- Bưu điện Trung ương sẽ được chuyển giao về Bộ Thông tin và Truyền thông để hình thành Cục Bưu điện Trung ương kể từ 1/7.

{keywords}
Ông Trần Mạnh Hùng, đại diện VNPT và Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đại diện Bộ TT&TT ký biên bản bàn giao. Ảnh: Lê Văn.

Lễ bàn giao Bưu điện Trung ương từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về Bộ TT&TT để hình thành Cục Bưu điện Trung ương đã được tổ chức chiều nay, 27/6.

Đại diện bên bàn giao là ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, đại diện bên tiếp nhận là ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ TT&TT. Đại diện đơn vị được bàn giao là ông Hoàng Văn Hải, giám đốc Bưu điện Trung ương.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao này.

Theo biên bản bàn giao, Tập đoàn VNPT sẽ bàn giao toàn bộ tổ chức bộ máy, cán bộ, lao động, tài chính, tài sản, mạng lưới của Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT để hình thành Cục Bưu điện Trung ương theo quy định của pháp luật từ 1/7/2015.

Trước đó, theo dự kiến, Bưu điện Trung ương sẽ tách ra khỏi VNPT và trực thuộc Bộ TT&TT từ 1/4/2015. Tuy nhiên, để giữ liên lạc thông suốt và hoàn tất các công việc chuẩn bị cho việc chuyển giao này, Bộ TT&TT đã quyết định lùi thời hạn chuyển giao Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT đến ngày 30/6/2015.

Theo quy định, Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt có chức năng đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại lễ bàn giao Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Văn

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định, thành lập từ năm 1956, Cục Bưu điện Trung ương có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là phục vụ công tác bưu chính, viễn thông cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng.

Trong 50 năm phát triển, Bưu điện Trung ương chứng tỏ là một đơn vị đặc biệt và có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, trong 50 năm qua, Bưu điện Trung ương đã nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để Bưu điện Trung ương hoàn thành nhiệm vụ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo trong thời gian tiếp nhận bàn giao VNPT và VietnamPost vẫn phải tiếp tục hỗ trợ Cục Bưu điện Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo nhiệm vụ phục vụ các cơ quan Đảng và nhà nước của Cục Bưu điện Trung ương không được ngừng dù chỉ một ngày thậm chí là một giờ.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục Bưu điện Trung ương nhanh chóng bắt tay thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn cũng phân công Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải trực tiếp chỉ đạo việc chia tách, bàn giao Cục Bưu điện Trung ương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ của cục.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Trần Mạnh Hùng mong muốn được tiếp tục tham gia cùng với Cục Bưu điện Trung ương tham gia vào dự án khối Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước.

Mạng lưới của Tập đoàn VNPT và Bưu điện Trung ương gắn kết với nhau rất chặt chẽ thông suốt từ trung ương tới địa phương. Do đó, Tập đoàn VNPT và Cục Bưu điện Trung ương sau này sẽ phải có sự hợp tác chặt chẽ để đảm bảo thông tin liên lạc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước được thông suốt, ông Hùng khẳng định.

Lê Văn