Số tiền này được cấp làm 2 lần. Năm 2015 cấp 500 tỷ đồng còn 2016 cấp hơn 337 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho hay trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính sẽ phối hợp để cấp vốn điều lệ cho Quỹ theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan.

{keywords}
Bộ Tài chính cho hay đã cấp cho Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn 837 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, cơ quan này đã chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính cũng cho biết ngành thuế đã triển khai nhiều công việc để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Đó là ban hành các văn bản hướng dẫn của Tổng cục thuế với doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập từ hộ kinh doanh. Cụ thể hướng dẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuế nhận từ hệ thống của cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế cho doanh nghiệp; hướng dẫn việc chuyển đổi toàn bộ nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh lên doanh nghiệp…

L.Bằng