- Xin hỏi luật sư, nếu có bảo hiểm y tế hộ cận nghèo thì khi mổ tôi được hưởng chế độ thế nào?

{keywords}
Ảnh minh họa

Thứ nhất: Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Nhà nước có những chính sách nhằm hỗ trợ cho những đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trong đó có chính sách về bảo hiểm y tế.

Đối với đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng. Căn cứ theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014:

"Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên".

Thứ hai: Mức hưởng bảo hiểm y tế

Theo quy định điểm d khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

"d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này";

Như vậy đối với hộ gia đình thuộc cận nghèo khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngoài ra, căn cứ điểm d khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định 1351/QĐ-BHXH như sau:

d) Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

c) Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN". (CN: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo)

Theo đó,các thành viên trong gia đình bạn khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh nằm trong phạm vi do BHYT chi trả;  100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Luật Bảo hiểm y tế 2014, Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Cụ thể tỷ lệ và danh mục, điều kiện thanh toán bạn liên hệ với bệnh viện nơi khám chữa bệnh để được hướng dẫn.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc