- Mở đầu chất vấn Bộ trưởng Nội vụ, ĐB Phùng Đức Tiến (Hà Nam) đặt câu hỏi về việc tổng kết thi tuyển vụ trưởng.

CLIP Bộ trưởng Nội vụ trả lời chất vấn:

Chiều nay, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất về 3 nội dung: tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

{keywords}

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Đầu phiên chất vấn đã có ngay 33 ĐB đăng ký chất vấn.

Trước khi bước vào phiên chất vấn, Bộ trưởng Nội vụ mong các ĐB quan tâm phối hợp khi có những vấn đề chưa giải thích rõ.

Mở đầu chất vấn, ĐB Phùng Đức Tiến (Hà Nam) đặt câu hỏi về việc tổng kết thi tuyển vụ trưởng, vụ phó thời gian qua cũng như việc thi tuyển chức danh hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội.

* Tiếp tục cập nhật

Thu Hằng