyen thi thanh binh o ha noi ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 918179.151121.115204.ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 200,000 MBVCB.1500574583.Ms 2021.318 chi Nguyen Thanh Binh.CT tu 0021000505599 TRINH THI HOANG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 937973.151121.112908.Ung ho MS2021.317 be ly thanh tuong
11/15/21 200,000 936103.151121.112755.Ung ho MS2021.318 chi nguyen thi thanh binh
11/15/21 200,000 MBVCB.1500419979.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.318(chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 IBVCB.1500393869.MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 200,000 IBVCB.1500280543.MS 2021 318 Nguyen T Thanh BInh.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 200,000 744200.151121.101729.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/15/21 200,000 SHGD:10021470.DD:211115.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 317 ung ho be Ly Thanh Tuong
11/15/21 200,000 703944.151121.072403.UNGHOMASO2021.318 CHINGUYENTHITHANHBINH-151121-07:26:50 703944
11/15/21 200,000 MBVCB.1499767131.Ung thu giai doan cuoi.CT tu 0081001041760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 200,000 926696.151121.055619.ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 200,000 MBVCB.1499753491.Ms 2021 318.CT tu 0611001516904 PHAM MINH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 200,000 MBVCB.1499736525.HO SY NAM ung ho MS2021.317(be Ly Thanh Tuong).CT tu 0121000745164 HO SY NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 300,000 IBVCB.1500274711.MS 2021 315 Cha con anh Tue.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21 300,000 SHGD:10019642.DD:211115.BO:KIM CHAU QUI.Remark:MS 2021.315 cha con anh Tue
11/15/21 300,000 MBVCB.1500043718.Ong ba KhaiTam gui chau Ng Thi Thanh Binh, ms 2021.318 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 300,000 373220.151121.062644.Ung ho NCHCCCL Kim Chi 0919311194 FT21319072850059
11/15/21 300,000 347475.151121.010612.Uh ms 2021.316 FT21319780970816
11/15/21 300,000 347077.151121.010350.Uh ms 2021.314 Dang Thien Tan FT21319996788156
11/15/21 350,000 IBVCB.1501450033.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 350,000 IBVCB.1501442264.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 400,000 MBVCB.1501606223.Lieu Thi ung ho MS2021.318(Chi NGUYEN THI THANH BINH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 500,000 MBVCB.1502237044.Giup do 2021.318.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 500,000 521150.151121.202301.Ung ho NCHCCCL nguyen thi thu 0979236572
11/15/21 500,000 MBVCB.1502132286.NGUYEN XUAN HUNG chuyen tien ung ho MS2021.318 ( Chi Ng thi thanh Binh).CT tu 0071000890408 NGUYEN XUAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 500,000 674571.151121.195202.ung ho MS 2021318 Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 500,000 MBVCB.1501678626.Tran Anh Tuan ung ho MS2021.317(be LY THANH TUONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 500,000 MBVCB.1501641428.Lieu Thi ung ho MS2021.316(Be LUONG THAI KIET), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 500,000 095506.151121.165812.ZPBV600859O7UP 211115000250721 MS 2021.315 Cha con anh Tue. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/15/21 500,000 MBVCB.1501453854.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc) tri benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 500,000 MBVCB.1501428394.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2021.313 (Anh HO XUAN TAN) tri benh..CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 500,000 907548.151121.154837.Uhlng ho MS 2021 .318
11/15/21 500,000 815495.151121.150911.Chuyen tien ung ho chi Dinh Thi Hoa MS.2021.310
11/15/21 500,000 MBVCB.1500957872.ung ho NCHCCCL Nhi Ha.CT tu 0451000208484 NGO MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 500,000 555103.151121.103202.Nguyen thi lien ung ho MS 2021.315( cha con anh Tue)
11/15/21 500,000 013322.151121.101504.C.Khoan tu TK 17354113 toi TK 0011002643148 VCB - NH TMCP Ngoai Thuong Viet Nam MS 2021.318
11/15/21 500,000 SHGD:10029092.DD:211115.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21 500,000 505300.151121.093159.Ung ho MS 2021.318 Nguyen Thi Thanh Binh FT21319735845047
11/15/21 1,000,000 MBVCB.1499807416.ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21 2,000,000 841864.151121.115319.Ung ho MS 2021.318 ( chi Nguyen Thi Thanh Binh )
11/15/21 2,500,000 696397.151121.043902.MS 2021 . 315 ( CHA CON ANH TUE )-151121-04:41:48 696397
11/15/21 5,000,000 MBVCB.1501505305.Ung ho MS 2021.318.CT tu 0011000519680 NGUYEN ANH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 1,000 IBVCB.1503713235.15.CT tu 1022559421 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21 5,000 MBVCB.1503094431.Tra Xuan Binh giup ms 2021319.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21 5,500 209884.161121.083311.ung ho MS 2021 319
11/16/21 7,000 977501.161121.082957.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong)
11/16/21 7,000 976368.161121.082844.ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
11/16/21 10,000 975478.161121.082752.ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan)
11/16/21 40,000 MBVCB.1503286381.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.319(be Bui Ha Sy Luan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 50,000 532830.151121.233704.Ung ho NCHCCCL HANG 0961464814
11/16/21 50,000 559236.161121.192548.Chuyen tien ung ho MS 2021.319 Bui Ha Sy Luan
11/16/21 50,000 469626.161121.161716.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21 50,000 MBVCB.1503636705. Ung ho NCHCCCL phamthiduyen 0942941073.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 50,000 IBVCB.1503327959.Giup ma so 2021 319 be Bui Ha Sy Luan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21 50,000 969575.161121.082235.T ung ho be Bui Ha Sy Luan MS 2021,319
11/16/21 50,000 Ung ho NCHCCCL Sc Lien
11/16/21 50,000 MBVCB.1502724731.Ung ho MS 2021.319.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 50,000 714204.161121.065720.Ung ho MS 2021319 be Bui Ha Sy Luan FT21320790700843
11/16/21 100,000 662154.151121.235826.Ms 2021-310-Dinh Thi Thoa FT21320787000500
11/16/21 100,000 660917.151121.235435.Ms 2021-318-Nguyen Thanh Binh FT21320720344911
11/16/21 100,000 660219.151121.235221.ms 2021-311-be Nguyen Ha Quynh Huong FT21320907008150
11/16/21 100,000 MBVCB.1505244005.MS 2021 319 be Bui Ha Sy Luan.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21 100,000 543560.161121.214425.Ung ho MS 2021 317 be Ly Thanh Tuong
11/16/21 100,000 543078.161121.214258.Ung ho MS 2021 318 chi Nguyen Thanh Binh
11/16/21 100,000 542677.161121.214143.Ung ho MS 2021 319 be Bui Sy Luan
11/16/21 100,000 865114.161121.200924.Ung ho ma so 2021.319 be bui ha sy luan
11/16/21 100,000 SHGD:10002895.DD:211116.BO:TRAN THI VAN ANH.Remark:NS 2021.292 CHI TRAN THI THU
11/16/21 100,000 981882.161121.143041.NGUYEN THI THU HUONG uh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
11/16/21 100,000 270064.161121.121334.Ung ho chi Nguyen Thi Thanh Binh MS 2021318
11/16/21 100,000 262757.161121.120744.Ung ho be Bui Ha Si Luan MS 20201319
11/16/21 100,000 SHGD:10001078.DD:211116.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.313 chuc Bac Ho Xuan Tan mau khoe
11/16/21 100,000 SHGD:10001080.DD:211116.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.314 chuc anh Dang Thien Tan mau khoe
11/16/21 100,000 SHGD:10004683.DD:211116.BO:NGUYEN THI TRANG.Remark:995221111657481 Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan. Mong em mau khoi benh.
11/16/21 100,000 628176.161121.112356.Ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan). Tu Dieu Van 161121
11/16/21 100,000 MBVCB.1503234253.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.319 (be Bui ha Sy Luan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 100,000 730336.161121.101919.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI HANG ung ho MS 2021 319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21 100,000 152712.161121.093935.ZPBV600933400I 211116000074219 MS2021.319
11/16/21 100,000 834386.161121.080842.Chuyen tien ung ho MS 2021.319 Bui Sy Luan
11/16/21 100,000 114807.161121.080152.Vinh Nam ung ho ms 2021 319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21 100,000 MBVCB.1502773857.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho ms 2021. 319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 100,000 064344.161121.061120.Ung ho ms 2021 318 chi nguyen thi thanh binh
11/16/21 100,000 063849.161121.060948.Ung ho ms 2021 319 be bui ha sy luan
11/16/21 150,000 503809.161121.115429.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 315 317 va 319
11/16/21 200,000 MBVCB.1504952278.LOAN HO Ung ho MS 2021.319 Be.BUI HA SY LUAN.CT tu 0071001211150 HO THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 MBVCB.1504794850.MS 2021319.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21 200,000 162809.161121.173028.Ung ho MS2021.319
11/16/21 200,000 MBVCB.1504529180.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.319(be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 IBVCB.1504023543.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.318 cho chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 IBVCB.1504020466.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.317 cho be Ly Thanh Tuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 IBVCB.1504009701.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.314 cho Dang Thien Tan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 IBVCB.1504005719.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.313 cho anh Ho Xuan Tan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 MBVCB.1503791317. Ung ho ms 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 SHGD:10001084.DD:211116.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.315 chuc Bac Luong Huu Tue va anh LuongHuu Son mau khoe
11/16/21 200,000 IBVCB.1503390175.MS 2021 319 be Bui Ha Sy Luan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21 200,000 999716.161121.100039.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/16/21 200,000 993526.161121.095651.ung ho MS 2021.310 chi Dinh Thi Thoa
11/16/21 200,000 984605.161121.095220.ung ho MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21 200,000 182816.161121.092900.ung ho MS 2021.319(be BuiHaSyLuan)
11/16/21 200,000 MBVCB.1502904977.MS 2021.319.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 961088.161121.081346.ung ho ms 2021.319(Bui Ha Sy Luan)
11/16/21 200,000 MBVCB.1502796255.KITO GIAO UNGHO MS 2021.319 ( be BUI HA SY LUAN o Hoa Binh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 MBVCB.1502722003.Dong gop tu thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 200,000 996121.161121.071819.ung ho MS 2021.319 (be BUI HA SY LUAN )
11/16/21 300,000 MBVCB.1505109546.Ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 300,000 MBVCB.1504826705.ung ho MS 2019. 179 (Ong Tiep).CT tu 0071003066301 LUU THI KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 300,000 MBVCB.1504474112.ung ho ms 2021.319(be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 300,000 938746.161121.142031.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/16/21 300,000 MBVCB.1503868618.PHI VIET HANH charity MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 300,000 180839.161121.094722.Ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
11/16/21 300,000 MBVCB.1502854358.ms 2021 319 uh Bui Ha Sy Luan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21 300,000 346387.161121.075746.MS 2021319(BUI HA SI LUAN)
11/16/21 300,000 912276.161121.063136.Ung ho be Luan ms 2021.319
11/16/21 400,000 113257.161121.124659.MS 2021.316 Ung ho be Kiet FT21320057693580
11/16/21 400,000 SHGD:10010740.DD:211116.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/16/21 500,000 914147.161121.213824.Ung ho MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/16/21 500,000 906935.161121.213526.Ung ho MS 2021 319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21 500,000 MBVCB.1504536146.giup do 2021.319.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 500,000 SHGD:10036581.DD:211116.BO:DANG NHAT KHIEM.Remark:Ung ho MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21 500,000 008243.161121.142952.Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue
11/16/21 500,000 941996.161121.142308.ung ho MS 2021.319 be bui ha sy luan
11/16/21 500,000 MBVCB.1503514392.LE THANH TUAN chuyen tien ung ho ma so 2021.318 .CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 500,000 MBVCB.1503135968.UH MS 2021319 Bui Sy Luan.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21 500,000 MBVCB.1503055508.Ong ba KhaiTam gui chau Bui Ha Sy Luan,ms 2021.319 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 500,000 822097.161121.091820.Ung ho MS 2021.318 chi nguyen thi thanh binh FT21320208311064
11/16/21 500,000 SHGD:10015208.DD:211116.BO:VO THI THU HA.Remark:Ms 2021.319 Ha Sy Luan
11/16/21 500,000 845118.161121.081739.Chuyen tien MS 2021.319
11/16/21 500,000 844239.161121.081638.Chuyen tien MS 2021.318
11/16/21 500,000 074116.161121.075736.ung ho MS 2021.318 Chi NTTBinh
11/16/21 500,000 730860.161121.073834.Mrs.Do Kien Anh ung ho MS 2021.319 - be Bui Ha Sy Luan FT21320200781391
11/16/21 1,000,000 595599.161121.195220.2021.299 giup do chi e Thuy Linh
11/16/21 1,000,000 589539.161121.194922.2021.319 giup do be Bui Ha Sy Luan
11/16/21 1,000,000 IBVCB.1504015407.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.315 cho cha con anh Tue.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 1,000,000 MBVCB.1503693119.ung ho be Ly Thanh Tuong - MS 2021.317 .CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21 1,000,000 346139.161121.102724.IBFT Ung ho MS2021.318 NG THI THANH BINH
11/16/21 1,300,000 148579.161121.095452.MS 2021.315 CHA CON ANH TUE
11/16/21 3,000,000 SHGD:10001261.DD:211116.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO MOI MA SO 500.000:318; 317; 316; 314; 313; 312
11/16/21 5,000,000 326152.161121.195836.GHI RO UNG HO MS 2021.318 (CHI NGUYEN THI THANH BINH)-161121-19:58:36 326152
11/16/21 5,000,000 325642.161121.195657.GHI RO UNG HO MS 2021.319 (BE BUI HA SY LUAN)-161121-19:56:54 325642
11/16/21 5,000,000 849426.161121.082127.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21 15,000,000 NGUYEN BACH TRANG NOP// UNG HO CAC HOAN CANH NGHEO CO MA SO: 2021.314, 2021.316, 2021.317 , MOI MA SO 5 TRIEU VND
11/17/21 5,000 MBVCB.1505600999.Tra Xuan Binh giup ms 2021320.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 5,500 643543.171121.105437.ung ho MS 2021 320
11/17/21 10,000 IBVCB.1505351336.UNG HO MS 2021 319 BE SY LUAN.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 40,000 MBVCB.1506434234.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.320( be Tran Thien Phuc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 50,000 555819.171121.161412.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.320 (TRAN THIEN PHUC)-171121-16:13:44 555819
11/17/21 50,000 182588.171121.143826.MS 2021 320
11/17/21 50,000 704437.171121.140444.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 50,000 IBVCB.1506248330.Giup ma so 2021 320 be Tran Thien Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 50,000 635280.171121.111854.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL NguyenLeKimKieu
11/17/21 50,000 984201.171121.092723.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 50,000 100976.171121.082634.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 50,000 MBVCB.1505520322.Ung ho MS 2021.320.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 68,000 000682.171121.000111.UH MS 2021 298 co Dang Kim Loan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/17/21 100,000 381755.161121.234845.ung ho MS 2021 . 319 (be Bui Ha Sy Luan)
11/17/21 100,000 735665.161121.234753.ung ho MS 2021 . 318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
11/17/21 100,000 789140.161121.234640.ung ho MS 2021 . 317 (Ly Thanh Tuong)
11/17/21 100,000 717269.161121.231430. Ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan)
11/17/21 100,000 179612.171121.223208.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021319 be Bui Ha Sy Luan
11/17/21 100,000 731991.171121.221115.ung ho MS 2021 . 320 (be Tran Thien Phuc)
11/17/21 100,000 300774.171121.203142.ung ho MS2021 320 be tran thien phuc
11/17/21 100,000 555828.171121.202630.TRAN VAN NGU 2021 320 be tran thien phuc
11/17/21 100,000 737672.171121.175004.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21321961002402
11/17/21 100,000 710783.171121.173022.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.320 be Tran Thien Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21321840742210
11/17/21 100,000 616001.171121.143216.chuc nchcccl luon tim dc hanh phuc cho moi nguoi that lac nhau
11/17/21 100,000 MBVCB.1506327143.MS2021. 315 (cha con anh Tue).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 100,000 MBVCB.1506323821.MS 2021. 319 (Bui Ha Sy Luan) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 100,000 MBVCB.1506320991.MS2021.320 (Tran Thien Phuc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 100,000 197632.171121.102835.MS 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 100,000 420653.171121.094820.MS 2021.320-171121-09:47:26 420653
11/17/21 100,000 564884.171121.094520.ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 100,000 MBVCB.1505845112.Giup do.CT tu 0021000246723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 100,000 MBVCB.1505761702.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 100,000 MBVCB.1505734256.UH MS 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 100,000 178033.171121.085204.T ung ho be Tran thien Phuc MS 2021.320
11/17/21 100,000 322485.171121.083657.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN SON HAI ung ho NCHCCCL
11/17/21 100,000 248423.171121.083326.Vinh Nam ung ho ms 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 100,000 MBVCB.1505503305.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.319 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 160,000 013722.171121.215734.Ung ho MS 2021.320 Be Tran Thien Phuc FT21322332187461
11/17/21 200,000 385141.171121.222444.ung ho MS 2021 320
11/17/21 200,000 IBVCB.1507873934.MS2021 315 cha con anh Tue.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 200,000 071182.171121.215948.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan 2021320 cho be tran thien phuc
11/17/21 200,000 MBVCB.1507793338.Ung ho MS2021.320( be tran thien phuc).CT tu 0011004163119 LE TIEN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 200,000 979655.171121.212028.Ung ho MS 2021.320 FT21322222032508
11/17/21 200,000 978803.171121.211939.Ung ho MS 2021.314 FT21322056010000
11/17/21 200,000 966200.171121.202604.UH CT nhu chua chia ly
11/17/21 200,000 899481.171121.200847.Ung ho ms 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 200,000 896204.171121.195939.Ung ho ms 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/17/21 200,000 625184.171121.193431.MS 2021. 320 ( BE TRAN THIEN PHUC)-171121-19:34:31 625184
11/17/21 200,000 923237.171121.185115.ung ho MS 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 200,000 902436.171121.184710.ung ho ms 2021.320(Tran Thien Phuc)
11/17/21 200,000 108199.171121.174426.TTTP ung ho Ms2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 200,000 721384.171121.173754.Ung ho ma 2021.320 be tran thien phuc FT21321960550004
11/17/21 200,000 906980.171121.155102.Ung ho ma so 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/17/21 200,000 478376.171121.143018.UNG HO MA SO 2021.320 BE TRAN THIEN PHUC. MONG CON NHANH KHOI BENH
11/17/21 200,000 IBVCB.1506524709.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 200,000 067091.171121.135200.Ung ho MS2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 200,000 147621.171121.133915.ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 200,000 MBVCB.1506355781.2021 320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0071001325199 DUONG TRUNG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 200,000 MBVCB.1505987767.ung ho MS 2021.320 be tran thien phuc.CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 200,000 MBVCB.1505985678.MS 2021.320 be tran thien phuc.CT tu 0021001690481 NGUYEN THANH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 200,000 SHGD:10011441.DD:211117.BO:NGUYEN HUY TU.Remark:Ung ho MS 2021320, be Tran Thien Phuc
11/17/21 200,000 422662.171121.095333.UNGHOMASO2021.320 BETRANTHIENPHUC-171121-09:53:04 422662
11/17/21 200,000 109549.171121.094923.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321128464251
11/17/21 200,000 812932.171121.093937.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc). Tu Phuc Hoat 171121
11/17/21 200,000 IBVCB.1505692884.MS 2021 320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 200,000 029568.171121.084241.Ung ho MS 2021.320 Tran Thien Phuc FT21321716090509
11/17/21 200,000 MBVCB.1505650698.ung ho MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 200,000 010669.171121.082129.Ung ho MS 2021.318 FT21321837820355
11/17/21 200,000 SHGD:10000533.DD:211117.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:TRAN VINH TRUNG CHUYEN KHOAN
11/17/21 200,000 MBVCB.1505609700.MS 2021.320.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 200,000 879204.171121.080704.ung ho MS2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 200,000 987201.171121.074507.Ung ho MS 2021.320.be tran thien phuc FT21321096160070
11/17/21 250,000 242790.171121.094635.MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/17/21 300,000 MBVCB.1507682796.Ung ho MS 2021.320 be Thien Phuc.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 300,000 147177.171121.202119.MS 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 300,000 MBVCB.1507458829.ms 2021 320 uh Tran Thien Phuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 300,000 700930.171121.172333.Linh br giup MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321053356194
11/17/21 300,000 800247.171121.161136.Ung ho MS 2021 320 be TRAN THIEN PHUC
11/17/21 300,000 298939.171121.130410.MS 2021.320
11/17/21 300,000 458305.171121.125230.MS 2021.173 (ung ho be Pham Van Gia Bao(
11/17/21 300,000 386035.171121.124706.Ung ho MS 2021.180 ( be Quynh Chau)
11/17/21 300,000 600572.171121.101752.Ung ho ms 2021.320 be Thien Phuc
11/17/21 300,000 805562.171121.091224.Ung ho MS2021.320 Tran Thien Phuc
11/17/21 300,000 SHGD:10001076.DD:211117.BO:HA THI NHUNG.Remark:995221111752344 UH MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 300,000 036483.171121.084928.2021.320 FT21321560164413
11/17/21 300,000 SHGD:10005524.DD:211117.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan
11/17/21 300,000 MBVCB.1505606840.Ong ba KhaiTam gui chau Tran Thien Phuc,ms 2021.320 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 400,000 SHGD:10004605.DD:211117.BO:NGUYEN THI TUONG VAN.Remark:IB UNG HO MS : 2021.320(BE TRAN THIEN PHIC)
11/17/21 400,000 MBVCB.1505518050.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 450,000 940343.171121.204242.Ung ho MS 2021.320. Be Tran Thien Phuc FT21322251850693
11/17/21 500,000 059919.171121.215649.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
11/17/21 500,000 MBVCB.1507367253.MS?2021 320?be Tran Thien Phuc.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21 500,000 MBVCB.1507228804.LE PHUOC DAT chuyen tien ung ho MS 2021.320( be Tran Thien Phuc).CT tu 0771000577694 LE PHUOC DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 500,000 MBVCB.1506534130.UNG HO MS 2021.320(BE TRAN THIEN PHUC).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 500,000 118728.171121.141335.UNG HO MS 2021 320 BE TRAN THIEN PHUC
11/17/21 500,000 904746.171121.134700.ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc. chuc con mau khoe, binh an
11/17/21 500,000 122245.171121.095857.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321025945116
11/17/21 500,000 936865.171121.095032.DANG TUAN chuyen tien giup chau Tran Thien Phuc (MS 2021.320)
11/17/21 500,000 086268.171121.093150.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321201465004
11/17/21 500,000 732197.171121.093010.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN DUC PHU Ung ho MS 2021420 be Tran Thien Phuc
11/17/21 500,000 SHGD:10001542.DD:211117.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621111758279)ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
11/17/21 500,000 MBVCB.1505735360.Giup do 2021.320.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 500,000 MBVCB.1505674997.VU THI BICH THAO ung ho MS 2021 320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0041000256170 VU THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 500,000 SHGD:10008543.DD:211117.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 500,000 892025.171121.081832.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 1,000,000 779051.161121.225518.ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
