- Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương theo quy định.

Vào công chức phải thi 1 trong 5 ngoại ngữ, có cả tiếng Trung Quốc

Đà Nẵng chấm lại 460 bài thi công chức vì 'có dư luận'

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý của 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế trong giai đoạn 2016 - 6/2018.

Kết quả cho thấy, qua kiểm tra 987 hồ sơ viên chức quản lý, đa số thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị, đến nay còn 8 trường hợp chưa được cử đi học.

10 trường hợp chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Bộ Y tế. Hiện 3 trường hợp đang đi học, 1 đã học xong đang chờ cấp bằng; 11 người thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và 2 người quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Đảng, từ năm 2016 trở về trước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và tương đương thuộc thẩm quyền quản lý.

Tốt nghiệp ĐH loại khá cũng được đặc cách

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng cho biết một số hạn chế trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo. Chẳng hạn, các đơn vị khi đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhưng đồng thời đã có phương án nhân sự cụ thể; biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm còn sơ sài, không đầy đủ nội dung;...

Trong giai đoạn thanh tra, có 3 đơn vị tổ chức 3 kỳ thi tuyển viên chức, 9 đơn vị tổ chức 13 kỳ xét tuyển viên chức, trúng tuyển 826 trường hợp, số người đến nhận việc là 823 người, 3 người không đến nhận việc.

Một số đơn vị còn tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức như thông báo tuyển dụng chưa đầy đủ nội dung theo quy định; ban hành quyết định thành lập hội đồng xét tuyển viên chức khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển; đáp án các câu hỏi, cách tính điểm, chấm thi và tổng hợp điểm còn một số sai sót; một số đơn vị ban hành thông báo trúng tuyển trước khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển...

Có 16 đơn vị tổ chức xét tuyển đặc cách 142 trường hợp, trong đó có 73 trường hợp là người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực; 65 trường hợp là người tốt nghiệp ĐH loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ; 4 trường hợp là người tốt nghiệp ĐH loại khá. Ngày 20/11 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng đặc cách đối với 4 trường hợp này.

Về cơ bản, các trường hợp xét tuyển đặc cách đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên trước khi tuyển dụng, một số đơn vị không xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc không gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế; 2 trường hợp không có chứng chỉ tin học khi tuyển dụng...

Không bổ nhiệm lại các trường hợp thiếu chuẩn

Từ kết quả thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm để xử lý các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định, đặc biệt là trong tuyển dụng và bổ nhiệm; có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

Hàng năm, Bộ Y tế cần rà soát, thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức khi được bổ nhiệm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào viên chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay; Miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời có kế hoạch cử viên chức còn chưa đáp ứng đi bồi dưỡng; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm.  

Bộ trưởng Nội vụ giải thích lý do tạm dừng sáp nhập sở

Bộ trưởng Nội vụ giải thích lý do tạm dừng sáp nhập sở

Sau khi ra văn bản tạm dừng sáp nhập sở, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn thắc mắc từ địa phương.

 

Tuyển công chức hợp đồng để bỏ chế độ biên chế suốt đời

Tuyển công chức hợp đồng để bỏ chế độ biên chế suốt đời

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời, cần bổ sung quy định về tuyển dụng công chức theo chế độ hợp đồng.

Bỏ tuyển dụng kiểu 'hậu duệ, tiền tệ, quan hệ'

Bỏ tuyển dụng kiểu 'hậu duệ, tiền tệ, quan hệ'

Thay cho lề thói tuyển dụng, đề bạt cán bộ "hậu duệ, tiền tệ, cùng hệ, quan hệ", nên thực hiện quy trình tiêu chuẩn "trí tuệ, hợp lệ, không quan hệ và không tiền tệ".

Thu Hằng