Chấp hành kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Theo đó, để tạo chuyển biến trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 trong nước và thế giới còn có những diễn biến phức tạp, khó lường; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - ông Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu người đứng đầu (bao gồm cả cấp phó của người đứng đầu) các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền, thực hiện cải cách TTHC, nâng cao tinh thần phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt là Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH cấp tỉnh), Giám đốc BHXH cấp huyện.

Việc tạo chuyển biến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

{keywords}
 

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục công bố, cập nhật và công khai TTHC đảm bảo đúng quy định, kịp thời, đầy đủ, chính xác, thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận, xử lý kịp thời và trả lời đầy đủ phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng nêu cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, không để cơ quan, đơn vị xảy ra tình trạng gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đồng thời, phải phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả của công chức viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tại cơ quan, đơn vị phụ trách; giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng, quá hạn; chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong trong bối cảnh dịch Covid-19

BHXH Việt Nam cũng triển khai các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm vừa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị vừa phải bảo đảm việc phòng, ngừa dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả một số chính sách và thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH cấp tỉnh, Giám đốc BHXH cấp huyện phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương.              

Có thể nói, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội cần được coi trọng, đặt lên hàng đầu.

Thời gian qua, toàn ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp: đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… góp phần xây dựng hình ảnh ngành hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức và cá nhân, đặc biệt là việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Thúy Ngà