11/17/21 1,000,000 MBVCB.1507425330.ung ho MS 2021.319 (Be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 1,000,000 MBVCB.1507421724.ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 1,000,000 MBVCB.1506321679.Lai van dao ung ho MS 2021.320 Tran Thien Phuc.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 1,000,000 MBVCB.1505822585.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 1,000,000 SHGD:10000713.DD:211117.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621111758277)ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
11/17/21 1,000,000 853053.171121.073600.Chuyen tien giup do MA 2021.318
11/17/21 1,000,000 180047.171121.064424.Ung ho be Tran Thien Phuc ( MS 2021.320)
11/17/21 2,500,000 970181.171121.184316.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21 3,000,000 MBVCB.1506453088.Ung ho ms.2021.320 be Tran Thien Truc.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21 11,000,000 723201.171121.113500.Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/18/21 1,000 IBVCB.1508603758.asdf.CT tu 1017733727 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 5,000 MBVCB.1508052256.Tra Xuan Binh giup ms 2021321.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 5,500 354449.181121.094009.ung ho MS 2021 321
11/18/21 10,000 IBVCB.1507923619.UNG HO MS 2021 320 BE THIEN PHUC.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 40,000 MBVCB.1508980449.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 40,000 326003.181121.092907.MS 2021 321
11/18/21 50,000 IBPS/SE:01310005.DD:181121.SH:10025110.BO:NGUYEN MINH QUYNH.UNG HO
11/18/21 50,000 204592.181121.152348.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 50,000 822532.181121.144903.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.320 (BE TRAN THIEN PHUC)-181121-14:48:44 822532
11/18/21 50,000 821429.181121.144612.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.321 (NGUYEN MINH QUANG)-181121-14:45:25 821429
11/18/21 50,000 MBVCB.1509125248.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 50,000 251091.181121.125032.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 50,000 IBVCB.1508907283.Giup ma so 2021 321 Nguyen Minh Quang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 50,000 350975.181121.105933.Cc FT21322060408230
11/18/21 50,000 295061.181121.101852.Ung ho MS 2021.321 nguyen minh quang FT21322248952368
11/18/21 50,000 008284.181121.094639.ck FT21322695499504
11/18/21 50,000 321058.181121.091809.LY NGOC DUNG chuyen tien
11/18/21 50,000 206963.181121.090959.Cc FT21322406508990
11/18/21 60,000 195276.181121.085913.Be Minh Quan ung ho MS 2021.320 FT21322954472718
11/18/21 68,000 510776.181121.171354.UH MS 2021 299 chi em Thuy Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/18/21 70,000 220654.181121.222359.NGUYEN MANH LINH chuyen tien ung ho MS 2021.321
11/18/21 100,000 459861.171121.235734.Ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
11/18/21 100,000 040917.171121.223510.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21322435110028
11/18/21 100,000 395375.181121.222600.Ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 100,000 067993.181121.204114.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.321 be Quang FT21322670310028
11/18/21 100,000 066834.181121.204012.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21322001337445
11/18/21 100,000 065033.181121.203832.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.319 em Sy Luan FT21322025036780
11/18/21 100,000 048645.181121.202330.Ung ho NCHCCCL Mai Trang 047 FT21322849358501
11/18/21 100,000 SHGD:10001271.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.316 chuc anh Luong Thai Kiet mau khoe
11/18/21 100,000 785467.181121.154405.DT ung ho MS 2021.317 be Ly Thanh Tuong
11/18/21 100,000 778776.181121.153848.DT ung ho MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan
11/18/21 100,000 766615.181121.152925.DT ung ho MS 2021.312 be Dang Thanh Truc
11/18/21 100,000 759294.181121.152406.DT ung ho MS 2021.319 be Si Luan
11/18/21 100,000 770123.181121.152246.nguyen van khoa ung ho MS 2021.32 nguyen minh quang
11/18/21 100,000 MBVCB.1509190812.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.321( Nguyen Minh Quang).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 100,000 723762.181121.132650.Tran thien phuc 2021320
11/18/21 100,000 MBVCB.1508931072.MS 2021.321.CT tu 0041000233643 NGUYEN THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 100,000 956155.181121.121621.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 100,000 MBVCB.1508805730.ung ho ms 2021.321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 100,000 838725.181121.104955.VietLV Ung ho MS 2021.321 NGUYEN MINH QUANG
11/18/21 100,000 394227.181121.101542.T ung ho be Nguyen minh Quang MS 2021.321
11/18/21 100,000 758954.181121.100217.ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/18/21 100,000 756081.181121.095943.ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 100,000 MBVCB.1508324006.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 100,000 608851.181121.082208.ung ho ms 2021.321 nguyen minh quang
11/18/21 100,000 103302.181121.075737.Vinh Nam ung ho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 100,000 230691.181121.073017.Ung ho Ms 2021.320
11/18/21 100,000 114283.181121.062001.MS 2021.319 FT21322293972051
11/18/21 100,000 114127.181121.061900.MS 2021.320 FT21322809820357
11/18/21 100,000 113924.181121.061737.MS 2021.321 FT21322028807208
11/18/21 100,000 MBVCB.1508068646.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021.321 ( nguyen minh quang).CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 120,000 065436.181121.143759.Ung ho NCHCCCL
11/18/21 150,000 185376.181121.152235.MQuan TAnh ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 150,000 733994.181121.120350.Ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 150,000 MBVCB.1508737605.PHAM TIEN MANH chuyen tien unv ho ma so 2021.321(Nguyen Minh Quang).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 150,000 338220.181121.111219.Ung ho MS 2021.321 -Nguyen Minh Quang
11/18/21 150,000 IBVCB.1508320950.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 150,000 976841.181121.061329.ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 200,000 561701.171121.234210.ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
11/18/21 200,000 MBVCB.1510356602.UNG HO?MS 2021.321?(Nguyen Minh Quang).CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 862997.181121.213355.MS 2021.321
11/18/21 200,000 MBVCB.1510142425.ung ho MS 2021.320?(Be Tran Thien Phuc).CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 MBVCB.1509720375.Ung ho ms 2021.317 Ly Thanh Tuong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 233191.181121.172104.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang). Tu Dieu Van 181121
11/18/21 200,000 871900.181121.165632.UNGHOMASO2021.319 BEBUIHASYLUAN-181121-16:56:31 871900
11/18/21 200,000 SHGD:10001366.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:E Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.321chuc anh Nguyen Minh Quang mau khoe
11/18/21 200,000 SHGD:10001350.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan ung ho MS 2021.320 chuc Tran Thien Phuc mau khoe
11/18/21 200,000 SHGD:10001278.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan ung ho MS 2021.319 chuc anh Bui Ha Sy Luan mau khoe
11/18/21 200,000 SHGD:10001274.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan ung ho MS 2021.318 chuc co Nguyen Thi Thanh Binh mau khoe
11/18/21 200,000 791991.181121.154902.DT ung ho MS 2021.320 be Thien Phuc ung thu mau
11/18/21 200,000 833045.181121.132840.ung ho MS 2021.321(Nguyen Minh Quang)
11/18/21 200,000 742688.181121.132129.Nguyen Minh Quang
11/18/21 200,000 MBVCB.1508827899.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2021.321(Nguyen Minh Quang).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 MBVCB.1508723874.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.320( be Tran Thien Phuc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 358995.181121.110525.Ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang FT21322365884432
11/18/21 200,000 IBVCB.1508605741.NGUYEN XUAN HIEU chuyen khoan ung ho Ms 2021.321, nguyen minh quang?.CT tu 0341006859469 NGUYEN XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 MBVCB.1508547534.Ung ho ma so 2021.320 be tran thien phuc.CT tu 0861000016992 LE THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 IBVCB.1508434194.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 200,000 674212.181121.090822.MS 2021.321
11/18/21 200,000 994185.181121.084857.ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 200,000 269910.181121.084659.Ung ho MS2021.318 chi Thanh Binh
11/18/21 200,000 269891.181121.084355.Ung ho MS2021.320 be Thien Phuc
11/18/21 200,000 MBVCB.1508287152.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021.321 ( Nguyen Minh Quang ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 SHGD:10000597.DD:211118.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:TRAN VINH TRUNG CHUYEN KHOAN
11/18/21 200,000 MBVCB.1508215557.MS 2021.321?(Nguyen Minh Quang).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 200,000 MBVCB.1508172112.MS 2021320.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 200,000 356764.181121.053902.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/18/21 250,000 106684.181121.211745.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.321 em Nguyen Minh Quang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21323552030184
11/18/21 250,000 MBVCB.1508089881.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 300,000 MBVCB.1510315561.PHI VIET HANH charity MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 300,000 MBVCB.1509976298.UNG HO MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 300,000 MBVCB.1509717910.Ung ho ms 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 300,000 MBVCB.1509715097.Ung ho ms 2021.316 be Luong Thai Kiet.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 300,000 IBVCB.1509666849.2021 321 Be trai uong thu xuong.CT tu 0451001650103 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 300,000 MBVCB.1509589773.UH chau bi ung thu xuong.CT tu 0061000068565 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 300,000 901295.181121.164005.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.318 nguyen thi thanh binh
11/18/21 300,000 192756.181121.144504.MS2021.320-tran thien phuc
11/18/21 300,000 880500.181121.144243.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/18/21 300,000 191304.181121.143959.MS2021.321-nguyen minh quang
11/18/21 300,000 MBVCB.1508874654.Ung ho ms 2021.321 (chau nguyen minh quang).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 300,000 MBVCB.1508611253.ms 2021 321 uh Nguyen Minh Quang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21 300,000 171358.181121.103249.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma so 2021. 320 be Tran Thien Phuc. Bao VIETNAMNET
11/18/21 300,000 SHGD:10001555.DD:211118.BO:DO THI LAN HUONG.Remark:995221111853956 ung ho ms 2021.320 be tran thien phuc
11/18/21 300,000 255184.181121.085930.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 300,000 703182.181121.082856.UNG HO MS : 2021.321( NGUYEN MINH QUANG)-181121-08:28:53 703182
11/18/21 300,000 117861.181121.064028.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang FT21322478652397
11/18/21 400,000 665000.181121.090257.Ung ho MS 2021.321
11/18/21 400,000 249332.181121.080450.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
11/18/21 500,000 984908.171121.225058.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/18/21 500,000 742804.181121.200106.ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 500,000 968322.181121.191111.Ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang FT21322060039221
11/18/21 500,000 MBVCB.1509800012.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 MBVCB.1509731507.Ung ho ms 2021.321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 MBVCB.1509729832.Ung ho ms 2021.319 be Bui Ha Sy Luan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 MBVCB.1509726732.Ung ho ms 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 MBVCB.1509724462.Ung ho ms 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 MBVCB.1509722447.Ung ho ms 2021.315 cha con a Tue.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 IBVCB.1509567776.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 IBVCB.1509564810.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 IBVCB.1509558597.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 755305.181121.162504.Ung ho Ms 2021.315 FT21322960440100
11/18/21 500,000 078003.181121.155741.ung ho MS 2021321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 500,000 MBVCB.1509161105.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021.319(Bui Ha Sy Luan).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 486899.181121.125257.Ung ho MS 2021.321 em Nguyen Minh Quang FT21322435815258
11/18/21 500,000 451883.181121.123358.Ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 500,000 037464.181121.102737.Giup MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 500,000 MBVCB.1508502798.Ung ho NCHCCCL BanhDV 0908452041.CT tu 0071002036986 DOAN VAN BANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 240141.181121.093717.Co lan ha noi Ung ho ms 2021.316 be luong thai kiet FT21322024912165
11/18/21 500,000 700912.181121.093441.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HUYNH PHONG ung ho MS 2021321 Nguyen Quang Minh
11/18/21 500,000 710281.181121.093124.ung ho ms 2021.321 nguyen minh quang
11/18/21 500,000 116214.181121.092829.CT GIUP DO BE TRAN THIEN PHUC MA SO 2021.320
11/18/21 500,000 644951.181121.092738.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN PHUONG SON chuyen khoan
11/18/21 500,000 305930.181121.090445.PHAM HONG HAI ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21 500,000 712056.181121.090347.MS 2021.315 CHA CON ANH TUE-181121-09:03:16 712056
11/18/21 500,000 085139.181121.085109.ung ho MS 2021.321 chau Nguyen Minh Quang
11/18/21 500,000 MBVCB.1508193389.HO THI CUC ho tro chi vu thi thoa.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 500,000 113946.181121.061747.Ung ho be Nguyen minh Quangg FT21322809814920
11/18/21 600,000 IBVCB.1508901031. MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 600,000 SHGD:10000826.DD:211118.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.321. CHUC BE NGUYENM INH QUANG NHIEU SUC KHOE
11/18/21 700,000 323592.181121.193328.MS 2021.320 BE TRAN THIEN PHUC
11/18/21 800,000 130015.181121.214148.Thay Hoai uh Ms 2021.320 Thien Phuc FT21323666727130
11/18/21 1,000,000 MBVCB.1509000031.ung ho MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21 1,000,000 SHGD:10000504.DD:211118.BO:NGUYEN LAN HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.321 nguyen minh quang
11/18/21 1,000,000 454765.181121.090922.ung ho MS 2021.321(Nguyen Minh Quang)
11/18/21 1,000,000 209838.181121.061108.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Quang Minh).
11/18/21 1,000,000 940364.181121.000935.Chuyen tien giup do be Thien Phuc MS2021.320
11/18/21 2,000,000 SHGD:10003749.DD:211118.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.320 (BE TRAN THIEN PHUC) 1 TRIEU, MS 2021.321 (NGUYEN MINH QUANG) 1 TRIEU
11/18/21 2,000,000 869403.181121.062345.Ung ho MS 2021.321 ( Nguyen Minh Quang )
11/18/21 2,000,000 637284.181121.054125.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021320 be Tran Thien Phuc
11/18/21 2,000,000 622961.181121.052645.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021321 nguyen minh Quang
11/18/21 5,000,000 959282.181121.190321.Ong Tu Van giup cho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang FT21322229271421
11/19/21 1,000 IBVCB.1510487358.aa.CT tu 1020657228 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 1,000 IBVCB.1511091020.asdf.CT tu 1023245592 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 5,000 MBVCB.1510609378.Tra Xuan Binh giup ms 2021322.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 5,500 505604.191121.103001.ung ho MS 2021 322
11/19/21 10,000 IBVCB.1512917093.UNG HO MS 2021 322 LE VAN LIEM.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 10,000 IBVCB.1512913872.UNG HO MS 2021 231 BE NGUYEN MINH QUANG.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 40,000 MBVCB.1511188861.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 50,000 MBVCB.1512822711.ms 2021312.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 MBVCB.1512819007.ms 2021313.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 MBVCB.1512814156.Ms 2021318.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 MBVCB.1512810234.Ms 2021322.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 //SAL2021323S068004841002//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE 557245 NGAY 17.11.2021
11/19/21 50,000 MBVCB.1512372885.ms 2021 318 NT Thanh Binh.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 MBVCB.1512367243.Ms 2021 321 nguyen minh quang.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 MBVCB.1512358659.ms 2021 320 tran thien phuc.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 079948.191121.173441.T ung ho Le Van Liem MS 2021.322
11/19/21 50,000 581593.191121.160009.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021322 Le Van Liem
11/19/21 50,000 664901.191121.133633.Ung ho anh Le Van Dang FT21323407400600
11/19/21 50,000 IBVCB.1511595668.Giup ma so 2021 322 Le Van Liem .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 365006.191121.093840.Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 50,000 361863.191121.093731.CHU THI NGUYET chuyen khoan
11/19/21 50,000 IBVCB.1510934263.ung ho ma so MS 2021 322 Le Van Liem.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 IBVCB.1510928667.ung ho ma so MS 2021 319 Bui Ha Sy Luan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 IBVCB.1510925077.ung ho ma so MS 2021 320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 IBVCB.1510920129.ung ho ma so MS 2021 321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 IBVCB.1510898613.ung ho ma so MS 2021 317 be Ly Thanh Tuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 621494.191121.091235.IBFT Ung ho NCHCCCL
11/19/21 50,000 294073.191121.091043.ung ho MS 2021 318 chi nguyen thi thanh binh
11/19/21 50,000 IBVCB.1510889404.ung ho ma so MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 50,000 647823.191121.083212.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21 50,000 MBVCB.1510748577.MS 2021.322 (Le Van Liem) Cam on .CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 50,000 261052.191121.072207.Cc FT21323703344831
11/19/21 100,000 265095.181121.234539.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
11/19/21 100,000 MBVCB.1513021432.ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 MBVCB.1513016152.ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 716753.191121.220235.UNG HO MS 2021 322 LE VAN LIEM
11/19/21 100,000 177768.191121.220209.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 322
11/19/21 100,000 173286.191121.220101.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 321
11/19/21 100,000 169016.191121.215959.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 319
11/19/21 100,000 180973.191121.201529.MS 2021.322 LE VAN LIEM FT21323816103528
11/19/21 100,000 732613.191121.192615.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21 100,000 076052.191121.184349.MS 2021.322 Le Van Liem FT21323723034403
11/19/21 100,000 MBVCB.1512172533.MS 2021.322.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 875320.191121.161157.NTPL ung ho Ms 2021.322 Le Van Liem FT21323797947474
11/19/21 100,000 MBVCB.1512047052.2021.320 Tran Thien Phuc.CT tu 0071000630713 THAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 107817.191121.153512.MS2021.322( le van liem)
11/19/21 100,000 MBVCB.1511925250.MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 785547.191121.151054.Ung ho MS2021.322 FT21323989132803
11/19/21 100,000 883739.191121.141100.ung ho quy
11/19/21 100,000 127030.191121.102149.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2021322 Le Van Liem
11/19/21 100,000 703833.191121.092558.ung ho ms 2021.322 chau Le Van Liem
11/19/21 100,000 315431.191121.091808.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem)
11/19/21 100,000 MBVCB.1510906784.MS 2021.321 (chau Nguyen Minh Quang).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 MBVCB.1510899995.MS 2021.322 (chau Le Van Liem).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 290124.191121.090902.ung ho MS 2021 322 le van liem
11/19/21 100,000 MBVCB.1510869470.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 MBVCB.1510867748.MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 MBVCB.1510847724.PHAM DANG XINH UNG HO MA SO 2021.306 BE DO TRAN TOAN.CT tu 1018448056 PHAM LE Y THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 410802.191121.085307.ZPBV600BSG3HS9 211119000061504 MS 2021.322
11/19/21 100,000 MBVCB.1510780480.MS 2021.322 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Le Van Liem.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 117212.191121.080302.Vinh Nam ung ho ms 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 100,000 565831.191121.072039.ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21 100,000 MBVCB.1510624725.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.321 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 100,000 MBVCB.1510588976.PHAM ANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0121000779672 PHAM ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 150,000 MBVCB.1511741852.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.322( Le Van Liem).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 150,000 445186.191121.074941.Ung ho MS 2021.322 (LeVanLiem)
11/19/21 150,000 163898.191121.052540.ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 175,000 ATM_FTF.10800545.095155.20211119.133456.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
11/19/21 200,000 MBVCB.1510451724.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0021000238741 NGUYEN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 MBVCB.1510448798.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0021000238741 NGUYEN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 247778.181121.230551.ung ho ms 2021.321(Nguyen Minh quang)
11/19/21 200,000 MBVCB.1510433792.ung ho ms 2021.321(Nguyen Minh Quang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 MBVCB.1510431256.ung ho ms 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 471208.191121.221913.NGUYEN THI XUAN ung ho vao nhu chua he co cuoc chia li
11/19/21 200,000 MBVCB.1512976092.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh Ms:2021.315 ChaConAnhTue.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 MBVCB.1512971267.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh ms 2021.320 BeTranThienPhuc.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 IBVCB.1512966998.ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0571000035632 HUYNH CONG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 MBVCB.1512961369.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat !uH ms2021.321 NguyenMinhQuang.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 MBVCB.1512875310.UH MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 083580.191121.184951.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.322 em Le Van Liem. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21323584520764
11/19/21 200,000 175679.191121.181353.MS 2021.319 ( BE BUI HA SY LUAN)-191121-18:14:07 175679
11/19/21 200,000 174913.191121.180841.MS 2021.321 ( NGUYEN MINH QUANG)-191121-18:11:32 174913
11/19/21 200,000 IBVCB.1512354569.Giup do ms2021.320 be Tran Thien Phuc 3 tuoi bi ung thu- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 MBVCB.1512023403.ung ho ms 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0251001294749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 200,000 MBVCB.1512009601.ung ho ms 2021 319 be Bui ha sy Luan.CT tu 0251001294749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 200,000 823678.191121.153639.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem FT21323627570011
11/19/21 200,000 164841.191121.131209.ung ho Le Van Liem
11/19/21 200,000 IBVCB.1511453018.ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 631501.191121.103637.Ung Ho MS 2021.322 ( Le Van Liem )
11/19/21 200,000 752304.191121.094914.Ung ho ms 2021320 be Tran Thien Phuc
11/19/21 200,000 MBVCB.1510986547.Giup do MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 726941.191121.094107.Ung ho MS 2021.322 LE VAN LIEM
11/19/21 200,000 344904.191121.091346.ung ho ms 2021 322 Le Van Liem FT21323060014390
11/19/21 200,000 MBVCB.1510886846.Ung ho ms 2021.322.CT tu 0381000408581 VU DUC LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 193372.191121.090011.MS 2021 322
11/19/21 200,000 IBVCB.1510820498.MS 2021 322 Le Van Liem.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 200,000 SHGD:10000665.DD:211119.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:TRAN VINH TRUNG CHUYEN KHOAN
11/19/21 200,000 MBVCB.1510793855.MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 MBVCB.1510758259.MS 2021.322.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 MBVCB.1510756117.MS 2021.321.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 286160.191121.081107.ung ho MS 2021 322 Le Van Liem FT21323058883768
11/19/21 200,000 MBVCB.1510740543.Ung ho MS 2021.316 Be Luong Thai Kiet.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 283330.191121.080651.ung ho ms 2021.322 Le van liem FT21323844793474
11/19/21 200,000 MBVCB.1510736754.Ung ho MS 2021.315 Cha con a Tue.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 200,000 Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
11/19/21 200,000 172112.191121.075427.Ung ho MS 2021 322 chau Le Van Liem
11/19/21 200,000 360945.191121.075354.Ung Ho Ms2021322 Le Van Liem
11/19/21 200,000 171841.191121.075158.Ung ho MS 2021 321 chau Nguyen Minh Quang
11/19/21 200,000 584105.191121.074732.LAI CAO BANG ung ho
11/19/21 200,000 268033.191121.073819.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem FT21323582218545
11/19/21 200,000 MBVCB.1510587051.Ung ho ms 2021.322 (lee van liem).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 300,000 243913.191121.220933.UNG HO MS : 2021.322( LE VAN LIEM)-191121-22:09:47 243913
11/19/21 300,000 MBVCB.1512963753.UNG HO MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 300,000 216860.191121.201938.UNG HO MS 2021.320 (BE TRAN THIEN PHUC)-191121-20:22:34 216860
11/19/21 300,000 761816.191121.194756.Chuyen tien ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21 300,000 120204.191121.180648.ung ho MS 2021.318 ( chi NGUYEN THI THANH BINH)
11/19/21 300,000 PHAN HIEU UNG HO MS 2021322 LE VAN LIEM .NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/19/21 300,000 MBVCB.1511882934.MS 2021322.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21 300,000 284934.191121.150204.Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 300,000 750138.191121.142315.MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 300,000 753940.191121.020626.MS 2021.322
11/19/21 300,000 709252.191121.140436.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 300,000 MBVCB.1511026000.Ung ho ms.2021.322 (Le Van Liem) .CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 300,000 MBVCB.1511021324.Ung ho ms 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 300,000 669122.191121.090150.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.319 bui ha sy luan
11/19/21 300,000 918339.191121.085632.ung ho ms 2021.319
11/19/21 300,000 173016.191121.085226.ung ho Ms 2021.320
11/19/21 300,000 IBVCB.1510812810.ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 300,000 SHGD:10010083.DD:211119.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung hi MS 2021.322 be Le Van Liem
11/19/21 300,000 SHGD:10001619.DD:211119.BO:NGUYEN DINH CONG.Remark:Giup MS 2021.267
11/19/21 300,000 MBVCB.1510759013.ung ho?MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0011004120943 TRAN DUNG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 300,000 509343.191121.080232.ung ho MS 2021.322
11/19/21 300,000 361320.191121.075544.ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 300,000 MBVCB.1510698953.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0461003839135 HA HUU QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 300,000 110757.191121.072546.ung ho MS 2021 322 LE VAN LIEM
11/19/21 300,000 317461.191121.064053.Ung ho ma so MS 2021.322 (Le Van Liem)
11/19/21 300,000 245718.191121.062558.Ung ho ms 2021.322 Le Van Liem FT21323720490237
11/19/21 300,000 245340.191121.062341.Ung ho Ms.2021.318 Thanh Binh FT21323235604400
11/19/21 300,000 049579.191121.060740.Ung ho ms 2021 322 le van liem ung thu mau o tho xuan thanh hoa
11/19/21 300,000 059347.191121.060254.ung ho ms 2021 322 LE VAN LIEM
11/19/21 300,000 434479.191121.052540.MS 2021.322 (Le Van Liem)
11/19/21 400,000 591729.191121.075622.ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21 500,000 MBVCB.1512655415.Giup MS 2021.322 Le van Liem .CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 126716.191121.181203.Ung ho MS 2021.319 ( be Bui Ha Sy Luan)
11/19/21 500,000 122978.191121.180902.ung ho MS 2021.321 ( Nguyen Minh Quang)
11/19/21 500,000 117194.191121.180420.MS 2021.322 (LE VAN LIEM)
11/19/21 500,000 IBVCB.1512423744. chuyen khoan ung ho ms2021.322 LE VAN LIEM.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 582040.191121.172258.Ung ho MS 2021. 322 le van liem
11/19/21 500,000 766242.191121.152105.Ung ho MS.2021.318 chi Nguyen Thi Thanh
11/19/21 500,000 764423.191121.151955.Ung ho MS.2021.322 anh Le Van Liem
11/19/21 500,000 SHGD:10023854.DD:211119.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd be Ly Thanh Tuong. TT Mai Dam, Chau Thanh, Hau Giang.MS 2021.317
11/19/21 500,000 MBVCB.1511549993.ung ho MS2021.318(chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0251001245194 LE VAN TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 MBVCB.1511529269.Ung ho MS 2021.317(be Ly Thanh Tuong).CT tu 0251001245194 LE VAN TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 566180.191121.122332.MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 500,000 IBVCB.1511297210.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 MBVCB.1511118850.Ung ho ms 2021.322( le van liem).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 754102.191121.102412.Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 500,000 325013.191121.095221.ung ho ms 2021.322 (le van liem)
11/19/21 500,000 MBVCB.1510955387.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0441000728080 PHAN THI TUYET LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 MBVCB.1510952094.NGUYEN THI THANH TRANG chuyen tien MS 2021_322( Le Van Liem).CT tu 0181002690723 NGUYEN THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 MBVCB.1510905831.Ung ho MS 2019.072 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0251002569947 TRAN THI MY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 IBPS/SE:01310005.DD:191121.SH:10000566.BO:LE THI NGA.UNG HO MS 2021.320 BE TRAN THIEN PHUC
11/19/21 500,000 SHGD:10009268.DD:211119.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.322 chau Le Van Liem
11/19/21 500,000 MBVCB.1510745960.giup do 2021.322.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 500,000 593589.191121.075945.Chuyen tien MS 2021.322
11/19/21 500,000 078438.191121.071646.Ung ho le van liem ms 2021 322
11/19/21 500,000 441943.191121.053946.ung ho MS 2021.322 Le van Liem
11/19/21 1,000,000 124725.191121.181027.ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/19/21 1,000,000 122230.191121.155504.UNG HO MS 2021 285-191121-15:57:58 122230
11/19/21 1,000,000 121842.191121.155708.UNG HO MS 2021.273-191121-15:57:07 121842
11/19/21 1,000,000 121542.191121.155611.UNG HO MS 2021.278-191121-15:56:24 121542
11/19/21 1,000,000 121108.191121.155530.UNG HO MS 2021.290-191121-15:55:30 121108
11/19/21 1,000,000 145466.191121.142618.MS 2021.322 (Le Van Liem)
11/19/21 1,000,000 MBVCB.1511515293.MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0331003668525 NGUYEN BA NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 1,000,000 988048.191121.104117.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21 1,000,000 367656.191121.082037.Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21 1,000,000 263870.191121.072903.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem FT21323044472505
11/19/21 2,000,000 MBVCB.1512305833.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.321(Nguyen minh Quang).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21 3,000,000 584190.191121.074749.ong Tu Van giup do be Le Van Liem MS 2021.322
11/19/21 5,000,000 211175.191121.200332.GHI RO UNG HO MS 2021.320 (BE TRAN THIEN PHUC)-191121-20:03:46 211175
11/19/21 5,000,000 210496.191121.200143.GHI RO UNG HO MS 2021.321 (NGUYEN MINH QUANG)-191121-20:01:39 210496
11/19/21 5,000,000 209810.191121.195619.GHI RO UNG HO MS 2021.322 (LE VAN LIEM)-191121-19:59:15 209810
11/20/21 5,000 MBVCB.1513441623.Tra Xuan Binh giup ms 2021323.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/21 5,500 269548.201121.090524.ung ho MS 2021 323
11/20/21 30,000 253332.201121.191931.MS 2021.321
11/20/21 40,000 MBVCB.1513908925.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.323 (Anh em Tuan Kiet - Linh Dan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 50,000 248802.191121.223831.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.322 (LE VAN LIEM)-191121-22:38:06 248802
11/20/21 50,000 408828.201121.141713.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.323 (ANH EM TUAN KIET - LINH DAN)-201121-14:16:44 408828
11/20/21 50,000 676846.201121.140710.MS 2021.323 Chuc cac con khoe manh
11/20/21 50,000 IBVCB.1514205130.Giup ma so 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/21 50,000 163133.201121.122403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021323 anh em Tuan Kiet va Linh Dan
11/20/21 50,000 634725.201121.111550.Ung ho NCHCCCL - Bui Thi Bich Ngan - 0989239935
11/20/21 50,000 469053.201121.090304.Cc FT21324967523874
11/20/21 50,000 IBVCB.1513494339.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.MS 2021.313(anh Ho Xuan Tan)
11/20/21 50,000 487619.201121.080507.ung ho NCHCCCL + Huy + 0367261583
11/20/21 50,000 920374.201121.065029.Ung ho ms 2021.322 LE VAN LIEM
11/20/21 68,000 711906.201121.185203.UH MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/20/21 100,000 MBVCB.1513091810.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 100,000 MBVCB.1513089854.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 100,000 MBVCB.1513087792.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 100,000 816118.201121.212013.Ck 2021322levanlien
11/20/21 100,000 834746.201121.194338.MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21 100,000 300334.201121.152756.ung ho MS 2021.317
11/20/21 100,000 189645.201121.152628.ung ho MS 2021.323
11/20/21 100,000 624366.201121.131647.Ung ho MS 2021.323 be Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21 100,000 MBVCB.1514108756.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/21 100,000 742265.201121.125144.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.322 chau Liem FT21324204778307
11/20/21 100,000 856594.201121.103239.ung ho MS2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21 100,000 328714.201121.101559.UNG HO MS 2021-323 ANH EM TUAN KIET LINH DAN-201121-10:18:56 328714
11/20/21 100,000 636764.201121.101604.T ung ho anh em Tuan Kiet - Linh Dan MS 2021-323
11/20/21 100,000 303859.201121.091418.UNG HO MS 2021.323(ANH EM TUAN KIET- LINH DAN)-201121-09:14:16 303859
11/20/21 100,000 MBVCB.1513459508.ung ho MS 2021.297 ( Nguyen Van Duy).CT tu 9975263801 NGUYEN VAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 100,000 MBVCB.1513421873.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 100,000 912146.201121.075659.ung ho MS2021.323(anh em Tuan Kiet Linh Dan)
11/20/21 100,000 105820.201121.075611.Vinh Nam ung ho ms 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21 100,000 383788.201121.063029.MS 2021.323 FT21324318009797
11/20/21 200,000 551780.201121.222926.UNG HO MS : 2021.323( ANH EM TUAN KIET- LINH DAN)-201121-22:29:34 551780
11/20/21 200,000 MBVCB.1514980064.ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 200,000 779379.201121.163914.MS 2021.23 UNG HO ANH EM TUAN KIET - LINH DAN
11/20/21 200,000 MBVCB.1514449809.Ung ho MS 2021.323 ( anh em Tuan Kiet- Linh Dan ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 200,000 MBVCB.1514119586.ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0171008756789 HO NGHIA HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 200,000 735612.201121.124451.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen tam ung ho ms MS 2021.323 ae Dan Kiet FT21324436036902
11/20/21 200,000 485495.201121.091809.Ung ho MS 2021.323 anh em Tuan Kiet - Linh Dan FT21324998092154
11/20/21 200,000 MBVCB.1513527023.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.323(anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 200,000 IBVCB.1513522425.MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/21 200,000 424730.201121.081220.MS 2021.323 FT21324890470800
11/20/21 200,000 509278.201121.080757.Ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan). Tu Phuc Nho 201121
11/20/21 200,000 625795.201121.073909.Ung ho MS 2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21 200,000 749957.201121.060549.ung ho MS 2201 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21 200,000 MBVCB.1513242052.Benh hiem ngheo.CT tu 0181000415370 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/21 300,000 430959.201121.210930.MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21 300,000 MBVCB.1514744806.PHI VIET HANH charity MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 300,000 MBVCB.1514738248.PHI VIET HANH charity MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 300,000 816050.201121.102053.Ung ho MS 2021 323 anh em TUAN KIET LINH DAN
11/20/21 300,000 MBVCB.1513531864.Ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 300,000 MBVCB.1513418971.ung ho ms 2021.323(anh em tuan kiet - linh dan).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 400,000 295974.201121.084708.UNG HO MS: 2021.323( ANH EM TUAN KIET LINH DAN)-201121-08:50:05 295974
11/20/21 400,000 MBVCB.1513384244.MS 2021.323.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 500,000 300918.201121.212141.Ms 2021.323 anh em tuan kiet linh dan FT21326422262429
11/20/21 500,000 671796.201121.140219.MS 2021.322
11/20/21 500,000 666885.201121.114114.MS 2021.323 FT21324735367696
11/20/21 500,000 MBVCB.1513908165.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 500,000 MBVCB.1513560900.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0071002378736 NGUYEN DAT DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 500,000 302526.201121.085026.ung ho MS2021323
11/20/21 500,000 MBVCB.1513453775.Ung ho MS 2021.323 ( anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0451001611716 BUI THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 500,000 920684.201121.010906.vi hong ung ho ms 2021.322 le van liem
11/20/21 600,000 IBVCB.1514367837.ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 600,000 MBVCB.1513341148.Ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 1,000,000 774417.201121.154502.UNG HO MS 2021.323 (ANH EM TUAN KIET-LINH DAN)
11/20/21 1,000,000 MBVCB.1513943315.Ms 2021.323 anh em (Tuan kiet ,Linh Dan).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21 1,200,000 830514.201121.105320.ung ho cac ma so 2021 318 - 2021 323 moi ma so 200 ngan dong
11/20/21 2,500,000 981052.191121.233946.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/20/21 2,500,000 732609.201121.091047.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-11-2021 01:25:53 70,000 LPT ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong); thoi gian GD:11/11/2021 00:14:09
11-11-2021 01:26:44 70,000 LPT ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc); thoi gian GD:11/11/2021 00:16:10
11-11-2021 01:26:53 20,000 Ung ho MS2021.313 (anh Ho Xuan Tan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/11/2021 00:16:32
11-11-2021 01:27:58 70,000 LPT ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan); thoi gian GD:11/11/2021 00:19:17
11-11-2021 09:25:11 20,000 LE DUC ANH chuyen tien
11-11-2021 11:04:54 1,000,000 CT DEN:131504174417 ung ho ms 2021.314 dang thien tan FT21315685628280
11-11-2021 11:09:26 300,000 ung ho ma so 2021.314 (Be Dang thien Tan)
11-11-2021 11:13:45 70,000 LPT ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)
11-11-2021 12:46:42 100,000 CT DEN:110179463213 Nchcccl Tran Lan Phuong 0326686989
11-11-2021 16:41:55 500,000 MS 2021.208(HOANG VAN NGHIA)
11-11-2021 18:35:11 100,000 ms 2021.314 ( dang thien tan )
11-11-2021 19:54:30 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.313 (anh HO XUAN TAN)
11-11-2021 19:55:52 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.312 (DANG THANH TRUC)
11-11-2021 19:57:15 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.311 (be NGUYEN HA QUYNH HUONG)
11-11-2021 19:58:35 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.309 (ba NGUYEN THI BA)
11-11-2021 19:59:39 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.308 (anh VU ANH MUNG)
11-11-2021 20:00:40 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.307 (em BUI THUY HANG)
11-11-2021 20:19:14 500,000 CT DEN:131513352075 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho chau Dang Thien Tan MS 2021 314
12-11-2021 00:48:26 100,000 Ung ho MS 2021.314 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:15:58
12-11-2021 00:48:39 100,000 Ung ho MS 2021.313 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:16:49
12-11-2021 00:48:49 100,000 MS 2021.312 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:17:35
12-11-2021 00:49:05 100,000 MS 2021.311 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:18:44
12-11-2021 00:49:15 100,000 MS 2021.310 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:19:22
12-11-2021 00:50:07 100,000 MS 2021.298 Chuc moi dieu tot dep nhat; thoi gian GD:11/11/2021 23:23:17
12-11-2021 00:50:22 100,000 MS 2021.300 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:24:25
12-11-2021 00:53:46 200,000 Ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong); thoi gian GD:11/11/2021 23:40:56
12-11-2021 06:23:51 10,000 Ung ho MS2021.314 (Dang Thien Tan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-11-2021 07:22:24 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.315 ; cha con anh Tue
12-11-2021 07:55:19 100,000 ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
12-11-2021 08:01:02 500,000 ung ho ma so 2021.315( cha con anh Tue)
12-11-2021 08:11:41 200,000 CT DEN:131601021757 Vietinbank;114000161718;ms 2021315 cha con anh tue
12-11-2021 08:12:00 500,000 So GD goc: 10000184 MBVCB.1491750104.MS 2021.313(ho xuan tan).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-11-2021 08:12:56 200,000 CT DEN:131601199367 Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue FT21316838994712
12-11-2021 08:25:31 500,000 So GD goc: 10001791 MBVCB.1491878719.MS 2021.314(dang thien tan).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-11-2021 08:38:45 1,000,000 ahuu ung ho cha con anh Tue .MS 2021.315
12-11-2021 08:45:03 500,000 CT DEN:131601964319 ung ho MS 2021.315 , cha con anh Tue
12-11-2021 08:50:38 500,000 CT DEN:131660226561 ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
12-11-2021 08:58:34 200,000 So GD goc: 10012372 IBVCB.1492666543.MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-11-2021 09:44:10 500,000 NguyenVietPhuong tu thien MS 2021.315
12-11-2021 09:47:43 100,000 ms 2021.315 ( cha con anh tue )
12-11-2021 09:55:34 200,000 So GD goc: 10012383 IBVCB.1492671006.MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-11-2021 10:09:22 100,000 ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
12-11-2021 10:55:34 200,000 CT DEN:131603860808 ung ho MS 2021315 cha con anh Tue
12-11-2021 10:59:33 200,000 NGUYEN XUAN CHINH chuyen tien ung ho MS 2021.315
12-11-2021 11:04:46 1,500,000 ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue)
12-11-2021 11:44:04 65,000 LPT ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
12-11-2021 13:26:22 150,000 ung hoMS 2021.315(Cha con anh Tue)
12-11-2021 13:56:12 100,000 STA ungho ms2021.315 (cha con anh Tue)
12-11-2021 14:47:17 20,000 LE DUC ANH chuyen tien
12-11-2021 15:40:54 200,000 Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue)
12-11-2021 17:43:48 400,000 Ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
12-11-2021 18:31:42 1,000,000 NTP ung ho MS 2021. 315 ( Cha con anh Tue) ; Can loc; Ha tinh.
12-11-2021 19:33:15 500,000 CT DEN:131612602904 ung ho ms2021.314 e Tan, ms2021.312 e truc, ms2021.311 e Huong, ms2021.307 e Hang, ms2021.310 eThoa, moi e 100k
12-11-2021 19:39:58 2,100,000 MS 2021.315
12-11-2021 20:19:45 100,000 ung ho MS 2021.315(Cha con anh Tue)
12-11-2021 20:51:47 100,000 ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue)
12-11-2021 21:04:53 2,000,000 ung ho MS 2021.315
12-11-2021 21:56:18 300,000 ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
13-11-2021 06:20:10 10,000 Ung ho MS2021.316 (Be Luong Thai Kiet). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-11-2021 08:24:12 250,000 ung ho ma so 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)
13-11-2021 09:57:06 1,000,000 CT DEN:131702637925 MS 2021.315 cha con anh Tue
13-11-2021 10:50:07 100,000 ms 2021.316 ( be luong thai kiet )
13-11-2021 10:52:02 500,000 MS 2021.315
13-11-2021 11:20:53 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.316
13-11-2021 11:58:05 1,500,000 ung ho MS 2021.316 (be Luong Thai Kiet)
13-11-2021 12:35:23 70,000 LPT ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)
13-11-2021 13:39:45 100,000 ung ho ms 2021.313
13-11-2021 23:07:16 200,000 ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)
13-11-2021 23:08:01 200,000 ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
14-11-2021 05:16:06 50,000 ms 2021.317 ( be ly thanh tuong )
14-11-2021 05:48:00 2,000,000 ung ho ma so 2021.317 be Ly Thanh Tuong thuong be va gia dinh lam
14-11-2021 09:43:05 5,000,000 Tran Huong ung ho ma so MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
14-11-2021 11:26:09 50,000 STA ungho ms2021.317 (be Ly Thanh Tuong)
14-11-2021 11:27:13 50,000 STA ungho ms2021.316 (be Luong Thai Kiet)
14-11-2021 14:10:18 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.317
14-11-2021 14:30:03 65,000 LPT ung ho ms 4287 chi Dang Thi Be Ut
14-11-2021 14:30:40 65,000 LPT ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong)
14-11-2021 18:55:44 500,000 18451376980-0916870762-Ngoai va Nguyen va Truc ung ho MS2021 316 be Luong Thai Kiet
14-11-2021 19:35:39 50,000 STA ungho ms2021.315 (cha con anh Tue)
14-11-2021 19:37:56 50,000 STA ung ho ms2021.314 (Dang Thien Tan)
14-11-2021 21:32:30 2,000,000 CT DEN:140180690125 Em Hoang Phuc ung ho MS 2021 252 Tran Tan Phat
15-11-2021 00:47:10 20,000 Ung ho MS2021.317 (be Ly Thanh Tuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/11/2021 00:30:33
15-11-2021 05:36:59 500,000 MS 2021 318
15-11-2021 05:42:43 100,000 ms 2021.318 ( chi nguyen thi thanh binh )
15-11-2021 06:39:54 100,000 ung ho MS 2021.318 ( chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 07:53:44 500,000 CT DEN:150180737829 ung ho MS 2021318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
15-11-2021 09:02:03 50,000 MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
