Sáng 9/2, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội thảo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là thường xuyên, liên tục và lâu dài, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Liên hệ với TP.HCM, người đứng đầu Thành ủy nhận định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều thành quả quan trọng. Các thế hệ cán bộ của thành phố cùng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã đóng góp cho Đảng, đất nước nhiều ý tưởng mới, nhiều mô hình sáng tạo…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, thời gian qua, tại thành phố cũng xảy ra nhiều hạn chế, yếu kém và sai phạm. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái, tha hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và tâm tư tình cảm của nhân dân. 

Theo ông, những sai phạm do thiếu sót, thiếu rèn luyện, không vượt qua được cạm bẫy và những cám dỗ tầm thường nên nhiều cán bộ bị sa ngã. Nhưng cũng có nguyên nhân là một số tổ chức đảng chưa nhìn nhận tốt công tác phòng ngừa, dự báo để đưa ra những quyết sách phòng ngừa, nhằm hạn chế sai phạm. 

“Chúng ta không thể trách riêng từng cán bộ, cũng không thể trách các tổ chức không làm những điều phải làm. Hơn ai hết, Đảng bộ TP.HCM và Ban Thường vụ Thành ủy cần nhận thức công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là thường xuyên, lâu dài, thực hiện với quyết tâm chính trị cao mới có thể đúc rút được những bài học kinh nghiệm sâu sắc với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm lớn, phương pháp lớn”, Bí thư Thành ủy nói. 

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, trong công tác chỉnh đốn Đảng phải đặt lên hàng đầu 5 trụ cột: Tư tưởng đạo đức; kiểm soát chặt các mối quan hệ giữa quyền lực và đạo đức; chăm lo giáo dục cán bộ, đảng viên để có quan điểm lập trường, mục tiêu lý tưởng; coi trọng triển khai giám sát (tự giám sát và giám sát); không quan liêu, xa rời quần chúng.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai giám sát, uốn nắn, ngăn chặn gắn với chương trình hành động cá nhân tự phê bình; khen thưởng kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh những sai phạm. 

Quan tâm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, sự trung thành với Đảng, xem sự hy sinh, cống hiến, trung thành với Đảng là sự chọn lựa của mỗi người. 

Xây dựng Đảng luôn song hành với đổi mới và chỉnh đốn, đó cũng là một yêu cầu khách quan, tự nhiên, một việc cần thiết và thường xuyên của một Đảng cách mạng chân chính. 

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong công tác cán bộ phải thực hiện chống chạy chức, chạy quyền, đảm bảo tốt công tác quản lý cán bộ. Mặt khác, phải chấn chỉnh về tâm lý, tư tưởng đi đôi với khích lệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm”; mạnh dạn bổ sung cán bộ trẻ về cơ sở… 

Phải thấm nhuần quan điểm nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng; phục vụ nhân dân bằng lương tâm, trách nhiệm và bổn phận. 

“Khi nhân dân ủng hộ, tham gia xây dựng Đảng thì Đảng mới thành công và thực hiện đúng sứ mệnh của mình”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói.