Hội nghị này được Bộ TT&TT tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các đơn vị, thành viên tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ ngày 12/5/2020 về việc đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh

{keywords}
Bộ TT&TT tổ chức tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính. Ảnh: Trọng Đạt

Tại đây, các đại biểu tham dự sẽ được giới thiệu về phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá tính toán chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

Bên cạnh đó, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) sẽ hướng dẫn các thành viên tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68 về thao tác thực hành trên phần mềm thống kê, rà soát đánh giá và tính toán chi phí theo đúng như quy định. 

{keywords}
Các đại biểu tham dự sẽ được giới thiệu về phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá tính toán chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Trọng Đạt

Nghị quyết 68/NQ-CP là chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách quy định và tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước 

Việc tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho các cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các đơn vị là hành động thiết thực nhằm giúp Nghị quyết 68 lan tỏa sâu rộng với mục tiêu là phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trọng Đạt