Sáng 28/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65 ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Quán triệt các nội dung trong Quy định 65, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, Quy định 65 bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị 

Quy định này cũng nhằm giải quyết hài hòa giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài…

Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu là đại diện các cấp ủy, tổ chức đảng để làm rõ một số nội dung mới trong Quy định 65.

Không đưa cán bộ đi luân chuyển một cách ồ ạt

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng có từ năm 1997. Cụ thể, trong Hội nghị lần thứ 3 khóa VIII ngày 18/6/1997 “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh” đã có một nội dung nói về luân chuyển cán bộ.

Hội nghị này đã đề cập đến nội dung tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ.

Nội dung về công tác luân chuyển cán bộ tiếp tục được Đảng bổ sung tại Nghị quyết 11 ngày 25/11/2002 của Bộ Chính trị “Về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Kết luận số 24 ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”…

Bà Trương Thị Mai lưu ý, việc thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quy định 65 phải đồng bộ với văn bản có liên quan đến công tác cán bộ đã ban hành trước đó.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tổ chức đảng tiếp tục quan tâm, nghiên cứu sâu để thực hiện đầy đủ, còn các vấn đề chưa hiểu rõ thì có thể gửi văn bản về Ban Tổ chức Trung ương.

"Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm là chưa đủ, quan trọng là phải nâng cao chất lượng công tác luân chuyển. Thường xuyên giám sát cán bộ luân chuyển, theo dõi, giúp đỡ để cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. Dứt khoát phải nâng cao nhận thức của cán bộ luân chuyển. Cán bộ luân chuyển không nên nghĩ cứ đi luân chuyển về là sẽ giữ vị trí cao hơn”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Cũng theo bà Trương Thị Mai thì quan điểm của Bộ Chính trị là thời điểm hiện tại không tăng thêm cán bộ luân chuyển. Sắp tới sẽ không đưa cán bộ đi luân chuyển một cách ồ ạt, yêu cầu đi thực, làm thực.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương phải chủ động hơn, năng động hơn trong đánh giá cán bộ đưa đi luân chuyển. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, Ban Tổ chức Trung ương phải tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Với một số cơ quan ngành dọc, như thuế, hải quan..., Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp để hướng dẫn một cách cụ thể.

Bà Mai cũng đề nghị bên cạnh thực hiện nghiêm túc Quy định 65, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản được ban hành trong năm 2022 liên quan đến xử lý sai phạm trong công tác cán bộ; tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm; danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Thu Hằng

Luân chuyển 13.503 cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín

Luân chuyển 13.503 cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín

Chiều 25/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 65 điểm cầu, sơ kết việc thực hiện Quy định số 98 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. 

Hà Nội ra quy định mới về luân chuyển, điều động cán bộ

Hà Nội ra quy định mới về luân chuyển, điều động cán bộ

Hà Nội yêu cầu cán bộ diện luân chuyển phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó phải còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển. 

 

Bảy Ủy viên Trung ương được điều động, luân chuyển chức vụ

Bảy Ủy viên Trung ương được điều động, luân chuyển chức vụ

Trong tuần qua có 7 Ủy viên Trung ương Đảng được điều động, chỉ định, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới, trong đó có 4 người giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.