Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, việc đổi tên trên bia mộ liệt sĩ vô danh thành “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin” là để chuẩn hoá thông tin, thống nhất quản lý và được quy định rất cụ thể tại Nghị định 131/2021 về Hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công. 

Cụ thể, tại điều 152 Nghị định này nêu rõ: Đối với mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ các thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, cấp bậc, đơn vị… thì bia mộ chỉ ghi thông tin đã rõ vào dòng tương ứng. Trường hợp không có thông tin thì trên bia mộ ghi “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.  

Cục trưởng Người có công thông tin thêm, vừa qua trong buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị,  Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung có đôn đốc địa phương này sớm hoàn thành việc thực hiện thống nhất bia mộ vì thực tế cả nước hiện chỉ còn tỉnh Quảng Trị chưa hoàn thành.

Theo Cục Người có công, hiện toàn tỉnh Quảng Trị có gần 21.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên, do trước đây khắc như vậy, nhưng giờ theo Nghị định của Chính phủ thì phải thống nhất khắc “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH cũng yêu cầu năm 2023 Quảng Trị phải thực hiện xong việc đổi tên bia mộ thống nhất ghi “mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin’. 

Để hoàn thành, tỉnh Quảng Trị mới đây có văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tỉnh trong năm 2023 để hoàn thành việc khắc lại và điều chỉnh thông tin trên hơn 13.000 bia mộ liệt sĩ còn lại với tổng kinh phí là 8,85 tỷ đồng.