- Ngay sau khi phát hiện ra âm mưu khủng bố, cảnh sát thành phố Hanover đã sơ tán tất cả CĐV ra khỏi khu vực sân HDI Arena trong trật tự và an toàn.

* T.A