Đối với thẻ thu phí không dừng ePass của VDTC, người dùng có thể liên kết tài khoản trả phí qua trạm với hệ thống Viettel Money. Khi đó người dùng không cần nạp tiền vào tài khoản ePass, khi xe qua trạm hệ thống sẽ trừ tiền trực tiếp vào tài khoản Viettel Money.

Tiền để trong tài khoản Viettel Money có thể dễ dàng được dùng để mua sắm, thanh toán trực tuyến, hoặc rút ra tài khoản ngân hàng.

{keywords}
Nguồn ảnh: epass-vdtc.com.vn.

Cách liên kết ePass trên ứng dụng Viettel Money

Trước hết, người dùng mở ứng dụng Viettel Money, sau đó chọn “Xem tất cả”. Tại thanh tìm kiếm, hãy nhập từ khóa "ePass" và chọn “Thu phí không dừng”.

{keywords}
Người dùng mở ứng dụng Viettel Money, sau đó chọn “Xem tất cả”.

 

{keywords}
Tại thanh tìm kiếm, hãy nhập từ khóa "ePass" và chọn “Thu phí không dừng”.

Bước tiếp theo, hãy bấm nút "Liên kết ngay". Người dùng cần nhập biển số xe hoặc số tài khoản ePass và chọn "Tiếp tục", rồi nhập số PIN và làm theo hướng dẫn.

{keywords}
Hãy bấm nút "Liên kết ngay".

 

{keywords}
Người dùng cần nhập biển số xe hoặc số hợp đồng ePass và chọn "Tiếp tục".

Cách liên kết Viettel Money trên ứng dụng ePass

Trên ứng dụng ePass, người dùng cũng có thể chọn ngay mục "Liên kết Viettel Money". Hãy đăng nhập bằng số điện thoại đăng ký tài khoản Viettel Money, chọn "Tiếp tục" và làm theo hướng dẫn.

{keywords}
Trên ứng dụng ePass, người dùng cũng có thể chọn ngay mục "Liên kết Viettel Money".

 

{keywords}
Hãy đăng nhập bằng số điện thoại đăng ký tài khoản Viettel Money, chọn "Tiếp tục" và làm theo hướng dẫn.

Anh Hào

Hướng dẫn tra cứu lịch sử xe qua trạm thu phí không dừng VETC

Hướng dẫn tra cứu lịch sử xe qua trạm thu phí không dừng VETC

Với ứng dụng của VETC, người dùng có thể thường xuyên kiểm tra lịch sử xe qua trạm thu phí không dừng như một cách để phát hiện trường hợp lỗi bất thường.