- Tôi có cháu trai là người dân tộc Kinh. Cháu đã xây dựng gia đình, vợ cháu là người dân tộc Thái. Vừa rồi vợ cháu sinh con, cháu tôi đi làm thủ tục khai sinh cho con và muốn xác định dân tộc của con theo dân tộc của mẹ.

Cán bộ tư pháp xã trả lời, nếu muốn khai dân tộc của con theo dân tộc của mẹ thì phần khai họ và tên phải lấy họ của mẹ. Tôi vẫn băn khoăn vấn đề này và xin được tư vấn các quy định của pháp luật về nội dung này. Xin được cảm ơn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn như sau:

Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn theo Điều 29 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền xác định, xác định lại dân tộc.

Như vậy, họ và dân tộc của cá nhân được xác định là họ, dân tộc của cha đẻ hoặc họ, dân tộc của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ, dân tộc của con được xác định theo tập quán. Trường hợp không có thỏa thuận thì họ và dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn.

Điểm a khoản 1 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch cũng quy định: “Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán”

Khi cháu bạn đi làm thủ tục khai sinh cho con thì cháu bạn có thể làm văn bản thỏa thuận với vợ về việc con theo dân tộc của mẹ và họ của cha. Căn cứ theo quy định Bộ luật Dân sự 2015, họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán.

Điều 14 – Luật hộ tịch 2014. Nội dung đăng ký khai sinh

2. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc