Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 268 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 30 ngày 28/7 của Quốc hội khóa XV.

{keywords}
Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập họp bất thường vào cuối giờ chiều 6/8

Trong đó, Thường vụ Quốc hội đồng ý với quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 đồng thời là giấy phép hoạt động; giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý giao Thường trực HĐND quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan này và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Đối với đề nghị quy định việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 (bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19 ) do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị Covid-19.

Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 có các bệnh khác thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cần chiến lược tổng thể về vắc xin

Cùng với việc ban hành Nghị quyết 268, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có công văn gửi Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần cụ thể hóa hơn nữa các biện pháp được nêu trong nghị quyết làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động áp dụng một cách linh hoạt song vẫn bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán.

Trong dự thảo Nghị quyết không nên sử dụng các từ ngữ không rõ về nội hàm như “sớm hơn”, “cao hơn” để tránh cách hiểu không thống nhất, gây lúng túng cho các địa phương trong việc áp dụng, thậm chí có thể tạo ra sự tùy tiện, thiếu nhất quán giữa các địa phương hoặc áp dụng vượt quá mức cần thiết, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, làm giảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện “mục tiêu kép” của cả nước.

Về các cơ chế, chính sách đặc thù, Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đưa ra một Chiến lược tổng thể về vắc xin, trong đó có cơ chế phân bổ, sử dụng và phác đồ tiêm vắc xin thống nhất trên toàn quốc.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề cấp giấy lưu hành thuốc điều trị và vắc xin phòng Covid-19, kể cả khi được phê duyệt sử dụng khẩn cấp thì các bước quan trọng, các tiêu chí bắt buộc cũng không được bỏ qua. Đồng thời, cần cung cấp đầy đủ các dữ liệu khoa học của tất cả các bước thử nghiệm thuốc, vắc xin; tổ chức đánh giá dữ liệu này một cách cẩn trọng, phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Trước đó, vào cuối giờ chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập họp bất thường để cho ý kiến về nội dung này và 17/17 thành viên có mặt đã nhất trí để thông qua Nghị quyết 268.

Thu Hằng

Thường vụ Quốc hội họp khẩn chốt giải pháp cấp bách chống dịch Covid-19

Thường vụ Quốc hội họp khẩn chốt giải pháp cấp bách chống dịch Covid-19

17/17 thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với 4 nội dung khác quy định của pháp luật mà Chính phủ xin ý kiến để phòng chống dịch Covid-19.