Bộ TT&TT hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 19/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác gữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) và Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ tích cực phối hợp về công tác thông tin tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, quản lý báo chí, tổ chức các giải báo chí, nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số và triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

{keywords}
Bộ TT&TT ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2025 với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Việc phối hợp hành động như trên nhằm mục đích đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc. 

Thông qua chương trình hợp tác, hai bên còn muốn nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT. 

Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu đề ra là tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội, thúc đẩy hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực TT&TT.

Đổi mới thông tin, tuyên truyền bằng chuyển đổi số

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, cuộc sống người dân Việt Nam đang dần chuyển lên trực tuyến. Do vậy, 2 cơ quan liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tăng cường đồng thuận xã hội là Bộ TT&TT và MTTQ Việt Nam bắt buộc phải đổi mới cách làm việc mới có thể đạt được yêu cầu đề ra. 

Năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia. Người dân chính là trung tâm của chuyển đổi số. Nhận thức cũng đóng vai trò quyết định trong việc đẩy nhanh tiến trình này. Mục tiêu được cả 2 cơ quan đặt ra trong quá trình phối hợp là tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số, cùng nhau dẫn dắt, lan tỏa và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Bộ TT&TT và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phải đổi mới cách làm việc để theo kịp với xu hướng số của người Việt. Ảnh: Trọng Đạt

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số cần được thực hiện để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền, nắm thông tin dư luận xã hội, thực hiện dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội. Chuyển đổi số cũng là cách để hỗ trợ, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự nhiệt tình phối hợp của Bộ TT&TT trong các công việc của MTTQ Việt Nam. 

Ông Mẫn cho biết, thời gian qua, chương trình Cả nước Chung tay Vì người nghèo đã vận động được gần 2.500 tỷ đồng thông qua hệ thống trực tuyến. Các công tác của Mặt trận giờ đây cũng thường xuyên được triển khai qua hình thức trực tuyến. Thành công này có sự đóng góp không nhỏ của Bộ TT&TT. 

{keywords}
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam muốn phối hợp cùng Bộ TT&TT để nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận trong nước trên báo chí và các trang mạng xã hội. Ảnh: Trọng Đạt

Trước những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, ông Mẫn đề nghị 2 cơ quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trong đó có việc chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hỗ trợ tuyên truyền cho các hoạt động của MTTQ Việt Nam. 

Ông Mẫn cũng muốn Bộ TT&TT hỗ trợ MTTQ Việt Nam trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội trên báo chí và mạng Internet. Ngoài ra, 2 đơn vị cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình giám sát do MTTQ VN chủ trì, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực TT&TT được báo chí và dư luận quan tâm. 

Bên cạnh đó, 2 bên sẽ tiếp tục phối hợp và có giải pháp nâng cao năng lực quản lý điều hành, đảm bảo an toàn an ninh mạng, đào tạo tập huấn về ứng dụng CNTT cho các cán bộ chuyên trách trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Trọng Đạt