Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 4/2022

Trong 10 giữa tháng 4/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 540.330.012 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/04/2022 1,000.00 IBVCB.1908829273.15.CT tu 1026171410 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 1,000.00 IBVCB.1908826487.15.CT tu 1026286209 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 100,000.00 371644.110422.223329.MS 2022.087 -chi Le Thi Tuyet FT22102398323686
11/04/2022 100,000.00 MBVCB.1909703587. Ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 0341006027851 NGUYEN NANG QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 100,000.00 MBVCB.1909646985.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.083(Co Tran Thi Tich Nghia).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 100,000.00 MBVCB.1909643124.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So2022.084(Be Hoai Anh).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 100,000.00 642521.110422.213937.Ung ho Ms 2022 087 Chi Le Thi Tuyet
11/04/2022 100,000.00 936840.110422.213856.VCB;0011002643148;MS 2022 087
11/04/2022 100,000.00 MBVCB.1908985008.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.086 (chu Tran Thien Duc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 100,000.00 MBVCB.1908981959.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 100,000.00 848986.110422.172804.Ung ho NCHCCCL
11/04/2022 100,000.00 688481.110422.142902.giup ms 2022.086 Tran thien duc
11/04/2022 100,000.00 129866.110422.133447.Ung ho MS2022 085 gd chi Phuong
11/04/2022 150,000.00 MBVCB.1908099099.NCHCCCL phamduyen 0942941073.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 20,000.00 MBVCB.1909597171.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.087 chi le thi tuyet.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 20,000.00 264613.110422.125104.VCB;0011002643148;LE PHUONG NGA 0788813878 ung ho NCHCCCL
11/04/2022 200,000.00 MBVCB.1909697190.Ung ho ms 2022.087 ( chi Le Thi Tuyet).CT tu 0501000144373 DUONG HIEN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 200,000.00 MBVCB.1908893547.Ung ho NCHCCCL+Dang Van Tam+0989102886.CT tu 0421000525362 DANG VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 200,000.00 IBVCB.1908161808.Ung ho MS2022 085 gd chi Phuong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 200,000.00 IBVCB.1908159136.Ung ho MS 2022 082 Ho Hoai Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 200,000.00 IBVCB.1908156230.Ung ho MS2022 081 Tran Thi Kim Phuong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 200,000.00 IBVCB.1908153800.Ung ho MS 2022 079 Pham Van Hoa.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 200,000.00 IBVCB.1908149607.ung ho MS2022 077 Nguyen Van Lam.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 200,000.00 IBVCB.1908145839.Ung ho MS2022 074 Bui Quang Huy.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 200,000.00 019072.110422.122852.Ms 2022 086 chu Tran Thien Duc
11/04/2022 200,000.00 110049.110422.110551.Huynh chuyen FT22102247180008
11/04/2022 200,000.00 Ung ho NCHCCCL BanhDV 0908452041
11/04/2022 200,000.00 792752.110422.075207.MS 2022.084 Be Hoai Anh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22102722798412
11/04/2022 200,000.00 MBVCB.1907279620.ung ho MS 2022.086 (Chu Tran Thien Duc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 300,000.00 398571.110422.214025.Ung ho MS 2022 084 Be Hoai Anh
11/04/2022 300,000.00 Ung ho NCHCCCL FB Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
11/04/2022 300,000.00 749462.110422.002933.Uh ms 2022 .084 be Hoai Anh FT22102212353486
11/04/2022 360,000.00 913743.110422.153301.ung ho ms 2022.085 gd chi Phuong
11/04/2022 5,000.00 MBVCB.1908930518.binh thng.CT tu 1020079932 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/04/2022 50,000.00 368075.110422.222505.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hoang Trang 0765132477 FT22102402988180
11/04/2022 50,000.00 349454.110422.214652.Ung ho MS 2022087 chi Le Thi Tuyet FT22102074407389
11/04/2022 50,000.00 970665.110422.163355.2022.083 TRAN THI TICH NGHIA-110422-16:33:50 970665
11/04/2022 50,000.00 923522.110422.141345.2022.085 GD CHI PHUONG-110422-14:13:45 923522
11/04/2022 50,000.00 776682.110422.090811.nguyen ba nam ung ho ms 2022.085 gia dinh chi phuong
11/04/2022 50,000.00 774927.110422.090713.nguyen ba nam ung ho ms 2022.086 chu tran thien duc
11/04/2022 500,000.00 MBVCB.1909690309.Nguyen Xuan Ha ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 0371000403889 NGUYEN XUAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/04/2022 500,000.00 759834.110422.170316.ms 2022 084 be hoai anh
11/04/2022 500,000.00 876831.100422.225116.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022084 be Hoai Anh
11/04/2022 600,000.00 IBVCB.1907235099.ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 1,000,000.00 907991.120422.204903.IBFT Ung ho MS 2022087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 1,000,000.00 798862.120422.174301.Chuyen tien ung ho MS 2022.087 be PHAM CONG DANH
12/04/2022 1,000,000.00 206318.120422.162238.TRUONG THI LAN ANH ung ho Pham Cong Danh MS 2022-087
12/04/2022 1,000,000.00 852962.120422.151110.Ung ho MS 2022.087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 1,000,000.00 791092.120422.144414.Ung ho MS 2022.086 chu Tran Thien Duc FT22102915816218
12/04/2022 1,000,000.00 789430.120422.144230.Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh FT22102458409368
12/04/2022 1,000,000.00 896352.120422.133403.HOANG NGOC DUNG chuyen tien ung MS 2022.087 (be Pham Cong Danh)
12/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1911097094.UH MS 2022.087 be Pham Cong Danh.CT tu 0071001962801 LAM CAT TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 1,000,000.00 834021.120422.111011.ung ho chau Pham Cong Dang ms 2022.087
12/04/2022 1,000,000.00 162349.120422.100045.UNG HO MS 2022.087 BE PHAM CONG DANH-120422-10:00:38 162349
12/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1910469878.LY VAN KIEN chuyen tien MS.2022.087 Be Pham Cong Danh.CT tu 0071003728306 LY VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1910216704.MS 2022087 (be Pham Cong Danh).CT tu 0951004194613 LE THI CAM VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 1,000,000.00 408536.120422.074648.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 1,000,000.00 107174.120422.073055.UNG HO MS 2022.087 ( BE PHAM CONG DANH)-120422-07:30:55 107174
12/04/2022 1,000,000.00 807714.120422.072136.Ung ho MS 2022.087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1909863432.Ung ho MS 2022.087 chi Le Thi Tuyet.CT tu 0181009118888 NGUYEN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1909752322.ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 0451000278019 DOAN DINH DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 1,000.00 IBVCB.1911846401.dghrth.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 617929.120422.200337.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022088
12/04/2022 100,000.00 702536.120422.195513.MS 2022. 088 (be Pham Cong Danh)
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1912119746.TRAN VAN QUAN chuyen tien ung ho MS 2022.087 ( be Pham Cong Danh).CT tu 0021000412838 TRAN VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 454992.120422.153721.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 100,000.00 SHGD:10003017.DD:220412.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.078chuc chi Nguyen Nu Tam Di mau khoe
12/04/2022 100,000.00 869545.120422.134429.VCB;0011002643148;NGUYEN THI MINH SON chuyen khoan
12/04/2022 100,000.00 656762.120422.130750.ms 2022.087( be pham cong danh)
12/04/2022 100,000.00 833596.120422.114825.Ung ho MS 2022 087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 100,000.00 566604.120422.114246.VCB;0011002643148;MS 2022087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 100,000.00 689877.120422.112302.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 05/03/2022 - MS MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910742410.MS 2022.087(BE PHAM CONG DANH) .CT tu 0181002788452 BUI NGOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910688141.UNG HO MS 2022.087 ( Be Pham Cong Danh ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 106076.120422.101906.MS 2022.087 FT22102567369234
12/04/2022 100,000.00 542179.120422.100132.Uung ho MS 2022.087 chau Pham Cong Danh FT22102006791592
12/04/2022 100,000.00 511716.120422.092946.MS 2022.087 FT22102348149607
12/04/2022 100,000.00 568563.120422.092644.ung ho MS 2022.087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910397523.Ung ho MS 2022.087 be pham cong danh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 994835.120422.091718.UH be Pham Cong Danh ma so MS2022087
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910343525.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 482083.120422.085528.MS 2022.087. Chuc con mau khoi FT22102012397522
12/04/2022 100,000.00 299129.120422.082000.Diep ung ho ma so2022087
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910141685.VietNamNet: ung ho MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0331000442644 NGUYEN THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910121009.MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0421003997907 TRUONG VAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910100864.MS 2022.087.CT tu 0021001242661 HO THI HUONG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910056092.MS 2022087 ?Be Pham Cong Danh.CT tu 0121002386177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 100,000.00 MBVCB.1910039483.Ung ho MS 2022.087 (be Pham Cong Danh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 100,000.00 386146.110422.231544.Ung ho MS 2022.087 chi Le Thi Tuyet FT22102646927522
12/04/2022 100,000.00 383096.110422.230546.Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh FT22102887764693
12/04/2022 100,000.00 380624.110422.225759.Ung ho MS 2022.083 co Tran Thi Tich Nghia FT22102665339074
12/04/2022 100,000.00 376931.110422.224726.Ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong FT22102009613045
12/04/2022 100,000.00 009624.110422.224649.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 086 chu Tran Thien Duc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/04/2022 100,000.00 375391.110422.224320.Ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam FT22102491459072
12/04/2022 100,000.00 373603.110422.223840.Ung ho MS 2022.079 anh Pham Van Hoa FT22102740936556
12/04/2022 150,000.00 144620.120422.214732.Nhom Vien gach nho ung ho 3 ma so 082 086 va 087
12/04/2022 150,000.00 129006.120422.111301.ung ho be Pham Cong Danh (MS 2022.087)
12/04/2022 150,000.00 SHGD:10001247.DD:220412.BO:DOAN HAI DANG.Remark:Ms 2022 084 be Hoai Anh
12/04/2022 150,000.00 456825.120422.081728.Gia dinh Dao Thanh Cong ung ho MS2022.087 be Pham Cong Danh FT22102278114987
12/04/2022 150,000.00 455317.120422.081442.Gia dinh Dao thanh Cong ung ho MS2022.084 be Hoai Anh FT22102822972053
12/04/2022 180,000.00 MBVCB.1911316829.Ung ho MS 2022 087 Be Pham Cong Dang.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 2,000,000.00 765635.120422.211528.Ung ho MS 2022082 , em Ho Hoai Anh
12/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1911939203.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2022.087(be Pham Cong Danh).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 2,000,000.00 490664.120422.090609.Ung ho MS 2022.87 be Pham Cong Danh FT22102056155575
12/04/2022 2,000,000.00 028022.120422.082302.Ung ho be Pham Cong Danh MS 2022.087 FT22102369690169
12/04/2022 2,000,000.00 437403.120422.073039.MS 2022 087 Be Pham Cong Danh FT22102944102025
12/04/2022 20,000.00 MBVCB.1911251531.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.087 (Chi Le Thi Tuyet).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 20,000.00 MBVCB.1911237889.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.087 ( Be Pham Cong Danh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 20,000.00 208007.120422.112813.UNG HO NCHCCCL NGUYENVANTOAN 0902701009-120422-11:28:11 208007
12/04/2022 200,000.00 SHGD:10002990.DD:220412.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.080chuc em Kieu Bao Khang mau khoe
12/04/2022 200,000.00 SHGD:10002984.DD:220412.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.079ung ho gia dinh chu Pham Van Hoa
12/04/2022 200,000.00 668258.120422.132539.IBFT ung ho MS.2022.087be pham cong danh
12/04/2022 200,000.00 646229.120422.123653.IBFT MS 2022.087 be pham cong danh
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1911052281.MS 2022 087 be Pham Cong Danh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 200,000.00 226228.120422.120753.UNG HO MS 2022.087 (BE PHAM CONG DANH)-120422-12:07:53 226228
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1910925985.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.086(chu Tran Thien Duc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 208487.120422.112915.MS 2022.087 PHAM CONG DANH-120422-11:29:14 208487
12/04/2022 200,000.00 628978.120422.112709.MS 2022.087 be Pham Cong Danh FT22102700289960
12/04/2022 200,000.00 973106.120422.112231.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 4/3/2022 - MS 2022 068
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1910687334.Gia Minh ung ho ms 2022.087 (be pham cong danh).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 178089.120422.103022.MS 2022.087 (BA PHAM CONG DANH)-120422-10:30:22 178089
12/04/2022 200,000.00 SHGD:10002342.DD:220412.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 087 PHAM CONG DANH
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1910410274.ms 2022 087 pham cong danh.CT tu 0041000228571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 200,000.00 573578.120422.092859.Chuyen tien ung ho MS 2022.087, be Pham Cong Danh
12/04/2022 200,000.00 IBVCB.1910399513.MS 2022 087 be Pham Cong Danh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 200,000.00 468854.120422.091733.ung ho MS 2022 087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 200,000.00 187250.120422.090144.MS 2022.087 (be pham cong danh)
12/04/2022 200,000.00 326806.120422.084410.Ung Ho MS 2022 087 Pham Cong Danh
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1910240660.MS 2022- 087- Be Pham Cong Danh (Trinh Manh Duc ung ho ).CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1910239669.MS 2022.087.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 036923.120422.084020.MS 2022.087 be pham cong danh FT22102859042660
12/04/2022 200,000.00 910321.120422.083839.ung ho MS 2022.087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 200,000.00 067845.120422.083107.VCB;0011002643148;NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ung ho be PHAM CONG DANH MS 2022087
12/04/2022 200,000.00 892212.120422.082735.Ung ho MS 2022.087
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1910159296.MS?2022.087??(be Pham Cong Danh). Adida Phat.CT tu 0011001260730 HO LINH PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1910113267.Ung ho ms 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 016859.120422.075534.Ms 2022.087 pham cong danh FT22102458458895
12/04/2022 200,000.00 191621.120422.074431.MS 2022 087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 200,000.00 439142.120422.073608.MS 2022.087 Be pham cong danh FT22102977188091
12/04/2022 200,000.00 435266.120422.072310.DO TRUNG KIEN UNG HO BE PHAM CONG DANH MS 2022.087 FT22102977134595
12/04/2022 200,000.00 807175.120422.072018.MS 2022.087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1909956785.ung ho MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1909957186.ung ho MS 2022.086 (Chu Tran Thien Duc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 MBVCB.1909956087.ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 200,000.00 378561.110422.225202.Ung ho MS 2022.082 em Ho Hoai Anh FT22102221038480
12/04/2022 250,000.00 047039.120422.085744.MS 2022.087-Pham Cong Danh FT22102515146422
12/04/2022 27,000.00 821151.120422.105426.2022 087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 270,000.00 MBVCB.1911307137.Ung ho MS 2022 087 Chi Le Thi Tuyet.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 3,000,000.00 SHGD:10006651.DD:220412.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 087(EM DANH); 087(CHI TUYET); 086; 085; 084; 082
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1912771323.Ung ho MS 2022088 pham cong danh.CT tu 0021001886061 LE THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1912498540.Vo thi mgoi Ung ho MS 2022.086 ( chu Tran Thien Duc).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1912414721.LE NGUYEN NGOC THUY ung ho MS 2022.087(be Pham Cong Danh).CT tu 0721000618454 LE NGUYEN NGOC THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1912096527.MS 2022.084?(Be Hoai Anh).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1912071016.MS 2022.087 ?(Be Pham Cong Danh).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 IBVCB.1911595281.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1911500277.ung ho ms 2022.086(chu Tran Thien Duc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 750425.120422.121910.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 087 chi Le Thi Tuyet
12/04/2022 300,000.00 948056.120422.120416.MS 2022.087
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1910909438.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.087(be Pham Cong Danh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 428472.120422.112553.Ung ho MS 2022 087
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1910616446.Bi suy than.CT tu 0011001130322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 300,000.00 347537.120422.092045.Ung ho MS 2022087
12/04/2022 300,000.00 976677.120422.090901.Ung ho MS 2022.087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1910168094.MS 2022.087 (be PHAM CONG DANH) .CT tu 0071000804201 LAM THANH VI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 300,000.00 025944.120422.081844.Ung ho Ms 2022.087 -Be Pham Cong Danh FT22102214006599
12/04/2022 300,000.00 439452.120422.073704.UnghoMS2022087bePhamCongDanh FT22102674836763
12/04/2022 300,000.00 301365.120422.073017.MS 2022 087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 300,000.00 752894.120422.023132.ung ho MS 2022.087 chi Le Thi Tuyet
12/04/2022 300,000.00 MBVCB.1909762643.Ms 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 350,000.00 IBVCB.1911606934.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 360,000.00 859549.120422.080550.ung ho ms 2022.087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 5,000,000.00 451851.120422.080802.Ong Tu Van giup cho ms 2022 087 chi Le thi Tuyet FT22102963003806
12/04/2022 5,000.00 MBVCB.1910327038.Tra Xuan Binh giup ms 2022087.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 50,000.00 485302.120422.224026.2022.086 TRAN THIEN DUC-120422-22:40:26 485302
12/04/2022 50,000.00 642508.120422.163907.T ung ho chu Tran Thien Duc MS 2022.086
12/04/2022 50,000.00 905083.120422.152900.ung ho ms 2022.087 be pham cong dung
12/04/2022 50,000.00 077325.120422.122437.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 50,000.00 572563.120422.102537.IBFT Ung ho NCHCCCL
12/04/2022 50,000.00 MBVCB.1910072197.Ung ho MS 2022.087.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 50,000.00 MBVCB.1910069001.ung ho ms 2022.087.CT tu 0201000560050 NGUYEN DANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 50,000.00 108466.120422.053348.NGUYEN PHUONG CHI ung ho NCHCCCL
12/04/2022 500,000.00 664186.120422.191251.Be Pham Cong Danh, MS 2022.088
12/04/2022 500,000.00 326236.120422.154848.UNG HO MA SO 2022.086 ( CHU TRAN THIEN DUC)-120422-15:48:42 326236
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1911332301.LIEU THI ung ho Ms2022.087(be PHAM CONG DANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 479582.120422.130059.Ung ho ms 20220087 be Pham Cong Danh
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1911198532.TRAN NAM HAI chuyen tien ung ho MS 2022.087 Be Pham Cong Danh.CT tu 0371000458681 TRAN NAM HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 697155.120422.125007.Ung ho MS 2022.087 FT22102707600814
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1911135036.Ung ho MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0451000278019 DOAN DINH DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 SHGD:10008442.DD:220412.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622040894117)ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910822802.VU THAI DUONG chuyen tien MS 2022087 ung ho be pham cong Danh.CT tu 0181000858950 VU THAI DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 SHGD:10037908.DD:220412.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh
12/04/2022 500,000.00 644939.120422.104614.Ung ho MS 2022 087 Be Pham Cong Danh
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910633427.ms 2022 085 uh gia dinh chi Phuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 500,000.00 SHGD:10005856.DD:220412.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622040894113)ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
12/04/2022 500,000.00 SHGD:10007687.DD:220412.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd anh Pham Van Hoa, Quang Hoa, Quang Xuong, Thanh Hoa. MS 2022.079
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910434931.Ung ho ms2022.087 (be Pham Cong Danh).CT tu 0041000310111 TRUONG THI MINH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 069321.120422.093032.unh ho ma so 2022.087 be Pham Cong Danh FT22102760408241
12/04/2022 500,000.00 138232.120422.091209.MS 2022.087 ( BE PHAM CONG DANH)-120422-09:12:09 138232
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910320011.ms 2022 087 be Pham Cong Danh.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910303435.ung ho MS 2022.087 ?(Be Pham Cong Danh).CT tu 0011004167785 NGUYEN HOA BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 965674.120422.085057.MS 2022.087 (be Pham Cong Danh)
12/04/2022 500,000.00 909243.120422.083736.Ung ho MS 2022.085 gia dinh chi Phuong
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910215311.VUONG QUE ANH ung ho MS 2022.087 be Pham Cong Danh.CT tu 0071000968655 VUONG QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910207308. MS 2022. 087 ( Be Pham Cong Danh ).CT tu 0541000195418 DO HONG DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 405402.120422.082538.Ung ho MS 2022 087
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910153096.ms 2022 087 uh be Pham Cong Danh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910147296.MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910138181.Ung ho be Pham Cong Danh.CT tu 0041000240145 NGO TRONG DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 459953.120422.080419.VCB;0011002643148;LE QUANG LIEM chuyen khoan ba Ngoc Anh goi chau Pham cong Danh ms 2022 087
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910115252.ung ho MS 2022.087 (Chau Pham Cong Danh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 437725.120422.073137.Ung ho MS 2022.087, be Pham Cong Danh FT22102985508279
12/04/2022 500,000.00 MBVCB.1910052199.MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 1014253069 TRAN THI THU YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/04/2022 500,000.00 IBVCB.1910024842.MS 2022 084 be HOAI ANH tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 500,000.00 IBVCB.1910020387.MS 2022 087 chi LE THI TUYET tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 500,000.00 IBVCB.1910014340.MS 2022 086 chu TRAN THIEN DUC .CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/04/2022 500,000.00 483248.120422.051422.Ung ho MS 2022.087 chi Le Thi Tuyet. Nghe An
12/04/2022 500,000.00 390204.110422.233046.Ung ho MS 2022.087 chi Le Thi Tuyet FT22102665462832
12/04/2022 500,000.00 343337.110422.230815.Ung ho MS 2022 087 chi Le Thi Tuyet
12/04/2022 800,000.00 139071.120422.091351.UNG HO MS 2022.085 ( GIA DINH CHI PHUONG )-120422-09:13:44 139071
12/04/2022 900,000.00 427619.120422.112428.Ung ho MS 2022 084 MS 2022 085 ms 2022 086
12/04/2022 900,000.00 426004.120422.112148.Ung ho MS 2022 081 MS 2022 082 MS 2022 083
12/04/2022 900,000.00 425164.120422.112030.Ung ho MS 2022 078 2022 079 2022 080
13/04/2022 1,000,000.00 693882.130422.145611.UNG HO MS 2022.089(BE TRAN NGOC LINH)-130422-14:56:11 693882
13/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1913716914.MS 2022.089(Be Tran Ngoc Linh).CT tu 0231000088395 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 1,000,000.00 508756.130422.060512.MS 2022.088 (BE PHAM CONG DANH)-130422-06:05:12 508756
13/04/2022 1,000.00 IBVCB.1914007682.gds.CT tu 1020240749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 10,000.00 611458.130422.223011.MS 2022.086 (Chu Tran Thien Duc)
13/04/2022 100,000.00 IBVCB.1916518421.MS 2022 079 anh Pham Van Hoa.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 100,000.00 581849.130422.224050.ung ho ms 2022.085 gia dinh chi Phuong FT22104271908604
13/04/2022 100,000.00 581059.130422.223850.ung ho ms 2022.087 chi Le Thi Tuyet FT22104100642070
13/04/2022 100,000.00 861530.130422.222604.MS 2022.084(BE HOAI ANH)-130422-22:25:56 861530
13/04/2022 100,000.00 537718.130422.211221.ung ho ms 2022.088 be Pham Cong Danh FT22104271575829
13/04/2022 100,000.00 536758.130422.211044.ung ho ms 2022.086 chu Tran Thien Duc FT22104818767881
13/04/2022 100,000.00 535594.130422.210849.ung ho ms 2022.089 be Tran Ngoc Linh FT22104725450747
13/04/2022 100,000.00 MBVCB.1916103731.VUONG TRAN TRUNG chuyen tien MS 2022.087 be Pham Cong Danh.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 100,000.00 643430.130422.132703.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
13/04/2022 100,000.00 223817.130422.125654.Ung ho MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh). Nguoi gui: Gia dinh Nha Bau
13/04/2022 100,000.00 729466.130422.124214.ung ho quy
13/04/2022 100,000.00 622932.130422.115117.MS 2022.064 ( CHI NGO THI THU HA)-130422-11:51:17 622932
13/04/2022 100,000.00 978533.130422.114837.NGUYEN THI THU PHUC CHUYEN KHOAN mong em mau khoe. Thuong em
13/04/2022 100,000.00 727446.130422.111401.Ung ho MS 2022 088 Be Pham Cong Danh
13/04/2022 100,000.00 870184.130422.111249.Ung ho MS 2022 089 Be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 100,000.00 693724.130422.103133.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cho ma so 2022085 cho gia dinh chi phuong
13/04/2022 100,000.00 408353.130422.102648.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022086 cho chu tran yhien duc
13/04/2022 100,000.00 056718.130422.093912.IBFT 2022.089-tranngoclinh
13/04/2022 100,000.00 MBVCB.1913980532.MS 2022 084.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 100,000.00 963289.130422.091243.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022089 be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 100,000.00 874935.130422.090901.ung ho be tran ngoc linh ms 2022089
13/04/2022 100,000.00 MBVCB.1913848129.Ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 100,000.00 288251.130422.082411.ung ho MS 2022.089 ( be Tran Ngoc Linh )
13/04/2022 100,000.00 609638.130422.080550.Ung ho MS 2022.089 Be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 100,000.00 MBVCB.1913665875.MS 2022.064.CT tu 0491000023161 NGUYEN QUANG DIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 100,000.00 000596.130422.064210.ung ho MS 2022.064 , chi ngo thi thu ha FT22103201976110
13/04/2022 100,000.00 502187.130422.020407.MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA)-130422-02:04:06 502187
13/04/2022 150,000.00 555591.130422.102915.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022087 cho chi le thi tyuet
13/04/2022 150,000.00 172979.130422.102252.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022088 cho be pham cong danh
13/04/2022 150,000.00 939344.130422.101859.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022089 be tran ngoc linh
13/04/2022 150,000.00 MBVCB.1914072034.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 150,000.00 873850.130422.082806.ung ho MS 2022 089 be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 180,000.00 MBVCB.1914945958.Ung ho MS 2022 086 Chu Tran Thien Duc.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 2,000,000.00 883536.130422.085705.UNG HO MS 2022089 be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 2,500.00 232200.130422.074150.ung ho MS 2022 087 NAM MO A DI DA PHAT
13/04/2022 20,000.00 612238.130422.223103.MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh)
13/04/2022 20,000.00 610548.130422.222912.MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh)
13/04/2022 20,000.00 MBVCB.1916349800.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 20,000.00 MBVCB.1913974751.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.089 be tran ngoc linh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 200,000.00 503448.130422.201913.Ung ho MS 2022.088 Be Pham Cong Danh FT22103983704472
13/04/2022 200,000.00 888379.130422.181324.ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 200,000.00 IBVCB.1915652144.MS 2022 089 be Tran Ngoc Linh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 200,000.00 196156.130422.154604.Ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 200,000.00 462913.130422.144505.MoMoT01234336488T23069418629T970436TUng ho MS 2022 087 be Pham Cong Danh
13/04/2022 200,000.00 UNG HO BE KIEU BAO TRANG - MS.2022.080
13/04/2022 200,000.00 MBVCB.1914705429.MS 2022 089 be Tran Ngoc Linh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 200,000.00 993325.130422.125024.Ung ho MS 2022 089 be TRAN NGOC LINH
13/04/2022 200,000.00 591917.130422.104305.UNG HO MS 2022.089 (BE TRAN NGOC LINH)-130422-10:43:03 591917
13/04/2022 200,000.00 307637.130422.084028.Ung ho MS2022089 be Tran Ngoc Linh FT22103079698623
13/04/2022 200,000.00 256642.130422.081552.Ung ho MS 2022 089 be TRAN NGOC LINH
13/04/2022 200,000.00 727857.130422.081407.Co Trang ung ho MS2022.088 (be Pham Cong Danh)
13/04/2022 200,000.00 MBVCB.1913718520.MS 2022.089.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 200,000.00 MBVCB.1913669397.Ung ho ma so 2022.089( ngoc Linh).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 200,000.00 MBVCB.1913542598.ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 200,000.00 MBVCB.1913540739.ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 200,000.00 MBVCB.1913539895.ung ho MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 250,000.00 MBVCB.1915592391.benh suy than.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 270,000.00 MBVCB.1914940915.Ung ho MS 2022 089 Be Tran Ngoc Linh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 30,000.00 MBVCB.1916314048.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.089( be Tran Ngoc Linh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1915521668.MS 2022.089 ung ho be tran ngoc linh.CT tu 0061001167206 VO QUANG TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1915440846.ung ho ms 2022.084(be Hoai Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1915428344.ung ho ms 2022.085(gd chi Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1915420111.ung ho ms 2022.087(chi Le Thi Tuyet).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1915408217.ung ho ms 2022.088(be Pham Cong Danh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1915397024.ung ho ms 2022.089(be Tran Ngoc Linh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 305458.130422.163729.ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1915186045.PHI VIET HANH charity MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 168273.130422.143248.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022089 be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 300,000.00 120159.130422.104928.Ung ho ms 2022089 be Tran Ngoc Linh FT22103905364925
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1913979942.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.089(be Tran Ngoc Linh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1913727876.Ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh.CT tu 0011002252047 NGUYEN THI BICH LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 527763.130422.081231.MS 2022.089(BE TRAN NGOC LINH)-130422-08:12:31 527763
13/04/2022 300,000.00 MBVCB.1913663239.ung ho?MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 300,000.00 013578.130422.074557.Ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh FT22103619685195
13/04/2022 300,000.00 568988.130422.072957.ung ho ms 2022.087 gd chi le thi tuyet
13/04/2022 300,000.00 889338.130422.020736.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
13/04/2022 5,000.00 MBVCB.1915035477.Tra Xuan Binh giup ms 2022088.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 5,000.00 MBVCB.1914846312.Tra Xuan Binh giup ms 2022089.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 50,000.00 682580.130422.203050.nguyen ba nam ho ms 2022.089 be tran ngoc linh
13/04/2022 50,000.00 257741.130422.150750.MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh)
13/04/2022 50,000.00 672217.130422.122556.Ung ho MS 2022.089 Be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 50,000.00 IBVCB.1914389536.Giup ma so 2202.088 be Pham Cong Danh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 50,000.00 IBVCB.1914380267.Giup ma so 2202.087 chi Le Thi Tuyet .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 50,000.00 691709.130422.103957.ms 2022.089( be tran ngoc linh)
13/04/2022 50,000.00 510475.130422.100435.T ung ho be Tran Ngoc Linh MS 2022.089
13/04/2022 50,000.00 MBVCB.1913800580.Ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 0071000781879 TRAN LUONG THANH NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 50,000.00 008321.130422.072554.Dat FT22103828647856
13/04/2022 50,000.00 306115.130422.071718.VO THI KIEU LINH chuyen tien
13/04/2022 50,000.00 305330.130422.071537.TONG MY PHUNG chuyen tien
13/04/2022 500,000.00 803444.130422.173244.ung ho MS 2022.089 ( be Tran Ngoc Linh)
13/04/2022 500,000.00 MBVCB.1915248672.ms 2022 089 uh be Tran Ngoc Linh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 500,000.00 IBVCB.1915247324.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 500,000.00 203225.130422.144615.IBFT giup be ngoc linh- ca mau
13/04/2022 500,000.00 MBVCB.1914366178.Giup do ma so 2022.089.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/04/2022 500,000.00 980975.130422.105300.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 089 be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 500,000.00 746233.130422.091926.MS2022.088 be PhamCongDanh
13/04/2022 500,000.00 047113.130422.090103.ung ho ma so 2022.089 be Tran Ngoc Linh FT22103427320507
13/04/2022 500,000.00 891586.130422.085122.MS 2022.089 Be Tran Ngoc Linh
13/04/2022 500,000.00 340849.130422.085054.UNG HO MS 2022.089 BE TRAN NGOC LINH
13/04/2022 500,000.00 SHGD:10006676.DD:220413.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.086 chu Tran Thien Duc
13/04/2022 500,000.00 885187.130422.074805.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022089
13/04/2022 500,000.00 256769.130422.013846.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
13/04/2022 80,000.00 MBVCB.1915563207.HSN UngHo Maso MS 2022089 Be Tran Ngoc Linh.CT tu 0021001848937 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/04/2022 800,000.00 509069.130422.060927.MS 2022.086 (CHU TRAN THIEN DUC)-130422-06:09:19 509069
14/04/2022 1,000,000.00 610759.140422.201040.ung ho NCHCCCL+ValentineDang
14/04/2022 1,000,000.00 641977.140422.194547.Ung ho NCHCCCL Syndey Pagi 0936111990 FT22104309724016
14/04/2022 1,000,000.00 058569.140422.171058.VCB;0011002643148;NGUYEN HUU THANH chuyen khoan ung ho Ctr NCHCCCL
14/04/2022 1,000,000.00 519260.140422.171005.Ung ho NCHCCCL Hoang Yen FT22104965084317
14/04/2022 1,000,000.00 639011.140422.163547.Quach Thanh Hai CATP Chau Doc ung ho MS 2022.089 Be TRAN NGOC LINH
14/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1918498111.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0011004205813 TRAN PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1918469267.Hong Nhung ung ho NCHCCCL.CT tu 0011000809731 TRINH HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 1,000,000.00 198263.140422.150919.Ung ho NCHCCCL Hoai Anh 0949298786
14/04/2022 1,000,000.00 230740.140422.112428.NCHCCCL Ha 0769696933 FT22104010448931
14/04/2022 1,000,000.00 704790.140422.062342.Ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh. Ca Mau
14/04/2022 1,000.00 MBVCB.1917825045.A Di Da Phat.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 1,500,000.00 731863.140422.133127.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong
14/04/2022 10,000,000.00 MBVCB.1918414654.Ung ho NCHCCCL + Beone- 0243.928.0000.CT tu 0911000899999 PHAM NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 10,000.00 MBVCB.1919753131.NCHCCCL+HoangAnh+0333333333.CT tu 0701000420923 LE THI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 610475.150422.002413.Ung ho nchcccl FT22105072720580
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1919752286.Ung ho NCHCCCL Giang Thi Nham 0987395190.CT tu 0301000332105 GIANG THI NHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 764894.140422.231216.Ung ho NCHCCCL Phuong 0971666 FT22105003108853
14/04/2022 100,000.00 762405.140422.225634.Ung ho NCHCCCL Chi 0365536533
14/04/2022 100,000.00 142056.140422.222902.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL tu khan gia 0944663256
14/04/2022 100,000.00 137655.140422.222857.VCB;0011002643148;TRAN NGOC TUYET NHUNG
14/04/2022 100,000.00 573416.140422.221117.ung ho nchcccl nguyen trong long 0963884336 FT22105708578283
14/04/2022 100,000.00 148656.140422.214144.Ung ho NCHCCCL - Hang Thu Do 0393635183
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1919505862.Chuc moi nguoi lam chuong trinh luon khoe manh vui ve de giup do cho nhieu nguoi a.CT tu 0851000025927 PHAM LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1919496352.Ung ho NCHCCCL- Thuong.CT tu 0121000860364 NGUYEN THI HONG THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 704958.140422.211432.Ung ho NCHCCCL FT22105100060309
14/04/2022 100,000.00 441371.140422.090816.Ung ho NCHCCCL Ngoc Hoa 0901282177
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1919439330.Ung ho NCHCCCL, Tran Nam Anh, 0869065396.CT tu 1025347285 TRAN NAM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 929647.140422.210357.Ung ho NCHCCCL Bui Thanh Huyen 0349711940
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1919419389.Ung ho nchcccl quang 0966667070.CT tu 9312999999 NONG MINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 529909.140422.205238.Ung ho NCHCCCL FT22104526154677
14/04/2022 100,000.00 132102.140422.204754.Ung ho NCHCCCL thu nga 0862486889
14/04/2022 100,000.00 288393.140422.203812.NCHCCCL LE NGOC BIEN 0986493629
14/04/2022 100,000.00 890927.140422.203301.Ung ho NCHCCCL Minh Anh; Gia Linh
14/04/2022 100,000.00 516132.140422.203036.Ung ho NCTCCCL Minh Huong 0345141516 FT22104747029066
14/04/2022 100,000.00 704767.140422.202418.Ung ho MS 2022 088 be PHAM CONG DANH
14/04/2022 100,000.00 696315.140422.200603.ung ho NCHCCCL Kien 0868834710
14/04/2022 100,000.00 644267.140422.194902.Tran Thao Vy Ung Ho Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly FT22104197354002
14/04/2022 100,000.00 732181.140422.194452.ung ho nchcccl quynh anh
14/04/2022 100,000.00 639331.140422.194202.Ung ho NCHCCCL FT22104690714183
14/04/2022 100,000.00 626719.140422.192418.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT22104777910590
14/04/2022 100,000.00 395784.140422.185452.Ung ho NCHCCCL Nguyen Trong Hai 0985628292
14/04/2022 100,000.00 600365.140422.184902.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thuy Trang FT22104876065099
14/04/2022 100,000.00 449477.140422.184619.Cam on chuong trinh y nghia FT22104898107757
14/04/2022 100,000.00 883274.140422.184010.nguyen ba nam ung ho ms 2022.089 be tran ngoc linh
14/04/2022 100,000.00 881238.140422.183908.nguyen ba nam ung ho ms 2022.090 gia dinh anh nguyen tien thuong
14/04/2022 100,000.00 856399.140422.183159.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918962371.Ung ho NCHCCCL + Vo Huy Hoang + 0945713333.CT tu 0861000047907 VO HUY HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 860161.140422.182700.Ung ho NCHCCCL Hoang Thi Hang 0333144385
14/04/2022 100,000.00 464581.140422.182424.VCB;0011002643148;Ungho
14/04/2022 100,000.00 572826.140422.181237.Ung ho NCHCCCL -Dung -0376470658 FT22104525659309
14/04/2022 100,000.00 420309.140422.180130.NCHCCCL Ly My Ngoc 0937249242 FT22104813722824
14/04/2022 100,000.00 635589.140422.175814.Ung ho MS 2022 090 gia dinh anh NGUYEN TIEN THUONG
14/04/2022 100,000.00 829901.140422.175525.Ung ho NCHCCCL kim thi oanh 0327869296
14/04/2022 100,000.00 711639.140422.174949.Ung ho NCHCCCL Khong Ha 0964624358
14/04/2022 100,000.00 404783.140422.173910.ung ho nchcccl ha 0374548225 FT22104907551463
14/04/2022 100,000.00 398961.140422.173100.Ung ho NCHCCCL FT22104366084747
14/04/2022 100,000.00 513678.140422.171218.ung ho ct
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918697979.NCHCCCL Dung 0353903168.CT tu 0011004339099 NGHIEM THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918692904.Ung ho NCHCCCL HO THI HUONG GIANG 0987517250.CT tu 0221000032884 HO THI HUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 018081.140422.170758.Ung ho Ctr Nhu chua he co cuoc chia ly
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918663495.Ung ho NCHCCCL PHUNG QUANG HUY 0984352869.CT tu 0301000330743 PHUNG QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 510625.140422.170057.ung ho nchcccl trang 0977555938 FT22104300962003
14/04/2022 100,000.00 496924.140422.164653.Ung ho NCHCCCL NGUYEN VAN TRUONG 0962523914 FT22104190554853
14/04/2022 100,000.00 SHGD:10002607.DD:220414.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.090chuc co Vu Thi Them mau khoe
14/04/2022 100,000.00 594707.140422.164050.Ung ho nchcccl
14/04/2022 100,000.00 357741.140422.163627.Ung ho NCHCCCL Trang 09838000994 FT22104800649204
14/04/2022 100,000.00 356172.140422.163416.Ung ho NCHCCCL Ng Huong Mai 0936051935 FT22104370609591
14/04/2022 100,000.00 353461.140422.163039.Ung ho NCHCCCL. Minh Ha. Chuc chuong trinh giup duoc nhieu gd them nua FT22104878845541
14/04/2022 100,000.00 585196.140422.162802.Ha va Bong ung ho chuong trinh
14/04/2022 100,000.00 287252.140422.162733.UNG HO NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 865210.140422.162713.Ung ho NCHCCCL vu thi thuy 0983037304
14/04/2022 100,000.00 323593.140422.162549.Ung ho NCHCCCL nguyen xuan hai 0379415045
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918530067.VO QUANG TINH ung ho MS 2022089 tran ngoc linh.CT tu 0121000715636 VO QUANG TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 595979.140422.162354.Ung ho NCHCCCL Ta Khanh Linh 0384304829
14/04/2022 100,000.00 851615.140422.162337.Ung ho NCHCCCL Huong 0389919123
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918514357.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0011004348672 DAM THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 521597.140422.161900.Ung ho NCHCCCL Ha My - 0987941798
14/04/2022 100,000.00 534324.140422.161644.Ung ho NCHCCCL Duy An 0334649115
14/04/2022 100,000.00 823211.140422.161549.Ung ho NCHCCCL 0974953623
14/04/2022 100,000.00 514125.140422.161439.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 579455.140422.160805.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 124069.140422.160442.Ung ho NCHCCCL Pham Thu Ha 0385976000
14/04/2022 100,000.00 455953.140422.160441.UnghoNCHCCCLHan0345749246 FT22104558861840
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918456226.Ung ho NCHCCCl.CT tu 0031000357385 BUI THI KIM OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 980074.140422.160257.VU TIEN LAM chuyen tien
14/04/2022 100,000.00 084989.140422.160230.Ung ho NCHCCCL Le Anh Thu 0944291296
14/04/2022 100,000.00 568409.140422.155925.Ung ho NCHCCCL Trang 0826777588
14/04/2022 100,000.00 568397.140422.155922.Ung ho NCHCCCL Dung 0364541996
14/04/2022 100,000.00 567674.140422.155829.ung ho NCHCCCC
14/04/2022 100,000.00 513253.140422.155738.Ung ho NCHCCCL vu thi lien 0977258875
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918424277.PHAN THANH DIEM 0974111298 ung ho chuong trinh NCHCCCL .CT tu 0731000791019 CHU THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 528815.140422.155331.ung ho NCHCCCL 0346940556 Doan Minh Duc
14/04/2022 100,000.00 729041.140422.154948.Ung ho NCHCCCL Cong 0868681860
14/04/2022 100,000.00 440077.140422.154829.NCHCCCL Quyen0343888983 FT22104960041720
14/04/2022 100,000.00 183437.140422.154652.Ung ho NCHCCCL + AHN + 0983671436
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918387143.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0541000290059 PHAM THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 701074.140422.154209.Ung ho NCHCCCL THUY LINH 0966506605
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918373498.Ung ho nchcccl + Thao+ 0919742252.CT tu 0351000738571 LUONG THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 431805.140422.154002.Ung ho chuong trinh NCHCCCL FT22104222508189
14/04/2022 100,000.00 691100.140422.153928.ung ho NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 856276.140422.153810.hi vong chuong trinh giup duoc nhieu gia dinh doan tu; e con la sinh vien nen chi co chut it
14/04/2022 100,000.00 403439.140422.153803.NCHCCCL Huyen 0378789412
14/04/2022 100,000.00 951377.140422.153648.Ung Ho NCHCCCL Nguyen Van Hieu 0392081212
14/04/2022 100,000.00 664240.140422.153213.Ung ho nchcccl Nguyen Dinh Thach 0363355868
14/04/2022 100,000.00 289277.140422.150646.Ung ho NCHCCCL VU TU ANH 0967931397 FT22104609105023
14/04/2022 100,000.00 885101.140422.150046.Chuyen tien Ung ho NCHCCCL. Ha. 0937307059
14/04/2022 100,000.00 525953.140422.144407.Ung ho MS 2022080 be Kieu Bao Khang
14/04/2022 100,000.00 525343.140422.144256.Ung ho NCHCCCL Bich ngoc 0978991611
14/04/2022 100,000.00 525164.140422.144237.Ung ho MS 2022078 Be Nguyen Nu Tam Di
14/04/2022 100,000.00 466803.140422.142929.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1918093742.Ung ho NCHCCCL Vu Thi Hoa 0392721522.CT tu 1025273228 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 694961.140422.141814.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 042462.140422.141530.UNG HO MS 2022.088 PHAM CONG DANH -140422-14:15:02 042462
14/04/2022 100,000.00 796450.140422.140316.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL me 2 be Dang Khoa Tuong Vi 0969002912
14/04/2022 100,000.00 299493.140422.135542.T ung ho gia dinh Anh Nguyen Tien Thuong MS 2022.090
14/04/2022 100,000.00 162555.140422.134442.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 330748.140422.134441.Ung ho NCHCCCL ngo hanh quyen 0389842372 FT22104300228278
14/04/2022 100,000.00 218109.140422.131300.Ung ho NCHCCCL Nguyen thi tuong vy- 0387472567 FT22104720895711
14/04/2022 100,000.00 016837.140422.130540.UNG HO NCHCCCL Pham Hong Son 0976551891
14/04/2022 100,000.00 786554.140422.130301.ung ho NCHCCCL phuong chi 0369515193
14/04/2022 100,000.00 805471.140422.125303.ung ho NCHCCCL phuong hieu
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1917824607.ung ho NCHCCCL + van anh + 0373580897.CT tu 1013487611 PHUNG THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 441655.140422.123525.UNG HO MS 2022-090 ANH NGUYEN TIEN THUONG
14/04/2022 100,000.00 641639.140422.122624.ung ho NCHCCCL nguyen thi nhung 0981082966 ,rat mong cac GD that lac se som tim duoc nhau
14/04/2022 100,000.00 770159.140422.120820.Ung ho NCHCCCL VIET 0398219802
14/04/2022 100,000.00 168190.140422.114918.Ung ho NCHCCCL Thanh 0766009198 FT22104018290132
14/04/2022 100,000.00 977510.140422.114759.DIEP THI TRUC UYEN chuyen khoan
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1917639222.DO XUAN KHOI ung ho.CT tu 1020731700 DO XUAN KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 985883.140422.113010.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.085 (CHI PHUONG-140422-11:29:56 985883
14/04/2022 100,000.00 984765.140422.112735.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.087 (LE THI TUYET)-140422-11:27:20 984765
14/04/2022 100,000.00 982835.140422.112308.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.088 (PHAM CONG DANH)-140422-11:22:51 982835
14/04/2022 100,000.00 981482.140422.112000.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.086 (TRAN THIEN DUC)-140422-11:19:38 981482
14/04/2022 100,000.00 212498.140422.110348.Unghonhuchuahecocuocchialy FT22104859880671
14/04/2022 100,000.00 970554.140422.105430.GD PHAM NGOC TUNG UH - ANH NGUYEN TIEN THUONG-140422-10:54:02 970554
14/04/2022 100,000.00 909748.140422.105127.ms 2022.087 be Pham Cong Danh
14/04/2022 100,000.00 643622.140422.104907.ung ho MS 2022 089 Be Tran Ngoc Linh
14/04/2022 100,000.00 759715.140422.101221.ung ho chuong trinh nchcccl linh 0327625412
14/04/2022 100,000.00 522272.140422.094842.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1917211653.Ung ho NCHCCCL NGUYEN LAN HUONG 0334613113.CT tu 1016281825 NGUYEN LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1917116889.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 MBVCB.1917058422.ung ho NCHCCCL.CT tu 0081001186651 NGUYEN DANH PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 100,000.00 604830.140422.081328.MS 2022.090 nguyen tien thuong
14/04/2022 100,000.00 791078.140422.081237.Ung ho NCHCCCL + Cao Thi Thanh Hien
14/04/2022 100,000.00 918493.140422.001852.Ung ho NCHCCCL HienTran 0888829296
14/04/2022 100,000.00 598077.130422.234215.Ung ho NCHCCCL. Cam on chuong trinh da giup cac gia dinh doan tu. FT22104809828055
14/04/2022 100,689.00 124636.140422.060822.yeu thuong ung ho 2022 046 be Hoang Bao Nguyen
14/04/2022 11,951.00 629570.140422.225704.ung ho ct
14/04/2022 111,111.00 968209.140422.154020.ung ho nchcccl Phong 0962805671
14/04/2022 12,435.00 414057.140422.154126.Ung ho NCHCCCL Vo Quynh Trang 0356574798
14/04/2022 150,000.00 MBVCB.1919437383.Ung ho NCHCCCL - Luong - 0332804197.CT tu 1024097127 TRAN DUC LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 150,000.00 647007.140422.135819.ung ho nchcccl NGOC ANH 0367030265
14/04/2022 150,000.00 417352.140422.094657.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022090 cho gd nguyen tien thuong
14/04/2022 180,000.00 MBVCB.1917823220.Ung ho MS 2022 090 Gia dinh Anh Nguyen Tien Thuong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 187,825.00 741307.140422.214924.Ung ho NCHCCCL Nguyen Dinh Trang 0392659264
14/04/2022 2,000,000.00 768106.140422.202906.NCHCCCL - Hang Karose
14/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1919180328.Ung ho NCHCCCL + Minh Hang + 0858567266.CT tu 0491000149183 TRINH MINH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 2,000,000.00 696928.140422.170247.ung ho MS 2022.090
14/04/2022 20,000.00 030882.150422.004115.Ung ho NCHCCCL Pham Thi Ngoc Diu 0383628223
14/04/2022 20,000.00 340735.150422.004035.ung ho NCHCCCL Tien 0964125998
14/04/2022 20,000.00 854649.140422.223302.ung ho chuong trinh NCHCCCL Huong 0976615930
14/04/2022 20,000.00 370173.140422.210704.LE HUU THANH chuyen khoan ung ho chuong trinh NCHCCCL
14/04/2022 20,000.00 MBVCB.1919263142.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.090(gia dinh anh Nguyen Tien Thuong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 20,000.00 866273.140422.180800.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Thuy 0393286960
14/04/2022 20,000.00 368853.140422.174521.23107439958-0349072288-ung ho NCHCCCL
14/04/2022 20,000.00 MBVCB.1918696799.Ung ho NCHCCCL Tuyet 0984134159.CT tu 0341007059097 DAO THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 20,000.00 514742.140422.161447.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
14/04/2022 20,000.00 334068.140422.135008.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thuc Nhi 0904948857
14/04/2022 20,000.00 264923.140422.133744.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 20,000.00 647977.140422.133121.Ungho NCHCCCL 0942925144
14/04/2022 20,000.00 MBVCB.1917376568.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2022.090(gia dinh Anh Nguyen Tien Thuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 870087.150422.013521.MS 2022.090 anh Nguyen Tien Thuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14/04/2022 200,000.00 600089.140422.232740.Trang chuyen ung ho chuong trinh nhu chua bao gio co cuoc chia ly FT22105040718624
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919735300.Ung ho NCHCCCL VULANHUONG 0378440859.CT tu 0491000113551 VU THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919708688.Ung ho nchcccl +tran to uyen + 0969661657.CT tu 0031000199302 TRAN TO UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 594633.140422.224721.Ung ho NCHCCCL Truong 0356286719
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919644559.Ung ho nchcccl.CT tu 0011004404443 NGUYEN HOANG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919618900.HUYNH THI MY HANH chuyen tien ung ho CT NCHCCCL.CT tu 0181003418144 HUYNH THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919535920.Ung ho NCHCCCL Thuy 0343975335.CT tu 0301000350454 VU THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 702125.140422.211021.Ung ho NCHCCCL Loan Nguyen 0915169698 FT22105223631216
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919428605.UNG HO NCHCCCL+ DUNG+ 0363452630.CT tu 0181002318838 TRAN THI MY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 530217.140422.205308.Mong chuong trinh day tinh nhan van nay se keo dai mai mai FT22104089424085
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919378493.NGUYEN THI HONG chuyen tien.CT tu 1018247393 NGUYEN THI HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919360365.Ung ho NCHCCCL + Do Ha Thu + 039 816 9319.CT tu 0451000390040 DO HA THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 730906.140422.203604.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 200,000.00 626006.140422.202956.nhu chua he co cuoc chia ly
14/04/2022 200,000.00 243721.140422.202235.ung ho NCHCCCL le chi 0968371503
14/04/2022 200,000.00 494704.140422.195716.Tuan Vu 0916813991 FT22104081011560
14/04/2022 200,000.00 487347.140422.194519.UNG HO NCHCCCL FT22104197339270
14/04/2022 200,000.00 170021.140422.193720.UNG HO NCHCCCL + LINH + 0868440063-140422-19:37:20 170021
14/04/2022 200,000.00 107470.140422.193638.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919097187.NCHCCCL.CT tu 0821000058888 NGUYEN MANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 665861.140422.185933.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 200,000.00 455459.140422.185521.ung ho nchcccl linh 0359136384 FT22104593463150
14/04/2022 200,000.00 905044.140422.185217.ung ho NCHCCCL HA TRANG 0364259203
14/04/2022 200,000.00 572168.140422.181142.Ung ho NCHCCCL Le Hoa 0965847902 FT22104930416646
14/04/2022 200,000.00 618394.140422.181018.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 200,000.00 553393.140422.174821.Ung ho Chuong trinh NCHCCCL FT22104338723017
14/04/2022 200,000.00 780403.140422.174338.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HUYEN 0339830999
14/04/2022 200,000.00 548907.140422.174303.Ung ho NCHCCCL Ngoc Hoa 0963333694 FT22104775323725
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1918679145.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0301000401049 NGUYEN THI HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 510882.140422.170127.ung ho MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh)
14/04/2022 200,000.00 507193.140422.165723.Ung ho NCHCCCL FT22104088520955
14/04/2022 200,000.00 578821.140422.165440.Ung ho NCHCCCL Tran Phu Hung 0963909019
14/04/2022 200,000.00 368223.140422.165003.Chau Tran Minh ung ho chuong trinh 0934220791 FT22104051017303
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1918617465.Ung ho NCHCCCL Tu 0888888888.CT tu 0111000169768 HUYNH NGOC TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 SHGD:10002603.DD:220414.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.089chuc chi Tran Ngoc Linh mau khoe
14/04/2022 200,000.00 647482.140422.163950.ung ho nchcccl le duyen hoang 0912813363
14/04/2022 200,000.00 102599.140422.163035.UNG HO NCHCCCL + RILEY + 0944219009-140422-16:30:35 102599
14/04/2022 200,000.00 537260.140422.162840.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thu Thuy 0398201387
14/04/2022 200,000.00 614959.140422.162415.ung ho NCHCCCL.Tran Ngoc Lan.0989889203
14/04/2022 200,000.00 IBVCB.1918528182.NCHCCCL Ung ho.CT tu 0961000002358 TRAN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 345981.140422.162053.Ung ho NCHCCCL TRAN THI LINH 0388160640 FT22104620405482
14/04/2022 200,000.00 839122.140422.162010.Ung ho ct NCHCCCL
14/04/2022 200,000.00 470701.140422.161950.Ung ho NCHCCCL Hanh 0365256448 FT22104340385000
14/04/2022 200,000.00 529184.140422.161938.Ung ho NCHCCCL Pham Thi Thu Huong 0989252195
14/04/2022 200,000.00 256988.140422.161902.Nguyen Hoai Linh ung ho NCHCCCL
14/04/2022 200,000.00 IBVCB.1918488226.ung ho CT NCHCCCL - Phan Thanh Hai - 0908855405.CT tu 0121001458159 PHAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 093342.140422.160912.UNG HO NCHCCCL - DANG KHANH LINH-140422-16:09:12 093342
14/04/2022 200,000.00 522883.140422.160626.ung ho NCHCCCL - Mai Ha 0989383591
14/04/2022 200,000.00 483596.140422.160437.Ung ho NCHCCCL phuong 0977792981
14/04/2022 200,000.00 123652.140422.160349.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Huong
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1918453866.NGUYEN THI NGOAN ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 0141000717655 NGUYEN THI NGOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1918427433.LE THI THANH HUE 0978184025- U/H NCHCCCL.CT tu 0541000242334 LE THI THANH HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 556439.140422.153922.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 200,000.00 183082.140422.153714.ung ho NChCCCL+NGUYEN THI HONG+ 0383253526
14/04/2022 200,000.00 IBVCB.1918246905.MS 2022 090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 200,000.00 524477.140422.144118.Ung ho MS 2022074 chau Bui Quang Huy
14/04/2022 200,000.00 523374.140422.143905.Ung ho MS 2022079 anh Pham Van Hoa
14/04/2022 200,000.00 522200.140422.143658.Ung ho MS 2022082 em Ho Hoai Anh
14/04/2022 200,000.00 521522.140422.143545.Ung ho MS 2022084 Be Hoai Anh
14/04/2022 200,000.00 520844.140422.143417.Ung ho MS 2022088 Be Pham Cong Danh
14/04/2022 200,000.00 365506.140422.142836.Ung ho NCHCCCL Dinh thi doan FT22104491624032
14/04/2022 200,000.00 340689.140422.142417.Ung ho NCHCCCL Pham Minh Canh 0932824990
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1917912650.Ung ho NCHCCCL Yen Linh 0988389076.CT tu 1015635812 BACH DUONG YEN LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 013862.140422.125042.MS 2022.089 ( BE TRAN NGOC LINH)-140422-12:50:41 013862
14/04/2022 200,000.00 289596.140422.124122.NCHCCCL Mong rang nhung nguoi lac nhau deu se gap lai nhau FT22104410300000
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1917782840.ung ho MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 224476.140422.111709.Ung ho NCHCCCL FT22104266300205
14/04/2022 200,000.00 131349.140422.105736.Ung ho NCHCCCL Dinh Thu Thao 0397959294 FT22104375773279
14/04/2022 200,000.00 890010.140422.104057.Ung ho MS 2022.088 be Pham Cong Danh
14/04/2022 200,000.00 395861.140422.101757.Ung ho MS 2022 088 be Pham Cong Danh
14/04/2022 200,000.00 393302.140422.101316.Ung ho MS 2022 085 gia dinh chi Phuong
14/04/2022 200,000.00 MBVCB.1917326311.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 0451001771542 DO THI THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 200,000.00 391588.140422.101017.Ung ho MS 2022 087 chi Le Thi Tuyet
14/04/2022 200,000.00 913362.140422.084111.MS 2022.090 ( GIA DINH ANH NGUYEN TIEN THUONG)-140422-08:41:10 913362
14/04/2022 200,000.00 SHGD:10000535.DD:220414.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 090 NGUYEN TIEN THUONG
14/04/2022 200,000.00 207957.140422.074946.Hai ung ho MS 2022 090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong
14/04/2022 200,000.00 940069.140422.024207.NCHCCCL Nguyen Thuy Diu 0988799614
14/04/2022 200,000.00 604865.140422.021845.MS 2022.086 chu Tran Thien Duc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14/04/2022 200,000.00 604659.140422.021244.MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14/04/2022 240,000.00 MBVCB.1918185388.TRAN THI KIM HOA chuyen tien Ung ho NCHCCCL + Hoa + 0913044753.CT tu 0021001682362 TRAN THI KIM HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 25,000.00 913737.140422.205209.MS 2022.089hunghoaiduc
14/04/2022 250,000.00 748970.140422.221028.Ung ho NCHCCCL Mai 0345202798
14/04/2022 250,000.00 510418.140422.170044.Ung ho NCHCCCL FT22104229908041
14/04/2022 27,000.00 MBVCB.1919135322.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1014434621 DO THI DIU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 3,000,000.00 MBVCB.1919053949.ung ho NCHCCCL Dung 0935146626.CT tu 0071001165337 NGUYEN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 3,000,000.00 309622.140422.003619.Ung ho NCHCCCL linh 0394570246
14/04/2022 30,000,000.00 NGUYEN BACH TRANG // GIUP MA SO 2022.086 (CHU DUC) 2022.088 (BE CONG DANH) 2022.089 (BE NGOC LINH). MOI MA SO 10 TRIEU VND
14/04/2022 30,000.00 583408.140422.195249.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 30,000.00 764772.140422.155946.ung ho NCHCCCL
14/04/2022 30,000.00 SHGD:10024851.DD:220414.BO:DINH PHUONG THAO.Remark:Ung ho NCHCCCL Dinh Thao 0983530416
14/04/2022 30,000.00 MBVCB.1918121751.Ung Ho NCHCCCL Tran Thi Tham.CT tu 0341007010505 TRAN THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 30,000.00 403806.140422.141404.UNG HO NCHCCCL VAN 0982076806
14/04/2022 30,000.00 270414.140422.135250.Ung Ho NCHCCCL
14/04/2022 300,000.00 765139.140422.231305.Uh ms2022 087 gd c Tuyet FT22105437613745
14/04/2022 300,000.00 744983.140422.222232.NCHCCCL Tien 0886982222 FT22105254359221
14/04/2022 300,000.00 579971.140422.220259.VCB;0011002643148;Ungho Nchcccl Dung Olalaa
14/04/2022 300,000.00 749913.140422.214805.NCHCCCL . Ha Thi To Uyen
14/04/2022 300,000.00 143332.140422.212301.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
14/04/2022 300,000.00 686515.140422.204754.Ung ho NCHCCCL PhuongMai FT22104015404126
14/04/2022 300,000.00 885179.140422.184113.MS 2022.090
14/04/2022 300,000.00 675687.140422.165303.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Ngoc Yen 0963801172
14/04/2022 300,000.00 MBVCB.1918621271.DINH HOAI THANH chuyen tien.CT tu 0711000302760 DINH HOAI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 300,000.00 564958.140422.163120.UNG HO NCHCCCL DINH THANH NHAN 0943456612
14/04/2022 300,000.00 MBVCB.1918526219.Ung ho NCHCCCL minh 0984771226.CT tu 0491000083150 GIANG TUYET MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 300,000.00 337249.140422.160940.Ung ho NCHCCCL, hoang, 097795300 FT22104813304684
14/04/2022 300,000.00 MBVCB.1918450071.Ung ho NCHCCCL Nam Chien 0974524659.CT tu 9933992345 TRAN THI MINH CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 300,000.00 420212.140422.154331.LE THI DINH ung ho NCHCCCL 0904883982
14/04/2022 300,000.00 470994.140422.152006.Ung ho MS 2022.088 - Be Pham Cong Danh - tinh Binh Duong
14/04/2022 300,000.00 IBVCB.1918251368.Be Pham Cong Danh MS 2022 087.CT tu 0371000686868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 300,000.00 240723.140422.144038.Ung ho NCHCCCL Le Minh 0973230735
14/04/2022 300,000.00 589408.140422.142640.ung ho nchcccl
14/04/2022 300,000.00 MBVCB.1917193669.Bi ung thu.CT tu 0011001130322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 300,000.00 955448.140422.055531.Chuyen tien ung ho ms 2022.088
14/04/2022 350,000.00 IBVCB.1917312824.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 40,000.00 150551.140422.132856.ung ho NCHCCCL 0868404549
14/04/2022 40,000.00 SHGD:10017993.DD:220414.BO:DINH MY LINH.Remark:Linh chuyen
14/04/2022 400,000.00 MBVCB.1918376429.Ung ho NCHCCCL Vo Nhat Truong 0867939501.CT tu 0061001156145 VO NHAT TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 5,000,000.00 MBVCB.1919828594.Ung ho NCHCCCL bich hong 0909889999.CT tu 6619889999 NGUYEN THI BICH HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 5,000,000.00 532485.140422.172441.Ung ho NCHCCCL Ha Hien 0934.699.031 FT22104918952339
14/04/2022 5,000,000.00 113780.140422.165633.UNG HO MS 2022.084 (BE HOAI ANH)-140422-16:56:33 113780
14/04/2022 5,000,000.00 433770.140422.112631.TAP THE AB GROUP UNG HO MS 2022068 CHAU KHANH HIEN DIA CHI THON AN THINH XA TIEN PHONG HUYEN YEN DUNG TUNH BAC GIANG SDT 0973809284
14/04/2022 5,000.00 MBVCB.1917782874.Tra Xuan Binh giup ms 2022090.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1919802828.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0041000349428 CU THANH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 854691.140422.224551.MoMoT0934713420T23115050202T970436TUng ho NCHCCCL Linh Nhi 0934713420
14/04/2022 50,000.00 072094.140422.223707.UNG HO NCHCCCL Ha Anh 0941523768
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1919637877.Ung ho NCHCCCL+Lenguyenvietlong+0868316068.CT tu 0071001177010 NGUYEN HONG PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 780542.140422.221317.Ung ho NCHCCCL LE KHANH LINH 0348113933
14/04/2022 50,000.00 747208.140422.220527.NCHCCCL Bui Huyen 0824814370
14/04/2022 50,000.00 497961.140422.215427.unghonchcccl
14/04/2022 50,000.00 877708.140422.214802.ung ho NCHCCCL TRAN THI HUYEN TRANG 0336650056
14/04/2022 50,000.00 652368.140422.204523.ung ho nchcccl tran ngoc tung 0975432059
14/04/2022 50,000.00 292418.140422.203940.Ung ho NCHCCCL Vo Trang va Gia Quyen 0356574798
14/04/2022 50,000.00 516080.140422.203031.Ung ho NCHCCCL hung 0332002490 FT22104309897736
14/04/2022 50,000.00 489552.140422.200449.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Le Quyen 0347990834
14/04/2022 50,000.00 530810.140422.193630.Ung ho NCHCCCL pham van dong 0985757802
14/04/2022 50,000.00 IBVCB.1919099770.Ung ho anh Nguyen Tien Thuong MS 2022.090.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 50,000.00 035576.140422.190805.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Dieu Trinh 0395569675
14/04/2022 50,000.00 578787.140422.185938.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Anh Kiet 0349658501
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1918913547.Ung ho NCHCCCL .CT tu 1021360117 NGUYEN THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 629647.140422.174700.VU THI GIANG chuyen tien
14/04/2022 50,000.00 952682.140422.173225.Ung ho NCHCCCL Pham Thi Ban 0981441101
14/04/2022 50,000.00 393953.140422.172405.Thuy chuyen FT22104204567287
14/04/2022 50,000.00 522362.140422.171325.Ung ho nchcccl tran duc nhan 0358373749 FT22104907456379
14/04/2022 50,000.00 713275.140422.171052.UNG HO NCHCCCL TRAN HONG THAI 0914091544
14/04/2022 50,000.00 711840.140422.170954.ung ho NCHCCCL Bui Thi Nga 0838424122
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1918617009.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0541000214459 NGO THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 360579.140422.164013.Ung ho nchcccl FT22104795253782
14/04/2022 50,000.00 360213.140422.163946.Ung ho NCHCCCL 0979905161 FT22104253184136
14/04/2022 50,000.00 544305.140422.163310.Ungho NCHCCCL Nguyen Duc Anh 0866622055
14/04/2022 50,000.00 482091.140422.163128.Ung ho NCHCCCL Phuong 0934451176 FT22104864830204
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1918538242.Ung ho NCHCCCL LE MINH HIEN 0888383788.CT tu 0651000639531 LE MINH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 433168.140422.162151.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 50,000.00 470876.140422.162002.Ung ho NCHCCCL NHAN 0976202739 FT22104560840930
14/04/2022 50,000.00 341975.140422.161541.Ung ho nchcccl FT22104802010075
14/04/2022 50,000.00 514880.140422.161453.Ung Ho NCHCCCL Van Anh 0384222097
14/04/2022 50,000.00 754080.140422.161301.ung ho NCHCCCL ThuNguyen 0367863693
14/04/2022 50,000.00 337158.140422.160934.Ung ho NCHCCCL NGUYENTRUNGKIEN 0388950498 FT22104250817057
14/04/2022 50,000.00 025753.140422.160345.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022090 gd anh Nguyen Tien Thuong
14/04/2022 50,000.00 773000.140422.160206.Ung ho NCHCCCL 0975401996
14/04/2022 50,000.00 568906.140422.160016.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thanh Hang 0373094819
14/04/2022 50,000.00 283628.140422.155700.chuc ekip suc khoe that tot va xin cam on tat ca nhung no luc cua mn
14/04/2022 50,000.00 565370.140422.155419.NCHCCCL
14/04/2022 50,000.00 325010.140422.155344.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hai Ly 0985036520 FT22104696064053
14/04/2022 50,000.00 993776.140422.155216.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1918406118.Ung ho NCHCCCL, NGUYEN DANH TRI DUNG,0976743415.CT tu 1023301460 NGUYEN DANH TRI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 726550.140422.154908.Ung ho NCHCCCL TRINH HOANG MAI 0968558660
14/04/2022 50,000.00 982119.140422.154640.ung ho NCHCCCL
14/04/2022 50,000.00 312257.140422.153701.Ung ho NCHCCCL May 0961915899 FT22104068880582
14/04/2022 50,000.00 IBVCB.1918330378.Giup ma so 2202.089 be Tran Ngoc Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1918299860.DANG DINH TUONG gop o banh mi cho chuong trinh nchcccl..CT tu 0281000259749 DANG DINH TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1918241118.UNG HO NCHCCCL + NGUYEN MOC TRA HUONG + 0397697977.CT tu 0351000912649 NGUYEN THI TUOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1918204657.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1015404085 TRAN THI LE XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 378643.140422.144911.Ung ho NCHCCCL + Ngoc Loan + 0986494557
14/04/2022 50,000.00 114112.140422.143440.ung ho chuong trinh NCHCCCL
14/04/2022 50,000.00 396272.140422.141142.ung ho NCHCCCL
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1918014494.Ung ho NCHCCCL-Y Phuong-0987360658.CT tu 0351000905686 THAN VU Y PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 765319.140422.135409.Ung ho NCHCCCY thu hang 0869691210
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1917994516.TRAN THI THANH THUY chuyen tien.CT tu 1015334672 TRAN THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 737869.140422.133603.Ung ho NCHCCCL Phan Thi Van Anh 0987952363
14/04/2022 50,000.00 223950.140422.132349.Ung ho NCHCCCL THANH 0819991989 FT22104071722171
14/04/2022 50,000.00 235143.140422.130650.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 50,000.00 202259.140422.124325.ung ho NCHCCCL Linh Linh 0338104207 FT22104203617129
14/04/2022 50,000.00 201679.140422.124042.NCHCCCL NGUYEN THI HONG VAN 0848290593
14/04/2022 50,000.00 278589.140422.122508.Ung ho NCHCCCL nguyen minh hue 0985756788 FT22104620005228
14/04/2022 50,000.00 161591.140422.113933.Ung ho NCHCCCL Do Tu An 0396966988 FT22104087439038
14/04/2022 50,000.00 153631.140422.112822.Ung ho NCHCCCL FT22104794195931
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1917533361.Ung ho NCHCCCL + NTTTrang + 0369200018.CT tu 0711000235791 NGUYEN THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 MBVCB.1917529914.Ung ho NCHCCCL Vu Nguyen Phuong Anh 0906088697.CT tu 0711000293622 VU NGUYEN PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 50,000.00 917335.140422.105459.ung ho MS 2022.090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong
14/04/2022 50,000.00 250632.140422.105356.ung ho nchcccl Ninh 0378692764
14/04/2022 50,000.00 780467.140422.105134.ung ho NCHCCCL Mai Bin 0399207799
14/04/2022 50,000.00 102659.140422.101840.UH NCHCCCL Nguyen Thi Thu Hong 0963190355 FT22104396008984
14/04/2022 50,000.00 314796.140422.082154.VCB;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup gia dinh anh Nguyen Tien Thuong MS 2022 090
14/04/2022 500,000.00 579701.140422.222549.Ung ho NCHCCCL Pham Quang Thanh 0812125079 FT22105205593485
14/04/2022 500,000.00 MBVCB.1919641271.NCHCCCL .CT tu 0351000641464 BUI THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 500,000.00 577574.140422.222051.Thanh ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22105010168538
14/04/2022 500,000.00 MBVCB.1919522621.Ung ho NCHCCCL Phi Anh 0905094959.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 500,000.00 544908.140422.211724.Ung ho NCHCCCL 0962429958 BINH DUONG FT22105837309566
14/04/2022 500,000.00 321399.140422.211545.NCHCCCL - Ha Giang 0936428617
14/04/2022 500,000.00 496442.140422.210512.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 500,000.00 833914.140422.210444.NCHCCCL Nguyen Thi Hang 0908283398
14/04/2022 500,000.00 556589.140422.175206.Ung ho ct NCTCCCL 0948586085 giang FT22104066854550
14/04/2022 500,000.00 632298.140422.175155.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 500,000.00 529439.140422.172115.Ung ho nch cccl 0869345410 FT22104200910319
14/04/2022 500,000.00 MBVCB.1918710914.Ung ho nchcccl.CT tu 0711000270357 NGUYEN THI HOAI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 500,000.00 683250.140422.170840.Ung ho NCHCCCL Cao Hong Anh 0963791881
14/04/2022 500,000.00 491911.140422.164139.Ung ho NCHCCCL FT22104088593356
14/04/2022 500,000.00 489864.140422.163936.Ung ho nchcccl FT22104426657977
14/04/2022 500,000.00 345185.140422.042244.Ung ho NCHCCCL
14/04/2022 500,000.00 MBVCB.1918495211.Ung ho NCHCCCL+Huong+0979357800.CT tu 0821000008194 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 500,000.00 569708.140422.160146.Ung ho NCHCCCL Nguyenvantrang 0934414135
14/04/2022 500,000.00 493139.140422.155740.NCHCCCL HT 0983138037
14/04/2022 500,000.00 566468.140422.155616.Ung ho NCHCCCL Bui Cat Hai 0971758668
14/04/2022 500,000.00 986992.140422.154909.unghoNCHCCCL
14/04/2022 500,000.00 310620.140422.153455.Ung ho NCHCCCL Quang Truyen 0837898986 FT22104158742827
14/04/2022 500,000.00 898830.140422.150727.Ung ho NCHCCCL Trang 0913240592
14/04/2022 500,000.00 557515.140422.150129.Ung ho NCHCCCL nguyen thi hong 0988232929
14/04/2022 500,000.00 MBVCB.1918143721.MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0071005870664 TRAN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 500,000.00 MBVCB.1918055433.Ung ho NCHCCCL tran thi ha 0969819392.CT tu 0931004213285 TRAN THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 500,000.00 559273.140422.101850.Ung ho NCHCCCL Do Manh Tung 0964888469
14/04/2022 500,000.00 152587.140422.100847.Ung ho NCHCCCL DUY 0938636758
14/04/2022 500,000.00 791061.140422.095628.Chuyen tien ung ho 2022.090
14/04/2022 500,000.00 MBVCB.1916970378.Ung ho MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 56,789.00 324226.140422.155246.ung ho nchcccl hoang thuy anh 0834361812 FT22104698600060
14/04/2022 600,000.00 IBVCB.1916715784.ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 69,000.00 MBVCB.1918070645.Ung ho nchcccl dau dau.CT tu 1013704636 NGUYEN THI BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/04/2022 75,000.00 MBVCB.1916763008.HSN UngHo Maso MS 2022088 Be Pham Cong Danh.CT tu 0021001848937 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/04/2022 80,000.00 971782.140422.105709.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.089 (TRAN NGOC LINH)-140422-10:56:50 971782
