Theo đó, lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được thiết lập với tên gọi là Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. Trung tâm có cơ cấu làm việc mang tính linh hoạt, không phải là một tổ chức hành chính, không phát sinh thêm tổ chức, biên chế và được đặt tại tầng 14, Trụ sở Cục Tin học hoá, Toà nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

{keywords}
Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. Ảnh Duy Linh

Trung tâm có nhiệm vụ làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ; thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển hoặc nhận chuyển giao các giải pháp công nghệ mới trong phòng, chống dịch Covid-19; phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của Bộ Y tế; hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đôn đốc việc triển khai, ứng dụng các hệ thống, nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Như Sỹ