Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát triển DN lớn, Việt Nam dần tự chủ trong sản xuất

Việt Nam cần chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện khung chính sách cho phát triển ngành công nghiệp, làm cơ sở để triển khai phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp từ trung ương đến các địa phương.

Phát triển công nghiệp là lĩnh vực được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh khi góp ý cho báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm cũng như các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 tại phiên họp của Quốc hội chiều 22/7.
 
Theo Bộ trưởng, mặc dù 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 5,64%, chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu và cả Việt Nam nên kết quả như vậy là cả sự nỗ lực lớn.

{keywords}

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại kỳ họp Quốc hội

6 tháng đầu năm toàn ngành Công Thương vẫn ghi nhận 2 điểm sáng, trong đó công nghiệp phát triển mạnh, đạt trên 8%; xuất khẩu cũng tăng 32%.

Tuy nhiên, tính chung, 6 tháng đầu năm, nhập siêu vẫn ở mức 1,47 tỷ đô la.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, hầu hết các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thuộc khối phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài về để sản xuất trong nước. Thêm vào đó việc giá cả các nguyên liệu đầu vào, vật tư chiến lược của thế giới, chi phí vận chuyển đều tăng cao, tình trạng thiếu container,  đứt gãy chuỗi logistics… cũng là nhân tố khiến Việt Nam nhập siêu trong những tháng đầu năm.

Bộ trưởng Diên nhận định đây là điều này cũng không đáng ngại bởi chúng ta nhập khẩu thiết bị, vật tư, nguyên liệu đầu vào để sản xuất trong nước, sau đó lại xuất khẩu đi các quốc gia trên thế giới".

"Tôi cho rằng bối cảnh dịch bệnh khó khăn chung, chúng ta đạt được kết quả như vậy là cả sự nỗ lực”, ông nói.

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 cũng hết sức nặng nề khi mục tiêu kép được thực hiện trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, nguy cơ lây nhiễm tốc độ cao, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đang phải ưu tiên chống dịch.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung ngăn chặn dịch, cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người dân, nếu không làm được hai việc đó thì chúng ta chưa thể tính tới việc khác.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2026, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết phần đánh giá giai đoạn 5 năm vừa qua cần bổ sung thêm 3 ý, gồm đánh giá về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó, cần nêu rõ những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Giai đoạn vừa qua, có thể thấy, phát triển công nghiệp của Việt Nam thiếu tập trung cho phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, nguyên nhân chúng ta còn thiếu một khung pháp lý đủ mạnh làm căn cứ triển khai thực hiện cũng như thu hút và tập trung nguồn lực để đầu tư cho phát triển ngành này.

Thứ 2, bổ sung đánh giá phần hội nhập kinh tế quốc tế. Theo Bộ trưởng, giai đoạn vừa qua có thể đánh giá là chúng ta đã thành công trong đàm phán ký kết được nhiều FTA. Trong đó, một số FTA thế hệ mới đã tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và thu hút vốn FDI. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế còn có những mặt trái của nó, nội dung này cũng cần được nhìn nhận đánh giá để chúng ta có sự chủ động xử lý trong giai đoạn tới.

Thứ 3, bổ sung đánh giá vấn đề về hút đầu tư FDI cũng như những hạn chế trong giai đoạn vừa qua. Việc mở cửa hội nhập thời gian qua đã thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI lớn vào đầu tư, tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng là Việt Nam đã dành quá nhiều ưu ái nhưng lại ít có những ràng buộc đối với khối doanh nghiệp này. 

Vì vậy, mặt được của FDI chủ yếu vẫn là giải quyết việc làm cho người lao động còn về các vấn đề khác như thu ngân sách và chuyển giao công nghệ… chưa đạt được kết quả như mong muốn. Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào chuỗi của các công ty đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam còn hạn chế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, vấn đề này cần được nhận định, đánh giá đúng thực trạng để rút kinh nghiệm và chấn chỉnh cho giai đoạn tới.

Về kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nêu ra 4 điểm cơ bản cần tập trung để thực hiện các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

{keywords}
Sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại  (ảnh: Băng Dương)

Thứ nhất là giải pháp về thể chế. Bộ trưởng nhấn mạnh: Cần chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện khung chính sách cho phát triển ngành công nghiệp, qua đó làm cơ sở để triển khai phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp từ trung ương đến các địa phương.

Thứ hai là phải tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp lớn để tiến tới mục tiêu Việt Nam dần tự chủ trong sản xuất, nhất là sản xuất nguyên vật liệu.

“Chúng ta cần hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, trước mắt là chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI lớn đang đầu tư vào Việt Nam”, Bộ trưởng nêu, đồng thời nhấn mạnh: Cần có cơ chế, chính sách để hạn chế tình trạng doanh nghiệp Việt chuyển sở hữu cho nước ngoài.

Thứ ba, về thu hút vốn đầu tư FDI.

Về điểm nay, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ, cần rút kinh nghiệm từ giai đoạn trước để làm tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, hút đầu tư cần có chọn lọc, có sự ràng buộc nhất định để “tranh thủ” được nhiều hơn từ chuyển giao công nghệ; các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia nhiều hơn vào chuỗi sản xuất…

“Muốn thực hiện được điều này, các địa phương ngay từ đầu phải có định hướng trong thu hút đầu tư một cách bài bản, Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư lớn, chúng ta cũng phải quan tâm đến đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kể cả nguồn nhân lực chất lượng cao là người nước ngoài”, Bộ trưởng lưu ý.

Thứ tư là tận dụng tốt các FTA để thúc đẩy xuất khẩu, tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giai đoạn tới cần tập trung đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước để khai thác tối đa thị trường 100 triệu dân của Việt Nam. Cùng với đó cần nâng cao tính tự chủ về thị trường để thị trường trong nước là trụ đỡ quan trọng trong tăng trưởng khi thị trường bên ngoài gặp khó khăn.

Được biết trong giai đoạn này, Bộ Công Thương sẽ có đánh giá tổng quan về chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây sẽ là bước quan trọng tạo cơ sở để tính toán các giải pháp tăng trưởng công nghiệp lên 16%/năm nhằm mục tiêu tăng tỷ trọng công nghiệp trong GDP từ 16,7% lên mức 25% vào năm 2025 theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII đặt ra.

Thu Ngân

Việt Nam được Unido xếp vào nhóm "các nước công nghiệp mới nổi"

Việt Nam được Unido xếp vào nhóm "các nước công nghiệp mới nổi"

Trong Báo cáo cạnh tranh công nghiệp 2020, Unido đã đưa Việt Nam từ nhóm "các nước đang phát triển" sang "các nước công nghiệp mới nổi".

 

 

 

tin nổi bật

Việt Nam sẽ có 50 "nhà máy thông minh", tham gia sâu chuỗi cung ứng vào năm 2023

100 chuyên gia của 50 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sẽ được tập đoàn Samsung đào tạo nhằm nâng cao năng lực áp dụng "nhà máy thông minh trong" 2 năm tới.

Hà Nội ra mắt Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam bên trong khu công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Nội là mô hình đầu tiên giúp đào tạo đầu vào nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước.

Hà Nội nhận làm mẫu phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Trong năm 2022, Hà Nội sẵn sàng đi trước, làm mẫu, làm điểm để rút ra những bài học thành công và chưa thành công áp dụng cho các địa phương khác.

Vĩnh Phúc chi gần 100 tỷ để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chi gần 100 tỷ đồng trong 4 năm (từ 2022-2025) để hiện thực hoá các mục tiêu trong Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Kỳ vọng doanh nghiệp lớn dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi cung ứng

Từ khi có Quyết định 12 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2011 tới nay, công nghiệp hỗ trợ đã có sự phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu nhất định, tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu.

Infographic: Toàn cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệt may

Ngành dệt may Việt Nam vẫn gặp điểm nghẽn ở khâu dệt nhuộm, đồng thời, vướng nghịch lý sợi sản xuất để xuất khẩu mà không sản xuất vải trong nước. Ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệ may Việt Nam vẫn đang dò đường đi.

Giao lưu trực tuyến: Giải đáp chính sách về công nghiệp hỗ trợ

Để cung cấp thêm thông tin sâu rộng hơn tới doanh nghiệp về chính sách công nghiệp hỗ trợ, báo VietnamNet tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến: Giải đáp các chính sách về công nghiệp hỗ trợ, diễn ra lúc 14h hôm nay.

Dệt may Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai thế giới

Năm 2021, vượt qua Bangladesh, thị phần xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Doanh thu của ngành dệt may năm qua tăng mạnh.

Doanh nghiệp quốc gia sẽ kéo doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ lớn lên

Chúng ta cần phải đặt mục tiêu có những doanh nghiệp đầu đàn mang tính quốc gia. Chính những doanh nghiệp nội địa đó sẽ là những doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo được điều kiện cho doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, của Hà Nội phát triển.

Đặt mình vào doanh nghiệp để gỡ khó

Trong quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM đặt mình vào vị trí các doanh nghiệp để tìm lời giải cho bài toán làm chủ và phát triển.

Toạ đàm: Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Toạ đàm trực tuyến với chủ đề: “Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ” diễn ra từ 9h15 sáng nay, 9/12.

Dư địa lớn phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội đã đã có bước phát triển cả về lượng và chất, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt: Tiếp tục ưu đãi ô tô trong nước

Chính phủ ban hành Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.  

Công nghiệp hoá và tầm nhìn vượt lên nhiệm kỳ

Câu hỏi là thế nào là nước công nghiệp (hay nói cách khác đã hoàn thành công nghiệp hoá) và để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá thì ai làm. Nhà nước làm việc gì, doanh nghiệp làm việc gì?

Gánh nặng thuế phí đè xuống giấc mơ ô tô người Việt

Giảm 50% lệ phí trước bạ giúp giảm 15 - 90 triệu/ô tô bán ra làm dân đổ xô đi mua xe. Nếu có  ưu đãi dài hơi thì sức mua sẽ còn lớn hơn. Thế mới thấy, thuế phí đang làm khó giấc mơ xe hơi của dân Việt.