Sáng 5/12, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 14. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

“Một trong số hoạt động giám sát quan trọng là thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo Quy định số 96 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96 của Quốc hội”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp.

Cụ thể, tại kỳ họp này, 28 chức danh lãnh đạo sẽ được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Trưởng ban của HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố.

z4943854683725 8b46920ab7abf811b58ad4c520488c1c 546.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Quang Phong

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, kỳ họp này rất quan trọng, để đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và xem xét, quyết định những giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn.

Theo ông, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Đối với hoạt động lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.

"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy Nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", ông Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Đinh Tiến Dũng đề nghị HĐND thành phố làm rõ các tác động, tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai. Từ đó góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của thủ đô về nguồn lực con người, nguồn lực về khoa học và công nghệ.

Đồng thời, lựa chọn các lĩnh vực được Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.