14/04/2022 89,000.00 807531.140422.205906.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0395705944
15/04/2022 1,000,000.00 659815.150422.235000.Ung ho NCHCCCL DoanThiTu 0986699762 FT22106327970015
15/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1922175710.ung ho MS 2022.088 (be Pham Cong Danh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1922171882.ung ho MS 2022.086 (chu Tran Thien Duc).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1922164746.ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1922160205.ung ho MS 2022.090 (Gia dinh anh Nguyen Tien Thuong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1922149233.ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1921551480.NGUYEN THI HANG 0904160249 Ung ho NCHCCCL.CT tu 0021001117271 NGUYEN THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 1,000,000.00 183206.150422.150752.Ung ho MS 2022.089 B Tran Ngoc Linh FT22105817510977
15/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1921226141.Ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1920534072.Ung ho NCHCCCL, Doan Thi Cam Thach, 0944849666.CT tu 0101001097777 DOAN THI CAM THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 1,000,000.00 947371.150422.072328.Chuyen tien ung ho MS 2022.091
15/04/2022 100,000.00 138884.150422.233425.ung ho NCHCCCL+luong+0975988369
15/04/2022 100,000.00 MBVCB.1923179741.Ung ho NCHCCCL + Huong Lan + 0328060908.CT tu 1012989810 BUI THI HUONG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 100,000.00 MBVCB.1923177980.Ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923166019.Tien Phuoc tinh Quang Nam MS 2022 073 nha chau Huy.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923159190.Ninh MS 2022 069 em Tran Thi Thu Huong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 640467.150422.224454.ung ho NCHCCCL van 0386227005 FT22106520151040
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923151459.MS 2022 067 bo con anh Cong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923147012.MS 2022 070 hai anh em Quang va Bac.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923141185.MS 2022 072 chi Thuy Tien .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923135365.MS 2022 074 chau Bui Quang Huy.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923130879.MS 2022 079 anh Pham Van Hoa.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923126257.TP Ha Noi MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923121296.MS 2022 082 em Ho Hoai Anh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923117151.MS 2022 084 be Hoai Anh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923110415.tinh TT Hue MS 2022 085 gia dinh chi Phuong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 218449.150422.221821.ung ho NCHCCCL HoangAnh 0936378189
15/04/2022 100,000.00 IBVCB.1923095217.MS 2022 087chi Le Thi Tuyet.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 620386.150422.220033.ung ho ncccccl FT22106768067307
15/04/2022 100,000.00 818034.150422.210518.ung ho NCHCCCL Hang 0969297873
15/04/2022 100,000.00 213678.150422.200154.Ung ho NCHCCCL Tuyet 0355664386
15/04/2022 100,000.00 560558.150422.185713.em xem chuong trinh khi nao cung roi nuoc mat. cam on chuong trinh da giup do nhung manh doi chia ly
15/04/2022 100,000.00 MBVCB.1922073167.ms 2022 089 Tran Ngoc Linh.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 100,000.00 985826.150422.165707.unghoNCHCCCL NGUYEN THI THU HANG 0772377253
15/04/2022 100,000.00 272262.150422.162823.Ung ho nchcccl thao tran 9393 FT22105849357179
15/04/2022 100,000.00 592506.150422.155009.ung ho MS 2022.091 Le Thi Thuy
15/04/2022 100,000.00 MBVCB.1921290253.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0011003995796 NGUYEN THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 100,000.00 768034.150422.135732.nguyen ba nam ung ho ms 2022.091 co le thi thuy
15/04/2022 100,000.00 694553.150422.132121.UNG HO NCHCCCL
15/04/2022 100,000.00 226289.150422.131000.Ung ho NCHCCCL, Pham Thi Nga, 0347397606 FT22105161010463
15/04/2022 100,000.00 967915.150422.125824.Ung ho MS 2021 091 co LE THI THUY
15/04/2022 100,000.00 208092.150422.124051.Ung ho NCHCCCL 0964694698 FT22105094505196
15/04/2022 100,000.00 374703.150422.113244.ung ho MS 2022091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 100,000.00 839400.150422.110312.UNG HO NCHCCCL NGUYEN VIET QUY 0961135019
15/04/2022 100,000.00 327607.150422.105121.UNG HO MS 2022.091 ( CO LE THI THUY)-150422-10:51:21 327607
15/04/2022 100,000.00 603533.150422.105003.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2022091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 100,000.00 713343.150422.094231.ung ho MS 2022.091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 100,000.00 MBVCB.1920368358.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0936180894.CT tu 1013384044 TRAN THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 100,000.00 SHGD:10009428.DD:220415.BO:BUI VAN QUANG.Remark:Ung ho NCHCCCL Bui Van Quang 0846566787
15/04/2022 100,000.00 494867.150422.092510.Ung ho NCHCCCL Hoang Quynh Diep
15/04/2022 100,000.00 011921.150422.090704.ZP68ETESISKO 220415000075321 Ung ho NCHCCCL PhuongMai
15/04/2022 100,000.00 MBVCB.1920164952.MS 2022.091 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Co Le Thi Thuy.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 100,000.00 354894.150422.083417.Ung ho MS 2022 091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 100,000.00 563055.150422.082058.Ung ho NCHCCCL Tieu Ha Phuong 0983413232
15/04/2022 100,000.00 MBVCB.1920095184.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 100,000.00 MBVCB.1920094009.Ung ho NCHCCCL Duong Trang 0966575567.CT tu 0841000020576 DUONG THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 100,000.00 462639.150422.080102.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 086
15/04/2022 100,000.00 420079.150422.080020.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 089
15/04/2022 100,000.00 376334.150422.075936.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 091
15/04/2022 100,000.00 889436.150422.075114.MoMoT0918686006T23122549119T970436Tung ho MS 2022089 Be Tran Ngoc Linh
15/04/2022 100,000.00 923611.150422.064454.Ung ho NCHCCCL Le Minh Huy Van Thi Tho 0907799201
15/04/2022 100,000.00 190524.150422.054846.Ung ho NCHCCCL Tu T Kieu Oanh 0964416662
15/04/2022 150,000.00 302972.160422.000724.Ms 2020 090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong
15/04/2022 150,000.00 302356.160422.000304.Ms 2022 091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 150,000.00 518670.150422.192351.Linh chuyen FT22105886790572
15/04/2022 150,000.00 MBVCB.1920349679.Ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong).CT tu 0381000336287 TRAN NHA TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1921264528.Ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1921240574.Ung ho MS 2022.086 (chu Tran Thien Duc).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1921234112.Ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 2,000,000.00 628803.150422.123716.UNG HO NCHCCCL Nguyen Thi Yen Linh
15/04/2022 2,000,000.00 121282.150422.075947.DANH THI NGOC MAI CHUYEN KHOAN UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
15/04/2022 2,500.00 724209.150422.103117.ung ho MS 2022 091 NAM MO A DI DA PHAT
15/04/2022 2,500.00 720977.150422.103024.ung ho MS 2022 090 NAM MO A DI DA PHAT
15/04/2022 2,500.00 712954.150422.102809.ung ho MS 2022 089 NAM MO A DI DA PHAT
15/04/2022 2,500.00 707909.150422.102645.ung ho MS 2022 088 NAM MO A DI DA PHAT
15/04/2022 20,000.00 414542.150422.220952.IBFT NCHCCCL BICH TRAM 0979882209
15/04/2022 20,000.00 912110.150422.203640.ung ho NCHCCCL 0979867823
15/04/2022 20,000.00 603016.150422.191741.Ung ho NCHCCCL Thuy 0396934105
15/04/2022 20,000.00 MBVCB.1922426163.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.091 co le thi thuy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 20,000.00 SHGD:10016746.DD:220415.BO:DANG THI HAI YEN.Remark:IBNCHCCCL 0942142142 COSY36
15/04/2022 20,000.00 709433.150422.145338.Ung ho NCHCCCL + nguyen trang anh tuyet + 0389234666
15/04/2022 20,000.00 MBVCB.1920474798.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.091( Co Le Thi Thuy ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 20,000.00 248682.150422.080304.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
15/04/2022 200,000.00 595928.160422.000036.Ung ho MS 2022.091 co Le Thi Thuy FT22106632350840
15/04/2022 200,000.00 590461.150422.233758.Ung ho ct NCHCCCL FT22106768326460
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1923214382.ung ho MS 2022.069 (Em Tran Thi Thu Huong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1923213591.ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1923212112.ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 691150.150422.223849.Ung ho NCHCCCL Thao 0907436800
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1922981128.ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 0451000429713 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 563791.150422.202915.ung ho MS 2022.091 co Le Thi Thuy FT22105642649470
15/04/2022 200,000.00 440366.150422.192817.Ung ho NCHCCCL Thanh 0915202005 FT22105432671106
15/04/2022 200,000.00 768163.150422.170811.Ung ho MS 2022 089 be Tran Ngoc Linh
15/04/2022 200,000.00 402290.150422.151948.ung ho MS 2022 091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 200,000.00 296461.150422.145210.Ung ho NCHCCCL Bui Thi Ngoc Linh 0356322688 FT22105376544632
15/04/2022 200,000.00 072556.150422.132235.Ung ho MS2022 091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 200,000.00 706158.150422.132040.ung ho NCHCCCL Tam Chon 0338083690
15/04/2022 200,000.00 IBVCB.1921138978.MS 2022 091 co Le Thi Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1921064286.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.091(co Le Thi Thuy).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 013018.150422.114203.NCHCCCL - Thu Huong FT22105877872489
15/04/2022 200,000.00 963657.150422.104647.NCHCCCL HIEN DO 0904298577 FT22105325250404
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1920550058.PHAM THI MINH THUY chuyen tien ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).CT tu 1017830364 PHAM THI MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 934002.150422.101514.Ung ho NCHCCCL FT22105370295987
15/04/2022 200,000.00 912278.150422.095227.Ung ho NCHCCCL Bich 0932070766 FT22105286867961
15/04/2022 200,000.00 072434.150422.091546.Ung ho nchcccl nguyen thi lan huong sdt 0936528246
15/04/2022 200,000.00 280739.150422.091037.UNG HO MS 2022.091 (CO LE THI THUY)-150422-09:10:29 280739
15/04/2022 200,000.00 151748.150422.090843.Ung ho MS 2022091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 200,000.00 249884.150422.080413.ung ho ms 2022.091( co Le Thi Thuy)
15/04/2022 200,000.00 016874.150422.075615.ung ho NCHCCCL nguyen thi hoa sdt 0329634011 FT22105539225459
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919985163.Ung ho NCHCCCL + Dang Thi Phuong + 0986663758.CT tu 0011004338285 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919953688.NCHCCCL+Tran Thi Cam Ly + 0988790714.CT tu 0341007054897 TRAN THI CAM LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919940001.ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 200,000.00 MBVCB.1919938564.ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 250,000.00 177068.150422.150216.UNG HO MS 2022.091 co LE THI THUY FT22105252914587
15/04/2022 250,000.00 604063.150422.090008.ung ho NCHCCCL Tam Ha 0943029011
15/04/2022 3,000,000.00 MBVCB.1921248696.Ung ho MS 2022.086 (be Pham Cong Danh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 3,000,000.00 614142.150422.085245.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 300,000.00 MBVCB.1922310817.Ung ho NCHCCCL, tien nhat duoc.CT tu 9314241993 PHAM HOANG ANH KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 300,000.00 437396.150422.173518.Ung ho NCHCCCL Tra 0369802866 FT22105865072036
15/04/2022 300,000.00 190814.150422.153834.Ung ho NCHCCCL Bin Bong Mo
15/04/2022 300,000.00 697466.150422.093504.Chuyen tien Ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh
15/04/2022 300,000.00 MBVCB.1920295429.Ung ho NCHCCCL+ LE THANH TRA + 0985148938 .CT tu 0331000459346 LE THANH TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 300,000.00 121785.150422.085506.ung ho MS 2022.043(gia dinh ong Ty)
15/04/2022 300,000.00 MBVCB.1920154961.ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 300,000.00 255014.150422.075541.ung ho MS 2022 091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 40,000.00 742840.150422.114320.ms 2022 091 ung ho co Le Thi Thuy
15/04/2022 5,000.00 MBVCB.1920570038.Tra Xuan Binh giup ms 2022091.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 50,000.00 MBVCB.1923218435.Ung ho NCHCCCL - cam on ekip.CT tu 1018346259 NGUYEN THI PHUONG TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 50,000.00 620983.150422.220144.Ung ho NCHCCCL MiNa 0359746575 FT22106909795623
15/04/2022 50,000.00 548606.150422.215746.Ung ho MS 2022091 co Le Thi Thuy FT22106198373205
15/04/2022 50,000.00 MBVCB.1922080491.ms 2022 088 Pham cong danh.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 50,000.00 660004.150422.170629.Ung ho NCHCCCL.
15/04/2022 50,000.00 734486.150422.155214.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 50,000.00 IBVCB.1921419950.Giup ma so 2202.091 co Le Thi Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 50,000.00 IBVCB.1921409944.Giup ma so 2202.090 giadinh anh Nguyen Tien Thuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 50,000.00 760701.150422.135422.NCHCCCL 0335892587
15/04/2022 50,000.00 367530.150422.122317.NCTCCCL-150422-12:23:16 367530
15/04/2022 50,000.00 916080.150422.112439.Ung Ho NCHCCCL Thu Hoai 0946836153
15/04/2022 50,000.00 761312.150422.100531.Ung ho MS 2022.091 Co Le Thi Thuy
15/04/2022 50,000.00 701228.150422.093641.Ung ho NCHCCCL Bui Thanh Nhan 0766362866
15/04/2022 50,000.00 SHGD:10003358.DD:220415.BO:NGUYEN THI HIEN.Remark:Ung ho NCHCCCL em Hien
15/04/2022 50,000.00 622588.150422.085805.Ung ho NCHCCCL Pham Thi Phuong Thao 0915008107
15/04/2022 50,000.00 314485.150422.085532.NGUYEN MINH HUY chuyen tien
15/04/2022 50,000.00 830178.150422.084950.ung ho NCHCCCL do ngoc anh 0389897855
15/04/2022 50,000.00 848750.150422.083129.Ung ho NCHCCCL FT22105438042096
15/04/2022 50,000.00 ung ho NCHCCCL vo quang gia vinh 0837100456
15/04/2022 50,000.00 210950.150422.070608.T ung ho co Le Thi Thuy MS 2022.091
15/04/2022 500,000.00 592655.150422.234622.Ung ho NCHCCCL Quynh 0373287686 FT22106372010430
15/04/2022 500,000.00 989707.150422.232442.Chuyen tien ung ho nchcccl chau duy 0982133309
15/04/2022 500,000.00 893230.150422.214907.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hai 0344974339
15/04/2022 500,000.00 539309.150422.184952.UNG HO NCHCCCL+ QUYNH DONG+ 0383677736-150422-18:49:52 539309
15/04/2022 500,000.00 MBVCB.1922228646.Ung ho NCHCCCL Linh 0934308989.CT tu 0011004052009 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 500,000.00 IBVCB.1921907329.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 500,000.00 MBVCB.1921683829.Ma 2022 087 Pham Cong Danh.CT tu 0011003094109 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/04/2022 500,000.00 756949.150422.153606.Ung ho NCHCCCL phuongpiz 817010683079
15/04/2022 500,000.00 862901.150422.145536.Ung ho MS 2022.091 co Le Thi Thuy. Thanh Hoa
15/04/2022 500,000.00 MBVCB.1921466824.Ung ho NCHCCCL Tuyet 0376358993.CT tu 0491000023487 TRINH THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 500,000.00 SHGD:10004069.DD:220415.BO:NGUYEN CONG CHI.Remark:UNG HO NCHCCCL- NGUYEN CONG CHI-0913859445
15/04/2022 500,000.00 027325.150422.130300.Ung ho NCHCCCL selina bui
15/04/2022 500,000.00 MBVCB.1920987965.MS 2022.088 ( Pham Cong Danh ).CT tu 0331000451024 PHAN HUYNH THANH HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 500,000.00 849643.150422.111227.a cuong ung ho ms2022 089 be tran ngoc linh
15/04/2022 500,000.00 868542.150422.090058.Ung ho NCHCCCL qua quy tu thien bao VNN FT22105199150080
15/04/2022 500,000.00 SHGD:10009695.DD:220415.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.090 anh Nguyen Tien Thuong
15/04/2022 500,000.00 294675.150422.081408.Ung ho MS 2022 091 co Le Thi Thuy
15/04/2022 500,000.00 767120.150422.080809.Ung ho MS 2022 091 Co Le Thi Thuy
15/04/2022 500,000.00 589571.150422.074933.mong chuong trinh mai mai tiep tuc
15/04/2022 500,000.00 MBVCB.1919956021.TRINH THI XUYEN chuyen tien ung ho nchcccl.CT tu 0861000017959 TRINH THI XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/04/2022 506,277.00 881702.150422.050945.SBR TERRAPAY MU Thi Thu Ha Nguyen
15/04/2022 60,000.00 870507.150422.090333.Ung ho MS 2022.091 FT22105499506301
16/04/2022 1,000,000.00 635885.160422.162520.MS 2022.092 anh em Vuong luong
16/04/2022 1,000,000.00 031464.160422.122041.UNG HO MS 2022092 AE VUONG LUONG
16/04/2022 1,000,000.00 917760.160422.055647.Ung ho MS 2022.090 gia dinh a Nguyen Tien Thuong. Thanh Hoa
16/04/2022 1,000.00 IBVCB.1925392722.a.CT tu 1026358584 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 1,000.00 IBVCB.1924938766.a.CT tu 1026330657 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 1,000.00 IBVCB.1924933003.a.CT tu 1024548093 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 1,000.00 IBVCB.1924922731.a.CT tu 1026837669 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 1,000.00 IBVCB.1924887760.a.CT tu 1026263214 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 1,000.00 IBVCB.1924808082.a.CT tu 9586562812 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 1,000.00 IBVCB.1924805011.a.CT tu 1025714614 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 1,000.00 IBVCB.1924790545.a.CT tu 1026335249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 100,000.00 408823.160422.220328.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 092 anh em Vuong Luong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16/04/2022 100,000.00 700708.160422.212411.MS 2022.092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 100,000.00 965001.160422.192622.MS 2022.092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 100,000.00 MBVCB.1925647771.Ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).CT tu 0491000055801 TRINH LE QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 100,000.00 391056.160422.190911.Ung ho be tran ngoc linh
16/04/2022 100,000.00 855754.160422.182014.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0978499557
16/04/2022 100,000.00 772509.160422.180838.Ung ho MS 2022 092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 100,000.00 MBVCB.1925380874.Ung ho NCHCCCL Trang Phuc Thang Bom 0909300300 va Nhu, Quoc Dat.CT tu 0071000860428 NGUYEN LE THAO LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 100,000.00 MBVCB.1925265764.MS 2022.082 em H Hoai Anh.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 100,000.00 732867.160422.165121.IBFT Ung ho ma so 2022.090
16/04/2022 100,000.00 524613.160422.155006.ung ho MS 2022.092
16/04/2022 100,000.00 291057.160422.152557.VU DUC VAN chuyen khoan ung ho ma so 2022 092 anh em vuong luong
16/04/2022 100,000.00 252807.160422.144446.ung ho ms 2022.092 anh em Vuong Luong FT22106006950401
16/04/2022 100,000.00 MBVCB.1924756125.NGUYEN THI PHUONG NAM ung ho MS 2022.088 be Cong Danh.CT tu 0011004364405 NGUYEN THI PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 100,000.00 103593.160422.141012.Ung ho MS2022 092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 100,000.00 793172.160422.132537.Ung ho NCHCCCL Giang 0374684036
16/04/2022 100,000.00 758085.160422.125844.ung ho NCHCCCL tranduyen 0977099733
16/04/2022 100,000.00 MBVCB.1924491978.Ung ho nctcccl + le thanh phong+ 0856398398.CT tu 1012713270 TRUONG HONG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 100,000.00 893320.160422.123839.UNG HO MS 2022.092 ( ANH EM VUONG LUONG )
16/04/2022 100,000.00 670376.160422.120521.ung ho MS 2022.092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 100,000.00 578380.160422.103923.Ung ho NCHCCCL TRAN HAI MY 0859938840
16/04/2022 100,000.00 681496.160422.092121.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Huong Giang 0906546115
16/04/2022 100,000.00 MBVCB.1923652848.MS2022.088.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 100,000.00 003683.160422.070309.ung ho ms 2022.090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong FT22106620300399
16/04/2022 100,000.00 003342.160422.070107.ung ho ms 2022.091 co Le Thi Thuy FT22106247526520
16/04/2022 15,000.00 MBVCB.1926080042.Ma so 2022.092( anh em vuong luong) Anh Le Anh Tuan; thon 3, xa son binh, huyen huong son, tinh ha tinh..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 150,000.00 IBVCB.1923976224.K.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 2,000,000.00 555035.160422.231347.Ung ho NCHCCCL Huong 0913310037 FT22108009673290
16/04/2022 20,000.00 MBVCB.1925045807.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.092 hai em vuong luong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 20,000.00 561596.160422.155509.UH NCHCCCL thang 4
16/04/2022 20,000.00 MBVCB.1923757273.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 530103.160422.220145.Ung ho NCHCCCL 0358015667 FT22108012030419
16/04/2022 200,000.00 MBVCB.1925982952.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.089 cho be Tran Ngoc Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 MBVCB.1925977737.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.090 cho gia dinh anh Nguyen Tien Thuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 MBVCB.1925973601.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.091 cho co Le Thi Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 MBVCB.1925968599.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.085 cho gia dinh chi Phuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 779921.160422.205205.UNG HO MS 2022.092( ANH EM VUONG LUONG)
16/04/2022 200,000.00 163985.160422.205054.ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16/04/2022 200,000.00 496057.160422.202456.VCB;0011002643148;thu thao ung ho ms 2022 088 be pham cong danh
16/04/2022 200,000.00 MBVCB.1925809783.Ung ho MS 2022.092 ( anh em Vuong Luong ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 IBVCB.1925586267.MS 2022 092 anh em Vuong Luong .CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 200,000.00 857504.160422.182129.Ung ho NCHCCCL
16/04/2022 200,000.00 947637.160422.171327.Ung Ho NCHCCCL MINH ANH 0778820328
16/04/2022 200,000.00 346107.160422.165808.ung ho MS 2022.092 anh em vuong luong FT22106511093459
16/04/2022 200,000.00 615032.160422.165633.ung ho MS 2022.092
16/04/2022 200,000.00 966316.160422.154329.Ung ho NCHCCCL FT22106338933159
16/04/2022 200,000.00 435963.160422.150114.NGO THI MY LINH chuyen tien ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16/04/2022 200,000.00 172348.160422.144017.MS 2022 090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong
16/04/2022 200,000.00 372180.160422.143007.MS 2022 092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 200,000.00 383365.160422.141623.VCB;0011002643148;NGUYEN KIM HANH chuyen khoan ung ho MS 2022 092 Anh Em Vuong Luong
16/04/2022 200,000.00 890475.160422.135817.DO TRUNG KIEN UNG HO AE LE BA VUONG MS2022.092 FT22106011446877
16/04/2022 200,000.00 MBVCB.1924636048.Ung ho NCHCCCL + TRANG + 0985670221.CT tu 0491000069021 TRAN THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 141700.160422.130120.ung ho MS 2022 092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 200,000.00 144450.160422.130002.ung ho MS 2022092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 200,000.00 852075.160422.125617.Ung ho NCHCCCL Pham Van 0965903636 FT22106062931470
16/04/2022 200,000.00 178479.160422.123336.Ung ho nchcccl FT22106308000104
16/04/2022 200,000.00 716292.160422.123029.ung ho NCHCCCL
16/04/2022 200,000.00 IBVCB.1924125140.MS2022 092 anh em Vuong Luong.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 200,000.00 659216.160422.102543.Ung ho MS 2022 092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 200,000.00 849902.160422.094736.ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16/04/2022 200,000.00 448579.160422.091754.Ung ho NCHCCCL Thom Bui 0826555286
16/04/2022 200,000.00 MBVCB.1923693601.Ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong va Luong).CT tu 0911000022507 NGUYEN TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 MBVCB.1923648717.Ghi ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 200,000.00 884326.160422.081053.UNG HO MS 2022.092 (ANH EM VUONG LUONG)
16/04/2022 200,000.00 747259.160422.073944.2022.092 anh em vuong luong
16/04/2022 200,000.00 622416.160422.052909.Ung ho MS 2022.090 Gia dinh anh Nguyen Tien Thuong - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22106308766359
16/04/2022 270,000.00 MBVCB.1924361919.Ung ho MS 2022 092 anh em Vuong Luong.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 300,000.00 055280.160422.073202.Le Ba Truong ung hoMS 2022.092
16/04/2022 300,000.00 MBVCB.1925343866.A. HUNG ung ho MS 2022.089 ( Be Tran Ngoc Linh ). Chut tam long . Mong be phuc hoi suc khoe tot nhat ..CT tu 0721000650125 PHAM HUNG ANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 300,000.00 862252.160422.164440.UNG HO VUONG LUONG 2022_092-160422-16:44:40 862252
16/04/2022 300,000.00 992271.160422.161540.MS 2022.092 Vuong Luong FT22106067143101
16/04/2022 300,000.00 882881.160422.144122.VCB;0011002643148;Ms 2022 092 anh em vuong luong
16/04/2022 300,000.00 699451.160422.131925.UNG HO MS 2022.092 ANH EM VUONG LUONG
16/04/2022 300,000.00 805940.160422.124512.ung ho Ms 2022.087
16/04/2022 300,000.00 076865.160422.095746.Ung ho NCHCCCL To thi thanh phuong 0388702694 FT22106217400601
16/04/2022 300,000.00 MBVCB.1923909802.ung ho ms 2022.090(gd anh Nguyen Tien Thuong)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 300,000.00 MBVCB.1923900147.ung ho ms 2022.091(chi Le Thi Thuy)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 300,000.00 MBVCB.1923889352.ung ho ms 3022.092(anh em Vuong Luong)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 360,000.00 781804.160422.090649.ung ho ms 2022.092 hai be Vuong Luong
16/04/2022 5,000.00 MBVCB.1924337687.Tra Xuan Binh giup ms 2022092.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 5,172,002.00 403165.160422.193443.Ung ho NCHCCCL Zhou Keyu Vietnamese Fans 0978560538
16/04/2022 50,000.00 969567.160422.154734.Ung ho NCHCCCL Ai Quynh 0981106217 FT22106338950603
16/04/2022 50,000.00 IBVCB.1924674937.Giup ma 2202.092 anh em Vuong Luong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 50,000.00 654575.160422.115752.MS 2022.092
16/04/2022 50,000.00 718115.160422.092833.Ung ho MS 2022.092 (Anh em Vuong Luong)
16/04/2022 50,000.00 817111.160422.092706.Ung ho NCHCCCL Nhung 0814995696
16/04/2022 50,000.00 MBVCB.1923616176.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI VAN ANH 0913801227.CT tu 0301000410214 NGUYEN THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 50,000.00 Ung ho NCHCCCL Sc Lien
16/04/2022 50,000.00 473128.160422.005657.ung ho NCHCCCL
16/04/2022 50,000.00 601426.160422.002757.Ung ho NCHCCCL Le Thuy Linh 0966518607 FT22106508705859
16/04/2022 500,000.00 702083.160422.211519.Ung ho NCHCCCL Hoang 0372676102
16/04/2022 500,000.00 459171.160422.210837.ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16/04/2022 500,000.00 855812.160422.210524.IBFT Ung ho MS 2022.092-anhem VuongLuong
16/04/2022 500,000.00 184452.160422.204010.Ung ho ma so 2022 092 Hai chau Vuong Luong FT22108782299093
16/04/2022 500,000.00 748298.160422.172204.MS 2022.092
16/04/2022 500,000.00 MBVCB.1925151137.Ngo Truc Linh ung ho MS 2022.092.CT tu 0711000247306 NGO SY LIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 500,000.00 850330.160422.161528.UNG HO MS 2022.092 ( ANH EM VUONG LUONG )-160422-16:15:28 850330
16/04/2022 500,000.00 848793.160422.161133.UNG HO MS 2022.088 ( BE PHAM CONG DANH )-160422-16:11:23 848793
16/04/2022 500,000.00 429604.160422.155120.ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16/04/2022 500,000.00 463327.160422.144638.ung ho 2022. 092 (vuongluong)
16/04/2022 500,000.00 032218.160422.142718.ZP68EUCMFRLV 220416000194953 ung ho ms 2022.092 vuong va luong
16/04/2022 500,000.00 500878.160422.140851.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
16/04/2022 500,000.00 906484.160422.135613.ung ho MS 2022.092 ( anh em Vuong Luong)
16/04/2022 500,000.00 MBVCB.1924590460.Ung ho MS 2022.092 anh em Vuong Luong.CT tu 0071005557252 VU QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 500,000.00 MBVCB.1924313639.UNG HO MS 2022.092(Anh e Vuong Luong.CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 500,000.00 MBVCB.1924286383.MS 2022.088 ( Pham Cong Danh ).CT tu 0331000451024 PHAN HUYNH THANH HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 500,000.00 793048.160422.112832.Ung ho NCHCCCL Thuy Anh Tran 0917893788 FT22106406568053
16/04/2022 500,000.00 IBVCB.1924129324.Ung ho MS 2022 091 co Le Thi Thuy.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 500,000.00 IBVCB.1924118109.Ung ho MS 2022 088 be Pham Cong Danh.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 500,000.00 IBVCB.1924111004.Ung ho MS 2022 089 be Tran Ngoc Linh.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/04/2022 500,000.00 401649.160422.102647.Ung ho MS 2022 092 anh em Vuong Luong
16/04/2022 500,000.00 MBVCB.1924018640.Ung ho NCHCCCL + Ngoc Mai + 0353315588.CT tu 0301000375597 BUI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/04/2022 500,000.00 594283.160422.100537.Ung ho NCTCCCL Nguyen thi My Loan 038 2805532
16/04/2022 500,000.00 1.247.361.604.220.910.000.000.000
16/04/2022 500,000.00 683830.160422.062221.Ung ho NCHCCCL FT22106249099776
17/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1928523552.MS 2022090 gd anh Nguyen Tien Thuong.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1928115789.Ung ho Ms 2022.091( co Le thi Thuy).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 1,000,000.00 915735.170422.153013.Ung ho ms 2022093 ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 1,000,000.00 870009.170422.121856.ung ho MS 2022.093
17/04/2022 1,000,000.00 410664.170422.110144.Kien lam ung ho ms 2022.093 ba Nguyen Thi Hue FT22108033636063
17/04/2022 1,000,000.00 147324.170422.100344.Gd Nguyen Huy Hung o Ha Noi ung ho MS 2022. 093 (Ba Nguyen Thi Hue)
17/04/2022 1,500,000.00 579521.170422.190225.Kolmakova Ekaterina giup do MS 2022. 093 Ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 10,000.00 IBVCB.1928798925.UNG HO MS 2022 093 BA HUE.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 10,000.00 IBVCB.1928795175.UNG HO MS 2022 091 CO THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 10,000.00 IBVCB.1928791687.UNG HO MS 2022 090 ANH THUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 10,000.00 IBVCB.1928789856.UNG HO MS 2022 089 BE LINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 10,000.00 IBVCB.1928786849.UNG HO MS 2022 088 BE DANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 10,000.00 IBVCB.1928784140.UNG HO MS 2022 087 CHI TUYET.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 100,000.00 IBVCB.1928796119.UNG HO MS 2022 092 ANH EM VUONG LUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 100,000.00 078029.170422.221221.Ms 2022 093 ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 100,000.00 MBVCB.1928711559.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So2022.092(anh em Vuong Luong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 100,000.00 453326.170422.212153.MS 2022.088 Pham cong danh
17/04/2022 100,000.00 MBVCB.1928444354.Ung ho MS 2022.093 ba Nguyen Thi Hue.CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 100,000.00 838851.170422.171121.ung ho anh em vuong, luong. Ms 2022.092
17/04/2022 100,000.00 333484.170422.162213.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 093 ba Nguyen Thi Hue Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17/04/2022 100,000.00 244901.170422.155936.NGUYEN QUYNH NHU chuyen khoan ung ho co Le Thi Thuy thanh hoa MS 2022 091
17/04/2022 100,000.00 MBVCB.1927582680.NGUYEN XUAN HIEU chuyen tien Ms 2022.093( ba Hue).CT tu 0341006859469 NGUYEN XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 100,000.00 087645.170422.145743.Ung ho NCHCCCL HanThuyLinh 0963707692
17/04/2022 100,000.00 081671.170422.145515.Ung ho MS2022 093 ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 100,000.00 180663.170422.143603.ms 2022 093
17/04/2022 100,000.00 955940.170422.135527.gui ms 2022 060 062
17/04/2022 100,000.00 MBVCB.1927266115.Ung ho NCHCCCL Ma Thi Sen 0961236726.CT tu 1014871202 MA THI SEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 100,000.00 485371.170422.124956.ung ho MS 2022. 093
17/04/2022 100,000.00 147403.170422.124436.Ung ho NCHCCCL 0901385822 FT22108098528057
17/04/2022 100,000.00 790355.170422.112428.ung ho MS 2022.092
17/04/2022 100,000.00 618166.170422.111018.VCB;0011002643148;gui MS 2022 093 ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 100,000.00 529864.170422.104017.Ms 2022 093 ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 100,000.00 062141.170422.100327.ung ho nchcccl Ly FT22108951203607
17/04/2022 100,000.00 409345.170422.091809.MS 2022 093 Ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 100,000.00 335622.170422.091417.Ung ho NCHCCCL Long 0972908070
17/04/2022 100,000.00 743349.170422.050314.Ung ho NCHCCCL DUONG THI HIEN 0372657189
17/04/2022 100,000.00 129248.170422.013347.Ung ho NCHCCCL Vu Thi Kim Oanh 0913314495
17/04/2022 100,000.00 MBVCB.1926270485.Ung ho NCHCCCL NgKhanh 0901681168.CT tu 0081001344725 NGUYEN TRAN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 150,000.00 076689.170422.220756.Ms 2022 092 anh em Vuong Luong
17/04/2022 150,000.00 463891.170422.195519.MS2022.093 (Ba Nguyen Thi Hue)
17/04/2022 158,430.00 430778.170422.095833.Ung ho NCHCCCL
17/04/2022 2,000,000.00 277623.170422.153222.Ung ho MS 2022.090 ( gia dinh anh Nguyen Tien Thuong )
17/04/2022 20,000.00 MBVCB.1928722739.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - UH MS 2022.093.CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 20,000.00 MBVCB.1928656574.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - UH MS 2022.092.CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 20,000.00 MBVCB.1928358029.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.093 ba nguyen thi hue.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 20,000.00 MBVCB.1927304967.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.093 (Ba Nguyen Thi Hue).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 20,000.00 ung ho NCHCCCL+Thao+0362905573
17/04/2022 200,000.00 317489.170422.105041.Ung ho
17/04/2022 200,000.00 765183.170422.213806.MNguyet UH MS 2022.093
17/04/2022 200,000.00 037551.170422.205215.CAO PHUONG ANH thuong gui NCHCCCL
17/04/2022 200,000.00 131839.170422.204403.Ung ho ma MS 2022.093
17/04/2022 200,000.00 037197.170422.201858.ms2022093banguyenthihue
17/04/2022 200,000.00 MBVCB.1928080090.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.093(ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 200,000.00 MBVCB.1927981096.ung ho MS 2022.093(Ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 200,000.00 261921.170422.162942.ung ho nchcccl kienpham 0983131730 FT22108803725660
17/04/2022 200,000.00 244261.170422.160038.Ung ho quy NCHCCCL noname FT22108009854108
17/04/2022 200,000.00 MBVCB.1927386425.Ung ho MS 2022.093 ( ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0011000275076 TO THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 200,000.00 IBVCB.1926936147.MS 2022 093 ba Nguyen Thi Hue.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 200,000.00 672084.170422.102112.VCB;0011002643148;giup ms 2022 093
17/04/2022 200,000.00 427532.170422.082949.MoMoT0933146696T23190981423T970436TMS 2022 093 ba Nguyen thi hue
17/04/2022 200,000.00 MBVCB.1926408059.ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 200,000.00 MBVCB.1926406746.ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 200,000.00 576162.170422.015019.Hi vong khong con cuoc chia ly nao nua FT22108316216216
17/04/2022 250,000.00 111285.170422.113253.Ung ho MS 2022.093 ba Nguyen Thi Hue FT22108585913656
17/04/2022 3,000,000.00 754012.170422.110105.Ong Tu Van giup ba Nguyen Thi Hue, ms2022.093, chua benh
17/04/2022 300,000.00 813983.170422.214013.mung ho ms 2022.090 gd anh nguyen tien thuong
17/04/2022 300,000.00 MBVCB.1928197500.Ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 300,000.00 MBVCB.1928149635.ung ho MS 2022. 093 ( Ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0041000505391 THAI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 300,000.00 626148.170422.164012.Ung ho ms 2022 092 anh em vuong luong
17/04/2022 300,000.00 347000.170422.163740.Ung ho ms 2022 093 ba nguyen thi hue
17/04/2022 300,000.00 103074.170422.150414.VO THI UT EM chuyen khoan ung ho MS2022 093 ba nguyen thi Hue
17/04/2022 300,000.00 528841.170422.144155.Ung ho NCHCCCL GD Quy Suu 0985643393 FT22108821380829
17/04/2022 300,000.00 MBVCB.1927186628.ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).CT tu 0141000833337 PHAM VAN TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 300,000.00 936902.170422.084250.Ung ho anh em Vuong Luong MS 2022. 092
17/04/2022 5,000,000.00 904230.170422.124534.ung ho nchcccl 0943199999
17/04/2022 5,000.00 MBVCB.1926767220.Tra Xuan Binh giup ms 2022093.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 50,000.00 830318.170422.215334.Ung ho MS 2022. 093 Ba Nguyen Thi Hue chuc ba mau khoe
17/04/2022 50,000.00 961553.170422.202150. Ung ho NCHCCCL Nhat Anh 0354988836
17/04/2022 50,000.00 IBVCB.1927751800.ung ho ma so MS 2022 090 gd anh Nguyen Tien Thuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 50,000.00 IBVCB.1927746026.ung ho ma so MS 2022 091 co Le Thi Thuy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 50,000.00 IBVCB.1927740460.ung ho ma so MS 2022 092 anh em Vuong Luong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 50,000.00 IBVCB.1927736083.ung ho ma so MS 2022 093 ba Nguyen thi Hue.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 50,000.00 554808.170422.140920.ung ho ms 2022.093 ba nguyen thi hue
17/04/2022 50,000.00 554282.170422.140835.ung ho ms 2022.092 anh em vuong luong
17/04/2022 50,000.00 IBVCB.1927146160.Giup ma so 2202.093 ba Nguyen Thi Hue .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 50,000.00 768327.170422.111117.Ung ho MS 2022.093 ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 50,000.00 757118.170422.110253.MS 2022.048 Be Hoai Anh
17/04/2022 50,000.00 346127.170422.103402.T ung ho ba Nguyen Thi Hue MS 2022.093
17/04/2022 50,000.00 347647.170422.085305.STA ungho ms2022 093 ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 50,000.00 023101.170422.083516.Ung ho NCHCCCL FT22108712049803
17/04/2022 50,000.00 101601.170422.000425.2022,084,be hoai anh
17/04/2022 500,000.00 917270.170422.175419.ung ho MS 2022. 093 Ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 500,000.00 633270.170422.172037.Ung ho MS 2022093 ba Nguyen Thi Hue FT22108432330000
17/04/2022 500,000.00 MBVCB.1927640390.Giup do ma so 2022.093.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/04/2022 500,000.00 MBVCB.1927447810.ms 2022 093 uh ba Nguyen Thi Hue.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 500,000.00 952057.170422.123340.MS 2022 093 Ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 500,000.00 759233.170422.121816.MS 2022 092 ANH EM VUONG LUONG
17/04/2022 500,000.00 461847.170422.110345.MoMoT01248338789T23194782797T970436Tung ho Ms 2022086 chu Tran Thien Duc
17/04/2022 500,000.00 726494.170422.104414.ung ho MS 2022.088 be Pham Cong Danh
17/04/2022 500,000.00 995764.170422.101608.IBFT MS 2022.093 Ba Nguyen Thi Hue
17/04/2022 500,000.00 MBVCB.1926675540.dang nam vien.CT tu 0161000003307 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/04/2022 500,000.00 930538.170422.083734.Ung ho ba Nguyen Thi Hue. MS 2022. 093
18/04/2022 1,000,000.00 410017.180422.180201.Ung ho NCHCCCL Dinh Nho Minh 0984326632 FT22108837123350
18/04/2022 1,000,000.00 UNG HO MA SO 2022-087 BA TRAN THI BAY-TP THU DAU MOT,BINH DUONG
18/04/2022 1,000,000.00 UNG HO MA SO 2022-085 NGUYEN VAN TUAN-THUA THIEN-HUE
18/04/2022 1,000,000.00 IBVCB.1930407658.ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 1,000,000.00 065107.180422.113218.Ung ho MS 2022 093 ba Nguyen Thi Hue FT22108911298058
18/04/2022 1,000,000.00 987408.180422.110412.ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh
18/04/2022 1,000,000.00 395601.180422.105955.VCB;0011002643148;Nguyen Tan Van 0906305678 chuyen ung ho MS 2022094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 1,000,000.00 IBVCB.1929700985.ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 1,000,000.00 260326.180422.081417.Ung ho ms 2022.094(Chi Nguyen Thi Van)
18/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1929099300.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.094(chi nguyen thi van).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 1,000.00 IBVCB.1930208299.aa.CT tu 1022529558 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 1,003.00 IBVCB.1929411678.gerger.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 1,500,000.00 IBVCB.1929935911.500000 mot MS.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/04/2022 100,000.00 765329.180422.232500.Ung ho NCHCCCL Trang 0987780945
18/04/2022 100,000.00 293227.180422.215745.ISL20220418215745157-Ung ho MS 2022-089 Be Tran Ngoc Linh
18/04/2022 100,000.00 846054.180422.215726.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022094 c nguyen thi van
18/04/2022 100,000.00 293163.180422.215500.ISL20220418215500337-Ung ho MS 2022-091 Co Le Thi Thuy
18/04/2022 100,000.00 293115.180422.215351.ISL20220418215351238-Ung ho MS 2022-092 anh em Vuong Luong
18/04/2022 100,000.00 293102.180422.215228.ISL20220418215228101-Ung ho MS 2022-093 ba Nguyen Thi Hue
18/04/2022 100,000.00 293064.180422.215102.ISL20220418215102673-Ung ho MS 2022-094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 100,000.00 MBVCB.1931988723.ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 100,000.00 745738.180422.165818.ung ho MS 2022.094
18/04/2022 100,000.00 817345.180422.155220.ung ho MS 2022 . 092 (anh em Vuong Luong)
18/04/2022 100,000.00 190736.180422.155024.ung ho MS 2022 . 093 (Nguyen Thi Hue)
18/04/2022 100,000.00 190494.180422.154632.ung ho MS 2022 . 094 (Nguyen Thi Van)
18/04/2022 100,000.00 911134.180422.145149.THU KHANH ung ho Chuong trinh NCHCCCL
18/04/2022 100,000.00 189869.180422.120845.Ung ho MS 2022.094( chi Nguyen Thi Van).
18/04/2022 100,000.00 MBVCB.1929939975.ung ho MS 2022.094, chi nguyen thi van.CT tu 0011004071291 NGUYEN THI PHONG TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 100,000.00 244549.180422.113448.Ung Ho MS2022 094 chi NGUYEN THI VAN
18/04/2022 100,000.00 638168.180422.104718.VCB;0011002643148;PHAM THI THANH HIEN ck ung ho MS 2022094 chi nguyen thi van
18/04/2022 100,000.00 MBVCB.1929538282.ung ho ms 2022.093 ba nguyen thi hue.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 100,000.00 MBVCB.1929532663.ung ho ms 2022.094 chi nguyen thi van.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 100,000.00 169061.180422.092653.ung ho gd c nguyen thi van ms 2022094
18/04/2022 100,000.00 673332.180422.085810.ung ho MS 2022.094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 100,000.00 025948.180422.003528.Ung ho NCHCCCL Son 0788002133
18/04/2022 100,000.00 471520.170422.232807.ung ho NCHCCCL . Mai anh 0779215678 FT22108218078618
18/04/2022 180,000.00 MBVCB.1930035350.Ung ho MS 2022 094 chi Nguyen Thi Van.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/04/2022 2,000,000.00 615587.180422.222545.Ung ho MS 2022.092, ung ho anh em Vuong, Luong FT22109325584205
18/04/2022 2,000,000.00 381937.180422.155120.ung ho tu ma so 2022 085 den ma so 2022 094 moi ma so 200 ngan dong
18/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1929960876.MS 2020.158?(be Huynh Van Nhon).CT tu 0211000492723 NGUYEN TRI QUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 2,000,000.00 BUI THI QUE ANH NOP UNG HO BA NGUYEN THI HUE,MS:2022093
18/04/2022 2,500.00 141901.180422.123827.ung ho MS 2022 094 NAM MO A DI DA PHAT
18/04/2022 2,500.00 138458.180422.123722.ung ho MS 2022 093 NAM MO A DI DA PHAT
18/04/2022 2,500.00 134999.180422.123611.ung ho MS 2022 092 NAM MO A DI DA PHAT
18/04/2022 20,000.00 892314.180422.121728.Ung ho MS 2022 094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 20,000.00 MBVCB.1929907753.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.094 co nguyen thi van.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 20,000.00 MBVCB.1929754295.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.094(Chi Nguyen Thi Van).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 200,000.00 787353.180422.234603.NCHCCCL nguyen thi chuc 0966439291
18/04/2022 200,000.00 585077.180422.224409.Ms 2022 094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 200,000.00 621290.180422.193402.MS 2022.094 (CHI NGUYEN THI VAN)-180422-19:34:02 621290
18/04/2022 200,000.00 MBVCB.1931605427.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.087 (be Pham Cong Danh).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 200,000.00 MBVCB.1931593533.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.092, anh em Vuong Luong.CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 200,000.00 MBVCB.1931182587.Ung ho NCHCCCL thuylien 0985423579.CT tu 9286869999 CHU THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 200,000.00 196361.180422.162134.TTTP ung ho Ma2022.092 anh em Vuong Luong
18/04/2022 200,000.00 194859.180422.161838.TTTP ung ho Ms2022.093 ba Nguyen Thi Hue
18/04/2022 200,000.00 779905.180422.155526.MS 2022.093 ba Nguyen Thi Hue Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/04/2022 200,000.00 778084.180422.154947.MS 2022.094 chi Nguyen Thi Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/04/2022 200,000.00 IBVCB.1930473853.MS 2022 094 chi Nguyen Thi Van.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/04/2022 200,000.00 322110.180422.134217.Ung ho MS 2022094 nguyen thi van
18/04/2022 200,000.00 522853.180422.130156.IBFT Ms 2022.094 chi nguyen thi van
18/04/2022 200,000.00 MBVCB.1929996861.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.084Be Hoai Anh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 200,000.00 MBVCB.1929987677.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms:2022.089 BeTranNgocLinh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 200,000.00 SHGD:10000878.DD:220418.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 093 NGUYEN THI HUE
18/04/2022 200,000.00 050806.180422.093050.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
18/04/2022 200,000.00 705758.180422.091537.Chuyen tien ung ho ma so 2022.094 nguyen thi van
18/04/2022 200,000.00 MBVCB.1929376120.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2022.092(anh em VUONG LUONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 200,000.00 694508.180422.090941.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2022 092 Anh Em Vuong Luong
18/04/2022 200,000.00 690714.180422.090735.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2022 093 Ba Nguyen Thi Hue
18/04/2022 200,000.00 684926.180422.090506.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2022 094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 200,000.00 915523.180422.083800.MS 2022094 chi Nguyen thi Van FT22108301500626
18/04/2022 200,000.00 021850.180422.081155.Ung ho NCHCCCL - Le My Linh - 0339806474 FT22108946562849
18/04/2022 200,000.00 201497.180422.074012.MS 2022 094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 200,000.00 115163.180422.061212.ro ung ho MS 2022 093 Ba Nguyen Thi Hue
18/04/2022 200,000.00 774166.170422.234906.MS 2022 092 anh em Vuong Luong
18/04/2022 200,000.00 772038.170422.234654.MS 2022 093 ba Nguyen Thi Hue
18/04/2022 25,000.00 MBVCB.1929415578.TRAN MINH TAM chuyen tien.CT tu 0541000205890 TRAN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 250,000.00 MBVCB.1930294283.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.094( chi Nguyen Thi Van).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 3,000,000.00 SHGD:10010610.DD:220418.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 094; 093; 092; 091; 090; 089
18/04/2022 300,000.00 455512.180422.175211.Ung ho MS 2022 094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 300,000.00 452772.180422.174720.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/04/2022 300,000.00 451715.180422.174515.Ung ho MS 2022 088 be Pham Cong Danh
18/04/2022 300,000.00 778588.180422.171203.MS 2022.094
18/04/2022 300,000.00 193270.180422.161524.TTTP ung ho Ms2022.094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 300,000.00 768781.180422.133628.ung ho ms 2022.094 chi nguyen Thi Van
18/04/2022 300,000.00 131827.180422.125916.Ms 2022.092 ae Vuong Luong FT22108082642741
18/04/2022 300,000.00 304302.180422.104833.MS 2022.092-ae vuong,Luong
18/04/2022 300,000.00 MBVCB.1929453043.Lieu Thi ung ho MS 2022.093(Ba NGUYEN THI HUE), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 350,000.00 IBVCB.1930888063.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 400,000.00 MBVCB.1931990345.UNG HO MS 2022.094 ( chi Nguyen Thi Van).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 5,000.00 MBVCB.1930180671.Tra Xuan Binh giup ms 2022094.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/04/2022 50,000.00 IBVCB.1931990215.Giup ma so 2202.094 chi Nguyen Thi Van .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/04/2022 50,000.00 052226.180422.200428.ZP68F08A0RO2 220418000291522 Ung ho NCHCCCL Le Van Tan Loc 0343214585
18/04/2022 50,000.00 606481.180422.193333.ung ho ms 2022.094 chi nguyen thi van
18/04/2022 50,000.00 017029.180422.121657.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022094 chi Nguyen Thi Van
18/04/2022 50,000.00 349032.180422.075916.T ung ho chi Nguyen Thi Van MS 2022. 094
18/04/2022 50,000.00 264401.170422.225216.2022.092 ANH EM VUONG LUONG-170422-22:52:05 264401
18/04/2022 500,000.00 VCBPAY.1932143705.ung ho MS 2022.094 (Nguyen Thi Van).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 500,000.00 453904.180422.174920.Ung ho MS 2022 067 bo con anh Cong
18/04/2022 500,000.00 MBVCB.1930580060.Chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Van ms 2022.094.CT tu 0181003449958 HA NGOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 500,000.00 SHGD:10002422.DD:220418.BO:NGUYEN THUY DIEP.Remark:BCIN:Ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
18/04/2022 500,000.00 SHGD:10033013.DD:220418.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.093 ba Nguyen Thi Hue
18/04/2022 500,000.00 MBVCB.1929630640.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.090(Gia dinh anh NGUYEN TIEN THUONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 500,000.00 MBVCB.1929601172.Vuong Ngoc Quy ung ho MS 2022.091(co LE THI THUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 500,000.00 MBVCB.1929519494.LIEU THI ung ho MS 2022.089(be TRAN NGOC LINH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/04/2022 600,000.00 984326.180422.185459.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.094 nguyen thi van
18/04/2022 600,000.00 SHGD:10001291.DD:220418.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.082. CHUC HO HOAI AN H NHIEU SUC KHOE
18/04/2022 85,000.00 829770.180422.214724.ung ho NCHCCCL Dao Lieu 0985338813
19/04/2022 1,000,000.00 346838.190422.164307.ung ho ms 2022.095(be tran dang tu nguyen)
19/04/2022 1,000,000.00 365155.190422.115925.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022095 TRAN DANG TU NGUYEN
19/04/2022 1,000,000.00 736725.190422.112345.MS 2022095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 1,000,000.00 183084.190422.062423.Ung ho MS 2022.094 chi Nguyen Thi Van. Ba Vi. Ha Noi
19/04/2022 1,000.00 IBVCB.1933330710.thtyj.CT tu 9368685930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 10,000,000.00 832325.190422.094005.Ong Tu Van ung ho cho MS 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1935423377.xem ml.CT tu 0631000480726 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/04/2022 100,000.00 354329.190422.233641.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22110149873327
19/04/2022 100,000.00 059534.190422.223540.Ms 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 100,000.00 445446.190422.214405.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Pham Thi Huong 0392220650
19/04/2022 100,000.00 129868.190422.212037.NCHCCCL NNPVy 0925310040
19/04/2022 100,000.00 122325.190422.211714.Em ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li a.
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1934708753.Ung ho NCHCCCL KieuOanh,ThanhSon 0372823256.CT tu 0371000460684 NGUYEN THI KIEU OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 909584.190422.170240.UNG HO NCHCCCL
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1934264117.TRAN ANH PHU chuyen tien ung ho MS 2022.095.CT tu 1014388847 TRAN ANH PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 596581.190422.151836.Ung ho MS 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 100,000.00 850658.190422.135138.ung ho MS 2022095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 100,000.00 008863.190422.130302.Ung ho MS2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1933240637.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.079 anh Hoa.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1933215085.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.091 co Thuy.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1933193407.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.87 chi Tuyet.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1933184695.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.086 chu Duc.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1933174315.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho Ms 2022.081 co Kim Phuong.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1933164518.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho Ms 2022.095 be Tu Nguyen.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1933153170.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho Ms2022.093 ba Hue.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 721460.190422.105841.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022090 cho gia dinh anh nguyen tien thuong
19/04/2022 100,000.00 570037.190422.105610.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022091 cho co le thi yhuy
19/04/2022 100,000.00 417343.190422.105337.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022093 ba nhuyen thi hue
19/04/2022 100,000.00 282152.190422.105122.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022092 anh em viong luong
19/04/2022 100,000.00 209896.190422.104642.ung ho ms 2022.092 anh em vuong luong
19/04/2022 100,000.00 209532.190422.104408.ung ho ms 2022.095 be tran dang tu nguyen
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1932956675.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 094200.190422.100504.Phuong chuyen ung ho NCHCCCL FT22109449232562
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1932947639.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1932943680.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.095 (Be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 757205.190422.095403.Ung Ho NCHCCCL Ngo Tu Anh 0967984595 FT22109171366804
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1932685015.Ung ho MS 2022.095 be tran dang tu nguyen.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 100,000.00 376297.190422.084704.MS 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 100,000.00 382142.190422.083942.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 095 be Tran Dang Tu Uyen
19/04/2022 100,000.00 949507.190422.083229.VCB;0011002643148;UNG HO MS 2022095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 100,000.00 645122.190422.083053.ung ho be tran dang tu nguyen ms 2022095
19/04/2022 100,000.00 258761.190422.081841.Vinh Nam ung ho ms 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 100,000.00 MBVCB.1932536432.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 150,000.00 652981.190422.201423.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 093 094 va 095
19/04/2022 150,000.00 163092.190422.104923.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022095 be tran dang tu nguyen
19/04/2022 150,000.00 MBVCB.1932953078.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.093 (Ba Nguyen Thi Hue).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 180,000.00 MBVCB.1934775326.Ung ho MS 2022 095 be Tu Nguyen.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/04/2022 2,500.00 405302.190422.085723.ung ho MS 2022 095 NAM MO A DI DA PHAT
19/04/2022 20,000.00 MBVCB.1932682037.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.095( be Tran Dang Tu Nguyen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 20,000.00 MBVCB.1932466946.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.095 be tran dang tu nguyen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1935356822.UH MS 2022.094 chi Nguyen Thi Van - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 068675.190422.223730.MS 2022.095 (BA TRAN DANG TU NGUYEN)-190422-22:37:30 068675
19/04/2022 200,000.00 044022.190422.214828.MS 2022094
19/04/2022 200,000.00 218444.190422.180415.Ms 2022 088 be Pham Cong Danh
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933630173.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.095(be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 IBVCB.1933557380.MS 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933226876.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS2022.088 be Danh mong em som khoe manh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933221141.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.92 hai anh em Vuong Luong.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933202372.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho gia dinh anh Thuong.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933197641.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.089 be Linh cau mong em som khoe manh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933188759.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.085 gia dinh chi Phuong.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933181443.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.84 be Hoai Anh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933177989.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.082 em Hoai Anh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 MBVCB.1933157962.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.094 gia dinh chi Van.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 200,000.00 715608.190422.104548.Ung ho MS 2022095 be Tran dang Tu Nguyen
19/04/2022 200,000.00 349478.190422.085902.Ung ho MS 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 200,000.00 730632.190422.083320.UNG HO MS 2022.095 (BE TRAN DANG TU NGUYEN)-190422-08:33:08 730632
19/04/2022 200,000.00 289460.190422.070302.Ung ho MS 2022.092
19/04/2022 30,000.00 236155.190422.201358.PHUN THI HOAI LINH chuyen khoan
19/04/2022 30,000.00 SHGD:10015650.DD:220419.BO:TRAN THI LICH.Remark:Ung ho NCHCCCL LICH 0384697667
19/04/2022 300,000.00 966643.190422.192629.Ung ho NCHCCCL + Ta Trang
19/04/2022 300,000.00 208444.190422.180125.Ms 2022 092 anh em Vuong Luong
19/04/2022 300,000.00 IBVCB.1933886641.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 300,000.00 MBVCB.1933614825.ung ho ms 2022.094(chi Nguyen Thi Van).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 300,000.00 MBVCB.1933606125.ung ho ms 2022.095(be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 300,000.00 235281.190422.122728.ung ho ms 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen)
19/04/2022 300,000.00 659935.190422.115745.Chuyen tien ung ho ms 2022.095
19/04/2022 300,000.00 MBVCB.1933338998.Ha-Ngoc ung ho ms 2022.095.CT tu 0071004160600 NGUYEN KHAC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 300,000.00 630533.190422.113432.ung ho MS 2022.094 ( chi nguyen thi van )
19/04/2022 300,000.00 958925.190422.103053.UNG HO MS 2022.092 ANH EM VUONG LUONG
19/04/2022 300,000.00 MBVCB.1932958215.Ct ung ho MS 2022.082 ( e Ho Hoai Anh) .CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 300,000.00 MBVCB.1932907887.Chuyen MS 2022094 chi Nguyen Thi Van.CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 300,000.00 MBVCB.1932896495.Chuyen MS 2022095- be Tran Dang Tu Nguyen.CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 300,000.00 659509.190422.090316.ung ho MS 2022095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 300,000.00 MBVCB.1932694782.Ct ung ho MS 2022. 087 ( Le Thi Tuyet) .CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 300,000.00 SHGD:10008853.DD:220419.BO:PHAM THI KIM KHANH.Remark:Ung ho MS 2022.094 chi Nguyen Thi Van Ba vi, Hanoi
19/04/2022 300,000.00 071726.190422.021249.Ung ho NCHCCCL Khanh Mai 0904390060
19/04/2022 5,000,000.00 053996.190422.105137.UNG HO MS 2022.095 (BE TRAN DANG TU NGUYEN)
19/04/2022 5,000.00 MBVCB.1932865638.Tra Xuan Binh giup ms 2022095.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/04/2022 50,000.00 790175.190422.213036.nguyen ba nam ho ms 2022.095 be tran dang tu nguyen
19/04/2022 50,000.00 788083.190422.212922.nguyen ba nam ung ho ms 2022.094 chi nguyen thi van
19/04/2022 50,000.00 862576.190422.192104.T ung ho Tran Dang Tu Nguyen MS 2022.095
19/04/2022 50,000.00 360554.190422.144600.VCB;0011002643148;HUYNH MY TRAN ung ho MS 2022095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 50,000.00 IBVCB.1933733481.Giup ma so 2202.095 be Tran Dang Tu Nguyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/04/2022 50,000.00 375857.190422.123255.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022095 be Tran Dang Tu Nguyen
19/04/2022 50,000.00 103785.190422.121918.Ung ho MS 2002.095 (be Tran Dang Tu Nguyen)
19/04/2022 50,000.00 977361.190422.060626.Ung ho MS 2022.094 chi Nguyen Thi Van
19/04/2022 500,000.00 166127.190422.212716.Ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen)
19/04/2022 500,000.00 123438.190422.173842.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thu Trang 0943579259
19/04/2022 500,000.00 MBVCB.1934201853.Ung ho MS 2022.082 (anh em Vuong Luong).CT tu 0021001417883 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 500,000.00 MBVCB.1933939547.Ung ho MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0071001007676 NGUYEN XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 500,000.00 293767.190422.150106.Ung ho NCHCCCL TRAN DUC DUONG 0927077778 FT22109742500007
19/04/2022 500,000.00 IBVCB.1933823380.Ung ho NCHCCCL Le Minh Tam 10A Hoan Kiem Ha Noi.CT tu 0721000538294 LE MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 500,000.00 811044.190422.140634.ung ho MS 2022095 be tran dang tu nguyen
19/04/2022 500,000.00 MBVCB.1933703348.ms 2022 095 uh Tran Dang Tu Nguyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/04/2022 500,000.00 MBVCB.1933629144.ung ho ms 2022.093(ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 500,000.00 801608.190422.092453.ung ho MS 2022.092 ae vuong luong
19/04/2022 500,000.00 798957.190422.092412.ung ho MS 2022.092 anh em Vuong Luong
19/04/2022 500,000.00 MBVCB.1932599123.Ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0451001298901 NGO TAT THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 600,000.00 220419090932364:VIETTEL 400300 LIENNH 220419 220419090932364 NULL MS 2022095 TRAN DANG TU NGUYEN
19/04/2022 700,000.00 IBVCB.1933467982.Ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0251001662196 NGUYEN PHAM TO TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/04/2022 800,000.00 050702.190422.212222.MS 2022.095 (BE TRAN DANG TU NGUYEN)-190422-21:22:21 050702
20/04/2022 1,000,000.00 0200888899042021060220220001785306.88231.210603.Ung ho MS2022.094 chi Nguyen Thi Van VIETNAMNET
20/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1937943218.Ung ho MS 2022.096(gia dinh anh Cuong).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 1,000,000.00 283568.200422.145049.GOP MA SO 2022.096 GIA DINH ANH CUONG-200422-14:50:25 283568
20/04/2022 1,000,000.00 884066.200422.125124.VCB;0011002643148;TRAN THI BICH chuyen khoan ung ho NCHCCCL 0918908096
20/04/2022 1,000,000.00 082969.200422.010342.UNG HO MS 2022.092 (ANH EM VUONG LUONG)-200422-01:03:29 082969
20/04/2022 1,000.00 IBVCB.1935936330.asdf.CT tu 1024761722 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 1,000.00 IBVCB.1935902777.asdf.CT tu 1022353444 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 100,000.00 569868.200422.232303.Ma 2022 096 gia dinh anh Cuong
20/04/2022 100,000.00 MBVCB.1938609337.NCHCCCL trinhthiluom levangao .CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 100,000.00 614202.200422.215931.Ung ho NCHCCCL Nguyen Van Vuong 0898283170 FT22111137213344
20/04/2022 100,000.00 MBVCB.1938249029.ung ho MS 2022 096.CT tu 0781000423298 LE DUC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 100,000.00 630829.200422.202414.Chuyen tien ung ho ms 2022.096 gia dinh anh Cuong
20/04/2022 100,000.00 410489.200422.200257.T ung ho gia dinh anh Cuong MS 2022.096
20/04/2022 100,000.00 MBVCB.1938070423.UH MS 2022.096 gia dinh anh Cuong - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 100,000.00 520747.200422.184730.MS 2022.096(ung ho gia dinh anh cuong)
20/04/2022 100,000.00 089352.200422.172129.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 092 anh em Vuong Luong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
20/04/2022 100,000.00 MBVCB.1937056007.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.096 (gia dinh anh Cuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 100,000.00 MBVCB.1936892330.MS 2022. 083 (Co Tran Thi Tich Nghia).CT tu 0041000198648 LE THI HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 100,000.00 MBVCB.1936752761.Ung ho MS 2022.096 (gia dinh anh Cuong).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 100,000.00 MBVCB.1936717125.Ung ho NCHCCCL hanh 0375851995.CT tu 0821000103239 TRAN THI HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 100,000.00 186487.200422.130211.Ung ho MS2022 096 gd anh Cuong
20/04/2022 100,000.00 239961.200422.120015.Ung ho MS 2022 096 gia dinh anh Cuong
20/04/2022 100,000.00 142913.200422.110222.Ung ho NCHCCCL FT22110809000647
20/04/2022 100,000.00 702937.200422.091041.Ung ho Ms 2022.096 gia dinh anh Cuong
20/04/2022 100,000.00 MBVCB.1935793731.MS 2022.096 (Gia dinh anh Cuong).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 2,000,000.00 789888.200422.122216.ung ho GD anh Cuong MS 2022096
20/04/2022 2,500.00 867017.200422.162948.ung ho MS 2022 096 NAM MO A DI DA PHAT
20/04/2022 2,500.00 862877.200422.162847.ung ho MS 2022 095 NAM MO A DI DA PHAT
20/04/2022 20,000.00 MBVCB.1938312629.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.096 (gia dinh anh Cuong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 20,000.00 MBVCB.1938245036.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.096 ( gia dinh Anh Cuong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 20,000.00 714023.200422.202243.Ung ho NCHCCCL Tan 0336641673
20/04/2022 20,000.00 Ung ho NCHCCCL + van + 0931136333
20/04/2022 200,000.00 624359.200422.234250.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho ms 2022 096 gia dinh anh cuong
20/04/2022 200,000.00 047940.200422.231727.LE VAN HUNG chuyen tien ung ho gd anh cuong ms 2022 096
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1938279125.ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1938271144.ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1938268008.ung ho MS 2022. 093 (Ba Nguyen Thi Hue).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1938265799.ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 334878.200422.175050.MS 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20/04/2022 200,000.00 790885.200422.174736.ung ho MS 2022.096
20/04/2022 200,000.00 332407.200422.174227.MS 2022.096 gia dinh anh Cuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20/04/2022 200,000.00 418039.200422.172925.Ung ho MS 2022095 be Tran Dang Tu Nguyen
20/04/2022 200,000.00 584467.200422.161218.hanh vung tau ung ho MS 2022.086 anh nguyen tien thuong
20/04/2022 200,000.00 575678.200422.160826.hanh vung tau ung ho MS 2022.090 chu tran thien duc
20/04/2022 200,000.00 573719.200422.160722.hanh vung tau ung ho MS 2022.085 gd chi phuong
20/04/2022 200,000.00 570251.200422.160553.hanh vung tau ung ho MS 2022.089 be tran ngoc linh
20/04/2022 200,000.00 568108.200422.160443.hanh vung tau ung ho MS 2022.083
20/04/2022 200,000.00 560977.200422.160117.hanh vung tau ung ho MS 2022.091 co le thi thuy
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1936992611.Dong gop TT.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1936937516.Ba Bui Thi Khuyen o BL ung ho MS 2022.095.CT tu 0491000017398 HOANG VAN LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 755313.200422.135443.Chuyen tien Ung ho MS 2022.094 chi Nguyen Thi Van
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1936601037.Nhaahn ung ho ms 2022.096.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 450749.200422.114957.IBFT Ung ho NCHCCCL ho thi cuc-dt 090313
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1936414310.Ung ho MS 2022.095 ( be tran dang tu nguyen ).CT tu 0451000426401 NGUYEN HOANG TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1936406585.ung ho MS 2022.096 (gia dinh anh Cuong).CT tu 0081001002937 VU THI GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 187799.200422.102542.unghomaso2022 096 chinguyenthilieu
20/04/2022 200,000.00 173699.200422.100138.Ung ho MS 2022092 anh em Vuong Luong
20/04/2022 200,000.00 153003.200422.095102.MS 2022.096( GIA DINH ANH CUONG)-200422-09:51:02 153003
20/04/2022 200,000.00 MBVCB.1935816811.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.096(gia dinh anh Cuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 200,000.00 253135.200422.080024.Ung ho MS 2022 096 gia dinh anh Cuong
20/04/2022 200,000.00 019011.200422.075841.Ung ho MS 2022.096 gia dinh anh Cuong FT22110066695839
20/04/2022 200,000.00 981987.200422.065852.ung ho ms 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen
20/04/2022 260,000.00 158985.200422.071204.VO THI CAM HAN chuyen khoan ung ho chuong trinh NCHCCCL
20/04/2022 300,000.00 MBVCB.1938262612.ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 300,000.00 MBVCB.1938256335.ung ho MS 2022.096 (gia dinh anh Cuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 300,000.00 587077.200422.161313.hanh vung tau ung ho MS 2022.087 chi le thi tuyet
20/04/2022 300,000.00 MBVCB.1936894780.ung ho ms 2022.096(gd anh Cuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 300,000.00 682768.200422.140718.DO TRUNG KIEN UNG HO C NGUYEN THI LIEU MS2022.096 FT22110101234595
20/04/2022 300,000.00 260186.200422.133326.MoMoT01627824272T23288355740T970436TNCHCCCL VTKOanh 0327824272
20/04/2022 300,000.00 611384.200422.121347.Chuyen tien ung ho ms 2022.096
20/04/2022 300,000.00 MBVCB.1936520601.UNG HO MS 2022.096 (gia dinh anh Cuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 300,000.00 IBVCB.1936362475.Ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh) ap Kenh Moi, xa Khanh Hai, H. Tran Van Thoi, T. Ca Mau.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 300,000.00 IBVCB.1936342313.Ung ho MS: 2022.096 (gd anh Cuong) tru tho 8, xa Phuc Dong, H. Huong Khe, T. Ha Tinh.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 300,000.00 523734.200422.093836.MS 2022 096 gia dinh anh Cuong
20/04/2022 300,000.00 721162.200422.081934.ung ho MS 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen
20/04/2022 300,000.00 082758.200422.010024.UNG HO MS 2022. 093 (BA NGUYEN THI HUE)-200422-01:00:24 082758
20/04/2022 5,000.00 MBVCB.1935880202.Tra Xuan Binh giup ms 2022096.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/04/2022 50,000.00 MBVCB.1938581797.Ung ho NCHCCCL Vu Thao Chinh 0967200395.CT tu 0341006911009 VU THAO CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 50,000.00 7.766.762.004.221.740.000.000.000
20/04/2022 50,000.00 IBVCB.1937488261.Giup ma so 2202.096 gia dinh anh Cuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/04/2022 50,000.00 MBVCB.1937487407.LE THI Ung ho gd anh Cuong.CT tu 0201000740849 LE THI THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 50,000.00 226364.200422.131831.LY NGOC SON chuyen khoan
20/04/2022 50,000.00 598733.200422.102131.ms 2022 096 ung ho gia dinh anh Cuong
20/04/2022 50,000.00 330006.200422.101210.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022096 gd anh Cuong
20/04/2022 500,000.00 962269.200422.210506.ung ho nchcccl giang nguyen phan 0983948562
20/04/2022 500,000.00 988303.200422.201054.Bao Bao Uh Ms 2022.094 Nguyen thi Van FT22110566902608
20/04/2022 500,000.00 MBVCB.1937779865.NGUYEN THI HOAN chuyen tien ung ho MS 2022.096( gia dinh anh cuong).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 500,000.00 861854.200422.160604.DONG HO GALLE WATCH UNG HO MS2022.082 BAo Vietnamnet FT22110869060725
20/04/2022 500,000.00 565396.200422.160350.hanh vung tau ung ho MS 2022.088 be pham cong danh
20/04/2022 500,000.00 294359.200422.144522.MS 2022.096 gd anh Cuong FT22110065364414
20/04/2022 500,000.00 SHGD:10002203.DD:220420.BO:LUONG HUU DUC.Remark:995222042054776 Ung ho NCHCCCL NguyenThiLanPhuong 0964468305
20/04/2022 500,000.00 MBVCB.1936668751.Giup do ma so 2022.096.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 500,000.00 MBVCB.1936662172.ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0441000667309 HINH DINH NGUYEN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 500,000.00 MBVCB.1936657301.ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong).CT tu 0441000667309 HINH DINH NGUYEN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 500,000.00 MBVCB.1936541364.Ung ho MS 2022.096( gia dinh anh Cuong).CT tu 0011002866689 PHAM HONG NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/04/2022 500,000.00 669122.200422.105829.NCHCCCL Nguyen Thi Thao 0406762468
20/04/2022 500,000.00 542825.200422.105235.NCHCCCL Dinh Thi Thuong 0932316468 FT22110823372497
20/04/2022 500,000.00 151744.200422.094812.UNG HO MS 2022.096 (GIA DINH ANH CUONG)-200422-09:47:34 151744
20/04/2022 500,000.00 474428.200422.093215.Ung ho MS 2022.096 gd a Cuong FT22110537590370
20/04/2022 500,000.00 294807.200422.083800.MS 2022 093
20/04/2022 500,000.00 SHGD:10007620.DD:220420.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.094 chi Nguyen Thi Van
20/04/2022 500,000.00 112732.200422.080347.Ung ho MS 2022.096 gia dinh anh Cuong
20/04/2022 500,000.00 IBVCB.1935694267.MS 2022 093 ba NGUYEN THI HUE tp HCM.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/04/2022 500,000.00 IBVCB.1935682214.MS 2022 094 chi NGUYEN THI VAN tp Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/04/2022 500,000.00 083080.200422.010611.UNG HO MS 2022.095 (BE TRAN DANG TU NGUYEN)-200422-01:05:58 083080
20/04/2022 900,000.00 367423.200422.160625.Ung ho MS 2022 094 MS 2022 095 ms 2022 096
20/04/2022 900,000.00 366382.200422.160456.Ung ho MS 2022 091 MS 2022 092 ms 2022 093
20/04/2022 900,000.00 362729.200422.155857.Ung ho MS 2022 088 MS 2022 089 ms 2022 090

