{keywords}
FPT và UBND tỉnh Bình Phước đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số.

Ngày 11/11/2021, FPT và UBND tỉnh Bình Phước đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tổng thể và toàn diện giai đoạn 2021-2025.

Sự kiện này nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn; tiến tới hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện, đưa Bình Phước sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với ba trụ cột: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số.

Bên cạnh đó, phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và chuyển giao những tiến bộ khoa học, công nghệ về viễn thông và công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Bình Phước.

Nội dung thỏa thuận hợp tác bám sát theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025. Trong đó, dựa trên đặc thù của tỉnh và thế mạnh của FPT, hai bên sẽ tập trung triển khai các nội dung để phát triển khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo tập trung của tỉnh, hỗ trợ tỉnh thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, vốn đầu tư vào lĩnh vực CNTT; hợp tác đầu tư tổ hợp giáo dục công nghệ bao gồm trường đại học, cao đẳng phổ thông và trung tâm sản xuất phần mềm tại tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, FPT cũng triển khai gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh trong việc tư vấn chuyển đổi số và các ứng dụng chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông, tập huấn, chuyển giao kiến thức về chuyển đổi số cho Đoàn thanh niên, doanh nghiệp, người dân…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, hai bên sẽ nghiên cứu triển khai ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và các chương trình giúp doanh nghiệp và hộ gia đình bán nông sản ra toàn quốc thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, chuyển đổi số vừa là cơ hội vừa là đột phá để thực hiện khát vọng phát triển của Bình Phước. Tỉnh xác định phát triển công nghiệp là trung tâm; thương mại - dịch vụ phát triển kịp thời để phục vụ lại nhu cầu phát triển công nghiệp; nông nghiệp phát triển hiệu quả theo hướng công nghệ cao. Dựa trên những lĩnh vực hai bên thống nhất hợp tác đầu tư, Bình Phước xem đây là cơ hội thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cũng như tạo ra nguồn nhân lực CNTT.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết, thỏa thuận hợp tác này thể hiện trách nhiệm của FPT, trách nhiệm của một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam vì sự phát triển phồn vinh và bền vững của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. FPT cam kết sẽ sát cánh cùng Bình Phước để đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT nhận định, thỏa thuận là bước khởi đầu để FPT và UBND tỉnh Bình Phước cùng hợp tác xây dựng một chiến lược cho giai đoạn phát triển mới với trọng tâm phát triển là giúp người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn và chính quyền hoạt động hiệu quả hơn. FPT sẽ tập trung vào 3 hoạt động trọng tâm gồm tìm đầu ra cho nông sản của địa phương với hướng đi chính là thương mại điện tử; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, chính quyền đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nguyễn Thái

 

Phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt với quá trình chuyển đổi số địa phương

Phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt với quá trình chuyển đổi số địa phương

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, phát triển đô thị thông minh chính là chuyển đổi số trong đô thị đó. Thành phố thông minh không thể tách rời quá trình chuyển đổi số địa phương.