bầu cử đại biểu HĐND

Cập nhập tin tức bầu cử đại biểu HĐND

Hà Nội: Sợ trượt đại biểu HĐND, ứng cử viên lấy 75 phiếu để tự bầu cho mình

Lo ngại sẽ không trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, một ứng cử viên ở Hà Nội đã lấy đi 75 phiếu bầu. Sau đó, người này gạch tên các ứng cử viên khác rồi nhờ người bỏ vào hòm phiếu.

Giới thiệu ít nhất 15% ứng viên dưới 40 tuổi vào HĐND khóa mới

Dự kiến, tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không dưới 10%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không dưới 15%.