15-11-2021 09:38:32 50,000 So GD goc: 10027128 1. Ung Ho MS 2021.310 Chi Dinh Thi Thoa. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:38:34 50,000 So GD goc: 10027176 8. Ung ho MS 2021.302 Be Nguyen Thi Kim Phuong . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:30 50,000 So GD goc: 10027777 14. Ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:30 50,000 So GD goc: 10027743 11. Ung ho MS 2021.299 Chi em Thuy Linh . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:30 50,000 So GD goc: 10027791 17. Ung ho MS 2021.292 Chi Tran Thi Thu. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:32 50,000 So GD goc: 10027782 29. Ung ho MS 2021.278 Anh Tran Van Toan. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:32 50,000 So GD goc: 10027857 23. Ung ho MS 2021.286 Chi Bui Thi Loc . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:32 50,000 So GD goc: 10027800 19. Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:32 50,000 So GD goc: 10027677 20. Ung ho MS 2021.289 Anh Le Van Phong . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:32 50,000 So GD goc: 10027653 16. Ung ho MS 2021.294 Chi Bui Thi Du . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:33 50,000 So GD goc: 10027618 12. Ung ho MS 2021.298 Co Dang Kim Loan . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:33 50,000 So GD goc: 10027043 7. Ung ho MS 2021.303 Gia Dinh Ba ngau . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:33 50,000 So GD goc: 10027776 15. Ung ho MS 2021.295 Nguyen Van Thanh . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:34 50,000 So GD goc: 10027011 2. Ung Ho MS 2021.309 Ba Nguyen Thi Ba . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:34 50,000 So GD goc: 10027025 5. Ung ho MS 2021.305 ba Doan Thi Nuong.Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:34 50,000 So GD goc: 10027850 22. Ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:50:41 50,000 So GD goc: 10027972 25. Ung ho MS 2021.283 Be Phan Minh Khoa. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:50:43 50,000 So GD goc: 10027876 18. Ung ho MS 2021.291 Gia dinh chi Nhung. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:50:43 50,000 So GD goc: 10027955 24. Ung ho MS 2021.285 Em Loan Van Chien . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:50:44 50,000 So GD goc: 10027921 21. Ung ho MS 2021.288 Chau Van Chung. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:53:57 200,000 Ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 09:56:15 50,000 So GD goc: 10027278 10. Ung ho MS 2021.300 Chi Vu Thi Bich Thuy. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:16 50,000 So GD goc: 10027256 6. Ung ho MS 2021.304 Be Vo Chan Duyen Duyen . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:18 50,000 So GD goc: 10027677 13. Ung ho MS 2021.297Nguyen Van Duy . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:18 50,000 So GD goc: 10027234 4. Ung ho MS 2021.306 be Do Tran Toan . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:19 50,000 So GD goc: 10027830 27. Ung ho MS 2021.280 Anh Le Dinh Thu . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:19 50,000 So GD goc: 10027825 28. Ung ho MS 2021.279 Ong Nguyen Dinh Tinh. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:19 50,000 So GD goc: 10027816 26. Ung ho MS 2021.282 Gia dinh anh cong. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:20 50,000 So GD goc: 10027074 3. Ung ho MS 2021.307 Em Bui Thuy Hang. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:20 50,000 So GD goc: 10027112 9. Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 10:49:27 1,000,000 CT DEN:131903803129 Ung ho ma so MS 2021.318
15-11-2021 11:05:05 5,000,000 CT DEN:131904647728 Ong Tu Van giup do ms 2021.318 Nguyen Thi Thanh Binh FT21319905294507
15-11-2021 12:18:27 250,000 NGUYEN ANH DUNG ung ho ms 2021.318 (chi Nguyen thi thanh Binh)
15-11-2021 12:49:29 50,000 STA ungho ms2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 12:50:37 50,000 STA ungho ms2021.317 (be Ly Thanh Tuong
15-11-2021 13:31:33 70,000 LPT ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 15:03:29 300,000 ung ho 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
15-11-2021 15:59:23 500,000 ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 21:14:37 500,000 CT DEN:131914878208 Ms 2021.315
15-11-2021 22:27:49 400,000 LE XUAN VAN chuyen tien MS 2021.318 ( Nguyen Thanh Binh)
16-11-2021 02:02:42 100,000 ung ho MS 2021.317(be Ly Thanh Tuong); thoi gian GD:16/11/2021 01:18:31
16-11-2021 05:19:22 200,000 CT DEN:132022757699 MS 2021.318 tu Bui Dai Thang BiDV Ky Anh
16-11-2021 06:25:08 20,000 Ung ho MS2021.319 (be Bui Ha Sy Luan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-11-2021 07:05:21 100,000 ms 2021.319 ( be bui ha sy luan )
16-11-2021 07:45:44 300,000 ung ho ma so 2021.319 ( be Bui Ha Sy Luan)
16-11-2021 08:31:16 1,000,000 ung ho MS 2021.319 (Bui Ha Sy Luan)
16-11-2021 09:40:59 300,000 Sdt 0918491430 giup ms 2021.319 be bui ha sy luan
16-11-2021 09:51:16 100,000 UNG HO MS 2021.319( BE BUI HA SY LUAN)
16-11-2021 09:57:06 1,000,000 CT DEN:132002330682 IBFT Ung ho MS2021.313 A Ho Xuan Tan
16-11-2021 14:19:22 500,000 So GD goc: 10018490 MBVCB.1503941135.MS 2021.319(bui ha sy luan).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-11-2021 14:22:50 500,000 So GD goc: 10018589 MBVCB.1503946907.MS 2021.318( nguyen thi thanh binh).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-11-2021 14:25:19 500,000 So GD goc: 10018672 MBVCB.1503955691.MS 2021.317(ly thanh tuong).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-11-2021 14:45:19 50,000 STA ungho ms2021.319 (be Bui Ha Sy Luan)
16-11-2021 15:08:33 500,000 CT DEN:132015216914 UNG HO MS 2021.319 (BE BUIHASYLUAN)-161121-15:08:33 216914
16-11-2021 16:21:20 1,000,000 CT DEN:132009413586 Ung ho ms 2021.315 cha con anh Tue FT21320288907293
16-11-2021 16:29:44 400,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.319 be Luan
16-11-2021 16:30:26 400,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.318 chi Binh
17-11-2021 01:09:54 10,000 Ung ho MS2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:17/11/2021 00:18:21
17-11-2021 07:31:05 100,000 ung ho ms 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 07:34:40 100,000 Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.320
17-11-2021 07:35:26 5,000,000 ung ho ma so MS 2021.320 be tran thien phuc
17-11-2021 08:00:56 50,000 CT DEN:132101085324 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho ms 2021320 tran thien phuc
17-11-2021 08:17:42 10,000,000 ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
17-11-2021 08:46:28 130,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.320 be tran thien phuc
17-11-2021 08:49:11 50,000 ung ho MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 08:51:08 150,000 CT DEN:132101923052 STA ung ho ms2021.320 (be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 08:52:16 3,000,000 CT DEN:132101039398 Ong Tu Van giup do ms 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321786112036
17-11-2021 09:05:30 300,000 ms 2021.320 be tran thien phuc
17-11-2021 09:24:22 200,000 So GD goc: 10007846 IBVCB.1504749567.MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
17-11-2021 09:36:21 200,000 So GD goc: 10007493 IBVCB.1504740438.2021.316 (Be Luong Thai Kiet).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
17-11-2021 09:44:10 200,000 ung ho MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 10:05:35 300,000 NGUYEN TUYET HANH chuyen tien ung ho MS 2021.320 be Thien Phuc
17-11-2021 10:17:18 300,000 CT DEN:132103616864 ung ho MS 2021.315
17-11-2021 10:19:03 200,000 CT DEN:132103619456 ung ho MS 2021.315
17-11-2021 11:24:43 1,000,000 CT DEN:132104724522 Ung ho MS 2021.320
17-11-2021 12:20:33 70,000 LPT ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan)
17-11-2021 12:22:39 90,000 LPT ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 13:40:21 100,000 Ung ho; MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 15:00:37 100,000 CT DEN:132108565836 ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
17-11-2021 15:16:36 100,000 ms 2021.320 ( be tran thien phuc )
17-11-2021 15:53:19 200,000 CT DEN:132108521218 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;LY MINH NGHIA chuyen khoan
17-11-2021 15:57:47 200,000 ung ho MS 2021.320
17-11-2021 16:09:04 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
17-11-2021 16:37:40 400,000 CT DEN:132110543092 Phi chuyen khoan ung ho MS 2021320 be tran thien phuc
17-11-2021 16:52:35 250,000 CT DEN:132109653420 Gui chi Nguyen Thi Thanh Binh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21321660029388
17-11-2021 17:16:12 500,000 CT DEN:132110991737 IBFT Ung ho MS 2021.320 be Tr Thien Phuc
17-11-2021 19:31:40 100,000 CT DEN:132112165141 Vietinbank;114000161718;ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
17-11-2021 22:07:21 500,000 ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
17-11-2021 22:12:37 200,000 2021.320(Tran Thien phuc)
18-11-2021 05:43:03 1,000,000 ung ho ma so 2021.321 be Nguyen Minh Quang thuong be qua
18-11-2021 05:44:21 1,000,000 ung ho ma so 2021.320 be Tran Thien Phuc thuong be lam
18-11-2021 06:30:01 10,000 Ung ho MS2021.321 (Nguyen Minh Quang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-11-2021 07:11:00 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.318
18-11-2021 07:13:23 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.320
18-11-2021 07:26:27 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.321 ; Nguyen Minh Quang
18-11-2021 08:02:11 1,000,000 Anh Toan Dong Nai ung ho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
18-11-2021 08:46:01 500,000 CT DEN:132201640323 MS 2021.321
18-11-2021 09:20:12 500,000 ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
18-11-2021 09:24:20 500,000 CT DEN:132202698271 Ung ho MS 2021.321 chau Nguyen Minh Quang tinh Hung Yen.
18-11-2021 09:52:35 500,000 LE NGOC HUNG Chuyen tien ung ho be Quang
18-11-2021 11:01:23 99,000 LPT ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
18-11-2021 11:01:33 100,000 CT DEN:132204404168 Vietinbank;114000161718;VO HOANG HUNG chuyen khoan ung ho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
18-11-2021 11:14:08 300,000 ung ho ma so 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
18-11-2021 12:43:03 1,000,000 ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
18-11-2021 13:08:07 100,000 ms 2021.321 ( nguyen minh quang )
18-11-2021 13:33:36 50,000 CT DEN:132206951644 STA ungho ms2021.321 (Nguyen Minh Quang)
18-11-2021 14:28:36 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.321.
18-11-2021 14:37:51 100,000 ung ho ms 2021.321Nguyen minh quang
18-11-2021 16:02:55 500,000 CT DEN:132216301317 cho ms 2021321 cho chau con chi Tha lam sao toi biet tien den dc tay chau
18-11-2021 16:45:55 300,000 ung ho ma so 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
18-11-2021 16:48:39 200,000 CT DEN:132209915061 Chuyen tien ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
18-11-2021 21:56:18 200,000 ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan)
19-11-2021 00:53:04 500,000 ung ho MS 2021.321 (nguyen minh quang); thoi gian GD:18/11/2021 23:57:59
19-11-2021 00:53:15 500,000 ung ho MS 2021.320 (be tran thien phuc); thoi gian GD:18/11/2021 23:59:14
19-11-2021 05:14:35 100,000 ms 2021.322 ( le van liem )
19-11-2021 06:30:04 10,000 Ung ho MS2021.322 (Le Van Liem). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-11-2021 06:30:59 1,000,000 ung ho ma so 2021.322 be Le Van Liem thuong gia dinh anh qua
19-11-2021 06:57:04 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.322
19-11-2021 07:23:10 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.322
19-11-2021 08:19:45 120,000 ung hoMS 2021.322 (Le Van Liem)
19-11-2021 08:29:53 200,000 Ung ho MS 2021.322
19-11-2021 09:38:38 1,000,000 CT DEN:132309632413 UNG HO MS 2021.322 LE VAN LIEM
19-11-2021 10:20:39 200,000 ung ho ma so 2021.322 (le van liem)
19-11-2021 11:36:31 200,000 So GD goc: 10010868 IBVCB.1511318005.MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
19-11-2021 11:42:00 300,000 So GD goc: 10010936 IBVCB.1511332471.MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
19-11-2021 13:58:10 300,000 LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2021.322( Le Van Liem)
19-11-2021 15:06:23 3,000,000 Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
19-11-2021 17:48:12 60,000 LPT ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem)
19-11-2021 20:19:16 100,000 ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem)
19-11-2021 21:51:44 20,000 CT DEN:132321272148 Ung Ho MS 2021 322 Le Van Liem
19-11-2021 21:51:46 50,000 CT DEN:132414161041 STA ungho ms2021.322 (Le Van Liem)
19-11-2021 22:10:22 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
20-11-2021 01:24:44 300,000 CT DEN:132316342028 Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem FT21324068785883; thoi gian GD:19/11/2021 23:45:27
20-11-2021 06:09:21 200,000 CT DEN:132406269952 MS2021.323 (ANH EM TUAN KIET - LINH DAN)-201121-06:09:20 269952
20-11-2021 06:12:24 100,000 tang ms 2021.323 anh em Tuan Kiet;Linh Dan
20-11-2021 09:24:14 100,000 UNG HO MS 2021.323( Anh em Tuan Kiet; Linh Dan)
20-11-2021 10:22:39 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
20-11-2021 11:06:18 2,000,000 ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet; Linh Dan)
20-11-2021 11:13:58 5,000,000 CT DEN:132404632325 Ong Tu Van giup do ms2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan FT21324307030750
20-11-2021 11:29:55 500,000 CT DEN:132404652995 Ung ho MS 2021.323 AE TK-LD FT21324732390686
20-11-2021 11:40:49 100,000 CT DEN:132404501447 STA ungho ms2021.323 (anh em Tuan Kiet Linh Dan)
20-11-2021 12:49:17 70,000 LPT ung ho ms 2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
20-11-2021 14:07:17 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.323
20-11-2021 19:04:36 100,000 ms 2021.323 ( anh em tuan kiet linh dan )
20-11-2021 20:33:56 30,000 CT DEN:132413329560 UNG HO MS.2021.323
20-11-2021 21:59:34 200,000 Ung ho MS 2021 323 em Tuan Kiet va Linh Dan

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
17/11/21 Nguyễn Trịnh Phương Thảo       1,000,000 2021.320
19/11/21 Vũ Đình Cảnh 581/36 B Trường Chinh, TS Nhì, Tân Phú, HCM       1,000,000 2021.298
19/11/21 Chị Minh Thanh, bé Bột, Nguyễn Hậu       2,500,000 2021.321

Ban Bạn đọc

 

Mẹ trào nước mắt nhìn con gái 8 tuổi bò lết vì ung thư

Mẹ trào nước mắt nhìn con gái 8 tuổi bò lết vì ung thư

Dù đã hơn 1 năm cùng con trải qua những giây phút đau đớn, tủi hổ, chị Bình vẫn chưa thể nào chấp nhận được số phận bất hạnh của con mình.

 

tin nổi bật

Bị bò húc chấn thương, người phụ nữ nghèo rơi vào nguy kịch

Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, vừa qua, trong lúc chăm bê con mới sinh, chị Nguyệt bị bò mẹ húc trúng cằm, hất văng. Chị ngã đập đầu xuống đường, rơi vào nguy kịch.

Bé Chu Yến Như bị tim bẩm sinh đã được phẫu thuật thành công

Sau nhiều ngày điều trị, bé Chu Yến Như ở Cao Bằng bị bệnh tim thông liên nhĩ đã được các bác sĩ Khoa Nội can thiệp tim mạch Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật thành công.

Nữ sinh nghèo đạt 29 điểm nguy cơ không được vào đại học

Dù đã xuất sắc đạt 29,25 điểm (khối C19) và 28,75 (khối C00) nhưng em Nguyễn Thị Thúy ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nguy cơ không được tới giảng đường vì gia đình không có tiền cho con theo học.

Anh Nguyễn Thiện Từ được bạn đọc ủng hộ hơn 46 triệu đồng

Sức khỏe của anh Nguyễn Thiện Từ vẫn chưa ổn định, phải đi bệnh viện tái khám và điều trị liên tục. Người mẹ già 74 tuổi đã sức cùng lực kiệt. May mắn nhờ có tấm lòng của bạn đọc hảo tâm, anh Từ mới được tiếp tục điều trị bệnh.

Lương thợ phụ ít ỏi, con gái khẩn khoản xin cứu cha bị nhiễm trùng uốn ván

Gần 3 tháng ông Vượng nằm viện do bị uốn ván, vợ của ông vẫn chưa quay lại.

Trao thêm 27 triệu đồng tới nữ sinh Hoài Na ở Hà Tĩnh

Sau khi nhận được số tiền hơn 86 triệu đồng từ lần trao thứ nhất, mới đây em Nguyễn Thị Hoài Na, ở xã Kim Hoa (Hương Sơn-Hà Tĩnh) lại tiếp tục được bạn đọc VietNamNet ủng hộ thêm số tiền gần 27 triệu đồng.

Hành trang nhập viện của người mẹ nghèo có con trai cùng mắc bệnh ung thư

Bị bệnh ung thư buồng trứng, bà Thân phải trải qua 2 lần phẫu thuật cùng hàng chục đợt điều trị hóa chất. Trong lúc gia đình đang chắt chiu từng đồng thì mới đây, con trai bà cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Em Hoàng Thị Linh bị dị dạng mạch máu não được ủng hộ gần 30 triệu đồng

Từ một nữ sinh ấp ủ ước mơ học thật giỏi, thi đỗ Đại học rồi tìm kiếm công việc ổn định phụ giúp cha mẹ, căn bệnh hiểm nghèo ập đến khiến Hoàng Thị Linh phải chấp nhận sống cuộc đời thực vật.

Bị ung thư di căn hỏng một mắt, bé trai gặp nhiều hiểm nguy

Mùng 1 Tết năm 2022, bên mắt trái của Thành Đạt bị sưng đỏ. Sinh sống ở quê nghèo, lại học ít, cha mẹ con chỉ nghĩ rằng bụi bay vào mắt nên chần chừ, vài ngày sau mới đưa đi khám, chẳng ngờ căn bệnh ung thư đã di căn.

Trao hơn 34 triệu đồng đến bé Nguyễn Minh Khôi bị não úng thủy

Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ bé Nguyễn Minh Khôi hơn 34 triệu đồng chữa bệnh. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với gia đình bé trong lúc khó khăn.

Địa Ốc Xanh Toàn Cầu: Nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các địa phương trên cả nước.

Mong ước có một chiếc xe lăn của người phụ nữ tật nguyền mê hội hoạ

Vượt lên trên số phận, chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “vẽ” lại cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh.

Bạn đọc ủng hộ bé Phan Tấn Tú bị u não hơn 33 triệu đồng

Anh Phan Văn Từ, cha của bé Phan Tấn Tú cho biết, hiện tại con đang ở Huế để xạ trị. Ngoài tiền viện phí, con phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.

Trao hơn 43 triệu đồng đến gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 43.988.508 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Doãn Thị Thu Hằng có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.