Tại huyện Phù Cát, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Bình Định) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 39 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Cát Khánh vào sáng 14/6.

Theo đó, các lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát. Diện tích các lô đất từ 138,8-219,6m2. Giá khởi điểm từ 437 triệu đến 931 triệu đồng/lô.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá đến 16 giờ ngày 11/6, tại hội trường UBND xã Cát Khánh.

Hình thức đấu giá kết hợp giữa bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; bán riêng từng lô bằng phương thức trả giá lên.

W-TP Quy Nhơn.jpg
Bình Định sắp đấu giá hơn trăm lô đất tại TP Quy Nhơn và huyện Phù Cát. Ảnh: Hoàng Minh

Trong các vòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải trả giá tròn bước giá do người có tài sản thông báo. Cụ thể, các lô đất có giá khởi điểm từ 200-300 triệu đồng, bước giá là 9 triệu đồng; các lô giá khởi điểm từ 300-400 triệu đồng, bước giá là 12 triệu đồng; các lô giá khởi điểm từ 400-500 triệu đồng, bước giá là 15 triệu đồng.

Các lô có giá khởi điểm từ 500 triệu đồng trở lên, bước giá là 3% giá khởi điểm. Tại vòng bỏ phiếu gián tiếp của cuộc đấu giá, người tham gia bắt buộc phải trả giá với giá tối thiểu bằng giá khởi điểm hoặc trả giá khởi điểm cộng bước giá nhưng phải trả tròn bước giá.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát.

Với các lô đất không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá vào ngày 14/6, sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 21/6 (đợt 2) và ngày 28/6 (đợt 3).

Cũng tại huyện Phù Cát, chiều 14/6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp tục đấu giá 63 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

63 lô đất đấu giá đều là đất ở, có thời hạn sử dụng lâu dài; thuộc khu dân cư xã Cát Hưng. Diện tích các lô từ 147-214,15m2. Giá khởi điểm từ 764 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng/lô.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá đến 16 giờ ngày 11/6, tại hội trường UBND xã Cát Hưng.

Hình thức đấu giá kết hợp giữa bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; bán riêng từng lô bằng phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Cát Hưng, huyện Phù Cát.

Tại TP Quy Nhơn, sáng 15/6, Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định sẽ tổ chức đấu giá 12 lô đất là tài sản của UBND TP Quy Nhơn.

Các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa; khu tái định cư dân vùng thiên tai xã Nhơn Hải; khu dân cư khu vực 8, phường Trần Quang Diệu; khu quy hoạch dân cư khu vực 4 và 5, phường Nhơn Phú và khu quy hoạch dân cư khu vực 6, phường Nhơn Bình.

Diện tích các lô đất từ 57,7-170,5m2. Đơn giá từ 8,5 triệu đến 22 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 490 triệu đến trên 2,8 tỷ đồng/lô.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 16 giờ ngày 12/6; tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Hình thức đấu giá kết hợp bằng bỏ phiếu gián tiếp và bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.

Cũng tại địa điểm đấu giá trên, sáng 22/6, Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tiếp tục tổ chức đấu giá 12 lô đất là tài sản của UBND TP Quy Nhơn.

Diện tích các lô đất từ 52-125,4m2. Đơn giá từ 8,5-22 triệu đồng/lô; tương đương từ 442 triệu đến trên 2,4 tỷ đồng/lô.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 16 giờ ngày 19/6; tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. Hình thức đấu giá kết hợp bằng bỏ phiếu gián tiếp và bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.