GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ban hành năm 2012 đã quy định những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn và những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, việc thực hiện môi trường không khói thuốc được quy định rõ ràng và mạnh mẽ.

Luật quy định các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng, kiểm soát nguồn cung cấp các điều kiện bảo đảm để phòng chống tác hại của thuốc lá. Trên cơ sở quy định của pháp luật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định, áp dụng việc cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm thuộc quyền quản lý.

Tuy nhiên, đến nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về việc triển khai thực hiện, như: treo biển cấm hút thuốc lá, tổ chức, chỉ dẫn nơi dành riêng cho việc hút thuốc lá như thế nào cho phù hợp từng loại địa điểm; người đứng đầu cần thực hiện những nội dung gì để triển khai quy định, xây dựng địa điểm cấm hút thuốc lá cho phù hợp đặc điểm của cơ sở... nên cần có quy định hướng dẫn cụ thể.

Để cụ thể hóa quy định của luật, ngày 11/5, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá. 

Theo đó quy định các địa điểm cấm hút thuốc lá như sau:

1. Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên:

- Cơ sở y tế

- Cơ sở giáo dục

- Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em

- Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao theo quy định tại Phụ lục số II Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nhiều bệnh viện treo biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Ảnh: Minh An

2. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

- Khu vực cách ly của sân bay

- Quán bar, quán karaoke, vũ trường

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng (resort) và cơ sở lưu trú du lịch khác

- Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

3. Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà:

- Nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trừ các địa điểm quy định tại mục 1 và 2 trên đây.

- Khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, chợ, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc, câu lạc bộ, nhà thi đấu thể thao, sân vận động, nhà sinh hoạt cộng đồng và các khu vực sinh hoạt chung của khu chung cư và địa điểm công cộng khác, trừ các địa điểm quy định tại mục 1 và 2 trên đây.

4. Phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn:

- Ô tô

- Tàu bay

- Tàu điện.

Minh Anh