Bộ trưởng Nội vụ: Chuyển đổi số là mục tiêu, động lực cải cách nền hành chính

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh: Chuyển đổi số quốc gia vừa là mục tiêu, vừa là động lực cải cách nền hành chính để từ đó thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Trả lời VietNamNet bên lề Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính (SIPAS và PAR INDEX 2021) vào sáng 25/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Năm qua, những nỗ lực cải cách hành chính của Chính phủ và các ngành, các cấp đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực.

Điều này đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước, được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Nói là hài lòng thì tôi thấy cũng chưa thực sự hài lòng

Bộ trưởng có thể phân tích rõ hơn về kết quả cũng như những yếu tố giúp cho chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt được kết quả tích cực?

Rõ nét nhất là sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính đã được nâng lên. Chúng ta đều biết giá trị trung bình của chỉ số này đã được thể hiện rất cụ thể với mức 87,16%. Đây cũng là chỉ số đáng ghi nhận, tăng hơn so với năm 2020.

Có thể thấy sau một năm, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức được nâng lên và các nhận định, đánh giá chưa được tích cực của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giảm đi khá rõ rệt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cho thấy Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm giải trình, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho người dân, tổ chức.

Về cải cách hành chính, đã có những chuyển biến tích cực. Rõ nét nhất là cải cách về thể chế đã có chuyển biến. Đặc biệt, chất lượng và hiệu quả xây dựng thể chế, chính sách đã được quan tâm, chỉ đạo một cách rất đồng bộ và quyết liệt.

Một điểm nổi bật nữa trong cải cách thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Đây là một trong những kết quả rất tích cực. Chúng ta đã đạt được tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 đạt 76%, tăng so với năm 2020 rất cao (năm ngoái chỉ đạt được 30%).

Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra theo sự chỉ đạo của Trung ương. 

Một điểm đáng chú ý là trong năm qua, chúng ta đã thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi số quốc gia. Từ đó đã góp phần tích cực vào việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, làm cơ sở, nền tảng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Việc này, các địa phương rất nỗ lực để thực hiện. 

Có thể nói, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của năm 2021 do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành, địa phương đã hết sức quan tâm chú trọng thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần vào việc xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân một cách rõ nét hơn.

So với năm 2020, chỉ số SIPAS và PAR INDEX 2021 của Bộ Nội vụ có sự cải thiện về thứ hạng, có số điểm tăng cao nhất (+2.20) trong các bộ ngành. Bộ trưởng có hài lòng với kết quả này?

Nhìn chung, Bộ Nội vụ năm nay có sự cải thiện tốt hơn năm trước. Điều này có được nhờ những nỗ lực cải cách của các đơn vị trong Bộ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nói là hài lòng thì tôi thấy cũng chưa thực sự hài lòng. Là đơn vị tham mưu giúp Chính phủ trong công tác cải cách hành chính, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tôi vẫn đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ là phải xây dựng một nền hành chính phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị mình. 

Một mục tiêu quan trọng mà Bộ Nội vụ hướng đến là trở thành một trong những đơn vị đứng đầu về chuyển đổi số trong khối các bộ, ngành. 

Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, triển khai mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại…

Vẫn còn rào cản cho sự phát triển 

Bên cạnh những kết quả nổi bật như Bộ trưởng nói, còn những hạn chế nào mà Bộ Nội vụ và các bộ ngành, địa phương cần quan tâm cải thiện trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng?

Mặc dù đạt được những kết quả như đã nói nhưng chúng ta phải nhìn nhận công tác cải cách hành chính vẫn chưa được như mong muốn. 

Cụ thể, việc xây dựng thể chế chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện còn có những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đây cũng là rào cản cho sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như sự phục hồi kinh tế xã hội trong năm 2021.

Ngoài ra, việc tập trung thực hiện cải cách hành chính còn có những mặt hạn chế, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Một mặt nào đó ảnh hưởng đến mong đợi của người dân đối với một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và một nền hành chính chúng ta đang hướng tới là phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp vẫn còn có mặt hạn chế và bất cập. 

Vậy theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, các bộ ngành, địa phương cần phải có hành động gì để công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả như mong muốn?

Thời gian tới, chúng ta phải xác định còn rất nhiều việc phải làm, trong đó trọng tâm, cốt lõi có 5 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, tập trung một cách đồng bộ, quyết liệt cho cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ mọi rào cản; tập trung nguồn lực để thúc đẩy phát triển, hồi phục kinh tế xã hội nhanh nhất.

Thứ 2, tiếp tục tập trung cao cho cải cách thủ tục hành chính, nhất là phát huy cao độ hơn nữa dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ 3, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với việc phát huy cao hơn nữa chất lượng của nền hành chính trong yêu cầu mới. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thứ 4, chúng ta phải quan tâm, chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao văn hóa công vụ để phát huy được trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cuối cùng rất cấp bách và quan trọng hiện nay là tập trung cao cho việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia thật mạnh mẽ, thật đồng bộ, thật toàn diện từ Trung ương đến cấp cơ sở. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực cải cách nền hành chính. Thông qua đó thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Đấy là nhiệm vụ hết sức quan trọng để chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước thực sự là nền hành chính của dân do dân và vì dân. 

Thu Hằng (thực hiện)

Bộ Tư pháp, Hải Phòng giành ngôi quán quân chỉ số cải cách hành chính

Bộ Tư pháp, Hải Phòng giành ngôi quán quân chỉ số cải cách hành chính

Sáng 25/5, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Bộ Tư pháp, Hải Phòng giành ngôi quán quân trong lần công bố này.
Nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Dấu ấn về nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên sau 1 năm nhậm chức

Dấu ấn về nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên sau 1 năm nhậm chức

Lần đầu tiên cả nước vượt mục tiêu tinh giản biên chế; bộ máy tinh gọn hàng chục sở ngành, hàng nghìn phòng ban; hàng trăm chứng chỉ bồi dưỡng vô bổ được cắt giảm…

'Một vài km đường cao tốc có thể chuyển đổi số cả ngành Nội vụ'

'Một vài km đường cao tốc có thể chuyển đổi số cả ngành Nội vụ'

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, so với các hạ tầng khác thì chuyển đổi số không tốn kém. “Một vài km đường cao tốc thì có thể chuyển đổi số cả ngành nội vụ”, ông nói.

tin nổi bật

Thủ tướng duyệt dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh 5.886 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án).

Thủ tướng: Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, công khai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để nhà đầu tư đến đầu tư.

Chủ tịch nước: Không ngừng đổi mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

Sáng 25/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành Dầu khí trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Gặp mặt các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 25/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia được viết bởi lịch sử nhưng hướng tới tương lai

Quân tình nguyện Việt Nam ở lại hỗ trợ Campuchia sau khi đã giúp bạn giải phóng, bởi khi đó chưa tiêu diệt hết tàn dư của Pol Pot, chính quyền cách mạng Campuchia mới thành lập còn non trẻ.

Đừng sợ nữa ngành y

Thủ tướng khẳng định nếu cơ quan, cá nhân thực sự vô tư trong sáng, minh bạch, công khai thì các cấp, các cơ quan sẽ bảo vệ.

Cổng thông tin Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành trên mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Trung ương yêu cầu đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất

Trung ương yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Kịp thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28/6.

Việt Nam giúp Campuchia vượt qua đau khổ, chia ly do chiến tranh

Sáng 24/6, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

'Quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo vệ sức khỏe người dân'

Chiều 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Bộ trưởng Nội vụ: TP.HCM quản lý biên chế chưa chặt, có phần buông lỏng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê bình ngành Nội vụ thành phố không chặt chẽ, buông lỏng trong quản lý dẫn đến số lương chênh lệnh so với biên chế Thủ tướng giao.

Hủy quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba với công ty Việt Á

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc hủy bỏ Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc có ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy

Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán.