Trong năm 2020, sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã kìm hãm sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có 757 doanh nghiệp (chiếm 47,7% trong tổng số doanh nghiệp) điều chỉnh giảm tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 20.590 lao động (8.416 lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động; 10.297 lao động nghỉ việc không hưởng lương; 1.877 lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH; 9.000 trường hợp không xác nhận BHXH bảo lưu).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH  vẫn tiếp tục diễn ra.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp, BHXH tỉnh đã tăng cường thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch.

{keywords}
Bảo hiểm xã hội Bình Thuận tích cực đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. 

Đến 30/11/2020, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 94 văn bản của đơn vị, doanh nghiệp, hội/hiệp hội doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Đề nghị giãn đóng, miễn đóng, miễn lãi chậm đóng, dừng đóng vào các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; Thông báo lao động nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ không hưởng lương; Thông báo tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do gặp khó khăn bởi Covd-19…  

BHXH tỉnh cũng đã tiếp nhận và xác nhận kịp thời danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của 119 đơn vị doanh nghiệp/6.412 lao động, đạt tỷ lệ giải quyết hồ sơ 100%.

Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm vấp phải nhiều thách thức trong bối cảnh dịch bùng phát nhưng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh, công tác này từng bước được gỡ khó.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho các huyện, thị xã, thành phố. Từ đó, UBND huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu cho các xã, phường thị trấn. Lấy kết quả phát triển đối tượng tham BHXH, BHYT để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các địa phương và đơn vị có liên quan.

Việc trích kinh phí đảm bảo hỗ trợ đóng BHYT có các đối tượng yếu thế như: Người thuộc hộ gia đình nghèo, học sinh sinh viên, người thuộc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh… được UBND tỉnh quan tâm triển khai kịp thời.

Về phía BHXH tỉnh, để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với các chính sách bảo hiểm, đơn vị đã đổi mới cách tiếp cận, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT, đẩy mạnh thanh toán bằng các phương thức không dùng tiền mặt…

Với những giải pháp quyết liệt, tính đến ngày 30/11/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 91.885 người, đạt 91,2% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện là 9.399 người, đạt 92,5% kế hoạch; tham gia BHTN là 82.949 người, đạt 89,8% kế hoạch; Tổng số người tham gia BHYT là 1.007.248 người, đạt 96,3% kế hoạch.

Lê Thuý