{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. 

Giấy phép thí điểm Mobile money cho ba doanh nghiệp viễn thông vào cuối năm 2021 đã chính thức đưa hai ngành Ngân hàng và Viễn thông thành “thông gia” với nhau, thành người một nhà. Mobile money sẽ là một thúc đẩy mạnh mẽ cho ngành Ngân hàng, đặc biệt là việc phổ cập dịch vụ ngân hàng đến mọi người dân. Mobile money là cách tốt nhất và nhanh nhất để đào tạo người dân Việt Nam unbanked trở thành khách hàng của ngân hàng, thành khách hàng của ngân hàng số.

 

Nếu 10 năm trước đây, ai đấy nói mọi doanh nghiệp rồi sẽ đều là doanh nghiệp công nghệ số thì chẳng ai tin. Nhưng hôm nay, nếu một doanh nghiệp nào đó chưa chuẩn bị kế hoạch trở thành một công ty công nghệ số thì đã là chậm chân và nguy cơ tụt hậu là rất cao. Năm 2021 đã cho thấy, những ngân hàng phát triển nhanh nhất là những ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS). CĐS là biến mình thành một công ty công nghệ số. CNTT là mua phần cứng, phần mềm còn ngân hàng vẫn là ngân hàng theo cách cũ. Fintech của ngành Ngân hàng là thí dụ được nhắc đến nhiều nhất về sự kết hợp thành công của công nghệ số vào một ngành và làm thay đổi ngành đó.

 

Ngành Ngân hàng có hai loại tài sản rất lớn. Một loại thì đang được sử dụng rất hiệu quả là tiền. Một loại thì đang ngủ yên là dữ liệu. Dữ liệu là một loại tài nguyên mới, người thì gọi là dầu mỏ, người thì coi là đầu vào mới của sản xuất tương tự như vốn. Ngân hàng là ngành có nhiều dữ liệu nhất. Dữ liệu này lại đang tăng lên từng ngày. Ngành Ngân hàng canh tác trên mảnh đất mới này sẽ tạo ra nhiều, rất nhiều giá trị mới cho ngành, cho đất nước. Dữ liệu mà được đánh thức thì cũng giống như con hổ ngủ được đánh thức, sẽ tạo ra sự phát triển đột phá cho ngành Ngân hàng và cho đất hước.

 

Muốn thúc đẩy cái gì, muốn quản lý cái gì thì phải đo lường được cái đó. Ngân hàng nhà nước có thể cùng với Bộ TT&TT xây dựng bộ chỉ số đo lường mức độ CĐS của các ngân hàng. Tiến hành đo lường và công bố hàng năm. Đây là cách tốt để thúc đẩy các ngân hàng CĐS.

 

Năm 2022 sẽ là năm hành động về CĐS. Uỷ ban Quốc gia về CĐS đã công bố 35 nền tảng số quốc gia phải được phát triển trong năm 2022 để làm hạ tầng phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Ngành Ngân hàng cần sớm công bố các nền tảng CĐS ngành ngân hàng để phát triển trong năm 2022. Nền tảng số là một loại hạ tầng trên không gian số. Ngân hàng nhà nước làm chủ đầu tư một số nền tảng số dùng chung ngành Ngân hàng.

 

Ngành Ngân hàng là ngành có điều kiện về nhân lực, tài lực, lại là ngành hội nhập cao, là ngành có tư duy đổi mới. Bộ TT&TT rất mong muốn Thống đốc, ngành Ngân hàng đi đầu về CĐS quốc gia, ngành Ngân hàng Việt Nam thuộc nhóm đầu về CĐS, tạo ra sự phát triển mới cho ngành và gây cảm hứng cho cả đất nước về CĐS. Nếu làm được việc này thì Thống đốc, ngành Ngân hàng sẽ có thêm một sự đóng góp mới cho đất nước phát triển./. 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông