Cụ thể như sau: 

Vừa rồi Hội đồng giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên của 26 Hội đồng cơ sở đề nghị xét GS-PGS năm 2022. Có 447 ứng viên đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư.

Trong 26 hội đồng, ngành Kinh tế có nhiều số ứng viên nhất với 59 ứng viên, tiếp đến ngành Y học có 53 ứng viên, tiếp đến nữa là liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm có 50 ứng viên. Ngành Tâm lý học, Luyện Kim có số ứng viên ít nhất là mỗi ngành 1 ứng viên.

Trong đó, số lượng ứng viên ở từng lĩnh vực như sau:

1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 15 ứng viên.

2. Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học: 5 ứng viên.

3. Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực: 25 ứng viên.

4. Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin: 19 ứng viên.

5. Hội đồng Giáo sư ngành Dược học: 4 ứng viên.

6. Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa: 22 ứng viên.

7. Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải: 17 ứng viên.

8. Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học: 15 ứng viên.

9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 50 ứng viên.

10. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 18 ứng viên.

11. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế: 59 ứng viên.

12. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học: 6 ứng viên.

13. Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim: 1 ứng viên.

14. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học: 3 ứng viên.

15. Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 20 ứng viên.

16. Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học: 25 ứng viên.

17. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học: 2 ứng viên.

18. Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học: 1 ứng viên.

19. Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi: 8 ứng viên.

20. Hội đồng Giáo sư ngành Toán học: 17 ứng viên.

21. Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học: 8 ứng viên.

22. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao: 9 ứng viên.

23. Hội đồng Giáo sư ngành Văn học: 3 ứng viên.

24. Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý: 27 ứng viên.

25. Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc: 15 ứng viên.

26. Hội đồng Giáo sư ngành Y học: 53 ứng viên.

Như trường lệ, Hội đồng giáo sư ngành Khoa học quân sự và giáo sư ngành Khoa học An ninh không công khai ứng viên.