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-04-2022 06:28:50 50.000 CT DEN:210123042883 MBVCB.1907257837.042883.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.086 (chu Tran Thien Duc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
11-04-2022 08:12:25 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2022.080 ( be Kieu Bao Khang)
11-04-2022 16:23:54 200.000 CT DEN:210110336556 Ung ho ms 2022 086 chu tran thien duc
11-04-2022 16:26:49 200.000 CT DEN:210110344900 Ung ho ms 2022 085 gia dinh chi phuong
11-04-2022 18:18:08 90.000 LPT  ung ho  MS 2022.086  (Chu Tran Thien Duc)
11-04-2022 18:42:06 100.000 ung ho ma so 2022.085
11-04-2022 18:44:21 100.000 ung ho ma so 2022.086
11-04-2022 21:33:36 300.000 ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet)
12-04-2022 01:01:32 90.000 LPT ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet); thoi gian GD:12/04/2022 00:38:17
12-04-2022 01:05:34 20.000 Ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-04-2022 06:50:38 100.000 ung ho ma so 2022.087 (chi Le Thi Tuyet)
12-04-2022 07:04:00 50.000 CT DEN:210200023111 MBVCB.1910008493.023111.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-04-2022 07:30:17 1.000.000 MS 2022.087 (be Pham Cong Danh)
12-04-2022 07:33:39 200.000 Ung ho MS 2022087 be Pham Cong Duong
12-04-2022 07:44:49 100.000 CT DEN:210200772011 MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh)
12-04-2022 08:02:49 50.000 CT DEN:210201070091 MBVCB.1910121607.070091.PHAN VAN ANH chuyen tien.CT tu 1020013011 PHAN VAN ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-04-2022 08:06:10 10.000 CT DEN:210201073927 MBVCB.1910132043.073927.ung ho?MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh) cung ca 50000 ck lan 1 khong ghi noi dung.CT tu 1020013011 PHAN VAN ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-04-2022 08:24:00 100.000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.087 Be Pham Cong Danh
12-04-2022 08:30:10 300.000 Ung ho MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh)
12-04-2022 08:33:12 200.000 So GD goc: 10018401 TTTP ung ho Ms2022.086 chu Tran Thien Duc
12-04-2022 08:33:13 300.000 So GD goc: 10018001 TTTP ung ho Ms2022.085 gia dinh chi Phuong
12-04-2022 08:40:27 100.000 ms 2022.087 ( be pham cong danh )
12-04-2022 08:45:59 100.000 STA ungho ms2022.087 (be Pham Cong Danh)
12-04-2022 08:49:12 100.000 STA ungho ms2022.087 (chi Le Thi Tuyet)
12-04-2022 09:10:41 100.000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2022.087; be Pham Cong Danh
12-04-2022 09:11:43 200.000 ms2022. 087 pham cong danh
12-04-2022 09:30:45 200.000 CT DEN:588597753770 ICB;114000161718; Ung ho MS 2022 087 Be Pham Cong Danh
12-04-2022 09:45:17 300.000 CT DEN:210202556424 ung ho MS 2022087
12-04-2022 10:03:25 500.000 CT DEN:210203657215 Ung ho MS 2022.087 be Pham Cong Danh
12-04-2022 10:08:51 100.000 CT DEN:210203825993 Ung ho MS 2022.087 (chi Le Thi Tuyet). Nguoi gui: Pham Nha NEU
12-04-2022 11:16:48 90.000 LPT ung ho MS 2022.087  (Be Pham Cong Danh)
12-04-2022 11:50:59 200.000 vo ngoc hoang ung ho Ms 2022.087 ( be Pham Cong Danh)
12-04-2022 12:15:13 100.000 ung ho ma so 2022.087 (be Pham Cong Danh)
12-04-2022 14:14:13 300.000 Ung ho MS 2022.078
12-04-2022 20:21:55 100.000 MS 2022.088 (be Pham Cong Danh)
12-04-2022 20:24:01 100.000 MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong)
12-04-2022 20:28:31 100.000 MS2022.084 (be Hoai Anh)
13-04-2022 01:14:52 100.000 Ung ho MS 2022.087 (Be Pham Cong Danh); thoi gian GD:12/04/2022 23:33:10
13-04-2022 06:18:24 100.000 ms 2022.086 ( chu tran thien duc )
13-04-2022 06:33:06 20.000 Ung ho MS 2022.086 (Chu Tran Thien Duc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-04-2022 07:35:32 50.000 CT DEN:210300064793 MBVCB.1913629539.064793.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.088 (be Pham Cong Danh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
13-04-2022 08:14:47 50.000 ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh)
13-04-2022 09:40:14 100.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.089 (Tran Ngoc Linh)
13-04-2022 09:53:20 200.000 CT DEN:210302816251 ung ho MS 2022.089 be Tran Ngoc Linh
13-04-2022 10:14:08 100.000 CT DEN:210310668926 MS 2022 089
13-04-2022 12:22:23 200.000 ung ho ma so 2022.089 (be Tran Ngoc Linh)
13-04-2022 13:35:33 500.000 LE CAM THUY chuyen tien ung ho MS 2022.089 (be TRAN NGOC LINH)
13-04-2022 15:02:35 300.000 mot chut tam long den MS 2022 089 ( be Tran Ngoc Linh)
13-04-2022 15:09:17 200.000 Co NGOC DUYEN ho tro chau Cong Danh; 10tuoi; Binh Duong;  bi suy than giai doan cuoi; thuong con
13-04-2022 15:31:11 300.000 CT DEN:203391727212 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 087 be Pham Cong Danh
13-04-2022 15:32:54 300.000 CT DEN:353381855386 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 087 LE THI TUYET
13-04-2022 15:34:20 300.000 CT DEN:962200352164 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 086 TRAN THIEN DUC
13-04-2022 15:36:44 300.000 CT DEN:545020106614 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 082 Em HO HOAI ANH
13-04-2022 17:12:30 300.000 CT DEN:599189013441 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 081 TRAN THI KIM PHUONG
13-04-2022 17:14:10 300.000 CT DEN:629948075015 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 084 Be HOAI ANH
14-04-2022 00:47:42 200.000 CT DEN:210331633891 Ung ho ms 2022 088 be pham cong danh; thoi gian GD:13/04/2022 23:12:07
14-04-2022 00:49:46 200.000 CT DEN:210331644477 Ung ho ms 2022 089 be tran ngoc linh; thoi gian GD:13/04/2022 23:20:27
14-04-2022 01:00:43 20.000 Ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:14/04/2022 00:22:07
14-04-2022 06:20:38 200.000 CT DEN:210440132082 ung ho MS 2022 089 Be Tran Ngoc Linh
14-04-2022 07:03:23 100.000 CT DEN:210400018259 MBVCB.1916802727.018259.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
14-04-2022 07:13:39 100.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh)
14-04-2022 07:16:35 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong)
14-04-2022 07:18:24 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh)
14-04-2022 07:29:09 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong)
14-04-2022 07:35:27 3.000.000 ong Tu Van ho tro ms 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Tuong)
14-04-2022 08:03:54 500.000 PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh)
14-04-2022 08:29:11 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
14-04-2022 09:01:43 500.000 ung ho ms 2022.085 gd chi Phuong
14-04-2022 10:14:43 100.000 ZP68ESH2UE80 220414000086591 ung ho be Tran Ngoc Linh MS 2022.089 chuc be mau khoe.
14-04-2022 12:26:52 100.000 ung ho ma so 2022.090
14-04-2022 14:36:44 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS 2022.088  (Be Pham Cong Danh)
14-04-2022 14:38:56 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh)
15-04-2022 00:46:43 600.000 ung ho MS 2022.088 ( be Pham Cong Danh); thoi gian GD:14/04/2022 23:11:23
15-04-2022 06:02:20 50.000 CT DEN:210523046697 MBVCB.1919913312.046697.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
15-04-2022 06:05:22 500.000 CT DEN:150242792735 ung ho MS 2022090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong
15-04-2022 06:25:25 20.000 Ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-04-2022 08:42:27 300.000 MS 2022.091 (co Le Thi Thuy)
15-04-2022 08:45:52 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.091
15-04-2022 09:15:02 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
15-04-2022 09:25:36 100.000 CT DEN:150242848620 Ung ho MS 2022 078 be Nguyen Nu Tam Di
15-04-2022 10:56:48 100.000 ms 2022.091 ( co le thi thuy )
15-04-2022 12:09:14 100.000 ung ho ma so 2022.091 ( co Le Thi Thuy)
15-04-2022 13:45:05 1.000.000 ung ho ma so 2022.091 co Le Thi Thuy thuong co qua
15-04-2022 13:46:44 1.000.000 ung ho ma so 2022.090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong thuong anh qua
15-04-2022 14:30:54 100.000 MS 2022.091
15-04-2022 15:57:16 90.000 LPT ung ho MS 2022.088  (Be Pham Cong Danh)
15-04-2022 15:58:18 90.000 LPT ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh)
15-04-2022 15:59:37 90.000 LPT ung ho MS 2022.090 (gia dinh anh Nguyen Tien Thuong)
15-04-2022 16:00:26 90.000 LPT ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy)
15-04-2022 16:53:24 100.000 CT DEN:210509401486 Ung ho NCHCCCL Tran Chi Cuong 0815551696 FT22105856530348
15-04-2022 18:06:05 50.000 STA ungho ms2022.091 (co Le Thi Thuy)
15-04-2022 18:16:33 1.000.000 gd Tom C tang MS 2022.091 co Le Thi Thuy
15-04-2022 18:17:22 1.000.000 gd Tom C tang MS 2022.090 anh Nguyen Tien Thuong
15-04-2022 18:18:07 1.000.000 gd Tom C tang MS 2022.086 chu Tran Thien Duc
15-04-2022 18:18:54 3.000.000 gd Tom C tang MS 2022.088 be Pham Cong Danh
15-04-2022 18:19:31 1.000.000 gd Tom C tang MS 2022.087 c Le Thi Tuyet
15-04-2022 18:20:12 1.000.000 gd Tom C tang MS 2022.085 gd chi Phuong
15-04-2022 18:49:29 50.000 CT DEN:210518539136 MS 2022.091 CO LE THI THUY-150422-18:49:29 539136
15-04-2022 19:10:32 500.000 VO THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2022.087 Le Thi Tuyet
16-04-2022 01:15:45 20.000 Ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:16/04/2022 00:29:20
16-04-2022 07:41:51 50.000 CT DEN:210600059611 MBVCB.1923545491.059611.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-04-2022 07:42:40 100.000 ms 2022.092 ( anh em vuong luong )
16-04-2022 12:12:36 100.000 ung ho ma so 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16-04-2022 13:56:18 50.000 Ghi ro ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong
16-04-2022 14:09:47 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
16-04-2022 14:22:16 75.000 LPT ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16-04-2022 15:27:39 500.000 Ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16-04-2022 15:58:00 500.000 NGUYEN THI THANH NGA ung ho ms 2022.092
16-04-2022 16:22:28 500.000 CT DEN:210609997694 Ms 2022.092 Vuong Luong FT22106742288098
16-04-2022 17:42:27 300.000 CT DEN:484088516811 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 092 anh em Vuong Luong
16-04-2022 18:55:46 300.000 ung ho ms 2022.092( chau Vuong Luong)
16-04-2022 19:45:03 300.000 ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
16-04-2022 20:33:03 100.000 MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
17-04-2022 01:15:06 100.000 CT DEN:210623008015 MS2022 091 Le Thi Thuy; thoi gian GD:16/04/2022 23:54:13
17-04-2022 01:19:40 200.000 2022092 vuong luong; thoi gian GD:17/04/2022 00:18:29
17-04-2022 01:29:20 20.000 Ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-04-2022 05:54:06 200.000 LE XUAN LIEM chuyen tien ung ho MS 2022.092
17-04-2022 07:30:15 100.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
17-04-2022 07:31:52 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022. 093 (Ba Nguyen Thi Hue)
17-04-2022 10:17:58 200.000 Ung ho MS 2022. 093 (Ba Nguyen Thi Hue)
17-04-2022 11:38:45 100.000 ms 2022.093 ( ba nguyen thi heu )
17-04-2022 12:57:56 200.000 CT DEN:170243863385 Ung ho MS 2022 093 Ba Nguyen Thi Hue
17-04-2022 13:57:13 100.000 CT DEN:170243882693 MS 2022082 em Ho Hoai Anh
17-04-2022 13:59:51 200.000 CT DEN:170243883509 MS 2022088 Be Pham Cong Danh
17-04-2022 14:06:37 300.000 CT DEN:170243885728 MS 2022089 be Tran Ngoc Linh
17-04-2022 14:08:57 100.000 CT DEN:170243886443 MS 2022090 gia dinh anh Nguyen Tien Thuong
17-04-2022 14:11:31 200.000 CT DEN:170243887272 MS 2022091 co Le Thi Thuy
17-04-2022 14:13:02 200.000 CT DEN:170243887767 MS 2022092 anh em Vuong Luong
17-04-2022 14:34:18 500.000 Chuyen tien ung ho MS 2022.093 (Ba Nguyen Thi Hue)
17-04-2022 14:45:25 200.000 CT DEN:210707601078 ung ho MS 2022.092 anh em Vuong Luong
17-04-2022 14:51:32 200.000 CT DEN:210707607905 ung ho MS 2022.055 Be Truong Phu Thien
17-04-2022 14:56:56 200.000 CT DEN:210707616293 ung ho MS 2022. 093 Ba Nguyen Thi Hue
17-04-2022 15:01:42 200.000 CT DEN:210708623246 ung ho MS 2022.088 Be Pham Cong Danh
17-04-2022 15:03:15 200.000 CT DEN:210708625294 ung ho MS 2022.078 Be Nguyen Nu Tam Di
17-04-2022 16:50:20 500.000 mot chut tam long den  MS 2022. 093 (Ba Nguyen Thi Hue)
17-04-2022 17:11:03 300.000 Ung ho MS 2022.093 (Ba Nguyen Thi Hue)
17-04-2022 18:02:12 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
17-04-2022 22:19:41 100.000 Ung ho MS 2022.092 (anh em Vuong Luong)
17-04-2022 22:22:37 100.000 Ung ho MS 2022.088 (be Pham Cong Danh)
18-04-2022 06:29:14 20.000 Ung ho MS 2022. 093 (Ba Nguyen Thi Hue). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-04-2022 06:33:37 200.000 ung ho ma so 2022.093
18-04-2022 07:01:56 50.000 CT DEN:210800013309 MBVCB.1929039469.013309.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.093 (ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-04-2022 08:38:41 50.000 CT DEN:210880325296 Ung ho chi Nguyen thi Van
18-04-2022 08:59:10 50.000 ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van)
18-04-2022 10:23:00 100.000 CT DEN:210803293587 ung ho MS 2022.093 (ba Nguyen Thi Hue). Nguoi gui: Nha Bau
18-04-2022 12:13:19 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.084 be HOAI AN
18-04-2022 12:14:22 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.081 co TRAN THI KIM PHUONG
18-04-2022 12:18:45 200.000 ung ho ma so 2022.094
18-04-2022 13:48:04 200.000 Ung ho MS 2022.094 Chi Nguyen Thi Van
18-04-2022 20:58:56 500.000 ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh)
18-04-2022 22:05:28 100.000 ms 2022.094 ( chi nguyen thi van )
19-04-2022 01:07:53 20.000 Ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:19/04/2022 00:25:12
19-04-2022 05:50:26 500.000 CT DEN:190244614215 ung ho MS 2022094 chi Nguyen Thi Van
19-04-2022 06:10:19 200.000 CT DEN:210923978239 HT 2022.092 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
19-04-2022 06:56:53 50.000 CT DEN:210923032785 MBVCB.1932416188.032785.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
19-04-2022 07:47:50 1.000.000 ung ho ma so 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen thuong be qua
19-04-2022 08:17:51 250.000 So GD goc: 995222041952346 995222041952346 MS 2022.095 be TranDang Tu Nguyen Chuc be va chi nhieu hanh phuc
19-04-2022 08:19:26 100.000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen
19-04-2022 08:47:02 500.000 CT DEN:062086751257 ICB;114000161718;VUONG THI THANH HA chuyen khoan ung ho be Tran Dang Tu Nguyen
19-04-2022 08:48:14 300.000 Ung ho MS 2022.095(be Tran Dang Tu Nguyen)
19-04-2022 09:30:51 500.000 PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen)
19-04-2022 10:06:18 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho MS 2022.095 ( be Tran Dang Tu Nguyen)
19-04-2022 12:29:14 200.000 ung ho ma so 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen)
19-04-2022 13:22:23 500.000 ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen)
19-04-2022 13:22:50 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen )
19-04-2022 13:25:17 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.092 ( anh em Vuong Luong )
19-04-2022 13:39:07 200.000 CT DEN:210900525762 GIUP DO BE TRAN DANG TU NGUYEN (100K), MS 2022.093 (BA NGUYEN THI HUE) 100K
19-04-2022 14:13:06 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
19-04-2022 15:54:21 800.000 CT DEN:210908872888 QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2022.092 UNG HO ANH EM VUONG LUONG
19-04-2022 15:56:18 100.000 CT DEN:913079489802 ICB;114000161718;STA ungho ms2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen
19-04-2022 16:39:13 200.000 TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2022.095( be Tran Dang Tu Nguyen)
19-04-2022 23:20:51 80.000 LPT ung ho MS 2022. 093 (Ba Nguyen Thi Hue)
19-04-2022 23:21:56 80.000 LPT ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van)
19-04-2022 23:24:17 80.000 LPT ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen)
20-04-2022 05:47:12 100.000 ms 2022.095 ( be tran dang tu nguyen )
20-04-2022 06:29:17 20.000 Ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-04-2022 07:06:13 50.000 CT DEN:211000074125 MBVCB.1935616314.074125.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
20-04-2022 08:27:05 1.000.000 CT DEN:117727656892 ICB;114000161718;LAM MINH TRI chuyen khoan ung ho MS 2022096 gia dinh anh Cuong
20-04-2022 08:32:10 200.000 CT DEN:211001637019 HT 2022.094 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
20-04-2022 08:33:19 200.000 CT DEN:211001637875 MS 2022.095 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
20-04-2022 10:44:19 100.000 CT DEN:284578976689 ICB;114000161718;ung ho MS 2022096 gia dinh anh Cuong
20-04-2022 11:20:30 200.000 NGUYEN XUAN MANH ung ho ma so 2022.096
20-04-2022 13:22:05 100.000 ms 2022.096 ( gia dinh anh cuong )
20-04-2022 13:57:17 500.000 ung ho MS 2022.096 gia dinh anh Cuong
20-04-2022 14:37:11 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
20-04-2022 14:59:40 200.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.096
20-04-2022 16:57:22 200.000 NCHCCCL
20-04-2022 19:58:14 200.000 ung ho Vo Thuy Lieu Ha Tinh
20-04-2022 22:26:15 5.000.000 CT DEN:211015071217 Ong Tu Van giup do ms2022.096 gia dinh anh Cuong FT22111488360248
20-04-2022 22:45:26 80.000 LPT ung ho ms 2022.096 gia dinh anh Cuong

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Chàng trai Cơ Ho bập bõm tiếng Việt xin cứu cha bị sốt xuất huyết nặng

Gần 1 tuần mẹ về quê xoay sở tiền cứu cha bị sốt xuất huyết nặng mà chưa được, K’ Quyết lo lắng đến mất ngủ. Em thường lủi thủi ngồi nhìn vào phòng bệnh nơi cha em đang điều trị, mong mỏi tin tốt lành.

Trao hơn 60 triệu đồng đến hai hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị

Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng đến gia đình chị Trần Thị Thu Thủy ở huyện Triệu Phong và 23 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thủy Tiên ở huyện Gio Linh. Cả hai hộ đều có hoàn cảnh hết sức bi đát.

Trao hơn 35 triệu đồng đến người mẹ đơn thân nuôi con ung thư

Những tưởng sẽ có chỗ dựa lúc về già, căn bệnh ung thư xương hành hạ con gái khiến chị Lê Thị Thái như muốn ngã quỵ.

Mắc bệnh hiếm, thiếu nữ khốn khổ sống cảnh thực vật

Mặc dù phát hiện ra căn bệnh dị dạng mạch máu não trong giai đoạn vàng điều trị nhưng bởi nhà quá nghèo, không có điều kiện chạy chữa, Linh gặp một loạt biến chứng gây liệt nửa người, mù mắt và điếc tai.

Bé trai 10 tuổi bị u não cần giúp đỡ để được xạ trị

Tấn Tú bị yếu liệt nửa thân sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não vào tháng 7 năm ngoái. Mỗi khi lên cơn đau, con mất kiểm soát, vặn vẹo cơ thể, gồng căng cứng, cào loạn xạ như muốn dứt bỏ căn bệnh quái ác.

Trao gần 68 triệu đồng tới hai đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ

Mẹ qua đời do ung thư, mới đây người bố, chỗ dựa cuối cùng của hai anh em Bách - Đan lại đột tử. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gần 68 triệu đồng tới hai anh em Bách và Đan.

Liệt giường 5 tháng do hậu Covid-19, sản phụ khóc ròng nhớ con thơ

Nằm trên giường bệnh, nghe chồng nhắc đến con gái nhỏ, chị lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa trẻ tội nghiệp phải xa mẹ từ khi còn đỏ hỏn, chị cũng thèm khát biết mấy được ôm con trong vòng tay.

Anh Phùng Văn Long bị tai nạn giao thông đã được xuất viện về nhà

Qua điện thoại, nghe  cô Đặng Thị Lan vui mừng thông báo, con trai cô đã được xuất viện về nhà. Đây là giây phút mong đợi nhất của gia đình và niềm vui bất ngờ của nhiều bạn đọc VietNamNet

Khao khát sống của người cha nghèo mắc bệnh ung thư

Gia đình vốn quá nghèo, đến cái ăn còn chật vật. Vậy nên khi phát hiện bị ung thư tuyến nước bọt, anh Thanh chỉ ngậm ngùi xin về nhà chờ chết vì chẳng có tiền đóng viện phí.

Trao 37 triệu đồng tới gia đình có cha chấn thương sọ não, con liệt hai chân

Con trai gặp tai nạn liệt hai chân chưa được bao lâu thì chồng cũng gặp nạn chấn thương sọ não, chị Nguyễn Thị Lam ở Hà Tĩnh kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng tới gia đình chị Lam.

Con mắc bệnh u lympho hiểm ác, cha nghèo người dân tộc Mông tìm kiếm sự giúp đỡ

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn những người xung quanh có chút lạ lẫm. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, con cũng chỉ có thể nhích người về phía bố, thở từng hơi yếu ớt.

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.