Báo cáo mới nhất về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 của Chính phủ cho thấy, tổng số xe công hiện có là hơn 37.200 chiếc, giá trị còn lại là hơn 7.400 tỷ đồng.

Theo báo cáo, năm 2016, đã mua mới, tiếp nhận gần 2.200 xe ô tô công với tổng nguyên giá là hơn 2.000 tỷ.

Trong số này, có hơn 1.100 ô tô được mua mới với mức giá trung bình là gần 1,2 tỷ đồng/chiếc, còn lại là hơn 1.000 chiếc tăng do việc tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong tổng số hơn 1.100 xe ô tô công được mua sắm năm 2016 thì khối trung ương mua sắm 684 xe; khối địa phương mua sắm 480 xe. 

{keywords}
Chính phủ đang nỗ lực cắt giảm xe công. Ảnh: L.Bằng

"Số lượng xe ô tô mua mới chủ yếu là để trang bị cho các cơ quan, đơn vị chưa có xe ô tô, xe ô tô chuyên dùng và thay thế xe ô tô đã hết thời hạn sử dụng", báo cáo cho biết.

Trong số xe tăng do mua mới, xe phục vụ chức danh tăng 32 xe, xe phục vụ công tác chung tăng 181 xe, xe chuyên dùng tăng 951 xe.

Số xe ô tô công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 2.085 chiếc với tổng nguyên giá gần 1.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tổng số xe công hiện có đến ngày 31/12/2016 là 37.286 chiếc với tổng nguyên giá gần 24.000 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước.

Trong đó, xe phục vụ chức danh: 860 chiếc; xe phục vụ công tác chung chiếm phần lớn với 21.114 chiếc; xe chuyên dùng là 15.312 chiếc.

Tổng giá trị còn lại của xe ô tô công theo sổ kế toán đến 31/12/2016 là trên 7.400 tỷ đồng, bằng 31% tổng nguyên giá.

Báo cáo nhận định: Điều này cho thấy phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định. Theo quy định thì thời gian sử dụng của xe ô tô là 15 năm, tỷ lệ hao mòn là 6,67%/năm.

Đến thời điểm báo cáo, số xe ô tô công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn theo chế độ) là 8.710 chiếc, chiếm 23,36% tổng quỹ xe công.

Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán xe công theo hướng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác. Việc mua sắm mới xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để, tiết kiệm.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện mua xe ô tô khi đảm bảo đủ điều kiện: Thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật; sau khi rà soát, sắp xếp trong số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển...

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe công, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều phương án khá cứng rắn để thực hiện mục tiêu giảm xe công.

Cụ thể, các cục, vụ thuộc Bộ có 50 biên chế trở lên sẽ giảm số xe từ 2 xe/đơn vị xuống còn 1 xe/đơn vị. Nếu đơn vị nào có biên chế dưới 50 người thì 2 đơn vị mới được 1 xe.

Một phương án khác “chặt” hơn được Bộ Tài chính đề xuất là đơn vị có 50 biên chế trở lên thì 2 đơn vị dùng chung 1 xe. Còn dưới 50 biên chế thì 3 đơn vị chung 1 xe.

Đối với các cục, vụ thuộc Tổng cục thì quy định cũng chặt hơn hẳn, theo đó có thể 4 đơn vị mới được cấp 1 xe thay vì 2 đơn vị chung 1 xe như hiện nay.

Ở các địa phương, Bộ Tài chính dự kiến giảm số xe ở các sở, ban ngành từ 2 xe 1 đơn vị xuống mức mỗi đơn vị chỉ được 1 xe.

Số xe của văn phòng UBND, hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, huyện ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh cũng có thể giảm từ 2 xe/đơn vị xuống còn 1 xe/đơn vị.

Xét trên nhiều phương án đưa ra, Bộ Tài chính cho hay số xe ô tô phục vụ công tác chung có thể giảm từ 42-62%, có nghĩa giảm trung bình được 10 ngàn xe ô tô công (căn cứ theo số liệu xe phục vụ công tác chung của năm 2015). Chính sách này được thực hiện có thể giúp ngân sách tiết kiệm 3.400 tỷ đồng/năm.

Lương Bằng