Tại kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầu tháng 3, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng.

Bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng là hai trong số 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, đầu năm 2021.

Ông Hoàng Trọng Hưng từng giữ chức Chánh văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; còn bà Trần Thị Hiền từng làm Vụ trưởng Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Đảng. Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu, giúp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 21 thành viên, do ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm. 7 Phó chủ nhiệm là các ông Trần Văn Rón (Phó Chủ nhiệm thường trực), Trần Tiến Hưng, Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Trọng Hưng và bà Trần Thị Hiền.

Cũng trong đầu tháng 3, tại hội nghị Trung ương bất thường đã bầu bổ sung 3 ủy viên cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương.